OEX SA

skrót: OEX

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 15:20

Aktualny kurs19,10   0,53 %0,10 zł
Otwarcie190,00%
Minimum18,60-2,11%
Maksimum19,100,53%
Wolumen (szt.) 884
Kurs odniesienia19
Widełki dolne17,10
Widełki górne20,80
Obroty (tyś. zł)17
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
118818,50
118418,40
229318,20
211018,00
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
19,10700 2
19,201 274 5
19,30700 2
19,40460 2
Grupa specjalizuje się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży (Retail Services i eCommerce Service). Do grona klientów należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży eCommerce, FMCG, telekomunikacyjnej i finansowej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Real Management SAbezpośrednio, wraz z Precordia Capital sp. z o.o.1 988 28724,88%2 147 89524,00%
Neo Investment SApoprzez Neo Fund 1 sp. z o.o.1 661 68820,80%2 883 39232,22%
Neo BPO s.a.r.l.873 41310,93%873 4139,76%
Silquern s.a.r.l.801 09610,03%801 0968,95%
Szramowski Michałbezpośrednio, wraz z MS Investments sp. z o.o.468 7705,87%468 7705,24%
OEX SA421 0525,27%421 0524,49%
Arsilesia sp. z o.o.364 0594,56%523 6675,85%

Kategoria • 22.01.2021 14:44

  OEX SA (1/2021) Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki

 • 28.12.2020 16:14

  OEX SA (30/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 30.11.2020 18:42

  OEX SA (29/2020) Istotna Umowa.

 • 19.11.2020 20:39

  OEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 28.10.2020 23:24

  OEX SA (28/2020) Umowy związane z finansowaniem Grupy OEX

 • 09.10.2020 16:49

  OEX SA (27/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 07.10.2020 15:53

  OEX SA (26/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 01.10.2020 15:49

  OEX SA (25/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 30.09.2020 17:15

  OEX SA (24/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 25.09.2020 17:06

  OEX SA (23/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.-korekta oczywistej omyłki pisarskiej.

 • 25.09.2020 16:22

  OEX SA (22/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 23.09.2020 17:04

  OEX SA (22/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 17.09.2020 13:15

  OEX SA (21/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 14.09.2020 19:24

  OEX SA (20/2020) Powiadomienia o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 11.09.2020 15:17

  OEX SA (19/2020) Powiadomienia o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 09.09.2020 22:48

  OEX SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 08.09.2020 17:44

  OEX SA (18/2020) Powołanie Członka Zarządu OEX S.A.

 • 08.09.2020 17:42

  OEX SA (17/2020) Rezygnacja Członka Zarządu OEX S.A.

 • 25.08.2020 18:43

  OEX SA (16/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 sierpnia 2020 r.

 • 25.08.2020 18:41

  OEX SA (15/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej siódmej kadencji.

 • 25.08.2020 18:20

  OEX wypłaci 2,32 zł dywidendy na akcję

 • 25.08.2020 18:10

  OEX SA (14/2020) Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2019.

 • 25.08.2020 18:09

  OEX SA (13/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OEX S.A. w dniu 25 sierpnia 2020 r.

 • 24.08.2020 15:59

  OEX SA (12/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej OEX S.A.

 • 24.08.2020 15:28

  OEX SA (11/2020) Zawarcie Umowy Inwestycyjnej oraz umowy objęcia akcji iPOS S.A.

 • 07.08.2020 13:49

  OEX SA (10/2020) Przyjęcie przez Radę Nadzorczą OEX S.A. dokumentów oraz wyrażenie stanowiska w sprawie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 21.05.2020 20:32

  OEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 08.05.2020 14:27

  OEX SA (6/2020) Przesunięcie terminu skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1Q 2020 roku.

 • 29.04.2020 23:39

  OEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 29.04.2020 23:38

  OEX SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 16.04.2020 15:28

  OEX SA (5/2020) Przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu za rok 2019.

 • 20.03.2020 22:34

  OEX SA (4/2020) Ocena wpływu epidemii koronawirusa Covid-19 na działalność Grupy Kapitałowej OEX

 • 12.03.2020 18:51

  OEX SA (3/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 31.01.2020 17:34

  OEX SA (2/2020) Kalendarz publikacji raportów okresowych za rok 2020

 • 16.01.2020 14:09

  OEX SA (1/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 04.12.2019 17:53

  OEX skupił 421,1 tys. akcji własnych po 19 zł za walor

 • 04.12.2019 17:43

  OEX SA (32/2019) Nabycie akcji własnych w wyniku rozliczenia oferty zakupu akcji OEX

 • 02.12.2019 17:38

  OEX SA (31/2019) Liczba akcji objętych ofertami sprzedaży w ramach skupu akcji własnych

 • 19.11.2019 15:36

  OEX ogłasza skup do 421,1 tys. akcji własnych po 19 zł za walor

 • 19.11.2019 15:24

  OEX SA (30/2019) Ogłoszenie oferty zakupu akcji przez OEX S.A.

 • 14.11.2019 21:38

  OEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 18.10.2019 17:31

  OEX SA (29/2019) Spłata części kredytów terminowych przez Emitenta

 • 17.10.2019 18:02

  OEX sprzedał ArchiDoc; wstępna cena 65 mln zł

 • 17.10.2019 17:45

  OEX SA (28/2019) Zawarcie umów dotyczących sprzedaży akcji ArchiDoc S.A.

 • 16.10.2019 20:34

  OEX SA (27/2019) Otrzymanie przez Emitenta Pay-Off Letter (Pisma dotyczącego spłaty) i podpisanie Umowy zwolnienia z długu

 • 03.10.2019 16:46

  OEX SA (26/2019) Informacje w sprawie terminu wyłączności w transakcji sprzedaży akcji ArchiDoc S.A.

 • 05.09.2019 19:47

  OEX SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 29.05.2019 21:14

  OEX SA (19/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. wraz z projektami uchwał

 • 29.05.2019 20:53

  OEX SA (18/2019) Rekomendacja Zarządu OEX S.A. w sprawie podziału zysku za 2018 r.

 • 29.05.2019 20:40

  OEX SA (17/2019) Decyzja Zarządu Emitenta w sprawie przedstawienia do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki uchwały upoważniającej Zarząd do skupu akcji własnych

 • 21.05.2019 08:30

  OEX przedłuża negocjacje ws. sprzedaży ArchiDoc

 • 20.05.2019 22:46

  OEX SA (16/2019) Zmiana terminów zawartych w Term Sheet w sprawie sprzedaży akcji ArchiDoc S.A.

 • 05.03.2019 17:40

  OEX SA (14/2019) Znaczne pakiety akcji

 • 04.03.2019 17:37

  OEX SA (13/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 27.02.2019 13:59

  OEX SA (12/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 26.02.2019 14:46

  OEX otrzymał wstępną ofertę zakupu spółki zależnej ArchiDoc za ok. 70 mln zł (popr.)

 • 25.02.2019 16:29

  OEX otrzymał wstępną ofertę zakupu spółki zależnej ArchiDoc za ok. 70 mln zł

 • 25.02.2019 16:05

  OEX SA (11/2019) Decyzja Emitenta w przedmiocie rozpoczęcia analiz związanych z możliwością sprzedaży spółki zależnej

 • 21.02.2019 17:46

  OEX SA (10/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 19.02.2019 15:34

  OEX SA (9/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 14.02.2019 16:11

  OEX SA (8/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 11.02.2019 16:40

  OEX SA (7/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 06.02.2019 16:51

  OEX SA (6/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 31.01.2019 16:07

  OEX SA (5/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 28.01.2019 16:59

  OEX SA (4/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 25.01.2019 16:11

  OEX SA (3/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 23.01.2019 17:50

  OEX SA (2/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 17.01.2019 16:09

  OEX SA (1/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 21.12.2018 14:03

  OEX SA (56/2018) Znaczne pakiety akcji

 • 21.12.2018 13:43

  OEX SA (55/2018) Znaczne pakiety akcji

 • 21.12.2018 13:35

  OEX SA (54/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 21.12.2018 13:27

  OEX SA (53/2018) Znaczne pakiety akcji

 • 20.12.2018 13:21

  OEX SA (52/2018) Znaczne pakiety akcji

 • 20.12.2018 12:40

  OEX SA (51/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 07.12.2018 17:29

  OEX SA (50/2018) Znaczne pakiety akcji

 • 07.12.2018 17:23

  OEX SA (49/2018) Znaczne pakiety akcji

 • 07.12.2018 09:20

  OEX SA (48/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 22.11.2018 09:26

  OEX SA (47/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 15.11.2018 23:09

  OEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 17.10.2018 07:15

  OEX liczy na utrzymanie dynamiki przychodów w '18; wzrost zysku będzie wyzwaniem (wywiad)

 • 27.09.2018 10:45

  OEX SA (46/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 26.09.2018 18:17

  OEX SA (45/2018) Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D

 • 26.09.2018 18:06

  OEX SA (44/2018) Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D do obrotu giełdowego

 • 26.09.2018 15:23

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki OEX S.A.

 • 20.09.2018 17:02

  OEX SA (43/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 18.09.2018 19:18

  OEX SA (42/2018) Warunkowa rejestracja akcji serii D w depozycie prowadzonym przez KDPW

 • 07.09.2018 17:57

  OEX SA (41/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 07.09.2018 17:50

  OEX SA (40/2018) Znaczne pakiety akcji

 • 07.09.2018 17:47

  OEX SA (39/2018) Znaczne pakiety akcji

 • 07.09.2018 17:42

  OEX SA (38/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 07.09.2018 17:39

  OEX SA (37/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 07.09.2018 17:36

  OEX SA (36/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 07.09.2018 17:32

  OEX SA (35/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 07.09.2018 17:06

  OEX SA (34/2018) Znaczne pakiety akcji

 • 07.09.2018 17:03

  OEX SA (33/2018) Znaczne pakiety akcji

 • 06.09.2018 18:10

  OEX SA (32/2018) Znaczne pakiety akcji

 • 06.09.2018 18:05

  OEX SA (31/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 06.09.2018 17:56

  OEX SA (30/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 06.09.2018 08:45

  OEX SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 05.09.2018 14:54

  OEX SA (29/2018) Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki

 • 20.07.2018 12:07

  OEX SA (28/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 22.06.2018 12:46

  OEX SA (19/2018) Korekta Raportu bieżącego nr 19/2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 maja 2018 r.

 • 20.06.2018 18:43

  OEX SA (27/2018) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki

 • 18.06.2018 16:56

  OEX SA (26/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2018 r.

 • 14.06.2018 16:10

  OEX SA (25/2018) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OEX S.A. w dniu 14 czerwca 2018 r.

 • 07.06.2018 16:39

  OEX SA (24/2018) Przyjęcie przez Radę Nadzorczą OEX S.A. dokumentów oraz wyrażenie stanowiska w sprawie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 • 06.06.2018 20:34

  OEX SA (23/2018) Przydział akcji serii D przez Zarząd OEX

 • 29.05.2018 18:04

  OEX SA (22/2018) Ustalenie ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji serii D przez Zarząd OEX.

 • 18.05.2018 15:34

  OEX SA (21/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. wraz z projektami uchwał

 • 18.05.2018 15:32

  OEX SA (20/2018) Rekomendacja Zarządu OEX S.A. w sprawie podziału zysku za 2017 r.

 • 16.05.2018 18:09

  OEX SA (19/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 maja 2018 r.

 • 16.05.2018 17:58

  OEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 16:47

  OEX SA (18/2018) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OEX S.A. w dniu 14 maja 2018 r.

 • 08.05.2018 14:17

  Grupa OEX przejmuje w zarządzanie 48 sklepów Orange

 • 24.04.2018 19:35

  OEX SA (17/2018) Ostateczne rozliczenie transakcji nabycia Voice Contact Center sp. z o.o.

 • 24.04.2018 19:34

  OEX SA (16/2018) Ostateczne rozliczenie transakcji nabycia ArchiDoc S.A.

 • 16.04.2018 16:01

  OEX SA (15/2018) Korekta raportu bieżącego nr 15/2018 dotyczącego zawiadomienia o transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 13.04.2018 17:22

  OEX SA (15/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 11.04.2018 08:43

  OEX SA (14/2018) Otrzymanie informacji o intencji uczestniczenia w ofercie akcji serii D OEX S.A.

 • 10.04.2018 21:06

  OEX SA (13/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. wraz z projektami uchwał

 • 10.04.2018 20:13

  OEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 10.04.2018 20:11

  OEX SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 05.03.2018 18:18

  OEX SA (12/2018) Powołanie Tomasza Słowińskiego na członka Zarządu OEX S.A.

 • 05.03.2018 18:16

  OEX SA (11/2018) Powołanie Tomasza Kwietnia na członka Rady Nadzorczej OEX S.A.

 • 05.03.2018 18:09

  OEX SA (10/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyznaczonym dzień 5 marca 2018 r.

 • 05.03.2018 18:07

  OEX SA (9/2018) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OEX S.A. w dniu 5 marca 2018 r.

 • 14.02.2018 17:41

  OEX SA (8/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 05.02.2018 17:50

  OEX SA (7/2018) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX S.A. wraz z projektami uchwał

 • 31.01.2018 16:24

  OEX SA (6/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 31.01.2018 16:23

  OEX SA (5/2018) Rezygnacja członka zarządu

 • 18.01.2018 18:44

  GPW: Komunikat - OEX SA

 • 17.01.2018 13:49

  OEX SA (4/2018) Przedterminowy wykup i umorzenie obligacji serii A Emitenta

 • 16.01.2018 17:06

  OEX SA (3/2018) Informacja o udostępnieniu kredytu terminowego na wykup obligacji serii A Emitenta w ramach finansowania udzielonego Grupie OEX

 • 10.01.2018 20:00

  OEX SA (2/2018) Informacja o spłacie zadłużenia - istotna zmiana umowy kredytowej

 • 10.01.2018 19:48

  OEX SA (1/2018) Informacja o udostępnieniu środków pieniężnych w ramach finansowania udzielonego Grupie OEX

 • 02.01.2018 19:28

  GPW: w sprawie zawieszenia na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii A spółki OEX S.A.

 • 21.12.2017 19:52

  OEX SA (43/2017) Informacja o realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji serii A

 • 18.12.2017 14:57

  OEX SA (42/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 15.12.2017 09:56

  OEX SA (41/2017) Znaczne pakiety akcji

 • 14.12.2017 22:31

  OEX SA (40/2017) Zawarcie umów związanych z finansowaniem Grupy OEX

 • 13.12.2017 19:26

  OEX SA (39/2017) Znaczne pakiety akcji

 • 13.12.2017 19:09

  OEX SA (38/2017) Znaczne pakiety akcji

 • 13.12.2017 18:49

  OEX SA (37/2017) Znaczne pakiety akcji

 • 13.12.2017 17:20

  OEX SA (36/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 15.11.2017 18:31

  OEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 29.09.2017 17:27

  OEX SA (35/2017) Ustalenie tekstu jednolitego Statutu OEX S.A.

 • 14.09.2017 18:01

  OEX SA (34/2017) Publikacja informacji w związku z emisją obligacji serii A

 • 12.09.2017 07:59

  OEX SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 01.09.2017 15:00

  OEX SA (33/2017) Rejestracja podziału spółki zależnej emitenta

 • 09.08.2017 15:45

  OEX SA (32/2017) Rejestracja zmiany w Statucie OEX S.A.

 • 08.08.2017 14:08

  OEX SA (31/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 07.08.2017 15:05

  OEX SA (30/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 13.07.2017 14:56

  OEX SA (29/2017) Podjęcie uchwał w sprawie podziału spółki zależnej emitenta

 • 07.07.2017 13:24

  OEX SA (28/2017) Powiadomienia o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 28.06.2017 17:48

  OEX SA (27/2017) Wykaz akcjonariuszy OEX S.A. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2017 r.

 • 22.06.2017 23:45

  OEX SA (26/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej szóstej kadencji

 • 22.06.2017 23:11

  OEX SA (25/2017) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OEX S.A.

 • 14.06.2017 13:02

  OEX SA (24/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 05.06.2017 20:38

  OEX SA (23/2017) Przyjęcie przez Radę Nadzorczą OEX S.A. dokumentów oraz wyrażenie stanowiska w sprawie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 05.06.2017 20:23

  OEX SA (22/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 30.05.2017 13:41

  OEX SA (21/2017) Informacja o planowanym podziale spółki zależnej od emitenta.

 • 29.05.2017 09:40

  OEX SA (20/2017) Zawiadomienie o transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 26.05.2017 11:54

  OEX SA (19/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX S.A. wraz z projektami uchwał.

 • 24.05.2017 21:28

  OEX SA (18/2017) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A

 • 24.05.2017 18:07

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii A spółki OEX S.A.

 • 22.05.2017 18:51

  OEX SA (17/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 18.05.2017 09:58

  OEX prognozuje wypracowanie w 2017 r. 15,8 mln zł zysku

 • 18.05.2017 09:46

  OEX SA (16/2017) Prognoza wyników na rok 2017

 • 18.05.2017 08:26

  OEX SA (15/2017) Rekomendacja Zarządu OEX S.A. w sprawie podziału zysku za 2016 r.

 • 18.05.2017 08:14

  OEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 18.05.2017 08:02

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla akcji spółki OEX do 26,5 zł

 • 15.05.2017 19:06

  OEX SA (14/2017) Uchwała Zarządu GPW oraz Zarządu BondSpot w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A

 • 15.05.2017 18:13

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji OEX SA

 • 19.04.2017 18:08

  OEX SA (13/2017) Publikacja informacji w związku z emisją obligacji serii A

 • 13.04.2017 12:16

  OEX SA (10/2017) Korekta raportu bieżącego nr 10/2017 dotyczącego zawiadomienia o transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 11.04.2017 12:03

  OEX SA (12/2017) Znaczne pakiety akcji

 • 11.04.2017 12:02

  OEX SA (11/2017) Znaczne pakiety akcji

 • 11.04.2017 12:00

  OEX SA (10/2017) Zawiadomienie o transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 29.03.2017 17:09

  OEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 29.03.2017 17:08

  OEX SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 14.03.2017 15:21

  OEX SA (9/2017) Powołanie Członka Zarządu OEX S.A.

 • 14.02.2017 11:54

  OEX SA (8/2017) Znaczne pakiety akcji

 • 14.02.2017 11:52

  OEX SA (7/2017) Znaczne pakiety akcji

 • 02.02.2017 16:28

  OEX zarejestrował około 0,7 mln kart pre-paid

 • 30.01.2017 16:23

  OEX SA (6/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 20.01.2017 15:44

  OEX SA (5/2017) Zawiadomienie o transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 19.01.2017 16:50

  OEX kupił 100 proc. spółki Achidoc

 • 19.01.2017 16:34

  OEX SA (4/2017) Umowa istotna

 • 18.01.2017 17:31

  OEX SA (3/2017) Rozliczenie emisji obligacji serii A

 • 11.01.2017 09:07

  OEX SA (2/2017) Zawiadomienie o transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 10.01.2017 08:00

  OEX SA (1/2017) Umowa istotna

 • 21.12.2016 18:32

  OEX SA (65/2016) Uchwała w sprawie emisji obligacji serii A

 • 20.12.2016 15:40

  OEX SA (64/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 20.12.2016 14:05

  OEX SA (63/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

 • 15.12.2016 15:24

  OEX SA (62/2016) Znacząca umowa.

 • 12.12.2016 14:57

  OEX SA (61/2016) Zawiadomienie o transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 06.12.2016 15:13

  OEX SA (60/2016) Znaczne pakiety akcji

 • 06.12.2016 15:12

  OEX SA (59/2016) Znaczne pakiety akcji

 • 06.12.2016 15:11

  OEX SA (58/2016) Znaczne pakiety akcji

 • 06.12.2016 15:06

  OEX SA (57/2016) Znaczne pakiety akcji

 • 06.12.2016 13:05

  OEX SA (56/2016) Informacja nt. transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 06.12.2016 13:03

  OEX SA (55/2016) Informacja nt. transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 02.12.2016 18:36

  OEX SA (54/2016) Program Emisji Obligacji

 • 01.12.2016 16:11

  OEX SA (53/2016) Informacja nt. transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 21.11.2016 14:42

  OEX SA (52/2016) Zmiana istotnej umowy

 • 14.11.2016 17:15

  OEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 18.10.2016 10:10

  OEX SA (51/2016) Informacja nt. transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 14.10.2016 10:52

  OEX SA (50/2016) Informacja nt. transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 12.10.2016 21:13

  Aviva Investors FIO oraz Aviva Investors SFIO zmniejszyły zaangażowanie w OEX

 • 12.10.2016 20:19

  OEX SA (49/2016) Znaczne pakiety akcji.

 • 12.10.2016 14:13

  OEX SA (48/2016) Informacja nt. transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 11.10.2016 10:47

  OEX SA (47/2016) Informacja nt. transakcji na akcjach OEX S.A.

 • 04.10.2016 10:19

  OEX SA (46/2016) Współpraca z Próchnik S.A.

 • 22.09.2016 15:06

  OEX akwizycje sfinansuje w większości długiem, chce być spółką dywidendową

 • 22.09.2016 14:44

  Z ponad 20 mln kart prepaid może zostać zarejestrowana tylko połowa - Stempniewicz, OEX

 • 22.09.2016 11:56

  Celem OEX jest wypracowanie 45-50 mln zł EBITDA w '18 i 70 mln zł w '21

 • 22.09.2016 10:01

  OEX SA (45/2016) Prezentacja dla inwestorów i dla mediów.

 • 21.09.2016 16:10

  OEX ma przedwstępną umowę zakupu spółki Archidoc za 17,86 mln zł

 • 21.09.2016 15:23

  OEX SA (44/2016) Istotna umowa

 • 21.09.2016 15:16

  OEX SA (43/2016) Istotna umowa

 • 08.09.2016 14:09

  OEX skorzysta na ustawie antyterrorystycznej, spółka myśli o akwizycjach (wywiad)

 • 01.09.2016 15:00

  OEX SA (42/2016) Istotna umowa

 • 01.09.2016 11:16

  OEX SA (41/2016) Istotna umowa

 • 30.08.2016 08:07

  OEX SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.08.2016 11:28

  Polkomtel nie przedłuży obecnej umowy z OEX, spółki negocjują nowe porozumienie (popr.)

 • 25.08.2016 18:47

  Polkomtel rozwiąże umowę z OEX na koniec roku, spółki negocjują nowe porozumienie

 • 25.08.2016 18:14

  OEX SA (40/2016) Umowa znacząca.

 • 12.08.2016 15:32

  OEX SA (39/2016) Umowa kredytowa

 • 29.07.2016 10:22

  OEX ma przedwstępną umowę ws. zakupu spółki Mer Service za 4,5 mln zł

 • 29.07.2016 09:51

  OEX SA (38/2016) Zawarcie przez Emitenta przedwstępnej umowy nabycia udziałów spółki Mer Service Sp. z o.o.

 • 26.07.2016 11:57

  OEX SA (37/2016) Zawarcie przez spółkę zależną emitenta warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 • 04.07.2016 15:33

  OEX SA Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji OEX S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 27.06.2016 14:37

  OEX SA Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji OEX S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta.

 • 23.06.2016 14:53

  OEX SA Korekta zawiadomienia o transakcji nabycia akcji OEX S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta.

 • 21.06.2016 15:42

  OEX SA Zawiadomienie o transakcji na akcjach spółki OEX S.A.

 • 21.06.2016 13:53

  OEX SA Rejestracja przez sąd zmian Statutu OEX S.A.

 • 21.06.2016 13:52

  OEX SA Zawiadomienie o transakcji zbycia akcji OEX S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu nadzorczego Emitenta.

 • 21.06.2016 13:51

  OEX SA Znaczne pakiety akcji OEX S.A.

 • 20.05.2016 15:30

  OEX SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki OEX S.A.

 • 16.05.2016 17:21

  OEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 16.05.2016 11:25

  OEX SA Wykaz akcjonariuszy OEX S.A. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2016 roku

 • 10.05.2016 17:06

  OEX wypłaci 0,75 zł dywidendy na akcję

 • 10.05.2016 17:02

  OEX SA Powołanie Prezesa Zarządu OEX S.A.

 • 10.05.2016 17:00

  OEX SA Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej OEX S.A.

 • 10.05.2016 16:58

  OEX SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej OEX S.A.

 • 10.05.2016 16:56

  OEX SA Wypłata dywidendy.

 • 10.05.2016 16:56

  OEX SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OEX S.A. w dniu 10 maja 2016 r.

 • 10.05.2016 16:54

  OEX SA Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej emitenta.

 • 26.04.2016 16:13

  OEX SA Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji OEX S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

 • 18.04.2016 20:06

  OEX SA Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej

 • 15.04.2016 17:53

  OEX SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji w Radzie

 • 12.04.2016 10:28

  OEX SA Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. wraz ze zgłoszeniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej

 • 12.04.2016 09:22

  OEX SA Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji w Radzie

 • 08.04.2016 09:30

  OEX SA Przyjęcie przez Radę Nadzorczą OEX S.A. dokumentów będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 08.04.2016 09:29

  OEX SA Akceptacja Rady Nadzorczej OEX S.A. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015

 • 06.04.2016 09:07

  OEX chce wypłacić 0,75 zł dywidendy na akcję

 • 06.04.2016 09:00

  OEX SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX S.A. wraz z projektami uchwał

 • 06.04.2016 08:57

  OEX SA Rekomendacja Zarządu OEX S.A. w sprawie podziału zysku za 2015 rok

 • 06.04.2016 08:54

  OEX SA Planowane zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta

 • 30.03.2016 09:42

  OEX chce płacić dywidendę; szuka okazji do przejęć, ale nie planuje emisji akcji (wywiad)

 • 21.03.2016 17:44

  OEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 17:42

  OEX SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 09.03.2016 15:28

  OEX SA Wybór biegłego rewidenta.

 • 04.02.2016 12:49

  TELL SA Korekta raportu - korekta prognozy wyników na 2015 r.

 • 04.02.2016 12:19

  Tell podnosi czerwcową prognozę wyników za 2015 rok

 • 04.02.2016 11:48

  TELL SA Korekta prognozy wyników na rok 2015.

 • 01.02.2016 19:23

  TELL SA Korekta raportu - nabycie aktywów o znacznej wartości.

 • 01.02.2016 09:24

  TELL SA Zbycie i nabycie aktywów o znacznej wartości.

 • 29.01.2016 19:11

  TELL SA Nabycie aktywów o znacznej wartości.

 • 29.01.2016 17:16

  TELL SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 21.01.2016 13:26

  TELL SA Zawarcie znaczącej umowy i udzielenie poręczenia.

 • 15.01.2016 12:17

  TELL SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki OEX S.A.

 • 12.01.2016 14:56

  TELL SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki OEX S.A.

 • 12.01.2016 14:55

  TELL SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki OEX S.A.

 • 12.01.2016 11:15

  TELL SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 11.01.2016 18:51

  GPW: zmiana firmy spółki TELL S.A. na na OEX S.A

 • 05.01.2016 18:02

  TELL SA Zmiana statutu.

 • 21.12.2015 15:33

  DM BOŚ dodał do portfela Duon, Sanok, Ronson, 11 bit studios, Midas i Unibep

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 14.12.2015 16:09

  TELL SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

 • 14.12.2015 16:09

  TELL SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

 • 14.12.2015 16:08

  TELL SA Znaczne pakiety akcji.

 • 14.12.2015 16:07

  TELL SA Znaczne pakiety akcji.

 • 14.12.2015 16:07

  TELL SA Znaczne pakiety akcji.

 • 14.12.2015 16:06

  TELL SA Znaczne pakiety akcji.

 • 14.12.2015 16:06

  TELL SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

 • 14.12.2015 16:05

  TELL SA Znaczne pakiety akcji.

 • 14.12.2015 16:04

  TELL SA Znaczne pakiety akcji.

 • 14.12.2015 16:04

  TELL SA Znaczne pakiety akcji.

 • 14.12.2015 16:02

  TELL SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

 • 14.12.2015 16:01

  TELL SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

 • 14.12.2015 16:01

  TELL SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

 • 14.12.2015 16:00

  TELL SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

 • 14.12.2015 16:00

  TELL SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

 • 14.12.2015 15:59

  TELL SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

 • 14.12.2015 15:58

  TELL SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

 • 14.12.2015 15:58

  TELL SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

 • 14.12.2015 15:57

  TELL SA Znaczne pakiety akcji.

 • 14.12.2015 15:56

  TELL SA Znaczne pakiety akcji.

 • 14.12.2015 15:55

  TELL SA Znaczne pakiety akcji.

 • 14.12.2015 15:55

  TELL SA Znaczne pakiety akcji.

 • 14.12.2015 15:54

  TELL SA Znaczne pakiety akcji.

 • 14.12.2015 15:54

  TELL SA Znaczne pakiety akcji.

 • 10.12.2015 14:29

  TELL SA Aneks do umowy inwestycyjnej i porozumienie o przystąpieniu do umowy inwestycyjnej.

 • 10.12.2015 09:53

  TELL SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

 • 10.12.2015 09:52

  TELL SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

 • 10.12.2015 09:52

  TELL SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

 • 10.12.2015 09:51

  TELL SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

 • 10.12.2015 09:50

  TELL SA Znaczne pakiety akcji

 • 10.12.2015 09:49

  TELL SA Znaczne pakiety akcji

 • 17.11.2015 16:52

  TELL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 17 listopada 2015 r.

 • 17.11.2015 16:08

  Akcjonariusze Tella zdecydowali o wypłacie 0,60 zł dywidendy na akcję

 • 17.11.2015 16:01

  TELL SA Wypłata dywidendy.

 • 17.11.2015 16:00

  TELL SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 • 09.11.2015 08:24

  TELL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 05.11.2015 13:46

  TELL SA Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.

 • 30.10.2015 13:31

  TELL SA Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 • 22.10.2015 15:32

  Tell chce wypłacić 0,60 zł dywidendy na akcję

 • 22.10.2015 15:21

  TELL SA Rekomendacja Zarządu TELL S.A. w sprawie podziału zysku za 2014 rok

 • 22.10.2015 15:20

  TELL SA Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 • 22.10.2015 15:19

  TELL SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 16.10.2015 18:00

  Tell nie kupi Merlina od Czerwonej Torebki

 • 16.10.2015 17:46

  TELL SA Odstąpienie od transakcji.

 • 01.10.2015 14:04

  TELL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 30 września 2015 r.

 • 30.09.2015 16:35

  TELL SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 • 24.09.2015 16:51

  GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C spółki TELL S.A.

 • 24.09.2015 15:32

  TELL SA Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego

 • 23.09.2015 14:01

  TELL SA Rezygnacja Członka Zarządu

 • 23.09.2015 13:11

  TELL SA Rejestracja akcji w KDPW S.A.

 • 23.09.2015 10:56

  TELL SA Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 • 23.09.2015 09:58

  TELL SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

 • 04.09.2015 17:02

  TELL SA Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 • 04.09.2015 17:01

  TELL SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 04.09.2015 14:44

  TELL SA Wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu giełdowego

 • 03.09.2015 19:17

  Tell może kupić spółkę Merlin od Czerwonej Torebki

 • 03.09.2015 18:54

  TELL SA Podpisanie listu intencyjnego.

 • 31.08.2015 08:01

  TELL SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 26.08.2015 11:40

  TELL SA Zatwierdzenie prospektu.

 • 12.08.2015 08:37

  DM BOŚ obniżył cenę docelową Tella do 15,3 zł

 • 04.08.2015 14:04

  TELL SA Zmiana statutu.

 • 24.07.2015 15:44

  TELL SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną emitenta.

 • 01.07.2015 13:36

  TELL SA Wykonanie umowy zawartej przez spółkę zależną emitenta.

 • 24.06.2015 09:46

  TELL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 23 czerwca 2015 r.

 • 23.06.2015 16:55

  Akcjonariusze Tella zdecydują o podziale zysku na NWZ zwołanym do końca X '15

 • 23.06.2015 16:40

  TELL SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 • 23.06.2015 16:38

  TELL SA Korekta raportu bieżącego nr 24/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. - wniosek o zatwierdzenie prospektu

 • 23.06.2015 11:38

  TELL SA Wniosek o zatwierdzenie prospektu.

 • 19.06.2015 11:39

  TELL SA Prognoza wyników na rok 2015 - raport niezależnego biegłego rewidenta

 • 16.06.2015 15:39

  RN Tella rekomenduje podjęcie uchwały ws. wypłaty dywidendy na NWZ do końca X

 • 16.06.2015 15:17

  TELL SA Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 • 10.06.2015 14:51

  Tell planuje kolejne akwizycje; w '17 nowe spółki mają dać 50 proc. EBITDA grupy (wywiad)

 • 10.06.2015 09:07

  Tell prognozuje wzrost zysku netto w '15 o 74 proc. do 10,5 mln zł

 • 10.06.2015 08:56

  TELL SA Prognoza wyników na rok 2015

 • 09.06.2015 08:31

  TELL SA Wybór biegłego rewidenta

 • 26.05.2015 12:02

  Tell chce wypłacić 0,60 zł dywidendy na akcję

 • 26.05.2015 11:51

  TELL SA Rekomendacja Zarządu TELL S.A. w sprawie podziału zysku za 2014 rok.

 • 26.05.2015 11:50

  TELL SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 • 26.05.2015 11:49

  TELL SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 15.05.2015 18:19

  TELL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 13.05.2015 17:43

  TELL SA Powołanie Członka Zarządu.

 • 05.05.2015 15:50

  TELL SA Znaczne pakiety akcji

 • 30.04.2015 14:06

  TELL SA Zmiana statutu - podwyższenie kapitału zakładowego.

 • 27.04.2015 10:20

  DM BOŚ dodał pięć spółek do listy top-pick na najbliższy miesiąc, usunął trzy

 • 24.04.2015 15:34

  TELL SA Zawarcie umowy przez spółkę zależną emitenta.

 • 24.04.2015 15:17

  TELL SA Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej (złożenie oferty przez spółkę zależną emitenta).

 • 31.03.2015 09:23

  DM BOŚ umieścił 21 spółek na liście top-pick na najbliższy miesiąc

 • 23.03.2015 17:16

  TELL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 23.03.2015 17:15

  TELL SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 05.03.2015 14:39

  TELL SA Zawarcie znaczącej umowy, nabycie aktywów o znacznej wartości.

 • 02.03.2015 18:18

  TELL SA Wniosek o ogłoszenie upadłości Toys4Boys.pl Sp. z o.o..

 • 02.03.2015 15:10

  TELL SA Znaczne pakiety akcji.

 • 27.02.2015 12:48

  TELL SA Znaczne pakiety akcji

 • 23.02.2015 16:47

  TELL SA Znaczne pakiety akcji

 • 18.02.2015 09:35

  DM BOŚ dodał Tell i CCC do listy top-picków kosztem Neuki i Famuru

 • 10.02.2015 14:50

  TELL SA Zmiana terminu zawarcia umów wykonawczych - aneks do umowy inwestycyjnej

 • 06.02.2015 08:59

  TELL SA Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez emitenta znaczącej umowy

 • 26.01.2015 14:48

  TELL SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

 • 22.01.2015 10:04

  TELL SA Znaczne pakiety akcji

 • 22.01.2015 10:03

  TELL SA Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A.

 • 20.01.2015 10:56

  TELL SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

 • 29.12.2014 12:48

  Tell chce przejąć dwie,trzy firmy w ciągu 2-3 lat (wywiad)

 • 24.12.2014 10:24

  TELL SA znaczne pakiety akcji - porozumienie w przedmiocie sprawowania wspólnej kontroli.

 • 19.12.2014 08:53

  TELL SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 18 grudnia 2014 r.

 • 19.12.2014 08:32

  TELL SA treść uchwał podjętych przez NWZA

 • 11.12.2014 15:16

  TELL SA zmiana zasad korekty rozliczeń - aneks do umowy inwestycyjnej

 • 09.12.2014 14:58

  TELL SA spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez emitenta znaczącej umowy.

 • 04.12.2014 12:58

  TELL SA znaczne pakiety akcji

 • 04.12.2014 12:57

  TELL SA znaczne pakiety akcji

 • 03.12.2014 09:32

  TELL SA stanowisko rady nadzorczej w sprawie projektów uchwał na NWZA

 • 03.12.2014 09:31

  TELL SA spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez emitenta znaczącej umowy

 • 21.11.2014 18:29

  TELL SA projekty uchwał na NWZA

 • 21.11.2014 18:29

  TELL SA zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 21.11.2014 16:46

  TELL SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 14.11.2014 17:28

  TELL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 24.10.2014 15:22

  Tell wypłaci 1 zł dywidendy na akcję za '13

 • 24.10.2014 15:15

  TELL SA wykaz akcjonariuszy

 • 24.10.2014 15:14

  TELL SA wypłata dywidendy

 • 24.10.2014 15:14

  TELL SA treść uchwał podjętych przez NWZA

 • 22.10.2014 10:04

  TELL SA stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2013

 • 20.10.2014 11:17

  Zarząd Tell chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję za '13

 • 20.10.2014 11:11

  TELL SA rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 r.

 • 15.10.2014 12:22

  Tell planuje do 2017 r. osiągnąć wynik EBITDA na poziomie 25 mln zł

 • 14.10.2014 16:10

  Tell może przejąć dwie spółki za łącznie 23,11 mln zł

 • 14.10.2014 15:50

  TELL SA zawarcie listu intencyjnego.

 • 26.09.2014 11:37

  TELL SA projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 • 26.09.2014 11:36

  TELL SA zwołanie NWZA

 • 17.09.2014 12:29

  TELL SA znaczne pakiety akcji

 • 16.09.2014 15:11

  TELL SA zmiana statutu

 • 01.09.2014 17:26

  TELL SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 11.08.2014 14:52

  TELL SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

 • 11.08.2014 14:50

  TELL SA - treść uchwał podjętych przez NWZ

 • 09.07.2014 14:44

  TELL SA projekty uchwał na NWZA

 • 09.07.2014 14:42

  TELL SA zwołanie NWZA

 • 09.06.2014 18:06

  GPW: Komunikat - TELL SA, INVENTUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

 • 04.06.2014 09:54

  TELL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 3 czerwca 2014 r.

 • 03.06.2014 17:20

  TELL SA powołanie członków rady nadzorczej

 • 03.06.2014 17:18

  TELL SA treść uchwał podjętych przez ZWZA

 • 03.06.2014 15:01

  TELL SA Znaczne pakiety akcji.

 • 28.05.2014 14:29

  TELL SA Zgłoszenie kandydatury na członka rady nadzorczej

 • 28.05.2014 12:35

  TELL SA zgłoszenie kandydatur na członków rady nadzorczej

 • 27.05.2014 14:11

  TELL SA stanowisko rady nadzorczej w sprawie projektów uchwał na ZWZA

 • 23.05.2014 16:01

  TELL SA zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 15.05.2014 18:10

  TELL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 15.05.2014 13:16

  TELL SA znaczne pakiety akcji.

 • 05.05.2014 14:43

  TELL SA rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 rok

 • 05.05.2014 14:41

  TELL SA Projekty uchwał na ZWZ

 • 05.05.2014 14:39

  TELL SA Zwołanie ZWZ

 • 28.04.2014 17:03

  TELL SA Powołanie Członków Zarządu

 • 28.04.2014 17:01

  TELL SA Wybór biegłego rewidenta.

 • 07.04.2014 10:43

  TELL SA Znaczne pakiety akcji.

 • 07.04.2014 10:41

  TELL SA znaczne pakiety akcji

 • 11.03.2014 09:46

  TELL SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 10 marca 2014 r.

 • 10.03.2014 16:06

  TELL SA powołanie członków rady nadzorczej

 • 10.03.2014 16:02

  TELL SA treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 • 10.03.2014 09:52

  TELL SA Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 06.03.2014 13:23

  TELL SA zgłoszenie kandydatury na członka rady nadzorczej

 • 06.03.2014 12:13

  TELL SA zgłoszenie kandydatury na członka rady nadzorczej spółki

 • 03.03.2014 15:30

  TELL SA rezygnacja członka rady nadzorczej.

 • 10.02.2014 13:02

  TELL SA projekty uchwał na NWZA

 • 10.02.2014 13:01

  TELL SA zwołanie NWZA

 • 04.02.2014 10:05

  TELL SA żądanie zwołania NWZA

 • 22.01.2014 12:44

  TELL SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

 • 10.01.2014 11:15

  Nie złożono żadnego zapisu w wezwaniu Neo Investment na Tella

 • 20.12.2013 15:14

  Według zarządu Tella cena w wezwaniu Neo Investment niższa od wartości godziwej

 • 19.12.2013 12:49

  TELL S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

 • 05.12.2013 10:31

  Neo Investment wezwał do sprzedaży akcji Tella, dających 30,33 proc. głosów, po 10,76 zł za szt. (popr.)

 • 05.12.2013 09:02

  Neo Investment wezwał do sprzedaży akcji Tella, dających 30,33 proc. głosów, po 10,77 zł za szt.

 • 06.11.2013 10:24

  DM IDM obniżył rekomendację dla Tell Group do "trzymaj"

 • 29.10.2013 16:28

  TELL SA zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego

 • 04.10.2013 18:53

  TELL SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 30.09.2013 11:06

  TELL SA życiorys zawodowy członka rady nadzorczej

 • 30.09.2013 09:24

  TELL SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA 27 września 2013 r.

 • 27.09.2013 18:30

  TELL SA powołanie członków rady nadzorczej

 • 27.09.2013 18:29

  Tell wypłaci 1 zł dywidendy na akcję

 • 27.09.2013 18:26

  TELL SA wypłata dywidendy

 • 27.09.2013 18:25

  TELL SA treść uchwał podjętych przez NWZA

 • 27.09.2013 08:55

  TELL SA zgłoszenie kandydatur na członków rady nadzorczej spółki

 • 27.09.2013 08:53

  TELL SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 25.09.2013 10:48

  TELL SA znaczne pakiety akcji

 • 24.09.2013 15:53

  TELL SA Zgłoszenie kandydatury na członka rady nadzorczej

 • 10.09.2013 15:49

  TELL SA Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 10.09.2013 12:28

  TELL SA znaczne pakiety akcji.

 • 09.09.2013 14:30

  TELL SA znaczne pakiety akcji

 • 06.09.2013 15:43

  TELL SA zmiany w porządku obrad NWZA wprowadzone na żądanie akcjonariusza

 • 28.08.2013 15:55

  Tell chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję

 • 28.08.2013 15:50

  TELL SA rekomendacja zarządu spółki w sprawie podziału zysku za 2012 r.

 • 28.08.2013 15:47

  TELL SA projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 • 28.08.2013 15:41

  TELL SA zwołanie NWZA

 • 26.08.2013 07:26

  TELL SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 23.08.2013 12:57

  TELL SA zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r.

 • 19.08.2013 13:02

  TELL SA znaczne pakiety akcji

 • 12.08.2013 14:57

  TELL SA znaczne pakiety akcji

 • 02.08.2013 12:47

  TELL SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 12.07.2013 12:12

  TELL SA znaczne pakiety akcji

 • 11.07.2013 17:12

  TELL SA - znaczne pakiety akcji

 • 10.07.2013 13:24

  TELL SA zmiana statutu, umorzenie akcji.

 • 14.06.2013 15:45

  TELL SA - nabycie akcji emitenta przez prezesa

 • 12.06.2013 11:06

  TELL SA wykaz akcjonariuszy

 • 12.06.2013 11:06

  TELL SA treść uchwał podjętych przez ZWZA

 • 06.06.2013 16:03

  TELL SA - projekt uchwały ZWZA

 • 15.05.2013 17:12

  TELL SA korekta rb 22/2013 - rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku za 2012 rok.

 • 15.05.2013 14:55

  TELL SA projekt zmiany statutu.

 • 15.05.2013 14:54

  TELL SA deklaracja wstrzymania wypłaty dywidendy.

 • 15.05.2013 14:54

  TELL SA projekty uchwał na ZWZA

 • 15.05.2013 14:52

  TELL SA zwołanie ZWZA

 • 15.05.2013 07:28

  TELL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 11.05.2013 09:53

  Spółka zależna Tell nie porozumiała się w sprawie zakupu Mobile MIX

 • 10.05.2013 21:25

  TELL SA zakończenie negocjacji przez spółkę zależną