Odlewnie Polskie SA

skrót: ODL

Ostatnie notowanie z: 17.01.2020 17:00

Aktualny kurs4,20   2,94 %0,12 zł
Otwarcie4,161,96%
Minimum4,100,49%
Maksimum4,202,94%
Wolumen (szt.) 15096
Kurs odniesienia4,08
Widełki dolne3,76
Widełki górne4,56
Obroty (tyś. zł)62
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
34 6004,10
32 5664,08
22 5004,06
31 3504,04
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
4,241 770 1
4,28350 2
4,303 940 2
4,36525 1
Spółka produkuje odlewy głównie z żeliwa sferoidalnego z obróbką mechaniczną (produkcja tzw. komponentów odlewniczych). Działalność produkcyjna prowadzona jest w Starachowicach. Spółka prowadzi również działalność handlową (kupno i sprzedaż odlewów obcych) oraz działalność usługową w odlewniach niemieckich.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
OP Invest sp. z o.o.ZWZ5 765 24627,90%5 745 24627,80%
Żyła Adam2 465 00011,93%2 465 00011,93%
PKO BP Bankowy OFEportfel2 065 7439,99%2 065 7439,99%
Wąsiel MarcinWZA1 500 0007,26%1 500 0007,26%
Walczyk LeszekNWZ1 140 5785,52%1 140 5785,80%
Odlewnie Polskie SA1 010 0004,89%1 010 0004,89%

Kategoria • 20.11.2019 08:17

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 SA-Q

 • 20.11.2019 08:04

  ODLEWNIE POLSKIE SA (25/2019) Korekta raportu kwartalnego SA-Q3/2019

 • 14.11.2019 08:00

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 SA-Q

 • 30.09.2019 14:33

  ODLEWNIE POLSKIE SA (24/2019) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZ Spółki w dniu 30.09.2019 r.

 • 30.09.2019 14:25

  ODLEWNIE POLSKIE SA (23/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 30.09.2019 14:15

  ODLEWNIE POLSKIE SA (22/2019) Uchwały podjęte na NWZ Spółki w dniu 30.09.2019 r.

 • 18.09.2019 17:32

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

 • 02.09.2019 10:46

  ODLEWNIE POLSKIE SA (21/2019) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki i projekty uchwał na NWZ

 • 03.06.2019 08:45

  ODLEWNIE POLSKIE SA (15/2019) Nabycie akcji Spółki przez Członków Zarządu

 • 31.05.2019 13:40

  ODLEWNIE POLSKIE SA (14/2019) Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego

 • 22.05.2019 11:14

  Odlewnie Polskie planują skup do 1.010.000 akcji własnych po 3,50 zł za akcję

 • 22.05.2019 10:59

  ODLEWNIE POLSKIE SA (12/2019) Decyzja Zarządu o przyjęciu ogólnych warunków i ramowego harmonogramu skupu akcji własnych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

 • 12.04.2019 13:50

  ODLEWNIE POLSKIE SA (6/2019) Zmiana porządku obrad w związku z żądaniem akcjonariusza

 • 28.01.2019 09:29

  ODLEWNIE POLSKIE SA (1/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 14.11.2018 07:29

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

 • 17.09.2018 17:29

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

 • 14.09.2018 09:02

  ODLEWNIE POLSKIE SA (17/2018) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2018 r.

 • 14.09.2018 08:35

  ODLEWNIE POLSKIE SA (16/2018) Rejestracja zmian w Statucie Spółki

 • 03.07.2018 07:39

  ODLEWNIE POLSKIE SA (15/2018) Wypłata dywidendy

 • 28.06.2018 11:26

  ODLEWNIE POLSKIE SA (14/2018) Zakończenie realizacji układu

 • 18.05.2018 16:29

  ODLEWNIE POLSKIE SA (13/2018) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez Wiceprezesa Zarządu i przekroczenie 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

 • 18.05.2018 16:21

  ODLEWNIE POLSKIE SA (12/2018) Nabycie akcji przez Członków Zarządu

 • 18.05.2018 14:08

  ODLEWNIE POLSKIE SA (11/2018) Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego

 • 08.05.2018 07:14

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

 • 07.05.2018 16:26

  ODLEWNIE POLSKIE SA (10/2018) Przydział Opcji w ramach II Transzy Programu Motywacyjnego Spółki.

 • 07.05.2018 16:06

  ODLEWNIE POLSKIE SA (9/2018) Lista akcjonariuszy posiadająch powyżej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 07.05.2018 r.

 • 07.05.2018 15:59

  ODLEWNIE POLSKIE SA (8/2018) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy

 • 07.05.2018 15:52

  Odlewnie Polskie wypłacą 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 07.05.2018 15:48

  ODLEWNIE POLSKIE SA (7/2018) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ODLEWNI POLSKICH S.A. z dnia 7.05.2018 r.

 • 27.04.2018 14:18

  ODLEWNIE POLSKIE SA (6/2018) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego Spółki SA-Q1/2018

 • 06.04.2018 10:29

  ODLEWNIE POLSKIE SA (5/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 04.04.2018 15:42

  ODLEWNIE POLSKIE SA (4/2018) Dokonanie przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu w przedmiocie wypłaty Akcjonariuszom dywidendy za 2017 r.

 • 29.03.2018 11:44

  Odlewnie Polskie chcą wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 29.03.2018 11:36

  ODLEWNIE POLSKIE SA (3/2018) Propozycja Zarządu w sprawie wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy za rok 2017

 • 29.03.2018 08:24

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 26.03.2018 14:45

  ODLEWNIE POLSKIE SA (2/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego spółki - SA- R 2017

 • 26.01.2018 10:08

  ODLEWNIE POLSKIE SA (1/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 07.12.2017 14:46

  ODLEWNIE POLSKIE SA (22/2017) Zgoda Rady Nadzorczej Spólki na podpisanie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 13.11.2017 07:20

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q

 • 12.10.2017 15:26

  ODLEWNIE POLSKIE SA (21/2017) Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Spółki

 • 12.10.2017 15:10

  ODLEWNIE POLSKIE SA (20/2017) Zawarcie aneksów do Umów z Bankiem Millennium S.A.

 • 26.09.2017 10:16

  ODLEWNIE POLSKIE SA (19/2017) Zawarcie umów z PROCAST GUSS GmbH

 • 05.09.2017 07:13

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P

 • 01.09.2017 10:25

  ODLEWNIE POLSKIE SA (18/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Spółki za I półrocze 2017 r.

 • 09.06.2017 13:37

  ODLEWNIE POLSKIE SA (17/2017) Zmiany udziału Banku Handlowego w Warszawie S.A. w ogólnej liczbie głosów ODLEWNI POLSKICH S.A.

 • 08.06.2017 13:16

  ODLEWNIE POLSKIE SA (16/2017) Nabycie akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w ramach skupu akcji własnych

 • 08.06.2017 09:21

  ODLEWNIE POLSKIE SA (15/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 07.06.2017 16:07

  Odlewnie Polskie skupią 4,84 proc. akcji własnych

 • 07.06.2017 15:55

  ODLEWNIE POLSKIE SA (14/2017) Przyjęcie ofert sprzedaży akcji złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

 • 19.05.2017 16:05

  ODLEWNIE POLSKIE SA (13/2017) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE.

 • 18.05.2017 07:46

  Odlewnie Polskie skupią do 4,84 proc. akcji po 3,69 zł za sztukę

 • 18.05.2017 07:28

  ODLEWNIE POLSKIE SA (12/2017) Uchwała Zarządu o przyjęciu ogólnych warunków i ramowego harmonogramu skupu akcji własnych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

 • 17.05.2017 16:07

  ODLEWNIE POLSKIE SA (11/2017) Informacja o nabyciu akcji przez Członków Zarządu Spółki

 • 17.05.2017 15:42

  ODLEWNIE POLSKIE SA (10/2017) Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego

 • 05.05.2017 13:40

  ODLEWNIE POLSKIE SA (9/2017) Przydział opcji w ramach Transzy I Programu Motywacyjnego Spółki

 • 05.05.2017 07:30

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q

 • 04.05.2017 16:11

  Odlewnie Polskie wypłacą 0,2 zł dywidendy na akcję za '16

 • 04.05.2017 15:50

  ODLEWNIE POLSKIE SA (8/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 04.05.2017 r.

 • 04.05.2017 15:42

  ODLEWNIE POLSKIE SA (7/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 28.04.2017 08:36

  ODLEWNIE POLSKIE SA (6/2017) Zmiana terminu publikacji raportu Spółki za I kwartał 2017 r.

 • 06.04.2017 10:03

  ODLEWNIE POLSKIE SA (5/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 29.03.2017 17:57

  Odlewnie Polskie chcą wypłacić 0,2 zł dywidendy na akcję

 • 29.03.2017 17:34

  ODLEWNIE POLSKIE SA (4/2017) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok

 • 29.03.2017 17:26

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 24.03.2017 13:48

  ODLEWNIE POLSKIE SA (3/2017) Zmiana terminu przekazania przez Spółkę raportu rocznego SA-R 2016.

 • 15.02.2017 13:01

  ODLEWNIE POLSKIE SA (2/2017) Realizacja istotnej umowy

 • 26.01.2017 11:55

  ODLEWNIE POLSKIE SA (1/2017) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 22.11.2016 15:57

  Noble Securities DM wycenia Odlewnie Polskie na 6,15 zł

 • 10.11.2016 07:34

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 31.08.2016 14:04

  ODLEWNIE POLSKIE SA (24/2016) Zawarcie z Ministrem Rozwoju umowy o dofinansowanie projektu

 • 30.08.2016 07:59

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 02.08.2016 13:51

  ODLEWNIE POLSKIE SA (23/2016) Rejestracja warunkowego podwyżsdzenia kapitału zakładowego

 • 19.07.2016 15:02

  ODLEWNIE POLSKIE SA (22/2016) Realizacja istotnej umowy

 • 15.07.2016 09:51

  Odlewnie Polskie zakładają, że wyniki w '16 r. będą płaskie; liczą na ożywienie w '17 (wywiad)

 • 13.07.2016 08:22

  ODLEWNIE POLSKIE SA (21/2016) Zmiana udziału Banku Handlowego w Warszawie S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ODLEWNI POLSKICH S.A.

 • 11.07.2016 14:04

  ODLEWNIE POLSKIE SA (20/2016) Informacja o transakcji nabycia akcji wsłasnych przez Spółkę

 • 08.07.2016 13:06

  ODLEWNIE POLSKIE SA (19/2016) Rozliczenie transakcji nabycia akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w ramach skupu akcji własnych

 • 06.07.2016 14:23

  ODLEWNIE POLSKIE SA (18/2016) Przyjęcie ofert sprzedaży akcji złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

 • 27.06.2016 15:27

  ODLEWNIE POLSKIE SA Zawarcie mowy kredytowej i aneksu do umowy o limit wierzytelnosci z bankiem

 • 15.06.2016 13:35

  ODLEWNIE POLSKIE SA Korekta raportu bieżącego nr 16/2016

 • 13.06.2016 13:27

  Odlewnie Polskie chcą 14-28 VI przeprowadzić skup akcji własnych

 • 13.06.2016 13:05

  ODLEWNIE POLSKIE SA Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

 • 06.06.2016 15:00

  Odlewnie Polskie chcą skupić do 540 tys. akcji własnych po 3,19 zł za sztukę

 • 06.06.2016 14:46

  ODLEWNIE POLSKIE SA Decyzja Zarządu o przyjęciu ogólnych warunków i ramowego harmonogramu skupu akcji własnych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

 • 01.06.2016 14:52

  ODLEWNIE POLSKIE SA Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki

 • 20.05.2016 14:20

  ODLEWNIE POLSKIE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

 • 17.05.2016 11:50

  ODLEWNIE POLSKIE SA Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osoby, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie

 • 12.05.2016 07:15

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 28.04.2016 16:01

  ODLEWNIE POLSKIE SA Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

 • 27.04.2016 16:03

  ODLEWNIE POLSKIE SA Lista Akcjonariuszy posiadfających powyżej 5% na ZWZ Spółki w dniu 27.04.2016 r.

 • 27.04.2016 15:59

  ODLEWNIE POLSKIE SA Powołanie Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

 • 27.04.2016 15:34

  ODLEWNIE POLSKIE SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.04.2016 r.

 • 31.03.2016 19:11

  ODLEWNIE POLSKIE SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 31.03.2016 16:34

  ODLEWNIE POLSKIE SA Powołanie Zarządu Spółki kolejnej kadencji

 • 29.03.2016 07:24

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 22.03.2016 10:47

  ODLEWNIE POLSKIE SA Zmiana terminu przekazania [przez Spółkę raportu rocznego - SA-R 2015

 • 29.02.2016 07:43

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 4/2015 SA-Q

 • 27.01.2016 14:15

  ODLEWNIE POLSKIE SA Terminarz przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2016 r.

 • 22.01.2016 14:09

  ODLEWNIE POLSKIE SA Wyniki kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach

 • 07.01.2016 13:05

  ODLEWNIE POLSKIE SA Przekroczenie przez akcjonariusza progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • 05.01.2016 13:12

  ODLEWNIE POLSKIE SA przekroczenie progu 10% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • 30.12.2015 10:36

  Bank BGŻ BNP Paribas sprzedał wszystkie akcje Odlewni Polskich

 • 30.12.2015 10:20

  ODLEWNIE POLSKIE SA zbycie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. akcji ODLEWNI POLSKICH S.A.

 • 23.12.2015 15:41

  ODLEWNIE POLSKIE SA Osiągnięcie przez Bank BGŻ BPN PARIBAS SA progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • 23.12.2015 14:18

  ODLEWNIE POLSKIE SA Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych

 • 23.12.2015 14:13

  ODLEWNIE POLSKIE SA Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych

 • 22.12.2015 17:11

  ODLEWNIE POLSKIE SA transakcja osoby majacej dostęp do informacji poufnych

 • 07.12.2015 11:59

  ODLEWNIE POLSKIE SA podpisanie aneksu do Umowy o Limit Wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 04.12.2015 13:55

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie umów z Bankiem Millennium S.A.

 • 13.11.2015 07:15

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 10.11.2015 12:22

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 02.11.2015 13:31

  ODLEWNIE POLSKIE SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 02.11.2015 13:16

  ODLEWNIE POLSKIE SA Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZ w dbiu 02.11.2015 r.

 • 02.11.2015 13:05

  ODLEWNIE POLSKIE SA Uchwały podjęte na NWZ w dniu 02.11.2015 r.

 • 05.10.2015 11:32

  ODLEWNIE POLSKIE SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 25.09.2015 09:46

  ODLEWNIE POLSKIE SA rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 16.09.2015 07:05

  Odlewnie Polskie chcą wydawać na inwestycje 8-10 mln zł rocznie do 2021 r. (wywiad)

 • 21.08.2015 08:36

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 24.07.2015 10:32

  ODLEWNIE POLSKIE SA Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach

 • 22.06.2015 11:13

  ODLEWNIE POLSKIE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sorawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

 • 19.06.2015 14:30

  ODLEWNIE POLSKIE SA Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ w dniu.19.06.2015 r.

 • 19.06.2015 14:24

  ODLEWNIE POLSKIE SA Uchwały podjęte na ZWZ Spółki w dniu 19.06.2015 r.

 • 21.05.2015 08:39

  ODLEWNIE POLSKIE SA zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 14.05.2015 07:23

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q

 • 07.05.2015 18:14

  ODLEWNIE POLSKIE SA nabycie znacznego pakietu akcji

 • 06.05.2015 08:15

  ODLEWNIE POLSKIE SA nabycie znacznego pakietu akcji przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 07.04.2015 14:21

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 17.03.2015 12:38

  ODLEWNIE POLSKIE SA zapłata zobowiązania

 • 27.02.2015 17:31

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 4/2014 SA-Q

 • 17.02.2015 15:26

  UKS określił zobowiązania podatkowe Odlewni Polskich na 2,12 mln zł

 • 17.02.2015 15:09

  ODLEWNIE POLSKIE SA Decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach

 • 16.02.2015 10:24

  Odlewnie Polskie zwiększą w 2015 r. moce produkcyjne o blisko 18 proc. (wywiad)

 • 10.02.2015 14:37

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 29.01.2015 10:19

  ODLEWNIE POLSKIE SA terminarz przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2015 roku

 • 10.12.2014 08:10

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska SA

 • 14.11.2014 07:23

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 SA-Q

 • 31.10.2014 11:52

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium SA

 • 29.08.2014 07:24

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2014 SA-P

 • 11.08.2014 13:05

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 26.06.2014 11:16

  ODLEWNIE POLSKIE SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki za 2014 r.

 • 14.05.2014 07:20

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 SA-Q

 • 05.05.2014 14:30

  ODLEWNIE POLSKIE SA uchwały podjete na ZWZ w dniu 05.05.2014 r.

 • 05.05.2014 14:29

  ODLEWNIE POLSKIE SA lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ w dn. 05.05.2014 r.

 • 08.04.2014 08:44

  ODLEWNIE POLSKIE SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ spółki na dzień 05.05.2014 r.

 • 07.04.2014 18:16

  ODLEWNIE POLSKIE SA korekta raportu SA- R 2013 z dnia 07.04.2014 r.

 • 03.04.2014 12:02

  ODLEWNIE POLSKIE SA zmiana terminu przekazania raportu rocznego spółki za rok 2013

 • 28.02.2014 07:55

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 4/2013 SA-Q

 • 27.01.2014 12:59

  ODLEWNIE POLSKIE SA harmonogram przesyłania raportów okresowych w 2014 r.

 • 08.01.2014 12:46

  ODLEWNIE POLSKIE SA - zawarcie aneksu do umowy

 • 09.12.2013 10:10

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 20.11.2013 14:48

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie umów z Bankiem Millennium S.A.

 • 07.10.2013 12:37

  Odlewnie Polskie liczą na „wyważony wzrost” w 2014 roku

 • 30.08.2013 07:40

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2013 SA-P

 • 23.07.2013 15:15

  ODLEWNIE POLSKIE SA nabycie znacznego pakietu akcji

 • 12.07.2013 13:37

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 28.06.2013 15:28

  ODLEWNIE POLSKIE SA ukonstytuowanie się rady nadzorczej spółki

 • 28.06.2013 15:17

  ODLEWNIE POLSKIE SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki

 • 17.05.2013 11:19

  ODLEWNIE POLSKIE SA powołanie rady nadzorczej spółki

 • 17.05.2013 09:53

  ODLEWNIE POLSKIE SA lista akcjonariuszy na ZWZ spółki w dniu 16.05.2013 r.

 • 17.05.2013 09:44

  ODLEWNIE POLSKIE SA treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 16.05.2013 r.

 • 14.05.2013 08:20

  ODLEWNIE POLSKIE SA raport okresowy kwartalny 1/2013 SA-Q

 • 19.04.2013 13:09

  ODLEWNIE POLSKIE SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 19.04.2013 07:40

  ODLEWNIE POLSKIE SA raport okresowy za 2012 SA-R