Odlewnie Polskie SA

skrót: ODL

Brak kursu dla wybranej firmy

Spółka produkuje odlewy głównie z żeliwa sferoidalnego z obróbką mechaniczną (produkcja tzw. komponentów odlewniczych). Działalność produkcyjna prowadzona jest w Starachowicach. Spółka prowadzi również działalność handlową (kupno i sprzedaż odlewów obcych) oraz działalność usługową w odlewniach niemieckich.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
OP Invest sp. z o.o.ZWZ5 765 24627,90%5 745 24627,80%
Żyła Adam2 465 00011,93%2 465 00011,93%
PKO BP Bankowy OFEportfel2 065 7439,99%2 065 7439,99%
Wąsiel MarcinWZA1 500 0007,26%1 500 0007,26%
Walczyk LeszekNWZ1 140 5785,52%1 140 5785,80%
Odlewnie Polskie SA1 010 0004,89%1 010 0004,89%

Kategoria • 18.01.2021 14:59

  ODLEWNIE POLSKIE SA (2/2021) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 stycznia 2021 roku

 • 18.01.2021 14:48

  ODLEWNIE POLSKIE SA (1/2021) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 stycznia 2021 roku

 • 10.12.2020 13:46

  ODLEWNIE POLSKIE SA (29/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 18.01.2021 r.

 • 24.11.2020 08:08

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 SA-Q

 • 24.11.2020 07:36

  ODLEWNIE POLSKIE SA (28/2020) Korekta raportu kwartalnego SA-Q 3/2020

 • 12.11.2020 17:33

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 SA-Q

 • 19.10.2020 12:37

  ODLEWNIE POLSKIE SA (27/2020) Rejestracja zmiany w Statucie Spółki

 • 28.09.2020 18:51

  ODLEWNIE POLSKIE SA (26/2020) Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwał ZWZ z 28.07.2020 r.

 • 17.09.2020 17:17

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2020 SA-P

 • 14.09.2020 10:53

  ODLEWNIE POLSKIE SA (25/2020) Wypłata dywidendy

 • 14.08.2020 14:07

  ODLEWNIE POLSKIE SA (24/2020) Nabycie akcji Spółki przez Członków Zarządu

 • 14.08.2020 13:25

  ODLEWNIE POLSKIE SA (23/2020) Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego.

 • 10.08.2020 13:41

  ODLEWNIE POLSKIE SA (22/2020) Dokumenty związane z oferowaniem akcji własnych w ramach realizacji Transzy IV Programu Motywacyjnego

 • 04.08.2020 12:52

  ODLEWNIE POLSKIE SA (21/2020) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej i wybór Komitetu Audytu

 • 25.06.2020 12:26

  ODLEWNIE POLSKIE SA (15/2020) Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej

 • 25.06.2020 11:55

  ODLEWNIE POLSKIE SA (14/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.07.2020 r.

 • 15.06.2020 14:51

  ODLEWNIE POLSKIE SA (13/2020) Zmiana rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2019 rok

 • 14.05.2020 07:50

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 SA-Q

 • 28.04.2020 08:06

  ODLEWNIE POLSKIE SA (12/2020) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 04.05.2020 r.

 • 09.04.2020 12:52

  ODLEWNIE POLSKIE SA (11/2020) Zmiana porządu obrad ZWZ w związku z żądaniem akcjonariusza

 • 09.04.2020 11:45

  ODLEWNIE POLSKIE SA (10/2020) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 kwietnia 2020 roku

 • 07.04.2020 09:55

  ODLEWNIE POLSKIE SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 04.05.2020 r.

 • 01.04.2020 17:38

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy za 2019 SA-R

 • 01.04.2020 12:58

  ODLEWNIE POLSKIE SA (8/2020) Korekta raportu rocznego SA-R 2019

 • 01.04.2020 08:11

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy za 2019 SA-R

 • 31.03.2020 11:57

  Zarząd Odlewni Polskich rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 31.03.2020 11:47

  ODLEWNIE POLSKIE SA (7/2020) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2019 rok

 • 30.03.2020 08:12

  ODLEWNIE POLSKIE SA (6/2020) Zmiana terminu przekazania raportu za rok 2019

 • 18.03.2020 14:36

  ODLEWNIE POLSKIE SA (5/2020) Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

 • 11.03.2020 15:20

  ODLEWNIE POLSKIE SA (4/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20.04.2020 r.

 • 28.02.2020 18:38

  ODLEWNIE POLSKIE SA (3/2020) Porozumienie Akcjonariuszy

 • 30.01.2020 10:26

  ODLEWNIE POLSKIE SA (2/2010) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

 • 27.01.2020 12:15

  ODLEWNIE POLSKIE SA (1/2020) Nabycie znaczącego pakietu akcji Spółki

 • 20.11.2019 08:17

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 SA-Q

 • 20.11.2019 08:04

  ODLEWNIE POLSKIE SA (25/2019) Korekta raportu kwartalnego SA-Q3/2019

 • 14.11.2019 08:00

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 SA-Q

 • 30.09.2019 14:33

  ODLEWNIE POLSKIE SA (24/2019) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZ Spółki w dniu 30.09.2019 r.

 • 30.09.2019 14:25

  ODLEWNIE POLSKIE SA (23/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 30.09.2019 14:15

  ODLEWNIE POLSKIE SA (22/2019) Uchwały podjęte na NWZ Spółki w dniu 30.09.2019 r.

 • 18.09.2019 17:32

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

 • 02.09.2019 10:46

  ODLEWNIE POLSKIE SA (21/2019) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki i projekty uchwał na NWZ

 • 03.06.2019 08:45

  ODLEWNIE POLSKIE SA (15/2019) Nabycie akcji Spółki przez Członków Zarządu

 • 31.05.2019 13:40

  ODLEWNIE POLSKIE SA (14/2019) Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego

 • 22.05.2019 11:14

  Odlewnie Polskie planują skup do 1.010.000 akcji własnych po 3,50 zł za akcję

 • 22.05.2019 10:59

  ODLEWNIE POLSKIE SA (12/2019) Decyzja Zarządu o przyjęciu ogólnych warunków i ramowego harmonogramu skupu akcji własnych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

 • 12.04.2019 13:50

  ODLEWNIE POLSKIE SA (6/2019) Zmiana porządku obrad w związku z żądaniem akcjonariusza

 • 28.01.2019 09:29

  ODLEWNIE POLSKIE SA (1/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 14.11.2018 07:29

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

 • 17.09.2018 17:29

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

 • 14.09.2018 09:02

  ODLEWNIE POLSKIE SA (17/2018) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2018 r.

 • 14.09.2018 08:35

  ODLEWNIE POLSKIE SA (16/2018) Rejestracja zmian w Statucie Spółki

 • 03.07.2018 07:39

  ODLEWNIE POLSKIE SA (15/2018) Wypłata dywidendy

 • 28.06.2018 11:26

  ODLEWNIE POLSKIE SA (14/2018) Zakończenie realizacji układu

 • 18.05.2018 16:29

  ODLEWNIE POLSKIE SA (13/2018) Zawiadomienie o nabyciu akcji przez Wiceprezesa Zarządu i przekroczenie 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

 • 18.05.2018 16:21

  ODLEWNIE POLSKIE SA (12/2018) Nabycie akcji przez Członków Zarządu

 • 18.05.2018 14:08

  ODLEWNIE POLSKIE SA (11/2018) Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego

 • 08.05.2018 07:14

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

 • 07.05.2018 16:26

  ODLEWNIE POLSKIE SA (10/2018) Przydział Opcji w ramach II Transzy Programu Motywacyjnego Spółki.

 • 07.05.2018 16:06

  ODLEWNIE POLSKIE SA (9/2018) Lista akcjonariuszy posiadająch powyżej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 07.05.2018 r.

 • 07.05.2018 15:59

  ODLEWNIE POLSKIE SA (8/2018) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy

 • 07.05.2018 15:52

  Odlewnie Polskie wypłacą 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 07.05.2018 15:48

  ODLEWNIE POLSKIE SA (7/2018) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ODLEWNI POLSKICH S.A. z dnia 7.05.2018 r.

 • 27.04.2018 14:18

  ODLEWNIE POLSKIE SA (6/2018) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego Spółki SA-Q1/2018

 • 06.04.2018 10:29

  ODLEWNIE POLSKIE SA (5/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 04.04.2018 15:42

  ODLEWNIE POLSKIE SA (4/2018) Dokonanie przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu w przedmiocie wypłaty Akcjonariuszom dywidendy za 2017 r.

 • 29.03.2018 11:44

  Odlewnie Polskie chcą wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 29.03.2018 11:36

  ODLEWNIE POLSKIE SA (3/2018) Propozycja Zarządu w sprawie wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy za rok 2017

 • 29.03.2018 08:24

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 26.03.2018 14:45

  ODLEWNIE POLSKIE SA (2/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego spółki - SA- R 2017

 • 26.01.2018 10:08

  ODLEWNIE POLSKIE SA (1/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 07.12.2017 14:46

  ODLEWNIE POLSKIE SA (22/2017) Zgoda Rady Nadzorczej Spólki na podpisanie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 13.11.2017 07:20

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q

 • 12.10.2017 15:26

  ODLEWNIE POLSKIE SA (21/2017) Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Spółki

 • 12.10.2017 15:10

  ODLEWNIE POLSKIE SA (20/2017) Zawarcie aneksów do Umów z Bankiem Millennium S.A.

 • 26.09.2017 10:16

  ODLEWNIE POLSKIE SA (19/2017) Zawarcie umów z PROCAST GUSS GmbH

 • 05.09.2017 07:13

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P

 • 01.09.2017 10:25

  ODLEWNIE POLSKIE SA (18/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Spółki za I półrocze 2017 r.

 • 09.06.2017 13:37

  ODLEWNIE POLSKIE SA (17/2017) Zmiany udziału Banku Handlowego w Warszawie S.A. w ogólnej liczbie głosów ODLEWNI POLSKICH S.A.

 • 08.06.2017 13:16

  ODLEWNIE POLSKIE SA (16/2017) Nabycie akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w ramach skupu akcji własnych

 • 08.06.2017 09:21

  ODLEWNIE POLSKIE SA (15/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 07.06.2017 16:07

  Odlewnie Polskie skupią 4,84 proc. akcji własnych

 • 07.06.2017 15:55

  ODLEWNIE POLSKIE SA (14/2017) Przyjęcie ofert sprzedaży akcji złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

 • 19.05.2017 16:05

  ODLEWNIE POLSKIE SA (13/2017) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE.

 • 18.05.2017 07:46

  Odlewnie Polskie skupią do 4,84 proc. akcji po 3,69 zł za sztukę

 • 18.05.2017 07:28

  ODLEWNIE POLSKIE SA (12/2017) Uchwała Zarządu o przyjęciu ogólnych warunków i ramowego harmonogramu skupu akcji własnych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

 • 17.05.2017 16:07

  ODLEWNIE POLSKIE SA (11/2017) Informacja o nabyciu akcji przez Członków Zarządu Spółki

 • 17.05.2017 15:42

  ODLEWNIE POLSKIE SA (10/2017) Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego

 • 05.05.2017 13:40

  ODLEWNIE POLSKIE SA (9/2017) Przydział opcji w ramach Transzy I Programu Motywacyjnego Spółki

 • 05.05.2017 07:30

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q

 • 04.05.2017 16:11

  Odlewnie Polskie wypłacą 0,2 zł dywidendy na akcję za '16

 • 04.05.2017 15:50

  ODLEWNIE POLSKIE SA (8/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 04.05.2017 r.

 • 04.05.2017 15:42

  ODLEWNIE POLSKIE SA (7/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 28.04.2017 08:36

  ODLEWNIE POLSKIE SA (6/2017) Zmiana terminu publikacji raportu Spółki za I kwartał 2017 r.

 • 06.04.2017 10:03

  ODLEWNIE POLSKIE SA (5/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 29.03.2017 17:57

  Odlewnie Polskie chcą wypłacić 0,2 zł dywidendy na akcję

 • 29.03.2017 17:34

  ODLEWNIE POLSKIE SA (4/2017) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok

 • 29.03.2017 17:26

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 24.03.2017 13:48

  ODLEWNIE POLSKIE SA (3/2017) Zmiana terminu przekazania przez Spółkę raportu rocznego SA-R 2016.

 • 15.02.2017 13:01

  ODLEWNIE POLSKIE SA (2/2017) Realizacja istotnej umowy

 • 26.01.2017 11:55

  ODLEWNIE POLSKIE SA (1/2017) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 22.11.2016 15:57

  Noble Securities DM wycenia Odlewnie Polskie na 6,15 zł

 • 10.11.2016 07:34

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 31.08.2016 14:04

  ODLEWNIE POLSKIE SA (24/2016) Zawarcie z Ministrem Rozwoju umowy o dofinansowanie projektu

 • 30.08.2016 07:59

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 02.08.2016 13:51

  ODLEWNIE POLSKIE SA (23/2016) Rejestracja warunkowego podwyżsdzenia kapitału zakładowego

 • 19.07.2016 15:02

  ODLEWNIE POLSKIE SA (22/2016) Realizacja istotnej umowy

 • 15.07.2016 09:51

  Odlewnie Polskie zakładają, że wyniki w '16 r. będą płaskie; liczą na ożywienie w '17 (wywiad)

 • 13.07.2016 08:22

  ODLEWNIE POLSKIE SA (21/2016) Zmiana udziału Banku Handlowego w Warszawie S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ODLEWNI POLSKICH S.A.

 • 11.07.2016 14:04

  ODLEWNIE POLSKIE SA (20/2016) Informacja o transakcji nabycia akcji wsłasnych przez Spółkę

 • 08.07.2016 13:06

  ODLEWNIE POLSKIE SA (19/2016) Rozliczenie transakcji nabycia akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w ramach skupu akcji własnych

 • 06.07.2016 14:23

  ODLEWNIE POLSKIE SA (18/2016) Przyjęcie ofert sprzedaży akcji złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

 • 27.06.2016 15:27

  ODLEWNIE POLSKIE SA Zawarcie mowy kredytowej i aneksu do umowy o limit wierzytelnosci z bankiem

 • 15.06.2016 13:35

  ODLEWNIE POLSKIE SA Korekta raportu bieżącego nr 16/2016

 • 13.06.2016 13:27

  Odlewnie Polskie chcą 14-28 VI przeprowadzić skup akcji własnych

 • 13.06.2016 13:05

  ODLEWNIE POLSKIE SA Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

 • 06.06.2016 15:00

  Odlewnie Polskie chcą skupić do 540 tys. akcji własnych po 3,19 zł za sztukę

 • 06.06.2016 14:46

  ODLEWNIE POLSKIE SA Decyzja Zarządu o przyjęciu ogólnych warunków i ramowego harmonogramu skupu akcji własnych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE

 • 01.06.2016 14:52

  ODLEWNIE POLSKIE SA Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki

 • 20.05.2016 14:20

  ODLEWNIE POLSKIE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

 • 17.05.2016 11:50

  ODLEWNIE POLSKIE SA Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osoby, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie

 • 12.05.2016 07:15

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 28.04.2016 16:01

  ODLEWNIE POLSKIE SA Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

 • 27.04.2016 16:03

  ODLEWNIE POLSKIE SA Lista Akcjonariuszy posiadfających powyżej 5% na ZWZ Spółki w dniu 27.04.2016 r.

 • 27.04.2016 15:59

  ODLEWNIE POLSKIE SA Powołanie Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

 • 27.04.2016 15:34

  ODLEWNIE POLSKIE SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.04.2016 r.

 • 31.03.2016 19:11

  ODLEWNIE POLSKIE SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 31.03.2016 16:34

  ODLEWNIE POLSKIE SA Powołanie Zarządu Spółki kolejnej kadencji

 • 29.03.2016 07:24

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 22.03.2016 10:47

  ODLEWNIE POLSKIE SA Zmiana terminu przekazania [przez Spółkę raportu rocznego - SA-R 2015

 • 29.02.2016 07:43

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 4/2015 SA-Q

 • 27.01.2016 14:15

  ODLEWNIE POLSKIE SA Terminarz przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2016 r.

 • 22.01.2016 14:09

  ODLEWNIE POLSKIE SA Wyniki kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach

 • 07.01.2016 13:05

  ODLEWNIE POLSKIE SA Przekroczenie przez akcjonariusza progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • 05.01.2016 13:12

  ODLEWNIE POLSKIE SA przekroczenie progu 10% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • 30.12.2015 10:36

  Bank BGŻ BNP Paribas sprzedał wszystkie akcje Odlewni Polskich

 • 30.12.2015 10:20

  ODLEWNIE POLSKIE SA zbycie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. akcji ODLEWNI POLSKICH S.A.

 • 23.12.2015 15:41

  ODLEWNIE POLSKIE SA Osiągnięcie przez Bank BGŻ BPN PARIBAS SA progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • 23.12.2015 14:18

  ODLEWNIE POLSKIE SA Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych

 • 23.12.2015 14:13

  ODLEWNIE POLSKIE SA Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych

 • 22.12.2015 17:11

  ODLEWNIE POLSKIE SA transakcja osoby majacej dostęp do informacji poufnych

 • 07.12.2015 11:59

  ODLEWNIE POLSKIE SA podpisanie aneksu do Umowy o Limit Wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 04.12.2015 13:55

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie umów z Bankiem Millennium S.A.

 • 13.11.2015 07:15

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 10.11.2015 12:22

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 02.11.2015 13:31

  ODLEWNIE POLSKIE SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 02.11.2015 13:16

  ODLEWNIE POLSKIE SA Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZ w dbiu 02.11.2015 r.

 • 02.11.2015 13:05

  ODLEWNIE POLSKIE SA Uchwały podjęte na NWZ w dniu 02.11.2015 r.

 • 05.10.2015 11:32

  ODLEWNIE POLSKIE SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 25.09.2015 09:46

  ODLEWNIE POLSKIE SA rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 16.09.2015 07:05

  Odlewnie Polskie chcą wydawać na inwestycje 8-10 mln zł rocznie do 2021 r. (wywiad)

 • 21.08.2015 08:36

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 24.07.2015 10:32

  ODLEWNIE POLSKIE SA Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach

 • 22.06.2015 11:13

  ODLEWNIE POLSKIE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sorawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

 • 19.06.2015 14:30

  ODLEWNIE POLSKIE SA Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ w dniu.19.06.2015 r.

 • 19.06.2015 14:24

  ODLEWNIE POLSKIE SA Uchwały podjęte na ZWZ Spółki w dniu 19.06.2015 r.

 • 21.05.2015 08:39

  ODLEWNIE POLSKIE SA zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 14.05.2015 07:23

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q

 • 07.05.2015 18:14

  ODLEWNIE POLSKIE SA nabycie znacznego pakietu akcji

 • 06.05.2015 08:15

  ODLEWNIE POLSKIE SA nabycie znacznego pakietu akcji przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 07.04.2015 14:21

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 17.03.2015 12:38

  ODLEWNIE POLSKIE SA zapłata zobowiązania

 • 27.02.2015 17:31

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 4/2014 SA-Q

 • 17.02.2015 15:26

  UKS określił zobowiązania podatkowe Odlewni Polskich na 2,12 mln zł

 • 17.02.2015 15:09

  ODLEWNIE POLSKIE SA Decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach

 • 16.02.2015 10:24

  Odlewnie Polskie zwiększą w 2015 r. moce produkcyjne o blisko 18 proc. (wywiad)

 • 10.02.2015 14:37

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 29.01.2015 10:19

  ODLEWNIE POLSKIE SA terminarz przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2015 roku

 • 10.12.2014 08:10

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska SA

 • 14.11.2014 07:23

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 SA-Q

 • 31.10.2014 11:52

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium SA

 • 29.08.2014 07:24

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2014 SA-P

 • 11.08.2014 13:05

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 26.06.2014 11:16

  ODLEWNIE POLSKIE SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki za 2014 r.

 • 14.05.2014 07:20

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 SA-Q

 • 05.05.2014 14:30

  ODLEWNIE POLSKIE SA uchwały podjete na ZWZ w dniu 05.05.2014 r.

 • 05.05.2014 14:29

  ODLEWNIE POLSKIE SA lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ w dn. 05.05.2014 r.

 • 08.04.2014 08:44

  ODLEWNIE POLSKIE SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ spółki na dzień 05.05.2014 r.

 • 07.04.2014 18:16

  ODLEWNIE POLSKIE SA korekta raportu SA- R 2013 z dnia 07.04.2014 r.

 • 03.04.2014 12:02

  ODLEWNIE POLSKIE SA zmiana terminu przekazania raportu rocznego spółki za rok 2013

 • 28.02.2014 07:55

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny 4/2013 SA-Q

 • 27.01.2014 12:59

  ODLEWNIE POLSKIE SA harmonogram przesyłania raportów okresowych w 2014 r.

 • 08.01.2014 12:46

  ODLEWNIE POLSKIE SA - zawarcie aneksu do umowy

 • 09.12.2013 10:10

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 20.11.2013 14:48

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie umów z Bankiem Millennium S.A.

 • 07.10.2013 12:37

  Odlewnie Polskie liczą na „wyważony wzrost” w 2014 roku

 • 30.08.2013 07:40

  ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2013 SA-P

 • 23.07.2013 15:15

  ODLEWNIE POLSKIE SA nabycie znacznego pakietu akcji

 • 12.07.2013 13:37

  ODLEWNIE POLSKIE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 28.06.2013 15:28

  ODLEWNIE POLSKIE SA ukonstytuowanie się rady nadzorczej spółki

 • 28.06.2013 15:17

  ODLEWNIE POLSKIE SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółki

 • 17.05.2013 11:19

  ODLEWNIE POLSKIE SA powołanie rady nadzorczej spółki

 • 17.05.2013 09:53

  ODLEWNIE POLSKIE SA lista akcjonariuszy na ZWZ spółki w dniu 16.05.2013 r.

 • 17.05.2013 09:44

  ODLEWNIE POLSKIE SA treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 16.05.2013 r.

 • 14.05.2013 08:20

  ODLEWNIE POLSKIE SA raport okresowy kwartalny 1/2013 SA-Q

 • 19.04.2013 13:09

  ODLEWNIE POLSKIE SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 19.04.2013 07:40

  ODLEWNIE POLSKIE SA raport okresowy za 2012 SA-R