Orzeł Biały SA

skrót: OBL

Ostatnie notowanie z: 23.10.2019 15:09

Aktualny kurs10,50   0 %0 zł
Otwarcie10,500,00%
Minimum10,45-0,48%
Maksimum10,500,00%
Wolumen (szt.) 23716
Kurs odniesienia10,50
Widełki dolne9,46
Widełki górne11,55
Obroty (tyś. zł)249
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
1013 92510,45
36 01910,40
23 70010,35
39 00010,30
21 74010,25
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
10,502 486 1
10,553 181 2
10,65151 1
10,70500 1
10,75705 1
Jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce oraz największą spółką specjalizującą się w recyklingu zużytych akumulatorów ołowiowych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
NEF Battery Holdings10 082 38860,55%10 082 38860,55%
PZU OFE Złota Jesieńportfel2 161 50112,98%2 161 50112,98%
ZAP Sznajder Batterien SA2 054 88412,34%2 054 88412,34%

Kategoria • 21.10.2019 17:25

  ZAP Sznajder Batterien ogłasza wezwanie na akcje Orzeł Biały, chce mieć 100 proc. spółki

 • 16.10.2019 23:38

  ORZEŁ BIAŁY SA (38/2019) Otrzymanie zawiadomień o pośrednim nabyciu znaczącego pakietu akcji Spółki

 • 16.10.2019 23:18

  ORZEŁ BIAŁY SA (37/2019) Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu wszystkich posiadanych pośrednio akcji Orzeł Biały S.A.

 • 15.10.2019 18:07

  ORZEŁ BIAŁY SA (36/2019) Rezygnacja z pełnienie funkcji Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

 • 15.10.2019 18:04

  ORZEŁ BIAŁY SA (35/2019) Zmiany w składzie Zarządu Spółki.

 • 15.10.2019 12:27

  ORZEŁ BIAŁY SA (34/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

 • 09.10.2019 15:45

  ORZEŁ BIAŁY SA (33/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

 • 07.10.2019 16:56

  ZAP Sznajder Batterien ma zgodę UOKiK na nabycie akcji spółki Orzeł Biały

 • 07.10.2019 16:07

  ORZEŁ BIAŁY SA (32/2019) Zgoda UOKIK na koncentrację - kolejny etap pośredniego przejęcia kontroli nad Emitentem

 • 30.09.2019 16:57

  ORZEŁ BIAŁY SA (31/2019) Połączenie spółki Orzeł Biały S.A. ze spółką zależną Speedmar sp. z o.o. - rejestracja w KRS

 • 30.09.2019 16:53

  ORZEŁ BIAŁY SA (30/2019) Rejestracja zmian Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 25.09.2019 00:04

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 05.09.2019 17:21

  ORZEŁ BIAŁY SA (29/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 05.09.2019 r.

 • 05.09.2019 17:15

  ORZEŁ BIAŁY SA (28/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 26.08.2019 16:06

  ORZEŁ BIAŁY SA (27/2019) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia "Orzeł Biały" S.A. ze Speedmar sp. z o.o.

 • 21.08.2019 09:21

  ORZEŁ BIAŁY SA (26/2019) Informacja o wynikach kontroli podatkowej

 • 20.05.2019 13:18

  ORZEŁ BIAŁY SA (6/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki

 • 04.03.2019 17:35

  Elemental wycofał ofertę na zakup do 100 proc. NEF Battery Holding

 • 01.03.2019 14:39

  ORZEŁ BIAŁY SA (3/2019) Znaczne pakiety akcji - warunkowa umowa sprzedaży znacznego pakietu akcji - uzupełnienie zawiadomienia

 • 01.03.2019 12:37

  ZAP Sznajder Batterien ma umowę dot. zwiększenia łącznego udziału w Orzeł Biały do ok. 73 proc.

 • 01.03.2019 10:12

  ORZEŁ BIAŁY SA (2/2019) Znaczne pakiety akcji - warunkowa umowa sprzedaży znacznego pakietu akcji

 • 22.01.2019 15:08

  ORZEŁ BIAŁY SA (1/2019) Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2019 roku

 • 15.01.2019 20:59

  Elemental rozpoczął negocjacje ws. pośredniego nabycia udziałów w spółce Orzeł Biały

 • 08.11.2018 00:08

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 05.11.2018 16:10

  ORZEŁ BIAŁY SA (25/2018) Informacja o zamiarze ujęcia zdarzeń o charakterze jednorazowym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2018r.

 • 16.10.2018 19:51

  Altus TFI zmniejszył udział w akcjonariacie spółki Orzeł Biały do 0,01 proc.

 • 16.10.2018 19:31

  ORZEŁ BIAŁY SA (24/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 16.10.2018 15:30

  ORZEŁ BIAŁY SA (23/2018) Otrzymanie zawiadomienia o pośrednim nabyciu znaczącego pakietu akcji Spółki

 • 16.10.2018 15:28

  ORZEŁ BIAŁY SA (22/2018) Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znaczącego pakietu akcji Spółki

 • 10.09.2018 07:49

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 30.08.2018 16:59

  ORZEŁ BIAŁY SA (21/2018) Informacja o zamiarze utworzenia i odwrócenia istotnych odpisów aktualizujących.

 • 17.08.2018 12:45

  Orzeł Biały otrzymał niewiążące oferty dot. inwestycji w spółkę

 • 17.08.2018 12:17

  ORZEŁ BIAŁY SA (20/2018) Informacja w zakresie istotnych działań Spółki podjętych w ramach realizowanego procesu przeglądu opcji strategicznych.

 • 13.08.2018 12:15

  ORZEŁ BIAŁY SA (19/2018) Otrzymanie informacji o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Orzeł Surowce Sp. z o.o.

 • 20.07.2018 14:48

  ORZEŁ BIAŁY SA (18/2018) Otrzymanie zawiadomienia o przeprowadzeniu transakcji pośredniego przeniesienia akcji spółki NEF Battery Holdings. S.a r.l.

 • 17.07.2018 16:22

  ORZEŁ BIAŁY SA (17/2018) Informacja o powołaniu Członka Zarządu Spółki

 • 29.06.2018 12:13

  ORZEŁ BIAŁY SA (16/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 28.06.2018 r.

 • 28.06.2018 15:13

  ORZEŁ BIAŁY SA (15/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 • 28.06.2018 12:13

  Orzeł Biały wypłaci 18,6 mln zł dywidendy

 • 28.06.2018 11:57

  ORZEŁ BIAŁY SA (14/2018) Podjęcie Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

 • 28.05.2018 16:34

  ORZEŁ BIAŁY SA (13/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad.

 • 25.05.2018 17:30

  Rada nadzorcza spółki Orzeł Biały rekomenduje wypłatę 18,6 mln zł dywidendy

 • 25.05.2018 17:09

  ORZEŁ BIAŁY SA (12/2018) Opinia Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2017.

 • 17.05.2018 15:41

  Fundusze Quercus TFI mają poniżej 5 proc. akcji Orła Białego

 • 17.05.2018 15:31

  ORZEŁ BIAŁY SA (11/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zejściu poniżej progu 5%

 • 17.05.2018 07:49

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 10.05.2018 17:55

  ORZEŁ BIAŁY SA (10/2018) Informacja o zamiarze ujęcia odpisów w raporcie za I kwartał 2018 roku.

 • 26.04.2018 15:45

  ORZEŁ BIAŁY SA (9/2018) Otrzymanie postanowienia Sądu o wstrzymaniu likwidacji majątku spółki zależnej do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

 • 17.04.2018 14:15

  ORZEŁ BIAŁY SA (8/2018) Powołanie Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. na nową kadencję

 • 10.04.2018 08:00

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 10.04.2018 07:59

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.03.2018 18:55

  ORZEŁ BIAŁY SA (7/2018) Otrzymanie zawiadomienia o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej.

 • 21.03.2018 14:19

  ORZEŁ BIAŁY SA (6/2018) Informacja o zamiarze ujęcia rezerw i odpisów w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2017

 • 26.01.2018 16:10

  ORZEŁ BIAŁY SA (5/2018) Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2018 roku

 • 26.01.2018 12:22

  ORZEŁ BIAŁY SA (4/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 25.01.2018

 • 25.01.2018 14:58

  ORZEŁ BIAŁY SA (3/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

 • 25.01.2018 14:43

  ORZEŁ BIAŁY SA (2/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w tym zmiana Statutu Spółki

 • 11.01.2018 15:57

  ORZEŁ BIAŁY SA (1/2018) Otrzymanie zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

 • 20.12.2017 15:50

  ORZEŁ BIAŁY SA (36/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Orzeł Biały" S.A. wraz z projektami uchwał.

 • 05.12.2017 16:25

  Wg doradcy Orzeł Biały powinien pozyskać inwestora, który zapewni wsparcie kapitałowe

 • 05.12.2017 16:03

  ORZEŁ BIAŁY SA (35/2017) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. oraz Członka Komitetu Audytu.

 • 05.12.2017 15:56

  ORZEŁ BIAŁY SA (34/2017) Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Orzeł Biały S.A. wniosków po zakończeniu przeglądu dostępnych dla Spółki opcji strategicznych, upoważnienie zarządu do wdrożenia wybranych opcji strategicznych, oraz wyrażenie zgody na zawarcie przez

 • 01.12.2017 15:12

  Fundusz Quercus TFI ma mniej niż 5 proc. akcji Orła Białego

 • 01.12.2017 15:04

  ORZEŁ BIAŁY SA (33/2017) Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez QUERCUS Parasolowy SFIO - zmiana progu 5%

 • 15.11.2017 08:02

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 19.09.2017 07:54

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 07.09.2017 12:09

  ORZEŁ BIAŁY SA (32/2017) Informacja o zamiarze ujęcia odpisów aktualizujących w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2017 roku.

 • 05.07.2017 19:44

  Zarząd Orła Białego rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 05.07.2017 19:30

  ORZEŁ BIAŁY SA (31/2017) Akceptacja przez Radę Nadzorczą Spółki podjęcia strategicznych działań w zakresie dalszego rozwoju Orzeł Biały S.A.

 • 05.06.2017 18:24

  ORZEŁ BIAŁY SA (30/2017) Zmiana głównego podmiotu w zakresie finansowania Spółki - zawarcie umów z Grupą BGŻ BNP Paribas

 • 23.05.2017 17:08

  ORZEŁ BIAŁY SA (29/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 23.05.2017 r.

 • 23.05.2017 16:43

  ORZEŁ BIAŁY SA (28/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. na nową X kadencję

 • 23.05.2017 16:37

  ORZEŁ BIAŁY SA (27/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 19.05.2017 17:34

  ORZEŁ BIAŁY SA (26/2017) OTRZYMANIE ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORZEŁ BIAŁY S.A

 • 19.05.2017 14:35

  ORZEŁ BIAŁY SA (25/2017) Otrzymanie zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

 • 17.05.2017 08:03

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.05.2017 15:21

  ORZEŁ BIAŁY SA (24/2017) Rozwiązanie umowy kredytu inwestycyjnego na skup akcji własnych

 • 25.04.2017 13:15

  ORZEŁ BIAŁY SA (23/2017) Otrzymanie zawiadomienia o liczbie akcji nabytych w Wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku Wezwania.

 • 21.04.2017 14:55

  ORZEŁ BIAŁY SA (22/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Orzeł Biały" S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem

 • 21.04.2017 14:27

  W wezwaniu na akcje spółki Orzeł Biały nie złożono żadnego zapisu

 • 21.04.2017 14:14

  ORZEŁ BIAŁY SA (21/2017) Wyniki Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Orzeł Biały S.A.

 • 12.04.2017 14:49

  Altus TFI ma ponad 5 proc. akcji spółki Orzeł Biały

 • 12.04.2017 14:38

  ORZEŁ BIAŁY SA (20/2017) Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - przekroczenie progu 5%

 • 05.04.2017 07:57

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 05.04.2017 07:56

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 31.03.2017 14:07

  ORZEŁ BIAŁY SA (19/2017) Połączenie spółki Orzeł Biały S.A. ze spółką zależną Helidor sp. z o.o. - rejestracja w KRS

 • 21.03.2017 17:02

  Odpisy obniżą skonsolidowany zysk netto Orła Białego za '16 o 12,5 mln zł

 • 21.03.2017 16:53

  ORZEŁ BIAŁY SA (18/2017) Informacja o zamiarze ujęcia odpisów w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2016

 • 08.03.2017 16:03

  NEF Battery Holdings przedłuża zapisy w wezwaniu na akcje Orła Białego do 20 IV

 • 02.03.2017 13:22

  ORZEŁ BIAŁY SA (17/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 2.03.2017 r.

 • 02.03.2017 13:20

  ORZEŁ BIAŁY SA (16/2017) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 02.03.2017 13:18

  ORZEŁ BIAŁY SA (15/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjęcie uchwały w przedmiocie połączenia

 • 01.03.2017 15:16

  Plan inwestycyjny Orła Białego na lata 2017-2019 opiewa na około 28 mln zł

 • 01.03.2017 14:37

  ORZEŁ BIAŁY SA (14/2017) Strategiczny plan inwestycyjny na lata 2017-2019 Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 20.02.2017 15:29

  ORZEŁ BIAŁY SA (13/2017) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia "Orzeł Biały" S.A. z Helidor SP. Z O.O.

 • 07.02.2017 21:27

  ORZEŁ BIAŁY SA (12/2017) Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego Wezwania

 • 03.02.2017 14:43

  ORZEŁ BIAŁY SA (11/2017) Korekta raportu bieżącego numer 11/2017 z dnia 2.02.2017 r. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Orzeł Biały" S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, planowanych zmian w Statucie Spółki oraz

 • 02.02.2017 15:39

  ORZEŁ BIAŁY SA (11/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Orzeł Biały" S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, planowanych zmian w Statucie Spółki oraz projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 01.02.2017 18:15

  ORZEŁ BIAŁY SA (10/2017) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia "Orzeł Biały" S.A. z Helidor sp. z o.o.

 • 01.02.2017 17:54

  ORZEŁ BIAŁY SA (9/2017) Podpisanie planu połączenia przez Zarządy łączących się Spółek

 • 31.01.2017 21:13

  ORZEŁ BIAŁY SA (8/2017) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia emitenta z innym podmiotem

 • 23.01.2017 21:29

  ORZEŁ BIAŁY SA (7/2017) Korekta raportu bieżącego numer 7/2017 z dnia 23.01.2017 r. - zaciągnięcie istotnego zobowiązania i ustanowienie zabezpieczeń na znaczących aktywach Spółki - podpisanie umowy kredytu inwestycyjnego na skup akcji własnych

 • 23.01.2017 16:37

  NEF Battery Holdings wzywa do sprzedaży 6.568.261 akcji Orła Białego, po 8,65 zł za szt. (opis)

 • 23.01.2017 16:08

  NEF Battery Holdings wzywa do sprzedaży 6.568.261 akcji Orła Białego, po 8,65 zł za szt.

 • 23.01.2017 11:46

  ORZEŁ BIAŁY SA (7/2017) Zaciągnięcie istotnego zobowiązania i ustanowienie zabezpieczeń na znaczących aktywach Spółki - podpisanie umowy kredytu inwestycyjnego na skup akcji własnych

 • 23.01.2017 09:14

  Orzeł Biały porozumiał się z większościowym akcjonariuszem ws. skupu akcji własnych (opis)

 • 23.01.2017 08:53

  Orzeł Biały porozumiał się z większościowym akcjonariuszem ws. skupu akcji własnych

 • 23.01.2017 08:16

  ORZEŁ BIAŁY SA (6/2017) Zawarcie porozumienia z większościowym akcjonariuszem NEF Battery Holdings S.a.r.l. w zakresie współdziałania w nabywaniu akcji Spółki oraz wsparcia w finansowaniu skupu akcji własnych

 • 20.01.2017 17:23

  ORZEŁ BIAŁY SA (5/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia warunkowej decyzji Spółki związanej z nabyciem akcji własnych

 • 20.01.2017 17:10

  ORZEŁ BIAŁY SA (4/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia istotnej dla Emitenta umowy na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu.

 • 17.01.2017 17:10

  ORZEŁ BIAŁY SA (3/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia istotnej dla Emitenta umowy na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu

 • 13.01.2017 14:47

  ORZEŁ BIAŁY SA (2/2017) Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2017 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.

 • 03.01.2017 17:29

  ORZEŁ BIAŁY SA (1/2017) Korekta raportu 33/2016 - Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez QUERCUS Parasolowy SFIO - przekroczenie progu 5%

 • 03.01.2017 17:01

  Quercus Parasolowy SFIO ma 5,5 proc. głosów na WZ Orła Białego

 • 03.01.2017 16:54

  ORZEŁ BIAŁY SA (33/2016) Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez QUERCUS Parasolowy SFIO - przekroczenie progu 5%

 • 30.12.2016 10:55

  ORZEŁ BIAŁY SA (32/2016) Rejestracja w KRS połączenia Emitenta ze spółką zależną Ekobat "Orzeł Biały" sp. z o.o.

 • 15.12.2016 13:35

  ORZEŁ BIAŁY SA (31/2016) Aktualizacja polityki zabezpieczeń

 • 01.12.2016 13:22

  ORZEŁ BIAŁY SA (30/2016) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 1.12.2016 r.

 • 01.12.2016 13:22

  ORZEŁ BIAŁY SA (29/2016) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 01.12.2016 13:20

  ORZEŁ BIAŁY SA (28/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjęcie uchwały w przedmiocie połączenia

 • 21.11.2016 07:12

  Fundusze Quercus TFI mają ponad 5 proc. w Orzeł Biały

 • 18.11.2016 22:56

  ORZEŁ BIAŁY SA (27/2016) Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - przekroczenie progu 5%

 • 14.11.2016 16:06

  ORZEŁ BIAŁY SA (26/2016) DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA "ORZEŁ BIAŁY" S.A. Z EKOBAT "ORZEŁ BIAŁY" SP. Z O.O.

 • 09.11.2016 08:08

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 04.11.2016 22:09

  ORZEŁ BIAŁY SA (25/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Orzeł Biały" S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, planowanych zmian w Statucie Spółki oraz projektu tekstu jednolitego

 • 28.10.2016 19:25

  ORZEŁ BIAŁY SA (24/2016) PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA "ORZEŁ BIAŁY" S.A. Z EKOBAT "ORZEŁ BIAŁY" SP. Z O.O.

 • 24.10.2016 17:14

  ORZEŁ BIAŁY SA (23/2016) Podpisanie planu połączenia przez Zarządy łączących się Spółek

 • 21.10.2016 17:33

  Nationale-Nederlanden OFE ma poniżej 5 proc. głosów na WZ Orła Białego

 • 21.10.2016 17:23

  ORZEŁ BIAŁY SA (22/2016) Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez Nationale Nederlanden OFE S.A.

 • 13.10.2016 17:19

  ORZEŁ BIAŁY SA (21/2015) Zamknięcie opóźnienia - osiągnięcie istotnych wartości obrotów w zakresie sprzedaży ołowiu i stopów ołowiu oraz usługi przerobowej z jednym z kluczowych Kontrahentów

 • 13.10.2016 17:17

  ORZEŁ BIAŁY SA (20/2016) Zamknięcie opóźnienia - osiągnięcie istotnych wartości obrotów w zakresie dostaw odpadów ołowionośnych od jednego z kluczowych kontrahentów.

 • 26.09.2016 17:08

  ORZEŁ BIAŁY SA (19/2016) PODJĘCIE DECYZJI O ZAMIARZE POŁĄCZENIA EMITENTA Z INNYM PODMIOTEM

 • 01.09.2016 07:45

  Orzeł Biały rozważy dywidendę po '16; chce zwiększać rentowność (wywiad)

 • 24.08.2016 08:05

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 01.07.2016 17:07

  ORZEŁ BIAŁY SA Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia

 • 21.06.2016 17:57

  ORZEŁ BIAŁY SA Aktualizacja informacji - umowa znacząca

 • 01.06.2016 16:21

  ORZEŁ BIAŁY SA Korekta skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za 2015 rok

 • 01.06.2016 16:20

  ORZEŁ BIAŁY SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 31.05.2016 r.

 • 01.06.2016 09:05

  Akcjonariusze spółki Orzeł Biały nie zdecydowali o wypłacie dywidendy (popr.)

 • 31.05.2016 17:31

  Orzeł Biały wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję z zysku za '15 r.

 • 31.05.2016 17:15

  ORZEŁ BIAŁY SA Głosowanie nad projektem uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w przedmiocie podziału zysku za rok 2015

 • 31.05.2016 17:14

  ORZEŁ BIAŁY SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 24.05.2016 17:43

  PTE PZU chce, by Orzeł Biały przeznaczył blisko 100 proc. zysku netto za '15 na dywidendę

 • 24.05.2016 17:24

  ORZEŁ BIAŁY SA Zgłoszenie uprawnionego akcjonariusza propozycji uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. zwołanego na dzień 31.05.2016 r.

 • 12.05.2016 23:30

  ORZEŁ BIAŁY SA Obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca

 • 12.05.2016 23:29

  ORZEŁ BIAŁY SA Korekta raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 28.04.2016r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Orzeł Biały" S.A. oraz przekazanie projektów uchwał

 • 10.05.2016 17:20

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 04.05.2016 17:52

  ORZEŁ BIAŁY SA Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu

 • 28.04.2016 15:32

  ORZEŁ BIAŁY SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Orzeł Biały" S.A. oraz przekazanie projektów uchwał

 • 26.04.2016 17:24

  ORZEŁ BIAŁY SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 15.04.2016 17:11

  ORZEŁ BIAŁY SA Umowa znacząca - zamknięcie opóźnienia

 • 15.04.2016 17:10

  ORZEŁ BIAŁY SA Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia

 • 24.03.2016 06:50

  ORZEŁ BIAŁY SA Aneks do umowy kredytowej - umowa znacząca

 • 21.03.2016 18:28

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 18:25

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 02.03.2016 17:15

  ORZEŁ BIAŁY SA Informacja o wpływie zdarzeń jednorazowych na wyniki finansowe Spółki za rok 2015

 • 17.02.2016 17:11

  ORZEŁ BIAŁY SA Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu

 • 20.01.2016 11:29

  ORZEŁ BIAŁY SA Terminy przekazywania przez Spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2016 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

 • 21.12.2015 18:41

  ORZEŁ BIAŁY SA Zawarcie znaczącej umowy, nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 05.11.2015 17:10

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 14.10.2015 17:41

  ORZEŁ BIAŁY SA Obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca

 • 14.10.2015 17:17

  ORZEŁ BIAŁY SA Obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca

 • 08.10.2015 17:16

  ORZEŁ BIAŁY SA Umowa znacząca - zamknięcie opóźnienia

 • 08.10.2015 17:14

  ORZEŁ BIAŁY SA Umowa znacząca - zamknięcie opóźnienia

 • 08.10.2015 17:11

  ORZEŁ BIAŁY SA Umowa znacząca - zamknięcie opóźnienia

 • 29.09.2015 21:25

  ORZEŁ BIAŁY SA Podpisanie umowy z mFaktoring S.A. - umowa znacząca

 • 02.07.2015 17:20

  ORZEŁ BIAŁY SA Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu

 • 25.06.2015 15:27

  ORZEŁ BIAŁY SA Tekst jednolity Statutu spółki Orzeł Biały S.A.

 • 23.06.2015 16:30

  ORZEŁ BIAŁY SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 01.06.2015 14:21

  ORZEŁ BIAŁY SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 29.05.2015 r.

 • 29.05.2015 15:46

  ORZEŁ BIAŁY SA Zmiany w Statucie Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 29.05.2015 15:44

  ORZEŁ BIAŁY SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 15.05.2015 12:28

  ORZEŁ BIAŁY SA Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki

 • 13.05.2015 17:24

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 08.05.2015 21:50

  ORZEŁ BIAŁY SA Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 06.05.2015 08:51

  ORZEŁ BIAŁY SA Odwołanie prokurenta Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 30.04.2015 17:34

  ORZEŁ BIAŁY SA Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

 • 30.04.2015 15:11

  ORZEŁ BIAŁY SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowanymi zmianami w Statucie Spółki

 • 30.04.2015 14:42

  ORZEŁ BIAŁY SA Korekta raportu: Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących

 • 27.04.2015 21:46

  ORZEŁ BIAŁY SA Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących

 • 22.04.2015 21:22

  ORZEŁ BIAŁY SA Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia

 • 16.04.2015 19:36

  ORZEŁ BIAŁY SA Obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca

 • 16.04.2015 19:14

  ORZEŁ BIAŁY SA Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu

 • 27.03.2015 17:11

  ORZEŁ BIAŁY SA Aneks do umowy kredytowej - umowa znacząca

 • 18.03.2015 17:33

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 18.03.2015 17:30

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 19.01.2015 11:59

  ORZEŁ BIAŁY SA Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2015 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

 • 16.12.2014 17:39

  ORZEŁ BIAŁY SA zawarcie umowy spółki komandytowej w związku z przekształceniem IP Lead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

 • 08.12.2014 17:31

  ORZEŁ BIAŁY SA ustanowienie zastawu na aktywach znaczących

 • 05.11.2014 17:30

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 20.10.2014 17:57

  ORZEŁ BIAŁY SA ustanowienie zastawu na aktywach znaczących

 • 10.10.2014 07:39

  ORZEŁ BIAŁY SA obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca

 • 10.10.2014 07:38

  ORZEŁ BIAŁY SA obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca

 • 10.10.2014 07:37

  ORZEŁ BIAŁY SA obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca

 • 30.09.2014 17:02

  ORZEŁ BIAŁY SA rejestracja zmian w statucie spółki

 • 04.09.2014 13:10

  ORZEŁ BIAŁY SA powołanie prokurenta Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 28.08.2014 11:10

  Orzeł Biały, po zmianach w '14, oczekuje poprawy wyników w kolejnych latach (wywiad)

 • 26.08.2014 18:41

  Orzeł Biały chce wypłacać dywidendy w wysokości do 35 proc. zysku netto do '16

 • 26.08.2014 18:31

  ORZEŁ BIAŁY SA polityka dywidendowa na lata 2014-2016

 • 26.08.2014 14:49

  ORZEŁ BIAŁY SA tekst jednolity statutu spółki

 • 26.08.2014 12:51

  ORZEŁ BIAŁY SA rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu spółki

 • 18.08.2014 18:02

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 08.07.2014 15:33

  ORZEŁ BIAŁY SA podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż stopów ołowiu i usługi recyklingowej

 • 04.07.2014 15:52

  ORZEŁ BIAŁY SA wykaz akcjonariuszy

 • 03.07.2014 15:25

  ORZEŁ BIAŁY SA podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia

 • 30.06.2014 15:47

  ORZEŁ BIAŁY SA Zmiany w statucie spółki Orzeł Biały S.A.

 • 30.06.2014 15:45

  ORZEŁ BIAŁY SA Powołanie członków rady nadzorczej Orzeł Biały S.A. na nową kadencję

 • 30.06.2014 15:42

  ORZEŁ BIAŁY SA Treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 17.06.2014 17:17

  ORZEŁ BIAŁY SA korekta rb nr 17/2014 - zwołanie ZWZ

 • 10.06.2014 08:49

  ORZEŁ BIAŁY SA otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 06.06.2014 12:11

  ORZEŁ BIAŁY SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 30.05.2014 17:47

  ORZEŁ BIAŁY SA zwołanie ZWZ oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowane zmiany w statucie spółki.

 • 30.05.2014 17:35

  ORZEŁ BIAŁY SA Odwołanie ZWZ

 • 15.05.2014 21:59

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 09.05.2014 15:16

  ORZEŁ BIAŁY SA zwołanie ZWZ oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowane zmiany w statucie

 • 24.04.2014 07:46

  ORZEŁ BIAŁY SA otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 24.04.2014 07:46

  ORZEŁ BIAŁY SA podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu

 • 18.04.2014 12:23

  ORZEŁ BIAŁY SA sprzedaż akcji emitenta

 • 13.03.2014 23:03

  ORZEŁ BIAŁY SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 06.03.2014 18:41

  ORZEŁ BIAŁY SA informacja o zamiarze ujęcia rezerw i odpisów w rocznym sprawozdaniu finansowym

 • 06.03.2014 11:49

  ORZEŁ BIAŁY SA rejestracja zmian w statucie spółki

 • 05.03.2014 11:08

  ORZEŁ BIAŁY SA zmiana daty publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r.

 • 16.01.2014 15:07

  ORZEŁ BIAŁY SA wykaz akcjonariuszy

 • 15.01.2014 14:51

  ORZEŁ BIAŁY SA powołanie członków rady nadzorczej

 • 07.01.2014 13:58

  ORZEŁ BIAŁY SA rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu spółki

 • 13.12.2013 18:25

  ORZEŁ BIAŁY SA - wprowadzenie do obrotu akcji serii F

 • 09.12.2013 15:07

  ORZEŁ BIAŁY SA komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F

 • 05.12.2013 14:16

  ORZEŁ BIAŁY SA Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie dnia pierwszego notowania akcji serii F

 • 05.12.2013 14:03

  GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki ORZEŁ BIAŁY

 • 27.11.2013 15:26

  ORZEŁ BIAŁY SA informacja o śmierci przewodniczącego rady nadzorczej spółki

 • 25.11.2013 14:51

  ORZEŁ BIAŁY SA warunkowa rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii F spółki.

 • 18.11.2013 21:58

  ORZEŁ BIAŁY SA odwołanie NWZA

 • 10.10.2013 19:31

  ORZEŁ BIAŁY SA żądanie zwołania NWZA

 • 10.10.2013 14:58

  Zbigniew Rybakiewcz zrezygnował z funkcji prezesa Orła Białego

 • 10.10.2013 14:50

  ORZEŁ BIAŁY SA rezygnacja z pełnienia funkcji zarządczej oraz powołanie prezesa zarządu spółki

 • 09.10.2013 16:00

  ORZEŁ BIAŁY SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 25.09.2013 17:00

  GPW: Komunikat - ORZEŁ BIAŁY SA

 • 24.09.2013 19:38

  GPW: ORZEŁ BIAŁY przystąpił do Programu Wspierania Płynności

 • 24.09.2013 19:26

  GPW: Animator dla akcji spółki ORZEŁ BIAŁY

 • 29.08.2013 22:05

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 14.08.2013 14:52

  ORZEŁ BIAŁY SA zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu śródrocznego za I półrocze 2013 roku

 • 01.08.2013 17:46

  ORZEŁ BIAŁY SA podpisanie umowy znaczącej - zamknięcie opóźnienia

 • 26.07.2013 20:40

  ORZEŁ BIAŁY SA znacząca umowa na przeniesienie majątkowych praw autorskich

 • 09.07.2013 18:56

  ORZEŁ BIAŁY SA podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu oraz usług recyklingowych

 • 04.07.2013 17:58

  ORZEŁ BIAŁY SA - podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu

 • 03.07.2013 07:34

  ORZEŁ BIAŁY SA umowa znacząca na przeniesienie majątkowych praw autorskich

 • 02.07.2013 07:31

  ORZEŁ BIAŁY SA podpisanie umowy znaczącej - zamknięcie opóźnienia

 • 13.06.2013 15:08

  ORZEŁ BIAŁY SA - wykaz akcjonariuszy

 • 06.06.2013 18:00

  Orzeł Biały wypłaci 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za '12 r.

 • 06.06.2013 17:57

  ORZEŁ BIAŁY SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 06.06.2013 17:54

  ORZEŁ BIAŁY SA podjęcie uchwały przez ZWZ w przedmiocie wypłaty dywidendy

 • 06.06.2013 17:47

  ORZEŁ BIAŁY SA treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 13.05.2013 20:01

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 08.05.2013 11:26

  ORZEŁ BIAŁY SA - zwołanie ZWZA

 • 07.05.2013 21:01

  ORZEŁ BIAŁY SA wybór biegłego rewidenta

 • 07.05.2013 20:43

  ORZEŁ BIAŁY SA akceptacja przez radę nadzorczą wniosku zarządu w sprawie wypłaty dywidendy