Orzeł Biały SA

skrót: OBL

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:01

Aktualny kurs13,95   -0,36 %-0,05 zł
Otwarcie140,00%
Minimum13,80-1,43%
Maksimum140,00%
Wolumen (szt.) 1362
Kurs odniesienia14
Widełki dolne12,60
Widełki górne15,40
Obroty (tyś. zł)19
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
130013,70
110013,60
325613,55
275013,50
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
14,002 871 3
14,101 000 1
14,201 894 1
14,302 000 1
Jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce oraz największą spółką specjalizującą się w recyklingu zużytych akumulatorów ołowiowych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
NEF Battery Holdings10 082 38860,55%10 082 38860,55%
ZAP Sznajder Batterien SA2 261 06813,58%2 261 06813,58%
PZU OFE Złota Jesieńportfel2 202 54013,23%2 202 54013,23%

Kategoria • 21.01.2021 16:15

  ORZEŁ BIAŁY SA (1/2021) Zmiana funkcji pełnionych w ramach Zarządu Orzeł Biały S.A.

 • 31.12.2020 13:15

  Spółka zależna Orła Białego sprzedała ZCP za 18,8 mln zł

 • 31.12.2020 12:43

  ORZEŁ BIAŁY SA (25/2020) Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej Centralna Pompownia "Bolko" sp. z o.o.

 • 16.12.2020 16:16

  ORZEŁ BIAŁY SA (24/2020) Zawarcie umowy pożyczki

 • 27.11.2020 00:03

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 20.11.2020 16:03

  ORZEŁ BIAŁY SA (23/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

 • 30.09.2020 21:02

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 15.09.2020 13:34

  ORZEŁ BIAŁY SA (22/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku

 • 16.06.2020 14:31

  ORZEŁ BIAŁY SA (17/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku

 • 26.05.2020 13:01

  ORZEŁ BIAŁY SA (16/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad.

 • 07.05.2020 19:07

  ORZEŁ BIAŁY SA (15/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku

 • 21.04.2020 18:17

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 21.04.2020 18:13

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 21.04.2020 18:08

  ORZEŁ BIAŁY SA (14/2020) Korekta Raportu Rocznego Orzeł Biały S.A. za rok 2019 oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2019 - uzupełnienie o sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań f

 • 21.04.2020 11:02

  ORZEŁ BIAŁY SA (13/2020) Rejestracja zmian Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 20.04.2020 18:43

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 20.04.2020 18:41

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 18.03.2020 15:03

  ORZEŁ BIAŁY SA (12/2020) Informacja o potencjalnym wpływie koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Spółki

 • 24.02.2020 15:09

  ORZEŁ BIAŁY SA (11/2020) Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 24.02.2020 14:22

  ORZEŁ BIAŁY SA (10/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 24.02.2020 r.

 • 24.02.2020 14:18

  ORZEŁ BIAŁY SA (9/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 24.02.2020 14:15

  ORZEŁ BIAŁY SA (8/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 24.02.2020 10:41

  ORZEŁ BIAŁY SA (7/2020) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 19.02.2020 16:08

  ORZEŁ BIAŁY SA (6/2020) Informacja o otrzymaniu decyzji dotyczącej kontroli podatkowej

 • 17.02.2020 15:03

  ORZEŁ BIAŁY SA (5/2020) Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 05.02.2020 12:55

  ORZEŁ BIAŁY SA (3/2020) Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad oraz zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 27.01.2020 14:56

  ORZEŁ BIAŁY SA (2/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

 • 16.01.2020 15:49

  ORZEŁ BIAŁY SA (1/2020) Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2020 roku

 • 27.12.2019 15:47

  ORZEŁ BIAŁY SA (55/2019) Rejestracja zmian Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 17.12.2019 16:23

  ORZEŁ BIAŁY SA (54/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku wezwania

 • 16.12.2019 15:12

  ZAP Sznajder Batterien kupił w wezwaniu 206.184 akcje Orła Białego

 • 12.12.2019 15:52

  ORZEŁ BIAŁY SA (53/2019) Powołanie osoby zarządzającej

 • 04.12.2019 15:39

  ORZEŁ BIAŁY SA (52/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Orzeł Biały S.A.

 • 25.11.2019 18:12

  ORZEŁ BIAŁY SA (51/2019) Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu posiadanego progu ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 20.11.2019 10:01

  ORZEŁ BIAŁY SA (50/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Orzeł Biały S.A.

 • 07.11.2019 21:38

  ORZEŁ BIAŁY SA (49/2019) Rezygnacja Członka Zarządu Spółki oraz powierzenie funkcji Prezesa Zarządu

 • 07.11.2019 00:03

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 16:46

  Cena w wezwaniu odzwierciedla wartość godziwą spółki - zarząd spółki Orzeł Biały

 • 06.11.2019 16:26

  ORZEŁ BIAŁY SA (48/2019) Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego Wezwania

 • 06.11.2019 15:38

  ORZEŁ BIAŁY SA (47/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 05.11.2019 r.

 • 05.11.2019 20:33

  OFE PZU, DFE PZU i PKO BP Bankowy OFE nie sprzedadzą akcji Orła Białego w wezwaniu po 10,44 zł/akcję

 • 05.11.2019 19:37

  ORZEŁ BIAŁY SA (46/2019) Otrzymanie pisma od Akcjonariuszy w sprawie wezwania

 • 05.11.2019 16:29

  ORZEŁ BIAŁY SA (45/2019) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 05.11.2019 16:12

  ORZEŁ BIAŁY SA (44/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz informacja o zgłoszonym sprzeciwie akcjonariusza.

 • 05.11.2019 14:34

  ORZEŁ BIAŁY SA (43/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Orzeł Biały S.A.

 • 31.10.2019 15:25

  ORZEŁ BIAŁY SA (42/2019) Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 29.10.2019 17:35

  ORZEŁ BIAŁY SA (41/2019) Informacja o wynikach kontroli podatkowej

 • 29.10.2019 16:04

  ORZEŁ BIAŁY SA (40/2019) Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 29.10.2019 11:37

  ORZEŁ BIAŁY SA (39/2019) Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - życiorysy kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 21.10.2019 17:25

  ZAP Sznajder Batterien ogłasza wezwanie na akcje Orzeł Biały, chce mieć 100 proc. spółki

 • 16.10.2019 23:38

  ORZEŁ BIAŁY SA (38/2019) Otrzymanie zawiadomień o pośrednim nabyciu znaczącego pakietu akcji Spółki

 • 16.10.2019 23:18

  ORZEŁ BIAŁY SA (37/2019) Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu wszystkich posiadanych pośrednio akcji Orzeł Biały S.A.

 • 15.10.2019 18:07

  ORZEŁ BIAŁY SA (36/2019) Rezygnacja z pełnienie funkcji Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

 • 15.10.2019 18:04

  ORZEŁ BIAŁY SA (35/2019) Zmiany w składzie Zarządu Spółki.

 • 15.10.2019 12:27

  ORZEŁ BIAŁY SA (34/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

 • 09.10.2019 15:45

  ORZEŁ BIAŁY SA (33/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

 • 07.10.2019 16:56

  ZAP Sznajder Batterien ma zgodę UOKiK na nabycie akcji spółki Orzeł Biały

 • 07.10.2019 16:07

  ORZEŁ BIAŁY SA (32/2019) Zgoda UOKIK na koncentrację - kolejny etap pośredniego przejęcia kontroli nad Emitentem

 • 30.09.2019 16:57

  ORZEŁ BIAŁY SA (31/2019) Połączenie spółki Orzeł Biały S.A. ze spółką zależną Speedmar sp. z o.o. - rejestracja w KRS

 • 30.09.2019 16:53

  ORZEŁ BIAŁY SA (30/2019) Rejestracja zmian Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 25.09.2019 00:04

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 05.09.2019 17:21

  ORZEŁ BIAŁY SA (29/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 05.09.2019 r.

 • 05.09.2019 17:15

  ORZEŁ BIAŁY SA (28/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 26.08.2019 16:06

  ORZEŁ BIAŁY SA (27/2019) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia "Orzeł Biały" S.A. ze Speedmar sp. z o.o.

 • 21.08.2019 09:21

  ORZEŁ BIAŁY SA (26/2019) Informacja o wynikach kontroli podatkowej

 • 20.05.2019 13:18

  ORZEŁ BIAŁY SA (6/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki

 • 04.03.2019 17:35

  Elemental wycofał ofertę na zakup do 100 proc. NEF Battery Holding

 • 01.03.2019 14:39

  ORZEŁ BIAŁY SA (3/2019) Znaczne pakiety akcji - warunkowa umowa sprzedaży znacznego pakietu akcji - uzupełnienie zawiadomienia

 • 01.03.2019 12:37

  ZAP Sznajder Batterien ma umowę dot. zwiększenia łącznego udziału w Orzeł Biały do ok. 73 proc.

 • 01.03.2019 10:12

  ORZEŁ BIAŁY SA (2/2019) Znaczne pakiety akcji - warunkowa umowa sprzedaży znacznego pakietu akcji

 • 22.01.2019 15:08

  ORZEŁ BIAŁY SA (1/2019) Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2019 roku

 • 15.01.2019 20:59

  Elemental rozpoczął negocjacje ws. pośredniego nabycia udziałów w spółce Orzeł Biały

 • 08.11.2018 00:08

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 05.11.2018 16:10

  ORZEŁ BIAŁY SA (25/2018) Informacja o zamiarze ujęcia zdarzeń o charakterze jednorazowym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2018r.

 • 16.10.2018 19:51

  Altus TFI zmniejszył udział w akcjonariacie spółki Orzeł Biały do 0,01 proc.

 • 16.10.2018 19:31

  ORZEŁ BIAŁY SA (24/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 16.10.2018 15:30

  ORZEŁ BIAŁY SA (23/2018) Otrzymanie zawiadomienia o pośrednim nabyciu znaczącego pakietu akcji Spółki

 • 16.10.2018 15:28

  ORZEŁ BIAŁY SA (22/2018) Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znaczącego pakietu akcji Spółki

 • 10.09.2018 07:49

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 30.08.2018 16:59

  ORZEŁ BIAŁY SA (21/2018) Informacja o zamiarze utworzenia i odwrócenia istotnych odpisów aktualizujących.

 • 17.08.2018 12:45

  Orzeł Biały otrzymał niewiążące oferty dot. inwestycji w spółkę

 • 17.08.2018 12:17

  ORZEŁ BIAŁY SA (20/2018) Informacja w zakresie istotnych działań Spółki podjętych w ramach realizowanego procesu przeglądu opcji strategicznych.

 • 13.08.2018 12:15

  ORZEŁ BIAŁY SA (19/2018) Otrzymanie informacji o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Orzeł Surowce Sp. z o.o.

 • 20.07.2018 14:48

  ORZEŁ BIAŁY SA (18/2018) Otrzymanie zawiadomienia o przeprowadzeniu transakcji pośredniego przeniesienia akcji spółki NEF Battery Holdings. S.a r.l.

 • 17.07.2018 16:22

  ORZEŁ BIAŁY SA (17/2018) Informacja o powołaniu Członka Zarządu Spółki

 • 29.06.2018 12:13

  ORZEŁ BIAŁY SA (16/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 28.06.2018 r.

 • 28.06.2018 15:13

  ORZEŁ BIAŁY SA (15/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 • 28.06.2018 12:13

  Orzeł Biały wypłaci 18,6 mln zł dywidendy

 • 28.06.2018 11:57

  ORZEŁ BIAŁY SA (14/2018) Podjęcie Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

 • 28.05.2018 16:34

  ORZEŁ BIAŁY SA (13/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad.

 • 25.05.2018 17:30

  Rada nadzorcza spółki Orzeł Biały rekomenduje wypłatę 18,6 mln zł dywidendy

 • 25.05.2018 17:09

  ORZEŁ BIAŁY SA (12/2018) Opinia Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2017.

 • 17.05.2018 15:41

  Fundusze Quercus TFI mają poniżej 5 proc. akcji Orła Białego

 • 17.05.2018 15:31

  ORZEŁ BIAŁY SA (11/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zejściu poniżej progu 5%

 • 17.05.2018 07:49

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 10.05.2018 17:55

  ORZEŁ BIAŁY SA (10/2018) Informacja o zamiarze ujęcia odpisów w raporcie za I kwartał 2018 roku.

 • 26.04.2018 15:45

  ORZEŁ BIAŁY SA (9/2018) Otrzymanie postanowienia Sądu o wstrzymaniu likwidacji majątku spółki zależnej do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

 • 17.04.2018 14:15

  ORZEŁ BIAŁY SA (8/2018) Powołanie Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. na nową kadencję

 • 10.04.2018 08:00

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 10.04.2018 07:59

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.03.2018 18:55

  ORZEŁ BIAŁY SA (7/2018) Otrzymanie zawiadomienia o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej.

 • 21.03.2018 14:19

  ORZEŁ BIAŁY SA (6/2018) Informacja o zamiarze ujęcia rezerw i odpisów w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2017

 • 26.01.2018 16:10

  ORZEŁ BIAŁY SA (5/2018) Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2018 roku

 • 26.01.2018 12:22

  ORZEŁ BIAŁY SA (4/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 25.01.2018

 • 25.01.2018 14:58

  ORZEŁ BIAŁY SA (3/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

 • 25.01.2018 14:43

  ORZEŁ BIAŁY SA (2/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w tym zmiana Statutu Spółki

 • 11.01.2018 15:57

  ORZEŁ BIAŁY SA (1/2018) Otrzymanie zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

 • 20.12.2017 15:50

  ORZEŁ BIAŁY SA (36/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Orzeł Biały" S.A. wraz z projektami uchwał.

 • 05.12.2017 16:25

  Wg doradcy Orzeł Biały powinien pozyskać inwestora, który zapewni wsparcie kapitałowe

 • 05.12.2017 16:03

  ORZEŁ BIAŁY SA (35/2017) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. oraz Członka Komitetu Audytu.

 • 05.12.2017 15:56

  ORZEŁ BIAŁY SA (34/2017) Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Orzeł Biały S.A. wniosków po zakończeniu przeglądu dostępnych dla Spółki opcji strategicznych, upoważnienie zarządu do wdrożenia wybranych opcji strategicznych, oraz wyrażenie zgody na zawarcie przez

 • 01.12.2017 15:12

  Fundusz Quercus TFI ma mniej niż 5 proc. akcji Orła Białego

 • 01.12.2017 15:04

  ORZEŁ BIAŁY SA (33/2017) Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez QUERCUS Parasolowy SFIO - zmiana progu 5%

 • 15.11.2017 08:02

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 19.09.2017 07:54

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 07.09.2017 12:09

  ORZEŁ BIAŁY SA (32/2017) Informacja o zamiarze ujęcia odpisów aktualizujących w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2017 roku.

 • 05.07.2017 19:44

  Zarząd Orła Białego rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 05.07.2017 19:30

  ORZEŁ BIAŁY SA (31/2017) Akceptacja przez Radę Nadzorczą Spółki podjęcia strategicznych działań w zakresie dalszego rozwoju Orzeł Biały S.A.

 • 05.06.2017 18:24

  ORZEŁ BIAŁY SA (30/2017) Zmiana głównego podmiotu w zakresie finansowania Spółki - zawarcie umów z Grupą BGŻ BNP Paribas

 • 23.05.2017 17:08

  ORZEŁ BIAŁY SA (29/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 23.05.2017 r.

 • 23.05.2017 16:43

  ORZEŁ BIAŁY SA (28/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. na nową X kadencję

 • 23.05.2017 16:37

  ORZEŁ BIAŁY SA (27/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 19.05.2017 17:34

  ORZEŁ BIAŁY SA (26/2017) OTRZYMANIE ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORZEŁ BIAŁY S.A

 • 19.05.2017 14:35

  ORZEŁ BIAŁY SA (25/2017) Otrzymanie zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

 • 17.05.2017 08:03

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 09.05.2017 15:21

  ORZEŁ BIAŁY SA (24/2017) Rozwiązanie umowy kredytu inwestycyjnego na skup akcji własnych

 • 25.04.2017 13:15

  ORZEŁ BIAŁY SA (23/2017) Otrzymanie zawiadomienia o liczbie akcji nabytych w Wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku Wezwania.

 • 21.04.2017 14:55

  ORZEŁ BIAŁY SA (22/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Orzeł Biały" S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem

 • 21.04.2017 14:27

  W wezwaniu na akcje spółki Orzeł Biały nie złożono żadnego zapisu

 • 21.04.2017 14:14

  ORZEŁ BIAŁY SA (21/2017) Wyniki Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Orzeł Biały S.A.

 • 12.04.2017 14:49

  Altus TFI ma ponad 5 proc. akcji spółki Orzeł Biały

 • 12.04.2017 14:38

  ORZEŁ BIAŁY SA (20/2017) Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - przekroczenie progu 5%

 • 05.04.2017 07:57

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 05.04.2017 07:56

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 31.03.2017 14:07

  ORZEŁ BIAŁY SA (19/2017) Połączenie spółki Orzeł Biały S.A. ze spółką zależną Helidor sp. z o.o. - rejestracja w KRS

 • 21.03.2017 17:02

  Odpisy obniżą skonsolidowany zysk netto Orła Białego za '16 o 12,5 mln zł

 • 21.03.2017 16:53

  ORZEŁ BIAŁY SA (18/2017) Informacja o zamiarze ujęcia odpisów w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2016

 • 08.03.2017 16:03

  NEF Battery Holdings przedłuża zapisy w wezwaniu na akcje Orła Białego do 20 IV

 • 02.03.2017 13:22

  ORZEŁ BIAŁY SA (17/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 2.03.2017 r.

 • 02.03.2017 13:20

  ORZEŁ BIAŁY SA (16/2017) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 02.03.2017 13:18

  ORZEŁ BIAŁY SA (15/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjęcie uchwały w przedmiocie połączenia

 • 01.03.2017 15:16

  Plan inwestycyjny Orła Białego na lata 2017-2019 opiewa na około 28 mln zł

 • 01.03.2017 14:37

  ORZEŁ BIAŁY SA (14/2017) Strategiczny plan inwestycyjny na lata 2017-2019 Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 20.02.2017 15:29

  ORZEŁ BIAŁY SA (13/2017) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia "Orzeł Biały" S.A. z Helidor SP. Z O.O.

 • 07.02.2017 21:27

  ORZEŁ BIAŁY SA (12/2017) Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego Wezwania

 • 03.02.2017 14:43

  ORZEŁ BIAŁY SA (11/2017) Korekta raportu bieżącego numer 11/2017 z dnia 2.02.2017 r. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Orzeł Biały" S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, planowanych zmian w Statucie Spółki oraz

 • 02.02.2017 15:39

  ORZEŁ BIAŁY SA (11/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Orzeł Biały" S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, planowanych zmian w Statucie Spółki oraz projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 01.02.2017 18:15

  ORZEŁ BIAŁY SA (10/2017) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia "Orzeł Biały" S.A. z Helidor sp. z o.o.

 • 01.02.2017 17:54

  ORZEŁ BIAŁY SA (9/2017) Podpisanie planu połączenia przez Zarządy łączących się Spółek

 • 31.01.2017 21:13

  ORZEŁ BIAŁY SA (8/2017) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia emitenta z innym podmiotem

 • 23.01.2017 21:29

  ORZEŁ BIAŁY SA (7/2017) Korekta raportu bieżącego numer 7/2017 z dnia 23.01.2017 r. - zaciągnięcie istotnego zobowiązania i ustanowienie zabezpieczeń na znaczących aktywach Spółki - podpisanie umowy kredytu inwestycyjnego na skup akcji własnych

 • 23.01.2017 16:37

  NEF Battery Holdings wzywa do sprzedaży 6.568.261 akcji Orła Białego, po 8,65 zł za szt. (opis)

 • 23.01.2017 16:08

  NEF Battery Holdings wzywa do sprzedaży 6.568.261 akcji Orła Białego, po 8,65 zł za szt.

 • 23.01.2017 11:46

  ORZEŁ BIAŁY SA (7/2017) Zaciągnięcie istotnego zobowiązania i ustanowienie zabezpieczeń na znaczących aktywach Spółki - podpisanie umowy kredytu inwestycyjnego na skup akcji własnych

 • 23.01.2017 09:14

  Orzeł Biały porozumiał się z większościowym akcjonariuszem ws. skupu akcji własnych (opis)

 • 23.01.2017 08:53

  Orzeł Biały porozumiał się z większościowym akcjonariuszem ws. skupu akcji własnych

 • 23.01.2017 08:16

  ORZEŁ BIAŁY SA (6/2017) Zawarcie porozumienia z większościowym akcjonariuszem NEF Battery Holdings S.a.r.l. w zakresie współdziałania w nabywaniu akcji Spółki oraz wsparcia w finansowaniu skupu akcji własnych

 • 20.01.2017 17:23

  ORZEŁ BIAŁY SA (5/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia warunkowej decyzji Spółki związanej z nabyciem akcji własnych

 • 20.01.2017 17:10

  ORZEŁ BIAŁY SA (4/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia istotnej dla Emitenta umowy na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu.

 • 17.01.2017 17:10

  ORZEŁ BIAŁY SA (3/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia istotnej dla Emitenta umowy na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu

 • 13.01.2017 14:47

  ORZEŁ BIAŁY SA (2/2017) Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2017 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.

 • 03.01.2017 17:29

  ORZEŁ BIAŁY SA (1/2017) Korekta raportu 33/2016 - Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez QUERCUS Parasolowy SFIO - przekroczenie progu 5%

 • 03.01.2017 17:01

  Quercus Parasolowy SFIO ma 5,5 proc. głosów na WZ Orła Białego

 • 03.01.2017 16:54

  ORZEŁ BIAŁY SA (33/2016) Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez QUERCUS Parasolowy SFIO - przekroczenie progu 5%

 • 30.12.2016 10:55

  ORZEŁ BIAŁY SA (32/2016) Rejestracja w KRS połączenia Emitenta ze spółką zależną Ekobat "Orzeł Biały" sp. z o.o.

 • 15.12.2016 13:35

  ORZEŁ BIAŁY SA (31/2016) Aktualizacja polityki zabezpieczeń

 • 01.12.2016 13:22

  ORZEŁ BIAŁY SA (30/2016) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 1.12.2016 r.

 • 01.12.2016 13:22

  ORZEŁ BIAŁY SA (29/2016) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 01.12.2016 13:20

  ORZEŁ BIAŁY SA (28/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjęcie uchwały w przedmiocie połączenia

 • 21.11.2016 07:12

  Fundusze Quercus TFI mają ponad 5 proc. w Orzeł Biały

 • 18.11.2016 22:56

  ORZEŁ BIAŁY SA (27/2016) Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - przekroczenie progu 5%

 • 14.11.2016 16:06

  ORZEŁ BIAŁY SA (26/2016) DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA "ORZEŁ BIAŁY" S.A. Z EKOBAT "ORZEŁ BIAŁY" SP. Z O.O.

 • 09.11.2016 08:08

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 04.11.2016 22:09

  ORZEŁ BIAŁY SA (25/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Orzeł Biały" S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, planowanych zmian w Statucie Spółki oraz projektu tekstu jednolitego

 • 28.10.2016 19:25

  ORZEŁ BIAŁY SA (24/2016) PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA "ORZEŁ BIAŁY" S.A. Z EKOBAT "ORZEŁ BIAŁY" SP. Z O.O.

 • 24.10.2016 17:14

  ORZEŁ BIAŁY SA (23/2016) Podpisanie planu połączenia przez Zarządy łączących się Spółek

 • 21.10.2016 17:33

  Nationale-Nederlanden OFE ma poniżej 5 proc. głosów na WZ Orła Białego

 • 21.10.2016 17:23

  ORZEŁ BIAŁY SA (22/2016) Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez Nationale Nederlanden OFE S.A.

 • 13.10.2016 17:19

  ORZEŁ BIAŁY SA (21/2015) Zamknięcie opóźnienia - osiągnięcie istotnych wartości obrotów w zakresie sprzedaży ołowiu i stopów ołowiu oraz usługi przerobowej z jednym z kluczowych Kontrahentów

 • 13.10.2016 17:17

  ORZEŁ BIAŁY SA (20/2016) Zamknięcie opóźnienia - osiągnięcie istotnych wartości obrotów w zakresie dostaw odpadów ołowionośnych od jednego z kluczowych kontrahentów.

 • 26.09.2016 17:08

  ORZEŁ BIAŁY SA (19/2016) PODJĘCIE DECYZJI O ZAMIARZE POŁĄCZENIA EMITENTA Z INNYM PODMIOTEM

 • 01.09.2016 07:45

  Orzeł Biały rozważy dywidendę po '16; chce zwiększać rentowność (wywiad)

 • 24.08.2016 08:05

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 01.07.2016 17:07

  ORZEŁ BIAŁY SA Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia

 • 21.06.2016 17:57

  ORZEŁ BIAŁY SA Aktualizacja informacji - umowa znacząca

 • 01.06.2016 16:21

  ORZEŁ BIAŁY SA Korekta skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za 2015 rok

 • 01.06.2016 16:20

  ORZEŁ BIAŁY SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 31.05.2016 r.

 • 01.06.2016 09:05

  Akcjonariusze spółki Orzeł Biały nie zdecydowali o wypłacie dywidendy (popr.)

 • 31.05.2016 17:31

  Orzeł Biały wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję z zysku za '15 r.

 • 31.05.2016 17:15

  ORZEŁ BIAŁY SA Głosowanie nad projektem uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w przedmiocie podziału zysku za rok 2015

 • 31.05.2016 17:14

  ORZEŁ BIAŁY SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 24.05.2016 17:43

  PTE PZU chce, by Orzeł Biały przeznaczył blisko 100 proc. zysku netto za '15 na dywidendę

 • 24.05.2016 17:24

  ORZEŁ BIAŁY SA Zgłoszenie uprawnionego akcjonariusza propozycji uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. zwołanego na dzień 31.05.2016 r.

 • 12.05.2016 23:30

  ORZEŁ BIAŁY SA Obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca

 • 12.05.2016 23:29

  ORZEŁ BIAŁY SA Korekta raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 28.04.2016r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Orzeł Biały" S.A. oraz przekazanie projektów uchwał

 • 10.05.2016 17:20

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 04.05.2016 17:52

  ORZEŁ BIAŁY SA Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu

 • 28.04.2016 15:32

  ORZEŁ BIAŁY SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Orzeł Biały" S.A. oraz przekazanie projektów uchwał

 • 26.04.2016 17:24

  ORZEŁ BIAŁY SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 15.04.2016 17:11

  ORZEŁ BIAŁY SA Umowa znacząca - zamknięcie opóźnienia

 • 15.04.2016 17:10

  ORZEŁ BIAŁY SA Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia

 • 24.03.2016 06:50

  ORZEŁ BIAŁY SA Aneks do umowy kredytowej - umowa znacząca

 • 21.03.2016 18:28

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 18:25

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 02.03.2016 17:15

  ORZEŁ BIAŁY SA Informacja o wpływie zdarzeń jednorazowych na wyniki finansowe Spółki za rok 2015

 • 17.02.2016 17:11

  ORZEŁ BIAŁY SA Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu

 • 20.01.2016 11:29

  ORZEŁ BIAŁY SA Terminy przekazywania przez Spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2016 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

 • 21.12.2015 18:41

  ORZEŁ BIAŁY SA Zawarcie znaczącej umowy, nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 05.11.2015 17:10

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 14.10.2015 17:41

  ORZEŁ BIAŁY SA Obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca

 • 14.10.2015 17:17

  ORZEŁ BIAŁY SA Obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca

 • 08.10.2015 17:16

  ORZEŁ BIAŁY SA Umowa znacząca - zamknięcie opóźnienia

 • 08.10.2015 17:14

  ORZEŁ BIAŁY SA Umowa znacząca - zamknięcie opóźnienia

 • 08.10.2015 17:11

  ORZEŁ BIAŁY SA Umowa znacząca - zamknięcie opóźnienia

 • 29.09.2015 21:25

  ORZEŁ BIAŁY SA Podpisanie umowy z mFaktoring S.A. - umowa znacząca

 • 02.07.2015 17:20

  ORZEŁ BIAŁY SA Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu

 • 25.06.2015 15:27

  ORZEŁ BIAŁY SA Tekst jednolity Statutu spółki Orzeł Biały S.A.

 • 23.06.2015 16:30

  ORZEŁ BIAŁY SA Rejestracja zmiany Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 01.06.2015 14:21

  ORZEŁ BIAŁY SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 29.05.2015 r.

 • 29.05.2015 15:46

  ORZEŁ BIAŁY SA Zmiany w Statucie Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 29.05.2015 15:44

  ORZEŁ BIAŁY SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 15.05.2015 12:28

  ORZEŁ BIAŁY SA Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki

 • 13.05.2015 17:24

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 08.05.2015 21:50

  ORZEŁ BIAŁY SA Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 06.05.2015 08:51

  ORZEŁ BIAŁY SA Odwołanie prokurenta Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 30.04.2015 17:34

  ORZEŁ BIAŁY SA Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

 • 30.04.2015 15:11

  ORZEŁ BIAŁY SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowanymi zmianami w Statucie Spółki

 • 30.04.2015 14:42

  ORZEŁ BIAŁY SA Korekta raportu: Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących

 • 27.04.2015 21:46

  ORZEŁ BIAŁY SA Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących

 • 22.04.2015 21:22

  ORZEŁ BIAŁY SA Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia

 • 16.04.2015 19:36

  ORZEŁ BIAŁY SA Obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca

 • 16.04.2015 19:14

  ORZEŁ BIAŁY SA Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu

 • 27.03.2015 17:11

  ORZEŁ BIAŁY SA Aneks do umowy kredytowej - umowa znacząca

 • 18.03.2015 17:33

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 18.03.2015 17:30

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 19.01.2015 11:59

  ORZEŁ BIAŁY SA Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2015 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

 • 16.12.2014 17:39

  ORZEŁ BIAŁY SA zawarcie umowy spółki komandytowej w związku z przekształceniem IP Lead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

 • 08.12.2014 17:31

  ORZEŁ BIAŁY SA ustanowienie zastawu na aktywach znaczących

 • 05.11.2014 17:30

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 20.10.2014 17:57

  ORZEŁ BIAŁY SA ustanowienie zastawu na aktywach znaczących

 • 10.10.2014 07:39

  ORZEŁ BIAŁY SA obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca

 • 10.10.2014 07:38

  ORZEŁ BIAŁY SA obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca

 • 10.10.2014 07:37

  ORZEŁ BIAŁY SA obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca

 • 30.09.2014 17:02

  ORZEŁ BIAŁY SA rejestracja zmian w statucie spółki

 • 04.09.2014 13:10

  ORZEŁ BIAŁY SA powołanie prokurenta Spółki Orzeł Biały S.A.

 • 28.08.2014 11:10

  Orzeł Biały, po zmianach w '14, oczekuje poprawy wyników w kolejnych latach (wywiad)

 • 26.08.2014 18:41

  Orzeł Biały chce wypłacać dywidendy w wysokości do 35 proc. zysku netto do '16

 • 26.08.2014 18:31

  ORZEŁ BIAŁY SA polityka dywidendowa na lata 2014-2016

 • 26.08.2014 14:49

  ORZEŁ BIAŁY SA tekst jednolity statutu spółki

 • 26.08.2014 12:51

  ORZEŁ BIAŁY SA rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu spółki

 • 18.08.2014 18:02

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 08.07.2014 15:33

  ORZEŁ BIAŁY SA podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż stopów ołowiu i usługi recyklingowej

 • 04.07.2014 15:52

  ORZEŁ BIAŁY SA wykaz akcjonariuszy

 • 03.07.2014 15:25

  ORZEŁ BIAŁY SA podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia

 • 30.06.2014 15:47

  ORZEŁ BIAŁY SA Zmiany w statucie spółki Orzeł Biały S.A.

 • 30.06.2014 15:45

  ORZEŁ BIAŁY SA Powołanie członków rady nadzorczej Orzeł Biały S.A. na nową kadencję

 • 30.06.2014 15:42

  ORZEŁ BIAŁY SA Treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 17.06.2014 17:17

  ORZEŁ BIAŁY SA korekta rb nr 17/2014 - zwołanie ZWZ

 • 10.06.2014 08:49

  ORZEŁ BIAŁY SA otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 06.06.2014 12:11

  ORZEŁ BIAŁY SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 30.05.2014 17:47

  ORZEŁ BIAŁY SA zwołanie ZWZ oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowane zmiany w statucie spółki.

 • 30.05.2014 17:35

  ORZEŁ BIAŁY SA Odwołanie ZWZ

 • 15.05.2014 21:59

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 09.05.2014 15:16

  ORZEŁ BIAŁY SA zwołanie ZWZ oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowane zmiany w statucie

 • 24.04.2014 07:46

  ORZEŁ BIAŁY SA otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 24.04.2014 07:46

  ORZEŁ BIAŁY SA podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu

 • 18.04.2014 12:23

  ORZEŁ BIAŁY SA sprzedaż akcji emitenta

 • 13.03.2014 23:03

  ORZEŁ BIAŁY SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 06.03.2014 18:41

  ORZEŁ BIAŁY SA informacja o zamiarze ujęcia rezerw i odpisów w rocznym sprawozdaniu finansowym

 • 06.03.2014 11:49

  ORZEŁ BIAŁY SA rejestracja zmian w statucie spółki

 • 05.03.2014 11:08

  ORZEŁ BIAŁY SA zmiana daty publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r.

 • 16.01.2014 15:07

  ORZEŁ BIAŁY SA wykaz akcjonariuszy

 • 15.01.2014 14:51

  ORZEŁ BIAŁY SA powołanie członków rady nadzorczej

 • 07.01.2014 13:58

  ORZEŁ BIAŁY SA rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu spółki

 • 13.12.2013 18:25

  ORZEŁ BIAŁY SA - wprowadzenie do obrotu akcji serii F

 • 09.12.2013 15:07

  ORZEŁ BIAŁY SA komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F

 • 05.12.2013 14:16

  ORZEŁ BIAŁY SA Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie dnia pierwszego notowania akcji serii F

 • 05.12.2013 14:03

  GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki ORZEŁ BIAŁY

 • 27.11.2013 15:26

  ORZEŁ BIAŁY SA informacja o śmierci przewodniczącego rady nadzorczej spółki

 • 25.11.2013 14:51

  ORZEŁ BIAŁY SA warunkowa rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii F spółki.

 • 18.11.2013 21:58

  ORZEŁ BIAŁY SA odwołanie NWZA

 • 10.10.2013 19:31

  ORZEŁ BIAŁY SA żądanie zwołania NWZA

 • 10.10.2013 14:58

  Zbigniew Rybakiewcz zrezygnował z funkcji prezesa Orła Białego

 • 10.10.2013 14:50

  ORZEŁ BIAŁY SA rezygnacja z pełnienia funkcji zarządczej oraz powołanie prezesa zarządu spółki

 • 09.10.2013 16:00

  ORZEŁ BIAŁY SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 25.09.2013 17:00

  GPW: Komunikat - ORZEŁ BIAŁY SA

 • 24.09.2013 19:38

  GPW: ORZEŁ BIAŁY przystąpił do Programu Wspierania Płynności

 • 24.09.2013 19:26

  GPW: Animator dla akcji spółki ORZEŁ BIAŁY

 • 29.08.2013 22:05

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 14.08.2013 14:52

  ORZEŁ BIAŁY SA zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu śródrocznego za I półrocze 2013 roku

 • 01.08.2013 17:46

  ORZEŁ BIAŁY SA podpisanie umowy znaczącej - zamknięcie opóźnienia

 • 26.07.2013 20:40

  ORZEŁ BIAŁY SA znacząca umowa na przeniesienie majątkowych praw autorskich

 • 09.07.2013 18:56

  ORZEŁ BIAŁY SA podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu oraz usług recyklingowych

 • 04.07.2013 17:58

  ORZEŁ BIAŁY SA - podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu

 • 03.07.2013 07:34

  ORZEŁ BIAŁY SA umowa znacząca na przeniesienie majątkowych praw autorskich

 • 02.07.2013 07:31

  ORZEŁ BIAŁY SA podpisanie umowy znaczącej - zamknięcie opóźnienia

 • 13.06.2013 15:08

  ORZEŁ BIAŁY SA - wykaz akcjonariuszy

 • 06.06.2013 18:00

  Orzeł Biały wypłaci 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za '12 r.

 • 06.06.2013 17:57

  ORZEŁ BIAŁY SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 06.06.2013 17:54

  ORZEŁ BIAŁY SA podjęcie uchwały przez ZWZ w przedmiocie wypłaty dywidendy

 • 06.06.2013 17:47

  ORZEŁ BIAŁY SA treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 13.05.2013 20:01

  ORZEŁ BIAŁY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 08.05.2013 11:26

  ORZEŁ BIAŁY SA - zwołanie ZWZA

 • 07.05.2013 21:01

  ORZEŁ BIAŁY SA wybór biegłego rewidenta

 • 07.05.2013 20:43

  ORZEŁ BIAŁY SA akceptacja przez radę nadzorczą wniosku zarządu w sprawie wypłaty dywidendy