Everest Investments SA

skrót: EVE

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:03

Aktualny kurs18,40   -1,08 %-0,20 zł
Otwarcie18,40-1,08%
Minimum17,50-5,91%
Maksimum18,600,00%
Wolumen (szt.) 1355
Kurs odniesienia18,60
Widełki dolne16,60
Widełki górne20,20
Obroty (tyś. zł)24
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
15418,30
256018,00
12517,50
240017,40
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
18,60952 5
18,70500 1
18,801 350 3
18,9062 2
Grupa zarządzająca aktywami i dystrybuująca produkty finansowe, adresująca swoje usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi i funduszami hedge funds oraz zarządzania portfelami do zamożnych klientów indywidualnych, klientów instytucjonalnych oraz klientów detalicznych z Polski, Europy Zachodniej i USA.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Sieradzan Piotrpoprzez SIG Ltd. i Everest Investments Holding SA, ZWZ1 433 13362,23%1 433 13362,23%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 13.01.2021 15:21

  NEXITY GLOBAL SA (1/2021) Zawarcie Term Sheet dotyczącego inwestycji w podmiot wykorzystujący technologię blockchain na potrzeby energetyki i systemów rozliczeń

 • 23.12.2020 21:33

  NEXITY GLOBAL SA (85/2020) Podpisanie listu intencyjnego w zakresie rozpoznania potencjalnej współpracy w zakresie rozwoju i integracji produktów/rozwiązań

 • 14.12.2020 23:54

  NEXITY GLOBAL SA (84/2020) Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

 • 14.12.2020 23:02

  NEXITY GLOBAL SA (83/2020) Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 • 09.12.2020 15:30

  NEXITY GLOBAL SA (82/2020) Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

 • 27.11.2020 20:32

  NEXITY GLOBAL SA (81/2020) Zawarcie umowy z Żabka Polska sp. z o.o. na korzystanie z rozwiązania NEXITY xOS oferowanego jako usługa SaaS

 • 20.11.2020 17:02

  NEXITY GLOBAL SA (80/2020) Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

 • 09.11.2020 21:45

  NEXITY GLOBAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS

 • 06.11.2020 23:33

  NEXITY GLOBAL SA (79/2020) Zawarcie umowy na wdrożenie Systemu NEXITY dla łącznie 29 stacji ładowania

 • 06.11.2020 20:34

  NEXITY GLOBAL SA (78/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 r.

 • 03.11.2020 23:11

  NEXITY GLOBAL SA (77/2020) Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

 • 21.10.2020 18:19

  GPW: zmiana firmy spółki EVEREST INVESTMENTS SA (PLWDMCP00013) na NEXITY GLOBAL SA

 • 15.10.2020 12:45

  NEXITY GLOBAL SA (76/2020) Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

 • 05.10.2020 08:14

  NEXITY GLOBAL SA (75/2020) Zawarcie umowy o korzystanie z rozwiązania Nexity Business Operator operowanego jako usługa SAAS

 • 30.09.2020 22:34

  NEXITY GLOBAL SA Raport okresowy półroczny za 2020 PS

 • 30.09.2020 13:08

  NEXITY GLOBAL SA (74/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

 • 29.09.2020 12:37

  NEXITY GLOBAL SA (73/2020) Zmiana adresu strony internetowej

 • 16.09.2020 23:14

  EVEREST INVESTMENTS SA (72/2020) Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

 • 16.09.2020 22:51

  EVEREST INVESTMENTS SA (71/2020) Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

 • 16.09.2020 22:37

  EVEREST INVESTMENTS SA (70/2020) Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

 • 16.09.2020 04:32

  EVEREST INVESTMENTS SA (69/2020) Otrzymanie postanowienia w sprawie zarejestrowania przez Sąd zmian Statutu Spółki

 • 15.09.2020 23:58

  EVEREST INVESTMENTS SA (68/2020) Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

 • 15.09.2020 23:56

  EVEREST INVESTMENTS SA (67/2020) Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

 • 15.09.2020 23:50

  EVEREST INVESTMENTS SA (66/2020) Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

 • 09.09.2020 18:10

  EVEREST INVESTMENTS SA (65/2020) Zarejestrowanie przez Sąd zmiany nazwy, siedziby i adresu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 01.09.2020 14:16

  EVEREST INVESTMENTS SA (64/2020) Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 28 sierpnia 2020 r.

 • 29.08.2020 10:55

  EVEREST INVESTMENTS SA (63/2020) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 12.08.2020 23:59

  EVEREST INVESTMENTS SA (62/2020) Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

 • 12.08.2020 23:56

  EVEREST INVESTMENTS SA (61/2020) Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

 • 01.08.2020 23:55

  EVEREST INVESTMENTS SA (60/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 sierpnia 2020 roku

 • 15.06.2020 23:58

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 15.06.2020 22:41

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 26.05.2020 17:25

  EVEREST INVESTMENTS SA (57/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.

 • 04.05.2020 19:10

  EVEREST INVESTMENTS SA (56/2020) Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 04.05.2020 19:04

  EVEREST INVESTMENTS SA (55/2020) Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 04.05.2020 18:54

  EVEREST INVESTMENTS SA (54/2020) Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 04.05.2020 16:11

  EVEREST INVESTMENTS SA (53/2020) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.

 • 04.05.2020 11:23

  EVEREST INVESTMENTS SA (52/2020) Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 04.05.2020 11:15

  EVEREST INVESTMENTS SA (51/2020) Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 03.05.2020 21:27

  EVEREST INVESTMENTS SA (50/2020) Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 27.04.2020 23:56

  EVEREST INVESTMENTS SA (49/2020) Zmiana terminu publikacji raportów jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2019

 • 24.04.2020 08:48

  EVEREST INVESTMENTS SA (48/2020) Uruchomienie usług płatności dla sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych

 • 24.04.2020 08:43

  EVEREST INVESTMENTS SA (47/2020) Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 23 kwietnia 2020 r.

 • 24.04.2020 08:38

  EVEREST INVESTMENTS SA (46/2020) Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 24.04.2020 08:32

  EVEREST INVESTMENTS SA (45/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 19.04.2020 23:14

  EVEREST INVESTMENTS SA (44/2020) Korekta raportu nr 44/2020 z dn. 19.04.2020 r. - Ogłoszenie o możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Everest Investments S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 • 19.04.2020 22:43

  EVEREST INVESTMENTS SA (44/2020) Korekta raportu nr 44/2020 z dn. 19.04.2020 r. - Ogłoszenie o możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Everest Investments S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 • 19.04.2020 22:31

  EVEREST INVESTMENTS SA (44/2020) Korekta raportu nr 44/2020 z dn. 19.04.2020 r. - Ogłoszenie o możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Everest Investments S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 • 19.04.2020 22:27

  EVEREST INVESTMENTS SA (44/2020) Korekta raportu nr 44/2020 z dn. 19.04.2020 r. - Ogłoszenie o możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Everest Investments S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 • 19.04.2020 00:14

  EVEREST INVESTMENTS SA (44/2020) Ogłoszenie o możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Everest Investments S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 • 30.03.2020 19:45

  EVEREST INVESTMENTS SA (43/2020) Przyjęcie przez Zarząd strategii rozwoju Spółki

 • 30.03.2020 11:05

  EVEREST INVESTMENTS SA (42/2020) Zmiana udziału w głosach

 • 30.03.2020 10:55

  EVEREST INVESTMENTS SA (41/2020) Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 26.03.2020 20:19

  EVEREST INVESTMENTS SA (40/2020) Podpisanie Aneksu do umowy z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie nabycia 100% udziałów spółki Nexity sp. z o.o.

 • 26.03.2020 20:09

  EVEREST INVESTMENTS SA (39/2020) Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 24.03.2020 22:20

  EVEREST INVESTMENTS SA (38/2020) Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 19.03.2020 23:42

  EVEREST INVESTMENTS SA (36/2020) Powołanie Komitetu Audytu

 • 19.03.2020 23:35

  EVEREST INVESTMENTS SA (35/2020) Zmiany w składzie Zarządu

 • 16.03.2020 18:53

  EVEREST INVESTMENTS SA (33/2020) Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments S.A. na dzień 23 kwietnia 2020 r.

 • 13.03.2020 12:03

  EVEREST INVESTMENTS SA (32/2020) Zmiana udziału w głosach

 • 09.03.2020 20:32

  EVEREST INVESTMENTS SA (31/2020) Zmiana udziału w głosach

 • 09.03.2020 19:48

  EVEREST INVESTMENTS SA (30/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 04.03.2020 19:02

  EVEREST INVESTMENTS SA (29/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 04.03.2020 11:25

  EVEREST INVESTMENTS SA (28/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 03.03.2020 18:01

  EVEREST INVESTMENTS SA (27/2020) Zmiana udziału w głosach

 • 01.03.2020 12:40

  EVEREST INVESTMENTS SA (26/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 01.03.2020 12:11

  EVEREST INVESTMENTS SA (25/2020) Wybór biegłego rewident

 • 28.02.2020 17:26

  EVEREST INVESTMENTS SA (24/2020) Zmiana siedziby Emitenta

 • 28.02.2020 00:32

  EVEREST INVESTMENTS SA (23/2020) Korekta raportu bieżącego 20/2020

 • 28.02.2020 00:18

  EVEREST INVESTMENTS SA (22/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 27.02.2020 00:49

  EVEREST INVESTMENTS SA (21/2020) Nabycie stu procent udziałów spółki Nexity sp. z o.o.

 • 26.02.2020 23:34

  EVEREST INVESTMENTS SA (20/2020) Korekta raportu bieżącego 17/2020

 • 26.02.2020 23:21

  EVEREST INVESTMENTS SA (19/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments S.A. na dzień 24 marca 2020 r.

 • 26.02.2020 02:07

  EVEREST INVESTMENTS SA (18/2020) Rezygnacja Członka Rady NAdzorczej Emitenta

 • 26.02.2020 02:03

  EVEREST INVESTMENTS SA (17/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 24.02.2020 23:56

  EVEREST INVESTMENTS SA (16/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 24.02.2020 23:52

  EVEREST INVESTMENTS SA (15/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 24.02.2020 23:43

  EVEREST INVESTMENTS SA (14/2020) Zmiana udziału w głosach

 • 21.02.2020 12:45

  Everest Investments kupi spółkę Nexity; zostanie dokapitalizowane m.in. przez Columbus Energy

 • 21.02.2020 11:46

  EVEREST INVESTMENTS SA (13/2020) Istotna informacja finansowa - zawarcie umowy inwestycyjnej

 • 17.02.2020 10:04

  EVEREST INVESTMENTS SA (12/2020) Zmiana udziału w głosach

 • 17.02.2020 10:01

  EVEREST INVESTMENTS SA (10/2020) Zbycie znacznego pakietu akcji - zmiana udziału w głosach

 • 14.02.2020 04:48

  EVEREST INVESTMENTS SA (10/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 14.02.2020 04:45

  EVEREST INVESTMENTS SA (9/2020) Powołanie Prezesa Zarządu

 • 14.02.2020 04:31

  EVEREST INVESTMENTS SA (8/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu

 • 14.02.2020 03:03

  EVEREST INVESTMENTS SA (7/2020) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 13.02.2020 14:24

  EVEREST INVESTMENTS SA (6/2020) Zmiana udziału w głosach

 • 13.02.2020 14:19

  EVEREST INVESTMENTS SA (5/2020) Zbycie znacznego pakietu akcji - zmiana udziału w głosach

 • 11.02.2020 23:42

  EVEREST INVESTMENTS SA (4/2020) Zawarcie przez podmiot dominujący i powiązany z osobą zarządzającą umowy mającej za przedmiot akcje spółki

 • 10.02.2020 10:48

  EVEREST INVESTMENTS SA (3/2020) Istotna informacja finansowa dotycząca emitenta - zwolnienie z długu

 • 05.02.2020 14:43

  EVEREST INVESTMENTS SA (2/2019) Informacja o rozpoczęciu przez podmiot dominujący negocjacji w przedmiocie sprzedaży istotnego pakietu akcji Emitenta

 • 30.01.2020 19:04

  EVEREST INVESTMENTS SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych Everest Investments S.A. w 2020 roku

 • 31.12.2019 18:51

  EVEREST INVESTMENTS SA (29/2019) Zbycie istotnych aktywów przez emitenta

 • 31.12.2019 18:30

  EVEREST INVESTMENTS SA (28/2019) Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta

 • 30.11.2019 01:40

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 23.11.2019 22:24

  EVEREST INVESTMENTS SA (27/2019) Powołanie czonka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 22.11.2019 02:04

  EVEREST INVESTMENTS SA (26/2019) Informacja finansowa spółki zależnej od eimtenta

 • 19.11.2019 00:39

  EVEREST INVESTMENTS SA (25/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 19.11.2019 00:33

  EVEREST INVESTMENTS SA (24/2019) Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

 • 12.11.2019 17:05

  EVEREST INVESTMENTS SA (23/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019

 • 11.10.2019 18:14

  EVEREST INVESTMENTS SA (22/2019) Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta

 • 04.10.2019 17:28

  EVEREST INVESTMENTS SA (21/2019) Zwolnienie z długu

 • 03.10.2019 18:47

  GPW: wznowienie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki EVEREST INVESTMENTS SA

 • 03.10.2019 17:52

  GPW wznowi obrót akcjami spółki Everest Investments 4 października

 • 02.10.2019 23:43

  EVEREST INVESTMENTS SA (20/2019) Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta

 • 02.10.2019 14:38

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 02.10.2019 14:30

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki EVEREST INVESTMENTS S.A.

 • 02.10.2019 14:17

  EVEREST INVESTMENTS SA (19/2019) Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego PSr 2019

 • 02.10.2019 12:14

  GPW zawiesza obrót akcjami ZM Henryk Kania, Dreweksu i Everest Investments

 • 30.09.2019 23:11

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 10.09.2019 22:56

  EVEREST INVESTMENTS SA (18/2019) Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta

 • 31.05.2019 18:31

  EVEREST INVESTMENTS SA (9/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.

 • 05.03.2019 18:05

  EVEREST INVESTMENTS SA (3/2019) Informacje finansowe Emitenta - zawarcie istotnej umowy pożyczki

 • 12.02.2019 19:27

  EVEREST INVESTMENTS SA (2/2019) Informacje dotyczące spółki zależnej od Emitenta - doręczenie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie przewlekłości postępowania prowadzonego przez Komisje Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na p

 • 30.01.2019 17:35

  EVEREST INVESTMENTS SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych Everest Investments S.A. w 2019 roku

 • 30.11.2018 17:13

  EVEREST INVESTMENTS SA (23/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 29.11.2018 20:18

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 23.10.2018 17:05

  EVEREST INVESTMENTS SA (22/2018) Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta

 • 30.09.2018 16:47

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.08.2018 18:18

  EVEREST INVESTMENTS SA (21/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za okres I półrocza 2018 roku

 • 24.08.2018 18:33

  EVEREST INVESTMENTS SA (20/2018) Informacje dotyczące spółki zależnej od Emitenta

 • 22.08.2018 19:35

  EVEREST INVESTMENTS SA (19/2018) Informacje dotyczące spółki zależnej od Emitenta

 • 21.08.2018 18:55

  EVEREST INVESTMENTS SA (18/2018) Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta

 • 27.07.2018 19:53

  EVEREST INVESTMENTS SA (17/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 27.07.2018r. po przerwie w obradach

 • 17.07.2018 18:22

  EVEREST INVESTMENTS SA (16/2018) Korekta raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia kolejnej przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A.

 • 13.07.2018 18:24

  EVEREST INVESTMENTS SA (16/2018) Ogłoszenie kolejnej przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A.

 • 29.06.2018 22:11

  EVEREST INVESTMENTS SA (15/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.

 • 29.06.2018 21:57

  EVEREST INVESTMENTS SA (14/2018) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku

 • 21.06.2018 19:34

  EVEREST INVESTMENTS SA (12/2018) Doręczenie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie przewlekłości postępowania prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

 • 14.06.2018 19:08

  EVEREST INVESTMENTS SA (11/2018) Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2018 roku

 • 30.05.2018 21:07

  EVEREST INVESTMENTS SA (10/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.

 • 18.05.2018 19:34

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 15.05.2018 19:48

  EVEREST INVESTMENTS SA (9/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2018 roku

 • 07.05.2018 17:33

  EVEREST INVESTMENTS SA (8/2018) Zawarcie umowy przez spółkę zależną od Emitenta

 • 29.04.2018 20:14

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 29.04.2018 20:05

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 27.04.2018 19:43

  EVEREST INVESTMENTS SA (7/2018) Zawarcie umowy przez spółkę zależną od Emitenta

 • 24.04.2018 20:03

  EVEREST INVESTMENTS SA (6/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za 2017 rok

 • 24.04.2018 20:01

  EVEREST INVESTMENTS SA (5/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 20.04.2018 20:03

  EVEREST INVESTMENTS SA (4/2018) Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta

 • 21.02.2018 19:14

  EVEREST INVESTMENTS SA (3/2018) Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta

 • 31.01.2018 18:03

  EVEREST INVESTMENTS SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych Everest Investments S.A. w 2018 roku

 • 09.01.2018 19:14

  EVEREST INVESTMENTS SA (1/2018) Zawarcie umowy przez Spółkę należącą do Grupy Emitenta

 • 29.11.2017 19:09

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 29.11.2017 19:04

  EVEREST INVESTMENTS SA (26/2017) Korekta wybranych danych finansowych w treści skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r

 • 28.11.2017 19:44

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 23.11.2017 21:29

  EVEREST INVESTMENTS SA (25/2017) Informacje spółki zależnej od Emitenta

 • 22.11.2017 17:34

  EVEREST INVESTMENTS SA (24/2017) Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta

 • 20.10.2017 18:05

  EVEREST INVESTMENTS SA (23/2017) Informacje finansowe spółki zależnej od Emitenta

 • 17.10.2017 19:07

  EVEREST INVESTMENTS SA (22/2017) Powiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez podmiot domunujący

 • 02.10.2017 22:07

  EVEREST INVESTMENTS SA (21/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 29.09.2017 17:49

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 22.09.2017 17:37

  EVEREST INVESTMENTS SA (20/2017) Informacje finansowe spółki z grupy kapitałowej Emitenta

 • 22.08.2017 19:34

  EVEREST INVESTMENTS SA (19/2017) Informacje finansowe spółki z grupy kapitałowej Emitenta

 • 20.07.2017 21:28

  EVEREST INVESTMENTS SA (18/2017) Zmiana harmonogramu scalenia akcji oraz zmiana Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszeniu na rynku Głównym GPW obrotu akcjami Emitenta oraz podjęcie Uchwał przez Krajowy Depozyt Papierów W

 • 07.07.2017 17:32

  EVEREST INVESTMENTS SA (16/2017) Powiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez osobę pełniącą funkcje zarządcze w spółce zależnej od Emitenta

 • 05.07.2017 19:13

  GPW: w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki EVEREST INVESTMENTS S.A.

 • 05.07.2017 18:13

  EVEREST INVESTMENTS SA (15/2017) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszeniu na rynku Głównym GPW obrotu akcjami Emitenta

 • 05.07.2017 17:43

  Zarząd GPW zawiesił obrót akcjami Everest Investments i Ezo; wznowił obrót akcjami Grupy Jaguar

 • 04.07.2017 20:42

  EVEREST INVESTMENTS SA (14/2017) Harmonogram scalenia akcji Emitenta oraz złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami i ustalenie dnia referencyjnego

 • 14.06.2017 19:44

  EVEREST INVESTMENTS SA (13/2017) Zatrudnienie Dyrektora Sprzedaży oraz powołanie członka Zarządu Everest Dom Inwestycyjny Sp. zo.o. - spółki zależnej od Emitenta

 • 14.06.2017 19:35

  EVEREST INVESTMENTS SA (12/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 14.06.2017 19:28

  EVEREST INVESTMENTS SA (11/2017) Korekta raportu bieżącego ESPI nr 11/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. - Informacja o rejestracji przez Sąd Rejonowy obniżenia kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu Spółki

 • 13.06.2017 18:19

  EVEREST INVESTMENTS SA (11/2017) Informacja o rejestracji przez Sąd Rejonowy obniżenia kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu Spółki

 • 29.05.2017 18:32

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 28.04.2017 18:11

  EVEREST INVESTMENTS SA (10/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 28.04.2017 18:04

  EVEREST INVESTMENTS SA (9/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Everest Investments S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r.

 • 28.04.2017 17:59

  EVEREST INVESTMENTS SA (8/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. w dniu 28 kwietnia 2017 r.

 • 26.04.2017 15:13

  EVEREST INVESTMENTS SA (7/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 21.04.2017 18:13

  EVEREST INVESTMENTS SA (5/2017) Zawarcie umowy przez Spółkę należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 13.04.2017 18:11

  EVEREST INVESTMENTS SA (4/2017) Dokumnety na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2017 roku

 • 31.03.2017 18:17

  EVEREST INVESTMENTS SA (3/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 28 kwietnia 2017 r.

 • 20.03.2017 21:27

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 20.03.2017 21:21

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 30.01.2017 19:07

  EVEREST INVESTMENTS SA (2/2017) Publikacja decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o odmowie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych przez Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - spółki zależ

 • 30.01.2017 18:05

  EVEREST INVESTMENTS SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych Everest Investments S.A. w 2017 roku

 • 29.11.2016 19:48

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 07.11.2016 18:45

  EVEREST INVESTMENTS SA (36/2016) Korekta raportu bieżącego ESPI nr 36/2016 z dnia 28 października 2016 r. - Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego Everest Investments S.A. za III kwartał 2016 roku

 • 28.10.2016 19:50

  EVEREST INVESTMENTS SA (36/2016) Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego Everest Investments S.A. za III kwartał 2016 roku

 • 11.10.2016 17:24

  EVEREST INVESTMENTS SA (35/2016) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcji Emitenta

 • 11.10.2016 11:42

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych na okaziciela spółki EVEREST INVESTMENTS S.A

 • 05.10.2016 19:23

  EVEREST INVESTMENTS SA (34/2016) Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Everest Investments S.A.

 • 30.09.2016 18:09

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 22.09.2016 19:29

  EVEREST INVESTMENTS SA (33/2016) Warunkowa rejestracja akcji Spółki przez KDPW

 • 14.09.2016 19:30

  EVEREST INVESTMENTS SA (32/2016) Powołanie Członków Zarządu Everest TFI S.A. - spółki zależnej od Emitenta

 • 02.09.2016 18:34

  EVEREST INVESTMENTS SA (31/2016) Informacja o rejestracji przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu Spółki

 • 01.09.2016 17:53

  EVEREST INVESTMENTS SA (30/2016) Zmiany w organach spółki Everest Investment Management S.A.

 • 17.08.2016 17:53

  EVEREST INVESTMENTS SA (29/2016) Zmiana daty publikacji raportu półrocznego Evestest Investments S.A. za 1 półrocze 2016 roku

 • 05.08.2016 20:08

  KNF zatwierdziała prospekt emisyjny Everest Investments

 • 05.08.2016 17:12

  EVEREST INVESTMENTS SA (28/2016) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Everest Investments S.A.

 • 20.07.2016 18:59

  EVEREST INVESTMENTS SA (27/2016) Odpis z tytułu trwałej utraty wartości akcji Everest TFI S.A.

 • 05.07.2016 09:40

  EVEREST INVESTMENTS SA (26/2016) Zakończenie subskrypcji akcji serii H1

 • 30.06.2016 18:37

  EVEREST INVESTMENTS SA Korekta raportu bieżacego nr 23/2016 z dnia 29.06.2016 r.- Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.

 • 29.06.2016 21:05

  EVEREST INVESTMENTS SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 29.06.2016 20:50

  EVEREST INVESTMENTS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Everest Investments S.A. przeprowadzonym w dniu 29 czerwca 2016 r.

 • 29.06.2016 20:47

  EVEREST INVESTMENTS SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.

 • 22.06.2016 20:52

  EVEREST INVESTMENTS SA Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Everest Investments S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 r.

 • 21.06.2016 16:00

  EVEREST INVESTMENTS SA Złożenie przez Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na wykony

 • 16.06.2016 10:00

  EVEREST INVESTMENTS SA Rezygnacja członka Zarządu spółki zależnej od Emitenta

 • 14.06.2016 20:27

  EVEREST INVESTMENTS SA Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki zależnej od Emitenta

 • 02.06.2016 21:20

  EVEREST INVESTMENTS SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Everest Investments S.A. na dzień 29 czerwca 2016 r.

 • 24.05.2016 18:44

  EVEREST INVESTMENTS SA Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych przez Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • 16.05.2016 21:37

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 25.04.2016 19:03

  EVEREST INVESTMENTS SA Rozpoczęcie działalności przez Everest Investment Management S.A. w zakresie doradztwa inwestycyjnego

 • 21.04.2016 18:39

  EVEREST INVESTMENTS SA Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki zależnej od Emitenta

 • 20.04.2016 22:32

  EVEREST INVESTMENTS SA Podjęcie przez Zarząd Spółki nowej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H1

 • 18.04.2016 20:24

  EVEREST INVESTMENTS SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

 • 11.04.2016 18:19

  EVEREST INVESTMENTS SA Rozpoczęcie działalności przez Everest Investment Managment S.A. w zakresie zarządzania portfelami

 • 05.04.2016 19:55

  EVEREST INVESTMENTS SA Zmiany w organach Spółki zależnej

 • 05.04.2016 19:46

  EVEREST INVESTMENTS SA Zmiany w organach podmiotu dominującego

 • 05.04.2016 19:43

  EVEREST INVESTMENTS SA Zmiany w organach Spółki zależnej

 • 05.04.2016 19:40

  EVEREST INVESTMENTS SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Everest Investments S.A.

 • 22.03.2016 01:43

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 22.03.2016 01:29

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 03.03.2016 17:46

  EVEREST INVESTMENTS SA Wybór biegłego rewidenta

 • 03.03.2016 17:18

  EVEREST INVESTMENTS SA Zmiany w organach spółki zależnej Everest Dom Inwestycyjny Sp. z o.o.

 • 01.03.2016 17:24

  EVEREST INVESTMENTS SA Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

 • 24.02.2016 18:47

  EVEREST INVESTMENTS SA Zmiany w organach spółki zależnej Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • 29.01.2016 16:15

  EVEREST INVESTMENTS SA Terminy publikacji raportów okresowych Everest Investments S.A. w 2016

 • 18.01.2016 17:38

  EVEREST INVESTMENTS SA Zmiana firmy (nazwy) domu maklerskiego Auris Investment Managment S.A. na Everest Investment Management S.A.

 • 30.12.2015 17:18

  EVEREST INVESTMENTS SA Złożenie prospektu emisyjnego w KNF

 • 23.12.2015 23:21

  EVEREST INVESTMENTS SA Objęcie ponad 5% akcji w domu maklerskim Auris Investment Management S.A.

 • 22.12.2015 15:33

  EVEREST INVESTMENTS SA Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego

 • 16.11.2015 20:23

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 13.11.2015 18:29

  EVEREST INVESTMENTS SA Zakończenie subskrypcji akcji serii H (informacje szczegółowe)

 • 13.11.2015 18:20

  EVEREST INVESTMENTS SA Zakończenie subskrypcji akcji serii H wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Zarządu Spółki z dnia 13 listopada 2015 r.

 • 13.11.2015 18:13

  EVEREST INVESTMENTS SA Podjęcie przez Zarząd Spółki nowej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H

 • 13.11.2015 18:05

  EVEREST INVESTMENTS SA Uchylenie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 18 września 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z w

 • 30.10.2015 18:00

  EVEREST INVESTMENTS SA Zakończenie subskrypcji akcji serii H

 • 09.10.2015 13:34

  EVEREST INVESTMENTS SA Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego

 • 07.10.2015 21:14

  EVEREST INVESTMENTS SA Zmiany w organach spółki zależnej Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • 25.09.2015 07:48

  EVEREST INVESTMENTS SA Nabycie akcji Spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

 • 18.09.2015 22:47

  EVEREST INVESTMENTS SA Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H

 • 14.09.2015 03:54

  EVEREST INVESTMENTS SA Zawarcie umowy nabycia 100% udziałów spółki Fabryka Zysków Sp. z o.o.

 • 14.09.2015 02:15

  EVEREST INVESTMENTS SA Zawarcie umowy nabycia 100% akcji spółki Fabryka Zysków Sp. z o.o. SKA

 • 02.09.2015 23:42

  EVEREST INVESTMENTS SA Korekta Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2015.

 • 30.07.2015 20:23

  EVEREST INVESTMENTS SA Zakończenie subskrypcji akcji serii G (informacje szczegółowe)

 • 17.07.2015 17:25

  EVEREST INVESTMENTS SA Zakończenie subskrypcji akcji serii G

 • 04.07.2015 09:28

  EVEREST INVESTMENTS SA Korekta raportu bieżącego nr 27/2015 - nieprawidłowa data posiedzenia Rady Nadzorczej w treści raportu

 • 03.07.2015 20:04

  EVEREST INVESTMENTS SA Powołanie nowych Członków Zarządu Spółki

 • 30.06.2015 12:18

  EVEREST INVESTMENTS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Everest Investments S.A. przeprowadzonym w dniu 29 czerwca 2015 r.

 • 29.06.2015 18:32

  EVEREST INVESTMENTS SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Everest Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.

 • 03.06.2015 21:37

  EVEREST INVESTMENTS SA Everest Investments S.A. - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2015 r.

 • 16.05.2015 00:45

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 07.05.2015 21:43

  EVEREST INVESTMENTS SA Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Everest Investments S.A.

 • 30.04.2015 22:09

  EVEREST INVESTMENTS SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 15.04.2015 21:06

  EVEREST INVESTMENTS SA Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie zmiany uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii G i podwyższeniu ceny emisyjnej akcji serii G.

 • 15.04.2015 08:18

  EVEREST INVESTMENTS SA Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie ogłoszonego wezwania na akcje Spółki

 • 14.04.2015 08:32

  EVEREST INVESTMENTS SA Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Everest TFI S.A.

 • 30.03.2015 19:33

  SIG Limited wzywa do sprzedaży 13 tys. akcji Everest Investments po 6,32 zł za papier

 • 26.03.2015 19:59

  GPW: Program Wspierania Płynności

 • 10.03.2015 23:37

  EVEREST INVESTMENTS SA Zakończenie subskrypcji akcji serii F

 • 25.02.2015 10:09

  EVEREST INVESTMENTS SA Zakończenie subskrypcji akcji serii F

 • 13.02.2015 18:08

  GPW: Komunikat - zmiana nazwy spółki EVEREST

 • 11.02.2015 18:40

  WDM CAPITAL SA Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

 • 09.02.2015 16:22

  WDM CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki, w tym zmiany nazwy oraz siedziby Emitenta

 • 06.02.2015 19:51

  WDM CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QS

 • 06.02.2015 14:22

  WDM CAPITAL SA Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

 • 03.02.2015 15:46

  WDM CAPITAL SA Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

 • 29.01.2015 09:52

  WDM CAPITAL SA Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

 • 27.01.2015 16:34

  WDM CAPITAL SA Terminy publikacji raportów okresowych spółki WDM Capital S.A. w 2015 roku

 • 22.01.2015 16:37

  WDM CAPITAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 19 stycznia 2015 r.

 • 20.01.2015 19:49

  WDM CAPITAL SA Nabycie znacznego pakietu akcji spółki Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • 20.01.2015 18:58

  WDM CAPITAL SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

 • 20.01.2015 16:33

  WDM CAPITAL SA Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

 • 20.01.2015 15:28

  WDM CAPITAL SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 stycznia 2015 r.

 • 16.01.2015 15:16

  WDM CAPITAL SA Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

 • 15.01.2015 18:49

  WDM CAPITAL SA Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

 • 12.01.2015 17:27

  WDM CAPITAL SA Wyrażenie zgody na przejęcie przez SIG Limited długu wobec Emitenta

 • 08.01.2015 17:55

  WDM CAPITAL SA zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

 • 08.01.2015 17:55

  WDM CAPITAL SA zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

 • 02.01.2015 17:33

  WDM CAPITAL SA zmiana praw z papierów wartościowych - zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

 • 30.12.2014 16:13

  WDM CAPITAL SA zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ

 • 23.12.2014 19:05

  WDM CAPITAL SA zwołanie NWZ na 19 stycznia 2015 r.

 • 23.12.2014 18:32

  WDM CAPITAL SA zbycie aktywów o istotnej wartości

 • 23.12.2014 18:11

  WDM CAPITAL SA planowana transakcja odwrotnego przejęcia reverse merger emitenta

 • 12.12.2014 16:32

  WDM CAPITAL SA wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych emitenta za rok obrotowy 2014

 • 04.12.2014 19:08

  GPW: Komunikat