Rubicon Partners SA

skrót: RBC

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:10

Aktualny kurs1,84   2,22 %0,04 zł
Otwarcie1,852,78%
Minimum1,79-0,56%
Maksimum1,852,78%
Wolumen (szt.) 3306
Kurs odniesienia1,80
Widełki dolne1,67
Widełki górne2,02
Obroty (tyś. zł)6
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
16881,74
11141,73
21 2731,72
13001,71
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,856 001 4
1,862 465 2
1,874 011 1
1,904 860 2
Niezależna firma świadcząca usługi bankowości inwestycyjnej dla klientów krajowych i międzynarodowych. Przeprowadza wszelkie transakcje z obszaru fuzji i przejęć, organizuje finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno na rynku prywatnym, jak i publicznym, realizuje projekty doradcze i restrukturyzacje. Inwestuje także na własny rachunek, głównie w innowacyjne start-up’y.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
BBI Carbo sp. z o.o.1 085 19328,40%1 085 19334,94%
Rubicon Partners SA715 00018,71%715 00018,71%
Paged SA500 00013,09%500 00016,10%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 08.01.2021 19:32

  NOVAVIS GROUP SA (1/2021) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 27.11.2020 18:41

  NOVAVIS GROUP SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 27.11.2020 08:00

  NOVAVIS GROUP SA (71/2020) Zawarcie istotnej umowy przez Novavis Group S.A.

 • 20.11.2020 16:12

  NOVAVIS GROUP SA (70/2020) Podpisanie Planu Połączenia przez spółkę zależną Novavis S.A.

 • 12.11.2020 17:20

  NOVAVIS GROUP SA (69/2020) Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 12.11.2020 17:18

  NOVAVIS GROUP SA (68/2020) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 12.11.2020 17:16

  NOVAVIS GROUP SA (67/2020) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 12.11.2020 17:15

  NOVAVIS GROUP SA (66/2020) Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 12.11.2020 17:12

  NOVAVIS GROUP SA (65/2020) Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 12.11.2020 17:11

  NOVAVIS GROUP SA (64/2020) Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 12.11.2020 17:09

  NOVAVIS GROUP SA (63/2020) Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 09.11.2020 18:20

  NOVAVIS GROUP SA (62/2020) Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 09.11.2020 17:47

  NOVAVIS GROUP SA (61/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiana Statutu

 • 30.10.2020 10:31

  NOVAVIS GROUP SA (60/2020) Złożenie wniosku o dofinansowanie przez konsorcjum, w którego skład wchodzi spółka zależna od Novavis Group S.A.

 • 29.10.2020 17:07

  NOVAVIS GROUP SA (59/2020) Zawarcie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej istotnej dla działalności Novavis Group S.A.

 • 29.10.2020 07:55

  NOVAVIS GROUP SA (58/2020) Zawarcie istotnej umowy przez Novavis Group S.A.

 • 22.10.2020 22:38

  NOVAVIS GROUP SA (57/2020) Zawarcie umowy dzierżawy przez spółkę zależną od Novavis Group S.A.

 • 20.10.2020 17:27

  NOVAVIS GROUP SA (56/2020) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Novavis Group S.A.

 • 20.10.2020 17:24

  NOVAVIS GROUP SA (55/2020) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Novavis Group S.A.

 • 20.10.2020 17:22

  NOVAVIS GROUP SA (54/2020) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Novavis Group S.A.

 • 20.10.2020 14:33

  NOVAVIS GROUP SA (53/2020) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę pośrednio zależną od Novavis Group S.A.

 • 19.10.2020 16:49

  NOVAVIS GROUP SA (52/2020) Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 19.10.2020 14:05

  NOVAVIS GROUP SA (51/2020) Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 19.10.2020 13:30

  NOVAVIS GROUP SA (50/2020) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 14.10.2020 17:51

  NOVAVIS GROUP SA (49/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii C2

 • 06.10.2020 17:17

  NOVAVIS GROUP SA (48/2020) Zawarcie istotnej umowy przez spółkę pośrednio zależną od Novavis Group S.A.

 • 02.10.2020 15:31

  NOVAVIS GROUP SA (47/2020) Podpisanie Umów objęcia akcji Emitenta, zawarcie umów potrącenia oraz przeniesienie własności akcji Novavis SA na rzecz Emitenta - korekta raportu

 • 01.10.2020 18:27

  NOVAVIS GROUP SA (47/2020) Podpisanie Umów objęcia akcji Emitenta, zawarcie umów potrącenia oraz przeniesienie własności akcji Novavis S.A. na rzecz Emitenta

 • 30.09.2020 17:11

  NOVAVIS GROUP SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 29.09.2020 20:33

  NOVAVIS GROUP SA (46/2020) Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta

 • 29.09.2020 19:59

  GPW: Komunikat (Główny Rynek GPW)

 • 21.09.2020 17:41

  RUBICON PARTNERS SA (45/2020) Rejestracja zmiany Statutu Emitenta

 • 21.09.2020 13:20

  RUBICON PARTNERS SA (44/2020) Informacja o zarejestrowaniu spółek celowych

 • 07.09.2020 20:27

  RUBICON PARTNERS SA (43/2020) Zawarcie umów pośrednictwa w nabyciu akcji spółki Novavis SA

 • 24.08.2020 18:09

  RUBICON PARTNERS SA (42/2020) Zakończenie przeglądu opcji strategicznych Emitenta

 • 24.08.2020 17:57

  RUBICON PARTNERS SA (41/2020) Zawarcie Umowy Inwestycyjnej

 • 20.08.2020 17:20

  RUBICON PARTNERS SA (40/2020) Powołanie Członka Zarządu na wspólną kadencję

 • 14.08.2020 19:50

  RUBICON PARTNERS SA (39/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 14 sierpnia 2020r.

 • 14.08.2020 19:30

  RUBICON PARTNERS SA (38/2020) Zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 14.08.2020 19:26

  RUBICON PARTNERS SA (37/2020) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

 • 13.08.2020 16:45

  RUBICON PARTNERS SA (36/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 13.08.2020 12:49

  RUBICON PARTNERS SA (35/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 13.08.2020 12:48

  RUBICON PARTNERS SA (34/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 12.08.2020 19:22

  RUBICON PARTNERS SA (33/2020) Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych i planowanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Rubicon Partners SA za lata obrotowe 2020-2021

 • 07.08.2020 17:34

  RUBICON PARTNERS SA (32/2020) Rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem

 • 22.06.2020 19:56

  RUBICON PARTNERS SA (26/2020) Informacja do listu intencyjnego

 • 19.06.2020 12:51

  RUBICON PARTNERS SA (25/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 18 czerwca 2020r.

 • 18.06.2020 18:17

  RUBICON PARTNERS SA (24/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

 • 16.06.2020 20:00

  RUBICON PARTNERS SA (23/2020) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 16.06.2020 19:59

  RUBICON PARTNERS SA (22/2020) Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 16.06.2020 19:57

  RUBICON PARTNERS SA (21/2020) Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 16.06.2020 19:55

  RUBICON PARTNERS SA (20/2020) Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 16.06.2020 19:51

  RUBICON PARTNERS SA (19/2020) Informacja do zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA

 • 11.06.2020 09:11

  RUBICON PARTNERS SA (18/2020) Rekomendacja zarządu Emitenta odnośnie odstąpienia od głosowania nad niektórymi uchwałami na Walnym Zgromadzeniu

 • 03.06.2020 17:08

  RUBICON PARTNERS SA (16/2020) Uzupełnienie do raportu bieżącego numer 12/2020 z dnia 22 maja 2020 r

 • 29.05.2020 07:29

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 28.05.2020 11:00

  RUBICON PARTNERS SA (15/2020) Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 28.05.2020 09:43

  RUBICON PARTNERS SA (14/2020) Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 27.05.2020 16:20

  RUBICON PARTNERS SA (13/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiana Statutu

 • 22.05.2020 22:33

  RUBICON PARTNERS SA (12/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA

 • 22.05.2020 13:45

  RUBICON PARTNERS SA (11/2020) Zawarcie listu intencyjnego

 • 21.05.2020 19:19

  RUBICON PARTNERS SA (10/2020) Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję

 • 14.05.2020 19:00

  RUBICON PARTNERS SA (9/2020) Szacunkowe wyniki za I kw. 2020 r.

 • 08.04.2020 17:21

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 27.03.2020 14:46

  RUBICON PARTNERS SA (8/2020) Informacja o potencjalnym wpływie COVID-19 na działalność

 • 13.03.2020 17:23

  RUBICON PARTNERS SA (7/2020) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 13.03.2020 17:10

  RUBICON PARTNERS SA (6/2020) Odmowa wpisu spółki do rejestru zarządzających ASI - decyzja KNF

 • 11.03.2020 18:14

  RUBICON PARTNERS SA (5/2020) Zakończenie subskrypcji oraz przydział akcji serii B2

 • 09.03.2020 17:14

  RUBICON PARTNERS SA (4/2020) Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych na akcje serii B2

 • 21.02.2020 10:48

  RUBICON PARTNERS SA (3/2020) Publikacja dokumentu informacyjnego w związku z emisją akcji serii B2 oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii B2

 • 14.02.2020 09:53

  RUBICON PARTNERS SA (2/2020) Informacja w zakresie rozpoczęcia prac związanych z emisją publiczną akcji z prawem poboru

 • 23.01.2020 14:04

  RUBICON PARTNERS SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 19.12.2019 19:29

  RUBICON PARTNERS SA (19/2019) Zbycie akcji spółki zależnej

 • 20.11.2019 21:09

  RUBICON PARTNERS SA (18/2019) Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych serii B2 spółki Rubicon Partners S.A. w KDPW

 • 13.11.2019 17:13

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 13.11.2019 14:17

  RUBICON PARTNERS SA (17/2019) Uchwała Zarządu KDPW dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta

 • 31.10.2019 17:42

  RUBICON PARTNERS SA (16/2019) Rezygnacja Członka Zarządu Rubicon Partners SA oraz rezygnacja Członka Zarządu spółki zależnej Rubicon Partners Corporate Finance SA

 • 25.10.2019 16:10

  RUBICON PARTNERS SA (15/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 25 października 2019r.

 • 25.10.2019 16:09

  RUBICON PARTNERS SA (14/2019) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

 • 30.09.2019 17:16

  Rubicon Partners będzie szukać inwestora zainteresowanego przejęciem spółki zależnej

 • 30.09.2019 17:02

  RUBICON PARTNERS SA (13/2019) Aktualizacja przeglądu opcji strategicznych Emitenta

 • 27.09.2019 17:46

  RUBICON PARTNERS SA (12/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA

 • 27.09.2019 17:30

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 29.08.2019 14:32

  RUBICON PARTNERS SA (11/2019) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiana Statutu

 • 10.07.2019 19:02

  RUBICON PARTNERS SA (10/2019) Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Rubicon Partners SA za lata obrotowe 2019-2020

 • 29.05.2019 16:07

  RUBICON PARTNERS SA (5/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA

 • 17.05.2019 17:08

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 18.01.2019 16:46

  RUBICON PARTNERS SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 07.01.2019 20:30

  RUBICON PARTNERS SA (1/2019) Wcześniejszy wykup Obligacji na okaziciela serii J

 • 20.12.2018 13:58

  RUBICON PARTNERS SA (23/2018) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 18.12.2018 18:20

  RUBICON PARTNERS SA (22/2018) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 17.12.2018 18:39

  RUBICON PARTNERS SA (21/2018) Zmiana warunków emisji Obligacji Serii J

 • 14.11.2018 19:51

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 08.11.2018 15:53

  RUBICON PARTNERS SA (20/2018) Zmiana adresu siedziby Spółki

 • 25.10.2018 16:19

  RUBICON PARTNERS SA (19/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 30.09.2018 22:12

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 28.09.2018 13:03

  RUBICON PARTNERS SA (18/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 21.09.2018 17:51

  Rubicon Partners dokonało odpisu aktualizacyjnego na kwotę 4,6 mln zł

 • 21.09.2018 17:15

  RUBICON PARTNERS SA (17/2018) Utworzenie odpisu aktualizującego dotyczącego utraty wartości akcji spółki zależnej Rubicon Partners Corporate Finance SA

 • 17.09.2018 07:19

  RUBICON PARTNERS SA (16/2018) Komentarz Zarządu Rubicon Partners S.A. do artykułu Pulsu Biznesu pt. "Złoty biznes Briju i Rubicona pod sąd" autorstwa Dawida Tokarza opublikowanego w dniu 14 września 2018 roku

 • 01.08.2018 10:13

  RUBICON PARTNERS SA (15/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 19.06.2018 17:33

  RUBICON PARTNERS SA (14/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 19 czerwca 2018r.

 • 19.06.2018 17:32

  RUBICON PARTNERS SA (13/2018) Powołanie Rady Nadzorczej na następną kadencję

 • 19.06.2018 17:31

  RUBICON PARTNERS SA (12/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

 • 30.05.2018 18:08

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 23.05.2018 15:38

  RUBICON PARTNERS SA (11/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA

 • 22.05.2018 17:44

  RUBICON PARTNERS SA (10/2018) Zmiana warunków emisji Obligacji Serii J

 • 22.05.2018 17:42

  RUBICON PARTNERS SA (9/2018) Powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 07.05.2018 17:38

  RUBICON PARTNERS SA (8/2018) Rejestracja zmian w statucie Spółki

 • 07.05.2018 15:42

  RUBICON PARTNERS SA (7/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 23.03.2018 19:23

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 23.03.2018 19:21

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 12.03.2018 16:31

  RUBICON PARTNERS SA (6/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 12 marca 2018r.

 • 12.03.2018 16:29

  RUBICON PARTNERS SA (5/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 12.03.2018 16:27

  RUBICON PARTNERS SA (4/2018) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

 • 27.02.2018 11:14

  RUBICON PARTNERS SA (3/2018) Oddalenie wniosku o połączeniu spółek zależnych

 • 12.02.2018 17:18

  RUBICON PARTNERS SA (2/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA

 • 08.01.2018 16:58

  RUBICON PARTNERS SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 29.12.2017 22:31

  RUBICON PARTNERS SA (31/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 05.12.2017 15:17

  RUBICON PARTNERS SA (30/2017) Korekta do zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 05.12.2017 15:11

  RUBICON PARTNERS SA (29/2017) Korekta do zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 05.12.2017 15:03

  RUBICON PARTNERS SA (28/2017) Korekta do zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 10.11.2017 17:11

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 09.11.2017 17:32

  Rubicon Partners rozpoczął przegląd opcji strategicznych

 • 09.11.2017 17:15

  RUBICON PARTNERS SA (27/2017) Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych Emitenta

 • 28.09.2017 17:39

  RUBICON PARTNERS SA (26/2017) Zmiana warunków emisji Obligacji Serii J

 • 21.09.2017 14:59

  RUBICON PARTNERS SA (25/2017) Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 21.09.2017 14:52

  RUBICON PARTNERS SA (24/2017) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 21.09.2017 14:40

  RUBICON PARTNERS SA (23/2017) Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 21.09.2017 14:33

  RUBICON PARTNERS SA (22/2017) Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 14.09.2017 15:02

  RUBICON PARTNERS SA (21/2017) Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 14.09.2017 13:46

  RUBICON PARTNERS SA (20/2017) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 14.09.2017 13:37

  RUBICON PARTNERS SA (19/2017) Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 14.09.2017 13:31

  RUBICON PARTNERS SA (18/2017) Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 14.09.2017 13:23

  RUBICON PARTNERS SA (17/2017) Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 14.09.2017 13:18

  RUBICON PARTNERS SA (16/2017) Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 31.08.2017 17:09

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 24.08.2017 13:09

  RUBICON PARTNERS SA (15/2017) Zamiar połączenia spółek zależnych

 • 31.07.2017 15:43

  RUBICON PARTNERS SA (14/2017) Spłata części wartości nominalnej Obligacji Serii J

 • 21.07.2017 16:09

  RUBICON PARTNERS SA (13/2017) Zmiana i wybór biegłego rewidenta na rok 2017 i 2018

 • 30.06.2017 15:39

  RUBICON PARTNERS SA (12/2017) Umowa Inwestycyjna zawarta przez spółkę zależną - nieustalenie przez strony warunków inwestycji

 • 17.05.2017 17:23

  RUBICON PARTNERS SA (11/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 17 maja 2017 r.

 • 17.05.2017 17:20

  RUBICON PARTNERS SA (10/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

 • 17.05.2017 10:32

  RUBICON PARTNERS SA (9/2017) Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych

 • 17.05.2017 10:31

  RUBICON PARTNERS SA (8/2017) Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych

 • 12.05.2017 17:23

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 12.05.2017 14:50

  RUBICON PARTNERS SA (7/2017) Postanowienie Sądu Apelacyjnego w sprawie odrzucenia skargi kasacyjnej wniesionej przez akcjonariusza

 • 18.04.2017 17:02

  RUBICON PARTNERS SA (6/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA

 • 18.04.2017 16:58

  RUBICON PARTNERS SA (5/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA

 • 11.04.2017 16:39

  RUBICON PARTNERS SA (4/2017) Wybór biegłego rewidenta na rok 2017

 • 04.04.2017 17:26

  RUBICON PARTNERS SA (3/2017) Zmiana warunków emisji Obligacji Serii J

 • 24.03.2017 23:56

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 24.03.2017 23:55

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 27.02.2017 15:45

  RUBICON PARTNERS SA (2/2017) Zawarcie Aneksu do umowy inwestycyjnej przez Społkę zależną od Emitenta

 • 17.01.2017 16:49

  RUBICON PARTNERS SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 27.12.2016 17:00

  RUBICON PARTNERS SA (46/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 7 grudnia 2016r.- korekta raportu bieżącego nr 46/2016

 • 27.12.2016 16:53

  RUBICON PARTNERS SA (44/2016) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA - uzupełnienie

 • 21.12.2016 19:38

  RUBICON PARTNERS SA (48/2016) Rozliczenie umowy pożyczki papierów wartościowych

 • 21.12.2016 16:57

  RUBICON PARTNERS SA (47/2016) Wcześniejszy wykup Obligacji na okaziciela serii I

 • 08.12.2016 11:13

  RUBICON PARTNERS SA (46/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 7 grudnia 2016r.

 • 07.12.2016 16:23

  RUBICON PARTNERS SA (45/2016) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 07.12.2016 16:20

  RUBICON PARTNERS SA (44/2016) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

 • 07.12.2016 10:33

  RUBICON PARTNERS SA (43/2016) Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych

 • 07.12.2016 10:30

  RUBICON PARTNERS SA (42/2016) Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych

 • 06.12.2016 12:33

  RUBICON PARTNERS SA (41/2016) Oddalenie apelacji akcjonariusza z powództwa o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia Spółki RUBICON PARTNERS SA z dnia 4 marca 2013 r. i 7 października 2013 roku oraz likwidacji Spółki.

 • 30.11.2016 13:02

  RUBICON PARTNERS SA (40/2016) Zawarcie umowy przez spółkę zależną od Emitenta

 • 24.11.2016 18:39

  GPW: w sprawie upomnienia autoryzowanego doradcy spółki RUBICON PARTNERS CORPORATE FINANCE SA

 • 14.11.2016 17:14

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 10.11.2016 11:56

  RUBICON PARTNERS SA (39/2016) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA

 • 10.11.2016 11:56

  RUBICON PARTNERS SA (38/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA

 • 08.11.2016 14:47

  RUBICON PARTNERS SA (37/2016) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 20.10.2016 10:52

  RUBICON PARTNERS SA (36/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 18 października 2016 r.

 • 18.10.2016 16:06

  RUBICON PARTNERS SA (35/2016) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

 • 18.10.2016 10:57

  RUBICON PARTNERS SA (34/2016) Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych

 • 17.10.2016 21:28

  RUBICON PARTNERS SA (33/2016) Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych

 • 06.10.2016 16:55

  RUBICON PARTNERS SA (32/2016) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 20.09.2016 16:27

  RUBICON PARTNERS SA (31/2016) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA

 • 20.09.2016 16:26

  RUBICON PARTNERS SA (30/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA

 • 30.08.2016 16:51

  RUBICON PARTNERS SA (29/2016) Zmiana warunków emisji Obligacji Serii I

 • 26.08.2016 23:55

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 11.07.2016 19:16

  RUBICON PARTNERS SA (28/2016) Wybór biegłego rewidenta na rok 2016

 • 23.06.2016 18:00

  RUBICON PARTNERS SA Rejestracja w depozycie papierów wartościowych KDPW obligacji na okaziciela serii J spółki Rubicon Partners SA

 • 16.06.2016 16:21

  RUBICON PARTNERS SA Zmiana warunków emisji Obligacji Serii J

 • 30.05.2016 16:29

  RUBICON PARTNERS SA Wcześniejszy częściowy wykup obligacji serii J

 • 19.05.2016 14:10

  RUBICON PARTNERS SA Zmiana warunków emisji Obligacji Serii J

 • 17.05.2016 19:04

  RUBICON PARTNERS SA Zbycie znacznych aktywów przez spółkę zależną

 • 13.05.2016 19:03

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 09.05.2016 16:36

  RUBICON PARTNERS SA Rejestracja w depozycie papierów wartościowych KDPW obligacji na okaziciela serii I spółki Rubicon Partners SA

 • 21.04.2016 19:52

  RUBICON PARTNERS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 21 kwietnia 2016r.

 • 21.04.2016 19:36

  RUBICON PARTNERS SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych

 • 21.04.2016 19:23

  RUBICON PARTNERS SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 21.04.2016 19:11

  RUBICON PARTNERS SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

 • 21.04.2016 16:21

  RUBICON PARTNERS SA Ustanowienie zabezpieczeń dla Obligacji serii J

 • 15.04.2016 18:00

  RUBICON PARTNERS SA Powołanie Zarządu na następną kadencję

 • 14.04.2016 17:38

  RUBICON PARTNERS SA Przydział Obligacji na okaziciela serii J

 • 14.04.2016 17:37

  RUBICON PARTNERS SA Przydział Obligacji na okaziciela serii I

 • 14.04.2016 17:36

  RUBICON PARTNERS SA Wykup Obligacji na okaziciela serii H

 • 13.04.2016 15:29

  RUBICON PARTNERS SA Emisja obligacji serii J - korekta oraz uzupełnienie raportu

 • 12.04.2016 21:15

  RUBICON PARTNERS SA Emisja obligacji serii J

 • 12.04.2016 21:14

  RUBICON PARTNERS SA Emisja obligacji serii I

 • 30.03.2016 17:00

  RUBICON PARTNERS SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 25.03.2016 15:49

  GPW: przystąpienie do programu wspierania płynności

 • 25.03.2016 11:13

  RUBICON PARTNERS SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA - korekta RB 8/2016

 • 25.03.2016 10:17

  RUBICON PARTNERS SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA

 • 25.03.2016 10:17

  RUBICON PARTNERS SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA

 • 24.03.2016 18:25

  GPW: BZ WBK animatorem rynku dla akcji MDI ENERGIA i RUBICON PARTNERS

 • 24.03.2016 18:24

  GPW: BZ WBK animatorem MDI ENERGIA i RUBICON PARTNERS

 • 24.03.2016 15:43

  RUBICON PARTNERS SA Animator Emitenta

 • 18.03.2016 19:12

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 19:09

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 24.02.2016 19:49

  RUBICON PARTNERS SA Objęcie udziałów przez spółkę zależną

 • 24.02.2016 19:47

  RUBICON PARTNERS SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 24.02.2016 19:45

  RUBICON PARTNERS SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną - umowa inwestycyjna

 • 23.02.2016 20:21

  RUBICON PARTNERS SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 01.02.2016 15:42

  RUBICON PARTNERS SA Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej

 • 15.01.2016 09:46

  RUBICON PARTNERS SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 12.11.2015 19:58

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 09.11.2015 14:37

  RUBICON PARTNERS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 3 listopada 2015r.

 • 05.11.2015 21:06

  RUBICON PARTNERS SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych.

 • 03.11.2015 17:11

  RUBICON PARTNERS SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 03.11.2015 17:02

  RUBICON PARTNERS SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

 • 02.11.2015 13:52

  RUBICON PARTNERS SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 29.10.2015 17:34

  RUBICON PARTNERS SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych

 • 13.10.2015 19:40

  RUBICON PARTNERS SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych

 • 13.10.2015 19:38

  RUBICON PARTNERS SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych

 • 13.10.2015 19:37

  RUBICON PARTNERS SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 07.10.2015 15:42

  RUBICON PARTNERS SA Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA

 • 07.10.2015 15:39

  RUBICON PARTNERS SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA

 • 07.10.2015 13:18

  RUBICON PARTNERS SA Nabycie aktywów o znacznej wartości przez Spółkę zależną

 • 07.10.2015 13:11

  RUBICON PARTNERS SA Zbycie aktywów o znacznej wartości

 • 09.09.2015 13:27

  RUBICON PARTNERS SA Oddalenie powództwa o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia Spółki RUBICON PARTNERS SA z dnia 4 marca 2013 r. i 7 października 2013 roku oraz likwidacji Spółki

 • 31.08.2015 16:55

  RUBICON PARTNERS SA Umorzenie postępowania prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • 27.08.2015 20:52

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 22.07.2015 11:33

  RUBICON PARTNERS SA Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną

 • 08.07.2015 11:22

  RUBICON PARTNERS SA Zawarcie umowy sprzedaży udziałów.

 • 07.07.2015 09:49

  RUBICON PARTNERS SA Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółki zależne

 • 01.07.2015 16:02

  RUBICON PARTNERS SA Spełnienie warunku zawieszającego przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów

 • 30.06.2015 17:53

  RUBICON PARTNERS SA Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 30.06.2015 17:52

  RUBICON PARTNERS SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 30.06.2015 17:52

  RUBICON PARTNERS SA Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną

 • 30.06.2015 17:51

  RUBICON PARTNERS SA Zbycie aktywów o znacznej wartości

 • 26.06.2015 17:28

  RUBICON PARTNERS SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 25.06.2015 14:21

  RUBICON PARTNERS SA Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Udziałów

 • 23.06.2015 20:42

  RUBICON PARTNERS SA korekta/uzupełnienie raportu bieżącego nr 34/2015

 • 23.06.2015 19:54

  RUBICON PARTNERS SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 20.06.2015 18:27

  RUBICON PARTNERS SA Wygaśnięcie praw z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii H

 • 19.06.2015 16:13

  RUBICON PARTNERS SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych

 • 19.06.2015 14:39

  RUBICON PARTNERS SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych

 • 19.06.2015 14:10

  RUBICON PARTNERS SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych

 • 19.06.2015 13:42

  RUBICON PARTNERS SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 10.06.2015 14:45

  RUBICON PARTNERS SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych

 • 03.06.2015 17:50

  RUBICON PARTNERS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA w dniu 3 czerwca 2015r.

 • 03.06.2015 17:38

  RUBICON PARTNERS SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej na następną wspólną kadencję

 • 03.06.2015 17:30

  RUBICON PARTNERS SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

 • 02.06.2015 21:52

  RUBICON PARTNERS SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych

 • 02.06.2015 21:48

  RUBICON PARTNERS SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 26.05.2015 15:36

  RUBICON PARTNERS SA Wybór biegłego rewidenta na rok 2015

 • 14.05.2015 19:10

  RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 14.05.2015 16:26

  RUBICON PARTNERS SA Rejestracja w depozycie papierów wartościowych KDPW obligacji na okaziciela serii H spółki Rubicon Partners SA

 • 08.05.2015 17:51

  RUBICON PARTNERS SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA

 • 08.05.2015 17:25

  RUBICON PARTNERS SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rubicon Partners SA