PA Nova SA

skrót: NVA

Brak kursu dla wybranej firmy

Oferuje świadczenie usług w zakresie generalnego wykonawstwa obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego (głównie obiektów handlowo-usługowych i hali przemysłowych) oraz usług deweloperskich dla międzynarodowych sieci handlowych i usługowych oraz indywidualnych inwestorów.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Budoprojekt sp. z o.o.2 436 00024,35%4 872 00034,33%
PKO BP Bankowy OFEportfel1 160 00011,60%1 160 0008,16%
Aviva OFEportfel924 0149,24%924 0146,50%
MetLife OFEportfel880 0008,80%880 0006,19%
Lessaer Stanisław637 9006,37%1 078 9007,60%
Bobkowski Maciej535 4005,35%934 4006,58%
Bobkowska Ewa489 1804,89%972 1806,86%
PA Nova SA30 4710,30%30 4710,22%

Kategoria • 15.01.2021 16:09

  PA NOVA SA (1/2021) Korekta raportu bieżącego nr 1/2021 - Zawarcie umów na realizację obiektu handlowego

 • 15.01.2021 15:56

  PA NOVA SA (1/2021) Zawarcie umów na realizację obiektu handlowego

 • 17.11.2020 17:43

  P.A. NOVA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 28.10.2020 11:38

  P.A. NOVA SA (34/2020) Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 • 13.10.2020 16:09

  PA NOVA SA (33/2020) Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 • 12.10.2020 14:01

  P.A. Nova zakłada, że drugie półrocze '20 będzie lepsze niż pierwsze

 • 29.09.2020 20:13

  PA NOVA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 29.09.2020 13:06

  PA NOVA SA (32/2020) Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 • 08.09.2020 16:15

  PA NOVA SA (31/2020) Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej

 • 08.09.2020 12:38

  PA NOVA SA (30/2020) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

 • 31.08.2020 09:46

  PA NOVA SA (29/2020) Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 • 05.08.2020 16:19

  P.A. NOVA SA (28/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 • 25.06.2020 16:06

  P.A. NOVA SA (25/2020) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. NOVA S.A.

 • 25.06.2020 16:05

  P.A. NOVA SA (24/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. Nova S.A.

 • 24.06.2020 15:39

  P.A. NOVA SA (23/2020) Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

 • 10.06.2020 17:32

  P.A. NOVA SA (22/2020) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok

 • 09.06.2020 14:47

  P.A. NOVA SA (21/2020) Zawarcie umów kredytowych

 • 08.06.2020 09:34

  P.A. NOVA SA (20/2020) Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną

 • 29.05.2020 17:09

  P.A. NOVA SA (19/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.

 • 28.05.2020 18:03

  P.A. NOVA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 26.05.2020 14:40

  P.A. NOVA SA (18/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 22.05.2020 13:45

  P.A. NOVA SA (17/2020) Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną

 • 19.05.2020 14:07

  P.A. NOVA SA (16/2020) Otrzymanie postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach o oddaleniu wniosku o połączenie ze spółką P.A. NOVA Parki Handlowe Bis Sp. z o.o.

 • 13.05.2020 12:20

  P.A. NOVA SA (15/2020) Aneks do umowy o kredyt obrotowy.

 • 07.05.2020 15:28

  P.A. NOVA SA (14/2020) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

 • 23.04.2020 15:37

  P.A. NOVA SA (13/2020) Zawarcie umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości

 • 16.04.2020 20:12

  P.A. Nova szacuje spadek przychodów z najmu nieruchomości w '20 na 10,6 mln zł

 • 16.04.2020 19:29

  P.A. NOVA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 16.04.2020 19:23

  P.A. NOVA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 14.04.2020 16:15

  P.A. NOVA SA (12/2020) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.

 • 07.04.2020 11:54

  Właściciele centrów handlowych chcą działań osłonowych i porozumienia z najemcami

 • 01.04.2020 10:43

  P.A. Nova prognozuje spadek wpływów czynszowych o ok. 80-85 proc.

 • 01.04.2020 10:09

  P.A. NOVA SA (11/2020) Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej

 • 27.03.2020 17:11

  P.A. NOVA SA (10/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019

 • 25.03.2020 16:19

  P.A. NOVA SA (9/2020) Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej

 • 13.03.2020 15:55

  P.A. NOVA SA (8/2020) Postanowienie sądu rejestrowego o połączeniu Emitenta ze spółką zależną

 • 04.03.2020 13:53

  P.A. NOVA SA (7/2020) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych

 • 30.01.2020 09:22

  P.A. NOVA SA (6/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 29.01.2020 17:53

  WSE: Communique - P.A. NOVA S.A

 • 29.01.2020 17:52

  GPW: w w związku z przedterminowym wykupem obligacji na okaziciela serii A spółki P.A. NOVA S.A.

 • 24.01.2020 13:50

  P.A. NOVA SA (5/2020) Zamknięcie transakcji sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Kamienna Góra Sp. z o.o.

 • 23.01.2020 13:27

  P.A. NOVA SA (4/2020) Przedterminowy wykup obligacji serii A

 • 13.01.2020 12:54

  P.A. NOVA SA (3/2020) Zawieszenie obrotu obligacjami serii A w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu.

 • 10.01.2020 19:52

  GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami serii A spółki P.A. NOVA SA

 • 02.01.2020 15:33

  P.A. NOVA SA (2/2020) Zawarcie umowy kredytowej

 • 02.01.2020 11:12

  P.A. NOVA SA (1/2020) Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną

 • 23.12.2019 15:54

  P.A. NOVA SA (36/2019) Zawiadomienie o wcześniejszym całościowym wykupie niezabezpieczonych Obligacji serii A

 • 20.12.2019 16:42

  P.A. NOVA SA (35/2019) Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

 • 20.12.2019 16:31

  P.A. NOVA SA (34/2019) Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR

 • 16.12.2019 15:40

  P.A. NOVA SA (33/2019) Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną

 • 09.12.2019 12:23

  DM BDM rekomenduje "kupuj" 11 bit studios; cena docelowa 437,9 zł/akcję

 • 15.11.2019 09:15

  DM BDM obniżył cenę docelową akcji PA Nova do 35,3 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 14.11.2019 16:20

  P.A. NOVA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 08.11.2019 15:37

  P.A. NOVA SA (32/2019) Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST KAMIENNA GÓRA Sp. z o.o.

 • 06.11.2019 14:47

  P.A. NOVA SA (31/2019) Zawarcie umowy kredytowej.

 • 30.10.2019 15:11

  PKP złożyło pozew o zapłatę przez P.A. Nova 6,7 mln zł

 • 30.10.2019 14:32

  P.A. NOVA SA (30/2019) Złożenie pozwu przez Polskie Koleje Państwowe SA

 • 23.10.2019 10:15

  P.A. NOVA SA (29/2019) Zawarcie umowy kredytowej

 • 16.10.2019 14:35

  P.A. NOVA SA (28/2019) Umowa na wykonanie robót budowlanych.

 • 02.10.2019 16:27

  P.A. NOVA SA (27/2019) Potwierdzenie wejścia w życie umowy warunkowej sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Krosno Sp. z o.o. oraz P.A. NOVA Invest Sosnowiec Sp. z o.o.

 • 26.09.2019 20:43

  P.A. NOVA SA (26/2019) Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Krosno Sp. z o.o. i P.A. NOVA Invest Sosnowiec Sp. z o.o. oraz aneksu do umowy sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Kamienna Góra Sp. z o.o.

 • 24.09.2019 14:19

  P.A. NOVA SA (25/2019) Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej

 • 12.09.2019 00:04

  P.A. NOVA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 06.09.2019 15:22

  P.A. NOVA SA (24/2019) Umowa na wykonanie robót budowlanych.

 • 30.08.2019 15:06

  P.A. NOVA SA (23/2019) Potwierdzenie wejścia w życie umowy warunkowej sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest 3 Sp. z o.o.

 • 14.08.2019 19:29

  P.A. NOVA SA (22/2019) Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest 3 Sp. z o.o.

 • 10.07.2019 15:41

  P.A. NOVA SA (21/2019) Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja zakładu Dr. Schumacher GmbH w Malsfeld-Beiseförth.

 • 22.05.2019 16:23

  P.A. NOVA SA (11/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.

 • 21.05.2019 15:20

  P.A. NOVA SA (10/2019) Wybór biegłego rewidenta

 • 22.03.2019 09:28

  P.A. NOVA SA (7/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej oraz umów zabezpieczeń

 • 21.03.2019 11:44

  P.A. NOVA SA (6/2019) Zawarcie umowy i aneksów do umów dot. realizacji obiektu handlowego

 • 20.03.2019 15:34

  P.A. NOVA SA (5/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok

 • 15.03.2019 16:31

  PA Nova utworzy ok. 9,47 mln zł rezerwy na stratę na kontrakcie dla Dr. Schumacher GmbH

 • 15.03.2019 16:14

  P.A. NOVA SA (4/2019) Utworzenie rezerwy na prognozowaną stratę na kontrakcie realizowanym dla Dr. Schumacher GmbH

 • 08.02.2019 13:38

  P.A. NOVA SA (3/2019) Zawarcie przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w spółkach celowych

 • 21.01.2019 12:44

  P.A. NOVA SA (2/2019) Zawarcie umowy znaczącej

 • 15.01.2019 15:12

  P.A. NOVA SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 13.12.2018 15:36

  P.A. NOVA SA (35/2018) Zawarcie umowy kredytowej

 • 29.11.2018 15:33

  P.A. NOVA SA (34/2018) Zawarcie umowy kredytowej

 • 23.11.2018 12:36

  P.A. NOVA SA (33/2018) Umowa na wykonanie robót budowlanych.

 • 15.11.2018 15:36

  P.A. NOVA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 06.11.2018 15:05

  P.A. NOVA SA (32/2018) Zawarcie aneksu do umowy - zwiększenie wartości kontraktu

 • 30.10.2018 10:44

  P.A. NOVA SA (31/2018) Zawarcie umów kredytowych.

 • 15.10.2018 09:28

  P.A. NOVA SA (30/2018) Zawarcie aneksu do umowy - zwiększenie wartości kontraktu

 • 28.09.2018 15:32

  Piotr Korek zrezygnował ze stanowiska prezesa PA Nova

 • 28.09.2018 15:15

  P.A. NOVA SA (29/2018) Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta

 • 26.09.2018 14:44

  P.A. NOVA SA (28/2018) Zawarcie umowy znaczącej

 • 13.09.2018 11:58

  PA Nova prowadzi rozmowy ws. sprzedaży czterech hal przemysłowych

 • 13.09.2018 06:23

  P.A. NOVA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 12.09.2018 10:15

  P.A. NOVA SA (27/2018) Zawarcie aneksu do umowy wieloproduktowej

 • 16.08.2018 11:37

  P.A. NOVA SA (26/2018) Zawarcie umowy kredytowej

 • 13.07.2018 13:19

  P.A. NOVA SA (25/2018) Zawarcie umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego.

 • 02.07.2018 14:04

  P.A. NOVA SA (24/2018) Zawarcie umów kredytowych

 • 29.06.2018 11:26

  GPW: Komunikat - P.A. NOVA

 • 29.06.2018 11:20

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki P.A. NOVA S.A.

 • 29.06.2018 08:55

  P.A. NOVA SA (23/2018) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A na Catalyst

 • 28.06.2018 15:23

  P.A. NOVA SA (22/2018) Dopuszczenie obligacji na okaziciela serii A do obrotu giełdowego

 • 25.06.2018 13:32

  P.A. NOVA SA (22/2018) Dopuszczenie obligacji na okaziciela serii A do obrotu giełdowego

 • 22.06.2018 19:59

  GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii A spółki P.A. NOVA SA

 • 22.06.2018 08:58

  P.A. NOVA SA (21/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. Nova S.A.

 • 20.06.2018 16:34

  P.A. NOVA SA (20/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. Nova S.A.

 • 20.06.2018 16:25

  P.A. NOVA SA (19/2018) Aneks do umowy o kredyt obrotowy

 • 13.06.2018 15:44

  P.A. NOVA SA (18/2018) Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

 • 13.06.2018 15:38

  P.A. NOVA SA (17/2018) Wygrana w przetargu na wykonanie robót budowlanych.

 • 30.05.2018 15:56

  P.A. NOVA SA (16/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 22.05.2018 14:57

  P.A. NOVA SA (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.

 • 17.05.2018 16:30

  P.A. NOVA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 17.05.2018 10:24

  P.A. NOVA SA (14/2018) Aneks do umowy o kredyt obrotowy

 • 16.05.2018 12:15

  P.A. NOVA SA (13/2018) Złożenie pozwu przeciwko PKP S.A.

 • 11.05.2018 10:21

  P.A. NOVA SA (12/2018) Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja zakładu Dr. Schumacher GmbH w Malsfeld-Beiseförth.

 • 24.04.2018 17:17

  P.A. NOVA SA (11/2018) Zawiadomienie o nabyciu obligacji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w trybie art. 19 MAR

 • 24.04.2018 15:48

  P.A. NOVA SA (10/2018) Zawiadomienie o nabyciu obligacji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w trybie art. 19 MAR

 • 24.04.2018 15:37

  P.A. NOVA SA (9/2018) Zawiadomienie o nabyciu obligacji Emitenta przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w trybie art. 19 MAR

 • 24.04.2018 11:42

  P.A. NOVA SA (8/2018) Przyjęcie obligacji do depozytu KDPW

 • 13.04.2018 10:27

  P.A. NOVA SA (7/2018) Podpisanie z KUKE S.A. porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia

 • 04.04.2018 15:41

  P.A. NOVA SA (6/2018) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji

 • 23.03.2018 13:58

  PA Nova może sprzedać w '18 jedną lub dwie galerie; chce budować dla start-upów

 • 23.03.2018 13:18

  PA Nova oczekuje w '18 podobnych wyników rdr; powierzchnia najmu się zwiększy

 • 22.03.2018 21:49

  P.A. NOVA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 22.03.2018 21:42

  P.A. NOVA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.02.2018 18:00

  P.A. NOVA SA (5/2018) Wypłata przez KUKE S.A. roszczenia z gwarancji dobrego wykonania na rzecz PKP S.A.

 • 14.02.2018 15:31

  P.A. NOVA SA (4/2018) Zawarcie warunkowych przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w spółkach celowych

 • 05.02.2018 16:09

  P.A. NOVA SA (3/2018) Zgłoszenie przez PKP roszczenia z gwarancji dobrego wykonania

 • 25.01.2018 16:08

  P.A. NOVA SA (2/2018) Umowa na wykonanie robót Umowa na wykonanie robót budowlanych

 • 19.01.2018 13:11

  P.A. NOVA SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 28.12.2017 15:58

  P.A. NOVA SA (40/2017) Zawarcie umowy o roboty budowlane

 • 22.12.2017 14:12

  P.A. NOVA SA (39/2017) Zawarcie umowy kredytowej

 • 29.11.2017 13:05

  P.A. NOVA SA (38/2017) Zawarcie umowy o roboty budowlane.

 • 15.11.2017 10:44

  PA Nova oczekuje w '17 wyższego rdr wyniku finansowego

 • 15.11.2017 06:15

  P.A. NOVA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 09.11.2017 13:21

  P.A. NOVA SA (37/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 27.10.2017 14:03

  P.A. NOVA SA (36/2017) Zawarcie aneksu - zwiększenie wartości kontraktu

 • 26.10.2017 14:36

  P.A. NOVA SA (35/2017) Życiorysy zawodowe nowo powołanych członków Zarządu Emitenta.

 • 25.10.2017 18:51

  P.A. NOVA SA (34/2017) Zmiany w składzie Zarządu Emitenta.

 • 16.10.2017 16:16

  P.A. NOVA SA (33/2017) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zawarcia aneksu do umowy na badanie sprawozdań finansowych za rok 2018

 • 11.10.2017 16:09

  PKP wezwało spółkę P.A. Nova do zapłaty 7,8 mln zł kary

 • 11.10.2017 15:48

  P.A. NOVA SA (32/2017) Odpowiedź PKP S.A. na odstąpienie od umowy

 • 11.10.2017 09:27

  BDM podtrzymał rekomendację "kupuj" PA Nova, cena docelowa 37,5 zł za akcję

 • 29.09.2017 14:52

  P.A. NOVA SA (31/2017) Umowa na wykonanie robót budowlanych

 • 28.09.2017 16:06

  P.A. NOVA SA (30/2017) Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego oraz ustanowienie zabezpieczeń wynikających z zawartej umowy kredytowej

 • 15.09.2017 14:24

  P.A. Nova chce w '18 zbudować galerie handlowe w Sosnowcu i Jaworznie

 • 14.09.2017 18:13

  P.A. NOVA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 14.09.2017 13:16

  P.A. NOVA SA (29/2017) Zawarcie umowy wieloproduktowej

 • 08.09.2017 17:24

  P.A. Nova jednak nie zrewitalizuje zabytkowego dworca PKP w Sosnowcu

 • 08.09.2017 16:03

  P.A. NOVA SA (28/2017) Odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego

 • 05.09.2017 15:45

  P.A. NOVA SA (27/2017) Zwrot podatku dochodowego od osób prawnych

 • 21.08.2017 12:29

  P.A. NOVA SA (26/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 08.08.2017 16:18

  P.A. NOVA SA (25/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 26.07.2017 14:59

  P.A. NOVA SA (24/2017) Zawarcie aneksu - zwiększenie wartości kontraktu

 • 29.06.2017 16:15

  P.A. NOVA SA (23/2017) Zawarcie umowy kredytowej oraz aneksu do umowy kredytowej.

 • 28.06.2017 15:53

  P.A. NOVA SA (22/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 13.06.2017 17:54

  P.A. Nova wybuduje halę, po 3 latach najmu może ją sprzedać za 6,6 mln euro

 • 13.06.2017 17:14

  P.A. NOVA SA (21/2017) Rozpoczęcie inwestycji na własny rachunek - budowa hali przemysłowej w Wilkowicach

 • 05.06.2017 19:24

  P.A. NOVA SA (20/2017) Zlecenie na realizację robót budowlanych na terenie Czech

 • 23.05.2017 08:48

  DM BDM podnosi cenę docelową akcji PA Nova do 37,5 zł; utrzymuje zalecenie "kupuj"

 • 22.05.2017 17:49

  P.A. NOVA SA (19/2017) Podpisanie listu intencyjnego - nabycie spółek celowych

 • 22.05.2017 16:17

  P.A. NOVA SA (18/2017) Zawarcie umowy o projekt i roboty budowlane.

 • 22.05.2017 13:48

  P.A. NOVA SA (17/2017) Zawarcie umowy o roboty budowlane.

 • 18.05.2017 08:09

  P.A. NOVA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 12.05.2017 19:04

  P.A. NOVA SA (16/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 12.05.2017 16:11

  P.A. NOVA SA (15/2017) Aneks do umowy o kredyt obrotowy.

 • 28.04.2017 15:55

  P.A. NOVA SA (14/2017) Rezygnacja członka Zarządu Emitenta

 • 28.04.2017 11:38

  P.A. NOVA SA (13/2017) Zakończenie programu skupu akcji własnych

 • 27.04.2017 16:43

  P.A. NOVA SA (12/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. Nova S.A.

 • 27.04.2017 16:42

  P.A. Nova przeznaczy na dywidendę blisko 7,5 mln zł tj. 0,75 zł na akcję

 • 27.04.2017 16:41

  P.A. NOVA SA (11/2017) Podjęcie uchwały WZA o wypłacie dywidendy.

 • 27.04.2017 16:36

  P.A. NOVA SA (10/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. Nova S.A.

 • 06.04.2017 15:18

  P.A. NOVA SA (9/2017) Nabycie nieruchomości na terenie Niemiec

 • 05.04.2017 12:29

  P.A. NOVA SA (8/2017) Wygrana w przetargu na wykonanie robót budowlanych

 • 30.03.2017 11:16

  PA Nova chce przeznaczyć na dywidendę blisko 7,5 mln zł tj. 0,75 zł na akcję

 • 30.03.2017 10:53

  P.A. NOVA SA (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. Nova S.A.

 • 23.03.2017 10:24

  P.A. Nova zbuduje sklep Kaufland za 37 mln zł netto (popr.)

 • 23.03.2017 08:49

  P.A. Nova zbuduje sklep Kaufland w Gliwicach za 37 mln zł netto

 • 23.03.2017 08:37

  P.A. NOVA SA (6/2017) Zawarcie umów na realizację obiektu handlowego

 • 17.03.2017 13:41

  P.A. NOVA SA (5/2017) Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 09.03.2017 14:00

  PA Nova chce wypłacić dywidendę za 2016; backlog na 17/18 wynosi 186 mln zł (opis)

 • 09.03.2017 13:15

  PA Nova chce wypłacić dywidendę za 2016; backlog na 17/18 wynosi 186 mln zł

 • 09.03.2017 06:19

  P.A. NOVA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 09.03.2017 06:13

  P.A. NOVA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 08.03.2017 20:38

  P.A. NOVA SA (4/2017) Pozyskanie zleceń na realizację usług budowlanych

 • 23.02.2017 15:45

  P.A. Nova rozpoczyna inwestycję w Niemczech o szacowanej wartości 7 mln euro

 • 23.02.2017 15:35

  P.A. NOVA SA (3/2017) Rozpoczęcie nowej inwestycji na terenie Niemiec

 • 09.02.2017 12:56

  P.A. NOVA SA (2/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 30.01.2017 15:10

  P.A. NOVA SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 20.12.2016 14:52

  Fundusze PKO OFE i PKO DFE mają ponad 5 proc. na walnym P.A. Nova

 • 20.12.2016 14:41

  P.A. NOVA SA (26/2016) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 16.12.2016 14:41

  P.A. NOVA SA (25/2016) Korekta raportu bieżącego nr 25/2016 z dnia 16.12.2016 r. dotyczącego otrzymania zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 16.12.2016 14:19

  P.A. NOVA SA (25/2016) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 14.12.2016 16:21

  P.A. NOVA SA (24/2016) Zawarcie umowy o roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja zakładu Dr. Schumacher GmbH w Malsfeld-Beiseförth

 • 14.12.2016 13:40

  P.A. NOVA SA (23/2016) Zawarcie umowy kredytowej

 • 30.11.2016 09:15

  DM BDM podnosi cenę docelową akcji PA Nova do 34,6 zł

 • 09.11.2016 13:56

  P.A. Nova nie wyklucza w przyszłości sprzedaży obiektu handlowego, są zainteresowani

 • 09.11.2016 05:59

  P.A. NOVA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 10.10.2016 09:46

  P.A. NOVA SA (22/2016) Zawarcie umowy kredytowej

 • 29.09.2016 15:36

  P.A. NOVA SA (21/2016) Zawarcie umowy znaczącej

 • 07.09.2016 09:07

  DM BDM podniósł cenę docelową dla PA Nova do 31,84 zł

 • 01.09.2016 16:00

  P.A. Nova wybuduje sklep Ikei w Lublinie za 65,6 mln zł netto

 • 01.09.2016 15:54

  P.A. NOVA SA (20/2016) Wygrana w przetargu na wykonanie robót budowlanych

 • 25.08.2016 12:58

  P.A. Nova myśli o wejściu na rynek niemiecki

 • 25.08.2016 07:36

  P.A. NOVA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 24.08.2016 12:46

  P.A. NOVA SA (19/2016) Zawarcie umowy znaczącej

 • 21.07.2016 10:18

  Konsorcjum z P.A. Nova zrealizuje inwestycję dla PKP o wartości 38,9 mln zł

 • 21.07.2016 10:05

  P.A. NOVA SA (18/2016) Wygrana w przetargu na wykonanie robót budowlanych.

 • 23.06.2016 16:13

  P.A. Nova wypłaci 0,75 zł dywidendy na akcję

 • 23.06.2016 16:09

  P.A. NOVA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. Nova S.A.

 • 23.06.2016 16:08

  P.A. NOVA SA Powołanie osób nadzorujących

 • 23.06.2016 16:07

  P.A. NOVA SA Podjęcie uchwały WZA o wypłacie dywidendy

 • 23.06.2016 16:06

  P.A. NOVA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. Nova S.A.

 • 22.06.2016 14:23

  P.A. Nova sprzedała halę produkcyjno-magazynową za 5,3 mln euro netto

 • 22.06.2016 14:06

  P.A. NOVA SA Zawarcie umowy sprzedaży

 • 17.06.2016 12:37

  P.A. NOVA SA Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 16.06.2016 14:50

  P.A. NOVA SA Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 16.06.2016 14:48

  P.A. NOVA SA Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza

 • 03.06.2016 14:09

  P.A. NOVA SA Przedterminowa spłata kredytu

 • 25.05.2016 15:24

  P.A. Nova chce wypłacić 0,75 zł dywidendy na akcję

 • 25.05.2016 15:10

  P.A. NOVA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. Nova S.A.

 • 25.05.2016 15:06

  P.A. NOVA SA Wybór biegłego rewidenta

 • 25.05.2016 15:04

  P.A. NOVA SA Powołanie osób zarządzających

 • 24.05.2016 15:50

  P.A. NOVA SA Zawarcie umowy znaczącej.

 • 23.05.2016 11:17

  P.A. NOVA SA Aneks do umowy o kredyt obrotowy

 • 20.05.2016 10:11

  Spółka zależna PA Nova ma umowę kredytową z mBankiem na 20 mln euro

 • 20.05.2016 09:33

  P.A. NOVA SA Zawarcie umowy kredytowej

 • 12.05.2016 11:08

  PA Nova zakłada, że w ’16 przychody z usług budowlanych będą nie niższe rdr

 • 12.05.2016 06:12

  P.A. NOVA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 21.04.2016 16:22

  P.A. NOVA SA Zatwierdzenie warunków kredytu

 • 05.04.2016 19:19

  GPW: DM BDM SA animatorem P.A. NOVA SA

 • 04.04.2016 12:51

  GPW: do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka P.A. Nova S.A

 • 31.03.2016 19:48

  GPW: DM BDM SA animatorem rynku dla akcji P.A. NOVA SA

 • 10.03.2016 14:08

  P.A. Nova chce najpóźniej w III kw. zamknąć sprzedaż ostatniego obiektu dla Exetera

 • 10.03.2016 05:52

  P.A. NOVA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 10.03.2016 05:46

  P.A. NOVA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 25.01.2016 16:18

  P.A. NOVA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 23.11.2015 09:42

  DM BDM podnosi cenę docelową akcji PA Nova do 25,8 zł

 • 23.11.2015 09:06

  DM BPS rekomenduje zakup akcji PA Nova

 • 13.11.2015 17:55

  P.A. NOVA SA Podpisanie listu intencyjnego

 • 05.11.2015 14:10

  Backlog P.A. Nova na '16 w ramach obiektów zleconych to 70-80 mln zł

 • 05.11.2015 06:02

  P.A. NOVA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 04.09.2015 14:00

  P.A. NOVA SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 28.08.2015 14:51

  P.A. NOVA SA Zawarcie umowy kredytowej

 • 27.08.2015 13:38

  P.A. Nova chce, by dywidenda za '15 była nie niższa niż za '14

 • 27.08.2015 07:45

  P.A. NOVA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 05.06.2015 09:55

  DM BDM podwyższył cenę docelową akcji PA Nova do 23,7 zł

 • 18.05.2015 13:11

  P.A. NOVA SA Aneks do umowy o kredyt obrotowy

 • 15.05.2015 15:25

  P.A. Nova wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję za '14

 • 15.05.2015 15:25

  P.A. NOVA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. Nova S.A.

 • 15.05.2015 15:23

  P.A. NOVA SA Wybór członka Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A.

 • 15.05.2015 15:20

  P.A. NOVA SA Podjęcie uchwały WZA o wypłacie dywidendy

 • 15.05.2015 15:19

  P.A. NOVA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A.

 • 07.05.2015 11:38

  P.A. NOVA SA Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 06.05.2015 13:51

  P.A. Nova podtrzymuje cele na '15, w III kw. ruszy z inwestycją za ok. 50 mln zł

 • 06.05.2015 06:09

  P.A. NOVA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 27.04.2015 20:51

  P.A. NOVA SA Wybór biegłego rewidenta

 • 23.04.2015 15:19

  P.A. NOVA SA Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. zwołanego na 14 maja 2015 roku

 • 17.04.2015 14:34

  P.A. Nova chce wypłacić 0,5 zł dywidendy na akcję za '14

 • 17.04.2015 14:25

  P.A. NOVA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A,

 • 14.04.2015 14:24

  P.A. NOVA SA Informacja o śmierci członka Rady Nadzorczej

 • 20.03.2015 10:22

  P.A. NOVA SA Skup akcji własnych

 • 18.03.2015 13:38

  P.A. Nova zakłada stabilne przychody w '15; wzrost spodziewany w '16

 • 18.03.2015 12:40

  Zarząd P.A. Nova chce, by dywidenda za '14 była nie niższa niż za '13

 • 18.03.2015 06:04

  P.A. NOVA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 18.03.2015 06:01

  P.A. NOVA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 27.02.2015 15:14

  P.A. NOVA SA Zawarcie umowy kredytowej

 • 30.01.2015 12:36

  P.A. NOVA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 30.01.2015 12:33

  P.A. NOVA SA Wykaz raportów opublikowanych przez P.A. NOVA S.A. w 2014 roku

 • 22.01.2015 15:39

  P.A. NOVA SA Informacja otrzymana od Aviva Investors Poland S.A.

 • 07.01.2015 13:36

  P.A. NOVA SA informacja o transakcjach nabycia akcji Emitenta otrzymana od osoby zobowiązanej

 • 19.12.2014 12:15

  P.A. NOVA SA zawarcie umowy znaczącej

 • 28.11.2014 15:20

  P.A. NOVA SA zawarcie umowy znaczącej

 • 07.11.2014 15:38

  P.A. NOVA SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta

 • 06.11.2014 14:25

  PA Nova do końca '15 odda 5 nowych obiektów handlowych o łącznej pow. 49 tys. m kw.

 • 06.11.2014 05:49

  P.A. NOVA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 28.10.2014 08:44

  DM BDM obniża cenę docelową akcji PA Nova do 19,09 zł

 • 22.10.2014 14:14

  P.A. NOVA SA skup akcji własnych

 • 16.10.2014 17:17

  P.A. Nova sprzeda za 17,23 mln zł parki handlowe w Andrychowie i Stalowej Woli

 • 16.10.2014 16:38

  P.A. NOVA SA - zawarcie umowy sprzedaży

 • 02.10.2014 15:23

  P.A. NOVA SA informacja o transakcjach nabycia akcji emitenta otrzymana od osoby zobowiązanej

 • 01.10.2014 14:13

  P.A. NOVA SA informacja o transakcjach nabycia akcji emitenta otrzymana od osoby zobowiązanej

 • 24.09.2014 15:26

  P.A. NOVA SA informacja o transakcjach nabycia akcji emitenta otrzymana od osoby zobowiązanej

 • 23.09.2014 14:14

  P.A. NOVA SA informacja o transakcjach nabycia akcji emitenta otrzymana od osoby zobowiązanej

 • 18.09.2014 16:12

  P.A. NOVA SA Informacja o transakcjach nabycia akcji emitenta otrzymana od osoby zobowiązanej

 • 28.08.2014 15:01

  P. Nova może wejść w segment budowy hoteli jako generalny wykonawca

 • 28.08.2014 06:08

  P.A. NOVA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 04.06.2014 12:55

  P.A. NOVA SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 23.05.2014 16:04

  P.A. NOVA SA zawarcie umowy znaczącej

 • 21.05.2014 11:00

  P.A. NOVA SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 14.05.2014 08:59

  DM BDM zaleca kupno papierów PA Nova

 • 12.05.2014 14:47

  P.A. NOVA SA skup akcji własnych

 • 08.05.2014 13:17

  P.A. NOVA SA zawarcie umowy znaczącej

 • 29.04.2014 15:45

  P.A. NOVA SA Korekta raport bieżącego nr 12/2014

 • 24.04.2014 14:19

  P.A. Nova poprawi wyniki w '14, ale dynamika niższa niż w I kw.

 • 24.04.2014 00:14

  P.A. NOVA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 17.04.2014 11:56

  P.A. NOVA SA lista akcjonariuszy

 • 16.04.2014 17:00

  ZWZ P.A. Nova uchwaliło wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

 • 16.04.2014 16:59

  P.A. NOVA SA podjęcie uchwały WZA o wypłacie dywidendy

 • 16.04.2014 16:47

  P.A. NOVA SA uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A.

 • 16.04.2014 16:45

  P.A. NOVA SA Wybór biegłego rewidenta

 • 16.04.2014 11:41

  P.A. NOVA SA zawarcie umowy znaczącej

 • 16.04.2014 11:33

  P.A. NOVA SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 15.04.2014 10:01

  P.A. NOVA SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2014 roku

 • 07.04.2014 12:45

  P.A. NOVA SA Skup akcji własnych

 • 26.03.2014 15:05

  P.A. NOVA SA zawarcie umowy znaczącej

 • 25.03.2014 12:13

  P.A. NOVA SA korekta raportu bieżącego nr 4/2014 - zwołanie ZWZ

 • 17.03.2014 16:01

  Walne P.A. Nova zdecyduje o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję za '13

 • 17.03.2014 15:49

  P.A. NOVA SA zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA SA

 • 13.03.2014 15:22

  P.A. Nova liczy na poprawę wyników w '14; może wystartować z projektem mieszkaniowym

 • 13.03.2014 14:59

  P.A. Nova podtrzymuje chęć wypłaty dywidendy za '13; chce kontynuować skup akcji

 • 12.03.2014 18:53

  P.A. NOVA SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 12.03.2014 18:49

  P.A. NOVA SA raport okresowy roczny za 2013 R

 • 06.02.2014 12:28

  P.A. Nova do końca lutego zabezpieczy finansowanie dla projektu w Jaworznie

 • 31.01.2014 15:29

  P.A. NOVA SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

 • 24.01.2014 16:32

  PA Nova rozwiązała z Kauflandem przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości

 • 24.01.2014 16:12

  P.A. NOVA SA - rozwiązanie przedwstępnej umowy sprzedaży

 • 24.01.2014 15:05

  P.A. NOVA SA wykaz raportów opublikowanych w 2013 r.

 • 07.11.2013 13:54

  PA Nova szacuje, że wyniki w '13 będą podobne do '12; w '14 mają się poprawić

 • 07.11.2013 13:28

  PA Nova chce co roku wypłacać dywidendę; za '13 chce wypłacić tyle co za '11

 • 01.10.2013 13:34

  P.A. NOVA SA skup akcji własnych

 • 19.09.2013 13:41

  P.A. NOVA SA skup akcji własnych

 • 11.09.2013 14:44

  P.A. NOVA SA skup akcji własnych

 • 22.08.2013 14:36

  PA Nova zakłada lepszą II poł. '13 od I półrocza; optymistycznie patrzy na '14

 • 22.08.2013 06:19

  P.A. NOVA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 05.07.2013 14:13

  P.A. NOVA SA - ustanowienie zabezpieczeń wynikających z zawartej umowy kredytowej

 • 28.06.2013 16:07

  P.A. NOVA SA skup akcji własnych

 • 25.06.2013 15:25

  P.A. NOVA SA - skup akcji własnych

 • 14.06.2013 16:37

  P.A. NOVA SA Skup akcji własnych

 • 11.06.2013 16:34

  P.A. NOVA SA skup akcji własnych

 • 07.06.2013 10:32

  P.A. NOVA SA lista akcjonariuszy

 • 07.06.2013 10:26

  P.A. NOVA SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 06.06.2013 16:30

  P.A. NOVA SA uchwały podjęte przez ZWZ

 • 15.05.2013 15:29

  P.A. NOVA SA wybór biegłego rewidenta.

 • 10.05.2013 16:02

  P.A. NOVA SA zwołanie ZWZ

 • 09.05.2013 14:27

  PA Nova chce mocniej wejść w segment obiektów przemysłowych i magazynowych

 • 09.05.2013 06:16

  P.A. NOVA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr