NTT System SA

skrót: NTT

Brak kursu dla wybranej firmy

Największy polskim producent komputerów stacjonarnych, dostarczanych zarówno pod marką własną, jak i markami zleconymi. Firma należy też do grona czołowych dystrybutorów akcesoriów, podzespołów oraz urządzeń peryferyjnych w Polsce.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Kurek Tadeusz3 308 62523,89%3 308 62524,35%
Loomba, Davinder Singh3 308 62523,89%3 308 62524,35%
Rymuza Andrzej1 144 3148,26%1 144 3148,42%
Kurek AndrzejZWZ1 144 3138,26%1 144 3138,42%
Kurek BarbaraZWZ1 057 2207,63%1 057 2207,78%
Kurek Anna800 0005,78%800 0005,89%
NTT System SA290 9812,10%290 9812,15%

Kategoria • 22.12.2020 15:36

  NTT SYSTEM SA (37/2020) Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.

 • 03.12.2020 14:22

  NTT SYSTEM SA (36/2020) Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Coface Poland Factoring Sp. z o.o.

 • 03.12.2020 14:20

  NTT SYSTEM SA (35/2020) Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.

 • 01.12.2020 13:24

  NTT SYSTEM SA (34/2020) Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

 • 25.11.2020 22:34

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 24.11.2020 21:09

  NTT SYSTEM SA (33/2020) Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 22.11.2020 23:40

  NTT SYSTEM SA (32/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego NTT System S.A. za III kwartał 2020 roku

 • 17.11.2020 15:56

  NTT SYSTEM SA (31/2020) Informacja o wybranych wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za III kwartał 2020 roku

 • 16.11.2020 16:10

  NTT SYSTEM SA (30/2020) Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Pekao Faktoring Sp.o.o.

 • 22.10.2020 12:57

  NTT SYSTEM SA (29/2020) Realizacja zamówienia przez konsorcjum z udziałem NTT System S.A.

 • 08.10.2020 16:54

  NTT SYSTEM SA (28/2020) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu

 • 05.10.2020 16:53

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 05.10.2020 16:47

  NTT SYSTEM SA (27/2020) Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

 • 30.09.2020 18:58

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 07.09.2020 11:36

  NTT SYSTEM SA (26/2020) Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2020 r.

 • 16.06.2020 16:26

  NTT SYSTEM SA (21/2020) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 03.06.2020 18:20

  NTT SYSTEM SA (20/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku

 • 29.05.2020 22:07

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 29.05.2020 17:27

  NTT SYSTEM SA (19/2020) Prolongata zapadalności kredytów w Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 27.05.2020 17:00

  NTT SYSTEM SA (18/2020) Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

 • 21.05.2020 14:52

  NTT SYSTEM SA (17/2020) Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok

 • 21.05.2020 14:06

  NTT System chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję za '19

 • 21.05.2020 14:01

  NTT SYSTEM SA (16/2020) Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok

 • 14.05.2020 16:39

  NTT SYSTEM SA (15/2020) Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

 • 13.05.2020 22:26

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 13.05.2020 22:17

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 12.05.2020 22:03

  NTT SYSTEM SA (14/2020) Raporty roczne za 2019 r.

 • 27.04.2020 23:52

  NTT SYSTEM SA (13/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

 • 25.03.2020 15:16

  NTT SYSTEM SA (12/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

 • 16.03.2020 14:06

  NTT SYSTEM SA (11/2020) Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność NTT System S.A.

 • 29.02.2020 22:47

  NTT SYSTEM SA (10/2020) Rejestracja zmiany Statutu NTT System S.A.

 • 28.02.2020 17:18

  NTT SYSTEM SA (9/2020) Nabycie akcji własnych

 • 27.02.2020 16:39

  NTT SYSTEM SA (8/2020) Nabycie akcji własnych

 • 11.02.2020 17:34

  NTT SYSTEM SA (6/2020) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 11 lutego 2020 r

 • 31.01.2020 16:18

  NTT SYSTEM SA (5/2020) Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2020 roku

 • 28.01.2020 16:07

  NTT SYSTEM SA (4/2020) Podpisanie umowy faktoringu krajowego z Pekao Faktoring Sp.o.o.

 • 15.01.2020 18:31

  NTT SYSTEM SA (3/2020) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 11 lutego 2020 r. wraz z uzasadnieniem

 • 15.01.2020 18:21

  NTT SYSTEM SA (2/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 11 lutego 2020 r

 • 02.01.2020 16:43

  NTT SYSTEM SA (1/2020) Nabycie akcji własnych

 • 19.12.2019 11:09

  NTT SYSTEM SA (31/2019) Korekta raportu bieżącego nr 31/2019 - Nabycie akcji własnych

 • 18.12.2019 16:29

  NTT SYSTEM SA (31/2019) Nabycie akcji własnych

 • 16.12.2019 17:12

  NTT SYSTEM SA (30/2019) Nabycie akcji własnych

 • 12.12.2019 17:20

  NTT SYSTEM SA (29/2019) Nabycie akcji własnych

 • 09.12.2019 17:16

  NTT SYSTEM SA (28/2019) Nabycie akcji własnych

 • 06.12.2019 17:08

  NTT SYSTEM SA (27/2019) Nabycie akcji własnych

 • 22.11.2019 15:39

  NTT SYSTEM SA (26/2019) Podpisanie aneksu do umowy faktoringu

 • 20.11.2019 23:58

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 08.11.2019 23:25

  NTT SYSTEM SA (25/2019) Zakończenie postępowania kontrolnego

 • 08.11.2019 23:19

  NTT SYSTEM SA

 • 25.09.2019 22:50

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 20.09.2019 08:17

  NTT SYSTEM SA (24/2019) Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2019 r.

 • 23.08.2019 11:20

  NTT SYSTEM SA (23/2019) Nabycie akcji własnych

 • 21.08.2019 16:14

  NTT SYSTEM SA (22/2019) Nabycie akcji własnych

 • 14.08.2019 15:59

  NTT System rozpoczyna skup do 500.000 akcji własnych

 • 14.08.2019 15:45

  NTT SYSTEM SA (21/2019) Rozpoczęcie skupu akcji własnych spółki NTT System S.A.

 • 31.05.2019 15:55

  NTT SYSTEM SA (16/2019) Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

 • 31.05.2019 15:45

  NTT SYSTEM SA (15/2019) Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 31.05.2019 15:35

  NTT SYSTEM SA (14/2019) Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

 • 31.05.2019 00:20

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 17.05.2019 16:06

  NTT SYSTEM SA (11/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2019 roku

 • 20.03.2019 10:18

  NTT SYSTEM SA (7/2019) Informacja o wybranych wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za 2018 rok

 • 20.03.2019 10:14

  NTT SYSTEM SA (6/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 15.03.2019 11:12

  NTT SYSTEM SA (5/2019) Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta - NTT Technology Sp. z o.o.

 • 15.02.2019 15:54

  NTT SYSTEM SA (4/2019) Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta - NTT Technology Sp. z o.o.

 • 29.01.2019 11:26

  NTT SYSTEM SA (3/2019) Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2019 roku

 • 18.01.2019 10:23

  NTT SYSTEM SA (2/2019) Nabycie akcji własnych

 • 17.01.2019 11:15

  NTT SYSTEM SA (1/2019) Nabycie akcji własnych

 • 10.12.2018 12:37

  NTT SYSTEM SA (29/2018) Informacja o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 • 30.11.2018 19:26

  NTT SYSTEM SA (28/2018) Otrzymanie przez NTT System S.A. Wyników Kontroli od Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

 • 19.11.2018 20:10

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 12:09

  NTT SYSTEM SA (27/2018) Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

 • 24.10.2018 14:35

  NTT SYSTEM SA (26/2018) Powołanie Zarządu NTT System S.A. na kolejną kadencję

 • 23.10.2018 16:26

  NTT SYSTEM SA (25/2018) Uchylenie Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie wydanej w stosunku Emitenta

 • 11.10.2018 16:12

  NTT SYSTEM SA (24/2018) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu

 • 08.10.2018 15:54

  NTT SYSTEM SA (23/2018) Otrzymanie przez NTT System S.A. Wyników Kontroli od Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

 • 17.09.2018 17:05

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 12.09.2018 20:13

  NTT SYSTEM SA (22/2018) Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2018 r.

 • 17.08.2018 08:12

  NTT SYSTEM SA (21/2018) Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

 • 08.08.2018 15:36

  NTT SYSTEM SA (20/2018) Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

 • 05.07.2018 12:08

  NTT SYSTEM SA (19/2018) Otrzymanie przez NTT System S.A. Wyniku Kontroli od Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

 • 15.06.2018 16:50

  NTT SYSTEM SA (18/2018) Informacja o Akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

 • 13.06.2018 17:34

  NTT SYSTEM SA (17/2018) Powołanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kolejną kadencję, obejmującą okres od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r.

 • 13.06.2018 16:50

  NTT SYSTEM SA (16/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2018 r.

 • 13.06.2018 15:55

  NTT SYSTEM SA (15/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 13.06.2018 15:25

  NTT System wypłaci 0,12 zł dywidendy na akcję za '17

 • 13.06.2018 15:17

  NTT SYSTEM SA (14/2018) Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • 30.05.2018 17:32

  NTT SYSTEM SA (13/2018) Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 30.05.2018 17:15

  NTT SYSTEM SA (12/2018) Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

 • 21.05.2018 11:33

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 18.05.2018 01:36

  NTT SYSTEM SA (11/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r. wraz z uzasadnieniem

 • 18.05.2018 00:42

  NTT SYSTEM SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 13 czerwca 2018 r.

 • 17.05.2018 23:51

  NTT SYSTEM SA (9/2018) Informacja o wybranych wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za I kwartał 2018 roku

 • 10.05.2018 19:50

  Rada nadzorcza NTT System chce przeznaczyć na dywidendę cały zysk za '17

 • 10.05.2018 19:41

  NTT SYSTEM SA (8/2018) Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok oraz deklaracji wypłaty dywidendy

 • 10.05.2018 19:31

  NTT System chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję za '17

 • 10.05.2018 19:25

  NTT SYSTEM SA (7/2018) Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok oraz deklaracji wypłaty dywidendy

 • 13.04.2018 16:31

  NTT SYSTEM SA (6/2018) Otrzymanie przez NTT System S.A. Wyniku Kontroli od Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

 • 05.04.2018 23:33

  NTT SYSTEM SA (5/2018) Nabycie akcji własnych

 • 04.04.2018 21:43

  NTT SYSTEM SA (4/2018) Otrzymanie przez NTT System S.A. Wyniku Kontroli od Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

 • 21.03.2018 22:58

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 21.03.2018 22:55

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 16.03.2018 16:06

  NTT SYSTEM SA (3/2018) Informacja o wybranych wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za 2017 rok

 • 16.02.2018 20:36

  NTT SYSTEM SA (2/2018) Informacja o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 • 18.01.2018 23:43

  NTT SYSTEM SA (1/2018) Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2018 roku

 • 23.12.2017 00:07

  NTT SYSTEM SA (29/2017) Uzupełnienie informacji przekazanej w raporcie bieżacym nr 7/2017

 • 17.11.2017 23:59

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 10.11.2017 15:12

  NTT SYSTEM SA (28/2017) Informacja o wybranych wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za pierwsze trzy kwartały 2017 roku

 • 12.10.2017 16:25

  NTT SYSTEM SA (27/2017) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 05.10.2017 23:57

  NTT SYSTEM SA (26/2017) Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

 • 26.09.2017 15:15

  NTT SYSTEM SA (3/2017) Informacja na podstawie art. 133 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

 • 22.09.2017 19:48

  NTT SYSTEM SA (25/2017) Nabycie akcji własnych

 • 21.09.2017 22:12

  NTT SYSTEM SA (24/2017) Nabycie akcji własnych

 • 21.09.2017 15:16

  NTT SYSTEM SA (23/2017) Nabycie akcji własnych

 • 14.09.2017 23:56

  NTT SYSTEM SA (22/2017) Nabycie akcji własnych

 • 01.09.2017 23:59

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 01.09.2017 08:54

  NTT SYSTEM SA (21/2017) Informacja o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 • 04.08.2017 21:42

  NTT SYSTEM SA (20/2017) Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2017 r.

 • 19.07.2017 00:51

  NTT SYSTEM SA (19/2017) Korekta błędu pisarskiego w raporcie bieżącym nr 18/2017

 • 19.07.2017 00:00

  NTT SYSTEM SA (18/2017) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2017 - informacja o Akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

 • 18.07.2017 23:34

  NTT SYSTEM SA (17/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 17.07.2017 23:41

  NTT SYSTEM SA (16/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 14.07.2017 21:45

  NTT SYSTEM SA (15/2017) Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

 • 26.06.2017 19:22

  NTT SYSTEM SA (14/2017) Informacja o Akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

 • 26.06.2017 18:27

  NTT SYSTEM SA (13/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2017 r.

 • 26.06.2017 16:45

  NTT SYSTEM SA (12/2017) Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2016 r., podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

 • 12.06.2017 23:25

  NTT SYSTEM SA (11/2017) Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

 • 30.05.2017 23:35

  NTT SYSTEM SA (10/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r. wraz z uzasadnieniem

 • 30.05.2017 23:07

  NTT SYSTEM SA (9/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 26 czerwca 2017 roku

 • 29.05.2017 23:58

  NTT SYSTEM SA (8/2017) Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 24.05.2017 23:59

  NTT SYSTEM SA (7/2017) Uzupełnienie informacji przekazanej w raporcie bieżacym nr 22/2016

 • 19.05.2017 22:22

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 15.05.2017 13:35

  NTT SYSTEM SA (6/2017) Zawiadomienie otrzymane, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza

 • 24.04.2017 23:53

  NTT SYSTEM SA (5/2017) Rekomendacja Rady Nadzorczej NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok

 • 24.04.2017 23:37

  NTT SYSTEM SA (4/2017) Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok

 • 20.04.2017 09:17

  NTT SYSTEM SA (3/2017) Uchylenie Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie wydanej w stosunku Emitenta

 • 11.04.2017 22:53

  NTT SYSTEM SA (2/2017) Informacja o wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 • 21.03.2017 17:31

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 17:29

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 01.02.2017 22:43

  NTT SYSTEM SA (1/2017) Terminarz i zakres przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 30.12.2016 19:54

  NTT SYSTEM SA (22/2016) Uzupełnienie informacji przekazanej w raportach okresowych

 • 30.11.2016 23:38

  NTT SYSTEM SA (21/2016) Podpisanie umowy ramowej

 • 24.11.2016 23:14

  NTT SYSTEM SA (20/2016) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej VII kadencji - uchwały Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej (uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2016 z dnia 9.05.2016 r.

 • 14.11.2016 22:32

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 20.10.2016 13:57

  NTT SYSTEM SA (19/2016) Zawarcie znaczącej umowy przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej (uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2016 z dnia 30.09.2016 r.)

 • 19.10.2016 15:20

  NTT System też było klientem Starii, którą skarbówka uznała za "bufor" przy wyłudzaniu VAT

 • 04.10.2016 23:50

  NTT SYSTEM SA (18/2016) Zawarcie znaczącej umowy przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej

 • 01.10.2016 00:45

  NTT SYSTEM SA (17/2016) Zawarcie znaczącej umowy przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej

 • 30.09.2016 23:20

  NTT SYSTEM SA (16/2016) Aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

 • 31.08.2016 22:24

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 14.07.2016 15:21

  NTT SYSTEM SA (15/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 13.07.2016 09:03

  NTT SYSTEM SA (14/2016) Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

 • 31.05.2016 23:09

  NTT SYSTEM SA Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

 • 30.05.2016 12:16

  NTT System ma umowę dystrybucyjną z Haier Poland, rozszerzy ofertę o RTV/AGD

 • 16.05.2016 19:45

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 09.05.2016 22:42

  NTT SYSTEM SA Powołanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kolejną kadencję, obejmującą okres od 8 października 2016 r. do 7 października 2018 r.

 • 09.05.2016 21:57

  NTT SYSTEM SA Informacja o Akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 9 maja 2016 r.

 • 09.05.2016 21:43

  NTT SYSTEM SA Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 09.05.2016 r.

 • 09.05.2016 14:58

  NTT System wypłaci 0,32 zł dywidendy na akcję za '15

 • 09.05.2016 14:43

  NTT SYSTEM SA Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • 14.04.2016 23:46

  NTT SYSTEM SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 9 maja 2016 r. wraz z uzasadnieniem

 • 13.04.2016 23:56

  NTT SYSTEM SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 • 12.04.2016 23:53

  NTT SYSTEM SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 9 maja 2016 roku

 • 06.04.2016 13:34

  RN NTT System za tym, by dywidenda za '15 była nie niższa niż 0,22 zł na akcję

 • 06.04.2016 13:23

  NTT SYSTEM SA Rekomendacja Rady Nadzorczej NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2015 r i wypłaty dywidendy

 • 25.03.2016 14:25

  NTT System chce wypłacić 0,22 zł dywidendy na akcję za '15

 • 25.03.2016 14:18

  NTT SYSTEM SA Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2015 r i wypłaty dywidendy

 • 21.03.2016 17:22

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 21.03.2016 17:17

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 14:17

  NTT System uzyskał status partnera biznesowego Hewlett Packard Enterprise

 • 24.02.2016 23:51

  NTT SYSTEM SA Zawarcie umowy znaczącej przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta - NTT Technology Sp. z o.o. (uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2015 z dnia 8.12.2015 r.)

 • 19.02.2016 04:02

  NTT SYSTEM SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 • 29.01.2016 00:29

  NTT SYSTEM SA Terminarz i zakres przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 09.12.2015 23:55

  NTT SYSTEM SA Powołanie Zarządu NTT System S.A. na kolejną kadencję

 • 08.12.2015 23:58

  NTT SYSTEM SA Zawarcie umowy znaczącej przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta - NTT Technology Sp. z o.o.

 • 04.12.2015 23:48

  NTT SYSTEM SA Zmiany w składzie zarządu spółki zależnej NTT Technology Sp. z o.o.

 • 16.11.2015 23:00

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 09.11.2015 23:34

  NTT SYSTEM SA Zawiadomienie otrzymane, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Spółki

 • 09.11.2015 23:26

  NTT SYSTEM SA Zawiadomienie otrzymane, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Spółki

 • 28.09.2015 22:49

  NTT SYSTEM SA Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

 • 24.09.2015 23:46

  NTT SYSTEM SA Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

 • 10.08.2015 22:59

  NTT SYSTEM SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

 • 07.07.2015 17:16

  NTT SYSTEM SA Podpisanie istotnej umowy - faktoring

 • 11.06.2015 00:00

  NTT SYSTEM SA Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

 • 27.05.2015 09:50

  NTT System ma umowę partnerską z Hewlett-Packard

 • 27.05.2015 00:21

  NTT SYSTEM SA Umowa dystrybucyjna z Hewlett-Packard

 • 19.05.2015 00:10

  NTT SYSTEM SA Informacja o Akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 18 maja 2015 r.

 • 18.05.2015 23:21

  NTT SYSTEM SA Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 18.05.2015 r.

 • 18.05.2015 16:46

  NTT System wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 18.05.2015 16:34

  NTT SYSTEM SA Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • 15.05.2015 22:09

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 22.04.2015 00:00

  NTT SYSTEM SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 18 maja 2015 r. wraz z uzasadnieniem

 • 21.04.2015 15:47

  NTT SYSTEM SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 18 maja 2015 roku

 • 15.04.2015 00:39

  NTT SYSTEM SA Rekomendacja Rady Nadzorczej NTT System S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

 • 14.04.2015 23:58

  NTT SYSTEM SA Powołanie Członka Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu

 • 09.04.2015 16:37

  NTT System chce wypłacić 0,15 zł dywidendy na akcję

 • 09.04.2015 16:29

  NTT SYSTEM SA Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2014 r i wypłaty dywidendy

 • 24.03.2015 02:05

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 25.02.2015 23:10

  NTT SYSTEM SA Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej

 • 01.02.2015 11:36

  NTT SYSTEM SA Terminarz i zakres przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 08.01.2015 07:50

  NTT SYSTEM SA aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

 • 16.12.2014 07:58

  NTT SYSTEM SA Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoringp

 • 14.11.2014 22:06

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 23.10.2014 12:31

  NTT SYSTEM SA uzupełnienie niedoborów scaleniowych akcjami własnymi NTT System SA

 • 16.10.2014 08:01

  NTT SYSTEM SA podpisanie i realizacja umów na dostawy do Sądu Apelacyjnego w Krakowie

 • 07.10.2014 19:53

  GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki NTT SYSTEM

 • 06.10.2014 07:46

  NTT SYSTEM SA wyznaczenie Dnia Referencyjnego w procesie scalania akcji

 • 01.09.2014 17:12

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 22.08.2014 16:53

  NTT SYSTEM SA rejestracja zmiany statutu emitenta, w tym struktury kapitału zakładowego

 • 24.07.2014 12:33

  NTT SYSTEM SA tekst jednolity Statutu Spółki

 • 24.07.2014 12:05

  NTT SYSTEM SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

 • 08.07.2014 17:54

  GPW: Komunikat - NTT SYSTEM SA

 • 08.07.2014 17:54

  GPW: Komunikat - NTT SYSTEM SA

 • 03.07.2014 07:52

  NTT SYSTEM SA zawarcie umowy o animację akcji

 • 01.07.2014 08:12

  NTT SYSTEM SA wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy do Sądu Apelacyjnego w Krakowie

 • 30.06.2014 08:01

  NTT SYSTEM SA powołanie rady nadzorczej na kolejną kadencję, obejmującą okres od 8 października 2014 r. do 7 października 2016 r.

 • 18.06.2014 08:24

  NTT SYSTEM SA umorzenie udziałów i obniżenie kapitału zakładowego w Osowska 84 Development Sp. z o.o.

 • 13.06.2014 17:19

  GPW: Komunikat - NTT SYSTEM

 • 13.06.2014 08:00

  NTT SYSTEM SA rozwiązanie umowy o świadczenie usług animatora emitenta

 • 06.06.2014 15:51

  NTT SYSTEM SA aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki SA

 • 02.06.2014 11:21

  NTT SYSTEM SA uchwały rady nadzorczej dotyczące niektórych spraw objętych porządkiem ZWZ zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.

 • 02.06.2014 07:51

  NTT SYSTEM SA - projekty uchwał na ZWZ wraz z uzasadnieniem

 • 02.06.2014 07:27

  NTT System planuje scalenie akcji

 • 20.05.2014 07:47

  NTT SYSTEM SA rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 16.05.2014 00:00

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 15.05.2014 14:34

  NTT SYSTEM SA aneksy do umów kredytowych i umowy ramowej o linię rewolwingową z Bankiem Handlowym SA

 • 30.04.2014 23:08

  NTT SYSTEM SA zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza

 • 26.04.2014 17:33

  NTT SYSTEM SA zawiadomienie o zmniejszeniu zaangażowania w ogólnej liczbie

 • 31.01.2014 17:52

  NTT SYSTEM SA terminarz i zakres przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 09.01.2014 06:50

  NTT SYSTEM SA aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

 • 09.12.2013 06:13

  NTT SYSTEM SA podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

 • 25.10.2013 17:52

  NTT SYSTEM SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r.

 • 02.09.2013 08:29

  NTT SYSTEM SA raport okresowy półroczny za 2013 P

 • 27.06.2013 14:56

  NTT System może w 2013 r. zwiększyć udział marek własnych w sprzedaży do ok. 15 proc.

 • 27.06.2013 10:30

  NTT System chce zwiększyć poziom rentowności operacyjnej do 1-1,5 proc. - strategia

 • 27.06.2013 10:18

  NTT SYSTEM SA ogłoszenie Strategii Spółki na lata 2013-2015

 • 07.06.2013 13:56

  NTT SYSTEM SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

 • 05.06.2013 06:20

  NTT SYSTEM SA aneksy do umów kredytowych i umowy ramowej