NTT System SA

skrót: NTT

Ostatnie notowanie z: 15.10.2019 14:03

Aktualny kurs2,14   0 %0 zł
Otwarcie2,140,00%
Minimum2,140,00%
Maksimum2,140,00%
Wolumen (szt.) 10
Kurs odniesienia2,14
Widełki dolne1,93
Widełki górne2,35
Obroty (tyś. zł)0
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
Największy polskim producent komputerów stacjonarnych, dostarczanych zarówno pod marką własną, jak i markami zleconymi. Firma należy też do grona czołowych dystrybutorów akcesoriów, podzespołów oraz urządzeń peryferyjnych w Polsce.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Kurek Tadeusz3 308 62523,89%3 308 62524,34%
Loomba, Davinder Singh3 308 62523,89%3 308 62524,34%
Rymuza Andrzej1 144 3148,26%1 144 3148,42%
Kurek AndrzejZWZ1 144 3138,26%1 144 3138,40%
Kurek BarbaraZWZ1 057 2207,63%1 057 2207,78%
Kurek Anna800 0005,78%800 0005,88%
NTT System SA255 7711,85%255 7711,88%

Kategoria • 25.09.2019 22:50

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 20.09.2019 08:17

  NTT SYSTEM SA (24/2019) Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2019 r.

 • 23.08.2019 11:20

  NTT SYSTEM SA (23/2019) Nabycie akcji własnych

 • 21.08.2019 16:14

  NTT SYSTEM SA (22/2019) Nabycie akcji własnych

 • 14.08.2019 15:59

  NTT System rozpoczyna skup do 500.000 akcji własnych

 • 14.08.2019 15:45

  NTT SYSTEM SA (21/2019) Rozpoczęcie skupu akcji własnych spółki NTT System S.A.

 • 31.05.2019 15:55

  NTT SYSTEM SA (16/2019) Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

 • 31.05.2019 15:45

  NTT SYSTEM SA (15/2019) Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 31.05.2019 15:35

  NTT SYSTEM SA (14/2019) Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

 • 31.05.2019 00:20

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 17.05.2019 16:06

  NTT SYSTEM SA (11/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2019 roku

 • 20.03.2019 10:18

  NTT SYSTEM SA (7/2019) Informacja o wybranych wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za 2018 rok

 • 20.03.2019 10:14

  NTT SYSTEM SA (6/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 15.03.2019 11:12

  NTT SYSTEM SA (5/2019) Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta - NTT Technology Sp. z o.o.

 • 15.02.2019 15:54

  NTT SYSTEM SA (4/2019) Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta - NTT Technology Sp. z o.o.

 • 29.01.2019 11:26

  NTT SYSTEM SA (3/2019) Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2019 roku

 • 18.01.2019 10:23

  NTT SYSTEM SA (2/2019) Nabycie akcji własnych

 • 17.01.2019 11:15

  NTT SYSTEM SA (1/2019) Nabycie akcji własnych

 • 10.12.2018 12:37

  NTT SYSTEM SA (29/2018) Informacja o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 • 30.11.2018 19:26

  NTT SYSTEM SA (28/2018) Otrzymanie przez NTT System S.A. Wyników Kontroli od Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

 • 19.11.2018 20:10

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 12:09

  NTT SYSTEM SA (27/2018) Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

 • 24.10.2018 14:35

  NTT SYSTEM SA (26/2018) Powołanie Zarządu NTT System S.A. na kolejną kadencję

 • 23.10.2018 16:26

  NTT SYSTEM SA (25/2018) Uchylenie Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie wydanej w stosunku Emitenta

 • 11.10.2018 16:12

  NTT SYSTEM SA (24/2018) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu

 • 08.10.2018 15:54

  NTT SYSTEM SA (23/2018) Otrzymanie przez NTT System S.A. Wyników Kontroli od Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

 • 17.09.2018 17:05

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 12.09.2018 20:13

  NTT SYSTEM SA (22/2018) Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2018 r.

 • 17.08.2018 08:12

  NTT SYSTEM SA (21/2018) Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

 • 08.08.2018 15:36

  NTT SYSTEM SA (20/2018) Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

 • 05.07.2018 12:08

  NTT SYSTEM SA (19/2018) Otrzymanie przez NTT System S.A. Wyniku Kontroli od Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

 • 15.06.2018 16:50

  NTT SYSTEM SA (18/2018) Informacja o Akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.

 • 13.06.2018 17:34

  NTT SYSTEM SA (17/2018) Powołanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kolejną kadencję, obejmującą okres od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r.

 • 13.06.2018 16:50

  NTT SYSTEM SA (16/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2018 r.

 • 13.06.2018 15:55

  NTT SYSTEM SA (15/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 13.06.2018 15:25

  NTT System wypłaci 0,12 zł dywidendy na akcję za '17

 • 13.06.2018 15:17

  NTT SYSTEM SA (14/2018) Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • 30.05.2018 17:32

  NTT SYSTEM SA (13/2018) Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 30.05.2018 17:15

  NTT SYSTEM SA (12/2018) Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

 • 21.05.2018 11:33

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 18.05.2018 01:36

  NTT SYSTEM SA (11/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r. wraz z uzasadnieniem

 • 18.05.2018 00:42

  NTT SYSTEM SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 13 czerwca 2018 r.

 • 17.05.2018 23:51

  NTT SYSTEM SA (9/2018) Informacja o wybranych wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za I kwartał 2018 roku

 • 10.05.2018 19:50

  Rada nadzorcza NTT System chce przeznaczyć na dywidendę cały zysk za '17

 • 10.05.2018 19:41

  NTT SYSTEM SA (8/2018) Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok oraz deklaracji wypłaty dywidendy

 • 10.05.2018 19:31

  NTT System chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję za '17

 • 10.05.2018 19:25

  NTT SYSTEM SA (7/2018) Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok oraz deklaracji wypłaty dywidendy

 • 13.04.2018 16:31

  NTT SYSTEM SA (6/2018) Otrzymanie przez NTT System S.A. Wyniku Kontroli od Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

 • 05.04.2018 23:33

  NTT SYSTEM SA (5/2018) Nabycie akcji własnych

 • 04.04.2018 21:43

  NTT SYSTEM SA (4/2018) Otrzymanie przez NTT System S.A. Wyniku Kontroli od Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie

 • 21.03.2018 22:58

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 21.03.2018 22:55

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 16.03.2018 16:06

  NTT SYSTEM SA (3/2018) Informacja o wybranych wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za 2017 rok

 • 16.02.2018 20:36

  NTT SYSTEM SA (2/2018) Informacja o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 • 18.01.2018 23:43

  NTT SYSTEM SA (1/2018) Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2018 roku

 • 23.12.2017 00:07

  NTT SYSTEM SA (29/2017) Uzupełnienie informacji przekazanej w raporcie bieżacym nr 7/2017

 • 17.11.2017 23:59

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 10.11.2017 15:12

  NTT SYSTEM SA (28/2017) Informacja o wybranych wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za pierwsze trzy kwartały 2017 roku

 • 12.10.2017 16:25

  NTT SYSTEM SA (27/2017) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 05.10.2017 23:57

  NTT SYSTEM SA (26/2017) Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

 • 26.09.2017 15:15

  NTT SYSTEM SA (3/2017) Informacja na podstawie art. 133 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

 • 22.09.2017 19:48

  NTT SYSTEM SA (25/2017) Nabycie akcji własnych

 • 21.09.2017 22:12

  NTT SYSTEM SA (24/2017) Nabycie akcji własnych

 • 21.09.2017 15:16

  NTT SYSTEM SA (23/2017) Nabycie akcji własnych

 • 14.09.2017 23:56

  NTT SYSTEM SA (22/2017) Nabycie akcji własnych

 • 01.09.2017 23:59

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 01.09.2017 08:54

  NTT SYSTEM SA (21/2017) Informacja o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 • 04.08.2017 21:42

  NTT SYSTEM SA (20/2017) Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2017 r.

 • 19.07.2017 00:51

  NTT SYSTEM SA (19/2017) Korekta błędu pisarskiego w raporcie bieżącym nr 18/2017

 • 19.07.2017 00:00

  NTT SYSTEM SA (18/2017) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2017 - informacja o Akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

 • 18.07.2017 23:34

  NTT SYSTEM SA (17/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 17.07.2017 23:41

  NTT SYSTEM SA (16/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 14.07.2017 21:45

  NTT SYSTEM SA (15/2017) Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

 • 26.06.2017 19:22

  NTT SYSTEM SA (14/2017) Informacja o Akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

 • 26.06.2017 18:27

  NTT SYSTEM SA (13/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2017 r.

 • 26.06.2017 16:45

  NTT SYSTEM SA (12/2017) Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2016 r., podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

 • 12.06.2017 23:25

  NTT SYSTEM SA (11/2017) Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

 • 30.05.2017 23:35

  NTT SYSTEM SA (10/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r. wraz z uzasadnieniem

 • 30.05.2017 23:07

  NTT SYSTEM SA (9/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 26 czerwca 2017 roku

 • 29.05.2017 23:58

  NTT SYSTEM SA (8/2017) Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 24.05.2017 23:59

  NTT SYSTEM SA (7/2017) Uzupełnienie informacji przekazanej w raporcie bieżacym nr 22/2016

 • 19.05.2017 22:22

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 15.05.2017 13:35

  NTT SYSTEM SA (6/2017) Zawiadomienie otrzymane, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza

 • 24.04.2017 23:53

  NTT SYSTEM SA (5/2017) Rekomendacja Rady Nadzorczej NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok

 • 24.04.2017 23:37

  NTT SYSTEM SA (4/2017) Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok

 • 20.04.2017 09:17

  NTT SYSTEM SA (3/2017) Uchylenie Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie wydanej w stosunku Emitenta

 • 11.04.2017 22:53

  NTT SYSTEM SA (2/2017) Informacja o wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 • 21.03.2017 17:31

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 17:29

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 01.02.2017 22:43

  NTT SYSTEM SA (1/2017) Terminarz i zakres przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 30.12.2016 19:54

  NTT SYSTEM SA (22/2016) Uzupełnienie informacji przekazanej w raportach okresowych

 • 30.11.2016 23:38

  NTT SYSTEM SA (21/2016) Podpisanie umowy ramowej

 • 24.11.2016 23:14

  NTT SYSTEM SA (20/2016) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej VII kadencji - uchwały Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej (uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2016 z dnia 9.05.2016 r.

 • 14.11.2016 22:32

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 20.10.2016 13:57

  NTT SYSTEM SA (19/2016) Zawarcie znaczącej umowy przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej (uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2016 z dnia 30.09.2016 r.)

 • 19.10.2016 15:20

  NTT System też było klientem Starii, którą skarbówka uznała za "bufor" przy wyłudzaniu VAT

 • 04.10.2016 23:50

  NTT SYSTEM SA (18/2016) Zawarcie znaczącej umowy przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej

 • 01.10.2016 00:45

  NTT SYSTEM SA (17/2016) Zawarcie znaczącej umowy przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej

 • 30.09.2016 23:20

  NTT SYSTEM SA (16/2016) Aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

 • 31.08.2016 22:24

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 14.07.2016 15:21

  NTT SYSTEM SA (15/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 13.07.2016 09:03

  NTT SYSTEM SA (14/2016) Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

 • 31.05.2016 23:09

  NTT SYSTEM SA Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

 • 30.05.2016 12:16

  NTT System ma umowę dystrybucyjną z Haier Poland, rozszerzy ofertę o RTV/AGD

 • 16.05.2016 19:45

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 09.05.2016 22:42

  NTT SYSTEM SA Powołanie Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kolejną kadencję, obejmującą okres od 8 października 2016 r. do 7 października 2018 r.

 • 09.05.2016 21:57

  NTT SYSTEM SA Informacja o Akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 9 maja 2016 r.

 • 09.05.2016 21:43

  NTT SYSTEM SA Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 09.05.2016 r.

 • 09.05.2016 14:58

  NTT System wypłaci 0,32 zł dywidendy na akcję za '15

 • 09.05.2016 14:43

  NTT SYSTEM SA Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • 14.04.2016 23:46

  NTT SYSTEM SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 9 maja 2016 r. wraz z uzasadnieniem

 • 13.04.2016 23:56

  NTT SYSTEM SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 • 12.04.2016 23:53

  NTT SYSTEM SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 9 maja 2016 roku

 • 06.04.2016 13:34

  RN NTT System za tym, by dywidenda za '15 była nie niższa niż 0,22 zł na akcję

 • 06.04.2016 13:23

  NTT SYSTEM SA Rekomendacja Rady Nadzorczej NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2015 r i wypłaty dywidendy

 • 25.03.2016 14:25

  NTT System chce wypłacić 0,22 zł dywidendy na akcję za '15

 • 25.03.2016 14:18

  NTT SYSTEM SA Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2015 r i wypłaty dywidendy

 • 21.03.2016 17:22

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 21.03.2016 17:17

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 14:17

  NTT System uzyskał status partnera biznesowego Hewlett Packard Enterprise

 • 24.02.2016 23:51

  NTT SYSTEM SA Zawarcie umowy znaczącej przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta - NTT Technology Sp. z o.o. (uzupełnienie raportu bieżącego nr 21/2015 z dnia 8.12.2015 r.)

 • 19.02.2016 04:02

  NTT SYSTEM SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 • 29.01.2016 00:29

  NTT SYSTEM SA Terminarz i zakres przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 09.12.2015 23:55

  NTT SYSTEM SA Powołanie Zarządu NTT System S.A. na kolejną kadencję

 • 08.12.2015 23:58

  NTT SYSTEM SA Zawarcie umowy znaczącej przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej od Emitenta - NTT Technology Sp. z o.o.

 • 04.12.2015 23:48

  NTT SYSTEM SA Zmiany w składzie zarządu spółki zależnej NTT Technology Sp. z o.o.

 • 16.11.2015 23:00

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 09.11.2015 23:34

  NTT SYSTEM SA Zawiadomienie otrzymane, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Spółki

 • 09.11.2015 23:26

  NTT SYSTEM SA Zawiadomienie otrzymane, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Spółki

 • 28.09.2015 22:49

  NTT SYSTEM SA Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

 • 24.09.2015 23:46

  NTT SYSTEM SA Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

 • 10.08.2015 22:59

  NTT SYSTEM SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

 • 07.07.2015 17:16

  NTT SYSTEM SA Podpisanie istotnej umowy - faktoring

 • 11.06.2015 00:00

  NTT SYSTEM SA Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

 • 27.05.2015 09:50

  NTT System ma umowę partnerską z Hewlett-Packard

 • 27.05.2015 00:21

  NTT SYSTEM SA Umowa dystrybucyjna z Hewlett-Packard

 • 19.05.2015 00:10

  NTT SYSTEM SA Informacja o Akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 18 maja 2015 r.

 • 18.05.2015 23:21

  NTT SYSTEM SA Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 18.05.2015 r.

 • 18.05.2015 16:46

  NTT System wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 18.05.2015 16:34

  NTT SYSTEM SA Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A.

 • 15.05.2015 22:09

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 22.04.2015 00:00

  NTT SYSTEM SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 18 maja 2015 r. wraz z uzasadnieniem

 • 21.04.2015 15:47

  NTT SYSTEM SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. na dzień 18 maja 2015 roku

 • 15.04.2015 00:39

  NTT SYSTEM SA Rekomendacja Rady Nadzorczej NTT System S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

 • 14.04.2015 23:58

  NTT SYSTEM SA Powołanie Członka Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu

 • 09.04.2015 16:37

  NTT System chce wypłacić 0,15 zł dywidendy na akcję

 • 09.04.2015 16:29

  NTT SYSTEM SA Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2014 r i wypłaty dywidendy

 • 24.03.2015 02:05

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 25.02.2015 23:10

  NTT SYSTEM SA Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej

 • 01.02.2015 11:36

  NTT SYSTEM SA Terminarz i zakres przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 08.01.2015 07:50

  NTT SYSTEM SA aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

 • 16.12.2014 07:58

  NTT SYSTEM SA Podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoringp

 • 14.11.2014 22:06

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 23.10.2014 12:31

  NTT SYSTEM SA uzupełnienie niedoborów scaleniowych akcjami własnymi NTT System SA

 • 16.10.2014 08:01

  NTT SYSTEM SA podpisanie i realizacja umów na dostawy do Sądu Apelacyjnego w Krakowie

 • 07.10.2014 19:53

  GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki NTT SYSTEM

 • 06.10.2014 07:46

  NTT SYSTEM SA wyznaczenie Dnia Referencyjnego w procesie scalania akcji

 • 01.09.2014 17:12

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 22.08.2014 16:53

  NTT SYSTEM SA rejestracja zmiany statutu emitenta, w tym struktury kapitału zakładowego

 • 24.07.2014 12:33

  NTT SYSTEM SA tekst jednolity Statutu Spółki

 • 24.07.2014 12:05

  NTT SYSTEM SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

 • 08.07.2014 17:54

  GPW: Komunikat - NTT SYSTEM SA

 • 08.07.2014 17:54

  GPW: Komunikat - NTT SYSTEM SA

 • 03.07.2014 07:52

  NTT SYSTEM SA zawarcie umowy o animację akcji

 • 01.07.2014 08:12

  NTT SYSTEM SA wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy do Sądu Apelacyjnego w Krakowie

 • 30.06.2014 08:01

  NTT SYSTEM SA powołanie rady nadzorczej na kolejną kadencję, obejmującą okres od 8 października 2014 r. do 7 października 2016 r.

 • 18.06.2014 08:24

  NTT SYSTEM SA umorzenie udziałów i obniżenie kapitału zakładowego w Osowska 84 Development Sp. z o.o.

 • 13.06.2014 17:19

  GPW: Komunikat - NTT SYSTEM

 • 13.06.2014 08:00

  NTT SYSTEM SA rozwiązanie umowy o świadczenie usług animatora emitenta

 • 06.06.2014 15:51

  NTT SYSTEM SA aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki SA

 • 02.06.2014 11:21

  NTT SYSTEM SA uchwały rady nadzorczej dotyczące niektórych spraw objętych porządkiem ZWZ zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.

 • 02.06.2014 07:51

  NTT SYSTEM SA - projekty uchwał na ZWZ wraz z uzasadnieniem

 • 02.06.2014 07:27

  NTT System planuje scalenie akcji

 • 20.05.2014 07:47

  NTT SYSTEM SA rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 16.05.2014 00:00

  NTT SYSTEM SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 15.05.2014 14:34

  NTT SYSTEM SA aneksy do umów kredytowych i umowy ramowej o linię rewolwingową z Bankiem Handlowym SA

 • 30.04.2014 23:08

  NTT SYSTEM SA zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza

 • 26.04.2014 17:33

  NTT SYSTEM SA zawiadomienie o zmniejszeniu zaangażowania w ogólnej liczbie

 • 31.01.2014 17:52

  NTT SYSTEM SA terminarz i zakres przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 09.01.2014 06:50

  NTT SYSTEM SA aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

 • 09.12.2013 06:13

  NTT SYSTEM SA podpisanie aneksu do istotnej umowy - faktoring

 • 25.10.2013 17:52

  NTT SYSTEM SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r.

 • 02.09.2013 08:29

  NTT SYSTEM SA raport okresowy półroczny za 2013 P

 • 27.06.2013 14:56

  NTT System może w 2013 r. zwiększyć udział marek własnych w sprzedaży do ok. 15 proc.

 • 27.06.2013 10:30

  NTT System chce zwiększyć poziom rentowności operacyjnej do 1-1,5 proc. - strategia

 • 27.06.2013 10:18

  NTT SYSTEM SA ogłoszenie Strategii Spółki na lata 2013-2015

 • 07.06.2013 13:56

  NTT SYSTEM SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

 • 05.06.2013 06:20

  NTT SYSTEM SA aneksy do umów kredytowych i umowy ramowej