Netia SA

skrót: NET

Ostatnie notowanie z: 25.09.2020 15:43

Aktualny kurs4,50   -1,32 %-0,06 zł
Otwarcie4,50-1,32%
Minimum4,50-1,32%
Maksimum4,50-1,32%
Wolumen (szt.) 55890
Kurs odniesienia4,56
Widełki dolne4,05
Widełki górne4,95
Obroty (tyś. zł)252
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
13044,45
27574,44
15204,40
11 9594,38
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
4,551 000 1
4,561 502 2
4,577 120 5
4,583 588 3
Jest jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Świadczy usługi przewodowe usługi telefoniczne, głosowe usługi telekomunikacyjne, usługi transmisji danych, usługi telewizyjne, telefonii komórkowej oraz szerokopasmowego dostępu do internetu zarówno dla klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Cyfrowy Polsat SAw porozumieniu z Karswell Ltd.221 404 88565,98%221 404 88565,98%
Fundusze Inwestycji Polskich TFI SApoprzez FIP 11 FIZ AN, NWZ20 557 7606,13%20 557 7606,13%
PZU OFE Złota Jesieńportfel17 656 9885,26%17 656 9885,26%

Kategoria • 21.09.2020 12:21

  KE wszczęła dochodzenie w sprawie Sferii dot. rezerwacji częstotliwości 800 MHz

 • 16.09.2020 12:09

  Ipopema podniosła rekomendacje dla Cyfrowego Polsatu oraz Play Communications do "kupuj"

 • 15.09.2020 09:44

  NN OFE ma powyżej 5 proc. głosów na walnym Netii

 • 15.09.2020 09:37

  NETIA SA (26/2020) Informacja o nabyciu akcji Spółki

 • 10.09.2020 22:29

  NETIA SA (25/2020) Informacja o nabyciu akcji Spółki

 • 13.08.2020 07:26

  Netia miała w II kw. 116,1 mln zł EBITDA wobec 114,2 mln zł konsensusu (opis)

 • 13.08.2020 06:45

  Netia miała w II kw. 116,1 mln zł EBITDA wobec 114,2 mln zł konsensusu

 • 13.08.2020 06:31

  Wyniki Netii w II kw. 2020 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 13.08.2020 00:04

  NETIA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 08.06.2020 18:20

  NETIA SA (18/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 8 czerwca 2020 roku

 • 08.06.2020 18:11

  NETIA SA (17/2020) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - treść podjętych uchwał, informacja o zmianach do uchwały w sprawie zmiany statutu oraz o sprzeciwach zgłoszonych przez akcjonariuszy

 • 28.05.2020 14:16

  NETIA SA (15/2020) Pozytywna ocena Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2019

 • 27.05.2020 20:58

  NETIA SA (14/2020) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019

 • 22.05.2020 14:41

  NETIA SA (13/2020) Połączenia Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną - Internetia sp. z o.o.

 • 11.05.2020 16:47

  NETIA SA (12/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NETIA" S.A. na dzień 8 czerwca 2020 roku

 • 08.05.2020 18:41

  NETIA SA (11/2020) Żądanie akcjonariuszy dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NETIA" S.A. oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia

 • 08.05.2020 13:17

  Netia spokojna o realizację inwestycji pomimo pandemii

 • 07.05.2020 18:31

  Netia miała w I kw. 107,2 mln zł EBITDA wobec konsensusu 108,5 mln zł (opis)

 • 07.05.2020 17:52

  Netia miała w I kw. 107,2 mln zł EBITDA wobec konsensusu 108,5 mln zł

 • 07.05.2020 17:46

  Wyniki Netii w I kw. 2020 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.05.2020 17:39

  NETIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 01.05.2020 18:51

  NETIA SA (9/2020) Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 9/2020

 • 30.04.2020 12:42

  NETIA SA (10/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 kwietnia 2020 roku

 • 30.04.2020 12:39

  NETIA SA (9/2020) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - treść podjętych uchwał

 • 24.04.2020 17:10

  NETIA SA (8/2020) Aktualizacja informacji w sprawie zmiany umowy kredytów

 • 24.04.2020 09:36

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Netii do 4,2 zł

 • 22.04.2020 21:45

  NETIA SA (7/2020) Zgoda Zarządu Netia S.A. na zmianę umowy kredytów

 • 16.04.2020 14:08

  NETIA SA (6/2020) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną - Internetia sp. z o.o.

 • 06.04.2020 09:21

  W I kwartale przeniesiono 378 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 30.03.2020 17:06

  NETIA SA (5/2020) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną - Internetia sp. z o.o.

 • 30.03.2020 15:10

  Netia widzi ryzyko opóźnień inwestycji, ale liczy na to, że nadrobi je do końca roku

 • 30.03.2020 14:30

  NETIA SA (4/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NETIA" S.A. na dzień 30 kwietnia 2020 roku

 • 11.03.2020 09:59

  DM BOŚ podwyższył rekomendację dla Neuki i Netii, obniżył dla Agory i Mercator Medical

 • 28.02.2020 16:07

  NETIA SA (3/2020) Plan połączenia Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną - Internetia sp. z o.o.

 • 27.02.2020 18:04

  EBITDA grupy Netia w IV kw. ubiegłego roku wyniosła 115,1 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 27.02.2020 17:29

  EBITDA grupy Netia w IV kw. ubiegłego roku wyniosła 115,1 mln zł, powyżej konsensusu

 • 27.02.2020 17:21

  Wyniki Netii w IV kw. 2019 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.02.2020 17:11

  NETIA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 27.02.2020 17:09

  NETIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 27.02.2020 14:00

  NETIA SA (2/2020) Przedłużenie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Netia S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej Netia na lata 2020-2022

 • 07.02.2020 15:37

  Sieć Netii o prędkości do 1 Gb/s dociera do ponad 1,4 mln gospodarstw domowych

 • 07.01.2020 09:16

  W IV kwartale przeniesiono 410,6 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 19.12.2019 15:55

  NETIA SA (14/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 18.12.2019 15:49

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Cyfrowy Polsat, Netię i Play oraz "sprzedaj" Orange Polska

 • 26.11.2019 16:43

  NETIA SA (13/2019) Aktualizacja informacji w sprawie zabezpieczenia spłaty dodatkowego zobowiązania finansowego umowy kredytów

 • 26.11.2019 10:29

  NETIA SA (12/2019) Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia spłaty dodatkowego zobowiązania finansowego umowy kredytów

 • 29.10.2019 18:19

  Zysk EBITDA grupy Netia w III kw. wyniósł 120,1 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 29.10.2019 17:41

  Zysk EBITDA grupy Netia w III kw. wyniósł 120,1 mln zł, powyżej konsensusu

 • 29.10.2019 17:29

  Wyniki Netii w III kw. 2019 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.10.2019 17:11

  NETIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 23.10.2019 09:42

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Netii do 4,4 zł

 • 07.10.2019 12:46

  W III kwartale przeniesiono 396,1 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 19.08.2019 19:58

  Zysk EBITDA grupy Netia w II kw. wyniósł 114,3 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 19.08.2019 19:23

  Zysk EBITDA grupy Netia w II kw. wyniósł 114,3 mln zł, powyżej konsensusu

 • 19.08.2019 19:07

  NETIA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 23.05.2019 14:18

  NETIA SA (6/2019) ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "NETIA" S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2019 ROKU

 • 11.04.2019 17:29

  NETIA SA (3/2019) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za 2019 rok

 • 21.03.2019 12:56

  Sferia nie zdecydowała się przedłużyć rezerwacji częstotliwości 800 MHz

 • 21.03.2019 12:51

  Cyfrowy Polsat spodziewa się 1,3-1,5 mld zł wolnych przepływów pieniężnych w '19

 • 21.03.2019 07:03

  Cyfrowy Polsat potwierdza 800 mln zł synergii z przejęcia Netii w latach '18-'23

 • 01.03.2019 15:12

  Netia chce zakończyć modernizację sieci najpóźniej w I kw. '20

 • 01.03.2019 10:07

  UKE nałożył na Netię karę w wysokości 100 tys. zł

 • 28.02.2019 21:48

  Zysk EBITDA grupy Netia w IV kw. wyniósł 78,9 mln zł, poniżej konsensusu (opis)

 • 28.02.2019 20:40

  Zysk EBITDA grupy Netia w IV kw. wyniósł 78,9 mln zł, poniżej konsensusu

 • 28.02.2019 20:12

  Wyniki Netii w IV kw. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.02.2019 19:55

  NETIA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 28.02.2019 19:52

  NETIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 24.01.2019 14:28

  NETIA SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 08.01.2019 12:50

  NETIA SA (1/2019) Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Netia" S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.

 • 03.01.2019 11:55

  W IV kwartale '18 przeniesiono łącznie 498,9 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 06.12.2018 18:43

  Trakcja wejdzie do indeksu mWIG40, opuści go Netia

 • 30.11.2018 16:37

  DM mBanku obniżył ceny docelowe Cyfrowego Polsatu, Orange Polska i Play

 • 30.11.2018 13:55

  NETIA SA (64/2018) Połączenia Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną - Telefonia Dialog sp. z o.o.

 • 29.10.2018 15:52

  NETIA SA (63/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 października 2018 roku

 • 29.10.2018 15:46

  NETIA SA (62/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - treść podjętych uchwał

 • 25.10.2018 18:24

  EBITDA Netii w III kw. wyniosła 93,3 mln zł, blisko konsensusu

 • 25.10.2018 17:52

  Wyniki Netii w III kw. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 25.10.2018 17:45

  NETIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 23.10.2018 17:25

  NETIA SA (61/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 19.10.2018 09:38

  DM BOŚ obniżył cenę docelową Netii do 4,5 zł

 • 16.10.2018 16:08

  OFE PZU zwiększył zaangażowanie w Netii do 5,26 proc.

 • 16.10.2018 15:47

  NETIA SA (60/2018) Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

 • 15.10.2018 15:28

  NETIA SA (59/2018) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną - Telefonia Dialog sp. z o.o.

 • 05.10.2018 14:48

  NETIA SA (58/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

 • 04.10.2018 16:47

  NETIA SA (57/2018) Informacja o pośrednim przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 04.10.2018 16:42

  NETIA SA (56/2018) Informacja o pośrednim przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 04.10.2018 16:34

  NETIA SA (55/2018) Informacja o nabyciu oraz zbyciu znacznego pakietu akcji

 • 04.10.2018 10:35

  Erste Group obniżył rekomendację dla Netii do "redukuj", cena docelowa 4 zł

 • 04.10.2018 09:35

  W trzecim kwartale przeniesiono łącznie 449,6 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 28.09.2018 10:02

  NETIA SA (54/2018) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o połączeniu Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną - Telefonia Dialog sp. z o.o.

 • 27.09.2018 16:12

  NETIA SA (53/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NETIA" S.A. na dzień 29 października 2018 r.

 • 20.09.2018 19:44

  NETIA SA (52/2018) Plan połączenia Netia S.A. z jej jednoosobową spółką zależną - Telefonia Dialog sp. z o.o.

 • 18.09.2018 15:09

  NETIA SA (51/2018) Decyzja w sprawie przystąpienia przez Netia S.A. do podjęcia działań w celu połączenia z Telefonia Dialog sp. z o.o., w tym uzgodnienia planu połączenia

 • 13.09.2018 15:14

  Większość operatorów za budową wielu sieci 5G - konsultacje UKE

 • 04.09.2018 09:36

  Haitong Bank podwyższa rekomendację dla Netii do "kupuj" z ceną docelową 5,65 zł

 • 29.08.2018 15:44

  DM BZ WBK podniósł zalecenie dla Netii do "kupuj", obniżył Cyfrowy do "trzymaj"

 • 23.08.2018 13:40

  Cyfrowy Polsat nadal nie spodziewa się w tym roku wzrostu EBITDA z wyłączeniem Netii

 • 14.08.2018 08:22

  MSCI usunie Netię z indeksu Poland Small Cap po sesji 31 sierpnia

 • 10.08.2018 14:53

  RN Netii powierzyła Andrzejowi Abramczukowi funkcję prezesa

 • 10.08.2018 14:42

  NETIA SA (50/2018) ZMIANY W ZARZĄDZIE SPÓŁKI

 • 10.08.2018 13:29

  Netia liczy, że zakończy w terminie projekt modernizacji sieci

 • 09.08.2018 19:03

  EBITDA Netii w II kw. wyniosła 92,1 mln zł, blisko konsensusu (opis)

 • 09.08.2018 18:40

  EBITDA Netii w II kw. wyniosła 92,1 mln zł, blisko konsensusu

 • 09.08.2018 18:17

  Wyniki Netii w II kw. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.08.2018 18:03

  NETIA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 26.07.2018 08:14

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Netii do 4,7 zł

 • 06.07.2018 15:30

  W drugim kwartale przeniesiono łącznie 424,2 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 05.07.2018 12:14

  NETIA SA (49/2018) KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 49/2018

 • 04.07.2018 19:00

  NETIA SA (49/2018) Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

 • 04.07.2018 14:50

  NETIA SA (48/2018) Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

 • 04.07.2018 14:45

  NETIA SA (47/2018) Informacja o nabyciu oraz zbyciu znacznego pakietu akcji

 • 26.06.2018 13:10

  NETIA SA (46/2018) Emisja akcji serii L spółki Netia S.A. oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

 • 25.06.2018 14:38

  NETIA SA (45/2018) Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L

 • 22.06.2018 19:58

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii L spółki NETIA SA

 • 21.06.2018 21:48

  NETIA SA (44/2018) Transakcja wewnątrzgrupowa - uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podmiotu zależnego od Netia S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017

 • 20.06.2018 21:51

  NETIA SA (43/18) Transakcja wewnątrzgrupowa - przedterminowy wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

 • 16.06.2018 19:29

  NETIA SA (42/2018) Aktualizacja informacji w sprawie zmiany warunków umowy kredytowej z Konsorcjum Banków, rozwiązania umowy o finansowanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz przystąpienia przez Netia S.A. do umowy kredytów zawartej przez Cyfrowy Po

 • 15.06.2018 14:46

  NETIA SA (41/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku

 • 14.06.2018 16:09

  NETIA SA (40/2018) Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Spółki

 • 14.06.2018 16:08

  NETIA SA (39/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 14 czerwca 2018 roku

 • 14.06.2018 16:07

  NETIA SA (38/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - treść podjętych uchwał, informacja o wniesionych autopoprawkach do uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza

 • 14.06.2018 11:43

  NETIA SA (37/2018) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 14.06.2018 08:48

  NETIA SA (36/2018) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 13.06.2018 14:37

  Netia spłaci 200 mln zł długu i przystąpi do umowy kredytowej Cyfrowego Polsatu

 • 13.06.2018 14:16

  NETIA SA (35/2018) Decyzja w sprawie zmiany warunków umowy kredytowej z Konsorcjum Banków, rozwiązania umowy o finansowanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz przystąpienia przez Netia S.A. do umowy kredytów zawartej przez Cyfrowy Polsat S.A.

 • 12.06.2018 16:34

  DM mBanku zmienił dla 13 spółek rekomendacje lub ceny docelowe

 • 01.06.2018 16:00

  NETIA SA (34/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 28.05.2018 15:45

  NN PTE i Sisu Capital zmniejszyły udział w Netii poniżej progu 5 proc.

 • 28.05.2018 15:32

  NETIA SA (33/2018) Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

 • 28.05.2018 14:48

  NETIA SA (32/2018) Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

 • 24.05.2018 16:04

  NETIA SA (31/2018) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A.zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 roku

 • 24.05.2018 14:20

  NETIA SA (30/2018) Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

 • 23.05.2018 11:37

  NETIA SA (29/2018) Zbycie znacznego pakietu akcji

 • 23.05.2018 11:35

  NETIA SA (28/2018) Zmiany w składzie Zarządu- uzupełnienie

 • 22.05.2018 19:50

  NETIA SA (27/2018) Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

 • 22.05.2018 15:12

  NETIA SA (26/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej- uzupełnienie

 • 21.05.2018 10:10

  NETIA SA (25/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 18.05.2018 21:25

  NETIA SA (24/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Netia S.A.

 • 18.05.2018 21:24

  NETIA SA (23/2018) Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

 • 18.05.2018 16:49

  NETIA SA (22/2018) Materiały Rady Nadzorczej przedkładane do rozpatrzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu

 • 18.05.2018 15:56

  NETIA SA (21/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 18.05.2018 15:10

  Katarzyna Iwuć zrezygnowała z funkcji prezesa Netii

 • 18.05.2018 14:49

  NETIA SA (20/2018) Zmiany w składzie Zarządu

 • 17.05.2018 16:46

  Cyfrowy Polsat i Karswell Ltd. kupiły w wezwaniu 110,7 mln akcji Netii

 • 11.05.2018 16:32

  UOKiK zgodził się na przejęcie Netii przez Cyfrowy Polsat

 • 27.04.2018 11:23

  Netia liczy na wzrost liczby usług szerokopasmowych na sieci własnej w II kw.

 • 27.04.2018 09:07

  Wyniki Netii blisko oczekiwań analityków (opinia)

 • 26.04.2018 18:38

  EBITDA Netii w I kw. wyniosła 91,7 mln zł, zgodnie z konsensusem (opis)

 • 26.04.2018 18:21

  EBITDA Netii w I kw. wyniosła 91,7 mln zł, zgodnie z konsensusem

 • 26.04.2018 17:35

  Wyniki Netii w I kw. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.04.2018 17:25

  NETIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.04.2018 13:14

  NETIA SA (19/2018) Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Netia S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej Netia za rok 2018 i 2019

 • 24.04.2018 13:12

  NETIA SA (18/2018) Opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2017

 • 17.04.2018 15:51

  NETIA SA (18/2018) Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2017

 • 09.04.2018 11:11

  W I kw. przeniesiono łącznie 508,68 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 09.04.2018 07:58

  Cyfrowy Polsat przedłuża zapisy w wezwaniu na akcje Netii do 14 maja

 • 30.03.2018 11:07

  NETIA SA (17/2018) Transakcja wewnątrzgrupowa - nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

 • 23.03.2018 17:45

  NETIA SA (16/2018) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

 • 01.03.2018 11:53

  Netia chce zatrzymać w ’18 utratę usług detalicznych na sieci własnej

 • 01.03.2018 01:34

  EBITDA Netii w IV kw. wyniosła 91,9 mln zł i była zbliżona do konsensusu

 • 01.03.2018 00:59

  Wyniki Netii w IV kw. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 01.03.2018 00:45

  NETIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 01.03.2018 00:43

  NETIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 23.02.2018 12:35

  Cyfrowy Polsat przedłuża zapisy w wezwaniu na akcje Netii do 9 kwietnia

 • 22.02.2018 22:37

  NETIA SA (15/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 06.02.2018 17:10

  DM mBanku podniósł cenę docelową akcji Cyfrowego Polsatu do 25,7 zł

 • 02.02.2018 09:41

  UOKiK skierował do II etapu postępowanie w sprawie Cyfrowego Polsatu i Netii

 • 02.02.2018 09:40

  NETIA SA (14/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego i jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok

 • 31.01.2018 17:03

  NETIA SA (13/2018) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Netia S.A.

 • 30.01.2018 16:35

  NETIA SA (12/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 30.01.2018 15:13

  NETIA SA (11/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 stycznia 2018 roku

 • 30.01.2018 14:59

  NETIA SA (10/2018) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - treść podjętych uchwał, informacja o wniesionych autopoprawkach do uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza

 • 25.01.2018 19:14

  NETIA SA (9/2018) Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2017 r. - uzupełnienie

 • 25.01.2018 18:00

  NETIA SA (8/2018) Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2017 r.

 • 25.01.2018 15:40

  NETIA SA (7/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 25.01.2018 13:23

  NETIA SA (6/2018) Emisja akcji serii L spółki Netia S.A. oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

 • 23.01.2018 19:16

  Netia może ująć w sprawozdaniu za '17 odpis w wysokości 150,7 mln zł

 • 23.01.2018 18:49

  NETIA SA (5/2018) Aktualizacja założeń wyceny aktywów, zaistnienie przesłanek trwałej utraty wartości aktywów.

 • 23.01.2018 14:23

  NETIA SA (4/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 22.01.2018 16:33

  NETIA SA (3/2018) Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L

 • 19.01.2018 19:23

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii L spółki NETIA SA

 • 15.01.2018 17:03

  NETIA SA (2/2018) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

 • 03.01.2018 14:55

  NETIA SA (1/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NETIA" S.A. na dzień 30 stycznia 2018 r.

 • 29.12.2017 13:17

  NETIA SA (152/2017) Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

 • 28.12.2017 14:38

  Decyzja w sprawie UPC i Multimedia Polska w I kw. '18 - wiceprezes UOKiK

 • 19.12.2017 13:38

  Haitong podniósł zalecenie dla Orange Polska i zmienił wyceny ośmiu innych spółek (opis)

 • 14.12.2017 17:33

  NETIA SA (151/2017) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 149/2017 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

 • 14.12.2017 17:30

  NETIA SA (150/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 12.12.2017 13:03

  Krzysztof Adaszewski i Andrzej Abramczuk wejdą do zarządu Netii

 • 12.12.2017 12:47

  NETIA SA (149/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

 • 07.12.2017 13:17

  NETIA SA (148/2017) Informacja o zbyciu akcji Spółki

 • 07.12.2017 13:09

  NETIA SA (147/2017) Informacja o zbyciu akcji Spółki

 • 07.12.2017 11:59

  Przejęcie Netii pozytywne dla profilu ryzyka biznesowego Cyfrowego Polsatu - Moody's

 • 06.12.2017 16:23

  NETIA SA (146/2017) Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki

 • 06.12.2017 16:18

  NETIA SA (145/2017) Informacja o nabyciu akcji Spółki

 • 05.12.2017 20:33

  NETIA SA (144/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 05.12.2017 17:13

  NETIA SA (143/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 05.12.2017 14:20

  Cyfrowy Polsat nie planuje wypłaty dywidendy z Netii (opis)

 • 05.12.2017 14:06

  Cyfrowy Polsat nie planuje sprzedaży biznesu TV ani B2B Netii

 • 05.12.2017 13:44

  Cyfrowy Polsat nie planuje wypłaty dywidendy z Netii

 • 05.12.2017 13:07

  Cyfrowy Polsat wzywa do sprzedaży 119.349.971 akcji Netii po 5,77 zł (opis)

 • 05.12.2017 12:32

  Cyfrowy Polsat wzywa do sprzedaży 119.349.971 akcji Netii po 5,77 zł

 • 05.12.2017 10:32

  DZIEŃ NA GPW: Netia, Cyfrowy Polsat i Mennica w górę po informacji o przejęciu

 • 05.12.2017 09:12

  DZIEŃ NA GPW: Netia mocno w górę, Cyfrowy Polsat lekko w dół po informacji o przejęciu

 • 04.12.2017 20:58

  Inwestorzy mogą chłodno przyjąć przejęcie Netii przez Cyfrowy Polsat (opinia)

 • 04.12.2017 20:29

  Cyfrowy Polsat szacuje synergie w związku z przejęciem udziałów w Netii na ok. 800 mln zł w 2019-23 (opis)

 • 04.12.2017 19:54

  Cyfrowy Polsat poda cenę sprzedaży akcji Netii dla pozostałych akcjonariuszy w momencie wezwania

 • 04.12.2017 19:32

  Polityka dywidendowa Cyfrowego Polsatu się nie zmienia - prezes

 • 04.12.2017 18:36

  Prezentacja Cyfrowego Polsatu w związku z przejęciem Netii i stacji TV od ZPR Media (dokumentacja)

 • 04.12.2017 18:17

  Cyfrowy Polsat kupi ok. 32 proc. akcji Netii za 638,8 mln zł; ogłosi wezwanie na kolejne ok. 33 proc. (opis2)

 • 04.12.2017 18:07

  Cyfrowy Polsat liczy na uzyskanie pakietu większościowego w Netii na początku 2018 roku

 • 04.12.2017 17:46

  Synergie w Cyfrowym Polsacie w związku z przejęciem udziałów w Netii wyniosą ok. 800 mln zł w 2019-23

 • 04.12.2017 17:42

  Cyfrowy Polsat kupi ok. 32 proc. akcji Netii za 638,8 mln zł (opis)

 • 04.12.2017 17:21

  Cyfrowy Polsat chce przejąć pakiet kontrolny Netii

 • 30.11.2017 22:56

  Telefonia Dialog przeniosła na rzecz Netii udziały w Petrotelu

 • 30.11.2017 22:43

  NETIA SA (142/2017) Transakcja wewnątrzgrupowa - przeniesienie przez Telefonię Dialog sp. z o.o. na rzecz "Netia" S.A. własności udziałów w spółce działającej pod firmą PETROTEL sp. z o.o. z siedzibą w Płocku

 • 28.11.2017 16:22

  NETIA SA (141/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 20.11.2017 15:22

  NETIA SA (140/2017) Emisja akcji serii L spółki Netia S.A. oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

 • 17.11.2017 12:35

  NETIA SA (139/2017) Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L

 • 16.11.2017 18:26

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii L spółki NETIA SA

 • 16.11.2017 08:10

  NETIA SA (138/2017) Rozwój działalności Netia S.A. polegającej na sprzedaży usług dla nowych Klientów na rynku B2C za pośrednictwem Telefonii Dialog Sp. z o.o.

 • 14.11.2017 11:40

  Prezes UOKiK prowadzi postępowanie przeciwko Netii ws. marketingu bezpośredniego

 • 30.10.2017 21:33

  NETIA SA (137/2017) Informacja o nabyciu akcji Spółki

 • 30.10.2017 21:28

  NETIA SA (136/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 30.10.2017 21:25

  NETIA SA (116/2017) Korekta oczywistej omyłki pisarskiej

 • 26.10.2017 15:55

  Netia chce miesięcznie modernizować sieć dochodzącą do 40 tys. klientów

 • 26.10.2017 09:09

  Oczyszczone wyniki Netii zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 26.10.2017 08:46

  DM BOŚ obniżył cenę docelową Netii do 4,1 zł, nadal rekomenduje "trzymaj"

 • 26.10.2017 00:48

  EBITDA Netii w III kw. wyniosła 98,4 mln zł, nieco powyżej konsensusu (opis)

 • 26.10.2017 00:15

  EBITDA Netii w III kw. wyniosła 98,4 mln zł, nieco powyżej konsensusu

 • 26.10.2017 00:07

  Wyniki Netii w III kw. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.10.2017 00:01

  NETIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 25.10.2017 16:48

  NETIA SA (135/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 24.10.2017 19:42

  Netia ma umowę o finansowanie z EBI o wartości 50 mln euro

 • 24.10.2017 19:22

  NETIA SA (134/2017) Zawarcie umowy o finansowanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

 • 21.10.2017 21:15

  NETIA SA (133/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 20.10.2017 18:31

  NETIA SA (132/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 18.10.2017 15:03

  NETIA SA (131/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 12.10.2017 16:41

  NETIA SA (130/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 12.10.2017 16:10

  NETIA SA (116/2017) Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym numer 116/2017

 • 12.10.2017 14:28

  DM BZ WBK podniósł ceny docelowe dla Orange Polska i Play, obniżył dla Netii

 • 11.10.2017 15:54

  NETIA SA (129/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 10.10.2017 21:02

  NETIA SA (128/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 09.10.2017 21:24

  NETIA SA (127/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 06.10.2017 23:00

  NETIA SA (126/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 06.10.2017 14:45

  Erste obniżyło rekomendację Netii do "sprzedaj"

 • 04.10.2017 19:15

  NETIA SA (125/2017) Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

 • 04.10.2017 13:19

  W III kw. przeniesiono łącznie 529,24 tys. numerów komórkowych - UKE

 • 02.10.2017 19:23

  NETIA SA (124/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 28.09.2017 16:22

  NETIA SA (123/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 27.09.2017 22:10

  NETIA SA (122/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 27.09.2017 15:54

  Trigon DM zaktualizował wyceny telekomów, rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Playa (opis)

 • 27.09.2017 15:46

  Trigon DM zaktualizował wyceny telekomów, rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Playa

 • 25.09.2017 16:13

  NETIA SA (121/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 22.09.2017 20:18

  NETIA SA (120/2017) Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostki zależne Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

 • 19.09.2017 15:56

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzający tzw. split payment

 • 15.09.2017 20:26

  NETIA SA (119/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 14.09.2017 19:52

  NETIA SA (118/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 09.09.2017 23:14

  NETIA SA (117/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 06.09.2017 10:30

  Haitong Bank rekomenduje "kupuj" Play, zmienia wyceny innych telekomów

 • 04.09.2017 22:37

  NETIA SA (116/2017) Informacja o nabyciu akcji Spółki

 • 01.09.2017 23:01

  NETIA SA (114/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 31.08.2017 23:05

  NETIA SA (113/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 30.08.2017 09:14

  DM PKO BP podniósł rekomendację dla Orange Polska i Netii do "trzymaj"

 • 29.08.2017 20:02

  Rada Nadzorcza Netii powołała Katarzynę Iwuć na prezesa Netii

 • 29.08.2017 18:53

  NETIA SA (112/2017) Zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki

 • 04.08.2017 15:39

  NETIA SA (111/2017) Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

 • 03.08.2017 13:27

  Netia liczy na przyspieszenie modernizacji sieci w kolejnych miesiącach

 • 03.08.2017 08:41

  Oczyszczone wyniki Netii zbieżne z oczekiwaniami (opinia)

 • 02.08.2017 20:17

  EBITDA Netii w II kw. wyniosła 98,9 mln zł, blisko konsensusu (opis)

 • 02.08.2017 19:48

  EBITDA Netii w II kw. wyniosła 98,9 mln zł, blisko konsensusu

 • 02.08.2017 19:35

  Wyniki Netii w II kw. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 02.08.2017 19:29

  NETIA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 28.07.2017 21:46

  NETIA SA (110/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 27.07.2017 17:13

  NETIA SA (109/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 27.07.2017 17:09

  NETIA SA (108/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 26.07.2017 23:43

  NETIA SA (107/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

 • 20.07.2017 08:35

  NETIA SA (106/2017) Emisja akcji serii L spółki Netia S.A. oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

 • 17.07.2017 16:38

  NETIA SA (105/2017) Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L

 • 17.07.2017 13:43

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii L spółki NETIA S.A.

 • 13.07.2017 14:56

  Orange Polska przejął kolejne trzy obszary POPC po Netii

 • 10.07.2017 08:36

  W II kw. przeniesiono 460,236 tys. numerów kom., bilans Orange Polska -20,013 tys. - UKE

 • 30.06.2017 16:07

  NETIA SA (104/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku

 • 27.06.2017 21:09

  NETIA SA (103/2017) Aktualizacja informacji w sprawie aneksowania umowy kredytowej

 • 23.06.2017 21:03

  NETIA SA (102/2017) Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostki zależne Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

 • 22.06.2017 16:12

  Netia rezygnuje z POPC, bo widzi bardziej rentowne projekty, rozważa akwizycje

 • 22.06.2017 09:00

  Netia odstępuje od udziału w POPC we wszystkich obszarach

 • 22.06.2017 08:50

  NETIA SA (101/2017) Aktualizacja informacji w sprawie odstąpienia od realizacji "Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa"

 • 20.06.2017 23:03

  Wkład własny Orange na projekty z POPC to 412 mln zł; Netii 213 mln zł (aktl.)

 • 20.06.2017 16:47

  Wkład własny Orange na projekty z POPC to 412 mln zł; Netii 213 mln zł

 • 20.06.2017 08:58

  NETIA SA (100/2017) Uzupełnienie informacji dotyczącej wypłaty dywidendy

 • 20.06.2017 08:55

  NETIA SA (99/2017) Nabycie udziałów własnych przez Telefonię Dialog sp. z o.o. w celu ich umorzenia

 • 19.06.2017 12:33

  Przetarg na e-myto może zostać rozstrzygnięty na przełomie 2017/18 r.

 • 14.06.2017 17:27

  NETIA SA (98/2017) Uzupełnienie raportu w sprawie zmian w składzie Zarządu

 • 06.06.2017 16:44

  Netia odstępuje od dofinansowania POPC o wartości ok. 300 mln zł (aktl., popr.)

 • 06.06.2017 16:11

  Netia odstępuje od dofinansowania POPC o wartości ok. 300 mln zł (aktl.)

 • 06.06.2017 15:15

  Netia odstępuje od udziału w POPC na ośmiu obszarach

 • 06.06.2017 14:57

  NETIA SA (97/2017) Odstąpienie od realizacji wybranych obszarów "Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa"

 • 05.06.2017 20:35

  NETIA SA (96/2017) Emisja akcji serii L spółki Netia S.A. oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

 • 02.06.2017 12:41

  NETIA SA (95/2017) Dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych akcji serii L

 • 01.06.2017 17:45

  Tomasz Szopa zrezygnował z funkcji prezesa Netii, Katarzyna Iwuć p.o. prezesa

 • 01.06.2017 17:22

  NETIA SA (94/2017) Zmiany w składzie Zarządu

 • 01.06.2017 12:29

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki NETIA S.A.

 • 31.05.2017 14:27

  NETIA SA (93/2017) Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostki zależne Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

 • 24.05.2017 18:57

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

 • 16.05.2017 22:03

  NETIA SA (92/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 15.05.2017 21:54

  NETIA SA (91/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 12.05.2017 21:54

  NETIA SA (90/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 11.05.2017 23:55

  NETIA SA (89/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 11.05.2017 12:13

  W I kw. przeniesiono 555,15 tys. numerów kom., bilans Orange Polska -15,381 tys. - UKE

 • 10.05.2017 23:17

  NETIA SA (88/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 09.05.2017 22:59

  NETIA SA (87/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 08.05.2017 21:52

  NETIA SA (86/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 05.05.2017 19:39

  NETIA SA (85/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 05.05.2017 19:32

  NETIA SA (84/2017) Transakcje wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

 • 05.05.2017 08:51

  NETIA SA (83/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 02.05.2017 23:15

  NETIA SA (82/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 28.04.2017 22:34

  NETIA SA (81/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 28.04.2017 00:05

  NETIA SA (80/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 27.04.2017 15:31

  Netia liczy na komercjalizację w III/IV kwartale ponad 500 tys. łączy światłowodowych

 • 27.04.2017 08:12

  Wyniki Netii za I kw. neutralne, bez przełomu w KPI's (opinia)

 • 26.04.2017 23:49

  NETIA SA (79/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 26.04.2017 18:29

  Netia na koniec I kw. '17 zwiększyła liczbę usług szerokopasmowych na sieci NGA do 200,3 tys.

 • 26.04.2017 17:46

  EBITDA Netii w I kw. wyniosła 94,3 mln zł, 2,5 proc. poniżej konsensusu

 • 26.04.2017 17:38

  Wyniki Netii w I kw. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.04.2017 17:30

  NETIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 26.04.2017 07:46

  NETIA SA (78/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 24.04.2017 22:02

  Netia chce refinansować 200 mln zł długu i pozyskać dodatkowe 200 mln zł z EBI

 • 24.04.2017 21:40

  NETIA SA (77/2017) Negocjacje w sprawie aneksowania obecnej umowy kredytowej oraz zawarcia nowej umowy kredytowej w celu sfinansowania projektu modernizacji infrastruktury do standardu NGA

 • 24.04.2017 21:32

  NETIA SA (76/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 24.04.2017 21:24

  NETIA SA (75/2017) Informacja dotycząca wypłaty dywidendy

 • 24.04.2017 21:10

  NETIA SA (74/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 24 kwietnia 2017 roku

 • 24.04.2017 21:01

  NETIA SA (73/2017) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - treść podjętych uchwał, informacja o projekcie uchwały zgłoszonym przez akcjonariusza oraz o sprzeciwach zgłoszonych przez jednego z akcjonariuszy

 • 24.04.2017 12:29

  ZWZ Netii uchwaliło wypłatę 0,38 zł dywidendy na akcję za '16

 • 24.04.2017 12:08

  OFE PZU Złota Jesień proponuje uchwałę ws. wypłaty przez Netię 0,38 zł dywidendy na akcję

 • 21.04.2017 21:52

  NETIA SA (72/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 20.04.2017 23:31

  NETIA SA (71/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 20.04.2017 09:19

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji spółki Netia z 5,1 do 4,7 zł

 • 19.04.2017 21:24

  NETIA SA (70/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 18.04.2017 21:46

  NETIA SA (69/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 13.04.2017 21:55

  NETIA SA (68/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 12.04.2017 23:24

  NETIA SA (67/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 12.04.2017 14:47

  NETIA SA (66/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku

 • 11.04.2017 22:02

  NETIA SA (65/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 11.04.2017 12:30

  NETIA SA (64/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 10.04.2017 22:56

  NETIA SA (63/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 10.04.2017 12:30

  Netia zakłada, że w '18 w zasięgu jej sieci będzie co trzecie nowe mieszkanie

 • 07.04.2017 14:51

  Netia może w kolejnych latach nieprzerwanie dzielić się zyskiem - prezes

 • 06.04.2017 21:06

  NETIA SA (62/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 05.04.2017 22:47

  NETIA SA (61/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 04.04.2017 22:06

  NETIA SA (60/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 04.04.2017 10:11

  NETIA SA (59/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 31.03.2017 00:21

  NETIA SA (57/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 29.03.2017 22:22

  NETIA SA (55/2017) Korekta oczywistych omyłek pisarskich w projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A.

 • 29.03.2017 22:11

  NETIA SA (56/2017) Realizacja Programu skupu akcji własnych