North Coast SA

skrót: NCT

Ostatnie notowanie z: 03.07.2020 15:41

Aktualny kurs14,30   2,51 %0,35 zł
Otwarcie14,151,43%
Minimum14,151,43%
Maksimum14,302,51%
Wolumen (szt.) 827
Kurs odniesienia13,95
Widełki dolne12,75
Widełki górne15,55
Obroty (tyś. zł)12
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
120014,05
114013,75
120013,70
240013,60
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
14,9520 1
15,2515 1
15,553 615 1
15,60440 3
Specjalizuje się w dystrybucji wysokogatunkowych produktów spożywczych pochodzących głównie z Włoch. Oferta spółki skierowana jest do klientów, którzy cenią sobie przede wszystkim jakość.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Gruppo Lactalis Italia S.r.l.bezpośrednio, poprzez Nuova Castelli S.p.A.2 365 46173,92%3 365 46180,13%

Kategoria • 22.06.2020 16:49

  NORTH COAST SA (24/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2020 r.

 • 18.06.2020 22:07

  NORTH COAST SA (23/2020) Zmiany w Zarządzie Spółki

 • 18.06.2020 21:56

  NORTH COAST SA (22/2020) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 18 czerwca 2020 r.

 • 17.06.2020 17:03

  NORTH COAST SA (21/2020) Opinia Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku

 • 16.06.2020 17:06

  NORTH COAST SA (20/2020) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 15.06.2020 15:20

  NORTH COAST SA (19/2020) Otrzymanie zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu spółki North Coast S.A.

 • 26.05.2020 17:39

  NORTH COAST SA (18/2020) uzupełnienie do raportu bieżącego numer 17/2020

 • 22.05.2020 17:09

  NORTH COAST SA (17/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 18.05.2020 17:22

  NORTH COAST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 08.05.2020 14:25

  Zapisy w wezwaniu na akcje North Coast wydłużone do 25 czerwca

 • 15.04.2020 17:27

  NORTH COAST SA (16/2020) Stanowisko zarządu spółki dotyczące ogłoszonego wezwania.

 • 01.04.2020 12:27

  NORTH COAST SA (15/2020) Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia

 • 31.03.2020 14:48

  NORTH COAST SA (14/2020) Informacja o nieodbyciu się NZA i niepodjęciu uchwał

 • 30.03.2020 16:59

  NORTH COAST SA (13/2020) Odwołanie Nadwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy North Coast S.A.

 • 27.03.2020 08:54

  NORTH COAST SA (12/2020) Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji North Coast S.A.

 • 27.03.2020 08:47

  Gruppo Lactalis Italia i Castelli Polska wzywają do sprzedaży 834.539 akcji North Coast po cenie 14,92 zł/szt - Pekao IB

 • 27.03.2020 08:17

  Akcjonariusze North Coast zawarli porozumienie, chcą wycofać spółkę z obrotu

 • 27.03.2020 07:59

  NORTH COAST SA (11/2020) Informacja o zawarciu porozumienia akcjonariuszy w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt. 6 ustawy o ofercie

 • 26.03.2020 20:22

  NORTH COAST SA (10/2020) Otrzymanie zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu spółki North Coast S.A.

 • 20.03.2020 17:55

  NORTH COAST SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 20.03.2020 17:25

  NORTH COAST SA Raport okresowy za 2019 SA-R

 • 20.03.2020 16:11

  NORTH COAST SA (9/2020) wpływ pandemii koronawirusa (Covid-19) na sytuację Emitenta

 • 12.03.2020 12:25

  NORTH COAST SA (8/2020) korekta raportu bieżącego numer 8/2020 z dnia 11 marca 2020 r. - zaktualizowany projekt uchwał na NZW i formularz dot. wykonywania swoich praw głosu przez pełnomocnika

 • 11.03.2020 17:03

  NORTH COAST SA (8/2020) Zaktualizowany projekt uchwał na NZW i formularz dot. wykonywania swoich praw głosu przez pełnomocnika

 • 10.03.2020 19:45

  North Coast chce upoważnić zarząd do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy

 • 10.03.2020 18:40

  NORTH COAST SA (7/2020) Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 04.03.2020 17:55

  NORTH COAST SA (6/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 04.03.2020 12:53

  NORTH COAST SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

 • 03.03.2020 19:14

  NORTH COAST SA (4/2020) Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki North Coast S.A.

 • 24.01.2020 14:47

  NORTH COAST SA (3/2020) Informacja o terminach raportów okresowych w 2020 r.

 • 08.01.2020 17:35

  NORTH COAST SA (2/2020) Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji i zmianie stanu posiadania

 • 02.01.2020 17:46

  NORTH COAST SA (1/2020) Komunikat w sprawie realizacji sprzedaży całościowego pakietu akcji Spółki Nuova Castelli SPA

 • 11.12.2019 15:37

  NORTH COAST SA (21/2019) Komunikat w sprawie sprzedaży całościowego pakietu akcji Spółki Nuova Castelli SPA - spełnienie się warunku zawieszającego

 • 15.11.2019 05:57

  NORTH COAST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.09.2019 18:19

  NORTH COAST SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 28.08.2019 18:27

  NORTH COAST SA (20/2019) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 31.05.2019 16:52

  NORTH COAST SA (15/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 30.05.2019 19:52

  NORTH COAST SA (14/2019) Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego w zakresie informacji o stosowaniu ładu korporacyjnego

 • 30.05.2019 19:24

  NORTH COAST SA (13/2019) Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną

 • 30.05.2019 19:18

  NORTH COAST SA (12/2019) Aneks do umowy kredytowej

 • 30.05.2019 18:02

  NORTH COAST SA (11/2019) Komunikat w sprawie sprzedaży całościowego pakietu akcji Spółki Nuova Castelli SPA

 • 29.05.2019 18:39

  NORTH COAST SA (10/2019) Realizacja transakcji dotyczącej nabycia przez Emitenta całości udziałów spółki zależnej Latteria -Tinis Sp. z o.o.

 • 20.05.2019 18:32

  NORTH COAST SA (9/2019) Zgoda Rady Nadzorczej na realizację transakcji dotyczącej nabycia udziałów Latteria - Tinis Sp. z o.o.

 • 29.03.2019 22:02

  NORTH COAST SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 29.03.2019 21:58

  NORTH COAST SA Raport okresowy za 2018 SA-R

 • 27.03.2019 15:08

  NORTH COAST SA (3/2019) Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki zależnej

 • 15.03.2019 20:13

  NORTH COAST SA (2/2019) Rozpoczęcie negocjacji z ALIVAL w sprawie nabycia przez Emitenta całości udziałów spółki zależnej Latteria - Tinis Sp. z o.o.

 • 25.01.2019 14:29

  NORTH COAST SA (1/2019) Informacja o terminach raportów okresowych w 2019 r.

 • 15.11.2018 17:07

  NORTH COAST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.08.2018 17:09

  NORTH COAST SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 30.08.2018 10:50

  NORTH COAST SA (11/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.08.2018 10:30

  NORTH COAST SA (10/2018) Powołanie Komitetu Audytu

 • 22.06.2018 18:25

  NORTH COAST SA (9/2018) Decyzja WZA spółki North Coast S.A. o wypłacie dywidendy za 2017 rok

 • 22.06.2018 18:17

  NORTH COAST SA (8/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2018 r.

 • 22.06.2018 18:14

  NORTH COAST SA (7/2018) Powołanie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 • 22.06.2018 18:05

  North Coast wypłaci 0,20 zł dywidendy na akcję

 • 22.06.2018 17:51

  NORTH COAST SA (6/2018) Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia

 • 28.05.2018 17:49

  NORTH COAST SA (5/2018) Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną

 • 28.05.2018 17:43

  NORTH COAST SA (4/2018) Aneks do umowy kredytowej

 • 25.05.2018 15:57

  NORTH COAST SA (3/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 15.05.2018 17:08

  NORTH COAST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 30.03.2018 16:06

  NORTH COAST SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 30.03.2018 16:04

  NORTH COAST SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 21.03.2018 16:01

  NORTH COAST SA (2/2018) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 24.01.2018 10:40

  NORTH COAST SA (1/2018) Informacja o terminach raportów okresowych w 2018 r.

 • 30.11.2017 16:49

  NORTH COAST SA (34/2017) Sprzeciwy zgłoszone podczas walnego zgromadzenia

 • 30.11.2017 16:43

  NORTH COAST SA (33/2017) Powołanie osób zarządzających i nadzorujących

 • 30.11.2017 16:29

  NORTH COAST SA (32/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 listopada 2017 r.

 • 30.11.2017 16:26

  NORTH COAST SA (31/2017) Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia

 • 27.11.2017 19:55

  NORTH COAST SA (30/2017) Kandydaci do Zarządu North Coast S.A.

 • 24.11.2017 12:22

  NORTH COAST SA (29/2017) Powzięcie informacji o rezygnacji osób zarządzających

 • 21.11.2017 12:25

  NORTH COAST SA (28/2017) Spadek zamówień handlowych w Latteria Tinis Sp. z o.o.

 • 17.11.2017 16:25

  NORTH COAST SA (27/2017) Zmiana wpisu w rejestrze zastawów

 • 14.11.2017 17:05

  NORTH COAST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.10.2017 09:35

  NORTH COAST SA (26/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 26.10.2017 11:36

  NORTH COAST SA (25/2017) Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki North Coast S.A.

 • 20.10.2017 16:23

  NORTH COAST SA (24/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 29.09.2017 18:38

  NORTH COAST SA (23/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 września 2017 r.

 • 29.09.2017 18:18

  NORTH COAST SA (22/2017) Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia.

 • 31.08.2017 18:25

  Zarząd North Coast rekomenduje, aby akcjonariusze nie głosowali za wypłatą dywidendy

 • 31.08.2017 17:52

  NORTH COAST SA (21/2017) Stanowisko Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz użycia kapitału zapasowego

 • 31.08.2017 17:12

  NORTH COAST SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 30.08.2017 12:17

  NORTH COAST SA (20/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 17.08.2017 11:47

  NORTH COAST SA (18/2017) korekta numeru raportu bieżącego numer 18/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r.

 • 17.08.2017 11:38

  BPH TFI chce, by North Coast wypłaciła 2,68 zł dywidendy na akcję

 • 17.08.2017 11:07

  NORTH COAST SA (18/2017) Otrzymanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki North Coast S.A.

 • 14.08.2017 12:34

  NORTH COAST SA (18/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 11.08.2017 15:33

  NORTH COAST SA (17/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 27.07.2017 16:55

  NORTH COAST SA (16/2017) Wykonanie umowy sprzedaży udziałów spółki zależnej

 • 07.07.2017 15:26

  NORTH COAST SA (15/2017) Zmiana umowy sprzedaży udziałów spółki zależnej

 • 30.06.2017 14:55

  NORTH COAST SA (14/2017) Zmiana umowy sprzedaży udziałów spółki zależnej

 • 22.06.2017 14:24

  NORTH COAST SA (13/2017) Aneks do umowy zastawu rejestrowego

 • 21.06.2017 18:50

  NORTH COAST SA (12/2017) Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną

 • 21.06.2017 18:45

  NORTH COAST SA (11/2017) Aneks do umowy kredytowej

 • 19.06.2017 18:20

  NORTH COAST SA (10/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 r.

 • 19.06.2017 18:12

  NORTH COAST SA (9/2017) Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia

 • 05.06.2017 11:53

  NORTH COAST SA (8/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 31.05.2017 16:39

  NORTH COAST SA (7/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 29.05.2017 18:06

  NORTH COAST SA (6/2017) Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki zależnej

 • 24.05.2017 14:39

  NORTH COAST SA (5/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.05.2017 18:11

  NORTH COAST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 21.03.2017 18:55

  NORTH COAST SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 18:37

  NORTH COAST SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 15.02.2017 16:15

  NORTH COAST SA (4/2017) aneks do umowy kredytowej

 • 10.02.2017 14:40

  NORTH COAST SA (3/2017) Zmiana wpisu w rejestrze zastawów

 • 27.01.2017 10:33

  NORTH COAST SA (2/2017) Informacja o terminach raportów okresowych w 2017 r.

 • 11.01.2017 12:23

  NORTH COAST SA (1/2017) Zmiana wpisu w rejestrze zastawów

 • 30.12.2016 14:39

  NORTH COAST SA (24/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 28.12.2016 13:38

  NORTH COAST SA (23/2016) Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 01.12.2016 14:23

  NORTH COAST SA (22/2016) Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 14.11.2016 17:44

  NORTH COAST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 29.09.2016 17:40

  NORTH COAST SA (21/2016) Wpis hipoteki w księdze wieczystej spółki zależnej

 • 16.09.2016 16:09

  NORTH COAST SA (20/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

 • 06.09.2016 17:45

  NORTH COAST SA (19/2016) wpis hipoteki w księdze wieczystej

 • 06.09.2016 16:47

  NORTH COAST SA (18/2016) dokonanie wpisu hipoteki w księdze wieczystej

 • 31.08.2016 19:18

  NORTH COAST SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 01.07.2016 11:29

  NORTH COAST SA umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności

 • 29.06.2016 11:21

  NORTH COAST SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 r.

 • 28.06.2016 16:01

  NORTH COAST SA Informacja o zawarciu aneksu do porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu oraz zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 27.06.2016 17:49

  NORTH COAST SA udzielenie przez Emitenta poręczenia kredytu

 • 27.06.2016 17:41

  NORTH COAST SA aneksy do umów kredytowych

 • 23.06.2016 12:51

  NORTH COAST SA Powołanie osoby nadzorującej.

 • 23.06.2016 12:48

  NORTH COAST SA Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia.

 • 16.06.2016 18:19

  NORTH COAST SA Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta

 • 25.05.2016 16:22

  NORTH COAST SA Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.

 • 13.05.2016 17:23

  NORTH COAST SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 13.05.2016 17:16

  NORTH COAST SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej North Coast S.A.

 • 13.05.2016 17:12

  NORTH COAST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 10.05.2016 17:30

  NORTH COAST SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 10.05.2016 17:23

  NORTH COAST SA Korekta raportu rocznego.

 • 29.04.2016 13:29

  NORTH COAST SA Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta

 • 22.04.2016 17:41

  NORTH COAST SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 22.04.2016 17:38

  NORTH COAST SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 21.04.2016 19:10

  NORTH COAST SA aneks do umowy kredytowej

 • 11.03.2016 14:56

  NORTH COAST SA aneks do umowy kredytowej

 • 29.02.2016 17:37

  NORTH COAST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 29.01.2016 17:34

  NORTH COAST SA Informacja o terminach raportów okresowych w 2016 r.

 • 21.01.2016 17:24

  NORTH COAST SA Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta

 • 29.12.2015 18:13

  NORTH COAST SA Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta

 • 14.12.2015 19:27

  NORTH COAST SA Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta

 • 08.12.2015 13:23

  NORTH COAST SA aneksy do umów kredytowych

 • 03.12.2015 14:21

  NORTH COAST SA Powzięcie informacji o decyzji osoby zarządzającej o rezygnacji

 • 01.12.2015 16:49

  NORTH COAST SA Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta

 • 23.11.2015 17:05

  NORTH COAST SA Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta

 • 13.11.2015 17:13

  NORTH COAST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 05.11.2015 18:18

  NORTH COAST SA Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta

 • 22.10.2015 11:35

  NORTH COAST SA Korekta omyłki pisarskiej w raporcie numer 40/2015

 • 21.10.2015 17:17

  NORTH COAST SA Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta

 • 05.10.2015 17:31

  NORTH COAST SA Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta

 • 08.09.2015 18:18

  NORTH COAST SA Zawiadomienie osoby zobowiązanej dotyczące transakcji na akcjach Emitenta

 • 31.08.2015 18:48

  NORTH COAST SA Tekst jednolity Statutu Spółki

 • 31.08.2015 17:49

  NORTH COAST SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 13.07.2015 18:22

  NORTH COAST SA korekta numeru raportu bieżącego numer 36/25 z dnia 13 lipca 2015 r.

 • 13.07.2015 17:40

  NORTH COAST SA Aneks do umowy kredytowej

 • 10.07.2015 19:55

  NORTH COAST SA Uzupełnienie raportu nr 32/2015 w sprawie powołania osób zarządzających i nadzorujących.

 • 03.07.2015 12:37

  NORTH COAST SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 r.

 • 02.07.2015 13:40

  NORTH COAST SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 01.07.2015 19:46

  NORTH COAST SA Powołanie osób zarządzających i nadzorujących

 • 01.07.2015 19:08

  NORTH COAST SA Sprzeciwy zgłoszone podczas walnego zgromadzenia

 • 01.07.2015 18:59

  NORTH COAST SA Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia

 • 01.07.2015 18:46

  NORTH COAST SA Projekty uchwał zgłoszone w trakcie walnego zgromadzenia

 • 01.07.2015 18:34

  NORTH COAST SA Zmiany statutu spółki

 • 01.07.2015 18:25

  NORTH COAST SA Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 24.06.2015 16:13

  NORTH COAST SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 17.06.2015 17:12

  NORTH COAST SA Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 11.06.2015 14:32

  NORTH COAST SA udzielenie przez Emitenta poręczenia kredytu

 • 11.06.2015 14:29

  NORTH COAST SA umowa i aneksy do umów kredytowych

 • 03.06.2015 17:59

  NORTH COAST SA Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 21.05.2015 12:31

  NORTH COAST SA Aneksy do umów kredytowych

 • 15.05.2015 17:08

  NORTH COAST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 30.04.2015 18:09

  NORTH COAST SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 30.04.2015 17:33

  NORTH COAST SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 27.04.2015 19:24

  NORTH COAST SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 14.04.2015 10:21

  NORTH COAST SA Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 10.04.2015 10:50

  NORTH COAST SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 24.03.2015 12:47

  NORTH COAST SA aneks do umowy kredytowej

 • 12.03.2015 19:14

  NORTH COAST SA Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

 • 05.03.2015 12:03

  NORTH COAST SA Zawiadomienie o nabyciu akcji.

 • 05.03.2015 11:57

  NORTH COAST SA Zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka zarządu.

 • 05.03.2015 11:54

  NORTH COAST SA Zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka zarządu.

 • 05.03.2015 11:51

  NORTH COAST SA Zawiadomienie o zbyciu akcji.

 • 05.03.2015 11:48

  NORTH COAST SA Zawiadomienie o zbyciu akcji.

 • 03.03.2015 18:19

  NORTH COAST SA Zawiadomienie o stanie posiadania akcji.

 • 03.03.2015 14:15

  NORTH COAST SA Informacja o zbyciu akcji przez członka rady nadzorczej

 • 27.02.2015 17:36

  NORTH COAST SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 lutego 2015 r.

 • 27.02.2015 17:32

  NORTH COAST SA Sprzeciwy zgłoszone podczas walnego zgromadzenia.

 • 27.02.2015 17:26

  NORTH COAST SA Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia.

 • 27.02.2015 17:20

  NORTH COAST SA Projekty uchwał zgłoszone w trakcie walnego zgromadzenia.

 • 26.02.2015 16:49

  W wezwaniu na akcje North Coast kupiono 1.215.363 akcje

 • 18.02.2015 17:27

  NORTH COAST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 30.01.2015 17:21

  NORTH COAST SA Informacja o terminach raportów okresowych w 2015 r.

 • 20.01.2015 11:28

  NORTH COAST SA Korekta raportu dotycząca ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 16.01.2015 19:34

  NORTH COAST SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 09.01.2015 19:12

  NORTH COAST SA Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki North Coast S.A.

 • 02.01.2015 19:26

  NORTH COAST SA korekta numeru raportu bieżącego numer 30/2014 z dnia 2 stycznia 2015 r.

 • 02.01.2015 18:48

  NORTH COAST SA wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 30.12.2014 17:42

  OFE PZU ma poniżej 5 proc. głosów na WZ North Coast

 • 30.12.2014 17:20

  NORTH COAST SA zawiadomienie o zbyciu akcji

 • 23.12.2014 16:49

  NORTH COAST SA zawiadomienie o nabyciu akcji

 • 17.12.2014 08:53

  Salford Investments wzywa do sprzedaży akcji dających 85,72 proc. na WZ North Coast

 • 16.12.2014 18:57

  NORTH COAST SA zawiadomienie o nabyciu akcji

 • 16.12.2014 17:40

  NORTH COAST SA zawiadomienie o zbyciu akcji

 • 16.12.2014 17:38

  NORTH COAST SA zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka zarządu

 • 16.12.2014 17:35

  NORTH COAST SA zawiadomienie o zbyciu akcji

 • 16.12.2014 17:32

  NORTH COAST SA zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka zarządu

 • 27.11.2014 17:47

  Główni akcjonariusze North Coast chcą sprzedać swoje udziały na rzecz Nuova Castelli

 • 27.11.2014 17:32

  NORTH COAST SA nowy inwestor w spółce

 • 18.11.2014 09:53

  NORTH COAST SA udzielenie przez emitenta poręczenia kredytu

 • 18.11.2014 09:49

  NORTH COAST SA aneksy do umów kredytowych

 • 14.11.2014 17:31

  NORTH COAST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 25.09.2014 15:21

  NORTH COAST SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 16.09.2014 15:54

  NORTH COAST SA uchwała KDPW

 • 11.09.2014 14:42

  NORTH COAST SA aneks do umowy kredytowej

 • 08.09.2014 19:16

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki NORTH COAST SA

 • 05.09.2014 09:52

  NORTH COAST SA wyznaczenie przez zarząd spółki dnia referencyjnego i dnia wymiany

 • 29.08.2014 08:23

  NORTH COAST SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 19.08.2014 09:41

  NORTH COAST SA rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału

 • 08.08.2014 17:10

  NORTH COAST SA otrzymanie dofinansowania z ARiMR

 • 06.08.2014 18:15

  NORTH COAST SA udzielenie przez Emitenta poręczenia kredytu

 • 06.08.2014 18:14

  NORTH COAST SA aneksy do umów kredytowych

 • 02.07.2014 16:41

  NORTH COAST SA aneksy do umów kredytowych

 • 01.07.2014 14:15

  NORTH COAST SA Treść projektu uchwały zgłoszona przez akcjonariusza w dniu 30.06.2014

 • 01.07.2014 13:48

  NORTH COAST SA dokonane zmiany w statucie spółki

 • 01.07.2014 13:29

  NORTH COAST SA Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 30 czerwca 2014 r.

 • 01.07.2014 11:49

  NORTH COAST SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ

 • 14.06.2014 22:03

  NORTH COAST SA Korekta raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego

 • 14.06.2014 22:02

  NORTH COAST SA Korekta raportu dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 14.06.2014 16:52

  NORTH COAST SA Raport okresowy za 2013 SA-R

 • 05.06.2014 10:49

  NORTH COAST SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 04.06.2014 13:35

  NORTH COAST SA projektowane zmiany w statucie spółki

 • 04.06.2014 13:18

  NORTH COAST SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 15.05.2014 17:12

  NORTH COAST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 30.04.2014 17:34

  NORTH COAST SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 30.04.2014 16:31

  NORTH COAST SA Raport okresowy za 2013 SA-R

 • 28.02.2014 17:10

  NORTH COAST SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 27.02.2014 11:50

  NORTH COAST SA zawarcie aneksu przez spółkę zależną do znaczącej umowy

 • 29.01.2014 15:14

  NORTH COAST SA - informacja o terminach raportów okresowych w 2014 r.

 • 07.11.2013 15:44

  NORTH COAST SA ustanowienie hipoteki przez spółkę zależną

 • 07.11.2013 15:36

  NORTH COAST SA udzielenie przez emitenta poręczenia kredytu

 • 07.11.2013 15:36

  NORTH COAST SA - zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy

 • 07.11.2013 15:21

  NORTH COAST SA - umowy kredytowe i aneks do umowy kredytowej

 • 01.10.2013 10:30

  NORTH COAST SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.08.2013 16:40

  NORTH COAST SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 14.08.2013 17:04

  NORTH COAST SA ustanowienie hipoteki przez spółkę zależną

 • 14.08.2013 17:01

  NORTH COAST SA udzielenie przez emitenta poręczenia kredytu

 • 14.08.2013 16:56

  NORTH COAST SA zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 14.08.2013 16:38

  NORTH COAST SA aneksy do umów kredytowych

 • 19.07.2013 15:06

  NORTH COAST SA znaczący pakiet akcji

 • 28.06.2013 16:36

  NORTH COAST SA - uchwały podjęte na ZWZ

 • 28.06.2013 16:18

  NORTH COAST SA - wykaz akcjonariuszy

 • 27.06.2013 15:39

  BPH TFI ma ponad 5 proc. North Coast

 • 27.06.2013 15:32

  NORTH COAST SA znaczny pakiet akcji

 • 20.06.2013 11:32

  NORTH COAST SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 17.06.2013 14:14

  NORTH COAST SA zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • 12.06.2013 15:37

  NORTH COAST SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 15.05.2013 16:46

  NORTH COAST SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 07.05.2013 14:49

  NORTH COAST SA lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku