MW Trade SA

skrót: MWT

Ostatnie notowanie z: 06.07.2020 17:00

Aktualny kurs1,99   -2,45 %-0,05 zł
Otwarcie2,040,00%
Minimum1,94-4,90%
Maksimum2,040,00%
Wolumen (szt.) 13707
Kurs odniesienia2,04
Widełki dolne1,84
Widełki górne2,24
Obroty (tyś. zł)27
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
31 6202,02
311 5502,00
21 7571,95
11 0001,94
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,108 230 3
2,123 540 1
2,187 300 2
2,22536 1
Specjalizuje się w usługach finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym oraz jednostek samorządu terytorialnego. Skupia swoją aktywność między innymi na obszarze restrukturyzacji zobowiązań, finansowania inwestycji, pożyczek, finansowania należności czy leasingu finansowego.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Czarnecki Leszekprzez Getin Holding SA4 298 30151,26%4 298 30151,26%
Wasilewski Rafałprzez Beyondream Investmens Ltd.1 635 00019,50%1 635 00019,50%
Aviva OFEportfel830 0009,89%830 0009,89%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 22.06.2020 18:14

  M.W. TRADE SA (13/2020) Informacja o całkowitej przedterminowej spłacie poręczonego kredytu

 • 22.06.2020 16:37

  M.W. TRADE SA (12/2020) Informacja dotycząca odpowiedzi Skarbu Państwa (Prokuratorii Generalnej RP) na zarzuty Emitenta od informacji Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zgłoszenia wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice

 • 27.05.2020 09:11

  M.W. TRADE SA (11/2020) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Spółki w trybie art. 428 KSH

 • 19.05.2020 11:35

  M.W. TRADE SA (10/2020) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Spółki w trybie art. 428 KSH

 • 15.05.2020 14:56

  M.W. Trade wypłaci 2,1 zł dywidendy na akcję

 • 15.05.2020 14:46

  M.W. TRADE SA (9/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 15.05.2020 14:37

  M.W. TRADE SA (8/2020) Uchwały ZWZA podjęte 15.05.2020 r.

 • 11.05.2020 17:29

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 30.04.2020 15:06

  M.W. TRADE SA (7/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku

 • 24.04.2020 17:22

  Getin Holding chce wypłaty 2,1 zł dywidendy przez M.W. Trade

 • 24.04.2020 16:57

  M.W. TRADE SA (6/2020) Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały

 • 17.04.2020 15:54

  M.W. TRADE SA (5/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

 • 15.04.2020 15:49

  M.W. TRADE SA (4/2020) Informacja dotycząca decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice

 • 09.04.2020 14:50

  M.W. TRADE SA (3/2020) Informacja dotycząca wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice

 • 13.03.2020 16:12

  M.W. TRADE SA (2/2020) Informacja dotycząca wpływu epidemii koronowirusa COVID-19 na sytuację Spółki

 • 04.03.2020 07:47

  M.W. TRADE SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 30.01.2020 14:23

  M.W. TRADE SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 08.11.2019 08:02

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 07.11.2019 19:38

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE SA

 • 30.10.2019 15:13

  M.W. TRADE SA (19/2019) Całkowita spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu

 • 17.10.2019 19:57

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE SA

 • 17.10.2019 19:53

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE SA

 • 17.10.2019 18:23

  GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami spółki M.W. TRADE SA

 • 14.10.2019 16:28

  M.W. TRADE SA (18/2019) Dokonanie odpisu, przeliczenie oczekiwanej straty oraz rozwiązanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 • 01.10.2019 19:24

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki M.W. TRADE S.A.

 • 01.10.2019 19:24

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki M.W. TRADE S.A.

 • 17.09.2019 12:15

  M.W. TRADE SA (17/2019) Istotna spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu

 • 03.09.2019 16:25

  M.W. TRADE SA (16/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.

 • 30.08.2019 10:26

  M.W. TRADE SA (15/2019) Istotna spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu

 • 28.08.2019 08:16

  GPW: zakończenie obrotu obligacjami serii B2018 spółki M.W. TRADE S.A.

 • 26.08.2019 16:02

  Fundusze Quercus TFI mają mniej niż 5 proc. akcji MW Trade

 • 26.08.2019 15:55

  M.W. TRADE SA (14/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.

 • 22.08.2019 11:10

  M.W. TRADE SA (13/2019) Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

 • 19.08.2019 14:31

  M.W. TRADE SA (12/2019) Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

 • 14.08.2019 08:15

  M.W. TRADE SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 22.05.2019 15:36

  M.W. TRADE SA (8/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 22.05.2019 15:31

  M.W. TRADE SA (7/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 22.05.2019 15:21

  M.W. TRADE SA (6/2019) Uchwały ZWZA podjęte 22.05.2019 r.

 • 17.04.2019 12:54

  M.W. TRADE SA (3/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

 • 29.03.2019 07:52

  M.W. TRADE SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 06.02.2019 19:25

  GPW: 13 lutego 2019 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii B2016 (MWT0219) spółki M.W. TRADE S.A

 • 28.01.2019 14:33

  M.W. TRADE SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.01.2019 14:39

  M.W. TRADE SA (1/2019) Rozliczenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 • 09.01.2019 20:00

  GPW: 16 stycznia 2019 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii A2016 (MWT0119) spółki M.W. TRADE S.A.

 • 07.01.2019 19:28

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE SA

 • 07.01.2019 19:27

  WSE: Komunikat - M.W. TRADE SA

 • 07.01.2019 19:27

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE SA

 • 07.01.2019 18:17

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii C2018, D2018 i E2018 spółki M.W. TRADE SA

 • 20.12.2018 15:54

  M.W. TRADE SA (25/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 20.12.2018 15:11

  M.W. TRADE SA (24/2018) Powołanie Członka Zarządu Spółki

 • 19.12.2018 19:35

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii C2018, D2018 i E2018 spółki M.W. TRADE S.A.

 • 20.11.2018 15:35

  Fundusz Quercus zmniejszył udział w MW Trade do 4,95 proc.

 • 20.11.2018 15:23

  M.W. TRADE SA (23/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.

 • 08.11.2018 08:17

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 15.10.2018 18:39

  GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami spółki M.W. TRADE SA

 • 27.09.2018 16:57

  M.W. TRADE SA (22/2018) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 24.09.2018 16:20

  M.W. TRADE SA (21/2018) Rezygnacja Prezesa Zarządu

 • 10.09.2018 17:05

  Fundusz Quercus ma ponad 5 proc. akcji MW Trade

 • 10.09.2018 16:54

  M.W. TRADE SA (20/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.

 • 07.09.2018 19:07

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE SA

 • 07.09.2018 18:33

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii B2018 spółki M.W. TRADE SA

 • 29.08.2018 19:17

  GPW: w sprawie wprowadzenia obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B2018 spółki M.W. TRADE S.A.

 • 20.08.2018 08:08

  M.W. TRADE SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 06.08.2018 09:52

  M.W. TRADE SA (19/2018) Informacja nt. wartości zobowiązań

 • 23.07.2018 12:03

  M.W. TRADE SA (18/2018) Powzięcie informacji o podpisaniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice.

 • 08.06.2018 18:34

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE

 • 15.05.2018 18:57

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 27.04.2018 11:42

  M.W. TRADE SA (17/2018) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2018 roku

 • 27.04.2018 11:13

  M.W. TRADE SA (16/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 26.04.2018 16:28

  M.W. TRADE SA (15/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 26.04.2018 16:10

  M.W. TRADE SA (14/2018) Uchwały ZWZA podjęte 26.04.2018 r.

 • 26.04.2018 14:23

  MW Trade wypłaci 3,86 mln zł dywidendy za 2017 rok

 • 26.04.2018 14:18

  M.W. TRADE SA (13/2018) Uchwała ZWZA ws. wypłaty dywidendy

 • 17.04.2018 16:00

  M.W. TRADE SA (12/2018) Emisja obligacji

 • 13.04.2018 13:51

  M.W. TRADE SA (11/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na ZWZA

 • 03.04.2018 14:09

  M.W. TRADE SA (10/2018) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA

 • 29.03.2018 17:44

  MW Trade chce wypłacić 3,86 mln zł dywidendy

 • 29.03.2018 17:07

  M.W. TRADE SA (9/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

 • 29.03.2018 17:06

  M.W. TRADE SA (8/2018) Akceptacja przez Radę Nadzorczą rekomendacji ws. wypłaty dywidendy

 • 26.03.2018 13:57

  M.W. TRADE SA (7/2018) Zawarcie umowy z Noble Securities SA - oferowanie obligacji w ramach programu

 • 26.03.2018 13:53

  M.W. TRADE SA (6/2018) Porozumienie o rozwiązaniu umowy z Domem Maklerskim Banku BPS SA - organizacja emisji obligacji

 • 15.03.2018 18:05

  M.W. TRADE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 28.02.2018 19:02

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE SA

 • 12.02.2018 16:06

  M.W. TRADE SA (5/2018) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade S.A.

 • 02.02.2018 13:49

  M.W. TRADE SA (4/2018) Informacja nt. wartości zobowiązań

 • 31.01.2018 16:45

  M.W. TRADE SA (3/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 25.01.2018 13:52

  M.W. TRADE SA (2/2018) Zawarcie umowy z Domem Maklerskim Banku BPS SA - organizacja emisji obligacji

 • 10.01.2018 18:52

  M.W. TRADE SA (1/2018) Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA oraz aneksów do umów kredytowych

 • 28.12.2017 16:42

  M.W. TRADE SA (40/2017) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA

 • 16.11.2017 11:29

  M.W. TRADE SA (39/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

 • 15.11.2017 13:24

  M.W. TRADE SA (38/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 15.11.2017 13:13

  M.W. TRADE SA (37/2017) Uchwały NWZA podjęte 15.11.2017 r.

 • 13.11.2017 16:10

  M.W. TRADE SA (36/2017) Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

 • 08.11.2017 19:16

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 03.11.2017 11:25

  M.W. TRADE SA (35/2017) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2017 roku

 • 25.10.2017 15:40

  M.W. TRADE SA (34/2017) Zmiany w porządku obrad NWZA zgłoszone przez Akcjonariusza

 • 13.10.2017 16:18

  M.W. TRADE SA (33/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

 • 13.10.2017 15:56

  M.W. TRADE SA (32/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 13.10.2017 14:07

  M.W. TRADE SA (31/2017) Zmiany w składzie Zarządu

 • 12.10.2017 17:27

  M.W. TRADE SA (30/2017) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA

 • 12.10.2017 16:18

  M.W. TRADE SA (29/2017) Zawarcie umowy poręczenia

 • 29.09.2017 14:44

  M.W. TRADE SA (28/2017) Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej

 • 22.09.2017 16:21

  M.W. TRADE SA (27/2017) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA

 • 14.09.2017 20:45

  M.W. TRADE SA (26/2017) Zawarcie aneksu do umowy z Alior Bank SA - program emisji obligacji

 • 07.09.2017 12:47

  M.W. Trade przeprowadzi program emisji obligacji o wartości do 100 mln zł

 • 07.09.2017 12:28

  M.W. TRADE SA (25/2017) Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK SA - program emisji obligacji

 • 25.08.2017 19:44

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami M.W. TRADE SA

 • 16.08.2017 11:24

  M.W. TRADE SA (24/2017) Częściowy przedterminowy wykup obligacji serii C2016

 • 07.08.2017 17:58

  M.W. TRADE SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 04.08.2017 13:36

  M.W. TRADE SA (23/2017) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2017 roku

 • 28.07.2017 15:02

  M.W. TRADE SA (22/2017) Zawarcie aneksu do umowy z Alior Bank SA

 • 24.07.2017 16:40

  M.W. TRADE SA (21/2017) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA

 • 29.06.2017 14:26

  M.W. TRADE SA (20/2017) Zawarcie aneksu do umowy z Alior Bank SA

 • 09.06.2017 14:50

  M.W. TRADE SA (19/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 16.05.2017 17:54

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 12.05.2017 13:14

  M.W. TRADE SA (18/2017) Zawarcie umów znaczących

 • 08.05.2017 15:15

  M.W. TRADE SA (17/2017) Informacja nt. wartości zobowiązań

 • 24.04.2017 16:02

  M.W. TRADE SA (16/2017) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2017 roku

 • 24.04.2017 14:23

  M.W. TRADE SA (15/2017) Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 12.04.2017 10:26

  M.W. TRADE SA (14/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 10.04.2017 16:38

  Akcjonariusze MW Trade za wypłatą 0,75 zł brutto dywidendy na akcję

 • 10.04.2017 16:34

  M.W. TRADE SA (13/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 10.04.2017 16:32

  M.W. TRADE SA (12/2017) Uchwały ZWZA podjęte 10.04.2017 r.

 • 10.04.2017 16:31

  M.W. TRADE SA (11/2017) Uchwała ZWZA ws. wypłaty dywidendy

 • 07.04.2017 19:25

  M.W. TRADE SA (10/2017) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA

 • 05.04.2017 18:26

  M.W. TRADE SA (9/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na ZWZA

 • 05.04.2017 18:26

  M.W. TRADE SA (8/2017) Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

 • 28.03.2017 17:28

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE

 • 14.03.2017 17:40

  M.W. TRADE SA (7/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

 • 14.03.2017 16:33

  M.W. TRADE SA (6/2017) Akceptacja przez Radę Nadzorczą rekomendacji ws. wypłaty dywidendy

 • 13.03.2017 19:32

  M.W. Trade chciałby wypłacić do 50 proc. zysku za '16 na dywidendę

 • 13.03.2017 18:48

  M.W. TRADE SA (5/2017) Rekomendacja Zarządu ws. wypłaty dywidendy

 • 13.03.2017 18:47

  M.W. TRADE SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 09.03.2017 19:21

  M.W. TRADE SA (4/2017) Zmiana terminu publikacji raportu za 2016 rok

 • 12.02.2017 12:14

  M.W. TRADE SA (3/2017) Zmiana stanu posiadania przez Beyondream Investments Limited

 • 12.02.2017 12:13

  M.W. TRADE SA (2/2017) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA

 • 30.01.2017 11:00

  M.W. TRADE SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 30.12.2016 11:05

  M.W. TRADE SA (47/2016) Zawarcie umowy znaczącej

 • 01.12.2016 13:09

  M.W. TRADE SA (46/2016) Zmiany w składzie Zarządu

 • 15.11.2016 19:07

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE S.A.

 • 04.11.2016 18:04

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 03.11.2016 17:52

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E2016 spółki M.W. TRADE S.A.

 • 02.11.2016 10:18

  M.W. TRADE SA (45/2016) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 roku

 • 11.10.2016 14:52

  M.W. TRADE SA (44/2016) Zawarcie umów poręczenia

 • 05.10.2016 15:30

  M.W. TRADE SA (43/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

 • 05.10.2016 15:16

  M.W. TRADE SA (42/2016) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

 • 05.10.2016 15:10

  M.W. TRADE SA (41/2016) Uchwały NWZA podjęte 05.10.2016 r.

 • 30.09.2016 14:24

  M.W. TRADE SA (40/2016) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZA

 • 27.09.2016 16:31

  M.W. TRADE SA (39/2016) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA

 • 09.09.2016 13:28

  M.W. TRADE SA (38/2016) Zawarcie umowy poręczenia

 • 08.09.2016 12:22

  M.W. TRADE SA (37/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

 • 31.08.2016 16:20

  M.W. TRADE SA (36/2016) Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

 • 11.08.2016 18:34

  M.W. TRADE SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 08.08.2016 15:12

  M.W. TRADE SA (35/2016) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2016 roku

 • 04.08.2016 16:10

  M.W. TRADE SA (34/2016) Ugoda mediacyjna

 • 27.07.2016 16:10

  M.W. TRADE SA (33/2016) Informacja nt. wartości zobowiązań

 • 30.06.2016 15:14

  M.W. TRADE SA Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA

 • 13.06.2016 11:11

  M.W. TRADE SA Wykup obligacji

 • 10.06.2016 16:23

  M.W. TRADE SA Emisja obligacji

 • 25.05.2016 14:10

  M.W. TRADE SA Powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 24.05.2016 19:06

  GPW: komunikat - M.W. TRADE SA

 • 24.05.2016 10:05

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE

 • 23.05.2016 18:57

  GPW: pierwszy dzień notowań obligacji M.W. TRADE SA

 • 23.05.2016 15:13

  M.W. TRADE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 20.05.2016 15:39

  M.W. Trade wypłaci 1,15 zł dywidendy na akcję

 • 20.05.2016 15:35

  M.W. TRADE SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

 • 20.05.2016 15:31

  M.W. TRADE SA Uchwały ZWZA podjęte 20.05.2016 r.

 • 20.05.2016 15:29

  M.W. TRADE SA Uchwała ZWZA ws. wypłaty dywidendy

 • 17.05.2016 19:52

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji M.W. TRADE SA

 • 17.05.2016 10:02

  M.W. TRADE SA Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

 • 16.05.2016 15:44

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 13.05.2016 06:35

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 26.04.2016 11:02

  M.W. TRADE SA Wykup obligacji

 • 22.04.2016 14:28

  M.W. TRADE SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

 • 14.04.2016 16:05

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 07.04.2016 18:44

  GPW: ostatnia sesja notowań dla obligacji M.W. TRADE SA

 • 07.04.2016 15:45

  M.W. Trade chce wypłacić w formie dywidendy 9,64 mln zł

 • 07.04.2016 15:37

  M.W. TRADE SA Akceptacja przez Radę Nadzorczą rekomendacji ws. wypłaty dywidendy

 • 31.03.2016 13:22

  M.W. TRADE SA Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 29.03.2016 10:55

  M.W. TRADE SA Wykup obligacji

 • 22.03.2016 13:13

  M.W. TRADE SA Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

 • 21.03.2016 11:53

  M.W. TRADE SA Wykup obligacji

 • 17.03.2016 15:39

  M.W. TRADE SA Emisja obligacji

 • 11.03.2016 15:48

  M.W. TRADE SA Ustanowienie zastawu rejestrowego - BZ WBK Faktor Sp. z o.o.

 • 09.03.2016 18:47

  GPW: ostatnia sesja notowań dla obligacji M.W. TRADE SA

 • 03.03.2016 09:14

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE

 • 29.02.2016 14:28

  M.W. TRADE SA Zawarcie aneksu do umowy z Noble Securities SA - oferta obligacji

 • 26.02.2016 08:33

  M.W. TRADE SA Emisja obligacji

 • 23.02.2016 11:10

  DM BZ WBK obniżył cenę docelową akcji MW Trade do 20 zł

 • 22.02.2016 07:30

  M.W. Trade chce wypłacić w formie dywidendy do 50 proc. zysku netto za '15

 • 22.02.2016 06:39

  M.W. TRADE SA Rekomendacja Zarządu ws. wypłaty dywidendy

 • 22.02.2016 06:37

  M.W. TRADE SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 19.02.2016 11:26

  M.W. TRADE SA Wykup obligacji

 • 18.02.2016 14:14

  M.W. TRADE SA Zmiana terminu publikacji raportu za 2015 rok

 • 08.02.2016 15:34

  M.W. TRADE SA Informacja nt. wartości zobowiązań

 • 01.02.2016 17:22

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE SA

 • 29.01.2016 18:13

  GPW: komunikat - M.W. TRADE SA

 • 29.01.2016 18:11

  GPW: NOBLE SECURITIES animatorem M.W. TRADE SA

 • 27.01.2016 13:16

  M.W. TRADE SA Ustanowienie zastawu rejestrowego - Bank BPH SA

 • 27.01.2016 11:13

  M.W. TRADE SA Emisja obligacji

 • 19.01.2016 15:22

  M.W. TRADE SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 13.01.2016 16:31

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 07.01.2016 15:07

  M.W. TRADE SA Ustanowienie zastawu rejestrowego - Bank Zachodni WBK SA

 • 30.12.2015 13:22

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy z Noble Securities SA - Publiczny program emisji obligacji

 • 30.12.2015 13:21

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy z Noble Securities SA - oferta obligacji

 • 23.12.2015 15:40

  M.W. TRADE SA Zawarcie umów pożyczki z TU Europa SA i TUnŻ Europa SA

 • 18.12.2015 17:06

  M.W. TRADE SA Zawarcie umów poręczenia

 • 17.12.2015 11:53

  M.W. TRADE SA Wykup obligacji

 • 16.12.2015 10:52

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 09.12.2015 16:51

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy z Alior Bank SA - Program emisji obligacji

 • 30.11.2015 12:02

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 12.11.2015 15:28

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy poręczenia

 • 09.11.2015 11:21

  M.W. TRADE SA Wykup obligacji

 • 06.11.2015 13:11

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy poręczenia

 • 06.11.2015 10:37

  M.W. TRADE SA Wykup obligacji

 • 04.11.2015 15:12

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy pożyczki z BZ WBK Faktor Sp. z o.o.

 • 02.11.2015 11:59

  M.W. TRADE SA Wykup obligacji

 • 02.11.2015 06:45

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 28.10.2015 12:41

  M.W. TRADE SA Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2015 roku

 • 27.10.2015 14:40

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy poręczenia

 • 09.10.2015 10:29

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 09.10.2015 10:22

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 06.10.2015 10:03

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 16.09.2015 15:28

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy poręczenia

 • 11.09.2015 11:43

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 04.09.2015 11:41

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy poręczenia

 • 28.08.2015 11:21

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 28.08.2015 08:54

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 19.08.2015 12:00

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 04.08.2015 15:18

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 04.08.2015 06:07

  M.W. TRADE SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 31.07.2015 16:13

  M.W. TRADE SA Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2015 roku

 • 31.07.2015 15:59

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 31.07.2015 14:38

  M.W. TRADE SA Ustanowienie zastawu rejestrowego - Bank Zachodni WBK SA

 • 16.07.2015 16:12

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 16.07.2015 16:04

  M.W. TRADE SA Ustanowienie zastawu rejestrowego

 • 09.07.2015 14:59

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 07.07.2015 16:20

  M.W. TRADE SA Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 30.06.2015 15:37

  M.W. TRADE SA Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA

 • 30.06.2015 12:08

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 29.06.2015 11:54

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 26.06.2015 15:10

  M.W. TRADE SA Emisja obligacji

 • 26.06.2015 12:49

  M.W. TRADE SA Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA

 • 25.06.2015 12:36

  M.W. TRADE SA Ustanowienie zastawu rejestrowego

 • 25.06.2015 12:35

  M.W. TRADE SA Rejestracja zmian w Statucie Spółki

 • 19.06.2015 15:53

  M.W. TRADE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 03.06.2015 16:01

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 29.05.2015 14:21

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 27.05.2015 15:49

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy poręczenia

 • 14.05.2015 16:29

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 12.05.2015 09:55

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK SA - Program emisji obligacji

 • 07.05.2015 06:30

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 04.05.2015 15:48

  M.W. TRADE SA Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2015 roku

 • 29.04.2015 14:57

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 27.04.2015 11:22

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 03.04.2015 12:10

  M.W. TRADE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 02.04.2015 14:19

  M.W. TRADE SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 02.04.2015 14:01

  M.W. TRADE SA Uchwały ZWZA podjęte 02.04.2015 r., w tym zmiany Statutu

 • 02.04.2015 13:28

  M.W. Trade wypłaci 1,02 zł dywidendy na akcję

 • 02.04.2015 13:19

  M.W. TRADE SA Uchwała ZWZA ws. wypłaty dywidendy

 • 01.04.2015 17:13

  M.W. TRADE SA Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na ZWZA

 • 31.03.2015 15:44

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 30.03.2015 17:10

  M.W. TRADE SA Rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej

 • 27.03.2015 18:55

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 10.03.2015 14:56

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 06.03.2015 17:04

  M.W. TRADE SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał, w tym proponowane zmiany w Statucie

 • 06.03.2015 16:01

  M.W. Trade chce przeznaczyć 8,55 mln zł na wypłatę dywidendy za 2014 r.

 • 06.03.2015 15:41

  M.W. TRADE SA Akceptacja przez Radę Nadzorczą rekomendacji ws. wypłaty dywidendy

 • 06.03.2015 15:35

  M.W. TRADE SA Zawarcie aneksu do umowy generalnej z Idea Bank SA

 • 27.02.2015 14:27

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 26.02.2015 11:30

  DM BZ WBK podniósł ceny docelowe dla EuCo, Magellana i Votum

 • 23.02.2015 07:24

  M.W. TRADE SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 20.02.2015 20:07

  M.W. Trade chce wypłacić w formie dywidendy do 50 proc. zysku netto za '14

 • 20.02.2015 19:54

  M.W. TRADE SA Rekomendacja Zarządu ws. wypłaty dywidendy

 • 20.02.2015 19:51

  M.W. TRADE SA Zmiana terminu publikacji raportu za 2014 rok

 • 17.02.2015 15:26

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 30.01.2015 09:20

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 20.01.2015 14:32

  M.W. TRADE SA Spełnienie warunku zawieszającego - JM

 • 13.01.2015 13:41

  M.W. TRADE SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 09.01.2015 16:20

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 09.01.2015 10:10

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 07.01.2015 15:55

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 31.12.2014 12:38

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 30.12.2014 11:59

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 29.12.2014 15:27

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 24.12.2014 11:46

  M.W. TRADE SA ustanowienie zastawu rejestrowego - Bank Zachodni WBK SA

 • 17.12.2014 16:25

  M.W. TRADE SA spełnienie warunków zawieszających - Bank Millennium SA

 • 17.12.2014 16:24

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 12.12.2014 16:06

  M.W. TRADE SA spełnienie warunku zawieszającego - JST

 • 12.12.2014 11:52

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy pożyczki z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa SA

 • 12.12.2014 11:46

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy pożyczki z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa SA

 • 12.12.2014 11:44

  M.W. TRADE SA zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Millennium SA

 • 11.12.2014 09:13

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy o MultiLinię z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 10.12.2014 12:39

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 05.12.2014 13:07

  M.W. TRADE SA spełnienie warunków zawieszających - FM Bank PBP SA

 • 03.12.2014 19:48

  M.W. TRADE SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z FM Bank PBP SA

 • 28.11.2014 14:13

  M.W. TRADE SA zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 17.11.2014 13:39

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 04.11.2014 16:09

  M.W. TRADE SA zmiana stanu posiadania przez fundusze Quercus TFI SA

 • 31.10.2014 12:00

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 31.10.2014 07:27

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 28.10.2014 13:29

  M.W. TRADE SA zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2014 roku

 • 24.10.2014 16:14

  M.W. TRADE SA wykup obligacji

 • 15.10.2014 15:07

  M.W. TRADE SA ustanowienie zastawu rejestrowego

 • 06.10.2014 14:15

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 06.10.2014 14:08

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 03.10.2014 14:41

  M.W. TRADE SA ustanowienie zastawu rejestrowego

 • 02.10.2014 13:42

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 18.09.2014 14:45

  M.W. TRADE SA zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA

 • 15.09.2014 14:21

  M.W. TRADE SA transakcje osoby zobowiązanej

 • 12.09.2014 12:40

  Aviva OFE ma ponad 5 proc. głosów na walnym M.W. Trade

 • 12.09.2014 12:19

  M.W. TRADE SA zmiana stanu posiadania - przekroczenie progu 5% głosów

 • 11.09.2014 10:44

  M.W. TRADE SA transakcje osoby zobowiązanej

 • 10.09.2014 10:44

  M.W. TRADE SA Transakcje osoby zobowiązanej

 • 26.08.2014 07:46

  M.W. TRADE SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 25.08.2014 14:45

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 22.08.2014 17:06

  M.W. TRADE SA Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2014 roku

 • 18.08.2014 12:33

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 14.08.2014 16:14

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej - zamknięcie opóźnienia

 • 05.08.2014 16:21

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 05.08.2014 10:04

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 11.07.2014 09:38

  M.W. TRADE SA zawarcie aneksu do umowy generalnej z Idea Bank SA

 • 09.07.2014 12:17

  M.W. TRADE SA wybór biegłego rewidenta

 • 08.07.2014 15:44

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 03.07.2014 17:09

  GPW: Animator dla obligacji spółki M.W. TRADE

 • 02.07.2014 15:46

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 01.07.2014 10:03

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 27.06.2014 18:15

  M.W. TRADE SA wcześniejszy wykup obligacji

 • 27.06.2014 18:14

  M.W. TRADE SA zawarcie aneksu do umowy generalnej z Idea Bank SA

 • 26.06.2014 18:37

  M.W. TRADE SA zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA

 • 24.06.2014 09:19

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji na okaziciela serii A2014 spółki M.W. TRADE S.A.

 • 05.06.2014 15:15

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 03.06.2014 13:10

  M.W. TRADE SA zmiana stanu posiadania przez fundusze Quercus TFI SA

 • 03.06.2014 09:23

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 28.05.2014 16:03

  M.W. TRADE SA zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA

 • 12.05.2014 13:56

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 09.05.2014 17:07

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 06.05.2014 15:51

  M.W. TRADE SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014

 • 05.05.2014 14:30

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 05.05.2014 14:30

  M.W. TRADE SA uzupełnienie raportu rocznego za 2013

 • 29.04.2014 09:11

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 26.04.2014 17:24

  M.W. TRADE SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 26.04.2014 17:19

  M.W. TRADE SA transakcje osoby zobowiązanej

 • 26.04.2014 17:18

  M.W. TRADE SA zmiany stanu posiadania

 • 23.04.2014 10:40

  ZWZ MW Trade zdecydowało o wypłacie 0,83 zł dywidendy na akcję za '13

 • 23.04.2014 10:32

  M.W. TRADE SA zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 23.04.2014 10:31

  M.W. TRADE SA uchwały ZWZA podjęte 22.04.2014 r.

 • 23.04.2014 10:30

  M.W. TRADE SA uchwała ZWZA ws. wypłaty dywidendy

 • 23.04.2014 10:28

  M.W. TRADE SA Ustanowienie zastawu

 • 17.04.2014 15:41

  M.W. TRADE SA emisja obligacji

 • 14.04.2014 15:28

  M.W. TRADE SA ustanowienie zastawu

 • 14.04.2014 15:28

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 08.04.2014 12:17

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 08.04.2014 12:15

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 08.04.2014 12:13

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 03.04.2014 18:01

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 02.04.2014 11:44

  M.W. TRADE SA Informacja nt. wartości zobowiązań

 • 28.03.2014 12:46

  M.W. TRADE SA rezygnacja z członkostwa w radzie nadzorczej

 • 26.03.2014 14:29

  M.W. TRADE SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z FM Bank PBP SA

 • 25.03.2014 12:05

  M.W. TRADE SA zmiana terminu ZWZA

 • 25.03.2014 10:22

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy z Bankiem Millennium SA

 • 24.03.2014 15:17

  ZWZ MW Trade zdecyduje o wypłacie 0,83 zł dywidendy na akcję za '13

 • 24.03.2014 15:05

  M.W. TRADE SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZA wraz z projektami uchwał

 • 24.03.2014 13:13

  M.W. TRADE SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 18.03.2014 15:17

  M.W. TRADE SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 13.03.2014 15:26

  Analitycy wierzą w branżę windykacyjną, wyceny spółek są niskie, zyski powinny rosnąć (analiza)

 • 13.03.2014 15:14

  Rynek finansowania służby zdrowia nadal atrakcyjny, Magellan faworytem analityków (analiza)

 • 10.03.2014 14:31

  M.W. TRADE SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

 • 28.02.2014 15:32

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 25.02.2014 17:45

  Zarząd MW Trade chce przeznaczyć na dywidendę do 50 proc. zysku za '13

 • 25.02.2014 17:41

  M.W. TRADE SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 25.02.2014 17:40

  M.W. TRADE SA Rekomendacja zarządu ws. wypłaty dywidendy

 • 21.02.2014 16:46

  M.W. TRADE SA Zmiana terminu publikacji raportu za 2013 r.

 • 17.02.2014 11:55

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 14.02.2014 13:22

  DM Banku BPS rekomenduje "kupuj" MW Trade i Magellana

 • 10.02.2014 16:06

  M.W. TRADE SA wygaśnięcie poręczenia w związku z wykonaniem zobowiązania przez dłużnika

 • 06.02.2014 12:34

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 05.02.2014 08:51

  GPW: Animator obligacji M. W. TRADE

 • 31.01.2014 11:16

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 30.01.2014 19:58

  GPW: Pierwsze notowanie obligacji H2013

 • 29.01.2014 12:15

  M.W. TRADE SA zwiększenie stanu posiadania przez fundusze Quercus TFI SA

 • 29.01.2014 10:50

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy faktoringowej z BZ WBK Faktor sp. z o.o.

 • 24.01.2014 10:13

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 22.01.2014 18:04

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki M.W. TRADE SA

 • 13.01.2014 12:20

  M.W. TRADE SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 31.12.2013 14:29

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 26.12.2013 15:13

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 10.12.2013 16:49

  M.W. TRADE SA Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 30.10.2013 13:06

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 24.10.2013 10:13

  M.W. TRADE SA zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2013 roku

 • 10.10.2013 15:43

  M.W. TRADE SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

 • 09.10.2013 15:12

  M.W. TRADE SA powołanie do składu rady nadzorczej

 • 09.10.2013 15:11

  M.W. TRADE SA uchwały NWZA podjęte 09.10.2013 r.

 • 04.10.2013 11:49

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 25.09.2013 15:14

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 20.09.2013 16:44

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 13.09.2013 11:27

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 11.09.2013 13:30

  M.W. TRADE SA ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał

 • 04.09.2013 17:00

  M.W. TRADE SA rezygnacja z członkostwa w radzie nadzorczej

 • 02.09.2013 12:37

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 30.08.2013 14:33

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 27.08.2013 17:42

  M.W. TRADE SA Raport okresowy półroczny za 2013 P

 • 23.08.2013 11:28

  M.W. TRADE SA zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2013 roku

 • 22.08.2013 10:49

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 25.07.2013 18:46

  GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki M.W. TRADE

 • 23.07.2013 11:57

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 18.07.2013 19:22

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE SA

 • 18.07.2013 12:00

  Trigon DM podwyższa ceny docelowe akcji Magellana i MW Trade

 • 17.07.2013 09:09

  M.W. TRADE SA - zawarcie umowy znaczącej

 • 16.07.2013 18:41

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji G2013

 • 16.07.2013 10:51

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 09.07.2013 11:57

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy kredytowej z BZ WBK SA

 • 08.07.2013 11:28

  M.W. TRADE SA emisja obligacji

 • 04.07.2013 11:00

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 01.07.2013 11:19

  M.W. TRADE SA wykup obligacji

 • 28.06.2013 11:53

  M.W. TRADE SA Emisja obligacji

 • 27.06.2013 17:07

  M.W. TRADE SA - zawarcie umowy znaczącej

 • 27.06.2013 17:02

  M.W. TRADE SA Wybór biegłego rewidenta

 • 27.06.2013 16:57

  M.W. TRADE SA - zawarcie umowy znaczącej

 • 24.06.2013 10:30

  M.W. TRADE SA wykup obligacji

 • 14.06.2013 12:32

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 14.06.2013 12:24

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 12.06.2013 21:48

  M.W. TRADE SA przekroczenie progu 20% głosów

 • 12.06.2013 21:47

  M.W. TRADE SA nabycie akcji przez podmiot zależny od prezesa zarządu

 • 11.06.2013 13:38

  M.W. TRADE SA emisja obligacji

 • 11.06.2013 13:29

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 07.06.2013 12:58

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy cesji wierzytelności z Debito FIZ

 • 14.05.2013 19:51

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 1/2013 Q

 • 14.05.2013 15:52

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 06.05.2013 16:49

  M.W. TRADE SA - spełnienie warunku zawieszającego