MW Trade SA

skrót: MWT

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:07

Aktualny kurs2,40   -2,44 %-0,06 zł
Otwarcie2,44-0,81%
Minimum2,36-4,07%
Maksimum2,44-0,81%
Wolumen (szt.) 3997
Kurs odniesienia2,46
Widełki dolne2,20
Widełki górne2,68
Obroty (tyś. zł)10
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
21 0082,34
11 0002,30
12 0002,26
18882,24
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,421 975 3
2,441 643 2
2,481 000 1
2,501 200 2
Specjalizuje się w usługach finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym oraz jednostek samorządu terytorialnego. Skupia swoją aktywność między innymi na obszarze restrukturyzacji zobowiązań, finansowania inwestycji, pożyczek, finansowania należności czy leasingu finansowego.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Czarnecki Leszekprzez Getin Holding SA4 298 30151,26%4 298 30151,26%
Wasilewski Rafałprzez Beyondream Investmens Ltd.1 635 00019,50%1 635 00019,50%
Aviva OFEportfel830 0009,89%830 0009,89%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 22.01.2021 11:23

  MW TRADE SA (3/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

 • 11.01.2021 15:11

  MW TRADE SA (2/2021) Informacja dotycząca cofnięcia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego powództwa o stwierdzenie nieważności ugód mediacyjnych zawartych przez Emitenta z Gminą Ostrowice

 • 08.01.2021 13:01

  MW TRADE SA (1/2021) Informacja o postępowaniu sądowym w sprawie wierzytelności przysługującej Emitentowi od Gminy Ostrowice

 • 22.12.2020 16:17

  M.W. TRADE SA (20/2020) Informacja dotycząca prawomocnego umorzenia śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na usiłowaniu wyłudzenia wypłaty środków pieniężnych z budżetu Skarbu Państwa poprzez zgłoszenie nieistniejących oraz

 • 16.12.2020 17:48

  M.W. TRADE SA (19/2020) Uruchomienie kredytu w związku z pośrednictwem kredytowym Spółki

 • 06.11.2020 07:30

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 16.09.2020 12:57

  MW TRADE SA (18/2020) Informacja o terminie rozprawy w sprawie wierzytelności przysługującej Emitentowi od Gminy Ostrowice oraz rozliczeniu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 • 28.08.2020 12:14

  MW TRADE SA (17/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ

 • 28.08.2020 12:08

  MW TRADE SA (16/2020) Uchwały NWZ podjęte 28.08.2020 r.

 • 21.08.2020 12:11

  MW TRADE SA (15/2020) Informacja dotycząca nabycia akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

 • 14.08.2020 07:42

  M.W. TRADE SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 31.07.2020 13:00

  M.W. TRADE SA (14/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. wraz z projektami uchwał

 • 22.06.2020 18:14

  M.W. TRADE SA (13/2020) Informacja o całkowitej przedterminowej spłacie poręczonego kredytu

 • 22.06.2020 16:37

  M.W. TRADE SA (12/2020) Informacja dotycząca odpowiedzi Skarbu Państwa (Prokuratorii Generalnej RP) na zarzuty Emitenta od informacji Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zgłoszenia wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice

 • 27.05.2020 09:11

  M.W. TRADE SA (11/2020) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Spółki w trybie art. 428 KSH

 • 19.05.2020 11:35

  M.W. TRADE SA (10/2020) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Spółki w trybie art. 428 KSH

 • 15.05.2020 14:56

  M.W. Trade wypłaci 2,1 zł dywidendy na akcję

 • 15.05.2020 14:46

  M.W. TRADE SA (9/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 15.05.2020 14:37

  M.W. TRADE SA (8/2020) Uchwały ZWZA podjęte 15.05.2020 r.

 • 11.05.2020 17:29

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 30.04.2020 15:06

  M.W. TRADE SA (7/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku

 • 24.04.2020 17:22

  Getin Holding chce wypłaty 2,1 zł dywidendy przez M.W. Trade

 • 24.04.2020 16:57

  M.W. TRADE SA (6/2020) Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały

 • 17.04.2020 15:54

  M.W. TRADE SA (5/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

 • 15.04.2020 15:49

  M.W. TRADE SA (4/2020) Informacja dotycząca decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice

 • 09.04.2020 14:50

  M.W. TRADE SA (3/2020) Informacja dotycząca wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice

 • 13.03.2020 16:12

  M.W. TRADE SA (2/2020) Informacja dotycząca wpływu epidemii koronowirusa COVID-19 na sytuację Spółki

 • 04.03.2020 07:47

  M.W. TRADE SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 30.01.2020 14:23

  M.W. TRADE SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 08.11.2019 08:02

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 07.11.2019 19:38

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE SA

 • 30.10.2019 15:13

  M.W. TRADE SA (19/2019) Całkowita spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu

 • 17.10.2019 19:57

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE SA

 • 17.10.2019 19:53

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE SA

 • 17.10.2019 18:23

  GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami spółki M.W. TRADE SA

 • 14.10.2019 16:28

  M.W. TRADE SA (18/2019) Dokonanie odpisu, przeliczenie oczekiwanej straty oraz rozwiązanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 • 01.10.2019 19:24

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki M.W. TRADE S.A.

 • 01.10.2019 19:24

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki M.W. TRADE S.A.

 • 17.09.2019 12:15

  M.W. TRADE SA (17/2019) Istotna spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu

 • 03.09.2019 16:25

  M.W. TRADE SA (16/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.

 • 30.08.2019 10:26

  M.W. TRADE SA (15/2019) Istotna spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu

 • 28.08.2019 08:16

  GPW: zakończenie obrotu obligacjami serii B2018 spółki M.W. TRADE S.A.

 • 26.08.2019 16:02

  Fundusze Quercus TFI mają mniej niż 5 proc. akcji MW Trade

 • 26.08.2019 15:55

  M.W. TRADE SA (14/2019) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.

 • 22.08.2019 11:10

  M.W. TRADE SA (13/2019) Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

 • 19.08.2019 14:31

  M.W. TRADE SA (12/2019) Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

 • 14.08.2019 08:15

  M.W. TRADE SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 22.05.2019 15:36

  M.W. TRADE SA (8/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 22.05.2019 15:31

  M.W. TRADE SA (7/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 22.05.2019 15:21

  M.W. TRADE SA (6/2019) Uchwały ZWZA podjęte 22.05.2019 r.

 • 17.04.2019 12:54

  M.W. TRADE SA (3/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

 • 29.03.2019 07:52

  M.W. TRADE SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 06.02.2019 19:25

  GPW: 13 lutego 2019 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii B2016 (MWT0219) spółki M.W. TRADE S.A

 • 28.01.2019 14:33

  M.W. TRADE SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.01.2019 14:39

  M.W. TRADE SA (1/2019) Rozliczenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 • 09.01.2019 20:00

  GPW: 16 stycznia 2019 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii A2016 (MWT0119) spółki M.W. TRADE S.A.

 • 07.01.2019 19:28

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE SA

 • 07.01.2019 19:27

  WSE: Komunikat - M.W. TRADE SA

 • 07.01.2019 19:27

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE SA

 • 07.01.2019 18:17

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii C2018, D2018 i E2018 spółki M.W. TRADE SA

 • 20.12.2018 15:54

  M.W. TRADE SA (25/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 20.12.2018 15:11

  M.W. TRADE SA (24/2018) Powołanie Członka Zarządu Spółki

 • 19.12.2018 19:35

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii C2018, D2018 i E2018 spółki M.W. TRADE S.A.

 • 20.11.2018 15:35

  Fundusz Quercus zmniejszył udział w MW Trade do 4,95 proc.

 • 20.11.2018 15:23

  M.W. TRADE SA (23/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.

 • 08.11.2018 08:17

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 15.10.2018 18:39

  GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami spółki M.W. TRADE SA

 • 27.09.2018 16:57

  M.W. TRADE SA (22/2018) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 24.09.2018 16:20

  M.W. TRADE SA (21/2018) Rezygnacja Prezesa Zarządu

 • 10.09.2018 17:05

  Fundusz Quercus ma ponad 5 proc. akcji MW Trade

 • 10.09.2018 16:54

  M.W. TRADE SA (20/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.

 • 07.09.2018 19:07

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE SA

 • 07.09.2018 18:33

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii B2018 spółki M.W. TRADE SA

 • 29.08.2018 19:17

  GPW: w sprawie wprowadzenia obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B2018 spółki M.W. TRADE S.A.

 • 20.08.2018 08:08

  M.W. TRADE SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 06.08.2018 09:52

  M.W. TRADE SA (19/2018) Informacja nt. wartości zobowiązań

 • 23.07.2018 12:03

  M.W. TRADE SA (18/2018) Powzięcie informacji o podpisaniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice.

 • 08.06.2018 18:34

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE

 • 15.05.2018 18:57

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 27.04.2018 11:42

  M.W. TRADE SA (17/2018) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2018 roku

 • 27.04.2018 11:13

  M.W. TRADE SA (16/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 26.04.2018 16:28

  M.W. TRADE SA (15/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 26.04.2018 16:10

  M.W. TRADE SA (14/2018) Uchwały ZWZA podjęte 26.04.2018 r.

 • 26.04.2018 14:23

  MW Trade wypłaci 3,86 mln zł dywidendy za 2017 rok

 • 26.04.2018 14:18

  M.W. TRADE SA (13/2018) Uchwała ZWZA ws. wypłaty dywidendy

 • 17.04.2018 16:00

  M.W. TRADE SA (12/2018) Emisja obligacji

 • 13.04.2018 13:51

  M.W. TRADE SA (11/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na ZWZA

 • 03.04.2018 14:09

  M.W. TRADE SA (10/2018) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA

 • 29.03.2018 17:44

  MW Trade chce wypłacić 3,86 mln zł dywidendy

 • 29.03.2018 17:07

  M.W. TRADE SA (9/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

 • 29.03.2018 17:06

  M.W. TRADE SA (8/2018) Akceptacja przez Radę Nadzorczą rekomendacji ws. wypłaty dywidendy

 • 26.03.2018 13:57

  M.W. TRADE SA (7/2018) Zawarcie umowy z Noble Securities SA - oferowanie obligacji w ramach programu

 • 26.03.2018 13:53

  M.W. TRADE SA (6/2018) Porozumienie o rozwiązaniu umowy z Domem Maklerskim Banku BPS SA - organizacja emisji obligacji

 • 15.03.2018 18:05

  M.W. TRADE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 28.02.2018 19:02

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE SA

 • 12.02.2018 16:06

  M.W. TRADE SA (5/2018) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade S.A.

 • 02.02.2018 13:49

  M.W. TRADE SA (4/2018) Informacja nt. wartości zobowiązań

 • 31.01.2018 16:45

  M.W. TRADE SA (3/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 25.01.2018 13:52

  M.W. TRADE SA (2/2018) Zawarcie umowy z Domem Maklerskim Banku BPS SA - organizacja emisji obligacji

 • 10.01.2018 18:52

  M.W. TRADE SA (1/2018) Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA oraz aneksów do umów kredytowych

 • 28.12.2017 16:42

  M.W. TRADE SA (40/2017) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA

 • 16.11.2017 11:29

  M.W. TRADE SA (39/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

 • 15.11.2017 13:24

  M.W. TRADE SA (38/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 15.11.2017 13:13

  M.W. TRADE SA (37/2017) Uchwały NWZA podjęte 15.11.2017 r.

 • 13.11.2017 16:10

  M.W. TRADE SA (36/2017) Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

 • 08.11.2017 19:16

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 03.11.2017 11:25

  M.W. TRADE SA (35/2017) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2017 roku

 • 25.10.2017 15:40

  M.W. TRADE SA (34/2017) Zmiany w porządku obrad NWZA zgłoszone przez Akcjonariusza

 • 13.10.2017 16:18

  M.W. TRADE SA (33/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

 • 13.10.2017 15:56

  M.W. TRADE SA (32/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 13.10.2017 14:07

  M.W. TRADE SA (31/2017) Zmiany w składzie Zarządu

 • 12.10.2017 17:27

  M.W. TRADE SA (30/2017) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA

 • 12.10.2017 16:18

  M.W. TRADE SA (29/2017) Zawarcie umowy poręczenia

 • 29.09.2017 14:44

  M.W. TRADE SA (28/2017) Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej

 • 22.09.2017 16:21

  M.W. TRADE SA (27/2017) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA

 • 14.09.2017 20:45

  M.W. TRADE SA (26/2017) Zawarcie aneksu do umowy z Alior Bank SA - program emisji obligacji

 • 07.09.2017 12:47

  M.W. Trade przeprowadzi program emisji obligacji o wartości do 100 mln zł

 • 07.09.2017 12:28

  M.W. TRADE SA (25/2017) Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK SA - program emisji obligacji

 • 25.08.2017 19:44

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami M.W. TRADE SA

 • 16.08.2017 11:24

  M.W. TRADE SA (24/2017) Częściowy przedterminowy wykup obligacji serii C2016

 • 07.08.2017 17:58

  M.W. TRADE SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 04.08.2017 13:36

  M.W. TRADE SA (23/2017) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2017 roku

 • 28.07.2017 15:02

  M.W. TRADE SA (22/2017) Zawarcie aneksu do umowy z Alior Bank SA

 • 24.07.2017 16:40

  M.W. TRADE SA (21/2017) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA

 • 29.06.2017 14:26

  M.W. TRADE SA (20/2017) Zawarcie aneksu do umowy z Alior Bank SA

 • 09.06.2017 14:50

  M.W. TRADE SA (19/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 16.05.2017 17:54

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 12.05.2017 13:14

  M.W. TRADE SA (18/2017) Zawarcie umów znaczących

 • 08.05.2017 15:15

  M.W. TRADE SA (17/2017) Informacja nt. wartości zobowiązań

 • 24.04.2017 16:02

  M.W. TRADE SA (16/2017) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2017 roku

 • 24.04.2017 14:23

  M.W. TRADE SA (15/2017) Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 12.04.2017 10:26

  M.W. TRADE SA (14/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 10.04.2017 16:38

  Akcjonariusze MW Trade za wypłatą 0,75 zł brutto dywidendy na akcję

 • 10.04.2017 16:34

  M.W. TRADE SA (13/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 10.04.2017 16:32

  M.W. TRADE SA (12/2017) Uchwały ZWZA podjęte 10.04.2017 r.

 • 10.04.2017 16:31

  M.W. TRADE SA (11/2017) Uchwała ZWZA ws. wypłaty dywidendy

 • 07.04.2017 19:25

  M.W. TRADE SA (10/2017) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA

 • 05.04.2017 18:26

  M.W. TRADE SA (9/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na ZWZA

 • 05.04.2017 18:26

  M.W. TRADE SA (8/2017) Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

 • 28.03.2017 17:28

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE

 • 14.03.2017 17:40

  M.W. TRADE SA (7/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

 • 14.03.2017 16:33

  M.W. TRADE SA (6/2017) Akceptacja przez Radę Nadzorczą rekomendacji ws. wypłaty dywidendy

 • 13.03.2017 19:32

  M.W. Trade chciałby wypłacić do 50 proc. zysku za '16 na dywidendę

 • 13.03.2017 18:48

  M.W. TRADE SA (5/2017) Rekomendacja Zarządu ws. wypłaty dywidendy

 • 13.03.2017 18:47

  M.W. TRADE SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 09.03.2017 19:21

  M.W. TRADE SA (4/2017) Zmiana terminu publikacji raportu za 2016 rok

 • 12.02.2017 12:14

  M.W. TRADE SA (3/2017) Zmiana stanu posiadania przez Beyondream Investments Limited

 • 12.02.2017 12:13

  M.W. TRADE SA (2/2017) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA

 • 30.01.2017 11:00

  M.W. TRADE SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 30.12.2016 11:05

  M.W. TRADE SA (47/2016) Zawarcie umowy znaczącej

 • 01.12.2016 13:09

  M.W. TRADE SA (46/2016) Zmiany w składzie Zarządu

 • 15.11.2016 19:07

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE S.A.

 • 04.11.2016 18:04

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 03.11.2016 17:52

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E2016 spółki M.W. TRADE S.A.

 • 02.11.2016 10:18

  M.W. TRADE SA (45/2016) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 roku

 • 11.10.2016 14:52

  M.W. TRADE SA (44/2016) Zawarcie umów poręczenia

 • 05.10.2016 15:30

  M.W. TRADE SA (43/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

 • 05.10.2016 15:16

  M.W. TRADE SA (42/2016) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

 • 05.10.2016 15:10

  M.W. TRADE SA (41/2016) Uchwały NWZA podjęte 05.10.2016 r.

 • 30.09.2016 14:24

  M.W. TRADE SA (40/2016) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZA

 • 27.09.2016 16:31

  M.W. TRADE SA (39/2016) Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA

 • 09.09.2016 13:28

  M.W. TRADE SA (38/2016) Zawarcie umowy poręczenia

 • 08.09.2016 12:22

  M.W. TRADE SA (37/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

 • 31.08.2016 16:20

  M.W. TRADE SA (36/2016) Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

 • 11.08.2016 18:34

  M.W. TRADE SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 08.08.2016 15:12

  M.W. TRADE SA (35/2016) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2016 roku

 • 04.08.2016 16:10

  M.W. TRADE SA (34/2016) Ugoda mediacyjna

 • 27.07.2016 16:10

  M.W. TRADE SA (33/2016) Informacja nt. wartości zobowiązań

 • 30.06.2016 15:14

  M.W. TRADE SA Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA

 • 13.06.2016 11:11

  M.W. TRADE SA Wykup obligacji

 • 10.06.2016 16:23

  M.W. TRADE SA Emisja obligacji

 • 25.05.2016 14:10

  M.W. TRADE SA Powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 24.05.2016 19:06

  GPW: komunikat - M.W. TRADE SA

 • 24.05.2016 10:05

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE

 • 23.05.2016 18:57

  GPW: pierwszy dzień notowań obligacji M.W. TRADE SA

 • 23.05.2016 15:13

  M.W. TRADE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 20.05.2016 15:39

  M.W. Trade wypłaci 1,15 zł dywidendy na akcję

 • 20.05.2016 15:35

  M.W. TRADE SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

 • 20.05.2016 15:31

  M.W. TRADE SA Uchwały ZWZA podjęte 20.05.2016 r.

 • 20.05.2016 15:29

  M.W. TRADE SA Uchwała ZWZA ws. wypłaty dywidendy

 • 17.05.2016 19:52

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji M.W. TRADE SA

 • 17.05.2016 10:02

  M.W. TRADE SA Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

 • 16.05.2016 15:44

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 13.05.2016 06:35

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 26.04.2016 11:02

  M.W. TRADE SA Wykup obligacji

 • 22.04.2016 14:28

  M.W. TRADE SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

 • 14.04.2016 16:05

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 07.04.2016 18:44

  GPW: ostatnia sesja notowań dla obligacji M.W. TRADE SA

 • 07.04.2016 15:45

  M.W. Trade chce wypłacić w formie dywidendy 9,64 mln zł

 • 07.04.2016 15:37

  M.W. TRADE SA Akceptacja przez Radę Nadzorczą rekomendacji ws. wypłaty dywidendy

 • 31.03.2016 13:22

  M.W. TRADE SA Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 29.03.2016 10:55

  M.W. TRADE SA Wykup obligacji

 • 22.03.2016 13:13

  M.W. TRADE SA Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

 • 21.03.2016 11:53

  M.W. TRADE SA Wykup obligacji

 • 17.03.2016 15:39

  M.W. TRADE SA Emisja obligacji

 • 11.03.2016 15:48

  M.W. TRADE SA Ustanowienie zastawu rejestrowego - BZ WBK Faktor Sp. z o.o.

 • 09.03.2016 18:47

  GPW: ostatnia sesja notowań dla obligacji M.W. TRADE SA

 • 03.03.2016 09:14

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE

 • 29.02.2016 14:28

  M.W. TRADE SA Zawarcie aneksu do umowy z Noble Securities SA - oferta obligacji

 • 26.02.2016 08:33

  M.W. TRADE SA Emisja obligacji

 • 23.02.2016 11:10

  DM BZ WBK obniżył cenę docelową akcji MW Trade do 20 zł

 • 22.02.2016 07:30

  M.W. Trade chce wypłacić w formie dywidendy do 50 proc. zysku netto za '15

 • 22.02.2016 06:39

  M.W. TRADE SA Rekomendacja Zarządu ws. wypłaty dywidendy

 • 22.02.2016 06:37

  M.W. TRADE SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 19.02.2016 11:26

  M.W. TRADE SA Wykup obligacji

 • 18.02.2016 14:14

  M.W. TRADE SA Zmiana terminu publikacji raportu za 2015 rok

 • 08.02.2016 15:34

  M.W. TRADE SA Informacja nt. wartości zobowiązań

 • 01.02.2016 17:22

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE SA

 • 29.01.2016 18:13

  GPW: komunikat - M.W. TRADE SA

 • 29.01.2016 18:11

  GPW: NOBLE SECURITIES animatorem M.W. TRADE SA

 • 27.01.2016 13:16

  M.W. TRADE SA Ustanowienie zastawu rejestrowego - Bank BPH SA

 • 27.01.2016 11:13

  M.W. TRADE SA Emisja obligacji

 • 19.01.2016 15:22

  M.W. TRADE SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 13.01.2016 16:31

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 07.01.2016 15:07

  M.W. TRADE SA Ustanowienie zastawu rejestrowego - Bank Zachodni WBK SA

 • 30.12.2015 13:22

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy z Noble Securities SA - Publiczny program emisji obligacji

 • 30.12.2015 13:21

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy z Noble Securities SA - oferta obligacji

 • 23.12.2015 15:40

  M.W. TRADE SA Zawarcie umów pożyczki z TU Europa SA i TUnŻ Europa SA

 • 18.12.2015 17:06

  M.W. TRADE SA Zawarcie umów poręczenia

 • 17.12.2015 11:53

  M.W. TRADE SA Wykup obligacji

 • 16.12.2015 10:52

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 09.12.2015 16:51

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy z Alior Bank SA - Program emisji obligacji

 • 30.11.2015 12:02

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 12.11.2015 15:28

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy poręczenia

 • 09.11.2015 11:21

  M.W. TRADE SA Wykup obligacji

 • 06.11.2015 13:11

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy poręczenia

 • 06.11.2015 10:37

  M.W. TRADE SA Wykup obligacji

 • 04.11.2015 15:12

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy pożyczki z BZ WBK Faktor Sp. z o.o.

 • 02.11.2015 11:59

  M.W. TRADE SA Wykup obligacji

 • 02.11.2015 06:45

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 28.10.2015 12:41

  M.W. TRADE SA Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2015 roku

 • 27.10.2015 14:40

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy poręczenia

 • 09.10.2015 10:29

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 09.10.2015 10:22

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 06.10.2015 10:03

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 16.09.2015 15:28

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy poręczenia

 • 11.09.2015 11:43

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 04.09.2015 11:41

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy poręczenia

 • 28.08.2015 11:21

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 28.08.2015 08:54

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 19.08.2015 12:00

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 04.08.2015 15:18

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 04.08.2015 06:07

  M.W. TRADE SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 31.07.2015 16:13

  M.W. TRADE SA Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2015 roku

 • 31.07.2015 15:59

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 31.07.2015 14:38

  M.W. TRADE SA Ustanowienie zastawu rejestrowego - Bank Zachodni WBK SA

 • 16.07.2015 16:12

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 16.07.2015 16:04

  M.W. TRADE SA Ustanowienie zastawu rejestrowego

 • 09.07.2015 14:59

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 07.07.2015 16:20

  M.W. TRADE SA Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 30.06.2015 15:37

  M.W. TRADE SA Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA

 • 30.06.2015 12:08

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 29.06.2015 11:54

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 26.06.2015 15:10

  M.W. TRADE SA Emisja obligacji

 • 26.06.2015 12:49

  M.W. TRADE SA Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA

 • 25.06.2015 12:36

  M.W. TRADE SA Ustanowienie zastawu rejestrowego

 • 25.06.2015 12:35

  M.W. TRADE SA Rejestracja zmian w Statucie Spółki

 • 19.06.2015 15:53

  M.W. TRADE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 03.06.2015 16:01

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 29.05.2015 14:21

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 27.05.2015 15:49

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy poręczenia

 • 14.05.2015 16:29

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 12.05.2015 09:55

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK SA - Program emisji obligacji

 • 07.05.2015 06:30

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 04.05.2015 15:48

  M.W. TRADE SA Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2015 roku

 • 29.04.2015 14:57

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 27.04.2015 11:22

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 03.04.2015 12:10

  M.W. TRADE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 02.04.2015 14:19

  M.W. TRADE SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 02.04.2015 14:01

  M.W. TRADE SA Uchwały ZWZA podjęte 02.04.2015 r., w tym zmiany Statutu

 • 02.04.2015 13:28

  M.W. Trade wypłaci 1,02 zł dywidendy na akcję

 • 02.04.2015 13:19

  M.W. TRADE SA Uchwała ZWZA ws. wypłaty dywidendy

 • 01.04.2015 17:13

  M.W. TRADE SA Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na ZWZA

 • 31.03.2015 15:44

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 30.03.2015 17:10

  M.W. TRADE SA Rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej

 • 27.03.2015 18:55

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 10.03.2015 14:56

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 06.03.2015 17:04

  M.W. TRADE SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał, w tym proponowane zmiany w Statucie

 • 06.03.2015 16:01

  M.W. Trade chce przeznaczyć 8,55 mln zł na wypłatę dywidendy za 2014 r.

 • 06.03.2015 15:41

  M.W. TRADE SA Akceptacja przez Radę Nadzorczą rekomendacji ws. wypłaty dywidendy

 • 06.03.2015 15:35

  M.W. TRADE SA Zawarcie aneksu do umowy generalnej z Idea Bank SA

 • 27.02.2015 14:27

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 26.02.2015 11:30

  DM BZ WBK podniósł ceny docelowe dla EuCo, Magellana i Votum

 • 23.02.2015 07:24

  M.W. TRADE SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 20.02.2015 20:07

  M.W. Trade chce wypłacić w formie dywidendy do 50 proc. zysku netto za '14

 • 20.02.2015 19:54

  M.W. TRADE SA Rekomendacja Zarządu ws. wypłaty dywidendy

 • 20.02.2015 19:51

  M.W. TRADE SA Zmiana terminu publikacji raportu za 2014 rok

 • 17.02.2015 15:26

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 30.01.2015 09:20

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 20.01.2015 14:32

  M.W. TRADE SA Spełnienie warunku zawieszającego - JM

 • 13.01.2015 13:41

  M.W. TRADE SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 09.01.2015 16:20

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 09.01.2015 10:10

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 07.01.2015 15:55

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 31.12.2014 12:38

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 30.12.2014 11:59

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 29.12.2014 15:27

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 24.12.2014 11:46

  M.W. TRADE SA ustanowienie zastawu rejestrowego - Bank Zachodni WBK SA

 • 17.12.2014 16:25

  M.W. TRADE SA spełnienie warunków zawieszających - Bank Millennium SA

 • 17.12.2014 16:24

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 12.12.2014 16:06

  M.W. TRADE SA spełnienie warunku zawieszającego - JST

 • 12.12.2014 11:52

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy pożyczki z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa SA

 • 12.12.2014 11:46

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy pożyczki z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa SA

 • 12.12.2014 11:44

  M.W. TRADE SA zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Millennium SA

 • 11.12.2014 09:13

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy o MultiLinię z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 10.12.2014 12:39

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 05.12.2014 13:07

  M.W. TRADE SA spełnienie warunków zawieszających - FM Bank PBP SA

 • 03.12.2014 19:48

  M.W. TRADE SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z FM Bank PBP SA

 • 28.11.2014 14:13

  M.W. TRADE SA zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 17.11.2014 13:39

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 04.11.2014 16:09

  M.W. TRADE SA zmiana stanu posiadania przez fundusze Quercus TFI SA

 • 31.10.2014 12:00

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 31.10.2014 07:27

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 28.10.2014 13:29

  M.W. TRADE SA zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2014 roku

 • 24.10.2014 16:14

  M.W. TRADE SA wykup obligacji

 • 15.10.2014 15:07

  M.W. TRADE SA ustanowienie zastawu rejestrowego

 • 06.10.2014 14:15

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 06.10.2014 14:08

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 03.10.2014 14:41

  M.W. TRADE SA ustanowienie zastawu rejestrowego

 • 02.10.2014 13:42

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 18.09.2014 14:45

  M.W. TRADE SA zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA

 • 15.09.2014 14:21

  M.W. TRADE SA transakcje osoby zobowiązanej

 • 12.09.2014 12:40

  Aviva OFE ma ponad 5 proc. głosów na walnym M.W. Trade

 • 12.09.2014 12:19

  M.W. TRADE SA zmiana stanu posiadania - przekroczenie progu 5% głosów

 • 11.09.2014 10:44

  M.W. TRADE SA transakcje osoby zobowiązanej

 • 10.09.2014 10:44

  M.W. TRADE SA Transakcje osoby zobowiązanej

 • 26.08.2014 07:46

  M.W. TRADE SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 25.08.2014 14:45

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 22.08.2014 17:06

  M.W. TRADE SA Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2014 roku

 • 18.08.2014 12:33

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 14.08.2014 16:14

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej - zamknięcie opóźnienia

 • 05.08.2014 16:21

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 05.08.2014 10:04

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 11.07.2014 09:38

  M.W. TRADE SA zawarcie aneksu do umowy generalnej z Idea Bank SA

 • 09.07.2014 12:17

  M.W. TRADE SA wybór biegłego rewidenta

 • 08.07.2014 15:44

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 03.07.2014 17:09

  GPW: Animator dla obligacji spółki M.W. TRADE

 • 02.07.2014 15:46

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 01.07.2014 10:03

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 27.06.2014 18:15

  M.W. TRADE SA wcześniejszy wykup obligacji

 • 27.06.2014 18:14

  M.W. TRADE SA zawarcie aneksu do umowy generalnej z Idea Bank SA

 • 26.06.2014 18:37

  M.W. TRADE SA zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA

 • 24.06.2014 09:19

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji na okaziciela serii A2014 spółki M.W. TRADE S.A.

 • 05.06.2014 15:15

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 03.06.2014 13:10

  M.W. TRADE SA zmiana stanu posiadania przez fundusze Quercus TFI SA

 • 03.06.2014 09:23

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 28.05.2014 16:03

  M.W. TRADE SA zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA

 • 12.05.2014 13:56

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 09.05.2014 17:07

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 06.05.2014 15:51

  M.W. TRADE SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014

 • 05.05.2014 14:30

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 05.05.2014 14:30

  M.W. TRADE SA uzupełnienie raportu rocznego za 2013

 • 29.04.2014 09:11

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 26.04.2014 17:24

  M.W. TRADE SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 26.04.2014 17:19

  M.W. TRADE SA transakcje osoby zobowiązanej

 • 26.04.2014 17:18

  M.W. TRADE SA zmiany stanu posiadania

 • 23.04.2014 10:40

  ZWZ MW Trade zdecydowało o wypłacie 0,83 zł dywidendy na akcję za '13

 • 23.04.2014 10:32

  M.W. TRADE SA zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 23.04.2014 10:31

  M.W. TRADE SA uchwały ZWZA podjęte 22.04.2014 r.

 • 23.04.2014 10:30

  M.W. TRADE SA uchwała ZWZA ws. wypłaty dywidendy

 • 23.04.2014 10:28

  M.W. TRADE SA Ustanowienie zastawu

 • 17.04.2014 15:41

  M.W. TRADE SA emisja obligacji

 • 14.04.2014 15:28

  M.W. TRADE SA ustanowienie zastawu

 • 14.04.2014 15:28

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 08.04.2014 12:17

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 08.04.2014 12:15

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 08.04.2014 12:13

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 03.04.2014 18:01

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 02.04.2014 11:44

  M.W. TRADE SA Informacja nt. wartości zobowiązań

 • 28.03.2014 12:46

  M.W. TRADE SA rezygnacja z członkostwa w radzie nadzorczej

 • 26.03.2014 14:29

  M.W. TRADE SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z FM Bank PBP SA

 • 25.03.2014 12:05

  M.W. TRADE SA zmiana terminu ZWZA

 • 25.03.2014 10:22

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy z Bankiem Millennium SA

 • 24.03.2014 15:17

  ZWZ MW Trade zdecyduje o wypłacie 0,83 zł dywidendy na akcję za '13

 • 24.03.2014 15:05

  M.W. TRADE SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZA wraz z projektami uchwał

 • 24.03.2014 13:13

  M.W. TRADE SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 18.03.2014 15:17

  M.W. TRADE SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 13.03.2014 15:26

  Analitycy wierzą w branżę windykacyjną, wyceny spółek są niskie, zyski powinny rosnąć (analiza)

 • 13.03.2014 15:14

  Rynek finansowania służby zdrowia nadal atrakcyjny, Magellan faworytem analityków (analiza)

 • 10.03.2014 14:31

  M.W. TRADE SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

 • 28.02.2014 15:32

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 25.02.2014 17:45

  Zarząd MW Trade chce przeznaczyć na dywidendę do 50 proc. zysku za '13

 • 25.02.2014 17:41

  M.W. TRADE SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 25.02.2014 17:40

  M.W. TRADE SA Rekomendacja zarządu ws. wypłaty dywidendy

 • 21.02.2014 16:46

  M.W. TRADE SA Zmiana terminu publikacji raportu za 2013 r.

 • 17.02.2014 11:55

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 14.02.2014 13:22

  DM Banku BPS rekomenduje "kupuj" MW Trade i Magellana

 • 10.02.2014 16:06

  M.W. TRADE SA wygaśnięcie poręczenia w związku z wykonaniem zobowiązania przez dłużnika

 • 06.02.2014 12:34

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 05.02.2014 08:51

  GPW: Animator obligacji M. W. TRADE

 • 31.01.2014 11:16

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 30.01.2014 19:58

  GPW: Pierwsze notowanie obligacji H2013

 • 29.01.2014 12:15

  M.W. TRADE SA zwiększenie stanu posiadania przez fundusze Quercus TFI SA

 • 29.01.2014 10:50

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy faktoringowej z BZ WBK Faktor sp. z o.o.

 • 24.01.2014 10:13

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 22.01.2014 18:04

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki M.W. TRADE SA

 • 13.01.2014 12:20

  M.W. TRADE SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 31.12.2013 14:29

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 26.12.2013 15:13

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 10.12.2013 16:49

  M.W. TRADE SA Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 30.10.2013 13:06

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 24.10.2013 10:13

  M.W. TRADE SA zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2013 roku

 • 10.10.2013 15:43

  M.W. TRADE SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

 • 09.10.2013 15:12

  M.W. TRADE SA powołanie do składu rady nadzorczej

 • 09.10.2013 15:11

  M.W. TRADE SA uchwały NWZA podjęte 09.10.2013 r.

 • 04.10.2013 11:49

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 25.09.2013 15:14

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 20.09.2013 16:44

  M.W. TRADE SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 13.09.2013 11:27

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 11.09.2013 13:30

  M.W. TRADE SA ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał

 • 04.09.2013 17:00

  M.W. TRADE SA rezygnacja z członkostwa w radzie nadzorczej

 • 02.09.2013 12:37

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 30.08.2013 14:33

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 27.08.2013 17:42

  M.W. TRADE SA Raport okresowy półroczny za 2013 P

 • 23.08.2013 11:28

  M.W. TRADE SA zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2013 roku

 • 22.08.2013 10:49

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 25.07.2013 18:46

  GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki M.W. TRADE

 • 23.07.2013 11:57

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 18.07.2013 19:22

  GPW: Komunikat - M.W. TRADE SA

 • 18.07.2013 12:00

  Trigon DM podwyższa ceny docelowe akcji Magellana i MW Trade

 • 17.07.2013 09:09

  M.W. TRADE SA - zawarcie umowy znaczącej

 • 16.07.2013 18:41

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji G2013

 • 16.07.2013 10:51

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 09.07.2013 11:57

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy kredytowej z BZ WBK SA

 • 08.07.2013 11:28

  M.W. TRADE SA emisja obligacji

 • 04.07.2013 11:00

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 01.07.2013 11:19

  M.W. TRADE SA wykup obligacji

 • 28.06.2013 11:53

  M.W. TRADE SA Emisja obligacji

 • 27.06.2013 17:07

  M.W. TRADE SA - zawarcie umowy znaczącej

 • 27.06.2013 17:02

  M.W. TRADE SA Wybór biegłego rewidenta

 • 27.06.2013 16:57

  M.W. TRADE SA - zawarcie umowy znaczącej

 • 24.06.2013 10:30

  M.W. TRADE SA wykup obligacji

 • 14.06.2013 12:32

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 14.06.2013 12:24

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 12.06.2013 21:48

  M.W. TRADE SA przekroczenie progu 20% głosów

 • 12.06.2013 21:47

  M.W. TRADE SA nabycie akcji przez podmiot zależny od prezesa zarządu

 • 11.06.2013 13:38

  M.W. TRADE SA emisja obligacji

 • 11.06.2013 13:29

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 07.06.2013 12:58

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy cesji wierzytelności z Debito FIZ

 • 14.05.2013 19:51

  M.W. TRADE SA Raport okresowy kwartalny 1/2013 Q

 • 14.05.2013 15:52

  M.W. TRADE SA zawarcie umowy znaczącej

 • 06.05.2013 16:49

  M.W. TRADE SA - spełnienie warunku zawieszającego