Mostostal Warszawa SA

skrót: MSW

Brak kursu dla wybranej firmy

Należy do grona największych holdingów budowlanych w Polsce, realizując inwestycje w generalnym wykonawstwie we wszystkich sektorach branży budowlanej. Grupa ma także doświadczenie w tworzeniu konstrukcji stalowych i instalacji technologicznych dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego. Inwestorem strategicznym jest Acciona SA – hiszpańska firma działająca w ponad 30 krajach na świecie w sektorze infrastruktury, energetyki odnawialnej, czystych technologii oraz gospodarki wodnej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Acciona Infraestructuras S.A.poprzez Acciona Construccion SA, zależne od Acciona SA12 426 38862,13%12 426 38862,13%
PZU OFE Złota Jesieńportfel3 826 19419,13%3 826 19419,13%

Kategoria • 11.01.2021 14:43

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (2/2021) Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.

 • 05.01.2021 13:19

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (1/2021) Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

 • 23.12.2020 14:10

  Mostostal Warszawa podpisał z Vantage Development umowę o wartości 47,6 mln zł

 • 23.12.2020 13:46

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (55/2020) Zawarcie umowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego

 • 01.12.2020 13:34

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (54/2020) Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.

 • 23.11.2020 07:49

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS

 • 23.11.2020 07:48

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 19.11.2020 13:52

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (53/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2020 r.

 • 13.11.2020 23:33

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (52/2020) Oddanie bloku energetycznego o mocy 910MW w Jaworznie do eksploatacji oraz zawarcie ugody i aneksu nr 9 do umowy z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.

 • 10.11.2020 11:23

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (51/2020) Zawarcie umowy na budowę Hali Sportowej AGH w Krakowie

 • 09.11.2020 11:12

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (50/2020) Umowa AMK Kraków S.A., podmiotu zależnego Mostostal Warszawa S.A., z Hutą Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A.

 • 05.11.2020 14:26

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (49/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 04.11.2020 16:06

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (48/2020) Informacja w sprawie podpisania Aneksu do Umowy na linię gwarancyjną

 • 03.11.2020 15:33

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (47/2020) Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.

 • 22.10.2020 12:10

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (46/2020) Zawarcie Aneksu do umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe

 • 12.10.2020 14:32

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (45/2020) Zawarcie umowy nabycia nieruchomości

 • 01.10.2020 15:42

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (44/2020) Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.

 • 30.09.2020 10:38

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (43/2020) Zawarcie umowy z PKP Intercity na zaprojektowanie i budowę myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą we Wrocławiu

 • 30.09.2020 07:48

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PS

 • 30.09.2020 07:46

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 25.09.2020 20:17

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (42/2020) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

 • 31.08.2020 16:01

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (41/2020) Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.

 • 27.08.2020 14:28

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (40/2020) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki

 • 10.08.2020 10:48

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (39/2020) Zawarcie umów z Société Générale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

 • 25.06.2020 16:42

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (31/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 11.06.2020 11:20

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (30/2020) Zawarcie aneksu nr 8 do umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno.

 • 02.06.2020 13:39

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (29/2020) Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.

 • 22.05.2020 13:10

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (28/2020) Podpisanie aneksu na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną w Szczecinie przy ul. Panoramicznej i Krasińskiego

 • 21.05.2020 08:53

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (27/2020) Umowa AMK Kraków S.A., podmiotu zależnego Mostostal Warszawa S.A., z Hutą Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A.

 • 18.05.2020 08:14

  Portfel zleceń grupy Mostostal Warszawa po I kw. '20 wyniósł 2,24 mld zł

 • 18.05.2020 07:10

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

 • 18.05.2020 07:09

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 15.05.2020 16:51

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (26/2020) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

 • 15.05.2020 14:23

  Oferta konsorcjum z Mostostalem Warszawa za 2,23 mld zł najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA

 • 14.05.2020 14:46

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (25/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2020 r.

 • 06.05.2020 10:07

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (24/2020) Umowa AMK Kraków S.A., podmiotu zależnego Mostostal Warszawa S.A., z Enea Elektrownia Połaniec S.A.

 • 05.05.2020 08:55

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (23/2020) Zawarcie porozumienia w sprawie dalszej realizacji projektu Jaworzno

 • 04.05.2020 18:53

  Tauron szacuje, że blok w Elektrowni Jaworzno zostanie oddany do 15 listopada (opis)

 • 04.05.2020 18:32

  Tauron szacuje, że blok w Elektrowni Jaworzno zostanie oddany do 15 listopada 2020 r.

 • 04.05.2020 14:24

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (22/2020) Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.

 • 21.04.2020 07:19

  Mostostal Warszawa liczy w '20 na dalszy wzrost portfela zamówień

 • 21.04.2020 06:58

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 21.04.2020 06:56

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 17.04.2020 10:04

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (21/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r.

 • 07.04.2020 13:33

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (20/2020) Podpisanie Aneksów do Umów pożyczek z Acciona Construcción S.A.

 • 31.03.2020 14:40

  Oferta Mostostalu Warszawa za 635 mln zł najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA

 • 31.03.2020 14:30

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (19/2020) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

 • 27.03.2020 11:48

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (18/2020) Informacja w sprawie odpisu aktualizującego

 • 20.03.2020 09:15

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (17/2020) Wpływ stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną i finansową Mostostal Warszawa oraz Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa

 • 13.03.2020 13:24

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (16/2020) Umowa AMK Kraków, podmiotu zależnego Mostostal Warszawa S.A., z CIECH Soda Polska S.A.

 • 10.03.2020 15:31

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (15/2020) Informacja w sprawie podpisania Aneksu do Umowy na linię gwarancyjną

 • 09.03.2020 15:51

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (14/2020) Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia nieruchomości

 • 06.03.2020 19:29

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (13/2020) Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno

 • 06.03.2020 17:26

  Tauron szacuje, że blok w Elektrowni Jaworzno zostanie oddany do 31 lipca 2020

 • 20.02.2020 12:25

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (12/2020) Zawarcie umowy na budowę domu studenckiego BaseCamp w Katowicach

 • 19.02.2020 10:32

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (11/2020) Nabycie pakietu akcji AMK Kraków S.A.

 • 17.02.2020 14:13

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (10/2020) Powiadomienie o zawieszeniu realizacji robót przy Elektrowni Ostrołęka C.

 • 13.02.2020 12:22

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (9/2020) Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno

 • 11.02.2020 14:55

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (8/2020) Zawarcie umowy na realizację obiektów Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych w Krakowie

 • 07.02.2020 10:01

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (7/2020) Zawarcie umowy na budowę S11 Koszalin - Szczecinek odc. w. Koszalin Zachód - w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie - węzeł Koszalin Południe

 • 04.02.2020 13:59

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (5/2020) Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno

 • 31.01.2020 11:27

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (5/2020) Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno

 • 30.01.2020 18:44

  Tauron szacuje, że blok w Elektrowni Jaworzno zostanie oddany do 15 II

 • 28.01.2020 12:02

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (4/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 08.01.2020 14:17

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (3/2020) Zawiadomienie PTE PZU S.A. o zmianie stanu posiadania akcji OFE PZU "Złota Jesień" w Mostostal Warszawa S.A.

 • 07.01.2020 15:56

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (2/2020) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

 • 07.01.2020 15:30

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (1/2020) Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

 • 30.12.2019 19:40

  Rafako obniża oczekiwaną rentowność kontraktu w Jaworznie do 5 proc.

 • 30.12.2019 17:04

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (65/2019) Informacja w sprawie podpisania Aneksu do Umowy na linię gwarancyjną

 • 19.12.2019 16:39

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (64/2019) Informacja o zawarciu aneksu nr 7 do umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno

 • 19.12.2019 16:16

  Tauron podpisał z Rafako i Mostostalem Warszawa aneks do umowy na blok w Elektrowni Jaworzno

 • 05.12.2019 11:50

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (63/2019) Zawarcie Umowy zlecenia udzielania gwarancji w ramach limitu

 • 04.12.2019 12:32

  Konsorcjum Mostostalu Warszawa wybuduje zbiorniki magazynowe dla PERN za 132,5 mln zł netto

 • 04.12.2019 12:26

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (62/2019) Zawarcie umowy na budowę zbiornika w Bazie Paliw w Boronowie oraz zbiorników w Bazie Paliw w Rejowcu.

 • 29.11.2019 13:47

  Oferta Mostostalu Warszawa za 478,3 mln zł najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA

 • 29.11.2019 13:40

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (61/2019) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

 • 29.11.2019 08:04

  Portfel zleceń grupy Mostostal Warszawa po trzech kwartałach '19 wyniósł 2,32 mld zł

 • 29.11.2019 07:35

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 29.11.2019 07:33

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 21.11.2019 08:54

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (60/2019) Powiadomienie o otrzymaniu przez Spółkę aktualizacji informacji dotyczących zmiany postanowień umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację Projektu Jaworzno

 • 28.10.2019 13:53

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (59/2019) Zawarcie umowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego "B6" przy al. Rzeczpospolitej w Warszawie

 • 22.10.2019 12:20

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (58/2019) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 18.10.2019 14:03

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (57/2019) Otrzymanie pozwu złożonego przez Gamma Inwestycje S.A.

 • 17.10.2019 19:48

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (56/2019) Powiadomienie o otrzymaniu przez Spółkę informacji dotyczących zmiany postanowień umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację Projektu Jaworzno

 • 17.10.2019 16:12

  Tauron uzgodnił warunki rozszerzenia prac przy Jaworznie; przejęcie do eksploatacji do 31 stycznia (opis)

 • 17.10.2019 15:48

  Tauron uzgodnił warunki rozszerzenia prac przy Jaworznie; przejęcie bloku do eksploatacji do 31 stycznia

 • 17.10.2019 14:47

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (55/2019) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki

 • 15.10.2019 12:04

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (54/2019) Zawarcie Aneksu do umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe

 • 10.10.2019 18:17

  PGE zakończyła budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

 • 04.10.2019 12:06

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (53/2019) Zawarcie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na zaprojektowanie i wybudowanie siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

 • 25.09.2019 07:54

  Portfel zleceń grupy Mostostal Warszawa po pierwszym półroczu '19 wyniósł 1,98 mld zł

 • 25.09.2019 07:39

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 25.09.2019 07:30

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 24.09.2019 12:39

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (52/2019) Zawarcie umowy na budowę zespołu dwóch budynków przeznaczonych pod usługi ochrony zdrowia.

 • 20.09.2019 11:36

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (51/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2019 r.

 • 17.09.2019 15:19

  Konsorcjum Rafako i Mostostal Warszawa zaproponowało dodatkowe prace przy bloku Jaworzno

 • 06.09.2019 14:22

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (50/2019) Podpisanie umowy w sprawie sprzedaży nieruchomości

 • 03.09.2019 12:22

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (49/2019) Zawarcie umowy na budowę budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

 • 29.08.2019 20:10

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (48/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 29.08.2019 19:15

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (47/2019) Zawiadomienie Corporación Acciona Infraestructuras S.A. w związku pośrednim nabyciem akcji Mostostal Warszawa S.A.

 • 29.08.2019 19:11

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (45/2019) Zawiadomienie Acciona Construcción S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Mostostal Warszawa S.A.

 • 29.08.2019 19:07

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (46/2019) Zawiadomienie Acciona S.A. w związku pośrednim nabyciem akcji Mostostal Warszawa S.A.

 • 29.08.2019 12:43

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (44/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa

 • 27.08.2019 16:04

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (43/2019) Zawarcie umowy na przebudowę dworca kolejowego Gdańsk Główny

 • 27.08.2019 08:44

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (42/2019) Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

 • 26.08.2019 15:46

  W wezwaniu na Mostostal Warszawa w II etapie zawarto transakcje na 573.518 akcji

 • 23.08.2019 08:22

  Oferta Mostostalu Warszawa za 199,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu w Szczecinie

 • 23.08.2019 08:11

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (41/2019) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

 • 16.08.2019 13:52

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (40/2019) Zawarcie umów z Société Générale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

 • 31.05.2019 11:24

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (20/2019) Zakończenie realizacji bloku energetycznego nr 5 w Elektrowni Opole

 • 30.05.2019 10:06

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (19/2019) Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.05.2019 10:01

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (19/2019) Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowychgo do badania sprawozdań finansowych

 • 30.05.2019 07:26

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

 • 30.05.2019 07:23

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny 1/2019 Q

 • 20.05.2019 11:54

  Mostostal Warszawa podpisał umowę na 171,5 mln zł brutto na budowę obwodnicy Praszki

 • 20.05.2019 11:36

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (17/2019) Zawarcie umowy w sprawie budowy obwodnicy Praszki

 • 15.04.2019 17:44

  Portfel zleceń grupy Mostostal Warszawa na koniec '18 wyniósł 2,06 mld zł

 • 15.04.2019 17:13

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 15.04.2019 17:10

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 12.04.2019 12:20

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (11/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r.

 • 28.03.2019 15:55

  Oferta Mostostalu Warszawa za 171,5 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA

 • 28.03.2019 15:44

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (9/2019) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

 • 19.03.2019 16:15

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (8/2019) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

 • 08.03.2019 18:26

  Mostostal Warszawa ma umowę na budowę domu studenckiego w Łodzi za 110 mln zł brutto

 • 08.03.2019 18:20

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (7/2019) Zawarcie umowy na budowę domu studenckiego BaseCamp w Łodzi przy ul. Rembielińskiego 16/18

 • 07.02.2019 09:54

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (6/2019) Podpisanie Aneksów do Umów pożyczek z Acciona Construcción S.A.

 • 06.02.2019 13:52

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (5/2019) Informacja w sprawie podpisania aneksu do Umowy na linię gwarancyjną

 • 01.02.2019 07:37

  ZUO złożył pozew wzajemny przeciwko Mostostalowi Warszawa na kwotę 211,8 mln zł

 • 01.02.2019 07:18

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (4/2019) Złożenie pozwu wzajemnego przeciwko Mostostal Warszawa S.A.

 • 30.01.2019 17:33

  Sąd Apelacyjny zdecydował, że Mostostal Warszawa ma zapłacić na rzecz Doraco 10,93 mln zł

 • 30.01.2019 17:22

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (3/2019) Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa DORACO spółka z o.o. przeciwko Mostostal Warszawa S.A.

 • 29.01.2019 12:48

  Sąd wstrzymał wykonanie wyroku ws. zwrotu Mostostalowi Warszawa 33,8 mln zł

 • 29.01.2019 12:21

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (2/2019) Postanowienie o wstrzymaniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

 • 14.01.2019 15:51

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 04.12.2018 14:50

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (61/2018) Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa Mostostal Warszawa SA przeciwko Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie

 • 29.11.2018 07:27

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 29.11.2018 07:27

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 20.11.2018 16:21

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (60/2018) Zawarcie umowy na budowę budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. abp. Józefa Teodorowicza 8

 • 14.11.2018 16:08

  Konsorcjum z Mostostalem Warszawa ma umowę na budowę odcinka S19 za 272,5 mln zł brutto

 • 14.11.2018 15:53

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (59/2018) W sprawie zawarcia umowy na budowę drogi ekspresowej S19 - zdanie "A" od węzła "Nisko Południe " do węzła "Podgórze"

 • 09.11.2018 08:54

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (58/2018) Częściowe utrzymanie w mocy/częściowe oddalenie powództwa konsorcjum w którym uczestniczyła Spółka

 • 06.11.2018 14:46

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (57/2018) Zawarcie znaczącej umowy

 • 30.10.2018 15:33

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (56/2018) Podpisanie aneksu nr 4 do Umowy na rozbudowę Szpitala Miejskiego w Krakowie

 • 25.10.2018 10:03

  Oferta Mostostalu Warszawa najlepsza w przetargu na budowę szkoły w Wilanowie za 59,1 mln zł brutto

 • 25.10.2018 09:53

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (55/2018) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

 • 19.10.2018 11:06

  Mostostal Warszawa zapłaci Portowi Lotniczemu Warszawa - Modlin 0,5 mln zł w ramach ugody sądowej

 • 19.10.2018 10:53

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (54/2018) Informacja o ugodzie z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa - Modlin Sp. z o.o.

 • 15.10.2018 14:52

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (53/2018) Podpisanie aneksu nr 2 do umowy Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku - zadanie I

 • 10.10.2018 14:09

  PGE GiEK ma aneks z generalnym wykonawcą bloków w Opolu

 • 10.10.2018 13:54

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (52/2018) Zawarcie aneksu w sprawie terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

 • 28.09.2018 17:09

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 28.09.2018 17:05

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 27.09.2018 15:13

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (51/2018) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

 • 18.09.2018 11:27

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (50/2018) Zawarcie umowy na budowę Centrum rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli

 • 17.09.2018 12:43

  Mostostal Warszawa ma umowę na 73,4 mln zł brutto

 • 17.09.2018 12:26

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (49/2018) Zawarcie umowy na budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 • 10.09.2018 16:14

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (48/2018) Zawarcie Aneksu do umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe

 • 10.09.2018 16:11

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (47/2018) Podpisanie Aneksu nr VI do umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.

 • 10.09.2018 16:08

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (46/2018) Podpisanie Aneksu nr V do umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.

 • 05.09.2018 14:40

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (45/2018) Zawarcie umowy z TAURON Wytwarzanie S.A.

 • 29.08.2018 09:20

  Oferta Mostostalu Warszawa za 66,08 mln zł brutto najkorzystniejszą dla Tauron Wytwarzanie

 • 29.08.2018 08:57

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (44/2018) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

 • 28.08.2018 12:01

  Mostostal Warszawa podpisał umowę z Elektrociepłownią Stalowa Wola na 55 mln zł brutto

 • 28.08.2018 11:32

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (43/2018) Zawarcie umowy na budowę rezerwowego źródła ciepła w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A

 • 23.08.2018 18:45

  Mostostal Warszawa rozbuduje zakład w Jelczu-Laskowicach za 53,16 mln zł netto

 • 23.08.2018 18:24

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (42/2018) Umowa na rozbudowę istniejącego zakładu Autoliv w Jelczu-Laskowicach Faza 2 APL

 • 20.08.2018 12:25

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (41/2018) Zawarcie umowy rozbudowy wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach

 • 08.08.2018 11:41

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (40/2018) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

 • 01.08.2018 16:17

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (39/2018) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

 • 26.07.2018 16:03

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (38/2018) Zawarcie umowy na budowę obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73

 • 19.07.2018 16:04

  Trakcja i Mostostal Warszawa mają umowę za 685,94 mln zł na budowę odcinka S61

 • 19.07.2018 15:45

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (37/2018) Zawarcie umowy na budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko

 • 10.07.2018 15:26

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (36/2018) Podpisanie umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.

 • 15.06.2018 12:13

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (35/2018) Zawarcie aneksu do Umowy ramowej o udzielenie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego

 • 08.06.2018 12:45

  Konsorcjum z Mostostalem Warszawa zbuduje halę widowiskowo-sportową w Puławach za 86,93 mln zł

 • 08.06.2018 12:24

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (34/2018) Podpisanie umowy na budowę hali widowiskowo-sportowej w Puławach

 • 06.06.2018 10:41

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (33/2018) Aneks nr 3 - Lipowe Zacisze Pruszków

 • 30.05.2018 15:11

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (32/2018) Pozew wzajemny złożony przez Gminę Olsztyn

 • 29.05.2018 15:51

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (31/2018) Podpisanie aneksu do umowy Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Otwocku - zadanie I

 • 25.05.2018 13:08

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (30/2018) Podpisanie umowy pożyczki z Acciona Construcción S.A.

 • 18.05.2018 12:12

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (29/2018) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

 • 14.05.2018 17:08

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 14.05.2018 17:03

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 10.05.2018 15:29

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (28/2018) Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

 • 10.05.2018 15:27

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (27/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 r.

 • 10.05.2018 15:24

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (26/2018) Zmiany w Zarządzie Mostostal Warszawa S.A.

 • 24.04.2018 15:53

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (25/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 24.04.2018 15:51

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (24/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 24.04.2018 15:47

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (23/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A.

 • 19.04.2018 08:57

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (22/2018) Rezygnacja Prezesa Zarządu Mostostal Warszawa S.A.

 • 16.04.2018 10:43

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (21/2018) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 29.03.2018 16:47

  Szczeciński ZUO ma zwrócić Mostostalowi Warszawa 33,8 mln zł

 • 29.03.2018 16:33

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (20/2018) wyrok w sprawie z powództwa Mostostal Warszawa przeciwko Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie

 • 29.03.2018 15:18

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (19/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018 r.

 • 24.03.2018 08:12

  Portfel zleceń grupy Mostostal Warszawa na koniec '17 wynosił 1,39 mld zł

 • 24.03.2018 07:13

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 24.03.2018 07:09

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 22.03.2018 15:11

  Oferta konsorcjum z Mostostalem za 234,5 mln zł najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA

 • 21.03.2018 16:03

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (18/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

 • 21.03.2018 15:59

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (17/2018) Powołanie Członka Zarządu Spółki

 • 19.03.2018 16:09

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (16/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017

 • 15.03.2018 16:22

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (15/2018) Podpisanie umowy na wykonanie projektu wykonawczego i budowę zakładu produkcyjnego

 • 09.03.2018 20:52

  Mostostal Warszawa podpisał umowę za 199,9 mln zł netto

 • 09.03.2018 20:29

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (14/2018) Podpisanie umowy na rozbudowę i przebudowę Centrum Handlowego w Zielonej Górze

 • 23.02.2018 06:45

  Nowe bloki Elektrowni Opole mogą zostać oddane w maju i wrześniu 2019 r.

 • 22.02.2018 22:34

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (13/2018) Informacja nt. nowych terminów zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

 • 22.02.2018 20:17

  Zakończenie budowy dwóch bloków w Elektrowni Opole może się jeszcze opóźnić - PGE

 • 16.02.2018 19:43

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (12/2018) zawarcie umowy przez spółkę zależną - AMK Kraków SA

 • 15.02.2018 16:16

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (11/2018) Podpisanie umowy na Rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego dla Mondelez International RD&Q

 • 12.02.2018 17:04

  Mostostal Warszawa obniży kapitał własny; wyniki za '17 pod wpływem one-offu

 • 12.02.2018 16:43

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (10/2018) Informacja w sprawie obniżenia kapitału własnego Spółki

 • 05.02.2018 18:00

  Uniwersytet w Białymstoku żąda od Mostostalu Warszawa 204,1 mln zł plus odsetki

 • 05.02.2018 17:48

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (9/2018) Informacja w sprawie pozwu o zapłatę złożonego przez Uniwersytet w Białymstoku zastępowanym przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej

 • 05.02.2018 17:47

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (8/2018) Informacja w sprawie podpisania aneksu do Umowy na linię gwarancyjną

 • 30.01.2018 13:30

  Konsorcjum Mostostalu Płock i Mostostalu Warszawa podpisało umowę z PERN

 • 30.01.2018 13:27

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (7/2018) Podpisanie umowy w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa Parku Zbiornikowego w Bazie Gdańsk"

 • 27.01.2018 08:25

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (6/2018) Złożenie pozwu o zapłatę p-ko Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

 • 25.01.2018 09:29

  Mostostal Warszawa pozywa GDDKiA o zapłatę 98,58 mln zł plus odsetki

 • 25.01.2018 09:21

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (5/2018) Złożenie pozwu przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

 • 25.01.2018 08:57

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (4/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 17.01.2018 16:07

  Mostostal Warszawa pozywa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów o zapłatę 90,1 mln zł plus odsetki

 • 17.01.2018 16:00

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (3/2018) Złożenie pozwu przeciwko Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie

 • 05.01.2018 12:58

  Oferta konsorcjum Mostostalu Płock i Mostostalu Warszawa wybrana przez PERN

 • 05.01.2018 12:37

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (2/2018) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 03.01.2018 14:56

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (1/2018) podpisanie umowy na "Rewitalizację Obszarową Centrum Łodzi - Projekt 3"

 • 05.12.2017 14:21

  Port Lotniczy w Modlinie złożył pozew przeciwko Mostostalowi Warszawa o zapłatę 81,58 mln zł

 • 05.12.2017 14:10

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (70/2017) Informacja w sprawie pozwu o zapłatę złożonego przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o.o.

 • 17.11.2017 08:32

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (69/2017) Podpisanie nowej umowy o roboty budowlane na budynek biurowy pod roboczą nazwą Libra Business Centre II

 • 14.11.2017 13:33

  Portfel zleceń Mostostalu Warszawa wynosi 1,42 mld zł

 • 14.11.2017 08:20

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 14.11.2017 08:19

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 09.11.2017 08:13

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (68/2017) Podpisanie nowej umowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego "L3" w Szczecinie przy ul. Panoramicznej i Krasińskiego

 • 09.11.2017 08:10

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (67/2017) Podpisanie nowej umowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego "L4" w Szczecinie przy ul. Panoramicznej i Krasińskiego

 • 30.10.2017 15:33

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (66/2017) Informacja w sprawie ostatecznej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego

 • 30.10.2017 15:31

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (65/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 30.10.2017 15:29

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (64/2017) Podpisanie umowy na rozbudowę Szpitala Miejskiego w Krakowie

 • 26.10.2017 10:09

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (63/2017) Podpisanie aneksu nr 1 do warunkowej umowy o linię gwarancyjną

 • 12.10.2017 16:04

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (62/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa

 • 12.10.2017 16:01

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (61/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 12.10.2017 15:58

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (60/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 09.10.2017 16:18

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (59/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 03.10.2017 19:14

  Sąd arbitrażowy oddalił powództwo Mostostalu Warszawa przeciwko Bogdance

 • 03.10.2017 19:00

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (58/2017) Wyrok Sądu Polubownego z sprawie z powództwa Mostostalu Warszawa przeciwko Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

 • 29.09.2017 18:56

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (57/2017) Wypłata kwoty gwarancji należytego wykonania kontraktu

 • 29.09.2017 13:28

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (56/2017) Podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego

 • 29.09.2017 11:14

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (55/2017) Podpisanie umowy na Budowę Nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim

 • 27.09.2017 08:35

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (54/2017) Informacja w sprawie propozycji zmiany terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

 • 26.09.2017 20:21

  Zakończenie budowy dwóch bloków w Elektrowni Opole opóźni się

 • 25.09.2017 13:00

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (53/2017) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3"

 • 19.09.2017 15:35

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (52/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 18.09.2017 08:11

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 18.09.2017 08:10

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 15.09.2017 12:23

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (51/2017) Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A.

 • 13.09.2017 13:44

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (50/2017) Zmiana terminu publikacji półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku

 • 12.09.2017 14:40

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (49/2017) Podpisanie umowy o roboty budowlane polegające na budowie basenu w Bydgoszczy

 • 01.09.2017 13:18

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (48/2017) Zawarcie Aneksu do Umowy o Wykonanie Stanu Surowego Obiektu - Kompleks Mieszkaniowy - Warszawa, ul. Chłodna, ul. Wronia, projektowana ul. Krochmalna (Etap I [A])

 • 30.08.2017 14:57

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (47/2017) Podpisanie umowy z GDDKiA na Zaprojektowanie i Budowę Obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK-77

 • 29.08.2017 15:09

  Mostostal Warszawa ma umowę o wartości 32,1 mln zł brutto

 • 29.08.2017 15:01

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (46/2017) Podpisanie umowy na budowę "Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały"

 • 25.08.2017 14:11

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (45/2017) Zawarcie Umowy generalnej o gwarancje ubezpieczeniowe

 • 10.08.2017 13:48

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (44/2017) Zmiana terminu publikacji półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku

 • 09.08.2017 15:30

  Mostostal Warszawa ma umowę z Politechniką Poznańską za 71,9 mln zł brutto

 • 09.08.2017 15:22

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (43/2017) podpisanie umowy na budowę budynku niemal zero-energetycznego

 • 31.07.2017 16:09

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (42/2017) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Krośnie

 • 31.07.2017 16:08

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (41/2017) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - BUDYNEK NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNY

 • 28.07.2017 14:55

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (40/2017) zawarcie umowy na budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 • 27.07.2017 12:11

  Mostostal Warszawa ma umowę z Mennicą Polską o wartości 103,1 mln zł netto

 • 27.07.2017 11:08

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (39/2017) zawarcie umowy z Mennicą Polską SA o wykonanie robót budowlanych

 • 24.07.2017 14:20

  Mostostal Warszawa otrzymał pozew o zapłatę 106,4 mln zł

 • 24.07.2017 14:09

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (38/2017) Pozew o zapłatę złożony przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

 • 18.07.2017 11:40

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (37/2017) Podpisanie umowy na Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Otwocku - zadanie I

 • 17.07.2017 12:26

  Mostostal Warszawa wybuduje dla LPP biurowiec w Gdańsku

 • 17.07.2017 12:04

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (36/2017) Podpisanie umowy na Realizację budynku biurowego LPP Fashion Lab w Gdańsku przy ul. Łąkowej

 • 13.07.2017 12:16

  Mostostal Warszawa podpisał umowę o wartości 58 mln zł brutto

 • 13.07.2017 12:04

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (35/2017) Podpisanie nowej umowy

 • 07.07.2017 12:20

  Oferta za 76,8 mln zł konsorcjum z Mostostalem Warszawa wybrana jako najkorzystniejsza

 • 07.07.2017 12:05

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (34/2017) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

 • 07.07.2017 12:04

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (33/2017) Podpisanie umowy na budowę budynku dla Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji na terenie AGH w Krakowie

 • 04.07.2017 15:57

  Mostostal Warszawa chce od GDDKiA 20,59 mln zł plus odsetki

 • 04.07.2017 15:41

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (32/2017) Złożenie pozwu przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

 • 23.06.2017 12:09

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (31/2017) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

 • 21.06.2017 14:11

  Oferta konsorcjum Mostostalu W. najkorzystniejsza w przetargu na budowę obwodnic w ciągu DK-77

 • 21.06.2017 13:56

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (30/2017) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

 • 14.06.2017 16:24

  Oferta konsorcjum z Mostostalem Warszawa najtańsza na odcinek S7 Pieńki - Płońsk

 • 08.06.2017 15:34

  Mostostal Warszawa podpisał kontrakt w Danii o wartości 50,7 mln zł brutto

 • 08.06.2017 15:22

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (29/2017) Oddalenie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie przeciwko BZ WBK i Gmina Wrocław

 • 08.06.2017 14:57

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (28/2017) Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

 • 08.06.2017 14:55

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (27/2017) Podpisanie nowego kontraktu

 • 29.05.2017 16:39

  Mostostal Warszawa zawarł ugodę z GDDKiA; otrzyma 11,3 mln zł

 • 29.05.2017 16:14

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (26/2017) Zawarcie z GDDKiA ugody sądowej dotyczącej sporu na tle realizacji umowy na "Przebudowę drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk"

 • 29.05.2017 16:10

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (25/2017) Informacja w sprawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego

 • 26.05.2017 16:22

  KNF nałożyła 300 tys. zł kary na Mostostal Warszawa

 • 24.05.2017 15:56

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (24/2017) Zawarcie aneksu do Umowy ramowej o udzielenie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego

 • 16.05.2017 15:53

  Mostostal Warszawa chce od GDDKiA 28,98 mln zl z odsetkami

 • 16.05.2017 15:44

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (23/2017) Złożenie pozwu przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

 • 15.05.2017 08:16

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 15.05.2017 08:15

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 12.05.2017 13:43

  Konsorcjum z Mostostalem W. będzie w dialogu konkurencyjnym na budowę bloku w Ostrołęce

 • 12.05.2017 13:28

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (22/2017) Informacja o ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - budowa Elektrowni Ostrołęka C

 • 11.05.2017 15:27

  Mostostal Warszawa chce od Agencji Rozwoju Miasta 16,4 mln zł; złożyła pozew wzajemny

 • 11.05.2017 15:04

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (21/2017) Złożenie pozwu wzajemnego przeciwko Agencji Rozwoju Miasta S.A.

 • 05.05.2017 13:45

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (20/2017) Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

 • 05.05.2017 12:29

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (19/2017) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 04.05.2017 16:57

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (18/2017) Uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego

 • 28.04.2017 11:45

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (17/2017) Podpisanie nowego kontraktu

 • 24.04.2017 15:02

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (16/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa

 • 24.04.2017 14:43

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (15/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 12.04.2017 12:23

  Mostostal Warszawa ma umowę o wartości 34,9 mln zł netto

 • 12.04.2017 12:09

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (14/2017) Podpisanie nowego kontraktu

 • 07.04.2017 13:20

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (13/2017) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty

 • 31.03.2017 15:09

  Oferta konsorcjum Mostostalu W. najtańsza w przetargu na budowę drogi ekspresowej S1

 • 28.03.2017 16:44

  Oferta konsorcjum Mostostalu W. najtańsza w przetargu na obwodnicę Stalowej Woli i Niska

 • 28.03.2017 16:09

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (12/2017) Zawarcie umów o znacznej wartości

 • 28.03.2017 13:27

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (11/2017) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Warszawa S.A.

 • 21.03.2017 08:28

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 08:25

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 15.03.2017 17:04

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (10/2017) Informacja w sprawie umorzenia postępowania z powództwa wniesionego przez Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę

 • 10.03.2017 11:00

  Konsorcjum z Mostostalem i Polimex z Rafako zainteresowane budową Ostrołęki C (opis)

 • 10.03.2017 10:01

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (9/2017) Informacja w sprawie złożenia wniosku wraz z dokumentami do prekwalifikacji w postępowaniu przetargowym na budowę kompletnego bloku energetycznego w Ostrołęce o mocy 1000 MW

 • 09.03.2017 10:05

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (8/2017) Powołanie Zarządu Spółki VIII kadencji

 • 01.03.2017 14:00

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (7/2017) Zawarcie aneksu nr 5 do umowy z Tauron Wytwarzanie S.A. na realizację projektu Jaworzno

 • 28.02.2017 11:12

  Tauron przewiduje wydłużenie terminu oddania bloku w Jaworznie o 8 miesięcy (opis)

 • 21.02.2017 12:47

  GDDKiA wycofuje pozew przeciwko Budimeksowi i Mostostalowi Warszawa

 • 13.02.2017 15:32

  Agencja Rozwoju Miasta domaga się od Mostostalu Warszawa 20,82 mln zł kar umownych

 • 13.02.2017 15:22

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (6/2017) Pozew o zapłatę złożony przez Agencję Rozwoju Miasta S.A.

 • 06.02.2017 15:54

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (5/2017) Podpisanie aneksów do znaczących umów

 • 02.02.2017 13:22

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (4/2017) Podpisanie warunkowej umowy na linię gwarancyjną

 • 19.01.2017 15:41

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (3/2017) Informacja na temat zmian organizacyjnych w Grupie Kapitałowej Acciona S.A.

 • 17.01.2017 19:34

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (2/2017) Podpisanie nowej umowy na wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania

 • 17.01.2017 13:56

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 30.12.2016 12:06

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (40/2016) Podpisanie nowego kontraktu na budowę budynku wielorodzinnego z usługami Vena Mokotów przy ul. Pory w Warszawie

 • 22.12.2016 16:14

  Energa Kogeneracja domaga się od Mostostalu W. zapłaty 22,5 mln zł kary

 • 22.12.2016 15:53

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (39/2016) Wezwanie do zapłaty

 • 22.12.2016 15:51

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (38/2016) Podpisanie nowego kontraktu

 • 22.12.2016 15:48

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (37/2016) Podpisanie umowy o udzielenie gwarancji kontraktowych

 • 21.12.2016 15:05

  Sąd przyznał Polimeksowi od GDDKiA 14,3 mln zł w związku z umową na A2

 • 12.12.2016 15:39

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (36/2016) Podpisanie nowego kontraktu - budowa budynku z apartamentami hotelowymi w Juracie

 • 07.12.2016 19:19

  GDDKiA domaga się od Budimeksu, Mostostalu W. i trzeciego podmiotu 539,96 mln zł

 • 07.12.2016 18:30

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (35/2016) Informacja w sprawie otrzymania od Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pozwu o zapłatę

 • 02.12.2016 13:30

  Sąd przyznał Mostostalowi 11,3 mln zł od GDDKiA w związku z umową na A4

 • 02.12.2016 13:04

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (34/2016) Informacja w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

 • 01.12.2016 12:33

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (33/2016) Informacja o postanowieniu Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie budowy obwodnicy miasta Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988.

 • 14.11.2016 17:46

  Portfel zleceń Mostostalu Warszawa na koniec września wyniósł 1,4 mld zł

 • 14.11.2016 17:13

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 14.11.2016 17:10

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 28.10.2016 11:40

  Mostostal Warszawa ma umowę o wartości 36,9 mln zł netto

 • 28.10.2016 11:30

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (32/2016) Podpisanie nowego kontraktu - budowa budynku mieszkalnego z garażem w Warszawie

 • 25.10.2016 16:32

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (31/2016) Postanowienie Sądu Apelacyjnego

 • 21.10.2016 13:28

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (30/216) Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej

 • 17.10.2016 16:15

  Mostostal Warszawa ma umowę o wartości 21,5 mln zł brutto

 • 17.10.2016 16:08

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (29/2016) Podpisanie nowego kontraktu

 • 14.10.2016 11:25

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (28/2016) Podpisaniu umowy o udzielenie gwarancji kontraktowych

 • 11.10.2016 12:32

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (27/2016) Podpisanie nowego kontraktu

 • 06.10.2016 15:38

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (26/2016) Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

 • 06.10.2016 15:37

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (25/2016) Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)

 • 06.10.2016 15:33

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (24/2016) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów w Mostostal Warszawa S.A.

 • 06.10.2016 15:31

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (23/2016) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Mostostal Warszawa S.A.

 • 31.08.2016 14:23

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (22/2016) Rezygnacja osoby zarządającej Emitenta

 • 29.08.2016 20:11

  Portfel zleceń Mostostalu Warszawa na koniec czerwca '16 r. to 1,7 mld zł

 • 29.08.2016 17:22

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 29.08.2016 17:17

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 25.08.2016 15:50

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA (21/2016) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 14.06.2016 09:32

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Oświadczenie Emitenta o odstąpieniu od kontraktu - budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

 • 13.06.2016 16:10

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 13 czerwca 2016 roku.

 • 13.06.2016 16:09

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Powołanie Rady Nadzorczej Spółki 9 kadencji

 • 13.06.2016 16:07

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

 • 08.06.2016 11:19

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 25.05.2016 15:20

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych za rok 2016

 • 23.05.2016 15:06

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

 • 16.05.2016 14:36

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 13 czerwca 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

 • 06.05.2016 12:11

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 06.05.2016 12:04

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego QS za I kwartał 2016 r.

 • 06.05.2016 08:58

  Portfel zamówień Mostostalu Warszawa to 2 mld zł

 • 06.05.2016 07:32

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 06.05.2016 07:31

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 02.05.2016 14:19

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 02.05.2016 11:29

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Zmiana terminu przekazania raportów kwartalnych SA-Q i QS za 1 kwartał 2016 roku

 • 19.04.2016 16:56

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 19 kwietnia 2016 roku

 • 19.04.2016 16:18

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Powołanie Rady Nadzorczej Spółki 8 kadencji

 • 19.04.2016 16:17

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta

 • 19.04.2016 16:15

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

 • 18.04.2016 11:26

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 05.04.2016 14:28

  Oferta Trakcji najtańsza na budowę linii tramwajowej na Tarchomin , ZUE drugie

 • 10.03.2016 17:22

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 10.03.2016 17:16

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 07.03.2016 11:52

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Zmiana terminu przekazania raportów raportów rocznych za 2015 r. (SA-R i RS)

 • 11.02.2016 10:34

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Korekta do raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 10 lutego 2016

 • 10.02.2016 13:17

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Podpisanie aneksów do znaczących umów

 • 15.01.2016 12:06

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 23.12.2015 17:24

  GPW: Komunikat

 • 17.12.2015 16:27

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Zawarcie Aneksu do znaczącej Umowy

 • 16.11.2015 14:26

  Andrzej Goławski nowym prezesem Mostostalu Warszawa

 • 16.11.2015 13:56

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 02.11.2015 17:24

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 02.11.2015 17:21

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 29.10.2015 14:33

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Zmiana terminu przekazania raportów kwartalnych SA-Q i QS za III kwartał 2015 roku

 • 28.10.2015 15:41

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Odstąpienie Mostostalu Warszawa SA od umowy

 • 23.10.2015 14:26

  Inwestor odstąpił od umowy z Mostostalem Warszawa na budowę spalarni dla Kielc

 • 23.10.2015 14:09

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Powzięcie informacji o odstąpięniu od umowy

 • 26.08.2015 10:22

  Mostostal ma kontrakt z Echo Investment na budowę osiedla za prawie 64 mln zł

 • 21.08.2015 10:41

  Mostostal W. spodziewa się utrzymania dodatnich wyników w 2015 r.

 • 21.08.2015 08:07

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 21.08.2015 08:05

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 18.08.2015 10:26

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Zmiana terminu przekazania raportów półrocznych SA-P i PS za 2015 rok.

 • 30.06.2015 07:41

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych za rok 2014

 • 09.06.2015 14:40

  Mostostal W. zlecił Remakowi prace przy E. Opole za 129 mln zł

 • 15.05.2015 08:20

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 15.05.2015 08:18

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 30.04.2015 12:01

  Asseco nadal nie odzyskało wszystkich należności od Mostostalu W.

 • 20.04.2015 15:31

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu

 • 20.04.2015 15:30

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 20 kwietnia 2015 roku

 • 27.03.2015 10:59

  Uniwersytet w Białymstoku złożył pozew o kary umowne od Mostostalu Warszawa

 • 24.03.2015 14:49

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 20 kwietnia 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

 • 23.03.2015 15:13

  Mostostal W. twierdzi, że ma 7,2 mln zł zobowiązań wobec Asseco, nie 17,6 mln zł

 • 19.03.2015 09:05

  Asseco złożyło pozew przeciwko Mostostalowi Warszawa o zapłatę 10 mln zł

 • 13.03.2015 17:35

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 13.03.2015 17:32

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 11.03.2015 11:25

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Zmiana terminu przekazania raportów rocznych SA-R i RS za 2014 rok

 • 28.01.2015 11:05

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 23.12.2014 14:02

  Mostostal Warszawa sprzedał spółkę zależną za 63 mln zł

 • 23.12.2014 13:40

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA zbycie znacznych aktywów - sprzedaż akcji spółki zależnej

 • 22.12.2014 14:09

  Mostostal Warszawa wybuduje aquapark w Tychach za 114,6 mln zł

 • 22.12.2014 14:02

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA zawarcie znaczącej umowy

 • 25.11.2014 16:22

  Mostostal Warszawa ma przedwstępną umowę sprzedaży Mostostalu Puławy

 • 25.11.2014 16:10

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA zawarcie warunkowej umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów spółki zależnej

 • 24.11.2014 15:25

  Mostostal Warszawa może sprzedać Mostostal Puławy przed końcem 2014 r. (opis)

 • 24.11.2014 13:51

  Mostostal Warszawa może sprzedać Mostostal Puławy przed końcem 2014 r.

 • 14.11.2014 17:12

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 14.11.2014 17:10

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 27.10.2014 10:08

  Kumulacja prac w energetyce może spowodować presję na rentowności spółek wykonawczych

 • 22.10.2014 14:58

  Oferta Mostostalu W. za 114,6 mln zł najkorzystniejsza na budowę aquaparku w Tychach

 • 29.08.2014 17:34

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 29.08.2014 17:32

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 03.07.2014 16:10

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA życiorys członka zarządu

 • 03.07.2014 14:45

  Rozpoczęły się roboty ziemne przy budowie bloków w Elektrowni Opole

 • 30.06.2014 11:39

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA - uzupełnienie informacji o zmianach w zarządzie spółki

 • 26.06.2014 14:44

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 26.06.2014 14:41

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA rezygnacja osoby zarządzającej emitenta

 • 25.06.2014 10:05

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA rezygnacja osoby zarządzającej emitenta

 • 30.05.2014 16:13

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych za rok 2014

 • 15.05.2014 17:20

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 15.05.2014 17:18

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 12.05.2014 10:37

  Wbicie łopaty w Jaworznie możliwe jesienią, rozpoczyna się projektowanie - wiceprezes Tauronu

 • 08.05.2014 15:11

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na WZ

 • 08.05.2014 15:11

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA uchwały WZ spółki podjęte w dniu 8 maja 2014 roku

 • 18.04.2014 11:29

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA zmiana kryterium uznawania umów za znaczące

 • 17.04.2014 13:23

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA zawarcie znaczącej umowy

 • 17.04.2014 13:08

  Tauron podpisał z konsorcjum Rafako umowę na budowę bloku w Jaworznie

 • 17.04.2014 09:54

  W czwartek Tauron podpisze z konsorcjum Rafako umowę na budowę bloku w Jaworznie

 • 16.04.2014 06:42

  Rafako ma warunkową umowę z Siemens na dostawę wyspy turbinowej do bloku w Jaworznie

 • 11.04.2014 11:35

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA ogłoszenie o zwołaniu WZA na 8 maja 2014 r.

 • 10.04.2014 13:20

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA - zbycie spółki zależnej

 • 08.04.2014 16:38

  Budimex, Mostostal W. i Mirbud zainteresowane budową odcinków autostrady A1

 • 04.04.2014 14:30

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA - spełnienie warunku umowy inwestycyjnej z dnia 27.01.2014 r.

 • 04.04.2014 13:31

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA - podpisanie aneksu do znaczącej umowy

 • 28.03.2014 15:56

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA oddalenia bezzasadnych wniosków o ogłoszenie upadłości emitenta

 • 28.02.2014 14:52

  Tauron uważa za ostateczny termin obowiązywania oferty na budowę bloku w Jaworznie

 • 27.02.2014 19:58

  Konsorcjum Rafako i Mostostalu W-wa przedłużyło do 30 IV ważność oferty na budowę bloku w Jaworznie

 • 31.01.2014 16:00

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA wydanie polecenia rozpoczęcia prac na projekcie Opole

 • 28.01.2014 16:32

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA - zbycie udziałów w spółce zależnej emitenta

 • 28.01.2014 16:16

  Mostostal Warszawa i Mostostal Płock sprzedają akcje Remaku

 • 28.01.2014 15:38

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA zbycie udziałów w spółce zależnej emitenta

 • 24.01.2014 12:19

  PGE wyda w '14 na projekt w Opolu 0,7 mld zł, w '15 3,8 mld zł (opis, aktl.)

 • 24.01.2014 11:36

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu spółki zależnej emitenta

 • 24.01.2014 07:17

  PGE wyda w '14 na projekt w Opolu 0,7 mld zł, w '15 3,8 mld zł (opis)

 • 17.01.2014 17:14

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA warunki handlowe rozwiązanej umowy dodatkowej

 • 09.01.2014 11:39

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA zawarcie znaczącej umowy

 • 07.01.2014 14:10

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 • 24.12.2013 12:33

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA podpisanie aneksów do znaczących umów

 • 20.12.2013 17:01

  Tauron przedłużył ważność oferty na blok w Jaworznie do 28 II 2014

 • 20.12.2013 10:02

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA - podpisanie znaczących umów przez podmiot zależny

 • 19.12.2013 13:18

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA polecenie rozpoczęcia prac na projekcie Opole

 • 11.12.2013 13:31

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA zawarcie aneksu do znaczacej umowy

 • 09.12.2013 05:55

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA zawarcie porozumienia dotyczącego projektu Opole

 • 04.12.2013 11:42

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA zawarcie znaczącej umowy - umowa pożyczki

 • 26.11.2013 13:34

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA - zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 26.11.2013 13:33

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA - zawarcie znaczącej umowy

 • 25.11.2013 13:51

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA - zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 04.11.2013 11:02

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu przez spółkę zależną

 • 31.10.2013 15:31

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA podpisanie znaczącej umowy przez podmiot zależny

 • 30.10.2013 18:52

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA wydłużenie terminu związania ofertą

 • 30.10.2013 18:43

  Termin ważności oferty Rafako i Mostostalu W-wa na kontrakt w Jaworznie przedłużony do 31 XII

 • 29.10.2013 16:33

  Rafako rezygnuje ze współpracy z CPECC i NCPE przy realizacji kontraktu w Jaworznie (aktl.)

 • 29.10.2013 13:45

  Porozumienie ws. Opola wzmacnia Rafako i daje możliwość zdobycia gwarancji na Jaworzno

 • 29.10.2013 11:37

  Rafako rezygnuje ze współpracy z CPECC i NCPE w ramach kontraktu w Jaworznie

 • 28.10.2013 06:03

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA zawarcie umowy podwykonawczej przez spółkę zależną dot. Projektu Opole

 • 28.10.2013 06:03

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA zawarcie umowy podwykonawczej ze spółką zależną dot. Projektu Opole

 • 28.10.2013 06:02

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA zawarcie porozumienia dotyczącego projektu Opole

 • 28.10.2013 06:00

  MOSTOSTAL WARSZAWA SA zawarcie porozumienia dotyczącego projektu Opole