Mostostal Płock SA

skrót: MSP

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:37

Aktualny kurs12   -4 %-0,50 zł
Otwarcie12,500,00%
Minimum12-4,00%
Maksimum12,500,00%
Wolumen (szt.) 5590
Kurs odniesienia12,50
Widełki dolne11,25
Widełki górne13,75
Obroty (tyś. zł)69
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
141612,00
130011,80
165011,75
119511,70
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
12,35286 1
12,45205 2
12,501 477 5
12,55291 2
Spółka specjalizuje się w budowie specjalistycznych instalacji przemysłowych, głównie dla przemysłu rafineryjnego, jak i obiektów związanych z ochroną środowiska. Produkuje również konstrukcje stalowe oraz zbiorniki przemysłowe.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Mostostal Warszawa SAZWZ1 240 90562,05%1 240 90553,10%
PZU OFE Złota Jesieńportfel155 6137,78%155 6136,65%

Kategoria • 29.10.2020 06:53

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 SA-Q

 • 27.10.2020 09:54

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (26/2020) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

 • 21.10.2020 12:47

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (25/2020) Podpisanie umowy z AXA TUiR S.A.

 • 30.09.2020 07:56

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy półroczny za 2020 SA-P

 • 24.09.2020 11:33

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (24/2020) Ostatnie wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

 • 23.09.2020 13:46

  Konsorcjum z Mostostalem Płock ma umowę za 40,5 mln zł netto

 • 23.09.2020 13:37

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (23/2020) Podpisanie umowy.

 • 01.09.2020 10:53

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (22/2020) Wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

 • 11.08.2020 12:22

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (21/2020) Wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

 • 15.05.2020 14:10

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (8/2020) Podpisanie umowy

 • 05.05.2020 17:20

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 SA-Q

 • 30.04.2020 09:33

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (7/2020) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

 • 15.04.2020 14:48

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (6/2020) Podpisanie umowy.

 • 09.04.2020 07:01

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy za 2019 SA-R

 • 06.04.2020 13:26

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (5/2020) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

 • 20.03.2020 09:25

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (4/2020) Wpływ stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną i finansową Mostostal Płock S.A.

 • 28.02.2020 14:06

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (3/2020) Podpisanie aneksu do umowy.

 • 28.02.2020 14:03

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (2/2020) Zawarcie umowy

 • 27.01.2020 14:07

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

 • 04.12.2019 12:48

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (29/2019) Zawarcie umowy na budowę zbiornika w Bazie Paliw w Boronowie oraz zbiorników w Bazie Paliw w Rejowcu.

 • 04.12.2019 12:32

  Konsorcjum Mostostalu Warszawa wybuduje zbiorniki magazynowe dla PERN za 132,5 mln zł netto

 • 04.12.2019 12:27

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (29/2019) Zawarcie umowy na budowę zbiornika w Bazie Paliw w Boronowie oraz zbiorników w Bazie Paliw w Rejowcu.

 • 31.10.2019 06:46

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 SA-Q

 • 28.10.2019 13:48

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (28/2019) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

 • 22.10.2019 12:24

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (27/2019) Zmiany w Organach Spółki.

 • 22.10.2019 12:22

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (26/2019) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 30.09.2019 15:08

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (25/2019) Podpisanie aneksu do umowy o udzielenie linii kredytowej.

 • 30.09.2019 14:43

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (24/2019) Podpisanie aneksu do umowy o Gwarancje Ubezpieczeniowe.

 • 14.08.2019 17:33

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

 • 04.06.2019 12:44

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (12/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ.

 • 04.06.2019 12:42

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (11/2019) Powołanie członka Rady Nadzorczej.

 • 04.06.2019 12:41

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (10/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

 • 16.04.2019 18:01

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (5/2019) Pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego.

 • 07.03.2019 10:41

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (4/2019) Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

 • 25.02.2019 16:07

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (3/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 14.02.2019 14:45

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (2/2019) Podpisanie aneksów do umów: o udzielenie linii kredytowych oraz gwarancji bankowych

 • 16.01.2019 09:51

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

 • 20.11.2018 10:46

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (28/2018) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 §5 KSH

 • 19.11.2018 14:36

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (26/2018) Korekta raportu bieżącego nr 26/2018.

 • 07.11.2018 11:51

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (27/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ.

 • 07.11.2018 11:49

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (26/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

 • 26.10.2018 07:03

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

 • 23.10.2018 10:57

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (25/2018) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

 • 10.10.2018 09:41

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (24/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A.

 • 10.10.2018 09:39

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (23/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.

 • 09.10.2018 12:04

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (22/2018) Powołanie Członka Zarządu.

 • 27.09.2018 13:59

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (21/2018) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 22.09.2018 07:48

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

 • 19.09.2018 11:12

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (20/2018) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

 • 11.09.2018 14:08

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (19/2018) Podpisanie aneksu.

 • 29.06.2018 13:55

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (18/2018) Podpisanie aneksów do umów: o udzielenie linii kredytowych oraz gwarancji bankowych.

 • 12.06.2018 12:09

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (17/2018) Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 30.05.2018 17:12

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

 • 18.05.2018 07:42

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (16/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ.

 • 17.05.2018 14:01

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (15/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej.

 • 17.05.2018 14:00

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (14/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

 • 16.05.2018 09:56

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (13/2018) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. nowej kadencji.

 • 15.05.2018 12:13

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (12/2018) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. nowej kadencji.

 • 25.04.2018 09:59

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (11/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

 • 24.04.2018 15:44

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (10/2018) Podpisanie kontraktu.

 • 17.04.2018 11:21

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (9/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A.

 • 17.04.2018 11:19

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (8/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.

 • 12.04.2018 17:17

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 10.04.2018 09:48

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (7/2018) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

 • 26.03.2018 15:40

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (6/2018) Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty.

 • 21.02.2018 11:30

  Konsorcjum, w skład którego wchodzi Mostostal Płock podpisało umowę za 53,42 mln zł netto

 • 21.02.2018 11:20

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (5/2018) Podpisanie kontraktu.

 • 31.01.2018 12:55

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (4/2018) Podpisanie porozumienia zmieniającego termin wykonania umowy.

 • 30.01.2018 13:30

  Konsorcjum Mostostalu Płock i Mostostalu Warszawa podpisało umowę z PERN

 • 30.01.2018 13:21

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (3/2018) Podpisanie kontraktu.

 • 24.01.2018 12:32

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

 • 05.01.2018 12:58

  Oferta konsorcjum Mostostalu Płock i Mostostalu Warszawa wybrana przez PERN

 • 05.01.2018 12:47

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (1/2018) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 05.01.2018 12:36

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (33/2017) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 22.12.2017 14:45

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (32/2017) Decyzja Zarządu o zmniejszeniu przychodów Mostostal Płock S.A. w budżecie kontraktu na wykonanie montażu konstrukcji stalowej kotła i kotłowni dla bloków nr 5 i 6 w ramach inwestycji "Budowa Bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole".

 • 29.11.2017 06:51

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q

 • 21.11.2017 11:58

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (31/2017) Jednolity tekst statutu

 • 16.10.2017 08:22

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (30/2017) Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej.

 • 13.10.2017 13:58

  Mostostal Płock ma umowę o wartości 29,3 mln zł

 • 13.10.2017 13:49

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (29/2017) Podpisanie nowego kontraktu.

 • 13.10.2017 13:48

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (28/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ.

 • 13.10.2017 13:46

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (27/2017) Zmiany w Radzie Nadzorczej.

 • 13.10.2017 13:45

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (26/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

 • 11.10.2017 10:40

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (25/2017) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.

 • 10.10.2017 07:18

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (24/2017) Kandydatura na niezależnego członka Rady Nadzorczej.

 • 18.09.2017 10:22

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (23/2017) Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorzcej.

 • 15.09.2017 12:41

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (22/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A.

 • 15.09.2017 12:39

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (21/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.

 • 25.08.2017 13:56

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (20/2017) Konwersja, asymilacja i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego.

 • 24.08.2017 19:31

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji MOSTOSTAL PŁOCK SA

 • 11.08.2017 07:57

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P

 • 09.08.2017 13:11

  Mostostal Płock ma umowę o wartości 20 mln zł

 • 09.08.2017 13:02

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (19/2017) Podpisanie kontraktu

 • 08.08.2017 15:21

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (18/2017) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

 • 26.06.2017 16:01

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (17/2017) Podpisanie aneksów do umów: o udzielenie linii kredytowych oraz gwarancji bankowych.

 • 20.06.2017 15:54

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (16/2017) Podpisanie aneksu do umowy o udzielenie linii gwarancji ubezpieczeniowych.

 • 19.06.2017 11:40

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (15/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 26.05.2017 08:14

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (14/2017) Podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji kontraktowych.

 • 10.05.2017 15:29

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (13/2017) Podpisanie aneksu do umowy o udzielenie linii gwarancji ubezpieczeniowych.

 • 09.05.2017 13:13

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (12/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ.

 • 09.05.2017 13:10

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (11/2017) Zmiany w Radzie Nadzorczej.

 • 09.05.2017 13:07

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (10/2017) Treść uchwał podjetych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia.

 • 08.05.2017 14:22

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (9/2017) Podpisanie kontraktu.

 • 28.04.2017 11:48

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (8/2017) Podpisanie nowego kontraktu.

 • 25.04.2017 07:25

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q

 • 21.04.2017 11:58

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (7/2017) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

 • 14.04.2017 11:57

  Mostostal Płock ma przedwstępną umowę na 11,2 mln zł

 • 14.04.2017 11:48

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (6/2017) Podpisanie umowy przedwstępnej.

 • 10.04.2017 12:39

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (5/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A.

 • 10.04.2017 12:34

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (4/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.

 • 07.04.2017 12:46

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (3/2017) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 13.03.2017 09:19

  DM BDM rekomenduje "kupuj" Mostostal Płock, cena docelowa 20 zł

 • 03.03.2017 17:19

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 28.02.2017 13:20

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (2/2017) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

 • 17.01.2017 10:58

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

 • 10.11.2016 18:39

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 09.11.2016 13:58

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (38/2016) Zawarcie nowego kontraktu.

 • 07.11.2016 14:22

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (37/2016) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

 • 20.10.2016 13:35

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (36/2016) Zawarcie nowego kontraktu.

 • 30.09.2016 13:14

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (35/2016) Podpisanie umowy przyrzeczonej.

 • 29.09.2016 11:42

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (34/2016) Udzielenie prokury.

 • 28.09.2016 11:44

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (33/2016) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na NWZ.

 • 28.09.2016 11:40

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (32/2016) Zmiany w Radzie Nadzorczej

 • 28.09.2016 11:38

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (31/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

 • 28.09.2016 11:34

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (30/2016) Rezygnacja Członka Zarządu.

 • 31.08.2016 14:47

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (29/2016) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A.

 • 31.08.2016 14:46

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (28/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.

 • 31.08.2016 14:31

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (27/2016) Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

 • 22.08.2016 14:37

  Mostostal Płock ma przedwstępną umowę z Lotos Asfalt na 23,2 mln zł

 • 22.08.2016 14:30

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (26/2016) Podpisanie umowy przedwstępnej.

 • 19.08.2016 17:17

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 16.08.2016 12:35

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (25/2016) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

 • 12.08.2016 14:48

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (24/2016) Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy.

 • 11.08.2016 14:32

  Mostostal Płock ma umowę za 20,85 mln zł netto

 • 11.08.2016 13:49

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (23/2016) Informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy.

 • 10.08.2016 16:16

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (22/2016) Informacja poufna - Zawarcie znaczącej umowy.

 • 18.07.2016 14:37

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (21/2016) Informacja poufna - Zawarcie znaczącej umowy

 • 15.07.2016 14:49

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (20/2016) Informacja poufna - Zawarcie znaczącej umowy

 • 11.07.2016 11:09

  MOSTOSTAL PŁOCK SA (19/2016) Powołanie Prezesa Zarządu.

 • 23.06.2016 07:43

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 15.06.2016 08:02

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zawarcie znaczacej umowy.

 • 14.06.2016 12:19

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 08.06.2016 14:31

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zawarcie znaczacej umowy.

 • 07.06.2016 12:57

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 23.05.2016 12:00

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 18.05.2016 11:48

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 06.05.2016 06:51

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 29.04.2016 11:08

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

 • 25.04.2016 13:02

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 06.04.2016 15:09

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Powołanie Zarządu Mostostal Płock S.A.

 • 06.04.2016 14:16

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Korekta raportu bieżącego nr 7/2016

 • 06.04.2016 11:37

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ.

 • 06.04.2016 11:34

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

 • 10.03.2016 10:43

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A.

 • 10.03.2016 10:42

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.

 • 22.02.2016 07:26

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 18.02.2016 12:18

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

 • 27.01.2016 12:08

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 22.01.2016 07:11

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

 • 04.01.2016 11:56

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 17.12.2015 14:30

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zmiany w zarządzie spółki.

 • 17.12.2015 11:54

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ.

 • 17.12.2015 11:51

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zmiany w Radzie Nadzorczej.

 • 17.12.2015 11:50

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

 • 19.11.2015 11:21

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A.

 • 19.11.2015 11:20

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.

 • 18.11.2015 11:31

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 02.11.2015 07:00

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 28.10.2015 12:38

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

 • 09.10.2015 13:32

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 07.10.2015 13:52

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Udzielenie prokury.

 • 06.10.2015 18:52

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zmiany w zarządzie spółki.

 • 15.09.2015 08:33

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 19.08.2015 06:38

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P

 • 13.08.2015 11:13

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

 • 06.08.2015 13:38

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 06.08.2015 13:37

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 01.07.2015 13:47

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 26.06.2015 14:34

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 03.06.2015 07:05

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 18.05.2015 12:07

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 07.05.2015 09:09

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 30.04.2015 13:24

  Mostostal Płock wypłaci 1,39 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 30.04.2015 13:12

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ.

 • 30.04.2015 13:11

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Wypłata dywidendy.

 • 30.04.2015 13:11

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Powołanie członków Rady Nadzorczej.

 • 30.04.2015 13:09

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

 • 29.04.2015 06:39

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q

 • 24.04.2015 13:34

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zmiana terrminu przekazania raportu okresowego.

 • 03.04.2015 07:06

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A.

 • 03.04.2015 07:02

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.

 • 01.04.2015 11:01

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 23.02.2015 06:41

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 18.02.2015 11:53

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

 • 15.01.2015 12:22

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku.

 • 14.01.2015 09:58

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

 • 16.12.2014 09:27

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zawarcie znaczącej umowy

 • 30.10.2014 06:50

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 SA-Q

 • 27.10.2014 12:35

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zmiana terminu przekazania raportu okresowego

 • 02.09.2014 12:38

  MOSTOSTAL PŁOCK SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ

 • 02.09.2014 12:36

  MOSTOSTAL PŁOCK SA powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 02.09.2014 12:34

  MOSTOSTAL PŁOCK SA treść uchwał podjętych przez NWZ

 • 22.08.2014 07:02

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy półroczny za 2014 SA-P

 • 19.08.2014 12:15

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

 • 29.07.2014 08:27

  MOSTOSTAL PŁOCK SA projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A.

 • 29.07.2014 08:26

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A.

 • 16.07.2014 13:56

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zawarcie znaczącej umowy

 • 15.07.2014 13:39

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zawarcie znaczącej umowy

 • 27.06.2014 09:23

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej

 • 13.06.2014 08:00

  MOSTOSTAL PŁOCK SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 07.05.2014 11:48

  MOSTOSTAL PŁOCK SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ

 • 07.05.2014 11:46

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 29.04.2014 07:42

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

 • 23.04.2014 09:13

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zawarcie znaczącej umowy

 • 09.04.2014 09:53

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zawarcie znaczącej umowy

 • 07.04.2014 11:22

  MOSTOSTAL PŁOCK SA projekty uchwał na ZWZ

 • 07.04.2014 11:22

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zwołanie ZWZ

 • 04.04.2014 14:37

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Spełnienie warunku umowy inwestycyjnej

 • 03.04.2014 11:08

  MOSTOSTAL PŁOCK SA odwołanie ZWZ zwołanego na dzień 15.04.2014 r.

 • 01.04.2014 12:23

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zawarcie aneksu do znaczącej umowy.

 • 25.03.2014 09:06

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zawarcie aneksu do znaczącej umowy.

 • 18.03.2014 13:01

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zawarcie znaczącej umowy

 • 17.03.2014 10:58

  MOSTOSTAL PŁOCK SA projekty uchwał na ZWZ

 • 17.03.2014 10:57

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zwołanie ZWZ

 • 12.03.2014 07:38

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy za 2013 SA-R

 • 07.03.2014 14:00

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

 • 07.02.2014 07:50

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 07.02.2014 07:47

  Mostostal Płock ma umowę o wartości 75 mln zł

 • 28.01.2014 16:16

  Mostostal Warszawa i Mostostal Płock sprzedają akcje Remaku

 • 28.01.2014 09:52

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 07.01.2014 12:19

  MOSTOSTAL PŁOCK SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

 • 07.01.2014 12:11

  MOSTOSTAL PŁOCK SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 • 01.10.2013 12:16

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 14.08.2013 07:01

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy półroczny za 2013 SA-P

 • 12.08.2013 13:24

  MOSTOSTAL PŁOCK SA regulamin zwolnień grupowych

 • 09.08.2013 12:02

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

 • 08.08.2013 12:11

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 02.08.2013 08:24

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zawarcie znaczącej umowy

 • 23.07.2013 13:01

  Mostostal Płock chce zwolnić 70 pracowników (opis)

 • 23.07.2013 08:46

  Mostostal Płock planuje zwolnienia grupowe, do końca I '14 pracę stracić może 70 osób

 • 23.07.2013 08:28

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zwolnienia grupowe w Mostostal Płock SA

 • 03.07.2013 12:49

  MOSTOSTAL PŁOCK SA - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 03.07.2013 12:48

  MOSTOSTAL PŁOCK SA - akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ

 • 03.07.2013 12:46

  MOSTOSTAL PŁOCK SA treść uchwał podjętych przez NWZ

 • 28.06.2013 14:13

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zawarcie znaczącej umowy

 • 16.05.2013 13:50

  MOSTOSTAL PŁOCK SA jednolity tekst statutu

 • 09.05.2013 07:08

  MOSTOSTAL PŁOCK SA Raport okresowy kwartalny 1/2013 SA-Q

 • 06.05.2013 13:34

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zmiana terminu przekazania raportu okresowego

 • 25.04.2013 08:37

  MOSTOSTAL PŁOCK SA powołanie zarządu spółki

 • 25.04.2013 08:36

  MOSTOSTAL PŁOCK SA akcjonariusze posiadajacy co najmniej 5% głosów na ZWZ.

 • 24.04.2013 14:51

  WZ Mostostalu Płock zadecydowało o wypłacie 1,18 zł dywidendy na akcję

 • 24.04.2013 14:46

  MOSTOSTAL PŁOCK SA zawarcie znaczącej umowy

 • 24.04.2013 14:42

  MOSTOSTAL PŁOCK SA wypłata dywidendy

 • 24.04.2013 14:41

  MOSTOSTAL PŁOCK SA informacja o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas ZWZ

 • 24.04.2013 14:39

  MOSTOSTAL PŁOCK SA treść uchwał podjętych przez ZWZ