Mirbud SA

skrót: MRB

Ostatnie notowanie z: 06.08.2020 16:47

Aktualny kurs1,57   -3,09 %-0,05 zł
Otwarcie1,60-1,23%
Minimum1,52-6,17%
Maksimum1,61-0,62%
Wolumen (szt.) 275182
Kurs odniesienia1,62
Widełki dolne1,44
Widełki górne1,76
Obroty (tyś. zł)429
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
431 7391,56
25001,55
28 2001,54
57 4251,54
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,583 000 1
1,5914 581 2
1,606 000 2
1,6013 540 4
Spółka działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator inwestycji w obszarze budownictwa handlowo-usługowego, mieszkaniowego, przemysłowego oraz inżynieryjno-drogowego na rynku budowlanym w Polsce. Realizuje przede wszystkim prace wykonawcze na terenie pomiędzy Warszawą a Łodzią.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Mirgos Jerzy40 937 45344,62%40 937 45344,62%
NN PTE SAportfel10 281 83711,21%10 281 83711,21%

Kategoria • 03.08.2020 11:35

  MIRBUD SA (46/2020) Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, odcinek III Dankowice - węzeł "Suchy Potok" (z węzłem).

 • 22.06.2020 08:56

  Oferta Mirbudu i PBDiM Kobylarnia wybrana w przetargu na budowę odcinka S1 Dankowice - węzeł Suchy Potok

 • 22.06.2020 08:35

  MIRBUD SA (37/2020) Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm Emitenta i spółki zależnej Emitenta na budowę drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, odcinek III

 • 10.06.2020 14:01

  MIRBUD SA (36/2020) Rozpoczęcie następnego etapu reorganizacji Grupy Kapitałowej MIRBUD

 • 03.06.2020 14:40

  MIRBUD SA (35/2020) Podpisanie umowy z podwykonawcą na produkcję i dostarczenie betonu towarowego do budowy drogi ekspresowej S1 (obejście Węgierskiej Górki)

 • 03.06.2020 10:38

  Mirbud planuje wypłacić 0,02 zł dywidendy na akcję za '19

 • 03.06.2020 10:18

  MIRBUD SA (34/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 30.05.2020 06:33

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 28.05.2020 13:26

  MIRBUD SA (33/2020) Podpisanie umowy z podwykonawcą na dostawę i wykonanie podbudowy oraz warstw nawierzchni mineralno- asfaltowych na autostradzie A1

 • 22.05.2020 14:25

  MIRBUD SA (32/2020) Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm, którego liderem jest spółka zależna Emitenta, na budowę Osi Zachodniej we Wrocławiu

 • 18.05.2020 09:48

  Mirbud chce przeznaczać na dywidendę od 10 do 50 proc. zysku netto począwszy od zysku z 2020 roku

 • 18.05.2020 09:35

  MIRBUD SA (31/2020) Przyjęcie Polityki Dywidendowej przez Emitenta

 • 13.05.2020 14:11

  Mirbud i PBDiM Kobylarnia mają umowę na budowę drogi za 164,7 mln zł brutto

 • 13.05.2020 14:00

  MIRBUD SA (30/2020) Podpisanie umowy przez konsorcjum spółki zależnej Emitenta i Emitenta na zaprojektowanie i budowę drogi wojewódzkiej we Wrocławiu

 • 12.05.2020 12:15

  MIRBUD SA (29/2020) Podpisanie umowy z podwykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia i wzmocnienia skarp wykopów drogowych na budowie drogi ekspresowej S1 (tzw. obejście Węgierskiej Górki)

 • 08.05.2020 14:48

  MIRBUD SA (28/2020) Podpisanie umowy na budowę budynku produkcyjno - biurowego przy ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego w Warszawie

 • 07.05.2020 21:14

  MIRBUD SA (27/2020) Podpisanie umowy na budowę zespołu budynków handlowych - budynek bi1 oraz stancja paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Ełku

 • 30.04.2020 14:27

  MIRBUD SA (26/2020) Podpisanie umowy na budowę zespołu dwóch hal logistycznych z funkcjami produkcyjnymi w Łodzi

 • 28.04.2020 08:15

  MIRBUD SA (25/2020) Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego na budowę Zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjnego dla Panattoni Development Europe Sp. z o.o.

 • 27.04.2020 15:29

  MIRBUD SA (24/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PBDiM KOBYLARNIA S.A.

 • 27.04.2020 08:34

  Portfel zamówień Mirbudu ma wartość ok. 4,9 mld zł

 • 27.04.2020 08:08

  MIRBUD SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 27.04.2020 08:00

  MIRBUD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 23.04.2020 11:47

  MIRBUD SA (23/2020) Podpisanie umowy przez konsorcjum spółki zależnej Emitenta i Emitenta na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odc. 2

 • 30.03.2020 18:03

  MIRBUD SA (22/2020) Informacja nt. wpływu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność i sytuację finansową Emitenta oraz grupy kapitałowej Emitenta

 • 20.03.2020 08:16

  MIRBUD SA (21/2020) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 17.03.2020 12:45

  MIRBUD SA (20/2020) Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego na budowę hipermarketu w Ełku

 • 13.03.2020 12:51

  Mirbud ma umowę z GDDKiA za 359,4 mln zł brutto

 • 13.03.2020 12:44

  MIRBUD SA (19/2020) Podpisanie umowy przez konsorcjum spółki zależnej Emitenta i Emitenta na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 w woj. kujawsko-pomorskim

 • 09.03.2020 08:50

  Oferta Mirbudu i PBDiM Kobylarnia wybrana w przetargu na kontynuację projektowania i budowy S-5

 • 09.03.2020 08:40

  MIRBUD SA (18/2020) Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5

 • 06.03.2020 11:43

  Mirbud wybuduje terminal lotniska w Radomiu za 280,5 mln zł

 • 06.03.2020 11:35

  MIRBUD SA (17/2020) Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę Terminala lotniska w Radomiu

 • 04.03.2020 12:25

  MIRBUD SA (16/2020) Podpisanie umowy przez konsorcjum spółki zależnej Emitenta i Emitenta na zaprojektowanie i budowę drogi S11 Koszalin Szczecinek, odc. Koszalin - Bobolice

 • 03.03.2020 09:31

  MIRBUD SA (15/2020) Podpisanie umowy z podwykonawcą na wykonanie konstrukcji nawierzchni sztywnych odcinka autostrady A-1

 • 28.02.2020 11:40

  MIRBUD SA (14/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PBDiM KOBYLARNIA S.A.

 • 20.02.2020 12:05

  MIRBUD SA (11/2020) Korekta raportu bieżącego nr 11/2020

 • 17.02.2020 15:25

  MIRBUD SA (13/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

 • 17.02.2020 15:21

  MIRBUD SA (12/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 17 lutego 2020 roku

 • 17.02.2020 15:18

  MIRBUD SA (11/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania

 • 04.02.2020 12:51

  Oferta Mirbudu o wartości 280,5 mln zł wybrana w przetargu Portów Lotniczych

 • 04.02.2020 12:35

  MIRBUD SA (9/2020) Informacja o wyborze oferty Emitenta na zaprojektowanie i budowę Terminala lotniska w Radomiu

 • 27.01.2020 15:50

  MIRBUD SA (8/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej EXPO MAZURY S.A.

 • 27.01.2020 11:17

  MIRBUD SA (7/2020) Rozpoczęcie procedury wycofania akcji JHM DEVELOPMENT S.A. z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 21.01.2020 15:32

  MIRBUD SA (6/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 17.01.2020 16:27

  MIRBUD SA (5/2020) Podpisanie umowy na budowę budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy

 • 13.01.2020 13:45

  MIRBUD SA (4/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 10.01.2020 08:49

  Oferta konsorcjum z Mirbudem za 359,4 mln zł brutto wybrana przez GDDKiA

 • 10.01.2020 08:30

  MIRBUD SA (3/2020) Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta

 • 09.01.2020 12:20

  MIRBUD SA (2/2020) Podpisanie umowy na budowę szkoły podstawowej w rejonie ulicy Jana Kazimierza w Warszawie

 • 03.01.2020 18:02

  MIRBUD SA (1/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PBDiM Kobylarnia S.A.

 • 23.12.2019 13:01

  Konsorcjum z Mirbudem ma umowę na 414,7 mln zł brutto

 • 23.12.2019 12:53

  MIRBUD SA (76/2019) Podpisanie umowy przez konsorcjum spółki zależnej Emitenta i Emitenta na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78

 • 20.12.2019 13:04

  MIRBUD SA (75/2019) Rozliczenie przymusowego wykupu akcji JHM DEVELOPMENT S.A.

 • 18.12.2019 09:03

  MIRBUD SA (74/2019) Wybór oferty na budowę szkoły w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie

 • 17.12.2019 08:26

  MIRBUD SA (73/2019) Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji JHM DEVELOPMENT S.A.

 • 17.12.2019 07:25

  Mirbud ogłosił przymusowy wykup 3.022.758 akcji JHM Development po cenie 1,64 zł/szt.

 • 13.12.2019 17:45

  MIRBUD SA (72/2019) Informacje o nabyciu i zbyciu znacznego pakietu akcji MIRBUD S.A.

 • 13.12.2019 17:30

  MIRBUD SA (71/2019) Informacje o nabyciu i zbyciu znacznego pakietu akcji MIRBUD S.A.

 • 13.12.2019 17:15

  MIRBUD SA (70/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 12.12.2019 11:58

  Oferta Mirbudu za 241,5 mln zł najtańsza w przetargu PPL na budowę terminala w Radomiu

 • 10.12.2019 11:45

  MIRBUD SA (69/2019) Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. "Centrum Edukacji Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim" w ramach "Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu"

 • 29.11.2019 21:47

  Mirbud ma umowę na rozbiórkę i budowę stadionu w Płocku za 166,5 mln zł

 • 29.11.2019 21:21

  MIRBUD SA (68/2019) Podpisanie umowy na rozbiórkę i budowę stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku

 • 29.11.2019 13:22

  Oferty Mirbudu i Budimeksu wybrane w przetargach GDDKiA na budowę drogi S11

 • 29.11.2019 13:08

  MIRBUD SA (67/2019) Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta

 • 26.11.2019 17:29

  Mirbud chce przeprowadzić przymusowy wykup akcji JHM Development

 • 26.11.2019 17:24

  MIRBUD SA (66/2019) Informacja o zamiarze nabycia akcji JHM DEVELOPMENT S.A. w drodze przymusowego wykupu

 • 26.11.2019 08:36

  Portfel zamówień grupy Mirbud ma wartość około 3 mld zł

 • 26.11.2019 08:00

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 21.11.2019 08:42

  MIRBUD SA (65/2019) Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego na budowę dwóch hal magazynowych dla Panattoni Development Europe Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

 • 20.11.2019 13:48

  Mirbud zbuduje centrum edukacji zawodowej w Gorzowie Wlkp. za 104 mln zł brutto

 • 20.11.2019 13:36

  MIRBUD SA (64/2019) Informacja o wyborze oferty Emitenta na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. "Centrum Edukacji Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim" w ramach "Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu"

 • 19.11.2019 08:43

  Mirbud zbuduje stadion miejski w Płocku za 166,5 mln zł brutto

 • 19.11.2019 08:34

  MIRBUD SA (63/2019) Informacja o wyborze oferty Emitenta na budowę stadionu miejskiego w Płocku

 • 14.11.2019 13:56

  MIRBUD SA (62/2019) Podpisanie umowy konsorcjum spółki zależnej Emitenta i Emitenta na budowę autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej)

 • 04.11.2019 14:43

  MIRBUD SA (61/2019) Podpisanie umowy na budowę zespołu mieszkalnego, wielorodzinnego w Łodzi

 • 29.10.2019 15:34

  MIRBUD SA (60/2019) Podpisanie umowy z podwykonawcą na wykonanie prac projektowych w związku z budową drogi ekspresowej S1

 • 21.10.2019 13:48

  Oferta konsorcjum Mirbudu za 414,7 mln zł na budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia najkorzystniejsza

 • 21.10.2019 13:41

  MIRBUD SA (59/2019) Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta

 • 16.10.2019 19:18

  MIRBUD SA (58/2019) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PBDiM Kobylarnia S.A.

 • 11.10.2019 08:00

  MIRBUD SA (57/2019) Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)".

 • 02.10.2019 09:42

  MIRBUD SA (56/2019) Zmiana stanu posiadania akcji MIRBUD S.A.

 • 01.10.2019 15:51

  MIRBUD SA (55/2019) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcji nabycia akcji MIRBUD S.A.

 • 30.09.2019 13:40

  MIRBUD SA (54/2019) Wydanie akcji serii K w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

 • 30.09.2019 12:51

  MIRBUD SA (53/2019) Nabycie akcji spółki zależnej JHM DEVELOPMENT S.A.

 • 27.09.2019 16:35

  Oferta Mirbudu za 254,1 mln zł na budowę odcinka autostrady A18 uznana za najkorzystniejszą

 • 27.09.2019 16:25

  MIRBUD SA (52/2019) Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta

 • 26.09.2019 08:46

  MIRBUD SA (51/2019) Uchwała Zarządu GPW o dopuszczeniu do obrotu giełdowego akcji serii "K"

 • 25.09.2019 19:05

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii K spółki MIRBUD SA

 • 25.09.2019 08:52

  MIRBUD SA (50/2019) Oświadczenie KDPW o rejestracji akcji serii K Spółki MIRBUD S.A.

 • 19.09.2019 11:01

  MIRBUD SA (49/2019) Zakończenie oferty publicznej akcji serii K

 • 19.09.2019 09:04

  MIRBUD SA (48/2019) Zakończenie skupu akcji spółki JHM DEVELOPMENT S.A

 • 16.09.2019 08:31

  MIRBUD SA (47/2019) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

 • 13.09.2019 16:34

  MIRBUD SA (46/2019) Publikacja zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki zależnej JHM DEVELOPMENT S.A. oraz rozpoczęcie oferty warrantów subskrypcyjnych serii G i akcji serii K MIRBUD S.A.

 • 13.09.2019 14:16

  MIRBUD SA (45/2019) Korekta raportu bieżącego nr 45/2019

 • 12.09.2019 17:42

  MIRBUD SA (45/2019) Podwyższenie kapitału zakładowego MIRBUD S.A.

 • 11.09.2019 08:04

  MIRBUD SA (44/2019) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PBDiM Kobylarnia S.A.

 • 09.09.2019 15:25

  MIRBUD SA (43/2019) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PBDiM Kobylarnia S.A.

 • 03.09.2019 13:52

  MIRBUD SA (42/2019) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

 • 27.08.2019 08:34

  Portfel zamówień Mirbudu ma wartość ok. 1,8 mld zł, w tym 0,7 mld zł na '19

 • 27.08.2019 08:00

  MIRBUD SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 11.07.2019 08:49

  MIRBUD SA (35/2019) Oświadczenie KDPW o rejestracji akcji serii J Spółki MIRBUD S.A.

 • 31.05.2019 20:26

  MIRBUD SA (23/2019) Powołanie Członków Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

 • 31.05.2019 20:19

  MIRBUD SA (22/2019) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 31 maja 2019 roku

 • 31.05.2019 20:15

  MIRBUD SA (21/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 31 maja 2019 roku

 • 30.05.2019 09:14

  Portfel zamówień grupy Mirbud ma wartość około 1,9 mld zł

 • 30.05.2019 08:29

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 22.05.2019 13:21

  MIRBUD SA (20/2019) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Expo Mazury Spółki Akcyjnej

 • 22.05.2019 08:59

  MIRBUD SA (19/2019) Podpisanie umowy na budowę Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego Panattoni Europe w Zabrzu

 • 21.05.2019 12:07

  Oferta Mirbudu za 129 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na rozbudowę stadionu w Łodzi

 • 21.05.2019 11:52

  MIRBUD SA (18/2019) Wybór oferty na rozbudowę stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w formule "zaprojektuj i wybuduj"

 • 21.05.2019 08:28

  Konsorcjum Mirbudu ma umowę o wartości 667,7 mln zł na budowę obwodnicy Olesna

 • 21.05.2019 08:00

  MIRBUD SA (17/2019) Podpisanie Umowy na "Zaprojektowanie i budowę obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)"

 • 17.05.2019 17:30

  MIRBUD SA (16/2019) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 17 maja 2019 roku

 • 17.05.2019 17:25

  MIRBUD SA (15/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 17 maja 2019 roku, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia

 • 18.04.2019 14:34

  MIRBUD SA (9/2019) Podpisanie umowy na "Projekt i budowę autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) - gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B - węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000

 • 12.03.2019 08:44

  Oferta Mirbudu o wartości 857 mln zł najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA

 • 12.03.2019 08:24

  MIRBUD SA (5/2019) Wybór oferty na "Projekt i budowę autostrady A1 Tuszyn (bez węzła) - gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B - węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00"

 • 07.03.2019 19:00

  Mirbud ma umowę na budowę obiektu handlowego za 51,44 mln zł netto

 • 07.03.2019 18:12

  MIRBUD SA (4/2019) Podpisanie umowy na budowę obiektu handlowego pn. "Park Handlowy Stop Shop"

 • 28.02.2019 19:06

  Dino i Play zastąpią Energę i Eurocash w indeksie WIG20 (opis)

 • 17.01.2019 17:49

  MIRBUD SA (3/2019) Podpisanie umowy na budowę hali widowiskowo - sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zewnętrznymi boiskami

 • 10.01.2019 09:17

  MIRBUD SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 04.01.2019 08:22

  MIRBUD SA (1/2019) Wybór oferty na budowę hali widowiskowo - sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zewnętrznymi boiskami.

 • 17.12.2018 08:45

  MIRBUD SA (65/2018) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

 • 12.12.2018 13:33

  MIRBUD SA (64/2018) Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego na budowę Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego Panattoni Europe

 • 28.11.2018 08:03

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 27.11.2018 09:48

  MIRBUD SA (63/2018) Otrzymanie listu intencyjnego na budowę hali produkcyjno-magazynowej w Skarbimierzu

 • 13.11.2018 12:06

  MIRBUD SA (62/2018) Podpisanie Umowy na budowę parku handlowego wraz z obiektem marketu budowlanego "Castorama"

 • 09.11.2018 08:31

  MIRBUD SA (61/2018) Podpisanie Umowy na "Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewidencyjnym 102/697 w Stalowej Woli przy ul. Kasprzyckiego na tereni

 • 29.10.2018 16:01

  MIRBUD SA (60/2018) Wybór oferty na "Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewidencyjnym 102/697 w Stalowej Woli przy ul. Kasprzyckiego na terenie TS

 • 29.10.2018 15:01

  MIRBUD SA (59/2018) Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie - zwiększenie o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 29.10.2018 11:33

  MIRBUD SA (58/2018) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

 • 25.10.2018 18:54

  Mirbud ma umowę z JHM Development za 31,1 mln zł netto

 • 25.10.2018 18:43

  MIRBUD SA (57/2018) Podpisanie umowy na budowę zespołu budownictwa jednorodzinnego przy ul. Jugosłowiańskiej w Łodzi

 • 17.10.2018 13:35

  MIRBUD SA (56/2018) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

 • 17.10.2018 08:50

  Konsorcjum Mirbudu odstąpiło od zawarcia umowy o wartości 687 mln zł brutto z GDDKiA

 • 17.10.2018 08:05

  MIRBUD SA (55/2018) Podjęcie decyzji o nieprzystępowaniu do zawarcia Umowy

 • 05.10.2018 15:00

  MIRBUD SA (54/2018) Rejestracja przez Sąd Statutu MIRBUD S.A.

 • 02.10.2018 12:32

  MIRBUD SA (53/2018) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

 • 02.10.2018 12:17

  MIRBUD SA (52/2018) Podpisanie Umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Brodnicy.

 • 01.10.2018 16:51

  MIRBUD SA (51/2018) Podpisanie Umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu wraz z rozbudową szkoły.

 • 21.09.2018 08:20

  MIRBUD SA (50/2018) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Expo Mazury Spółki Akcyjnej

 • 17.09.2018 10:59

  MIRBUD SA (49/2018) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

 • 11.09.2018 15:52

  MIRBUD SA (48/2018) Podpisanie Umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "KMP Gorzów Wlkp. ul. Kwiatowa 10, budowa strzelnicy ćwiczebnej wraz z zapleczem technicznym oraz budową nowego budynku na potrzeby CBŚP, BSW wraz z zagospodarowaniem terenu".

 • 10.09.2018 12:23

  MIRBUD SA (47/2018) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

 • 10.09.2018 11:08

  MIRBUD SA (46/2018) Wybór oferty na budowę kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu wraz z rozbudową szkoły.

 • 07.09.2018 12:41

  MIRBUD SA (45/2018) Wybór oferty na budowę budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Brodnicy.

 • 05.09.2018 10:21

  MIRBUD SA (44/2018) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

 • 31.08.2018 10:56

  MIRBUD SA (43/2018) Wybór oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn. "KMP Gorzów Wlkp. ul. Kwiatowa 10, budowa strzelnicy ćwiczebnej wraz z zapleczem technicznym oraz budową nowego budynku na potrzeby CBŚP, BSW wraz z zagospodarowaniem terenu".

 • 30.08.2018 07:52

  MIRBUD SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 03.08.2018 17:12

  MIRBUD SA (42/2018) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

 • 31.07.2018 08:17

  MIRBUD SA (41/2018) Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A - Odcinek I węzeł "Łódź Lublinek" - węzeł "Łódź Teofilów" Zad. B - Odcinek II węzeł "Łódź Teofilów" (bez węzła) -

 • 20.07.2018 13:34

  MIRBUD SA (40/2018) Podpisanie Umowy przez Spółkę zależną Emitenta budowę drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin) na terenie gminy Gąbin

 • 16.07.2018 08:53

  Oferta konsorcjum Mirbudu o wartości 687 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA

 • 16.07.2018 08:34

  MIRBUD SA (39/2018) Wybór oferty konsorcjum Spółki zależnej Emitenta i Emitenta na Część nr 2 zamówienia pn. "Projekt i budowa autostrady A1 Tuszyn (bez węzła) - gr. woj. łódzkiego-śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B - węzeł Bełchatów (

 • 05.07.2018 14:41

  MIRBUD SA (38/2018) Wybór oferty Spółki zależnej Emitenta na budowę drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin) na terenie gminy Gąbin

 • 05.07.2018 08:15

  MIRBUD SA (37/2018) Podpisanie Umowy przez Spółkę zależną Emitenta na przebudowę i rozbudowę budowę drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno

 • 02.07.2018 13:23

  Mirbud ma umowę na budowę magazynów łącznie za 17,75 mln euro

 • 02.07.2018 13:07

  MIRBUD SA (36/2017) Podpisanie Umowy na budowę budynków magazynowych zlokalizowanych w Panattoni Park Gdańsk III

 • 13.06.2018 11:49

  MIRBUD SA (35/2018) Wykluczenie z postępowania na "Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty" z uwagi na nieprzedłużenie wadium przez Spółkę zależną

 • 11.06.2018 14:51

  MIRBUD SA (34/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

 • 11.06.2018 14:45

  MIRBUD SA (33/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 11 czerwca 2018 roku

 • 11.06.2018 14:35

  MIRBUD SA (32/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 11 czerwca 2018 roku, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia

 • 28.05.2018 08:17

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 21.05.2018 15:37

  MIRBUD SA (31/2018) Podpisanie Umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 17.05.2018 09:35

  MIRBUD SA (30/2018) Wybór oferty spółki zależnej Emitenta

 • 17.05.2018 09:30

  MIRBUD SA (29/2018) Podpisanie Umowy z MLP Pruszków II sp. z o.o.

 • 15.05.2018 11:23

  MIRBUD SA (28/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 11.05.2018 16:44

  MIRBUD SA (27/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych MIRBUD S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2018 i 2019

 • 11.05.2018 16:39

  MIRBUD SA (26/2018) Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję

 • 08.05.2018 15:36

  MIRBUD SA (25/2018) Rejestracja Przedstawicielstwa MIRBUD S.A. na Ukrainie

 • 08.05.2018 15:22

  MIRBUD SA (24/2018) Wybór oferty Spółki zależnej Emitenta na przebudowę i rozbudowę budowę drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno

 • 07.05.2018 16:12

  MIRBUD SA (23/2018) Podpisanie Umowy przez Spółkę zależną Emitenta na remont A2

 • 07.05.2018 15:13

  MIRBUD SA (22/2018) Podpisanie Umowy na budowę Zakładu Opieki Długoterminowej przy ulicy Bydgoskiej w Świnoujściu.

 • 07.05.2018 14:25

  Mirbud ma dwie umowy na budowę hal w Szczecinie łącznie za 19,1 mln euro

 • 07.05.2018 14:10

  MIRBUD SA (21/2018) Podpisanie Umowy na budowę hali w Szczecinie Załom Wschód

 • 07.05.2018 14:04

  MIRBUD SA (20/2018) Podpisanie Umowy na budowę hali w Szczecinie Trzebusz

 • 02.05.2018 10:37

  MIRBUD SA (19/2018) Rozpoczęcie prac budowlanych na rzecz Inwestora MLP Pruszków sp. z o.o.

 • 27.04.2018 07:30

  Grupa Mirbud chce w '18 osiągnąć 1 mld zł przychodów i obniżać zadłużenie

 • 27.04.2018 07:10

  MIRBUD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 07:07

  MIRBUD SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 18.04.2018 14:52

  MIRBUD SA (18/2018) Wybór oferty na budowę Zakładu Opieki Długoterminowej przy ulicy Bydgoskiej w Świnoujściu.

 • 10.04.2018 16:22

  KIO uwzględniła odwołanie konsorcjum z Mirbudem w sprawie przetargu GDDKiA

 • 10.04.2018 15:53

  MIRBUD SA (17/2018) Uwzględnienie odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie wykluczenia Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. oraz MIRBUD S.A.

 • 03.04.2018 16:22

  Mirbud odstąpił od podpisania umowy za 53,8 mln zł brutto

 • 03.04.2018 16:03

  MIRBUD SA (16/2018) Odstąpienie od podpisania Umowy przez Spółkę zależną

 • 03.04.2018 15:55

  MIRBUD SA (15/2018) Oddalenie odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą i wybór oferty spółki zależnej Emitenta

 • 26.03.2018 08:41

  MIRBUD SA (14/2018) Rozpoczęcie prac budowlanych na rzecz Inwestora MLP Pruszków sp. z o.o.

 • 23.03.2018 11:16

  MIRBUD SA (13/2018) Otrzymanie listu intencyjnego na budowę hal zlokalizowanych w Panattoni Park Gdańsk III

 • 22.03.2018 15:47

  MIRBUD SA (12/2018) Wybór oferty spółki zależnej Emitenta

 • 16.03.2018 17:11

  MIRBUD SA (11/2018) Rozpoczęcie prac budowlanych na rzecz Inwestora Panattoni Development Europe sp. z o.o.

 • 15.03.2018 17:39

  MIRBUD SA (10/2018) Rozpoczęcie prac budowlanych na rzecz Inwestora MLP Gliwice sp. z o.o.

 • 01.03.2018 11:47

  MIRBUD SA (9/2018) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 21.02.2018 11:52

  Mirbud wybuduje dla JHM Development pięć budynków za 46,4 mln zł netto

 • 21.02.2018 11:52

  MIRBUD SA (8/2018) Powiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA MIRBUD S.A.

 • 26.01.2018 13:36

  Oferta spółki zależnej Mirbudu w wys. 53,8 mln zł najkorzystniejsza w przetargu GDDiKA

 • 26.01.2018 13:17

  MIRBUD SA (7/2018) Wybór oferty spółki zależnej Emitenta

 • 26.01.2018 08:16

  MIRBUD SA (6/2018) Rejestracja spółki MIRBUD na Ukrainie

 • 23.01.2018 12:57

  MIRBUD SA (5/2018) Podpisanie Umowy na budowę hali w Radomsku

 • 15.01.2018 11:30

  MIRBUD SA (4/2018) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 05.01.2018 08:09

  MIRBUD SA (3/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

 • 04.01.2018 08:02

  MIRBUD SA (2/2018) Oddalenie wniosku o upadłość Emitenta i uznanie przez Sąd, że Fabryka Biznesu sp. z o.o. działała w złej wierze

 • 02.01.2018 12:13

  MIRBUD SA (1/2018) Zawarcie Umowy z MLP Czeladź sp. z o.o.

 • 21.12.2017 13:05

  MIRBUD SA (50/2017) Podpisanie Umowy na budowę Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika w Skierniewicach

 • 21.12.2017 08:16

  MIRBUD SA (49/2017) Podpisanie umowy na budowę hali magazynowo-produkcyjnej z "Schnee Polska" sp. z o.o

 • 20.12.2017 16:16

  Mirbud wybuduje halę w Natolinie za około 48,1 mln zł netto

 • 20.12.2017 16:07

  MIRBUD SA (48/2017) Podpisanie Umowy na budowę hali w gminie Nowosolna

 • 18.12.2017 14:14

  Siedmiu oferentów na budowę łódzkich odcinków A1 - GDDKiA

 • 13.12.2017 08:09

  MIRBUD SA (47/2017) Wybór oferty na budowę Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika w Skierniewicach

 • 04.12.2017 15:20

  MIRBUD SA (46/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji-wybór na Generalnego Wykonawcę

 • 01.12.2017 13:52

  MIRBUD SA (45/2017) Uchylenie tymczasowego nadzorcy sądowego

 • 30.11.2017 13:46

  MIRBUD SA (44/2014) Wyrażenia zgody Zarządowi Spółki przez Radę Nadzorczą na zawiązanie spółki kapitałowej działającej na terytorium i według prawa Ukrainy

 • 28.11.2017 09:30

  MIRBUD SA (43/2017) Podjęcie uchwały przez Zarząd dot. założenia jednoosobowej spółki kapitałowej pod nazwą: MІРБУД Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona: TOB «MІРБУД»

 • 27.11.2017 15:50

  Oferta konsorcjum z Mirbudem o wartości 533 mln zł najtańsza na odcinek obwodnicy Łodzi

 • 22.11.2017 17:01

  MIRBUD SA (42/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 20.11.2017 08:29

  Backlog Mirbudu to 1,4 mld zł, w tym ponad 0,55 mld zł na '18

 • 20.11.2017 07:54

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 09.11.2017 14:31

  MIRBUD SA (41/2017) Podpisanie Umowy na budowę Przedszkola Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Bydgoskiej oraz rozbudowa ulicy Bydgoskiej w Świnoujściu.

 • 27.10.2017 14:23

  MIRBUD SA (40/2017) Wybór oferty na budowę Przedszkola Miejskiego przy ul. Bydgoskiej oraz rozbudowa ulicy Bydgoskiej w Świnoujściu.

 • 17.10.2017 14:36

  MIRBUD SA (39/2017) Podpisanie umowy na budowę hali przemysłowej ze Spinko Moto Sp. z o.o.

 • 11.10.2017 15:19

  MIRBUD SA (38/2017) Podpisanie umowy na budowę KPP Białogard - budowa nowej siedziby przy ul. Kołobrzeskiej

 • 11.10.2017 10:23

  MIRBUD SA (37/2017) Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie zwiększenie o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 09.10.2017 13:52

  MIRBUD SA (36/2017) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 22.09.2017 16:00

  MIRBUD SA (34/2017) Wybór oferty na budowę KPP Białogard - budowa nowej siedziby przy ul. Kołobrzeskiej

 • 14.09.2017 14:26

  Mirbud ma umowy łącznie za ok. 32 mln euro

 • 14.09.2017 14:10

  MIRBUD SA (34/2017) Podpisanie Umowy na budowę hali w Strykowie

 • 14.09.2017 13:13

  MIRBUD SA (33/2017) Podpisanie Umowy na budowę hali w Sosnowcu

 • 30.08.2017 08:43

  Backlog Mirbudu to 1,4 mld zł, w tym 0,6 mld zł na '17

 • 30.08.2017 08:03

  MIRBUD SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 25.08.2017 12:21

  MIRBUD SA (32/2017) Podpisanie umowy na budowę Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii we Wrześni w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - dofinansowanego w ramach WRPO 2014-2020 Oś prior

 • 10.08.2017 12:06

  Mirbud wybuduje obwodnicę Inowrocławia, wartość umowy to 94 mln zł brutto

 • 10.08.2017 11:52

  MIRBUD SA (31/2017) Podpisanie Umowy na projekt i budowę Obwodnicy Inowrocławia

 • 01.08.2017 16:12

  MIRBUD SA (30/2017) Wybór oferty na budowę Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii we Wrześni

 • 24.07.2017 17:41

  MIRBUD SA (29/2017) Otrzymanie listu intencyjnego na budowę hali w gminie Nowosolna

 • 22.06.2017 14:04

  MIRBUD SA (28/2017) Podpisanie umowy na budowę KPP Wałcz

 • 12.06.2017 10:56

  MIRBUD SA (27/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Expo Mazury Spółki Akcyjnej

 • 09.06.2017 13:04

  Dziewięć ofert na odcinek S7 Strzegowo - Pieńki, budżet zamawiającego 872,5 mln zł

 • 05.06.2017 13:10

  MIRBUD SA (26/2017) Powzięcie informacji o wyborze oferty na budowę KPP Wałcz

 • 30.05.2017 14:19

  MIRBUD SA (25/2017) Podpisanie aneksu do umowy na budowę Hali Gliwice

 • 26.05.2017 14:23

  MIRBUD SA (24/2017) Powzięcie informacji o wyborze oferty na budowę Obwodnicy Inowrocławia

 • 26.05.2017 08:30

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 22.05.2017 15:57

  MIRBUD SA (23/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 22 maja 2017 roku

 • 22.05.2017 15:52

  MIRBUD SA (22/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 22 maja 2017 roku, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia

 • 16.05.2017 12:00

  MIRBUD SA (21/2017) Powzięcie informacji o wyborze oferty na budowę hali w Sosnowcu

 • 05.05.2017 14:32

  MIRBUD SA (20/2017) Podpisanie Umowy przez spółkę zależną na remont A4

 • 04.05.2017 17:40

  MIRBUD SA (19/2017) Podpisanie umowy na remont A2 przez spółkę zależną

 • 04.05.2017 16:05

  MIRBUD SA (18/2017) Uzupełnienie Informacji dot. zwołania ZWZA

 • 27.04.2017 17:13

  MIRBUD SA (17/2017) Powzięcie informacji o wyborze oferty spółki zależnej PBDiM KOBYLARNIA S.A.

 • 27.04.2017 15:16

  MIRBUD SA (16/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 27.04.2017 15:12

  MIRBUD SA (15/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu na kolejną kadencję

 • 27.04.2017 15:08

  MIRBUD SA (14/2017) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

 • 24.04.2017 14:02

  MIRBUD SA (13/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 21.04.2017 09:47

  Backlog Mirbudu to 1,6 mld zł, w tym 0,7 mld zł na '17

 • 21.04.2017 08:42

  MIRBUD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.04.2017 08:40

  MIRBUD SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 14.04.2017 13:20

  MIRBUD SA (12/2017) Podpisanie umowy na budowę VENDO PARK

 • 11.04.2017 13:41

  Oferta PBDiM Kobylarnia z grupy Mirbudu najkorzystniejsza w przetargu na remont A2

 • 11.04.2017 13:31

  MIRBUD SA (11/2017) Powzięcie informacji o wyborze oferty spółki zależnej PBDiM KOBYLARNIA S.A.

 • 11.04.2017 12:10

  MIRBUD SA (10/2017) Podpisanie umowy przez spółkę zależną PBDiM KOBYLARNIA S.A.

 • 10.04.2017 11:17

  Mirbud ma list intencyjny ws. budowy centrum dystrybucyjnego Castoramy za 27,5 mln euro

 • 10.04.2017 11:08

  MIRBUD SA (9/2017) Otrzymanie listu intencyjnego na budowę hal w gminie Stryków

 • 20.03.2017 12:52

  MIRBUD SA (8/2017) Powzięcie informacji o wyborze oferty spółki zależnej PBDiM KOBYLARNIA S.A.

 • 08.03.2017 12:51

  MIRBUD SA (7/2017) Powołanie Prokurenta

 • 02.03.2017 12:50

  MIRBUD SA (6/2017) Podpisanie umowy z Panattoni na budowę hali w Pruszkowie

 • 13.02.2017 10:53

  MIRBUD SA (5/2017) Podpisanie umowy z MLP na budowę hali Mirków

 • 10.02.2017 08:14

  MIRBUD SA (4/2017) Podpisanie umowy przez EXPO MAZURY z PARP

 • 25.01.2017 12:24

  Spółka Mirbudu wygrała przetarg na ekspozycję Polski na Expo Astana 2017

 • 25.01.2017 12:01

  MIRBUD SA (3/2017) Powzięcie informacji o wyborze oferty EXPO MAZURY

 • 18.01.2017 09:22

  MIRBUD SA (2/2017) Podpisanie umowy na generalne wykonawstwo Budynku Handlowo-Usługowego we Wrocławiu

 • 04.01.2017 13:19

  MIRBUD SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

 • 02.01.2017 14:02

  Oferta konsorcjum Mirbudu najtańsza na budowę łącznika obwodnicy Inowrocławia

 • 28.12.2016 10:45

  MIRBUD SA (46/2016) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 27.12.2016 16:30

  MIRBUD SA (45/2016) Podpisanie aneksu do umowy na budowę Hali Gliwice

 • 16.12.2016 14:13

  MIRBUD SA (44/2016) Podpisanie umowy na budowę hali Uniejów

 • 14.12.2016 12:32

  MIRBUD SA (43/2016) Podpisanie umowy na budowę obwodnicy Bolkowa

 • 28.11.2016 15:13

  Mirbud ma list intencyjny ws. budowy hal w Pruszkowie za 42,95 mln zł

 • 28.11.2016 15:00

  MIRBUD SA (42/2016) Podpisanie listu intencyjnego na budowę hal w Pruszków Park II

 • 17.11.2016 16:59

  MIRBUD SA (38/2016) Korekta Raportu nr 38 w sprawie informacji o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 17.11.2016 16:51

  MIRBUD SA (35/2016) Korekta Raportu nr 35 w sprawie informacji o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 17.11.2016 16:43

  MIRBUD SA (34/2016) Korekta Raportu nr 34 w sprawie informacji o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 15.11.2016 07:54

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 03.11.2016 10:22

  Mirbud ma kontrakt za prawie 44 mln zł

 • 03.11.2016 10:12

  MIRBUD SA (41/2016) Podpisanie umowy na budowę hali Marywilska

 • 28.10.2016 18:12

  MIRBUD SA (40/2016) Korekta Raportu Bieżącego nr 40/2016 z dnia 27.10.2016

 • 28.10.2016 18:08

  MIRBUD SA (39/2016) Korekta Raportu Bieżącego nr 39/2016 z dnia 27.10.2016

 • 27.10.2016 18:33

  MIRBUD SA (40/2016) Korekta Jednostkowego Raportu Okresowego za 2015 r.

 • 27.10.2016 18:12

  MIRBUD SA (39/2016) Korekta Skonsolidowanego Raportu Okresowego za 2015 r.

 • 14.10.2016 17:28

  MIRBUD SA (38/2016) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 14.10.2016 11:54

  Konsorcjum z Mirbudem na czele wybuduje obwodnicę Bolkowa za 73,5 mln zł

 • 14.10.2016 11:44

  MIRBUD SA (37/2016) Powzięcie informacji o wyborze oferty na budowę obwodnicy Bolkowa

 • 12.10.2016 14:43

  MIRBUD SA (36/2016) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Expo Mazury Spółki Akcyjnej

 • 07.10.2016 09:45

  MIRBUD SA (35/2016) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 30.09.2016 09:26

  Oferta Mirbudu najtańsza na budowę obwodnicy Bolkowa

 • 22.09.2016 08:12

  MIRBUD SA (34/2016) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 21.09.2016 14:10

  MIRBUD SA (33/2016) Okres zamknięty

 • 16.09.2016 08:22

  MIRBUD SA (32/2016) Podpisanie umowy

 • 16.09.2016 08:18

  MIRBUD SA (31/2016) Podpisanie umowy

 • 30.08.2016 08:22

  MIRBUD SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 02.08.2016 08:24

  Mirbud ma umowy za ponad 15 mln zł

 • 02.08.2016 08:14

  MIRBUD SA (30/2016) Podpisanie umowy

 • 18.07.2016 14:00

  MIRBUD SA (29/2016) Powzięcie informacji o wyborze oferty Emitenta

 • 13.07.2016 15:10

  Mirbud ma kontrakt z Portem Lotniczym Gdańsk

 • 13.07.2016 15:01

  MIRBUD SA (28/2016) Podpisanie umowy

 • 01.07.2016 18:01

  MIRBUD SA Powzięcie informacji o wyborze oferty Emitenta

 • 24.06.2016 18:12

  MIRBUD SA Powołania Członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

 • 24.06.2016 18:07

  MIRBUD SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 24 czerwca 2016 roku

 • 24.06.2016 17:58

  MIRBUD SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 24 czerwca 2016 roku, informacja o zgłoszonych sprzeciwach, decyzje dotyczące wypłaty dywidendy.

 • 24.06.2016 07:27

  MIRBUD SA Aneks do umowy

 • 16.06.2016 18:04

  MIRBUD SA Wybór oferty MIRBUD S.A. w przetargu Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o.

 • 25.05.2016 08:59

  MIRBUD SA Zawarcie umowy na budowę zespołu szkolno - przedszkolnego w Lutyni

 • 25.05.2016 08:04

  MIRBUD SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w Skierniewicach na dzień 24 czerwca 2016 roku

 • 17.05.2016 08:03

  MIRBUD SA Wybór oferty MIRBUD S.A. na budowę zespołu szkolno - przedszkolnego w Lutyni

 • 16.05.2016 12:30

  MIRBUD SA Odstąpienie od znaczącej umowy z Podwykonawcą i zawarcie umowy z innym podwykonawcą

 • 13.05.2016 17:35

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 17:55

  MIRBUD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.04.2016 17:42

  MIRBUD SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 27.04.2016 09:44

  MIRBUD SA Zawarcie umowy z Inwestorem

 • 22.04.2016 11:14

  MIRBUD SA Zawarcie umowy z Inwestorem

 • 18.04.2016 09:27

  Mirbud ma kontrakt z Gminą Wrocław

 • 18.04.2016 09:19

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy z Gminą Wrocław

 • 08.04.2016 09:10

  MIRBUD SA Spełnienie się warunku umowy zawartej przez MIRBUD S.A. z Leroy-Merlin Inwestycje sp. z o.o.

 • 31.03.2016 08:31

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem na przebudowę budynku magazynowo-biurowego

 • 30.03.2016 08:29

  MIRBUD SA Wniosek o upadłość Mirbud S.A. wycofany przez składającego jako bezzasadny

 • 22.03.2016 08:28

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem na budowę budynku magazynowo-biurowego

 • 10.03.2016 12:17

  MIRBUD SA Oferta MIRBUD S.A. najkorzystniejsza wśród ofert na budowę LO nr V we Wrocławiu

 • 10.03.2016 07:00

  MIRBUD SA Podpisanie listu intencyjnego

 • 09.03.2016 18:08

  Europejska Grupa Zakupowa złożyła wniosek o upadłość Mirbudu; spółka uważa go za bezzasadny

 • 09.03.2016 17:41

  MIRBUD SA Złożenie w odniesieniu do Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości.

 • 09.03.2016 14:20

  ATM Studio zapłaciło Mirbudowi blisko 9,9 mln zł plus odsetki

 • 01.03.2016 09:12

  Portfel zamówień Mirbudu wynosi ponad 1,6 mld zł, w tym ok. 800 mln przypada na '16

 • 29.02.2016 17:53

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 29.02.2016 12:16

  ATM Studio ma zapłacić Mirbudowi ok. 10 mln zł

 • 17.02.2016 13:08

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy z Podwykonawcą, Spółką zależną

 • 15.02.2016 13:53

  MIRBUD SA Zawarcie umowy z Inwestorem na budowę budynku magazynowo-biurowego

 • 11.02.2016 19:00

  MIRBUD SA Korekta raportu bieżącego dot. terminów publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 09.02.2016 16:08

  Rank Progress ma umowę sprzedaży inwestycji w Mielcu za 67,3 mln zł netto

 • 05.02.2016 16:02

  Po wyroku KIO Budimex bliżej kontraktu za 913 mln zł na odcinek obwodnicy Olsztyna

 • 05.02.2016 15:15

  Rank Progress blisko finalizacji sprzedaży inwestycji w Mielcu za ponad 60 mln zł - źródło

 • 05.02.2016 15:04

  Po wyroku KIO Budimex bliżej kontraktu za 913 mln zł na odcinek obwodnicy Olsztyna

 • 05.02.2016 13:05

  Rank Progress blisko finalizacji sprzedaży inwestycji w Mielcu za ponad 60 mln zł - źródło

 • 25.01.2016 18:50

  MIRBUD SA Korekta raportu bieżącego dot. terminów publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 22.01.2016 15:34

  MIRBUD SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 18.01.2016 08:12

  MIRBUD SA Zawarcie umowy z Inwestorem na budowę budynku produkcyjnego

 • 14.01.2016 15:29

  Konsorcjum Salini kwestionuje wybór oferty Budimeksu na budowę obwodnicy Olsztyna

 • 12.01.2016 09:44

  MIRBUD SA Wykluczenie obligacji serii A emitowanych przez MIRBUD z ASO Catalyst.

 • 11.01.2016 18:47

  GPW: wykluczenie z obrotu na Catalyst obligacji serii A spółki MIRBUD S.A.

 • 07.01.2016 14:34

  MIRBUD SA Złożenie wniosku o wykluczenie obligacji serii A emitowanych przez MIRBUD z ASO Catalyst

 • 23.12.2015 16:20

  MIRBUD SA Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie wszystkich Obligacji serii A emitowanych przez MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach

 • 11.12.2015 15:46

  Rank Progress sprzedał Leroy-Merlin Inwestycje nieruchomości w Mielcu za 15,5 mln zł

 • 08.12.2015 10:15

  MIRBUD SA Zawieszenie notowań obligacji serii A emitowanych przez MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach w ASO Catalyst w związku z zamiarem wcześniejszego wykupu

 • 04.12.2015 16:12

  MIRBUD SA Złożenie wniosku o zawieszenie notowania Obligacji serii A emitowanych przez MIRBUD w ASO Catalyst.

 • 03.12.2015 17:10

  MIRBUD SA Nabycie udziałów w Expo Arena, rejestracja przez sąd

 • 03.12.2015 14:51

  MIRBUD SA Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji

 • 01.12.2015 10:41

  MIRBUD SA Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A. przesłane przez Prezesa Zarządu.

 • 26.11.2015 15:41

  Mirbud, dzięki refinansowaniu długu, co najmniej o połowę zmniejszy koszty finansowe

 • 25.11.2015 12:51

  Mirbud ma pożyczkę z ARP o wartości do 40 mln zł, chce wcześniej wykupić obligacje

 • 25.11.2015 12:15

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

 • 24.11.2015 17:43

  NN Investment Partners TFI ma mniej niż 5 proc. akcji Mirbudu

 • 24.11.2015 17:31

  MIRBUD SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce MIRBUD S.A. przez NN Investment Partners TFI S.A.

 • 20.11.2015 13:03

  Polaris kwestionuje roszczenia Mirbudu, domaga się 19 mln zł od spółki

 • 16.11.2015 18:23

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 16.11.2015 14:03

  Mirbud nie planuje rezerw na należności od właściciela hotelu Double Tree by Hilton

 • 13.11.2015 16:08

  MIRBUD SA Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 09.11.2015 19:37

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy z Podwykonawcą

 • 09.11.2015 19:03

  MIRBUD SA Zmiana terminu przekazania Skonsolidowanego Rozszerzonego Raportu za III kwartał 2015 r.

 • 09.11.2015 14:10

  Oferta konsorcjum Mirbudu trzecia na odcinek S17 od węzła Lubelska do Kołbieli

 • 06.11.2015 14:43

  Mirbud podzlecił spółce zależnej Polimeksu prace przy S3 za 53,5 mln zł

 • 06.11.2015 14:00

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy z Podwykonawcą

 • 29.10.2015 19:09

  PPIM zmniejszył zaangażowanie w Mirbud poniżej 5 proc. głosów

 • 29.10.2015 19:00

  MIRBUD SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce MIRBUD S.A. przez Pioneer Pekao Investment Management S.A.

 • 13.10.2015 14:40

  MIRBUD SA Rejestracja przez sąd zmian w statucie Spółki

 • 12.10.2015 13:46

  Po podpisaniu umowy na S5 portfel Mirbudu to 1,9 mld zł, w tym 0,8 mld zł na '15

 • 12.10.2015 10:51

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 08.10.2015 18:24

  PPIM ma poniżej 5 proc. akcji Mirbudu

 • 08.10.2015 18:10

  MIRBUD SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce MIRBUD S.A. przez Pioneer Pekao Investment Management S.A.

 • 22.09.2015 10:27

  JHM Development chce 20-30 proc. zysku za 2015 r. przeznaczyć na dywidendę

 • 08.09.2015 13:26

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy z Podwykonawcą

 • 02.09.2015 14:25

  MIRBUD SA Zawarcie umowy z Inwestorem na budowę hali dystrybucyjnej

 • 25.08.2015 12:14

  Wyrok KIO ws. przetargu na obwodnicę Góry Kalwarii zaskarżony do sądu

 • 24.08.2015 18:17

  MIRBUD SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 21.08.2015 11:36

  MIRBUD SA Oferta Konsorcjum z udziałem MIRBUD S.A. jako partnerem najkorzystniejsza wśród ofert na: Projekt i budowę drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz

 • 20.08.2015 17:00

  Oferta konsorcjum Mirbudu za 421,8 mln zł najkorzystniejsza na odcinek S5

 • 21.07.2015 13:23

  Mirbud wybuduje halę produkcyjną dla Kofoli za 17,3 mln zł netto

 • 21.07.2015 13:20

  MIRBUD SA Zawarcie umowy z Inwestorem na budowę hali produkcyjnej

 • 02.07.2015 14:00

  Mirbud blisko kontraktu za 329 mln zł na obwodnicę Góry Kalwarii po wyroku KIO (aktl.)

 • 02.07.2015 09:52

  Mirbud blisko kontraktu za 329 mln zł na obwodnicę Góry Kalwarii po wyroku KIO

 • 30.06.2015 16:07

  MIRBUD SA Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

 • 30.06.2015 08:29

  MIRBUD SA Podpisanie umowy na zakup Expo Areny

 • 26.06.2015 16:15

  MIRBUD SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 26 czerwca 2015 roku

 • 26.06.2015 16:11

  MIRBUD SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku, informacja o zgłoszonych sprzeciwach, decyzje dotyczące wypłaty dywidendy.

 • 26.06.2015 15:30

  Osiem ofert na odcinek S-3 Sulechów-Nowa Sól, najtańsza Budimeksu za 188,5 mln zł

 • 12.06.2015 15:51

  MIRBUD SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych

 • 29.05.2015 13:46

  MIRBUD SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.05.2015 09:52

  Mirbud zakłada w '15 porównywalną sprzedaż do '14 i nieznaczną poprawę rentowności

 • 14.05.2015 18:20

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 11.05.2015 08:17

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

 • 30.04.2015 15:19

  MIRBUD SA Podpisanie znaczącej umowy ze spółką zależną

 • 30.04.2015 15:11

  MIRBUD SA Podpisanie umowy ze spółką zależną

 • 28.04.2015 18:04

  MIRBUD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 28.04.2015 17:57

  MIRBUD SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 22.04.2015 13:07

  Trzynaście ofert w przetargu na odcinek G A1, wszystkie powyżej budżetu

 • 08.04.2015 17:41

  MIRBUD SA Spełnienie się niektórych warunków związanych z emisją obligacji serii A.

 • 07.04.2015 17:51

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy z Podwykonawcą

 • 02.03.2015 14:01

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem

 • 02.03.2015 13:54

  MIRBUD SA Podpisanie porozumienia o umowie warunkowej

 • 02.03.2015 13:21

  Rank Progress ruszy w marcu z budową Galerii Aviator w Mielcu

 • 26.02.2015 18:18

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 12.02.2015 09:37

  DI Investors ustalił cenę docelową akcji Mirbudu na 2,17 zł

 • 06.02.2015 14:32

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

 • 03.02.2015 12:44

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem

 • 29.01.2015 08:47

  MIRBUD SA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MIRBUD S.A. przesłane przez Prezesa Zarządu.

 • 16.01.2015 17:27

  MIRBUD SA Zawarcie Aneksu do umowy przedwstępnej

 • 09.01.2015 11:25

  MIRBUD SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 30.12.2014 08:43

  MIRBUD SA zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji w spółce

 • 19.12.2014 14:10

  Konsorcjum Mirbudu ma umowę na odcinek drogi S-3 Nowa Sól – Legnica

 • 19.12.2014 13:43

  MIRBUD SA zawarcie znaczącej umowy przez Konsorcjum, w którym Liderem jest MIRBUD SA

 • 16.12.2014 09:15

  Spółka Mirbudu ma porozumienie z włoską firmą Maltauro

 • 14.11.2014 19:31

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 06.11.2014 08:30

  MIRBUD SA zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem

 • 28.10.2014 15:16

  MIRBUD SA oferta Konsorcjum z udziałem MIRBUD SA jako liderem najkorzystniejsza wśród ofert na: Budowę obwodnicy drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól-Legnica

 • 28.10.2014 14:25

  Oferta konsorcjum Mirbudu za 448 mln zł brutto najkorzystniejsza na odcinek S3

 • 17.10.2014 08:29

  MIRBUD SA zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w spółce MIRBUD S.A. przez OFE i DFE zarządzane przez ING PTE S.A.

 • 17.10.2014 08:19

  MIRBUD SA rezygnacja z funkcji Prokurenta

 • 14.10.2014 08:21

  MIRBUD SA zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem

 • 25.09.2014 15:59

  Mirbud oddłużył JHM, co pomoże spółce pozyskać nowe finansowania i poprawić wyniki

 • 25.09.2014 08:18

  MIRBUD SA zawarcie przez MIRBUD SA umowy o objęciu w całości akcje serii C JHM DEVELOPMENT S.A.

 • 23.09.2014 14:05

  Główny akcjonariusz Mirbudu nie planuje zmniejszenia zaangażowania w spółkę

 • 23.09.2014 08:10

  MIRBUD SA oferta Konsorcjum z udziałem MIRBUD SA jako liderem najkorzystniejsza wśród ofert na: Budowę obwodnicy Inowrocławia

 • 22.09.2014 12:58

  MIRBUD SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW SA w sprawie rejestracji akcji spółki

 • 19.09.2014 07:42

  MIRBUD SA rejestracja akcji serii I przez GPW

 • 18.09.2014 16:57

  GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki MIRBUD

 • 15.09.2014 13:56

  MIRBUD SA zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem

 • 09.09.2014 18:23

  MIRBUD SA warunkowa rejestracja akcji serii I w KDPW

 • 05.09.2014 12:30

  Oferta Budimeksu za 405 mln zł trzecia na odcinek drogi ekspresowej S-51

 • 28.08.2014 14:10

  Oferta konsorcjum Mirbudu za 448 mln zł brutto najtańsza na odcinek S3

 • 26.08.2014 12:28

  Mirbud w '14 chce utrzymać marże z I poł. roku, nie planuje nowej emisji obligacji

 • 26.08.2014 11:29

  Konsorcjum Mirbudu z ofertą 359 mln zł najtańsze w przetargu na obwodnicę Inowrocławia

 • 26.08.2014 09:17

  Portfel zamówień Mirbudu to ponad 1,4 mld zł, w tym blisko 1 mld zł na 2014 r.

 • 25.08.2014 18:27

  MIRBUD SA DM BPS S.A. animatorem rynku dla obligacji MIRBUD S.A. serii A na Catalyst

 • 25.08.2014 17:51

  MIRBUD SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 25.08.2014 15:59

  GPW: Komunikat - MIRBUD SA

 • 25.08.2014 07:38

  MIRBUD SA wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

 • 22.08.2014 19:01

  GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki MIRBUD

 • 22.08.2014 08:21

  MIRBUD SA zawarcie kolejnej znaczącej umowy przez emitenta.

 • 18.08.2014 18:26

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki MIRBUD SA

 • 29.07.2014 08:43

  MIRBUD SA rejestracja obligacji MIRBUD S.A. w KDPW

 • 25.07.2014 10:17

  MIRBUD SA zawiadomienie o transakcjach na akcjach MIRBUD S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 18.07.2014 14:09

  MIRBUD SA treść uchwał podjętych przez NWZA 18 lipca 2014 r. informacja o zgłoszonych sprzeciwach