{"status": true, "values": ["grudzie\u0144 2008", "stycze\u0144 2009", "luty 2009", "marzec 2009", "kwiecie\u0144 2009", "maj 2009", "czerwiec 2009", "lipiec 2009", "sierpie\u0144 2009", "wrzesie\u0144 2009", "pa\u017adziernik 2009", "listopad 2009", "grudzie\u0144 2009", "stycze\u0144 2010", "luty 2010", "marzec 2010", "kwiecie\u0144 2010", "maj 2010", "czerwiec 2010", "lipiec 2010", "sierpie\u0144 2010", "wrzesie\u0144 2010", "pa\u017adziernik 2010", "listopad 2010", "grudzie\u0144 2010", "stycze\u0144 2011", "luty 2011", "marzec 2011", "kwiecie\u0144 2011", "maj 2011", "czerwiec 2011", "lipiec 2011", "sierpie\u0144 2011", "wrzesie\u0144 2011", "pa\u017adziernik 2011", "listopad 2011", "grudzie\u0144 2011", "stycze\u0144 2012", "luty 2012", "marzec 2012", "kwiecie\u0144 2012", "maj 2012", "czerwiec 2012", "lipiec 2012", "sierpie\u0144 2012", "wrzesie\u0144 2012", "pa\u017adziernik 2012", "listopad 2012", "grudzie\u0144 2012", "stycze\u0144 2013", "luty 2013", "marzec 2013", "kwiecie\u0144 2013", "maj 2013", "czerwiec 2013", "lipiec 2013", "sierpie\u0144 2013", "wrzesie\u0144 2013", "pa\u017adziernik 2013", "listopad 2013", "grudzie\u0144 2013", "stycze\u0144 2014", "luty 2014", "marzec 2014", "kwiecie\u0144 2014", "maj 2014", "czerwiec 2014", "lipiec 2014", "sierpie\u0144 2014", "wrzesie\u0144 2014", "pa\u017adziernik 2014", "listopad 2014", "grudzie\u0144 2014", "stycze\u0144 2015", "luty 2015", "marzec 2015", "kwiecie\u0144 2015", "maj 2015", "czerwiec 2015", "lipiec 2015", "sierpie\u0144 2015", "wrzesie\u0144 2015", "pa\u017adziernik 2015", "listopad 2015", "grudzie\u0144 2015", "stycze\u0144 2016", "luty 2016", "marzec 2016", "kwiecie\u0144 2016", "maj 2016", "czerwiec 2016", "lipiec 2016", "sierpie\u0144 2016", "wrzesie\u0144 2016", "pa\u017adziernik 2016", "listopad 2016", "grudzie\u0144 2016", "stycze\u0144 2017", "luty 2017", "marzec 2017", "kwiecie\u0144 2017", "maj 2017", "czerwiec 2017", "lipiec 2017", "sierpie\u0144 2017", "wrzesie\u0144 2017", "pa\u017adziernik 2017", "listopad 2017", "grudzie\u0144 2017", "stycze\u0144 2018", "luty 2018", "marzec 2018", "kwiecie\u0144 2018", "maj 2018", "czerwiec 2018", "lipiec 2018", "sierpie\u0144 2018", "wrzesie\u0144 2018", "pa\u017adziernik 2018", "listopad 2018", "grudzie\u0144 2018", "stycze\u0144 2019", "luty 2019", "marzec 2019", "kwiecie\u0144 2019", "maj 2019", "czerwiec 2019", "lipiec 2019", "sierpie\u0144 2019", "wrzesie\u0144 2019", "pa\u017adziernik 2019", "listopad 2019", "grudzie\u0144 2019", "stycze\u0144 2020", "luty 2020", "marzec 2020", "kwiecie\u0144 2020", "maj 2020"], "charts": [{"type": "line", "dataset": [{"y": "2.30", "l": 0}, {"y": "1.80", "l": 1}, {"y": "1.72", "l": 2}, {"y": "1.70", "l": 3}, {"y": "1.78", "l": 4}, {"y": "1.98", "l": 5}, {"y": "1.86", "l": 6}, {"y": "1.90", "l": 7}, {"y": "2.15", "l": 8}, {"y": "2.51", "l": 9}, {"y": "2.91", "l": 10}, {"y": "2.92", "l": 11}, {"y": "2.78", "l": 12}, {"y": "2.93", "l": 13}, {"y": "2.88", "l": 14}, {"y": "2.86", "l": 15}, {"y": "2.81", "l": 16}, {"y": "2.89", "l": 17}, {"y": "2.88", "l": 18}, {"y": "3.16", "l": 19}, {"y": "3.79", "l": 20}, {"y": "4.23", "l": 21}, {"y": "4.09", "l": 22}, {"y": "4.10", "l": 23}, {"y": "4.35", "l": 24}, {"y": "4.31", "l": 25}, {"y": "4.46", "l": 26}, {"y": "4.59", "l": 27}, {"y": "4.24", "l": 28}, {"y": "4.00", "l": 29}, {"y": "3.90", "l": 30}, {"y": "3.58", "l": 31}, {"y": "2.68", "l": 32}, {"y": "2.47", "l": 33}, {"y": "2.51", "l": 34}, {"y": "2.32", "l": 35}, {"y": "2.17", "l": 36}, {"y": "2.14", "l": 37}, {"y": "2.41", "l": 38}, {"y": "2.13", "l": 39}, {"y": "1.62", "l": 40}, {"y": "1.17", "l": 41}, {"y": "1.07", "l": 42}, {"y": "1.08", "l": 43}, {"y": "1.03", "l": 44}, {"y": "1.06", "l": 45}, {"y": "1.20", "l": 46}, {"y": "1.26", "l": 47}, {"y": "1.20", "l": 48}, {"y": "1.22", "l": 49}, {"y": "1.10", "l": 50}, {"y": "1.10", "l": 51}, {"y": "1.05", "l": 52}, {"y": "1.12", "l": 53}, {"y": "1.17", "l": 54}, {"y": "1.10", "l": 55}, {"y": "1.21", "l": 56}, {"y": "1.25", "l": 57}, {"y": "1.58", "l": 58}, {"y": "1.82", "l": 59}, {"y": "1.61", "l": 60}, {"y": "1.53", "l": 61}, {"y": "1.60", "l": 62}, {"y": "1.57", "l": 63}, {"y": "1.46", "l": 64}, {"y": "1.41", "l": 65}, {"y": "1.50", "l": 66}, {"y": "1.39", "l": 67}, {"y": "1.37", "l": 68}, {"y": "1.55", "l": 69}, {"y": "1.57", "l": 70}, {"y": "1.55", "l": 71}, {"y": "1.40", "l": 72}, {"y": "1.36", "l": 73}, {"y": "1.42", "l": 74}, {"y": "1.44", "l": 75}, {"y": "1.44", "l": 76}, {"y": "1.38", "l": 77}, {"y": "1.29", "l": 78}, {"y": "1.19", "l": 79}, {"y": "1.23", "l": 80}, {"y": "1.16", "l": 81}, {"y": "1.12", "l": 82}, {"y": "0.93", "l": 83}, {"y": "0.72", "l": 84}, {"y": "0.72", "l": 85}, {"y": "0.76", "l": 86}, {"y": "0.85", "l": 87}, {"y": "0.99", "l": 88}, {"y": "0.93", "l": 89}, {"y": "0.77", "l": 90}, {"y": "0.81", "l": 91}, {"y": "0.82", "l": 92}, {"y": "0.71", "l": 93}, {"y": "0.72", "l": 94}, {"y": "0.70", "l": 95}, {"y": "0.73", "l": 96}, {"y": "0.91", "l": 97}, {"y": "1.23", "l": 98}, {"y": "1.51", "l": 99}, {"y": "1.53", "l": 100}, {"y": "1.25", "l": 101}, {"y": "1.29", "l": 102}, {"y": "1.34", "l": 103}, {"y": "1.32", "l": 104}, {"y": "1.26", "l": 105}, {"y": "1.16", "l": 106}, {"y": "1.17", "l": 107}, {"y": "1.17", "l": 108}, {"y": "1.24", "l": 109}, {"y": "1.20", "l": 110}, {"y": "1.30", "l": 111}, {"y": "1.30", "l": 112}, {"y": "1.29", "l": 113}, {"y": "1.15", "l": 114}, {"y": "1.15", "l": 115}, {"y": "1.09", "l": 116}, {"y": "1.06", "l": 117}, {"y": "1.01", "l": 118}, {"y": "0.98", "l": 119}, {"y": "1.03", "l": 120}, {"y": "1.06", "l": 121}, {"y": "1.03", "l": 122}, {"y": "1.12", "l": 123}, {"y": "1.12", "l": 124}, {"y": "1.08", "l": 125}, {"y": "1.07", "l": 126}, {"y": "1.09", "l": 127}, {"y": "1.01", "l": 128}, {"y": "0.85", "l": 129}, {"y": "0.85", "l": 130}, {"y": "0.93", "l": 131}, {"y": "1.03", "l": 132}, {"y": "1.09", "l": 133}, {"y": "1.03", "l": 134}, {"y": "0.85", "l": 135}, {"y": "0.92", "l": 136}, {"y": "1.10", "l": 137}]}], "title": ""}