Mirbud SA

skrót: MRB

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs4,38   -1,79 %-0,08 zł
Otwarcie4,460,00%
Minimum4,31-3,36%
Maksimum4,460,00%
Wolumen (szt.) 185209
Kurs odniesienia4,46
Widełki dolne4,02
Widełki górne4,90
Obroty (tyś. zł)810
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
55 2854,34
42 9004,33
34 4154,32
715 8814,31
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
4,409 097 5
4,414 678 2
4,424 025 3
4,4312 191 3
Spółka działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator inwestycji w obszarze budownictwa handlowo-usługowego, mieszkaniowego, przemysłowego oraz inżynieryjno-drogowego na rynku budowlanym w Polsce. Realizuje przede wszystkim prace wykonawcze na terenie pomiędzy Warszawą a Łodzią.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Mirgos Jerzy40 937 45344,62%40 937 45344,62%
NN PTE SAportfel10 281 83711,21%10 281 83711,21%

Kategoria • 20.01.2021 12:46

  MIRBUD SA (5/2021) Podpisanie umowy z podwykonawcą na dostawy kruszyw w związku z budową obwodnicy Olesna w województwie opolskim

 • 19.01.2021 10:55

  MIRBUD SA (4/2021) Podpisanie umowy przez konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno (cz. 1) w woj. kujawsko - pomorskim

 • 11.01.2021 15:56

  MIRBUD SA (3/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

 • 04.01.2021 13:53

  MIRBUD SA (2/2021) Podpisanie umowy z podwykonawcą na wykonanie prefabrykacji zbrojeń i prefabrykacji deskowań w związku z budową drogi ekspresowej S1, odc. Przybędza - Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki)

 • 04.01.2021 09:02

  MIRBUD SA (1/2021) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki.

 • 29.12.2020 15:03

  MIRBUD SA (61/2020) Podpisanie umowy z podwykonawcą na wykonanie robót ziemnych w związku z budową obwodnicy Olesna w ciągu drogi ekspresowej S11

 • 23.12.2020 14:56

  Oferta konsorcjum z Mirbudem za 258,7 mln zł najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA

 • 23.12.2020 14:37

  MIRBUD SA (60/2020) Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta na budowę autostrady A18 Olszyna - Golnice, odc. 4

 • 02.12.2020 13:07

  MIRBUD SA (59/2020) Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno w woj. kujawsko - pomorskim

 • 27.11.2020 08:35

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 27.11.2020 08:22

  MIRBUD SA (58/2020) Korekta skonsolidowanego rozszerzonego sprawozdania finansowego za III kwartał 2020 roku

 • 26.11.2020 09:36

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 26.11.2020 09:34

  MIRBUD SA (57/2020) Korekta skonsolidowanego rozszerzonego sprawozdania finansowego za III kwartał 2020 roku

 • 26.11.2020 09:05

  Mirbud miał w III kw. 15,8 mln zł zysku netto wobec 7 mln zł przed rokiem

 • 25.11.2020 08:42

  MIRBUD SA (56/2020) Podpisanie umowy na budowę zakładu produkcji innowacyjnych myjni bezdotykowych w Łodzi

 • 16.11.2020 15:25

  Oferty Mirbudu i Budimeksu najtańsze w przetargu GDDKiA na budowę drogi ekspresowej S6

 • 06.11.2020 09:15

  MIRBUD SA (55/2020) Podpisanie umowy przez konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta na rozbudowę drogi wojewódzkiej w województwie kujawsko - pomorskim

 • 20.10.2020 15:53

  MIRBUD SA (54/2020) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 16.10.2020 11:53

  Oferta konsorcjum z Mirbudem za 258,7 mln zł najtańsza w przetargu GDDKiA

 • 08.10.2020 15:23

  MIRBUD SA (53/2020) Informacja o wyborze oferty Emitenta na budowę zakładu produkcji innowacyjnych myjni bezdotykowych w Łodzi

 • 08.10.2020 14:49

  MIRBUD SA (52/2020) Podpisanie umowy z podwykonawcą na wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych Terminala lotniska w Radomiu

 • 28.09.2020 08:53

  MIRBUD SA (51/2020) Podpisanie umowy z podwykonawcą na wykonanie usługi transportu materiału mineralnego pochodzącego z wykopu i z tuneli budowy drogi ekspresowej S1, odcinek Przybędza - Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki)

 • 23.09.2020 12:48

  MIRBUD SA (50/2020) Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno w woj. kujawsko - pomorskim

 • 07.09.2020 15:49

  MIRBUD SA (49/2020) Podpisanie umowy z podwykonawcą na kompleksowe wykonanie robót ziemnych na budowie drogi ekspresowej S1, odcinek Przybędza - Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki)

 • 07.09.2020 14:30

  MIRBUD SA (48/2020) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki.

 • 04.09.2020 14:21

  MIRBUD SA (47/2020) Podpisanie umowy z podwykonawcą na wykonanie tuneli na budowie drogi ekspresowej S1, odcinek Przybędza - Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki)

 • 03.09.2020 09:35

  Ipopema Securities rekomenduje "kupuj" Mirbud; wartość godziwa akcji 3,14 zł

 • 28.08.2020 08:44

  Portfel zamówień Mirbudu ma wartość ok. 5,5 mld zł

 • 28.08.2020 07:56

  MIRBUD SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 03.08.2020 11:35

  MIRBUD SA (46/2020) Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, odcinek III Dankowice - węzeł "Suchy Potok" (z węzłem).

 • 22.06.2020 08:56

  Oferta Mirbudu i PBDiM Kobylarnia wybrana w przetargu na budowę odcinka S1 Dankowice - węzeł Suchy Potok

 • 22.06.2020 08:35

  MIRBUD SA (37/2020) Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm Emitenta i spółki zależnej Emitenta na budowę drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, odcinek III

 • 10.06.2020 14:01

  MIRBUD SA (36/2020) Rozpoczęcie następnego etapu reorganizacji Grupy Kapitałowej MIRBUD

 • 03.06.2020 14:40

  MIRBUD SA (35/2020) Podpisanie umowy z podwykonawcą na produkcję i dostarczenie betonu towarowego do budowy drogi ekspresowej S1 (obejście Węgierskiej Górki)

 • 03.06.2020 10:38

  Mirbud planuje wypłacić 0,02 zł dywidendy na akcję za '19

 • 03.06.2020 10:18

  MIRBUD SA (34/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 30.05.2020 06:33

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 28.05.2020 13:26

  MIRBUD SA (33/2020) Podpisanie umowy z podwykonawcą na dostawę i wykonanie podbudowy oraz warstw nawierzchni mineralno- asfaltowych na autostradzie A1

 • 22.05.2020 14:25

  MIRBUD SA (32/2020) Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm, którego liderem jest spółka zależna Emitenta, na budowę Osi Zachodniej we Wrocławiu

 • 18.05.2020 09:48

  Mirbud chce przeznaczać na dywidendę od 10 do 50 proc. zysku netto począwszy od zysku z 2020 roku

 • 18.05.2020 09:35

  MIRBUD SA (31/2020) Przyjęcie Polityki Dywidendowej przez Emitenta

 • 13.05.2020 14:11

  Mirbud i PBDiM Kobylarnia mają umowę na budowę drogi za 164,7 mln zł brutto

 • 13.05.2020 14:00

  MIRBUD SA (30/2020) Podpisanie umowy przez konsorcjum spółki zależnej Emitenta i Emitenta na zaprojektowanie i budowę drogi wojewódzkiej we Wrocławiu

 • 12.05.2020 12:15

  MIRBUD SA (29/2020) Podpisanie umowy z podwykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia i wzmocnienia skarp wykopów drogowych na budowie drogi ekspresowej S1 (tzw. obejście Węgierskiej Górki)

 • 08.05.2020 14:48

  MIRBUD SA (28/2020) Podpisanie umowy na budowę budynku produkcyjno - biurowego przy ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego w Warszawie

 • 07.05.2020 21:14

  MIRBUD SA (27/2020) Podpisanie umowy na budowę zespołu budynków handlowych - budynek bi1 oraz stancja paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Ełku

 • 30.04.2020 14:27

  MIRBUD SA (26/2020) Podpisanie umowy na budowę zespołu dwóch hal logistycznych z funkcjami produkcyjnymi w Łodzi

 • 28.04.2020 08:15

  MIRBUD SA (25/2020) Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego na budowę Zespołu magazynowo - usługowo - produkcyjnego dla Panattoni Development Europe Sp. z o.o.

 • 27.04.2020 15:29

  MIRBUD SA (24/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PBDiM KOBYLARNIA S.A.

 • 27.04.2020 08:34

  Portfel zamówień Mirbudu ma wartość ok. 4,9 mld zł

 • 27.04.2020 08:08

  MIRBUD SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 27.04.2020 08:00

  MIRBUD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 23.04.2020 11:47

  MIRBUD SA (23/2020) Podpisanie umowy przez konsorcjum spółki zależnej Emitenta i Emitenta na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, odc. 2

 • 30.03.2020 18:03

  MIRBUD SA (22/2020) Informacja nt. wpływu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność i sytuację finansową Emitenta oraz grupy kapitałowej Emitenta

 • 20.03.2020 08:16

  MIRBUD SA (21/2020) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 17.03.2020 12:45

  MIRBUD SA (20/2020) Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego na budowę hipermarketu w Ełku

 • 13.03.2020 12:51

  Mirbud ma umowę z GDDKiA za 359,4 mln zł brutto

 • 13.03.2020 12:44

  MIRBUD SA (19/2020) Podpisanie umowy przez konsorcjum spółki zależnej Emitenta i Emitenta na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 w woj. kujawsko-pomorskim

 • 09.03.2020 08:50

  Oferta Mirbudu i PBDiM Kobylarnia wybrana w przetargu na kontynuację projektowania i budowy S-5

 • 09.03.2020 08:40

  MIRBUD SA (18/2020) Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5

 • 06.03.2020 11:43

  Mirbud wybuduje terminal lotniska w Radomiu za 280,5 mln zł

 • 06.03.2020 11:35

  MIRBUD SA (17/2020) Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę Terminala lotniska w Radomiu

 • 04.03.2020 12:25

  MIRBUD SA (16/2020) Podpisanie umowy przez konsorcjum spółki zależnej Emitenta i Emitenta na zaprojektowanie i budowę drogi S11 Koszalin Szczecinek, odc. Koszalin - Bobolice

 • 03.03.2020 09:31

  MIRBUD SA (15/2020) Podpisanie umowy z podwykonawcą na wykonanie konstrukcji nawierzchni sztywnych odcinka autostrady A-1

 • 28.02.2020 11:40

  MIRBUD SA (14/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PBDiM KOBYLARNIA S.A.

 • 20.02.2020 12:05

  MIRBUD SA (11/2020) Korekta raportu bieżącego nr 11/2020

 • 17.02.2020 15:25

  MIRBUD SA (13/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

 • 17.02.2020 15:21

  MIRBUD SA (12/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 17 lutego 2020 roku

 • 17.02.2020 15:18

  MIRBUD SA (11/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania

 • 04.02.2020 12:51

  Oferta Mirbudu o wartości 280,5 mln zł wybrana w przetargu Portów Lotniczych

 • 04.02.2020 12:35

  MIRBUD SA (9/2020) Informacja o wyborze oferty Emitenta na zaprojektowanie i budowę Terminala lotniska w Radomiu

 • 27.01.2020 15:50

  MIRBUD SA (8/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej EXPO MAZURY S.A.

 • 27.01.2020 11:17

  MIRBUD SA (7/2020) Rozpoczęcie procedury wycofania akcji JHM DEVELOPMENT S.A. z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 21.01.2020 15:32

  MIRBUD SA (6/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 17.01.2020 16:27

  MIRBUD SA (5/2020) Podpisanie umowy na budowę budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy

 • 13.01.2020 13:45

  MIRBUD SA (4/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 10.01.2020 08:49

  Oferta konsorcjum z Mirbudem za 359,4 mln zł brutto wybrana przez GDDKiA

 • 10.01.2020 08:30

  MIRBUD SA (3/2020) Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta

 • 09.01.2020 12:20

  MIRBUD SA (2/2020) Podpisanie umowy na budowę szkoły podstawowej w rejonie ulicy Jana Kazimierza w Warszawie

 • 03.01.2020 18:02

  MIRBUD SA (1/2020) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PBDiM Kobylarnia S.A.

 • 23.12.2019 13:01

  Konsorcjum z Mirbudem ma umowę na 414,7 mln zł brutto

 • 23.12.2019 12:53

  MIRBUD SA (76/2019) Podpisanie umowy przez konsorcjum spółki zależnej Emitenta i Emitenta na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78

 • 20.12.2019 13:04

  MIRBUD SA (75/2019) Rozliczenie przymusowego wykupu akcji JHM DEVELOPMENT S.A.

 • 18.12.2019 09:03

  MIRBUD SA (74/2019) Wybór oferty na budowę szkoły w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie

 • 17.12.2019 08:26

  MIRBUD SA (73/2019) Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji JHM DEVELOPMENT S.A.

 • 17.12.2019 07:25

  Mirbud ogłosił przymusowy wykup 3.022.758 akcji JHM Development po cenie 1,64 zł/szt.

 • 13.12.2019 17:45

  MIRBUD SA (72/2019) Informacje o nabyciu i zbyciu znacznego pakietu akcji MIRBUD S.A.

 • 13.12.2019 17:30

  MIRBUD SA (71/2019) Informacje o nabyciu i zbyciu znacznego pakietu akcji MIRBUD S.A.

 • 13.12.2019 17:15

  MIRBUD SA (70/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 12.12.2019 11:58

  Oferta Mirbudu za 241,5 mln zł najtańsza w przetargu PPL na budowę terminala w Radomiu

 • 10.12.2019 11:45

  MIRBUD SA (69/2019) Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. "Centrum Edukacji Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim" w ramach "Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu"

 • 29.11.2019 21:47

  Mirbud ma umowę na rozbiórkę i budowę stadionu w Płocku za 166,5 mln zł

 • 29.11.2019 21:21

  MIRBUD SA (68/2019) Podpisanie umowy na rozbiórkę i budowę stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku

 • 29.11.2019 13:22

  Oferty Mirbudu i Budimeksu wybrane w przetargach GDDKiA na budowę drogi S11

 • 29.11.2019 13:08

  MIRBUD SA (67/2019) Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta

 • 26.11.2019 17:29

  Mirbud chce przeprowadzić przymusowy wykup akcji JHM Development

 • 26.11.2019 17:24

  MIRBUD SA (66/2019) Informacja o zamiarze nabycia akcji JHM DEVELOPMENT S.A. w drodze przymusowego wykupu

 • 26.11.2019 08:36

  Portfel zamówień grupy Mirbud ma wartość około 3 mld zł

 • 26.11.2019 08:00

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 21.11.2019 08:42

  MIRBUD SA (65/2019) Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego na budowę dwóch hal magazynowych dla Panattoni Development Europe Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

 • 20.11.2019 13:48

  Mirbud zbuduje centrum edukacji zawodowej w Gorzowie Wlkp. za 104 mln zł brutto

 • 20.11.2019 13:36

  MIRBUD SA (64/2019) Informacja o wyborze oferty Emitenta na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. "Centrum Edukacji Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim" w ramach "Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu"

 • 19.11.2019 08:43

  Mirbud zbuduje stadion miejski w Płocku za 166,5 mln zł brutto

 • 19.11.2019 08:34

  MIRBUD SA (63/2019) Informacja o wyborze oferty Emitenta na budowę stadionu miejskiego w Płocku

 • 14.11.2019 13:56

  MIRBUD SA (62/2019) Podpisanie umowy konsorcjum spółki zależnej Emitenta i Emitenta na budowę autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej)

 • 04.11.2019 14:43

  MIRBUD SA (61/2019) Podpisanie umowy na budowę zespołu mieszkalnego, wielorodzinnego w Łodzi

 • 29.10.2019 15:34

  MIRBUD SA (60/2019) Podpisanie umowy z podwykonawcą na wykonanie prac projektowych w związku z budową drogi ekspresowej S1

 • 21.10.2019 13:48

  Oferta konsorcjum Mirbudu za 414,7 mln zł na budowę obwodnicy Poręby i Zawiercia najkorzystniejsza

 • 21.10.2019 13:41

  MIRBUD SA (59/2019) Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta

 • 16.10.2019 19:18

  MIRBUD SA (58/2019) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PBDiM Kobylarnia S.A.

 • 11.10.2019 08:00

  MIRBUD SA (57/2019) Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)".

 • 02.10.2019 09:42

  MIRBUD SA (56/2019) Zmiana stanu posiadania akcji MIRBUD S.A.

 • 01.10.2019 15:51

  MIRBUD SA (55/2019) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcji nabycia akcji MIRBUD S.A.

 • 30.09.2019 13:40

  MIRBUD SA (54/2019) Wydanie akcji serii K w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

 • 30.09.2019 12:51

  MIRBUD SA (53/2019) Nabycie akcji spółki zależnej JHM DEVELOPMENT S.A.

 • 27.09.2019 16:35

  Oferta Mirbudu za 254,1 mln zł na budowę odcinka autostrady A18 uznana za najkorzystniejszą

 • 27.09.2019 16:25

  MIRBUD SA (52/2019) Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm spółki zależnej Emitenta i Emitenta

 • 26.09.2019 08:46

  MIRBUD SA (51/2019) Uchwała Zarządu GPW o dopuszczeniu do obrotu giełdowego akcji serii "K"

 • 25.09.2019 19:05

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii K spółki MIRBUD SA

 • 25.09.2019 08:52

  MIRBUD SA (50/2019) Oświadczenie KDPW o rejestracji akcji serii K Spółki MIRBUD S.A.

 • 19.09.2019 11:01

  MIRBUD SA (49/2019) Zakończenie oferty publicznej akcji serii K

 • 19.09.2019 09:04

  MIRBUD SA (48/2019) Zakończenie skupu akcji spółki JHM DEVELOPMENT S.A

 • 16.09.2019 08:31

  MIRBUD SA (47/2019) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

 • 13.09.2019 16:34

  MIRBUD SA (46/2019) Publikacja zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji spółki zależnej JHM DEVELOPMENT S.A. oraz rozpoczęcie oferty warrantów subskrypcyjnych serii G i akcji serii K MIRBUD S.A.

 • 13.09.2019 14:16

  MIRBUD SA (45/2019) Korekta raportu bieżącego nr 45/2019

 • 12.09.2019 17:42

  MIRBUD SA (45/2019) Podwyższenie kapitału zakładowego MIRBUD S.A.

 • 11.09.2019 08:04

  MIRBUD SA (44/2019) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PBDiM Kobylarnia S.A.

 • 09.09.2019 15:25

  MIRBUD SA (43/2019) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej PBDiM Kobylarnia S.A.

 • 03.09.2019 13:52

  MIRBUD SA (42/2019) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

 • 27.08.2019 08:34

  Portfel zamówień Mirbudu ma wartość ok. 1,8 mld zł, w tym 0,7 mld zł na '19

 • 27.08.2019 08:00

  MIRBUD SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 11.07.2019 08:49

  MIRBUD SA (35/2019) Oświadczenie KDPW o rejestracji akcji serii J Spółki MIRBUD S.A.

 • 31.05.2019 20:26

  MIRBUD SA (23/2019) Powołanie Członków Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

 • 31.05.2019 20:19

  MIRBUD SA (22/2019) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 31 maja 2019 roku

 • 31.05.2019 20:15

  MIRBUD SA (21/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 31 maja 2019 roku

 • 30.05.2019 09:14

  Portfel zamówień grupy Mirbud ma wartość około 1,9 mld zł

 • 30.05.2019 08:29

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 22.05.2019 13:21

  MIRBUD SA (20/2019) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Expo Mazury Spółki Akcyjnej

 • 22.05.2019 08:59

  MIRBUD SA (19/2019) Podpisanie umowy na budowę Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego Panattoni Europe w Zabrzu

 • 21.05.2019 12:07

  Oferta Mirbudu za 129 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na rozbudowę stadionu w Łodzi

 • 21.05.2019 11:52

  MIRBUD SA (18/2019) Wybór oferty na rozbudowę stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w formule "zaprojektuj i wybuduj"

 • 21.05.2019 08:28

  Konsorcjum Mirbudu ma umowę o wartości 667,7 mln zł na budowę obwodnicy Olesna

 • 21.05.2019 08:00

  MIRBUD SA (17/2019) Podpisanie Umowy na "Zaprojektowanie i budowę obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)"

 • 17.05.2019 17:30

  MIRBUD SA (16/2019) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 17 maja 2019 roku

 • 17.05.2019 17:25

  MIRBUD SA (15/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 17 maja 2019 roku, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia

 • 18.04.2019 14:34

  MIRBUD SA (9/2019) Podpisanie umowy na "Projekt i budowę autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) - gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B - węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000

 • 12.03.2019 08:44

  Oferta Mirbudu o wartości 857 mln zł najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA

 • 12.03.2019 08:24

  MIRBUD SA (5/2019) Wybór oferty na "Projekt i budowę autostrady A1 Tuszyn (bez węzła) - gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B - węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00"

 • 07.03.2019 19:00

  Mirbud ma umowę na budowę obiektu handlowego za 51,44 mln zł netto

 • 07.03.2019 18:12

  MIRBUD SA (4/2019) Podpisanie umowy na budowę obiektu handlowego pn. "Park Handlowy Stop Shop"

 • 28.02.2019 19:06

  Dino i Play zastąpią Energę i Eurocash w indeksie WIG20 (opis)

 • 17.01.2019 17:49

  MIRBUD SA (3/2019) Podpisanie umowy na budowę hali widowiskowo - sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zewnętrznymi boiskami

 • 10.01.2019 09:17

  MIRBUD SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 04.01.2019 08:22

  MIRBUD SA (1/2019) Wybór oferty na budowę hali widowiskowo - sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zewnętrznymi boiskami.

 • 17.12.2018 08:45

  MIRBUD SA (65/2018) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

 • 12.12.2018 13:33

  MIRBUD SA (64/2018) Otrzymanie podpisanego listu intencyjnego na budowę Centrum Produkcyjno-Logistyczno-Magazynowego Panattoni Europe

 • 28.11.2018 08:03

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 27.11.2018 09:48

  MIRBUD SA (63/2018) Otrzymanie listu intencyjnego na budowę hali produkcyjno-magazynowej w Skarbimierzu

 • 13.11.2018 12:06

  MIRBUD SA (62/2018) Podpisanie Umowy na budowę parku handlowego wraz z obiektem marketu budowlanego "Castorama"

 • 09.11.2018 08:31

  MIRBUD SA (61/2018) Podpisanie Umowy na "Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewidencyjnym 102/697 w Stalowej Woli przy ul. Kasprzyckiego na tereni

 • 29.10.2018 16:01

  MIRBUD SA (60/2018) Wybór oferty na "Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewidencyjnym 102/697 w Stalowej Woli przy ul. Kasprzyckiego na terenie TS

 • 29.10.2018 15:01

  MIRBUD SA (59/2018) Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie - zwiększenie o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 29.10.2018 11:33

  MIRBUD SA (58/2018) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

 • 25.10.2018 18:54

  Mirbud ma umowę z JHM Development za 31,1 mln zł netto

 • 25.10.2018 18:43

  MIRBUD SA (57/2018) Podpisanie umowy na budowę zespołu budownictwa jednorodzinnego przy ul. Jugosłowiańskiej w Łodzi

 • 17.10.2018 13:35

  MIRBUD SA (56/2018) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

 • 17.10.2018 08:50

  Konsorcjum Mirbudu odstąpiło od zawarcia umowy o wartości 687 mln zł brutto z GDDKiA

 • 17.10.2018 08:05

  MIRBUD SA (55/2018) Podjęcie decyzji o nieprzystępowaniu do zawarcia Umowy

 • 05.10.2018 15:00

  MIRBUD SA (54/2018) Rejestracja przez Sąd Statutu MIRBUD S.A.

 • 02.10.2018 12:32

  MIRBUD SA (53/2018) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

 • 02.10.2018 12:17

  MIRBUD SA (52/2018) Podpisanie Umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Brodnicy.

 • 01.10.2018 16:51

  MIRBUD SA (51/2018) Podpisanie Umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu wraz z rozbudową szkoły.

 • 21.09.2018 08:20

  MIRBUD SA (50/2018) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Expo Mazury Spółki Akcyjnej

 • 17.09.2018 10:59

  MIRBUD SA (49/2018) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

 • 11.09.2018 15:52

  MIRBUD SA (48/2018) Podpisanie Umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. "KMP Gorzów Wlkp. ul. Kwiatowa 10, budowa strzelnicy ćwiczebnej wraz z zapleczem technicznym oraz budową nowego budynku na potrzeby CBŚP, BSW wraz z zagospodarowaniem terenu".

 • 10.09.2018 12:23

  MIRBUD SA (47/2018) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

 • 10.09.2018 11:08

  MIRBUD SA (46/2018) Wybór oferty na budowę kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu wraz z rozbudową szkoły.

 • 07.09.2018 12:41

  MIRBUD SA (45/2018) Wybór oferty na budowę budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Brodnicy.

 • 05.09.2018 10:21

  MIRBUD SA (44/2018) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

 • 31.08.2018 10:56

  MIRBUD SA (43/2018) Wybór oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn. "KMP Gorzów Wlkp. ul. Kwiatowa 10, budowa strzelnicy ćwiczebnej wraz z zapleczem technicznym oraz budową nowego budynku na potrzeby CBŚP, BSW wraz z zagospodarowaniem terenu".

 • 30.08.2018 07:52

  MIRBUD SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 03.08.2018 17:12

  MIRBUD SA (42/2018) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A.

 • 31.07.2018 08:17

  MIRBUD SA (41/2018) Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A - Odcinek I węzeł "Łódź Lublinek" - węzeł "Łódź Teofilów" Zad. B - Odcinek II węzeł "Łódź Teofilów" (bez węzła) -

 • 20.07.2018 13:34

  MIRBUD SA (40/2018) Podpisanie Umowy przez Spółkę zależną Emitenta budowę drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin) na terenie gminy Gąbin

 • 16.07.2018 08:53

  Oferta konsorcjum Mirbudu o wartości 687 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA

 • 16.07.2018 08:34

  MIRBUD SA (39/2018) Wybór oferty konsorcjum Spółki zależnej Emitenta i Emitenta na Część nr 2 zamówienia pn. "Projekt i budowa autostrady A1 Tuszyn (bez węzła) - gr. woj. łódzkiego-śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B - węzeł Bełchatów (

 • 05.07.2018 14:41

  MIRBUD SA (38/2018) Wybór oferty Spółki zależnej Emitenta na budowę drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin) na terenie gminy Gąbin

 • 05.07.2018 08:15

  MIRBUD SA (37/2018) Podpisanie Umowy przez Spółkę zależną Emitenta na przebudowę i rozbudowę budowę drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno

 • 02.07.2018 13:23

  Mirbud ma umowę na budowę magazynów łącznie za 17,75 mln euro

 • 02.07.2018 13:07

  MIRBUD SA (36/2017) Podpisanie Umowy na budowę budynków magazynowych zlokalizowanych w Panattoni Park Gdańsk III

 • 13.06.2018 11:49

  MIRBUD SA (35/2018) Wykluczenie z postępowania na "Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty" z uwagi na nieprzedłużenie wadium przez Spółkę zależną

 • 11.06.2018 14:51

  MIRBUD SA (34/2018) Powołanie Członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

 • 11.06.2018 14:45

  MIRBUD SA (33/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 11 czerwca 2018 roku

 • 11.06.2018 14:35

  MIRBUD SA (32/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 11 czerwca 2018 roku, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia

 • 28.05.2018 08:17

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 21.05.2018 15:37

  MIRBUD SA (31/2018) Podpisanie Umowy przez spółkę zależną Emitenta

 • 17.05.2018 09:35

  MIRBUD SA (30/2018) Wybór oferty spółki zależnej Emitenta

 • 17.05.2018 09:30

  MIRBUD SA (29/2018) Podpisanie Umowy z MLP Pruszków II sp. z o.o.

 • 15.05.2018 11:23

  MIRBUD SA (28/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 11.05.2018 16:44

  MIRBUD SA (27/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych MIRBUD S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2018 i 2019

 • 11.05.2018 16:39

  MIRBUD SA (26/2018) Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję

 • 08.05.2018 15:36

  MIRBUD SA (25/2018) Rejestracja Przedstawicielstwa MIRBUD S.A. na Ukrainie

 • 08.05.2018 15:22

  MIRBUD SA (24/2018) Wybór oferty Spółki zależnej Emitenta na przebudowę i rozbudowę budowę drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno

 • 07.05.2018 16:12

  MIRBUD SA (23/2018) Podpisanie Umowy przez Spółkę zależną Emitenta na remont A2

 • 07.05.2018 15:13

  MIRBUD SA (22/2018) Podpisanie Umowy na budowę Zakładu Opieki Długoterminowej przy ulicy Bydgoskiej w Świnoujściu.

 • 07.05.2018 14:25

  Mirbud ma dwie umowy na budowę hal w Szczecinie łącznie za 19,1 mln euro

 • 07.05.2018 14:10

  MIRBUD SA (21/2018) Podpisanie Umowy na budowę hali w Szczecinie Załom Wschód

 • 07.05.2018 14:04

  MIRBUD SA (20/2018) Podpisanie Umowy na budowę hali w Szczecinie Trzebusz

 • 02.05.2018 10:37

  MIRBUD SA (19/2018) Rozpoczęcie prac budowlanych na rzecz Inwestora MLP Pruszków sp. z o.o.

 • 27.04.2018 07:30

  Grupa Mirbud chce w '18 osiągnąć 1 mld zł przychodów i obniżać zadłużenie

 • 27.04.2018 07:10

  MIRBUD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 07:07

  MIRBUD SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 18.04.2018 14:52

  MIRBUD SA (18/2018) Wybór oferty na budowę Zakładu Opieki Długoterminowej przy ulicy Bydgoskiej w Świnoujściu.

 • 10.04.2018 16:22

  KIO uwzględniła odwołanie konsorcjum z Mirbudem w sprawie przetargu GDDKiA

 • 10.04.2018 15:53

  MIRBUD SA (17/2018) Uwzględnienie odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie wykluczenia Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. oraz MIRBUD S.A.

 • 03.04.2018 16:22

  Mirbud odstąpił od podpisania umowy za 53,8 mln zł brutto

 • 03.04.2018 16:03

  MIRBUD SA (16/2018) Odstąpienie od podpisania Umowy przez Spółkę zależną

 • 03.04.2018 15:55

  MIRBUD SA (15/2018) Oddalenie odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą i wybór oferty spółki zależnej Emitenta

 • 26.03.2018 08:41

  MIRBUD SA (14/2018) Rozpoczęcie prac budowlanych na rzecz Inwestora MLP Pruszków sp. z o.o.

 • 23.03.2018 11:16

  MIRBUD SA (13/2018) Otrzymanie listu intencyjnego na budowę hal zlokalizowanych w Panattoni Park Gdańsk III

 • 22.03.2018 15:47

  MIRBUD SA (12/2018) Wybór oferty spółki zależnej Emitenta

 • 16.03.2018 17:11

  MIRBUD SA (11/2018) Rozpoczęcie prac budowlanych na rzecz Inwestora Panattoni Development Europe sp. z o.o.

 • 15.03.2018 17:39

  MIRBUD SA (10/2018) Rozpoczęcie prac budowlanych na rzecz Inwestora MLP Gliwice sp. z o.o.

 • 01.03.2018 11:47

  MIRBUD SA (9/2018) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 21.02.2018 11:52

  Mirbud wybuduje dla JHM Development pięć budynków za 46,4 mln zł netto

 • 21.02.2018 11:52

  MIRBUD SA (8/2018) Powiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA MIRBUD S.A.

 • 26.01.2018 13:36

  Oferta spółki zależnej Mirbudu w wys. 53,8 mln zł najkorzystniejsza w przetargu GDDiKA

 • 26.01.2018 13:17

  MIRBUD SA (7/2018) Wybór oferty spółki zależnej Emitenta

 • 26.01.2018 08:16

  MIRBUD SA (6/2018) Rejestracja spółki MIRBUD na Ukrainie

 • 23.01.2018 12:57

  MIRBUD SA (5/2018) Podpisanie Umowy na budowę hali w Radomsku

 • 15.01.2018 11:30

  MIRBUD SA (4/2018) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 05.01.2018 08:09

  MIRBUD SA (3/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

 • 04.01.2018 08:02

  MIRBUD SA (2/2018) Oddalenie wniosku o upadłość Emitenta i uznanie przez Sąd, że Fabryka Biznesu sp. z o.o. działała w złej wierze

 • 02.01.2018 12:13

  MIRBUD SA (1/2018) Zawarcie Umowy z MLP Czeladź sp. z o.o.

 • 21.12.2017 13:05

  MIRBUD SA (50/2017) Podpisanie Umowy na budowę Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika w Skierniewicach

 • 21.12.2017 08:16

  MIRBUD SA (49/2017) Podpisanie umowy na budowę hali magazynowo-produkcyjnej z "Schnee Polska" sp. z o.o

 • 20.12.2017 16:16

  Mirbud wybuduje halę w Natolinie za około 48,1 mln zł netto

 • 20.12.2017 16:07

  MIRBUD SA (48/2017) Podpisanie Umowy na budowę hali w gminie Nowosolna

 • 18.12.2017 14:14

  Siedmiu oferentów na budowę łódzkich odcinków A1 - GDDKiA

 • 13.12.2017 08:09

  MIRBUD SA (47/2017) Wybór oferty na budowę Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika w Skierniewicach

 • 04.12.2017 15:20

  MIRBUD SA (46/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji-wybór na Generalnego Wykonawcę

 • 01.12.2017 13:52

  MIRBUD SA (45/2017) Uchylenie tymczasowego nadzorcy sądowego

 • 30.11.2017 13:46

  MIRBUD SA (44/2014) Wyrażenia zgody Zarządowi Spółki przez Radę Nadzorczą na zawiązanie spółki kapitałowej działającej na terytorium i według prawa Ukrainy

 • 28.11.2017 09:30

  MIRBUD SA (43/2017) Podjęcie uchwały przez Zarząd dot. założenia jednoosobowej spółki kapitałowej pod nazwą: MІРБУД Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona: TOB «MІРБУД»

 • 27.11.2017 15:50

  Oferta konsorcjum z Mirbudem o wartości 533 mln zł najtańsza na odcinek obwodnicy Łodzi

 • 22.11.2017 17:01

  MIRBUD SA (42/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 20.11.2017 08:29

  Backlog Mirbudu to 1,4 mld zł, w tym ponad 0,55 mld zł na '18

 • 20.11.2017 07:54

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 09.11.2017 14:31

  MIRBUD SA (41/2017) Podpisanie Umowy na budowę Przedszkola Miejskiego w Świnoujściu przy ul. Bydgoskiej oraz rozbudowa ulicy Bydgoskiej w Świnoujściu.

 • 27.10.2017 14:23

  MIRBUD SA (40/2017) Wybór oferty na budowę Przedszkola Miejskiego przy ul. Bydgoskiej oraz rozbudowa ulicy Bydgoskiej w Świnoujściu.

 • 17.10.2017 14:36

  MIRBUD SA (39/2017) Podpisanie umowy na budowę hali przemysłowej ze Spinko Moto Sp. z o.o.

 • 11.10.2017 15:19

  MIRBUD SA (38/2017) Podpisanie umowy na budowę KPP Białogard - budowa nowej siedziby przy ul. Kołobrzeskiej

 • 11.10.2017 10:23

  MIRBUD SA (37/2017) Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie zwiększenie o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 09.10.2017 13:52

  MIRBUD SA (36/2017) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 22.09.2017 16:00

  MIRBUD SA (34/2017) Wybór oferty na budowę KPP Białogard - budowa nowej siedziby przy ul. Kołobrzeskiej

 • 14.09.2017 14:26

  Mirbud ma umowy łącznie za ok. 32 mln euro

 • 14.09.2017 14:10

  MIRBUD SA (34/2017) Podpisanie Umowy na budowę hali w Strykowie

 • 14.09.2017 13:13

  MIRBUD SA (33/2017) Podpisanie Umowy na budowę hali w Sosnowcu

 • 30.08.2017 08:43

  Backlog Mirbudu to 1,4 mld zł, w tym 0,6 mld zł na '17

 • 30.08.2017 08:03

  MIRBUD SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 25.08.2017 12:21

  MIRBUD SA (32/2017) Podpisanie umowy na budowę Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii we Wrześni w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - dofinansowanego w ramach WRPO 2014-2020 Oś prior

 • 10.08.2017 12:06

  Mirbud wybuduje obwodnicę Inowrocławia, wartość umowy to 94 mln zł brutto

 • 10.08.2017 11:52

  MIRBUD SA (31/2017) Podpisanie Umowy na projekt i budowę Obwodnicy Inowrocławia

 • 01.08.2017 16:12

  MIRBUD SA (30/2017) Wybór oferty na budowę Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii we Wrześni

 • 24.07.2017 17:41

  MIRBUD SA (29/2017) Otrzymanie listu intencyjnego na budowę hali w gminie Nowosolna

 • 22.06.2017 14:04

  MIRBUD SA (28/2017) Podpisanie umowy na budowę KPP Wałcz

 • 12.06.2017 10:56

  MIRBUD SA (27/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Expo Mazury Spółki Akcyjnej

 • 09.06.2017 13:04

  Dziewięć ofert na odcinek S7 Strzegowo - Pieńki, budżet zamawiającego 872,5 mln zł

 • 05.06.2017 13:10

  MIRBUD SA (26/2017) Powzięcie informacji o wyborze oferty na budowę KPP Wałcz

 • 30.05.2017 14:19

  MIRBUD SA (25/2017) Podpisanie aneksu do umowy na budowę Hali Gliwice

 • 26.05.2017 14:23

  MIRBUD SA (24/2017) Powzięcie informacji o wyborze oferty na budowę Obwodnicy Inowrocławia

 • 26.05.2017 08:30

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 22.05.2017 15:57

  MIRBUD SA (23/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 22 maja 2017 roku

 • 22.05.2017 15:52

  MIRBUD SA (22/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 22 maja 2017 roku, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia

 • 16.05.2017 12:00

  MIRBUD SA (21/2017) Powzięcie informacji o wyborze oferty na budowę hali w Sosnowcu

 • 05.05.2017 14:32

  MIRBUD SA (20/2017) Podpisanie Umowy przez spółkę zależną na remont A4

 • 04.05.2017 17:40

  MIRBUD SA (19/2017) Podpisanie umowy na remont A2 przez spółkę zależną

 • 04.05.2017 16:05

  MIRBUD SA (18/2017) Uzupełnienie Informacji dot. zwołania ZWZA

 • 27.04.2017 17:13

  MIRBUD SA (17/2017) Powzięcie informacji o wyborze oferty spółki zależnej PBDiM KOBYLARNIA S.A.

 • 27.04.2017 15:16

  MIRBUD SA (16/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 27.04.2017 15:12

  MIRBUD SA (15/2017) Powołanie Wiceprezesa Zarządu na kolejną kadencję

 • 27.04.2017 15:08

  MIRBUD SA (14/2017) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

 • 24.04.2017 14:02

  MIRBUD SA (13/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 21.04.2017 09:47

  Backlog Mirbudu to 1,6 mld zł, w tym 0,7 mld zł na '17

 • 21.04.2017 08:42

  MIRBUD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.04.2017 08:40

  MIRBUD SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 14.04.2017 13:20

  MIRBUD SA (12/2017) Podpisanie umowy na budowę VENDO PARK

 • 11.04.2017 13:41

  Oferta PBDiM Kobylarnia z grupy Mirbudu najkorzystniejsza w przetargu na remont A2

 • 11.04.2017 13:31

  MIRBUD SA (11/2017) Powzięcie informacji o wyborze oferty spółki zależnej PBDiM KOBYLARNIA S.A.

 • 11.04.2017 12:10

  MIRBUD SA (10/2017) Podpisanie umowy przez spółkę zależną PBDiM KOBYLARNIA S.A.

 • 10.04.2017 11:17

  Mirbud ma list intencyjny ws. budowy centrum dystrybucyjnego Castoramy za 27,5 mln euro

 • 10.04.2017 11:08

  MIRBUD SA (9/2017) Otrzymanie listu intencyjnego na budowę hal w gminie Stryków

 • 20.03.2017 12:52

  MIRBUD SA (8/2017) Powzięcie informacji o wyborze oferty spółki zależnej PBDiM KOBYLARNIA S.A.

 • 08.03.2017 12:51

  MIRBUD SA (7/2017) Powołanie Prokurenta

 • 02.03.2017 12:50

  MIRBUD SA (6/2017) Podpisanie umowy z Panattoni na budowę hali w Pruszkowie

 • 13.02.2017 10:53

  MIRBUD SA (5/2017) Podpisanie umowy z MLP na budowę hali Mirków

 • 10.02.2017 08:14

  MIRBUD SA (4/2017) Podpisanie umowy przez EXPO MAZURY z PARP

 • 25.01.2017 12:24

  Spółka Mirbudu wygrała przetarg na ekspozycję Polski na Expo Astana 2017

 • 25.01.2017 12:01

  MIRBUD SA (3/2017) Powzięcie informacji o wyborze oferty EXPO MAZURY

 • 18.01.2017 09:22

  MIRBUD SA (2/2017) Podpisanie umowy na generalne wykonawstwo Budynku Handlowo-Usługowego we Wrocławiu

 • 04.01.2017 13:19

  MIRBUD SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

 • 02.01.2017 14:02

  Oferta konsorcjum Mirbudu najtańsza na budowę łącznika obwodnicy Inowrocławia

 • 28.12.2016 10:45

  MIRBUD SA (46/2016) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 27.12.2016 16:30

  MIRBUD SA (45/2016) Podpisanie aneksu do umowy na budowę Hali Gliwice

 • 16.12.2016 14:13

  MIRBUD SA (44/2016) Podpisanie umowy na budowę hali Uniejów

 • 14.12.2016 12:32

  MIRBUD SA (43/2016) Podpisanie umowy na budowę obwodnicy Bolkowa

 • 28.11.2016 15:13

  Mirbud ma list intencyjny ws. budowy hal w Pruszkowie za 42,95 mln zł

 • 28.11.2016 15:00

  MIRBUD SA (42/2016) Podpisanie listu intencyjnego na budowę hal w Pruszków Park II

 • 17.11.2016 16:59

  MIRBUD SA (38/2016) Korekta Raportu nr 38 w sprawie informacji o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 17.11.2016 16:51

  MIRBUD SA (35/2016) Korekta Raportu nr 35 w sprawie informacji o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 17.11.2016 16:43

  MIRBUD SA (34/2016) Korekta Raportu nr 34 w sprawie informacji o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 15.11.2016 07:54

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 03.11.2016 10:22

  Mirbud ma kontrakt za prawie 44 mln zł

 • 03.11.2016 10:12

  MIRBUD SA (41/2016) Podpisanie umowy na budowę hali Marywilska

 • 28.10.2016 18:12

  MIRBUD SA (40/2016) Korekta Raportu Bieżącego nr 40/2016 z dnia 27.10.2016

 • 28.10.2016 18:08

  MIRBUD SA (39/2016) Korekta Raportu Bieżącego nr 39/2016 z dnia 27.10.2016

 • 27.10.2016 18:33

  MIRBUD SA (40/2016) Korekta Jednostkowego Raportu Okresowego za 2015 r.

 • 27.10.2016 18:12

  MIRBUD SA (39/2016) Korekta Skonsolidowanego Raportu Okresowego za 2015 r.

 • 14.10.2016 17:28

  MIRBUD SA (38/2016) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 14.10.2016 11:54

  Konsorcjum z Mirbudem na czele wybuduje obwodnicę Bolkowa za 73,5 mln zł

 • 14.10.2016 11:44

  MIRBUD SA (37/2016) Powzięcie informacji o wyborze oferty na budowę obwodnicy Bolkowa

 • 12.10.2016 14:43

  MIRBUD SA (36/2016) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Expo Mazury Spółki Akcyjnej

 • 07.10.2016 09:45

  MIRBUD SA (35/2016) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 30.09.2016 09:26

  Oferta Mirbudu najtańsza na budowę obwodnicy Bolkowa

 • 22.09.2016 08:12

  MIRBUD SA (34/2016) Informacja o otrzymaniu przez Emitenta zawiadomienia o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki MIRBUD S.A. przez Prezesa Zarządu Emitenta

 • 21.09.2016 14:10

  MIRBUD SA (33/2016) Okres zamknięty

 • 16.09.2016 08:22

  MIRBUD SA (32/2016) Podpisanie umowy

 • 16.09.2016 08:18

  MIRBUD SA (31/2016) Podpisanie umowy

 • 30.08.2016 08:22

  MIRBUD SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 02.08.2016 08:24

  Mirbud ma umowy za ponad 15 mln zł

 • 02.08.2016 08:14

  MIRBUD SA (30/2016) Podpisanie umowy

 • 18.07.2016 14:00

  MIRBUD SA (29/2016) Powzięcie informacji o wyborze oferty Emitenta

 • 13.07.2016 15:10

  Mirbud ma kontrakt z Portem Lotniczym Gdańsk

 • 13.07.2016 15:01

  MIRBUD SA (28/2016) Podpisanie umowy

 • 01.07.2016 18:01

  MIRBUD SA Powzięcie informacji o wyborze oferty Emitenta

 • 24.06.2016 18:12

  MIRBUD SA Powołania Członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

 • 24.06.2016 18:07

  MIRBUD SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 24 czerwca 2016 roku

 • 24.06.2016 17:58

  MIRBUD SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 24 czerwca 2016 roku, informacja o zgłoszonych sprzeciwach, decyzje dotyczące wypłaty dywidendy.

 • 24.06.2016 07:27

  MIRBUD SA Aneks do umowy

 • 16.06.2016 18:04

  MIRBUD SA Wybór oferty MIRBUD S.A. w przetargu Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o.

 • 25.05.2016 08:59

  MIRBUD SA Zawarcie umowy na budowę zespołu szkolno - przedszkolnego w Lutyni

 • 25.05.2016 08:04

  MIRBUD SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w Skierniewicach na dzień 24 czerwca 2016 roku

 • 17.05.2016 08:03

  MIRBUD SA Wybór oferty MIRBUD S.A. na budowę zespołu szkolno - przedszkolnego w Lutyni

 • 16.05.2016 12:30

  MIRBUD SA Odstąpienie od znaczącej umowy z Podwykonawcą i zawarcie umowy z innym podwykonawcą

 • 13.05.2016 17:35

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 17:55

  MIRBUD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.04.2016 17:42

  MIRBUD SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 27.04.2016 09:44

  MIRBUD SA Zawarcie umowy z Inwestorem

 • 22.04.2016 11:14

  MIRBUD SA Zawarcie umowy z Inwestorem

 • 18.04.2016 09:27

  Mirbud ma kontrakt z Gminą Wrocław

 • 18.04.2016 09:19

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy z Gminą Wrocław

 • 08.04.2016 09:10

  MIRBUD SA Spełnienie się warunku umowy zawartej przez MIRBUD S.A. z Leroy-Merlin Inwestycje sp. z o.o.

 • 31.03.2016 08:31

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem na przebudowę budynku magazynowo-biurowego

 • 30.03.2016 08:29

  MIRBUD SA Wniosek o upadłość Mirbud S.A. wycofany przez składającego jako bezzasadny

 • 22.03.2016 08:28

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem na budowę budynku magazynowo-biurowego

 • 10.03.2016 12:17

  MIRBUD SA Oferta MIRBUD S.A. najkorzystniejsza wśród ofert na budowę LO nr V we Wrocławiu

 • 10.03.2016 07:00

  MIRBUD SA Podpisanie listu intencyjnego

 • 09.03.2016 18:08

  Europejska Grupa Zakupowa złożyła wniosek o upadłość Mirbudu; spółka uważa go za bezzasadny

 • 09.03.2016 17:41

  MIRBUD SA Złożenie w odniesieniu do Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości.

 • 09.03.2016 14:20

  ATM Studio zapłaciło Mirbudowi blisko 9,9 mln zł plus odsetki

 • 01.03.2016 09:12

  Portfel zamówień Mirbudu wynosi ponad 1,6 mld zł, w tym ok. 800 mln przypada na '16

 • 29.02.2016 17:53

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 29.02.2016 12:16

  ATM Studio ma zapłacić Mirbudowi ok. 10 mln zł

 • 17.02.2016 13:08

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy z Podwykonawcą, Spółką zależną

 • 15.02.2016 13:53

  MIRBUD SA Zawarcie umowy z Inwestorem na budowę budynku magazynowo-biurowego

 • 11.02.2016 19:00

  MIRBUD SA Korekta raportu bieżącego dot. terminów publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 09.02.2016 16:08

  Rank Progress ma umowę sprzedaży inwestycji w Mielcu za 67,3 mln zł netto

 • 05.02.2016 16:02

  Po wyroku KIO Budimex bliżej kontraktu za 913 mln zł na odcinek obwodnicy Olsztyna

 • 05.02.2016 15:15

  Rank Progress blisko finalizacji sprzedaży inwestycji w Mielcu za ponad 60 mln zł - źródło

 • 05.02.2016 15:04

  Po wyroku KIO Budimex bliżej kontraktu za 913 mln zł na odcinek obwodnicy Olsztyna

 • 05.02.2016 13:05

  Rank Progress blisko finalizacji sprzedaży inwestycji w Mielcu za ponad 60 mln zł - źródło

 • 25.01.2016 18:50

  MIRBUD SA Korekta raportu bieżącego dot. terminów publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 22.01.2016 15:34

  MIRBUD SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 18.01.2016 08:12

  MIRBUD SA Zawarcie umowy z Inwestorem na budowę budynku produkcyjnego

 • 14.01.2016 15:29

  Konsorcjum Salini kwestionuje wybór oferty Budimeksu na budowę obwodnicy Olsztyna

 • 12.01.2016 09:44

  MIRBUD SA Wykluczenie obligacji serii A emitowanych przez MIRBUD z ASO Catalyst.

 • 11.01.2016 18:47

  GPW: wykluczenie z obrotu na Catalyst obligacji serii A spółki MIRBUD S.A.

 • 07.01.2016 14:34

  MIRBUD SA Złożenie wniosku o wykluczenie obligacji serii A emitowanych przez MIRBUD z ASO Catalyst

 • 23.12.2015 16:20

  MIRBUD SA Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie wszystkich Obligacji serii A emitowanych przez MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach

 • 11.12.2015 15:46

  Rank Progress sprzedał Leroy-Merlin Inwestycje nieruchomości w Mielcu za 15,5 mln zł

 • 08.12.2015 10:15

  MIRBUD SA Zawieszenie notowań obligacji serii A emitowanych przez MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach w ASO Catalyst w związku z zamiarem wcześniejszego wykupu

 • 04.12.2015 16:12

  MIRBUD SA Złożenie wniosku o zawieszenie notowania Obligacji serii A emitowanych przez MIRBUD w ASO Catalyst.

 • 03.12.2015 17:10

  MIRBUD SA Nabycie udziałów w Expo Arena, rejestracja przez sąd

 • 03.12.2015 14:51

  MIRBUD SA Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji

 • 01.12.2015 10:41

  MIRBUD SA Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A. przesłane przez Prezesa Zarządu.

 • 26.11.2015 15:41

  Mirbud, dzięki refinansowaniu długu, co najmniej o połowę zmniejszy koszty finansowe

 • 25.11.2015 12:51

  Mirbud ma pożyczkę z ARP o wartości do 40 mln zł, chce wcześniej wykupić obligacje

 • 25.11.2015 12:15

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

 • 24.11.2015 17:43

  NN Investment Partners TFI ma mniej niż 5 proc. akcji Mirbudu

 • 24.11.2015 17:31

  MIRBUD SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce MIRBUD S.A. przez NN Investment Partners TFI S.A.

 • 20.11.2015 13:03

  Polaris kwestionuje roszczenia Mirbudu, domaga się 19 mln zł od spółki

 • 16.11.2015 18:23

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 16.11.2015 14:03

  Mirbud nie planuje rezerw na należności od właściciela hotelu Double Tree by Hilton

 • 13.11.2015 16:08

  MIRBUD SA Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 09.11.2015 19:37

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy z Podwykonawcą

 • 09.11.2015 19:03

  MIRBUD SA Zmiana terminu przekazania Skonsolidowanego Rozszerzonego Raportu za III kwartał 2015 r.

 • 09.11.2015 14:10

  Oferta konsorcjum Mirbudu trzecia na odcinek S17 od węzła Lubelska do Kołbieli

 • 06.11.2015 14:43

  Mirbud podzlecił spółce zależnej Polimeksu prace przy S3 za 53,5 mln zł

 • 06.11.2015 14:00

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy z Podwykonawcą

 • 29.10.2015 19:09

  PPIM zmniejszył zaangażowanie w Mirbud poniżej 5 proc. głosów

 • 29.10.2015 19:00

  MIRBUD SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce MIRBUD S.A. przez Pioneer Pekao Investment Management S.A.

 • 13.10.2015 14:40

  MIRBUD SA Rejestracja przez sąd zmian w statucie Spółki

 • 12.10.2015 13:46

  Po podpisaniu umowy na S5 portfel Mirbudu to 1,9 mld zł, w tym 0,8 mld zł na '15

 • 12.10.2015 10:51

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 08.10.2015 18:24

  PPIM ma poniżej 5 proc. akcji Mirbudu

 • 08.10.2015 18:10

  MIRBUD SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce MIRBUD S.A. przez Pioneer Pekao Investment Management S.A.

 • 22.09.2015 10:27

  JHM Development chce 20-30 proc. zysku za 2015 r. przeznaczyć na dywidendę

 • 08.09.2015 13:26

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy z Podwykonawcą

 • 02.09.2015 14:25

  MIRBUD SA Zawarcie umowy z Inwestorem na budowę hali dystrybucyjnej

 • 25.08.2015 12:14

  Wyrok KIO ws. przetargu na obwodnicę Góry Kalwarii zaskarżony do sądu

 • 24.08.2015 18:17

  MIRBUD SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 21.08.2015 11:36

  MIRBUD SA Oferta Konsorcjum z udziałem MIRBUD S.A. jako partnerem najkorzystniejsza wśród ofert na: Projekt i budowę drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz

 • 20.08.2015 17:00

  Oferta konsorcjum Mirbudu za 421,8 mln zł najkorzystniejsza na odcinek S5

 • 21.07.2015 13:23

  Mirbud wybuduje halę produkcyjną dla Kofoli za 17,3 mln zł netto

 • 21.07.2015 13:20

  MIRBUD SA Zawarcie umowy z Inwestorem na budowę hali produkcyjnej

 • 02.07.2015 14:00

  Mirbud blisko kontraktu za 329 mln zł na obwodnicę Góry Kalwarii po wyroku KIO (aktl.)

 • 02.07.2015 09:52

  Mirbud blisko kontraktu za 329 mln zł na obwodnicę Góry Kalwarii po wyroku KIO

 • 30.06.2015 16:07

  MIRBUD SA Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

 • 30.06.2015 08:29

  MIRBUD SA Podpisanie umowy na zakup Expo Areny

 • 26.06.2015 16:15

  MIRBUD SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. odbytym w dniu 26 czerwca 2015 roku

 • 26.06.2015 16:11

  MIRBUD SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 26 czerwca 2015 roku, informacja o zgłoszonych sprzeciwach, decyzje dotyczące wypłaty dywidendy.

 • 26.06.2015 15:30

  Osiem ofert na odcinek S-3 Sulechów-Nowa Sól, najtańsza Budimeksu za 188,5 mln zł

 • 12.06.2015 15:51

  MIRBUD SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych

 • 29.05.2015 13:46

  MIRBUD SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 15.05.2015 09:52

  Mirbud zakłada w '15 porównywalną sprzedaż do '14 i nieznaczną poprawę rentowności

 • 14.05.2015 18:20

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 11.05.2015 08:17

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

 • 30.04.2015 15:19

  MIRBUD SA Podpisanie znaczącej umowy ze spółką zależną

 • 30.04.2015 15:11

  MIRBUD SA Podpisanie umowy ze spółką zależną

 • 28.04.2015 18:04

  MIRBUD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 28.04.2015 17:57

  MIRBUD SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 22.04.2015 13:07

  Trzynaście ofert w przetargu na odcinek G A1, wszystkie powyżej budżetu

 • 08.04.2015 17:41

  MIRBUD SA Spełnienie się niektórych warunków związanych z emisją obligacji serii A.

 • 07.04.2015 17:51

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy z Podwykonawcą

 • 02.03.2015 14:01

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem

 • 02.03.2015 13:54

  MIRBUD SA Podpisanie porozumienia o umowie warunkowej

 • 02.03.2015 13:21

  Rank Progress ruszy w marcu z budową Galerii Aviator w Mielcu

 • 26.02.2015 18:18

  MIRBUD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 12.02.2015 09:37

  DI Investors ustalił cenę docelową akcji Mirbudu na 2,17 zł

 • 06.02.2015 14:32

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

 • 03.02.2015 12:44

  MIRBUD SA Zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem

 • 29.01.2015 08:47

  MIRBUD SA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MIRBUD S.A. przesłane przez Prezesa Zarządu.

 • 16.01.2015 17:27

  MIRBUD SA Zawarcie Aneksu do umowy przedwstępnej

 • 09.01.2015 11:25

  MIRBUD SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 30.12.2014 08:43

  MIRBUD SA zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji w spółce

 • 19.12.2014 14:10

  Konsorcjum Mirbudu ma umowę na odcinek drogi S-3 Nowa Sól – Legnica

 • 19.12.2014 13:43

  MIRBUD SA zawarcie znaczącej umowy przez Konsorcjum, w którym Liderem jest MIRBUD SA