MOJ SA

skrót: MOJ

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs1,24   -4,62 %-0,06 zł
Otwarcie1,300,00%
Minimum1,24-4,62%
Maksimum1,300,00%
Wolumen (szt.) 15701
Kurs odniesienia1,30
Widełki dolne1,17
Widełki górne1,43
Obroty (tyś. zł)20
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
22 3221,21
2140 8631,20
26 3001,16
15 0001,14
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,305 617 1
1,3314 333 2
1,349 182 2
1,3911 187 2
Działa w branży elektromaszynowej. Oferuje szeroki asortyment sprzęgieł przemysłowych, sprzęt wiertniczy oraz tzw. urządzenia małej mechanizacji dla górnictwa. Firma posiada własny dział konstrukcyjno-technologiczny.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Fasing SA4 593 47546,74%8 886 95062,93%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 22.01.2021 12:03

  MOJ SA (2/2021) Pozew przeciwko Spółce wniesiony przez dwóch akcjonariuszy do Sądu Okręgowego w Katowicach ("Sąd") o uchylenie uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 listopada 2020 r.

 • 14.01.2021 13:32

  MOJ SA (1/2021) Pozew przeciwko Spółce wniesiony przez akcjonariusza do Sądu Okręgowego w Katowicach ("Sąd") o uchylenie uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 listopada 2020 r.

 • 15.12.2020 13:57

  MOJ SA (38/2020) Piąte wezwanie akcjonariuszy MOJ S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

 • 07.12.2020 13:36

  MOJ SA (37/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 i art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach pub

 • 02.12.2020 11:34

  MOJ SA (36/2020) Odpowiedź Zarządu MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na pytania zadane przez Akcjonariusza w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 listopada 2020 r.

 • 27.11.2020 09:10

  MOJ SA (35/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy MOJ S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

 • 26.11.2020 14:04

  MOJ SA (34/2020) Informacja o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie z obrotu akcji Emitenta

 • 26.11.2020 07:31

  MOJ SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 SA-Q

 • 23.11.2020 14:13

  MOJ SA (33/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 77 ust. 7 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 i art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

 • 19.11.2020 18:05

  Fasing kupił w wezwaniu 977.205 akcji Moj

 • 18.11.2020 16:18

  MOJ SA (32/2020) Informacja o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. w dniu 18 listopada 2020 r.

 • 18.11.2020 16:14

  MOJ SA (31/2020) Uchwały podjęte przez NWZ MOJ S.A. na posiedzeniu w dniu 18 listopada.2020 r.

 • 18.11.2020 16:10

  MOJ SA (30/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki MOJ S.A. odbytym w dniu 18 listopada 2020 roku.

 • 03.11.2020 13:49

  MOJ SA (29/2020) Umowa faktoringu

 • 02.11.2020 09:52

  MOJ SA (28/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy MOJ S.A. do złożenia dokumentów akcj w Spółce

 • 22.10.2020 15:49

  MOJ SA (27/2020) Projekty uchwał na NWZ Spółki MOJ S.A. zwołane na dzień 18 listopada 2020 roku.

 • 22.10.2020 15:42

  MOJ SA (26/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. na dzień 18 listopada 2020 roku.

 • 22.10.2020 15:36

  MOJ SA (25/2020) Wniosek akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A.

 • 14.10.2020 14:50

  MOJ SA (24/2020) Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MOJ S.A.

 • 12.10.2020 15:14

  MOJ SA (23/2020) Stanowisko Zarządu MOJ S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MOJ S.A. ogłoszonego w dniu 25 września 2020 r.

 • 05.10.2020 13:04

  MOJ SA (22/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy MOJ S.A. do złożenia dokumentów akcji.

 • 25.09.2020 17:47

  Fasing, Karbon oraz Zdzisław i Anna Bik wzywają do sprzedaży 41,17 proc. akcji Moj, cena 1,31 zł

 • 25.09.2020 17:42

  MOJ SA (21/2020) Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MOJ S.A.

 • 25.09.2020 16:56

  MOJ SA (20/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • 25.09.2020 07:49

  MOJ SA (19/2020) Zawarcie porozumienia pomiędzy akcjonariuszami MOJ S.A.

 • 21.09.2020 12:25

  MOJ SA (18/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy MOJ S.A. do złożenia dokumentów akcji.

 • 16.09.2020 18:16

  MOJ SA Raport okresowy półroczny za 2020 SA-P

 • 04.08.2020 13:40

  MOJ SA (17/2020) Transakcje z GK FASING S.A.

 • 24.06.2020 15:01

  MOJ SA (9/2020) Umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A.

 • 18.06.2020 15:26

  MOJ SA (8/2020) Projekty uchwał na ZWZ Spółki MOJ S.A. zwołanego na dzień 15 lipca 2020 roku.

 • 18.06.2020 15:24

  MOJ SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. na dzień 15 lipca 2020 r.

 • 18.06.2020 08:13

  MOJ SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 SA-Q

 • 27.05.2020 14:30

  MOJ SA (6/2020) Podpisanie porozumienia ze Stroną społeczną w ramach działań antykryzysowych.

 • 25.05.2020 13:47

  MOJ SA (5/2020) Podpisanie porozumienia ze Stroną społeczną w ramach działań antykryzysowych.

 • 21.05.2020 12:30

  MOJ SA (4/2020) Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.

 • 08.05.2020 18:28

  MOJ SA Raport okresowy za 2019 SA-R

 • 23.04.2020 14:10

  MOJ SA (3/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2019 oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

 • 23.03.2020 13:32

  MOJ SA (2/2020) Informacja Zarządu w sprawie wpływu koronawirusa Covid-19 na działalność Spółki

 • 31.01.2020 14:21

  MOJ SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 09.12.2019 12:59

  MOJ SA (13/2019) Transakcje z GK FASING S.A.

 • 26.11.2019 07:33

  MOJ SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 SA-Q

 • 29.08.2019 07:29

  MOJ SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

 • 23.01.2019 10:06

  MOJ SA (2/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

 • 23.01.2019 10:03

  MOJ SA (1/2019) Transakcje z GK FASING S.A.

 • 21.12.2018 07:49

  MOJ SA (19/2018) Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.

 • 29.11.2018 17:57

  MOJ SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

 • 25.09.2018 10:10

  MOJ SA (18/2018) Transakcje z GK FASING S.A.

 • 05.09.2018 13:30

  MOJ SA (17/2018) Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.

 • 31.08.2018 07:25

  MOJ SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

 • 23.08.2018 09:02

  MOJ SA (16/2018) Podpisanie kontraktu z OAO Anżerskij maszynostroitielnyj zawod.

 • 11.07.2018 12:07

  MOJ SA (15/2018) Sprostowanie i uzupełnienie informacji przekazanej w RB-14/2018 z dn.10.07.2018 r.

 • 10.07.2018 12:15

  MOJ SA (14/2018) Powołanie Prezesa Zarządu

 • 03.07.2018 14:43

  MOJ SA (13/2018) Rezygnacja osoby zarządzającej.

 • 15.06.2018 08:34

  MOJ SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 15.06.2018 08:03

  MOJ SA (12/2018) Korekta raportu okresowego SA-R 2017.

 • 13.06.2018 12:49

  MOJ SA (11/2018) Uchwały podjęte na ZWZ MOJ S.A. w dniu 13.06.2018 r.

 • 13.06.2018 12:29

  MOJ SA (10/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA MOJ S.A. odbytym w dniu 13.06.2018 roku.

 • 28.05.2018 11:44

  MOJ SA (9/2018) Sprostowanie błędu technicznego w raporcie kwartalnym SA-Q1/2018

 • 28.05.2018 08:13

  MOJ SA (8/2018) Uzupełnienie raportu rocznego SA-R 2017 spólki MOJ S.A.

 • 25.05.2018 07:50

  MOJ SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

 • 17.05.2018 11:42

  MOJ SA (7/2018) Projekty uchwał na ZWZA MOJ S.A. zwołane na dzień 13 czerwca 2018 roku.

 • 17.05.2018 11:40

  MOJ SA (6/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOJ S.A. - termin i porządek obrad

 • 30.04.2018 18:16

  MOJ SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 25.04.2018 10:24

  MOJ SA (5/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017.

 • 17.04.2018 15:48

  MOJ SA (4/2018) Podpisanie umowy ze spółką Węglokoks S.A.

 • 12.04.2018 08:31

  MOJ SA (3/2018) Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.

 • 05.03.2018 09:22

  MOJ SA (2/2018) Transakcje z GK FASING S.A.

 • 19.01.2018 09:27

  MOJ SA (1/2018) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r.

 • 18.12.2017 13:45

  MOJ SA (31/2017) Powołanie Komitetu Audytu.

 • 15.12.2017 13:29

  MOJ SA (30/2017) Przedłużenie umów kredytowych.

 • 24.11.2017 13:40

  MOJ SA (29/2017) Uzupełnienie do RB nr 25/2017 z dn. 09.10.2017 r.

 • 22.11.2017 12:41

  MOJ SA (28/2017) Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp.z o. o.

 • 17.11.2017 07:32

  MOJ SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q

 • 16.11.2017 15:17

  MOJ SA (27/2017) Przedłużenie umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.

 • 10.11.2017 09:51

  MOJ SA (26/2017) Transakcje z GK FASING S.A.

 • 09.10.2017 12:54

  MOJ SA (25/2017) Wybór członka Rady Nadzorczej na IV kadencję.

 • 09.10.2017 12:53

  MOJ SA (24/2017) Uchwały podjęte na NWZ MOJ S.A. w dniu 09.10.2017 r.

 • 09.10.2017 12:52

  MOJ SA (23/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA MOJ S.A. odbytym w dniu 11.09.2017 roku.

 • 28.09.2017 11:11

  MOJ SA (22/2017) Sprostowanie błędu w raporcie półrocznym SA-P 2017.

 • 15.09.2017 10:22

  MOJ SA (21/2017) Transakcje z GK FASING S.A.

 • 12.09.2017 13:52

  MOJ SA (20/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. zwołane na dzień 09 października 2017 r.

 • 12.09.2017 13:48

  MOJ SA (19/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 09 października 2017 r.

 • 11.09.2017 14:33

  MOJ SA (18/2017) Rozszerzenie na okres dwóch lat zlecenia badania sprawozdań finansowych Spółki przez firmę audytorską INTERFIN Sp. z o. o.

 • 11.09.2017 14:32

  MOJ SA (17/2017) Uchwały podjęte na NWZ MOJ S.A. w dniu 11.09.2017 r.

 • 11.09.2017 14:25

  MOJ SA (16/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA MOJ S.A. odbytym w dniu 11.09.2017 roku.

 • 31.08.2017 17:37

  MOJ SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P

 • 18.08.2017 08:21

  MOJ SA (15/2017) Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp.z o. o.

 • 16.08.2017 10:57

  MOJ SA (14/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ SA zwołane na dzień 11.09.2017 r.

 • 16.08.2017 10:56

  MOJ SA (13/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 11 września 2017 r.

 • 11.08.2017 12:36

  MOJ SA (12/2017) Odwołanie prokury

 • 09.08.2017 09:58

  MOJ SA (11/2017) Umowy z Polską Grupą Górniczą Sp. z o. o.

 • 31.07.2017 13:18

  MOJ SA (10/2017) Udzielenie prokury

 • 29.06.2017 14:21

  MOJ SA (9/2017) Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki za 2017 rok.

 • 29.06.2017 14:19

  MOJ SA (8/2017) Uchwały podjęte na ZWZ MOJ S.A. w dniu 27.06.2016 r.

 • 29.06.2017 14:16

  MOJ SA (7/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA MOJ S.A. odbytym w dniu 29.06.2017 roku.

 • 31.05.2017 11:59

  MOJ SA (6/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOJ A.A. zzwołane na dień 29 czerwca 2016 roku.

 • 31.05.2017 11:53

  MOJ SA (5/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOJ S.A. - termin i porządek obrad

 • 19.05.2017 07:02

  MOJ SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q

 • 08.05.2017 14:08

  MOJ SA (4/2017) Transakcje z GK FASING S.A.

 • 28.04.2017 17:44

  MOJ SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 28.02.2017 07:15

  MOJ SA Raport okresowy kwartalny 4/2016 SA-Q

 • 17.02.2017 09:49

  MOJ SA (3/2017) Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp.z o. o.

 • 13.02.2017 15:03

  MOJ SA (2/2017) Wybrane dane jednostkowe za 2016 rok.

 • 25.01.2017 09:47

  MOJ SA (1/2017) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.

 • 23.11.2016 08:57

  MOJ SA (25/2016) Transakcje z GK FASING S.A.

 • 22.11.2016 14:17

  MOJ SA (24/2016) Przedłużenie umów kredytowych.

 • 14.11.2016 18:33

  MOJ SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 30.08.2016 17:46

  MOJ SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 28.07.2016 10:59

  MOJ SA (23/2016) Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp.z o. o.

 • 26.07.2016 13:33

  MOJ SA (22/2016) Zawarcie umowy znaczącej

 • 07.07.2016 14:04

  MOJ SA (21/2016) Uzupełnienie do RB nr 18/2016 z dn. 27.06.2016 r.

 • 05.07.2016 14:39

  MOJ SA (20/2016) Przyjęcie Indywidualnego Standardu Raportowania MOJ S.A. w Katowicach.

 • 27.06.2016 15:30

  MOJ SA Powołanie Zarządu na nową kadencję.

 • 27.06.2016 15:25

  MOJ SA Wybór członków Rady Nadzorczej na nową IV kadencję.

 • 27.06.2016 15:20

  MOJ SA Uchwały podjęte na ZWZ MOJ S.A. w dniu 27.06.2016 r.

 • 27.06.2016 14:51

  MOJ SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA MOJ S.A. odbytym w dniu 27.06.2016 roku.

 • 01.06.2016 13:20

  MOJ SA Załącznik do projektu uchwały nr4/2016 ZWZ MOJ S.A. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki MOJ Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

 • 01.06.2016 13:19

  MOJ SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MOJ S.A. zwołanego na dzień 27.06.2016 r.

 • 01.06.2016 13:16

  MOJ SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOJ S.A. - termin i prządek obrad.

 • 31.05.2016 14:30

  MOJ SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 20.05.2016 14:17

  MOJ SA Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

 • 13.05.2016 17:23

  MOJ SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 29.04.2016 17:42

  MOJ SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 04.04.2016 13:12

  MOJ SA Transakcje ze spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

 • 01.04.2016 11:08

  MOJ SA Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp.z o. o.

 • 17.03.2016 08:01

  MOJ SA Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp.z o. o.

 • 29.02.2016 08:02

  MOJ SA Raport okresowy kwartalny 4/2015 SA-Q

 • 03.02.2016 12:41

  MOJ SA Uzupełnienie informacji do RB-5_2016

 • 03.02.2016 12:39

  MOJ SA Uzupełnienie informacji do RB-4_2016

 • 01.02.2016 13:17

  MOJ SA Powołanie Wiceprezesa Zarządu.

 • 01.02.2016 13:16

  MOJ SA Powołanie Prezesa Zarządu.

 • 01.02.2016 13:15

  MOJ SA Odwołanie osoby zarządzającej.

 • 01.02.2016 13:14

  MOJ SA Odwołanie osoby zarządzającej.

 • 27.01.2016 09:05

  MOJ SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.

 • 30.12.2015 18:19

  GPW: Komunikat - MOJ

 • 30.11.2015 13:22

  MOJ SA Transakcje ze spółką MIROBOSS Group s. r. o.

 • 30.11.2015 13:20

  MOJ SA Transakcje ze spółką AAE Global Trans Spedition Sp. z o. o.

 • 23.11.2015 16:43

  GPW: Komunikat - animator rynku dla akcji spółki MOJ SA

 • 19.11.2015 09:16

  MOJ SA Przedłużenie umów kredytowych .

 • 13.11.2015 11:51

  MOJ SA Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q3/2015

 • 12.11.2015 07:31

  MOJ SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 18.09.2015 14:29

  MOJ SA Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu

 • 28.08.2015 07:22

  MOJ SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P

 • 20.08.2015 08:09

  MOJ SA Transakcje ze spółką MIROBOOS Group s. r. o.

 • 05.08.2015 13:28

  MOJ SA Transakcje ze spółką AAE Global Trans Spedition Sp. z o. o.

 • 05.08.2015 13:25

  MOJ SA Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp.z o. o.

 • 23.07.2015 08:42

  MOJ SA Transakcje ze spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

 • 09.07.2015 11:00

  MOJ SA Transakcje ze spółką MIROBOOS Group s. r. o.

 • 26.06.2015 14:16

  MOJ SA Treści uchwał podjętych na ZWZA MOJ S.A. w dniu 26 czerwca 2015 r.

 • 26.06.2015 14:06

  MOJ SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA MOJ S.A. odbytym w dniu 26.06.2015 roku.

 • 29.05.2015 13:56

  MOJ SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MOJ S.A. zwołanego na dzień 26.06.2015 r.

 • 29.05.2015 13:54

  MOJ SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOJ S.A. - termin i prządek obrad.

 • 19.05.2015 09:31

  MOJ SA Zawarcie umowy znaczącej.

 • 15.05.2015 07:05

  MOJ SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q

 • 12.05.2015 08:42

  MOJ SA Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

 • 12.05.2015 08:36

  MOJ SA Ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą.

 • 18.03.2015 15:31

  MOJ SA Porozumienie z Miastem Katowice

 • 12.03.2015 09:28

  MOJ SA Transakcje ze spółką MEGACORP Sp. z o. o. z Krakowa

 • 12.03.2015 09:20

  MOJ SA Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp.z o. o. .

 • 10.03.2015 15:33

  MOJ SA Transakcje ze spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

 • 27.02.2015 07:32

  MOJ SA Raport okresowy kwartalny 4/2014 SA-Q

 • 10.02.2015 13:10

  MOJ SA Podpisanie znaczącej umowy

 • 03.02.2015 14:39

  MOJ SA Transakcje ze spółką Thorr Factory s.r.o.

 • 22.01.2015 11:02

  MOJ SA Podpisanie znaczącej umowy

 • 22.01.2015 10:58

  MOJ SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.

 • 08.12.2014 08:51

  MOJ SA transakcje ze spółką MEGACORP Sp. z o. o. z Krakowa

 • 08.12.2014 08:51

  MOJ SA Transakcje ze spółką z Grupy Kapitałowej FASING S.A.

 • 21.11.2014 12:43

  MOJ SA przedłużenie umów kredytowych .

 • 18.11.2014 14:07

  MOJ SA transakcje zs spółką Karbon 2 Sp.z o. o. .

 • 14.11.2014 07:15

  MOJ SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 SA-Q

 • 16.10.2014 11:55

  MOJ SA transakcje ze spółką MELGAR Sp. z o. o.

 • 18.09.2014 08:19

  MOJ SA transakcje ze spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

 • 11.07.2014 11:09

  MOJ SA zawarcie znaczącej umowy

 • 26.06.2014 11:38

  MOJ SA transakcje ze spółką Karbon 2 Sp.z o. o. .

 • 25.06.2014 10:20

  MOJ SA treści uchwał podjętych na ZWZA 24 czerwca 2014 r.

 • 25.06.2014 10:17

  MOJ SA wykaz akcjonariuszy

 • 05.06.2014 12:20

  MOJ SA transakcje ze spółką GET TRADE s.r.o.

 • 28.05.2014 15:26

  MOJ SA Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 24.06.2014 r.

 • 28.05.2014 15:25

  MOJ SA zwołanie ZWZA - termin i prządek obrad.

 • 20.05.2014 14:46

  MOJ SA Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za 2014 r.

 • 14.05.2014 17:57

  MOJ SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 SA-Q

 • 07.05.2014 14:59

  MOJ SA Raport okresowy za 2013 SA-R

 • 07.05.2014 14:56

  MOJ SA ponowne wysłanie SA-R 2013

 • 29.04.2014 09:16

  MOJ SA transakcje ze spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

 • 28.02.2014 07:55

  MOJ SA Raport okresowy kwartalny 4/2013 SA-Q

 • 25.02.2014 14:56

  MOJ SA Korekta Raportu Bieżącego nr 2/2014

 • 12.02.2014 16:00

  Fasing podtrzymuje chęć wprowadzenia Shandong Liangda na giełdę w Chinach (wywiad)

 • 07.02.2014 15:06

  MOJ SA transakcje zs spółką Karbon 2 Sp.z o. o.

 • 04.02.2014 16:51

  MOJ SA transakcje ze spółką FASING SA

 • 31.01.2014 10:16

  MOJ SA harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 17.01.2014 13:08

  MOJ SA podpisanie znaczącej umowy

 • 19.12.2013 10:38

  MOJ SA rozszerzenie składu zarządu spółki

 • 20.11.2013 14:32

  MOJ SA umowa kredytowa

 • 31.10.2013 13:33

  MOJ SA wykaz akcjonariuszy

 • 04.10.2013 11:24

  MOJ SA projekty uchwał na NWZ

 • 04.10.2013 11:20

  MOJ SA ogłoszenie o zwołaniu na dzień 31 października 2013 roku NWZ.

 • 11.09.2013 13:04

  MOJ SA treści uchwał podjętych na ZWZA 10 września 2013 r.

 • 11.09.2013 12:59

  MOJ SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 30.08.2013 06:19

  MOJ SA Raport okresowy półroczny za 2013 SA-P

 • 22.08.2013 08:45

  MOJ SA drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia "OSOWIEC" Sp. z o. o.

 • 19.08.2013 07:37

  MOJ SA korekta dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ

 • 14.08.2013 15:13

  MOJ SA projekty uchwał na NWZ zwołanego na dzień 10.09.2013 r.

 • 14.08.2013 13:04

  MOJ SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 • 07.08.2013 14:08

  MOJ SA pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki MOJ SA ze spółką Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia "OSOWIEC" Sp. z o. o.

 • 07.08.2013 07:56

  MOJ SA Opinia niezależnego biegłego sądowego z badania planu połączenia spółek

 • 21.06.2013 15:41

  MOJ SA - powołanie zarządu spółki na nową kadencję

 • 21.06.2013 15:20

  MOJ SA wybór członków rady nadzorczej na nową III kadencję.

 • 21.06.2013 15:18

  MOJ SA wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za 2013 rok.

 • 21.06.2013 15:12

  MOJ SA treści uchwał podjętych na ZWZA 21 czerwca 2013 r.

 • 21.06.2013 15:09

  MOJ SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

 • 15.05.2013 07:44

  MOJ SA Raport okresowy kwartalny 1/2013 SA-Q