Mennica Polska SA

skrót: MNC

Ostatnie notowanie z: 30.09.2019 09:11

Aktualny kurs23   0 %0 zł
Otwarcie230,00%
Minimum230,00%
Maksimum230,00%
Wolumen (szt.) 4425
Kurs odniesienia23
Widełki dolne20,80
Widełki górne25,20
Obroty (tyś. zł)102
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
14123,00
150022,40
17722,20
110022,00
22 11021,60
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
23,40127 2
23,6085 1
23,80197 1
24,005 406 3
24,20208 1
Grupa jest liderem w produkcji monet i numizmatów, wytwarza również monety obiegowe i kolekcjonerskie dla NBP oraz pieczęci urzędowe i herbowe. Jest także jedynym producentem złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ostatnio koncentruje się także na rynku nieruchomości, dzięki posiadaniu kilku atrakcyjnych działek w Warszawie.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Jakubas Zbigniewz Multico sp. z o.o., Energopol-Warszawa SA, Energopol-Trade SA i Wartico Invest sp. z o.o.25 180 27049,24%25 180 27049,24%
MetLife OFE5 116 71910,01%5 116 71910,01%
NN OFEportfel4 171 0008,15%4 171 0008,15%
PZU OFE Złota Jesieńportfel3 753 7727,34%3 753 7727,34%
Jakubas Joanna2 959 0005,79%2 959 0005,79%

Kategoria • 11.10.2019 19:55

  MENNICA POLSKA SA (44/2019) Decyzja dotycząca zobowiązania podatkowego Emitenta

 • 10.10.2019 15:23

  MENNICA POLSKA SA (43/2019) Ogłoszenie Zarządu Mennica Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 09.10.2019 11:33

  MENNICA POLSKA SA (42/2019) Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

 • 08.10.2019 14:15

  MENNICA POLSKA SA (41/2019) PODPISANIE PLANU POŁĄCZENIA POMIĘDZY MENNICĄ POLSKĄ S.A., MENNICĄ POLSKĄ OD 1766 SP. Z O.O., SKARBCEM MENNICY POLSKIEJ S.A. ORAZ PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

 • 02.10.2019 12:43

  MENNICA POLSKA SA (38/2019) Złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta.

 • 30.09.2019 17:05

  Mennica Polska ma zamówienie z NBP na 82,6 mln zł

 • 30.09.2019 17:00

  MENNICA POLSKA SA (40/2019) Zamówienie znacznej wartości

 • 30.09.2019 12:36

  MENNICA POLSKA SA (39/2019) Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej

 • 30.05.2019 16:46

  MENNICA POLSKA SA (31/2019) Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe

 • 22.05.2019 16:25

  MENNICA POLSKA SA (30/2019) Uzupełnienie informacji dotyczących Członków Rady Nadzorczej

 • 17.04.2019 11:20

  Mennica chce wypłacić 0,70 zl dywidendy na akcję

 • 17.04.2019 11:14

  MENNICA POLSKA SA (19/2019) Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok 2018

 • 27.03.2019 15:47

  Pierwszy kwartał 2019 dla Mennicy bez zaskoczeń

 • 27.03.2019 15:10

  Mennica powinna w II lub III kw. podjąć decyzję co do zaangażowania w Mennica Legacy Tower - Golub GetHouse

 • 19.03.2019 11:32

  Przychody z seg. nieruchomości będą odgrywać dużą rolę w wynikach Mennicy w kolejnych latach (wywiad)

 • 18.03.2019 15:51

  MENNICA POLSKA SA (16/2019) Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

 • 13.03.2019 15:06

  MENNICA POLSKA SA (15/2019) Wniesienie skargi do WSA na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta

 • 08.03.2019 15:38

  Mennica może rozważyć zmianę zaangażowania w Mennica Legacy Tower, jeśli pojawi się oferta - prezes

 • 08.03.2019 12:32

  Zarząd Mennicy chce rekomendować przeznaczenie połowy zysku za '18 na dywidendę

 • 08.03.2019 07:08

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 08.03.2019 07:08

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 01.03.2019 11:39

  MENNICA POLSKA SA (14/2019) Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na realizację inwestycji kapitałowej

 • 21.02.2019 20:22

  MENNICA POLSKA SA (13/2018) informacja o podpisaniu umowy przez Emitenta

 • 13.02.2019 11:28

  MENNICA POLSKA SA (12/2019) Informacja o wyborze oferty Emitenta

 • 12.02.2019 09:16

  MENNICA POLSKA SA (11/2019) otrzymanie Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta

 • 06.02.2019 16:37

  MENNICA POLSKA SA (10/2019) Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

 • 06.02.2019 12:30

  MENNICA POLSKA SA (9/2019) Złożenie przez Emitenta ofert w przetargach

 • 30.01.2019 14:30

  MENNICA POLSKA SA (8/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.01.2019 17:52

  MENNICA POLSKA SA (7/2019) Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej od Emitenta

 • 18.01.2019 12:18

  Wyniki finansowe Mennicy w 2019 roku bez pozytywnego wpływu deweloperki (wywiad)

 • 16.01.2019 18:03

  MENNICA POLSKA SA (6/2019) Złożenie przez spółkę zależną od Emitenta oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z zawarciem warunkowej umowy kredytów przez podmiot, w którym spółka zależna od Mennicy Polskiej S.A. posiada istotny udział

 • 15.01.2019 23:09

  MENNICA POLSKA SA (5/2019) Ustanowienie przez spółkę zależną od Emitenta zabezpieczeń na majątku podmiotu, w którym spółka zależna od Mennicy Polskiej S.A. posiada istotny udział

 • 05.01.2019 00:34

  MENNICA POLSKA SA (4/2019) korekta Raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 04.01.2019 roku

 • 04.01.2019 21:11

  MENNICA POLSKA SA (3/2019) Zawarcie warunkowej umowy kredytów przez podmiot, w którym spółka zależna od Mennicy Polskiej S.A. posiada istotny udział

 • 03.01.2019 13:43

  MENNICA POLSKA SA (2/2019) Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

 • 02.01.2019 17:38

  MENNICA POLSKA SA (1/2019) Informacja o szacunkowym, istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta

 • 17.12.2018 14:26

  MENNICA POLSKA SA (47/2018) odrzucenie przez WSA skargi spółki zależnej Emitenta

 • 11.12.2018 12:51

  MENNICA POLSKA SA (46/2018) Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z podpisaniem aneksu do umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych

 • 07.12.2018 16:36

  MENNICA POLSKA SA (45/2018) Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

 • 05.12.2018 14:45

  MENNICA POLSKA SA (44/2018) Złożenie przez spółkę zależną Emitenta uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości

 • 29.11.2018 15:59

  MENNICA POLSKA SA (43/2018) Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego spółki zależnej Emitenta

 • 26.11.2018 08:43

  MENNICA POLSKA SA (42/2018) Oddalenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta

 • 22.11.2018 20:04

  Zarząd Mennicy Polskiej chce, by spółka zainwestowała 80 mln zł w akcje Enei

 • 22.11.2018 19:44

  MENNICA POLSKA SA (41/2018) Realizacja przez Spółkę inwestycji kapitałowej

 • 20.11.2018 19:35

  MENNICA POLSKA SA (40/2018) Zawarcie aneksu do umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych

 • 29.10.2018 15:00

  W IV kw. wyniki deweloperki Mennicy zbliżone do III kw. - prezes (opis)

 • 29.10.2018 14:16

  Mennica może jeszcze w '18 podpisać umowy dot. inwestycji w kopalnię złota w RPA

 • 29.10.2018 13:47

  W IV kw. wyniki deweloperki Mennicy zbliżone do III kw. '18 dzięki sprzedaży mieszkań w Mennica Residence I

 • 26.10.2018 07:04

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 15.10.2018 20:17

  Mennica Polska ma zamówienie z NBP na 92,2 mln zł

 • 15.10.2018 19:38

  MENNICA POLSKA SA (39/2018) Zamówienie znacznej wartości

 • 09.10.2018 12:59

  Mennica Polska uruchomiła 9 X nowy system dystrybucji biletów w Bydgoszczy

 • 05.10.2018 18:51

  MENNICA POLSKA SA (38/2018) Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej

 • 26.09.2018 14:51

  Na wyniki Mennicy w II poł.’18 pozytywnie wpłynie sektor deweloperski - prezes (wywiad)

 • 24.09.2018 16:22

  MENNICA POLSKA SA (37/2018) Podpisanie aneksu do znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych

 • 08.09.2018 22:20

  MENNICA POLSKA SA (36/2018) Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z podpisaniem aneksu do umowy o limit kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

 • 30.08.2018 15:06

  MENNICA POLSKA SA (35/2018) Złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta.

 • 22.08.2018 08:38

  MENNICA POLSKA SA (34/2018) Cofnięcie powództwa wniesionego przeciwko Emitentowi oraz spółce zależnej Emitenta

 • 16.08.2018 14:25

  MENNICA POLSKA SA (33/2018) Zmiana danych Emitenta w rejestrze przedsiębiorców

 • 03.08.2018 16:11

  Mennica Polska liczy, że ruszy z budową 5 budynków projektu "Jagiellońska" na wiosnę '19

 • 03.08.2018 08:10

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 03.08.2018 08:09

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 04.07.2018 16:45

  MENNICA POLSKA SA (32/2018) Złożenie przez spółkę zależną Emitenta wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego oraz uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości

 • 27.06.2018 17:02

  MENNICA POLSKA SA (31/2018) Wycofanie skargi kasacyjnej złożonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez spółkę zależną Emitenta

 • 21.06.2018 21:09

  MENNICA POLSKA SA (30/2018) Ogłoszenie przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroków w następstwie wniesienia skarg kasacyjnych przez spółkę zależną Emitenta

 • 09.06.2018 13:26

  MENNICA POLSKA SA (29/2018) Informacja o braku wyboru oferty Emitenta

 • 25.05.2018 11:40

  MENNICA POLSKA SA (28/2018) Złożenie do sądu rejestrowego wniosku o zmianę danych Emitenta

 • 24.05.2018 14:24

  MENNICA POLSKA SA (27/2018) Wniesienie przez spółkę zależną od Emitenta skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymującą w mocy decyzję organu pierwszej instancji

 • 24.05.2018 11:57

  MENNICA POLSKA SA (26/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 18.05.2018 15:00

  MENNICA POLSKA SA (25/2018) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 23/2018 w sprawie powołania Zarządu na nową kadencję

 • 16.05.2018 17:54

  MENNICA POLSKA SA (24/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 14.05.2018 19:21

  MENNICA POLSKA SA (23/2018) Powołanie Zarządu na nową kadencję

 • 14.05.2018 19:14

  Mennica Polska wypłaci 1 zł dywidendy na akcję za '17

 • 14.05.2018 19:13

  MENNICA POLSKA SA (22/2018) Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy

 • 14.05.2018 19:05

  MENNICA POLSKA SA (21/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 maja 2018 roku

 • 14.05.2018 19:02

  MENNICA POLSKA SA (20/2018) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 maja 2018 roku

 • 26.04.2018 12:10

  MENNICA POLSKA SA (19/2018) Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji, wydana wobec spółki zależnej od Emitenta

 • 25.04.2018 15:44

  MENNICA POLSKA SA (18/2018) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w przedmiecie skargi Emitenta

 • 25.04.2018 13:07

  Mennica Polska finansuje inwestycje środkami własnymi; liczy na poprawę wyników w deweloperce

 • 25.04.2018 00:05

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.04.2018 16:39

  MENNICA POLSKA SA (17/2018) Informacja o braku wyboru oferty Emitenta

 • 16.04.2018 17:35

  MENNICA POLSKA SA (16/2018) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 maja 2018 r.

 • 16.04.2018 17:14

  MENNICA POLSKA SA (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 maja 2018 r.

 • 13.04.2018 12:40

  Mennica Polska chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję za '17

 • 13.04.2018 12:32

  MENNICA POLSKA SA (14/2018) Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok 2017

 • 21.03.2018 18:31

  MENNICA POLSKA SA (13/2018) Wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez spółkę zależną Emitenta

 • 09.03.2018 14:59

  Mennica Polska liczy na wzrost przychodów z działalności deweloperskiej w '18

 • 09.03.2018 00:18

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 09.03.2018 00:17

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 27.02.2018 14:05

  MENNICA POLSKA SA (12/2018) Postanowienie sądu o zmianie danych Emitenta w rejestrze przedsiębiorców

 • 19.02.2018 17:50

  MENNICA POLSKA SA (11/2018) Wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez spółkę zależną Emitenta

 • 07.02.2018 15:16

  MENNICA POLSKA SA (10/2018) Zmiana danych Emitenta w rejestrze przedsiębiorców

 • 31.01.2018 11:46

  MENNICA POLSKA SA (9/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 25.01.2018 17:36

  MENNICA POLSKA SA (7/2018) Złożenie przez Emitenta ofert w przetargach

 • 23.01.2018 11:00

  MENNICA POLSKA SA (6/2018) Zawarcie znaczącej umowy

 • 17.01.2018 12:15

  MENNICA POLSKA SA (5/2018) Złożenie do sądu rejestrowego wniosku o zmianę danych Emitenta

 • 16.01.2018 12:48

  MENNICA POLSKA SA (4/2018) informacja oraz przebieg pracy zawodowej Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki

 • 09.01.2018 17:35

  MENNICA POLSKA SA (3/2018) Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki

 • 04.01.2018 12:30

  MENNICA POLSKA SA (2/2018) otrzymanie przez Emitenta podpisanego przez Gminę Miasta Gdańsk porozumienia o przeniesieniu praw i obowiązków z umowy

 • 03.01.2018 11:33

  MENNICA POLSKA SA (1/2018) Złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta

 • 30.12.2017 15:36

  MENNICA POLSKA SA (100/2017) Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych o podjęciu decyzji i zawarciu przez Emitenta porozumienia o przeniesieniu praw i obowiązków z umowy skutkującego zawarciem istotnej umowy

 • 28.12.2017 17:17

  MENNICA POLSKA SA (99/2017) Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta

 • 18.12.2017 14:40

  MENNICA POLSKA SA (98/2017) informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego ustanowionego na akcjach

 • 12.12.2017 08:35

  MENNICA POLSKA SA (97/2017) zamówienie znacznej wartości

 • 11.12.2017 15:49

  MENNICA POLSKA SA (96/2017) informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego ustanowionego na akcjach

 • 05.12.2017 16:49

  MENNICA POLSKA SA (95/2017) spłata kredytu

 • 05.12.2017 13:07

  MENNICA POLSKA SA (94/2017) informacja o nie ziszczeniu się warunku zawieszającego Umowy zastawu

 • 05.12.2017 12:55

  MENNICA POLSKA SA (93/2017) rozliczenie zlecenia sprzedaży akcji Netia S.A.

 • 05.12.2017 10:32

  DZIEŃ NA GPW: Netia, Cyfrowy Polsat i Mennica w górę po informacji o przejęciu

 • 05.12.2017 09:12

  DZIEŃ NA GPW: Netia mocno w górę, Cyfrowy Polsat lekko w dół po informacji o przejęciu

 • 04.12.2017 18:17

  Cyfrowy Polsat kupi ok. 32 proc. akcji Netii za 638,8 mln zł; ogłosi wezwanie na kolejne ok. 33 proc. (opis2)

 • 04.12.2017 17:42

  Cyfrowy Polsat kupi ok. 32 proc. akcji Netii za 638,8 mln zł (opis)

 • 04.12.2017 17:32

  MENNICA POLSKA SA (92/2017) złożenie zlecenia sprzedaży akcji Netia S.A.

 • 04.12.2017 17:28

  MENNICA POLSKA SA (91/2017) zawarcie warunkowej umowy zastawu rejestrowego na papierach wartościowych znaczącej wartości

 • 04.12.2017 17:10

  MENNICA POLSKA SA (90/2017) Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych o otrzymaniu i przyjęciu propozycji nabycia akcji Netia S.A. oraz zawarciu warunkowej umowy zobowiązującej zbycia akcji Netia S.A., ziszczeniu się warunków, w tym zwolnieniu zastawów r

 • 04.12.2017 15:39

  MENNICA POLSKA SA (89/2017) Wykreślenie funduszu inwestycyjnego, w którym Emitent posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych

 • 29.11.2017 21:01

  MENNICA POLSKA SA (88/2017) Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji, wydana wobec spółki zależnej od Emitenta

 • 23.11.2017 11:50

  MENNICA POLSKA SA (87/2017) Zobowiązanie do ustanowienia zabezpieczenia istotnej wartości przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta

 • 06.11.2017 17:42

  MENNICA POLSKA SA (86/2017) Wniesienie odwołania od decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 19 października 2017 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2012 r. do sierpnia 2012 r. przez spółkę

 • 31.10.2017 17:38

  MENNICA POLSKA SA (85/2017) Zamówienie znacznej wartości

 • 30.10.2017 16:30

  MENNICA POLSKA SA (84/2017) Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Spółki, w tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki

 • 27.10.2017 14:54

  Mennica Polska w XII rozpocznie wydawanie mieszkań w ramach projektu Mennica Residence I

 • 27.10.2017 00:03

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 24.10.2017 10:16

  MENNICA POLSKA SA (83/2017) korekta raportu bieżącego nr 82/2017

 • 23.10.2017 20:29

  MENNICA POLSKA SA (82/2017) Decyzja dotycząca zobowiązania podatkowego spółki zależnej od Emitenta

 • 17.10.2017 09:16

  MENNICA POLSKA SA (81/2017) Informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego ustanowionego na aktywach Emitenta

 • 16.10.2017 18:16

  MENNICA POLSKA SA (80/2017) Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji

 • 16.10.2017 16:41

  MENNICA POLSKA SA (79/2017) postanowienie sądu o zmianie danych Emitenta w rejestrze przedsiębiorców

 • 16.10.2017 15:25

  MENNICA POLSKA SA (78/2017) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytu inwestycyjnego przez Emitenta oraz aneksu do znaczącej umowy gwarancji przez Spółkę zależną od Emitenta

 • 13.10.2017 14:45

  MENNICA POLSKA SA (77/2017) Informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego ustanowionego na aktywach Emitenta

 • 13.10.2017 14:35

  MENNICA POLSKA SA (76/2017) Informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego ustanowionego na aktywach Emitenta

 • 11.10.2017 14:24

  MENNICA POLSKA SA (75/2017) Informacja o wykreśleniu zastawów rejestrowych ustanowionych na aktywach Emitenta

 • 10.10.2017 15:32

  MENNICA POLSKA SA (74/2017) Zawarcie umowy potrącenia

 • 10.10.2017 14:31

  MENNICA POLSKA SA (73/2017) Zakończenie likwidacji funduszu inwestycyjnego, w którym Emitent posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych

 • 09.10.2017 17:25

  Sąd umorzył postępowanie upadłościowe spółki Mennica Metale Szlachetne

 • 09.10.2017 17:10

  MENNICA POLSKA SA (72/2017) informacja o umorzeniu postępowania w sprawie o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta

 • 06.10.2017 16:18

  MENNICA POLSKA SA (71/2017) Informacja o wykreśleniu zastawów rejestrowych ustanowionych na aktywach Emitenta

 • 05.10.2017 14:05

  MENNICA POLSKA SA (70/2017) informacja o wykreśleniu zastawów rejestrowych ustanowionych na aktywach Emitenta

 • 04.10.2017 16:08

  MENNICA POLSKA SA (69/2017) Złożenie wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego na aktywach Emitenta

 • 04.10.2017 16:01

  MENNICA POLSKA SA (68/2017) Informacja o wykreśleniu zastawów rejestrowych ustanowionych na aktywach Emitenta

 • 03.10.2017 14:40

  MENNICA POLSKA SA (67/2017) informacja o wykreśleniu zastawów rejestrowych ustanowionych na aktywach Emitenta

 • 29.09.2017 16:37

  MENNICA POLSKA SA (66/2017) zmiana danych Emitenta w rejestrze przedsiębiorców

 • 29.09.2017 10:25

  MENNICA POLSKA SA (65/2017) Zawarcie znaczącej Umowy przez Emitenta

 • 27.09.2017 15:52

  MENNICA POLSKA SA (64/2017) ustanowienie gwarancji bankowej o znacznej wartości w celu zabezpieczenia zamówienia otrzymanego przez Emitenta

 • 26.09.2017 15:11

  MENNICA POLSKA SA (63/2017) złożenie wniosków o wykreślenie zastawów rejestrowych ustanowionych na aktywach Emitenta

 • 20.09.2017 15:05

  MENNICA POLSKA SA (62/2017) Informacja o wyborze oferty Emitenta

 • 20.09.2017 13:10

  MENNICA POLSKA SA (61/2017) Informacja o braku wyboru oferty Emitenta

 • 20.09.2017 13:02

  MENNICA POLSKA SA (60/2017) Informacja o braku wyboru oferty Emitenta

 • 20.09.2017 12:51

  MENNICA POLSKA SA (59/2017) Informacja o braku wyboru oferty Emitenta

 • 08.09.2017 14:35

  MENNICA POLSKA SA (58/2017) Złożenie przez Emitenta oferty

 • 06.09.2017 15:11

  MENNICA POLSKA SA (57/2017) Złożenie do sądu rejestrowego wniosku o zmianę danych Emitenta

 • 31.08.2017 16:11

  MENNICA POLSKA SA (56/2017) Złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta

 • 31.08.2017 10:34

  MENNICA POLSKA SA (55/2017) Zmiana w składzie Zarządu Spółki

 • 29.08.2017 14:12

  MENNICA POLSKA SA (54/2017) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w przedmiecie skargi spółki zależnej od Emitenta

 • 25.08.2017 10:58

  MENNICA POLSKA SA (53/2017) Zawarcie znaczącej Umowy przez Emitenta

 • 17.08.2017 16:21

  MENNICA POLSKA SA (52/2017) ustanowienie gwarancji bankowej o znacznej wartości wraz z ustanowieniem zastawu na znaczących aktywach Emitenta w celu zabezpieczenia zamówienia otrzymanego przez Emitenta

 • 17.08.2017 16:02

  MENNICA POLSKA SA (51/2017) Informacja o braku wyboru oferty Emitenta

 • 08.08.2017 13:15

  MENNICA POLSKA SA (50/2017) Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu

 • 04.08.2017 18:55

  Mennica Polska ma zamówienie z Tajlandii za 86,9 mln USD

 • 04.08.2017 18:45

  MENNICA POLSKA SA (49/2017) Otrzymanie zamówienia znacznej wartości

 • 04.08.2017 14:02

  Mennica wykaże w IV kw. przychody z deweloperki; pozostanie długoterminowych inwestorem w Netii

 • 04.08.2017 00:07

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS

 • 04.08.2017 00:04

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 01.08.2017 15:07

  MENNICA POLSKA SA (48/2017) Zawarcie przez Emitenta znaczącego aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe

 • 27.07.2017 12:11

  Mostostal Warszawa ma umowę z Mennicą Polską o wartości 103,1 mln zł netto

 • 27.07.2017 11:38

  MENNICA POLSKA SA (47/2017) Zawarcie znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych

 • 26.07.2017 12:25

  MENNICA POLSKA SA (46/2017) Rozwiązanie i otwarcie likwidacji funduszu inwestycyjnego, w którym Emitent posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych.

 • 18.07.2017 13:40

  MENNICA POLSKA SA (45/2017) Złożenie do sądu rejestrowego wniosku o zmianę danych Emitenta

 • 12.07.2017 15:18

  MENNICA POLSKA SA (44/2017) Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu

 • 12.07.2017 15:05

  MENNICA POLSKA SA (43/2017) Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu

 • 07.07.2017 17:39

  MENNICA POLSKA SA (42/2017) Zatwierdzenie Planu restrukturyzacyjnego przez Sędziego- Komisarza w postępowaniu sanacyjnego spółki zależnej od Emitenta

 • 07.07.2017 17:21

  MENNICA POLSKA SA (41/2017) Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy sprzedaży akcji

 • 07.07.2017 13:02

  MENNICA POLSKA SA (40/2017) Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu

 • 28.06.2017 14:28

  MENNICA POLSKA SA (39/2017) Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta.

 • 22.06.2017 15:42

  MENNICA POLSKA SA (38/2017) Zawarcie przez Emitenta znaczącego aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy a także udzielenie poręczenia za zobowiązania Emitenta przez spółkę od niego zależną.

 • 19.06.2017 16:00

  MENNICA POLSKA SA (37/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 08.06.2017 13:05

  MENNICA POLSKA SA (36/2017) Złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta

 • 08.06.2017 13:03

  MENNICA POLSKA SA (35/2017) Złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta.

 • 08.06.2017 11:43

  MENNICA POLSKA SA (34/2017) Zawarcie aneksu do umowy linii wieloproduktowej przez Emitenta.

 • 09.05.2017 11:19

  MENNICA POLSKA SA (33/2017) Wniesienie odwołania od decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2011 r. przez spółkę zależną Emite

 • 05.05.2017 13:48

  MENNICA POLSKA SA (32/2017) Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Emitenta

 • 28.04.2017 14:30

  Wyniki Mennicy Polskiej od IV kw. '17 będzie wspierać działalność deweloperska

 • 28.04.2017 00:27

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 27.04.2017 20:30

  MENNICA POLSKA SA (31/2017) Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Emitenta

 • 26.04.2017 19:56

  Mennica Polska wypłaci 0,70 zł dywidendy na akcję za '16

 • 26.04.2017 19:37

  MENNICA POLSKA SA (30/2017) Złożenie planu restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym jednostki zależnej Emitenta

 • 26.04.2017 19:35

  MENNICA POLSKA SA (29/2017) Zmiana Statutu Emitenta

 • 26.04.2017 19:33

  MENNICA POLSKA SA (28/2017) Decyzja o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy

 • 26.04.2017 19:32

  MENNICA POLSKA SA (27/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 26.04.2017 19:31

  MENNICA POLSKA SA (26/2017) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26.04.2017r.

 • 26.04.2017 17:48

  MENNICA POLSKA SA (25/2017) Zawarcie aneksów do umów zastawów rejestrowych wynikających z zawarcia aneksu do znaczącej umowy kredytu inwestycyjnego przez Emitenta

 • 25.04.2017 11:54

  MENNICA POLSKA SA (24/2017) Zobowiązanie do ustanowienia zabezpieczenia o istotnej wartości przez Emitenta

 • 25.04.2017 11:53

  MENNICA POLSKA SA (23/2017) Złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta

 • 25.04.2017 11:22

  MENNICA POLSKA SA (22/2017) Decyzja dotycząca zobowiązania podatkowego spółki zależnej od Emitenta.

 • 05.04.2017 15:15

  MENNICA POLSKA SA (21/2017) Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie utrzymująca w mocy decyzję organu pierwszej instancji

 • 30.03.2017 16:53

  MENNICA POLSKA SA (19/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 30.03.2017 16:50

  MENNICA POLSKA SA (18/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.04.2017 r.

 • 21.03.2017 18:19

  Mennica Polska chce wypłacić 0,70 zł dywidendy na akcję za '16

 • 21.03.2017 18:00

  MENNICA POLSKA SA (17/2016) Przyjęcie polityki dywidendowej spółki Mennica Polska S.A.

 • 21.03.2017 18:00

  MENNICA POLSKA SA (16/2017) Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok 2016

 • 20.03.2017 17:58

  MENNICA POLSKA SA (15/2017) Ustanowienie Rady Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym jednostki zależnej od Emitenta

 • 17.03.2017 17:51

  Mennica Polska wyprodukuje monety dla Banku Republiki Kolumbii

 • 17.03.2017 17:42

  MENNICA POLSKA SA (14/2017) Zawarcie znaczącej umowy.

 • 16.03.2017 09:41

  Zwiększony CAPEX Netii tylko do końca transformacji, Mennica inwestorem długoterminowym - Jakubas

 • 10.03.2017 15:17

  MENNICA POLSKA SA (13/2017) Złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki łącznej na nieruchomości należącej do Emitenta

 • 09.03.2017 00:10

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 09.03.2017 00:07

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 08.03.2017 12:53

  MENNICA POLSKA SA (12/2017) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 08.03.2017 12:46

  MENNICA POLSKA SA (11/2017) Zawarcie znaczącej umowy

 • 07.03.2017 22:47

  MENNICA POLSKA SA (10/2017) Informacja o wyłączeniu spółki zależnej od Emitenta z konsolidacji

 • 06.03.2017 18:51

  MENNICA POLSKA SA (9/2017) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytu inwestycyjnego przez Emitenta oraz aneksu do znaczącej umowy gwarancji przez Spółkę zależną od Emitenta

 • 06.03.2017 14:24

  MENNICA POLSKA SA (8/2017) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

 • 10.02.2017 20:12

  MENNICA POLSKA SA (7/2017) Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wybór oferty Emitenta w przetargu nieograniczonym

 • 01.02.2017 16:29

  MENNICA POLSKA SA (6/2017) Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez spółkę zależną Emitenta

 • 30.01.2017 15:08

  MENNICA POLSKA SA (5/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017r.

 • 20.01.2017 15:14

  MENNICA POLSKA SA (4/2017) Postanowienie o wstrzymaniu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki zależnej od Emitenta do czasu uprawomocnienia orzeczenia w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego

 • 10.01.2017 19:27

  Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec spółki Mennica Metale Szlachetne

 • 10.01.2017 19:15

  MENNICA POLSKA SA (3/2017) Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego jednostki zależnej od Emitenta

 • 04.01.2017 14:39

  MENNICA POLSKA SA (2/2017) Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej uwzględniający odwołanie Emitenta od rozstrzygnięcia w przetargu nieograniczonym

 • 03.01.2017 12:28

  MENNICA POLSKA SA (1/2017) Decyzja dotycząca wierzytelności i zobowiązania podatkowego spółki zależnej od Emitenta

 • 30.12.2016 17:44

  MENNICA POLSKA SA (90/2016) Wniesienie przez Emitenta odwołania od Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie dotyczącej zobowiązania podatkowego Emitenta

 • 19.12.2016 15:40

  MENNICA POLSKA SA (89/2016) Złożenie przez Emitenta odwołania od rozstrzygnięcia w przetargu nieograniczonym

 • 16.12.2016 18:42

  Mennica Polska ma zamówienia z NBP na ok.106,6 mln zł

 • 16.12.2016 18:28

  MENNICA POLSKA SA (88/2016) Zamówienie znacznej wartości

 • 16.12.2016 18:19

  MENNICA POLSKA SA (87/2016) Decyzja dotycząca zobowiązania podatkowego Emitenta

 • 15.12.2016 12:11

  MENNICA POLSKA SA (86/2016) Złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta

 • 09.12.2016 17:53

  GPW przeprowadzi po sesji 16 grudnia rewizję roczną portfela WIGdiv

 • 09.12.2016 08:35

  MENNICA POLSKA SA (85/2016) Informacja o braku wyboru oferty Emitenta w przetargu nieograniczonym

 • 07.12.2016 15:34

  Mennica Polska zapowiada wzrost produkcji monet w 2017 roku

 • 05.12.2016 07:18

  Mennica Metale Szlachetne złożyła wniosek o postępowanie sanacyjne i ogłoszenie upadłości

 • 03.12.2016 12:30

  MENNICA POLSKA SA (84/2016) Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki zależnej Emitenta

 • 03.12.2016 12:15

  MENNICA POLSKA SA (83/2016) Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego jednostki zależnej Emitenta

 • 29.11.2016 14:52

  MENNICA POLSKA SA (82/2016) Zobowiązanie do ustanowienia zabezpieczenia istotnej wartości przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta

 • 21.11.2016 15:19

  MENNICA POLSKA SA (81/2016) Przystąpienie do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jednostki zależnej Emitenta.

 • 15.11.2016 14:46

  MENNICA POLSKA SA (80/2016) Zawiadomienie o wykonaniu przez administratora zastawu Umowy zastawów rejestrowych na wierzytelnościach z rachunków bankowych spółki zależnej od Emitenta

 • 04.11.2016 16:04

  MENNICA POLSKA SA (79/2016) Zaistnienie przesłanek do ogłoszenia upadłości jednostki zależnej Emitenta oraz przystąpienie do sporządzania wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki zależnej Emitenta

 • 02.11.2016 20:05

  MENNICA POLSKA SA (78/2016) Wypowiedzenie umowy dotyczącej spłat zobowiązań spółki zależnej od Emitenta oraz zagrożenie niewypłacalnością̨ jednostki zależnej Emitenta

 • 28.10.2016 00:13

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 25.10.2016 16:15

  MENNICA POLSKA SA (77/2016) Złożenie oferty w przetargu nieograniczonym

 • 24.10.2016 14:41

  Mennica Polska i Golub GetHouse ruszają z budową Mennica Legacy Tower

 • 13.10.2016 12:50

  Mennica odwołała się do Izby Skarbowej od decyzji UKS ws. zapłaty zaległego podatku

 • 13.10.2016 12:33

  MENNICA POLSKA SA (76/2016) Wniesienie odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 28 września 2016 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od lipca do grudnia 2010 r. przez spółkę zależną Emitenta

 • 04.10.2016 16:39

  Mennica Polska utworzy rezerwę na kwotę 18 mln zł na poziomie grupy w związku z MMSZ

 • 04.10.2016 16:24

  MENNICA POLSKA SA (75/2016) Decyzja dotycząca zobowiązania podatkowego spółki zależnej od Emitenta - uzupełnienie informacji

 • 30.09.2016 13:46

  UKS stwierdził 11,6 mln zł zaległości podatkowej spółki Mennicy Polskiej

 • 30.09.2016 13:26

  MENNICA POLSKA SA (74/2016) Decyzja dotycząca zobowiązania podatkowego spółki zależnej od Emitenta

 • 26.09.2016 15:52

  MENNICA POLSKA SA (73/2016) Złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta.

 • 22.09.2016 08:29

  MENNICA POLSKA SA (72/2016) Zawarcie umowy o limit kredytowy przez Emitenta

 • 16.09.2016 16:06

  MENNICA POLSKA SA (71/2016) Złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta.

 • 31.08.2016 14:41

  MENNICA POLSKA SA (70/2016) Zmniejszenie kwoty hipoteki łącznej na nieruchomości należącej do Emitenta.

 • 05.08.2016 00:08

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 05.08.2016 00:04

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 03.08.2016 19:29

  GPW: korekta nadzwyczajna list uczestników indeksów

 • 03.08.2016 17:25

  Atal zastąpi Action w sWIG80

 • 03.08.2016 15:19

  Mennica Polska utworzyła aktywa podatkowe w wysokości 23,14 mln zł

 • 03.08.2016 14:59

  MENNICA POLSKA SA (69/2016) Utworzenie aktywa finansowego mającego istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

 • 25.07.2016 16:10

  MENNICA POLSKA SA (68/2016) Złożenie Oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta.

 • 20.07.2016 15:47

  MENNICA POLSKA SA (67/2016) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

 • 04.07.2016 16:13

  MENNICA POLSKA SA Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

 • 30.06.2016 17:13

  MENNICA POLSKA SA Zakończenie programu skupu akcji własnych

 • 28.06.2016 12:56

  MENNICA POLSKA SA Zawarcie znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych.

 • 27.06.2016 17:45

  MENNICA POLSKA SA Zawarcie umowy znaczącej o limit kredytowy, zawarcie umowy poręczenia przez spółkę zależną Emitenta.

 • 22.06.2016 16:56

  MENNICA POLSKA SA Zawarcie umowy znaczącej o limit kredytowy, zawarcie umowy poręczenia przez spółkę zależną Emitenta.

 • 17.06.2016 16:05

  MENNICA POLSKA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 15.06.2016 15:19

  MENNICA POLSKA SA Ustalenie liczby akcji uczestniczących w dywidendzie oraz kwoty dywidendy.

 • 10.06.2016 14:45

  MENNICA POLSKA SA zawieszenie realizacji Programu Skupu Akcji Własnych

 • 17.05.2016 15:53

  MENNICA POLSKA SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 16.05.2016 17:39

  Mennica Polska wypłaci 0,50 zł dywidendy na akcję

 • 16.05.2016 17:33

  MENNICA POLSKA SA Decyzja o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy

 • 16.05.2016 17:31

  MENNICA POLSKA SA Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16.05.2016

 • 16.05.2016 17:31

  MENNICA POLSKA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 13.05.2016 14:16

  MetLife OFE ma ponad 5 proc. Mennicy Polskiej

 • 13.05.2016 14:06

  MENNICA POLSKA SA Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce Mennica Polska S.A.

 • 28.04.2016 00:15

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 20.04.2016 15:07

  MENNICA POLSKA SA Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez spółkę zależną Emitenta

 • 18.04.2016 15:41

  MENNICA POLSKA SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 18.04.2016 15:39

  MENNICA POLSKA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.05.2016 r.

 • 31.03.2016 20:35

  Mennica Polska chce wypłacić 0,40 zł dywidendy na akcję

 • 31.03.2016 20:18

  MENNICA POLSKA SA Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok 2015

 • 31.03.2016 16:37

  MENNICA POLSKA SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz informacja o członku Rady Nadzorczej

 • 31.03.2016 16:36

  MENNICA POLSKA SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz informacja o członku Rady Nadzorczej

 • 31.03.2016 16:31

  MENNICA POLSKA SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz informacja o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktu 6 porządku obrad

 • 31.03.2016 16:27

  MENNICA POLSKA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A.

 • 25.03.2016 11:05

  MENNICA POLSKA SA Decyzja dotycząca wierzytelności i zobowiązania podatkowego spółki zależnej od Emitenta

 • 24.03.2016 06:50

  MENNICA POLSKA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A.

 • 21.03.2016 15:56

  MENNICA POLSKA SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 18.03.2016 15:51

  MENNICA POLSKA SA Kandydatura na członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 15.03.2016 08:22

  Mennica Polska ruszyła ze sprzedażą 188 lokali w inwestycji Mennica Residence

 • 11.03.2016 19:43

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 11.03.2016 15:46

  MENNICA POLSKA SA Kandydatura na członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 11.03.2016 08:27

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 11.03.2016 00:25

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 11.03.2016 00:21

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 09.03.2016 15:38

  MENNICA POLSKA SA Wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez spółkę zależną Emitenta

 • 09.03.2016 11:36

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 09.03.2016 08:37

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 07.03.2016 20:18

  Mennica Polska dokona odpisów w raporcie za 2015 jako korekty błędu lat poprzednich

 • 07.03.2016 19:36

  MENNICA POLSKA SA Informacja nt. zamiaru ujęcia w rocznych sprawozdaniach finansowych odpisów aktualizujących wartość aktywów

 • 04.03.2016 16:02

  MENNICA POLSKA SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 04.03.2016 15:58

  MENNICA POLSKA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31.03.2016 r.

 • 04.03.2016 15:58

  MENNICA POLSKA SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 04.03.2016 15:06

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 04.03.2016 08:27

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 03.03.2016 08:22

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 02.03.2016 08:37

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 01.03.2016 08:29

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 19.02.2016 11:39

  MENNICA POLSKA SA Wniesienie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez spółkę zależną Emitenta

 • 16.02.2016 08:31

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 11.02.2016 08:28

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 09.02.2016 17:12

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 08.02.2016 21:03

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 04.02.2016 14:02

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 04.02.2016 08:31

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 02.02.2016 08:50

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 29.01.2016 18:53

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 29.01.2016 14:47

  MENNICA POLSKA SA Dodatkowe zamówienie dla Banku Centralnego Kolumbii.

 • 28.01.2016 19:18

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 26.01.2016 16:39

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 25.01.2016 14:49

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 23.01.2016 21:28

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 22.01.2016 08:35

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 21.01.2016 08:30

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 19.01.2016 15:00

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 19.01.2016 14:59

  MENNICA POLSKA SA Wniesienie odwołania od decyzji Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2012r. przez spółkę zależną Emitenta

 • 19.01.2016 08:50

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 15.01.2016 12:59

  MENNICA POLSKA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016r.

 • 13.01.2016 19:11

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 13.01.2016 15:52

  MENNICA POLSKA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 12.01.2016 21:04

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 07.01.2016 14:12

  MENNICA POLSKA SA Korekta do raportu bieżącego nr 2/2016

 • 06.01.2016 12:11

  MENNICA POLSKA SA Decyzja dotycząca wierzytelności i zobowiązania podatkowego spółki zależnej od Emitenta

 • 05.01.2016 13:42

  MENNICA POLSKA SA Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

 • 21.12.2015 15:50

  MENNICA POLSKA SA Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiecie skargi spółki zależnej od Emitenta

 • 18.12.2015 20:35

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 18.12.2015 20:24

  MENNICA POLSKA SA Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

 • 17.12.2015 19:44

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 16.12.2015 16:12

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 15.12.2015 16:27

  MENNICA POLSKA SA Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiecie skargi spółki zależnej od Emitenta

 • 15.12.2015 16:05

  MENNICA POLSKA SA Realizacja Programu skupu akcji własnych

 • 14.12.2015 16:11

  Mennica Polska przeprowadzi program skupu do 500 tys. akcji własnych

 • 14.12.2015 15:44

  MENNICA POLSKA SA Zamiar nabywania Akcji Własnych w ilości przekraczającej 25% średniej dziennej wielkości obrotu ustalonego w oparciu o średni dzienny wolumen z miesiąca poprzedzającego miesiąc podania programu skupu akcji własnych Spółki do publicznej w

 • 14.12.2015 15:43

  MENNICA POLSKA SA Rozpoczęcie skupu programu akcji własnych.

 • 11.12.2015 15:50

  MENNICA POLSKA SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 10.12.2015 11:34

  MENNICA POLSKA SA Korekta do raportu 32/2015 z dnia 10.12.2015 zmieniająca go na numer 31/2015

 • 10.12.2015 10:34

  Mennica Polska ma umowę z NBP na dostawę monet o wartości 62,1 mln zł

 • 10.12.2015 10:21

  MENNICA POLSKA SA Zamówienie znacznej wartości

 • 20.11.2015 13:16

  MENNICA POLSKA SA Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

 • 16.11.2015 14:59

  MENNICA POLSKA SA Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

 • 05.11.2015 00:24

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 16.10.2015 14:39

  MENNICA POLSKA SA Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

 • 16.10.2015 13:30

  MENNICA POLSKA SA Informacja o wszczęciu postępowania sądowego w sprawie z powództwa przeciwko Emitentowi (w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2015)

 • 15.10.2015 08:35

  MENNICA POLSKA SA Informacja o wszczęciu postępowania sądowego - wniesienie powództwa przeciwko Emitentowi oraz spółce zależnej Emitenta

 • 09.10.2015 13:05

  MENNICA POLSKA SA Aktualizacja informacji - Wybór oferty Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia Banku Centralnego Kolumbii.

 • 06.10.2015 09:31

  MENNICA POLSKA SA Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

 • 30.09.2015 09:41

  MENNICA POLSKA SA Złożenie wiążącej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia Banku Centralnego Kolumbii.

 • 18.09.2015 21:08

  MENNICA POLSKA SA Informacja o transakcjach osoby Raport bieżący nr 22/2015 Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

 • 19.08.2015 15:55

  MENNICA POLSKA SA Temat: Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

 • 17.08.2015 10:33

  Mennica przewiduje poprawę wyników w II poł. '15 po powrocie na rynki wschodnie

 • 14.08.2015 00:08

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 12.08.2015 15:35

  MENNICA POLSKA SA Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

 • 03.08.2015 13:59

  MENNICA POLSKA SA Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

 • 24.07.2015 16:57

  MENNICA POLSKA SA Uchwała Zarządu KDPW w sprawie liczby akcji Spółki Mennica Polska S.A.

 • 03.07.2015 16:53

  MENNICA POLSKA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 01.07.2015 14:29

  MENNICA POLSKA SA Zmiana Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta

 • 08.06.2015 15:40

  MENNICA POLSKA SA Ustanowienie zastawu na niektórych aktywach Emitenta

 • 21.05.2015 17:31

  Mennica Polska planuje skup akcji własnych; wyda na ten cel do 13,4 mln zł

 • 21.05.2015 17:27

  Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydowali o wypłacie 0,4 zł dywidendy na akcję

 • 21.05.2015 17:13

  MENNICA POLSKA SA Uchwalenie Programu Skupu Akcji własnych

 • 21.05.2015 17:12

  MENNICA POLSKA SA Decyzja o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy

 • 21.05.2015 17:12

  MENNICA POLSKA SA Zmiana oświadczenia o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 21.05.2015 17:11

  MENNICA POLSKA SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz informacja o członku Rady Nadzorczej

 • 21.05.2015 17:11

  MENNICA POLSKA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 21.05.2015 17:10

  MENNICA POLSKA SA Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2015r.

 • 18.05.2015 15:42

  MENNICA POLSKA SA Zawarcie znaczącej umowy zbycia i nabycia znaczących aktywów w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta. Zawarcie znaczącej umowy blokady aktywów znaczącej wartości. Zawarcie aneksu do umowy znaczącej, obciążenie znaczących aktywów.

 • 18.05.2015 10:31

  MENNICA POLSKA SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

 • 07.05.2015 00:05

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 29.04.2015 14:18

  MENNICA POLSKA SA Temat: Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 maja 2015 r.

 • 24.04.2015 17:58

  Mennica Polska chce wypłacić 0,3 zł dywidendy na akcję za '14

 • 24.04.2015 17:50

  MENNICA POLSKA SA Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok 2014

 • 24.04.2015 17:49

  MENNICA POLSKA SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 24.04.2015 17:49

  MENNICA POLSKA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.05.2015 r.

 • 14.04.2015 16:06

  MENNICA POLSKA SA Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej

 • 23.03.2015 12:20

  Dywidenda Mennicy za ’14 może być zbliżona do ubiegłorocznej - prezes

 • 20.03.2015 01:37

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 01:35

  MENNICA POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2014 R