MLP Group SA

skrót: MLG

Brak kursu dla wybranej firmy

Specjalizuje się w budowie i zarządzaniu nowoczesnymi centrami magazynowymi, dostarczając wszechstronnych rozwiązań wielu międzynarodowym i krajowym przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz dystrybucyjnym w zakresie optymalizacji powierzchni magazynowo-produkcyjnej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Cajamarca Holland BVWZA10 319 84256,97%10 319 84256,97%
Thesinger Ltd.1 771 3209,78%1 771 3209,78%
MetLife OFEportfel1 696 9009,36%1 696 9009,36%
PTE Aegon SAAegon OFE, ZWZ1 220 6526,74%1 220 6526,74%

Kategoria • 14.01.2021 17:03

  MLP GROUP SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021

 • 28.12.2020 16:54

  MLP GROUP SA (31/2020) Informacja o wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii D MLP GROUP S.A. oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii D MLP GROUP S.A.

 • 28.12.2020 16:49

  MLP GROUP SA (30/2020) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii D MLP GROUP S.A.

 • 28.12.2020 16:39

  MLP GROUP SA (29/2020) Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D MLP GROUP S.A.

 • 23.12.2020 18:37

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii D spółki MLP GROUP S.A.

 • 23.12.2020 18:34

  GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii D spółki MLP GROUP S.A.

 • 11.12.2020 06:30

  MLP Group spodziewa się w '21 wzrostu przychodów i wyników o 10-15 proc. (wywiad)

 • 08.12.2020 17:31

  MLP GROUP SA (28/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu spółki MLP GROUP S.A.

 • 01.12.2020 14:00

  MLP GROUP SA (27/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MLP Group S.A.

 • 27.11.2020 18:23

  MLP GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 12.11.2020 22:42

  MLP GROUP SA (26/2020) Asymilacja obligacji serii C1 z obligacjami serii C MLP Group S.A.

 • 10.11.2020 23:33

  MLP GROUP SA (25/2020) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C1 MLP Group S.A.

 • 10.11.2020 18:50

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji spółki MLP GROUP S.A.

 • 04.11.2020 20:49

  MLP GROUP SA (24/2020) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji praw do akcji serii D MLP Group S.A.

 • 04.11.2020 20:41

  MLP GROUP SA (23/2020) Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego praw do akcji serii D MLP Group S.A.

 • 04.11.2020 15:51

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu praw do akcji spółki MLP GROUP S.A.

 • 03.11.2020 20:45

  MLP GROUP SA (22/2020) Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii D MLP Group S.A.

 • 28.10.2020 11:15

  MLP GROUP SA (21/2020) Obniżenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

 • 27.10.2020 19:49

  MLP GROUP SA (20/2020) Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 27.10.2020 19:45

  MLP GROUP SA (19/2020) Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 27.10.2020 19:39

  MLP GROUP SA (18/2020) Zawarcie umów objęcia akcji serii D i dookreślenie wartości podwyższonego kapitału zakładowego spółki MLP Group S.A.

 • 23.10.2020 08:44

  MLP Group ustalił cenę emisyjną akcji serii D na 69 zł

 • 23.10.2020 08:33

  MLP GROUP SA (17/2020) Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez MLP Group S.A. nowych akcji serii D oraz liczby akcji serii D, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę.

 • 21.10.2020 08:57

  MLP Group rozpoczyna book-building 1,65 mln akcji serii D

 • 21.10.2020 08:08

  MLP GROUP SA (16/2020) Zawarcie umowy o plasowanie oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MLP Group S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D

 • 16.10.2020 15:40

  MLP Group przydzielił obligacje o wartości 15 mln euro

 • 16.10.2020 15:29

  MLP GROUP SA (15/2020) Emisja obligacji serii C1 przez MLP Group S.A.

 • 15.10.2020 17:37

  GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C1 spółki MLP GROUP SA

 • 12.10.2020 21:22

  MLP Group podejmie działania w celu ewentualnej emisji do 1.650.000 akcji serii D

 • 12.10.2020 21:10

  MLP GROUP SA (14/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

 • 12.10.2020 20:53

  MLP GROUP SA (13/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia przez Zarząd MLP Group S.A. decyzji o podjęciu przez MLP Group S.A. analiz i prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zak

 • 05.10.2020 19:26

  MLP Group zwiększa wartość emisji obligacji do 15 mln euro

 • 05.10.2020 18:59

  MLP GROUP SA (12/2020) Powzięcie przez Zarząd MLP Group S.A. uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu MLP Group S.A. z dnia 28 września 2020 roku sprawie emisji obligacji serii C1

 • 29.09.2020 12:42

  MLP GROUP SA (11/2020) Powzięcie uchwały przez Zarząd MLP Group S.A. w sprawie emisji obligacji serii C1

 • 21.09.2020 16:33

  MLP GROUP SA (10/2020) Powzięcie zamiaru emisji obligacji

 • 21.09.2020 15:42

  MLP GROUP SA (9/2020) Korekta raportu bieżącego nr 9/2020 dotyczącego rejestracji zmiany Statutu spółki MLP GROUP S.A.

 • 16.09.2020 15:56

  MLP GROUP SA (9/2020) Rejestracja zmiany Statutu spółki MLP GROUP S.A.

 • 25.08.2020 18:04

  MLP GROUP SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 11.08.2020 13:25

  Popyt brutto na powierzchnie magazynowo-przemysłowe wyniósł w I półroczu 2,2 mln mkw. - JLL

 • 09.06.2020 07:00

  MLP Group celuje w 15-20 proc. wzrostu przychodów i wyników rocznie (wywiad)

 • 02.06.2020 16:11

  MLP GROUP SA (6/2020) Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 25.05.2020 17:29

  MLP GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 12.05.2020 18:06

  MLP GROUP SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r.

 • 29.04.2020 11:32

  Popyt na powierzchnie magazynowe wyniósł w I kw. 1,1 mln mkw. - CBRE

 • 24.03.2020 09:50

  MLP Group kupiło działkę w Łodzi pod nowy projekt logistyczny

 • 17.03.2020 21:31

  MLP GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 17.03.2020 21:28

  MLP GROUP SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 24.02.2020 17:27

  MLP GROUP SA (4/2020) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki MLP GROUP S.A.

 • 21.02.2020 19:43

  GPW: Komunikat - MLP GROUP SA

 • 21.02.2020 19:22

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii C spółki MLP GROUP SA

 • 19.02.2020 17:29

  MLP GROUP SA (3/2020) Emisja obligacji serii C przez MLP Group S.A.

 • 17.02.2020 18:02

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki MLP GROUP S.A.

 • 01.02.2020 21:23

  MLP GROUP SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

 • 28.01.2020 17:42

  MLP Group wyemituje obligacje o wartości do 30 mln euro

 • 28.01.2020 17:33

  MLP GROUP SA (1/2020) Powzięcie uchwały przez Zarząd MLP Group S.A. w sprawie emisji obligacji serii C

 • 18.12.2019 19:05

  MLP GROUP SA (11/2019) Korekta raportu bieżącego nr 11/2019 dotyczącego ustanowienia Programu Emisji Obligacji i zawarcia umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji

 • 18.12.2019 17:19

  MLP Group ma program emisji obligacji o wartości do 60 mln euro

 • 18.12.2019 17:11

  MLP GROUP SA (11/2019) Ustanowienie Programu Emisji Obligacji i zawarcie umowy emisyjnej dotyczącej ustanowienia programu emisji obligacji

 • 09.12.2019 18:12

  MLP Group wypłaci 0,22 zł dywidendy zaliczkowej na akcję

 • 09.12.2019 18:04

  MLP GROUP SA (10/2019) Uchwała Rady Nadzorczej Spółki MLP Group S.A. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019

 • 09.12.2019 17:51

  MLP GROUP SA (9/2019) Uchwała Zarządu Spółki MLP Group S.A. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019

 • 15.11.2019 19:31

  MLP GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 26.08.2019 09:38

  MLP Group planuje w drugiej połowie '19 rozpocząć ekspansję w Austrii

 • 23.08.2019 23:21

  MLP GROUP SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 22.05.2019 18:51

  MLP GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 22.05.2019 17:40

  MLP GROUP SA (4/2019) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

 • 15.03.2019 19:47

  MLP GROUP SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 15.03.2019 19:43

  MLP GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 19.02.2019 10:24

  MLP Group planuje w tym roku rozpocząć budowę parku logistycznego w pobliżu Lublina

 • 29.01.2019 12:49

  MLP GROUP SA (1/2019) Korekta raportu bieżącego nr 1/2019 dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 29.01.2019 10:05

  MLP GROUP SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 16.01.2019 10:50

  MLP Group planuje uruchomić REIT magazynowy w IV kw. '19 lub w I kw. '20

 • 16.01.2019 10:49

  MLP Group spodziewa się w '19 dwucyfrowego tempa wzrostu przychodów i wyniku netto (wywiad)

 • 16.01.2019 10:48

  MLP Group widzi symptomy spowolnienia w branży w Niemczech; w Polsce duży potencjał rozwoju (wywiad)

 • 26.11.2018 23:14

  MLP GROUP SA (17/2018) Poręczenie za zobowiązania spółki zależnej od Spółki

 • 14.11.2018 17:59

  MLP GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 07.11.2018 14:23

  MLP GROUP SA (16/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018

 • 05.09.2018 16:30

  MLP GROUP SA (15/2018) Uchwała Rady Nadzorczej Spółki MLP Group S.A. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018

 • 05.09.2018 13:24

  MLP Group wypłaci 0,18 zł dywidendy zaliczkowej na akcję

 • 05.09.2018 13:09

  MLP GROUP SA (14/2018) Uchwała Zarządu Spółki MLP Group S.A. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018

 • 30.08.2018 15:15

  MLP GROUP SA (13/2018) Rejestracja zmiany Statutu spółki MLP GROUP S.A.

 • 22.08.2018 17:58

  MLP GROUP SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 10.08.2018 10:53

  MLP GROUP SA (12/2018) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii B MLP Group S.A.

 • 09.08.2018 20:01

  GPW: Komunikat - MLP GROUP SA

 • 09.08.2018 20:00

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii B spółki MLP GROUP SA

 • 03.08.2018 12:12

  MLP GROUP SA (11/2018) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B MLP Group S.A.

 • 02.08.2018 18:35

  GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii B spółki MLP GROUP SA

 • 18.06.2018 18:15

  MLP GROUP SA (10/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie

 • 18.06.2018 18:09

  MLP GROUP SA (9/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej i Zarządu MLP Group S.A. na kolejną kadencję

 • 18.06.2018 17:55

  MLP GROUP SA (8/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie w dniu 18 czerwca 2018 roku

 • 14.06.2018 16:03

  MLP GROUP SA (7/2018) Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej MLP Group S.A.

 • 30.05.2018 11:38

  MLP GROUP SA (6/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej MLP Group S.A. na kolejną kadencję

 • 14.05.2018 17:19

  MLP GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 11.05.2018 16:13

  MLP GROUP SA (5/2018) Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 11.05.2018 15:59

  MLP GROUP SA (4/2018) Emisja obligacji serii B przez MLP Group S.A.

 • 27.04.2018 16:09

  MLP GROUP SA (3/2018) Emisja obligacji serii B przez MLP Group S.A.

 • 23.04.2018 16:45

  MLP GROUP SA (2/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 11.04.2018 12:17

  MLP Group planuje budowę parku logistycznego w Strykowie, prace mogą ruszyć w III kw.

 • 14.03.2018 18:42

  MLP GROUP SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 14.03.2018 18:35

  MLP GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 30.01.2018 17:17

  MLP GROUP SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 22.12.2017 15:04

  MLP GROUP SA (17/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MLP Group S.A.

 • 23.11.2017 15:14

  Aegon OFE ma ponad 5 proc. akcji MLP Group

 • 23.11.2017 15:09

  MLP GROUP SA (16/2017) Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

 • 13.11.2017 17:21

  MLP GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 20.10.2017 11:29

  MLP Group wybuduje park logistyczny w Rumunii (opis)

 • 20.10.2017 11:06

  Spółka zależna MLP Group kupuje nieruchomość w Rumunii za 4 mln euro

 • 20.10.2017 10:51

  MLP GROUP SA (15/2017) Podpisanie znaczącej umowy - zakup nieruchomości w Rumunii

 • 09.10.2017 10:24

  MLP Group wspólnie z JW Construction Holding wybudują centrum logistyczne w Szczecinie

 • 04.10.2017 15:34

  MLP Group rozważa dual-listing, możliwym celem giełda we Frankfurcie

 • 02.10.2017 23:16

  MLP GROUP SA (14/2017) Zmniejszenie udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 02.10.2017 23:10

  MLP GROUP SA (13/2017) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 12/2017 w sprawie powiadomienia o transakcji dokonanej przez osobę zobowiązaną

 • 29.09.2017 23:19

  MLP GROUP SA (12/2017) Informacja o transakcji dokonanej przez osobę zobowiązaną

 • 07.09.2017 17:36

  MLP GROUP SA (11/2017) Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

 • 22.08.2017 18:11

  MLP GROUP SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 10.07.2017 14:38

  MLP GROUP SA (10/2017) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A MLP Group S.A.

 • 07.07.2017 19:05

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji ela serii A spółki MLP GROUP S.A.

 • 05.07.2017 11:49

  MLP GROUP SA (9/2017) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A MLP Group S.A.

 • 04.07.2017 19:59

  GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki MLP GROUP S.A.

 • 05.06.2017 16:30

  MLP GROUP SA (8/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie

 • 05.06.2017 16:25

  MLP GROUP SA (7/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie w dniu 5 czerwca 2017 roku

 • 19.05.2017 17:46

  MLP GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 12.05.2017 15:47

  MLP GROUP SA (6/2017) Emisja obligacji serii A przez MLP Group S.A.

 • 04.05.2017 19:00

  MLP GROUP SA (5/2017) Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 02.05.2017 19:59

  MLP GROUP SA (4/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za 1 kwartał 2017 r.

 • 05.04.2017 10:34

  MLP Group kupuje nieruchomość w Niemczech za 6,45 mln euro (opis)

 • 05.04.2017 10:19

  MLP Group kupuje nieruchomość w Niemczech za 6,45 mln euro

 • 05.04.2017 10:08

  MLP GROUP SA (3/2017) Podpisanie znaczącej umowy - zakup gruntu w Niemczech

 • 04.04.2017 17:31

  MLP Group ustanowiła program emisji obligacji o wartości do 50 mln euro

 • 04.04.2017 17:15

  MLP GROUP SA (2/2017) Ustanowienie Programu Emisji Obligacji i zawarcie umowy dotyczącej programu emisji obligacji

 • 14.03.2017 19:41

  MLP GROUP SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 14.03.2017 19:40

  MLP GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 25.01.2017 15:21

  MLP GROUP SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 22.12.2016 16:42

  MLP GROUP SA (18/2016) Ustanowienie zabezpieczeń kredytu

 • 16.12.2016 17:10

  MLP GROUP SA (17/2016) Podpisanie znaczących umów

 • 06.12.2016 17:26

  MLP GROUP SA (16/2016) Wybór biegłego rewidenta

 • 10.11.2016 08:51

  MLP GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 27.09.2016 13:12

  MLP Group chce stworzyć REIT magazynowy i wprowadzić go na giełdę (wywiad)

 • 21.09.2016 09:21

  MLP Group wybuduje nowy park logistyczny pod Poznaniem

 • 22.08.2016 17:02

  MLP GROUP SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 12.08.2016 12:28

  MetLife OFE ma 5,24 proc. głosów na walnym MLP Group

 • 12.08.2016 12:22

  MLP GROUP SA (15/2016) Zawiadomienie o zmianie udziału w Spółce MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie

 • 16.06.2016 16:36

  MLP GROUP SA Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki MLP Group S.A.

 • 10.06.2016 11:28

  MLP GROUP SA Zmiany w składzie Zarządu MLP Group S.A.

 • 02.06.2016 18:00

  Polnord zastąpi Integer w mWIG40 w kwartalnej rewizji indeksów

 • 13.05.2016 17:11

  MLP GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 27.04.2016 17:58

  MLP GROUP SA Zbycie akcji spółki MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie przez osobę zarządzającą

 • 27.04.2016 17:53

  MLP GROUP SA Zbycie akcji spółki MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie przez osobę nadzorującą

 • 27.04.2016 17:46

  MLP GROUP SA Zawiadomienie o zmianie udziału w Spółce MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie

 • 22.04.2016 15:55

  MLP GROUP SA Zawiadomienie o zmianie udziału w Spółce MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie

 • 19.04.2016 09:24

  MLP GROUP SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie

 • 19.04.2016 09:18

  MLP Group wypłaci 2,3 zł dywidendy na akcję

 • 19.04.2016 09:14

  MLP GROUP SA Informacja dotycząca wypłaty dywidendy przez Spółkę MLP Group S.A.

 • 19.04.2016 09:08

  MLP GROUP SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie 18 kwietnia 2016 roku

 • 18.04.2016 13:22

  MLP GROUP SA Ocena Rady Nadzorczej MLP Group S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 12.04.2016 10:02

  MLP liczy, że wynajmie w ’16 ponad 100 tys. m kw. magazynów; CAPEX to ponad 100 mln zł (wywiad)

 • 12.04.2016 06:30

  MLP liczy, że wynajmie w ’16 ponad 100 tys. m kw. magazynów; CAPEX to ponad 100 mln zł (wywiad)

 • 22.03.2016 22:10

  MLP GROUP SA Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 18.03.2016 12:10

  Pekao IB podniósł cenę docelową MLP Group do 43,9 zł

 • 16.03.2016 17:21

  MLP Group chce wypłacić 2,3 zł dywidendy na akcję

 • 16.03.2016 17:14

  MLP GROUP SA Rekomendacja Zarządu MLP Group S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

 • 14.03.2016 18:16

  MLP GROUP SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 14.03.2016 18:00

  MLP GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.01.2016 17:11

  MLP GROUP SA Informacja o niespełnieniu się warunku zawieszającego w znaczących umowach najmu zawartych dnia 24.10.2014r. przez spółki zależne od Spółki MLP GROUP S.A. ze spółką z Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" S.A. oraz spółką Małpka S.A. z siedzib

 • 26.01.2016 09:57

  MLP GROUP SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 01.12.2015 12:32

  MLP Group będzie budować kolejny park logistyczny, z 90 tys. mkw. powierzchni magazynowej

 • 12.11.2015 17:30

  MLP GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 04.11.2015 10:27

  MLP Group buduje magazyn w Poznaniu w systemie spekulacyjnym

 • 30.10.2015 13:24

  MLP GROUP SA Umowa przeniesienia własności parku MLP Bieruń

 • 24.10.2015 13:27

  MLP GROUP SA Warunkowa umowa sprzedaży parku MLP Bieruń

 • 02.10.2015 16:50

  MLP GROUP SA Korekta raportu bieżącego nr 15/2015 dotyczącego umowy sprzedaży parku MLP Tychy

 • 02.10.2015 10:10

  MLP Group przeznaczy na dywidendę część kwoty ze sprzedaży parków logistycznych

 • 01.10.2015 20:15

  MLP Group sprzedaje park MLP Bieruń i park MLP Tychy za blisko 90 mln euro (aktl.)

 • 01.10.2015 19:34

  MLP Group sprzedaje park MLP Bieruń za ok. 26,9 mln euro plus VAT

 • 01.10.2015 18:29

  MLP GROUP SA Przedwstępna umowa sprzedaży parku MLP Bieruń

 • 01.10.2015 18:16

  MLP GROUP SA Umowa sprzedaży parku MLP Tychy

 • 15.09.2015 10:38

  Pekao IB podniósł cenę docelową MLP Group do 40,1 zł

 • 04.09.2015 09:49

  MLP GROUP SA Ustanowienie hipoteki na podstawie znaczącej umowy

 • 21.08.2015 17:17

  MLP GROUP SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 30.06.2015 09:31

  MLP liczy, że w '15 podpisze umowy na 100 tys. m kw. nowej powierzchni magazynowej (wywiad)

 • 26.06.2015 11:39

  MLP GROUP SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie

 • 26.06.2015 09:57

  MLP GROUP SA Powołanie Członków Zarządu MLP Group S.A. na kolejną kadencję

 • 26.06.2015 09:48

  MLP GROUP SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej MLP Group S.A. na kolejną kadencję

 • 26.06.2015 09:36

  MLP GROUP SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie 25 czerwca 2015 r.

 • 28.05.2015 17:05

  MLP GROUP SA Ogłoszenie Zarządu MLP Group S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 13.05.2015 18:12

  MLP GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 14.04.2015 18:18

  MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów

 • 13.03.2015 17:15

  MLP GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 13.03.2015 16:56

  MLP GROUP SA Korekta Skonsolidowanego raportu rocznego

 • 12.03.2015 18:20

  MLP GROUP SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 12.03.2015 18:08

  MLP GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 04.03.2015 13:54

  MLP GROUP SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MLP Group S.A.

 • 27.01.2015 14:37

  MLP GROUP SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunków bankowych spółki zależnej Emitenta

 • 26.01.2015 10:31

  MLP GROUP SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 22.01.2015 17:10

  MLP GROUP SA Ustanowienie zastawu na udziałach spółki zależnej Emitenta

 • 22.01.2015 16:58

  MLP GROUP SA Korekta raportu bieżącego nr 2/2015 dotyczącego ustanowienia zastawu na udziałach spółki zależnej Emitenta

 • 17.01.2015 15:12

  MLP GROUP SA Ustanowienie zastawu na udziałach spółki zależnej Emitenta

 • 15.01.2015 17:23

  MLP GROUP SA Powołanie nowego Członka Zarządu MLP Group S.A.

 • 15.01.2015 10:59

  MLP Group myśli o ekspansji zagranicznej, w pierwszej kolejności w Niemczech

 • 09.12.2014 06:30

  MLP Group zakłada, że w ciągu dwóch lat podwoi powierzchnię magazynową (wywiad)

 • 28.11.2014 17:07

  MLP GROUP SA informacja o zawarciu znaczących umów najmu przez spółki zależne

 • 07.11.2014 17:04

  MLP GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 03.11.2014 16:01

  MLP GROUP SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku

 • 27.10.2014 07:53

  MLP GROUP SA informacja o zawarciu znaczącej umowy najmu przez spółkę zależną

 • 27.10.2014 07:52

  MLP GROUP SA informacja o zawarciu znaczącej umowy najmu przez spółkę zależną

 • 02.09.2014 16:32

  MLP GROUP SA zmiana w składzie zarządu spółki MLP Group S.A. i spółek z Grupy Kapitałowej MLP Group S.A.

 • 21.08.2014 17:07

  MLP GROUP SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 14.08.2014 11:35

  MLP GROUP SA korekta raportu bieżącego nr 28/2014 dotyczącego informacji o zawarciu znaczącej umowy

 • 14.08.2014 08:40

  UniCredit podniósł cenę docelową akcji MLP Group do 34,7 zł

 • 12.08.2014 17:24

  MLP GROUP SA informacja o zawarciu znaczącej umowy

 • 08.07.2014 17:53

  GPW: Komunikat - MLP GROUP SA

 • 08.07.2014 13:02

  GPW: Komunikat - MLP GROUP SA

 • 08.07.2014 11:49

  MLP GROUP SA zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta

 • 08.07.2014 11:38

  MLP GROUP SA przystąpienie MLP Group S.A. do Programu Wspierania Płynności

 • 26.06.2014 15:34

  MLP GROUP SA wykaz akcjonariuszy

 • 26.06.2014 15:07

  MLP GROUP SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 26 czerwca 2014 r.

 • 26.06.2014 10:49

  MLP Group chce w tym roku ruszyć z budową parku logistycznego MLP Wrocław

 • 25.06.2014 16:38

  MLP GROUP SA projekt uchwały ZWZ zgłoszony przez akcjonariusza

 • 30.05.2014 12:15

  MLP GROUP SA ogłoszenie zarządu o zwołaniu ZWZ

 • 09.05.2014 08:59

  MLP GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 29.04.2014 16:12

  MLP Group kupiło nieruchomość w Lublinie za 9,6 mln zł

 • 29.04.2014 15:49

  MLP GROUP SA - nabycie nieruchomości o znacznej wartości przez spółkę zależną

 • 28.04.2014 13:56

  MLP GROUP SA zmiana wpisu w rejestrze zastawów ustanowionego na udziałach w spółce zależnej emitenta MLP Poznań II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

 • 25.04.2014 11:52

  MLP GROUP SA wpis zastawu na udziałach w spółce zależnej Emitenta - MLP Poznań II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie do rejestru zastawów

 • 10.04.2014 16:35

  MLP GROUP SA zwarcie aneksu do umowy zastawu na udziałach w spółce zależnej Emitenta MLP Poznań II Sp. z o.o.

 • 26.03.2014 16:37

  MLP GROUP SA zawarcie przez spółkę zależną emitenta MLP Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie umowy o ustanowienie zastawu finansowego i rejestrowego na udziałach w MLP Poznań II sp. z o.o.

 • 13.03.2014 11:34

  MLP Group zakłada dwucyfrowy wzrost wyników w '14; rozważa wypłatę dywidendy za '13 (wywiad)

 • 12.03.2014 19:33

  MLP GROUP SA raport okresowy roczny za 2013 R

 • 12.03.2014 19:17

  MLP GROUP SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 27.02.2014 11:48

  MLP GROUP SA wykreślenie oraz zmiana hipotek ustanowionych przez spółki zależne emitenta

 • 26.02.2014 16:15

  MLP GROUP SA zmiany hipotek ustanowionych przez spółkę zależną Emitenta - MLP POZNAŃ II sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

 • 19.02.2014 14:30

  MLP GROUP SA zmiana wpisu w rejestrze zastawów ustanowionego przez spółkę zależną Emitenta - MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Pruszkowie

 • 13.02.2014 09:44

  MLP GROUP SA zmiany wpisów w rejestrze zastawów ustanowionych przez emitenta oraz przez spółkę zależną.

 • 10.02.2014 17:52

  MLP GROUP SA rejestracja przez sąd zmian statutu i przyjęcie tekstu jednolitego statutu.

 • 06.02.2014 14:07

  MLP GROUP SA - zmiany wpisów w rejestrze zastawów ustanowionych na udziałach w spółkach zależnych

 • 05.02.2014 17:11

  MLP GROUP SA zmiany wpisów w rejestrze zastawów ustanowionych przez spółkę zależną

 • 05.02.2014 10:58

  MLP myśli o kolejnych parkach logistycznych; analizuje ekspansję w Polsce Wschodniej

 • 04.02.2014 14:06

  MLP GROUP SA - wpis zastawu rejestrowego ustanowionego na udziałach w spółce zależnej

 • 26.01.2014 14:27

  MLP GROUP SA wpis zmiany zastawu rejestrowego ustanowionego na udziałach w spółce zależnej Emitenta - MLP Poznań II sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

 • 26.01.2014 14:27

  MLP GROUP SA wpis zastawu rejestrowego ustanowionego przez spółkę zależną Emitenta - MLP sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

 • 23.01.2014 17:52

  MLP GROUP SA ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zmiany zastawów rejestrowych przez spółkę zależną

 • 22.01.2014 09:05

  Unicredit rekomenduje "kupuj" MLP Group, cena docelowa 33,6 zł

 • 16.01.2014 15:49

  MLP GROUP SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 15.01.2014 16:29

  MLP GROUP SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

 • 19.12.2013 19:00

  MLP GROUP SA wpis zastawu rejestrowego na akcjach w spółce zależnej

 • 19.12.2013 18:55

  MLP GROUP SA zawarcie przez spółkę zależną MLP Poznań I sp. z o.o. umowy o ustanowienie zastawu finansowego i rejestrowego na udziałach

 • 18.12.2013 18:10

  MLP GROUP SA wpis zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Emitenta - MLP sp. z o.o. w Pruszkowie

 • 13.12.2013 11:58

  MLP GROUP SA wybór biegłego rewidenta

 • 29.11.2013 22:26

  MLP GROUP SA aneks do umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach w spółce zależnej

 • 27.11.2013 17:55

  MLP GROUP SA zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach w spółce zależnej Emitenta - MLP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Pruszkowie.

 • 27.11.2013 17:47

  MLP GROUP SA zawarcie przez spółkę zależną emitenta umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów zwykłych na wierzytelnościach pieniężnych.

 • 14.11.2013 18:50

  MLP GROUP SA komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych

 • 14.11.2013 16:10

  GPW: ostatni dzień notowań praw do akcji serii C spółki MLP Group SA

 • 14.11.2013 16:10

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji serii A, B i C spółki MLP GROUP S.A.

 • 14.11.2013 16:09

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji serii A, B i C spółki MLP GROUP S.A.

 • 14.11.2013 15:49

  MLP GROUP SA wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C

 • 07.11.2013 12:55

  MLP GROUP SA zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na udziałach w spółce zależnej emitenta - MLP Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

 • 06.11.2013 17:44

  MLP GROUP SA rejestracja akcji serii C MLP Group S.A. w KDPW

 • 04.11.2013 17:18

  MLP GROUP SA zmiana postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku spółki zależnej

 • 30.10.2013 09:34

  MLP GROUP SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego