Miraculum SA

skrót: MIR

Brak kursu dla wybranej firmy

Działalność Spółki koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, wyrobów perfumeryjnych, preparatów do depilacji oraz kosmetyków do makijażu. Spółka skupia w swoim portfolio 14 marek. Produkty oferowane są zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Kamola Marek10 819 62132,15%10 819 62132,15%
Tuora Tadeuszwraz z osobą blisko związaną i podmiotem powiązanym2 110 2076,27%2 110 2076,27%
Skowron, Piotr Mariusz1 864 6645,54%1 864 6645,54%

Kategoria • 01.04.2020 13:22

  MIRACULUM SA (16/2020) Częściowe zrzeczenie się i umorzenie odsetek od Obligacji serii S1 oraz serii S2

 • 26.03.2020 15:12

  MIRACULUM SA (15/2020) Wykreślenie zastawów rejestrowych z Rejestru Zastawów

 • 24.03.2020 12:52

  MIRACULUM SA (14/2020) Zawarcie Aneksu nr 7 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku

 • 11.03.2020 09:05

  MIRACULUM SA (13/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 02.03.2020 13:00

  MIRACULUM SA (12/2020) Likwidacja oddziału Spółki

 • 24.02.2020 14:32

  MIRACULUM SA (11/2020) Postanowienie o prawomocnym wykreśleniu zastawu rejestrowego z Rejestru Zastawów

 • 24.02.2020 14:28

  MIRACULUM SA (10/2020) Zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego

 • 24.02.2020 14:25

  MIRACULUM SA (9/2020) Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy Pożyczki z dnia 17 grudnia 2019 roku

 • 21.02.2020 14:05

  MIRACULUM SA (8/2020) Informacja dotycząca podpisania Umowy dystrybucyjnej ze Spółką Visage Cosmetics Store z siedzibą w Palestynie

 • 18.02.2020 13:49

  MIRACULUM SA (7/2020) Wpis zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "Pani Walewska"

 • 03.02.2020 11:20

  MIRACULUM SA (5/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 30.01.2020 19:04

  MIRACULUM SA (4/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 21.01.2020 09:05

  MIRACULUM SA (3/2020) Terminy publikacji raportów okresowych

 • 13.01.2020 14:08

  MIRACULUM SA (2/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 10.01.2020 16:57

  MIRACULUM SA (1/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 30.12.2019 15:32

  MIRACULUM SA (107/2019) Informacja o spłacie kredytu inwestycyjnego

 • 24.12.2019 12:33

  MIRACULUM SA (106/2019) Dojście do skutku emisji Obligacji serii S2 zamiennych na akcje i ich przydział

 • 24.12.2019 12:29

  MIRACULUM SA (105/2019) Informacja o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

 • 20.12.2019 07:39

  MIRACULUM SA (104/2019) Zawarcie aneksu do Strategicznej Umowy Współpracy ("Strategic Co-operation Agreement")

 • 19.12.2019 13:17

  MIRACULUM SA (103/2019) Zawarcie Aneksu nr 6 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku

 • 19.12.2019 12:07

  MIRACULUM SA (102/2019) Zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki

 • 18.12.2019 19:35

  MIRACULUM SA (101/2019) Zawarcie Umowy o ustanowienie Administratora Zastawów i umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego

 • 18.12.2019 19:31

  MIRACULUM SA (100/2019) Emisja obligacji serii S2 zamiennych na akcje

 • 12.12.2019 14:16

  MIRACULUM SA (99/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 11.12.2019 13:45

  MIRACULUM SA (98/2019) Informacja w przedmiocie podpisania umowy dystrybucyjnej z Alibaba.com

 • 06.12.2019 14:09

  MIRACULUM SA (97/2019) Informacja dotycząca podpisania trójstronnej Umowy dystrybucyjnej

 • 04.12.2019 15:11

  MIRACULUM SA (96/2019) Zawarcie Umowy Inwestycyjnej i Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego

 • 03.12.2019 16:52

  MIRACULUM SA (95/2019) Informacja w przedmiocie nawiązania współpracy z Alibaba.com

 • 28.11.2019 16:28

  MIRACULUM SA (94/2019) Wybór audytora

 • 20.11.2019 08:47

  MIRACULUM SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 15.11.2019 12:26

  MIRACULUM SA (93/2019) Wpis zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "WARS"

 • 12.11.2019 13:25

  MIRACULUM SA (92/2019) Wpis zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "Być Może".

 • 08.11.2019 15:05

  MIRACULUM SA (91/2019) Wpis zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "JOKO".

 • 29.10.2019 12:07

  MIRACULUM SA (90/2019) Zawarcie umowy handlowej

 • 28.10.2019 14:36

  MIRACULUM SA (89/2019) Dojście do skutku emisji Obligacji serii S1 zamiennych na akcje i ich przydział

 • 23.10.2019 19:06

  MIRACULUM SA (88/2019) Zawarcie Umowy o ustanowienie Administratora Zastawów i trzech umów o ustanowienie zastawu rejestrowego

 • 23.10.2019 19:01

  MIRACULUM SA (87/2019) Emisja obligacji serii S1 zamiennych na akcje

 • 22.10.2019 09:26

  MIRACULUM SA (86/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 21.10.2019 14:37

  MIRACULUM SA (85/2019) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 17.10.2019 18:26

  MIRACULUM SA (84/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.

 • 17.10.2019 11:46

  MIRACULUM SA (83/2019) Zawarcie umowy agencyjnej

 • 17.10.2019 11:29

  MIRACULUM SA (82/2019) Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Miraculum S.A

 • 10.10.2019 10:29

  MIRACULUM SA (81/2019) Uzupełnienie wpisu w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Miraculum S.A

 • 04.10.2019 12:05

  MIRACULUM SA (80/2019) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 04.10.2019 11:12

  MIRACULUM SA (79/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 30.09.2019 21:12

  MIRACULUM SA (78/2019) Zawarcie Aneksu nr 5 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku

 • 27.09.2019 19:48

  MIRACULUM SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 25.09.2019 15:24

  MIRACULUM SA (77/2019) Informacja dotycząca podpisania Umowy sponsoringu II edycji Programu "Sanatorium Miłości"

 • 18.09.2019 10:27

  MIRACULUM SA (76/2019) Informacja o zawarciu umowy podporządkowania wierzytelności

 • 17.09.2019 17:05

  MIRACULUM SA (75/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku.

 • 06.09.2019 11:37

  MIRACULUM SA (74/2019) Informacja dotycząca podpisania Umowy komisowej ze Spółką Poczta Polska S.A.

 • 05.09.2019 13:55

  MIRACULUM SA (73/2019) Informacja dotycząca podpisania Umowy handlowej ze Spółką Douglas Polska Sp. z o.o. w przedmiocie sprzedaży produktów marki CHOPIN klasy Premium.

 • 03.09.2019 10:04

  MIRACULUM SA (72/2019) Informacja dotycząca podpisania Umowy dystrybucyjnej ze Spółką Distribute-ME Markenvertrieb GmbH z siedzibą w Niemczech

 • 10.07.2019 16:50

  MIRACULUM SA (59/2019) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Miraculum S.A

 • 03.06.2019 15:41

  MIRACULUM SA (49/2019) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 31.05.2019 13:32

  MIRACULUM SA (48/2019) Wejście w życie Umowy Inwestycyjnej

 • 22.05.2019 15:37

  MIRACULUM SA (45/2019) Zawarcie Umowy Inwestycyjnej i Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego

 • 16.04.2019 14:42

  MIRACULUM SA (39/2019) Informacja o zawarciu porozumienia i rozwiązaniu rezerwy utworzonej w związku z ewentualnymi roszczeniami z tytułu umowy poręczenia kredytu inwestycyjnego

 • 16.04.2019 11:04

  MIRACULUM SA (38/2019) Zawarcie umowy handlowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

 • 15.04.2019 16:46

  MIRACULUM SA (37/2019) Rejestracja przez Urząd Patentowy w Chinach wzoru przemysłowego butelek do perfum marki Chopin klasy Premium.

 • 15.04.2019 16:42

  MIRACULUM SA (36/2019) Międzynarodowa rejestracja znaku towarowego FC dla marki Chopin klasy Premium

 • 15.04.2019 12:21

  MIRACULUM SA (35/2019) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 12.04.2019 20:49

  MIRACULUM SA (34/2019) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 12.04.2019 20:44

  MIRACULUM SA (33/2019) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 12.04.2019 20:38

  MIRACULUM SA (32/2019) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 12.04.2019 20:33

  MIRACULUM SA (31/2019) Zawarcie umowy objęcia akcji serii T4 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego

 • 12.04.2019 19:59

  MIRACULUM SA (30/2019) Zawarcie umowy objęcia akcji serii T4 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego

 • 12.04.2019 19:55

  MIRACULUM SA (29/2019) Zawarcie umowy objęcia akcji serii T4 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego

 • 12.04.2019 19:49

  MIRACULUM SA (28/2019) Zawarcie umowy objęcia akcji serii T4 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego

 • 12.04.2019 19:42

  MIRACULUM SA (27/2019) Zawarcie umowy objęcia akcji serii T4 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego

 • 11.04.2019 13:54

  MIRACULUM SA (26/2019) Zawarcie Aneksu nr 3 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku

 • 29.03.2019 16:47

  MIRACULUM SA (23/2019) Zmiany w składzie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki

 • 29.03.2019 16:42

  MIRACULUM SA (22/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 29.03.2019 16:38

  MIRACULUM SA (21/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 29.03.2019 08:36

  MIRACULUM SA (20/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 28 marca 2019 roku.

 • 29.03.2019 08:28

  MIRACULUM SA (19/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 28 marca 2019 roku

 • 28.03.2019 17:01

  MIRACULUM SA (18/2019) Informacja o wystąpieniu jednego z Uczestników z Porozumienia Akcjonariuszy (Porozumienie) zawartego w dniu 30 czerwca 2016 roku w sprawie zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki i prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki

 • 26.03.2019 13:59

  MIRACULUM SA (17/2019) Informacja w sprawie uzyskania dotacji z funduszy UE.

 • 20.03.2019 15:22

  MIRACULUM SA (16/2019) Informacja dotycząca podpisania listu intencyjnego w przedmiocie sprzedaży kosmetyków marek GRACJA, PALOMA oraz TANITA w Chinach.

 • 08.03.2019 16:26

  MIRACULUM SA (15/2019) Zmiana treści projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 marca 2019 roku

 • 01.03.2019 19:59

  MIRACULUM SA (14/2019) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 01.03.2019 19:13

  MIRACULUM SA (13/2019) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 marca 2019 roku

 • 01.03.2019 19:07

  MIRACULUM SA (12/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 28 marca 2019

 • 07.02.2019 15:21

  MIRACULUM SA (11/2019) Informacja w sprawie uzyskania dotacji z funduszy UE.

 • 01.02.2019 20:03

  MIRACULUM SA (10/2019) List Intencyjny ze Spółką SHANGHAI JIARUI BUSINESS TRADING Ltd.

 • 01.02.2019 15:01

  MIRACULUM SA (9/2019) Rejestracja zmiany Statutu - obniżenie kapitału zakładowego

 • 28.01.2019 09:32

  MIRACULUM SA (8/2019) Informacja dotycząca podpisania Listu Intencyjnego w przedmiocie sprzedaży produktów TANITA w Chinach.

 • 25.01.2019 19:09

  MIRACULUM SA (7/2019) Zawarcie umowy handlowej

 • 25.01.2019 12:57

  MIRACULUM SA (6/2019) Informacja dotycząca podpisania Umowy sprzedaży i dystrybucji z LALAMI (GROUP) CO. LIMITED z siedzibą w Chinach.

 • 25.01.2019 11:11

  MIRACULUM SA (5/2019) Terminy publikacji raportów okresowych

 • 04.01.2019 14:27

  MIRACULUM SA (4/2019) Komunikat KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych

 • 02.01.2019 13:47

  MIRACULUM SA (3/2019) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 02.01.2019 13:41

  MIRACULUM SA (2/2019) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 02.01.2019 11:22

  MIRACULUM SA (1/2019) Zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku

 • 31.12.2018 15:03

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii T3 spółki MIRACULUM SA

 • 31.12.2018 14:47

  MIRACULUM SA (126/2018) Uchwała Zarządu GPW o wprowadzeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii T3 Miraculum S.A.

 • 28.12.2018 14:37

  MIRACULUM SA (125/2018) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 21.12.2018 17:43

  MIRACULUM SA (124/2018) Warunkowa rejestracja akcji serii T3 w depozycie prowadzonym przez KDPW

 • 21.12.2018 13:23

  MIRACULUM SA (123/2018) Zawarcie Aneksu do Umowy o kredyt inwestycyjny

 • 20.12.2018 12:05

  MIRACULUM SA (122/2018) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

 • 19.12.2018 22:55

  MIRACULUM SA (121/2018) Informacja o złożeniu wniosku dofinansowanie projektu "Wzór na konkurencję" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

 • 19.12.2018 13:35

  MIRACULUM SA (120/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 17 grudnia 2018 roku.

 • 18.12.2018 12:33

  MIRACULUM SA (119/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 17 grudnia 2018 roku

 • 18.12.2018 11:25

  MIRACULUM SA (118/2018) Informacja o zakończeniu subskrypcji i przydziale akcji serii T3

 • 13.12.2018 07:56

  MIRACULUM SA (117/2018) Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

 • 11.12.2018 15:34

  MIRACULUM SA (116/2018) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 10.12.2018 18:11

  MIRACULUM SA (115/2018) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 10.12.2018 18:05

  MIRACULUM SA (112/2018) Korekta Raportu Bieżącego nr 112/2018

 • 10.12.2018 13:03

  MIRACULUM SA (114/2018) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 10.12.2018 11:00

  MIRACULUM SA (113/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 07.12.2018 19:11

  MIRACULUM SA (112/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Miraculum S.A

 • 28.11.2018 13:46

  MIRACULUM SA (111/2018) Prolongata terminu zawarcia umowy dystrybucyjnej z kontrahentem chińskim

 • 23.11.2018 16:54

  MIRACULUM SA (110/2018) Zmiany w składzie Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki

 • 23.11.2018 10:05

  Miraculum wycofuje się z planów emisji 1 mln akcji w ramach kapitału docelowego

 • 23.11.2018 09:49

  MIRACULUM SA (109/2018) Uchylenie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 31 października 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 20.11.2018 07:57

  Miraculum chce zmniejszyć wartość nominalną akcji do 1,38 zł

 • 20.11.2018 07:41

  MIRACULUM SA (108/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 grudnia 2018 roku

 • 20.11.2018 07:31

  MIRACULUM SA (107/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 17 grudnia 2018 roku.

 • 16.11.2018 11:39

  MIRACULUM SA (86/2018) Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści Uchwały Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z dnia 27 września 2018 roku.

 • 14.11.2018 17:51

  MIRACULUM SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 10.11.2018 19:28

  MIRACULUM SA (106/2018) Informacja dotycząca podpisania Listu Intencyjnego podczas Targów China International Import Expo w Szanghaju

 • 08.11.2018 15:35

  MIRACULUM SA (105/2018) Informacja dotycząca podpisania Listu Intencyjnego podczas Targów China International Import Expo w Szanghaju

 • 31.10.2018 17:45

  MIRACULUM SA (104/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 31 października 2018 roku.

 • 31.10.2018 17:23

  Miraculum wyemituje 1 mln akcji w ramach kapitału docelowego

 • 31.10.2018 17:02

  Akcjonariusze Miraculum zdecydowali o dalszym istnieniu spółki

 • 31.10.2018 17:02

  MIRACULUM SA (103/2018) Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

 • 31.10.2018 16:54

  MIRACULUM SA (102/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 • 31.10.2018 16:38

  MIRACULUM SA (101/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 31 października 2018 roku

 • 31.10.2018 13:52

  MIRACULUM SA (100/2018) Wybór audytora

 • 31.10.2018 08:36

  MIRACULUM SA (99/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 31.10.2018 08:32

  MIRACULUM SA (98/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 31.10.2018 08:27

  MIRACULUM SA (97/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 25.10.2018 12:23

  MIRACULUM SA (96/2018) Przydział akcji serii T3 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

 • 24.10.2018 14:08

  MIRACULUM SA (95/2018) Informacja dotycząca światowej premiery pierwszych polskich kosmetyków klasy premium marki CHOPIN

 • 24.10.2018 14:02

  MIRACULUM SA (94/2018) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 15.10.2018 10:58

  MIRACULUM SA (93/2018) Zawarcie umowy objęcia akcji serii T3 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

 • 11.10.2018 17:51

  MIRACULUM SA (92/2018) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na wniosek Akcjonariusza

 • 02.10.2018 12:06

  MIRACULUM SA (91/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 października 2018 roku

 • 02.10.2018 12:01

  MIRACULUM SA (90/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 31 października 2018 roku.

 • 01.10.2018 14:37

  MIRACULUM SA (89/2018) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 29.09.2018 14:57

  MIRACULUM SA (88/2018) Zawarcie umowy objęcia akcji serii T3 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

 • 28.09.2018 18:06

  MIRACULUM SA (87/2018) Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku

 • 28.09.2018 17:35

  Miraculum wyemituje do 2,5 mln akcji w ramach kapitału docelowego

 • 28.09.2018 17:27

  MIRACULUM SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 28.09.2018 17:22

  MIRACULUM SA (86/2018) Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

 • 26.09.2018 16:19

  MIRACULUM SA (85/2018) Uchwała Zarządu GPW o wprowadzeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii T2 Miraculum S.A.

 • 26.09.2018 15:23

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki MIRACULUM S.A.

 • 25.09.2018 15:45

  MIRACULUM SA (84/2018) Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii T2

 • 25.09.2018 08:07

  MIRACULUM SA (83/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 20.09.2018 15:26

  MIRACULUM SA (82/2018) Informacja o dokonaniu wykupu obligacji serii EEE

 • 20.09.2018 14:45

  MIRACULUM SA (81/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 19.09.2018 15:01

  MIRACULUM SA (80/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Miraculum S.A

 • 06.09.2018 09:42

  MIRACULUM SA (79/2018) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

 • 04.09.2018 15:47

  MIRACULUM SA (78/2018) Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii T2

 • 30.08.2018 16:44

  MIRACULUM SA (77/2018) Zatwierdzenie Aneksu nr 3 do Prospektu Emisyjnego Spółki

 • 30.08.2018 16:43

  MIRACULUM SA (76/2018) Zatwierdzenie Aneksu nr 2 do Prospektu Emisyjnego Spółki

 • 22.08.2018 11:25

  MIRACULUM SA (75/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 22.08.2018 11:23

  MIRACULUM SA (74/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 21.08.2018 08:49

  MIRACULUM SA (72/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 20.08.2018 20:05

  MIRACULUM SA (71/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 20.08.2018 20:01

  MIRACULUM SA (70/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 20.08.2018 19:59

  MIRACULUM SA (69/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 20.08.2018 19:55

  MIRACULUM SA (68/2018) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 20.08.2018 17:19

  MIRACULUM SA (67/2018) Informacja o dokonaniu przedterminowego wykupu obligacji serii AD1

 • 20.08.2018 15:49

  MIRACULUM SA (66/2018) Informacja o dokonanym przydziale akcji na okaziciela serii T2

 • 17.08.2018 20:06

  MIRACULUM SA (65/2018) Zawarcie Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie zmiany warunków wykupu Obligacji serii AD1

 • 14.08.2018 19:52

  MIRACULUM SA (64/2018) Zatwierdzenie Aneksu nr 1 z dnia 3 sierpnia 2018 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki

 • 03.08.2018 17:15

  MIRACULUM SA (63/2018) Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na akcje serii T2

 • 03.08.2018 15:06

  MIRACULUM SA (62/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018 roku.

 • 31.07.2018 18:29

  MIRACULUM SA (61/2018) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 31.07.2018 16:28

  MIRACULUM SA (60/2018) Zawarcie Aneksu do Porozumienia w sprawie rolowania obligacji z dnia 15 stycznia 2013 roku

 • 27.07.2018 16:27

  MIRACULUM SA (59/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 23.07.2018 17:10

  MIRACULUM SA (58/2018) Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na akcje serii T2

 • 28.06.2018 08:33

  MIRACULUM SA (57/2018) Zmiana adresu siedziby Spółki

 • 28.06.2018 08:29

  MIRACULUM SA (56/2018) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

 • 26.06.2018 15:15

  MIRACULUM SA (55/2018) Informacja w przedmiocie dopuszczenia, wprowadzenia i notowaniach praw poboru akcji serii T2

 • 26.06.2018 15:02

  GPW: Komunikat - MIRACULUM SA

 • 26.06.2018 14:54

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru akcji serii T2 spółki MIRACULUM SA

 • 25.06.2018 16:05

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Miraculum

 • 25.06.2018 15:59

  MIRACULUM SA (54/2018) Zatwierdzenie przez KNF Prospektu Emisyjnego Spółki

 • 20.06.2018 09:51

  MIRACULUM SA (53/2018) Podsumowanie informacji w przedmiocie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T1

 • 20.06.2018 09:47

  MIRACULUM SA (52/2018) Podsumowanie informacji w przedmiocie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T

 • 18.06.2018 18:08

  MIRACULUM SA (51/2018) Komunikat KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych

 • 18.06.2018 15:09

  MIRACULUM SA (50/2018) Uchwała Zarządu GPW o wprowadzeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii T i T1 Miraculum S.A.

 • 18.06.2018 13:42

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii T i T1 spółki MIRACULUM S.A.

 • 14.06.2018 14:04

  MIRACULUM SA (49/2018) Informacja dotycząca realizacji Projektu Chopin - pierwszej polskiej marki perfum klasy Premium o globalnym zasięgu

 • 14.06.2018 08:03

  MIRACULUM SA (48/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 11.06.2018 13:35

  MIRACULUM SA (47/2018) Oświadczenie Zarządu KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii T i T1

 • 31.05.2018 13:19

  MIRACULUM SA (46/2018) Zawarcie Aneksu do Porozumienia w sprawie zmiany warunków wykupu Obligacji serii AD1

 • 16.05.2018 17:09

  MIRACULUM SA (45/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 16 maja 2018 roku.

 • 16.05.2018 17:02

  MIRACULUM SA (44/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 16 maja 2018 roku

 • 15.05.2018 08:10

  MIRACULUM SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 27.04.2018 16:41

  MIRACULUM SA (43/2018) Zawarcie Aneksu do Porozumienia w sprawie zmiany warunków wykupu obligacji serii AD1

 • 17.04.2018 16:02

  MIRACULUM SA (42/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 maja 2018 roku

 • 17.04.2018 15:57

  MIRACULUM SA (41/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 16 maja 2018 roku.

 • 16.04.2018 18:56

  MIRACULUM SA (40/2018) Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii T2 w depozycie papierów wartościowych

 • 16.04.2018 13:25

  MIRACULUM SA (39/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 16.04.2018 13:16

  MIRACULUM SA (38/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 10.04.2018 13:20

  MIRACULUM SA (37/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 05.04.2018 16:24

  MIRACULUM SA (36/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 03.04.2018 15:31

  MIRACULUM SA (35/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 29.03.2018 20:49

  MIRACULUM SA (34/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 29.03.2018 10:26

  MIRACULUM SA (33/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 28.03.2018 19:34

  MIRACULUM SA (32/2018) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członka Zarządu.

 • 28.03.2018 19:27

  MIRACULUM SA (31/2018) Zawarcie Umowy Zastawu Rejestrowego

 • 28.03.2018 17:00

  MIRACULUM SA (30/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 27.03.2018 19:57

  MIRACULUM SA (29/2018) Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

 • 27.03.2018 17:58

  Miraculum złożył w KNF prospekt emisyjny w związku z ofertą do 5 mln akcji serii T2

 • 27.03.2018 17:24

  MIRACULUM SA (28/2018) Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego Spółki

 • 16.03.2018 20:09

  MIRACULUM SA (27/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 15.03.2018 21:00

  MIRACULUM SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 12.03.2018 16:09

  MIRACULUM SA (26/2018) Postanowienie o wykreśleniu z rejestru zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego na grupie znaków towarowych słownych i słowno-graficznych Miraculum

 • 07.03.2018 19:22

  MIRACULUM SA (25/2018) Postanowienie o wykreśleniu z rejestru zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego na grupie znaków towarowych słownych i słowno-graficznych WARS

 • 05.03.2018 18:29

  MIRACULUM SA (24/2018) Postanowienie o prawomocnym wykreśleniu zastawu rejestrowego z rejestru zastawów

 • 05.03.2018 14:00

  MIRACULUM SA (23/2018) Odstąpienie od zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020; Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand

 • 01.03.2018 18:03

  MIRACULUM SA (22/2018) Wpis zastawu rejestrowego na prawie z rejestracji znaku towarowego ,,Gracja"

 • 01.03.2018 17:29

  MIRACULUM SA (21/2018) Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

 • 27.02.2018 13:35

  MIRACULUM SA (20/2018) Wpis zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaku towarowego ,,Lider"

 • 27.02.2018 12:49

  MIRACULUM SA (19/2018) Informacja o wprowadzeniu do stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

 • 23.02.2018 13:59

  MIRACULUM SA (18/2018) Miraculum S.A. - tekst jednolity Statutu Spółki

 • 20.02.2018 12:21

  MIRACULUM SA (17/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 16.02.2018 20:15

  MIRACULUM SA (16/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 16.02.2018 15:14

  MIRACULUM SA (15/2018) Wejście w życie uchwał Nr 6 i Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 stycznia 2018 roku oraz spełnienie się zastrzeżonego w uchwale Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 stycznia 2018 roku warunku

 • 16.02.2018 11:50

  MIRACULUM SA (14/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany w Statucie Spółki w związku z emisją akcji serii T1

 • 09.02.2018 14:41

  MIRACULUM SA (13/2018) Zawarcie Umów Zastawu Rejestrowego

 • 01.02.2018 16:10

  MIRACULUM SA (12/2018) Uzupełnienie informacji w przedmiocie emisji akcji serii W

 • 01.02.2018 15:12

  MIRACULUM SA (11/2018) Wykup obligacji serii AI, AF, AF1 oraz AG zgodnie z warunkami emisji

 • 26.01.2018 10:34

  MIRACULUM SA (10/2018) Terminy publikacji raportów okresowych

 • 25.01.2018 16:32

  MIRACULUM SA (9/2018) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 17.01.2018 15:26

  MIRACULUM SA (8/2018) Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego - emisja akcji serii T

 • 17.01.2018 15:20

  MIRACULUM SA (7/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 17 stycznia 2018 roku.

 • 17.01.2018 15:14

  MIRACULUM SA (6/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 17 stycznia 2018 roku

 • 12.01.2018 16:01

  MIRACULUM SA (5/2018) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 12.01.2018 15:52

  MIRACULUM SA (4/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 12.01.2018 13:20

  MIRACULUM SA (3/2018) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 12.01.2018 13:12

  MIRACULUM SA (2/2018) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 12.01.2018 10:59

  MIRACULUM SA (1/2018) Przydział akcji serii T1 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

 • 28.12.2017 15:18

  MIRACULUM SA (117/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 28.12.2017 08:28

  MIRACULUM SA (116/2017) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na wniosek akcjonariusza

 • 27.12.2017 16:28

  MIRACULUM SA (115/2017) Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

 • 15.12.2017 18:18

  MIRACULUM SA (114/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 15.12.2017 15:45

  MIRACULUM SA (111/2017) Temat: Korekta raportu bieżącego Nr 111/2017 - nowa treść projektu uchwały Nr 4 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 stycznia 2018 roku

 • 14.12.2017 18:20

  MIRACULUM SA (113/2017) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

 • 14.12.2017 13:26

  MIRACULUM SA (112/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 14.12.2017 11:04

  MIRACULUM SA (111/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 stycznia 2018 roku

 • 14.12.2017 10:58

  MIRACULUM SA (110/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 17 stycznia 2018 roku.

 • 13.12.2017 15:17

  Miraculum planuje przeznaczyć ok. 10 mln zł w ciągu 2 lat na wdrożenie produktów

 • 13.12.2017 09:21

  MIRACULUM SA (109/2017) Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji serii AG celem umorzenia

 • 12.12.2017 16:50

  MIRACULUM SA (108/2017) Uzgodnienie z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina charakterystyki jakości produktów planowanych do sprzedaży pod marka Chopin oraz postaci znaku Chopin stosowanej w oznaczeniach produktów i na ich opakowaniach.

 • 06.12.2017 16:34

  MIRACULUM SA (107/2017) Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

 • 01.12.2017 17:21

  MIRACULUM SA (106/2017) Wybór audytora

 • 22.11.2017 18:07

  MIRACULUM SA (105/2017) Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji serii AF celem umorzenia

 • 22.11.2017 16:04

  MIRACULUM SA (104/2017) Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji serii AF1 celem umorzenia

 • 22.11.2017 08:39

  MIRACULUM SA (103/2017) Zawarcie przez Spółkę Umowy o pożyczkę

 • 20.11.2017 15:35

  MIRACULUM SA (102/2017) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 14.11.2017 08:44

  MIRACULUM SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 09.11.2017 18:41

  MIRACULUM SA (101/2017) Niespełnienie się warunków rozwiązujących zastrzeżonych w zawartym w dniu 02 listopada 2017 roku Aneksie do Porozumienia w sprawie rolowania obligacji z dnia 15 stycznia 2013 roku

 • 09.11.2017 16:06

  MIRACULUM SA (100/2017) Utworzenie oddziału Spółki

 • 06.11.2017 19:09

  MIRACULUM SA (99/2017) Zawarcie umowy objęcia akcji serii T w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

 • 06.11.2017 16:03

  MIRACULUM SA (98/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 03.11.2017 17:52

  MIRACULUM SA (97/2017) Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

 • 03.11.2017 17:47

  MIRACULUM SA (96/2017) Zawarcie Aneksu do Porozumienia w sprawie rolowania obligacji z dnia 15 stycznia 2013 roku oraz wykup 1.000 sztuk obligacji serii EEE

 • 27.10.2017 16:08

  MIRACULUM SA (95/2017) Uchwała Zarządu GPW o wprowadzeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii S, U, R1, R2 i W Miraculum S.A.

 • 27.10.2017 13:45

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu akcji spółki MIRACULUM S.A.

 • 24.10.2017 07:51

  MIRACULUM SA (94/2017) Uchwała Zarządu KDPW o warunkowej rejestracji 17.077.427 akcji Miraculum S.A.

 • 20.10.2017 22:31

  MIRACULUM SA (93/2017) Podpisanie Umowy współpracy w zakresie strategii rozwoju w oparciu o design z Code Design Sp. z o.o.

 • 18.10.2017 08:34

  MIRACULUM SA (92/2017) Podpisanie Umowy licencyjnej z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina.

 • 16.10.2017 16:31

  MIRACULUM SA (91/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 06.10.2017 16:19

  MIRACULUM SA (90/2017) Sporządzenia dokumentów akcji Serii W i złożenia odcinków zbiorowych akcji zwykłych na okaziciela Serii W reprezentujących łącznie 3 422 400 akcji w depozycie.

 • 28.09.2017 12:24

  MIRACULUM SA (89/2017) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

 • 28.09.2017 12:22

  MIRACULUM SA (88/2017) Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej Miraculum S.A. nowej kadencji.

 • 28.09.2017 12:20

  MIRACULUM SA (87/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Miraculum S.A.

 • 28.09.2017 12:18

  MIRACULUM SA (86/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 27 września 2017 roku.

 • 28.09.2017 11:50

  MIRACULUM SA (85/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 27 września 2017 roku

 • 20.09.2017 16:34

  MIRACULUM SA (84/2017) Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji serii AI zamiennych na akcje serii R3 celem umorzenia

 • 05.09.2017 12:55

  MIRACULUM SA (83/2017) Uchwała w sprawie sporządzenia dokumentów akcji Serii W i wydania odcinków zbiorowych akcji zwykłych na okaziciela Serii W.

 • 05.09.2017 11:55

  MIRACULUM SA (82/2017) Uchwała w sprawie unieważnienia dokumentów akcji i wystawienia nowych odcinków zbiorowych

 • 01.09.2017 15:10

  MIRACULUM SA (81/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 września 2017 roku

 • 01.09.2017 15:07

  MIRACULUM SA (80/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 27 września 2017 roku.

 • 31.08.2017 18:55

  MIRACULUM SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 31.08.2017 09:49

  MIRACULUM SA (79/2017) Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

 • 25.08.2017 11:10

  MIRACULUM SA (78/2017) Uchwała Zarządu KDPW w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki

 • 24.08.2017 14:37

  MIRACULUM SA (77/2017) Zawarcie Porozumienia w sprawie zmiany warunków wykupu obligacji serii AD1

 • 23.08.2017 11:47

  MIRACULUM SA (76/2017) Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

 • 22.08.2017 19:02

  MIRACULUM SA (75/2017) Zawarcie znaczących umów

 • 18.08.2017 19:07

  MIRACULUM SA (74/2017) Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

 • 18.08.2017 10:15

  MIRACULUM SA (73/2017) Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

 • 17.08.2017 17:35

  MIRACULUM SA (72/2017) Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

 • 16.08.2017 16:07

  MIRACULUM SA (71/2017) Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

 • 11.08.2017 11:30

  MIRACULUM SA (70/2017) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Miraculum S.A

 • 07.08.2017 09:39

  MIRACULUM SA (69/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 05.08.2017 15:20

  MIRACULUM SA (68/2017) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 04.08.2017 11:45

  MIRACULUM SA (67/2017) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 03.08.2017 20:56

  MIRACULUM SA (66/2017) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 03.08.2017 19:28

  MIRACULUM SA (65/2017) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 03.08.2017 11:50

  MIRACULUM SA (64/2017) Zawarcie przez Spółkę Umowy w sprawie wzajemnego potrącenia wierzytelności

 • 03.08.2017 08:59

  MIRACULUM SA (63/2017) Informacja o dojściu do skutku emisji akcji na okaziciela serii W

 • 25.07.2017 15:56

  MIRACULUM SA (62/2017) Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

 • 20.07.2017 10:43

  MIRACULUM SA (61/2017) Zawarcie przez Spółkę Umowy w sprawie wzajemnego potrącenia wierzytelności

 • 19.07.2017 14:33

  MIRACULUM SA (60/2017) Zawarcie przez Spółkę Umowy w sprawie wzajemnego potrącenia wierzytelności

 • 18.07.2017 18:55

  MIRACULUM SA (59/2017) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 11.07.2017 08:15

  MIRACULUM SA (58/2017) Rozpoczęcie notowań praw poboru akcji Serii W

 • 10.07.2017 14:54

  GPW: termin notowania na Głównym Rynku GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii W spółki MIRACULUM S.A.

 • 10.07.2017 14:54

  GPW: informacje dotyczące notowania praw poboru akcji serii W spółki MIRACULUM S.A.

 • 07.07.2017 14:51

  MIRACULUM SA (57/2017) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta.

 • 29.06.2017 21:26

  MIRACULUM SA (56/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku.

 • 29.06.2017 21:16

  MIRACULUM SA (55/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku

 • 29.06.2017 17:55

  MIRACULUM SA (54/2017) Zawarcie przez Spółkę Aneksu do umowy pożyczki

 • 29.06.2017 17:51

  MIRACULUM SA (53/2017) Zawarcie Aneksu do warunkowego Porozumienia redukcyjnego zobowiązań Spółki

 • 29.06.2017 17:45

  MIRACULUM SA (52/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 29.06.2017 15:32

  MIRACULUM SA (51/2017) Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

 • 29.06.2017 07:56

  GPW: 28 czerwca 2017 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka MIRACULUM S.A.

 • 23.06.2017 08:39

  MIRACULUM SA (50/2017) Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki

 • 22.06.2017 19:53

  MIRACULUM SA (49/2017) Otrzymanie dofinansowania w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand

 • 22.06.2017 16:09

  MIRACULUM SA (48/2017) Wyjaśnienie w przedmiocie zakresu szkód, które mogły zaistnieć w czasie sprawowania zarządu przez Panią Monikę Nowakowską

 • 22.06.2017 11:35

  MIRACULUM SA (47/2017) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

 • 11.06.2017 17:26

  MIRACULUM SA (46/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku.

 • 06.06.2017 16:11

  MIRACULUM SA (45/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku.

 • 01.06.2017 19:44

  MIRACULUM SA (44/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku

 • 01.06.2017 19:08

  MIRACULUM SA (43/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2017 roku.

 • 31.05.2017 07:58

  MIRACULUM SA (42/2017) Zawarcie Umowy zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą

 • 31.05.2017 07:52

  MIRACULUM SA (41/2017) Zawarcie Porozumienia o dalszej współpracy i aneksu do umowy kredytowej

 • 23.05.2017 08:47

  MIRACULUM SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 18.05.2017 19:29

  MIRACULUM SA (40/2017) Wpis zastawu na prawie z rejestracji znaku towarowego słownego Gracja

 • 18.05.2017 10:22

  MIRACULUM SA (39/2017) Nowy termin publikacji jednostkowego raportu za I kwartał 2017 roku.

 • 21.04.2017 17:29

  MIRACULUM SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 18.04.2017 15:55

  MIRACULUM SA (38/2017) Nowy termin publikacji sprawozdania finansowego za 2016 rok.

 • 22.03.2017 18:26

  MIRACULUM SA (37/2017) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

 • 16.03.2017 17:21

  MIRACULUM SA (36/2017) Rozszerzenie porozumienia akcjonariuszy zawartego w sprawie zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu i prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki

 • 15.03.2017 09:30

  MIRACULUM SA (35/2017) Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

 • 14.03.2017 08:41

  MIRACULUM SA (34/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 13.03.2017 19:31

  MIRACULUM SA (33/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 13.03.2017 19:10

  MIRACULUM SA (32/2017) Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

 • 13.03.2017 11:35

  MIRACULUM SA (31/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 13.03.2017 09:07

  MIRACULUM SA (30/2017) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 10.03.2017 19:29

  MIRACULUM SA (29/2017) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 10.03.2017 19:22

  MIRACULUM SA (28/2017) Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

 • 10.03.2017 19:17

  MIRACULUM SA (27/2017) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 22.02.2017 14:40

  MIRACULUM SA (26/2017) Otrzymanie dofinansowania w ramach programu Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 • 21.02.2017 17:51

  MIRACULUM SA (25/2017) Zawarcie umowy zastawu rejestrowego

 • 21.02.2017 17:39

  MIRACULUM SA (24/2017) Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki

 • 21.02.2017 17:27

  MIRACULUM SA (23/2017) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 21.02.2017 15:27

  MIRACULUM SA (22/2017) Zawarcie znaczącego porozumienia

 • 17.02.2017 08:47

  MIRACULUM SA (21/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 14.02.2017 15:09

  MIRACULUM SA (20/2017) Zawarcie porozumienia akcjonariuszy w sprawie m.in. zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki

 • 07.02.2017 18:47

  MIRACULUM SA (19/2017) Wpis zastawu na zbiorze praw do znaków towarowych słownych i słowno-graficznych Wars

 • 06.02.2017 09:18

  MIRACULUM SA (18/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 03.02.2017 12:23

  MIRACULUM SA (17/2017) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 03.02.2017 10:05

  MIRACULUM SA (16/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 25.01.2017 15:36

  MIRACULUM SA (15/2017) Terminy publikacji raportów okresowych

 • 24.01.2017 15:35

  MIRACULUM SA (14/2017) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 23.01.2017 08:06

  MIRACULUM SA (13/2017) Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

 • 19.01.2017 20:10

  MIRACULUM SA (12/2017) Zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki

 • 19.01.2017 20:00

  MIRACULUM SA (11/2017) Wypowiedzenie przez Spółkę znaczącej umowy

 • 19.01.2017 16:19

  MIRACULUM SA (10/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 17.01.2017 18:25

  Miraculum uchwaliło obniżenie kapitału zakładowego i emisję akcji s. W

 • 17.01.2017 18:03

  MIRACULUM SA (9/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 17 stycznia 2017 roku.

 • 17.01.2017 17:51

  MIRACULUM SA (8/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 17 stycznia 2017 roku

 • 16.01.2017 20:03

  MIRACULUM SA (7/2017) Zawarcie warunkowych Porozumień redukcyjnych zobowiązań Spółki

 • 12.01.2017 17:41

  MIRACULUM SA (6/2017) Wpisanie do KRS oddziału Spółki

 • 12.01.2017 17:39

  MIRACULUM SA (5/2017) Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości

 • 10.01.2017 18:09

  MIRACULUM SA (4/2017) Utworzenie oddziału Spółki

 • 04.01.2017 18:37

  MIRACULUM SA (3/2017) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 04.01.2017 15:42

  MIRACULUM SA (2/2017) Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

 • 02.01.2017 15:40

  MIRACULUM SA (1/2017) Zmiana siedziby i adresu Spółki.

 • 28.12.2016 07:18

  MIRACULUM SA (138/2016) Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

 • 24.12.2016 14:01

  MIRACULUM SA (137/2016) Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

 • 24.12.2016 13:56

  MIRACULUM SA (136/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 24.12.2016 13:51

  MIRACULUM SA (135/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

 • 24.12.2016 13:45

  MIRACULUM SA (134/2016) Zmiany w składzie Zarządu Spółki.

 • 23.12.2016 16:38

  Miraculum odwołuje prognozę na 2016 rok

 • 23.12.2016 16:26

  MIRACULUM SA (133/2016) Odwołanie prognozy

 • 22.12.2016 19:35

  Cały zarząd Miraculum złożył rezygnację z pełnienia swoich funkcji

 • 22.12.2016 18:30

  MIRACULUM SA (132/2016) Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 r.

 • 22.12.2016 18:26

  MIRACULUM SA (131/2016) Rezygnacja Moniki Nowakowskiej z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

 • 22.12.2016 18:22

  MIRACULUM SA (130/2016) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 22.12.2016 18:19

  MIRACULUM SA (129/2016) Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 r.

 • 22.12.2016 18:15

  MIRACULUM SA (128/2016) Rezygnacja Marka Kamoli z pełnienia funkcji Członka Zarządu

 • 22.12.2016 18:12

  MIRACULUM SA (127/2016) Rezygnacja Tomasza Tuory z pełnienia funkcji Członka Zarządu

 • 21.12.2016 11:58

  MIRACULUM SA (126/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 19 grudnia 2016 r.

 • 20.12.2016 16:12

  MIRACULUM SA (125/2016) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 grudnia 2016 r.

 • 19.12.2016 21:12

  MIRACULUM SA (124/2016) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 stycznia 2017

 • 19.12.2016 20:59

  MIRACULUM SA (123/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 stycznia 2017 roku