Mangata Holding SA

skrót: MGT

Brak kursu dla wybranej firmy

Jeden z największych producentów armatury przemysłowej w Europie Środkowo-Wschodniej, z własną odlewnią żeliwa. Oferuje ponad 2 000 wyrobów armaturowych, takich jak zawory zaporowe, zwrotne, mieszkowe, przepustnice, filtry, kurki kulowe i inne, które sprzedaje do ponad 70 krajów na całym świecie.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Capital MBO sp. z o.o. sp.k.4 406 72366,00%4 406 72366,00%
NN OFEportfel496 1697,43%496 1697,43%

Kategoria • 29.10.2020 07:24

  Wyniki Mangaty w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.10.2020 06:58

  MANGATA HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 17.09.2020 14:44

  Mangata Holding rozpoczęła prace nad kierunkami strategicznego rozwoju grupy (wywiad)

 • 17.09.2020 14:42

  Mangata przewiduje kilkunastoprocentowy spadek wyników w 2020 roku (wywiad)

 • 09.09.2020 08:02

  Wyniki Mangaty w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 09.09.2020 06:57

  MANGATA HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 04.09.2020 11:57

  MANGATA HOLDING SA (17/2020) Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 2020 rok.

 • 06.08.2020 18:40

  MANGATA HOLDING SA (16/2020) Zawarcie umowy pożyczki z Capital MBO sp. z o.o. w ramach refinansowania nabycia akcji Emitenta.

 • 23.06.2020 17:41

  MANGATA HOLDING SA (15/2020) Rezygnacja Pana Michała Zawiszy z członkostwa w Radzie Nadzorczej i powołanie go do Zarządu MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję

 • 23.06.2020 17:40

  Mangata przeznaczy zysk za '19 na kapitał zapasowy

 • 23.06.2020 17:39

  MANGATA HOLDING SA (14/2020) Powołanie Pana Kazimierza Przełomskiego do Zarządu MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję

 • 23.06.2020 17:36

  MANGATA HOLDING SA (13/2020) Powołanie Pana Leszka Jurasza do Zarządu MANGATA HOLDING S.A. na nową kadencję

 • 23.06.2020 17:30

  MANGATA HOLDING SA (12/2020) Powołanie Pana Grzegorza Morawca do Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu MANGATA HOLDING S.A.

 • 23.06.2020 17:26

  MANGATA HOLDING SA (11/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 23 czerwca 2020 roku.

 • 23.06.2020 17:24

  MANGATA HOLDING SA (10/2020) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. w dniu 23 czerwca 2020 roku

 • 19.06.2020 15:12

  MANGATA HOLDING SA (9/2020) Sprawozdanie Zarządu Mangata Holding S.A. sporządzone w trybie art. 345 § 6 kodeksu spółek handlowych

 • 03.06.2020 19:50

  MANGATA HOLDING SA (8/2020) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 01.06.2020 16:17

  Główny akcjonariusz Mangaty chce utworzenia 18 mln zł kapitału rezerwowego

 • 01.06.2020 15:44

  MANGATA HOLDING SA (7/2020) Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. na wniosek akcjonariusza

 • 26.05.2020 11:03

  MANGATA HOLDING SA (6/2020) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

 • 26.05.2020 11:00

  MANGATA HOLDING SA (5/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

 • 19.05.2020 16:04

  MANGATA HOLDING SA (4/2020) Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

 • 15.05.2020 10:35

  Mangata przewiduje w II kw. pogorszenie wyników, liczy na ich poprawę od III kw. 2020 roku (wywiad)

 • 13.05.2020 15:26

  Zarząd Mangaty rekomenduje przeznaczenie zysku za '19 na kapitał zapasowy

 • 13.05.2020 15:04

  MANGATA HOLDING SA (3/2020) Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019

 • 07.05.2020 08:11

  Wyniki Mangaty w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.05.2020 07:52

  MANGATA HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 01.04.2020 12:35

  Mangata przewiduje w najbliższych miesiącach spadek przychodów segmentu automotive (wywiad)

 • 31.03.2020 07:16

  MANGATA HOLDING SA (2/2020) Komentarz Zarządu Mangata Holding S.A. do wyników finansowych za rok 2019 i aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).

 • 31.03.2020 07:16

  Wyniki Mangaty w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.03.2020 07:08

  MANGATA HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 31.03.2020 07:05

  MANGATA HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 16.01.2020 15:12

  MANGATA HOLDING SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

 • 16.01.2020 06:30

  Mangata Holding chce w 2020 roku powtórzyć ubiegłoroczne wyniki (wywiad)

 • 18.12.2019 17:07

  MANGATA HOLDING SA (23/2019) Powołanie Członka Komitetu Audytu

 • 08.11.2019 12:52

  MANGATA HOLDING SA (22/2019) Korekta raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 7.11.2019 r.

 • 07.11.2019 11:19

  Mangata Holding rozważa trzy akwizycje w Polsce oraz za granicą (wywiad)

 • 07.11.2019 11:19

  Mangata nie wyklucza przekroczenia prognozy zysku netto i EBITDA w 2019 roku (wywiad)

 • 07.11.2019 09:04

  MANGATA HOLDING SA (22/2019) Stanowisko Zarządu Spółki MANGATA HOLDING S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MANGATA HOLDING S.A. ogłoszonego przez Capital MBO sp. z o.o.

 • 05.11.2019 14:45

  MANGATA HOLDING SA (21/2019) Powołanie Pana Ireneusza Tomeckiego do Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.

 • 05.11.2019 14:42

  MANGATA HOLDING SA (20/2019) Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.

 • 05.11.2019 14:40

  MANGATA HOLDING SA (19/2019) Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. w dniu 5 listopada 2019 roku.

 • 05.11.2019 14:38

  MANGATA HOLDING SA (18/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 5 listopada 2019 roku.

 • 30.10.2019 09:05

  Mangata nie zrealizuje prognozy przychodów w '19, podtrzymuje prognozy zysku netto i EBITDA

 • 30.10.2019 06:50

  Wyniki Mangaty w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.10.2019 06:28

  MANGATA HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 29.10.2019 18:21

  Grupa Mangata Holding kupiła Fabrykę Armatur Głuchołazy za 2,72 mln zł

 • 29.10.2019 18:04

  MANGATA HOLDING SA (17/2019) Nabycie 100% akcji spółki Fabryka Armatur "Głuchołazy" S.A. z siedzibą w Głuchołazach

 • 09.10.2019 08:41

  MANGATA HOLDING SA (16/2019) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

 • 09.10.2019 08:37

  MANGATA HOLDING SA (15/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

 • 30.09.2019 13:12

  MANGATA HOLDING SA (14/2019) Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki na skutek śmierci

 • 10.09.2019 15:31

  Mangata podtrzymuje prognozy na 2019 rok

 • 10.09.2019 14:38

  Mangata planuje w 2020 roku przeznaczyć na inwestycje 65-70 mln zł

 • 10.09.2019 14:07

  Mangata Holding planuje w 2020 roku przeznaczyć 30 mln zł na wypłatę dywidendy

 • 10.09.2019 07:11

  Wyniki Mangaty w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.09.2019 06:30

  MANGATA HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 16.08.2019 09:16

  MANGATA HOLDING SA (13/2019) Otrzymanie zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Mangata Holding S.A. (art. 69a ust. 1 w zw. z art. 69 ustawy o ofercie)

 • 18.03.2019 10:32

  MANGATA HOLDING SA (2/2019) Zmiana terminu przekazania jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 27.02.2019 16:38

  Trigon DM zaktualizował rekomendacje i ceny docelowe dla 13 spółek przemysłowych

 • 29.01.2019 16:14

  MANGATA HOLDING SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

 • 29.10.2018 09:43

  Mangata Holding nie obawia się ewentualnego pogorszenia koniunktury w 2019 roku

 • 29.10.2018 07:13

  Wyniki Mangaty w III kw. 2018 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.10.2018 06:25

  MANGATA HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 24.10.2018 14:37

  MANGATA HOLDING SA (17/2018) Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku

 • 23.10.2018 09:02

  MANGATA HOLDING SA (16/2018) Informacja o transakcji na akcjach Mangata Holding S.A. zawartej przez Członka Rady Nadzorczej, otrzymana w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 11.09.2018 14:36

  Mangata rezygnuje z budowy nowej odlewni, CAPEX grupy w '18 będzie niższy niż zakładano

 • 11.09.2018 14:10

  Mangata Holding chce w '19 poprawić wyniki; podtrzymuje prognozy finansowe na '18

 • 11.09.2018 12:29

  Mangata Holding będzie chciała wypłacać ok. 50 proc. zysku na dywidendę

 • 11.09.2018 07:20

  Wyniki Mangaty w II kw. 2018 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 11.09.2018 06:41

  MANGATA HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 19.06.2018 16:40

  Mangata Holding wypłaci 9 zł dywidendy na akcję

 • 19.06.2018 16:21

  MANGATA HOLDING SA (15/2018) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. uchwały o wypłacie na rzecz akcjonariuszy (dywidenda)

 • 19.06.2018 16:20

  MANGATA HOLDING SA (14/2018) Odstąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. od rozpatrzenia dwóch punktów planowanego porządku obrad.

 • 19.06.2018 16:17

  MANGATA HOLDING SA (13/2018) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku.

 • 19.06.2018 16:15

  MANGATA HOLDING SA (12/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku.

 • 12.06.2018 12:51

  Mangata sprzedała wszystkie posiadane akcje Techmadeksu

 • 12.06.2018 11:48

  MANGATA HOLDING SA (11/2018) Informacja o zbyciu całości akcji spółki zależnej Techmadex S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 28.05.2018 14:42

  MANGATA HOLDING SA (10/2018) Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A. na wniosek akcjonariusza

 • 22.05.2018 11:14

  MANGATA HOLDING SA (9/2018) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

 • 22.05.2018 11:11

  MANGATA HOLDING SA (8/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

 • 18.05.2018 14:43

  Mangata Holding chce przeznaczyć na dywidendę 30,7 mln zł

 • 18.05.2018 14:33

  MANGATA HOLDING SA (7/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 18.05.2018 14:31

  MANGATA HOLDING SA (6/2018) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 wraz z oceną Rady Nadzorczej

 • 11.05.2018 17:34

  Mangata Holding podtrzymuje prognozy na 2018 rok

 • 11.05.2018 17:25

  Wyniki Mangaty w I kw. 2018 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 11.05.2018 17:11

  MANGATA HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 07.05.2018 14:09

  MANGATA HOLDING SA (5/2018) Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku

 • 24.04.2018 09:26

  Mangata chce sprzedać wszystkie posiadane akcje Techmadeksu

 • 24.04.2018 09:05

  MANGATA HOLDING SA (4/2018) Informacja o podjęciu działań zmierzających do zbycia całości akcji spółki zależnej Techmadex S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 23.04.2018 18:55

  Mangata rozważa wyjście z akcjonariatu Techmadeksu poprzez sprzedaż akcji na rzecz spółki

 • 05.04.2018 14:23

  Mangata rozważa inwestycję w nową odlewnię za 120 mln zł, dywidenda na poziomie z 2017 r.

 • 04.04.2018 18:43

  Mangata Holding prognozuje 51,4 mln zł zysku netto w '18

 • 04.04.2018 18:25

  MANGATA HOLDING SA (3/2018) Prognoza wyników na 2018 rok

 • 04.04.2018 18:18

  MANGATA HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 04.04.2018 18:13

  MANGATA HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 20.03.2018 11:31

  MANGATA HOLDING SA (2/2018) Zmiana terminu przekazania jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

 • 26.01.2018 12:42

  MANGATA HOLDING SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

 • 19.12.2017 10:25

  MANGATA HOLDING SA (50/2017) Otrzymanie informacji od Zygmunta Mrożka o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Mangata Holding S.A.

 • 18.12.2017 11:44

  MANGATA HOLDING SA (49/2017) Informacja o transakcji na akcjach Mangata Holding S.A. zawartej przez Członka Rady Nadzorczej, otrzymana w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 18.12.2017 11:41

  MANGATA HOLDING SA (48/2017) Informacja o transakcji na akcjach Mangata Holding S.A. zawartej przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej, otrzymana w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 18.12.2017 11:39

  MANGATA HOLDING SA (47/2017) Informacja o transakcji na akcjach Mangata Holding S.A. zawartej przez Członka Rady Nadzorczej, otrzymana w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 17.11.2017 10:11

  MANGATA HOLDING SA (46/2017) Informacja o transakcji na akcjach Mangata Holding S.A. zawartej przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej, otrzymana w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 17.11.2017 10:10

  MANGATA HOLDING SA (45/2017) Informacja o transakcji na akcjach Mangata Holding S.A. zawartej przez Członka Rady Nadzorczej, otrzymana w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 14.11.2017 17:36

  MANGATA HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 19.10.2017 22:04

  MANGATA HOLDING SA (44/2017) Wybór Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

 • 19.10.2017 22:01

  MANGATA HOLDING SA (43/2017) Powołanie Pana Marcina Kniecia (Knieć) do Rady Nadzorczej.

 • 19.10.2017 21:59

  MANGATA HOLDING SA (42/2017) Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A.

 • 19.10.2017 21:57

  MANGATA HOLDING SA (41/2017) Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

 • 19.10.2017 21:54

  MANGATA HOLDING SA (40/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 19 października 2017 roku.

 • 10.10.2017 18:45

  MANGATA HOLDING SA (39/2017) Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej

 • 03.10.2017 15:54

  Mangata powoli przenosi wyższe koszty surowców na klientów; narzeka na brak pracowników

 • 02.10.2017 17:52

  Mangata Holding obniżyła prognozy wyników na '17; zysk netto ma wynieść 47 mln zł

 • 02.10.2017 17:41

  MANGATA HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 02.10.2017 17:35

  MANGATA HOLDING SA (38/2017) Korekta prognozy wyników Grupy Kapitałowej Mangata Holding za rok 2017

 • 21.09.2017 13:38

  MANGATA HOLDING SA (37/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

 • 21.09.2017 13:32

  MANGATA HOLDING SA (36/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

 • 13.09.2017 14:08

  Mangata Holding wypłaci 5,2 zł dywidendy na akcję

 • 13.09.2017 14:05

  MANGATA HOLDING SA (35/2017) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mangata Holding S.A. uchwały o wypłacie na rzecz akcjonariuszy (dywidenda)

 • 13.09.2017 14:00

  MANGATA HOLDING SA (34/2017) Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

 • 13.09.2017 13:50

  MANGATA HOLDING SA (33/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 13 września 2017 roku.

 • 06.09.2017 13:48

  Akcjonariusz Mangata Holding chce wypłaty 5,2 zł dywidendy na akcję

 • 06.09.2017 13:37

  MANGATA HOLDING SA (32/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mangata Holding S.A. zwołanego na dzień 13 września 2017 roku

 • 05.09.2017 13:19

  Według zarządu Mangata Holding spółka jest zdolna do wypłaty 5,20 zł dywidendy na akcję

 • 05.09.2017 13:02

  MANGATA HOLDING SA (31/2017) Stanowisko Zarządu w sprawie zaproponowanej przez akcjonariusza Capital MBO spółka akcyjna sp. k. wysokości kwoty do wypłaty na rzecz akcjonariuszy

 • 17.08.2017 15:35

  Akcjonariusz Mangata Holding chce wypłaty od 3,75 do 5,2 zł dywidendy na akcję

 • 17.08.2017 15:32

  MANGATA HOLDING SA (30/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

 • 17.08.2017 15:26

  MANGATA HOLDING SA (29/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

 • 17.08.2017 15:18

  MANGATA HOLDING SA (28/2017) Wniosek akcjonariusza MANGATA HOLDING S.A. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 11.08.2017 12:33

  MANGATA HOLDING SA (27/2017) Informacja o transakcji na akcjach Mangata Holding S.A. wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 09.08.2017 13:09

  Mangata Holding przyjęła politykę dywidendową

 • 09.08.2017 12:56

  MANGATA HOLDING SA (26/2017) Przyjęcie przez Zarząd Polityki Dywidendowej Mangata Holding S.A.

 • 08.08.2017 11:27

  MANGATA HOLDING SA (25/2017) Informacja o transakcji na akcjach Mangata Holding S.A. wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 08.08.2017 11:24

  MANGATA HOLDING SA (24/2017) Zawiadomienie otrzymane od Capital MBO spółka akcyjna sp. k. na podstawie art. 77 ust. 7 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

 • 07.08.2017 15:28

  W ramach wezwania na Mangata Holding złożono zapisy na 902.448 akcji

 • 17.07.2017 08:29

  MANGATA HOLDING SA (23/2017) Stanowisko Zarządu Spółki Mangata Holding S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Mangata Holding S.A. ogłoszonego przez Capital MBO Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa

 • 30.06.2017 15:37

  MANGATA HOLDING SA (22/2017) : Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.

 • 30.06.2017 15:30

  MANGATA HOLDING SA (21/2017) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

 • 30.06.2017 09:19

  Capital MBO wzywa do sprzedaży 13,52 proc. akcji Mangata Holding po 114,45 zł (opis)

 • 30.06.2017 08:55

  Capital MBO wzywa do sprzedaży 13,52 proc. akcji Mangata Holding po 114,45 zł za sztukę

 • 30.06.2017 08:17

  MANGATA HOLDING SA (20/2017) Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 2017 rok.

 • 28.06.2017 20:41

  MANGATA HOLDING SA (19/2017) Informacja o transakcji na akcjach Mangata Holding S.A. wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 28.06.2017 09:35

  MANGATA HOLDING SA (18/2017) Informacja o transakcji na akcjach Mangata Holding S.A. wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 28.06.2017 09:31

  MANGATA HOLDING SA (17/2017) Informacja o transakcji na akcjach Mangata Holding S.A. wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 26.06.2017 21:42

  MANGATA HOLDING SA (16/2017) Informacja o transakcji Członka Rady Nadzorczej na akcjach Mangata Holding S.A. otrzymana w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 26.06.2017 21:32

  MANGATA HOLDING SA (15/2017) Informacja o transakcji Członka Rady Nadzorczej na akcjach Mangata Holding S.A. otrzymana w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 26.06.2017 21:23

  MANGATA HOLDING SA (14/2017) Informacja o transakcji Prezesa Zarządu na akcjach Mangata Holding S.A. otrzymana w trybie art. 19 rozporządzenia MAR

 • 26.06.2017 21:16

  MANGATA HOLDING SA (13/2017) Otrzymanie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Mangata Holding S.A. i uzyskaniu statusu akcjonariusza przez Capital MBO spółka akcyjna sp. k. z siedzibą w Katowicach

 • 26.06.2017 21:10

  MANGATA HOLDING SA (12/2017) Otrzymanie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Mangata Holding S.A. i utracie statusu akcjonariusza przez strony porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej oraz o rozwiązaniu porozu

 • 26.06.2017 20:22

  MANGATA HOLDING SA (11/2017) : Otrzymanie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Mangata Holding S.A. i utracie statusu akcjonariusza przez Jakuba Jurczyka

 • 26.06.2017 20:19

  MANGATA HOLDING SA (10/2017) Otrzymanie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Mangata Holding S.A. i utracie statusu akcjonariusza przez Tomasza Jurczyka.

 • 26.06.2017 20:15

  MANGATA HOLDING SA (9/2017) Otrzymanie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Mangata Holding S.A. i utracie statusu akcjonariusza przez Macieja Jurczyka.

 • 26.06.2017 20:13

  MANGATA HOLDING SA (8/2017) Otrzymanie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Mangata Holding S.A. i utracie statusu akcjonariusza przez Jana Jurczyka.

 • 26.06.2017 20:10

  MANGATA HOLDING SA (7/2017) Otrzymanie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Mangata Holding S.A. i utracie statusu akcjonariusza przez Capital MBO S.A. z siedzibą w Katowicach.

 • 26.06.2017 08:47

  MANGATA HOLDING SA (6/2017) Otrzymanie informacji od akcjonariusza Tomasza Jurczyka o zainteresowaniu realizacją konsolidacji akcji Mangata Holding S.A. przez akcjonariuszy będących stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofe

 • 21.06.2017 09:43

  MANGATA HOLDING SA (5/2017) Informacja o otrzymaniu od akcjonariusza Tomasza Jurczyka pisma informującego o zamiarze konsolidacji pakietu akcji Mangata Holding S.A. należącego do stron porozumienia akcjonariuszy

 • 31.05.2017 13:20

  MANGATA HOLDING SA (4/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

 • 31.05.2017 13:17

  MANGATA HOLDING SA (3/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

 • 15.05.2017 06:12

  MANGATA HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 29.03.2017 10:32

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" dla Mangata; cena docelowa 150 zł

 • 21.03.2017 13:52

  Mangata może zainwestować do 2020 r. nawet blisko 330 mln zł

 • 21.03.2017 12:40

  Mangata Holding rozważa inwestycję rzędu 60-80 mln zł w działalność odlewniczą

 • 21.03.2017 07:15

  Mangata Holding prognozuje, że w '17 zysk netto grupy wzrośnie do 55,9 mln zł

 • 21.03.2017 07:06

  Wyniki Mangaty w IV kw. 2016 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 21.03.2017 05:47

  MANGATA HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 05:42

  MANGATA HOLDING SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 21.03.2017 05:35

  MANGATA HOLDING SA (2/2017) Prognoza wyników na 2017 rok

 • 11.01.2017 14:59

  MANGATA HOLDING SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

 • 21.12.2016 20:47

  Mangata Holding dokonuje korekty w dół prognozy wyników na '16

 • 21.12.2016 20:08

  MANGATA HOLDING SA (41/2016) Korekta prognozy wyników finansowych Grupy na rok 2016

 • 10.11.2016 07:20

  Wyniki Mangaty w III kw. 2016 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.11.2016 07:13

  MANGATA HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 24.10.2016 17:48

  Mangata Holding przewiduje korektę w dół prognozy wyników na '16

 • 24.10.2016 17:19

  MANGATA HOLDING SA (40/2016) Zmiana prognozy wyników finansowych na rok 2016

 • 30.09.2016 12:54

  GPW: zmiana firmy spółki ZETKAMA S.A. (PLZTKMA00017) na MANGATA HOLDING S.A

 • 26.09.2016 15:49

  ZETKAMA SA (39/2016) Rejestracja zmian Statutu Spółki.

 • 29.08.2016 15:21

  Zetkama jesienią rozpatrzy kolejne projekty akwizycyjne

 • 29.08.2016 07:27

  Wyniki Zetkamy w II kw. 2016 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.08.2016 07:20

  ZETKAMA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 25.08.2016 15:07

  ZETKAMA SA (38/2016) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w dniu 25 sierpnia 2016 roku.

 • 25.08.2016 15:03

  ZETKAMA SA (37/2016) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

 • 22.08.2016 15:32

  ZETKAMA SA (36/2016) Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 2016 rok.

 • 18.08.2016 16:00

  ZETKAMA SA (35/2016) Zmiana umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej.

 • 10.08.2016 20:59

  ZETKAMA SA (34/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej

 • 28.07.2016 16:35

  ZETKAMA SA (33/2010) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

 • 28.07.2016 16:34

  ZETKAMA SA (32/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

 • 15.07.2016 13:25

  ZETKAMA SA (31/2016) Informacja o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki ZETKAMA S.A. w związku z pośrednim nabyciem akcji spółki ZETKAMA S.A.

 • 01.07.2016 14:15

  ZETKAMA SA Rezygnacja Członka Zarządu

 • 01.07.2016 14:07

  ZETKAMA SA Zawarcie umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej.

 • 21.06.2016 16:57

  ZETKAMA SA Odstąpienie przez Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. od rozpatrzenia punktu planowanego porządku obrad.

 • 21.06.2016 16:55

  ZETKAMA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w dniu 21 czerwca 2016 roku.

 • 21.06.2016 16:50

  ZETKAMA SA Uchwały Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

 • 25.05.2016 11:07

  ZETKAMA SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

 • 25.05.2016 10:58

  ZETKAMA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

 • 18.05.2016 15:38

  ZETKAMA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 12.05.2016 17:42

  Wyniki Zetkamy w I kw. 2016 r. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 12.05.2016 17:14

  ZETKAMA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 26.04.2016 13:50

  ZETKAMA SA Informacja o transakcji Członka Zarządu Spółki.

 • 21.04.2016 15:52

  ZETKAMA SA Powołanie Pana Tomasza Jurczyka do Rady Nadzorczej.

 • 21.04.2016 15:49

  ZETKAMA SA Powołanie Pana Zbigniewa Rogóża do Rady Nadzorczej.

 • 21.04.2016 15:46

  ZETKAMA SA Powołanie Pana Michała Zawiszy do Rady Nadzorczej.

 • 21.04.2016 15:43

  ZETKAMA SA Powołanie Pana Zygmunta Mrożka do Rady Nadzorczej.

 • 21.04.2016 15:38

  ZETKAMA SA Powołanie Pana Jana Jurczyka do Rady Nadzorczej.

 • 21.04.2016 15:34

  ZETKAMA SA Przedterminowe wygaśnięcie mandatów w Radzie Nadzorczej.

 • 21.04.2016 15:30

  ZETKAMA SA Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej ZETKAMA S.A.

 • 21.04.2016 15:24

  ZETKAMA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w dniu 21 kwietnia 2016 roku.

 • 21.04.2016 15:20

  ZETKAMA SA Uchwały Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

 • 20.04.2016 12:47

  Trigon DM podwyżył ceny docelowe spółek z sektora automotive

 • 13.04.2016 14:33

  ZETKAMA SA Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej

 • 07.04.2016 13:45

  Zetkama optymistycznie nastawiona do '16; chce skupić się na reorganizacji grupy

 • 07.04.2016 13:33

  ZETKAMA SA Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

 • 06.04.2016 19:06

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ZETKAMA SA

 • 06.04.2016 18:47

  ZETKAMA SA Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki ZETKAMA S.A.

 • 05.04.2016 18:11

  ZETKAMA SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 2 do Memorandum Informacyjnego

 • 01.04.2016 10:00

  ZETKAMA SA Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

 • 31.03.2016 16:18

  ZETKAMA SA Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego

 • 30.03.2016 15:26

  ZETKAMA SA Powołanie Pana Kazimierza Przełomskiego do Zarządu Spółki

 • 24.03.2016 14:32

  ZETKAMA SA Korekta raportu bieżącego nr 35/2015

 • 21.03.2016 20:12

  Grupa Zetkama prognozuje zysk netto w '16 na poziomie 58,7 mln zł

 • 21.03.2016 20:05

  ZETKAMA SA Prognoza wyników na 2016 rok.

 • 21.03.2016 19:31

  ZETKAMA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 21.03.2016 19:29

  ZETKAMA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 14.03.2016 19:32

  ZETKAMA SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. zwołanego na dzień 21 kwietnia 2016 r.

 • 14.03.2016 19:30

  ZETKAMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

 • 29.02.2016 13:25

  ZETKAMA SA Wniosek akcjonariuszy ZETKAMA S.A. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 22.01.2016 09:56

  ZETKAMA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

 • 16.12.2015 18:05

  Grupa Zetkama podniosła prognozy na '15; zysk netto wyniesie 33 mln zł

 • 16.12.2015 17:34

  ZETKAMA SA Zmiana prognozy wyników finansowych na rok 2015

 • 11.12.2015 11:23

  ZETKAMA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na NWZ ZETKAMA S.A. w dniu 10 grudnia 2015 roku.

 • 11.12.2015 11:17

  ZETKAMA SA Uchwały Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

 • 11.12.2015 11:09

  ZETKAMA SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 • 02.12.2015 14:21

  ZETKAMA SA Informacja o transakcji Członka Zarządu Spółki.

 • 30.11.2015 12:56

  ZETKAMA SA Informacja o zgłoszeniu kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki

 • 17.11.2015 11:52

  Generali OFE ma poniżej 5 proc. Zetkamy

 • 17.11.2015 11:42

  ZETKAMA SA Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A.

 • 13.11.2015 10:27

  ZETKAMA SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. zwołanego na dzień 10 grudnia 2015 r.

 • 13.11.2015 10:25

  ZETKAMA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

 • 12.11.2015 17:39

  ZETKAMA SA Wniosek akcjonariuszy ZETKAMA S.A. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 12.11.2015 17:10

  ZETKAMA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 10.11.2015 16:08

  ZETKAMA SA Informacja o przekroczeniu progu 50 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki ZETKAMA S.A. oraz o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów

 • 10.11.2015 16:07

  ZETKAMA SA Informacja o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki ZETKAMA S.A.

 • 10.11.2015 16:04

  ZETKAMA SA Informacja o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki ZETKAMA S.A.

 • 10.11.2015 16:01

  ZETKAMA SA Informacja o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki ZETKAMA S.A.

 • 06.11.2015 17:20

  BZ WBK TFI zmniejszyło udziały w Zetkamie do 4,34 proc.

 • 06.11.2015 17:12

  ZETKAMA SA Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A.

 • 06.11.2015 17:10

  ZETKAMA SA Informacja o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki ZETKAMA S.A.

 • 04.11.2015 09:59

  ZETKAMA SA Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta i związanej z tym zmiany Statutu

 • 04.11.2015 09:56

  ZETKAMA SA Informacja o połączeniu Emitenta z innym podmiotem

 • 23.10.2015 16:33

  ZETKAMA SA Informacja o transakcji Członka Zarządu Spółki.

 • 09.10.2015 14:38

  ZETKAMA SA Umowa znacząca spółki zależnej Śrubena Unia S.A. z siedzibą w Żywcu z CMC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu

 • 25.09.2015 14:58

  ZETKAMA SA Informacja o transakcji Członka Zarządu Spółki.

 • 15.09.2015 19:50

  NWZ Zetkamy zgodziło się na połączenie ze spółką Idea K5

 • 15.09.2015 18:50

  ZETKAMA SA Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% głosów na NWZ ZETKAMA S.A. w dniu 15 września 2015 roku.

 • 15.09.2015 18:47

  ZETKAMA SA zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 15.09.2015 18:40

  ZETKAMA SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZETKAMA SA

 • 08.09.2015 10:50

  ZETKAMA SA Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 31.08.2015 16:38

  ZETKAMA SA Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ZETKAMA S.A. z Idea K5 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

 • 27.08.2015 11:35

  Zetkama chce mieć 550 mln zł przychodów dzięki rozwojowi seg. podzespołów motoryzacyjnych

 • 26.08.2015 12:20

  Zetkama kupiła pakiet akcji spółki Masterform za ponad 30 mln zł

 • 26.08.2015 12:06

  ZETKAMA SA Zmiana prognozy wyników finansowych na rok 2015

 • 26.08.2015 12:04

  ZETKAMA SA objęcie udziałów o znacznej wartości w spółce zależnej

 • 26.08.2015 11:58

  ZETKAMA SA umowa kredytowa spółki Masterform Grupa ZETKAMA Sp. z o.o. na realizację inwestycji oraz poręczenie kredytu przez ZETKAMA S.A.

 • 26.08.2015 11:56

  ZETKAMA SA nabycie aktywów znacznej wartości

 • 26.08.2015 11:52

  ZETKAMA SA Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 24.08.2015 14:34

  ZETKAMA SA Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza dodatkowego punktu do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zetkama S.A. zwołanego na dzień 15 września 2015 r.

 • 14.08.2015 12:36

  ZETKAMA SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zetkama S.A. zwołanego na dzień 15 września 2015 r.

 • 14.08.2015 12:34

  ZETKAMA SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia i zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 13.08.2015 13:38

  ZETKAMA SA Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 2015 rok.

 • 13.08.2015 08:59

  ZETKAMA SA przekazanie sprawozdania Zarządu uzasadniającego połącznie oraz opinii biegłego z badania planu połączenia

 • 30.06.2015 17:10

  ZETKAMA SA uzgodnienie planu połączenia ZETKAMA S.A. oraz IDEA K5 sp. z o.o.

 • 17.06.2015 16:47

  ZA Polna i Zetkama w kolejnym etapie prywatyzacji Fabryki Elementów Złącznych (aktl.)

 • 08.06.2015 18:36

  ZETKAMA SA Powołanie do Zarządu na kolejną kadencję Pana Jerzego Kożucha

 • 08.06.2015 18:34

  ZETKAMA SA Powołanie do Zarządu na kolejną kadencję Pana Leszka Jurasza

 • 08.06.2015 18:32

  ZETKAMA SA Powołanie do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Zygmunta Mrożka.

 • 08.06.2015 18:31

  ZETKAMA SA Powołanie do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Tomasza Jurczyka.

 • 08.06.2015 18:29

  ZETKAMA SA Powołanie do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Jana Jurczyka.

 • 08.06.2015 18:27

  ZETKAMA SA Powołanie do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Tomasza Stamirowskiego

 • 08.06.2015 18:25

  ZETKAMA SA Powołanie do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Michała Zawiszy

 • 08.06.2015 18:22

  ZETKAMA SA Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% głosów na ZWZ ZETKAMA S.A. w dniu 8 czerwca 2015 roku.

 • 08.06.2015 18:19

  ZETKAMA SA Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 08.06.2015 18:17

  ZETKAMA SA Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZETKAMA SA

 • 21.05.2015 11:52

  ZA Polna i Zetkama zainteresowane prywatyzacją Fabryki Elementów Złącznych

 • 19.05.2015 09:48

  ZETKAMA SA Umowa znacząca Spółki zależnej Śrubena Unia S.A. z CMC Poland Sp. z o.o.

 • 14.05.2015 17:43

  Grupa Zetkama prognozuje w '15 r. 31,4 mln zł zysku netto

 • 14.05.2015 17:20

  ZETKAMA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 14.05.2015 17:15

  ZETKAMA SA Prognoza na 2015 rok.

 • 13.05.2015 11:48

  ZETKAMA SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

 • 13.05.2015 11:46

  ZETKAMA SA Zwołanie Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A.

 • 29.04.2015 17:13

  ZETKAMA SA Informacja o transakcji Członka Zarządu Spółki.

 • 24.04.2015 13:30

  ZETKAMA SA Wybór Audytora.

 • 24.03.2015 14:56

  Zetkama liczy, że przejęcie Kuźni Polskiej zwiększy przychody grupy do 500 mln zł

 • 20.03.2015 17:07

  ZETKAMA SA Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy ZETKAMA S.A. a IDEA K5 sp. z o.o.

 • 18.03.2015 19:20

  ZETKAMA SA podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ZETKAMA S.A. z innym podmiotem

 • 27.01.2015 15:55

  ZETKAMA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

 • 27.01.2015 10:21

  Millennium DM zmienił rekomendacje dla 21 spółek

 • 22.01.2015 15:45

  ZETKAMA SA Umowa znacząca Spółki zależnej Śrubena Unia S.A. z CMC Poland Sp. z o.o.

 • 19.12.2014 08:23

  ZETKAMA SA uzyskanie kontroli kapitałowej nad TECHMADEX SA

 • 16.12.2014 11:29

  ZETKAMA SA częściowe wykonanie umowy inwestycyjnej

 • 24.11.2014 16:39

  ZETKAMA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 24.11.2014 16:21

  ZETKAMA SA Korekta raportu okresowego za III kwartał 2014 roku.

 • 13.11.2014 12:31

  Zetkama planuje wejście na rynek instalacji gazowych

 • 12.11.2014 18:10

  ZETKAMA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 12.11.2014 17:55

  Zetkama podnosi prognozy na '14, liczy na 28,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto

 • 12.11.2014 17:36

  ZETKAMA SA zmiana prognozy wyników finansowych na rok 2014

 • 04.11.2014 12:45

  ZETKAMA SA zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kw. 2014.

 • 30.10.2014 15:52

  ZETKAMA SA umowa kredytowa na realizację inwestycji i zmiana aktywa znacznej wartości

 • 13.10.2014 17:51

  Zetkama chce przejąć notowany na NewConnect Techmadex za 15,7 mln zł

 • 13.10.2014 17:30

  ZETKAMA SA zawarcie umowy inwestycyjnej

 • 29.08.2014 15:38

  ZETKAMA SA - umowa znacząca spółki zależnej

 • 28.08.2014 06:07

  ZETKAMA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 13.08.2014 11:44

  Fundusze BZ WBK TFI mają ponad 5 proc. akcji Zetkamy

 • 13.08.2014 11:40

  ZETKAMA SA informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ

 • 30.07.2014 13:11

  Zetkama zadowolona z II kw., prognoza na cały '14 niezagrożona (wywiad)

 • 30.07.2014 13:07

  Zetkama do końca IX sfinalizuje jedno z przejęć, pracuje też nad kolejnymi (wywiad)

 • 25.06.2014 09:43

  ZETKAMA SA uchwały WZA

 • 28.05.2014 18:19

  BZ WBK Asset Management ma ponad 5 proc. akcji Zetkamy

 • 28.05.2014 18:14

  ZETKAMA SA informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA spółki

 • 28.05.2014 10:08

  ZETKAMA SA umowa znacząca

 • 23.05.2014 10:22

  ZETKAMA SA projekty uchwał ZWZ