MFO SA

skrót: MFO

Brak kursu dla wybranej firmy

Największy na rynku polskim oraz liczący się w Europie i na świecie producent profili stalowych. Produkuje kształtowniki specjalne, wzmocnienia okienny oraz profile do lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Mirski Tomasz2 100 00031,78%2 625 00034,39%
Mirski MarekZWZ2 007 24730,38%2 507 24732,85%
Goldenco Investments Ltd.poprzez Bouders Ltd.900 00013,62%900 00011,79%
Aviva Investors Poland TFI SAportfele434 1826,57%434 1825,69%
Santander TFI SA396 3646,00%396 3645,19%

Kategoria • 14.01.2021 12:57

  MFO SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021

 • 29.12.2020 10:10

  Aviva TFI ma poniżej 5 proc. głosów na walnym MFO

 • 29.12.2020 09:39

  MFO SA (13/2020) Zawiadomienie o zbyciu akcji spółki MFO S.A. przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • 26.11.2020 08:33

  MFO SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 22.09.2020 11:39

  MFO SA (12/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MARInformacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

 • 21.09.2020 17:21

  MFO SA (11/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

 • 17.09.2020 08:46

  MFO SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 25.08.2020 16:07

  MFO SA (10/2020) Wstępne dane finansowe MFO S.A. za pierwsze półrocze 2020r.

 • 25.06.2020 13:15

  MFO SA (9/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MFO S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2020 roku

 • 25.06.2020 13:07

  MFO SA (8/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MFO S.A. w dniu 25 czerwca 2020 roku

 • 29.05.2020 12:27

  MFO SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

 • 29.05.2020 10:52

  Zarząd MFO rekomenduje rezygnację z wypłaty dywidendy za 2019 rok

 • 29.05.2020 10:43

  MFO SA (6/2020) Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

 • 28.05.2020 12:55

  MFO SA (5/2020) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2020 i 2021

 • 26.05.2020 16:08

  MFO SA (4/2020) Zawarcie znaczącej umowy

 • 21.05.2020 15:26

  MFO SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 02.04.2020 08:38

  MFO SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 19.03.2020 09:27

  MFO SA (3/2020) Wstępne dane finansowe MFO S.A. za rok 2019

 • 28.01.2020 11:36

  MFO SA (2/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

 • 21.01.2020 12:50

  MFO SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

 • 06.12.2019 09:32

  Santander TFI ma powyżej 5 proc. głosów na walnym MFO

 • 06.12.2019 09:19

  MFO SA (17/2019) Zawiadomienie o zwiększeniu poziomu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

 • 28.11.2019 08:30

  MFO SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 16.10.2019 08:31

  MFO SA (16/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

 • 20.09.2019 09:52

  MFO SA (15/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

 • 19.09.2019 08:13

  MFO SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 14.08.2019 15:05

  MFO SA (14/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

 • 30.05.2019 15:49

  MFO SA (7/2019) Zawarcie znaczącej umowy

 • 23.05.2019 10:03

  MFO SA Raport okresowy kwartalny 1/2019 Q

 • 20.05.2019 10:02

  MFO SA (6/2019) Wstępne dane finansowe MFO S.A. pierwszy kwartał 2019 roku

 • 28.03.2019 09:08

  MFO SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 19.03.2019 12:02

  MFO SA (2/2019) Wstępne dane finansowe MFO S.A. za rok 2018

 • 07.01.2019 13:06

  MFO SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 12.12.2018 10:51

  MFO SA (18/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

 • 12.12.2018 10:33

  MFO SA (17/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

 • 28.11.2018 11:42

  MFO SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 19.11.2018 11:02

  MFO SA (16/2018) Wstępne dane finansowe MFO S.A. za III kwartał 2018

 • 19.09.2018 11:09

  MFO SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 27.08.2018 11:32

  MFO SA (15/2018) Wstępne dane finansowe MFO S.A. za I półrocze 2018

 • 20.08.2018 16:03

  Aviva Investors TFI zwiększył udział w MFO powyżej 5 proc.

 • 20.08.2018 15:46

  MFO SA (14/2018) Zawiadomienie o zwiększeniu poziomu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 • 23.05.2018 11:37

  MFO SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 22.05.2018 16:53

  MFO SA (13/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018 i 2019

 • 21.05.2018 15:31

  MFO SA (12/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MFO S.A., które odbyło się w dniu 21 maja 2018 roku

 • 21.05.2018 15:29

  MFO wypłaci na dywidendę 4,16 mln zł, czyli 0,63 zł na akcję

 • 21.05.2018 15:21

  MFO SA (11/2018) Informacje na temat wysokości dywidendy za 2017 rok

 • 21.05.2018 15:12

  MFO SA (10/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MFO S.A. w dniu 21 maja 2018 roku.

 • 18.05.2018 20:17

  MFO SA (9/2018) Zawiadomienie o zbyciu akcji spółki MFO S.A. przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • 09.05.2018 16:06

  MFO SA (8/2018) Zawarcie z NCBiR umowy o dofinansowanie projektu

 • 07.05.2018 12:37

  MFO SA (7/2018) Wstępne dane finansowe MFO S.A. za I kwartał 2018

 • 25.04.2018 14:36

  MFO SA (6/2018) zawarcie znaczącej umowy

 • 19.04.2018 12:47

  MFO SA (5/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

 • 19.04.2018 12:44

  MFO chce przeznaczyć na dywidendę 4,16 mln zł, czyli 0,63 zł na akcję

 • 19.04.2018 12:26

  MFO SA (4/2018) Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

 • 11.04.2018 09:36

  MFO SA (3/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

 • 28.03.2018 16:27

  MFO SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 14.03.2018 11:01

  MFO SA (2/2018) Wstępne dane finansowe MFO S.A. za rok 2017

 • 29.01.2018 17:33

  MFO SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 12.12.2017 08:17

  Projekt spółki MFO ma rekomendację od NCBiR dofinansowania kwotą 9,78 mln zł

 • 12.12.2017 07:17

  MFO SA (40/2017) Publikacja listy projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • 13.11.2017 08:41

  MFO SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 26.10.2017 14:55

  MFO SA (39/2017) Wstępne dane finansowe MFO S.A. za III kwartał 2017 roku

 • 23.10.2017 12:39

  MFO SA (38/2017) Komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych

 • 20.10.2017 19:40

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji serii D spółki MFO SA

 • 20.10.2017 19:40

  GPW: wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA spółki MFO SA

 • 20.10.2017 19:03

  MFO SA (37/2017) dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MFO S.A.

 • 20.10.2017 18:55

  MFO SA (36/2017) wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MFO S.A.

 • 20.10.2017 11:16

  MFO SA (35/2017) Rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D

 • 17.10.2017 13:37

  MFO SA (34/2017) Powołanie komitetu audytu przez Radę Nadzorczą MFO S.A.

 • 13.10.2017 15:14

  MFO SA (33/2017) Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie - dotycząca zmiany o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 13.10.2017 15:04

  MFO SA (32/2017) Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie - dotycząca zmiany o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 13.10.2017 12:42

  MFO SA (31/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego - KOREKTA

 • 13.10.2017 10:43

  MFO SA (31/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 28.08.2017 12:04

  MFO SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 17.08.2017 15:47

  MFO SA (30/2017) Wstępne dane finansowe MFO S.A. za I półrocze 2017 roku

 • 16.08.2017 11:20

  MFO SA (29/2017) Komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych

 • 12.08.2017 11:42

  MFO SA (28/2017) Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu praw do akcji serii D

 • 11.08.2017 19:20

  GPW: wprowadzenie do obrotu praw do akcji spółki MFO S.A.

 • 09.08.2017 12:14

  MFO SA (27/2017) Rejestracja praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych

 • 28.07.2017 11:13

  MFO SA (26/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

 • 24.07.2017 14:24

  MFO SA (25/2017) Przydział akcji serii D

 • 18.07.2017 15:42

  MFO SA (24/2017) Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D

 • 14.07.2017 17:49

  MFO planuje emisję do 507.490 akcji z pozbawieniem prawa poboru

 • 14.07.2017 17:20

  MFO SA (23/2017) Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki

 • 12.07.2017 09:45

  MFO SA (22/2017) Uzyskanie patentu na wynalazek

 • 07.07.2017 14:36

  MFO SA (21/2017) Rejestracja zmiany statutu spółki w KRS

 • 26.06.2017 15:08

  MFO SA (20/2017) Zawarcie znaczącej umowy

 • 19.06.2017 14:40

  MFO SA (19/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MFO S.A., które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 roku

 • 19.06.2017 14:30

  MFO SA (18/2017) Powołanie Pana Piotra Gawrysia na członka Rady Nadzorczej

 • 19.06.2017 14:18

  Akcjonariusze MFO przegłosowali wypłatę 0,58 zł dywidendy na akcję

 • 19.06.2017 14:16

  MFO SA (17/2017) Informacje na temat wysokości dywidendy za 2016 rok

 • 19.06.2017 14:07

  MFO SA (16/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MFO S.A. w dniu 19 czerwca 2017 roku.

 • 06.06.2017 14:40

  MFO SA (15/2017) Kandydatura Pana Piotra Gawrysia na niezależnego członka Rady Nadzorczej MFO S.A. zgłoszona przez akcjonariuszy Aviva Investors FIO oraz Aviva Investors SFIO

 • 25.05.2017 13:04

  MFO SA (14/2017) Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ i zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza

 • 24.05.2017 12:50

  MFO SA (13/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej MFO S.A.

 • 23.05.2017 09:06

  DM BDM obniżył rekomendację dla MFO do "sprzedaj"

 • 19.05.2017 17:51

  MFO chce przeznaczyć na dywidendę 3,55 mln zł

 • 19.05.2017 17:49

  MFO SA (12/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

 • 19.05.2017 17:33

  MFO planuje do 2020 r. zwiększyć łączne moce produkcyjne o 58 proc.

 • 19.05.2017 17:32

  MFO SA (11/2017) Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

 • 19.05.2017 17:22

  MFO SA (10/2017) Przyjęcie i zatwierdzenie strategii inwestycyjnej MFO S.A. na lata 2017-2020

 • 16.05.2017 09:23

  MFO SA (9/2017) Uzyskanie patentu na wzór użytkowy

 • 15.05.2017 17:12

  MFO SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 05.05.2017 15:12

  MFO SA (8/2017) Wstępne dane finansowe MFO S.A. za I kwartał 2017 r.

 • 28.04.2017 15:10

  MFO SA (7/2017) Zawarcie znaczącej umowy

 • 20.03.2017 08:08

  MFO SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 17.03.2017 14:07

  MFO SA (6/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2017

 • 07.03.2017 11:20

  MFO SA (5/2017) Wstępne dane finansowe MFO S.A. za IV kwartał oraz rok 2016r.

 • 02.03.2017 11:34

  Spółki stalowe mają dobre perspektywy w '17 r., sprzyjają ceny i odbicie w inwestycjach (analiza)

 • 01.03.2017 09:40

  MFO SA (4/2017) Zmiana animatora emitenta na GPW

 • 10.02.2017 10:38

  MFO SA (3/2017) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki

 • 09.02.2017 15:52

  Aviva Investors Poland TFI ma ponad 5 proc. głosów na WZ MFO

 • 09.02.2017 15:27

  MFO SA (2/2017) Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki

 • 09.01.2017 11:14

  MFO SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 14.11.2016 07:56

  MFO SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 10.11.2016 12:34

  MFO SA (27/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR - zmiana powiadomienia

 • 04.11.2016 11:06

  MFO SA (26/2016) Wstępne dane finansowe MFO S.A. za III kwartał 2016r.

 • 28.10.2016 13:43

  MFO SA (25/2016) Uzyskanie patentu na wynalazek

 • 28.10.2016 08:54

  DM BDM obniża rekomendację MFO do "akumuluj", podnosi wycenę do 23,76 zł

 • 14.10.2016 15:49

  MFO SA (24/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

 • 13.10.2016 14:15

  MFO SA (23/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

 • 06.10.2016 11:32

  MFO SA (22/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

 • 04.10.2016 09:56

  MFO SA (21/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

 • 29.09.2016 12:54

  MFO SA (20/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

 • 28.09.2016 12:33

  MFO SA (19/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

 • 23.09.2016 15:15

  MFO SA (18/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

 • 22.09.2016 12:19

  MFO SA (17/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

 • 29.08.2016 08:16

  MFO SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 11.08.2016 09:38

  MFO SA (16/2016) Zawarcie znaczącej umowy

 • 26.07.2016 17:44

  MFO SA (15/2016) Zawarcie znaczącej umowy

 • 26.07.2016 15:27

  MFO SA (14/2016) Wstępny, szacunkowy wynik finansowy netto MFO S.A. za pierwsze półrocze 2016 roku

 • 11.07.2016 08:53

  DM BDM obniżył rekomendację Comarchu do "akumuluj"

 • 01.07.2016 11:18

  MFO SA Informacja poufna

 • 30.06.2016 09:14

  DM BDM rekomenduje "kupuj" MFO, cena docelowa 20,63 zł

 • 13.05.2016 08:01

  MFO SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 10.05.2016 09:38

  MFO SA Informacja poufna

 • 06.05.2016 15:59

  MFO SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 27.04.2016 15:59

  MFO SA Powołanie Zarządu Spółki MFO S.A.

 • 27.04.2016 14:53

  MFO SA Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 27.04.2016 14:20

  MFO SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MFO S.A. w dniu 27 kwietnia 2016 roku

 • 27.04.2016 14:00

  MFO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MFO S.A. w dniu 27 kwietnia 2016 roku

 • 26.04.2016 14:37

  MFO SA Kandydatura Pana Grzegorza Janasa na niezależnego członka Rady Nadzorczej MFO S.A. zgłoszona przez akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"

 • 31.03.2016 15:46

  MFO SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

 • 31.03.2016 14:13

  MFO SA Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

 • 25.03.2016 14:30

  MFO SA Zawarcie znaczącej umowy - KOREKTA

 • 25.03.2016 14:04

  MFO SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 18.03.2016 07:59

  MFO SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 15.03.2016 13:50

  MFO SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2016

 • 14.01.2016 12:31

  MFO SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 12.11.2015 08:14

  MFO SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 06.11.2015 16:18

  MFO SA Zawarcie z NCBiR umowy o dofinansowanie projektu

 • 16.09.2015 11:42

  MFO SA Informacja poufna

 • 27.08.2015 07:14

  MFO SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 17.07.2015 14:33

  MFO SA Postanowienie sądu o zmianie wpisu do rejestru zastawów

 • 19.06.2015 11:44

  MFO SA Postanowienie sądu o wpisie do rejestru zastawów

 • 19.06.2015 11:35

  MFO SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 15.06.2015 16:20

  MFO SA Informacja poufna

 • 15.06.2015 16:07

  MFO SA Informacja poufna

 • 15.06.2015 15:53

  MFO SA Informacja poufna- KOREKTA

 • 15.06.2015 13:39

  MFO SA Informacja poufna

 • 15.06.2015 13:12

  MFO SA Informacja poufna

 • 01.06.2015 15:52

  MFO SA Postanowienie sądu o wpisie do rejestru zastawów

 • 01.06.2015 11:46

  MFO SA Animator Rynku dla akcji spółki MFO S.A.

 • 14.05.2015 08:16

  MFO SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 13.05.2015 16:50

  MFO SA Informacje na temat wysokości dywidendy za 2014 rok

 • 13.05.2015 16:48

  MFO wypłaci 0,30 zł dywidendy na akcję za '14

 • 13.05.2015 16:38

  MFO SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MFO S.A. w dniu 13 maja 2015 roku

 • 13.05.2015 16:28

  MFO SA Zmiana rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

 • 13.05.2015 16:19

  MFO SA Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza

 • 13.05.2015 16:08

  MFO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MFO S.A. w dniu 13 maja 2015 roku

 • 06.05.2015 10:23

  MFO SA Otrzymanie dofinansowania w ramach PO IG -płatność końcowa

 • 15.04.2015 08:51

  MFO SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.

 • 24.03.2015 08:39

  MFO SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2015

 • 20.03.2015 16:06

  MFO SA Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

 • 20.03.2015 08:15

  MFO SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 18.03.2015 15:08

  MFO SA Informacja poufna

 • 16.02.2015 16:07

  MFO SA Informacja poufna

 • 14.01.2015 14:18

  MFO SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015

 • 20.11.2014 09:44

  MFO SA otrzymanie dofinansowania w ramach PO IG

 • 12.11.2014 12:14

  MFO SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 12.11.2014 12:11

  MFO SA korekta raportu kwartalnego 3 Q 2014

 • 12.11.2014 08:49

  MFO SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 27.08.2014 08:16

  MFO SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 02.07.2014 10:29

  MFO SA komunikat GPW w sprawie zawarcia umowy o pełnienie zadań animatora emitenta

 • 02.07.2014 09:21

  GPW: umowa o pełnienie zadań animatora MFO S.A.

 • 27.06.2014 10:15

  MFO SA przystąpienie do programu wspierania płynności

 • 26.06.2014 15:52

  MFO SA Informacja poufna

 • 30.05.2014 15:29

  MFO SA zawarcie znaczącej umowy

 • 30.05.2014 14:12

  MFO SA informacja poufna

 • 30.05.2014 13:32

  MFO SA treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29 maja 2014 roku

 • 30.05.2014 12:37

  MFO SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ spółki w dniu 29 maja 2014 roku

 • 14.05.2014 08:33

  MFO SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 06.05.2014 11:04

  MFO SA zawarcie znaczacej umowy

 • 30.04.2014 12:58

  MFO SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 08.04.2014 09:38

  MFO SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 03.04.2014 15:10

  MFO SA - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki za rok 2014

 • 01.04.2014 09:44

  MFO SA wynik kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi

 • 13.02.2014 09:49

  MFO SA raport okresowy kwartalny 4/2013 Q

 • 28.01.2014 13:45

  MFO SA informacja o nabyciu akcji

 • 27.01.2014 12:23

  MFO SA - terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

 • 17.01.2014 11:06

  MFO SA - informacja o nabyciu akcji

 • 16.01.2014 17:40

  MFO SA informacja o nabyciu akcji

 • 16.01.2014 15:30

  MFO SA informacja o nabyciu akcji

 • 14.01.2014 15:03

  MFO SA - zmiana stanu posiadania akcji

 • 14.01.2014 14:53

  MFO SA - zmiana stanu posiadania akcji

 • 14.01.2014 11:33

  MFO SA informacja o zmianie wysokości i struktury kapitału zakładowego spółki

 • 10.01.2014 09:43

  MFO SA komunikat Zarządu GPW - kwalifikacja spółki MFO S.A. do segmentu 5 PLUS