Mex Polska SA

skrót: MEX

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa zarządza lokalami gastronomicznymi, rozwija sieć własnych i franczyzowych placówek. Posiada w swoim portfelu i rozwija dwa rozpoznawalne i bardzo popularne koncepty gastronomiczne: Pijalnia Wódki i Piwa i The Mexican.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Milduks Ltd.2 239 69129,22%2 239 69129,22%
Domżał Andrzej655 6788,55%655 6788,55%
Kowalewska Joanna655 6788,55%655 6788,55%
Quercus TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne391 5355,11%391 5355,11%

Kategoria • 26.11.2020 17:54

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS

 • 22.10.2020 22:19

  Rząd zamierza zamknąć wszystkie restauracje i bary w Polsce - media

 • 19.10.2020 12:29

  MEX POLSKA SA (26/2020) Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny ze stałą stopą z mBank S.A.

 • 19.10.2020 12:27

  MEX POLSKA SA (25/2020) Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta

 • 08.10.2020 12:56

  MEX POLSKA SA (24/2020) Zmiana adresu siedziby Emitenta

 • 24.09.2020 17:59

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 24.09.2020 17:58

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 10.09.2020 15:31

  MEX POLSKA SA (23/2020) Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie przyznania warrantów subskrypcyjnych serii B w ramach programu motywacyjnego za rok 2019

 • 10.09.2020 13:14

  MEX POLSKA SA (22/2020) Zawarcie porozumienia dodatkowego do znaczącej umowy zawartej z Grupą Żywiec S.A.

 • 02.09.2020 14:03

  MEX POLSKA SA (21/2020) Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

 • 10.08.2020 18:33

  MEX POLSKA SA (20/2020) Aktualizacja Informacji na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Emitenta.

 • 31.07.2020 15:43

  MEX POLSKA SA (19/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 31 lipca 2020 r.

 • 31.07.2020 15:15

  MEX POLSKA SA (18/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 31 lipca 2020 r.

 • 21.05.2020 20:29

  MEX POLSKA SA (16/2020) Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2019

 • 21.05.2020 20:18

  MEX POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 21.05.2020 20:17

  MEX POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 21.05.2020 13:53

  MEX POLSKA SA (15/2020) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2019

 • 19.05.2020 18:47

  MEX POLSKA SA (14/2020) Aktualizacja Informacji na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Mex Polska S.A.

 • 18.05.2020 18:17

  MEX POLSKA SA (13/2020) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

 • 27.04.2020 16:21

  Mex Polska zawiesza politykę dywidendową

 • 27.04.2020 15:58

  MEX POLSKA SA (12/2020) Informacja w sprawie polityki dywidendowej Emitenta

 • 24.04.2020 18:04

  MEX POLSKA SA (11/2020) Kolejna informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r.

 • 24.04.2020 17:56

  MEX POLSKA SA (10/2020) Kolejna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

 • 06.04.2020 17:35

  MEX POLSKA SA (9/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

 • 06.04.2020 17:33

  MEX POLSKA SA (8/2020) Kolejna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

 • 23.03.2020 15:09

  MEX POLSKA SA (7/2020) Zmiana terminu publikacji okresowego raportu rocznego za 2019 rok

 • 19.03.2020 15:23

  MEX POLSKA SA (6/2020) Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 r.

 • 16.03.2020 15:55

  MEX POLSKA SA (5/2020) Informacja na temat wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Mex Polska S.A.

 • 13.03.2020 13:26

  MEX POLSKA SA (4/2020) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 03.02.2020 16:48

  MEX POLSKA SA (3/2020) Wycena programu motywacyjnego na lata 2019-2021

 • 30.01.2020 12:01

  MEX POLSKA SA (2/2020) Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

 • 27.01.2020 16:14

  MEX POLSKA SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

 • 04.12.2019 12:53

  Mex Polska chce w 2020 r. utrzymać marże, pomimo wzrostu kosztów

 • 03.12.2019 12:38

  Mex Polska chce zwiększyć w latach 2020–2022 liczbę punktów gastronomicznych do 73 placówek

 • 03.12.2019 12:07

  MEX POLSKA SA (21/2019) Założenia strategiczne do planów rozwoju Mex Polska S.A. na lata 2020 - 2022

 • 21.11.2019 18:00

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 18.11.2019 12:49

  MEX POLSKA SA (20/2019) Wstępne szacunkowe dane finansowe za 3 kwartały 2019 roku - Korekta raportu

 • 15.11.2019 17:42

  MEX POLSKA SA (20/2019) Wstępne szacunkowe dane finansowe za 3 kwartały 2019 roku.

 • 03.10.2019 09:19

  Dom Analiz SII obniża wycenę akcji Mex Polska do 6,91 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 25.09.2019 17:49

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 25.09.2019 17:48

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 19.09.2019 15:28

  MEX POLSKA SA (19/2019) Wstępne szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2019 roku.

 • 28.08.2019 14:03

  Quercus TFI ma powyżej 5 proc. akcji Mex Polska

 • 28.08.2019 13:58

  MEX POLSKA SA (18/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 07.08.2019 17:47

  MEX POLSKA SA (17/2019) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 21.05.2019 18:36

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

 • 21.05.2019 18:11

  MEX POLSKA SA (10/2019) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.

 • 21.05.2019 18:07

  MEX POLSKA SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.

 • 15.04.2019 08:42

  Dom Analiz SII wycenia akcje Mex Polska na 7,07 zł

 • 29.03.2019 18:43

  MEX POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 29.03.2019 18:42

  MEX POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 22.03.2019 18:04

  MEX POLSKA SA (5/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok.

 • 20.03.2019 17:13

  MEX POLSKA SA (4/2019) Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 r.

 • 23.01.2019 16:11

  MEX POLSKA SA (3/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

 • 14.01.2019 12:35

  MEX POLSKA SA (2/2019) Zawarcie aneksu do umowy pożyczki.

 • 02.01.2019 16:35

  MEX POLSKA SA (1/2019) Rejestracja zmian Statutu Spółki.

 • 19.11.2018 17:43

  Mex Polska odwołał prognozę na 2018 rok

 • 19.11.2018 17:28

  MEX POLSKA SA (25/2018) W związku ze zmianą ustawy o CIT odwołanie prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. na rok 2018

 • 14.11.2018 17:08

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 01.10.2018 17:40

  MEX POLSKA SA (24/2018) Informacja o decyzji Zarządu w sprawie odwołania od decyzji Naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego.

 • 18.09.2018 17:46

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 18.09.2018 17:38

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 14.09.2018 17:47

  Trigon TFI ma poniżej 5 proc. akcji Mex Polska

 • 14.09.2018 17:31

  MEX POLSKA SA (23/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 05.09.2018 12:38

  Trigon TFI zmniejszył udział w Mex Polska do poniżej 5 proc.

 • 05.09.2018 12:31

  MEX POLSKA SA (22/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 05.09.2018 12:27

  MEX POLSKA SA (21/2018) Wstępne szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2018 roku.

 • 31.07.2018 20:31

  Mex Polska obniżył prognozy na 2018 rok i odwołał na 2019 rok

 • 31.07.2018 19:23

  MEX POLSKA SA (20/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. na rok 2018 i odwołanie prognozy na 2019 r.

 • 30.07.2018 17:51

  MEX POLSKA SA (19/2018) Informacja o decyzji zarządu w sprawie wyników kontroli celno-skarbowej

 • 16.07.2018 13:42

  MEX POLSKA SA (18/2018) Informacja o wyniku kontroli celno-skarbowej.

 • 12.07.2018 17:13

  MEX POLSKA SA (17/2018) Zmiany w składzie Zarządu.

 • 22.06.2018 14:39

  Mex Polska wypłaci 0,17 zł dywidendy na akcję za '17

 • 22.06.2018 14:39

  MEX POLSKA SA (16/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 • 22.06.2018 14:36

  MEX POLSKA SA (15/2018) Wypłata dywidendy.

 • 22.06.2018 14:28

  MEX POLSKA SA (14/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 22 czerwca 2018 r.

 • 22.06.2018 14:26

  MEX POLSKA SA (13/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 22 czerwca 2018 r.

 • 04.06.2018 14:10

  MEX POLSKA SA (12/2018) Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

 • 25.05.2018 17:20

  MEX POLSKA SA (11/2018) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.

 • 25.05.2018 16:59

  MEX POLSKA SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.

 • 23.05.2018 17:56

  Mex Polska chce wypłacić 0,17 zł dywidendy na akcję za '17

 • 23.05.2018 17:49

  MEX POLSKA SA (9/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

 • 23.05.2018 10:44

  MEX POLSKA SA (8/2018) Powołanie członka zarządu "Mex Polska" S.A.

 • 23.05.2018 10:37

  MEX POLSKA SA (7/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2018 rok.

 • 23.05.2018 08:58

  Dom Analiz SII wycenia akcje Mex Polska na 6,97 zł

 • 15.05.2018 17:38

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 11.05.2018 12:09

  MEX POLSKA SA (6/2018) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku.

 • 27.03.2018 18:51

  MEX POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.03.2018 18:48

  MEX POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.02.2018 17:58

  MEX POLSKA SA (5/2018) Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 4 z dnia 19.02.2018 r. ws. wstępnych szacunkowych danych finansowych za rok 2017

 • 21.02.2018 19:23

  MEX POLSKA SA (3/2018) Korekta raportu bieżącego ws. zakończenia negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.

 • 19.02.2018 16:32

  Mex Polska nie przejmie udziałów w Bobby Burger

 • 19.02.2018 15:49

  MEX POLSKA SA (4/2018) Wstępne szacunkowe dane finansowe za rok 2017.

 • 19.02.2018 15:48

  MEX POLSKA SA (3/2018) Zakończenie negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.

 • 22.01.2018 16:41

  MEX POLSKA SA (2/2018) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

 • 03.01.2018 16:09

  MEX POLSKA SA (1/2018) Powołanie członka zarządu "Mex Polska" S.A. Powołanie członka zarządu "Mex Polska" S.A.

 • 12.12.2017 14:03

  MEX POLSKA SA (18/2017) Zawarcie aneksu do umowy pożyczki.

 • 14.11.2017 18:05

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 16.10.2017 13:18

  Mex Polska ma list intencyjny ws. przejęcia co najmniej 51 proc. spółki Bobby Burger

 • 16.10.2017 13:07

  MEX POLSKA SA (17/2017) Podpisanie listu intencyjnego.

 • 25.09.2017 13:14

  MEX POLSKA SA (16/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 22.09.2017 18:17

  MEX POLSKA SA (15/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 12.09.2017 18:33

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 12.09.2017 18:30

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 30.08.2017 19:07

  Mex Polska obniża prognozy na lata 2017-2019 m.in. przez wyższe koszty pracownicze

 • 30.08.2017 18:39

  MEX POLSKA SA (14/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. i szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.

 • 26.06.2017 15:08

  MEX POLSKA SA (13/2017) Zawarcie umowy ubezpieczenia.

 • 21.06.2017 14:02

  MEX POLSKA SA (12/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 21 czerwca 2017 r.

 • 21.06.2017 13:49

  MEX POLSKA SA (11/2017) Odwołanie członka Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A.

 • 21.06.2017 13:45

  MEX POLSKA SA (10/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A.

 • 21.06.2017 13:44

  Mex Polska wypłaci 0,32 zł dywidendy na akcję za '16

 • 21.06.2017 13:33

  MEX POLSKA SA (9/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 21 czerwca 2017 r.

 • 24.05.2017 19:23

  MEX POLSKA SA (8/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.

 • 24.05.2017 19:22

  MEX POLSKA SA (7/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.

 • 19.05.2017 16:27

  MEX POLSKA SA (6/2017) Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2016

 • 19.05.2017 16:26

  MEX POLSKA SA (5/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2017 rok.

 • 19.05.2017 16:25

  MEX POLSKA SA (4/2017) Powołanie członków Zarządu "Mex Polska" S.A.

 • 16.05.2017 18:10

  Mex Polska chce wypłacić 0,32 zł dywidendy na akcję za '16

 • 16.05.2017 18:01

  MEX POLSKA SA (3/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2016

 • 15.05.2017 18:15

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 07.04.2017 10:26

  Vestor DM podniósł cenę docelową dla Mex Polska do 12,1 zł

 • 20.03.2017 18:24

  MEX POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 20.03.2017 18:20

  MEX POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 08.03.2017 16:49

  MEX POLSKA SA (2/2017) Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. na rok 2016

 • 21.02.2017 07:12

  Mex Polska stawia na rozwój Pijalni Wódki i Piwa oraz PanKejk; nie ma w planach przejęć (wywiad)

 • 02.02.2017 10:13

  DM Vestor podniósł cenę docelową dla Mex Polska do 11,9 zł

 • 26.01.2017 17:07

  MEX POLSKA SA (1/2017) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

 • 14.12.2016 19:16

  MEX POLSKA SA (32/2016) Uchwała Zarządu w sprawie zmiany strategii Spółki na lata 2015-2019

 • 14.11.2016 18:46

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 04.11.2016 15:07

  MEX POLSKA SA (31/2016) Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

 • 26.09.2016 10:03

  DM Vestor podniósł cenę docelową dla Mex Polska do 11,4 zł

 • 05.09.2016 18:32

  MEX POLSKA SA (30/2016) Informacja o realizowaniu "Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. na lata 2015-2019".

 • 26.08.2016 19:23

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.08.2016 19:15

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 26.08.2016 17:10

  MEX POLSKA SA (29/2016) Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 25.08.2016 18:40

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji MEX POLSKA SA

 • 25.08.2016 18:27

  MEX POLSKA SA (28/2016) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii E.

 • 11.08.2016 17:38

  KNF zatwierdziła prospekt Mex Polska dot. akcji s. E

 • 11.08.2016 17:26

  MEX POLSKA SA (27/2016) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E. Zatwierdzenie

 • 18.07.2016 18:54

  MEX POLSKA SA (26/2016) Zawarcie umowy ubezpieczenia.

 • 13.07.2016 16:28

  MEX POLSKA SA (25/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.

 • 13.07.2016 13:51

  MEX POLSKA SA (24/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.

 • 13.07.2016 12:25

  MEX POLSKA SA (23/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 30.06.2016 18:36

  MEX POLSKA SA Zawarcie umowy ubezpieczenia.

 • 30.06.2016 18:27

  MEX POLSKA SA Zawarcie umowy kredytu.

 • 24.06.2016 14:45

  MEX POLSKA SA Powołanie członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

 • 24.06.2016 14:39

  MEX POLSKA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 24 czerwca 2016 r.

 • 24.06.2016 14:37

  Mex Polska wypłaci 0,33 zł dywidendy na akcję

 • 24.06.2016 14:29

  MEX POLSKA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 24 czerwca 2016 r.

 • 17.06.2016 12:39

  MEX POLSKA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2016 rok.

 • 16.06.2016 19:54

  Trigon TFI przekroczył próg 5 proc. w akcjonariacie Mex Polska

 • 16.06.2016 19:37

  MEX POLSKA SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.

 • 14.06.2016 12:58

  MEX POLSKA SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.

 • 14.06.2016 12:57

  MEX POLSKA SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.

 • 14.06.2016 12:55

  MEX POLSKA SA Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 14.06.2016 12:55

  MEX POLSKA SA Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 30.05.2016 09:32

  DM Vestor wyznacza cenę docelową dla Mex Polska na 11,2 zł

 • 27.05.2016 14:14

  MEX POLSKA SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.

 • 27.05.2016 13:57

  MEX POLSKA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.

 • 25.05.2016 08:47

  MEX POLSKA SA Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2015

 • 23.05.2016 19:36

  Mex Polska chce wypłacić 0,33 zł dywidendy na akcję

 • 23.05.2016 19:03

  MEX POLSKA SA Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2015

 • 12.05.2016 19:41

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 28.04.2016 16:36

  MEX POLSKA SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 28.04.2016 16:34

  MEX POLSKA SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 28.04.2016 16:33

  MEX POLSKA SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 18.03.2016 19:29

  MEX POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 19:23

  MEX POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.01.2016 18:32

  MEX POLSKA SA Tekst jednolity "Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. na lata 2015-2019".

 • 15.01.2016 18:01

  MEX POLSKA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

 • 07.01.2016 17:25

  MEX POLSKA SA Zmiana "Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. na lata 2015-2019".

 • 18.12.2015 18:46

  MEX POLSKA SA Wykonanie obowiązku określonego w § 24 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 18.11.2015 18:10

  MEX POLSKA SA Powołanie członka Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi.

 • 18.11.2015 18:05

  MEX POLSKA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 18 listopada 2015 r.

 • 18.11.2015 17:59

  MEX POLSKA SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 18 listopada 2015 r.

 • 17.11.2015 18:51

  MEX POLSKA SA Korekta raportu bieżącego nr 36/2015 z dnia 9 listopada 2015 roku - Zawarcie znaczącej umowy.

 • 12.11.2015 08:59

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 12.11.2015 08:53

  MEX POLSKA SA Korekta skonsolidowanego kwartalnego raportu okresowego za III kwartał 2015 roku.

 • 10.11.2015 18:52

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 09.11.2015 18:28

  MEX POLSKA SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 09.11.2015 14:00

  MEX POLSKA SA Korekta raportu bieżącego nr 35/2015 z dnia 22 października 2015 roku - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku.

 • 22.10.2015 18:48

  MEX POLSKA SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku

 • 22.10.2015 18:45

  MEX POLSKA SA Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.

 • 22.10.2015 18:41

  MEX POLSKA SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A

 • 22.10.2015 18:36

  MEX POLSKA SA Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

 • 05.10.2015 18:10

  MEX POLSKA SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na prawie ochronnym na znaku towarowym

 • 24.09.2015 17:20

  MEX POLSKA SA Raport ze sprawdzenia prognoz finansowych Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A.

 • 15.09.2015 17:21

  MEX POLSKA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 28.08.2015 19:27

  Mex Polska podnosi prognozę zysku netto w '15 do 4 mln zł z 2,5 mln zł

 • 28.08.2015 18:49

  MEX POLSKA SA Zmiana prognoz finansowych Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A.

 • 28.08.2015 18:36

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 28.08.2015 18:24

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 10.08.2015 18:24

  MEX POLSKA SA Nabycie aktywów o znacznej wartości - nabycie udziałów w spółkach z o.o.

 • 10.08.2015 18:17

  MEX POLSKA SA Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego zawartej umowy warunkowej

 • 10.08.2015 18:12

  MEX POLSKA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 03.08.2015 18:17

  MEX POLSKA SA Zawarcie znaczących umów

 • 03.08.2015 18:15

  MEX POLSKA SA Otrzymanie promesy kredytowej z mBank S.A.

 • 30.07.2015 17:14

  MEX POLSKA SA Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego.

 • 30.07.2015 16:57

  MEX POLSKA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2015 rok

 • 29.07.2015 17:56

  MEX POLSKA SA Nabycie aktywów o znacznej wartości - nabycie udziałów w Mex Master sp. z o.o.

 • 22.07.2015 18:05

  MEX POLSKA SA Ujawnienie stanu posiadania akcji Spółki

 • 20.07.2015 18:50

  MEX POLSKA SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego; zmiana statutu

 • 20.07.2015 18:47

  MEX POLSKA SA Korekta raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 16 lipca 2015 roku - Wycena znaku towarowego Pijalnia Wódki i Piwa.

 • 16.07.2015 17:26

  MEX POLSKA SA Wycena znaku towarowego Pijalnia Wódki i Piwa

 • 15.07.2015 17:34

  MEX POLSKA SA Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.

 • 02.07.2015 18:07

  MEX POLSKA SA Zawarcie znaczących umów

 • 23.06.2015 15:06

  MEX POLSKA SA Powołanie członka Zarządu "Mex Polska" S.A.

 • 18.06.2015 08:47

  MEX POLSKA SA Podpisanie listu intencyjnego

 • 12.06.2015 18:09

  MEX POLSKA SA Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E.

 • 10.06.2015 16:44

  MEX POLSKA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 10 czerwca 2015 r.

 • 10.06.2015 16:42

  MEX POLSKA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 10 czerwca 2015 r.

 • 15.05.2015 17:15

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 15.05.2015 12:23

  MEX POLSKA SA Korekta skonsolidowanego kwartalnego raportu okresowego za I kwartał 2015 roku

 • 14.05.2015 19:57

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 14.05.2015 19:44

  MEX POLSKA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.

 • 14.05.2015 19:42

  MEX POLSKA SA Podpisanie porozumienia.

 • 22.04.2015 19:41

  MEX POLSKA SA Podpisanie listu intencyjnego

 • 11.03.2015 18:25

  Mex Polska prognozuje 2,5 mln zł zysku netto w '15 i wzrost do 4,6-5,6 mln zł w '19

 • 11.03.2015 17:51

  MEX POLSKA SA Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. na lata 2015-2019

 • 26.02.2015 18:07

  MEX POLSKA SA Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.

 • 25.02.2015 18:26

  MEX POLSKA SA Informacja poufna - zawarcie umów sprzedaży udziałów w spółce zależnej.

 • 30.01.2015 12:26

  MEX POLSKA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

 • 12.11.2014 19:22

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 06.11.2014 17:44

  MEX POLSKA SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

 • 11.09.2014 18:31

  MEX POLSKA SA zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 28.08.2014 18:58

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 28.08.2014 18:19

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 09.07.2014 17:56

  Inventum TFI ma poniżej 5 proc. akcji Mex Polska

 • 09.07.2014 17:53

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.

 • 08.07.2014 17:39

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 07.07.2014 17:45

  MEX POLSKA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 11.06.2014 17:15

  MEX POLSKA SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na ZWZ w dniu 10 czerwca 2014 r.

 • 10.06.2014 16:59

  MEX POLSKA SA uchwały podjęte przez ZWZ 10 czerwca 2014 r.

 • 30.05.2014 18:45

  GPW: Komunikat - MEX POLSKA

 • 15.05.2014 17:12

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 14.05.2014 18:38

  MEX POLSKA SA zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta na GPW

 • 14.05.2014 18:25

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 23.04.2014 18:19

  Inventum TFI ma mniej niż 5 proc. głosów na walnym Mex Polska

 • 23.04.2014 17:45

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 10.04.2014 08:37

  MEX POLSKA SA korekta rb numer 19/2014 - aktualizacja informacji przekazanej w raporcie bieżącym 15/2014 z dnia 18 marca 2014 roku

 • 09.04.2014 19:11

  MEX POLSKA SA aktualizacja informacji przekazanej w raporcie bieżącym 15/2014 z dnia 18 marca 2014 roku

 • 09.04.2014 18:57

  MEX POLSKA SA korekta rb 18/2014 z dnia 31 marca 2014 roku - treść projektów uchwał ZWZ

 • 31.03.2014 19:24

  MEX POLSKA SA treść projektów uchwał ZWZ

 • 31.03.2014 19:15

  MEX POLSKA SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 26.03.2014 17:50

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 18.03.2014 17:12

  MEX POLSKA SA żądanie zwołania NWZ

 • 11.03.2014 17:55

  MEX POLSKA SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 26.02.2014 18:30

  MEX POLSKA SA wypowiedzenie umowy świadczenia usług animatora emitenta.

 • 21.02.2014 18:12

  Fundusze Idea TFI zmniejszyły zaangażowanie w Mex Polska do poniżej 5 proc.

 • 21.02.2014 17:49

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 06.02.2014 16:28

  MEX POLSKA SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 06.02.2014 16:21

  MEX POLSKA SA Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad NWZ

 • 22.01.2014 18:11

  MEX POLSKA SA harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

 • 15.01.2014 18:25

  MEX POLSKA SA korekta raportu bieżącego 5/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku - rezygnacja z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

 • 14.01.2014 18:33

  MEX POLSKA SA rezygnacja z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

 • 10.01.2014 18:22

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 02.01.2014 17:47

  DM IDM SA ma ponad 5 proc. Mex Polska

 • 02.01.2014 17:42

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 30.12.2013 17:51

  MEX POLSKA SA sprzedaż akcji spółki

 • 30.12.2013 17:31

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 30.12.2013 06:19

  MEX POLSKA SA podpisanie umowy kredytu

 • 12.12.2013 18:22

  MEX POLSKA SA informacja o całkowitym wykupie obligacji serii B Mex Polska SA

 • 26.11.2013 18:07

  MEX POLSKA SA Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 • 26.11.2013 18:06

  MEX POLSKA SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 30.10.2013 18:00

  MEX POLSKA SA informacja o wykupie obligacji serii B

 • 17.10.2013 18:13

  MEX POLSKA SA informacja o zawarciu porozumienia i wykupie obligacji serii B

 • 11.10.2013 17:09

  MEX POLSKA SA korekta raportu bieżącego nr 38/2013 z dnia 19 września 2013 r.

 • 19.09.2013 18:16

  MEX POLSKA SA nabycie akcji spółki

 • 19.09.2013 18:12

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 16.09.2013 19:50

  MEX POLSKA SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 16.09.2013 19:37

  MEX POLSKA SA uzupełnienie raportu okresowego, opublikowanego dnia30.08.2013 r.

 • 16.09.2013 18:46

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 03.09.2013 18:20

  MEX POLSKA SA uchwały podjęte przez NWZ

 • 03.09.2013 18:20

  MEX POLSKA SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na NWZA w dniu 3 września 2013 r.

 • 30.08.2013 18:34

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2013 P

 • 30.08.2013 18:06

  MEX POLSKA SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 19.08.2013 18:55

  MEX POLSKA SA wykup obligacji serii B

 • 12.08.2013 18:01

  DM IDM SA ma poniżej 5 proc. Mex Polska

 • 12.08.2013 17:50

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 07.08.2013 18:48

  MEX POLSKA SA Treść projektów uchwał NWZ

 • 07.08.2013 18:34

  MEX POLSKA SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 • 05.08.2013 17:43

  MEX POLSKA SA terminowy wykup obligacji serii C

 • 01.08.2013 18:30

  MEX POLSKA SA spełnienie się warunku dotyczącego znaczącej umowy warunkowej

 • 29.07.2013 06:15

  MEX POLSKA SA zawarcie znaczącej umowy

 • 11.07.2013 17:33

  MEX POLSKA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 11.07.2013 17:23

  MEX POLSKA SA - rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji na członka zarządu

 • 11.07.2013 17:18

  MEX POLSKA SA powołanie członków zarządu

 • 27.06.2013 19:45

  MEX POLSKA SA akcjonariusze na ZWZ w dniu 27 czerwca 2013 r.

 • 27.06.2013 19:27

  MEX POLSKA SA - powołanie członków rady nadzorczej

 • 27.06.2013 19:15

  MEX POLSKA SA - uchwały podjęte przez ZWZ

 • 05.06.2013 17:56

  MEX POLSKA SA zmiana porządku obrad ZWZ.

 • 16.05.2013 18:51

  MEX POLSKA SA zawarcie znaczącej umowy

 • 15.05.2013 18:12

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QS

 • 10.05.2013 18:51

  MEX POLSKA SA podjęcie przez spółki zależne uchwał o podziale przez wydzielenie.

 • 02.05.2013 06:55

  MEX POLSKA SA zakończenie subskrypcji akcje serii E