Mex Polska SA

skrót: MEX

Ostatnie notowanie z: 17.01.2020 16:49

Aktualny kurs3,24   -2,41 %-0,08 zł
Otwarcie3,26-1,81%
Minimum3,10-6,63%
Maksimum3,26-1,81%
Wolumen (szt.) 3617
Kurs odniesienia3,32
Widełki dolne2,94
Widełki górne3,58
Obroty (tyś. zł)12
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
15563,12
11833,10
12 1603,08
13 4003,06
21 4003,02
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
3,183 825 2
3,24799 2
3,281 699 2
3,36355 2
3,38425 2
Grupa zarządza lokalami gastronomicznymi, rozwija sieć własnych i franczyzowych placówek. Posiada w swoim portfelu i rozwija dwa rozpoznawalne i bardzo popularne koncepty gastronomiczne: Pijalnia Wódki i Piwa i The Mexican.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Milduks Ltd.2 239 69129,22%2 239 69129,22%
Domżał Andrzej655 6788,55%655 6788,55%
Kowalewska Joanna655 6788,55%655 6788,55%
Quercus TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne391 5355,11%391 5355,11%

Kategoria • 04.12.2019 12:53

  Mex Polska chce w 2020 r. utrzymać marże, pomimo wzrostu kosztów

 • 03.12.2019 12:38

  Mex Polska chce zwiększyć w latach 2020–2022 liczbę punktów gastronomicznych do 73 placówek

 • 03.12.2019 12:07

  MEX POLSKA SA (21/2019) Założenia strategiczne do planów rozwoju Mex Polska S.A. na lata 2020 - 2022

 • 21.11.2019 18:00

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 18.11.2019 12:49

  MEX POLSKA SA (20/2019) Wstępne szacunkowe dane finansowe za 3 kwartały 2019 roku - Korekta raportu

 • 15.11.2019 17:42

  MEX POLSKA SA (20/2019) Wstępne szacunkowe dane finansowe za 3 kwartały 2019 roku.

 • 03.10.2019 09:19

  Dom Analiz SII obniża wycenę akcji Mex Polska do 6,91 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 25.09.2019 17:49

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 25.09.2019 17:48

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 19.09.2019 15:28

  MEX POLSKA SA (19/2019) Wstępne szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2019 roku.

 • 28.08.2019 14:03

  Quercus TFI ma powyżej 5 proc. akcji Mex Polska

 • 28.08.2019 13:58

  MEX POLSKA SA (18/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 07.08.2019 17:47

  MEX POLSKA SA (17/2019) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 21.05.2019 18:36

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

 • 21.05.2019 18:11

  MEX POLSKA SA (10/2019) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.

 • 21.05.2019 18:07

  MEX POLSKA SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.

 • 15.04.2019 08:42

  Dom Analiz SII wycenia akcje Mex Polska na 7,07 zł

 • 29.03.2019 18:43

  MEX POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 29.03.2019 18:42

  MEX POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 22.03.2019 18:04

  MEX POLSKA SA (5/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok.

 • 20.03.2019 17:13

  MEX POLSKA SA (4/2019) Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 r.

 • 23.01.2019 16:11

  MEX POLSKA SA (3/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

 • 14.01.2019 12:35

  MEX POLSKA SA (2/2019) Zawarcie aneksu do umowy pożyczki.

 • 02.01.2019 16:35

  MEX POLSKA SA (1/2019) Rejestracja zmian Statutu Spółki.

 • 19.11.2018 17:43

  Mex Polska odwołał prognozę na 2018 rok

 • 19.11.2018 17:28

  MEX POLSKA SA (25/2018) W związku ze zmianą ustawy o CIT odwołanie prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. na rok 2018

 • 14.11.2018 17:08

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 01.10.2018 17:40

  MEX POLSKA SA (24/2018) Informacja o decyzji Zarządu w sprawie odwołania od decyzji Naczelnika Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego.

 • 18.09.2018 17:46

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 18.09.2018 17:38

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 14.09.2018 17:47

  Trigon TFI ma poniżej 5 proc. akcji Mex Polska

 • 14.09.2018 17:31

  MEX POLSKA SA (23/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 05.09.2018 12:38

  Trigon TFI zmniejszył udział w Mex Polska do poniżej 5 proc.

 • 05.09.2018 12:31

  MEX POLSKA SA (22/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 05.09.2018 12:27

  MEX POLSKA SA (21/2018) Wstępne szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2018 roku.

 • 31.07.2018 20:31

  Mex Polska obniżył prognozy na 2018 rok i odwołał na 2019 rok

 • 31.07.2018 19:23

  MEX POLSKA SA (20/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. na rok 2018 i odwołanie prognozy na 2019 r.

 • 30.07.2018 17:51

  MEX POLSKA SA (19/2018) Informacja o decyzji zarządu w sprawie wyników kontroli celno-skarbowej

 • 16.07.2018 13:42

  MEX POLSKA SA (18/2018) Informacja o wyniku kontroli celno-skarbowej.

 • 12.07.2018 17:13

  MEX POLSKA SA (17/2018) Zmiany w składzie Zarządu.

 • 22.06.2018 14:39

  Mex Polska wypłaci 0,17 zł dywidendy na akcję za '17

 • 22.06.2018 14:39

  MEX POLSKA SA (16/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 • 22.06.2018 14:36

  MEX POLSKA SA (15/2018) Wypłata dywidendy.

 • 22.06.2018 14:28

  MEX POLSKA SA (14/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 22 czerwca 2018 r.

 • 22.06.2018 14:26

  MEX POLSKA SA (13/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 22 czerwca 2018 r.

 • 04.06.2018 14:10

  MEX POLSKA SA (12/2018) Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

 • 25.05.2018 17:20

  MEX POLSKA SA (11/2018) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.

 • 25.05.2018 16:59

  MEX POLSKA SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.

 • 23.05.2018 17:56

  Mex Polska chce wypłacić 0,17 zł dywidendy na akcję za '17

 • 23.05.2018 17:49

  MEX POLSKA SA (9/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017

 • 23.05.2018 10:44

  MEX POLSKA SA (8/2018) Powołanie członka zarządu "Mex Polska" S.A.

 • 23.05.2018 10:37

  MEX POLSKA SA (7/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2018 rok.

 • 23.05.2018 08:58

  Dom Analiz SII wycenia akcje Mex Polska na 6,97 zł

 • 15.05.2018 17:38

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 11.05.2018 12:09

  MEX POLSKA SA (6/2018) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku.

 • 27.03.2018 18:51

  MEX POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.03.2018 18:48

  MEX POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.02.2018 17:58

  MEX POLSKA SA (5/2018) Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 4 z dnia 19.02.2018 r. ws. wstępnych szacunkowych danych finansowych za rok 2017

 • 21.02.2018 19:23

  MEX POLSKA SA (3/2018) Korekta raportu bieżącego ws. zakończenia negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.

 • 19.02.2018 16:32

  Mex Polska nie przejmie udziałów w Bobby Burger

 • 19.02.2018 15:49

  MEX POLSKA SA (4/2018) Wstępne szacunkowe dane finansowe za rok 2017.

 • 19.02.2018 15:48

  MEX POLSKA SA (3/2018) Zakończenie negocjacji dotyczących zawarcia umów sprzedaży udziałów w Bobby Burger sp. z o.o.

 • 22.01.2018 16:41

  MEX POLSKA SA (2/2018) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

 • 03.01.2018 16:09

  MEX POLSKA SA (1/2018) Powołanie członka zarządu "Mex Polska" S.A. Powołanie członka zarządu "Mex Polska" S.A.

 • 12.12.2017 14:03

  MEX POLSKA SA (18/2017) Zawarcie aneksu do umowy pożyczki.

 • 14.11.2017 18:05

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 16.10.2017 13:18

  Mex Polska ma list intencyjny ws. przejęcia co najmniej 51 proc. spółki Bobby Burger

 • 16.10.2017 13:07

  MEX POLSKA SA (17/2017) Podpisanie listu intencyjnego.

 • 25.09.2017 13:14

  MEX POLSKA SA (16/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 22.09.2017 18:17

  MEX POLSKA SA (15/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 12.09.2017 18:33

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 12.09.2017 18:30

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 30.08.2017 19:07

  Mex Polska obniża prognozy na lata 2017-2019 m.in. przez wyższe koszty pracownicze

 • 30.08.2017 18:39

  MEX POLSKA SA (14/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. i szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.

 • 26.06.2017 15:08

  MEX POLSKA SA (13/2017) Zawarcie umowy ubezpieczenia.

 • 21.06.2017 14:02

  MEX POLSKA SA (12/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 21 czerwca 2017 r.

 • 21.06.2017 13:49

  MEX POLSKA SA (11/2017) Odwołanie członka Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A.

 • 21.06.2017 13:45

  MEX POLSKA SA (10/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A.

 • 21.06.2017 13:44

  Mex Polska wypłaci 0,32 zł dywidendy na akcję za '16

 • 21.06.2017 13:33

  MEX POLSKA SA (9/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 21 czerwca 2017 r.

 • 24.05.2017 19:23

  MEX POLSKA SA (8/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.

 • 24.05.2017 19:22

  MEX POLSKA SA (7/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.

 • 19.05.2017 16:27

  MEX POLSKA SA (6/2017) Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2016

 • 19.05.2017 16:26

  MEX POLSKA SA (5/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2017 rok.

 • 19.05.2017 16:25

  MEX POLSKA SA (4/2017) Powołanie członków Zarządu "Mex Polska" S.A.

 • 16.05.2017 18:10

  Mex Polska chce wypłacić 0,32 zł dywidendy na akcję za '16

 • 16.05.2017 18:01

  MEX POLSKA SA (3/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2016

 • 15.05.2017 18:15

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 07.04.2017 10:26

  Vestor DM podniósł cenę docelową dla Mex Polska do 12,1 zł

 • 20.03.2017 18:24

  MEX POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 20.03.2017 18:20

  MEX POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 08.03.2017 16:49

  MEX POLSKA SA (2/2017) Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. na rok 2016

 • 21.02.2017 07:12

  Mex Polska stawia na rozwój Pijalni Wódki i Piwa oraz PanKejk; nie ma w planach przejęć (wywiad)

 • 02.02.2017 10:13

  DM Vestor podniósł cenę docelową dla Mex Polska do 11,9 zł

 • 26.01.2017 17:07

  MEX POLSKA SA (1/2017) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

 • 14.12.2016 19:16

  MEX POLSKA SA (32/2016) Uchwała Zarządu w sprawie zmiany strategii Spółki na lata 2015-2019

 • 14.11.2016 18:46

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 04.11.2016 15:07

  MEX POLSKA SA (31/2016) Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

 • 26.09.2016 10:03

  DM Vestor podniósł cenę docelową dla Mex Polska do 11,4 zł

 • 05.09.2016 18:32

  MEX POLSKA SA (30/2016) Informacja o realizowaniu "Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. na lata 2015-2019".

 • 26.08.2016 19:23

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.08.2016 19:15

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 26.08.2016 17:10

  MEX POLSKA SA (29/2016) Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 25.08.2016 18:40

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji MEX POLSKA SA

 • 25.08.2016 18:27

  MEX POLSKA SA (28/2016) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii E.

 • 11.08.2016 17:38

  KNF zatwierdziła prospekt Mex Polska dot. akcji s. E

 • 11.08.2016 17:26

  MEX POLSKA SA (27/2016) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E. Zatwierdzenie

 • 18.07.2016 18:54

  MEX POLSKA SA (26/2016) Zawarcie umowy ubezpieczenia.

 • 13.07.2016 16:28

  MEX POLSKA SA (25/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.

 • 13.07.2016 13:51

  MEX POLSKA SA (24/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.

 • 13.07.2016 12:25

  MEX POLSKA SA (23/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.

 • 30.06.2016 18:36

  MEX POLSKA SA Zawarcie umowy ubezpieczenia.

 • 30.06.2016 18:27

  MEX POLSKA SA Zawarcie umowy kredytu.

 • 24.06.2016 14:45

  MEX POLSKA SA Powołanie członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

 • 24.06.2016 14:39

  MEX POLSKA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 24 czerwca 2016 r.

 • 24.06.2016 14:37

  Mex Polska wypłaci 0,33 zł dywidendy na akcję

 • 24.06.2016 14:29

  MEX POLSKA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 24 czerwca 2016 r.

 • 17.06.2016 12:39

  MEX POLSKA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2016 rok.

 • 16.06.2016 19:54

  Trigon TFI przekroczył próg 5 proc. w akcjonariacie Mex Polska

 • 16.06.2016 19:37

  MEX POLSKA SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.

 • 14.06.2016 12:58

  MEX POLSKA SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.

 • 14.06.2016 12:57

  MEX POLSKA SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.

 • 14.06.2016 12:55

  MEX POLSKA SA Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 14.06.2016 12:55

  MEX POLSKA SA Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 30.05.2016 09:32

  DM Vestor wyznacza cenę docelową dla Mex Polska na 11,2 zł

 • 27.05.2016 14:14

  MEX POLSKA SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.

 • 27.05.2016 13:57

  MEX POLSKA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.

 • 25.05.2016 08:47

  MEX POLSKA SA Stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2015

 • 23.05.2016 19:36

  Mex Polska chce wypłacić 0,33 zł dywidendy na akcję

 • 23.05.2016 19:03

  MEX POLSKA SA Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2015

 • 12.05.2016 19:41

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 28.04.2016 16:36

  MEX POLSKA SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 28.04.2016 16:34

  MEX POLSKA SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 28.04.2016 16:33

  MEX POLSKA SA Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 18.03.2016 19:29

  MEX POLSKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 19:23

  MEX POLSKA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.01.2016 18:32

  MEX POLSKA SA Tekst jednolity "Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. na lata 2015-2019".

 • 15.01.2016 18:01

  MEX POLSKA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

 • 07.01.2016 17:25

  MEX POLSKA SA Zmiana "Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. na lata 2015-2019".

 • 18.12.2015 18:46

  MEX POLSKA SA Wykonanie obowiązku określonego w § 24 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 18.11.2015 18:10

  MEX POLSKA SA Powołanie członka Rady Nadzorczej "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi.

 • 18.11.2015 18:05

  MEX POLSKA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 18 listopada 2015 r.

 • 18.11.2015 17:59

  MEX POLSKA SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 18 listopada 2015 r.

 • 17.11.2015 18:51

  MEX POLSKA SA Korekta raportu bieżącego nr 36/2015 z dnia 9 listopada 2015 roku - Zawarcie znaczącej umowy.

 • 12.11.2015 08:59

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 12.11.2015 08:53

  MEX POLSKA SA Korekta skonsolidowanego kwartalnego raportu okresowego za III kwartał 2015 roku.

 • 10.11.2015 18:52

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 09.11.2015 18:28

  MEX POLSKA SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 09.11.2015 14:00

  MEX POLSKA SA Korekta raportu bieżącego nr 35/2015 z dnia 22 października 2015 roku - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku.

 • 22.10.2015 18:48

  MEX POLSKA SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku

 • 22.10.2015 18:45

  MEX POLSKA SA Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.

 • 22.10.2015 18:41

  MEX POLSKA SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A

 • 22.10.2015 18:36

  MEX POLSKA SA Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

 • 05.10.2015 18:10

  MEX POLSKA SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na prawie ochronnym na znaku towarowym

 • 24.09.2015 17:20

  MEX POLSKA SA Raport ze sprawdzenia prognoz finansowych Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A.

 • 15.09.2015 17:21

  MEX POLSKA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 28.08.2015 19:27

  Mex Polska podnosi prognozę zysku netto w '15 do 4 mln zł z 2,5 mln zł

 • 28.08.2015 18:49

  MEX POLSKA SA Zmiana prognoz finansowych Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A.

 • 28.08.2015 18:36

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 28.08.2015 18:24

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 10.08.2015 18:24

  MEX POLSKA SA Nabycie aktywów o znacznej wartości - nabycie udziałów w spółkach z o.o.

 • 10.08.2015 18:17

  MEX POLSKA SA Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego zawartej umowy warunkowej

 • 10.08.2015 18:12

  MEX POLSKA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 03.08.2015 18:17

  MEX POLSKA SA Zawarcie znaczących umów

 • 03.08.2015 18:15

  MEX POLSKA SA Otrzymanie promesy kredytowej z mBank S.A.

 • 30.07.2015 17:14

  MEX POLSKA SA Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego.

 • 30.07.2015 16:57

  MEX POLSKA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2015 rok

 • 29.07.2015 17:56

  MEX POLSKA SA Nabycie aktywów o znacznej wartości - nabycie udziałów w Mex Master sp. z o.o.

 • 22.07.2015 18:05

  MEX POLSKA SA Ujawnienie stanu posiadania akcji Spółki

 • 20.07.2015 18:50

  MEX POLSKA SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego; zmiana statutu

 • 20.07.2015 18:47

  MEX POLSKA SA Korekta raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 16 lipca 2015 roku - Wycena znaku towarowego Pijalnia Wódki i Piwa.

 • 16.07.2015 17:26

  MEX POLSKA SA Wycena znaku towarowego Pijalnia Wódki i Piwa

 • 15.07.2015 17:34

  MEX POLSKA SA Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.

 • 02.07.2015 18:07

  MEX POLSKA SA Zawarcie znaczących umów

 • 23.06.2015 15:06

  MEX POLSKA SA Powołanie członka Zarządu "Mex Polska" S.A.

 • 18.06.2015 08:47

  MEX POLSKA SA Podpisanie listu intencyjnego

 • 12.06.2015 18:09

  MEX POLSKA SA Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii E.

 • 10.06.2015 16:44

  MEX POLSKA SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 10 czerwca 2015 r.

 • 10.06.2015 16:42

  MEX POLSKA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 10 czerwca 2015 r.

 • 15.05.2015 17:15

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 15.05.2015 12:23

  MEX POLSKA SA Korekta skonsolidowanego kwartalnego raportu okresowego za I kwartał 2015 roku

 • 14.05.2015 19:57

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 14.05.2015 19:44

  MEX POLSKA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.

 • 14.05.2015 19:42

  MEX POLSKA SA Podpisanie porozumienia.

 • 22.04.2015 19:41

  MEX POLSKA SA Podpisanie listu intencyjnego

 • 11.03.2015 18:25

  Mex Polska prognozuje 2,5 mln zł zysku netto w '15 i wzrost do 4,6-5,6 mln zł w '19

 • 11.03.2015 17:51

  MEX POLSKA SA Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. na lata 2015-2019

 • 26.02.2015 18:07

  MEX POLSKA SA Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.

 • 25.02.2015 18:26

  MEX POLSKA SA Informacja poufna - zawarcie umów sprzedaży udziałów w spółce zależnej.

 • 30.01.2015 12:26

  MEX POLSKA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

 • 12.11.2014 19:22

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 06.11.2014 17:44

  MEX POLSKA SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.

 • 11.09.2014 18:31

  MEX POLSKA SA zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 28.08.2014 18:58

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 28.08.2014 18:19

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 09.07.2014 17:56

  Inventum TFI ma poniżej 5 proc. akcji Mex Polska

 • 09.07.2014 17:53

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.

 • 08.07.2014 17:39

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 07.07.2014 17:45

  MEX POLSKA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 11.06.2014 17:15

  MEX POLSKA SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na ZWZ w dniu 10 czerwca 2014 r.

 • 10.06.2014 16:59

  MEX POLSKA SA uchwały podjęte przez ZWZ 10 czerwca 2014 r.

 • 30.05.2014 18:45

  GPW: Komunikat - MEX POLSKA

 • 15.05.2014 17:12

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 14.05.2014 18:38

  MEX POLSKA SA zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta na GPW

 • 14.05.2014 18:25

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 23.04.2014 18:19

  Inventum TFI ma mniej niż 5 proc. głosów na walnym Mex Polska

 • 23.04.2014 17:45

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 10.04.2014 08:37

  MEX POLSKA SA korekta rb numer 19/2014 - aktualizacja informacji przekazanej w raporcie bieżącym 15/2014 z dnia 18 marca 2014 roku

 • 09.04.2014 19:11

  MEX POLSKA SA aktualizacja informacji przekazanej w raporcie bieżącym 15/2014 z dnia 18 marca 2014 roku

 • 09.04.2014 18:57

  MEX POLSKA SA korekta rb 18/2014 z dnia 31 marca 2014 roku - treść projektów uchwał ZWZ

 • 31.03.2014 19:24

  MEX POLSKA SA treść projektów uchwał ZWZ

 • 31.03.2014 19:15

  MEX POLSKA SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

 • 26.03.2014 17:50

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 18.03.2014 17:12

  MEX POLSKA SA żądanie zwołania NWZ

 • 11.03.2014 17:55

  MEX POLSKA SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 26.02.2014 18:30

  MEX POLSKA SA wypowiedzenie umowy świadczenia usług animatora emitenta.

 • 21.02.2014 18:12

  Fundusze Idea TFI zmniejszyły zaangażowanie w Mex Polska do poniżej 5 proc.

 • 21.02.2014 17:49

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 06.02.2014 16:28

  MEX POLSKA SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 06.02.2014 16:21

  MEX POLSKA SA Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad NWZ

 • 22.01.2014 18:11

  MEX POLSKA SA harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

 • 15.01.2014 18:25

  MEX POLSKA SA korekta raportu bieżącego 5/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku - rezygnacja z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

 • 14.01.2014 18:33

  MEX POLSKA SA rezygnacja z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

 • 10.01.2014 18:22

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 02.01.2014 17:47

  DM IDM SA ma ponad 5 proc. Mex Polska

 • 02.01.2014 17:42

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 30.12.2013 17:51

  MEX POLSKA SA sprzedaż akcji spółki

 • 30.12.2013 17:31

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 30.12.2013 06:19

  MEX POLSKA SA podpisanie umowy kredytu

 • 12.12.2013 18:22

  MEX POLSKA SA informacja o całkowitym wykupie obligacji serii B Mex Polska SA

 • 26.11.2013 18:07

  MEX POLSKA SA Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

 • 26.11.2013 18:06

  MEX POLSKA SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 30.10.2013 18:00

  MEX POLSKA SA informacja o wykupie obligacji serii B

 • 17.10.2013 18:13

  MEX POLSKA SA informacja o zawarciu porozumienia i wykupie obligacji serii B

 • 11.10.2013 17:09

  MEX POLSKA SA korekta raportu bieżącego nr 38/2013 z dnia 19 września 2013 r.

 • 19.09.2013 18:16

  MEX POLSKA SA nabycie akcji spółki

 • 19.09.2013 18:12

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 16.09.2013 19:50

  MEX POLSKA SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 16.09.2013 19:37

  MEX POLSKA SA uzupełnienie raportu okresowego, opublikowanego dnia30.08.2013 r.

 • 16.09.2013 18:46

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 03.09.2013 18:20

  MEX POLSKA SA uchwały podjęte przez NWZ

 • 03.09.2013 18:20

  MEX POLSKA SA akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na NWZA w dniu 3 września 2013 r.

 • 30.08.2013 18:34

  MEX POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2013 P

 • 30.08.2013 18:06

  MEX POLSKA SA raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 19.08.2013 18:55

  MEX POLSKA SA wykup obligacji serii B

 • 12.08.2013 18:01

  DM IDM SA ma poniżej 5 proc. Mex Polska

 • 12.08.2013 17:50

  MEX POLSKA SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

 • 07.08.2013 18:48

  MEX POLSKA SA Treść projektów uchwał NWZ

 • 07.08.2013 18:34

  MEX POLSKA SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ

 • 05.08.2013 17:43

  MEX POLSKA SA terminowy wykup obligacji serii C

 • 01.08.2013 18:30

  MEX POLSKA SA spełnienie się warunku dotyczącego znaczącej umowy warunkowej

 • 29.07.2013 06:15

  MEX POLSKA SA zawarcie znaczącej umowy

 • 11.07.2013 17:33

  MEX POLSKA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 11.07.2013 17:23

  MEX POLSKA SA - rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji na członka zarządu

 • 11.07.2013 17:18

  MEX POLSKA SA powołanie członków zarządu

 • 27.06.2013 19:45

  MEX POLSKA SA akcjonariusze na ZWZ w dniu 27 czerwca 2013 r.

 • 27.06.2013 19:27

  MEX POLSKA SA - powołanie członków rady nadzorczej

 • 27.06.2013 19:15

  MEX POLSKA SA - uchwały podjęte przez ZWZ

 • 05.06.2013 17:56

  MEX POLSKA SA zmiana porządku obrad ZWZ.

 • 16.05.2013 18:51

  MEX POLSKA SA zawarcie znaczącej umowy

 • 15.05.2013 18:12

  MEX POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QS

 • 10.05.2013 18:51

  MEX POLSKA SA podjęcie przez spółki zależne uchwał o podziale przez wydzielenie.

 • 02.05.2013 06:55

  MEX POLSKA SA zakończenie subskrypcji akcje serii E