MDI Energia SA

skrót: MDI

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:07

Aktualny kurs3,42   -1,44 %-0,05 zł
Otwarcie3,40-2,02%
Minimum3,40-2,02%
Maksimum3,46-0,29%
Wolumen (szt.) 10672
Kurs odniesienia3,47
Widełki dolne3,06
Widełki górne3,74
Obroty (tyś. zł)37
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
220 5003,40
110 0003,39
28343,38
12 4003,35
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
3,462 822 1
3,47438 1
3,49300 1
3,502 483 6
Spółka prowadzi działalność przede wszystkim w branży Odnawialnych Źródeł Energii i specjalizuje się w realizacji projektów farm wiatrowych, biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznych. Realizuje równolegle także kompleksy osiedli mieszkaniowych w całej Polsce.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Ipopema TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne30 431 61366,00%30 431 61372,27%
Sochacki Grzegorz4 680 00010,15%4 680 00011,11%
MDI Energia SA4 000 0008,68%4 000 0008,68%

Kategoria • 25.11.2020 17:35

  MDI ENERGIA SA (33/2020) Zawarcie aneksów do umów kredytu

 • 23.11.2020 17:29

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 02.11.2020 15:56

  MDI ENERGIA SA (32/2020) Zawarcie aneksu do umowy kredytu

 • 16.10.2020 11:06

  MDI ENERGIA SA (31/2020) Podpisanie umów na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych ze spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power

 • 22.09.2020 12:50

  MDI ENERGIA SA (30/2020) Podpisanie umów na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych ze spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power

 • 18.09.2020 10:00

  MDI ENERGIA SA (29/2020) Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy

 • 17.09.2020 17:24

  MDI ENERGIA SA (28/2020) Pismo od PKO BP S.A.

 • 17.09.2020 17:17

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 07.09.2020 17:10

  MDI ENERGIA SA (27/2020) Podpisanie umów na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych ze spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power

 • 07.09.2020 17:06

  MDI ENERGIA SA (26/2020) Zawarcie umowy o kredyt odnawialny w związku z realizacją projektów OZE

 • 06.08.2020 17:28

  MDI ENERGIA SA (25/2020) Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy

 • 04.08.2020 14:05

  MDI ENERGIA SA (24/2020) Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 29.05.2020 16:13

  MDI ENERGIA SA (18/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 29 maja 2020 roku

 • 29.05.2020 15:28

  MDI Energia ma umowę na budowę elektrociepłowni na biogaz rolniczy za 15,7 mln zł

 • 29.05.2020 15:21

  MDI ENERGIA SA (17/2020) Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy

 • 29.05.2020 14:48

  MDI ENERGIA SA (16/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej

 • 29.05.2020 14:05

  MDI ENERGIA SA (15/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 29 maja 2020 roku

 • 15.05.2020 17:05

  MDI ENERGIA SA (14/2020) Pisma od mBank S.A. i PKO BP S.A.

 • 15.05.2020 17:02

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 02.05.2020 11:18

  MDI ENERGIA SA (13/2020) Zmiany w Zarządzie Spółki

 • 30.04.2020 22:51

  MDI ENERGIA SA (12/2020) Zmiana adresu siedziby

 • 28.04.2020 16:33

  MDI ENERGIA SA (11/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 10.04.2020 14:52

  MDI ENERGIA SA (10/2020) Umowa budowy elektrowni fotowoltaicznej

 • 02.04.2020 14:40

  MDI ENERGIA SA (9/2020) Umowa rozbudowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy

 • 02.04.2020 14:34

  MDI ENERGIA SA (8/2020) Umowa rozbudowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy

 • 30.03.2020 20:41

  Banki odstąpiły od sankcji wobec MDI Energia pomimo niespełnienia przez spółkę kowenantów

 • 30.03.2020 19:46

  MDI ENERGIA SA (7/2020) Pisma od mBank S.A. i PKO BP S.A.

 • 30.03.2020 19:38

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 28.02.2020 15:24

  MDI ENERGIA SA (6/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej - uzupełnienie

 • 27.02.2020 09:51

  MDI ENERGIA SA (5/2020) Zawarcie aneksów do umów kredytu

 • 06.02.2020 11:01

  MDI ENERGIA SA (3/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 30.01.2020 11:30

  MDI ENERGIA SA (2/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 22.01.2020 17:34

  MDI ENERGIA SA (1/2020) Zawarcie aneksu do umowy kredytu

 • 19.12.2019 11:04

  MDI ENERGIA SA (39/2019) Zawarcie aneksów do umów kredytu

 • 10.12.2019 09:36

  MDI ENERGIA SA (38/2019) Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy

 • 10.12.2019 09:32

  MDI ENERGIA SA (37/2019) Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy.

 • 02.12.2019 08:47

  MDI ENERGIA SA (36/2019) Wygaśnięcie Umowy na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych

 • 28.11.2019 15:38

  MDI ENERGIA SA (35/2019) Zawarcie Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego

 • 28.11.2019 15:34

  MDI ENERGIA SA (34/2019) Zawarcie aneksów do umów kredytu

 • 25.11.2019 17:02

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 25.11.2019 16:59

  MDI ENERGIA SA (33/2019) Korekta Śródrocznego Skróconego SF za okres 1.01 - 30.09.2019 r.

 • 22.11.2019 17:07

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 12.11.2019 13:06

  MDI ENERGIA SA (32/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytu

 • 28.10.2019 16:44

  MDI ENERGIA SA (31/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytu

 • 22.10.2019 09:34

  MDI Energia ma umowę na budowę 74 elektrowni fotowoltaicznych za 15,85 mln euro

 • 22.10.2019 09:16

  MDI ENERGIA SA (30/2019) Umowa na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych

 • 08.10.2019 14:44

  MDI ENERGIA SA (29/2019) Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy.

 • 24.09.2019 14:14

  MDI ENERGIA SA (28/2019) Zawarcie aneksów do umów kredytu

 • 19.09.2019 14:49

  MDI ENERGIA SA (27/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytu

 • 18.09.2019 14:04

  MDI ENERGIA SA (26/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MDI Energia S.A.

 • 17.09.2019 17:22

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 06.09.2019 15:40

  MDI ENERGIA SA (25/2019) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 04.09.2019 10:06

  MDI ENERGIA SA (24/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytu.

 • 10.07.2019 16:03

  MDI ENERGIA SA (19/2019) Rozstrzygnięcie przetargu o udzielenie zamówienia

 • 21.05.2019 12:43

  MDI ENERGIA SA (10/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - sprostowanie omyłki pisarskiej

 • 20.05.2019 16:15

  MDI ENERGIA SA (10/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 20.05.2019 15:27

  MDI ENERGIA SA (9/2019) Nieodbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 18.04.2019 15:08

  MDI ENERGIA SA (8/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 17.04.2019 16:12

  MDI ENERGIA SA (7/2019) Rekomendacja w zakresie podziału zysku MDI Energia S.A. za 2018 rok

 • 28.03.2019 20:59

  MDI ENERGIA SA (6/2019) Pismo od mBank S.A.

 • 28.03.2019 20:58

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 01.03.2019 20:02

  MDI Energia ma przedwstępną umowę z VisaVento Bau na rozbudowę parku wiatrowego Krzanowice I

 • 01.03.2019 19:18

  MDI ENERGIA SA (5/2019) Zawarcie umowy przedwstępnej.

 • 13.02.2019 08:55

  MDI ENERGIA SA (4/2019) Powołanie Członka Zarządu Spółki

 • 13.02.2019 08:50

  MDI ENERGIA SA (3/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 31.01.2019 15:44

  MDI ENERGIA SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 03.01.2019 16:04

  MDI ENERGIA SA (1/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MDI Energia S.A.

 • 23.11.2018 17:01

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 23.11.2018 15:20

  MDI ENERGIA SA (23/2018) Zawarcie aneksów do umów kredytu.

 • 22.11.2018 20:50

  MDI ENERGIA SA (22/2018) Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej

 • 15.11.2018 11:42

  MDI ENERGIA SA (21/2018) Umowa ramowa o współpracy z Polską Grupą Biogazową S.A.

 • 24.09.2018 14:31

  MDI ENERGIA SA (20/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytu.

 • 21.09.2018 11:27

  MDI ENERGIA SA (19/2018) Uzupełnienie "Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku."

 • 14.09.2018 17:02

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 30.08.2018 14:52

  MDI ENERGIA SA (18/2018) Przydział obligacji serii BW.

 • 29.08.2018 11:46

  MDI ENERGIA SA (17/2018) Rejestracja zmian w Statucie Spółki w KRS

 • 25.07.2018 14:34

  MDI ENERGIA SA (16/2018) Zawarcie aneksów do umów kredytu.

 • 21.06.2018 14:16

  MDI ENERGIA SA (15/2018) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A. w dniu 20 czerwca 2018 roku uchwały o wypłacie dywidendy.

 • 21.06.2018 14:09

  MDI Energia wypłaci 0,08 zł dywidendy na akcję

 • 21.06.2018 14:02

  MDI ENERGIA SA (14/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 20 czerwca 2018 roku

 • 21.06.2018 13:12

  MDI ENERGIA SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 20 czerwca 2018 r.

 • 11.06.2018 11:07

  MDI ENERGIA SA (12/2018) Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

 • 06.06.2018 10:50

  MDI ENERGIA SA (11/2018) Korekta raportu bieżącego nr 11/2018 - Oddalenie wniosku o upadłość - uzupełnienie.

 • 30.05.2018 16:06

  MDI ENERGIA SA (11/2018) Oddalenie wniosku o upadłość

 • 24.05.2018 16:31

  MDI Energia chce wypłacić 0,08 zł dywidendy na akcję

 • 24.05.2018 16:22

  MDI ENERGIA SA (10/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

 • 24.05.2018 16:21

  MDI ENERGIA SA (9/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 15.05.2018 17:02

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 26.04.2018 20:02

  MDI ENERGIA SA (8/2018) Wniosek wierzyciela do Sądu Rejonowego w Warszawie

 • 24.04.2018 09:21

  MDI ENERGIA SA (7/2018) Pismo biegłego rewidenta uzupełniające przekazane dotychczas informacje nt. rozwiązania umowy o badanie sprawozdań finansowych

 • 19.04.2018 15:18

  MDI ENERGIA SA (6/2018) Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdań finansowych

 • 18.04.2018 11:57

  MDI ENERGIA SA (5/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 03.04.2018 17:05

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 03.04.2018 16:05

  MDI ENERGIA SA (4/2018) Korekta Rocznego Raportu za 2017 rok

 • 29.03.2018 16:12

  MDI ENERGIA SA (3/2018) Pismo od mBank S.A.

 • 28.03.2018 17:15

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 31.01.2018 13:12

  MDI ENERGIA SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 04.01.2018 17:09

  MDI ENERGIA SA (1/2018) Nabycie akcji własnych.

 • 29.12.2017 18:17

  MDI ENERGIA SA (27/2017) Nabycie akcji własnych.

 • 28.12.2017 16:13

  MDI ENERGIA SA (26/2017) Przydział obligacji serii AW.

 • 27.12.2017 17:07

  MDI ENERGIA SA (25/2017) Emisja obligacji serii AW, BW, CW.

 • 14.12.2017 16:23

  MDI Energia przygotowuje program emisji obligacji o wartości do 20 mln zł

 • 14.12.2017 15:59

  MDI ENERGIA SA (24/2017) Prace nad programem emisji obligacji.

 • 29.11.2017 15:19

  MDI ENERGIA SA (23/2017) Zawarcie aneksów do umów kredytu.

 • 14.11.2017 09:50

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 19.10.2017 10:49

  MDI ENERGIA SA (22/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 02.10.2017 12:46

  MDI ENERGIA SA (21/2017) Zmiany w składzie Zarządu MDI Energia S.A.

 • 29.09.2017 16:25

  MDI ENERGIA SA (20/2017) Przedłużenie umowy finansowania działalności MDI Energia S.A. przez Deutsche Bank Polska S.A.

 • 07.09.2017 13:20

  MDI ENERGIA SA (19/2017) Informacja od Akcjonariusza o zamiarze sprzedaży akcji.

 • 07.09.2017 13:13

  MDI ENERGIA SA (18/2017) Informacja od Akcjonariusza o sprzedaży akcji.

 • 31.08.2017 15:27

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 14.07.2017 14:28

  MDI ENERGIA SA (17/2017) Zawarcie aneksów do umów.

 • 04.07.2017 09:40

  MDI ENERGIA SA (16/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

 • 30.06.2017 16:27

  MDI ENERGIA SA (15/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku.

 • 30.06.2017 14:17

  MDI ENERGIA SA (14/2017) Zawarcie aneksów do umów kredytu.

 • 08.06.2017 14:49

  MDI ENERGIA SA (12/2017) Korekta Raportu Bieżącego 12/2017 z dnia 02 czerwca 2017 "Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI Energia S.A."

 • 02.06.2017 16:36

  MDI ENERGIA SA (13/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

 • 02.06.2017 16:35

  MDI ENERGIA SA (12/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

 • 02.06.2017 12:57

  MDI ENERGIA SA (11/2017) Zawarcie aneksów do umów kredytu.

 • 16.05.2017 15:57

  MDI Energia chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję

 • 16.05.2017 15:48

  MDI ENERGIA SA (10/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

 • 16.05.2017 15:46

  MDI ENERGIA SA (9/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

 • 15.05.2017 12:10

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 08.05.2017 14:56

  MDI ENERGIA SA (8/2017) Informacja od akcjonariusza o zamiarze sprzedaży akcji.

 • 21.03.2017 21:36

  MDI ENERGIA SA (7/2017) Informacja o zmianie wstępnych, szacunkowych, niezaudytowanych wynikach finansowych MDI Energia S.A. za 2016 rok opublikowanych w Raporcie Bieżącym 6/2017 z dnia 15 marca 2017 roku.

 • 21.03.2017 21:31

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 15.03.2017 17:01

  MDI ENERGIA SA (6/2017) Informacja o wstępnych, szacunkowych, niezaudytowanych wynikach finansowych MDI Energia S.A. za 2016 rok.

 • 27.02.2017 13:02

  MDI ENERGIA SA (5/2017) Rejestracja akcji serii B, C i D w KDPW

 • 24.02.2017 14:26

  MDI ENERGIA SA (4/2017) Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii B,C,D

 • 24.02.2017 13:19

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D spółki MDI ENERGIA S.A.

 • 21.02.2017 15:31

  MDI ENERGIA SA (3/2017) Rejestracja akcji serii C i D w KDPW

 • 17.02.2017 14:56

  MDI Energia ma list intencyjny ws. budowy biurowca za 30,65 mln zł

 • 17.02.2017 14:45

  MDI ENERGIA SA (2/2017) Podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji inwestycji w Lublinie

 • 23.01.2017 10:24

  MDI ENERGIA SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 21.12.2016 16:33

  MDI ENERGIA SA (68/2016) Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

 • 21.12.2016 16:23

  MDI ENERGIA SA (67/2016) Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu

 • 16.12.2016 15:01

  MDI ENERGIA SA (66/2016) Zawarcie znaczącej umowy

 • 14.12.2016 15:00

  MDI ENERGIA SA (65/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 13.12.2016 16:21

  MDI ENERGIA SA (64/2016) Zawarcie znaczących umów

 • 06.12.2016 11:01

  MDI ENERGIA SA (63/2016) Zawarcie znaczącej umowy

 • 06.12.2016 09:31

  MDI ENERGIA SA (62/2016) Zawarcie aneksów do umów znaczących (umów kredytu)

 • 01.12.2016 16:02

  MDI ENERGIA SA (61/2016) Zawarcie aneksów do umów znaczących (umów kredytu)

 • 25.11.2016 13:06

  MDI ENERGIA SA (60/2016) Zawarcie znaczącej umowy

 • 25.11.2016 13:04

  MDI ENERGIA SA (59/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 16.11.2016 14:12

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 16.11.2016 13:52

  MDI ENERGIA SA (58/2016) Korekta Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego za okres 1.01.2016-30.09.2016 roku

 • 14.11.2016 15:30

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 10.11.2016 17:13

  MDI ENERGIA SA (57/2016) Odwołanie Zarządu i Powołanie Zarządu nowej kadencji

 • 09.11.2016 15:48

  MDI Energia chce przeznaczać co najmniej 50 proc. zysku na dywidendę

 • 09.11.2016 15:26

  MDI ENERGIA SA (56/2016) Przyjęcie nowej polityki dywidendy spółki MDI Energia S.A.

 • 25.10.2016 16:34

  MDI ENERGIA SA (55/2016) Zawarcie znaczącej umowy

 • 13.10.2016 14:57

  MDI ENERGIA SA (54/2016) Rozwiązanie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji

 • 30.09.2016 14:17

  MDI ENERGIA SA (53/2016) Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (umowy kredytu)

 • 23.09.2016 15:08

  MDI ENERGIA SA (52/2016) Spodziewana zmiana poziomu przychodów

 • 15.09.2016 10:34

  MDI ENERGIA SA (51/2016) Zawarcie znaczącej umowy

 • 09.09.2016 15:43

  MDI ENERGIA SA (50/2016) Zawarcie trzech znaczących umów

 • 31.08.2016 18:00

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 05.08.2016 14:32

  MDI ENERGIA SA (49/2016) Zawarcie znaczącej umowy

 • 04.08.2016 15:52

  MDI ENERGIA SA (48/2016) Zawarcie znaczącej umowy

 • 04.08.2016 15:46

  MDI ENERGIA SA (47/2016) Zawarcie znaczącej umowy

 • 04.08.2016 15:21

  MDI ENERGIA SA (46/2016) Zawarcie znaczącej umowy

 • 01.08.2016 11:31

  MDI ENERGIA SA (45/2016) Zawarcie znaczącej umowy

 • 04.07.2016 17:03

  MDI ENERGIA SA Zawarcie aneksów do umów znaczących (umów kredytu)

 • 04.07.2016 16:44

  MDI ENERGIA SA Postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie o umorzeniu postępowania.

 • 01.07.2016 17:35

  MDI ENERGIA SA Zawarcie aneksów do znaczących umów

 • 28.06.2016 16:44

  MDI ENERGIA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r.

 • 28.06.2016 16:31

  MDI ENERGIA SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

 • 21.06.2016 21:59

  MDI ENERGIA SA Wniosek wierzyciela do Sądu Rejonowego w Warszawie

 • 20.06.2016 17:07

  MDI ENERGIA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 20.06.2016 17:00

  MDI ENERGIA SA Rozwiązanie znaczącej umowy

 • 31.05.2016 11:32

  MDI ENERGIA SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

 • 31.05.2016 11:16

  MDI ENERGIA SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A.

 • 19.05.2016 16:23

  MDI ENERGIA SA Zawarcie aneksu do umowy

 • 16.05.2016 18:24

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 16.05.2016 18:22

  MDI ENERGIA SA Zawarcie aneksu do umowy

 • 29.04.2016 15:41

  MDI ENERGIA SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MDI Energia S.A.

 • 28.04.2016 15:45

  MDI ENERGIA SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • 28.04.2016 15:37

  MDI ENERGIA SA Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 28.04.2016 15:33

  MDI ENERGIA SA Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 25.04.2016 16:48

  MDI ENERGIA SA Rejestracja zmian w statucie Spółki

 • 22.04.2016 17:25

  MDI ENERGIA SA Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 • 25.03.2016 16:42

  MDI ENERGIA SA Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

 • 25.03.2016 15:49

  GPW: przystąpienie do programu wspierania płynności

 • 24.03.2016 18:25

  GPW: BZ WBK animatorem rynku dla akcji MDI ENERGIA i RUBICON PARTNERS

 • 24.03.2016 18:24

  GPW: BZ WBK animatorem MDI ENERGIA i RUBICON PARTNERS

 • 24.03.2016 16:24

  MDI ENERGIA SA Animator Emitenta

 • 22.03.2016 01:58

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 20:03

  MDI ENERGIA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 10.03.2016 15:36

  MDI ENERGIA SA Rejestracja akcji serii B w KDPW

 • 09.03.2016 15:58

  MDI ENERGIA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 9 marca 2016 r.

 • 09.03.2016 15:40

  MDI ENERGIA SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 9 marca 2016 roku

 • 07.03.2016 14:43

  Ipopema 12 FIZ Aktywów Niepublicznych wzywa do sprzedaży 0,025 proc. akcji MDI Energia

 • 02.03.2016 10:22

  MDI ENERGIA SA Zmiana wartości nominalnej akcji w rejestrze KDPW

 • 01.03.2016 09:47

  MDI ENERGIA SA Odstąpienie od umowy

 • 11.02.2016 18:46

  MDI ENERGIA SA Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

 • 11.02.2016 18:18

  MDI ENERGIA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI Energia S.A. (dawniej: Skystone Capital S.A.)

 • 11.02.2016 14:33

  MDI ENERGIA SA Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką MDI S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 27.01.2016 15:19

  MDI ENERGIA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 26.01.2016 16:40

  MDI ENERGIA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 25 stycznia 2016 r.

 • 26.01.2016 15:35

  MDI ENERGIA SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 25 stycznia 2016 roku

 • 21.01.2016 18:47

  MDI ENERGIA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 21.01.2016 18:40

  MDI ENERGIA SA Powołanie Członków Zarządu

 • 13.01.2016 10:12

  MDI ENERGIA SA Stanowisko zarządu dotyczące planowanego połączenia

 • 05.01.2016 16:45

  MDI ENERGIA SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 05.01.2016 12:40

  MDI ENERGIA SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • 04.01.2016 16:55

  MDI ENERGIA SA Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia

 • 04.01.2016 16:49

  MDI ENERGIA SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • 04.01.2016 16:42

  MDI ENERGIA SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • 04.01.2016 16:36

  MDI ENERGIA SA Zawarcie aneksu do umowy

 • 04.01.2016 16:32

  MDI ENERGIA SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • 04.01.2016 16:26

  MDI ENERGIA SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 04.01.2016 16:24

  MDI ENERGIA SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 04.01.2016 16:23

  MDI ENERGIA SA Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • 29.12.2015 17:10

  MDI ENERGIA SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 14.12.2015 18:36

  MDI ENERGIA SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia

 • 14.12.2015 18:21

  MDI ENERGIA SA Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A. (dawniej: Skystone Capital S.A.)

 • 14.12.2015 18:05

  MDI ENERGIA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI Energia S.A. (dawniej: Skystone Capital S.A.)

 • 14.12.2015 17:34

  MDI ENERGIA SA Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia spółki MDI Energia S.A. (dawniej: Skystone Capital S.A.) z siedzibą w Warszawie ze spółką MDI S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 14.12.2015 17:10

  MDI ENERGIA SA Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji - korekta

 • 11.12.2015 17:27

  MDI ENERGIA SA Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji

 • 11.12.2015 17:22

  MDI ENERGIA SA Zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii B, C i D

 • 11.12.2015 17:13

  MDI ENERGIA SA Zawarcie umów objęcia akcji na okaziciela serii B, C i D

 • 10.12.2015 15:03

  MDI ENERGIA SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MDI Energia S.A.

 • 10.12.2015 14:58

  MDI ENERGIA SA Rezygnacja Członka Zarządu MDI Energia S.A.

 • 07.12.2015 17:14

  SKYSTONE CAPITAL SA Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego

 • 07.12.2015 17:06

  SKYSTONE CAPITAL SA Rejestracja zmian w Statucie Spółki - zmiana nazwy Spółki

 • 24.11.2015 16:52

  SKYSTONE CAPITAL SA Odwołanie Prokury Samoistnej

 • 24.11.2015 16:47

  SKYSTONE CAPITAL SA Odwołanie Prokury Samoistnej

 • 13.11.2015 17:07

  SKYSTONE CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 04.11.2015 13:07

  SKYSTONE CAPITAL SA Rezygnacja Prezesa Zarządu Skystone Capital S.A.

 • 30.10.2015 18:09

  SKYSTONE CAPITAL SA Zwolnienie z poręczeń umów kredytowych byłej spółki zależnej Viatron S.A.

 • 31.08.2015 17:07

  SKYSTONE CAPITAL SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 24.08.2015 15:16

  SKYSTONE CAPITAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 20 sierpnia 2015 r., po przerwie w obradach zarządzonej przez NWZ w dniu 17 sierpnia 2015 r.

 • 21.08.2015 19:13

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Biogazownia Bielany Sp. z o.o.

 • 21.08.2015 14:20

  SKYSTONE CAPITAL SA Uzupełnienie raportu numer 60/2015 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

 • 21.08.2015 10:29

  SKYSTONE CAPITAL SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A.

 • 21.08.2015 10:24

  SKYSTONE CAPITAL SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 20 sierpnia 2015 roku, po przerwie zarządzonej przez NWZ w dniu 17 sierpnia 2015 r. Informacja o zgłoszonych sprzeciwach.

 • 18.08.2015 15:36

  SKYSTONE CAPITAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 17 sierpnia 2015 r.

 • 18.08.2015 15:22

  SKYSTONE CAPITAL SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 17 sierpnia 2015 roku. Przerwa w obradach.

 • 18.08.2015 13:30

  SKYSTONE CAPITAL SA Uzupełnienie raportu numer 55/2015 w sprawie powołania Członków Zarządu

 • 14.08.2015 16:48

  SKYSTONE CAPITAL SA Powołanie Członków Zarządu

 • 12.08.2015 14:30

  SKYSTONE CAPITAL SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 07.08.2015 09:15

  Skystone Capital chce wyemitować nowe akcje i wprowadzić pośrednio MDI na GPW

 • 24.07.2015 16:53

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Elektrownie Wodne Zeneris Plus Sp. z o.o.

 • 24.07.2015 16:50

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Zespół Elektrowni Wodnych Zeneris Sp. z o.o.

 • 24.07.2015 16:49

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Biogaz Zeneris Tech Sp. z o.o.

 • 17.07.2015 20:00

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie umowy znaczącej (umowy przelewu wierzytelności) przez Emitenta

 • 17.07.2015 19:53

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Biogaz Zeneris Sp. z o.o.

 • 17.07.2015 19:14

  SKYSTONE CAPITAL SA Projekty uchwał i załączników na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

 • 17.07.2015 18:58

  SKYSTONE CAPITAL SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

 • 07.07.2015 13:42

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez Emitenta

 • 01.07.2015 16:16

  SKYSTONE CAPITAL SA Korekta raportu - błędny numer raportu

 • 01.07.2015 15:38

  SKYSTONE CAPITAL SA Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. do Zarządu Spółki

 • 23.06.2015 18:05

  SKYSTONE CAPITAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 22 czerwca 2015 r., po przerwie w obradach zarządzonej przez ZWZ w dniu 11 czerwca 2015 r.

 • 23.06.2015 17:23

  SKYSTONE CAPITAL SA Wybór nowej kadencji Rady Nadzorczej

 • 23.06.2015 17:00

  SKYSTONE CAPITAL SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 22 czerwca 2015 roku

 • 15.06.2015 15:47

  SKYSTONE CAPITAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 r.

 • 15.06.2015 15:44

  SKYSTONE CAPITAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 r.

 • 15.06.2015 15:44

  SKYSTONE CAPITAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 r.

 • 12.06.2015 16:04

  SKYSTONE CAPITAL SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku. Przerwa w obradach.

 • 10.06.2015 23:09

  SKYSTONE CAPITAL SA Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

 • 10.06.2015 17:39

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta

 • 29.05.2015 17:08

  SKYSTONE CAPITAL SA Rejestracja zmian w statucie - zmiana adresu siedziby Spółki

 • 22.05.2015 17:41

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie umowy znaczącej (umowy pożyczki) przez Emitenta

 • 21.05.2015 17:06

  SKYSTONE CAPITAL SA Niespełnienie się warunków dotyczących zawartej umowy znaczącej

 • 21.05.2015 16:34

  SKYSTONE CAPITAL SA Wniosek Akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 czerwca 2015 r.

 • 15.05.2015 17:16

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie umowy znaczącej (ubezpieczenia) przez spółkę zależną Emitenta

 • 15.05.2015 17:08

  SKYSTONE CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 14.05.2015 18:05

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

 • 14.05.2015 17:18

  SKYSTONE CAPITAL SA Informacja o umorzeniu egzekucji sądowej spółki zależnej Emitenta

 • 14.05.2015 17:02

  SKYSTONE CAPITAL SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

 • 14.05.2015 16:43

  SKYSTONE CAPITAL SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skystone Capital S.A. na 11 czerwca 2015 r.

 • 07.05.2015 16:37

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

 • 04.05.2015 18:06

  SKYSTONE CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 04.05.2015 18:04

  SKYSTONE CAPITAL SA Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku

 • 30.04.2015 08:52

  SKYSTONE CAPITAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 30.04.2015 08:47

  SKYSTONE CAPITAL SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 29.04.2015 17:41

  SKYSTONE CAPITAL SA Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A. do Zarządu Spółki

 • 28.04.2015 18:35

  SKYSTONE CAPITAL SA Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących przez Emitenta

 • 27.04.2015 17:41

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

 • 23.04.2015 18:23

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie umowy znaczącej (umowy pożyczki) przez Emitenta

 • 23.04.2015 17:41

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie umowy znaczącej (umowy przelewu wierzytelności) przez Emitenta

 • 14.04.2015 18:42

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie umowy znaczącej (umowy pożyczki) przez Emitenta

 • 10.04.2015 17:59

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

 • 10.04.2015 16:52

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie umowy zbycia nieruchomości Emitenta

 • 26.03.2015 17:27

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

 • 23.03.2015 13:07

  SKYSTONE CAPITAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 18 marca 2015 r.

 • 19.03.2015 18:17

  SKYSTONE CAPITAL SA Wypowiedzenie umowy znaczącej zawartej z jednostką zależną od Emitenta

 • 19.03.2015 17:59

  SKYSTONE CAPITAL SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Skystone Capital S.A.

 • 19.03.2015 17:20

  SKYSTONE CAPITAL SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 18 marca 2015 roku

 • 13.03.2015 19:00

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

 • 27.02.2015 17:29

  SKYSTONE CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QS

 • 20.02.2015 19:33

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

 • 20.02.2015 13:31

  SKYSTONE CAPITAL SA Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skystone Capital S.A.

 • 20.02.2015 13:21

  SKYSTONE CAPITAL SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SKYSTONE CAPITAL S.A.

 • 17.02.2015 13:00

  SKYSTONE CAPITAL SA Ujawnienie stanu posiadania (Sławomir Halaba)

 • 17.02.2015 12:51

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 02.02.2015 10:26

  SKYSTONE CAPITAL SA Korekta raportu bieżącego nr 24/2014 w sprawie rejestracji obniżenia kapitału zakładowego

 • 30.01.2015 16:32

  SKYSTONE CAPITAL SA Ujawnienie stanu posiadania (MBMB Sp. z o.o.)

 • 30.01.2015 12:13

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 29.01.2015 17:37

  SKYSTONE CAPITAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 28 stycznia 2015 r.

 • 29.01.2015 16:43

  SKYSTONE CAPITAL SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 28 stycznia 2015 roku. Informacja o zgłoszonym sprzeciwie.

 • 27.01.2015 18:51

  SKYSTONE CAPITAL SA Informacja o zwolnieniu z poręczeń umów kredytowych byłej spółki zależnej (Ozen Plus Sp. z o.o.)

 • 23.01.2015 15:51

  SKYSTONE CAPITAL SA Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 16.01.2015 16:52

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej przez Emitenta

 • 23.12.2014 16:51

  SKYSTONE CAPITAL SA projekty uchwał na NWZA

 • 23.12.2014 16:47

  SKYSTONE CAPITAL SA zwołanie NWZA na 28 stycznia 2015 r.

 • 17.12.2014 18:17

  SKYSTONE CAPITAL SA zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta

 • 14.11.2014 15:30

  SKYSTONE CAPITAL SA zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie

 • 14.11.2014 15:02

  SKYSTONE CAPITAL SA rezygnacja członka RN oraz powołanie do zarządu

 • 14.11.2014 14:50

  SKYSTONE CAPITAL SA wykaz akcjonariuszy

 • 07.11.2014 19:48

  SKYSTONE CAPITAL SA uchwały podjęte na NWZ w dniu 7 listopada 2014 roku.

 • 06.11.2014 18:03

  SKYSTONE CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 06.11.2014 12:40

  SKYSTONE CAPITAL SA proces scalenia akcji: informacja z KDPW o liczbie niedoborów scaleniowych

 • 04.11.2014 17:30

  SKYSTONE CAPITAL SA Zmiana terminu przekazania raportu za III kwartał 2014 roku

 • 31.10.2014 13:41

  SKYSTONE CAPITAL SA proces scalenia akcji: uchwała KDPW w sprawie scalenia akcji

 • 24.10.2014 19:59

  SKYSTONE CAPITAL SA proces scalenia akcji: zwiększenie liczby akcji przeznaczonych na pokrycie niedoborów scaleniowych

 • 24.10.2014 19:55

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki SKYSTONE CAPITAL SA

 • 24.10.2014 18:52

  SKYSTONE CAPITAL SA proces scalenia akcji: uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami

 • 24.10.2014 18:10

  SKYSTONE CAPITAL SA proces scalenia akcji: złożenie wniosków do GPW i KDPW, harmonogram scalenia

 • 24.10.2014 18:09

  SKYSTONE CAPITAL SA wyznaczenie dnia referencyjnego w procesie scalenia akcji na 31 października 2014 r. i prośba do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji

 • 17.10.2014 17:18

  SKYSTONE CAPITAL SA proces scalenia akcji: wycofanie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami, złożonego do GPW 13 października 2014 r.

 • 15.10.2014 15:13

  SKYSTONE CAPITAL SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 10 października 2014 roku o godz. 14.00

 • 15.10.2014 14:51

  SKYSTONE CAPITAL SA wykaz akcjonariuszy

 • 13.10.2014 17:20

  SKYSTONE CAPITAL SA proces scalenia akcji: złożenie wniosków do GPW i KDPW, harmonogram scalenia

 • 13.10.2014 17:18

  SKYSTONE CAPITAL SA wyznaczenie dnia referencyjnego w procesie scalenia akcji na 27 października 2014 r. i prośba do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji

 • 13.10.2014 16:23

  SKYSTONE CAPITAL SA sprzeciwy do uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. w dniu 10 października 2014 roku o godz. 11.00.

 • 11.10.2014 15:41

  SKYSTONE CAPITAL SA Uchwały podjęte na NWZ 10 października 2014 roku o godz. 14.00. Przerwa w obradach.

 • 11.10.2014 15:40

  SKYSTONE CAPITAL SA Uchwały podjęte na NWZ 10 października 2014 roku0. Przerwa w obradach.

 • 24.09.2014 11:32

  SKYSTONE CAPITAL SA ujawnienie stanu posiadania (Sławomir Halaba)

 • 24.09.2014 11:25

  SKYSTONE CAPITAL SA nabycie akcji spółki

 • 19.09.2014 18:50

  GPW: Wznowienie obrotu akcjami spółki SKYSTONE CAPITAL

 • 19.09.2014 18:47

  GPW: Wznowienie obrotu akcjami spółki SKYSTONE CAPITAL

 • 19.09.2014 18:12

  SKYSTONE CAPITAL SA proces scalenia akcji: uchwały KDPW i GPW podjęte po stwierdzeniu braku możliwości dojścia scalenia do skutku

 • 19.09.2014 13:39

  SKYSTONE CAPITAL SA proces scalenia akcji: informacja z KDPW o liczbie niedoborów scaleniowych

 • 18.09.2014 16:29

  SKYSTONE CAPITAL SA zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi

 • 12.09.2014 19:22

  SKYSTONE CAPITAL SA projekty uchwał na NWZ w dniu 10 października 2014 r., godz. 14.00

 • 12.09.2014 19:17

  SKYSTONE CAPITAL SA zwołanie NWZ na dzień 10 października 2014 r., na godz. 14.00

 • 12.09.2014 19:16

  SKYSTONE CAPITAL SA projekty uchwał na NWZ zwołane na 10 października 2014 r., na godz. 11.00

 • 12.09.2014 19:06

  SKYSTONE CAPITAL SA zwołanie NWZ na 10 października 2014 r., na godz. 11.00

 • 05.09.2014 17:06

  SKYSTONE CAPITAL SA korekta raportu bieżącego nr 52/2014

 • 05.09.2014 10:47

  SKYSTONE CAPITAL SA proces scalenia akcji: uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji

 • 05.09.2014 10:42

  SKYSTONE CAPITAL SA umorzenie akcji własnych w związku z procesem scalenia akcji

 • 03.09.2014 16:32

  SKYSTONE CAPITAL SA Proces scalenia akcji: uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami

 • 02.09.2014 19:29

  GPW: Zawieszenie obrotu akcjami SKYSTONE CAPITAL

 • 01.09.2014 16:59

  SKYSTONE CAPITAL SA proces scalenia akcji: złożenie wniosków do GPW i KDPW, harmonogram scalenia

 • 29.08.2014 21:18

  SKYSTONE CAPITAL SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 29.08.2014 18:35

  SKYSTONE CAPITAL SA wyznaczenie dnia referencyjnego w procesie scalenia akcji na 15 września 2014 r. i prośba do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji

 • 28.08.2014 14:04

  SKYSTONE CAPITAL SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27 sierpnia 2014 roku, po przerwie w obradach, zarządzonej przez WZ spółki dnia 13 sierpnia 2014

 • 28.08.2014 12:55

  SKYSTONE CAPITAL SA ujawnienie stanu posiadania (Carlson Ventures International Limited)

 • 27.08.2014 19:04

  SKYSTONE CAPITAL SA uchwały podjęte na ZWZ w dniu 27 sierpnia 2014 roku. informacja o zgłoszonych sprzeciwach.

 • 13.08.2014 16:20

  SKYSTONE CAPITAL SA wykaz akcjonariuszy

 • 13.08.2014 15:03

  SKYSTONE CAPITAL SA uchwały podjęte na ZWZ 13 sierpnia 2014 r. przerwa w obradach

 • 13.08.2014 12:27

  SKYSTONE CAPITAL SA - oddelegowanie członka rady nadzorczej do wykonywania obowiązków członka zarządu

 • 08.08.2014 15:15

  SKYSTONE CAPITAL SA - rezygnacja wiceprezesa zarządu

 • 01.08.2014 11:37

  SKYSTONE CAPITAL SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30 lipca 2014 r.

 • 31.07.2014 15:37

  SKYSTONE CAPITAL SA zmiany w składzie Rady nadzorczej

 • 31.07.2014 15:30

  SKYSTONE CAPITAL SA uchwały podjęte na ZWZ w dniu 30 lipca 2014 roku, przerwa w obradach.

 • 29.07.2014 16:33

  SKYSTONE CAPITAL SA rezygnacja członka Rady nadzorczej

 • 25.07.2014 13:36

  SKYSTONE CAPITAL SA plan scalenia akcji spółki Skystone Capital S.A.

 • 04.07.2014 15:35

  SKYSTONE CAPITAL SA projekty uchwał na ZWZA

 • 04.07.2014 15:29

  SKYSTONE CAPITAL SA zwołanie ZWZA

 • 03.07.2014 18:56

  SKYSTONE CAPITAL SA umowa znacząca - zbycie aktywów o znacznej wartości (Viatron)

 • 03.07.2014 18:52

  SKYSTONE CAPITAL SA spełnienie się warunków umowy znaczącej

 • 03.07.2014 18:47

  SKYSTONE CAPITAL SA przejście tytułu prawnego do wierzytelności stanowiących przedmiot umowy znaczącej

 • 30.06.2014 07:47

  SKYSTONE CAPITAL SA spełnienie się warunku umowy znaczącej

 • 30.06.2014 07:46

  SKYSTONE CAPITAL SA wykup obligacji serii J

 • 30.06.2014 07:46

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 30.06.2014 07:45

  SKYSTONE CAPITAL SA zawarcie umowy znaczącej

 • 30.06.2014 07:45

  SKYSTONE CAPITAL SA zawarcie umowy znaczącej

 • 30.06.2014 07:44

  SKYSTONE CAPITAL SA zawarcie umowy znaczącej (umowy przyrzeczone)

 • 27.06.2014 18:08

  SKYSTONE CAPITAL SA rejestracja obniżenia kapitału zakładowego

 • 26.06.2014 16:40

  SKYSTONE CAPITAL SA Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 26.06.2014 08:05

  SKYSTONE CAPITAL SA spełnienie się warunku umowy znaczącej

 • 26.06.2014 08:05

  SKYSTONE CAPITAL SA spełnienie się warunków umowy znaczącej

 • 24.06.2014 16:53

  SKYSTONE CAPITAL SA spełnienie się warunku umowy znaczącej

 • 23.06.2014 17:11

  SKYSTONE CAPITAL SA Ujawnienie stanu posiadania (Carlson Ventures International Limited)

 • 17.06.2014 18:03

  SKYSTONE CAPITAL SA Spełnienie się warunku umowy znaczącej

 • 11.06.2014 16:34

  SKYSTONE CAPITAL SA zawarcie umowy znaczącej przez emitenta

 • 11.06.2014 16:31

  SKYSTONE CAPITAL SA zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta

 • 06.06.2014 17:11

  SKYSTONE CAPITAL SA wykup obligacji serii E

 • 23.05.2014 14:42

  SKYSTONE CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr