Medicalgorithmics SA

skrót: MDG

Brak kursu dla wybranej firmy

Firma działająca w branży wysokiej technologii. Jest dostawcą rozwiązań systemowych oraz algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Koncentruje się na produkcji i rozwoju swojego flagowego produktu, czyli PocketECG – najbardziej zaawansowanego technologicznie na świecie systemu, służącego do zdalnego monitorowania zaburzeń pracy serca.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
PZU OFE Złota JesieńNWZ472 00013,09%472 00013,09%
NN OFEportfel448 58612,43%448 58612,43%
Dziubiński MarekWZA400 00011,00%400 00011,00%
Rockbridge TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne180 5335,01%180 5335,01%

Kategoria • 11.01.2021 11:04

  Medicalgorithmics złożył w grudniu 6,9 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli

 • 11.01.2021 10:56

  MEDICALGORITHMICS SA (2/2021) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w grudniu 2020 r.

 • 02.01.2021 14:31

  MEDICALGORITHMICS SA (1/2021) Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 31.12.2020 20:50

  MEDICALGORITHMICS SA (47/2020) Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy zakupu 25% udziałów w spółce Medi-Lynx i określenie warunków zapłaty zobowiązania wekslowego

 • 10.12.2020 15:58

  Medicalgorithmics złożył w listopadzie 6,6 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli

 • 10.12.2020 15:51

  MEDICALGORITHMICS SA (46/2020) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w listopadzie 2020 r.

 • 04.12.2020 19:32

  MEDICALGORITHMICS SA (45/2020) Uruchomienie kredytu zaciągniętego przez Spółkę w Banku Millenium S.A.

 • 25.11.2020 16:02

  Medicalgorithmics spodziewa się w XI i XII mniejszej liczby procedur medycznych niż w X

 • 24.11.2020 18:10

  Medicalgorithmics miał w III kw. 3,4 mln zł straty netto

 • 24.11.2020 17:25

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 10.11.2020 11:12

  Medicalgorithmics złożył we wrześniu 8,2 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli

 • 10.11.2020 10:53

  MEDICALGORITHMICS SA (44/2020) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w październiku 2020 r.

 • 02.11.2020 15:46

  Spółka zależna Medicalgorithmics ma umowę z komercyjnym ubezpieczycielem z USA

 • 02.11.2020 15:34

  MEDICALGORITHMICS SA (43/2020) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 12.10.2020 14:51

  Medicalgorithmics złożył we wrześniu 7,35 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli

 • 12.10.2020 14:40

  MEDICALGORITHMICS SA (42/2020) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych we wrześniu 2020 r.

 • 10.09.2020 14:09

  Medicalgorithmics złożył w sierpniu 7,2 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli

 • 10.09.2020 13:53

  MEDICALGORITHMICS SA (41/2020) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w sierpniu 2020 r.

 • 02.09.2020 16:47

  Medicalgorithmics będzie starał się utrzymać koszty w III i IV kw. jak najbliżej poziomu z II kw.

 • 01.09.2020 18:54

  Medicalgorithmics miał w II kw. 1,2 mln zł straty netto

 • 01.09.2020 18:11

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 27.08.2020 11:14

  Medicalgorithmics spodziewa się poprawy wyników w III kwartale (wywiad)

 • 21.08.2020 10:54

  Fundusze Rockbridge TFI mają poniżej 5 proc. akcji Medicalgorithmics

 • 21.08.2020 10:49

  MEDICALGORITHMICS SA (40/2020) Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 12.08.2020 18:03

  MEDICALGORITHMICS SA (39/2020) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 12 sierpnia 2020 r.

 • 12.08.2020 17:52

  MEDICALGORITHMICS SA (38/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 12 sierpnia 2020 r.

 • 10.08.2020 16:02

  Medicalgorithmics złożył w lipcu 7,4 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli

 • 10.08.2020 15:56

  MEDICALGORITHMICS SA (37/2020) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w lipcu 2020 r.

 • 10.06.2020 17:41

  MDG złożył w maju 5,9 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli, więcej o 20,2 proc. mdm

 • 10.06.2020 17:32

  MEDICALGORITHMICS SA (32/2020) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w maju 2020 r.

 • 28.05.2020 15:51

  MDG liczy na zwiększenie liczby wniosków o płatność w USA do 8 tys. w IV kw.

 • 26.05.2020 18:51

  Medicalgorithmics miał w I kw. 2020 roku 3,3 mln zł straty netto j. d.

 • 26.05.2020 18:30

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 18.05.2020 13:24

  Medicalgorithmics spodziewa się w II kw. '20 spadku przychodów, ale też spadku kosztów (wywiad)

 • 18.05.2020 11:29

  MEDICALGORITHMICS SA (31/2020) Zwiększenie zaangażowania powyżej 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 11.05.2020 16:06

  MDG złożył w kwietniu 4,9 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli, 35 proc. mniej mdm

 • 11.05.2020 15:38

  MEDICALGORITHMICS SA (30/2020) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w kwietniu 2020 r.

 • 11.05.2020 13:50

  MEDICALGORITHMICS SA (29/2020) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. - podsumowanie kosztów emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G

 • 06.05.2020 15:46

  MEDICALGORITHMICS SA (28/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G

 • 05.05.2020 14:39

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii G spółki MEDICALGORITHMICS SA

 • 30.04.2020 10:32

  Medicalgorithmics miał w 2019 roku 4,3 mln zł zysku netto (popr.)

 • 29.04.2020 19:11

  Medicalgorithmics miał w 2019 roku 4,3 mln zł straty netto

 • 29.04.2020 18:27

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 29.04.2020 18:24

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 14.04.2020 20:25

  MEDICALGORITHMICS SA (27/2020) Aktualizacja informacji na temat wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

 • 10.04.2020 17:33

  MEDICALGORITHMICS SA (26/2020) Powiadomienie o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

 • 10.04.2020 16:59

  MDG złożył w marcu 7.535 wniosków o płatność od ubezpieczycieli, 4 proc. więcej mdm

 • 10.04.2020 16:33

  MEDICALGORITHMICS SA (25/2020) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w marcu 2020 r.

 • 10.04.2020 12:07

  MEDICALGORITHMICS SA (24/2020) Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 08.04.2020 15:04

  MEDICALGORITHMICS SA (23/2020) Informacja o otrzymaniu interpretacji indywidualnej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie skorzystania z preferencji IP Box

 • 06.04.2020 13:35

  MEDICALGORITHMICS SA (22/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 23.03.2020 17:58

  MEDICALGORITHMICS SA (21/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

 • 18.03.2020 17:17

  MEDICALGORITHMICS SA (20/2020) Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

 • 10.03.2020 15:17

  MDG złożył w lutym 7.235 wniosków o płatność od ubezpieczycieli, 15,5 proc. więcej mdm

 • 10.03.2020 15:08

  MEDICALGORITHMICS SA (19/2020) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w lutym 2020 r.

 • 03.03.2020 11:57

  MEDICALGORITHMICS SA (18/2020) Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 18.02.2020 11:35

  Fundusze Rockbride TFI mają powyżej 5 proc. akcji Medicalgorithmics

 • 18.02.2020 11:29

  MEDICALGORITHMICS SA (17/2020) Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 11.02.2020 17:43

  MDG złożył w styczniu 6.262 wniosków o płatność od ubezpieczycieli, 14,3 proc. mniej mdm

 • 11.02.2020 17:19

  MEDICALGORITHMICS SA (16/2020) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w styczniu 2020 r.

 • 10.02.2020 13:30

  MEDICALGORITHMICS SA (15/2020) Podsumowanie oferty akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki

 • 29.01.2020 17:12

  Inwestorzy objęli całą emisję Medicalgorithmics; spółka pozyskała blisko 13,2 mln zł (opis)

 • 29.01.2020 16:55

  Inwestorzy objęli całą emisję 721.303 akcji Medicalgorithmics

 • 29.01.2020 16:40

  MEDICALGORITHMICS SA (14/2020) Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki

 • 28.01.2020 18:28

  MEDICALGORITHMICS SA (13/2020) Zmiana terminu zawarcia umów objęcia Akcji Serii G

 • 24.01.2020 13:14

  MEDICALGORITHMICS SA (12/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 23.01.2020 18:57

  Medicalgorithmics ustalił cenę emisyjną akcji serii G na 18,25 zł, sprzeda w ofercie 721.303 akcje

 • 23.01.2020 18:44

  MEDICALGORITHMICS SA (11/2020) Ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz zawarcie porozumienia cenowego do Umowy o Plasowanie

 • 21.01.2020 13:11

  MEDICALGORITHMICS SA (10/2020) Powołanie nowego Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.

 • 21.01.2020 12:50

  MEDICALGORITHMICS SA (9/2020) Korekta raportu bieżącego 7/2020 dotyczącego rozpoczęcia oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz zawarcia umowy o pla

 • 20.01.2020 13:21

  Fundusze Rockbride TFI mają poniżej 5 proc. akcji Medicalgorithmics

 • 20.01.2020 13:15

  MEDICALGORITHMICS SA (8/2020) Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 20.01.2020 09:16

  Medicalgorithmics rozpoczyna emisję akcji; book building ma zakończyć się 23 stycznia

 • 20.01.2020 08:55

  MEDICALGORITHMICS SA (7/2020) Rozpoczęcie oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oraz zawarcie umowy o plasowanie.

 • 20.01.2020 06:35

  Medicalgorithmics zakłada poprawę wyników i wzrost przychodów w II poł. '20 (wywiad)

 • 14.01.2020 10:24

  MEDICALGORITHMICS SA (6/2020) Korekta raportu bieżącego 2/2020 dotyczącego podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 r.

 • 13.01.2020 17:22

  MEDICALGORITHMICS SA (5/2020) Zaangażowanie Santander Bank Polska S.A. i CC Group sp. z o.o. w związku z zamiarem pozyskania przez Spółkę środków w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G

 • 10.01.2020 18:13

  Fundusze Rockbride TFI mają ponad 5 proc. akcji Medicalgorithmics

 • 10.01.2020 17:56

  MEDICALGORITHMICS SA (4/2020) Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 09.01.2020 17:10

  MDG złożył w grudniu 7.301 wniosków o płatność od ubezpieczycieli, 15,9 proc. więcej mdm

 • 09.01.2020 16:54

  MEDICALGORITHMICS SA (3/2020) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w grudniu 2019 r.

 • 07.01.2020 16:07

  Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o emisji do 721.303 akcji serii G

 • 07.01.2020 15:46

  MEDICALGORITHMICS SA (2/2020) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2020 roku

 • 07.01.2020 15:38

  MEDICALGORITHMICS SA (1/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 7 stycznia 2020 roku

 • 30.12.2019 12:52

  Aegon OFE zszedł poniżej 5 proc. na WZ Medicalgorithmics

 • 30.12.2019 12:41

  MEDICALGORITHMICS SA (44/2019) Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 17.12.2019 11:04

  Pekao IB obniżył cenę docelową Medicalgorithmics do 18 zł

 • 11.12.2019 13:21

  MDG złożył w listopadzie 6.300 wniosków o płatność od ubezpieczycieli

 • 11.12.2019 13:10

  MEDICALGORITHMICS SA (43/2019) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w listopadzie 2019 r.

 • 10.12.2019 17:06

  Medicalgorithmics zakłada wzrost przychodów rdr w '20

 • 10.12.2019 16:22

  MDG może funkcjonować bez emisji akcji; jej brak może ograniczyć inwestycje - zarząd

 • 10.12.2019 13:51

  Medicalgorithmics planuje emisję do 721.303 akcji serii G (opis)

 • 10.12.2019 13:30

  MEDICALGORITHMICS SA (42/2019) Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 7 stycznia 2020 roku

 • 10.12.2019 13:24

  MEDICALGORITHMICS SA (41/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A.

 • 10.12.2019 13:22

  Medicalgorithmics planuje emisję do 20 proc. nowych akcji

 • 10.12.2019 13:12

  MEDICALGORITHMICS SA (40/2019) Decyzje podjęte w toku przeglądu opcji strategicznych

 • 26.11.2019 18:38

  Medicalgorithmics miał w III kw. 2019 roku 80 tys. zł zysku netto j. d.

 • 26.11.2019 18:12

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 08.11.2019 15:39

  MDG złożył w październiku 7.232 wnioski o płatność od ubezpieczycieli, 10,9 proc. więcej mdm

 • 08.11.2019 15:16

  MEDICALGORITHMICS SA (39/2019) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w październiku 2019 r.

 • 10.10.2019 16:55

  MDG złożył we wrześniu 6.524 wnioski o płatność od ubezpieczycieli

 • 10.10.2019 16:39

  MEDICALGORITHMICS SA (38/2019) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych we wrześniu 2019 r.

 • 04.10.2019 13:40

  MEDICALGORITHMICS SA (37/2019) Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 11.09.2019 19:42

  MEDICALGORITHMICS SA (36/2019) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w sierpniu 2019 r.

 • 04.09.2019 17:11

  MDG chce mieć do końca '19 umowy z ubezpieczycielami, obejmującymi ok. 81 proc. osób w USA

 • 03.09.2019 18:56

  Medicalgorithmics miał w II kw. 2019 roku 1,4 mln zł zysku netto j. d.

 • 03.09.2019 18:06

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 13.08.2019 17:15

  MEDICALGORITHMICS SA (35/2019) Rejestracja zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.

 • 31.05.2019 11:59

  MEDICALGORITHMICS SA (19/2019) Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku

 • 31.05.2019 11:52

  MEDICALGORITHMICS SA (18/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A.

 • 31.05.2019 11:39

  MEDICALGORITHMICS SA (17/2019) Rekomendacja Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

 • 17.05.2019 16:10

  MEDICALGORITHMICS SA (15/2019) Przekazanie pisma firmy audytorskiej skierowanego do KNF w związku z wypowiedzeniem umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych

 • 18.04.2019 16:25

  MEDICALGORITHMICS SA (9/2019) Uruchomienie kredytu zaciągniętego przez Spółkę w Banku Millennium S.A.

 • 12.04.2019 16:54

  MDG złożył w marcu 7.752 wnioski o płatność od ubezpieczycieli, mniej o 1,4 proc. mdm

 • 12.04.2019 16:45

  MEDICALGORITHMICS SA (8/2019) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w marcu 2019 r.

 • 27.03.2019 16:57

  Udział aktywnych urządzeń MDG poza USA może przekroczyć w '19 próg 20 proc.

 • 26.03.2019 19:51

  Medicalgorithmics miał 14,4 mln zł zysku netto j.d. w '18 wobec 25,5 mln zł w '17

 • 26.03.2019 18:40

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 26.03.2019 18:37

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 22.03.2019 11:47

  MEDICALGORITHMICS SA (7/2019) 7/2019 Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 12.03.2019 09:34

  MDG złożył w lutym 7.866 wniosków o płatność od ubezpieczycieli, więcej mdm o 2,1 proc.

 • 12.03.2019 09:26

  MEDICALGORITHMICS SA (6/2019) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w lutym 2019 r.

 • 01.03.2019 18:28

  MDG szacuje, że przychody Medi-Lynx będą niższe o ok. 8,4 mln USD rocznie

 • 01.03.2019 17:11

  MEDICALGORITHMICS SA (5/2019) Prognoza spadku przychodów uzyskiwanych przez spółkę zależną Emitenta, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC w związku z rozmowami prowadzonymi z MultiPlan, Inc.

 • 01.03.2019 17:08

  MEDICALGORITHMICS SA (4/2019) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej ryzyka spadku przychodów uzyskiwanych przez spółkę zależną Emitenta, Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC

 • 11.02.2019 19:27

  MDG złożył w styczniu 7.704 wnioski o płatność od ubezpieczycieli, więcej mdm o 3,9 proc.

 • 11.02.2019 19:08

  MEDICALGORITHMICS SA (3/2019) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w styczniu 2019 r.

 • 21.01.2019 12:43

  MEDICALGORITHMICS SA (1/2019) Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 21 stycznia 2019

 • 21.01.2019 11:47

  MEDICALGORITHMICS SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 11.01.2019 09:47

  MDG złożył w XII '18 7.413 wniosków o płatność od ubezpieczycieli, mniej mdm o 11 proc.

 • 11.01.2019 09:31

  MEDICALGORITHMICS SA (1/2019) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w grudniu 2018 r.

 • 10.12.2018 11:04

  MEDICALGORITHMICS SA (39/2018) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w listopadzie 2018

 • 04.12.2018 18:12

  Fundusze TFI PZU mają mniej niż 5 proc. akcji Medicalgorithmics

 • 04.12.2018 18:02

  MEDICALGORITHMICS SA (38/2018) Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 21.11.2018 16:42

  Medicalgorithmics chce zakończyć proces przeglądu opcji strategicznych w II kw. 2019 r. (opis)

 • 21.11.2018 14:59

  Medicalgorithmics chce zakończyć proces przeglądu opcji strategicznych w II kw. 2019 r.

 • 20.11.2018 17:49

  Wyniki Medicalgorithmics w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 20.11.2018 17:38

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 12.11.2018 17:18

  MDG złożył w X 9.420 wnioski o płatność od ubezpieczycieli, więcej mdm o 4,2 proc.

 • 12.11.2018 14:57

  MEDICALGORITHMICS SA (37/2018) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w październiku 2018

 • 30.10.2018 10:15

  DM BOŚ zawiesił wydawanie rekomendacji dla Medicalgorithmics

 • 16.10.2018 18:10

  Medi-Lynx z grupy Medicalgorithmics ma nowego prezesa

 • 16.10.2018 17:29

  MEDICALGORITHMICS SA (36/2018) Powołanie Dyrektora Generalnego Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC

 • 11.10.2018 17:10

  MEDICALGORITHMICS SA (35/2018) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w wrześniu 2018 r.

 • 11.10.2018 14:47

  Celem MDG na '19 wzrost wolumenu sprzedaży; spółka nie wyklucza sprzedaży aktywów (wywiad)

 • 01.10.2018 17:33

  Medicalgorithmics rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 01.10.2018 17:21

  MEDICALGORITHMICS SA (34/2018) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu dostępnych opcji strategicznych

 • 21.09.2018 18:27

  MEDICALGORITHMICS SA (33/2018) Korekta raportu bieżącego nr 33/2018 w sprawie rezygnacji Członka Zarządu ds. Finansowych Medicalgorithmics S.A.

 • 21.09.2018 17:15

  MEDICALGORITHMICS SA (33/2018) Rezygnacja Członka Zarządu ds. Finansowych Medicalgorithmics S.A.

 • 13.09.2018 16:51

  Aplikacja Apple nie zastępuje systemów diagnostycznych - Medicalgorithmics

 • 10.09.2018 16:49

  MDG złożył w VIII 8.734 wnioski o płatność od ubezpieczycieli, więcej mdm o 4,2 proc.

 • 10.09.2018 16:26

  MEDICALGORITHMICS SA (32/2018) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w sierpniu 2018 r.

 • 06.09.2018 19:49

  PlayWay zastąpi Medicalgorithmics w indeksie mWIG40 po sesji 21 września

 • 31.08.2018 09:15

  DZIEŃ NA GPW: Kurs 11 bit studios spada o 13 proc. po publikacji wyników

 • 29.08.2018 09:35

  DZIEŃ NA GPW: Kurs Medicalgorithmics spada o 6,7 proc.

 • 28.08.2018 19:25

  Zysk Medicalgorithmics w II kw. '18 wyniósł 2,4 mln zł wobec 7,8 mln zł przed rokiem (opis)

 • 28.08.2018 18:57

  Zysk Medicalgorithmics w II kw. '18 wyniósł 2,4 mln zł, poniżej konsensusu

 • 28.08.2018 18:23

  Wyniki Medicalgorithmics w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.08.2018 18:13

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 21.08.2018 18:04

  Krezus może we wrześniu wejść do mWIG40 (opinia)

 • 21.08.2018 17:18

  Medicalgorithmics może być zobowiązany do zapłaty 1,86 mln USD z tyt. zobowiązania podatkowego (opis)

 • 21.08.2018 16:57

  Medicalgorithmics może być zobowiązany do zapłaty 1,86 mln USD z tyt. zobowiązania podatkowego

 • 21.08.2018 16:41

  MEDICALGORITHMICS SA (31/2018) Otrzymanie przez spółkę zależną opinii doradców podatkowych w sprawie ustaleń Urzędu Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie oraz podjęcie przez spółkę zależną decyzji o dalszym postępowaniu w sprawie

 • 21.08.2018 16:38

  MEDICALGORITHMICS SA (30/2018) Opublikowanie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania przez spółkę zależną protokołu z kontroli podatkowej prowadzonej przez Urząd Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie

 • 10.08.2018 18:34

  MEDICALGORITHMICS SA (29/2018) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w lipcu 2018 r.

 • 31.07.2018 08:01

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Medicalgorithmics do 111,5 zł

 • 27.07.2018 16:36

  MEDICALGORITHMICS SA (28/2018) Powołanie Komitetu Audytu

 • 12.07.2018 13:11

  Medicalgorithmics ma zgodę FDA na dopuszczenie na rynek USA systemu Pocket ECG CRS

 • 12.07.2018 12:58

  MEDICALGORITHMICS SA (27/2018) Rejestracja systemu do rehabilitacji kardiologicznej przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA)

 • 10.07.2018 17:03

  MEDICALGORITHMICS SA (26/2018) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w czerwcu 2018 r.

 • 26.06.2018 21:48

  MEDICALGORITHMICS SA (25/2018) Zmiany w Radzie Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

 • 26.06.2018 20:28

  Medicalgorithmics wypłaci 1,42 zł dywidendy na akcję

 • 26.06.2018 20:20

  MEDICALGORITHMICS SA (24/2018) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. uchwały o wypłacie dywidendy

 • 26.06.2018 20:17

  MEDICALGORITHMICS SA (23/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku

 • 26.06.2018 20:12

  MEDICALGORITHMICS SA (22/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.

 • 25.06.2018 11:17

  MEDICALGORITHMICS SA (21/2018) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

 • 22.06.2018 16:50

  MEDICALGORITHMICS SA (20/2018) Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

 • 21.06.2018 09:20

  MEDICALGORITHMICS SA (19/2018) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

 • 20.06.2018 17:30

  Fundusz PTE PZU ma ponad 5 proc. na walnym Medicalgorithmics

 • 20.06.2018 17:15

  MEDICALGORITHMICS SA (18/2018) Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 20.06.2018 10:13

  MEDICALGORITHMICS SA (17/2018) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

 • 18.06.2018 12:09

  MEDICALGORITHMICS SA (16/2018) Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku

 • 14.06.2018 11:23

  MEDICALGORITHMICS SA (15/2018) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

 • 12.06.2018 11:13

  MEDICALGORITHMICS SA (14/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych

 • 11.06.2018 17:12

  MEDICALGORITHMICS SA (13/2018) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w maju 2018 r.

 • 06.06.2018 11:49

  MEDICALGORITHMICS SA (12/2018) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku

 • 31.05.2018 00:30

  MEDICALGORITHMICS SA (11/2018) Treść projektów uchwał oraz dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2018 roku

 • 31.05.2018 00:14

  MEDICALGORITHMICS SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A.

 • 29.05.2018 18:40

  Zarząd Medicalgorithmics rekomenduje 1,42 zł dywidendy na akcję

 • 29.05.2018 18:12

  MEDICALGORITHMICS SA (9/2018) Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy

 • 24.05.2018 10:22

  MEDICALGORITHMICS SA (8/2018) Korekta raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 24.05.2018 r. dotyczącego informacji o porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC

 • 24.05.2018 09:16

  MEDICALGORITHMICS SA (8/2018) Informacja o porozumieniu z Dyrektorem Generalnym Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC

 • 22.05.2018 20:14

  Wyniki Medicalgorithmics w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 22.05.2018 17:14

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 08.05.2018 14:55

  MEDICALGORITHMICS SA (7/2018) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w kwietniu 2018 r.

 • 10.04.2018 09:40

  MEDICALGORITHMICS SA (6/2018) Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w marcu 2018 r.

 • 21.03.2018 18:09

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 21.03.2018 18:08

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 12.03.2018 18:28

  MEDICALGORITHMICS SA (5/2018) Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w lutym 2018 r.

 • 27.02.2018 07:46

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Medicalgorithmics do 211,3 zł

 • 12.02.2018 11:04

  MEDICALGORITHMICS SA (4/2018) Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w styczniu 2018 r.

 • 23.01.2018 08:52

  MEDICALGORITHMICS SA (3/2018) Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 18.01.2018 10:03

  Medicalgorithmics podtrzymuje cel ponad 30-proc. rentowności EBITDA w '18

 • 17.01.2018 15:33

  Medicalgorithmics spodziewa się decyzji FDA ws. PocketECG CRS w I kw. '18

 • 17.01.2018 15:13

  MEDICALGORITHMICS SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 09.01.2018 10:34

  MEDICALGORITHMICS SA (1/2018) Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w grudniu 2017 r.

 • 22.12.2017 16:12

  MEDICALGORITHMICS SA (36/2017) Zawarcie umowy o dofinansowanie z NCBiR

 • 12.12.2017 10:11

  MEDICALGORITHMICS SA (35/2017) Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w listopadzie 2017 r.

 • 08.12.2017 09:35

  MEDICALGORITHMICS SA (34/2017) Rejestracja zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.

 • 23.11.2017 14:09

  MEDICALGORITHMICS SA (33/2017) Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 22.11.2017 17:23

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 09.11.2017 10:33

  MEDICALGORITHMICS SA (32/2017) Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w październiku 2017 r.

 • 23.10.2017 09:17

  DM BOŚ zaleca trzymanie akcji Medicalgorithmics

 • 20.10.2017 08:20

  Wood & Company zaleca trzymanie akcji Medicalgorithmics

 • 11.10.2017 16:00

  MEDICALGORITHMICS SA (31/2017) Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli we wrześniu 2017 r.

 • 06.10.2017 14:26

  MEDICALGORITHMICS SA (30/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 6 października 2017 roku

 • 06.10.2017 13:57

  MEDICALGORITHMICS SA (29/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 6 października 2017 r.

 • 18.09.2017 15:37

  MEDICALGORITHMICS SA (28/2017) Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 października 2017 r. w związku z wprowadzeniem zmian na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy

 • 15.09.2017 15:05

  MEDICALGORITHMICS SA (27/2017) Zgłoszenie zmiany do porządku obrad wraz z projektem uchwały przez Akcjonariusza reprezentującego 1/20 kapitału zakładowego Spółki Medicalgorithmics S.A.

 • 12.09.2017 09:50

  MEDICALGORITHMICS SA (26/2017) Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w sierpniu 2017 r.

 • 08.09.2017 14:32

  MEDICALGORITHMICS SA (25/2017) Ogłoszenie Zarządu Medicalgorithmics S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 października 2017 r.

 • 08.09.2017 09:49

  MEDICALGORITHMICS SA (24/2017) Korekta raportu bieżącego nr 24/2017 w sprawie powołania nowego Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.

 • 07.09.2017 18:56

  MEDICALGORITHMICS SA (24/2017) Powołanie nowego Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.

 • 07.09.2017 17:03

  MEDICALGORITHMICS SA (23/2017) Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 07.09.2017 11:03

  MEDICALGORITHMICS SA (22/2017) Informacja o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Medicalgorithmics S.A. Wiceprezesa Zarządu Tomasza Mularczyka

 • 05.09.2017 16:23

  MDG podtrzymuje cele: 20-proc. wzrost sprzedaży i ponad 30-proc. marży EBITDA

 • 31.08.2017 17:45

  Medicalgorithmics oczekuje w II poł. '17 lepszych wyników niż w I poł.

 • 31.08.2017 17:24

  Wyniki Medicalgorithmics w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.08.2017 17:15

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 09.08.2017 10:09

  MEDICALGORITHMICS SA (21/2017) Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w lipcu 2017 r.

 • 17.07.2017 17:15

  MEDICALGORITHMICS SA (20/2017) Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w czerwcu 2017 r.

 • 26.06.2017 16:29

  Medicalgorithmics i Medi-Lynx Cardiac Monitoring mają ugodę z USA; zapłacą 2,89 mln USD

 • 26.06.2017 16:09

  MEDICALGORITHMICS SA (19/2017) Zawarcie ugody w związku z ustawą federalną o fałszywych roszczeniach

 • 26.06.2017 16:02

  MEDICALGORITHMICS SA (18/2017) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej przystąpienia Medicalgorithmics S.A. do negocjacji z USA w związku z ustawą federalną o fałszywych roszczeniach

 • 21.06.2017 09:58

  MEDICALGORITHMICS SA (17/2017) Korekta raportu bieżącego nr 17/2017 w sprawie treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 20 czerwca 2017 roku

 • 20.06.2017 18:31

  Medicalgorithmics wypłaci 2 zł dywidendy na akcję za '16

 • 20.06.2017 18:21

  MEDICALGORITHMICS SA (17/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 20 czerwca 2017 roku

 • 20.06.2017 18:16

  MEDICALGORITHMICS SA (16/2017) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. uchwały o wypłacie dywidendy

 • 20.06.2017 18:10

  MEDICALGORITHMICS SA (15/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 20 czerwca 2017 roku

 • 14.06.2017 16:29

  MEDICALGORITHMICS SA (14/2017) Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w maju 2017 r.

 • 12.06.2017 11:07

  Aviva Investors Poland TFI ma poniżej 5 proc. na WZ spółki Medicalgorithmics

 • 12.06.2017 10:55

  MEDICALGORITHMICS SA (13/2017) Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 01.06.2017 12:29

  MEDICALGORITHMICS SA (12/2017) Zmieniona treść projektu uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

 • 01.06.2017 12:19

  MEDICALGORITHMICS SA (11/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki w 2017 roku

 • 01.06.2017 12:08

  MEDICALGORITHMICS SA (10/2017) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz rekomendacja w zakresie zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrot

 • 29.05.2017 18:34

  Medicalgorithmics chce wypłacać w formie dywidendy do 50 proc. zysku netto grupy

 • 29.05.2017 18:18

  Zarząd Medicalgorithmics rekomenduje 2 zł dywidendy na akcję za '16

 • 29.05.2017 18:08

  MEDICALGORITHMICS SA (9/2017) Podjęcie przez Zarząd Medicalgorithmics S.A. uchwały w sprawie przyjęcia rekomendacji odnośnie polityki wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Medicalgorithmics S.A. w roku obrotowym 2016 oraz w latach kolejnych

 • 25.05.2017 11:18

  MEDICALGORITHMICS SA (8/2017) Ogłoszenie Zarządu Medicalgorithmics S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2017 r.

 • 22.05.2017 17:43

  Wyniki Medicalgorithmics w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 22.05.2017 17:31

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 22.05.2017 16:55

  MEDICALGORITHMICS SA (7/2017) Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli w kwietniu 2017 r.

 • 27.04.2017 08:09

  DM BZ WBK obniżył rekomendację dla Medicalgorithmics do "trzymaj"; cena docelowa 338 zł.

 • 12.04.2017 15:43

  MEDICALGORITHMICS SA (6/2017) Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu

 • 12.04.2017 13:52

  Medicalgorithmics chce organicznie rosnąć o ponad 20 proc. rocznie, myśli o dywidendzie

 • 11.04.2017 16:35

  MEDICALGORITHMICS SA (5/2017) Korekta raportu bieżącego nr 5/2017

 • 11.04.2017 13:58

  MEDICALGORITHMICS SA (5/2017) Informacja o liczbie złożonych przez Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC wniosków o płatność od ubezpieczycieli

 • 04.04.2017 15:36

  MEDICALGORITHMICS SA (4/2017) Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 30.03.2017 17:38

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 30.03.2017 17:36

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 13.03.2017 16:37

  MEDICALGORITHMICS SA (3/2017) Raport w trybie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy: informacja o niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego

 • 28.02.2017 17:40

  Medicalgorithmics wypowiedział umowę z partnerem w Indiach

 • 28.02.2017 17:21

  MEDICALGORITHMICS SA (2/2017) Wypowiedzenie umowy z partnerem biznesowym w Indiach

 • 08.02.2017 08:03

  DM BOŚ podniósł cenę docelową dla Medicalgorithmics do 384 zł

 • 26.01.2017 09:20

  MEDICALGORITHMICS SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

 • 29.12.2016 13:00

  Medicalgorithmics oczekuje od pocz. '17 pozytywnego wpływu ugody ws. AMI/Spectocor na przychody

 • 29.12.2016 09:19

  Kurs Medicalgorithmics mocno w górę po informacji o ugodzie ws. AMI/Spectocor

 • 28.12.2016 19:28

  Medicalgorithmics ma ostateczną ugodę i umowę w sprawie przejęcia klientów AMI/Spectocor

 • 28.12.2016 18:49

  MEDICALGORITHMICS SA (42/2016) Ostateczna ugoda i umowa w sprawie przejęcia klientów AMI/Spectocor

 • 16.12.2016 10:25

  MEDICALGORITHMICS SA (40/2016) Korekta tematu i treści raportu bieżącego nr 40/2016 w sprawie zawiadomienia o transakcji osoby blisko związanej z członkiem organu zarządzającego

 • 15.12.2016 16:05

  MEDICALGORITHMICS SA (41/2016) Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 15.12.2016 15:59

  MEDICALGORITHMICS SA (40/2016) Zawiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z członkiem organu zarządzającego

 • 12.12.2016 08:02

  DM BOŚ zmienia rekomendacje dla 13 spółek

 • 09.12.2016 14:15

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" Medicalgorithmics z ceną docelową 354 zł

 • 14.11.2016 18:02

  Wyniki Medicalgorithmics w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 14.11.2016 17:46

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 10.11.2016 19:45

  MEDICALGORITHMICS SA (39/2016) Złożenie przez AMI/Spectocor apelacji w sprawie przed Sądem w Delaware

 • 06.10.2016 12:09

  MEDICALGORITHMICS SA (38/2016) Wysokość zwrotu kosztów sądowych przyznanych Medicalgorighmics S.A. od AMI/Spectocor w sprawie przed Sądem w Delaware

 • 14.09.2016 18:32

  MEDICALGORITHMICS SA (37/2016) Zawarcie ugody oraz uchylenie przez Sąd Rejonowy w Collin County w Teksasie orzeczenia w zakresie Tymczasowego Zakazu wykonania przez Medicalgorithmics S.A. transakcji nabycia Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC

 • 08.09.2016 14:34

  Medicalgorithmics liczy na finalizację przejęcia aktywów AMI w ciągu 1-2 miesięcy

 • 31.08.2016 17:25

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 31.08.2016 17:00

  GPW: zawarta umowa o pełnienie zadań animatora emitenta dla MEDICALGORITHMICS S.A.

 • 31.08.2016 07:12

  Medicalgorithmics rozpoczął negocjacje ws. przejęcia spółki AMI/Spectocor z USA

 • 30.08.2016 22:28

  MEDICALGORITHMICS SA (36/2016) Rozpoczęcie negocjacji w sprawie przejęcia partnera biznesowego z USA - spółki AMI/Spectocor

 • 30.08.2016 08:32

  DM BOŚ obniżył rekomendację dla Medicalgorithmics do "trzymaj"

 • 19.08.2016 12:24

  MDG ma wyrok sądu w Delaware w USA; zarzuty AMI Monitoring zostały oddalone

 • 19.08.2016 11:28

  MEDICALGORITHMICS SA (35/2016) Całkowita wygrana Medicalgorithmics S.A. w sprawie przed Sądem w Delaware oraz oddalenie przez Sąd wszelkich zarzutów AMI/Spectocor. Negatywna ocena Sądu co do wiarygodności Josepha Bogdana.

 • 01.08.2016 08:47

  GPW: Uchwała w sprawie dopuszczenia do obrotu akcji MEDICALGORITHMICS S.A.

 • 16.07.2016 13:01

  MEDICALGORITHMICS SA (34/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 roku jak również badania

 • 28.06.2016 18:40

  MEDICALGORITHMICS SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

 • 28.06.2016 18:04

  MEDICALGORITHMICS SA Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki Medicalgorithmics S.A.

 • 28.06.2016 17:47

  Walne Medicalgorithmics za wypłatą 1,85 zł dywidendy na akcję

 • 28.06.2016 17:33

  GPW: Komunikat - MEDICALGORITHMICS

 • 28.06.2016 17:31

  MEDICALGORITHMICS SA Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. uchwały o wypłacie dywidendy

 • 28.06.2016 17:04

  MEDICALGORITHMICS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku

 • 28.06.2016 13:55

  GPW: w sprawie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji spółki MEDICALGORITHMICS S.A.

 • 24.06.2016 17:58

  MEDICALGORITHMICS SA Wprowadzenie obligacji serii A Medicalgorithmics S.A. do obrotu na rynku Catalyst

 • 22.06.2016 15:11

  MEDICALGORITHMICS SA Zgłoszenie kandydatury na stanowisko członka Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

 • 09.06.2016 14:49

  MEDICALGORITHMICS SA Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r. na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki

 • 31.05.2016 17:58

  MEDICALGORITHMICS SA Ogłoszenie Zarządu Medicalgorithmics S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2016 r.

 • 17.05.2016 12:08

  MEDICALGORITHMICS SA Korekta raportu bieżącego 25/2016 "Koszty prawne Medicalgorithmics S.A. za II Q 2016 r."

 • 16.05.2016 20:09

  Koszty prawne MDG w II kw. '16 nie przekroczą 500 tys. USD

 • 16.05.2016 18:00

  MEDICALGORITHMICS SA Koszty prawne Medicalgorithmics S.A. za II Q 2016 r.

 • 16.05.2016 17:34

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 12.05.2016 16:53

  MEDICALGORITHMICS SA Rejestracja zmiany statutu spółki Medicalgorithmics S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego

 • 29.04.2016 13:04

  Cofnięcie przejęcia Medi-Lynx przez MDG mało prawdopodobne; orzeczenie sądu za 2-3 m-ce

 • 29.04.2016 09:41

  MEDICALGORITHMICS SA Dodatkowe informacje dotyczące przejętej przez Medicalgorithmics S.A. spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC

 • 21.04.2016 20:02

  Medicalgorithmics zrealizowało emisję obligacji za 50 mln zł

 • 21.04.2016 17:52

  MEDICALGORITHMICS SA Wcześniejszy wykup obligacji krótkoterminowych serii A0 przez Medicalgorithmics S.A.

 • 21.04.2016 17:44

  MEDICALGORITHMICS SA Zrealizowanie emisji obligacji serii A, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta

 • 20.04.2016 08:45

  MEDICALGORITHMICS SA Przydział obligacji Medicalgorithmics S.A.

 • 18.04.2016 12:44

  MEDICALGORITHMICS SA Uchwały Zarządu Medicalgrithmics S.A. dotyczące emisji obligacji serii A w ramach Programu Emisji Obligacji.

 • 08.04.2016 18:59

  MEDICALGORITHMICS SA Orzeczenie sądu rejonowego w Teksasie - drugi tymczasowy zakaz wykonania transakcji nabycia udziałów w Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC

 • 01.04.2016 20:05

  Sąd wydał orzeczenie o tymczasowym zakazie zakupu udziałów w Medi-Lynx przez Medicalgorithmics

 • 01.04.2016 19:23

  MEDICALGORITHMICS SA Orzeczenie Sądu Rejonowego w Teksasie

 • 31.03.2016 11:34

  Kurs Medicalgorithmics w górę o prawie 20 proc. po informacji o przejęciu w USA

 • 30.03.2016 21:46

  MEDICALGORITHMICS SA Wykonanie zawartej przez emitenta znaczącej umowy warunkowej w przedmiocie nabycia kontrolnego pakietu udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC

 • 30.03.2016 21:39

  MEDICALGORITHMICS SA Emisja obligacji, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta

 • 30.03.2016 21:32

  MEDICALGORITHMICS SA Wyrok Sądu Apelacyjnego w Teksasie w przedmiocie uchylenia tymczasowego nakazu przedłużenia terminu wykonania przez AMI Monitoring, Inc. prawa pierwokupu udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC

 • 25.03.2016 06:36

  Medicalgorithmics ma program emisji obligacji; wartość do 70 mln zł

 • 24.03.2016 20:31

  MEDICALGORITHMICS SA Przyjęcie programu emisji obligacji

 • 24.03.2016 07:10

  MEDICALGORITHMICS SA Wniosek o uchylenie decyzji sądu w Teksasie o tymczasowym nakazie przedłużenia terminu wykonania przez AMI Monitoring, Inc. prawa pierwokupu udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC.

 • 14.03.2016 21:08

  MEDICALGORITHMICS SA Decyzje sądów w Teksasie odnośnie możliwości przedłużenia terminu wykonania przez AMI Monitoring, Inc. prawa pierwokupu udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC.

 • 11.03.2016 17:32

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 03.03.2016 16:34

  MEDICALGORITHMICS SA Rejestracja zmian Statutu oraz kapitału docelowego spółki Medicalgorithmics S.A.

 • 29.02.2016 10:55

  MEDICALGORITHMICS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na wznowionych obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. w dniach 25 lutego 2016 r. oraz 26 lutego 2016 r.

 • 26.02.2016 17:51

  MEDICALGORITHMICS SA Treść podjętych uchwał w dniu 26 lutego 2016 r. podczas wznowionych obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 29 stycznia 2016 r.

 • 26.02.2016 15:51

  MEDICALGORITHMICS SA Treść podjętych uchwał w dniu 25 lutego 2016 r. podczas wznowionych obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 29 stycznia 2016 r.

 • 25.02.2016 15:57

  MEDICALGORITHMICS SA Zarządzenie drugiej przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A.

 • 24.02.2016 11:38

  MEDICALGORITHMICS SA Zgłoszenie projektów uchwał przez Akcjonariusza reprezentującego 1/20 kapitału zakładowego Spółki Medicalgorithmics S.A.

 • 29.01.2016 18:59

  Medicalgorithmics chce wyemitować obligacje

 • 29.01.2016 18:03

  MEDICALGORITHMICS SA Podjęcie przez Zarząd Medicalgorithmics S.A. decyzji o rozpoczęciu przygotowań do emisji obligacji korporacyjnych oraz o złożeniu żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Spółkę Medicalgorithmics S.A.

 • 29.01.2016 17:54

  MEDICALGORITHMICS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 29 stycznia 2016 roku

 • 29.01.2016 17:48

  MEDICALGORITHMICS SA Zarządzenie przerwy w obradach oraz treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 29 stycznia 2016 roku

 • 26.01.2016 16:37

  MEDICALGORITHMICS SA Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016

 • 31.12.2015 15:38

  MEDICALGORITHMICS SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. na dzień 29 stycznia 2016 r.

 • 22.12.2015 18:26

  MEDICALGORITHMICS SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. w dniu 18 grudnia 2015 r.

 • 21.12.2015 15:33

  DM BOŚ dodał do portfela Duon, Sanok, Ronson, 11 bit studios, Midas i Unibep

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 18.12.2015 18:26

  MEDICALGORITHMICS SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. w dniu 18 grudnia 2015 roku

 • 16.12.2015 16:53

  MEDICALGORITHMICS SA Zgłoszenie projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. przez akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego.

 • 30.11.2015 16:08

  MEDICALGORITHMICS SA Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy

 • 17.11.2015 13:28

  Medicalgorithmics chce w kilka lat mieć 30-proc. udział w rynku USA (popr.)

 • 17.11.2015 11:05

  MEDICALGORITHMICS SA Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. na dzień 18 grudnia 2015 r.

 • 13.11.2015 17:01

  Medicalgorithmics chce w kilka lat mieć 30-proc. udział w rynku USA

 • 13.11.2015 08:31

  MEDICALGORITHMICS SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 16.10.2015 06:43

  Medicalgorithmics kupuje za 34,1 mln USD 75 proc. udziałów amerykańskiej spółki

 • 15.10.2015 23:43

  MEDICALGORITHMICS SA Zawarcie warunkowej umowy nabycia aktywów znacznej wartości