Mediacap SA

skrót: MCP

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa świadcząca usługi z zakresu mediów, marketingu, reklamy online i usług IT oraz badań rynku i opinii publicznej. Spółki zależne są liderami na rynkach: tworzenia i realizacji strategii reklamowych, marketingu interaktywnego i nowych mediów, badań rynku i opinii publicznej oraz event marketingu.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Olechowski Jacekpoprzez Posella IF1 Ltd.9 681 03652,56%9 681 03652,97%
mWealth Management SA1 686 9519,16%1 686 9519,23%
Gurazdowska Edytabezpośrednio, wraz z Rafałem Gurazdowskim1 321 5897,18%1 321 5897,23%
Mediacap SA144 1380,78%144 1380,79%

Kategoria • 08.01.2021 12:55

  MEDIACAP SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku Spółki MEDIACAP S.A.

 • 28.12.2020 20:16

  MEDIACAP SA (41/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 22.12.2020 15:36

  MEDIACAP SA (40/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 08.12.2020 20:54

  MEDIACAP SA (39/2020) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 19.11.2020 18:13

  MEDIACAP SA (38/2020) Połączenie Gameset z LTTM. Program motywacyjny Prezesa Zarządu LTTM

 • 13.11.2020 20:22

  MEDIACAP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 05.11.2020 21:44

  MEDIACAP SA (37/2020) Szacunkowe przychody III kwartału 2020

 • 01.10.2020 09:28

  MEDIACAP SA (36/2020) Zmiany w zarządzie spółki zależnej

 • 30.09.2020 13:49

  MEDIACAP SA (35/2020) Informacja o planowanym połączeniu spółki zależnej Emitenta

 • 08.09.2020 10:32

  MEDIACAP SA (34/2020) Rezygnacja Członka Zarządu spółki zależnej

 • 02.09.2020 21:00

  MEDIACAP SA (33/2020) Transakcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 02.09.2020 20:56

  MEDIACAP SA (32/2020) Transakcje osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu

 • 28.08.2020 17:57

  MEDIACAP SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 11.08.2020 11:00

  MEDIACAP SA (31/2020) Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 07.08.2020 15:05

  MEDIACAP SA (30/2020) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 7 sierpnia 2020 r.

 • 07.08.2020 15:02

  MEDIACAP SA (29/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 07.08.2020 14:55

  MEDIACAP SA (28/2020) Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 7 sierpnia 2020 r.

 • 05.08.2020 20:55

  MEDIACAP SA (27/2020) Szacunkowe przychody II kwartału 2020

 • 17.06.2020 20:13

  MEDIACAP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 16.06.2020 22:37

  MEDIACAP SA (24/2020) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r.

 • 10.06.2020 08:51

  MEDIACAP SA (23/2020) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

 • 10.06.2020 08:50

  MEDIACAP SA (22/2020) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

 • 10.06.2020 08:47

  MEDIACAP SA (21/2020) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

 • 08.06.2020 16:59

  MEDIACAP SA (20/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu spółki MEDIACAP S.A.

 • 05.06.2020 14:21

  MEDIACAP SA (19/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 02.06.2020 13:22

  MEDIACAP SA (15/2020) Korekta raportu bieżącego nr 15/2020

 • 01.06.2020 13:31

  MEDIACAP SA (18/2020) Podpisanie listu intencyjnego w sprawie połączenia LTTM i Gameset

 • 29.05.2020 20:52

  MEDIACAP SA (17/2020) Szacunkowe przychody I kwartału 2020

 • 29.05.2020 14:13

  MEDIACAP SA (16/2020) Informacja o planowanym połączeniu spółek zależnych Emitenta

 • 21.05.2020 19:25

  MEDIACAP SA (15/2020) Zbycie udziałów w spółce zależnej

 • 18.05.2020 09:32

  MEDIACAP SA (14/2020) Transakcje Wiceprezesa Zarządu

 • 16.05.2020 11:44

  MEDIACAP SA (13/2020) Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii E

 • 04.05.2020 22:08

  MEDIACAP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 04.05.2020 22:05

  MEDIACAP SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 24.04.2020 16:58

  MEDIACAP SA (12/2020) Zmiana terminu publikacji raportów finansowych w 2020 roku

 • 06.04.2020 20:30

  MEDIACAP SA (11/2020) Zawarcie aneksów do istotnych umów o świadczenie usług

 • 06.04.2020 20:24

  MEDIACAP SA (10/2020) Aktualizacja wyceny aktywów MEDIACAP S.A.

 • 03.04.2020 20:29

  MEDIACAP SA (9/2020) Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość Plastream sp. z o.o. - podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

 • 01.04.2020 13:05

  MEDIACAP SA (8/2020) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 31.03.2020 r.

 • 01.04.2020 12:23

  MEDIACAP SA (7/2020) Uchwały podjęte na NWZA w dniu 31 marca 2020 r.

 • 26.03.2020 23:45

  MEDIACAP SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

 • 12.03.2020 23:38

  Mediacap spodziewa się istotnie niższych przychodów w I połowie roku z powodu koronawirusa

 • 12.03.2020 23:15

  MEDIACAP SA (5/2020) Wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

 • 05.03.2020 21:20

  MEDIACAP SA (4/2020) Szacunkowe dane za 2019 r.

 • 05.03.2020 21:04

  MEDIACAP SA (3/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 30.01.2020 14:35

  MEDIACAP SA (2/2020) Pozytywna decyzja NCBiR w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu spółki zależnej, Plastream sp. z o.o. w wysokości 6,6 MLN PLN

 • 29.01.2020 10:01

  MEDIACAP SA (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku Spółki MEDIACAP S.A.

 • 05.12.2019 15:30

  MEDIACAP SA (40/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 03.12.2019 22:21

  MEDIACAP SA (39/2019) Wygrany przetarg na świadczenie usług eventowych dla klienta z branży motoryzacyjnej

 • 21.11.2019 21:08

  MEDIACAP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 19.11.2019 15:54

  MEDIACAP SA (38/2019) Przegląd rynku pod kątem partnera dla Plastream Sp. z o.o.

 • 15.11.2019 14:44

  MEDIACAP SA (37/2019) Zlecenia o znacznej wartości

 • 07.11.2019 08:26

  MEDIACAP SA (36/2019) Szacunkowe przychody III kwartału 2019

 • 06.11.2019 14:15

  MEDIACAP SA (35/2019) Zwiększenie udziału Emitenta w kapitale zakładowym TalentMedia sp. z o.o. do 77,21%

 • 29.10.2019 16:37

  MEDIACAP SA (34/2019) Zawarcie umowy kredytowej

 • 07.10.2019 12:31

  MEDIACAP SA (33/2019) Transakcja przejęcia 100% udziałów Gamellon sp. z o.o. przez TalentMedia sp. z o.o., zwiększenie udziału Emitenta w kapitale zakładowym TalentMedia do 61,44% oraz zmiana jej nazwy na LTTM

 • 06.09.2019 11:23

  MEDIACAP SA (32/2019) Szacunkowe przychody II kwartału 2019

 • 31.05.2019 10:58

  MEDIACAP SA (20/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 30.05.2019 23:41

  MEDIACAP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

 • 20.05.2019 17:37

  MEDIACAP SA (18/2019) Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do istotnej umowy

 • 18.04.2019 12:48

  MEDIACAP SA (15/2019) Ustanowienie programu motywacyjnego w spółce zależnej - Plastream sp. z o.o.

 • 25.03.2019 17:16

  MEDIACAP SA (14/2019) Transakcje Wiceprezesa Zarządu

 • 22.03.2019 18:33

  MEDIACAP SA (13/2019) Transakcje Wiceprezesa Zarządu

 • 22.03.2019 18:30

  MEDIACAP SA (12/2019) Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta

 • 22.03.2019 18:22

  MEDIACAP SA (11/2019) Transakcje Wiceprezes Zarządu

 • 21.03.2019 19:09

  MEDIACAP SA (10/2019) Porozumienie w sprawie nabywania akcji Emitenta

 • 20.03.2019 23:58

  MEDIACAP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 20.03.2019 23:57

  MEDIACAP SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 19.03.2019 08:50

  Spółka zależna Mediacap przejmie większościowy pakiet w spółce LT Group za 9,24 mln zł

 • 19.03.2019 08:28

  MEDIACAP SA (9/2019) Transakcja przejęcia większościowego pakietu udziałów w spółce LT Group sp. z o.o., właściciela LifeTube, przez TalentMedia Sp. z o.o.

 • 19.03.2019 08:24

  MEDIACAP SA (8/2019) Ustalenie kluczowych warunków nabycia przez spółkę zależną Emitenta większościowego pakietu udziałów LT Group sp. z o.o. - podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

 • 18.03.2019 22:00

  MEDIACAP SA (7/2019) Powołanie członków Zarządu na następną kadencję

 • 27.02.2019 14:20

  MEDIACAP SA (6/2019) Zawarcie aneksów do istotnych umów o świadczenie usług dla klienta z branży usługowej

 • 15.02.2019 19:57

  MEDIACAP SA (5/2019) Transakcje Wiceprezes Zarządu

 • 15.02.2019 19:54

  MEDIACAP SA (4/2019) Transakcje Wiceprezesa Zarządu

 • 15.02.2019 19:51

  MEDIACAP SA (3/2019) Transakcje Członka Rady Nadzorczej

 • 15.02.2019 07:15

  MEDIACAP SA (2/2019) Wybrane szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za 2018 r.

 • 30.01.2019 16:06

  MEDIACAP SA (1/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku Spółki MEDIACAP S.A.

 • 20.12.2018 16:33

  MEDIACAP SA (32/2018) Inwestycja MEDIACAP SA w spółkę gamingową.

 • 14.11.2018 19:39

  MEDIACAP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 25.10.2018 18:48

  MEDIACAP SA (31/2018) Szacunkowe wybrane dane finansowe za III kwartał 2018 r.

 • 05.10.2018 16:31

  MEDIACAP SA (30/2018) Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy na wyłączność z Polsat Media

 • 26.09.2018 19:15

  MEDIACAP SA (29/2018) Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

 • 26.09.2018 19:10

  MEDIACAP SA (28/2018) Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

 • 26.09.2018 19:05

  MEDIACAP SA (27/2018) Nabycie akcji przez Wiceprezes Zarządu

 • 28.08.2018 22:01

  MEDIACAP SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 08.08.2018 18:20

  MEDIACAP SA (26/2018) Szacunkowe wybrane dane finansowe za II kwartał 2018 r.

 • 29.06.2018 13:40

  MEDIACAP SA (25/2018) Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w TalentMedia sp. z o.o. Ustanowienie programu motywacyjnego.

 • 27.06.2018 15:51

  Mediacap wypłaci 1,1 mln zł dywidendy za 2017 rok

 • 27.06.2018 15:51

  MEDIACAP SA (24/2018) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 26.06.2018 r.

 • 27.06.2018 15:50

  MEDIACAP SA (23/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej na następną kadencję

 • 27.06.2018 15:48

  MEDIACAP SA (22/2018) Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

 • 27.06.2018 15:45

  MEDIACAP SA (21/2018) Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 26 czerwca 2018 r.

 • 13.06.2018 14:42

  MEDIACAP SA (20/2018) MCP Publica sp. z o.o.: zmiana nazwy na Booost sp. z o.o., wejście w obszar działalności big data i performance marketing oraz zmiany w strukturze udziałowej

 • 30.05.2018 12:22

  MEDIACAP SA (19/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 30.05.2018 07:43

  Mediacap chce wypłacić 0,06 zł dywidendy na akcję za 2017 rok

 • 30.05.2018 07:28

  MEDIACAP SA (18/2018) Rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty oraz wielkości dywidendy

 • 30.05.2018 07:18

  MEDIACAP SA (17/2018) Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za lata 2018 i 2019

 • 25.05.2018 07:52

  MEDIACAP SA (16/2018) Przegląd rynku pod kątem partnera dla skalowania działalności Grupy S/F

 • 16.05.2018 20:05

  MEDIACAP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 09.05.2018 17:33

  MEDIACAP SA (15/2018) Zlecenia o znacznej wartości

 • 27.04.2018 15:58

  MEDIACAP SA (14/2018) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r.

 • 26.04.2018 18:53

  MEDIACAP SA (13/2018) Szacunkowe wybrane dane finansowe za 1Q 2018

 • 23.04.2018 14:50

  MEDIACAP SA (12/2018) Zawarcie istotnej umowy z ALDI Sp. z o.o. przez spółkę zależną Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o.

 • 23.04.2018 12:02

  MEDIACAP SA (11/2018) Zawarcie istotnej umowy z OBI przez spółkę zależną Talentmedia sp. z o.o.

 • 29.03.2018 18:15

  MEDIACAP SA (10/2018) Rejestracja przez Sąd rejestrowy połączenia spółek zależnych

 • 18.03.2018 11:11

  mBank ma poniżej 5 proc. akcji Mediacap

 • 17.03.2018 21:06

  MEDIACAP SA (9/2018) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

 • 16.03.2018 06:57

  MEDIACAP SA (8/2018) Perspektywy rozwoju na rok 2018

 • 13.03.2018 22:33

  MEDIACAP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 13.03.2018 22:31

  MEDIACAP SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 08.03.2018 11:47

  MEDIACAP SA (7/2018) Zawarcie porozumienia z klientem z branży FinTech przez spółkę zależną Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o.

 • 27.02.2018 21:29

  MEDIACAP SA (6/2018) Rozpoczęcie współpracy z OBI przez spółkę zależną Talentmedia sp. z o.o.

 • 22.02.2018 08:45

  MEDIACAP SA (5/2018) Szacunkowe przychody MEDIACAP SA za 2017 r.

 • 13.02.2018 15:00

  MEDIACAP SA (4/2018) Podjęcie uchwał o połączeniu spółek zależnych

 • 25.01.2018 19:46

  MEDIACAP SA (3/2018) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2018: Dokapitalizowanie i zwiększenie udziałów w Plastream do 63,57% poprzez objęcie udziałów uprzywilejowanych. Ustanowienie programu motywacyjnego.

 • 25.01.2018 19:22

  MEDIACAP SA (2/2018) Dokapitalizowanie i zwiększenie udziałów w Plastream do 63,57% poprzez objęcie udziałów uprzywilejowanych. Ustanowienie programu motywacyjnego

 • 15.01.2018 09:47

  MEDIACAP SA (1/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku Spółki MEDIACAP S.A.

 • 20.12.2017 20:15

  MEDIACAP SA (42/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

 • 20.12.2017 20:10

  MEDIACAP SA (41/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta przez podmiot zależny od Prezesa Zarządu

 • 20.12.2017 19:55

  MEDIACAP SA (40/2017) Transakcje Wiceprezes Zarządu

 • 20.12.2017 19:46

  MEDIACAP SA (39/2017) Transakcje osób blisko związanych z Prezesem Zarządu

 • 19.12.2017 12:30

  MEDIACAP SA (38/2017) Wygrany przetarg na świadczenie usług promujących ALDI Sp. z o.o.

 • 18.12.2017 12:45

  MEDIACAP SA (37/2017) Zawarcie strategicznej umowy z Polsat Media

 • 16.12.2017 09:46

  MEDIACAP SA (36/2017) Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w TalentMedia sp. z o.o.

 • 16.12.2017 09:38

  MEDIACAP SA (35/2017) Przeniesienie własności udziałów Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. na spółkę zależną, zawarcie aneksu do porozumienia wspólników

 • 11.12.2017 16:54

  MEDIACAP SA (34/2017) Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 11.12.2017 r.

 • 11.12.2017 16:42

  MEDIACAP SA (33/2017) Uchwały podjęte na NWZA w dniu 11 grudnia 2017 r.

 • 29.11.2017 18:13

  MEDIACAP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 20.11.2017 12:41

  MEDIACAP SA (32/2017) Zawarcie istotnej umowy o świadczenie usług w zakresie strategicznego doradztwa marketingowego

 • 17.11.2017 15:00

  MEDIACAP SA (31/2017) Wygrany przetarg na obsługę klienta z branży alkoholowej

 • 10.11.2017 20:47

  MEDIACAP SA (30/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 06.11.2017 20:37

  MEDIACAP SA (29/2017) Zawarcie aneksu do istotnej umowy

 • 30.10.2017 23:18

  MEDIACAP SA (28/2017) Informacja o planowaniu połączenia spółek zależnych Emitenta

 • 26.10.2017 21:20

  MEDIACAP SA (27/2017) Publikacja nieaudytowanych danych finansowych za III kwartał 2017

 • 29.09.2017 19:59

  MEDIACAP SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 05.09.2017 18:26

  MEDIACAP SA (26/2017) Publikacja nieaudytowanych danych finansowych za I półrocze 2017 r.

 • 07.08.2017 13:33

  MEDIACAP SA (25/2017) Zawrcie istotnej umowy przez spółkę zależną z PGE Polska Grupa Energetyczna SA

 • 30.06.2017 20:06

  MEDIACAP SA (24/2017) Spełnienie się warunków umów nabycia udziałów TalentMedia Balcans sp. z o.o.

 • 28.06.2017 10:09

  MEDIACAP SA (23/2017) Mediacap SA - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 27.06.2017 r.

 • 28.06.2017 09:59

  MEDIACAP SA (22/2017) Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 27 czerwca 2017 r.

 • 23.06.2017 19:15

  MEDIACAP SA (21/2017) Zawarcie warunkowych umów nabycia udziałów przez spółkę zależną od Emitenta

 • 20.06.2017 09:55

  MEDIACAP SA (20/2017) Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych w 2017 r.

 • 30.05.2017 10:21

  MEDIACAP SA (19/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 24.05.2017 23:03

  Mediacap chce, by trzy nowe technologiczne platformy w '20 dały 20,7 mln zł EBITDA

 • 24.05.2017 21:11

  MEDIACAP SA (18/2017) Nowa strategia rozwoju Spółki skupiona na skalowalnych platformach technologicznych

 • 24.05.2017 21:07

  MEDIACAP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 21.05.2017 11:17

  MEDIACAP SA (17/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 r.

 • 18.05.2017 11:34

  MEDIACAP SA (16/2017) Nabycie przez MEDIACAP SA 51% udziałów od Spółki The Digitals w spółkce Edge Technology

 • 15.05.2017 16:09

  MEDIACAP SA (15/2017) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MEDIACAP SA w 2016 r.

 • 01.05.2017 11:26

  MEDIACAP SA (14/2017) Ustanowienie programu motywacyjnego dla Wiceprezes Zarządu

 • 28.04.2017 21:40

  MEDIACAP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 21:29

  MEDIACAP SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 05.04.2017 19:36

  MEDIACAP SA (13/2017) Zlecenie o wartości do 2,5 mln zł

 • 29.03.2017 17:25

  MEDIACAP SA (12/2017) Zawarcie umów kredytu przez spółkę zależną

 • 22.03.2017 17:23

  MEDIACAP SA (11/2017) Rejestracja przez sąd zmiany w kapitale zakładowym Spółki Zależnej

 • 20.03.2017 18:17

  MEDIACAP SA (10/2017) Zakończenie obsługi operatora sieci kablowej Vectra Media

 • 13.03.2017 20:37

  MEDIACAP SA (9/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

 • 08.03.2017 08:46

  Mediacap przejmie większościowy pakiet w spółce TalentMedia za 2,78 mln zł

 • 08.03.2017 08:10

  MEDIACAP SA (8/2017) Transakcja przejęcia większościowego pakietu w TalentMedia sp. z o.o.

 • 07.03.2017 07:23

  MEDIACAP SA (7/2017) Publikacja nieaudytowanych danych finansowych za 2016

 • 27.02.2017 16:43

  MEDIACAP SA (6/2017) Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej

 • 17.02.2017 18:23

  MEDIACAP SA (5/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 13.02.2017 10:16

  MEDIACAP SA (3/2017) Podpisanie Term Sheet

 • 10.02.2017 08:45

  MEDIACAP SA (2/2017) Zlecenie o wartości do 800 tys. USD

 • 30.01.2017 18:07

  MEDIACAP SA (1/2017) Harmonogram składania raportów okresowych w 2017 roku dla Spółki MEDIACAP S.A.

 • 05.12.2016 16:00

  MEDIACAP SA (6/2016) Powzięcie informacji o przyjęciu oferty spółki zależnej

 • 02.12.2016 13:59

  MEDIACAP SA (5/2016) Rejestracja przez Sąd rejestrowy połączenia spółek zależnych

 • 16.11.2016 13:36

  MEDIACAP SA (4/2016) Podjęcie uchwał o połączeniu spółek zależnych

 • 14.11.2016 18:42

  MEDIACAP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 14.10.2016 18:01

  MEDIACAP SA (3/2016) INFORMACJA O PLANOWANIU POŁĄCZENIA SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA

 • 31.08.2016 17:34

  GPW: umowa o pełnienie zadań animatora dla MEDIACAP S.A.

 • 30.08.2016 18:30

  MEDIACAP SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 16.08.2016 19:38

  GPW: uzupełnienie list uczestników WIG i WIG-Poland o akcje MEDIACAP SA

 • 11.08.2016 12:05

  MEDIACAP SA (2/2016) Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 11.08.2016 09:02

  Kurs akcji Mediacap wzrósł w debiucie na GPW o 7,1 proc.

 • 10.08.2016 19:17

  GPW: wykreślenie akcji MEDIACAP z listy uczestników NCIndex

 • 10.08.2016 18:43

  GPW: animator rynku dla akcji MEDIACAP SA

 • 10.08.2016 17:39

  GPW: zakończenie pełnienia zadań animatora rynku dla akcji MEDIACAP SA

 • 10.08.2016 16:32

  MEDIACAP SA (1/2016) Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

 • 10.08.2016 14:00

  MEDIACAP SA (25/2016) Raport miesięczny za lipiec 2016

 • 09.08.2016 17:15

  MEDIACAP SA (19/2016) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Mediacap SA

 • 09.08.2016 17:07

  MEDIACAP SA (18/2016) Dopuszczenie i wprowadzenie akcji MEDIACAP SA do obrotu na Głównym Rynku GPW

 • 09.08.2016 17:01

  MEDIACAP SA (17/2016) Wykluczenie akcji Emitenta z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji

 • 09.08.2016 16:56

  MEDIACAP SA (16/2016) MEDIACAP SA Korekta numeracji raportów bieżących

 • 09.08.2016 14:29

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki MEDIACAP S.A.

 • 09.08.2016 14:28

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki MEDIACAP S.A.

 • 09.08.2016 14:28

  GPW: wykluczenie z obrotu na NewConnect akcji spółki MEDIACAP S.A.

 • 09.08.2016 13:13

  Mediacap zadebiutuje na rynku głównym GPW 11 sierpnia

 • 09.08.2016 07:50

  Mediacap przenosi się na rynek główny GPW; myśli o przejęciach (wywiad)

 • 04.08.2016 15:53

  MEDIACAP SA (16/2016) Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 03.08.2016 17:09

  MEDIACAP SA (14/2016) Złożenie wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania akcji na NewConnect

 • 26.07.2016 14:56

  MEDIACAP SA (13/2016) Publikacja prospektu emisyjnego MEDIACAP S.A.

 • 25.07.2016 17:55

  MEDIACAP SA (24/2016) Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych w 2016 r.

 • 22.07.2016 18:20

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Mediacap

 • 22.07.2016 18:04

  MEDIACAP SA (12/2016) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego MEDIACAP SA

 • 21.07.2016 10:05

  MEDIACAP SA (11/2016) Korekta przekazanych treści zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu i Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 13.06.2016 r.

 • 14.07.2016 13:09

  MEDIACAP SA (10/2016) Zmiany stanów posiadania akcji Emitenta przez podmioty zależne od Prezesa Zarządu

 • 14.07.2016 13:01

  MEDIACAP SA (9/2016) Transakcje dotyczące przeniesienia akcji pomiędzy osobami blisko związanymi z Prezesem Zarządu

 • 13.07.2016 12:20

  MEDIACAP SA (23/2016) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2016

 • 12.07.2016 13:42

  MEDIACAP SA (22/2016) Korekta raportu bieżącego 21/2016

 • 11.07.2016 11:44

  MEDIACAP SA (21/2016) Raport miesięczny za czerwiec 2016

 • 22.06.2016 16:35

  MEDIACAP SA Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję

 • 17.06.2016 11:38

  MEDIACAP SA Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mediacap SA

 • 13.06.2016 20:32

  Mediacap wypłaci 0,12 zł dywidendy na akcję

 • 13.06.2016 20:22

  MEDIACAP SA Mediacap SA - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 13.06.2016 r.

 • 13.06.2016 20:14

  MEDIACAP SA Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

 • 13.06.2016 20:10

  MEDIACAP SA Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 13.06.2016 r.

 • 13.06.2016 17:22

  MEDIACAP SA Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu i Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

 • 13.06.2016 17:15

  MEDIACAP SA Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii D

 • 13.06.2016 17:09

  MEDIACAP SA Zamiana warrantów subskrypcyjnych na akcje serii D w ramach kapitału warunkowego, podwyższenie kapitału zakładowego na skutek wydania akcji serii D

 • 10.06.2016 12:26

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za maj 2016

 • 25.05.2016 19:00

  MEDIACAP SA Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Mediacap SA

 • 17.05.2016 21:37

  MEDIACAP SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 17.05.2016 21:31

  MEDIACAP SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 13.05.2016 18:15

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2016

 • 10.05.2016 15:06

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za kwiecień 2016

 • 20.04.2016 15:39

  MEDIACAP SA Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MEDIACAP SA w 2015

 • 11.04.2016 13:12

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za marzec 2016

 • 01.04.2016 18:55

  MEDIACAP SA Raport Roczny skonsolidowany za rok 2015

 • 01.04.2016 18:50

  MEDIACAP SA Raport Roczny jednostkowy za rok 2015

 • 10.03.2016 20:18

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za luty 2016

 • 15.02.2016 21:15

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za czwarty kwartał 2015

 • 15.02.2016 21:13

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za czwarty kwartał 2015

 • 10.02.2016 09:56

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za styczeń 2016

 • 29.01.2016 14:25

  MEDIACAP SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 28.01.2016 15:05

  MEDIACAP SA Utworzenie spółki zależnej.

 • 25.01.2016 18:14

  MEDIACAP SA Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu i Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

 • 10.01.2016 15:20

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za grudzień 2015

 • 05.01.2016 18:15

  MEDIACAP SA Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta przez Prezesa Zarządu; przeniesienie akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu i Członka Rady Nadzorczej.

 • 21.12.2015 09:53

  MEDIACAP SA Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki MEDIACAP SA

 • 10.12.2015 13:58

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za listopad 2015

 • 13.11.2015 16:14

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za trzeci kwartał 2015

 • 10.11.2015 14:44

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za październik 2015

 • 29.10.2015 18:14

  MEDIACAP SA Wniosek o podjęcie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego

 • 22.10.2015 15:26

  MEDIACAP SA Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały o uchyleniu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

 • 20.10.2015 13:41

  MEDIACAP SA Poszerzenie składu Zarządu Spółki

 • 19.10.2015 17:01

  MEDIACAP SA Zbycie akcji Mediacap przez podmiot zależny od Członka Zarządu

 • 12.10.2015 20:01

  MEDIACAP SA Zwiększenie udziałów w The Digitals do 100% po spełnieniu warunków zawieszających

 • 09.10.2015 18:31

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za wrzesień 2015

 • 07.10.2015 08:36

  MEDIACAP SA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów The Digitals Sp. z o.o.

 • 06.10.2015 14:39

  MEDIACAP SA Uchwały podjęte na NWZA w dniu 06.10.2015r.

 • 06.10.2015 12:35

  MEDIACAP SA Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 06.10.2015 r.

 • 02.10.2015 16:02

  MEDIACAP SA Nabycie akcji Mediacap przez Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej

 • 28.09.2015 13:25

  MEDIACAP SA Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki przez mWealth Management S.A. do poziomu 10,46%

 • 10.09.2015 15:46

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za sierpień 2015

 • 07.09.2015 13:56

  MEDIACAP SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 07.09.2015 13:41

  MEDIACAP SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 31.08.2015 11:04

  MEDIACAP SA Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki MEDIACAP SA

 • 14.08.2015 15:25

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za drugi kwartał 2015

 • 10.08.2015 15:41

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za lipiec 2015

 • 10.07.2015 05:10

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za czerwiec 2015

 • 02.07.2015 13:09

  MEDIACAP SA Zwiększenie stanu posiadania w IQS Sp. z o.o. z 53% do 60%.

 • 24.06.2015 09:48

  MEDIACAP SA Podpisanie aneksu do umowy o łącznej wartości powyżej 4 MLN PLN

 • 22.06.2015 08:44

  KNF zawiesiła postępowanie prospektowe Mediacap na wniosek spółki

 • 22.06.2015 07:42

  MEDIACAP SA Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego

 • 10.06.2015 16:36

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za maj 2015

 • 21.05.2015 14:38

  MEDIACAP SA Podpisanie dokumentu ustalającego ramy prowadzenia rozmów w sprawie nabycia 100% udziałów w sp. z o.o.

 • 20.05.2015 17:15

  MEDIACAP SA Zawarcie istotnej umowy

 • 15.05.2015 20:20

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2015

 • 11.05.2015 11:29

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za kwiecień 2015

 • 08.05.2015 16:41

  MEDIACAP SA Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki MEDIACAP SA

 • 08.05.2015 07:01

  Mediacap rozmawia o akwizycji dwóch firm (wywiad)

 • 14.04.2015 18:41

  MEDIACAP SA Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 14.04.2015 r.

 • 14.04.2015 18:31

  MEDIACAP SA Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 14.04.2015r.

 • 10.04.2015 12:01

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za marzec 2015

 • 20.03.2015 16:06

  MEDIACAP SA Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MEDIACAP SA w 2014

 • 18.03.2015 15:48

  MEDIACAP SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 18.03.2015 15:31

  MEDIACAP SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 18.03.2015 15:19

  MEDIACAP SA Sprostowanie raportu 8/2015

 • 18.03.2015 14:57

  MEDIACAP SA Sprostowanie raportu bieżącego 11/2015

 • 10.03.2015 09:43

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za luty 2015

 • 04.03.2015 16:04

  MEDIACAP SA Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki MEDIACAP SA

 • 03.03.2015 23:13

  MEDIACAP SA Raport Roczny skonsolidowany za rok 2014

 • 03.03.2015 23:11

  MEDIACAP SA Raport Roczny jednostkowy za rok 2014

 • 27.02.2015 09:06

  MEDIACAP SA Zwiększenie stanu posiadania w spółce zależnej.

 • 26.02.2015 19:59

  MEDIACAP SA Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego

 • 25.02.2015 15:40

  MEDIACAP S.A. Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

 • 25.02.2015 14:20

  MEDIACAP SA Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

 • 23.02.2015 16:01

  MEDIACAP SA Uchwały podjęte na NWZA w dniu 23.02.2015r.

 • 23.02.2015 15:48

  MEDIACAP SA Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 23.02.2015 r.

 • 20.02.2015 12:50

  MEDIACAP SA Rejestracja w KRS zmian w Statucie Spółki MEDIACAP S.A.

 • 13.02.2015 08:11

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za czwarty kwartał 2014

 • 10.02.2015 07:48

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za styczeń 2015

 • 05.02.2015 18:57

  MEDIACAP SA Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 23 lutego 2015 r.

 • 05.02.2015 18:44

  MEDIACAP SA Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 23 lutego 2015 r.

 • 02.02.2015 17:51

  MEDIACAP SA Uchwały podjęte na NWZA w dniu 02.02.2015r.

 • 02.02.2015 17:46

  MEDIACAP SA Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 02.02.2015 r.

 • 30.01.2015 18:16

  MEDIACAP SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2015

 • 27.01.2015 18:50

  MEDIACAP SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 27.01.2015 18:46

  MEDIACAP SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 12.01.2015 16:11

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za grudzień 2014

 • 05.01.2015 19:50

  MEDIACAP SA zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 05.01.2015 19:36

  MEDIACAP SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 10.12.2014 19:06

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za listopad 2014

 • 02.12.2014 09:44

  MEDIACAP SA MEDIACAP SA zrealizuje kampanię za ponad 870 tys. EUR

 • 14.11.2014 18:44

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za trzeci kwartał 2014

 • 10.11.2014 15:56

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za październik 2014

 • 20.10.2014 17:53

  MEDIACAP SA Zmiana składu Rady Nadzorczej

 • 13.10.2014 15:28

  Mediacap chce wejść na GPW w II kw. '15, planuje emisję wartą 10 mln zł (wywiad)

 • 10.10.2014 20:28

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za wrzesień 2014

 • 10.09.2014 18:18

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za sierpień 2014

 • 19.08.2014 18:23

  MEDIACAP SA Mediacap S.A – Rejestracja akcji serii C przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

 • 18.08.2014 12:18

  GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki MEDIACAP

 • 16.08.2014 23:36

  MEDIACAP SA Mediacap S.A – wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C

 • 14.08.2014 07:47

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za drugi kwartał 2014

 • 11.08.2014 18:45

  MEDIACAP SA Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C.

 • 11.08.2014 18:43

  MEDIACAP SA Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu akcji serii C.

 • 11.08.2014 18:41

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za lipiec 2014

 • 11.08.2014 14:49

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki MEDIACAP SA

 • 31.07.2014 18:20

  MEDIACAP SA Nabycie akcji Spółki przez Edytę Gurazdowską

 • 31.07.2014 18:19

  MEDIACAP SA Nabycie akcji Spółki przez Frinanti Limited

 • 31.07.2014 18:19

  MEDIACAP SA Nabycie akcji Spółki przez Posella Limited

 • 31.07.2014 18:17

  MEDIACAP SA Zbycie akcji Spółki przez Versalin Limited

 • 28.07.2014 17:41

  MEDIACAP SA Mediacap S.A.- Wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

 • 28.07.2014 12:45

  MEDIACAP SA komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C

 • 28.07.2014 12:39

  MEDIACAP SA MEDIACAP SA komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C

 • 28.07.2014 07:44

  MEDIACAP SA Zawarcie ramowej umowy z PKO BP na realizację eventów

 • 15.07.2014 07:56

  MEDIACAP SA Nabycie przez Grupa IQS Sp. z o.o. (spółka zależna od MEDIACAP S.A.) 100% udziałów spółki Internetowy Instytut Badań Rynkowych Sp. z o.o.

 • 10.07.2014 17:09

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za czerwiec 2014

 • 27.06.2014 14:59

  MEDIACAP SA Mediacap SA - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 26.06.2014 r.

 • 27.06.2014 14:41

  MEDIACAP SA Uchwały podjęte na ZWZA

 • 26.06.2014 18:34

  MEDIACAP SA 600.000 zł zwrotu dopłat od spółki zależnej

 • 10.06.2014 17:51

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za maj 2014

 • 10.06.2014 17:49

  MEDIACAP SA Zwiększenie udziału w The Digitals Sp. z o.o. z 51% do 54%

 • 03.06.2014 14:14

  MEDIACAP SA Zwołanie ZWZ

 • 26.05.2014 20:45

  MEDIACAP SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 26.05.2014 20:40

  MEDIACAP SA Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MEDIACAP SA w 2013

 • 21.05.2014 09:13

  MEDIACAP SA nabycie i zbycie akcji przez podmiot powiązany z prezesem zarządu

 • 21.05.2014 09:10

  MEDIACAP SA zbycie akcji przez podmiot powiązany z członkiem rady nadzorczej

 • 15.05.2014 22:53

  MEDIACAP SA Podpisanie Term Sheet dotyczącego nabycia spółki

 • 15.05.2014 18:09

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za pierwszy kwartał 2014

 • 12.05.2014 14:36

  MEDIACAP SA raport miesięczny za kwiecień 2014

 • 22.04.2014 07:49

  MEDIACAP SA zbycie akcji emitenta przez podmiot blisko powiązany z członkiem rady nadzorczej na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

 • 22.04.2014 07:49

  MEDIACAP SA zbycie akcji emitenta przez podmiot blisko powiązany z członkiem rady nadzorczej na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

 • 15.04.2014 19:01

  MEDIACAP SA Raport Roczny skonsolidowany za rok 2013

 • 15.04.2014 18:59

  MEDIACAP SA Raport Roczny jednostkowy za rok 2013

 • 10.04.2014 15:51

  MEDIACAP SA Raport miesięczny za marzec 2014

 • 25.03.2014 14:36

  mWealth Management ma ponad 5 proc. głosów na walnym Mediacap

 • 25.03.2014 14:24

  MEDIACAP SA Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki przez akcjonariusza do poziomu 5,05%

 • 25.03.2014 07:29

  Dr. Kalliwoda rekomenduje "kupuj" Mediacap z ceną docelową 4 zł

 • 18.03.2014 13:01

  MEDIACAP SA zawarcie z autoryzowanym doradcą umowy o doradztwo w zakresie wprowadzenia akcji serii C do ASO na rynku NewConnect

 • 10.03.2014 14:14

  MEDIACAP SA raport miesięczny za luty 2014

 • 04.03.2014 10:29

  MEDIACAP SA zmniejszenie stanu posiadania akcji spółki przez akcjonariusza do poziomu 4,78%

 • 24.02.2014 14:54

  GPW: Komunikat - MEDIACAP SA

 • 24.02.2014 14:47

  GPW: Komunikat - MEDIACAP SA

 • 20.02.2014 16:40

  MEDIACAP SA zmniejszenie stanu posiadania akcji spółki przez prezesa zarządu - Jacka Olechowskiego

 • 20.02.2014 16:35

  MEDIACAP SA Zwiększenie stanu posiadania akcji spółki przez członka rady nadzorczej

 • 20.02.2014 16:29

  MEDIACAP SA zmniejszenie stanu posiadania akcji spółki przez członka rady nadzorczej - Marka Żołędziowskiego

 • 20.02.2014 16:01

  MEDIACAP SA Rejestracja w KRS zmian w statucie

 • 18.02.2014 10:28

  Mediacap chce przejść na GPW, w '14 stawia na przejęcia (wywiad)

 • 13.02.2014 14:26

  MEDIACAP SA zmiana animatora ynku

 • 12.02.2014 07:55

  MEDIACAP SA Raport kwartalny za czwarty kwartał 2013

 • 10.02.2014 11:51

  MEDIACAP SA raport miesięczny za styczeń 2014

 • 05.02.2014 10:12

  MEDIACAP SA Zmiana adresu spółki

 • 31.01.2014 13:26

  MEDIACAP SA harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2014

 • 30.01.2014 10:24

  MEDIACAP SA zawarcie umów objęcia akcji serii C oraz zawarcie umów sprzedaży udziałów The Digitals Sp. z o.o.

 • 10.01.2014 19:39

  MEDIACAP SA raport miesięczny za grudzień 2013

 • 19.12.2013 13:52

  MEDIACAP SA zawarcie umowy kredytowej na częściowe sfinansowanie zakupu udziałów w Grupa IQS Sp. z o.o.

 • 10.12.2013 12:07

  MEDIACAP SA raport miesięczny za listopad 2013

 • 25.11.2013 09:27

  MEDIACAP SA nabycie pakietu kontrolnego spółki Grupa IQS sp. z o.o.

 • 08.11.2013 11:32

  MEDIACAP SA raport miesięczny za październik 2013

 • 04.11.2013 15:22

  MEDIACAP SA podpisanie umowy z PARP na dofinansowania projektu spółki w wysokości 733 TYS PLN

 • 24.10.2013 13:09

  MEDIACAP SA sprostowanie do raportu bieżącego nr 31/2013

 • 23.10.2013 17:18

  MEDIACAP SA zawarcie umowy z MTP o wartości 1,24 M brutto

 • 10.10.2013 09:54

  MEDIACAP SA raport miesięczny za wrzesień 2013

 • 08.10.2013 10:41

  MEDIACAP SA podpisanie dokumentu określającego ramowe warunki nabycia pakietu kontrolnego w Grupie IQS Sp. z o.o.