MCI Capital SA

skrót: MCI

Ostatnie notowanie z: 07.08.2020 09:41

Aktualny kurs12   -1,64 %-0,20 zł
Otwarcie12,300,82%
Minimum12-1,64%
Maksimum12,300,82%
Wolumen (szt.) 2245
Kurs odniesienia12,20
Widełki dolne11,10
Widełki górne13,50
Obroty (tyś. zł)27
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
11 04012,05
120012,00
21 49211,95
11 22911,50
150011,10
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
12,301 082 2
12,35500 1
12,401 500 1
12,45100 1
12,55250 2
Wiodący europejski fundusz technologiczny skoncentrowany na transformacji i gospodarce cyfrowej. Inwestycje realizowane są w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Niemczech i Austrii (DACH), w krajach byłego Związku Radzieckiego (CIS) i w Turcji.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Czechowicz Tomaszwraz z MCI Management sp. z o.o.37 983 17071,73%37 983 17075,90%
MCI Capital SA3 000 0005,67%3 000 0005,67%

Kategoria • 04.08.2020 22:36

  MCI CAPITAL SA (38/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

 • 26.06.2020 00:14

  MCI CAPITAL SA (33/2020) Wykonanie umowy sprzedaży akcji Frisco S.A.

 • 19.06.2020 21:17

  MCI CAPITAL SA (32/2020) Wykup przez MCI Capital S.A. obligacji serii O

 • 17.06.2020 20:09

  Większościowy akcjonariusz ATM rozważa pozyskanie inwestora dla spółki i chce wycofać ją z giełdy

 • 16.06.2020 21:02

  MCI CAPITAL SA (31/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

 • 16.06.2020 20:58

  MCI CAPITAL SA (30/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

 • 10.06.2020 21:01

  MCI CAPITAL SA (29/2020) Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 09.06.2020 23:22

  MCI CAPITAL SA (28/2020) Powołanie Członka Zarządu MCI Capital S.A.

 • 03.06.2020 22:21

  MCI CAPITAL SA (27/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

 • 03.06.2020 07:58

  GPW: Komunikat (CATALYST)

 • 27.05.2020 20:26

  MCI CAPITAL SA (26/2020) Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii P

 • 20.05.2020 21:59

  MCI CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 29.04.2020 21:11

  MCI CAPITAL SA (25/2020) Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki

 • 28.04.2020 23:18

  MCI CAPITAL SA (24/2020) Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii P

 • 23.04.2020 00:09

  MCI CAPITAL SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 22.04.2020 19:17

  MCI CAPITAL SA (23/2020) Zbycie akcji spółki İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 • 10.04.2020 19:08

  MCI CAPITAL SA (22/2020) Zmiana terminów przekazywania jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2020 roku

 • 07.04.2020 18:22

  MCI CAPITAL SA (21/2020) Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.

 • 02.04.2020 12:00

  MCI CAPITAL SA (20/2020) Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

 • 13.03.2020 22:27

  MCI CAPITAL SA (19/2020) Wygaśniecie gwarancji finansowej udzielonej przez Spółkę

 • 12.03.2020 16:51

  Noble Securities obniżył wycenę akcji MCI Capital do 21,9 zł

 • 06.03.2020 13:42

  MCI CAPITAL SA (18/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

 • 04.03.2020 18:42

  GPW: w związku z wykupem obligacji serii P spółki MCI CAPITAL S.A. (MCI0321), oznaczonych kodem "PLMCIMG00251" nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami na Catalyst.

 • 02.03.2020 12:31

  MCI CAPITAL SA (17/2020) Przedterminowy wykup i umorzenie obligacji serii P

 • 27.02.2020 16:31

  MCI CAPITAL SA (16/2020) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane

 • 24.02.2020 15:19

  MCI CAPITAL SA (15/2020) Informacja o połączeniu MCI Capital S.A. ze spółką zależną - MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 24.02.2020 15:17

  MCI CAPITAL SA (14/2020) Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki oraz zmian Statutu Spółki

 • 20.02.2020 15:10

  MCI CAPITAL SA (13/2020) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane

 • 13.02.2020 18:08

  MCI Capital otrzymało oferty na sprzedaż 945.259 akcji własnych

 • 13.02.2020 17:47

  MCI CAPITAL SA (11/2020) Skup akcji własnych - informacja o akceptacji ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.

 • 12.02.2020 17:53

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii P spółki MCI CAPITAL S.A.

 • 07.02.2020 21:43

  MCI CAPITAL SA (10/2020) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 31.01.2020 13:38

  MCI CAPITAL SA (9/2020) Komunikat KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji emitenta

 • 30.01.2020 22:56

  MCI CAPITAL SA (8/2020) Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji emitenta do obrotu giełdowego

 • 30.01.2020 19:35

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A1 spółki MCI CAPITAL SA

 • 30.01.2020 17:29

  MCI CAPITAL SA (7/2020) Zawiadomienie obligatariuszy o wcześniejszym wykupie przez emitenta obligacji serii P

 • 29.01.2020 11:56

  MCI CAPITAL SA (6/2020) Przyjęcie do rozpoznania skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie JTT Computer S.A.

 • 29.01.2020 11:15

  MCI CAPITAL SA (5/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 27.01.2020 13:15

  MCI CAPITAL SA (4/2020) Wykreślenie zastawów rejestrowych ustanowionych w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii M

 • 20.01.2020 18:38

  MCI Capital chce skupić do 1,8 mln akcji po 11 zł za papier

 • 20.01.2020 18:26

  MCI CAPITAL SA (3/2020) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.

 • 17.01.2020 21:42

  MCI CAPITAL SA (2/2020) Rejestracja akcji emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 08.01.2020 16:49

  Fundusz MCI Capital ma umowę sprzedaży 75,57 proc. udziałów w Netrisk

 • 08.01.2020 16:36

  MCI CAPITAL SA (1/2020) Zawarcie umowy sprzedaży udziałów Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft.

 • 24.12.2019 23:11

  MCI Capital zbył akcje tureckiej firmy Indeks Bilgisayar za niemal 20 mln zł

 • 24.12.2019 21:49

  MCI CAPITAL SA (41/2019) Zbycie akcji spółki İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 • 23.12.2019 14:46

  MCI CAPITAL SA (40/2019) Zawarcie umowy sprzedaży akcji Frisco S.A.

 • 20.12.2019 16:00

  MCI CAPITAL SA (39/2019) Wykup przez MCI Capital S.A. obligacji serii M

 • 04.12.2019 18:55

  GPW: 10 grudnia 2019 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii M (MCI1219) spółki MCI CAPITAL S.A

 • 29.11.2019 15:41

  MCI CAPITAL SA (38/2019) Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.

 • 28.11.2019 13:25

  MCI CAPITAL SA (37/2019) Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

 • 18.11.2019 21:38

  MCI CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 05.11.2019 12:17

  MCI CAPITAL SA (36/2019) Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu MCI Capital Spółka Akcyjna ze spółką zależną - MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 17.10.2019 16:37

  MCI CAPITAL SA (35/2019) Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu MCI Capital Spółka Akcyjna ze spółką zależną - MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 17.10.2019 16:31

  MCI CAPITAL SA (34/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

 • 30.09.2019 16:18

  MCI CAPITAL SA (33/2019) Przyjęcie planu połączenia MCI Capital Spółka Akcyjna ze spółką zależną - MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 30.09.2019 16:14

  MCI CAPITAL SA (32/2019) Zbycie akcji spółki İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 • 17.09.2019 11:26

  MCI CAPITAL SA (31/2019) Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii K

 • 12.09.2019 11:31

  MCI CAPITAL SA (30/2019) Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii K

 • 05.09.2019 23:16

  MCI Capital zanotowało w II kw. 2019 stratę w wysokości 11,3 mln zł

 • 05.09.2019 22:12

  MCI CAPITAL SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 21.08.2019 15:21

  MCI CAPITAL SA (29/2019) Zmiana terminu przekazywania raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

 • 30.05.2019 14:50

  MCI CAPITAL SA (10/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

 • 22.05.2019 15:01

  MCI CAPITAL SA (9/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 18.04.2019 10:24

  MCI Capital i PEM skupią się w '19 na akumulowaniu środków na spłatę obligacji i nowe inwestycje

 • 16.04.2019 00:02

  MCI CAPITAL SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 05.03.2019 12:21

  MCI CAPITAL SA (8/2019) Komunikat KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji emitenta

 • 05.03.2019 10:40

  MCI CAPITAL SA (7/2019) Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji emitenta do obrotu giełdowego

 • 04.03.2019 20:00

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A1 spółki MCI CAPITAL SA

 • 18.02.2019 15:40

  MCI CAPITAL SA (6/2019) Rejestracja akcji emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 30.01.2019 11:57

  MCI CAPITAL SA (5/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 28.01.2019 15:36

  MCI CAPITAL SA (4/2019) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 23.01.2019 17:02

  MCI CAPITAL SA (3/2019) Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii J

 • 21.01.2019 17:25

  MCI CAPITAL SA (2/2019) Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii J

 • 04.01.2019 16:07

  MCI CAPITAL SA (1/2019) Zawarcie umowy sprzedaży udziałów Dotcard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wyjście z inwestycji w Dotpay oraz eCard)

 • 27.12.2018 10:00

  MCI CAPITAL SA (40/2018) Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.

 • 21.12.2018 20:57

  MCI CAPITAL SA (39/2018) Wykonanie umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji spółki IAI S.A.

 • 21.12.2018 17:02

  MCI CAPITAL SA (38/2018) Zawarcie umowy ramowej z inwestorem

 • 21.12.2018 12:38

  MCI CAPITAL SA (37/2018) Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

 • 11.12.2018 20:19

  MCI CAPITAL SA (36/2018) Wykup przez MCI Capital S.A. obligacji serii J

 • 06.12.2018 11:41

  Akcjonariusze IAI zgodzili się na wycofanie spółki z NewConnect

 • 26.11.2018 11:04

  MCI Capital chce do końca roku ogłosić 1-3 wyjścia z inwestycji

 • 26.11.2018 00:12

  MCI CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 23.11.2018 19:18

  GPW: Komunikat - MCI CAPITAL SA

 • 23.11.2018 15:18

  NWZ MCI Capital zdecyduje o emisji do 6,27 mln akcji

 • 23.11.2018 14:41

  MCI CAPITAL SA (35/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

 • 21.11.2018 07:37

  Akcjonariusze IAI żądają przymusowego wykupu 8,24 proc. akcji tej spółki

 • 14.10.2018 20:54

  MCI kupił 2 proc. akcji IAI; planuje przymusowy wykup i przejęcie pakietu większościowego

 • 14.10.2018 16:49

  MCI CAPITAL SA (34/2018) Zawarcie umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji spółki IAI S.A.

 • 02.10.2018 16:47

  MCI CAPITAL SA (33/2018) Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta, podwyższenie kapitału zakładowego emitenta

 • 02.10.2018 16:41

  MCI CAPITAL SA (32/2018) Informacja o transakcji na instrumentach finansowych powiązanych z akcjami Emitenta oraz o transakcji na akcjach Emitenta

 • 19.09.2018 15:13

  MCI CAPITAL SA (31/2018) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 18.09.2018 21:52

  MCI CAPITAL SA (30/2018) Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie JTT Computer S.A.

 • 17.09.2018 18:15

  MCI.EuroVentures z grupy MCI zwiększy zaangażowanie w ATM SA do 94,5 proc.

 • 04.09.2018 00:29

  MCI CAPITAL SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 03.09.2018 20:05

  PEM planuje utworzenie nowego funduszu

 • 20.08.2018 16:33

  MCI CAPITAL SA (29/2018) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane

 • 20.08.2018 16:24

  MCI CAPITAL SA (28/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 20.08.2018 16:10

  MCI Management kupił w wezwaniu 4.033.598 akcji MCI Capital

 • 27.07.2018 12:37

  MCI CAPITAL SA (27/2018) Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 25.07.2018 13:39

  MCI Management podniósł cenę w wezwaniu na akcje MCI Capital do 10,20 zł

 • 28.06.2018 22:16

  MCI CAPITAL SA (26/2018) Zmiana w Zarządzie

 • 28.06.2018 20:34

  MCI CAPITAL SA (25/2018) Stanowisko Zarządu MCI Capital S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MCI Capital S.A. ogłoszonego przez MCI Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w dniu 12 czerwca 2018 r

 • 21.06.2018 12:50

  MCI CAPITAL SA (24/2018) Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.

 • 21.06.2018 12:46

  MCI CAPITAL SA (23/2018) Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

 • 21.06.2018 12:43

  MCI CAPITAL SA (22/2018) Zmiany w Radzie Nadzorczej MCI Capital S.A.

 • 19.06.2018 12:28

  MCI Capital sprzeda udziały w Dotcard, właścicielu eCardu i Dotpay, za 255 mln zł (opis)

 • 19.06.2018 11:40

  MCI Capital sprzeda udziały w Dotcard, właścicielu eCardu i Dotpay, za 255 mln zł

 • 19.06.2018 11:21

  MCI CAPITAL SA (21/2018) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów Dotcard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wyjście z inwestycji w Dotpay oraz eCard)

 • 12.06.2018 19:05

  MCI Management wzywa do sprzedaży 19.003.988 akcji MCI Capital po 9,80 zł

 • 11.06.2018 10:32

  Fundusz z grupy MCI sprzedał akcje Genomed

 • 23.05.2018 13:55

  ZWZ MCI Capital zdecyduje o upoważnieniu zarządu do skupu do 6.250.000 akcji własnych

 • 23.05.2018 13:38

  MCI CAPITAL SA (20/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

 • 18.05.2018 09:41

  Fundusz z grupy MCI wyszedł z inwestycji w iZettle

 • 18.05.2018 09:02

  MCI CAPITAL SA (19/2018) Wyjście z iZettle AB

 • 18.05.2018 07:22

  MCI CAPITAL SA (18/2018) Zmiana w Zarządzie

 • 16.05.2018 21:45

  MCI CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 16.05.2018 21:27

  MCI CAPITAL SA (17/2018) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2018 roku

 • 15.05.2018 19:46

  Fundusz z grupy MCI wyszedł z inwestycji w Lifebrain

 • 15.05.2018 18:09

  MCI CAPITAL SA (16/2018) Wyjście z inwestycji w lifebrain AG

 • 15.05.2018 17:47

  MCI CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 07.05.2018 18:30

  GPW: Komunikat - MCI CAPITAL SA

 • 07.05.2018 18:29

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii P spółki MCI CAPITAL SA

 • 27.04.2018 21:53

  MCI CAPITAL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 25.04.2018 17:46

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii P spółki MCI CAPITAL S.A.

 • 20.04.2018 16:09

  MCI CAPITAL SA (15/2018) Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 29.03.2018 15:51

  MCI CAPITAL SA (14/2018) Wartość gwarancji finansowej udzielonej przez emitenta [i warunki finansowe, na jakich została udzielona gwarancja finansowa]

 • 21.03.2018 13:04

  MCI CAPITAL SA (13/2018) Wykup przez MCI Capital S.A. obligacji serii G1

 • 20.03.2018 18:04

  MCI CAPITAL SA (12/2018) Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 17.03.2018 05:24

  MCI CAPITAL SA (11/2018) Udzielenie przez emitenta gwarancji finansowej

 • 08.03.2018 17:28

  MCI CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 08.03.2018 17:04

  MCI CAPITAL SA (10/2018) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

 • 05.03.2018 20:10

  MCI CAPITAL SA (9/2018) Zabezpieczenie obligacji Spółki serii PP

 • 05.03.2018 10:11

  MCI CAPITAL SA (8/2018) Emisja obligacji zwykłych serii P

 • 23.02.2018 15:29

  MCI CAPITAL SA (7/2018) Rejestracja zmian w kapitale zakładowym Spółki

 • 21.02.2018 14:25

  MCI CAPITAL SA (6/2018) Zabezpieczenie obligacji Spółki serii P

 • 12.02.2018 19:44

  MCI CAPITAL SA (5/2018) Emisja obligacji zwykłych serii P

 • 05.02.2018 15:01

  MCI CAPITAL SA (4/2018) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień czwartego kwartału 2017 roku

 • 31.01.2018 12:02

  MCI CAPITAL SA (3/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 12.01.2018 22:47

  MCI CAPITAL SA (2/2018) Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii I1

 • 02.01.2018 21:53

  MCI CAPITAL SA (1/2018) Połączenie spółek zależnych

 • 29.12.2017 12:06

  MCI CAPITAL SA (89/2017) Korekta RB 89/2017 - Nabycie udziałów spółki Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt.

 • 29.12.2017 11:21

  Spółka zależna MCI Capital przejęła węgierską spółkę Netrisk za 56,5 mln EUR (popr.)

 • 29.12.2017 10:17

  Spółka zależna MCI Capital przejęła węgierską spółkę Netrisk za 56,5 mln EUR

 • 29.12.2017 09:52

  MCI CAPITAL SA (89/2017) Nabycie udziałów spółki Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt.

 • 14.12.2017 12:49

  Fundusz z grupy MCI zrealizował częściowe wyjście z tureckiej spółki Index za 36,2 mln zł

 • 14.12.2017 12:21

  MCI CAPITAL SA (88/2017) Zbycie akcji spółki İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 • 05.12.2017 15:09

  MCI CAPITAL SA (87/2017) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane

 • 30.11.2017 17:29

  MCI CAPITAL SA (86/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 29.11.2017 21:34

  MCI CAPITAL SA (85/2017) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A.

 • 21.11.2017 22:05

  MCI CAPITAL SA (84/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego emitenta

 • 21.11.2017 22:02

  MCI CAPITAL SA (83/2017) Informacja o transakcji na instrumentach finansowych powiązanych z akcjami Emitenta oraz o transakcji na akcjach Emitenta

 • 14.11.2017 07:43

  MCI CAPITAL SA (82/2017) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.

 • 13.11.2017 17:30

  MCI Management chce skupić do 2.630.000 akcji MCI Capital po 9,8 zł

 • 13.11.2017 17:15

  MCI CAPITAL SA (81/2017) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A.

 • 06.11.2017 13:00

  MCI Capital chce wyemitować obligacje o wartości do 150 mln zł

 • 06.11.2017 12:49

  MCI CAPITAL SA (80/2017) Publiczny programu emisji obligacji przez MCI Capital S.A.

 • 06.11.2017 08:02

  MCI CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 30.10.2017 10:07

  MCI.PrivateVentures FIZ wyemitował obligacje o wartości 40 mln zł

 • 18.10.2017 12:10

  MCI CAPITAL SA (79/2017) Wykup przez MCI Capital S.A. obligacji serii I1

 • 11.10.2017 15:46

  MCI CAPITAL SA (78/2017) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane

 • 06.10.2017 21:40

  MCI CAPITAL SA (77/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 05.10.2017 17:19

  MCI CAPITAL SA (76/2017) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane

 • 05.10.2017 12:23

  MCI CAPITAL SA (75/2017) Nabycie akcji ATM S.A. pośrednio przez MCI.PrivateVentures FIZ z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.

 • 03.10.2017 22:38

  MCI CAPITAL SA (74/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 02.10.2017 10:36

  NBP podtrzymuje chęć sprzedaży spółki Bazy i Systemy Bankowe

 • 29.09.2017 11:25

  MCI CAPITAL SA (73/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 28.09.2017 18:07

  GPW: Komunikat - ostatni dzień obrotu obligacjami wyemitowanymi przez MCI CAPITAL SA

 • 20.09.2017 19:51

  MCI CAPITAL SA (72/2017) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 12.09.2017 17:36

  MCI Management zaprasza do składania ofert sprzedaży do 1,5 mln akcji MCI Capital po 8,8 zł za szt.

 • 12.09.2017 17:11

  MCI CAPITAL SA (71/2017) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.

 • 08.09.2017 12:29

  MCI CAPITAL SA (70/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 04.09.2017 17:57

  MCI CAPITAL SA (69/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 01.09.2017 17:01

  MCI CAPITAL SA (68/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 29.08.2017 11:41

  MCI Capital nie ma obecnie planów emisji akcji w ramach kapitału docelowego

 • 29.08.2017 11:20

  MCI CAPITAL SA (67/2017) Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.

 • 28.08.2017 17:10

  KNF zatwierdziła prospekt MCI. PrivateVentures dot. programu publicznej emisji obligacji

 • 26.08.2017 16:17

  MCI CAPITAL SA (66/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 24.08.2017 14:26

  NWZ MCI Capital upoważniło zarząd do podwyższania kapitału w ramach kapitału docelowego

 • 24.08.2017 13:57

  MCI CAPITAL SA (65/2017) Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

 • 24.08.2017 13:02

  MCI CAPITAL SA (64/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 18.08.2017 19:57

  MCI CAPITAL SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 10.08.2017 19:39

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji MCI CAPITAL SA

 • 02.08.2017 19:07

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki MCI CAPITAL S.A.

 • 28.07.2017 13:48

  MCI CAPITAL SA (63/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

 • 26.07.2017 17:26

  MCI Capital TFI chce sprzedać pakiet akcji Genomed

 • 19.07.2017 12:58

  MCI CAPITAL SA (62/2017) Zmiana zabezpieczenia obligacji Spółki serii O

 • 14.07.2017 21:33

  MCI CAPITAL SA (61/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 14.07.2017 21:19

  MCI CAPITAL SA (60/2017) Transakcja pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej MCI Capital S.A. - zawarcie znaczących umów

 • 14.07.2017 21:15

  MCI CAPITAL SA (59/2017) Transakcja pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej MCI Capital S.A. - zawarcie znaczących umów

 • 12.07.2017 21:17

  MCI CAPITAL SA (58/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 12.07.2017 10:46

  MCI CAPITAL SA (57/2017) Powołanie Członka Zarządu

 • 12.07.2017 10:42

  MCI CAPITAL SA (56/2017) Zmiana w Zarządzie

 • 10.07.2017 18:59

  MCI CAPITAL SA (55/2017) Zmiana zabezpieczenia obligacji Spółki serii O

 • 10.07.2017 15:19

  MCI CAPITAL SA (54/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 07.07.2017 15:32

  MCI CAPITAL SA (53/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 06.07.2017 21:03

  MCI CAPITAL SA (52/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 04.07.2017 15:47

  MCI CAPITAL SA (51/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 03.07.2017 11:54

  MCI CAPITAL SA (50/2017) Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.

 • 29.06.2017 13:20

  MCI CAPITAL SA (49/2017) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane

 • 28.06.2017 16:27

  MCI CAPITAL SA (48/2017) Zmiana w Radzie Nadzorczej MCI Capital S.A.

 • 28.06.2017 14:39

  MCI CAPITAL SA (47/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 28.06.2017 14:36

  MCI CAPITAL SA (46/2017) Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

 • 23.06.2017 16:32

  MCI CAPITAL SA (45/2017) Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego spółki

 • 23.06.2017 16:29

  MCI CAPITAL SA (44/2017) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 20.06.2017 14:39

  MCI CAPITAL SA (43/2017) Emisja obligacji zwykłych serii O

 • 14.06.2017 16:53

  MCI CAPITAL SA (42/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 12.06.2017 16:44

  MCI CAPITAL SA (41/2017) Zabezpieczenie obligacji Spółki serii O

 • 09.06.2017 19:08

  MCI CAPITAL SA (40/2017) Wybór audytora MCI Capital S.A.

 • 08.06.2017 22:09

  MCI CAPITAL SA (39/2017) Zabezpieczenie obligacji Spółki serii O

 • 08.06.2017 10:57

  MCI CAPITAL SA (38/2017) Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.

 • 05.06.2017 12:11

  MCI CAPITAL SA (37/2017) Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

 • 01.06.2017 10:55

  MCI CAPITAL SA (36/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

 • 30.05.2017 17:39

  MCI CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 30.05.2017 16:52

  MCI CAPITAL SA (35/2017) Emisja obligacji zwykłych serii O

 • 30.05.2017 11:13

  MCI CAPITAL SA (34/2017) Wybór audytora MCI Capital S.A.

 • 30.05.2017 11:04

  MCI CAPITAL SA (33/2017) Zmiany w Zarządzie MCI Capital S.A.

 • 18.05.2017 16:50

  MCI CAPITAL SA (32/2017) Korekta ceny zamiany obligacji serii G1 na akcje Spółki

 • 09.05.2017 18:16

  MCI CAPITAL SA (31/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

 • 08.05.2017 14:24

  MCI CAPITAL SA (30/2017) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane

 • 05.05.2017 12:40

  MCI CAPITAL SA (29/2017) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A.

 • 04.05.2017 14:39

  Fundusze Quercus TFI mają poniżej 5 proc. akcji MCI Capital

 • 04.05.2017 14:28

  MCI CAPITAL SA (28/2017) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A.

 • 28.04.2017 20:21

  MCI CAPITAL SA (27/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 28.04.2017 20:11

  MCI CAPITAL SA (26/2017) Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 12.04.2017 18:02

  MCI Capital zaprasza do składania ofert sprzedaży do 2.320.712 akcji po 10 zł za papier

 • 12.04.2017 17:49

  MCI CAPITAL SA (25/2017) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.

 • 10.04.2017 13:07

  MCI CAPITAL SA (24/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 10.04.2017 12:54

  MCI CAPITAL SA (23/2017) Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

 • 05.04.2017 21:54

  MCI CAPITAL SA (22/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 04.04.2017 22:58

  MCI CAPITAL SA (21/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 03.04.2017 23:23

  MCI CAPITAL SA (20/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 31.03.2017 15:03

  MCI CAPITAL SA (19/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 31.03.2017 11:30

  MCI CAPITAL SA (18/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 29.03.2017 12:48

  MCI chce skupować akcje własne do kwoty 70 mln zł; liczy na lepsze stopy zwrotu funduszy

 • 29.03.2017 11:57

  MCI chce skupować akcje własne do kwoty 70 mln zł

 • 28.03.2017 10:59

  MCI CAPITAL SA (17/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 24.03.2017 21:33

  MCI CAPITAL SA (16/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 21.03.2017 23:07

  MCI CAPITAL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 20.03.2017 14:35

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii M spółki MCI CAPITAL S.A.

 • 14.03.2017 18:26

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki MCI CAPITAL S.A.

 • 09.03.2017 21:42

  MCI CAPITAL SA (15/2017) Zmiana w Radzie Nadzorczej MCI Capital S.A.

 • 08.03.2017 09:31

  MCI CAPITAL SA (14/2017) Korekta ceny zamiany obligacji serii G1 na akcje Spółki

 • 06.03.2017 20:10

  MCI CAPITAL SA (13/2017) Korekta ceny zamiany obligacji serii G1 na akcje Spółki

 • 24.02.2017 15:13

  MCI CAPITAL SA (12/2017) Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii H3

 • 23.02.2017 12:58

  MCI CAPITAL SA (11/2017) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane

 • 21.02.2017 16:48

  MCI CAPITAL SA (10/2017) Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii H3

 • 21.02.2017 15:58

  MCI CAPITAL SA (9/2017) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane

 • 17.02.2017 15:31

  MCI CAPITAL SA (8/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 17.02.2017 14:55

  MCI CAPITAL SA (7/2017) Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 15.02.2017 21:42

  MCI CAPITAL SA (6/2017) Korekta RB 6/2017 - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 15.02.2017 14:24

  MCI CAPITAL SA (6/2017) Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 08.02.2017 12:25

  Walne PEM nie powołało Cezarego Smorszczewskiego do rady nadzorczej

 • 31.01.2017 21:21

  MCI CAPITAL SA (5/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 27.01.2017 17:16

  MCI Capital chce kupić 1,42 proc. swoich akcji; oferuje 8,82 zł

 • 27.01.2017 17:00

  MCI CAPITAL SA (4/2017) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.

 • 18.01.2017 16:12

  Fundusz z grupy MCI udzielił 50 mln zł pożyczki na finansowanie zakupu Allegro

 • 18.01.2017 15:38

  MCI CAPITAL SA (3/2017) Udzielenie pożyczki pieniężnej przez MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

 • 16.01.2017 22:17

  MCI CAPITAL SA (2/2017) Zabezpieczenie obligacji Spółki serii M

 • 04.01.2017 23:38

  MCI CAPITAL SA (1/2017) Zabezpieczenie obligacji Spółki serii M

 • 29.12.2016 14:28

  MCI CAPITAL SA (124/2016) Emisja obligacji zwykłych serii N

 • 28.12.2016 16:03

  MCI CAPITAL SA (123/2016) Emisja obligacji zwykłych serii N

 • 27.12.2016 20:09

  MCI CAPITAL SA (122/2016) Korekta ceny zamiany obligacji serii G1 na akcje Spółki

 • 23.12.2016 14:31

  MCI CAPITAL SA (121/2016) Emisja obligacji zwykłych serii M

 • 21.12.2016 16:47

  MCI CAPITAL SA (120/2016) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane

 • 21.12.2016 16:28

  MCI CAPITAL SA (119/2016) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A.

 • 21.12.2016 16:16

  MCI CAPITAL SA (118/2016) Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii L

 • 19.12.2016 21:17

  MCI CAPITAL SA (117/2016) Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii L

 • 19.12.2016 21:13

  MCI CAPITAL SA (116/2016) Wykup przez MCI Capital S.A. obligacji serii H3

 • 15.12.2016 13:24

  MCI CAPITAL SA (115/2016) Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego spółki.

 • 15.12.2016 13:23

  MCI CAPITAL SA (114/2016) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 15.12.2016 13:01

  MCI CAPITAL SA (113/2016) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A.

 • 15.12.2016 10:22

  MCI CAPITAL SA (112/2016) Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.

 • 13.12.2016 10:53

  MCI Capital wyemituje obligacje o wartości 25 mln zł

 • 13.12.2016 10:30

  MCI CAPITAL SA (111/2016) Emisja obligacji zwykłych serii M

 • 12.12.2016 12:05

  MCI CAPITAL SA (110/2016) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A.

 • 09.12.2016 16:30

  MCI CAPITAL SA (109/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 09.12.2016 16:26

  MCI CAPITAL SA (108/2016) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane

 • 08.12.2016 15:32

  MCI CAPITAL SA (107/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. w trakcie drugiej części obrad

 • 07.12.2016 22:58

  Cezary Smorszczewski zrezygnował z funkcji prezesa PEM, zastąpi go Tomasz Czechowicz (opis)

 • 07.12.2016 21:48

  Cezary Smorszczewski zrezygnował z funkcji prezesa PEM, zastąpi go Tomasz Czechowicz

 • 07.12.2016 21:15

  MCI CAPITAL SA (106/2016) Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 22.11.2016 17:31

  Quercus TFI ma powyżej 5 proc. głosów na walnym MCI Capital

 • 22.11.2016 17:23

  MCI CAPITAL SA (105/2016) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A.

 • 22.11.2016 07:48

  MCI Capital chce skupić do 1,71 proc. akcji własnych w celu umorzenia

 • 21.11.2016 22:50

  MCI CAPITAL SA (104/2016) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.

 • 21.11.2016 10:39

  MCI CAPITAL SA (103/2016) Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.

 • 14.11.2016 14:05

  MCI CAPITAL SA (102/2016) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. do czasu zarządzenia przerwy w obradach

 • 08.11.2016 15:44

  MCI CAPITAL SA (101/2016) Odmowa dokonania warunkowego przydziału Obligacji serii L

 • 08.11.2016 11:38

  MCI CAPITAL SA (100/2016) Zabezpieczenie obligacji Spółki serii L

 • 07.11.2016 22:44

  MCI CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 25.10.2016 10:54

  MCI CAPITAL SA (99/2016) Emisja obligacji zwykłych serii L

 • 19.10.2016 19:13

  MCI chce zwiększyć liczbę akcji własnych objętą skupem do 10 mln szt.

 • 19.10.2016 17:56

  MCI CAPITAL SA (98/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

 • 17.10.2016 11:27

  MCI CAPITAL SA (97/2016) Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii H2

 • 12.10.2016 10:41

  MCI CAPITAL SA (96/2016) Wartość gwarancji finansowej udzielonej przez emitenta [i warunki finansowe, na jakich została udzielona gwarancja finansowa]

 • 10.10.2016 15:52

  MCI CAPITAL SA (95/2016) Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii H2

 • 06.10.2016 16:53

  MCI CAPITAL SA (94/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 05.10.2016 16:47

  MCI CAPITAL SA (93/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 04.10.2016 19:33

  MCI CAPITAL SA (92/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 03.10.2016 18:37

  MCI CAPITAL SA (91/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 30.09.2016 13:46

  MCI CAPITAL SA (90/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 29.09.2016 15:01

  MCI CAPITAL SA (89/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 28.09.2016 16:07

  MCI CAPITAL SA (88/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 27.09.2016 16:36

  MCI CAPITAL SA (87/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 20.09.2016 16:34

  MCI CAPITAL SA (86/2016) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane

 • 19.09.2016 14:37

  MCI CAPITAL SA (85/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 16.09.2016 13:01

  MCI CAPITAL SA (84/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 15.09.2016 13:50

  MCI CAPITAL SA (83/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 14.09.2016 15:12

  MCI CAPITAL SA (82/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 13.09.2016 22:13

  MCI CAPITAL SA (81/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 12.09.2016 23:53

  MCI CAPITAL SA (80/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 08.09.2016 21:58

  MCI CAPITAL SA (79/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 07.09.2016 18:49

  MCI CAPITAL SA (78/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 05.09.2016 21:06

  MCI CAPITAL SA (77/2016) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 05.09.2016 18:53

  MCI CAPITAL SA (76/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 01.09.2016 15:55

  MCI CAPITAL SA (75/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 29.08.2016 19:03

  MCI CAPITAL SA (74/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 23.08.2016 11:57

  MCI Capital niebawem może ogłosić "mikro wezwanie" na akcje własne

 • 23.08.2016 00:26

  MCI CAPITAL SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 17.08.2016 20:08

  GPW: pierwszy dzień notowań obligacji MCI CAPITAL SA

 • 03.08.2016 10:15

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki MCI CAPITAL SA

 • 22.07.2016 14:27

  MCI CAPITAL SA (73/2016) Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane

 • 21.07.2016 16:58

  MCI CAPITAL SA (72/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 19.07.2016 13:08

  MCI CAPITAL SA (71/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 19.07.2016 11:04

  MCI.TechVentures inwestuje w brytyjski fintech

 • 18.07.2016 11:33

  MCI CAPITAL SA (70/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 15.07.2016 09:09

  MCI CAPITAL SA (69/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 14.07.2016 00:08

  MCI CAPITAL SA (68/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 12.07.2016 17:42

  MCI CAPITAL SA (67/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 12.07.2016 10:31

  MCI CAPITAL SA (66/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 07.07.2016 18:45

  MCI CAPITAL SA (65/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 06.07.2016 22:23

  MCI CAPITAL SA (64/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

 • 05.07.2016 15:29

  MCI CAPITAL SA (63/2016) Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital S.A.

 • 04.07.2016 14:50

  MCI.PrivateVentures i ATP FIZAN złożyły wniosek o przejęcie kontroli nad ATM

 • 30.06.2016 16:41

  MCI CAPITAL SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Capital S.A.

 • 29.06.2016 17:00

  MCI CAPITAL SA Zabezpieczenie obligacji Spółki serii K

 • 28.06.2016 20:02

  MCI CAPITAL SA Wykup przez MCI Capital S.A. obligacji serii H2

 • 28.06.2016 19:58

  MCI CAPITAL SA Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A

 • 28.06.2016 19:43

  MCI CAPITAL SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 28.06.2016 19:34

  MCI CAPITAL SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 27.06.2016 21:45

  MCI CAPITAL SA Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej

 • 24.06.2016 16:40

  MCI CAPITAL SA Emisja obligacji zwykłych serii K

 • 17.06.2016 20:43

  MCI wyemituje do 54.500 obligacji s.K o wartości 54,5 mln zł

 • 17.06.2016 20:28

  MCI CAPITAL SA Emisja obligacji zwykłych serii K

 • 14.06.2016 21:39

  MCI CAPITAL SA Zabezpieczenie obligacji Spółki serii K

 • 13.06.2016 08:25

  MCI Capital przyjął program emisji obligacji do 100 mln zł

 • 11.06.2016 12:05

  MCI CAPITAL SA Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane

 • 10.06.2016 22:12

  MCI CAPITAL SA Program Emisji Obligacji

 • 06.06.2016 16:20

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 03.06.2016 21:22

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 02.06.2016 17:39

  MCI CAPITAL SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Capital S.A.

 • 02.06.2016 16:01

  MCI CAPITAL SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

 • 02.06.2016 12:43

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 01.06.2016 17:24

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 01.06.2016 17:15

  MCI CAPITAL SA Korekta RB 37/2016 - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 31.05.2016 20:31

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 30.05.2016 21:12

  MCI CAPITAL SA Zbycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 30.05.2016 17:36

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 27.05.2016 18:50

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 26.05.2016 07:17

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 24.05.2016 23:38

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 23.05.2016 20:26

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 20.05.2016 21:07

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościow

 • 16.05.2016 22:00

  MCI CAPITAL SA Zmiana zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii J

 • 13.05.2016 11:50

  MCI Capital pracuje nad utworzeniem kolejnych funduszy inwestycyjnych (popr.)

 • 12.05.2016 17:33

  MCI Capital pracuje nad utworzeniem kolejnych funduszy inwestycyjnych

 • 11.05.2016 20:45

  MCI CAPITAL SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 09.05.2016 17:55

  MCI CAPITAL SA Wybór audytora MCI Capital S.A.

 • 06.05.2016 10:17

  MCI CAPITAL SA Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane

 • 04.05.2016 13:53

  MCI CAPITAL SA Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii H1

 • 30.04.2016 21:28

  MCI CAPITAL SA Zmiana zabezpieczenia wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii J

 • 29.04.2016 14:17

  W ramach wezwania na ATM sprzedano 5.894.740 akcji

 • 29.04.2016 12:57

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 27.04.2016 23:26

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 26.04.2016 22:30

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 25.04.2016 22:22

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 25.04.2016 12:14

  NWZ ATM wybrało do rady nadzorczej przedstawicieli MCI.PV, co było warunkiem wezwania

 • 22.04.2016 17:00

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 21.04.2016 17:25

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 19.04.2016 10:37

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 15.04.2016 19:19

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 12.04.2016 21:37

  MCI CAPITAL SA Powołanie Członka Zarządu

 • 11.04.2016 23:31

  MCI CAPITAL SA Wykup przez MCI Capital S.A. obligacji serii H1

 • 08.04.2016 21:46

  MCI CAPITAL SA Wartość gwarancji finansowej udzielonej przez emitenta [i warunki finansowe, na jakich została udzielona gwarancja finansowa]

 • 07.04.2016 13:39

  MCI CAPITAL SA Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A.

 • 04.04.2016 19:31

  MCI CAPITAL SA Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi w postępowaniu z powództwa MCI Capital S.A. przeciwko Annie Hejce oraz powództwa wzajemnego Anny Hejka przeciwko MCI Capital S.A.

 • 04.04.2016 19:17

  MCI CAPITAL SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej MCI Capital S.A.

 • 04.04.2016 19:14

  MCI CAPITAL SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MCI Capital S.A.

 • 25.03.2016 17:08

  MCI CAPITAL SA Nabycie akcji ATM S.A. i ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ATM S.A. przez MCI.PrivateVentures FIZ z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0.Nabycie akcji ATM S.A. i ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sp

 • 24.03.2016 20:04

  MCI.EuroVentures wzywa do sprzedaży 18,76 proc. akcji ATM, po 10,37 zł za szt. (opis2)

 • 24.03.2016 17:45

  MCI.EuroVentures wzywa do sprzedaży 18,76 proc. akcji ATM, po 10,37 zł za szt. (opis)

 • 22.03.2016 13:46

  MCI CAPITAL SA Zmiana w Radzie Nadzorczej MCI Capital S.A.

 • 22.03.2016 11:25

  MCI chce od '18 przeznaczać min. 2 proc. NAV na dywidendę

 • 21.03.2016 23:14

  MCI CAPITAL SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 11.03.2016 18:47

  MCI CAPITAL SA Udzielenie przez emitenta gwarancji finansowej

 • 11.03.2016 17:59

  MCI za 55,94 mln euro sprzedał Rockaway Travel SE pakiet akcji Invia.cz

 • 11.03.2016 17:40

  MCI CAPITAL SA Sprzedaż Invia.cz, a.s. przez MCI.PrivateVentures FIZ z wyodrębnionym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0.

 • 11.03.2016 13:47

  MCI CAPITAL SA Inwestycja MCI.PrivateVentures FIZ z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. w Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A.

 • 26.02.2016 19:31

  GPW: pierwszy dzień notowań obligacji MCI CAPITAL SA

 • 26.02.2016 18:02

  GPW: pierwszy dzień notowań obligacji spółki MCI CAPITAL SA

 • 24.02.2016 11:00

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji na okaziciela serii J spółki MCI CAPITAL SA

 • 02.02.2016 20:57

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 01.02.2016 19:10

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 01.02.2016 16:49

  Rockaway Capital SE zainteresowany przejęciem Invia.cz

 • 30.01.2016 18:03

  MCI CAPITAL SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 29.01.2016 18:04

  MCI CAPITAL SA Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy warunkowej oraz rozwiązanie umowy będącej znaczącą umową w momencie jej rozwiązywania, zawartej przez emitenta lub jednostkę od niego

 • 29.01.2016 17:22

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 27.01.2016 10:11

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 25.01.2016 18:26

  Quercus TFI zszedł poniżej 5 proc. w MCI Capital

 • 25.01.2016 17:52

  MCI CAPITAL SA Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A.

 • 25.01.2016 17:48

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 22.01.2016 21:05

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 21.01.2016 17:12

  MCI CAPITAL SA Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

 • 14.01.2016 17:53

  MCI CAPITAL SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Capital S.A.

 • 30.12.2015 20:50

  MCI CAPITAL SA Inwestycja funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 w Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek Spółka Akcyjna

 • 23.12.2015 16:08

  MCI CAPITAL SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Capital S.A.

 • 18.12.2015 15:46

  MCI CAPITAL SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Capital S.A.

 • 16.12.2015 17:17

  MCI CAPITAL SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Capital S.A.

 • 14.12.2015 15:44

  MCI CAPITAL SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Capital S.A.

 • 11.12.2015 23:32

  MCI CAPITAL SA Emisja obligacji serii J - przydział obligacji

 • 10.12.2015 17:53

  MCI CAPITAL SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej "Ustawa") o nabyciu oraz zbyciu akcji MCI Capital S.A.

 • 09.12.2015 10:22

  MCI CAPITAL SA Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane

 • 07.12.2015 17:15

  MCI CAPITAL SA Temat: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Capital S.A.

 • 04.12.2015 23:57

  MCI CAPITAL SA Emisja obligacji zwykłych serii J

 • 03.12.2015 10:03

  MCI MANAGEMENT SA Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki

 • 03.12.2015 09:50

  MCI MANAGEMENT SA Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 23.11.2015 18:02

  MCI MANAGEMENT SA Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Management S.A.

 • 17.11.2015 19:08

  NWZ MCI Management upoważniło zarząd do podwyższenia kapitału o 6,27 mln zł

 • 17.11.2015 18:27

  MCI MANAGEMENT SA Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.

 • 16.11.2015 16:03

  MCI MANAGEMENT SA Projekt uchwały przekazanej przez akcjonariusza

 • 09.11.2015 17:41

  Fundusz MCI Management kupił 59,75 proc. akcji właściciela portalu Tatilbudur.com

 • 09.11.2015 17:16

  MCI MANAGEMENT SA Inwestycja funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wyodrębnionym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 w Tatilbudur.com.

 • 06.11.2015 20:47

  MCI MANAGEMENT SA Zabezpieczenie obligacji Spółki

 • 06.11.2015 20:43

  MCI MANAGEMENT SA Korekta RB 39/2015 - Zabezpieczenie obligacji Spółki

 • 05.11.2015 17:33

  MCI MANAGEMENT SA Zabezpieczenie obligacji Spółki

 • 05.11.2015 10:41

  MCI planuje w ‘16 inwestycje do 1 mld zł i 200 mln zł wpływów z deinwestycji

 • 04.11.2015 18:18

  MCI MANAGEMENT SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 02.11.2015 14:14

  MCI MANAGEMENT SA Korekta RB 37/2015 - wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

 • 30.10.2015 17:25

  MCI MANAGEMENT SA Uzupełnienie materiałów po wprowadzeniu zmian do porządku obrad NWZ na wniosek akcjonariusza

 • 30.10.2015 17:21

  MCI MANAGEMENT SA Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

 • 26.10.2015 13:58

  NBP zdecydował o wystawieniu na sprzedaż spółki Bazy i Systemy Bankowe

 • 22.10.2015 18:44

  MCI MANAGEMENT SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.

 • 19.10.2015 08:57

  Fundusz MCI Management ogłasza przymusowy wykup akcji eCardu po 4 zł za sztukę

 • 16.10.2015 22:21

  MCI Management planuje emisję obligacji o wartości do 200 mln zł

 • 16.10.2015 21:26

  MCI MANAGEMENT SA Informacja poufna

 • 07.10.2015 09:40

  MCI MANAGEMENT SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Management S.A.

 • 30.09.2015 23:03

  MCI MANAGEMENT SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Management S.A.

 • 25.09.2015 09:27

  MCI MANAGEMENT SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Management S.A.

 • 08.09.2015 11:32

  Millennium DM rekomenduje "kupuj" MCI Management

 • 04.09.2015 23:05

  MCI MANAGEMENT SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Management S.A.

 • 02.09.2015 09:46

  MCI MANAGEMENT SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Management S.A.

 • 01.09.2015 10:35

  MCI MANAGEMENT SA Zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej "Ustawa") o nabyciu akcji MCI Management S.A.

 • 13.08.2015 12:30

  MCI podtrzymuje prognozy na '15; może wyjść z dwóch spółek

 • 12.08.2015 18:08

  MCI MANAGEMENT SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 01.08.2015 00:05

  MCI MANAGEMENT SA Zawarcie znaczących umów