mBank SA

skrót: MBK

Brak kursu dla wybranej firmy

Uniwersalny bank obsługujący klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i detalicznych (w tym private banking) na terenie całego kraju. Prowadzi również działalność handlową i inwestycyjną, a także działalność maklerską. Bank świadczy usługi na rzecz osób prawnych i fizycznych, krajowych i zagranicznych, zarówno w złotych jak i walutach obcych. W ramach bankowości detalicznej mBanku, działalność prowadzą oddziały zagraniczne w Czechach i na Słowacji.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Commerzbank AG29 352 89769,31%29 352 89769,31%

Kategoria • 18.01.2021 16:58

  MBANK SA (2/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych za 2021 rok oraz zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2020 rok

 • 15.01.2021 07:51

  KNF zaleciła mBankowi wstrzymanie wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu '21

 • 15.01.2021 07:41

  MBANK SA (1/2021) Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wstrzymania wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku

 • 28.12.2020 08:04

  Modele wczesnego ostrzegania pokazują wzrost ryzyka wystąpienia kryzysu w średnim okresie - analiza dla KSF

 • 22.12.2020 17:23

  mBank chce utworzyć własne towarzystwo funduszy inwestycyjnych

 • 22.12.2020 17:05

  MBANK SA (84/2020) Decyzja Zarządu mBanku w sprawie powołania spółki mTFI S.A.

 • 21.12.2020 16:38

  Haitong zmienił rekomendacje i ceny docelowe dla banków

 • 18.12.2020 16:43

  KNF obniża dodatkowy bufor kapitałowy mBanku na kredyty walutowe do 2,82 pkt. proc.

 • 18.12.2020 16:28

  MBANK SA (83/2020) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez mBank S.A. dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie skonsolidowanym

 • 18.12.2020 10:55

  Haitong podniósł rekomendację dla Alior Banku i mBanku do "neutralnie", obniżył zalecenie dla Banku Handlowego

 • 17.12.2020 08:03

  Citi podniósł rekomendację dla Banku Millennium i mBanku do "kupuj"

 • 16.12.2020 10:26

  mBank zwiększył limit kredytowy na finansowanie odnawialnych źródeł energii do 4 mld zł

 • 11.12.2020 17:52

  KSF-M dostrzega rosnące ryzyko związane z kredytami walutowymi - komunikat (opis)

 • 09.12.2020 11:20

  NN OFE ma powyżej 5 proc. głosów na walnym mBanku

 • 09.12.2020 10:10

  MBANK SA (82/2020) Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. powyżej 5%

 • 02.12.2020 16:36

  KNF obniżyła do 3,24 pkt. proc. bufor kapitałowy na ryzyko kredytów walutowych mBanku

 • 02.12.2020 16:18

  MBANK SA (81/2020) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

 • 27.11.2020 07:16

  MBANK SA (80/2020) Zapis akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programach motywacyjnych

 • 26.11.2020 14:41

  MBANK SA (79/2020) Rejestracja 1.609 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 24.11.2020 18:44

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki MBANK S.A.

 • 24.11.2020 17:37

  MBANK SA (78/2020) Dopuszczenie 1.609 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 20.11.2020 14:26

  MBANK SA (77/2020) Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. powyżej 5%

 • 20.11.2020 07:28

  MBANK SA (76/2020) Zmiana adresu siedziby mBanku S.A.

 • 12.11.2020 14:41

  MBANK SA (75/2020) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 11.11.2020 00:33

  Allegro wejdzie do MSCI Poland, indeks opuszczą Lotos i mBank

 • 09.11.2020 07:43

  Lotos i mBank mogą opuścić indeks MSCI, włączony może być Play - Morgan Stanley

 • 06.11.2020 15:32

  KNF nałożyła na mBank bufor OSII w wysokości 0,5 proc.

 • 06.11.2020 15:24

  MBANK SA (74/2020) Decyzja KNF o nałożeniu na mBank S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 04.11.2020 16:07

  MBANK SA (73/2020) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 03.11.2020 18:02

  MBANK SA (72/2020) Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A.

 • 03.11.2020 17:17

  MBANK SA (71/2020) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 29.10.2020 14:04

  mBank chce poprawić wskaźnik kosztów do dochodów, nie planuje zwolnień grupowych (opis)

 • 29.10.2020 13:03

  mBank ocenia, że koszty ryzyka banku w IV kw. nie powinny przekroczyć 150 pb

 • 29.10.2020 12:45

  Koszty mBanku w IV kw. powinny być na zbliżonym poziomie do III kw. bądź niższe

 • 29.10.2020 12:41

  Słabość sektora bankowego dobiega końca, dobry moment do przeważenia banków za 2-4 miesiące - Trigon DM (opinia)

 • 29.10.2020 12:32

  Po zakończonych wakacjach kredytowych klienci mBanku wracają do obsługi długu - prezes

 • 29.10.2020 09:14

  mBank pokazał w III kw. wysokie pozostałe przychody i rezerwy na CHF (opinia, aktl.)

 • 29.10.2020 08:27

  Wyniki mBanku w III kw. neutralne, przy relatywnie wysokich rezerwach na CHF (opinia)

 • 29.10.2020 08:12

  Zysk netto grupy mBanku w III kw. '20 wyniósł 100,6 mln zł, zbliżony do oczekiwań (opis)

 • 29.10.2020 07:11

  Zysk netto grupy mBanku w III kw. '20 wyniósł 100,6 mln zł, zbliżony do oczekiwań

 • 29.10.2020 07:05

  Wyniki mBanku w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.10.2020 06:49

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 23.10.2020 10:06

  Raiffeisen Centrobank podniósł rekomendacje sześciu banków z GPW

 • 23.10.2020 07:49

  MBANK SA (70/2020) Zapis akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programie motywacyjnym

 • 22.10.2020 17:31

  Marek Lusztyn nowym wiceprezesem ds. zarządzania ryzykiem mBanku

 • 22.10.2020 17:18

  MBANK SA (69/2020) Wybór nowego członka Rady Nadzorczej mBanku S.A.

 • 22.10.2020 17:17

  MBANK SA (68/2020) Zmiany w Zarządzie mBanku S.A.

 • 21.10.2020 17:21

  MBANK SA (67/2020) Rejestracja 172 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 21.10.2020 08:31

  MBANK SA (66/2020) Dopuszczenie 172 akcji mBanku nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 20.10.2020 18:48

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki MBANK S.A.

 • 20.10.2020 14:43

  Rezerwa mBanku na ryzyko prawne zw. z portfelem kredytów w CHF w III kw. wynosi 185,8 mln zł

 • 20.10.2020 14:33

  MBANK SA (65/2020) Zwiększenie rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów hipotecznych i mieszkaniowych w CHF

 • 13.10.2020 18:02

  mBank zdecydował o likwidacji mFinance France

 • 13.10.2020 17:53

  MBANK SA (64/2020) Decyzja Zarządu o likwidacji spółki zależnej mFinance France SA

 • 13.10.2020 15:49

  MBANK SA (63/2020) Uchwała Zarządu mBanku w sprawie zmiany adresu siedziby Banku

 • 12.10.2020 17:44

  Allegro zastąpi mBank w indeksie WIG20

 • 12.10.2020 17:39

  MBANK SA (62/2020) Warunkowa rejestracja akcji mBanku przez KDPW

 • 01.10.2020 10:33

  MBANK SA (61/2020) Zakończenie procesu substytucji z mFinance France na mBank jako emitenta obligacji

 • 30.09.2020 15:50

  KSF pozytywnie zaopiniował nałożenie na mBank buforu OSII w wysokości 0,5 proc.

 • 30.09.2020 15:40

  MBANK SA (60/2020) Opinia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 30.09.2020 14:48

  Polenergia ma umowę kredytową na 125 mln zł na budowę farmy wiatrowej Kostomłoty

 • 28.09.2020 17:23

  MBANK SA (59/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej mBanku S.A.

 • 23.09.2020 11:49

  Największe banki w Polsce poradzą sobie z rezerwami CHF, problemy może mieć Getin Noble - Moody's

 • 22.09.2020 12:55

  KNF chce, by bufor OSII dla mBanku spadł do 0,5 proc.

 • 22.09.2020 12:41

  MBANK SA (58/2020) Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii dotyczącej wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na mBank S.A.

 • 22.09.2020 08:19

  MBANK SA (57/2020) Zapis akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programach motywacyjnych

 • 21.09.2020 13:00

  MBANK SA (56/2020) Rejestracja 7.066 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 18.09.2020 09:54

  MBANK SA (55/2020) Dopuszczenie 7.066 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 17.09.2020 19:55

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki MBANK SA

 • 16.09.2020 09:19

  MBANK SA (54/2020) Rozpoczęcie procesu substytucji z mFinance France na mBank jako emitenta obligacji

 • 08.09.2020 16:53

  MBANK SA (53/2020) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 07.09.2020 15:45

  MBANK SA (52/2020) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 04.09.2020 16:10

  MBANK SA (51/2020) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 03.09.2020 15:24

  MBANK SA (50/2020) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 02.09.2020 15:49

  MBANK SA (49/2020) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 02.09.2020 07:17

  Dino wejdzie do indeksu STOXX Europe 600, mBank wypadnie ze STOXX Eastern Europe 50

 • 31.08.2020 18:41

  MBANK SA (48/2020) Uchwała Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody na dokonanie substytucji z mFinance France na mBank

 • 26.08.2020 08:36

  Zarząd mBanku wyraził zgodę na dokonanie substytucji z mFinance na mBank jako emitenta obligacji

 • 26.08.2020 08:10

  MBANK SA (47/2020) Uchwała Zarządu o wyrażeniu zgody na dokonanie substytucji z mFinance France na mBank

 • 13.08.2020 13:02

  Haitong podwyższył cenę docelową akcji ING BSK do 158,5 zł

 • 04.08.2020 08:40

  MBANK SA (46/2020) Zapis akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programie motywacyjnym

 • 03.08.2020 14:54

  MBANK SA (45/2020) Rejestracja 7.826 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 25.06.2020 19:05

  RN mBanku odwołała Franka Bocka z funkcji wiceprezesa ds. Rynków Finansowych

 • 25.06.2020 18:09

  MBANK SA (41/2020) Odwołanie członka Zarządu mBanku S.A.

 • 25.06.2020 17:44

  MBANK SA (40/2020) Konwersja i asymilacja 1.000 akcji mBanku S.A. przez KDPW oraz prowadzenie 1.000 akcji mBanku S.A. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW i data pierwszego notowania akcji po konwersji i asymilacji

 • 18.06.2020 19:51

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii E spółki MBANK SA

 • 09.06.2020 15:29

  MBANK SA (39/2020) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 08.06.2020 14:08

  MBANK SA (38/2020) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 08.06.2020 12:40

  mBank wykupi obligacje z trzech serii o łącznej wartości nominalnej ok. 148 mln euro

 • 08.06.2020 12:05

  MBANK SA (37/2020) Wyniki oferty wykupu (tender offer) niektórych obligacji wyemitowanych przez mBank S.A. oraz mFinance France S.A. rozpoczętej w dniu 29 maja 2020 r.

 • 03.06.2020 14:20

  MBANK SA (35/2020) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 02.06.2020 19:17

  Wynik odsetkowy grupy mBanku może być niższy w '20 o 250-300 mln zł z powodu obniżek stóp proc.

 • 02.06.2020 19:08

  MBANK SA (34/2020) Aktualizacja informacji o wpływie skutków epidemii COVID-19 na wyniki finansowe Grupy mBanku

 • 02.06.2020 15:11

  MBANK SA (33/2020) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 02.06.2020 13:24

  Marcin Mazurek został głównym ekonomistą mBanku

 • 29.05.2020 10:03

  mBank chce wykupić obligacje wyemitowane przez bank oraz mFinance France (opis)

 • 29.05.2020 09:51

  mBank chce wykupić obligacje wyemitowane przez bank oraz mFinance France

 • 29.05.2020 09:40

  MBANK SA (32/2020) Rozpoczęcie oferty wykupu (tender offer) niektórych obligacji wyemitowanych przez mBank S.A. oraz mFinance France S.A.

 • 20.05.2020 17:44

  Moody's podwyższył perspektywę ratingu mBanku do "stabilnej"

 • 12.05.2020 14:53

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Banku Handlowego do 31,2 zł

 • 12.05.2020 14:16

  MBANK SA (31/2020) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 11.05.2020 15:10

  Commerzbank zdecydował o niesprzedawaniu mBanku (opis)

 • 11.05.2020 14:47

  Commerzbank zdecydował o niesprzedawaniu mBanku

 • 08.05.2020 15:12

  MBANK SA (30/2020) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 07.05.2020 14:49

  MBANK SA (29/2020) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 06.05.2020 16:00

  MBANK SA (28/2020) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 05.05.2020 16:02

  MBANK SA (27/2020) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 05.05.2020 11:32

  Trigon obniżył rekomendacje dla Aliora, BNP, B.Handlowego i ING BSK, podwyższył dla Santandera

 • 04.05.2020 16:26

  MBANK SA (26/2020) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 04.05.2020 10:03

  DM BOŚ obniżył rekomendację mBanku do "sprzedaj", cenę docelową do 176,7 zł

 • 30.04.2020 12:22

  Koszty ryzyka mBanku w kolejnych kw. mogą być wyższe, ale bank liczy na zysk w '20 (opis)

 • 30.04.2020 11:47

  mBank liczy, że 2020 rok zakończy zyskiem

 • 30.04.2020 11:31

  Koszty ryzyka mBanku w kolejnych kwartałach mogą być wyższe - prezes

 • 30.04.2020 08:37

  Gorsze od oczekiwań wyniki mBanku to efekt słabszych pozostałych przychodów oraz wyższych rezerw (opinia)

 • 30.04.2020 08:18

  mBank oczekuje znacząco niższego wyniku grupy za II kw. '20 i za cały '20 w ujęciu rdr (opis)

 • 30.04.2020 08:12

  Zysk netto grupy mBanku w I kw. '20 wyniósł 90,9 mln zł, poniżej oczekiwań (opis)

 • 30.04.2020 07:26

  mBank oczekuje znacząco niższego wyniku grupy za II kw '20 i za cały '20 w ujęciu rdr

 • 30.04.2020 07:14

  Zysk netto grupy mBanku w I kw. '20 wyniósł 90,9 mln zł, poniżej oczekiwań

 • 30.04.2020 07:01

  Wyniki mBanku w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.04.2020 06:48

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 28.04.2020 10:54

  Haitong obniżył cenę docelową mBanku do 179 zł

 • 28.04.2020 09:17

  DM BDM wydał rekomendację trzymaj dla PKO BP, redukuj dla Santandera i Millennium, sprzedaj dla mBanku

 • 27.04.2020 16:23

  S&P obniżył perspektywę ratingu mBanku do "negatywnej" (opis)

 • 27.04.2020 16:12

  MBANK SA (25/2020) Zmiana perspektywy ratingu mBanku na negatywną oraz potwierdzenie długo- i krótkoterminowych ocen ratingowych przez S&P Global Ratings

 • 27.04.2020 16:10

  S&P obniżył perspektywę ratingu mBanku do "negatywnej"

 • 17.04.2020 14:13

  Składka mBanku na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w '20 wynosi 156,33 mln zł

 • 17.04.2020 14:08

  MBANK SA (24/2020) Informacja o wysokości ustalonej przez BFG składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 rok

 • 14.04.2020 23:02

  Fitch potwierdził ratingi mBanku i usunął je z listy obserwacyjnej

 • 14.04.2020 22:39

  MBANK SA (23/2020) Potwierdzenie ratingów mBanku przez agencję Fitch i usunięcie ich z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym

 • 14.04.2020 17:13

  mBank otrzymał 11 mld zł limitu na gwarancje BGK

 • 14.04.2020 17:02

  MBANK SA (22/2020) Umowa gwarancji płynnościowych z BGK S.A.

 • 08.04.2020 20:56

  Zysk netto mBanku w I kw. niższy niż przed rokiem, wynik odsetkowy w '20 w dół ok. 155 mln zł

 • 08.04.2020 20:38

  MBANK SA (21/2020) Wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa na działalność Grupy mBanku

 • 27.03.2020 18:21

  MBANK SA (20/2020) XXXIII ZWZ mBanku S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów

 • 27.03.2020 18:15

  MBANK SA (19/2020) Wybór Rady Nadzorczej mBanku S.A. nowej kadencji

 • 27.03.2020 18:10

  MBANK SA (18/2020) XXXIII ZWZ mBanku S.A. - uchwała w zakresie podziału zysku (brak wypłaty dywidendy)

 • 27.03.2020 18:01

  MBANK SA (17/2020) XXXIII ZWZ mBanku SA - podjęte uchwały

 • 27.03.2020 11:57

  MBANK SA (16/2020) Zmiana rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2019

 • 26.03.2020 15:38

  Zarząd mBanku rekomenduje pozostawić zysk netto za '19 niepodzielonym, rezygnuje z wypłaty dywidendy

 • 26.03.2020 15:23

  MBANK SA (15/2020) Zmiana projektu Uchwały nr 3 XXXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 27 marca 2020 roku

 • 26.03.2020 15:17

  MBANK SA (14/2020) Zmiana uchwały Zarządu mBanku S.A. z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku za rok 2019, zmienionej uchwałą z dnia 10 marca 2020 roku

 • 26.03.2020 13:27

  MBANK SA (13/2020) Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy przez banki

 • 16.03.2020 13:22

  MBANK SA (12/2020) Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2019

 • 10.03.2020 17:52

  Zarząd mBanku rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 1,15 zł na akcję

 • 10.03.2020 17:42

  MBANK SA (11/2020) Zmiana projektu Uchwały nr 3 XXXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z 27 marca 2020 roku

 • 10.03.2020 17:41

  MBANK SA (10/2020) Zmiana uchwały Zarządu mBanku S.A. z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku za rok 2019

 • 10.03.2020 15:13

  Indywidualne wytyczne dywidendowe KNF dla banków zgodne z oczekiwaniami (opinia)

 • 09.03.2020 18:54

  Sąd uchylił korzystny dla mBanku wyrok z '18 dot. "frankowiczów"; bank złoży wniosek o uzasadnienie

 • 09.03.2020 17:01

  KNF zaleciła mBankowi zatrzymanie co najmniej 95 proc. zysku wypracowanego w '19

 • 09.03.2020 16:55

  MBANK SA (9/2020) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące podziału zysku za 2019 rok

 • 03.03.2020 14:53

  mBank podwoił limit finansowania zielonej energii do 2 mld zł

 • 28.02.2020 19:47

  PKN Orlen domaga się m.in. od mBanku 635,7 mln zł z tytułu opłaty interchange

 • 28.02.2020 19:34

  mBank zakłada znaczny wzrost napływu spraw kredytobiorców w ciągu trzech lat

 • 28.02.2020 18:15

  Zysk netto grupy mBanku w '19 wyniósł 1,01 mld zł, zgodnie ze wstępnymi danymi

 • 28.02.2020 18:09

  Sprzedaż mBanku nie będzie łatwa, wiąże się z zabezpieczeniem ryzyka kredytów walutowych - prezes

 • 28.02.2020 17:45

  Zarząd mBanku rekomenduje pozostawić zysk netto za 2019 niepodzielonym

 • 28.02.2020 17:37

  MBANK SA (8/2020) Informacja o rezygnacji z kandydowania do Rady Nadzorczej nowej kadencji

 • 28.02.2020 17:36

  MBANK SA (7/2020) XXXIII ZWZ mBanku S.A. - projekty uchwał i dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał

 • 28.02.2020 17:32

  MBANK SA (6/2020) Zwołanie XXXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

 • 28.02.2020 17:30

  MBANK SA (5/2020) Uchwała Zarządu mBanku S.A., zaakceptowana przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku uzyskanego w 2019 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych - bez wypłacania dywidendy

 • 28.02.2020 17:28

  MBANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 28.02.2020 17:20

  MBANK SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 13.02.2020 11:59

  Commerzbank może zrezygnować ze sprzedaży mBanku, jeśli nie dostanie odpowiedniej ceny

 • 13.02.2020 09:39

  Commerzbank podtrzymuje plan sprzedaży mBanku

 • 12.02.2020 08:42

  Commerzbank rozważa odłożenie sprzedaży mBanku - FAZ

 • 06.02.2020 11:14

  Wg mBanku w '20 nie ma potrzeby emisji pod MREL

 • 06.02.2020 11:06

  mBank szacuje wpływ małego TSUE na wynik odsetkowy w ’20 na 90 mln zł

 • 06.02.2020 10:59

  Dla mBanku lepszym inwestorem byłby podmiot nieobecny do tej pory w Polsce - Stypułkowski, mBank

 • 06.02.2020 10:25

  Odpisy w sektorze bankowym na portfele walutowe są przedwczesne - Stypułkowski, mBank

 • 06.02.2020 08:47

  Wyniki mBanku za IV kw. wyższe od oczekiwań, reakcja rynku może być pozytywna (opinia)

 • 06.02.2020 08:12

  Zysk netto grupy mBanku w IV kw. '19 wyniósł 116,3 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 06.02.2020 07:44

  mBank zakłada znaczny wzrost nowych pozwów w związku z walutowymi kredytami hipotecznymi

 • 06.02.2020 07:04

  Zysk netto grupy mBanku w IV kw. '19 wyniósł 116,3 mln zł, powyżej oczekiwań

 • 06.02.2020 06:57

  Wyniki mBanku w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 06.02.2020 06:47

  MBANK SA (4/2020) Wybrane niezaudytowane dane finansowe Grupy mBanku S.A. za IV kwartał 2019 roku

 • 05.02.2020 18:02

  BFG wyznaczył dla mBanku MREL na poziomie 27,515 proc. kwoty ekspozycji na ryzyko

 • 05.02.2020 17:48

  MBANK SA (3/2020) Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji ("MREL") dla mBank S.A.

 • 05.02.2020 12:00

  Walka cenowa o mBank może nie wystąpić; udział Pekao w transakcji oznaczałby brak dywidendy w Pekao za '19 (opinia)

 • 05.02.2020 10:55

  Commerzbank ma trudności ze sprzedażą mBanku - "Frankfurter Allgemeine"

 • 21.01.2020 18:32

  mBank jest bardzo interesującym bankiem - prezes Pekao

 • 20.01.2020 12:50

  Rezerwy mBanku i Millennium negatywne dla oceny kredytowej banków - Moody's

 • 17.01.2020 19:48

  Pekao i Apollo Global Management złożyły wstępne oferty dot. zakupu mBanku - Bloomberg

 • 17.01.2020 08:53

  Rezerwy B. Millennium i mBanku na kredyty walutowe spodziewane, kolejne banki też takie zawiążą (opinia)

 • 16.01.2020 17:36

  Erste Group nie złoży oferty zakupu mBanku - Bloomberg

 • 16.01.2020 14:55

  mBank utworzył rezerwę na kredyty CHF w wysokości 293 mln zł; małe TSUE obciąży wynik brutto na 78 mln zł (opis)

 • 16.01.2020 14:16

  Rezerwa portfelowa mBanku na kredyty frankowe utworzona w IV kw. 2019 r. wynosi 293 mln zł

 • 16.01.2020 14:00

  MBANK SA (2/2020) Zwiększenie rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów hipotecznych i mieszkaniowych w CHF oraz wpływ przedterminowych spłat kredytów detalicznych na wyniki banku w IV kwartale 2019 roku

 • 14.01.2020 11:17

  Commerzbank czeka na wstępne oferty zainteresowanych mBankiem - źródło

 • 02.01.2020 17:05

  MBANK SA (1/2020) Zawiadomienie o nieskorzystaniu przez Bank z prawa do przedterminowego wykupu obligacji podporządkowanych serii MBKO170125

 • 27.12.2019 12:08

  Indywidualny narzut dla mBanku wykorzystywany w polityce dywidendowej to 2,11 p.p. - KNF

 • 27.12.2019 11:56

  MBANK SA (56/2019) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2020 r. dla mBanku S.A.

 • 20.12.2019 15:43

  MBANK SA (55/2019) Harmonogram przekazywania raportów okresowych za 2020 rok oraz zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2019 rok

 • 20.12.2019 14:04

  mBank zobowiązał się nabywać obligacje Amiki do łącznej kwoty 70 mln zł

 • 17.12.2019 18:20

  Commerzbank spodziewa się wstępnych ofert dot. zakupu mBanku do połowy stycznia - Reuters

 • 16.12.2019 12:30

  Haitong podwyższył cenę docelową akcji ING BSK, obniżył dla Santander Bank Polska i mBanku

 • 14.12.2019 16:12

  Firmy z udziałem Skarbu Państwa uczestniczą w rozmowach w sprawie mBanku - Sasin

 • 13.12.2019 08:38

  Strategia mBanku ambitna, może być wskazówką dla zainteresowanych jego zakupem (opinia)

 • 12.12.2019 17:37

  mBank przewiduje wzrost zwrotu na kapitale netto do około 10,5 proc. w '23 - strategia (opis)

 • 12.12.2019 17:21

  mBank przewiduje wzrost zwrotu na kapitale netto do około 10,5 proc. w '23 - strategia

 • 12.12.2019 17:10

  MBANK SA (54/2019) Informacja o zamiarze rezygnacji z kandydowania do Rady Nadzorczej nowej kadencji

 • 12.12.2019 17:06

  MBANK SA (53/2019) Przyjęcie Strategii Grupy mBanku na lata 2020-2023

 • 06.12.2019 10:58

  Commerzbank chce sprzedać mBank do końca 2020 roku

 • 05.12.2019 16:46

  MBANK SA (52/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej mBanku z pełnionej funkcji

 • 29.11.2019 08:18

  MBANK SA (51/2019) Zapis akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programach motywacyjnych

 • 28.11.2019 10:50

  MBANK SA (50/2019) Rejestracja 1.930 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 27.11.2019 16:16

  MBANK SA (34/2019) Korekta raportu bieżącego 34/2019

 • 27.11.2019 16:15

  MBANK SA (59/2018) Korekta raportu bieżącego 59/2018

 • 27.11.2019 14:23

  MBANK SA (49/2019) Dopuszczenie 1.930 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 27.11.2019 13:14

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki MBANK S.A.

 • 19.11.2019 12:22

  Repolonizacja sektora bankowego nie jest już kluczowa - Borys, PFR

 • 19.11.2019 10:04

  KNF zaleciła mBankowi przestrzeganie dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych

 • 19.11.2019 09:51

  MBANK SA (48/2019) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie Grupy

 • 14.11.2019 11:31

  PZU przeanalizuje możliwość przejęcia mBanku – prezes (opis)

 • 14.11.2019 11:04

  PZU przeanalizuje możliwość przejęcia mBanku – prezes

 • 08.11.2019 13:48

  KNF obniżyła do 3,62 pkt. proc. bufor kapitałowy na ryzyko kredytów walutowych mBanku (popr.)

 • 08.11.2019 13:40

  KNF obniżyła do 4,18 pkt. proc. bufor kapitałowy na ryzyko kredytów walutowych mBanku

 • 08.11.2019 13:28

  MBANK SA (47/2019) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

 • 07.11.2019 15:58

  MBANK SA (46/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 07.11.2019 10:55

  Podmioty zainteresowane zakupem mBanku - z Polski i zagranicy - Commerzbank

 • 06.11.2019 10:44

  Pekao analizuje możliwość przejęcia mBanku - prezes

 • 05.11.2019 21:54

  Polenergia ma umowę na finansowanie budowy farmy wiatrowej Szymankowo

 • 31.10.2019 10:16

  Krąg zainteresowanych zakupem mBanku będzie duży - prezes

 • 31.10.2019 09:59

  Liczba przegranych przez mBank spraw frankowych wzrosła - prezes

 • 31.10.2019 09:48

  DM BOŚ podwyższył do 189,5 zł cenę docelową akcji ING BSK

 • 31.10.2019 09:36

  Wyniki mBanku pod wpływem wyższych rezerw i pozytywnych zdarzeń jednorazowych (opinia)

 • 31.10.2019 09:14

  mBank liczy, że w 2020 roku wynik z tytułu opłat i prowizji przekroczy 1 mld zł

 • 31.10.2019 08:07

  Zysk netto grupy mBanku w III kw. '19 wyniósł 353,9 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

 • 31.10.2019 07:41

  mBank podniósł w III kw. rezerwy dot. klauzul indeksacyjnych w umowach kredytowych CHF do 132,2 mln zł

 • 31.10.2019 07:15

  Zysk netto grupy mBanku w III kw. '19 wyniósł 353,9 mln zł, powyżej oczekiwań

 • 31.10.2019 07:07

  Wyniki mBanku w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.10.2019 06:53

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 30.10.2019 11:53

  Erste Group może być zainteresowany zakupem mBanku

 • 29.10.2019 13:57

  Przejęcie mBanku przez bank działający w Polsce nie zagrozi konkurencyjności sektora - ZBP

 • 28.10.2019 14:11

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Banku Handlowego do 66,8 zł

 • 28.10.2019 13:21

  MBANK SA (44/2019) Korekta numeru raportu bieżącego 44/2019

 • 28.10.2019 12:07

  NN OFE ma mniej niż 5 proc. akcji mBanku

 • 28.10.2019 12:00

  MBANK SA (44/2019) Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. poniżej 5%

 • 25.10.2019 16:32

  MBANK SA (44/2019) Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A.

 • 22.10.2019 15:56

  MBANK SA (43/2019) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2019 roku

 • 22.10.2019 09:48

  mBank powinien przejść do instytucji krajowych - Kwieciński

 • 21.10.2019 14:39

  PKO BP liczy, że w 2020 r. przejmie jakieś aktywa finansowe - prezes (opis)

 • 21.10.2019 13:38

  PKO BP liczy, że w 2020 przejmie jakieś aktywa finansowe - prezes

 • 21.10.2019 09:22

  DM BOŚ podwyższył rekomendację mBanku do "trzymaj"

 • 18.10.2019 11:55

  Państwo powinno być zainteresowane przejmowaniem ważnych aktywów, np. mBanku - Kwieciński

 • 16.10.2019 13:44

  MBANK SA (42/2019) Decyzja KNF o nałożeniu na mBank S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 15.10.2019 16:56

  MBANK SA (41/2019) Obniżenie ratingu długoterminowego mBanku przez agencję Fitch i umieszczenie go na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym

 • 15.10.2019 16:53

  Agencja Fitch obniżyła rating mBanku do poziomu "BBB-" (opis)

 • 15.10.2019 16:38

  Agencja Fitch obniżyła rating mBanku do poziomu "BBB-"

 • 15.10.2019 12:50

  mBank bez CHF jest atrakcyjny, może być sprzedany z premią (analiza)

 • 08.10.2019 09:54

  Pekao może rozważyć dalsze przejęcia, ale po zakończeniu transformacji operacyjnej

 • 07.10.2019 11:20

  Niewykluczone, że mBank mógłby dobrze uzupełnić ofertę banku kontrolowanego przez SP - Kwieciński

 • 02.10.2019 18:48

  Commerzbank wybrał Goldman Sachs na doradcę przy sprzedaży mBanku - Bloomberg

 • 02.10.2019 12:42

  MBANK SA (39/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 01.10.2019 09:58

  NN OFE ma powyżej 5 proc. głosów na walnym mBanku

 • 01.10.2019 09:51

  MBANK SA (40/2019) Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. powyżej 5%

 • 27.09.2019 16:18

  MBANK SA (38/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 27.09.2019 14:06

  Moody's obniżył perspektywę ratingu mBanku do "negatywnej" (opis)

 • 27.09.2019 13:52

  Moody's obniżył perspektywę ratingu mBanku do "negatywnej"

 • 27.09.2019 13:18

  Commerzbank nie obawia się braku zainteresowania mBankiem, zakłada utrzymanie portfela FX

 • 27.09.2019 09:56

  Sprzedaż mBanku w 2019 roku "zbyt ambitnym założeniem"

 • 26.09.2019 19:59

  Zarząd i RN Commerzbanku zatwierdziły strategię zakładającą sprzedaż akcji mBanku

 • 26.09.2019 19:50

  MBANK SA (37/2019) Komunikat Commerzbank AG z 26.09.2019 r. w sprawie zatwierdzenia strategii obejmującej m.in. potencjalne zbycie akcji mBank S.A

 • 25.09.2019 15:46

  Inwestor opuszczający rynek bankowy musi zabezpieczyć finansowanie portfela kredytów FX - KNF

 • 25.09.2019 14:05

  MBANK SA (36/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 25.09.2019 12:05

  S&P obniżył długoterminowy rating dla mBanku do "BBB" z "BBB+" (opis)

 • 25.09.2019 11:58

  MBANK SA (35/2019) Obniżenie ratingu mBanku S.A. przez S&P Global Ratings

 • 25.09.2019 11:45

  S&P obniżył długoterminowy rating dla mBanku do "BBB" z "BBB+"

 • 24.09.2019 16:01

  Trigon DM obniżył nastawienie do banków do "niedoważaj", TSUE stanowi poważne ryzyko dla sektora

 • 24.09.2019 13:29

  Przejęcie mBanku przez polski kapitał nie jest priorytetowe, ew. decyzje w przyszłości - premier

 • 24.09.2019 11:47

  MBANK SA (34/2019) Zapis akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programach motywacyjnych

 • 23.09.2019 19:26

  Nowy inwestor mBanku musiałby gwarantować jego długoterminowe, stabilne i ostrożne zarządzanie - Jastrzębski, KNF

 • 23.09.2019 15:08

  MBANK SA (33/2019) Rejestracja 11.455 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 20.09.2019 18:43

  MBANK SA (32/2019) Komunikat Commerzbank S.A. z 20.09.2019 r. dotyczący m.in. potencjalnego zbycia akcji mBank S.A

 • 20.09.2019 16:57

  PKO BP nie komentuje informacji ws. sprzedaży mBanku

 • 20.09.2019 16:49

  MBANK SA (31/2019) Dopuszczenie 11.455 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 20.09.2019 16:48

  Pekao nie prowadzi obecnie żadnych projektów o charakterze M&A w sektorze bankowym

 • 20.09.2019 16:31

  Commerzbank może sprzedać mBank, wśród potencjalnych chętnych rynek wymienia PKO BP i Pekao (opinia)

 • 20.09.2019 15:32

  Projekt nowej strategii Commerzbanku przewiduje sprzedaż akcji mBanku

 • 20.09.2019 14:25

  PFR nie prowadzi analiz ani rozmów ws. przejęć instytucji finansowych - Borys

 • 20.09.2019 14:22

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki MBANK SA

 • 20.09.2019 13:02

  Commerzbank rozważa sprzedaż mBanku - Handelsblatt

 • 19.09.2019 15:26

  MBANK SA (30/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej mBanku z pełnionej funkcji

 • 16.09.2019 11:06

  Ipopema podwyższyła rekomendację Pekao, Handlowego, Santandera i mBanku, obniżyła PKO BP i Millennium

 • 13.09.2019 12:25

  KNF chce, by bufor OSII dla mBanku wzrósł do 0,75 proc.

 • 13.09.2019 12:17

  MBANK SA (29/2019) Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na mBank S.A.

 • 11.09.2019 13:42

  MBANK SA (28/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 10.09.2019 15:55

  MBANK SA (27/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 06.09.2019 16:00

  MBANK SA (26/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 05.09.2019 15:37

  MBANK SA (25/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 04.09.2019 15:31

  MBANK SA (24/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 03.09.2019 16:00

  MBANK SA (23/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 03.09.2019 14:43

  MBANK SA (22/2019) Powzięcie informacji o śmierci członka Rady Nadzorczej mBanku S.A.

 • 02.09.2019 15:37

  MBANK SA (21/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 26.08.2019 13:43

  MBANK SA (20/2019) Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A.

 • 04.06.2019 12:49

  mBank chciałby wypłacić dywidendę za ’19, uzależnia to od wytycznych KNF

 • 17.04.2019 14:24

  Składka mBanku na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w '19 wynosi 183,94 mln zł

 • 17.04.2019 14:14

  MBANK SA (18/2019) Wysokość składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz jej wpływ na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2019 roku

 • 29.03.2019 10:06

  MBANK SA (16/2019) XXXII ZWZ mBanku S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów

 • 28.03.2019 18:33

  Walne mBanku za rekomendacją zarządu o braku dywidendy za '18

 • 28.03.2019 18:26

  MBANK SA (15/2019) XXXII ZWZ mBanku S.A. - uchwała w zakresie podziału zysku (brak wypłaty dywidendy)

 • 28.03.2019 18:25

  MBANK SA (14/2019) XXXII ZWZ mBanku SA - podjęte uchwały oraz zgłoszone do protokołu sprzeciwy do uchwał

 • 22.03.2019 15:02

  MBANK SA (13/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 08.03.2019 14:40

  mLeasing kupuje 100 proc. udziałów w spółce LeaseLink (opis)

 • 08.03.2019 13:29

  Pragma Faktoring sprzedała spółce z grupy mBanku udziały w LeaseLink

 • 08.03.2019 08:51

  GPW: w sprawie zmiany liczby akcji przypadających na kontrakt terminowy dla kontraktów terminowych na akcje spółki MBANK SA

 • 01.03.2019 12:53

  RN mBanku za niewypłacaniem dywidendy, choć ocenia, że pozycja banku uzasadnia jej wypłatę

 • 01.03.2019 12:28

  MBANK SA (12/2019) Uchwała Rady Nadzorczej mBanku S.A., dotycząca wniosku Zarządu mBanku S.A. w sprawie podziału zysku uzyskanego w 2018 roku

 • 27.02.2019 19:17

  Zarząd mBanku rekomenduje niewypłacenie dywidendy za 2018 rok (opis)

 • 27.02.2019 18:50

  Zarząd mBanku rekomenduje niewypłacenie dywidendy za 2018 rok

 • 27.02.2019 18:46

  MBANK SA (11/2019) XXXII ZWZ mBanku S.A. - projekty uchwał i dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał

 • 27.02.2019 18:37

  MBANK SA (10/2019) Zwołanie XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

 • 27.02.2019 18:22

  MBANK SA (9/2019) Decyzja Zarządu mBanku S.A. w sprawie podziału zysku uzyskanego w 2018 roku - bez wypłacenia dywidendy z zysku uzyskanego w 2018 roku

 • 27.02.2019 18:07

  MBANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 27.02.2019 18:02

  MBANK SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 26.02.2019 19:02

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki MBANK S.A

 • 26.02.2019 19:01

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki MBANK S.A.

 • 26.02.2019 11:02

  KNF wydała mBankowi indywidualne zalecenie dot. zatrzymania zysku za 2018 rok (opis)

 • 26.02.2019 10:56

  KNF wydała mBankowi indywidualne zalecenie dot. zatrzymania zysku za 2018 rok

 • 26.02.2019 10:47

  MBANK SA (8/2019) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zatrzymania zysku za 2018 rok

 • 22.02.2019 16:31

  mBank szacuje wysokość łącznej składki na BFG do zapłaty w '19 na ok. 256 mln zł

 • 22.02.2019 16:20

  MBANK SA (7/2019) mBank - Szacunkowa wysokość składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2019 roku i pierwszym kwartale 2019 roku

 • 19.02.2019 14:29

  GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii MBKO101028 spółki MBANK S.A.

 • 19.02.2019 14:29

  GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii MBKO101030 spółki MBANK S.A.

 • 12.02.2019 12:00

  Orange Finanse zmieni się w Kompakt Finanse i nie będzie dalej rozwijany - mBank

 • 07.02.2019 15:07

  mBank ocenia, że '19 przynieść może wzrost kosztów ryzyka

 • 07.02.2019 10:22

  mBank liczy, że w '19 utrzyma zyskowność z '18 ; ocenia, że będzie to trudne – prezes

 • 07.02.2019 10:05

  mBank chciałby wypłacić dywidendę, rozmawia w tej sprawie z regulatorem – prezes

 • 07.02.2019 09:50

  mBank liczy, że w 2019 roku wynik z tytułu opłat i prowizji przekroczy 1 mld zł - prezes

 • 07.02.2019 08:50

  Wyniki mBanku za IV kw. neutralne, przy słabym wyniku prowizyjnym i dobrym z wymiany walut (opinia)

 • 07.02.2019 07:59

  mBank spodziewa się w '19 wzrostu marży odsetkowej

 • 07.02.2019 07:52

  Zysk netto grupy mBanku w IV kw. '18 wyniósł 332,7 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 07.02.2019 07:11

  Zysk netto grupy mBanku w IV kw. '18 wyniósł 332,7 mln zł, zgodny z oczekiwaniami

 • 07.02.2019 07:03

  Wyniki mBanku w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.02.2019 06:55

  MBANK SA (6/2019) Wybrane niezaudytowane dane finansowe Grupy mBanku S.A. za IV kwartał 2018 roku

 • 05.02.2019 13:06

  NN OFE ma mniej niż 5 proc. głosów na walnym mBanku

 • 05.02.2019 12:50

  MBANK SA (5/2019) Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. poniżej 5%

 • 29.01.2019 13:39

  MBANK SA (4/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 25.01.2019 09:57

  Raiffeisen podniósł rekomendację dla PKO BP, obniżył dla Santander Bank Polska i mBanku

 • 23.01.2019 11:52

  Złoty może być słabszy, ale z tendencją do powrotu do przedziału 4,25-4,30 EUR/PLN - mBank (opinia)

 • 22.01.2019 15:03

  MBANK SA (3/2019) mBank: raport aktualizujący - koszty subskrypcji na obligacje niezabezpieczone o wartości 500 000 000,00 EUR w ramach Programu EMTN

 • 18.01.2019 17:56

  KNF wyznaczyła bufor stress testowy mBanku na 2,55 p.p.

 • 18.01.2019 17:05

  MBANK SA (2/2019) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2019 r. dla mBanku S.A.

 • 09.01.2019 13:25

  mBank Hipoteczny chce w '19 wyemitować listy zastawne za ponad 1,6 mld zł (wywiad)

 • 09.01.2019 09:30

  MBANK SA (1/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 07.01.2019 19:28

  GPW: Komunikat - MBANK SA

 • 21.12.2018 15:13

  MBANK SA (65/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych za 2019 rok oraz zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2018 r.

 • 19.12.2018 09:07

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 18.12.2018 15:55

  MBANK SA (64/2018) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 18.12.2018 14:55

  Haitong Bank obniżył rekomendację dla B.Handlowego, mBanku i B.Millennium

 • 13.12.2018 11:26

  mBank chce aktywniej wspierać projekty OZE, początkowo przeznaczy na nie ok. pół mld zł

 • 12.12.2018 18:53

  Niemiecki rząd intensyfikuje prace nad fuzją Deutsche Banku i Commerzbanku - Bloomberg

 • 12.12.2018 14:40

  mBank spodziewa się wzrostu portfela kredytów detalicznych w IV kw. w ujęciu kdk

 • 05.12.2018 19:37

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii BREO201223 spółki MBANK S.A.

 • 04.12.2018 10:05

  MBANK SA (63/2018) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 03.12.2018 15:19

  MBANK SA (62/2018) Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji podporządkowanych serii BREO201223 (MBK1223)

 • 30.11.2018 17:03

  Fitch potwierdza ratingi Banku Millennium i mBanku

 • 30.11.2018 13:10

  KNF podwyższa mBankowi wymóg związany z kredytami walutowymi do 3,64 pp

 • 30.11.2018 12:53

  MBANK SA (61/2018) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie Grupy

 • 28.11.2018 16:51

  mBank otrzymał zgodę KNF na zakwalifikowanie obligacji o wartości 750 mln zł do kapitału Tier II

 • 28.11.2018 16:32

  MBANK SA (60/2018) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie środków pieniężnych z tytułu emisji obligacji podporządkowanych do instrumentów Tier II

 • 26.11.2018 09:50

  MBANK SA (59/2018) Zapis akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programach motywacyjnych

 • 23.11.2018 14:15

  MBANK SA (58/2018) Rejestracja 4.516 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 22.11.2018 15:18

  MBANK SA (57/2018) Dopuszczenie 4.516 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 22.11.2018 14:51

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki MBANK S.A.

 • 09.11.2018 09:29

  MBANK SA (56/2018) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 08.11.2018 16:16

  MBANK SA (55/2018) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 06.11.2018 09:01

  MBANK SA (54/2018) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 05.11.2018 15:37

  MBANK SA (53/2018) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 30.10.2018 12:09

  mBank nie planuje w 2018 roku wychodzić na rynek obligacji

 • 30.10.2018 12:04

  mBank liczy, że koszty ryzyka w '18 wyniosą około 80 pb

 • 30.10.2018 11:58

  mBank spodziewa się, że koszty w IV kwartale wzrosną kdk

 • 30.10.2018 11:46

  mBank chciałby wypłacać na dywidendę 50 proc. zysku; za '18 może ona wynieść ok. 20 proc.

 • 30.10.2018 09:16

  Wynik mBanku w III kw. neutralne, wsparte mocnym wynikiem odsetkowym (opinia, aktl.)

 • 30.10.2018 08:48

  Wynik mBanku w III kw. neutralne, wsparte mocnym wynikiem odsetkowym (opinia)

 • 30.10.2018 07:44

  Zysk netto grupy mBanku w III kw. '18 wyniósł 285,3 mln zł, oczekiwano 293,3 mln zł (opis)

 • 30.10.2018 07:03

  Zysk netto grupy mBanku w III kw. '18 wyniósł 285,3 mln zł, oczekiwano 293,3 mln zł

 • 30.10.2018 06:58

  Wyniki mBanku w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.10.2018 06:51

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 26.10.2018 10:10

  DM BOŚ obniżył cenę docelową mBanku do 389 zł

 • 25.10.2018 10:07

  Trigon DM zmienił ceny docelowe siedmiu banków, zmienił rekomendacje dla Millennium i Getin Noble

 • 17.10.2018 17:27

  KNF podniosła do 4,18 pkt. proc. bufor kapitałowy na ryzyko kredytów walutowych mBanku

 • 17.10.2018 17:05

  MBANK SA (52/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

 • 16.10.2018 10:49

  MBANK SA (51/2018) Potwierdzenie Ratingu Kredytowego Emitenta (ICR) oraz podwyższenie długoterminowego Ratingu Kontrahenta (RCR) dla mBanku przez S&P Global Ratings

 • 15.10.2018 20:13

  S&P podniosła rating długoterminowy RCR Pekao i mBanku do "A-" z "BBB+"

 • 15.10.2018 12:57

  mBank ocenia, że w III kw. portfel kredytów detalicznych w PLN wzrósł kdk

 • 09.10.2018 17:20

  mBank wyemitował obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej 750 mln zł

 • 09.10.2018 17:06

  MBANK SA (50/2018) Emisja obligacji niezabezpieczonych, podporządkowanych o łącznej wartości 750 mln PLN w ramach oferty prywatnej

 • 05.10.2018 12:55

  Maksymalne wynagrodzenie mBanku ze sprzedaży mFinanse wyniesie około 435 mln zł

 • 05.10.2018 12:43

  MBANK SA (49/2018) Ostateczne rozliczenie transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse

 • 04.10.2018 16:13

  mBank wycenił 10- i 12-letnie obligacje z marżą 180 i 195 pkt. bazowych - źródło

 • 27.09.2018 15:57

  MBANK SA (48/2018) Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A.

 • 26.09.2018 18:10

  MBANK SA (47/2018) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 25.09.2018 15:20

  MBANK SA (46/2018) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 24.09.2018 16:59

  MBANK SA (45/2018) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 24.09.2018 15:41

  MBANK SA (44/2018) Wybór nowego członka Rady Nadzorczej mBanku S.A.

 • 21.09.2018 11:02

  MBANK SA (43/2018) Zapis akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programach motywacyjnych

 • 20.09.2018 14:41

  MBANK SA (42/2018) Rejestracja 20.344 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 19.09.2018 15:41

  MBANK SA (41/2018) Dopuszczenie 20.344 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 19.09.2018 13:52

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki MBANK S.A.

 • 11.09.2018 15:32

  MBANK SA (40/2018) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 11.09.2018 14:27

  MBANK SA (39/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej mBanku z pełnionej funkcji

 • 07.09.2018 15:25

  MBANK SA (38/2018) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 06.09.2018 15:30

  MBANK SA (37/2018) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 05.09.2018 16:43

  MBANK SA (36/2018) Informacja o państwie macierzystym

 • 05.09.2018 16:31

  MBANK SA (35/2018) Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji niezabezpieczonych o wartości 500.000.000,00 EUR

 • 05.09.2018 10:22

  MBANK SA (34/2018) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 04.09.2018 16:06

  MBANK SA (33/2018) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 30.08.2018 15:40

  MBANK SA (32/2018) Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A.

 • 29.08.2018 18:29

  mBank sprzedał obligacje niezabezpieczone o wartości 500 mln euro

 • 29.08.2018 18:16

  MBANK SA (31/2018) mBank: zakończenie subskrypcji na obligacje niezabezpieczone o wartości 500 000 000,00 EUR w ramach Programu EMTN

 • 01.08.2018 09:12

  MBANK SA (30/2018) Decyzja KNF o nałożeniu na mBank S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 31.07.2018 20:14

  KNF nałożyła na PKO BP, Pekao i mBank bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 31.07.2018 14:43

  mBank liczy na około 1 mld zł wyniku z opłat i prowizji w 2018 roku

 • 31.07.2018 12:25

  mBank ocenia, że wypracowanie 1,25 mld zł zysku w tym roku „jest w zasięgu” (opis)

 • 31.07.2018 11:55

  mBank ocenia, że wypracowanie 1,25 mld zł zysku w tym roku „jest w zasięgu”

 • 31.07.2018 09:10

  mBank z wyższymi od oczekiwań kosztami ryzyka, pozostałe wyniki bez zaskoczeń (opinia, aktl.)

 • 31.07.2018 08:54

  Kurs mBanku może spadać po publikacji raportu za drugi kwartał (opinia)

 • 31.07.2018 08:41

  mBank liczy na dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej

 • 31.07.2018 08:30

  Zysk netto grupy mBanku w II kw. '18 wyniósł 287,4 mln zł, blisko konsensusu (opis2)

 • 31.07.2018 07:43

  Wyniki mBanku w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela, popr.)

 • 31.07.2018 07:43

  Zysk netto grupy mBanku w II kw. '18 wyniósł 287,4 mln zł, blisko konsensusu (opis)

 • 31.07.2018 07:08

  Wyniki mBanku w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.07.2018 07:02

  Zysk netto grupy mBanku w II kw. '18 wyniósł 287,4 mln zł wobec konsensusu 293,6 mln zł

 • 31.07.2018 06:54

  MBANK SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 11.07.2018 12:46

  Haitong Bank podwyższył rekomendację BZ WBK, PKO BP, B.Handlowego, mBanku i B.Millennium

 • 29.06.2018 11:03

  KSF pozytywnie zaopiniował wniosek ws. obniżenia bufora O-SII dla mBanku

 • 29.06.2018 10:58

  MBANK SA (29/2018) Opinia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 21.06.2018 20:48

  S&P utrzymał ratingi mBanku na poziomie "BBB+/A-2"

 • 19.06.2018 16:03

  Obniżenie buforu OSII mBanku zwiększy przestrzeń do wypłaty dywidendy – prezes

 • 18.06.2018 15:56

  mBank rozwiązał umowę o współpracy przy projekcie Orange Finanse

 • 18.06.2018 15:45

  MBANK SA (28/2018) Informacja dotycząca porozumienia o rozwiązaniu umowy o współpracy pomiędzy mBankiem S.A. i Orange Polska S.A.

 • 15.06.2018 17:14

  KNF chce podwyższenia bufora systemowego PKO BP do 1 proc. z 0,75 proc.

 • 15.06.2018 15:15

  KNF chce obniżenia bufora systemowego mBanku do 0,5 proc. z 0,75 proc.

 • 15.06.2018 15:04

  MBANK SA (27/2018) Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na mBank S.A.

 • 07.06.2018 15:07

  mBank wyemitował obligacje o wartości 180 mln CHF w ramach programu EMTN

 • 07.06.2018 14:57

  MBANK SA (26/2018) Emisja obligacji niezabezpieczonych o wartości 180 000 000,00 CHF w ramach Programu EMTN

 • 23.05.2018 17:35

  MBANK SA (25/2018) Uchwała Zarządu o rozszerzeniu listy dopuszczalnych rynków giełdowych dla Nowego Programu EMTN

 • 11.05.2018 14:15

  MBANK SA (17/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - decyzja o wypłaceniu dywidendy - korekta (uzupełnienie)

 • 10.05.2018 12:59

  Odpisy w segmencie korporacyjnym mBanku mogą być wyższe w kolejnych kwartałach

 • 10.05.2018 08:30

  Zysk netto grupy mBanku w I kw. '18 wyniósł 411 mln zł, 9 proc. powyżej oczekiwań (opis)

 • 10.05.2018 07:04

  Zysk netto grupy mBanku w I kw. '18 wyniósł 411 mln zł, 9 proc. powyżej oczekiwań

 • 10.05.2018 06:51

  Wyniki mBanku w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2018 06:34

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 09.05.2018 14:52

  MBANK SA (24/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na obradach Walnego Zgromadzenia wznowionych po przerwie w dniu 9 maja 2018 r.

 • 09.05.2018 14:50

  MBANK SA (23/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - uchwały podjęte przez wznowione po przerwie Walne Zgromadzenie

 • 04.05.2018 09:52

  MBANK SA (22/2018) Projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do porządku obrad XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. zwołanego na dzień 12 kwietnia 2018 r. zgłoszony przez akcjonariusza

 • 25.04.2018 10:26

  Koszty składek na BFG w grupie mBanku w I kw. '18 wyniosły 117,3 mln zł

 • 25.04.2018 10:17

  MBANK SA (21/2018) Wysokość ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i wpływ na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2018 roku

 • 23.04.2018 09:35

  Vestor DM podnosi rekomendację mBanku do "neutralnie"

 • 20.04.2018 12:07

  mBank Hipoteczny uplasował emisję listów zastawnych o wartości 300 mln euro

 • 13.04.2018 10:44

  Wood & Company wydał rekomendacje dla polskich banków, zaleca kupno Pekao i BZ WBK

 • 13.04.2018 10:21

  MBANK SA (20/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów

 • 12.04.2018 18:02

  MBANK SA (19/2018) Wybór Zarządu mBanku S.A. nowej kadencji

 • 12.04.2018 17:59

  MBANK SA (18/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - wybór audytora do badania sprawozdań finansowych

 • 12.04.2018 17:57

  MBANK SA (17/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - decyzja o wypłaceniu dywidendy

 • 12.04.2018 17:53

  MBANK SA (16/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - podjęte uchwały

 • 12.04.2018 17:52

  MBANK SA (15/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach XXXI ZWZ mBanku S.A.

 • 12.04.2018 15:48

  WZ mBanku zdecydowało o wypłacie 5,15 zł dywidendy na akcję z zysku za '17

 • 11.04.2018 18:35

  mBank ma nowy program emisji papierów dłużnych EMTN o wartości do 3 mld euro

 • 11.04.2018 18:24

  MBANK SA (14/2018) Uchwała Zarządu o wyrażeniu zgody na ustanowienie przez mBank S.A. nowego programu emisji papierów dłużnych (EMTN), w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności, o maksymalnej wartości kwoty głównej 3.000.

 • 30.03.2018 13:04

  KNF zgodziła się zaliczenie przez mBank 250 mln CHF pożyczki do kapitału Tier II

 • 30.03.2018 12:45

  MBANK SA (13/2018) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie środków pieniężnych z tytułu pożyczki podporządkowanej do instrumentów Tier II.

 • 27.03.2018 17:14

  mBank rozpozna w I kw. '18 zysk na sprzedaży mFinanse w wysokości 177 mln zł

 • 27.03.2018 17:03

  MBANK SA (12/2018) Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse.

 • 26.03.2018 17:04

  MBANK SA (11/2018) Sprzedaż 100% akcji w spółce Latona S.A.

 • 21.03.2018 17:08

  MBANK SA (10/2018) Wcześniejszy wykup obligacji podporządkowanych oraz zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej

 • 19.03.2018 14:35

  KNF potwierdza, że mBank może wypłacić w formie dywidendy do 20 proc. zysku za '17

 • 19.03.2018 14:24

  MBANK SA (9/2018) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za 2017 rok

 • 18.03.2018 11:11

  mBank ma poniżej 5 proc. akcji Mediacap

 • 28.02.2018 18:25

  Zarząd mBanku zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 5,15 zł za akcję

 • 28.02.2018 18:16

  MBANK SA (8/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - projekty uchwał

 • 28.02.2018 18:15

  MBANK SA (7/2018) Zwołanie XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

 • 28.02.2018 18:14

  MBANK SA (6/2018) Decyzja Zarządu mBanku S.A. zaakceptowana przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., w sprawie wniosku dotyczącego podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz podziału zysku uzyskanego w 2017 roku, w tym wypłacenia dywidendy z zysku uzysk

 • 28.02.2018 18:13

  MBANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 28.02.2018 18:07

  MBANK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 28.02.2018 14:39

  MBANK SA (5/2018) Spełnienie się warunków zawieszających transakcję sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse S.A.

 • 20.02.2018 16:32

  DM BZ WBK obniża cenę docelową mBanku do 402 zł za akcję

 • 14.02.2018 11:36

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium (opis)

 • 14.02.2018 10:50

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium

 • 08.02.2018 14:32

  mBank liczy na poprawę wskaźnika C/I

 • 08.02.2018 14:22

  Zysk netto mBanku w '18 wyższy niż w '17, poziom 1,3 mld zł z konsensusu zbyt ambitny - prezes (opis)

 • 08.02.2018 11:06

  mBank ocenia, że zysk netto w 2018 r. powinien być wyższy niż w 2017 r.

 • 08.02.2018 11:03

  mBank ocenia, że jest przestrzeń na wypłatę na dywidendę do 20 proc. zysku za ’17

 • 08.02.2018 08:54

  Wyniki mBanku w IV kw. bez większych zaskoczeń, bank pokazał słabsze przychody prowizyjne (opinia)

 • 08.02.2018 08:00

  mBank spodziewa się w '18 wzrostu marży odsetkowej

 • 08.02.2018 07:41

  Zysk netto grupy mBanku w IV kw. '17 wyniósł 311,6 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 08.02.2018 07:16

  Zysk netto grupy mBanku w IV kw. '17 wyniósł 311,6 mln zł, lekko powyżej oczekiwań

 • 08.02.2018 07:04

  Wyniki mBanku w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.02.2018 06:56

  MBANK SA (4/2018) Wybrane niezaudytowane skonsolidowane dane finansowe Grupy mBanku S.A. za IV kwartał 2017 roku

 • 02.02.2018 12:43

  JP Morgan podwyższył ceny docelowe dla Alior Banku, Millennium, Pekao, mBanku oraz PKO BP

 • 22.01.2018 22:37

  mBank zmniejszył zaangażowanie w Airway Medix poniżej progu 5 proc.

 • 17.01.2018 12:48

  MBANK SA (3/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych za 2018 rok, odstąpienie od publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku oraz zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2017 rok

 • 11.01.2018 09:33

  Vestor DM podniósł rekomendację PKO BP, Pekao i BZ WBK, obniżył mBanku, B. Millennium i Aliora

 • 09.01.2018 14:01

  MBANK SA (2/2018) Rejestracja zmiany Statutu mBanku S.A.

 • 02.01.2018 13:28

  MBANK SA (1/2018) Decyzja KNF o nałożeniu na mBank S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 20.12.2017 07:31

  Moody's podniósł rating mBanku, B. Millennium i BGŻ BNP Paribas, potwierdził rating PKO BP

 • 18.12.2017 10:05

  KNF zaleca mBankowi utrzymywanie wymogu kapitałowego na poziomie grupy w wysokości 3,53 p.p.

 • 18.12.2017 09:47

  MBANK SA (74/2017) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie Grupy i w sprawie wysokości indywidualnego narzutu mie

 • 13.12.2017 12:45

  Pekao IB rekomenduje "kupuj" PKO BP i BZ WBK i "sprzedaj" mBank, B.Millennium oraz ING

 • 13.12.2017 10:48

  Arcus ma umowę z mBankiem o wartości 16,6 mln zł brutto

 • 11.12.2017 17:49

  MBANK SA (73/2017) Postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wyrażenia opinii odnośnie nałożenia na mBank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 08.12.2017 16:55

  MBANK SA (72/2017) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A.

 • 08.12.2017 15:14

  Fitch potwierdził rating mBanku na "BBB" i Banku Millennium na "BBB-"

 • 08.12.2017 11:18

  MBANK SA (71/2017) Ustalenie przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. jednolitego tekstu Statutu Banku

 • 27.11.2017 17:21

  mBank ma umowę ws. sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse

 • 27.11.2017 17:07

  MBANK SA (70/2017) Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse S.A.

 • 24.11.2017 14:55

  MBANK SA (69/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 23.11.2017 16:50

  KNF chce ustanowienia dla mBanku bufora łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko 0,75 proc.

 • 23.11.2017 16:32

  MBANK SA (68/2017) Informacja o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym zwrócenia się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na mBank S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 22.11.2017 17:28

  KNF podwyższa zalecany wymóg kapitałowy dla mBanku do 4,1 pkt. proc.

 • 22.11.2017 17:18

  MBANK SA (67/2017) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

 • 21.11.2017 15:02

  MBANK SA (66/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 16.11.2017 15:44

  MBANK SA (65/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 13.11.2017 12:59

  MBANK SA (64/2017) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A.

 • 06.11.2017 11:54

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową mBanku do 401 zł

 • 31.10.2017 13:30

  MBANK SA (63/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 26.10.2017 11:57

  mBank ma potencjał, by wypłacić dywidendę za '17, ale zależy ona od regulatora - wiceprezes

 • 26.10.2017 11:51

  mBank spodziewa się, że koszty ryzyka w całym '17 wyniosą nieco powyżej 60 pb

 • 26.10.2017 10:26

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 26.10.2017 08:56

  mBank pokazał dobre wyniki przychodowe i kontrolę kosztów (opinia)

 • 26.10.2017 08:01

  Zysk netto grupy mBanku w III kw. '17 wyniósł 291,4 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 26.10.2017 07:19

  Zysk netto grupy mBanku w III kw. '17 wyniósł 291,4 mln zł, zgodny z oczekiwaniami

 • 26.10.2017 07:15

  Wyniki mBanku w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.10.2017 07:08

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 25.10.2017 17:37

  Adam Pers nowym wiceprezesem mBanku

 • 25.10.2017 17:12

  MBANK SA (62/2017) Wybór nowego członka Zarządu mBanku S.A.

 • 20.10.2017 09:47

  MBANK SA (61/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego mBanku S.A. w wyniku rejestracji akcji mBanku S.A. przez KDPW

 • 19.10.2017 12:46

  MBANK SA (60/2017) Rejestracja 867 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 18.10.2017 15:28

  MBANK SA (59/2017) Dopuszczenie 867 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 18.10.2017 13:24

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki MBANK S.A.

 • 04.10.2017 16:52

  mBank przejął od Alma Market 6,75 mln akcji Vistuli

 • 03.10.2017 13:27

  MBANK SA (58/2017) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 02.10.2017 13:32

  Nowe regulacje ws. kredytów walutowych obniżą zyski banków o 16-38 proc. - Moody's (opis)

 • 28.09.2017 12:57