mBank SA

skrót: MBK

Ostatnie notowanie z: 15.10.2019 17:00

Aktualny kurs376,80   3,46 %12,60 zł
Otwarcie3670,77%
Minimum366,600,66%
Maksimum3794,06%
Wolumen (szt.) 27003
Kurs odniesienia364,20
Widełki dolne330,40
Widełki górne403,60
Obroty (tyś. zł)10044
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
1632410,00
1217402,00
1205394,00
1135387,00
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
297,40195 1
300,00632 1
356,8015 1
364,203 2
Uniwersalny bank obsługujący klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i detalicznych (w tym private banking) na terenie całego kraju. Prowadzi również działalność handlową i inwestycyjną, a także działalność maklerską. Bank świadczy usługi na rzecz osób prawnych i fizycznych, krajowych i zagranicznych, zarówno w złotych jak i walutach obcych. W ramach bankowości detalicznej mBanku, działalność prowadzą oddziały zagraniczne w Czechach i na Słowacji.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Commerzbank AG29 352 89769,31%29 352 89769,31%
NN OFEwraz z Nationale-Nederlanden DFE2 129 3845,03%2 129 3845,03%

Kategoria • 15.10.2019 16:56

  MBANK SA (41/2019) Obniżenie ratingu długoterminowego mBanku przez agencję Fitch i umieszczenie go na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym

 • 15.10.2019 16:53

  Agencja Fitch obniżyła rating mBanku do poziomu "BBB-" (opis)

 • 15.10.2019 16:38

  Agencja Fitch obniżyła rating mBanku do poziomu "BBB-"

 • 15.10.2019 12:50

  mBank bez CHF jest atrakcyjny, może być sprzedany z premią (analiza)

 • 08.10.2019 09:54

  Pekao może rozważyć dalsze przejęcia, ale po zakończeniu transformacji operacyjnej

 • 07.10.2019 11:20

  Niewykluczone, że mBank mógłby dobrze uzupełnić ofertę banku kontrolowanego przez SP - Kwieciński

 • 02.10.2019 18:48

  Commerzbank wybrał Goldman Sachs na doradcę przy sprzedaży mBanku - Bloomberg

 • 02.10.2019 12:42

  MBANK SA (39/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 01.10.2019 09:58

  NN OFE ma powyżej 5 proc. głosów na walnym mBanku

 • 01.10.2019 09:51

  MBANK SA (40/2019) Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. powyżej 5%

 • 27.09.2019 16:18

  MBANK SA (38/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 27.09.2019 14:06

  Moody's obniżył perspektywę ratingu mBanku do "negatywnej" (opis)

 • 27.09.2019 13:52

  Moody's obniżył perspektywę ratingu mBanku do "negatywnej"

 • 27.09.2019 13:18

  Commerzbank nie obawia się braku zainteresowania mBankiem, zakłada utrzymanie portfela FX

 • 27.09.2019 09:56

  Sprzedaż mBanku w 2019 roku "zbyt ambitnym założeniem"

 • 26.09.2019 19:59

  Zarząd i RN Commerzbanku zatwierdziły strategię zakładającą sprzedaż akcji mBanku

 • 26.09.2019 19:50

  MBANK SA (37/2019) Komunikat Commerzbank AG z 26.09.2019 r. w sprawie zatwierdzenia strategii obejmującej m.in. potencjalne zbycie akcji mBank S.A

 • 25.09.2019 15:46

  Inwestor opuszczający rynek bankowy musi zabezpieczyć finansowanie portfela kredytów FX - KNF

 • 25.09.2019 14:05

  MBANK SA (36/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 25.09.2019 12:05

  S&P obniżył długoterminowy rating dla mBanku do "BBB" z "BBB+" (opis)

 • 25.09.2019 11:58

  MBANK SA (35/2019) Obniżenie ratingu mBanku S.A. przez S&P Global Ratings

 • 25.09.2019 11:45

  S&P obniżył długoterminowy rating dla mBanku do "BBB" z "BBB+"

 • 24.09.2019 16:01

  Trigon DM obniżył nastawienie do banków do "niedoważaj", TSUE stanowi poważne ryzyko dla sektora

 • 24.09.2019 13:29

  Przejęcie mBanku przez polski kapitał nie jest priorytetowe, ew. decyzje w przyszłości - premier

 • 24.09.2019 11:47

  MBANK SA (34/2019) Zapis akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programach motywacyjnych

 • 23.09.2019 19:26

  Nowy inwestor mBanku musiałby gwarantować jego długoterminowe, stabilne i ostrożne zarządzanie - Jastrzębski, KNF

 • 23.09.2019 15:08

  MBANK SA (33/2019) Rejestracja 11.455 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 20.09.2019 18:43

  MBANK SA (32/2019) Komunikat Commerzbank S.A. z 20.09.2019 r. dotyczący m.in. potencjalnego zbycia akcji mBank S.A

 • 20.09.2019 16:57

  PKO BP nie komentuje informacji ws. sprzedaży mBanku

 • 20.09.2019 16:49

  MBANK SA (31/2019) Dopuszczenie 11.455 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 20.09.2019 16:48

  Pekao nie prowadzi obecnie żadnych projektów o charakterze M&A w sektorze bankowym

 • 20.09.2019 16:31

  Commerzbank może sprzedać mBank, wśród potencjalnych chętnych rynek wymienia PKO BP i Pekao (opinia)

 • 20.09.2019 15:32

  Projekt nowej strategii Commerzbanku przewiduje sprzedaż akcji mBanku

 • 20.09.2019 14:25

  PFR nie prowadzi analiz ani rozmów ws. przejęć instytucji finansowych - Borys

 • 20.09.2019 14:22

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki MBANK SA

 • 20.09.2019 13:02

  Commerzbank rozważa sprzedaż mBanku - Handelsblatt

 • 19.09.2019 15:26

  MBANK SA (30/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej mBanku z pełnionej funkcji

 • 16.09.2019 11:06

  Ipopema podwyższyła rekomendację Pekao, Handlowego, Santandera i mBanku, obniżyła PKO BP i Millennium

 • 13.09.2019 12:25

  KNF chce, by bufor OSII dla mBanku wzrósł do 0,75 proc.

 • 13.09.2019 12:17

  MBANK SA (29/2019) Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na mBank S.A.

 • 11.09.2019 13:42

  MBANK SA (28/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 10.09.2019 15:55

  MBANK SA (27/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 06.09.2019 16:00

  MBANK SA (26/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 05.09.2019 15:37

  MBANK SA (25/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 04.09.2019 15:31

  MBANK SA (24/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 03.09.2019 16:00

  MBANK SA (23/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 03.09.2019 14:43

  MBANK SA (22/2019) Powzięcie informacji o śmierci członka Rady Nadzorczej mBanku S.A.

 • 02.09.2019 15:37

  MBANK SA (21/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 26.08.2019 13:43

  MBANK SA (20/2019) Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A.

 • 04.06.2019 12:49

  mBank chciałby wypłacić dywidendę za ’19, uzależnia to od wytycznych KNF

 • 17.04.2019 14:24

  Składka mBanku na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w '19 wynosi 183,94 mln zł

 • 17.04.2019 14:14

  MBANK SA (18/2019) Wysokość składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz jej wpływ na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2019 roku

 • 29.03.2019 10:06

  MBANK SA (16/2019) XXXII ZWZ mBanku S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów

 • 28.03.2019 18:33

  Walne mBanku za rekomendacją zarządu o braku dywidendy za '18

 • 28.03.2019 18:26

  MBANK SA (15/2019) XXXII ZWZ mBanku S.A. - uchwała w zakresie podziału zysku (brak wypłaty dywidendy)

 • 28.03.2019 18:25

  MBANK SA (14/2019) XXXII ZWZ mBanku SA - podjęte uchwały oraz zgłoszone do protokołu sprzeciwy do uchwał

 • 22.03.2019 15:02

  MBANK SA (13/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 08.03.2019 14:40

  mLeasing kupuje 100 proc. udziałów w spółce LeaseLink (opis)

 • 08.03.2019 13:29

  Pragma Faktoring sprzedała spółce z grupy mBanku udziały w LeaseLink

 • 08.03.2019 08:51

  GPW: w sprawie zmiany liczby akcji przypadających na kontrakt terminowy dla kontraktów terminowych na akcje spółki MBANK SA

 • 01.03.2019 12:53

  RN mBanku za niewypłacaniem dywidendy, choć ocenia, że pozycja banku uzasadnia jej wypłatę

 • 01.03.2019 12:28

  MBANK SA (12/2019) Uchwała Rady Nadzorczej mBanku S.A., dotycząca wniosku Zarządu mBanku S.A. w sprawie podziału zysku uzyskanego w 2018 roku

 • 27.02.2019 19:17

  Zarząd mBanku rekomenduje niewypłacenie dywidendy za 2018 rok (opis)

 • 27.02.2019 18:50

  Zarząd mBanku rekomenduje niewypłacenie dywidendy za 2018 rok

 • 27.02.2019 18:46

  MBANK SA (11/2019) XXXII ZWZ mBanku S.A. - projekty uchwał i dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał

 • 27.02.2019 18:37

  MBANK SA (10/2019) Zwołanie XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

 • 27.02.2019 18:22

  MBANK SA (9/2019) Decyzja Zarządu mBanku S.A. w sprawie podziału zysku uzyskanego w 2018 roku - bez wypłacenia dywidendy z zysku uzyskanego w 2018 roku

 • 27.02.2019 18:07

  MBANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 27.02.2019 18:02

  MBANK SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 26.02.2019 19:02

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki MBANK S.A

 • 26.02.2019 19:01

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki MBANK S.A.

 • 26.02.2019 11:02

  KNF wydała mBankowi indywidualne zalecenie dot. zatrzymania zysku za 2018 rok (opis)

 • 26.02.2019 10:56

  KNF wydała mBankowi indywidualne zalecenie dot. zatrzymania zysku za 2018 rok

 • 26.02.2019 10:47

  MBANK SA (8/2019) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zatrzymania zysku za 2018 rok

 • 22.02.2019 16:31

  mBank szacuje wysokość łącznej składki na BFG do zapłaty w '19 na ok. 256 mln zł

 • 22.02.2019 16:20

  MBANK SA (7/2019) mBank - Szacunkowa wysokość składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 2019 roku i pierwszym kwartale 2019 roku

 • 19.02.2019 14:29

  GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii MBKO101028 spółki MBANK S.A.

 • 19.02.2019 14:29

  GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii MBKO101030 spółki MBANK S.A.

 • 12.02.2019 12:00

  Orange Finanse zmieni się w Kompakt Finanse i nie będzie dalej rozwijany - mBank

 • 07.02.2019 15:07

  mBank ocenia, że '19 przynieść może wzrost kosztów ryzyka

 • 07.02.2019 10:22

  mBank liczy, że w '19 utrzyma zyskowność z '18 ; ocenia, że będzie to trudne – prezes

 • 07.02.2019 10:05

  mBank chciałby wypłacić dywidendę, rozmawia w tej sprawie z regulatorem – prezes

 • 07.02.2019 09:50

  mBank liczy, że w 2019 roku wynik z tytułu opłat i prowizji przekroczy 1 mld zł - prezes

 • 07.02.2019 08:50

  Wyniki mBanku za IV kw. neutralne, przy słabym wyniku prowizyjnym i dobrym z wymiany walut (opinia)

 • 07.02.2019 07:59

  mBank spodziewa się w '19 wzrostu marży odsetkowej

 • 07.02.2019 07:52

  Zysk netto grupy mBanku w IV kw. '18 wyniósł 332,7 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 07.02.2019 07:11

  Zysk netto grupy mBanku w IV kw. '18 wyniósł 332,7 mln zł, zgodny z oczekiwaniami

 • 07.02.2019 07:03

  Wyniki mBanku w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.02.2019 06:55

  MBANK SA (6/2019) Wybrane niezaudytowane dane finansowe Grupy mBanku S.A. za IV kwartał 2018 roku

 • 05.02.2019 13:06

  NN OFE ma mniej niż 5 proc. głosów na walnym mBanku

 • 05.02.2019 12:50

  MBANK SA (5/2019) Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. poniżej 5%

 • 29.01.2019 13:39

  MBANK SA (4/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 25.01.2019 09:57

  Raiffeisen podniósł rekomendację dla PKO BP, obniżył dla Santander Bank Polska i mBanku

 • 23.01.2019 11:52

  Złoty może być słabszy, ale z tendencją do powrotu do przedziału 4,25-4,30 EUR/PLN - mBank (opinia)

 • 22.01.2019 15:03

  MBANK SA (3/2019) mBank: raport aktualizujący - koszty subskrypcji na obligacje niezabezpieczone o wartości 500 000 000,00 EUR w ramach Programu EMTN

 • 18.01.2019 17:56

  KNF wyznaczyła bufor stress testowy mBanku na 2,55 p.p.

 • 18.01.2019 17:05

  MBANK SA (2/2019) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2019 r. dla mBanku S.A.

 • 09.01.2019 13:25

  mBank Hipoteczny chce w '19 wyemitować listy zastawne za ponad 1,6 mld zł (wywiad)

 • 09.01.2019 09:30

  MBANK SA (1/2019) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 07.01.2019 19:28

  GPW: Komunikat - MBANK SA

 • 21.12.2018 15:13

  MBANK SA (65/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych za 2019 rok oraz zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2018 r.

 • 19.12.2018 09:07

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 18.12.2018 15:55

  MBANK SA (64/2018) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 18.12.2018 14:55

  Haitong Bank obniżył rekomendację dla B.Handlowego, mBanku i B.Millennium

 • 13.12.2018 11:26

  mBank chce aktywniej wspierać projekty OZE, początkowo przeznaczy na nie ok. pół mld zł

 • 12.12.2018 18:53

  Niemiecki rząd intensyfikuje prace nad fuzją Deutsche Banku i Commerzbanku - Bloomberg

 • 12.12.2018 14:40

  mBank spodziewa się wzrostu portfela kredytów detalicznych w IV kw. w ujęciu kdk

 • 05.12.2018 19:37

  GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii BREO201223 spółki MBANK S.A.

 • 04.12.2018 10:05

  MBANK SA (63/2018) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 03.12.2018 15:19

  MBANK SA (62/2018) Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji podporządkowanych serii BREO201223 (MBK1223)

 • 30.11.2018 17:03

  Fitch potwierdza ratingi Banku Millennium i mBanku

 • 30.11.2018 13:10

  KNF podwyższa mBankowi wymóg związany z kredytami walutowymi do 3,64 pp

 • 30.11.2018 12:53

  MBANK SA (61/2018) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie Grupy

 • 28.11.2018 16:51

  mBank otrzymał zgodę KNF na zakwalifikowanie obligacji o wartości 750 mln zł do kapitału Tier II

 • 28.11.2018 16:32

  MBANK SA (60/2018) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie środków pieniężnych z tytułu emisji obligacji podporządkowanych do instrumentów Tier II

 • 26.11.2018 09:50

  MBANK SA (59/2018) Zapis akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programach motywacyjnych

 • 23.11.2018 14:15

  MBANK SA (58/2018) Rejestracja 4.516 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 22.11.2018 15:18

  MBANK SA (57/2018) Dopuszczenie 4.516 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 22.11.2018 14:51

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki MBANK S.A.

 • 09.11.2018 09:29

  MBANK SA (56/2018) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 08.11.2018 16:16

  MBANK SA (55/2018) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 06.11.2018 09:01

  MBANK SA (54/2018) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 05.11.2018 15:37

  MBANK SA (53/2018) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 30.10.2018 12:09

  mBank nie planuje w 2018 roku wychodzić na rynek obligacji

 • 30.10.2018 12:04

  mBank liczy, że koszty ryzyka w '18 wyniosą około 80 pb

 • 30.10.2018 11:58

  mBank spodziewa się, że koszty w IV kwartale wzrosną kdk

 • 30.10.2018 11:46

  mBank chciałby wypłacać na dywidendę 50 proc. zysku; za '18 może ona wynieść ok. 20 proc.

 • 30.10.2018 09:16

  Wynik mBanku w III kw. neutralne, wsparte mocnym wynikiem odsetkowym (opinia, aktl.)

 • 30.10.2018 08:48

  Wynik mBanku w III kw. neutralne, wsparte mocnym wynikiem odsetkowym (opinia)

 • 30.10.2018 07:44

  Zysk netto grupy mBanku w III kw. '18 wyniósł 285,3 mln zł, oczekiwano 293,3 mln zł (opis)

 • 30.10.2018 07:03

  Zysk netto grupy mBanku w III kw. '18 wyniósł 285,3 mln zł, oczekiwano 293,3 mln zł

 • 30.10.2018 06:58

  Wyniki mBanku w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 30.10.2018 06:51

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 26.10.2018 10:10

  DM BOŚ obniżył cenę docelową mBanku do 389 zł

 • 25.10.2018 10:07

  Trigon DM zmienił ceny docelowe siedmiu banków, zmienił rekomendacje dla Millennium i Getin Noble

 • 17.10.2018 17:27

  KNF podniosła do 4,18 pkt. proc. bufor kapitałowy na ryzyko kredytów walutowych mBanku

 • 17.10.2018 17:05

  MBANK SA (52/2018) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

 • 16.10.2018 10:49

  MBANK SA (51/2018) Potwierdzenie Ratingu Kredytowego Emitenta (ICR) oraz podwyższenie długoterminowego Ratingu Kontrahenta (RCR) dla mBanku przez S&P Global Ratings

 • 15.10.2018 20:13

  S&P podniosła rating długoterminowy RCR Pekao i mBanku do "A-" z "BBB+"

 • 15.10.2018 12:57

  mBank ocenia, że w III kw. portfel kredytów detalicznych w PLN wzrósł kdk

 • 09.10.2018 17:20

  mBank wyemitował obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej 750 mln zł

 • 09.10.2018 17:06

  MBANK SA (50/2018) Emisja obligacji niezabezpieczonych, podporządkowanych o łącznej wartości 750 mln PLN w ramach oferty prywatnej

 • 05.10.2018 12:55

  Maksymalne wynagrodzenie mBanku ze sprzedaży mFinanse wyniesie około 435 mln zł

 • 05.10.2018 12:43

  MBANK SA (49/2018) Ostateczne rozliczenie transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse

 • 04.10.2018 16:13

  mBank wycenił 10- i 12-letnie obligacje z marżą 180 i 195 pkt. bazowych - źródło

 • 27.09.2018 15:57

  MBANK SA (48/2018) Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A.

 • 26.09.2018 18:10

  MBANK SA (47/2018) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 25.09.2018 15:20

  MBANK SA (46/2018) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 24.09.2018 16:59

  MBANK SA (45/2018) Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 24.09.2018 15:41

  MBANK SA (44/2018) Wybór nowego członka Rady Nadzorczej mBanku S.A.

 • 21.09.2018 11:02

  MBANK SA (43/2018) Zapis akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programach motywacyjnych

 • 20.09.2018 14:41

  MBANK SA (42/2018) Rejestracja 20.344 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 19.09.2018 15:41

  MBANK SA (41/2018) Dopuszczenie 20.344 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 19.09.2018 13:52

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki MBANK S.A.

 • 11.09.2018 15:32

  MBANK SA (40/2018) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 11.09.2018 14:27

  MBANK SA (39/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej mBanku z pełnionej funkcji

 • 07.09.2018 15:25

  MBANK SA (38/2018) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 06.09.2018 15:30

  MBANK SA (37/2018) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 05.09.2018 16:43

  MBANK SA (36/2018) Informacja o państwie macierzystym

 • 05.09.2018 16:31

  MBANK SA (35/2018) Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji niezabezpieczonych o wartości 500.000.000,00 EUR

 • 05.09.2018 10:22

  MBANK SA (34/2018) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 04.09.2018 16:06

  MBANK SA (33/2018) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 30.08.2018 15:40

  MBANK SA (32/2018) Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A.

 • 29.08.2018 18:29

  mBank sprzedał obligacje niezabezpieczone o wartości 500 mln euro

 • 29.08.2018 18:16

  MBANK SA (31/2018) mBank: zakończenie subskrypcji na obligacje niezabezpieczone o wartości 500 000 000,00 EUR w ramach Programu EMTN

 • 01.08.2018 09:12

  MBANK SA (30/2018) Decyzja KNF o nałożeniu na mBank S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 31.07.2018 20:14

  KNF nałożyła na PKO BP, Pekao i mBank bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 31.07.2018 14:43

  mBank liczy na około 1 mld zł wyniku z opłat i prowizji w 2018 roku

 • 31.07.2018 12:25

  mBank ocenia, że wypracowanie 1,25 mld zł zysku w tym roku „jest w zasięgu” (opis)

 • 31.07.2018 11:55

  mBank ocenia, że wypracowanie 1,25 mld zł zysku w tym roku „jest w zasięgu”

 • 31.07.2018 09:10

  mBank z wyższymi od oczekiwań kosztami ryzyka, pozostałe wyniki bez zaskoczeń (opinia, aktl.)

 • 31.07.2018 08:54

  Kurs mBanku może spadać po publikacji raportu za drugi kwartał (opinia)

 • 31.07.2018 08:41

  mBank liczy na dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej

 • 31.07.2018 08:30

  Zysk netto grupy mBanku w II kw. '18 wyniósł 287,4 mln zł, blisko konsensusu (opis2)

 • 31.07.2018 07:43

  Wyniki mBanku w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela, popr.)

 • 31.07.2018 07:43

  Zysk netto grupy mBanku w II kw. '18 wyniósł 287,4 mln zł, blisko konsensusu (opis)

 • 31.07.2018 07:08

  Wyniki mBanku w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 31.07.2018 07:02

  Zysk netto grupy mBanku w II kw. '18 wyniósł 287,4 mln zł wobec konsensusu 293,6 mln zł

 • 31.07.2018 06:54

  MBANK SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 11.07.2018 12:46

  Haitong Bank podwyższył rekomendację BZ WBK, PKO BP, B.Handlowego, mBanku i B.Millennium

 • 29.06.2018 11:03

  KSF pozytywnie zaopiniował wniosek ws. obniżenia bufora O-SII dla mBanku

 • 29.06.2018 10:58

  MBANK SA (29/2018) Opinia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 21.06.2018 20:48

  S&P utrzymał ratingi mBanku na poziomie "BBB+/A-2"

 • 19.06.2018 16:03

  Obniżenie buforu OSII mBanku zwiększy przestrzeń do wypłaty dywidendy – prezes

 • 18.06.2018 15:56

  mBank rozwiązał umowę o współpracy przy projekcie Orange Finanse

 • 18.06.2018 15:45

  MBANK SA (28/2018) Informacja dotycząca porozumienia o rozwiązaniu umowy o współpracy pomiędzy mBankiem S.A. i Orange Polska S.A.

 • 15.06.2018 17:14

  KNF chce podwyższenia bufora systemowego PKO BP do 1 proc. z 0,75 proc.

 • 15.06.2018 15:15

  KNF chce obniżenia bufora systemowego mBanku do 0,5 proc. z 0,75 proc.

 • 15.06.2018 15:04

  MBANK SA (27/2018) Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na mBank S.A.

 • 07.06.2018 15:07

  mBank wyemitował obligacje o wartości 180 mln CHF w ramach programu EMTN

 • 07.06.2018 14:57

  MBANK SA (26/2018) Emisja obligacji niezabezpieczonych o wartości 180 000 000,00 CHF w ramach Programu EMTN

 • 23.05.2018 17:35

  MBANK SA (25/2018) Uchwała Zarządu o rozszerzeniu listy dopuszczalnych rynków giełdowych dla Nowego Programu EMTN

 • 11.05.2018 14:15

  MBANK SA (17/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - decyzja o wypłaceniu dywidendy - korekta (uzupełnienie)

 • 10.05.2018 12:59

  Odpisy w segmencie korporacyjnym mBanku mogą być wyższe w kolejnych kwartałach

 • 10.05.2018 08:30

  Zysk netto grupy mBanku w I kw. '18 wyniósł 411 mln zł, 9 proc. powyżej oczekiwań (opis)

 • 10.05.2018 07:04

  Zysk netto grupy mBanku w I kw. '18 wyniósł 411 mln zł, 9 proc. powyżej oczekiwań

 • 10.05.2018 06:51

  Wyniki mBanku w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 10.05.2018 06:34

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 09.05.2018 14:52

  MBANK SA (24/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na obradach Walnego Zgromadzenia wznowionych po przerwie w dniu 9 maja 2018 r.

 • 09.05.2018 14:50

  MBANK SA (23/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - uchwały podjęte przez wznowione po przerwie Walne Zgromadzenie

 • 04.05.2018 09:52

  MBANK SA (22/2018) Projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do porządku obrad XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. zwołanego na dzień 12 kwietnia 2018 r. zgłoszony przez akcjonariusza

 • 25.04.2018 10:26

  Koszty składek na BFG w grupie mBanku w I kw. '18 wyniosły 117,3 mln zł

 • 25.04.2018 10:17

  MBANK SA (21/2018) Wysokość ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i wpływ na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2018 roku

 • 23.04.2018 09:35

  Vestor DM podnosi rekomendację mBanku do "neutralnie"

 • 20.04.2018 12:07

  mBank Hipoteczny uplasował emisję listów zastawnych o wartości 300 mln euro

 • 13.04.2018 10:44

  Wood & Company wydał rekomendacje dla polskich banków, zaleca kupno Pekao i BZ WBK

 • 13.04.2018 10:21

  MBANK SA (20/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów

 • 12.04.2018 18:02

  MBANK SA (19/2018) Wybór Zarządu mBanku S.A. nowej kadencji

 • 12.04.2018 17:59

  MBANK SA (18/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - wybór audytora do badania sprawozdań finansowych

 • 12.04.2018 17:57

  MBANK SA (17/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - decyzja o wypłaceniu dywidendy

 • 12.04.2018 17:53

  MBANK SA (16/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - podjęte uchwały

 • 12.04.2018 17:52

  MBANK SA (15/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach XXXI ZWZ mBanku S.A.

 • 12.04.2018 15:48

  WZ mBanku zdecydowało o wypłacie 5,15 zł dywidendy na akcję z zysku za '17

 • 11.04.2018 18:35

  mBank ma nowy program emisji papierów dłużnych EMTN o wartości do 3 mld euro

 • 11.04.2018 18:24

  MBANK SA (14/2018) Uchwała Zarządu o wyrażeniu zgody na ustanowienie przez mBank S.A. nowego programu emisji papierów dłużnych (EMTN), w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności, o maksymalnej wartości kwoty głównej 3.000.

 • 30.03.2018 13:04

  KNF zgodziła się zaliczenie przez mBank 250 mln CHF pożyczki do kapitału Tier II

 • 30.03.2018 12:45

  MBANK SA (13/2018) Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie środków pieniężnych z tytułu pożyczki podporządkowanej do instrumentów Tier II.

 • 27.03.2018 17:14

  mBank rozpozna w I kw. '18 zysk na sprzedaży mFinanse w wysokości 177 mln zł

 • 27.03.2018 17:03

  MBANK SA (12/2018) Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse.

 • 26.03.2018 17:04

  MBANK SA (11/2018) Sprzedaż 100% akcji w spółce Latona S.A.

 • 21.03.2018 17:08

  MBANK SA (10/2018) Wcześniejszy wykup obligacji podporządkowanych oraz zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej

 • 19.03.2018 14:35

  KNF potwierdza, że mBank może wypłacić w formie dywidendy do 20 proc. zysku za '17

 • 19.03.2018 14:24

  MBANK SA (9/2018) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za 2017 rok

 • 18.03.2018 11:11

  mBank ma poniżej 5 proc. akcji Mediacap

 • 28.02.2018 18:25

  Zarząd mBanku zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 5,15 zł za akcję

 • 28.02.2018 18:16

  MBANK SA (8/2018) XXXI ZWZ mBanku S.A. - projekty uchwał

 • 28.02.2018 18:15

  MBANK SA (7/2018) Zwołanie XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

 • 28.02.2018 18:14

  MBANK SA (6/2018) Decyzja Zarządu mBanku S.A. zaakceptowana przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., w sprawie wniosku dotyczącego podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz podziału zysku uzyskanego w 2017 roku, w tym wypłacenia dywidendy z zysku uzysk

 • 28.02.2018 18:13

  MBANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 28.02.2018 18:07

  MBANK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 28.02.2018 14:39

  MBANK SA (5/2018) Spełnienie się warunków zawieszających transakcję sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse S.A.

 • 20.02.2018 16:32

  DM BZ WBK obniża cenę docelową mBanku do 402 zł za akcję

 • 14.02.2018 11:36

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium (opis)

 • 14.02.2018 10:50

  Haitong Bank zaleca "kupuj" Alior Bank i Pekao oraz "sprzedaj" mBank i Millennium

 • 08.02.2018 14:32

  mBank liczy na poprawę wskaźnika C/I

 • 08.02.2018 14:22

  Zysk netto mBanku w '18 wyższy niż w '17, poziom 1,3 mld zł z konsensusu zbyt ambitny - prezes (opis)

 • 08.02.2018 11:06

  mBank ocenia, że zysk netto w 2018 r. powinien być wyższy niż w 2017 r.

 • 08.02.2018 11:03

  mBank ocenia, że jest przestrzeń na wypłatę na dywidendę do 20 proc. zysku za ’17

 • 08.02.2018 08:54

  Wyniki mBanku w IV kw. bez większych zaskoczeń, bank pokazał słabsze przychody prowizyjne (opinia)

 • 08.02.2018 08:00

  mBank spodziewa się w '18 wzrostu marży odsetkowej

 • 08.02.2018 07:41

  Zysk netto grupy mBanku w IV kw. '17 wyniósł 311,6 mln zł, lekko powyżej oczekiwań (opis)

 • 08.02.2018 07:16

  Zysk netto grupy mBanku w IV kw. '17 wyniósł 311,6 mln zł, lekko powyżej oczekiwań

 • 08.02.2018 07:04

  Wyniki mBanku w IV kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.02.2018 06:56

  MBANK SA (4/2018) Wybrane niezaudytowane skonsolidowane dane finansowe Grupy mBanku S.A. za IV kwartał 2017 roku

 • 02.02.2018 12:43

  JP Morgan podwyższył ceny docelowe dla Alior Banku, Millennium, Pekao, mBanku oraz PKO BP

 • 22.01.2018 22:37

  mBank zmniejszył zaangażowanie w Airway Medix poniżej progu 5 proc.

 • 17.01.2018 12:48

  MBANK SA (3/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych za 2018 rok, odstąpienie od publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku oraz zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2017 rok

 • 11.01.2018 09:33

  Vestor DM podniósł rekomendację PKO BP, Pekao i BZ WBK, obniżył mBanku, B. Millennium i Aliora

 • 09.01.2018 14:01

  MBANK SA (2/2018) Rejestracja zmiany Statutu mBanku S.A.

 • 02.01.2018 13:28

  MBANK SA (1/2018) Decyzja KNF o nałożeniu na mBank S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 20.12.2017 07:31

  Moody's podniósł rating mBanku, B. Millennium i BGŻ BNP Paribas, potwierdził rating PKO BP

 • 18.12.2017 10:05

  KNF zaleca mBankowi utrzymywanie wymogu kapitałowego na poziomie grupy w wysokości 3,53 p.p.

 • 18.12.2017 09:47

  MBANK SA (74/2017) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie Grupy i w sprawie wysokości indywidualnego narzutu mie

 • 13.12.2017 12:45

  Pekao IB rekomenduje "kupuj" PKO BP i BZ WBK i "sprzedaj" mBank, B.Millennium oraz ING

 • 13.12.2017 10:48

  Arcus ma umowę z mBankiem o wartości 16,6 mln zł brutto

 • 11.12.2017 17:49

  MBANK SA (73/2017) Postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wyrażenia opinii odnośnie nałożenia na mBank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 08.12.2017 16:55

  MBANK SA (72/2017) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A.

 • 08.12.2017 15:14

  Fitch potwierdził rating mBanku na "BBB" i Banku Millennium na "BBB-"

 • 08.12.2017 11:18

  MBANK SA (71/2017) Ustalenie przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. jednolitego tekstu Statutu Banku

 • 27.11.2017 17:21

  mBank ma umowę ws. sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse

 • 27.11.2017 17:07

  MBANK SA (70/2017) Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse S.A.

 • 24.11.2017 14:55

  MBANK SA (69/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 23.11.2017 16:50

  KNF chce ustanowienia dla mBanku bufora łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko 0,75 proc.

 • 23.11.2017 16:32

  MBANK SA (68/2017) Informacja o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącym zwrócenia się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na mBank S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 22.11.2017 17:28

  KNF podwyższa zalecany wymóg kapitałowy dla mBanku do 4,1 pkt. proc.

 • 22.11.2017 17:18

  MBANK SA (67/2017) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

 • 21.11.2017 15:02

  MBANK SA (66/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 16.11.2017 15:44

  MBANK SA (65/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 13.11.2017 12:59

  MBANK SA (64/2017) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A.

 • 06.11.2017 11:54

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową mBanku do 401 zł

 • 31.10.2017 13:30

  MBANK SA (63/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 26.10.2017 11:57

  mBank ma potencjał, by wypłacić dywidendę za '17, ale zależy ona od regulatora - wiceprezes

 • 26.10.2017 11:51

  mBank spodziewa się, że koszty ryzyka w całym '17 wyniosą nieco powyżej 60 pb

 • 26.10.2017 10:26

  Vestor DM dokonał zmian w rekomendacjach dla 9 banków

 • 26.10.2017 08:56

  mBank pokazał dobre wyniki przychodowe i kontrolę kosztów (opinia)

 • 26.10.2017 08:01

  Zysk netto grupy mBanku w III kw. '17 wyniósł 291,4 mln zł, zgodny z oczekiwaniami (opis)

 • 26.10.2017 07:19

  Zysk netto grupy mBanku w III kw. '17 wyniósł 291,4 mln zł, zgodny z oczekiwaniami

 • 26.10.2017 07:15

  Wyniki mBanku w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.10.2017 07:08

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 25.10.2017 17:37

  Adam Pers nowym wiceprezesem mBanku

 • 25.10.2017 17:12

  MBANK SA (62/2017) Wybór nowego członka Zarządu mBanku S.A.

 • 20.10.2017 09:47

  MBANK SA (61/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego mBanku S.A. w wyniku rejestracji akcji mBanku S.A. przez KDPW

 • 19.10.2017 12:46

  MBANK SA (60/2017) Rejestracja 867 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 18.10.2017 15:28

  MBANK SA (59/2017) Dopuszczenie 867 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 18.10.2017 13:24

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki MBANK S.A.

 • 04.10.2017 16:52

  mBank przejął od Alma Market 6,75 mln akcji Vistuli

 • 03.10.2017 13:27

  MBANK SA (58/2017) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 02.10.2017 13:32

  Nowe regulacje ws. kredytów walutowych obniżą zyski banków o 16-38 proc. - Moody's (opis)

 • 28.09.2017 12:57

  MBANK SA (57/2017) Rejestracja zmiany Statutu mBanku S.A.

 • 26.09.2017 13:42

  MBANK SA (56/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 25.09.2017 16:38

  MBANK SA (55/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 22.09.2017 09:22

  MBANK SA (54/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego mBanku S.A. w wyniku rejestracji akcji mBanku S.A. przez KDPW

 • 22.09.2017 08:18

  Societe Generale wydał zalecenie "trzymaj" dla mBanku

 • 21.09.2017 17:00

  MBANK SA (53/2017) Rejestracja 25.579 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 20.09.2017 15:16

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji MBANK SA

 • 20.09.2017 15:01

  MBANK SA (52/2017) Dopuszczenie 25.579 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 18.09.2017 12:05

  MBANK SA (51/2017) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A.

 • 12.09.2017 15:33

  Przemysław Gdański zrezygnował z funkcji wiceprezesa mBanku z dniem 25 X

 • 12.09.2017 15:28

  MBANK SA (50/2017) Rezygnacja z funkcji w Zarządzie mBanku S.A.

 • 07.09.2017 17:33

  MBANK SA (49/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 07.09.2017 17:12

  MBANK SA (48/2017) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 06.09.2017 17:28

  MBANK SA (47/2017) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 05.09.2017 17:33

  MBANK SA (46/2017) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 05.09.2017 17:29

  MBANK SA (45/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 04.09.2017 16:01

  MBANK SA (44/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 01.09.2017 17:00

  MBANK SA (43/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 01.09.2017 16:52

  MBANK SA (42/2017) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 29.08.2017 11:07

  MBANK SA (41/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 08.08.2017 18:37

  S&P utrzymał rating mBanku na poziomie "BBB+/A-2" z perspektywą negatywną

 • 27.07.2017 11:39

  mBank ma około 1 mld zł na potencjalne akwizycje

 • 27.07.2017 11:35

  mBank oczekuje, że dynamika wolumenów kredytowych w '17 wyniesie ok. 6 proc.

 • 27.07.2017 11:14

  mBank chce w ciągu 3 lat powrócić do ROE na poziomie 10 proc.

 • 27.07.2017 08:55

  Kurs mBanku może zareagować neutralnie na wyniki (opinia, aktl.)

 • 27.07.2017 08:51

  Kurs mBanku powinien zareagować neutralnie na wyniki (opinia)

 • 27.07.2017 08:14

  Zysk netto grupy mBanku w II kw. '17 wyniósł 269,7 mln zł, 6 proc. poniżej oczekiwań (opis)

 • 27.07.2017 07:40

  Zysk netto grupy mBanku w II kw. '17 wyniósł 269,7 mln zł, 6 proc. poniżej oczekiwań

 • 27.07.2017 07:37

  Wyniki mBanku w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.07.2017 07:29

  MBANK SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 26.07.2017 17:17

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację (opis)

 • 26.07.2017 17:05

  Trigon DM zmienił ceny docelowe dziewięciu banków, dwóm zmienił rekomendację

 • 26.07.2017 09:56

  DM BOŚ podniósł rekomendację dla BZ WBK, Millennium i podtrzymał dla mBanku

 • 26.07.2017 09:46

  Vestor podwyższa rekomendację dla Pekao, ING BSK i Handlowego; obniża dla BZ WBK, Aliora i GNB

 • 29.06.2017 14:04

  MBANK SA (40/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 27.06.2017 12:59

  MBANK SA (39/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 26.06.2017 16:40

  MBANK SA (38/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 26.06.2017 09:41

  Noble Securities zaktualizował rekomendacje dla ośmiu banków

 • 22.06.2017 08:41

  MBANK SA (37/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego mBanku S.A. w wyniku rejestracji akcji mBanku S.A. przez KDPW

 • 21.06.2017 14:29

  MBANK SA (36/2017) Rejestracja 5.549 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 21.06.2017 08:41

  MBANK SA (35/2017) Dopuszczenie 5.549 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 20.06.2017 19:07

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji MBANK S.A.

 • 19.06.2017 09:18

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech (opis)

 • 19.06.2017 08:59

  DM PKO BP podtrzymał rekomendację dla czterech banków, obniżył dla trzech

 • 07.06.2017 19:32

  Wood podniósł rekomendację dla PKO BP, mBanku, Pekao; obniżył dla BZ WBK i GNB

 • 07.06.2017 14:23

  MBANK SA (34/2017) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 06.06.2017 14:52

  MBANK SA (33/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 06.06.2017 14:51

  MBANK SA (32/2017) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 02.06.2017 22:57

  Archicom może kupić 79,99 proc. akcji mLocum od mBanku za 87,6 mln zł

 • 02.06.2017 16:16

  MBANK SA (31/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 02.06.2017 16:05

  MBANK SA (30/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osoby zobowiązane

 • 02.06.2017 15:35

  MBANK SA (29/2017) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 01.06.2017 14:33

  MBANK SA (28/2017) Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych mBanku S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną

 • 27.04.2017 11:55

  mBank nie wyklucza, że kolejne kwartały przyniosą ożywienie w kredytach korporacyjnych

 • 27.04.2017 11:39

  mBank oczekuje, że w '17 koszty ryzyka wyniosą 55-60 pb

 • 27.04.2017 11:34

  mBank podtrzymuje, że ok.1 mld zł zysku netto w ' 17 jest w zasięgu możliwości spółki - prezes

 • 27.04.2017 08:53

  Wyniki mBanku w I kw. neutralne, zbliżone do oczekiwań (opinia)

 • 27.04.2017 08:14

  Zysk netto grupy mBanku w I kw. '17 wyniósł 218,8 mln zł, zbliżony do konsensusu (opis)

 • 27.04.2017 07:42

  Zysk netto grupy mBanku w I kw. '17 wyniósł 218,8 mln zł, wobec konsensusu 225,2 mln zł

 • 27.04.2017 07:36

  Wyniki mBanku w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.04.2017 07:30

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 26.04.2017 14:41

  Łączne składki grupy mBanku na BFG wliczone w ciężar I kw. '17 wyniosły 132,2 mln zł

 • 26.04.2017 14:30

  MBANK SA (27/2017) Wpływ ustalonej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na skonsolidowane wyniki pierwszego kwartału 2017 roku

 • 31.03.2017 13:34

  MBANK SA (26/2017) XXX ZWZ mBanku S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów

 • 31.03.2017 13:32

  MBANK SA (25/2017) Ustalenie przez Radę Nadzorczą mBanku S.A. jednolitego tekstu Statutu Banku

 • 31.03.2017 10:04

  MBANK SA (24/2017) XXX ZWZ mBanku S.A. - podjęte uchwały - uzupełnienie

 • 30.03.2017 20:09

  WZ mBanku zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy

 • 30.03.2017 20:03

  Andreas Böger został wiceprezesem ds. finansów mBanku

 • 30.03.2017 19:55

  MBANK SA (20/2017) XXX ZWZ mBanku S.A. - podjęte uchwały

 • 30.03.2017 19:52

  MBANK SA (19/2017) Informacja o zmianach w Zarządzie mBanku S.A.

 • 29.03.2017 16:57

  MBANK SA (18/2017) Projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do porządku obrad XXX zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia mBanku S.A. zwołanego na 30 marca 2017 r. zgłoszony przez akcjonariusza

 • 29.03.2017 09:55

  S&P podwyższyła rating długoterminowy mBanku do "BBB+"

 • 29.03.2017 09:36

  MBANK SA (17/2017) Podwyższenie ratingu długoterminowego mBanku S.A. do "BBB+" przez S&P Global Ratings

 • 28.03.2017 16:57

  MBANK SA (16/2017) Informacja Zarządu mBanku S.A. udzielona w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych

 • 16.03.2017 18:02

  MBANK SA (15/2017) rating S&P dla transzy obligacji o wartości 200.000.000 CHF

 • 16.03.2017 16:10

  MBANK SA (14/2017) Rating Fitch dla transzy obligacji o wartości 200.000.000 CHF

 • 14.03.2017 17:53

  mBank podpisał z mFinanse France umowę kaucji na kwotę 804,4 mln zł

 • 14.03.2017 17:23

  MBANK SA (13/2017) Umowa kaucji pomiędzy mFinance France S.A. a mBankiem S.A.

 • 13.03.2017 15:09

  KNF zaleca mBankowi zatrzymanie zysku za 2016 rok

 • 13.03.2017 15:01

  MBANK SA (12/2017) Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy za rok 2016

 • 08.03.2017 16:28

  MBANK SA (11/2017) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 08.03.2017 07:35

  Citi obniżył rekomendację Alior Banku i podwyższył dla mBanku do "neutralnie"

 • 06.03.2017 15:33

  MBANK SA (10/2017) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 02.03.2017 15:33

  MBANK SA (9/2017) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 01.03.2017 18:57

  mBank chce, aby zysk za 2016 r. pozostał w spółce

 • 01.03.2017 18:41

  MBANK SA (8/2017) Informacja o rezygnacji z funkcji w Zarządzie mBanku S.A.

 • 01.03.2017 18:40

  MBANK SA (7/2017) XXX ZWZ mBanku S.A. - projekty uchwał

 • 01.03.2017 18:39

  MBANK SA (6/2017) Zwołanie XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.

 • 01.03.2017 18:38

  MBANK SA (5/2017) Decyzja Zarządu mBanku S.A. zaakceptowana przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., w sprawie wniosku dotyczącego podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz podziału zysku za rok 2016

 • 01.03.2017 18:37

  MBANK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 01.03.2017 18:35

  MBANK SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 23.02.2017 09:35

  DM Vestor zaleca kupno Aliora i Getin Noble, sprzedaż mBanku

 • 16.02.2017 12:17

  mBank wyłoży 50 mln euro w fundusz inwestujący w technologie dla instytucji finansowych (opis)

 • 16.02.2017 10:11

  mBank wyłoży 50 mln euro w fundusz inwestujący w technologie dla instytucji finansowych

 • 16.02.2017 09:45

  MBANK SA (4/2017) Informacja o zamiarze rezygnacji z funkcji w Zarządzie mBanku S.A.

 • 10.02.2017 13:02

  Rynek mógł zbyt pozytywnie zareagować na wypowiedź Kaczyńskiego o kredytach CHF (analiza)

 • 08.02.2017 11:45

  Zysk netto mBanku w wysokości 1 mld zł w ’17 wydaje się w zasięgu możliwości banku

 • 08.02.2017 11:38

  mBank nie przewiduje wypłaty dywidendy z zysku za 2016 r.

 • 08.02.2017 11:34

  mBank liczy, że wynik z tytułu opłat i prowizji wzrośnie do ok. 1 mld zł

 • 08.02.2017 09:05

  mBank spodziewa się w '17 dalszego, stopniowego wzrostu marży odsetkowej

 • 08.02.2017 08:55

  Zysk mBanku w IV kw. '16 wyższy od oczekiwań dzięki niższym kosztom ryzyka (opinia)

 • 08.02.2017 08:15

  Zysk netto grupy mBanku w IV kw. '16 wyniósł 292,5 mln zł, 11 proc. powyżej konsensusu (opis)

 • 08.02.2017 07:42

  Zysk netto grupy mBanku w IV kw. '16 wyniósł 292,5 mln zł, wyższy od konsensusu

 • 08.02.2017 07:35

  Wyniki mBanku w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 08.02.2017 07:29

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2016 QSr

 • 06.02.2017 15:19

  MBANK SA (3/2017) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A.

 • 25.01.2017 10:58

  mBank nie widzi obecnie przestrzeni do wypłaty dywidendy za '16 - prezes

 • 24.01.2017 14:33

  MBANK SA (2/2017) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A. -korekta

 • 20.01.2017 10:44

  MBANK SA (2/2017) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A.

 • 18.01.2017 16:49

  Fitch potwierdził ratingi mBanku i Banku Millennium

 • 18.01.2017 09:13

  Noble Securities wydał rekomendacje dla banków; sektor czeka trudny rok

 • 16.01.2017 16:49

  mBank ma poniżej 5 proc. Vigo System

 • 16.01.2017 09:42

  DM BZ WBK obniżył rekomendacje PKO BP i mBanku do "sprzedaj"

 • 16.01.2017 09:38

  Propozycje KSF negatywne dla kursów banków, jest ryzyko emisji akcji w Getin Noble (opinia, aktl.)

 • 16.01.2017 09:15

  Propozycje KSF negatywne dla kursów banków, jest ryzyko emisji akcji w Getin Noble (opinia)

 • 11.01.2017 13:42

  MBANK SA (1/2017) Termin przekazywania raportów okresowych za rok 2017 i zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok

 • 23.12.2016 08:53

  DM PKO BP podniósł rekomendacje dla Aliora i ING, obniżył dla mBanku (opis)

 • 23.12.2016 08:39

  DM PKO BP podniósł rekomendacje dla Aliora i ING, obniżył dla mBanku

 • 21.12.2016 18:46

  Marvipol oraz mBank odstąpiły od negocjacji w sprawie nabycia mLocum

 • 16.12.2016 16:31

  MBANK SA (98/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 16.12.2016 14:24

  Standard & Poor's podtrzymała rating mBanku

 • 15.12.2016 18:46

  KNF wyznaczyła mBankowi indywidualny bufor kapitałowy na poziomie skonsolidowanym

 • 15.12.2016 18:18

  MBANK SA (97/2016) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na poziomie skonsolidowanym

 • 15.12.2016 18:14

  MBANK SA (96/2016) Nowy Członek Rady Nadzorczej mBanku S.A.

 • 12.12.2016 12:21

  MBANK SA (95/2016) Informacja o zamiarze rezygnacji z funkcji w Zarządzie mBanku S.A.

 • 07.12.2016 13:27

  mBank może rozważyć wypłatę dywidendy za ’16 - prezes.

 • 05.12.2016 14:02

  DM BZ WBK wprowadził zmiany w rekomendacjach banków

 • 15.11.2016 16:54

  MBANK SA (94/2016) Konwersja i asymilacja akcji mBanku SA przez KDPW

 • 14.11.2016 15:49

  MBANK SA (93/2016) Wprowadzenie 5.500 akcji mBanku S.A. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW i data ich pierwszego notowania po konwersji i asymilacji.

 • 14.11.2016 11:48

  MBANK SA (92/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 10.11.2016 15:58

  MBANK SA (91/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 09.11.2016 19:01

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki MBANK S.A.

 • 28.10.2016 12:49

  MBANK SA (90/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 27.10.2016 18:25

  Martin Zielke zrezygnował z RN mBanku

 • 27.10.2016 18:02

  MBANK SA (89/2016) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej mBanku S.A. oraz rekomendacja na członka Rady Nadzorczej

 • 26.10.2016 12:06

  mBank może w I kw. '17 wyjść na rynek z większą emisją listów zastawnych w euro

 • 26.10.2016 11:42

  mBank spodziewa się dobrego IV kw., optymistycznie patrzy na ‘17 – prezes (opis)

 • 26.10.2016 11:22

  mBank spodziewa się dobrego IV kwartału - prezes

 • 26.10.2016 10:03

  BZ WBK i mBank pokazały w III kw. dobre wyniki odsetkowe, słabo wyglądały rezerwy (opinia, aktl.)

 • 26.10.2016 09:07

  BZ WBK i mBank pokazały w III kw. dobre wyniki odsetkowe, słabo wyglądały rezerwy (opinia)

 • 26.10.2016 08:12

  Zysk netto mBanku w III kw. wyniósł 230,5 mln zł, powyżej konsensusu (opis)

 • 26.10.2016 07:40

  Zysk netto mBanku w III kw. wyniósł 230,5 mln zł, wobec konsensusu 219,4 mln zł

 • 26.10.2016 07:33

  Wyniki mBanku w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.10.2016 07:27

  MBANK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 21.10.2016 16:55

  KNF zaleca mBankowi utrzymanie funduszy na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 3,81 p.p.

 • 21.10.2016 16:38

  MBANK SA (88/2016) Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia mBankowi S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

 • 19.10.2016 15:01

  Odsetek pozytywnych zaleceń dla banków z GPW zmniejsza się - zestawienie PAP

 • 19.10.2016 14:28

  MBANK SA (87/2016) Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A.

 • 17.10.2016 09:41

  MBANK SA (86/2016) Podwyższenie kapitału zakładowego mBanku S.A. w wyniku rejestracji akcji mBanku S.A. przez KDPW

 • 14.10.2016 12:27

  MBANK SA (85/2016) Rejestracja 872 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 13.10.2016 09:55

  MBANK SA (84/2016) Dopuszczenie 872 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 12.10.2016 18:16

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki MBANK S.A.

 • 10.10.2016 08:53

  Erste obniżył rekomendację Alior Banku, BZ WBK, B. Millennium, ING BSK, mBanku i PKO BP

 • 10.10.2016 08:18

  Dodatkowe bufory dla banków są pozytywne dla ich ratingów - Moody's

 • 05.10.2016 16:42

  MBANK SA (83/2016) Informacja dotycząca nałożenia na mBank S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

 • 05.10.2016 15:15

  MBANK SA (82/2016) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 04.10.2016 20:32

  KNF nałożyła na banki bufory innych instytucji o znaczeniu systemowym

 • 04.10.2016 17:04

  MBANK SA (81/2016) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 03.10.2016 16:32

  MBANK SA (80/2016) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 26.09.2016 17:01

  MBANK SA (79/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 23.09.2016 13:38

  MBANK SA (78/2016) Podwyższenie kapitału zakładowego mBanku S.A. w wyniku rejestracji akcji mBanku S.A. przez KDPW

 • 22.09.2016 17:01

  Transza euroobligacji spółki zależnej mBanku z ratingiem "BBB" od agencji S&P i Fitch

 • 22.09.2016 16:39

  MBANK SA (77/2016) Rating dla transzy euroobligacji w wysokości 500.000.000 EUR

 • 22.09.2016 12:10

  MBANK SA (76/2016) Rejestracja 25.324 akcji mBanku S.A. w KDPW

 • 21.09.2016 19:19

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki MBANK S.A.

 • 21.09.2016 17:03

  MBANK SA (75/2016) Umowa kaucji pomiędzy mFinance France S.A. a mBankiem S.A.

 • 21.09.2016 13:16

  MBANK SA (74/2016) Dopuszczenie 25.324 akcji mBanku S.A. nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW oraz data pierwszego notowania akcji

 • 16.09.2016 19:45

  GPW: Komunikat - GRUPA AZOTY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, MBANK SA

 • 16.09.2016 19:42

  GPW: Komunikat - ALUMETAL SA, STALPRODUKT SA, CIECH SA, GRUPA AZOTY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, KRUK SA, MBANK SA

 • 16.09.2016 19:38

  GPW: Komunikat - CIECH SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, MBANK SA

 • 16.09.2016 19:36

  GPW: Komunikat - ALIOR BANK SA, KRUK SA, MBANK SA, POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

 • 09.09.2016 09:35

  MBANK SA (73/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 07.09.2016 17:23

  MBANK SA (72/2016) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 07.09.2016 13:04

  Od września kredyty hipoteczne mBanku są finansowane przez mBank Hipoteczny

 • 06.09.2016 17:47

  MBANK SA (71/2016) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 06.09.2016 16:57

  MBANK SA (70/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 05.09.2016 16:21

  MBANK SA (69/2016) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 05.09.2016 16:05

  MBANK SA (68/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 02.09.2016 17:33

  MBANK SA (67/2016) Zbycie przez IPOPEMA Securities S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez mBank S.A., ich wykup przez mBank S.A. i umorzenie

 • 02.09.2016 17:31

  MBANK SA (66/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 01.09.2016 16:42

  MBANK SA (65/2016) Rejestracja zmiany Statutu mBanku S.A.

 • 01.09.2016 16:42

  MBANK SA (64/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 • 30.08.2016 15:13

  MBANK SA (63/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 25.08.2016 18:39

  GPW: wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych na akcje

 • 25.08.2016 11:04

  Wg UOKiK umowy kredytu CHF grupy klientów mBanku mogą być uznane za nieważne

 • 24.08.2016 12:45

  mBank zszedł poniżej progu 5 proc. w akcjonariacie Brastera

 • 23.08.2016 17:17

  MBANK SA (62/2016) Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych mBanku S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 18.08.2016 17:06

  MBANK SA (61/2016) Informacja dotycząca otrzymania przez mBank S.A. opinii Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie zidentyfikowania przez KNF mBanku S.A. jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia bufora innej instytucji o znaczeniu system