Makarony Polskie SA

skrót: MAK

Ostatnie notowanie z: 25.09.2020 17:01

Aktualny kurs5,80   -12,12 %-0,80 zł
Otwarcie6,15-6,82%
Minimum5,65-14,39%
Maksimum6,20-6,06%
Wolumen (szt.) 110286
Kurs odniesienia6,60
Widełki dolne5,55
Widełki górne6,75
Obroty (tyś. zł)659
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
32 6155,65
512 1005,60
66 8315,55
53 8005,50
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
5,851 500 1
5,903 215 2
6,003 315 4
6,051 232 2
Jeden z największych producentów makaronu w Polsce. Oferuje szeroką gamę makaronów jajecznych i bezjajecznych (również walcowanych i tłoczonych) produkowanych w wielu różnorodnych formach: świderki, pióra, spaghetti, kolanka, nitki, muszelki i wiele innych - wytwarzane na bazie mąki durum i mąki z pszenicy zwyczajnej, jak również z mąk rzadziej stosowanych z tzw. zbóż pierwotnych np. orkisz.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Praska Giełda Spożywcza SAwraz z Polskie Smaki sp. z o.o.2 171 59423,48%2 171 59423,48%
Madova sp. z o.o.ZWZ1 793 40619,39%1 793 40619,39%
Słomkowski Grzegorzz żoną1 183 04012,78%1 183 04012,78%
Agroma Ltd950 00010,27%950 00010,27%
Wiśniewski Wojciechwraz z Agro-Jumal sp. z o.o.463 3705,01%463 3705,01%

Kategoria • 25.09.2020 15:33

  MAKARONY POLSKIE SA (19/2020) Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 24 września 2020 roku

 • 25.09.2020 13:27

  MAKARONY POLSKIE SA (18/2020) Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA

 • 24.09.2020 23:25

  MAKARONY POLSKIE SA (17/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 24 września 2020 roku, w tym m.in. przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Makarony Polskie SA

 • 24.09.2020 22:21

  Makarony Polskie wypłacą 0,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

 • 24.09.2020 21:57

  MAKARONY POLSKIE SA (16/2020) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy

 • 24.09.2020 20:46

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 23.09.2020 23:30

  MAKARONY POLSKIE SA (15/2020) Informacja dotycząca złożenia najkorzystniejszej oferty przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. w ramach przetargu ograniczonego zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 • 26.08.2020 16:15

  MAKARONY POLSKIE SA (14/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

 • 25.06.2020 17:19

  MAKARONY POLSKIE SA (11/2020) Wybór biegłego rewidenta

 • 25.06.2020 17:09

  MAKARONY POLSKIE SA (10/2020) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2019

 • 28.05.2020 23:22

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 08.04.2020 22:31

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 08.04.2020 22:27

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 02.04.2020 19:50

  MAKARONY POLSKIE SA (9/2020) Utworzenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości bilansowej aktywu w postaci marki "Tenczynek"

 • 02.04.2020 16:19

  Makarony Polskie chcą wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

 • 02.04.2020 16:11

  MAKARONY POLSKIE SA (8/2020) Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 18.03.2020 18:24

  MAKARONY POLSKIE SA (7/2020) Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji

 • 13.03.2020 11:47

  Makarony Polskie obserwują wzrost popytu na swoje produkty

 • 13.03.2020 11:22

  MAKARONY POLSKIE SA (6/2020) Wpływ epidemii koronawirusa i COVID-19 na działalność Makarony Polskie SA

 • 05.03.2020 15:46

  MAKARONY POLSKIE SA (5/2020) Zaistnienie przesłanek do odpisania wartości aktywów

 • 05.02.2020 16:44

  MAKARONY POLSKIE SA (4/2020) Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA" realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastruktur

 • 31.01.2020 16:48

  MAKARONY POLSKIE SA (3/2020) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 14.01.2020 17:41

  MAKARONY POLSKIE SA (2/2020) Informacja o zawarciu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. aneksu do umowy poręczenia zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA

 • 14.01.2020 17:33

  MAKARONY POLSKIE SA (1/2020) Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Santander Bank Polska SA

 • 20.12.2019 20:27

  MAKARONY POLSKIE SA (26/2019) Zawarcie umowy znaczącej z firmą Limited Liability Company "ATB-Market" Ukraina

 • 27.11.2019 19:57

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 15.11.2019 16:31

  MAKARONY POLSKIE SA (25/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska SA

 • 19.09.2019 21:10

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 22.08.2019 13:29

  MAKARONY POLSKIE SA (24/2019) Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

 • 29.05.2019 19:14

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 17.04.2019 19:00

  Zarząd spółki Makarony Polskie rekomenduje wypłacenie 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 17.04.2019 18:33

  MAKARONY POLSKIE SA (7/2019) Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 26.03.2019 16:16

  MAKARONY POLSKIE SA (5/2019) Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalneg

 • 20.03.2019 17:32

  MAKARONY POLSKIE SA (4/2019) Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA" realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastruktur

 • 26.02.2019 17:52

  MAKARONY POLSKIE SA (3/2019) Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalneg

 • 28.01.2019 10:05

  MAKARONY POLSKIE SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.01.2019 17:29

  MAKARONY POLSKIE SA (1/2019) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej z Santander Bank Polska SA

 • 15.11.2018 22:54

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 12.10.2018 12:01

  Makarony Polskie liczą na wzrost przychodów w 2020 roku o ponad 20 proc. (wywiad)

 • 14.09.2018 19:53

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 31.07.2018 17:21

  MAKARONY POLSKIE SA (23/2018) Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

 • 16.07.2018 16:47

  MAKARONY POLSKIE SA (22/2018) Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalne

 • 04.07.2018 16:48

  MAKARONY POLSKIE SA (21/2018) Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.

 • 04.07.2018 16:21

  MAKARONY POLSKIE SA (20/2018) Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 03.07.2018 16:38

  MAKARONY POLSKIE SA (17/2018) Korekta raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 28 czerwca 2018

 • 30.06.2018 23:44

  MAKARONY POLSKIE SA (19/2018) Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej VIII kadencji

 • 29.06.2018 16:47

  MAKARONY POLSKIE SA (18/2018) Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA

 • 28.06.2018 23:53

  MAKARONY POLSKIE SA (17/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 28 czerwca 2018

 • 28.06.2018 19:42

  MAKARONY POLSKIE SA (16/2018) Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 28 czerwca 2018 roku

 • 28.06.2018 19:18

  Makarony Polskie wypłacą 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 28.06.2018 19:09

  MAKARONY POLSKIE SA (15/2018) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy

 • 26.06.2018 17:50

  MAKARONY POLSKIE SA (14/2018) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 22.06.2018 16:14

  MAKARONY POLSKIE SA (13/2018) Wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu pn. "Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalne

 • 08.06.2018 17:03

  MAKARONY POLSKIE SA (12/2018) Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku

 • 30.05.2018 23:31

  MAKARONY POLSKIE SA (11/2018) Potwierdzenie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju spełnienia warunku wynikającego z zapisów umowy o dofinansowanie projektu "Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce Makarony Polskie SA

 • 30.05.2018 15:06

  MAKARONY POLSKIE SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

 • 17.05.2018 00:11

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 17:37

  MAKARONY POLSKIE SA (9/2018) Szacunek wybranych danych finansowych za I kwartał 2018 roku

 • 11.05.2018 17:41

  Makarony Polskie chcą podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę do 9,3 mln zł

 • 11.05.2018 17:25

  MAKARONY POLSKIE SA (8/2018) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2017

 • 11.05.2018 17:21

  MAKARONY POLSKIE SA (7/2018) Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o emisję obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie prawa poboru akcji

 • 11.05.2018 17:17

  MAKARONY POLSKIE SA (6/2018) Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o zmianę statutu Spółki polegającą na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

 • 11.05.2018 17:14

  MAKARONY POLSKIE SA (5/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 29.03.2018 17:20

  MAKARONY POLSKIE SA (4/2018) Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publikacji wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2017

 • 20.03.2018 21:40

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 20.03.2018 21:38

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 19.03.2018 17:55

  Makarony Polskie zrezygnowały z budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego

 • 19.03.2018 17:30

  MAKARONY POLSKIE SA (3/2018) Informacja o podjęciu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. decyzji o rezygnacji z realizacji projektu, objętego dofinansowaniem w ramach Działania 2.1 Wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu

 • 19.03.2018 15:12

  Zarząd spółki Makarony Polskie będzie rekomendował odstąpienie od dywidendy w latach 2018-19

 • 19.03.2018 14:54

  MAKARONY POLSKIE SA (2/2018) Stanowisko Zarządu Spółki w kwestii polityki podziału zysku netto w latach 2018-2019

 • 30.01.2018 10:16

  MAKARONY POLSKIE SA (1/2018) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 28.11.2017 23:55

  MAKARONY POLSKIE SA (49/2017) Informacja o zawarciu przez Spółkę znaczącej umowy z Agencją Rezerw Materiałowych

 • 24.11.2017 15:21

  MAKARONY POLSKIE SA (48/2017) Spełnienie warunku zawieszającego uruchomienie znaczącej umowy kredytowej zawartej przez Spółkę z bankiem BZ WBK SA

 • 24.11.2017 13:43

  MAKARONY POLSKIE SA (47/2017) Zawarcie przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. umowy o dofinansowanie w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 • 23.11.2017 17:06

  MAKARONY POLSKIE SA (46/2017) Udzielenie poręczenia spłaty zobowiązania kredytowego w Banku Zachodnim WBK SA udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę Stoczek Natura Sp. z o.o.

 • 23.11.2017 17:00

  MAKARONY POLSKIE SA (45/2017) Udzielenie poręczenia spłaty zobowiązania kredytowego w Banku Zachodnim WBK SA udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę Stoczek Natura Sp. z o.o.

 • 17.11.2017 18:21

  MAKARONY POLSKIE SA (44/2017) Informacja o wygraniu przez Makarony Polskie SA części przetargu ogłoszonego przez Agencję Rezerw Materiałowych

 • 16.11.2017 17:09

  MAKARONY POLSKIE SA (43/2017) Ustalenie nowych warunków handlowych z Grupą Lidl

 • 16.11.2017 17:02

  MAKARONY POLSKIE SA (42/2017) Zawarcie przez spółkę zależną umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, które łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej

 • 10.11.2017 21:37

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.10.2017 12:06

  MAKARONY POLSKIE SA (41/2017) Informacja o zawarciu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. znaczącej umowy z Agencją Rezerw Materiałowych

 • 30.10.2017 17:15

  MAKARONY POLSKIE SA (40/2017) Pozytywna ocena wniosku Stoczek Natura Sp. z o.o. o dofinansowanie w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Konkurs nr RPLU.03.07.00-IP.0

 • 26.09.2017 16:45

  MAKARONY POLSKIE SA (39/2017) Informacja o wygraniu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. części przetargu ogłoszonego przez Agencję Rezerw Materiałowych

 • 21.09.2017 16:55

  MAKARONY POLSKIE SA (38/2017) Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK

 • 08.09.2017 17:04

  Makarony Polskie otrzymają 9,25 mln zł dofinansowania

 • 08.09.2017 16:46

  MAKARONY POLSKIE SA (37/2017) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przy spółce Stoczek Natura Sp. z o.o." w ramach Działania 2.1 Wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Oper

 • 28.08.2017 16:46

  MAKARONY POLSKIE SA (36/2017) Niedojście do skutku podwyższenia kapitału zakładowego spółki MP Trade Sp. z o.o.

 • 25.08.2017 03:16

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 24.08.2017 14:05

  MAKARONY POLSKIE SA (35/2017) Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu "Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA"

 • 23.08.2017 16:46

  MAKARONY POLSKIE SA (34/2017) Zawarcie znaczącej umowy dostawy z firmą CESSI

 • 16.08.2017 12:49

  MAKARONY POLSKIE SA (33/2017) Informacja o zawarciu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. znaczącej umowy z Agencją Rynku Rolnego.

 • 31.07.2017 17:47

  MAKARONY POLSKIE SA (31/2017) Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 31.07.2017 17:46

  MAKARONY POLSKIE SA (32/2017) Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku BGK udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.

 • 28.07.2017 13:30

  MAKARONY POLSKIE SA (29/2017) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 29 czerwca 2017 roku

 • 25.07.2017 16:47

  Makarony Polskie będą współpracować z Raya Holding ws. sprzedaży na rynkach afrykańskich

 • 25.07.2017 16:28

  MAKARONY POLSKIE SA (30/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MP Trade Sp. z o.o.

 • 04.07.2017 16:30

  MAKARONY POLSKIE SA (29/2017) Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 29 czerwca 2017 roku

 • 30.06.2017 12:01

  MAKARONY POLSKIE SA (28/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 29 czerwca 2017

 • 29.06.2017 21:57

  Makarony Polskie wypłacą 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 29.06.2017 21:43

  MAKARONY POLSKIE SA (27/2017) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy

 • 12.06.2017 12:32

  Oferta Makaronów Polskich na dostawę gulaszu za 14,7 mln zł wybrana przez ARR

 • 12.06.2017 12:18

  MAKARONY POLSKIE SA (26/2017) Informacja o wygraniu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. części przetargu ogłoszonego przez Agencję Rynku Rolnego

 • 01.06.2017 15:05

  MAKARONY POLSKIE SA (25/2017) Pozytywna ocena wniosku Stoczek Natura Sp. z o.o. o dofinansowanie w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 • 30.05.2017 16:31

  Makarony Polskie chcą wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za '16 (popr.)

 • 30.05.2017 14:57

  Makarony Polskie wypłacą 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 30.05.2017 14:42

  MAKARONY POLSKIE SA (24/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

 • 25.05.2017 01:04

  MAKARONY POLSKIE SA (23/2017) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2016

 • 24.05.2017 23:59

  MAKARONY POLSKIE SA (22/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Polskie SA

 • 24.05.2017 23:53

  MAKARONY POLSKIE SA (21/2017) Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA

 • 24.05.2017 23:43

  MAKARONY POLSKIE SA (20/2017) Rekomendacja wypłaty dywidendy - ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

 • 12.05.2017 05:58

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 11.05.2017 23:39

  Makarony Polskie chcą wypłacić 25 gr dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 11.05.2017 22:07

  MAKARONY POLSKIE SA (19/2017) Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 20.04.2017 22:39

  MAKARONY POLSKIE SA (18/2017) Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z bankiem BZ WBK SA

 • 18.04.2017 19:40

  MAKARONY POLSKIE SA (17/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 13.04.2017 16:13

  MAKARONY POLSKIE SA (16/2017) Informacja o podjęciu decyzji o wycofaniu wniosku o dofinansowanie z procedury ubiegania się o dotację dla projektu pt. "Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Makarony Polskie S.A. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozw

 • 05.04.2017 13:57

  MAKARONY POLSKIE SA (15/2017) Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji

 • 03.04.2017 16:21

  MAKARONY POLSKIE SA (14/2017) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą "Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy Spółce Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R

 • 31.03.2017 17:46

  MAKARONY POLSKIE SA (13/2017) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą "Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA " realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego

 • 30.03.2017 16:46

  MAKARONY POLSKIE SA (12/2017) Nabycie znacznego pakietu akcji Spółki

 • 29.03.2017 17:47

  MAKARONY POLSKIE SA (11/2017) Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji

 • 28.03.2017 15:21

  MAKARONY POLSKIE SA (10/2017) Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publikacji wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2016

 • 24.03.2017 16:21

  MAKARONY POLSKIE SA (9/2017) Zbycie znacznego pakietu akcji Spółki

 • 21.03.2017 04:43

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 04:37

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 20.03.2017 15:13

  Makarony Polskie prowadzą rozmowy ws. potencjalnych działań na rynkach afrykańskich

 • 20.03.2017 14:52

  MAKARONY POLSKIE SA (8/2017) Podjęcie wstępnych rozmów z RAYA Holding for Technology & Telecommunications S.A.E. dotyczących ustalenia zasad współpracy i strategicznego partnerstwa w obszarze potencjalnych działań na rynkach afrykańskich.

 • 20.02.2017 18:32

  MAKARONY POLSKIE SA (7/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych osobę blisko związaną

 • 20.02.2017 18:24

  MAKARONY POLSKIE SA (6/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych osobę blisko związaną

 • 20.02.2017 18:06

  MAKARONY POLSKIE SA (5/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 20.02.2017 17:39

  MAKARONY POLSKIE SA (4/2017) Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji

 • 16.02.2017 17:33

  MAKARONY POLSKIE SA (3/2017) Pozytywna ocena wniosku Makarony Polskie SA o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 • 08.02.2017 11:10

  MAKARONY POLSKIE SA (2/2017) Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z bankiem BZ WBK SA

 • 31.01.2017 17:14

  MAKARONY POLSKIE SA (1/2017) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 09.11.2016 00:09

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 08.11.2016 12:11

  MAKARONY POLSKIE SA (33/2016) Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 3 listopada 2016 roku

 • 04.11.2016 17:17

  MAKARONY POLSKIE SA (32/2016) Rozwiązanie umowy konsorcjum przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.

 • 04.11.2016 10:15

  MAKARONY POLSKIE SA (31/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 3 listopada 2016

 • 04.11.2016 10:06

  MAKARONY POLSKIE SA (30/2016) Powołanie członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA.

 • 27.10.2016 13:53

  MAKARONY POLSKIE SA (29/2016) Pozytywna ocena wniosku Makarony Polskie S.A. o dofinansowanie dla działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

 • 25.10.2016 10:46

  MAKARONY POLSKIE SA (28/2016) Rezygnacja osoby nadzorującej Makarony Polskie SA

 • 21.10.2016 22:53

  MAKARONY POLSKIE SA (27/2016) Ustalenie nowych warunków handlowych z Grupą Lidl

 • 19.10.2016 11:11

  MAKARONY POLSKIE SA (26/2016) Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji

 • 17.10.2016 17:08

  MAKARONY POLSKIE SA (25/2016) Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji przez spółkę Raya Holding for Technology & Telecommunications S.A.E. z siedzibą w Giza

 • 11.10.2016 17:18

  MAKARONY POLSKIE SA (24/2016) Pozytywna ocena wniosku Makarony Polskie SA o dofinansowanie w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 • 07.10.2016 14:29

  MAKARONY POLSKIE SA (23/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

 • 28.09.2016 17:27

  MAKARONY POLSKIE SA (22/2016) Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 12.09.2016 23:47

  MAKARONY POLSKIE SA (21/2016) Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji

 • 30.08.2016 17:17

  Makarony Polskie mają porozumienie ws. sprzedaży pakietu akcji na rzecz Raya Holding (aktl.)

 • 30.08.2016 16:44

  MAKARONY POLSKIE SA (20/2016) Informacja o zakończeniu negocjacji dot. sprzedaży przez akcjonariusza znaczącego pakietu akcji

 • 30.08.2016 08:42

  Makarony Polskie mają porozumienie ws. sprzedaży pakietu akcji na rzecz Raya Holding

 • 29.08.2016 22:12

  MAKARONY POLSKIE SA (19/2016) Informacja o zakończeniu negocjacji dot. sprzedaży przez akcjonariusza znaczącego pakietu akcji

 • 26.08.2016 21:29

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 01.08.2016 13:56

  MAKARONY POLSKIE SA (18/2016) Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku BGK udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.

 • 29.07.2016 21:21

  MAKARONY POLSKIE SA (17/2016) Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 20.07.2016 14:08

  MAKARONY POLSKIE SA (16/2016) Informacja o postępach w badaniu Spółki przez potencjalnego inwestora

 • 03.07.2016 23:16

  MAKARONY POLSKIE SA Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 28 czerwca 2016 roku

 • 30.06.2016 13:27

  MAKARONY POLSKIE SA Informacja o postępach w badaniu Spółki przez potencjalnego inwestora

 • 29.06.2016 12:19

  MAKARONY POLSKIE SA Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA

 • 29.06.2016 11:25

  MAKARONY POLSKIE SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 28 czerwca 2016

 • 28.06.2016 20:44

  Makarony Polskie wypłacą 0,35 zł dywidendy na akcję za '15

 • 28.06.2016 20:15

  MAKARONY POLSKIE SA Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy

 • 15.06.2016 22:06

  Raya Holding for Technology & Telecommunications przeprowadzi due diligence w Makaronach Polskich

 • 15.06.2016 21:44

  MAKARONY POLSKIE SA Informacja o postępach negocjacji z potencjalnym inwestorem oraz o badaniu Spółki przez potencjalnego inwestora

 • 09.06.2016 09:58

  Raya Holding może stać się strategicznym akcjonariuszem Makaronów Polskich

 • 09.06.2016 09:36

  MAKARONY POLSKIE SA Pozyskanie przez Spółkę informacji o negocjacjach dot. sprzedaży przez akcjonariusza znaczącego pakietu akcji emitenta oraz zaproszenie do negocjacji z potencjalnym inwestorem

 • 01.06.2016 17:25

  MAKARONY POLSKIE SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

 • 31.05.2016 19:00

  MAKARONY POLSKIE SA Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2015

 • 31.05.2016 18:41

  MAKARONY POLSKIE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Polskie SA

 • 31.05.2016 18:37

  MAKARONY POLSKIE SA Rekomendacja wypłaty dywidendy - ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

 • 12.05.2016 01:23

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 11.05.2016 19:25

  Makarony Polskie chcą wypłacić 0,17 zł dywidendy na akcję za '15

 • 11.05.2016 19:09

  MAKARONY POLSKIE SA Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 31.03.2016 13:24

  MAKARONY POLSKIE SA Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publikacji wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2015

 • 21.03.2016 18:35

  MAKARONY POLSKIE SA Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

 • 18.03.2016 02:02

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 01:59

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 26.01.2016 12:09

  MAKARONY POLSKIE SA Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 18.11.2015 17:25

  MAKARONY POLSKIE SA Zawarcie znaczących umów z Grupą Lidl

 • 16.11.2015 00:04

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 02.10.2015 11:33

  MAKARONY POLSKIE SA Zawarcie umowy konsorcjum przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.

 • 01.10.2015 16:01

  MAKARONY POLSKIE SA Zawarcie znaczącej umowy dostawy z firmą MCG

 • 01.10.2015 11:22

  MAKARONY POLSKIE SA Zawarcie znaczących umów dostawy z firmą PHU AGRO Sp. z o.o.

 • 01.10.2015 11:20

  MAKARONY POLSKIE SA Zawarcie znaczącej umowy dostawy ze spółką Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie SA

 • 01.10.2015 11:19

  MAKARONY POLSKIE SA Zawarcie znaczącej umowy dostawy ze spółką POLSKIE MŁYNY SA

 • 28.09.2015 22:07

  MAKARONY POLSKIE SA Utworzenie spółki zależnej - MP Trade Sp. z o.o.

 • 27.08.2015 21:44

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 31.07.2015 16:23

  MAKARONY POLSKIE SA Zmiana znaczącej umowy faktoringowej z BZ WBK Faktor Sp. z o.o.

 • 13.07.2015 14:18

  MAKARONY POLSKIE SA Korekta raportu: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 26 czerwca 2015 roku

 • 01.07.2015 14:40

  MAKARONY POLSKIE SA Informacja o udzieleniu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA w Banku BGK.

 • 01.07.2015 10:31

  MAKARONY POLSKIE SA Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 29.06.2015 07:35

  Makarony Polskie wypłacą 0,17 zł dywidendy na akcję za '14

 • 26.06.2015 23:49

  MAKARONY POLSKIE SA Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 26 czerwca 2015 roku

 • 26.06.2015 23:47

  MAKARONY POLSKIE SA Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy

 • 26.06.2015 23:46

  MAKARONY POLSKIE SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 26 czerwca 2015 roku

 • 01.06.2015 15:34

  MAKARONY POLSKIE SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 28.05.2015 09:59

  MAKARONY POLSKIE SA Informacja o zawarciu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. aneksu do umowy poręczenia zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA

 • 26.05.2015 14:39

  MAKARONY POLSKIE SA Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2014

 • 26.05.2015 14:38

  MAKARONY POLSKIE SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

 • 25.05.2015 17:43

  MAKARONY POLSKIE SA Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA

 • 25.05.2015 17:41

  MAKARONY POLSKIE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Polskie SA

 • 25.05.2015 17:39

  MAKARONY POLSKIE SA Rekomendacja wypłaty dywidendy - ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

 • 20.05.2015 18:10

  MAKARONY POLSKIE SA Zawarcie znaczących umów kredytowych z bankiem BZ WBK SA

 • 14.05.2015 06:17

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 10.04.2015 16:34

  MAKARONY POLSKIE SA Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2014

 • 01.04.2015 17:15

  Makarony Polskie chcą wypłacić 0,17 zł dywidendy na akcję za '14

 • 01.04.2015 17:09

  MAKARONY POLSKIE SA Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 23.03.2015 01:44

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 23.03.2015 01:41

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 06.03.2015 14:17

  MAKARONY POLSKIE SA Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

 • 13.02.2015 19:25

  MAKARONY POLSKIE SA Odwołanie prokury

 • 13.02.2015 18:50

  MAKARONY POLSKIE SA Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

 • 28.01.2015 11:54

  MAKARONY POLSKIE SA Zmiana warunków umowy znaczącej zawartej z firmą Jeronimo Martins Polska SA

 • 27.01.2015 13:02

  Produkty Makaronów Polskich trafią na Bliski Wschód i do Afryki

 • 27.01.2015 12:51

  MAKARONY POLSKIE SA Zawarcie umowy znaczącej z firmą Raya Distribution z siedzibą w Egipcie

 • 23.01.2015 16:21

  MAKARONY POLSKIE SA Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 21.11.2014 17:21

  MAKARONY POLSKIE SA znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

 • 14.11.2014 06:47

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 15.10.2014 15:50

  Makarony Polskie raczej nie osiągną 5-proc. rentowności netto w '14 (wywiad)

 • 10.10.2014 15:39

  MAKARONY POLSKIE SA znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

 • 03.10.2014 12:33

  MAKARONY POLSKIE SA znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji

 • 02.10.2014 13:29

  MAKARONY POLSKIE SA znaczne pakiety akcji - nabycie znacznego pakietu akcji

 • 09.09.2014 07:37

  MAKARONY POLSKIE SA informacja o zawarciu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. aneksu do umowy poręczenia zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA

 • 29.08.2014 07:04

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 01.08.2014 15:44

  MAKARONY POLSKIE SA informacja z GPW o zaakceptowaniu umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta.

 • 31.07.2014 12:31

  GPW: Komunikat - MAKARONY POLSKIE SA

 • 24.07.2014 07:55

  MAKARONY POLSKIE SA zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta na GPW

 • 13.06.2014 07:58

  MAKARONY POLSKIE SA powołanie osób nadzorujących spółki

 • 13.06.2014 07:58

  MAKARONY POLSKIE SA akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 12 czerwca 2014 roku

 • 02.06.2014 16:38

  MAKARONY POLSKIE SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 16.05.2014 17:31

  MAKARONY POLSKIE SA zmiana terminu zwołania ZWZA

 • 15.05.2014 21:08

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 15.05.2014 16:31

  MAKARONY POLSKIE SA sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2013

 • 15.05.2014 16:27

  MAKARONY POLSKIE SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

 • 06.05.2014 16:10

  MAKARONY POLSKIE SA - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki

 • 02.04.2014 15:46

  MAKARONY POLSKIE SA wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2013

 • 18.03.2014 12:27

  Makarony Polskie liczą na wzrost przychodów i 5 proc. rentowności netto w '14

 • 18.03.2014 07:49

  MAKARONY POLSKIE SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 18.03.2014 07:48

  MAKARONY POLSKIE SA raport okresowy roczny za 2013 R

 • 11.03.2014 17:24

  MAKARONY POLSKIE SA Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok

 • 07.02.2014 12:54

  MAKARONY POLSKIE SA odwołanie prokury

 • 31.01.2014 07:41

  MAKARONY POLSKIE SA stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 16.01.2014 18:45

  MAKARONY POLSKIE SA nabycie znacznego pakietu akcji

 • 16.01.2014 18:40

  MAKARONY POLSKIE SA zbycie znacznego pakietu akcji

 • 16.12.2013 06:07

  MAKARONY POLSKIE SA zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 28.11.2013 06:08

  MAKARONY POLSKIE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 18.11.2013 06:12

  MAKARONY POLSKIE SA złożenie najkorzystniejszej oferty

 • 24.10.2013 06:10

  MAKARONY POLSKIE SA zawarcie umów o znaczącej wartości

 • 18.10.2013 17:24

  MAKARONY POLSKIE SA udzielenie przez Stoczek Natura Sp. z o.o. poręczeń zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA

 • 18.10.2013 17:17

  MAKARONY POLSKIE SA zawarcie znaczących umów kredytowych z bankiem BZ WBK SA

 • 27.08.2013 18:02

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 24.07.2013 06:13

  MAKARONY POLSKIE SA znaczne pakiety akcji

 • 26.06.2013 09:33

  MAKARONY POLSKIE SA - powołanie osoby nadzorującej

 • 26.06.2013 06:18

  MAKARONY POLSKIE SA rezygnacja osoby nadzorującej

 • 26.06.2013 06:17

  MAKARONY POLSKIE SA akcjonariusze - 5% głosów na ZWZA

 • 21.06.2013 16:26

  MAKARONY POLSKIE SA powołanie osoby zarządzającej

 • 17.06.2013 06:32

  MAKARONY POLSKIE SA zawarcie znaczących umów kredytowych

 • 15.05.2013 06:17

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 13.05.2013 16:03

  MAKARONY POLSKIE SA podjęcie decyzji o odstąpieniu od połączenia spółki Makarony Polskie SA ze spółką zależną Stoczek Natura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 25.04.2013 06:33

  Makarony Polskie prognozują w '13 r. 2,86 mln zł zysku netto przy 144,83 mln zł przychodów

 • 25.04.2013 06:28

  MAKARONY POLSKIE SA prognoza wyników finansowych na rok 2013

 • 25.04.2013 06:27

  MAKARONY POLSKIE SA szacunki wyników finansowych za I kwartał 2013 roku