Makarony Polskie SA

skrót: MAK

Brak kursu dla wybranej firmy

Jeden z największych producentów makaronu w Polsce. Oferuje szeroką gamę makaronów jajecznych i bezjajecznych (również walcowanych i tłoczonych) produkowanych w wielu różnorodnych formach: świderki, pióra, spaghetti, kolanka, nitki, muszelki i wiele innych - wytwarzane na bazie mąki durum i mąki z pszenicy zwyczajnej, jak również z mąk rzadziej stosowanych z tzw. zbóż pierwotnych np. orkisz.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Praska Giełda Spożywcza SAwraz z Polskie Smaki sp. z o.o.2 171 59423,48%2 171 59423,48%
Madova sp. z o.o.ZWZ1 793 40619,39%1 793 40619,39%
Słomkowski Grzegorzz żoną1 183 04012,78%1 183 04012,78%
Agroma Ltd950 00010,27%950 00010,27%
Wiśniewski Wojciechwraz z Agro-Jumal sp. z o.o.463 3705,01%463 3705,01%

Kategoria • 26.11.2020 20:13

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 21.10.2020 06:04

  MAKARONY POLSKIE SA (20/2020) Informacja o braku wyboru oferty złożonej przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. w ramach przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 • 25.09.2020 15:33

  MAKARONY POLSKIE SA (19/2020) Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 24 września 2020 roku

 • 25.09.2020 13:27

  MAKARONY POLSKIE SA (18/2020) Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA

 • 24.09.2020 23:25

  MAKARONY POLSKIE SA (17/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 24 września 2020 roku, w tym m.in. przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Makarony Polskie SA

 • 24.09.2020 22:21

  Makarony Polskie wypłacą 0,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

 • 24.09.2020 21:57

  MAKARONY POLSKIE SA (16/2020) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy

 • 24.09.2020 20:46

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 23.09.2020 23:30

  MAKARONY POLSKIE SA (15/2020) Informacja dotycząca złożenia najkorzystniejszej oferty przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. w ramach przetargu ograniczonego zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 • 26.08.2020 16:15

  MAKARONY POLSKIE SA (14/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

 • 25.06.2020 17:19

  MAKARONY POLSKIE SA (11/2020) Wybór biegłego rewidenta

 • 25.06.2020 17:09

  MAKARONY POLSKIE SA (10/2020) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2019

 • 28.05.2020 23:22

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 08.04.2020 22:31

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 08.04.2020 22:27

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 02.04.2020 19:50

  MAKARONY POLSKIE SA (9/2020) Utworzenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości bilansowej aktywu w postaci marki "Tenczynek"

 • 02.04.2020 16:19

  Makarony Polskie chcą wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

 • 02.04.2020 16:11

  MAKARONY POLSKIE SA (8/2020) Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 18.03.2020 18:24

  MAKARONY POLSKIE SA (7/2020) Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji

 • 13.03.2020 11:47

  Makarony Polskie obserwują wzrost popytu na swoje produkty

 • 13.03.2020 11:22

  MAKARONY POLSKIE SA (6/2020) Wpływ epidemii koronawirusa i COVID-19 na działalność Makarony Polskie SA

 • 05.03.2020 15:46

  MAKARONY POLSKIE SA (5/2020) Zaistnienie przesłanek do odpisania wartości aktywów

 • 05.02.2020 16:44

  MAKARONY POLSKIE SA (4/2020) Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA" realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastruktur

 • 31.01.2020 16:48

  MAKARONY POLSKIE SA (3/2020) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 14.01.2020 17:41

  MAKARONY POLSKIE SA (2/2020) Informacja o zawarciu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. aneksu do umowy poręczenia zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA

 • 14.01.2020 17:33

  MAKARONY POLSKIE SA (1/2020) Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Santander Bank Polska SA

 • 20.12.2019 20:27

  MAKARONY POLSKIE SA (26/2019) Zawarcie umowy znaczącej z firmą Limited Liability Company "ATB-Market" Ukraina

 • 27.11.2019 19:57

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 15.11.2019 16:31

  MAKARONY POLSKIE SA (25/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska SA

 • 19.09.2019 21:10

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 22.08.2019 13:29

  MAKARONY POLSKIE SA (24/2019) Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

 • 29.05.2019 19:14

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 17.04.2019 19:00

  Zarząd spółki Makarony Polskie rekomenduje wypłacenie 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 17.04.2019 18:33

  MAKARONY POLSKIE SA (7/2019) Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 26.03.2019 16:16

  MAKARONY POLSKIE SA (5/2019) Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalneg

 • 20.03.2019 17:32

  MAKARONY POLSKIE SA (4/2019) Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA" realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastruktur

 • 26.02.2019 17:52

  MAKARONY POLSKIE SA (3/2019) Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalneg

 • 28.01.2019 10:05

  MAKARONY POLSKIE SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.01.2019 17:29

  MAKARONY POLSKIE SA (1/2019) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej z Santander Bank Polska SA

 • 15.11.2018 22:54

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 12.10.2018 12:01

  Makarony Polskie liczą na wzrost przychodów w 2020 roku o ponad 20 proc. (wywiad)

 • 14.09.2018 19:53

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 31.07.2018 17:21

  MAKARONY POLSKIE SA (23/2018) Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

 • 16.07.2018 16:47

  MAKARONY POLSKIE SA (22/2018) Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalne

 • 04.07.2018 16:48

  MAKARONY POLSKIE SA (21/2018) Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.

 • 04.07.2018 16:21

  MAKARONY POLSKIE SA (20/2018) Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 03.07.2018 16:38

  MAKARONY POLSKIE SA (17/2018) Korekta raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 28 czerwca 2018

 • 30.06.2018 23:44

  MAKARONY POLSKIE SA (19/2018) Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej VIII kadencji

 • 29.06.2018 16:47

  MAKARONY POLSKIE SA (18/2018) Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA

 • 28.06.2018 23:53

  MAKARONY POLSKIE SA (17/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 28 czerwca 2018

 • 28.06.2018 19:42

  MAKARONY POLSKIE SA (16/2018) Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 28 czerwca 2018 roku

 • 28.06.2018 19:18

  Makarony Polskie wypłacą 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 28.06.2018 19:09

  MAKARONY POLSKIE SA (15/2018) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy

 • 26.06.2018 17:50

  MAKARONY POLSKIE SA (14/2018) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA

 • 22.06.2018 16:14

  MAKARONY POLSKIE SA (13/2018) Wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu pn. "Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalne

 • 08.06.2018 17:03

  MAKARONY POLSKIE SA (12/2018) Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku

 • 30.05.2018 23:31

  MAKARONY POLSKIE SA (11/2018) Potwierdzenie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju spełnienia warunku wynikającego z zapisów umowy o dofinansowanie projektu "Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce Makarony Polskie SA

 • 30.05.2018 15:06

  MAKARONY POLSKIE SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

 • 17.05.2018 00:11

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 17:37

  MAKARONY POLSKIE SA (9/2018) Szacunek wybranych danych finansowych za I kwartał 2018 roku

 • 11.05.2018 17:41

  Makarony Polskie chcą podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę do 9,3 mln zł

 • 11.05.2018 17:25

  MAKARONY POLSKIE SA (8/2018) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2017

 • 11.05.2018 17:21

  MAKARONY POLSKIE SA (7/2018) Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o emisję obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie prawa poboru akcji

 • 11.05.2018 17:17

  MAKARONY POLSKIE SA (6/2018) Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia o zmianę statutu Spółki polegającą na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

 • 11.05.2018 17:14

  MAKARONY POLSKIE SA (5/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 29.03.2018 17:20

  MAKARONY POLSKIE SA (4/2018) Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publikacji wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2017

 • 20.03.2018 21:40

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 20.03.2018 21:38

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 19.03.2018 17:55

  Makarony Polskie zrezygnowały z budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego

 • 19.03.2018 17:30

  MAKARONY POLSKIE SA (3/2018) Informacja o podjęciu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. decyzji o rezygnacji z realizacji projektu, objętego dofinansowaniem w ramach Działania 2.1 Wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu

 • 19.03.2018 15:12

  Zarząd spółki Makarony Polskie będzie rekomendował odstąpienie od dywidendy w latach 2018-19

 • 19.03.2018 14:54

  MAKARONY POLSKIE SA (2/2018) Stanowisko Zarządu Spółki w kwestii polityki podziału zysku netto w latach 2018-2019

 • 30.01.2018 10:16

  MAKARONY POLSKIE SA (1/2018) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 28.11.2017 23:55

  MAKARONY POLSKIE SA (49/2017) Informacja o zawarciu przez Spółkę znaczącej umowy z Agencją Rezerw Materiałowych

 • 24.11.2017 15:21

  MAKARONY POLSKIE SA (48/2017) Spełnienie warunku zawieszającego uruchomienie znaczącej umowy kredytowej zawartej przez Spółkę z bankiem BZ WBK SA

 • 24.11.2017 13:43

  MAKARONY POLSKIE SA (47/2017) Zawarcie przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. umowy o dofinansowanie w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 • 23.11.2017 17:06

  MAKARONY POLSKIE SA (46/2017) Udzielenie poręczenia spłaty zobowiązania kredytowego w Banku Zachodnim WBK SA udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę Stoczek Natura Sp. z o.o.

 • 23.11.2017 17:00

  MAKARONY POLSKIE SA (45/2017) Udzielenie poręczenia spłaty zobowiązania kredytowego w Banku Zachodnim WBK SA udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę Stoczek Natura Sp. z o.o.

 • 17.11.2017 18:21

  MAKARONY POLSKIE SA (44/2017) Informacja o wygraniu przez Makarony Polskie SA części przetargu ogłoszonego przez Agencję Rezerw Materiałowych

 • 16.11.2017 17:09

  MAKARONY POLSKIE SA (43/2017) Ustalenie nowych warunków handlowych z Grupą Lidl

 • 16.11.2017 17:02

  MAKARONY POLSKIE SA (42/2017) Zawarcie przez spółkę zależną umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, które łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej

 • 10.11.2017 21:37

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 31.10.2017 12:06

  MAKARONY POLSKIE SA (41/2017) Informacja o zawarciu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. znaczącej umowy z Agencją Rezerw Materiałowych

 • 30.10.2017 17:15

  MAKARONY POLSKIE SA (40/2017) Pozytywna ocena wniosku Stoczek Natura Sp. z o.o. o dofinansowanie w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Konkurs nr RPLU.03.07.00-IP.0

 • 26.09.2017 16:45

  MAKARONY POLSKIE SA (39/2017) Informacja o wygraniu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. części przetargu ogłoszonego przez Agencję Rezerw Materiałowych

 • 21.09.2017 16:55

  MAKARONY POLSKIE SA (38/2017) Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK

 • 08.09.2017 17:04

  Makarony Polskie otrzymają 9,25 mln zł dofinansowania

 • 08.09.2017 16:46

  MAKARONY POLSKIE SA (37/2017) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przy spółce Stoczek Natura Sp. z o.o." w ramach Działania 2.1 Wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Oper

 • 28.08.2017 16:46

  MAKARONY POLSKIE SA (36/2017) Niedojście do skutku podwyższenia kapitału zakładowego spółki MP Trade Sp. z o.o.

 • 25.08.2017 03:16

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 24.08.2017 14:05

  MAKARONY POLSKIE SA (35/2017) Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu "Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA"

 • 23.08.2017 16:46

  MAKARONY POLSKIE SA (34/2017) Zawarcie znaczącej umowy dostawy z firmą CESSI

 • 16.08.2017 12:49

  MAKARONY POLSKIE SA (33/2017) Informacja o zawarciu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. znaczącej umowy z Agencją Rynku Rolnego.

 • 31.07.2017 17:47

  MAKARONY POLSKIE SA (31/2017) Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 31.07.2017 17:46

  MAKARONY POLSKIE SA (32/2017) Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku BGK udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.

 • 28.07.2017 13:30

  MAKARONY POLSKIE SA (29/2017) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 29 czerwca 2017 roku

 • 25.07.2017 16:47

  Makarony Polskie będą współpracować z Raya Holding ws. sprzedaży na rynkach afrykańskich

 • 25.07.2017 16:28

  MAKARONY POLSKIE SA (30/2017) Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MP Trade Sp. z o.o.

 • 04.07.2017 16:30

  MAKARONY POLSKIE SA (29/2017) Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 29 czerwca 2017 roku

 • 30.06.2017 12:01

  MAKARONY POLSKIE SA (28/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 29 czerwca 2017

 • 29.06.2017 21:57

  Makarony Polskie wypłacą 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 29.06.2017 21:43

  MAKARONY POLSKIE SA (27/2017) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy

 • 12.06.2017 12:32

  Oferta Makaronów Polskich na dostawę gulaszu za 14,7 mln zł wybrana przez ARR

 • 12.06.2017 12:18

  MAKARONY POLSKIE SA (26/2017) Informacja o wygraniu przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o. części przetargu ogłoszonego przez Agencję Rynku Rolnego

 • 01.06.2017 15:05

  MAKARONY POLSKIE SA (25/2017) Pozytywna ocena wniosku Stoczek Natura Sp. z o.o. o dofinansowanie w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 • 30.05.2017 16:31

  Makarony Polskie chcą wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za '16 (popr.)

 • 30.05.2017 14:57

  Makarony Polskie wypłacą 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 30.05.2017 14:42

  MAKARONY POLSKIE SA (24/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

 • 25.05.2017 01:04

  MAKARONY POLSKIE SA (23/2017) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2016

 • 24.05.2017 23:59

  MAKARONY POLSKIE SA (22/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Polskie SA

 • 24.05.2017 23:53

  MAKARONY POLSKIE SA (21/2017) Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA

 • 24.05.2017 23:43

  MAKARONY POLSKIE SA (20/2017) Rekomendacja wypłaty dywidendy - ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

 • 12.05.2017 05:58

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 11.05.2017 23:39

  Makarony Polskie chcą wypłacić 25 gr dywidendy na akcję z zysku za '16

 • 11.05.2017 22:07

  MAKARONY POLSKIE SA (19/2017) Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 20.04.2017 22:39

  MAKARONY POLSKIE SA (18/2017) Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z bankiem BZ WBK SA

 • 18.04.2017 19:40

  MAKARONY POLSKIE SA (17/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 13.04.2017 16:13

  MAKARONY POLSKIE SA (16/2017) Informacja o podjęciu decyzji o wycofaniu wniosku o dofinansowanie z procedury ubiegania się o dotację dla projektu pt. "Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Makarony Polskie S.A. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozw

 • 05.04.2017 13:57

  MAKARONY POLSKIE SA (15/2017) Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji

 • 03.04.2017 16:21

  MAKARONY POLSKIE SA (14/2017) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą "Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy Spółce Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R

 • 31.03.2017 17:46

  MAKARONY POLSKIE SA (13/2017) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą "Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA " realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego

 • 30.03.2017 16:46

  MAKARONY POLSKIE SA (12/2017) Nabycie znacznego pakietu akcji Spółki

 • 29.03.2017 17:47

  MAKARONY POLSKIE SA (11/2017) Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji

 • 28.03.2017 15:21

  MAKARONY POLSKIE SA (10/2017) Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publikacji wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2016

 • 24.03.2017 16:21

  MAKARONY POLSKIE SA (9/2017) Zbycie znacznego pakietu akcji Spółki

 • 21.03.2017 04:43

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 04:37

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 20.03.2017 15:13

  Makarony Polskie prowadzą rozmowy ws. potencjalnych działań na rynkach afrykańskich

 • 20.03.2017 14:52

  MAKARONY POLSKIE SA (8/2017) Podjęcie wstępnych rozmów z RAYA Holding for Technology & Telecommunications S.A.E. dotyczących ustalenia zasad współpracy i strategicznego partnerstwa w obszarze potencjalnych działań na rynkach afrykańskich.

 • 20.02.2017 18:32

  MAKARONY POLSKIE SA (7/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych osobę blisko związaną

 • 20.02.2017 18:24

  MAKARONY POLSKIE SA (6/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych osobę blisko związaną

 • 20.02.2017 18:06

  MAKARONY POLSKIE SA (5/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

 • 20.02.2017 17:39

  MAKARONY POLSKIE SA (4/2017) Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji

 • 16.02.2017 17:33

  MAKARONY POLSKIE SA (3/2017) Pozytywna ocena wniosku Makarony Polskie SA o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 • 08.02.2017 11:10

  MAKARONY POLSKIE SA (2/2017) Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z bankiem BZ WBK SA

 • 31.01.2017 17:14

  MAKARONY POLSKIE SA (1/2017) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 09.11.2016 00:09

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 08.11.2016 12:11

  MAKARONY POLSKIE SA (33/2016) Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 3 listopada 2016 roku

 • 04.11.2016 17:17

  MAKARONY POLSKIE SA (32/2016) Rozwiązanie umowy konsorcjum przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.

 • 04.11.2016 10:15

  MAKARONY POLSKIE SA (31/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 3 listopada 2016

 • 04.11.2016 10:06

  MAKARONY POLSKIE SA (30/2016) Powołanie członka Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA.

 • 27.10.2016 13:53

  MAKARONY POLSKIE SA (29/2016) Pozytywna ocena wniosku Makarony Polskie S.A. o dofinansowanie dla działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

 • 25.10.2016 10:46

  MAKARONY POLSKIE SA (28/2016) Rezygnacja osoby nadzorującej Makarony Polskie SA

 • 21.10.2016 22:53

  MAKARONY POLSKIE SA (27/2016) Ustalenie nowych warunków handlowych z Grupą Lidl

 • 19.10.2016 11:11

  MAKARONY POLSKIE SA (26/2016) Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji

 • 17.10.2016 17:08

  MAKARONY POLSKIE SA (25/2016) Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji przez spółkę Raya Holding for Technology & Telecommunications S.A.E. z siedzibą w Giza

 • 11.10.2016 17:18

  MAKARONY POLSKIE SA (24/2016) Pozytywna ocena wniosku Makarony Polskie SA o dofinansowanie w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 • 07.10.2016 14:29

  MAKARONY POLSKIE SA (23/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

 • 28.09.2016 17:27

  MAKARONY POLSKIE SA (22/2016) Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 12.09.2016 23:47

  MAKARONY POLSKIE SA (21/2016) Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji

 • 30.08.2016 17:17

  Makarony Polskie mają porozumienie ws. sprzedaży pakietu akcji na rzecz Raya Holding (aktl.)

 • 30.08.2016 16:44

  MAKARONY POLSKIE SA (20/2016) Informacja o zakończeniu negocjacji dot. sprzedaży przez akcjonariusza znaczącego pakietu akcji

 • 30.08.2016 08:42

  Makarony Polskie mają porozumienie ws. sprzedaży pakietu akcji na rzecz Raya Holding

 • 29.08.2016 22:12

  MAKARONY POLSKIE SA (19/2016) Informacja o zakończeniu negocjacji dot. sprzedaży przez akcjonariusza znaczącego pakietu akcji

 • 26.08.2016 21:29

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 01.08.2016 13:56

  MAKARONY POLSKIE SA (18/2016) Zmiana poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych w Banku BGK udzielonego spółce Makarony Polskie SA przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.

 • 29.07.2016 21:21

  MAKARONY POLSKIE SA (17/2016) Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 20.07.2016 14:08

  MAKARONY POLSKIE SA (16/2016) Informacja o postępach w badaniu Spółki przez potencjalnego inwestora

 • 03.07.2016 23:16

  MAKARONY POLSKIE SA Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 28 czerwca 2016 roku

 • 30.06.2016 13:27

  MAKARONY POLSKIE SA Informacja o postępach w badaniu Spółki przez potencjalnego inwestora

 • 29.06.2016 12:19

  MAKARONY POLSKIE SA Powołanie osób nadzorujących Makarony Polskie SA

 • 29.06.2016 11:25

  MAKARONY POLSKIE SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 28 czerwca 2016

 • 28.06.2016 20:44

  Makarony Polskie wypłacą 0,35 zł dywidendy na akcję za '15

 • 28.06.2016 20:15

  MAKARONY POLSKIE SA Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy

 • 15.06.2016 22:06

  Raya Holding for Technology & Telecommunications przeprowadzi due diligence w Makaronach Polskich

 • 15.06.2016 21:44

  MAKARONY POLSKIE SA Informacja o postępach negocjacji z potencjalnym inwestorem oraz o badaniu Spółki przez potencjalnego inwestora

 • 09.06.2016 09:58

  Raya Holding może stać się strategicznym akcjonariuszem Makaronów Polskich

 • 09.06.2016 09:36

  MAKARONY POLSKIE SA Pozyskanie przez Spółkę informacji o negocjacjach dot. sprzedaży przez akcjonariusza znaczącego pakietu akcji emitenta oraz zaproszenie do negocjacji z potencjalnym inwestorem

 • 01.06.2016 17:25

  MAKARONY POLSKIE SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

 • 31.05.2016 19:00

  MAKARONY POLSKIE SA Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2015

 • 31.05.2016 18:41

  MAKARONY POLSKIE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Polskie SA

 • 31.05.2016 18:37

  MAKARONY POLSKIE SA Rekomendacja wypłaty dywidendy - ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

 • 12.05.2016 01:23

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 11.05.2016 19:25

  Makarony Polskie chcą wypłacić 0,17 zł dywidendy na akcję za '15

 • 11.05.2016 19:09

  MAKARONY POLSKIE SA Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 31.03.2016 13:24

  MAKARONY POLSKIE SA Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publikacji wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2015

 • 21.03.2016 18:35

  MAKARONY POLSKIE SA Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

 • 18.03.2016 02:02

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 01:59

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 26.01.2016 12:09

  MAKARONY POLSKIE SA Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 18.11.2015 17:25

  MAKARONY POLSKIE SA Zawarcie znaczących umów z Grupą Lidl

 • 16.11.2015 00:04

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 02.10.2015 11:33

  MAKARONY POLSKIE SA Zawarcie umowy konsorcjum przez spółkę zależną Stoczek Natura Sp. z o.o.

 • 01.10.2015 16:01

  MAKARONY POLSKIE SA Zawarcie znaczącej umowy dostawy z firmą MCG

 • 01.10.2015 11:22

  MAKARONY POLSKIE SA Zawarcie znaczących umów dostawy z firmą PHU AGRO Sp. z o.o.

 • 01.10.2015 11:20

  MAKARONY POLSKIE SA Zawarcie znaczącej umowy dostawy ze spółką Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie SA

 • 01.10.2015 11:19

  MAKARONY POLSKIE SA Zawarcie znaczącej umowy dostawy ze spółką POLSKIE MŁYNY SA

 • 28.09.2015 22:07

  MAKARONY POLSKIE SA Utworzenie spółki zależnej - MP Trade Sp. z o.o.

 • 27.08.2015 21:44

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 31.07.2015 16:23

  MAKARONY POLSKIE SA Zmiana znaczącej umowy faktoringowej z BZ WBK Faktor Sp. z o.o.

 • 13.07.2015 14:18

  MAKARONY POLSKIE SA Korekta raportu: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 26 czerwca 2015 roku

 • 01.07.2015 14:40

  MAKARONY POLSKIE SA Informacja o udzieleniu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. poręczenia spłaty zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA w Banku BGK.

 • 01.07.2015 10:31

  MAKARONY POLSKIE SA Zawarcie znaczących umów kredytowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 29.06.2015 07:35

  Makarony Polskie wypłacą 0,17 zł dywidendy na akcję za '14

 • 26.06.2015 23:49

  MAKARONY POLSKIE SA Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 26 czerwca 2015 roku

 • 26.06.2015 23:47

  MAKARONY POLSKIE SA Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy

 • 26.06.2015 23:46

  MAKARONY POLSKIE SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 26 czerwca 2015 roku

 • 01.06.2015 15:34

  MAKARONY POLSKIE SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 28.05.2015 09:59

  MAKARONY POLSKIE SA Informacja o zawarciu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. aneksu do umowy poręczenia zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA

 • 26.05.2015 14:39

  MAKARONY POLSKIE SA Sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2014

 • 26.05.2015 14:38

  MAKARONY POLSKIE SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA

 • 25.05.2015 17:43

  MAKARONY POLSKIE SA Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA

 • 25.05.2015 17:41

  MAKARONY POLSKIE SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Polskie SA

 • 25.05.2015 17:39

  MAKARONY POLSKIE SA Rekomendacja wypłaty dywidendy - ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

 • 20.05.2015 18:10

  MAKARONY POLSKIE SA Zawarcie znaczących umów kredytowych z bankiem BZ WBK SA

 • 14.05.2015 06:17

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 10.04.2015 16:34

  MAKARONY POLSKIE SA Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2014

 • 01.04.2015 17:15

  Makarony Polskie chcą wypłacić 0,17 zł dywidendy na akcję za '14

 • 01.04.2015 17:09

  MAKARONY POLSKIE SA Rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 23.03.2015 01:44

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 23.03.2015 01:41

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 06.03.2015 14:17

  MAKARONY POLSKIE SA Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

 • 13.02.2015 19:25

  MAKARONY POLSKIE SA Odwołanie prokury

 • 13.02.2015 18:50

  MAKARONY POLSKIE SA Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

 • 28.01.2015 11:54

  MAKARONY POLSKIE SA Zmiana warunków umowy znaczącej zawartej z firmą Jeronimo Martins Polska SA

 • 27.01.2015 13:02

  Produkty Makaronów Polskich trafią na Bliski Wschód i do Afryki

 • 27.01.2015 12:51

  MAKARONY POLSKIE SA Zawarcie umowy znaczącej z firmą Raya Distribution z siedzibą w Egipcie

 • 23.01.2015 16:21

  MAKARONY POLSKIE SA Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 21.11.2014 17:21

  MAKARONY POLSKIE SA znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

 • 14.11.2014 06:47

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 15.10.2014 15:50

  Makarony Polskie raczej nie osiągną 5-proc. rentowności netto w '14 (wywiad)

 • 10.10.2014 15:39

  MAKARONY POLSKIE SA znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji

 • 03.10.2014 12:33

  MAKARONY POLSKIE SA znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji

 • 02.10.2014 13:29

  MAKARONY POLSKIE SA znaczne pakiety akcji - nabycie znacznego pakietu akcji

 • 09.09.2014 07:37

  MAKARONY POLSKIE SA informacja o zawarciu przez Stoczek Natura Sp. z o.o. aneksu do umowy poręczenia zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA

 • 29.08.2014 07:04

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 01.08.2014 15:44

  MAKARONY POLSKIE SA informacja z GPW o zaakceptowaniu umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta.

 • 31.07.2014 12:31

  GPW: Komunikat - MAKARONY POLSKIE SA

 • 24.07.2014 07:55

  MAKARONY POLSKIE SA zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta na GPW

 • 13.06.2014 07:58

  MAKARONY POLSKIE SA powołanie osób nadzorujących spółki

 • 13.06.2014 07:58

  MAKARONY POLSKIE SA akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZ w dniu 12 czerwca 2014 roku

 • 02.06.2014 16:38

  MAKARONY POLSKIE SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 16.05.2014 17:31

  MAKARONY POLSKIE SA zmiana terminu zwołania ZWZA

 • 15.05.2014 21:08

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 15.05.2014 16:31

  MAKARONY POLSKIE SA sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2013

 • 15.05.2014 16:27

  MAKARONY POLSKIE SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

 • 06.05.2014 16:10

  MAKARONY POLSKIE SA - wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki

 • 02.04.2014 15:46

  MAKARONY POLSKIE SA wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2013

 • 18.03.2014 12:27

  Makarony Polskie liczą na wzrost przychodów i 5 proc. rentowności netto w '14

 • 18.03.2014 07:49

  MAKARONY POLSKIE SA raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 18.03.2014 07:48

  MAKARONY POLSKIE SA raport okresowy roczny za 2013 R

 • 11.03.2014 17:24

  MAKARONY POLSKIE SA Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok

 • 07.02.2014 12:54

  MAKARONY POLSKIE SA odwołanie prokury

 • 31.01.2014 07:41

  MAKARONY POLSKIE SA stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 16.01.2014 18:45

  MAKARONY POLSKIE SA nabycie znacznego pakietu akcji

 • 16.01.2014 18:40

  MAKARONY POLSKIE SA zbycie znacznego pakietu akcji

 • 16.12.2013 06:07

  MAKARONY POLSKIE SA zawarcie znaczącej umowy faktoringu

 • 28.11.2013 06:08

  MAKARONY POLSKIE SA zawarcie znaczącej umowy

 • 18.11.2013 06:12

  MAKARONY POLSKIE SA złożenie najkorzystniejszej oferty

 • 24.10.2013 06:10

  MAKARONY POLSKIE SA zawarcie umów o znaczącej wartości

 • 18.10.2013 17:24

  MAKARONY POLSKIE SA udzielenie przez Stoczek Natura Sp. z o.o. poręczeń zobowiązań kredytowych spółki Makarony Polskie SA

 • 18.10.2013 17:17

  MAKARONY POLSKIE SA zawarcie znaczących umów kredytowych z bankiem BZ WBK SA

 • 27.08.2013 18:02

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 24.07.2013 06:13

  MAKARONY POLSKIE SA znaczne pakiety akcji

 • 26.06.2013 09:33

  MAKARONY POLSKIE SA - powołanie osoby nadzorującej

 • 26.06.2013 06:18

  MAKARONY POLSKIE SA rezygnacja osoby nadzorującej

 • 26.06.2013 06:17

  MAKARONY POLSKIE SA akcjonariusze - 5% głosów na ZWZA

 • 21.06.2013 16:26

  MAKARONY POLSKIE SA powołanie osoby zarządzającej

 • 17.06.2013 06:32

  MAKARONY POLSKIE SA zawarcie znaczących umów kredytowych

 • 15.05.2013 06:17

  MAKARONY POLSKIE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 13.05.2013 16:03

  MAKARONY POLSKIE SA podjęcie decyzji o odstąpieniu od połączenia spółki Makarony Polskie SA ze spółką zależną Stoczek Natura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 25.04.2013 06:33

  Makarony Polskie prognozują w '13 r. 2,86 mln zł zysku netto przy 144,83 mln zł przychodów

 • 25.04.2013 06:28

  MAKARONY POLSKIE SA prognoza wyników finansowych na rok 2013

 • 25.04.2013 06:27

  MAKARONY POLSKIE SA szacunki wyników finansowych za I kwartał 2013 roku