Mabion SA

skrót: MAB

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs21,20   -0,93 %-0,20 zł
Otwarcie21,500,47%
Minimum21,10-1,40%
Maksimum21,500,47%
Wolumen (szt.) 16245
Kurs odniesienia21,40
Widełki dolne19,36
Widełki górne23,65
Obroty (tyś. zł)345
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
101 28421,10
120021,05
774521,00
159720,95
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
21,30375 3
21,351 988 3
21,40625 2
21,503 730 7
Polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. Ta technologia umożliwia produkcję leków celowanych, które działają wybiórczo na komórki nowotworowe, zapewniając lepszą skuteczność i mniejszą toksyczność terapii.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Twiti Investments Ltd.2 380 07217,35%2 974 37219,45%
Generali OFEportfel1 629 84711,88%1 629 84710,66%
Polfarmex SANWZ1 437 98310,48%1 920 83312,56%
NN OFEZWZ1 122 0008,18%1 122 0007,34%
Glatton sp. z o.o.1 004 5267,32%1 004 5266,57%
Investors TFI SAportfele927 7666,76%927 7666,07%
Celon Pharma SA620 3504,52%1 113 2007,28%
IBSS Biomed450 0004,37%900 0007,31%

Kategoria • 05.01.2021 12:02

  MABION SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021

 • 23.12.2020 19:20

  MABION SA (48/2020) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii S w KDPW

 • 14.12.2020 17:15

  MABION SA (47/2020) Piąte wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

 • 10.12.2020 17:09

  MABION SA (46/2020) Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Glatton Sp. z o.o.

 • 30.11.2020 17:00

  MABION SA (45/2020) Aktualizacja informacji dotyczących współpracy Spółki z Vaxine Pty Ltd. w zakresie potencjalnej szczepionki na Covid-19

 • 25.11.2020 16:24

  MABION SA (44/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

 • 23.11.2020 17:25

  MABION SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 06.11.2020 14:07

  Kursy spółek biotechnologicznych w górę; umowa OncoArendi zwiększa zainteresowanie branżą (opinia)

 • 04.11.2020 18:07

  MABION SA (43/2020) Trzecie wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

 • 29.10.2020 17:26

  Mabion ma umowę na trójramienne badanie kliniczne MabionCD20; koszt to ok. 5,4 mln euro

 • 29.10.2020 17:23

  MABION SA (42/2020) Aktualizacja informacji dotyczących współpracy Spółki z Vaxine Pty Ltd. w zakresie potencjalnej szczepionki na Covid-19

 • 29.10.2020 17:12

  MABION SA (41/2020) Zawarcie umowy z Parexel na przeprowadzenie ostatniego badania klinicznego przed złożeniem wniosku w Europejskiej Agencji Leków (EMA) o dopuszczenie do obrotu produktu MabionCD20

 • 21.10.2020 14:05

  Mabion ma wstępne porozumienie o współpracy z Taxon Therapeutics

 • 21.10.2020 13:53

  MABION SA (40/2020) Podpisanie wstępnego porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie badań, rozwoju i komercjalizacji przeciwciał leku MabionCD20 w określonych wskazaniach klinicznych w obszarze chorób rzadkich.

 • 20.10.2020 19:25

  MABION SA (39/2020) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 16.10.2020 15:34

  MABION SA (38/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

 • 14.10.2020 22:31

  Mabion podpisał list intencyjny przy pracach nad produkcją leku przeciwko Covid-19

 • 14.10.2020 20:15

  MABION SA (37/2020) Podpisanie Listu Intencyjnego w zakresie prowadzenia prac rozwojowych oraz produkcji przeciwciała "IL-mAb" rozwijanego jako potencjalny lek do leczenia zakażeń Covid-19.

 • 13.10.2020 11:21

  BM PKO BP obniża rekomendację Mabionu do "sprzedaj" oraz cenę docelową do 17 zł

 • 29.09.2020 15:16

  MABION SA (36/2020) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Mabion S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

 • 22.09.2020 22:08

  MABION SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 16.09.2020 20:57

  MABION SA (35/2020) Delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu

 • 14.09.2020 18:50

  Mabion ma porozumienie z Vaxine ws. rozwoju, produkcji i komercjalizacji szczepionki na COVID-19 (opis)

 • 14.09.2020 18:36

  Mabion może współpracować z Vaxine przy szczepionce na COVID-19

 • 14.09.2020 18:23

  MABION SA (34/2020) Zawarcie porozumienia dotyczącego potencjalnej współpracy w zakresie produktu mogącego stanowić szczepionkę na chorobę Covid-19

 • 31.08.2020 17:02

  MABION SA (33/2020) Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

 • 28.08.2020 16:53

  MABION SA (32/2020) Podsumowanie spotkania z Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA

 • 12.08.2020 16:09

  Twiti Investments i Glatton udzielą Mabionowi do 15 mln zł pożyczek

 • 12.08.2020 15:32

  MABION SA (31/2020) Zawarcie umów pożyczek od głównych akcjonariuszy Spółki

 • 23.06.2020 15:09

  MABION SA (26/2020) Realizacja warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 23.06.2020 13:46

  Celon Pharma nie planuje obecnie akwizycji, ani dokapitalizowania Mabionu

 • 17.06.2020 15:08

  MABION SA (25/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 czerwca 2020 r.

 • 16.06.2020 16:58

  MABION SA (24/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej II kadencji

 • 15.06.2020 17:35

  Mabion wyemituje do 1.907.281 akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego

 • 15.06.2020 17:19

  MABION SA (23/2020) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r.

 • 28.05.2020 15:44

  Obniżka stóp przez RPP bardzo negatywna dla banków, ich akcje mocno spadają (opinia)

 • 25.05.2020 17:08

  MABION SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 19.05.2020 17:47

  MABION SA (22/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 15 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał

 • 18.05.2020 18:49

  Mabion zamierza wyemitować do 1.907.281 akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego

 • 18.05.2020 18:25

  MABION SA (21/2020) Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego Mabion S.A.

 • 29.04.2020 10:02

  BM PKO BP obniża cenę docelową Mabionu do 23 zł, podtrzymuje "trzymaj"

 • 08.04.2020 22:16

  MABION SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 03.04.2020 15:02

  MABION SA (20/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok

 • 03.04.2020 14:16

  MABION SA (20/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok

 • 30.03.2020 18:59

  EMA potwierdza wycofanie wniosku rejestracyjnego leku MabionCD20

 • 30.03.2020 17:36

  MABION SA (19/2020) Informacje dotyczące wycofania wniosków rejestracyjnych leku MabionCD20 złożonych w EMA

 • 19.03.2020 08:00

  Zmiana strategii rejestracyjnej przez Mabion negatywna; będzie potrzebne dodatkowe finansowanie (analiza)

 • 16.03.2020 19:34

  RN Mabionu powołała na prezesa Dirka Kredera

 • 16.03.2020 19:33

  MABION SA (18/2020) Zmiany na stanowiskach Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 16.03.2020 19:31

  Mabion zmienia strategię regulacyjną leku MabionCD20, akcjonariusze dokapitalizują spółkę (opis)

 • 16.03.2020 19:30

  MABION SA (17/2020) Informacja dotycząca wpływu skutków rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na działalność Spółki

 • 16.03.2020 19:12

  Mabion zmienia strategię regulacyjną leku MabionCD20, akcjonariusze dokapitalizują spółkę

 • 16.03.2020 19:04

  MABION SA (16/2020) Ustalenia w zakresie finansowania działalności Spółki w świetle nowej strategii regulacyjnej MabionCD20 w EMA

 • 16.03.2020 18:58

  MABION SA (15/2020) Zmiana strategii regulacyjnej leku MabionCD20 w EMA

 • 16.03.2020 18:49

  MABION SA (14/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki i powołanie Prezesa Zarządu Spółki

 • 26.02.2020 14:54

  MABION SA (13/2020) Aktualizacja informacji na temat procedury rejestracyjnej dotyczącej dopuszczenia przez Europejską Agencję Leków leku MabionCD20 do obrotu

 • 19.02.2020 09:47

  BM PKO BP tnie cenę docelową akcji Mabionu do 65 zł, zaleca "trzymaj"

 • 13.02.2020 14:47

  Mabion otrzymał od EMA listę kwestii do zaprezentowania na lutowym posiedzeniu CHMP

 • 13.02.2020 14:33

  MABION SA (11/2020) Otrzymanie listy kwestii do zaprezentowania na posiedzeniu Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi w dniach 24-27 lutego 2020 roku

 • 13.02.2020 14:05

  Mabion dopuszcza dwa warianty rejestracji MabionCD20; wprowadzenie leku na rynek możliwe w '22

 • 12.02.2020 14:34

  MABION SA (10/2020) Zmiana pozwolenia na budowę Centrum Naukowo-Technologicznego zaawansowanej biotechnologii medycznej Mabion S.A. w Konstantynowie Łódzkim.

 • 07.02.2020 15:24

  MABION SA (9/2020) Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 29.01.2020 14:11

  MABION SA (8/2020) Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 28.01.2020 21:50

  Mabion złożył do EMA odpowiedzi w ramach procedury rejestracji leku MabionCD20

 • 28.01.2020 21:39

  MABION SA (7/2020) Złożenie odpowiedzi na pytania w ramach procedury rejestracyjnej leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków

 • 27.01.2020 15:38

  MABION SA (6/2020) Rejestracja akcji serii P i S w KDPW

 • 24.01.2020 20:37

  MABION SA (5/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P i S do obrotu giełdowego

 • 24.01.2020 18:13

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii P i S spółki MABION SA.

 • 23.01.2020 07:30

  Mabion spotkał się z FDA ws. rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20

 • 22.01.2020 22:51

  MABION SA (4/2020) Informacja dotycząca spotkania BPD Typu 3 z Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA

 • 17.01.2020 14:27

  MABION SA (3/2020) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii P i S w KDPW

 • 13.01.2020 11:38

  MABION SA (2/2020) Aktualizacja informacji w zakresie procedury rejestracyjnej leku MabionCD20

 • 10.01.2020 11:29

  MABION SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020

 • 16.12.2019 10:52

  BM PKO BP obniżył cenę docelową akcji Mabionu do 100 zł, zaleca "kupuj"

 • 16.12.2019 08:52

  Wg Mabionu zakres zagadnień z EMA dot. MabionCD20 węższy niż wynikało to z wcześniejszych informacji

 • 16.12.2019 08:13

  MABION SA (38/2019) Otrzymanie podsumowania z posiedzenia CHMP w zakresie procedury rejestracyjnej leku MabionCD20

 • 13.12.2019 10:23

  Mabion spodziewa się dodatkowych pytań od EMA kilka dni po zakończeniu sesji CHMP (opis)

 • 13.12.2019 09:03

  Mabion spodziewa się dodatkowych pytań od EMA kilka dni po zakończeniu sesji CHMP

 • 12.12.2019 19:46

  Wnioski rejestracyjne Mabionu będą dalej procedowane przez Europejską Agencję Leków

 • 12.12.2019 19:17

  MABION SA (37/2019) Aktualizacja informacji na temat procedury rejestracyjnej dotyczącej dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 09.12.2019 11:33

  MABION SA (36/2019) Uzyskanie zgody NCBiR na wydłużenie terminu realizacji projektu badawczego

 • 06.12.2019 15:21

  MABION SA (35/2019) Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

 • 02.12.2019 11:07

  MABION SA (34/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 listopada 2019 r.

 • 29.11.2019 15:48

  MABION SA (33/2019) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2018

 • 29.11.2019 15:30

  MABION SA (32/2019) Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 29 listopada 2019 r.

 • 18.11.2019 13:55

  MABION SA (31/2019) Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 14.11.2019 17:26

  MABION SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 11.11.2019 18:25

  MABION SA (30/2019) Złożenie odpowiedzi w ramach drugiego wniosku rejestracyjnego Spółki dotyczącego leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków

 • 10.11.2019 12:45

  MABION SA (29/2019) Złożenie odpowiedzi na drugą rundę pytań w procedurze rejestracyjnej leku MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków

 • 30.10.2019 16:00

  MABION SA (28/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 29 listopada 2019 r. wraz z projektami uchwał

 • 23.10.2019 10:23

  MABION SA (27/2019) Wyznaczenie spotkania BPD Typu 3 z amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA.

 • 21.10.2019 20:06

  Mabion uzgodnił z EBI warunki udzielenia kredytu do 30 mln euro

 • 21.10.2019 19:58

  MABION SA (26/2019) Uzgodnienie warunków oraz podjęcie decyzji o zawarciu dokumentacji finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

 • 15.10.2019 09:41

  Mabion będzie skupiać się w '20 m. in. na zmianie skali produkcji MabionCD20 (wywiad)

 • 13.09.2019 07:44

  Mabion jest w ostatniej fazie przygotowania odpowiedzi do Europejskiej Agencji Leków

 • 12.09.2019 23:07

  MABION SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 19.08.2019 14:51

  MABION SA (25/2019) Uzyskanie certyfikatu GMP dla Kompleksu w Konstantynowie Łódzkim w zakresie wytwarzania produktu leczniczego

 • 14.08.2019 19:35

  MABION SA (24/2019) Informacja dotycząca współpracy z Mylan

 • 20.05.2019 16:03

  MABION SA (14/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał

 • 12.04.2019 13:34

  Mabion może podpisać w '19 kilka umów partneringowych

 • 20.03.2019 15:54

  MABION SA (5/2019) Realizacja warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim

 • 06.02.2019 10:36

  Mabion podtrzymuje, że do rejestracji MabionCD20 w EMA powinno dojść w '19 (wywiad)

 • 30.01.2019 12:17

  MABION SA (4/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 25.01.2019 14:59

  MABION SA (3/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 21.01.2019 11:32

  MABION SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 03.01.2019 11:15

  MABION SA (1/2019) Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 24.12.2018 14:21

  MABION SA (63/2018) Zmiana w Zarządzie Spółki

 • 18.12.2018 14:31

  MABION SA (62/2018) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A.

 • 05.12.2018 16:16

  MABION SA (61/2018) Złożenie wniosku o rozszerzenie ochrony patentowej w trybie PCT w ramach projektu MabionMS.

 • 29.11.2018 09:02

  Biopodobny rituximab Celltrionu dopuszczony do obrotu przez FDA

 • 15.11.2018 22:33

  MABION SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 14.11.2018 18:16

  MABION SA (60/2018) Otrzymanie pozwolenia na budowę Centrum Naukowo-Technologicznego zaawansowanej biotechnologii medycznej Mabion S.A. w Konstantynowie Łódzkim.

 • 05.11.2018 11:43

  Sandoz nie zamierza kontynuować prac nad rejestracją biopodobnego rituximabu w USA

 • 27.10.2018 00:00

  Mabion złożył kolejne zgłoszenie patentowe w zakresie wykorzystania MabionCD20 w leczeniu stwardnienia rozsianego

 • 26.10.2018 22:15

  MABION SA (59/2018) Złożenie drugiego wniosku patentowego w ramach projektu MabionMS

 • 11.10.2018 11:52

  Biopodobny rituximab Celltrionu z pozytywną opinią komisji doradczej FDA

 • 14.09.2018 07:43

  Mabion podtrzymuje, że do rejestracji Mabion CD20 w EMA może dojść w II poł. '19

 • 13.09.2018 22:49

  MABION SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 27.08.2018 17:55

  MABION SA (58/2018) Otrzymanie płatności z tytułu realizacji kluczowego etapu umowy o współpracy z Mylan Ireland

 • 07.08.2018 14:44

  MABION SA (57/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 06.08.2018 16:12

  MABION SA (56/2018) Otrzymanie z Europejskiej Agencji Leków zgody na złożenie drugiego wniosku rejestracyjnego ("Duplicate application") na lek o roboczej nazwie MabionCD20.

 • 30.07.2018 11:22

  Mabion spodziewa się rejestracji leku Mabion CD20 przez EMA w II poł. '19 (wywiad)

 • 17.07.2018 12:18

  MABION SA (55/2018) Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy z BZ WBK S.A.

 • 29.06.2018 14:13

  MABION SA (54/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2018 r.

 • 28.06.2018 17:25

  MABION SA (53/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 28.06.2018 17:24

  MABION SA (52/2018) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r.

 • 28.06.2018 08:56

  MABION SA (51/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 28.06.2018 07:40

  MABION SA (50/2018) Informacja dotycząca spotkania z amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) w sprawie rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu leku MabionCD20 na terytorium USA.

 • 27.06.2018 14:33

  MABION SA (49/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 27.06.2018 13:04

  MABION SA (48/2018) Otrzymanie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 27.06.2018 13:03

  MABION SA (47/2018) Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

 • 21.06.2018 11:52

  MABION SA (46/2018) Przyjęcie wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20 przez Europejską Agencję Leków do oceny.

 • 13.06.2018 19:08

  WZ Mabionu zdecyduje ws. programu motywacyjnego na lata 2018-2021

 • 13.06.2018 18:23

  MABION SA (45/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku

 • 12.06.2018 13:30

  MABION SA (44/2018) Otrzymanie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 11.06.2018 17:44

  MABION SA (43/2018) Rejestracja akcji serii P w KDPW

 • 11.06.2018 10:15

  Mabion ma umowę na dofinansowanie rozbudowy centrum badawczego w wysokości 63,25 mln zł

 • 11.06.2018 10:00

  MABION SA (42/2018) Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A.

 • 08.06.2018 19:33

  MABION SA (41/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu giełdowego

 • 08.06.2018 18:37

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki MABION S.A.

 • 08.06.2018 15:12

  MABION SA (40/2018) Otrzymanie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 08.06.2018 14:22

  MABION SA (39/2018) Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji.

 • 05.06.2018 13:41

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową Mabionu do 171,2 zł za akcję; rekomenduje "kupuj"

 • 04.06.2018 17:04

  MABION SA (38/2018) Sprawozdania Rady Nadzorczej Mabion S.A. przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 28 czerwca 2018 roku

 • 01.06.2018 20:00

  MABION SA (37/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał

 • 01.06.2018 17:02

  Mabion złożył wniosek w EMA o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20

 • 01.06.2018 16:47

  MABION SA (36/2018) Złożenie wniosku w Europejskiej Agencji Leków o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20.

 • 30.05.2018 17:08

  MABION SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 25.05.2018 21:59

  MABION SA (35/2018) Potwierdzenie ostatecznych wyników badania klinicznego MabionCD20 NHL

 • 18.05.2018 12:53

  MABION SA (34/2018) Zmiana akcji zwykłych na okaziciela serii P na akcje zwykłe imienne

 • 09.05.2018 12:31

  MABION SA (33/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 08.05.2018 20:24

  EBOiR ma poniżej 5 proc. Mabionu

 • 08.05.2018 20:15

  MABION SA (32/2018) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2018 roku

 • 08.05.2018 20:11

  MABION SA (31/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 08.05.2018 18:06

  MABION SA (30/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 07.05.2018 16:30

  MABION SA (29/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 04.05.2018 17:49

  GPW: Komunikat (Główny Rynek GPW)

 • 04.05.2018 17:45

  Mabion zastąpi GetBack w indeksie mWIG 40 po sesji 8 maja

 • 02.05.2018 15:23

  MABION SA (28/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P oraz uchylenia zapisów Statutu dotyczących kapitału docelowego - korekta

 • 01.05.2018 19:53

  MABION SA (28/2018) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P oraz uchylenia zapisów Statutu dotyczących kapitału docelowego

 • 26.04.2018 23:02

  MABION SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 24.04.2018 19:15

  MABION SA (27/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 23.04.2018 15:44

  MABION SA (26/2018) Podpisanie umowy objęcia akcji serii P z Twiti Investments Ltd

 • 23.04.2018 11:36

  MABION SA (25/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 kwietnia 2018 r.

 • 18.04.2018 17:16

  MABION SA (24/2018) Zmiany Statutu Mabion S.A. dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 kwietnia 2018 r.

 • 18.04.2018 16:44

  MABION SA (23/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2018 roku

 • 05.04.2018 06:58

  Mabion ma otrzymać 63,25 mln zł dofinansowania na rozbudowę centrum badawczego

 • 04.04.2018 22:49

  MABION SA (22/2018) Wybór projektu Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. do dofinansowania

 • 04.04.2018 19:33

  Fundusze NN PTE mają ponad 5 proc. głosów na WZ Mabionu

 • 04.04.2018 19:17

  MABION SA (21/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 29.03.2018 18:13

  MABION SA (20/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 27.03.2018 17:05

  EBOiR ma ponad 5 proc. Mabionu

 • 27.03.2018 16:54

  MABION SA (19/2018) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 26.03.2018 15:56

  MABION SA (18/2018) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017

 • 23.03.2018 19:36

  MABION SA (17/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 23.03.2018 11:25

  MABION SA (16/2018) Planowane zmiany Statutu Spółki

 • 23.03.2018 11:23

  MABION SA (15/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 18 kwietnia 2018 roku wraz z projektami uchwał.

 • 23.03.2018 09:10

  Mabion pozyskał 174,8 mln zł dzięki sprzedaży akcji przez akcjonariusza (aktl.)

 • 23.03.2018 08:56

  MABION SA (14/2018) Podpisanie umów dotyczących pozyskania przez Mabion S.A. finansowania (korekta)

 • 23.03.2018 07:39

  Mabion pozyskał 174,8 mln zł dzięki sprzedaży akcji przez akcjonariusza

 • 23.03.2018 07:16

  MABION SA (13/2018) Potwierdzenie ostatecznych wyników badania klinicznego MabionCD20 RZS

 • 23.03.2018 07:04

  MABION SA (12/2018) Podpisanie umów dotyczących pozyskania przez Mabion S.A. finansowania

 • 15.03.2018 16:35

  MABION SA (11/2018) Rejestracja akcji serii N i O w KDPW

 • 14.03.2018 21:04

  MABION SA (10/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N i O do obrotu giełdowego

 • 14.03.2018 19:44

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii N oraz O spółki MABION S.A.

 • 13.03.2018 19:47

  MABION SA (9/2018) Warunkowa rejestracja akcji serii N i O w KDPW

 • 06.02.2018 20:47

  MABION SA (8/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 06.02.2018 10:45

  MABION SA (7/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 24.01.2018 15:48

  Pfizer kończy badania nad biopodobnym rituximabem, ale Mabionu nie wyprzedzi (opinia)

 • 15.01.2018 10:25

  Ipopema Securities podnosi cenę docelową akcji Mabionu do 145 zł, utrzymuje "kupuj"

 • 15.01.2018 10:17

  MABION SA (6/2018) Wyniki badania klinicznego MabionCD20 NHL w zakresie pozostałych drugorzędowych punktów końcowych.

 • 12.01.2018 16:36

  MABION SA (5/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 11.01.2018 14:07

  MABION SA (4/2018) Informacja o ostatniej wizycie ostatniego pacjenta w badaniu MabionCD20 NHL i zakończeniu obserwacji długoterminowej.

 • 10.01.2018 16:55

  MABION SA (3/2018) Wyniki badania klinicznego MabionCD20 NHL w zakresie części drugorzędowych punktów końcowych (skuteczność leczenia oraz ogólny profil bezpieczeństwa).

 • 05.01.2018 17:36

  Mabion ma pierwsze wstępne pozytywne wyniki badania klinicznego nad lekiem MabionCD20

 • 05.01.2018 17:17

  MABION SA (2/2018) Pozytywne wstępne wyniki badania klinicznego MabionCD20 NHL w zakresie pierwszorzędowych farmakokinetycznych punktów końcowych.

 • 05.01.2018 12:04

  MABION SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 18.12.2017 16:41

  MABION SA (58/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 15.12.2017 15:17

  MABION SA (57/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 05.12.2017 17:44

  MABION SA (56/2017) Złożenie wniosku patentowego w ramach projektu MabionMS

 • 04.12.2017 17:38

  MABION SA (55/2017) Zawarcie aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy z BZ WBK S.A.

 • 29.11.2017 22:49

  MABION SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 15.11.2017 09:59

  MABION SA (54/2017) Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie projektu badawczego nad lekiem MabionHER2

 • 10.11.2017 21:34

  MABION SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 10.11.2017 21:30

  MABION SA (53/2017) Korekta raportu okresowego za I półrocze 2017 r.

 • 07.11.2017 18:30

  MABION SA (52/2017) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2017 roku

 • 02.11.2017 12:01

  MABION SA (51/2017) Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za rok 2017

 • 26.10.2017 10:51

  MABION SA (50/2017) Informacja o zakończeniu obserwacji długoterminowej w badaniu MabionCD20 RZS

 • 16.10.2017 17:57

  MABION SA (49/2017) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby blisko związane

 • 04.10.2017 16:21

  MABION SA (48/2017) Zawarcie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu badawczego dotyczącego rozwoju leku MabionEGFR

 • 04.10.2017 14:07

  MABION SA (47/2017) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 28.09.2017 13:14

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową Mabionu do 156,5 zł

 • 26.09.2017 11:02

  MABION SA (46/2017) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 21.09.2017 18:40

  Investors TFI ma ponad 5 proc. głosów na WZ spółki Mabion

 • 21.09.2017 18:29

  MABION SA (45/2017) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 19.09.2017 11:35

  Mabion dostanie ok. 27 mln zł od NCBiR

 • 19.09.2017 11:29

  MABION SA (44/2017) Zawarcie umowy z NCBiR o dofinansowanie projektu badawczego dotyczącego rozwoju leku MabionCD20

 • 18.09.2017 20:13

  MABION SA (43/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 15.09.2017 19:51

  MABION SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 01.09.2017 11:57

  MABION SA (42/2017) Pozytywne wyniki badania klinicznego MabionCD20 RZS w zakresie drugorzędowych punktów końcowych.

 • 29.08.2017 15:55

  MABION SA (41/2017) Pozytywne wstępne wyniki badania klinicznego MabionCD20 RZS w zakresie parametrów farmakokinetycznych

 • 28.08.2017 12:04

  MABION SA (40/2017) Informacja o zakończeniu podawania leku w badaniu MabionCD20 NHL

 • 24.08.2017 10:16

  Wstępne wyniki badania klinicznego wskazują na biorównoważność MabionCD20 do MabThera

 • 24.08.2017 09:51

  MABION SA (39/2017) Pozytywne wstępne wyniki badania klinicznego MabionCD20 RZS w zakresie podstawowego punktu końcowego ACR 20

 • 28.07.2017 16:44

  MABION SA (38/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 06.07.2017 15:38

  NCBiR pozytywnie rozpatrzył wniosek Mabionu o dofinansowanie w wysokości 28,4 mln zł

 • 06.07.2017 15:32

  MABION SA (37/2017) Zarekomendowanie przez NCBiR wniosku o dofinansowanie projektu badawczego dotyczącego rozwoju leku MabionEGFR

 • 05.07.2017 22:05

  MABION SA (36/2017) Powiadomienia o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osoby blisko związane

 • 29.06.2017 15:36

  FDA przyjął wniosek Celltrionu i Tevy ws. biopodobnego rituximabu, decyzja w I kw. '18

 • 14.06.2017 18:08

  MABION SA (35/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MABION S.A. w dniu 14 czerwca 2017 r.

 • 14.06.2017 14:43

  MABION SA (34/2017) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 14.06.2017 14:37

  MABION SA (33/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2017 r.

 • 13.06.2017 18:57

  MABION SA (32/2017) Otrzymanie kandydatury na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 13.06.2017 17:20

  NCBiR pozytywnie rozpatrzył wniosek Mabionu o dofinansowanie w wysokości 29,15 mln zł

 • 13.06.2017 16:36

  MABION SA (31/2017) Zarekomendowanie przez NCBiR wniosku o dofinansowanie

 • 08.06.2017 14:17

  MABION SA (30/2017) Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy z BZ WBK S.A.

 • 31.05.2017 14:50

  MABION SA (29/2017) Realizacja warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 • 29.05.2017 21:41

  MABION SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 29.05.2017 13:59

  MABION SA (28/2017) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2017 r. o sprawozdanie Rady Nadzorczej

 • 26.05.2017 10:07

  Mabion może złożyć w EMA wniosek o rejestrację MabionCD20 na początku '18

 • 19.05.2017 14:10

  Komitet EMA wydał pozytywną opinię ws. trzech leków biopodobnych rituximabu Celltrionu

 • 18.05.2017 22:12

  MABION SA (27/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 14 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał

 • 15.05.2017 13:51

  MABION SA (26/2017) Informacja o zakończeniu podawania leku w badaniu MabionCD20 RZS

 • 10.05.2017 23:30

  MABION SA (25/2017) Szacunkowe wybrane dane finansowe Mabion S.A. za I kwartał 2017 roku

 • 08.05.2017 14:58

  MABION SA (24/2017) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2017 roku

 • 25.04.2017 20:09

  MABION SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 24.04.2017 17:19

  MABION SA (23/2017) Aktualizacja informacji w zakresie wpływu zmiany polityki rachunkowości i przejścia na MSR/MSSF na wyniki finansowe Spółki za 2016 r.

 • 21.04.2017 22:40

  Komitet EMA wydał pozytywną opinię ws. rejestracji biopodobnego rituximabu Sandozu

 • 19.04.2017 16:00

  MABION SA (22/2017) Uzyskanie certyfikatu GMP dla Kompleksu w Konstantynowie Łódzkim

 • 14.04.2017 16:17

  MABION SA (21/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r.

 • 30.03.2017 16:48

  Mabion planuje rozpocząć w '17 prace badawcze nad kolejnymi lekami

 • 30.03.2017 16:24

  MABION SA (20/2017) Przyjęcie planu strategii rozwoju produktów leczniczych

 • 29.03.2017 10:19

  DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" Mabion, cena docelowa 142 zł za akcję

 • 24.03.2017 12:16

  MABION SA (19/2017) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r.

 • 23.03.2017 15:00

  MABION SA (18/2017) Korekta raportu bieżącego nr 18/2017 - Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki

 • 23.03.2017 09:01

  MABION SA (18/2017) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki

 • 10.03.2017 13:54

  MABION SA (17/2017) Powołanie Zarządu Spółki na I wspólną kadencję

 • 10.03.2017 13:54

  MABION SA (16/2017) Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 24.02.2017 17:18

  Komitet EMA nie wydał opinii o biopodobnym rituximabie Sandozu, ma dodatkowe pytania

 • 22.02.2017 15:42

  Mabion podtrzymuje, że może zdobyć kilkanaście proc. rynku leku Rituxan/Mabthera w UE

 • 22.02.2017 12:06

  Sukces Celltrionu neutralny dla Mabionu, zawieszenie rekrutacji w badaniu NHL pozytywne (opinia)

 • 22.02.2017 09:42

  Celltrion ma zgodę EMA na sprzedaż biopodobnego rituximabu w UE

 • 21.02.2017 15:12

  Mabion wstrzymał rekrutację pacjentów do badania NHL w ramach badań nad lekiem MabionCD20

 • 21.02.2017 14:44

  MABION SA (15/2017) Informacja o postępach związanych z lekiem MabionCD20 - badanie NHL

 • 17.02.2017 16:28

  MABION SA (14/2017) Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MABION S.A. w dniu 16 lutego 2017 r.

 • 16.02.2017 15:43

  MABION SA (13/2017) Zmiany Statutu Mabion S.A. dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 lutego 2017 r.

 • 16.02.2017 15:42

  MABION SA (12/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 16.02.2017 15:10

  MABION SA (11/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2017 r.

 • 16.02.2017 12:28

  Akcjonariusze Mabionu za emisją do 4,5 mln akcji za granicą

 • 15.02.2017 15:30

  MABION SA (10/2017) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 lutego 2017r.

 • 13.02.2017 10:02

  MABION SA (9/2017) Wpływ planowanej zmiany polityki rachunkowości i przejścia na MSR/MSSF na wyniki finansowe Spółki za 2016 r.

 • 13.02.2017 09:58

  MABION SA (8/2017) Otrzymanie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki

 • 19.01.2017 13:47

  Mabion chce przeprowadzić emisję do 5 mln akcji i wejść na giełdę w Europie lub USA

 • 19.01.2017 13:18

  MABION SA (7/2017) Proponowane zmiany Statutu Mabion S.A.

 • 19.01.2017 13:12

  MABION SA (6/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 16 lutego 2017 roku wraz z projektami uchwał

 • 12.01.2017 15:44

  Ipopema Securities rekomenduje "kupuj" Mabion, cena docelowa 101 zł

 • 11.01.2017 23:35

  MABION SA (5/2017) Realizacja warunków zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim

 • 11.01.2017 23:34

  MABION SA (4/2017) Realizacja warunków zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biotechnologicznych Produktów Leczniczych w Łodzi

 • 04.01.2017 14:33

  MABION SA (3/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną

 • 03.01.2017 15:41

  MABION SA (2/2017) Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • 03.01.2017 15:04

  MABION SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 22.12.2016 19:03

  Mabion otrzymał pozytywną opinię DSMB dot. badań nad MabionCD20

 • 22.12.2016 17:33

  MABION SA (34/2016) Pozytywna opinia po szóstym posiedzeniu niezależnej Komisji DSMB w zakresie przebiegu badania klinicznego i bezpieczeństwa leku MabionCD20

 • 16.12.2016 17:18

  Pozytywna opinia EMA ws. Truximy Celltrionu nie wpłynie na strategię Mabionu

 • 16.12.2016 14:21

  EMA wydała pozytywną opinię ws. rejestracji w UE Truximy Celltrionu

 • 14.12.2016 16:04

  Artur Chabowski prezesem Mabionu, w planach przegląd opcji strategicznych

 • 14.12.2016 15:47

  MABION SA (33/2016) Zmiany w składzie Zarządu Mabion S.A. oraz przegląd potencjalnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój

 • 17.11.2016 11:23

  Mabion chce w '17 pozyskać partnera na swój lek na rynek USA i Kanady

 • 15.11.2016 18:45

  MABION SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 14.11.2016 15:13

  MABION SA (32/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną

 • 08.11.2016 18:37

  Mabion ma umowę z Mylan na dystrybucję leku MabionCD20 w UE i na Bałkanach

 • 08.11.2016 18:14

  MABION SA (31/2016) Zawarcie umowy o współpracy z Mylan Ireland

 • 17.10.2016 16:20

  MABION SA (30/2016) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - korekta powiadomienia

 • 17.10.2016 14:47

  MABION SA (29/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach Mabion S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 12.10.2016 14:32

  MABION SA (28/2016) Zawarcie umowy o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym

 • 12.10.2016 09:25

  Mabion ocenia, że pozostaje w czołówce wyścigu o biopodobny rituximab

 • 07.10.2016 13:12

  MABION SA (27/2016) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 roku

 • 06.10.2016 14:47

  Teva skomercjalizuje dwa leki Celltrionu: biopodobne do Rituxanu i Herceptinu

 • 30.09.2016 17:39

  Mabion zakończył rekrutację pacjentów do podbadania MabionCD20 RZS

 • 30.09.2016 17:18

  MABION SA (26/2016) Informacja o zakończeniu rekrutacji pacjentów do podbadania MabionCD20 RZS

 • 26.09.2016 09:59

  MABION SA (25/2016) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Mabion S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 31.08.2016 18:53

  MABION SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 22.08.2016 06:41

  Pharmena liczy na zdecydowanie lepsze II półrocze '16 (wywiad)

 • 08.08.2016 14:45

  MABION SA (24/2016) Informacja o postępach związanych z lekiem MabionCD20

 • 30.07.2016 21:25

  MABION SA (23/2016) Rejestracja zmian w Statucie Spółki

 • 29.07.2016 19:01

  MABION SA (22/2016) Postępy rozmów dotyczących warunków porozumienia z przyszłym potencjalnym partnerem

 • 15.07.2016 18:08

  Mabion ogranicza liczbę nowych pacjentów w badaniu RZS w ramach badań nad lekiem MabionCD20

 • 15.07.2016 17:32

  MABION SA (21/2016) Informacja o postępach związanych z lekiem MabionCD20

 • 07.07.2016 13:41

  MABION SA (20/2016) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 04.07.2016 15:55

  MABION SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O

 • 21.06.2016 18:14

  MABION SA Informacja o postępach związanych z lekiem MabionCD20

 • 10.06.2016 12:21

  MABION SA Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MABION S.A. w dniu 7 czerwca 2016 r.

 • 08.06.2016 15:43

  MABION SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 07.06.2016 20:28

  MABION SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Mabion S.A.

 • 07.06.2016 20:23

  MABION SA Zmiana Statutu Mabion S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 czerwca 2016 r.

 • 07.06.2016 20:20

  MABION SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A. w dniu 7 czerwca 2016 r.

 • 07.06.2016 12:45

  MABION SA Zakończenie subskrypcji akcji serii O

 • 24.05.2016 17:27

  MABION SA Kandydatura do Rady Nadzorczej Mabion S.A.

 • 24.05.2016 17:01

  MABION SA Objęcie akcji serii O

 • 24.05.2016 10:04

  Wniosek Sandozu do EMA nie wpływa strategicznie na Mabion (opinia)

 • 24.05.2016 09:30

  Sandoz złożył wniosek o rejestrację w UE biopodobnego rituximabu

 • 23.05.2016 15:05

  MABION SA Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii O

 • 18.05.2016 13:58

  MABION SA Podpisanie przedwstępnych umów objęcia akcji Mabion S.A.

 • 11.05.2016 22:43

  MABION SA Proponowane zmiany Statutu MABION S.A.

 • 11.05.2016 22:40

  MABION SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion S.A. na dzień 7 czerwca 2016 roku

 • 11.05.2016 18:34

  MABION SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 10.05.2016 12:02

  Mabion przetestuje maksimum na poziomie 75 zł, ale go nie pokona (opinia)

 • 09.05.2016 09:07

  ING Securities rekomenduje "kupuj" Mabion, cena docelowa 100 zł

 • 22.04.2016 14:11

  MABION SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N oraz zmian w Statucie Spółki

 • 19.04.2016 15:49

  Roche spodziewa się leków biopodobnych do MabThera i Herceptin w Europie w II poł. '17

 • 22.02.2016 11:34

  Badanie kliniczne nad lekiem MabionCD20 powinno zakończyć się do końca '16

 • 05.02.2016 09:47

  MABION SA Realizacja warunku zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biotechnologicznych Produktów Leczniczych

 • 19.01.2016 08:27

  MABION SA Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 13.01.2016 16:33

  MABION SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 08.01.2016 15:24

  Mabion ma pozwolenie GIF na produkcję leków w nowym zakładzie

 • 08.01.2016 14:54

  MABION SA Otrzymanie zezwolenia na wytwarzanie badanych produktów leczniczych w Konstantynowie Łódzkim

 • 23.12.2015 15:02

  MABION SA Objęcie akcji serii N

 • 22.12.2015 18:25

  MABION SA Objęcie akcji serii N przez głównych Akcjonariuszy

 • 22.12.2015 18:11

  MABION SA Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana Statutu Spółki

 • 18.12.2015 16:03

  MABION SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii L i M

 • 17.12.2015 18:56

  MABION SA Pozytywna opinia po piątym posiedzeniu niezależnej Komisji DSMB w zakresie przebiegu badania klinicznego i bezpieczeństwa leku MabionCD20.

 • 16.12.2015 18:41

  MABION SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii L i M

 • 16.12.2015 15:29

  MABION SA Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 16.12.2015 14:33

  GPW: sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji MABION S.A.

 • 14.12.2015 19:35

  MABION SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Mabion S.A.

 • 07.12.2015 12:14

  Generali PTE ma ponad 5 proc. Mabionu

 • 07.12.2015 12:04

  MABION SA Otrzymanie korekty zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 04.12.2015 21:50

  MABION SA Warunkowa rejestracja akcji serii M w KDPW

 • 04.12.2015 19:28

  Generali OFE ma 6,68 proc. na walnym Mabionu

 • 04.12.2015 18:12

  MABION SA Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 26.11.2015 13:28

  MABION SA Pozytywne zakończenie inspekcji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim

 • 20.11.2015 12:58

  MABION SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 16.11.2015 17:59

  MABION SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 12.11.2015 08:50

  Celltrion złożył wniosek o rejestrację w UE biopodobnego rituximabu

 • 11.11.2015 15:17

  MABION SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M oraz zmian w Statucie Spółki

 • 30.10.2015 14:59

  MABION SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 30.10.2015 10:15

  MABION SA Warunkowa rejestracja akcji serii L w KDPW

 • 29.10.2015 12:07

  MABION SA Zakończenie subskrypcji akcji serii M

 • 23.10.2015 12:07

  Celon Pharma podpisał umowę z firmą Glenmark na dystrybucję leku Salmex w Europie

 • 22.10.2015 15:28

  MABION SA Emisja akcji serii M

 • 19.10.2015 10:07

  Boehringer wstrzymuje prace nad biopodobnym rituximabem, Mabionowi ubywa konkurent

 • 12.10.2015 20:10

  MABION SA Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki

 • 12.10.2015 19:06

  MABION SA Rejestracja zmian w Statucie Mabion S.A.

 • 02.10.2015 12:29

  MABION SA Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na NWZ Mabion S.A. w dniu 30 września 2015 r.

 • 30.09.2015 16:40

  MABION SA Zmiana Statutu Mabion S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 września 2015 roku

 • 30.09.2015 16:35

  MABION SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A. w dniu 30 września 2015 roku

 • 18.09.2015 15:59

  MABION SA Złożenie wniosku do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego o wydanie zezwolenia na wytwarzanie badanych produktów leczniczych w Konstantynowie Łódzkim

 • 04.09.2015 08:59

  Mabion rozpatrzy emisję w ramach kapitału docelowego; pieniądze przeznaczy na badania

 • 04.09.2015 08:02

  MABION SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A.

 • 03.09.2015 14:10

  MABION SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 31.08.2015 18:15

  MABION SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P

 • 17.08.2015 12:02

  MABION SA Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 30.06.2015 15:38

  MABION SA Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Mabion SA w dniu 24 czerwca 2015

 • 24.06.2015 17:15

  MABION SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 24.06.2015 17:08

  MABION SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MABION S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku

 • 08.06.2015 18:53

  MABION SA Upoważnienie Altiora do prowadzenia badania klinicznego MabionCD20 w RZS

 • 02.06.2015 10:26

  MABION SA Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 01.06.2015 16:25

  Mabion przedłużył umowę dot. poszukiwania licencjobiorcy o 3 miesiące

 • 01.06.2015 16:12

  MABION SA Przedłużenie porozumienia z Plexus Ventures dotyczącego pozyskiwania licencjobiorców

 • 29.05.2015 17:40

  MABION SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MABION S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 r.

 • 29.05.2015 17:39

  MABION SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mabion SA