LW Bogdanka SA

skrót: LWB

Brak kursu dla wybranej firmy

Spółka jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży m.in.: pod względem wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż. Węgiel kamienny energetyczny oferowany przez spółkę stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. LW Bogdanka należy do Grupy Kapitałowej Enea.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Enea SAwraz z Enea Wytwarzanie sp. z o.o.22 448 83465,99%22 448 83465,99%

Kategoria • 18.01.2021 13:38

  LW BOGDANKA SA (2/2021) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A.

 • 13.01.2021 14:44

  LW BOGDANKA SA (1/2021) Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

 • 30.12.2020 12:14

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (40/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 30 grudnia 2020 r.

 • 30.12.2020 12:05

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (39/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 30 grudnia 2020 r.

 • 26.12.2020 19:39

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (38/2020) Czwarte Wezwanie Akcjonariuszy LW Bogdanka S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

 • 21.12.2020 12:16

  Plan przeniesienia aktywów węglowych do osobnego państwowego podmiotu ma nie obejmować Bogdanki - Soboń

 • 17.12.2020 08:22

  Rynek może dobrze przyjąć nową strategię Bogdanki (opinia)

 • 16.12.2020 22:34

  Bogdanka zakłada średnią produkcję węgla w latach 2021-25 na poziomie 9,7 mln ton - strategia (opis)

 • 16.12.2020 22:20

  Bogdanka chce wypłacać na dywidendę do 50 proc. jednostkowego zysku netto

 • 16.12.2020 22:15

  Bogdanka zakłada średnią produkcję węgla w latach 2021-25 na poziomie 9,7 mln ton - strategia

 • 16.12.2020 21:35

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (37/2020) Kluczowe elementy Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy ENEA do 2030 roku (perspektywa do 2040 roku) w tym polityka dywidendowa - ujawnienie informacji poufnej.

 • 03.12.2020 18:42

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (36/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał

 • 27.11.2020 14:32

  Sytuacja Bogdanki jest stabilna pod względem epidemicznym; plan produkcji niezagrożony - prezes

 • 27.11.2020 13:51

  CAPEX Enei w '21 będzie zbliżony lub nieco niższy rdr - prezes

 • 26.11.2020 10:03

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (35/2020) Trzecie Wezwanie Akcjonariuszy LW Bogdanka S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

 • 26.11.2020 08:56

  Strata netto Bogdanki w trzecim kwartale wyniosła 1,8 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 26.11.2020 08:25

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 18.11.2020 13:04

  Bogdanka ma aneks do umowy sprzedaży węgla do ZA Puławy

 • 18.11.2020 12:45

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (34/2020) Zawarcie aneksu do umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

 • 27.10.2020 13:06

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (33/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 27 października 2020 r.

 • 27.10.2020 12:56

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (32/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 27 października 2020 r.

 • 27.10.2020 12:49

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (31/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

 • 26.10.2020 10:00

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (30/2020) Drugie Wezwanie Akcjonariuszy LW Bogdanka S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

 • 14.10.2020 17:52

  Zysk netto Bogdanki po trzech kwartałach wyniósł 34,8 mln zł - wstępne wyniki (popr.)

 • 14.10.2020 17:43

  Zysk netto Bogdanki po trzech kwartałach wyniósł 34,8 mln zł - wstępne wyniki

 • 14.10.2020 17:26

  LW BOGDANKA SA (29/2020) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2020 roku

 • 14.10.2020 14:01

  LW BOGDANKA SA (28/2020) Rezygnacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki

 • 06.10.2020 13:55

  LW BOGDANKA SA (27/2020) Przyznanie dofinansowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

 • 01.10.2020 14:37

  LW BOGDANKA SA (26/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

 • 29.09.2020 19:39

  Bogdanka obniża cel produkcji węgla na '20 do ok. 7,4 mln ton z ok. 8,2 mln ton wcześniej (opis)

 • 29.09.2020 19:28

  Bogdanka obniża cel produkcji węgla na '20 do ok. 7,4 mln ton z ok. 8,2 mln ton wcześniej

 • 29.09.2020 19:20

  LW BOGDANKA SA (25/2020) Aktualizacja celu produkcyjnego na 2020 r.

 • 29.09.2020 12:46

  LW BOGDANKA SA (24/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał

 • 28.09.2020 11:56

  LW BOGDANKA SA (23/2020) Pierwsze Wezwanie Akcjonariuszy LW Bogdanka S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

 • 28.09.2020 08:06

  Sytuacja w Bogdance z związku z koronawirusem stabilna, nie powoduje ograniczeń w ruchu kopalni

 • 04.09.2020 14:17

  Bogdanka liczy, że drugie półrocze będzie lepsze niż pierwsze - prezes (wywiad)

 • 04.09.2020 12:22

  Bogdanka chce zachować niezależność w przypadku ewentualnej integracji sektora

 • 03.09.2020 17:21

  Zysk netto Bogdanki w I poł. '20 wyniósł 36,67 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 03.09.2020 17:14

  LW BOGDANKA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 27.08.2020 13:03

  LW BOGDANKA SA (22/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2020 r.

 • 27.08.2020 13:00

  LW BOGDANKA SA (21/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 r.

 • 27.08.2020 12:39

  LW BOGDANKA SA (20/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

 • 18.06.2020 18:26

  Wyniki operacyjne oraz finansowe grupy Enea w I kw. '20 wg segmentów (tabela)

 • 15.06.2020 11:51

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (12/2020) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A.

 • 05.06.2020 13:29

  Enea zakłada na '20 CAPEX w wysokości 2,77 mld zł (opis)

 • 29.05.2020 14:37

  Bogdanka podpisała z Enea Elektrownia Połaniec aneks do umowy sprzedaży węgla

 • 29.05.2020 14:29

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (10/2020) Zawarcie Aneksu z Enea Elektrownia Połaniec S.A.

 • 29.05.2020 12:00

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (9/2020) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 29 maja 2020 r.

 • 29.05.2020 11:55

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (8/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 29 maja 2020 r.

 • 26.05.2020 20:12

  Grupa Enea szacuje 423 mln zł zysku netto j.d. i 3,41 mld zł EBITDA w 2019 r. (opis)

 • 25.05.2020 14:27

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (7/2020) Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019 na kapitał rezerwowy Spółki

 • 22.05.2020 08:30

  Zysk netto Bogdanki w I kw. 2020 roku wyniósł 33,7 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 22.05.2020 08:23

  Zysk netto Bogdanki w I kw. 2020 roku wyniósł 33,7 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 22.05.2020 08:09

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 15.05.2020 12:54

  Zarząd Bogdanki rekomenduje niewypłacanie dywidendy za '19 (opis)

 • 15.05.2020 12:41

  Zarząd Bogdanki rekomenduje niewypłacanie dywidendy

 • 15.05.2020 12:31

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (6/2020) Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019 na kapitał rezerwowy Spółki

 • 13.05.2020 06:47

  AmRest, Millennium i CCC opuszczą indeks MSCI Poland

 • 06.05.2020 10:00

  DM BOŚ obniżył cenę docelową Bogdanki do 35 zł

 • 04.05.2020 13:00

  CCC i Millennium mogą wypaść z indeksu MSCI Standard, Play z szansami na awans - Trigon DM

 • 30.04.2020 13:41

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (5/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał

 • 17.04.2020 07:36

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (4/2020) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2020 r.

 • 30.03.2020 14:04

  Bogdanka może ograniczyć CAPEX w przypadku rozwoju epidemii

 • 26.03.2020 08:08

  Bogdanka miała w 2019 r. 308,6 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami

 • 26.03.2020 07:46

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 26.03.2020 07:43

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 26.03.2020 07:38

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 25.02.2020 14:25

  Ipopema obniżyła rekomendację Bogdanki do "sprzedaj"

 • 24.02.2020 10:37

  Erste obniżył rekomendację dla Bogdanki do "sprzedaj", cena docelowa 18,8 zł (opis)

 • 24.02.2020 08:11

  Erste obniżył rekomendację dla Bogdanki do "sprzedaj"

 • 19.02.2020 09:53

  Bogdanka ogranicza czasowo wydobycie, kurs spada ponad 15 proc. (opinia)

 • 18.02.2020 16:43

  Bogdanka zmniejsza o ok. 25 proc. dobową produkcję węgla do końca lutego

 • 24.01.2020 13:50

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (3/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

 • 21.01.2020 15:36

  Ponad 1 mld zł zysku czterech wiodących spółek węglowych - wiceminister Gawęda

 • 21.01.2020 09:44

  Skonsolidowany zysk netto Bogdanki w 2019 r. wyniósł 309,3 mln zł - wstępne dane (opis)

 • 21.01.2020 09:05

  Skonsolidowany zysk netto Bogdanki w 2019 roku wyniósł 309,3 mln zł - wstępne dane

 • 21.01.2020 08:50

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (2/2020) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2019 rok.

 • 15.01.2020 10:34

  Bogdanka wypłaci 17 stycznia drugą ratę nagrody rocznej

 • 09.01.2020 13:27

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (1/2020) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A.

 • 31.12.2019 13:34

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (32/2019) Zawarcie Aneksu z Enea Elektrownia Połaniec S.A.

 • 31.12.2019 12:50

  Wartość umowy między Bogdanką i Eneą Wytwarzanie wyższa o 4,8 proc.

 • 31.12.2019 12:24

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (31/2019) Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

 • 31.12.2019 11:33

  Bogdanka planuje w I etapie wydobycie z K-6 i K-7 w oparciu o istniejącą infrastrukturę

 • 31.12.2019 08:07

  Prairie Mining ocenia, że przyznanie Bogdance koncesji jest kolejnym dowodem dyskryminacji

 • 30.12.2019 14:30

  Bogdanka uzyskała koncesję na wydobycie węgla z obszaru K-6 i K-7

 • 30.12.2019 14:24

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (30/2019) Uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Lubelskie Zagłębie Węglowe - obszar K-6 i K-7"

 • 16.12.2019 16:25

  Enea rozważa wyjście na rynki sąsiednie – prezes (opis)

 • 13.12.2019 13:56

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (29/2019) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 13 grudnia 2019 r.

 • 13.12.2019 11:46

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (28/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 13 grudnia 2019 r.

 • 04.12.2019 12:17

  Polska nie przyjmuje do wiadomości, że czas dla węgla minął - Sasin

 • 01.12.2019 17:41

  Mniejsze wydobycie węgla i zyski kopalń w Polsce (analiza)

 • 29.11.2019 08:29

  Erste podwyższył rekomendację dla Bogdanki do "kupuj"

 • 22.11.2019 14:22

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (27/2019) Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

 • 21.11.2019 12:38

  Grupa Enei przeznaczy na inwestycje w IV kw. 1 mld zł, wkrótce aktualizacja strategii

 • 21.11.2019 07:34

  Wyniki operacyjne oraz finansowe grupy Enea w III kw.'19 wg segmentów (tabela)

 • 21.11.2019 07:09

  Bogdanka miała w III kw. 66 mln zł zysku netto, zgodnie z szacunkami

 • 21.11.2019 07:03

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 20.11.2019 14:06

  Bogdanka i ZA Puławy aneksowały umowę na dostawy węgla, wartość w '20-'25 to 844 mln zł netto

 • 20.11.2019 13:59

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (26/2019) Zawarcie aneksu do umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

 • 14.11.2019 13:00

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (25/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał

 • 30.10.2019 15:43

  Bogdanka wybrała ofertę Famuru o max. wartości 57,7 mln zł w przetargu na dostawy

 • 28.10.2019 10:17

  DM BOŚ obniżył cenę docelową Bogdanki do 60 zł

 • 17.10.2019 13:21

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (24/2019) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 17 października 2019 r.

 • 17.10.2019 12:10

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (23/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 17 października 2019 r.

 • 15.10.2019 08:43

  Bogdanka szacuje zysk netto grupy za I-III kw. '19 na 264 mln zł, a EBITDA na 611,3 mln zł (opis)

 • 15.10.2019 08:11

  Bogdanka szacuje zysk netto grupy za I-III kw. '19 na 264 mln zł, a EBITDA na 611,3 mln zł

 • 15.10.2019 08:03

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (22/2019) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2019 roku

 • 30.09.2019 11:39

  Bogdanka analizuje możliwość zmniejszenia liczby wyrobisk chodnikowych

 • 18.09.2019 10:09

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (21/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał

 • 30.08.2019 08:52

  Wyniki Bogdanki wyższe dzięki niższym kosztom energii

 • 30.08.2019 07:55

  Bogdanka miała 197,9 mln zł skons. zysku netto w I poł. '19, wyżej od szacunków (opis)

 • 30.08.2019 07:44

  Bogdanka miała 197,9 mln zł skons. zysku netto w I poł. '19, wyżej od szacunków

 • 30.08.2019 07:26

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 17.05.2019 18:26

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (12/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2019 roku

 • 18.04.2019 14:10

  Projekt Dębieńsko ważny dla JSW, Jan Karski dla Bogdanki - Tobiszowski

 • 17.04.2019 09:30

  DM BOŚ obniżył cenę docelową Bogdanki do 68 zł

 • 16.04.2019 10:09

  Famur ma umowę z Bogdanką za ok. 95 mln zł netto

 • 16.04.2019 09:48

  Szacunkowe wyniki Bogdanki za I kw. dobrze wróżą na kolejne kwartały; kurs rośnie (opinia)

 • 16.04.2019 08:40

  Bogdanka szacuje zysk netto grupy w I kw. '19 na 87,6 mln zł, a EBITDA na 206,5 mln zł (opis)

 • 16.04.2019 08:29

  Bogdanka szacuje zysk netto grupy w I kw. '19 na 87,6 mln zł, a EBITDA na 206,5 mln zł

 • 16.04.2019 08:23

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (5/2019) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2019 r.

 • 21.03.2019 07:26

  Wyniki operacyjne grupy Enea w IV kw.'18 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 21.03.2019 06:42

  Bogdanka analizuje możliwość wypłaty dywidendy za 2018 r.

 • 21.03.2019 06:39

  Bogdanka miała w 2018 r. 53,8 mln zł zysku netto, 469,2 mln zł EBITDA

 • 21.03.2019 06:35

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 21.03.2019 06:34

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 21.03.2019 06:33

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 07.03.2019 19:47

  W 2018 r. prawie wszystkie spółki węglowe osiągnęły dodatnie wyniki finansowe

 • 06.03.2019 20:01

  Wyniki operacyjne grupy Enea w IV kw.'18 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 22.02.2019 11:17

  Haitong Bank obniżył cenę docelową dla Bogdanki do 64,19 zł

 • 15.02.2019 12:00

  Polska i Japonia podpisały memorandum o współpracy ws. czystych technologii węglowych

 • 07.02.2019 09:20

  Bogdanka wydobyła w styczniu rekordowe 903,5 tys. ton węgla handlowego

 • 04.02.2019 06:45

  Bogdanka chce w '19 poprawić uzysk; produkcja węgla w styczniu zgodna z planem (wywiad)

 • 04.02.2019 06:45

  Bogdanka zakłada, że dynamika wzrostu kosztów w '19 będzie niższa niż wzrost cen węgla (wywiad)

 • 31.01.2019 13:27

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (3/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 23.01.2019 12:58

  Vestor DM umiarkowanie pozytywnie o polskich akcjach, przedstawia swoich faworytów na '19

 • 21.01.2019 09:26

  Bogdanka pokazała bardzo słabe wyniki za IV kw.; kurs mocno spada (opinia, aktl.)

 • 21.01.2019 09:11

  Bogdanka pokazała stratę za IV kw., co zaskoczyło rynek negatywnie; kurs mocno spada (opinia)

 • 18.01.2019 18:35

  Bogdanka szacuje zysk netto grupy w '18 na 50,8 mln zł, a EBITDA na 465,3 mln zł (opis2)

 • 18.01.2019 17:23

  Bogdanka szacuje zysk netto grupy w '18 na 50,8 mln zł, a EBITDA na 465,3 mln zł (opis)

 • 18.01.2019 17:08

  Bogdanka szacuje zysk netto grupy w '18 na 50,8 mln zł, a EBITDA na 465,3 mln zł

 • 18.01.2019 17:03

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (2/2019) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2018 r.

 • 18.01.2019 13:01

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (1/2019) Rezygnacja członka Zarządu

 • 31.12.2018 13:25

  Bogdanka zakończyła program emisji obligacji z 2013 r.

 • 31.12.2018 13:11

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (31/2018) Wykup obligacji w terminie i zakończenie Programu Emisji Obligacji

 • 19.12.2018 18:19

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (30/2018) Zawarcie aneksu do umowy z Enea Elektrownia Połaniec S.A.

 • 23.11.2018 14:17

  Bogdanka wstępnie zakłada wydobycie ok. 9,4 mln ton w ‘19

 • 23.11.2018 07:39

  Zysk netto j.d. Enei w III kw. '18 wyniósł 152,9 mln zł wobec 204,4 mln zł rok wcześniej (opis)

 • 23.11.2018 07:13

  Wyniki operacyjne grupy Enea w III kw.'18 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 23.11.2018 06:54

  Bogdanka miała w III kw. 2018 r. 9,7 mln zł zysku netto j.d. wobec 31,6 mln zł przed rokiem

 • 23.11.2018 06:34

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 19.11.2018 14:42

  Puławy przedłużają umowę z Bogdanką na dostawę i sprzedaż węgla energetycznego

 • 19.11.2018 14:20

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (29/2018) Zawarcie aneksu do umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

 • 07.11.2018 15:55

  Prezes JSW liczy, że za kilka lat WUG zgodzi się na dalszą eksploatację partii złoża w Zofiówce

 • 07.11.2018 12:30

  JSW jest zainteresowana współpracą z Bogdanką przy inwestycji w kopalni Jan Karski

 • 17.10.2018 17:15

  Bogdanka szacuje jednostkowy zysk netto po trzech kwartałach na 74,1 mln zł

 • 17.10.2018 17:05

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (28/2018) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2018 roku

 • 15.10.2018 09:37

  Ceny węgla w Bogdance w '19 wzrosną w tempie dwucyfrowym - prezes

 • 15.10.2018 09:36

  Bogdanka zakłada na '19 wzrost produkcji węgla do 9,4 mln t; CAPEX nieco wyższy rdr (wywiad)

 • 04.10.2018 21:10

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (27/2018) Powołanie nowych Członków Zarządu LW Bogdanka S.A.

 • 04.10.2018 19:39

  Części kopalń Rydułtowy i Piekary mogą trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń - Tchórzewski

 • 04.10.2018 13:37

  Polska może szybciej, bo do 2040 r., zejść do 50 proc. udziału węgla w miksie energetycznym

 • 04.10.2018 12:29

  W ciągu 2 lat Bogdanka może zwiększyć wydobycie węgla o 1-2 mln ton rocznie - Tobiszowski, ME

 • 04.10.2018 09:40

  Vestor DM zaleca akumulowanie akcji Bogdanki, "neutralnie" JSW

 • 01.10.2018 14:14

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (26/2018) Wykup obligacji w terminie

 • 28.09.2018 17:39

  Do końca roku studium wykonalności instalacji zgazowania węgla - prezes Bogdanki

 • 27.09.2018 10:08

  DM Noble Securities podniósł rekomendację dla Bogdanki do "akumuluj"

 • 25.09.2018 07:47

  DM BOŚ podniósł cenę docelową dla Bogdanki do 77 zł

 • 20.09.2018 11:44

  Santander BM podniósł rekomendację dla Bogdanki do "kupuj"

 • 19.09.2018 17:22

  RN Bogdanki odwołała Stanisława Misterka i Sławomira Karlikowskiego z funkcji w zarządzie

 • 19.09.2018 17:12

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (25/2018) Odwołanie członków Zarządu LW Bogdanka S.A.

 • 14.09.2018 13:10

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (24/2018) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A.

 • 13.09.2018 07:54

  Wyniki operacyjne grupy Enea w II kw.'18 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 13.09.2018 07:31

  Bogdanka miała w I poł. '18 r. 66,1 mln zł zysku netto j.d. wobec 111,8 mln zł przed rokiem (opis)

 • 13.09.2018 07:19

  Bogdanka miała w I poł. 2018 r. 66,1 mln zł zysku netto j.d. wobec 111,8 mln zł przed rokiem

 • 13.09.2018 07:11

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 11.09.2018 17:39

  Wartość umowy między Bogdanką i Eneą Wytwarzanie wyższa o 17,7 proc.

 • 11.09.2018 17:11

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (23/2018) Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

 • 03.09.2018 12:36

  DM BZ WBK obniżył rekomendację Bogdanki do "trzymaj"

 • 24.08.2018 14:16

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (22/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 24 sierpnia 2018 r.

 • 24.08.2018 12:09

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (21/2018) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 24 sierpnia 2018 r.

 • 13.08.2018 10:00

  Haitong podwyższa rekomendację dla Bogdanki do "kupuj", z ceną docelową 66,29 zł

 • 07.08.2018 23:39

  Wyniki operacyjne grupy Enea w II kw.'18 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 27.07.2018 11:53

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (20/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 24 sierpnia 2018 r. wraz z projektami uchwał

 • 26.07.2018 18:30

  Tchórzewski po raz kolejny wnioskuje o wyłączenie spółek górniczych z PPK (aktl.)

 • 26.07.2018 18:02

  Tchórzewski po raz kolejny wnioskuje o wyłączenie spółek górniczych z PPK

 • 23.07.2018 12:20

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (19/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A., które odbyło się po wznowieniu obrad w dniu 20 lipca 2018 r.

 • 20.07.2018 12:33

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (18/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. po wznowieniu obrad w dniu 20 lipca 2018 r.

 • 19.07.2018 08:39

  Szacunkowe wyniki Bogdanki powinny wspierać kurs spółki (opinia)

 • 18.07.2018 18:16

  Bogdanka szacuje jednostkowy zysk netto za I półr. na 64,5 mln zł, EBITDA na 270 mln zł (opis)

 • 18.07.2018 18:03

  Bogdanka szacuje jednostkowy zysk netto za I poł. '18 na 64,5 mln zł, EBITDA na 270 mln zł

 • 18.07.2018 17:56

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (17/2018) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2018 roku

 • 12.07.2018 09:00

  DM BOŚ spodziewa się przeciętnych wyników Bogdanki w II kw.

 • 02.07.2018 13:27

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (16/2018) Wykup obligacji w terminie

 • 26.06.2018 09:04

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (15/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 r.

 • 25.06.2018 10:57

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (14/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

 • 15.06.2018 16:26

  Tchórzewski wnioskuje o wyłączenie spółek górniczych z PPK

 • 15.06.2018 09:17

  DM BDM obniżył cenę docelową dla Bogdanki do 66,5 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 05.06.2018 13:44

  DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" Bogdankę, cena docelowa 58 zł

 • 30.05.2018 11:04

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (13/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 25 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał

 • 24.05.2018 16:52

  Bogdanka podtrzymuje plan wydobycia na '18; wyniki mogą być pod presją rosnących kosztów - prezes

 • 24.05.2018 08:29

  Wyniki operacyjne grupy Enea w I kw.'18 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 24.05.2018 07:59

  Enea zakłada, że w '18 pod presją będą obszary wydobycia, wytwarzania i obrotu

 • 24.05.2018 07:33

  Bogdanka miała w I kw. '18 r. 23 mln zł zysku netto j.d. wobec 67,9 mln zł rok wcześniej (opis)

 • 24.05.2018 07:11

  Bogdanka miała w I kw. '18 r. 23 mln zł zysku netto j.d. wobec 67,9 mln zł rok wcześniej

 • 24.05.2018 07:06

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 18.05.2018 14:47

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (12/2018) Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2017 na kapitał rezerwowy Spółki

 • 16.05.2018 18:15

  Zarząd Bogdanki za przeznaczeniem całego zysku za '17 na kapitał rezerwowy

 • 16.05.2018 18:02

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (11/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017 na kapitał rezerwowy Spółki

 • 16.05.2018 14:16

  PGG i Bogdanka prognozują stabilną produkcję węgla, utrzyma się też import

 • 11.05.2018 14:17

  Prairie ocenia, że wniosek Bogdanki nie może być rozpatrzony do czasu zakończenia postępowania

 • 11.05.2018 09:33

  Bogdanka złożyła wniosek o koncesję wydobywczą na "K6-K7" (opis)

 • 11.05.2018 08:48

  Bogdanka złożyła wniosek o koncesję wydobywczą na "K6-K7"

 • 08.05.2018 22:07

  Wstępne wyniki operacyjne grupy Enea w I kw.'18 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 25.04.2018 09:33

  DM BOŚ obniżył cenę docelową dla Bogdanki do 70 zł

 • 16.04.2018 08:57

  Wstępne wyniki Bogdanki za I kw. bardzo słabe, reakcja rynku powinna być negatywna (opinia)

 • 13.04.2018 17:50

  Bogdanka wypracowała 20,9 mln zł zysku netto w I kw. - szacunki (opis)

 • 13.04.2018 17:15

  Bogdanka wypracowała 20,9 mln zł zysku netto w I kw. - szacunki

 • 13.04.2018 17:02

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (10/2018) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2018 roku

 • 30.03.2018 14:12

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (9/2018) Wykup obligacji w terminie

 • 23.03.2018 12:43

  Bogdanka planuje w ‘18 wydobycie węgla na poziomie ok. 9 mln ton

 • 23.03.2018 07:59

  Wyniki operacyjne grupy Enea w IV kw.'17 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 23.03.2018 06:44

  Bogdanka miała w 2017 r. 667,9 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 23.03.2018 06:41

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 23.03.2018 06:39

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 23.03.2018 06:31

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 19.03.2018 18:01

  Artur Wasil powołany na stanowisko prezesa Bogdanki (opis)

 • 19.03.2018 17:46

  Artur Wasil powołany na stanowisko prezesa Bogdanki

 • 19.03.2018 17:38

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (8/2018) Powołanie Prezesa Zarządu

 • 13.03.2018 08:33

  Podejmujemy się budowy elektrowni zasilanej gazem ze zgazowania węgla - Tchórzewski

 • 02.03.2018 07:28

  Ipopema podnosi rekomendację dla Bogdanki do "kupuj", cena docelowa 63,47 zł

 • 28.02.2018 18:43

  Bogdanka miała w 2017 roku 667,9 mln zł zysku netto i EBITDA na poziomie 708,9 mln zł (opis)

 • 28.02.2018 17:48

  Bogdanka miała w 2017 roku 667,9 mln zł zysku netto i EBITDA na poziomie 708,9 mln zł

 • 28.02.2018 17:36

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (7/2018) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2017 r.

 • 28.02.2018 16:47

  Bogdanka ma porozumienie ze związkami zawodowymi ws. wzrostu wynagrodzeń w '18

 • 26.02.2018 13:37

  Bogdanka przedłuża umowę na dostawy węgla do Puław do końca '22

 • 26.02.2018 13:33

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (6/2018) Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z Zakładami Azotowymi "Puławy" S.A.

 • 16.02.2018 14:22

  Prezes Bogdanki Krzysztof Szlaga odwołany; p.o. prezesa Sławomir Karlikowski

 • 16.02.2018 14:15

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (5/2018) Odwołanie Prezesa Zarządu LW Bogdanka SA przez Radę Nadzorczą i powierzenie funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu

 • 30.01.2018 09:16

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (4/2018) Rejestracja przez Sąd Statutu LW Bogdanka S.A.

 • 26.01.2018 07:51

  DM BOŚ obniżył cenę docelową Bogdanki do 80 zł

 • 23.01.2018 14:12

  Rząd rozpatrzył we wtorek Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce

 • 16.01.2018 10:03

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (3/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz termin publikacji sprawozdania z płatności na rzecz administ

 • 11.01.2018 15:41

  Noble Securities rekomenduje "trzymaj" akcje Bogdanki z ceną docelową 71,5 zł

 • 05.01.2018 14:51

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (2/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 03.01.2018 13:57

  Bogdanka przedłuża umowę na dostawy węgla do Elektrowni Ostrołęka do końca '22

 • 03.01.2018 13:47

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (1/2018) Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

 • 29.12.2017 12:36

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (33/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A., które odbyło się w dniu 29 grudnia 2017 r.

 • 29.12.2017 12:25

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (32/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 29 grudnia 2017 r.

 • 29.12.2017 11:31

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (31/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

 • 20.12.2017 14:27

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (30/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

 • 13.12.2017 09:46

  DM BDM obniża cenę docelową Bogdanki do 81,05 zł z 99,20 zł i zaleca "kupuj"

 • 12.12.2017 20:39

  Odwrócenie odpisu Bogdanki zwiększy jej EBIT o 500-530 mln zł, a wynik netto o 400-430 mln zł (aktl.)

 • 12.12.2017 17:22

  Odwrócenie odpisu Bogdanki zwiększy jej EBIT o 500-530 mln zł, a wynik netto o 400-430 mln zł

 • 12.12.2017 17:08

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (29/2017) Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2017 r. odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujętego w sprawozdaniach na koniec 2015 r.

 • 11.12.2017 09:00

  Vestor DM obniża rekomendację dla Bogdanki do "akumuluj", cenę docelową do 75 zł

 • 28.11.2017 13:19

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (28/2017) Zwołanie NWZ Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 29 grudnia 2017 r. wraz z projektami uchwał NWZ

 • 24.11.2017 07:20

  Societe Generale podnosi rekomendację dla Bogdanki do "trzymaj", cena docelowa 76 zł

 • 23.11.2017 14:58

  Enea do końca ‘18 chce podjąć decyzję w sprawie bloku IGCC

 • 23.11.2017 14:18

  Bogdanka spodziewa się w '18 kilkuprocentowego wzrost cen węgla

 • 23.11.2017 13:30

  Grupa Enea planuje na IV kw. ponad 1 mld zł nakładów inwestycyjnych

 • 23.11.2017 13:09

  Bogdanka podtrzymuje prognozę wydobycia w '17 na poziomie 9 mln ton

 • 23.11.2017 07:33

  Wyniki operacyjne grupy Enea w III kw.'17 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 23.11.2017 06:42

  Bogdanka miała w III kwartale 31,5 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 23.11.2017 06:32

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 20.11.2017 11:59

  Bogdanka ma koncesję na wydobywanie węgla ze złoża Ostrów w obszarze Ludwin (opis)

 • 20.11.2017 11:45

  Bogdanka otrzymała koncesję na wydobywanie węgla ze złoża "Ostrów" w obszarze "Ludwin"

 • 20.11.2017 11:41

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (27/2017) Uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Ostrów"

 • 09.11.2017 07:17

  Sektor górniczy po 9 mies odnotował zysk w wysokości 1,66 mld zł - ARP

 • 08.11.2017 09:19

  Wyniki Enei za trzeci kwartał rozczarowujące, Bogdanki neutralne (opinia)

 • 07.11.2017 22:58

  Szacunkowe wyniki Bogdanki w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.11.2017 22:05

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (26/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2017 roku

 • 23.10.2017 09:15

  DM BOŚ podnosi cenę docelową akcji Bogdanki do 90 zł

 • 20.10.2017 11:48

  DM BZ WBK rekomenduje kupno KGHM i JSW oraz sprzedaż Bogdanki

 • 18.10.2017 13:36

  Nie ma problemu z węglem, ale z transportem surowca - Tchórzewski

 • 18.10.2017 09:26

  W JSW możliwe podobne porozumienie ze związkami jak w LWB; wartość one-offu większa (opinia)

 • 17.10.2017 17:37

  Bogdanka zanotuje ok. 110 mln zł dodatniego jednorazowego wpływu na wynik operacyjny w IV kw. (opis)

 • 17.10.2017 17:22

  Bogdanka zanotuje ok. 110 mln zł dodatniego jednorazowego wpływu na wynik operacyjny w IV kw.

 • 17.10.2017 17:06

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (25/2017) Podpisanie porozumienia w sprawie wypłaty deputatów węglowych

 • 10.10.2017 22:27

  Bogdanka i ZA Puławy aneksowały umowę na dostawy węgla, wartość w '18-'21 to 333 mln zł

 • 10.10.2017 21:38

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (24/2017) Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z Zakładami Azotowymi "Puławy" S.A.

 • 03.10.2017 19:14

  Sąd arbitrażowy oddalił powództwo Mostostalu Warszawa przeciwko Bogdance

 • 25.09.2017 09:59

  Vestor DM rekomenduje kupuj Bogdanę z ceną docelową 95 zł

 • 20.09.2017 08:18

  DM PKO BP podniósł cenę docelową Bogdanki do 84,5 zł oraz JSW do 114 zł

 • 18.09.2017 10:10

  DM BDM podniósł cenę docelową akcji Bogdanki do 99,2 zł, nadal rekomenduje "kupuj"

 • 08.09.2017 12:54

  Bogdanka spodziewa się w '18 niewielkiego wzrostu cen węgla

 • 08.09.2017 07:47

  Zysk netto Enei w II kw. '17 wyższy o 17,8 mln zł od wcześniejszych szacunków

 • 07.09.2017 21:12

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 06.09.2017 12:23

  Po wybudowaniu bloku w Ostrołęce nie będzie trzeba inwestować w konwencjonalną energetykę węglową - ME

 • 29.08.2017 11:28

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (23/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 29.08.2017 09:02

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (22/2017) Zmniejszenie udziału przez fundusze inwestycyjne TFI PZU S.A. poniżej 10%

 • 04.08.2017 14:05

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (21/2017) Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu

 • 04.08.2017 12:43

  Erste podwyższyło rekomendację dla Bogdanki do "akumuluj", a cenę docelową do 86,9 zł

 • 01.08.2017 19:53

  Szacunkowy zysk netto Enei w II kw. 13 proc. wyższy od oczekiwań, Bogdanki o 5 proc. (opis)

 • 01.08.2017 19:36

  Wstępne wyniki Bogdanki w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 01.08.2017 19:12

  Bogdanka szacuje, że miała w I poł. 17 r. 112,1 mln zł zysku netto i 318,6 mln zł EBITDA

 • 01.08.2017 19:05

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (20/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2017 roku

 • 25.07.2017 08:19

  DM BOŚ obniżył cenę docelową dla Bogdanki do 80 zł

 • 21.07.2017 14:37

  Zasady korporacji w Grupie Enea niebezpieczne dla kopalni - związki w Bogdance

 • 18.07.2017 06:00

  Ceny węgla na krajowym rynku w '18 powinny wzrosnąć - prezes Bogdanki

 • 18.07.2017 06:00

  Bogdanka podtrzymuje cel 9 mln ton sprzedaży węgla w '17; w II kw. sprzedaż nieco niższa kdk (wywiad)

 • 17.07.2017 11:54

  Bogdanka złożyła do MŚ wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla ze złoża Ostrów

 • 14.07.2017 11:32

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (19/2017) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A.

 • 28.06.2017 11:45

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (18/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2017 roku

 • 27.06.2017 08:47

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (17/2017) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

 • 26.06.2017 12:22

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (16/2017) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy Spółki LW Bogdanka S.A.

 • 26.06.2017 12:14

  WZ Bogdanki za wypłatą 34 mln zł dywidendy za '16, czyli 1 zł na akcję

 • 31.05.2017 09:58

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (15/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na dzień 26 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał ZWZ

 • 25.05.2017 08:51

  Bogdanka zaskoczyła w I kw. wysokim wolumenem sprzedaży węgla (opinia)

 • 25.05.2017 07:13

  Wyniki operacyjne grupy Enea w I kw.'17 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 25.05.2017 06:49

  Bogdanka miała w I kwartale 68,2 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 25.05.2017 06:43

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 22.05.2017 14:36

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (14/2017) Uchwała Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2016

 • 18.05.2017 11:41

  Oferta konsorcjum Bumechu za 36,5 mln zł najkorzystniejsza w przetargu Bogdanki

 • 12.05.2017 13:01

  Do końca roku studium wykonalności dla projektu Enei dot. zgazowania węgla

 • 09.05.2017 21:53

  Zysk netto Enei w I kw. wyższy o 2 proc. od konsensusu, Bogdanki o 15 proc. (opis)

 • 09.05.2017 20:44

  Bogdanka miała w w I kw. 17 r. 68,2 mln zł zysku netto i EBITDA na poziomie 179,8 mln zł - szacunki

 • 09.05.2017 20:14

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (13/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2017 roku

 • 28.04.2017 19:00

  Bogdanka chce wypłacić 34 mln zł dywidendy za '16, czyli 1 zł na akcję

 • 28.04.2017 18:52

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (12/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2016

 • 28.04.2017 09:46

  DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" JSW, cena docelowa 126 zł

 • 28.04.2017 08:25

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla Bogdanki do 82 zł

 • 14.04.2017 11:53

  Polska Grupa Górnicza zapowiada uruchamianie nowych ścian wydobywczych

 • 07.04.2017 07:57

  Societe Generale obniżyl rekomendację dla Bogdanki do "sprzedaj"

 • 31.03.2017 13:41

  Bogdanka przedstawi rekomendację dot. dywidendy za '16 w kwietniu

 • 31.03.2017 08:52

  Enea pozytywnie zaskoczyła dywidendą, ale kursowi ciążyć może dokapitalizowanie PGG (opinia, aktl.)

 • 31.03.2017 08:45

  Enea pozytywnie zaskoczyła dywidendą, ale kursowi ciążyć może dokapitalizowanie PGG (opinia)

 • 30.03.2017 22:20

  Wyniki operacyjne Enei w IV kw.'16 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 30.03.2017 21:39

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (11/2017) Wykup obligacji oraz zakończenie programu emisji obligacji

 • 30.03.2017 21:13

  Bogdanka miała w 2016 r. 182 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 30.03.2017 21:03

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 30.03.2017 21:02

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 13.03.2017 22:26

  Bogdanka w '16 miała 182 mln zł zysku netto i 606,5 mln zł EBITDA - szacunki (opis)

 • 13.03.2017 20:59

  Bogdanka miała w 2016 r. 182 mln zł zysku netto i EBITDA na poziomie 606,5 mln zł - szacunki

 • 13.03.2017 20:29

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (10/2017) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2016 r.

 • 10.03.2017 18:03

  Bogdanka 30 marca dokona wcześniejszego wykupu obligacji za 300 mln zł

 • 10.03.2017 17:41

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (9/2017) Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej programu emisji obligacji zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 08.03.2017 13:59

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (8/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A., które odbyło się w dniu 7 marca 2017 r.

 • 08.03.2017 09:04

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (7/2017) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 7 marca 2017 r.

 • 07.03.2017 14:33

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (6/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A.

 • 02.03.2017 18:24

  Po sesji 17 marca Kruk zastąpi Bogdankę w indeksie WIG 30

 • 23.02.2017 08:30

  DM PKO BP podniósł rekomendację dla Bogdanki do "trzymaj", a cenę docelową akcji do 77 zł

 • 20.02.2017 14:44

  JSW zastąpi Eneę w WIG20 - Trigon DM (opinia)

 • 17.02.2017 11:32

  DM BDM podniósł cenę docelową akcji Bogdanki do 89,49 zł, nadal rekomenduje "kupuj"

 • 16.02.2017 07:23

  DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Bogdanki, rekomendacja JSW bez zmian

 • 15.02.2017 14:12

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (5/2017) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LW Bogdanka S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki

 • 10.02.2017 11:35

  Rekomendacja zarządu Bogdanki dot. wypłaty dywidendy za '16 w kwietniu-maju

 • 10.02.2017 08:59

  Bogdanka zakłada w strategii produkcję w '17-'25 średnio ok. 9,2 mln ton węgla rocznie (opinia)

 • 09.02.2017 21:09

  Bogdanka chce produkować w latach 2017-25 średnio ok. 9,2 mln ton węgla rocznie

 • 09.02.2017 20:11

  CAPEX Bogdanki na '16-25 w scenariuszu elastycznym to 4 mld zł (opis)

 • 09.02.2017 19:53

  CAPEX Bogdanki na '16-25 w scenariuszu elastycznym to 4 mld zł, średnia produkcja wyniesie 9,2 mln ton

 • 09.02.2017 19:51

  Bogdanka chce wypłacać w formie dywidendy do 50 proc. jednostkowego zysku netto

 • 09.02.2017 19:27

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (4/2017) Kluczowe elementy Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy Enea do 2025 roku (perspektywa do 2030 roku) w tym polityka dywidendowa

 • 08.02.2017 12:55

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (3/2017) Zwołanie NWZ Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. na dzień 7 marca 2017 r. wraz z projektami uchwał NWZ

 • 30.01.2017 08:11

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (2/2017) Zwiększenie udziału przez fundusze inwestycyjne TFI PZU S.A. powyżej 10%

 • 27.01.2017 14:30

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017 wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz termin publikacji sprawozdania z płatności na rzecz administ

 • 26.01.2017 16:58

  Restrukturyzacja górnictwa do końca roku; od '18 działania rozwojowe - Tchórzewski, ME

 • 26.01.2017 07:51

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową dla JSW do 99 zł, obniżył dla Bogdanki do 23 zł

 • 24.01.2017 07:00

  Bogdanka chce w ciągu kilku tyg. przedstawić strategię; CAPEX w '17 może być wyższy rdr (wywiad)

 • 24.01.2017 07:00

  Bogdanka zakłada w '17 8,5-9 mln t produkcji węgla i stabilne lub minimalnie niższe ceny rdr (wywiad)

 • 28.12.2016 14:11

  Bogdanka przedłużyła umowę na dostawy węgla do Elektrowni Ostrołęka do końca 2019 roku

 • 28.12.2016 14:01

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (41/2016) Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

 • 15.12.2016 08:12

  Bogdanka posiada zdolności produkcyjne na poziomie 8,5-9 mln ton węgla - ME

 • 06.12.2016 11:42

  Bogdanka i Puławy przedłużają umowę na dostawy węgla do 2021 r.

 • 06.12.2016 11:31

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (40/2016) Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z Zakładami Azotowymi "Puławy" S.A.

 • 30.11.2016 07:15

  DM PKO BP obniżył rekomendację dla Bogdanki do "sprzedaj", podniósł cenę docelową do 68 zł

 • 25.11.2016 13:51

  Bogdanka dąży do zakontraktowania ponad 90 proc. produkcji na minimum 5 lat

 • 25.11.2016 13:48

  Szefowie spółek węglowych: wzrost cen węgla nie jest trwałą tendencją

 • 10.11.2016 15:44

  Bogdanka może wyprodukować i sprzedać w tym roku blisko 9 mln ton węgla (opis)

 • 10.11.2016 12:49

  Bogdanka może wyprodukować i sprzedać w tym roku blisko 9 mln ton węgla

 • 10.11.2016 07:14

  Wyniki operacyjne Enei w III kw.'16 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 10.11.2016 06:51

  Bogdanka miała w III kw. 45,2 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 10.11.2016 06:38

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 04.11.2016 09:18

  Citi obniżył rekomendację dla Bogdanki do "sprzedaj"

 • 02.11.2016 19:20

  Bogdanka szacuje, że w III kw. miała 45,2 mln zł zysku netto wobec 42,2 mln zł konsensusu (opis)

 • 02.11.2016 19:09

  Bogdanka szacuje, że w III kw. 2016 miała 45,2 mln zł zysku netto wobec 42,2 mln zł konsensusu

 • 02.11.2016 18:48

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (39/2016) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3 kwartały 2016 roku

 • 28.10.2016 08:56

  DM BZ WBK podniósł cenę docelową dla Bogdanki do 39 zł, dla JSW do 96 zł

 • 28.10.2016 07:10

  Bogdanka rozpoczęła sprzedaż węgla na Ukrainę; w '16 dostarczy łącznie 150 tys. ton (wywiad)

 • 27.10.2016 14:40

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (38/2016) Rejestracja przez Sąd Statutu LW Bogdanka S.A.

 • 19.10.2016 16:12

  Średnia cena zbytu węgla w sierpniu po raz pierwszy była wyższa od kosztu - ARP

 • 19.10.2016 11:18

  Energa chce mieć z Eneą kontrolę nad Ostrołęką C; możliwy udział inwestorów fin., w tym PFR - prezes

 • 18.10.2016 07:58

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową akcji Bogdanki do 75,9 zł

 • 07.10.2016 17:48

  GPW: Komunikat - ORANGE POLSKA SA, LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA

 • 03.10.2016 12:29

  Bogdanka pracuje nad strategią, opublikuje ją pod koniec XII lub na początku I (opis)

 • 03.10.2016 12:06

  Bogdanka w przyszłym roku nie zakłada odbicia cen węgla

 • 03.10.2016 11:32

  Bogdanka pracuje nad strategią; znajdą się w niej zapisy dot. dywidendy

 • 30.09.2016 17:55

  Bogdanka przedłużyła umowę na dostawę węgla z Engie Energia Polska

 • 30.09.2016 17:30

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (37/2016) Kontynuacja współpracy z ENGIE Energia Polska S.A (dawniej: Elektrownią Połaniec S.A. - Grupa GDF SUEZ ENERGIA POLSKA)

 • 29.09.2016 09:08

  Bogdanka i Enea zawarły aneksy do umów wieloletnich; wolumeny dostaw z Bogdanki wzrosną

 • 29.09.2016 08:49

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (36/2016) Zawarcie aneksów do umów wieloletnich ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

 • 23.09.2016 11:50

  Bogdanka może nadal dostarczać węgiel do Elektrowni Ostrołęka - Tobiszowski, ME

 • 21.09.2016 12:13

  Bogdanka podtrzymuje plan produkcji 8-9 mln ton rocznie w najbliższych latach

 • 07.09.2016 09:35

  DM PKO BP podniósł cenę docelową dla Bogdanki do 58 zł, nadal zaleca "trzymaj"

 • 30.08.2016 13:34

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (35/2016) Zawarcie aneksu do umowy z ENGIE Energia Polska S.A. (dawniej: Elektrownia Połaniec S.A. - Grupa GDF SUEZ ENERGIA POLSKA)

 • 26.08.2016 13:17

  Bogdanka podtrzymuje cel produkcji i sprzedaży węgla na poziomie 8,5-9 mln ton w '16

 • 26.08.2016 13:04

  Erste podwyższyło rekomendację dla Bogdanki do "trzymaj", cena docelowa 54,3 zł (opis)

 • 26.08.2016 11:53

  Erste podwyższyło rekomendację dla Bogdanki do "trzymaj", cena docelowa 54,3 zł

 • 26.08.2016 09:02

  Wyniki Enei neutralne, Bogdanka rozczarowała poziomem kosztów (opinia)

 • 26.08.2016 08:02

  Wyniki operacyjne Enei w II kw.'16 oraz wynik EBITDA wg segmentów (tabela)

 • 26.08.2016 07:16

  Bogdanka miała I półroczu 75 mln zł zysku netto, w II kw. 20,5 mln zł (opis)

 • 26.08.2016 07:05

  Wyniki Bogdanki w II kwartale i I półroczu 2016 r. (tabela)

 • 26.08.2016 06:43

  Bogdanka miała I półroczu 75 mln zł zysku netto, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

 • 26.08.2016 06:40

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 18.08.2016 09:27

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (34/2016) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A., które odbyło się w dniu 17 sierpnia 2016 r.

 • 17.08.2016 15:24

  NWZ Bogdanki zdecydowało o zmianach statutu i przystąpieniu do grupy Enea

 • 17.08.2016 14:46

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (33/2016) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 17 sierpnia 2016 r.

 • 09.08.2016 16:28

  DM mBanku zmienił rekomendacje dla dziewięciu spółek z GPW

 • 09.08.2016 14:37

  Bogdanka miała w I półr. 75 mln zł zysku netto i 277,4 mln zł EBITDA; poniżej oczekiwań (opis)

 • 09.08.2016 14:30

  Bogdanka szacuje, że jej zysk netto w I półroczu wyniósł 75 mln zł, a EBITDA 277,4 mln zł

 • 09.08.2016 14:24

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (32/2016) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2016 roku

 • 09.08.2016 10:46

  TFI PZU ma ponad 5 proc. akcji Bogdanki

 • 09.08.2016 10:40

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (31/2016) Zwiększenie udziału przez fundusze inwestycyjne TFI PZU S.A. powyżej 5%

 • 08.08.2016 13:55

  Bogdanka i EDF Paliwa mają porozumienie przedłużające umowę na dostawy węgla do k. '17

 • 08.08.2016 13:36

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (30/2016) Zawarcie porozumienia do umowy znaczącej z EDF Paliwa Sp. z o.o.

 • 05.08.2016 15:27

  Polska może być beneficjentem podatku importowego na węgiel w Turcji - Platts

 • 27.07.2016 09:53

  Haitong podwyższa cenę docelową akcji Bogdanki do 38,18 zł, nadal rekomenduje "sprzedaj"

 • 27.07.2016 08:47

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla Bogdanki do 65,9 zł

 • 22.07.2016 18:33

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA (29/2016) Zwołanie NWZ Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. na dzień 17 sierpnia 2016 r. wraz z projektami uchwał NWZ

 • 19.07.2016 11:02

  Bogdanka zakończyła wiercenia dwóch otworów na złożu Ostrów

 • 01.07.2016 12:16

  Bank of America podnosi prognozy cen węgla

 • 30.06.2016 12:09

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Nabycie przez Banki obligacji w ramach Programu emisji obligacji

 • 24.06.2016 12:33

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A., które odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 r.

 • 22.06.2016 15:50

  Zarząd i organizacje związkowe Bogdanki zawarły porozumienie płacowe na '16 r.

 • 22.06.2016 14:38

  LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w dniu 22 czerwca 2016 r.

 • 08.06.2016 06:45

  Spółki węglowe ostrożne w prognozach wzrostu cen węgla