Lentex SA

skrót: LTX

Brak kursu dla wybranej firmy

Producent elastycznych wykładzin mieszkaniowych i obiektowych z PVC oraz wiodący na rynku polskim producent włóknin. Firma dostarcza produktów zarówno branży motoryzacyjnej, sanitarno-higienicznej, technicznej, budowlanej, meblarskiej, odzieżowej, obuwniczej, ogrodniczej czy filtracyjnej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Sobik Leszekz Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k.13 894 90928,44%13 894 90931,60%
Paravita Holding Ltd.8 439 67317,27%8 439 67318,18%
Moska KrzysztofZWZ7 000 00014,33%7 000 00015,08%
Lentex SAwraz z Gamrat4 886 83510,00%4 886 83510,53%
NN OFEportfel4 799 0089,82%4 799 00810,34%

Kategoria • 18.01.2021 13:11

  LENTEX SA (1/2021) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

 • 22.12.2020 10:53

  LENTEX SA (38/2020) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 09.12.2020 13:25

  LENTEX SA (37/2020) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 08.12.2020 11:19

  LENTEX SA (36/2020) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 20.11.2020 07:57

  LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 28.10.2020 15:33

  LENTEX SA (35/2020) Szacunkowe wyniki Grupy kapitałowej Lentex za okres 9 miesięcy 2020

 • 21.10.2020 15:06

  LENTEX SA (34/2020) Szacunkowe wyniki Spółki za okres 9 miesięcy 2020

 • 02.10.2020 09:55

  LENTEX SA (33/2020) Umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW

 • 09.09.2020 15:53

  LENTEX SA (32/2020) Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

 • 07.09.2020 11:02

  LENTEX SA (31/2020) Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki

 • 04.09.2020 13:30

  LENTEX SA (30/2020) Umorzenie akcji własnych oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego

 • 28.08.2020 07:48

  LENTEX SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 08.06.2020 12:01

  LENTEX SA (24/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki

 • 05.06.2020 23:37

  LENTEX SA (23/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał

 • 26.05.2020 15:37

  LENTEX SA (19/2020) Powołanie Członków Zarządu na kolejną wspólną kadencję

 • 22.05.2020 08:02

  LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 20.05.2020 12:06

  LENTEX SA (18/2020) Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Gamrat

 • 15.05.2020 14:05

  LENTEX SA (17/2020) Szacunkowe wyniki za I kwartał 2020 roku

 • 08.05.2020 14:17

  LENTEX SA (16/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał

 • 08.05.2020 10:03

  LENTEX SA (15/2020) Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

 • 05.05.2020 15:12

  LENTEX SA (14/2020) Podjęcie decyzji o zamiarze wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się produkcją wykładzin

 • 05.05.2020 14:26

  LENTEX SA (13/2020) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

 • 06.04.2020 14:24

  LENTEX SA (12/2020) Zawarcie umowy sprzedaży 777 895 akcji Gamrat

 • 03.04.2020 13:48

  Gamrat kupi od Lenteksu 777.895 akcji własnych po 22,90 zł

 • 03.04.2020 13:21

  LENTEX SA (11/2020) Odpowiedź na złożoną przez Lentex Ofertę sprzedaży akcji Gamrat

 • 30.03.2020 22:12

  LENTEX SA (10/2020) Zgoda Rady Nadzorczej na sprzedaż 835 443 sztuk akcji Gamrat

 • 30.03.2020 22:03

  LENTEX SA (9/2020) Korekta raportu bieżącego nr 9/2020

 • 27.03.2020 12:48

  Lentex planuje sprzedać 835.443 akcji swojej spółki zależnej Gamrat

 • 27.03.2020 12:29

  LENTEX SA (9/2020) Podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży 835 443 sztuk akcji Gamrat

 • 27.03.2020 08:13

  LENTEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 27.03.2020 08:04

  LENTEX SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 23.03.2020 15:42

  LENTEX SA (8/2020) Ocena wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki

 • 23.03.2020 14:41

  LENTEX SA (7/2020) Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

 • 27.02.2020 15:47

  LENTEX SA (6/2020) Szacunkowe wyniki za rok 2019

 • 24.02.2020 13:46

  LENTEX SA (5/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki

 • 24.02.2020 13:44

  WZ Lenteksu zdecydowało o utworzeniu 81,6 mln zł kapitału rezerwowego na skup akcji

 • 24.02.2020 13:27

  LENTEX SA (4/2020) Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 24.02.2020r.

 • 29.01.2020 11:52

  LENTEX SA (3/2020) Korekta raportu bieżącego nr 3/2020

 • 28.01.2020 14:00

  Akcjonariusze Lenteksu zdecydują 24 II o utworzeniu 81,6 mln zł kapitału rezerwowego na skup akcji

 • 28.01.2020 13:39

  LENTEX SA (3/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał

 • 17.01.2020 15:53

  Lentex rozważa kontynuację ogłoszonego programu skupu akcji własnych

 • 17.01.2020 15:31

  LENTEX SA (2/2020) Zamiar zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych

 • 15.01.2020 11:43

  LENTEX SA (1/2020) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 30.12.2019 12:04

  LENTEX SA (40/2019) Zawarcie umowy sprzedaży akcji Baltic Wood S.A.

 • 07.12.2019 11:50

  LENTEX SA (39/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 07.12.2019 11:45

  LENTEX SA (38/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 06.12.2019 14:32

  LENTEX SA (37/2019) Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

 • 06.12.2019 12:24

  LENTEX SA (36/2019) Wyrażenie zgody przez walne zgromadzenie Gamrat na zbycie posiadanego pakietu akcji Baltic Wood

 • 04.12.2019 13:30

  LENTEX SA (35/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 04.12.2019 13:17

  LENTEX SA (34/2019) Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę

 • 04.12.2019 13:06

  LENTEX SA (33/2019) Nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonej przez Spółkę Oferty

 • 22.11.2019 11:00

  LENTEX SA (32/2019) Przedłużenie terminu na zawarcie umowy sprzedaży akcji Baltic Wood S.A. - informacja od spółki zależnej

 • 22.11.2019 08:06

  LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 20.11.2019 08:52

  Lentex chce skupić do 2,44 mln akcji własnych po cenie 10,5 zł za akcję

 • 20.11.2019 08:33

  LENTEX SA (31/2019) Oferta zakupu akcji własnych Spółki

 • 24.10.2019 13:58

  LENTEX SA (30/2019) Podjęcie decyzji o realizacji nabycia 2 442 917 sztuk akcji własnych

 • 16.10.2019 11:40

  LENTEX SA (29/2019) Zawarcie umowy sprzedaży 785 605 akcji Gamrat

 • 14.10.2019 23:53

  LENTEX SA (28/2019) Korekta raportu bieżącego nr 28/2019

 • 11.10.2019 19:54

  LENTEX SA (28/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 08.10.2019 15:53

  LENTEX SA (27/2019) Kontynuacja programu skupu akcji własnych

 • 03.10.2019 17:40

  LENTEX SA (26/2019) Odpowiedź na złożoną przez Lentex Ofertę sprzedaży akcji Gamrat

 • 01.10.2019 13:43

  LENTEX SA (25/2019) Śmierć Członka Rady Nadzorczej

 • 25.09.2019 10:51

  LENTEX SA (24/2019) Zgoda Rady Nadzorczej na sprzedaż 835 443 sztuk akcji Gamrat

 • 19.09.2019 13:38

  LENTEX SA (23/2019) Podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży 835 443 sztuk akcji Gamrat

 • 30.08.2019 08:06

  LENTEX SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 23.05.2019 08:28

  Lentex chce skupić do 2,44 mln akcji własnych po cenie 10,5 zł za akcję

 • 23.05.2019 07:47

  LENTEX SA (13/2019) Oferta zakupu akcji własnych Spółki

 • 22.05.2019 13:12

  LENTEX SA (12/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki

 • 21.05.2019 14:30

  LENTEX SA (11/2019) Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 21.05.2019r.

 • 18.04.2019 12:46

  Lentex skupi 2,44 mln akcji własnych po cenie 10,5 zł za akcję

 • 18.04.2019 12:33

  LENTEX SA (6/2019) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

 • 18.04.2019 12:30

  LENTEX SA (5/2019) Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze nabycia 5% akcji własnych. Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych.

 • 29.03.2019 13:35

  LENTEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 29.03.2019 13:31

  LENTEX SA (4/2019) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018

 • 29.03.2019 13:27

  LENTEX SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 29.03.2019 13:21

  LENTEX SA (3/2019) Korekta jednostkowego raportu rocznego za rok 2018

 • 29.03.2019 07:48

  LENTEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 29.03.2019 07:38

  LENTEX SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 23.01.2019 15:17

  LENTEX SA (2/2019) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.01.2019 16:11

  LENTEX SA (1/2019) Rejestracja przez sąd zmiany w Statucie Spółki

 • 14.01.2019 15:36

  Lentex przewiduje w ‘19 wzrost przychodów, może zainwestować 25,5 mln zł w nową linię produkcyjną

 • 19.12.2018 16:11

  Lentex rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 19.12.2018 15:53

  LENTEX SA (19/2018) Przegląd opcji strategicznych w zakresie restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Lentex

 • 16.11.2018 07:55

  LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 16.10.2018 17:51

  LENTEX SA (18/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki

 • 16.10.2018 17:24

  LENTEX SA (11/2018) Korekta raportu bieżącego nr 11/2018

 • 16.10.2018 11:18

  WZ Lenteksu zdecydowało o utworzeniu 81,6 mln zł kapitału rezerwowego na buyback

 • 16.10.2018 11:04

  LENTEX SA (17/2018) Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 16.10.2018r.

 • 08.10.2018 14:42

  LENTEX SA (16/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki.

 • 18.09.2018 14:01

  Lentex planuje utworzyć kapitał rezerwowy na buyback w kwocie 81,6 mln zł

 • 18.09.2018 13:41

  LENTEX SA (15/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał

 • 31.08.2018 10:47

  LENTEX SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 31.08.2018 10:31

  LENTEX SA (14/2018) Korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2018 roku

 • 31.08.2018 07:59

  LENTEX SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 30.06.2018 06:46

  LENTEX SA (13/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 23.05.2018 16:35

  LENTEX SA (12/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki

 • 23.05.2018 15:38

  LENTEX SA (11/2018) Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 23.05.2018r.

 • 23.05.2018 14:31

  Lentex wypłaci 0,55 zł dywidendy na akcję

 • 23.05.2018 14:23

  LENTEX SA (10/2018) Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 18.05.2018 08:15

  LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 17.05.2018 13:52

  LENTEX SA (9/2018) Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Gamrat

 • 04.05.2018 12:59

  WZA Lenteksu ma upoważnić zarząd do skupu akcji własnych

 • 04.05.2018 12:20

  LENTEX SA (8/2018) Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

 • 30.04.2018 19:04

  LENTEX SA (7/2018) Szacunkowe wyniki za I kwartał 2018 roku

 • 26.04.2018 12:10

  LENTEX SA (6/2018) Żądanie umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 24.04.2018 16:25

  LENTEX SA (5/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał

 • 06.04.2018 08:51

  LENTEX SA (4/2018) Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

 • 03.04.2018 14:51

  LENTEX SA (3/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 03.04.2018 13:17

  Zarząd Lenteksu rekomenduje wypłatę 0,55 zł dywidendy na akcję

 • 03.04.2018 13:11

  LENTEX SA (2/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017

 • 28.03.2018 17:08

  LENTEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 28.03.2018 17:06

  LENTEX SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 18.01.2018 13:27

  LENTEX SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 17.11.2017 07:46

  LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 30.10.2017 22:27

  LENTEX SA (24/2017) Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz banku PKO BP

 • 30.10.2017 17:10

  LENTEX SA (23/2017) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Millennium

 • 13.09.2017 15:13

  LENTEX SA (22/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 01.09.2017 12:18

  LENTEX SA (21/2017) Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

 • 31.08.2017 14:52

  LENTEX SA (20/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 31.08.2017 13:33

  LENTEX SA (19/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 31.08.2017 07:57

  LENTEX SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 04.07.2017 22:43

  LENTEX SA (18/2017) Zakończenie realizacji inwestycji polegającej na uruchomieniu nowej linii technologicznej do produkcji włóknin

 • 01.06.2017 15:33

  LENTEX SA (17/2017) Informacje udzielone akcjonariuszowi Spółki poza walnym zgromadzeniem

 • 31.05.2017 12:51

  LENTEX SA (16/2017) Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Gamrat

 • 29.05.2017 13:30

  LENTEX SA (15/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki

 • 26.05.2017 14:03

  LENTEX SA (14/2017) Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.

 • 26.05.2017 08:17

  LENTEX SA (13/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 25.05.2017 16:24

  LENTEX SA (12/2017) Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 25.05.2017r.

 • 25.05.2017 13:01

  Akcjonariusze Lenteksu za wypłatą 0,5 zł dywidendy na akcję

 • 25.05.2017 12:55

  LENTEX SA (11/2017) Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 23.05.2017 15:16

  LENTEX SA (10/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 23.05.2017 15:02

  LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 23.05.2017 14:47

  LENTEX SA (9/2017) Korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku

 • 19.05.2017 09:35

  LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 19.05.2017 09:29

  LENTEX SA (8/2017) Korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku

 • 19.05.2017 07:44

  LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 28.04.2017 21:43

  LENTEX SA (7/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał

 • 26.04.2017 13:43

  LENTEX SA (6/2017) Powołanie Członków Zarządu na kolejną wspólną kadencję

 • 26.04.2017 13:37

  LENTEX SA (5/2017) Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

 • 29.03.2017 08:13

  Zarząd Lenteksu rekomenduje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję

 • 29.03.2017 08:06

  LENTEX SA (4/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016

 • 17.03.2017 07:53

  LENTEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.03.2017 07:50

  LENTEX SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 16.02.2017 13:39

  LENTEX SA (3/2017) Aktualizacja informacji na temat realizacji inwestycji polegającej na uruchomieniu nowej linii technologicznej do produkcji włóknin

 • 11.01.2017 16:02

  LENTEX SA (2/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 02.01.2017 14:42

  LENTEX SA (1/2017) Uzupełnienie zawiadomienia o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

 • 19.12.2016 13:59

  LENTEX SA (41/2016) Umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW

 • 09.12.2016 17:53

  GPW przeprowadzi po sesji 16 grudnia rewizję roczną portfela WIGdiv

 • 09.12.2016 15:46

  LENTEX SA (40/2016) Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki

 • 08.12.2016 15:58

  LENTEX SA (39/2016) Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

 • 07.12.2016 14:25

  LENTEX SA (38/2016) Umorzenie akcji własnych oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu "Lentex" S.A.

 • 25.11.2016 11:04

  LENTEX SA (37/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki

 • 25.11.2016 10:12

  LENTEX SA (36/2016) Zakończenie programu skupu akcji własnych Spółki

 • 22.11.2016 19:26

  LENTEX SA (35/2016) Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 22.11.2016r.

 • 14.11.2016 07:54

  LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 26.10.2016 14:11

  LENTEX SA (34/2016) Powołanie Członka Zarządu

 • 25.10.2016 16:45

  LENTEX SA (33/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał

 • 13.10.2016 11:56

  LENTEX SA (32/2016) Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

 • 13.10.2016 11:29

  LENTEX SA (31/2016) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 13.10.2016 09:34

  LENTEX SA (30/2016) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 12.10.2016 17:44

  LENTEX SA (29/2016) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 12.10.2016 17:27

  LENTEX SA (28/2016) Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę

 • 12.10.2016 16:53

  LENTEX SA (27/2016) Nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonego przez Spółkę wezwania

 • 10.10.2016 14:23

  Lentex kupił w wezwaniu 5.428.707 akcji własnych

 • 02.09.2016 17:04

  Fundusze AvivaTFI zeszły poniżej 5 proc. głosów w akcjonariacie Lenteksu

 • 02.09.2016 16:25

  LENTEX SA (26/2016) Zmniejszenie udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.

 • 02.09.2016 16:05

  LENTEX SA (25/2016) Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki

 • 02.09.2016 15:57

  Lentex wzywa do sprzedaży 5.428.707 akcji własnych po 10,5 zł za szt.

 • 31.08.2016 21:17

  LENTEX SA (24/2016) Zamknięcie lokaty

 • 30.08.2016 08:03

  LENTEX SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 24.08.2016 15:01

  LENTEX SA (23/2016) Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych

 • 24.08.2016 10:14

  Lentex chce ogłosić wezwanie na 10 proc. akcji własnych po 10,5 zł

 • 24.08.2016 09:59

  LENTEX SA (22/2016) Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych

 • 19.08.2016 05:03

  LENTEX SA (21/2016) Zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty

 • 16.08.2016 15:41

  LENTEX SA (20/2016) Informacja o rezygnacji Członka Zarządu

 • 04.08.2016 21:49

  LENTEX SA (19/2016) Zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty

 • 01.08.2016 15:13

  Tebesa kupiła w wezwaniu 63,32 proc. Novity

 • 26.07.2016 19:13

  Tebesa będzie kupować akcje Novity należące do Lenteksu po 53 zł (opis)

 • 26.07.2016 19:01

  LENTEX SA (18/2016) Zawarcie umowy sprzedaży posiadanego przez Lentex pakietu akcji Novity

 • 26.07.2016 16:53

  Tebesa będzie kupować akcje Novity należące do Lenteksu po 53 zł

 • 25.07.2016 18:23

  LENTEX SA (17/2016) Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na sprzedaż posiadanego przez Lentex pakietu akcji Novity

 • 22.07.2016 22:52

  LENTEX SA (16/2016) Zawarcie aneksu do umowy znaczącej kredytu inwestycyjnego

 • 22.06.2016 18:16

  Tebesa podnosi cenę w wezwaniu na Novitę do 53,51 zł

 • 21.06.2016 18:41

  Tebesa podnosi cenę w wezwaniu na Novitę do 53,51 zł

 • 10.06.2016 12:40

  LENTEX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki

 • 07.06.2016 14:36

  LENTEX SA Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 07.06.2016r.

 • 07.06.2016 14:20

  Akcjonariusze Lenteksu za wypłatą 0,45 zł dywidendy na akcję

 • 07.06.2016 14:12

  LENTEX SA Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 07.06.2016 10:13

  Tebesa wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Novity (opis)

 • 07.06.2016 09:58

  Tebesa wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Novity

 • 07.06.2016 08:55

  Vaporjet ogłosi wezwanie na Novitę możliwie szybko, nie później niż do 30 VI 2016 r.

 • 07.06.2016 08:11

  LENTEX SA Zawarcie z Vaporjet umowy związanej z transakcją sprzedaży posiadanego przez Lentex pakietu akcji Novity

 • 30.05.2016 14:27

  LENTEX SA Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Gamrat

 • 25.05.2016 11:21

  LENTEX SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 13.05.2016 08:02

  LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 11.05.2016 20:16

  LENTEX SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał

 • 05.05.2016 18:03

  LENTEX SA Zmniejszenie udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.

 • 28.04.2016 23:37

  LENTEX SA Rekomendacja Zarządu spółki zależnej Gamrat w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

 • 25.04.2016 21:38

  Vaporjet może ogłosić wezwanie na 100 proc. Novity, Lentex chce sprzedać swój pakiet

 • 25.04.2016 20:50

  LENTEX SA Podjęcie decyzji o rozpoczęciu negocjacji w sprawie sprzedaży posiadanego przez Lentex pakietu akcji Novity

 • 12.04.2016 16:43

  LENTEX SA Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

 • 04.04.2016 09:22

  Zarząd Lenteksu rekomenduje wypłatę 0,45 zł dywidendy na akcję

 • 04.04.2016 09:14

  LENTEX SA Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015

 • 18.03.2016 07:52

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 07:44

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.01.2016 14:32

  ZAKŁADY LENTEX SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 15.01.2016 22:16

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie umowy znaczącej kredytu inwestycyjnego

 • 04.01.2016 18:13

  ZAKŁADY LENTEX SA Umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW

 • 28.12.2015 23:21

  ZAKŁADY LENTEX SA Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.

 • 23.12.2015 12:12

  ZAKŁADY LENTEX SA Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w "Lentex" S.A. o co najmniej 2%

 • 22.12.2015 14:53

  ZAKŁADY LENTEX SA Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.

 • 22.12.2015 11:12

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki

 • 21.12.2015 21:12

  ZAKŁADY LENTEX SA Umorzenie akcji własnych oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu "Lentex" S.A.

 • 11.12.2015 13:02

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie przez spółkę zależną Gamrat umowy zakupu 100% akcji Baltic Wood S.A.

 • 10.12.2015 15:07

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie przez Lentex umowy obejmującej zakup linii technologicznej do produkcji włóknin typu spunlace

 • 10.12.2015 12:44

  ZAKŁADY LENTEX SA Podjęcie przez NWZ Gamrat uchwały w sprawie zgody na zakup 100% akcji Baltic Wood S.A.

 • 03.12.2015 16:32

  ZAKŁADY LENTEX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki

 • 02.12.2015 16:18

  Gamrat z grupy Lentex ma przedwstępną umowę zakupu Baltic Wood za 23 mln zł

 • 02.12.2015 16:07

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie przez spółkę zależną Gamrat przedwstępnej umowy zakupu 100% akcji Baltic Wood S.A.

 • 30.11.2015 12:19

  ZAKŁADY LENTEX SA Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 30.11.2015r.

 • 30.11.2015 10:37

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie transakcji nabycia akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

 • 20.11.2015 10:08

  ZAKŁADY LENTEX SA Informacja o rezygnacji Prezesa Zarządu spółki zależnej Gamrat ze skutkiem na dzień 30 listopada 2015 roku

 • 13.11.2015 17:25

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 12.11.2015 17:00

  Spółka z grupy Lentex chce kupić producenta podłóg drewnianych

 • 12.11.2015 16:49

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie przez spółkę zależną Gamrat listu intencyjnego w sprawie zakupu 100% akcji Baltic Wood S.A.

 • 03.11.2015 17:18

  ZAKŁADY LENTEX SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał

 • 29.10.2015 14:51

  ZAKŁADY LENTEX SA Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu

 • 28.10.2015 09:38

  ZAKŁADY LENTEX SA Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu

 • 23.10.2015 11:58

  Lentex negocjuje z instytucjami finansowymi warunki finansowania inwestycji

 • 01.10.2015 10:27

  ZAKŁADY LENTEX SA Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu

 • 28.09.2015 10:13

  ZAKŁADY LENTEX SA Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu

 • 18.09.2015 08:44

  ZAKŁADY LENTEX SA Podjęcie przez Radę Nadzorczą decyzji o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji

 • 10.09.2015 13:40

  Lentex chce zainwestować 50,3 mln zł w nową linię produkcyjną

 • 10.09.2015 13:18

  ZAKŁADY LENTEX SA Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze przystąpienia do realizacji w Spółce inwestycji polegającej na uruchomieniu nowej linii technologicznej do produkcji włóknin

 • 08.09.2015 14:04

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie transakcji nabycia akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

 • 07.09.2015 13:27

  ZAKŁADY LENTEX SA Przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.

 • 28.08.2015 17:10

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 14.07.2015 12:20

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie transakcji nabycia akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

 • 13.07.2015 11:09

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie transakcji nabycia akcji Spółki przez Prezesa Zarządu

 • 02.07.2015 12:50

  Novita wypłaci dodatkową dywidendę w wysokości 4 zł na akcję

 • 29.06.2015 13:49

  ZAKŁADY LENTEX SA Zakup akcji Spółki przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej

 • 26.06.2015 10:29

  ZAKŁADY LENTEX SA Wypłata dywidendy - zmiana ilości akcji objętych dywidendą

 • 25.06.2015 16:35

  ZAKŁADY LENTEX SA Tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez ZWZ Spółki w dniu 26 maja 2015 roku

 • 18.06.2015 17:31

  ZAKŁADY LENTEX SA Podpisanie aneksu do umowy pożyczki ze spółką zależną Gamrat

 • 11.06.2015 12:29

  Lentex chce by Novita wypłaciła 4 zł dywidendy na akcję

 • 11.06.2015 12:09

  ZAKŁADY LENTEX SA Wystąpienie z żądaniem umieszczenia w porządku obrad NWZ spółki zależnej Novita S.A. sprawy obejmującej wypłatę dywidendy

 • 29.05.2015 11:20

  ZAKŁADY LENTEX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki

 • 28.05.2015 11:03

  ZAKŁADY LENTEX SA Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu

 • 28.05.2015 10:31

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku ze sprzedażą 350 000 akcji własnych przez Spółkę

 • 28.05.2015 09:50

  ZAKŁADY LENTEX SA Sprzedaż 350 000 akcji własnych

 • 26.05.2015 16:50

  ZAKŁADY LENTEX SA Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 26.05.2015r.

 • 26.05.2015 16:26

  ZAKŁADY LENTEX SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 26.05.2015 16:21

  Lentex wypłaci 0,4 zł dywidendy na akcję za '14

 • 26.05.2015 16:15

  ZAKŁADY LENTEX SA Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 25.05.2015 20:46

  ZAKŁADY LENTEX SA Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w "Lentex" S.A.

 • 21.05.2015 13:52

  Gamrat kupi od Lenteksu 20 proc. swoich akcji za 26,4 mln zł

 • 21.05.2015 13:36

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie ze spółką zależną Gamrat umowy sprzedaży akcji Gamrat

 • 15.05.2015 08:23

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 12.05.2015 08:41

  ZAKŁADY LENTEX SA Korekta raportu bieżącego nr 19/2015

 • 30.04.2015 17:02

  ZAKŁADY LENTEX SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał

 • 29.04.2015 21:44

  ZAKŁADY LENTEX SA Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

 • 29.04.2015 21:24

  ZAKŁADY LENTEX SA Umorzenie akcji własnych spółki zależnej Gamrat oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego

 • 20.04.2015 13:52

  ZAKŁADY LENTEX SA Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Gamrat oraz inne uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Gamrat

 • 09.04.2015 09:13

  Lentex chce wypłacić 0,4 zł dywidendy na akcję za '14

 • 09.04.2015 09:05

  ZAKŁADY LENTEX SA Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014

 • 02.04.2015 21:36

  ZAKŁADY LENTEX SA Rekomendacja Zarządu spółki zależnej Gamrat w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

 • 02.04.2015 16:04

  ZAKŁADY LENTEX SA Zmiana kryterium uznania umowy znaczącej oraz aktywów o znacznej wartości

 • 31.03.2015 10:35

  ZAKŁADY LENTEX SA Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.

 • 25.03.2015 15:29

  Lentex zdecydował, że nie będzie się łączyć z Novitą

 • 25.03.2015 15:06

  ZAKŁADY LENTEX SA Decyzja o zaprzestaniu kontynuowania procesu połączenia ze spółką zależną Novita SA

 • 23.03.2015 16:55

  ZAKŁADY LENTEX SA Opinia Rady Nadzorczej w sprawie realizacji procesu połączenia ze spółką zależną "Novita" S.A.

 • 23.03.2015 16:17

  ZAKŁADY LENTEX SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej Gamrat

 • 20.03.2015 08:37

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 18.03.2015 09:53

  Millennium DM podnosi cenę docelową Lenteksu do 13,26 zł

 • 06.03.2015 15:51

  ZAKŁADY LENTEX SA Wstępne jednostkowe wyniki finansowe spółki zależnej Gamrat za rok 2014

 • 05.03.2015 14:52

  ZAKŁADY LENTEX SA Przeprowadzenie wyceny akcji Lentex SA i Novita SA oraz otrzymanie rekomendacji dotyczącej parytetu wymiany akcji dla potrzeb połączenia obu spółek. Decyzja Zarządu Lentex o dokonaniu oceny zasadności dalszej realizacji połączenia.

 • 05.03.2015 14:07

  ZAKŁADY LENTEX SA Informacja o rezygnacji Prezesa Zarządu spółki zależnej Gamrat ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2015 roku

 • 27.02.2015 13:32

  ZAKŁADY LENTEX SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Gamrat

 • 30.01.2015 16:30

  ZAKŁADY LENTEX SA Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej Gamrat

 • 23.01.2015 16:37

  ZAKŁADY LENTEX SA Zakup akcji Spółki przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu oraz Członkiem Rady Nadzorczej

 • 16.01.2015 16:00

  ZAKŁADY LENTEX SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej Gamrat celem umorzenia akcji własnych Gamrat

 • 13.01.2015 14:56

  ZAKŁADY LENTEX SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 11.12.2014 13:45

  Lentex podniósł prognozę zysku netto w '14 do 19,05 mln zł z 17 mln zł wcześniej

 • 11.12.2014 13:37

  ZAKŁADY LENTEX SA podwyższenie prognozy wyników finansowych spółki na rok 2014

 • 04.12.2014 12:42

  ZAKŁADY LENTEX SA zmniejszenie udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów

 • 02.12.2014 11:50

  LENTEX SA zawarcie ze spółką zależną Gamrat umowy sprzedaży akcji Gamrat

 • 02.12.2014 07:40

  ZAKŁADY LENTEX SA zbycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej

 • 28.11.2014 07:47

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonego wezwania

 • 28.11.2014 07:47

  ZAKŁADY LENTEX SA zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji spółki w związku z nabyciem akcji własnych przez spółkę

 • 25.11.2014 15:33

  ZAKŁADY LENTEX SA zamiar wprowadzenia zmian w istniejącym w spółce programie motywacyjnym.

 • 19.11.2014 16:46

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 19.11.2014 16:15

  ZAKŁADY LENTEX SA korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku

 • 14.11.2014 08:17

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 13.11.2014 16:19

  ZAKŁADY LENTEX SA pozytywne zaopiniowanie przez radę nadzorczą zamiaru połączenia ze spółką zależną

 • 06.11.2014 16:37

  Akcjonariusz Novity ponownie chce wypłaty 8,53 zł dywidendy

 • 04.11.2014 13:07

  ZAKŁADY LENTEX SA zakończenie negocjacji w sprawie połączenia ze spółką zależną "Novita" S.A.

 • 24.10.2014 09:56

  ZAKŁADY LENTEX SA wyniki finansowe spółki zależnej Gamrat za 9 miesięcy 2014 r.

 • 24.10.2014 09:04

  LENTEX S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

 • 17.10.2014 13:19

  ZAKŁADY LENTEX SA ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki

 • 17.10.2014 13:04

  Lentex wezwał do sprzedaży 6 mln akcji własnych po cenie 9,75 zł za akcję

 • 16.10.2014 09:27

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną Gamrat

 • 16.10.2014 08:00

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 14.10.2014 14:09

  ZAKŁADY LENTEX SA - nabycie akcji przez spółkę zależną

 • 13.10.2014 13:49

  ZAKŁADY LENTEX SA podjęcie przez Radę Nadzorczą Lentex decyzji związanych z realizacją Porozumienia zawartego ze spółką zależną Gamrat

 • 13.10.2014 13:31

  ZAKŁADY LENTEX SA uzyskanie przez Gamrat zgody Rady Nadzorczej na udzielenie Lentex pożyczki z przeznaczeniem na zakup akcji własnych

 • 13.10.2014 12:55

  ZAKŁADY LENTEX SA uchwały podjęte przez NWZ Gamrat w związku z realizacją porozumienia

 • 13.10.2014 08:54

  Lentex podniósł prognozę zysku netto w '14 do 17 mln zł z 15 mln zł wcześniej

 • 13.10.2014 08:47

  ZAKŁADY LENTEX SA - podwyższenie prognozy wyników finansowych spółki na rok 2014

 • 07.10.2014 13:50

  ZAKŁADY LENTEX SA - zawarcie porozumienia w sprawie współpracy ze spółką zależną

 • 03.10.2014 14:57

  LENTEX SA rozpoczęcie negocjacji w sprawie połączenia ze spółką zależną Novita SA

 • 03.10.2014 09:12

  ZAKŁADY LENTEX SA oświadczenie członka zarządu o możliwości wystąpienia konfliktu interesów

 • 02.10.2014 18:11

  LENTEX SA uzyskanie zgody na częściowe zwolnienie zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na akcjach Gamrat

 • 01.10.2014 16:27

  LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 25.09.2014 16:24

  LENTEX SA uzyskanie przez Gamrat zgody na udzielenie Lentex pożyczki z przeznaczeniem na zakup akcji własnych

 • 19.09.2014 14:40

  ZAKŁADY LENTEX SA korekta raportu bieżącego nr 67/2014

 • 18.09.2014 08:58

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 17.09.2014 17:57

  Lentex chce się połączyć z Novitą

 • 17.09.2014 16:53

  ZAKŁADY LENTEX SA podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną "Novita" S.A.

 • 09.09.2014 08:35

  ZAKŁADY LENTEX SA zwołanie NWZ spółki zależnej Gamrat

 • 04.09.2014 16:21

  LENTEX SA zawarcie pomiędzy Lentex a Gamrat Porozumienia w sprawie wezwania na sprzedaż akcji własnych Lentex oraz zasad jego finansowania

 • 03.09.2014 15:08

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 29.08.2014 16:22

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umów sprzedaży udziałów w spółce PLAST-DACH - informacja od spółki zależnej

 • 29.08.2014 08:31

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 28.08.2014 16:41

  LENTEX SA podpisanie aneksu do umowy znaczącej - informacja od spółki zależnej

 • 27.08.2014 12:38

  LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 25.08.2014 13:00

  Grupa Lentex chce ogłosić wezwanie na 6 mln akcji własnych po 9,75 zł za akcję

 • 25.08.2014 12:46

  ZAKŁADY LENTEX SA żądanie zwołania NWZ Gamrat z punktem porządku obrad obejmującym upoważnienie do nabycia akcji Lentex w drodze wezwania

 • 20.08.2014 15:09

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 13.08.2014 14:43

  LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 06.08.2014 13:52

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 30.07.2014 16:11

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 23.07.2014 15:59

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 23.07.2014 08:18

  Lentex podniósł prognozę zysku netto w '14 do 15,05 mln zł z 13,67 mln zł wcześniej

 • 23.07.2014 08:11

  ZAKŁADY LENTEX SA Podwyższenie prognozy wyników finansowych na rok 2014

 • 14.07.2014 14:33

  OFE Pocztylion wyszedł z akcjonariatu Novity

 • 14.07.2014 11:11

  LENTEX SA wyniki finansowe spółki zależnej Gamrat za 6 miesięcy 2014 r.

 • 09.07.2014 12:42

  Akcjonariusz Novity chce wypłaty 8,53 zł dywidendy nadzwyczajnej

 • 07.07.2014 15:00

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie 739.652 akcji spółki Novita w ramach ogłoszonego Wezwania

 • 07.07.2014 14:37

  Lentex kupił w wezwaniu 739.652 akcje Novity

 • 03.07.2014 07:57

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 01.07.2014 13:04

  Walne Novity nie przegłosowało kolejnej dywidendy, spełnił się warunek wezwania Lenteksu

 • 01.07.2014 08:16

  ZAKŁADY LENTEX SA informacja o ziszczeniu się warunków pod którymi zostało ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Novita

 • 30.06.2014 07:38

  ZAKŁADY LENTEX SA podpisanie aneksu do umowy znaczącej - informacja od spółki zależnej

 • 27.06.2014 11:54

  ZAKŁADY LENTEX SA podział zysku netto spółki zależnej Gamrat za rok obrotowy 2013 - wypłata dywidendy

 • 18.06.2014 17:38

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 11.06.2014 12:12

  LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 06.06.2014 11:04

  Janusz Piczak odpowie na wezwania ogłoszone przez Lentex na Novitę

 • 04.06.2014 15:50

  LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 03.06.2014 11:59

  ZWZ Novity zdecyduje o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję za '13

 • 28.05.2014 13:19

  LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 27.05.2014 14:39

  ZAKŁADY LENTEX SA zgoda prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji spółki "Novita" S.A.

 • 22.05.2014 15:51

  LENTEX SA umorzenie akcji własnych w KDPW

 • 21.05.2014 15:46

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 16.05.2014 16:09

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 16.05.2014 15:49

  LENTEX SA korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r.

 • 15.05.2014 15:17

  LENTEX SA ustanowienie hipoteki na rzecz Banku Millennium

 • 15.05.2014 00:50

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.05.2014 16:39

  ZAKŁADY LENTEX SA zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji spółki w związku z umorzeniem akcji własnych spółki

 • 14.05.2014 14:29

  LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 12.05.2014 08:40

  LENTEX SA ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz Banku Millennium

 • 07.05.2014 15:18

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 30.04.2014 13:45

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 30.04.2014 12:01

  Gamrat podpisał umowę sprzedaży Gamrat Wykładziny za 92,4 mln zł

 • 30.04.2014 11:48

  LENTEX SA zawarcie umowy sprzedaży 100% udziałów w Gamrat Wykładziny Sp. z o.o. - informacja od spółki zależnej

 • 29.04.2014 15:05

  Akcjonariusz Novity chce wypłaty nadzwyczajnej dywidendy, by zapobiec przejęciu

 • 29.04.2014 13:55

  LENTEX SA ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Novita

 • 29.04.2014 13:43

  Lentex wezwał do sprzedaży 33 proc. akcji Novity po 35 zł za akcję (opis)

 • 29.04.2014 13:31

  Lentex wezwał do sprzedaży 33 proc. akcji Novity po 35 zł za akcję

 • 28.04.2014 13:09

  LENTEX SA zmiana warunków wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Novita

 • 24.04.2014 07:43

  ZAKŁADY LENTEX SA korekta raportu bieżącego nr 25/2014

 • 24.04.2014 07:42

  ZAKŁADY LENTEX SA korekta raportu bieżącego nr 31/2014

 • 23.04.2014 11:21

  PKO BP, PZU, Dom Development i AB wśród top picków Millennium DM na kwiecień

 • 18.04.2014 10:56

  ZAKŁADY LENTEX SA wykaz akcjonariuszy

 • 17.04.2014 17:42

  LENTEX SA powołanie członków zarządu

 • 17.04.2014 16:38

  LENTEX SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 17.04.2014 16:09

  ZAKŁADY LENTEX SA wypłata dywidendy - decyzja ZWZ

 • 17.04.2014 15:26

  Lentex wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję za '13

 • 17.04.2014 15:21

  ZAKŁADY LENTEX SA Uchwały podjęte przez ZWZ spółki w dniu 17.04.2014 r.

 • 17.04.2014 14:57

  LENTEX SA wyrażenie przez rade nadzorczą zgody na ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Novita

 • 17.04.2014 11:10

  ZAKŁADY LENTEX SA pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

 • 17.04.2014 10:44

  ZAKŁADY LENTEX SA powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 17.04.2014 10:36

  ZAKŁADY LENTEX SA przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 17.04.2014 09:13

  Lentex zamierza ogłosić wezwanie na Novitę, cena za akcję 35 zł

 • 17.04.2014 09:00

  ZAKŁADY LENTEX SA podjęcie przez zarząd decyzji o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Novita

 • 15.04.2014 16:09

  ZAKŁADY LENTEX SA Wyniki finansowe spółki zależnej Gamrat oraz Gamrat Wykładziny za I kwartał 2014 r.

 • 10.04.2014 15:50

  Trigon DM wytypował 12 spółek wartych zainteresowania w kwietniu

 • 01.04.2014 07:49

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji spółki przez prezesa zarządu

 • 14.03.2014 16:16

  ZAKŁADY LENTEX SA tekst jednolity statutu z uwzględnieniem zmian chwalonych przez NWZA spółki w dniu 11 lutego 2014 roku

 • 11.03.2014 08:56

  Zarząd Lenteksu rekomenduje wypłatę 0,35 zł dywidendy na akcję za '13

 • 11.03.2014 08:48

  LENTEX SA rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013

 • 05.03.2014 16:13

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej - informacja od spółki zależnej

 • 28.02.2014 12:23

  ZAKŁADY LENTEX SA Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w zakładach "Lentex" S.A.

 • 28.02.2014 07:49

  ZAKŁADY LENTEX SA Odwołanie członka rady nadzorczej

 • 24.02.2014 17:57

  ZAKŁADY LENTEX SA zmniejszenie udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki.

 • 19.02.2014 08:34

  EBOiR sprzedał swoje udziały w Lenteksie

 • 14.02.2014 07:40

  LENTEX SA rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki Gamrat Wykładziny Sp. z o.o.

 • 11.02.2014 15:27

  LENTEX SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ

 • 11.02.2014 15:20

  LENTEX SA uchwały podjęte przez NWZ 11.02.2014 r.

 • 07.02.2014 16:46

  LENTEX SA wstępne szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe spółki za rok 2013

 • 04.02.2014 14:37

  ZAKŁADY LENTEX SA Nabycie akcji spółki zależnej Gamrat

 • 29.01.2014 15:06

  Rekomendacje Millennium DM dla 24 spółek

 • 29.01.2014 09:05

  DM Banku BPS zaleca "kupuj" Lentex, cena docelowa 10 zł

 • 24.01.2014 16:57

  Lentex podniósł prognozę zysku netto w '14 do 13,67 mln zł z 11,77 mln zł wcześniej

 • 24.01.2014 16:41

  LENTEX SA podwyższenie prognozy wyników finansowych spółki na rok 2014

 • 23.01.2014 10:35

  ZAKŁADY LENTEX SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 • 23.01.2014 07:46

  Gamrat rozmawia o sprzedaży Gamrat Wykładziny z francuską firmą

 • 23.01.2014 07:41

  ZAKŁADY LENTEX SA podpisanie przez spółkę zależną Gamrat dokumentu dotyczącego realizacji transakcji sprzedaży spółki Gamrat Wykładziny

 • 09.01.2014 15:18

  LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej - informacja od spółki zależnej

 • 01.01.2014 20:48

  ZAKŁADY LENTEX SA Podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Gamrat Wykładziny" Sp. z o.o.

 • 23.12.2013 16:18

  ZAKŁADY LENTEX SA korekta raportu bieżącego nr 166/2013

 • 23.12.2013 15:18

  Lerg ogłosi wezwanie na 66 proc. akcji Plast-Boksu z ceną nie niższą niż 3 zł na akcję

 • 23.12.2013 14:57

  LENTEX SA zawarcie porozumień w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Plast-Box SA - informacja od spółki zależnej

 • 13.12.2013 15:25

  Lentex może wypłacić wysoką dywidendę za '13 - prezes

 • 18.11.2013 13:31

  Lentex podwyższa prognozę jednostkowego zysku netto w '13 do 15 mln zł

 • 18.11.2013 13:26

  LENTEX SA podwyższenie prognozy wyników finansowych spółki na rok 2013

 • 14.11.2013 09:41

  ZAKŁADY LENTEX SA korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku

 • 05.11.2013 06:00

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji spółki zależnej

 • 25.10.2013 16:59

  ZAKŁADY LENTEX SA powołanie członka zarządu

 • 16.10.2013 16:43

  ZAKŁADY LENTEX SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H

 • 16.10.2013 14:57

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ZAKŁADY LENTEX SA

 • 16.10.2013 10:24

  LENTEX SA wyniki finansowe GAMRAT SA za III kwartał 2013 r. oraz za 9 m-cy 2013 r.

 • 11.10.2013 20:53

  ZAKŁADY LENTEX SA zbycie akcji przez członka zarządu

 • 10.10.2013 22:12

  ING PTE ma 5,43 proc. akcji Lenteksu

 • 10.10.2013 22:10

  ZAKŁADY LENTEX SA przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 09.10.2013 15:14

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji spółki zależnej Gamrat

 • 09.10.2013 10:11

  LENTEX SA rejestracja w KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii H

 • 08.10.2013 08:35

  Gerflor zrezygnował z przejęcia udziałów w firmie Gamrat Wykładziny

 • 07.10.2013 21:00

  ZAKŁADY LENTEX SA podjęcie przez Gerflor decyzji o niekontynuowaniu prowadzonych rozmów

 • 07.10.2013 19:25

  ZAKŁADY LENTEX SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w kapitale zakładowym

 • 20.09.2013 09:14

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji spółki zależnej Gamrat

 • 18.09.2013 17:56

  ZAKŁADY LENTEX SA informacja o rezygnacji członka zarządu

 • 17.09.2013 15:48

  Spółka zależna Lenteksu podwyższa prognozę zysku netto w 2013 r. do 27,8 mln zł

 • 17.09.2013 15:09

  LENTEX SA prognoza wyników finansowych grupy kapitałowej Gamrat na rok 2013

 • 12.09.2013 13:53

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie porozumienia z Gerflor - informacja od spółki zależnej

 • 04.09.2013 14:31

  LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej - informacja od spółki zależnej

 • 04.09.2013 10:26

  LENTEX SA nabycie akcji spółki przez prezesa zarządu

 • 04.09.2013 07:40

  LENTEX SA podwyższenie kapitału zakładowego spółki

 • 30.08.2013 07:05

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 28.08.2013 21:09

  ZAKŁADY LENTEX SA rejestracja przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 27.08.2013 12:36

  ZAKŁADY LENTEX SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku