Lentex SA

skrót: LTX

Ostatnie notowanie z: 31.03.2020 15:18

Aktualny kurs7,54   1,89 %0,14 zł
Otwarcie7,400,00%
Minimum7,34-0,81%
Maksimum7,562,16%
Wolumen (szt.) 115801
Kurs odniesienia7,40
Widełki dolne6,66
Widełki górne8,14
Obroty (tyś. zł)858
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
12 5557,36
37 3707,34
35 2907,32
25 7007,30
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
7,562 650 1
7,584 285 3
7,602 980 2
7,68395 2
Producent elastycznych wykładzin mieszkaniowych i obiektowych z PVC oraz wiodący na rynku polskim producent włóknin. Firma dostarcza produktów zarówno branży motoryzacyjnej, sanitarno-higienicznej, technicznej, budowlanej, meblarskiej, odzieżowej, obuwniczej, ogrodniczej czy filtracyjnej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Sobik Leszekz Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k.13 894 90928,44%13 894 90931,60%
Paravita Holding Ltd.8 439 67317,27%8 439 67318,18%
Moska KrzysztofZWZ7 000 00014,33%7 000 00015,08%
Lentex SAwraz z Gamrat4 886 83510,00%4 886 83510,53%
NN OFEportfel4 799 0089,82%4 799 00810,34%

Kategoria • 30.03.2020 22:12

  LENTEX SA (10/2020) Zgoda Rady Nadzorczej na sprzedaż 835 443 sztuk akcji Gamrat

 • 30.03.2020 22:03

  LENTEX SA (9/2020) Korekta raportu bieżącego nr 9/2020

 • 27.03.2020 12:48

  Lentex planuje sprzedać 835.443 akcji swojej spółki zależnej Gamrat

 • 27.03.2020 12:29

  LENTEX SA (9/2020) Podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży 835 443 sztuk akcji Gamrat

 • 27.03.2020 08:13

  LENTEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 27.03.2020 08:04

  LENTEX SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 23.03.2020 15:42

  LENTEX SA (8/2020) Ocena wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki

 • 23.03.2020 14:41

  LENTEX SA (7/2020) Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

 • 27.02.2020 15:47

  LENTEX SA (6/2020) Szacunkowe wyniki za rok 2019

 • 24.02.2020 13:46

  LENTEX SA (5/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki

 • 24.02.2020 13:44

  WZ Lenteksu zdecydowało o utworzeniu 81,6 mln zł kapitału rezerwowego na skup akcji

 • 24.02.2020 13:27

  LENTEX SA (4/2020) Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 24.02.2020r.

 • 29.01.2020 11:52

  LENTEX SA (3/2020) Korekta raportu bieżącego nr 3/2020

 • 28.01.2020 14:00

  Akcjonariusze Lenteksu zdecydują 24 II o utworzeniu 81,6 mln zł kapitału rezerwowego na skup akcji

 • 28.01.2020 13:39

  LENTEX SA (3/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał

 • 17.01.2020 15:53

  Lentex rozważa kontynuację ogłoszonego programu skupu akcji własnych

 • 17.01.2020 15:31

  LENTEX SA (2/2020) Zamiar zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych

 • 15.01.2020 11:43

  LENTEX SA (1/2020) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 30.12.2019 12:04

  LENTEX SA (40/2019) Zawarcie umowy sprzedaży akcji Baltic Wood S.A.

 • 07.12.2019 11:50

  LENTEX SA (39/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 07.12.2019 11:45

  LENTEX SA (38/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 06.12.2019 14:32

  LENTEX SA (37/2019) Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

 • 06.12.2019 12:24

  LENTEX SA (36/2019) Wyrażenie zgody przez walne zgromadzenie Gamrat na zbycie posiadanego pakietu akcji Baltic Wood

 • 04.12.2019 13:30

  LENTEX SA (35/2019) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 04.12.2019 13:17

  LENTEX SA (34/2019) Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę

 • 04.12.2019 13:06

  LENTEX SA (33/2019) Nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonej przez Spółkę Oferty

 • 22.11.2019 11:00

  LENTEX SA (32/2019) Przedłużenie terminu na zawarcie umowy sprzedaży akcji Baltic Wood S.A. - informacja od spółki zależnej

 • 22.11.2019 08:06

  LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 20.11.2019 08:52

  Lentex chce skupić do 2,44 mln akcji własnych po cenie 10,5 zł za akcję

 • 20.11.2019 08:33

  LENTEX SA (31/2019) Oferta zakupu akcji własnych Spółki

 • 24.10.2019 13:58

  LENTEX SA (30/2019) Podjęcie decyzji o realizacji nabycia 2 442 917 sztuk akcji własnych

 • 16.10.2019 11:40

  LENTEX SA (29/2019) Zawarcie umowy sprzedaży 785 605 akcji Gamrat

 • 14.10.2019 23:53

  LENTEX SA (28/2019) Korekta raportu bieżącego nr 28/2019

 • 11.10.2019 19:54

  LENTEX SA (28/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 08.10.2019 15:53

  LENTEX SA (27/2019) Kontynuacja programu skupu akcji własnych

 • 03.10.2019 17:40

  LENTEX SA (26/2019) Odpowiedź na złożoną przez Lentex Ofertę sprzedaży akcji Gamrat

 • 01.10.2019 13:43

  LENTEX SA (25/2019) Śmierć Członka Rady Nadzorczej

 • 25.09.2019 10:51

  LENTEX SA (24/2019) Zgoda Rady Nadzorczej na sprzedaż 835 443 sztuk akcji Gamrat

 • 19.09.2019 13:38

  LENTEX SA (23/2019) Podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży 835 443 sztuk akcji Gamrat

 • 30.08.2019 08:06

  LENTEX SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 23.05.2019 08:28

  Lentex chce skupić do 2,44 mln akcji własnych po cenie 10,5 zł za akcję

 • 23.05.2019 07:47

  LENTEX SA (13/2019) Oferta zakupu akcji własnych Spółki

 • 22.05.2019 13:12

  LENTEX SA (12/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki

 • 21.05.2019 14:30

  LENTEX SA (11/2019) Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 21.05.2019r.

 • 18.04.2019 12:46

  Lentex skupi 2,44 mln akcji własnych po cenie 10,5 zł za akcję

 • 18.04.2019 12:33

  LENTEX SA (6/2019) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

 • 18.04.2019 12:30

  LENTEX SA (5/2019) Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze nabycia 5% akcji własnych. Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych.

 • 29.03.2019 13:35

  LENTEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 29.03.2019 13:31

  LENTEX SA (4/2019) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018

 • 29.03.2019 13:27

  LENTEX SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 29.03.2019 13:21

  LENTEX SA (3/2019) Korekta jednostkowego raportu rocznego za rok 2018

 • 29.03.2019 07:48

  LENTEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 29.03.2019 07:38

  LENTEX SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 23.01.2019 15:17

  LENTEX SA (2/2019) Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 21.01.2019 16:11

  LENTEX SA (1/2019) Rejestracja przez sąd zmiany w Statucie Spółki

 • 14.01.2019 15:36

  Lentex przewiduje w ‘19 wzrost przychodów, może zainwestować 25,5 mln zł w nową linię produkcyjną

 • 19.12.2018 16:11

  Lentex rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 19.12.2018 15:53

  LENTEX SA (19/2018) Przegląd opcji strategicznych w zakresie restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Lentex

 • 16.11.2018 07:55

  LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 16.10.2018 17:51

  LENTEX SA (18/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki

 • 16.10.2018 17:24

  LENTEX SA (11/2018) Korekta raportu bieżącego nr 11/2018

 • 16.10.2018 11:18

  WZ Lenteksu zdecydowało o utworzeniu 81,6 mln zł kapitału rezerwowego na buyback

 • 16.10.2018 11:04

  LENTEX SA (17/2018) Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 16.10.2018r.

 • 08.10.2018 14:42

  LENTEX SA (16/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki.

 • 18.09.2018 14:01

  Lentex planuje utworzyć kapitał rezerwowy na buyback w kwocie 81,6 mln zł

 • 18.09.2018 13:41

  LENTEX SA (15/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał

 • 31.08.2018 10:47

  LENTEX SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 31.08.2018 10:31

  LENTEX SA (14/2018) Korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2018 roku

 • 31.08.2018 07:59

  LENTEX SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 30.06.2018 06:46

  LENTEX SA (13/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 23.05.2018 16:35

  LENTEX SA (12/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki

 • 23.05.2018 15:38

  LENTEX SA (11/2018) Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 23.05.2018r.

 • 23.05.2018 14:31

  Lentex wypłaci 0,55 zł dywidendy na akcję

 • 23.05.2018 14:23

  LENTEX SA (10/2018) Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 18.05.2018 08:15

  LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 17.05.2018 13:52

  LENTEX SA (9/2018) Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Gamrat

 • 04.05.2018 12:59

  WZA Lenteksu ma upoważnić zarząd do skupu akcji własnych

 • 04.05.2018 12:20

  LENTEX SA (8/2018) Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

 • 30.04.2018 19:04

  LENTEX SA (7/2018) Szacunkowe wyniki za I kwartał 2018 roku

 • 26.04.2018 12:10

  LENTEX SA (6/2018) Żądanie umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 24.04.2018 16:25

  LENTEX SA (5/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał

 • 06.04.2018 08:51

  LENTEX SA (4/2018) Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

 • 03.04.2018 14:51

  LENTEX SA (3/2018) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 03.04.2018 13:17

  Zarząd Lenteksu rekomenduje wypłatę 0,55 zł dywidendy na akcję

 • 03.04.2018 13:11

  LENTEX SA (2/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017

 • 28.03.2018 17:08

  LENTEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 28.03.2018 17:06

  LENTEX SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 18.01.2018 13:27

  LENTEX SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 17.11.2017 07:46

  LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 30.10.2017 22:27

  LENTEX SA (24/2017) Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz banku PKO BP

 • 30.10.2017 17:10

  LENTEX SA (23/2017) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Millennium

 • 13.09.2017 15:13

  LENTEX SA (22/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 01.09.2017 12:18

  LENTEX SA (21/2017) Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

 • 31.08.2017 14:52

  LENTEX SA (20/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 31.08.2017 13:33

  LENTEX SA (19/2017) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 31.08.2017 07:57

  LENTEX SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 04.07.2017 22:43

  LENTEX SA (18/2017) Zakończenie realizacji inwestycji polegającej na uruchomieniu nowej linii technologicznej do produkcji włóknin

 • 01.06.2017 15:33

  LENTEX SA (17/2017) Informacje udzielone akcjonariuszowi Spółki poza walnym zgromadzeniem

 • 31.05.2017 12:51

  LENTEX SA (16/2017) Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Gamrat

 • 29.05.2017 13:30

  LENTEX SA (15/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki

 • 26.05.2017 14:03

  LENTEX SA (14/2017) Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.

 • 26.05.2017 08:17

  LENTEX SA (13/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 25.05.2017 16:24

  LENTEX SA (12/2017) Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 25.05.2017r.

 • 25.05.2017 13:01

  Akcjonariusze Lenteksu za wypłatą 0,5 zł dywidendy na akcję

 • 25.05.2017 12:55

  LENTEX SA (11/2017) Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 23.05.2017 15:16

  LENTEX SA (10/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 23.05.2017 15:02

  LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 23.05.2017 14:47

  LENTEX SA (9/2017) Korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku

 • 19.05.2017 09:35

  LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 19.05.2017 09:29

  LENTEX SA (8/2017) Korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku

 • 19.05.2017 07:44

  LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 28.04.2017 21:43

  LENTEX SA (7/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał

 • 26.04.2017 13:43

  LENTEX SA (6/2017) Powołanie Członków Zarządu na kolejną wspólną kadencję

 • 26.04.2017 13:37

  LENTEX SA (5/2017) Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

 • 29.03.2017 08:13

  Zarząd Lenteksu rekomenduje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję

 • 29.03.2017 08:06

  LENTEX SA (4/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016

 • 17.03.2017 07:53

  LENTEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.03.2017 07:50

  LENTEX SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 16.02.2017 13:39

  LENTEX SA (3/2017) Aktualizacja informacji na temat realizacji inwestycji polegającej na uruchomieniu nowej linii technologicznej do produkcji włóknin

 • 11.01.2017 16:02

  LENTEX SA (2/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 02.01.2017 14:42

  LENTEX SA (1/2017) Uzupełnienie zawiadomienia o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

 • 19.12.2016 13:59

  LENTEX SA (41/2016) Umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW

 • 09.12.2016 17:53

  GPW przeprowadzi po sesji 16 grudnia rewizję roczną portfela WIGdiv

 • 09.12.2016 15:46

  LENTEX SA (40/2016) Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki

 • 08.12.2016 15:58

  LENTEX SA (39/2016) Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

 • 07.12.2016 14:25

  LENTEX SA (38/2016) Umorzenie akcji własnych oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu "Lentex" S.A.

 • 25.11.2016 11:04

  LENTEX SA (37/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki

 • 25.11.2016 10:12

  LENTEX SA (36/2016) Zakończenie programu skupu akcji własnych Spółki

 • 22.11.2016 19:26

  LENTEX SA (35/2016) Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 22.11.2016r.

 • 14.11.2016 07:54

  LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 26.10.2016 14:11

  LENTEX SA (34/2016) Powołanie Członka Zarządu

 • 25.10.2016 16:45

  LENTEX SA (33/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał

 • 13.10.2016 11:56

  LENTEX SA (32/2016) Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki

 • 13.10.2016 11:29

  LENTEX SA (31/2016) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 13.10.2016 09:34

  LENTEX SA (30/2016) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 12.10.2016 17:44

  LENTEX SA (29/2016) Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki

 • 12.10.2016 17:27

  LENTEX SA (28/2016) Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę

 • 12.10.2016 16:53

  LENTEX SA (27/2016) Nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonego przez Spółkę wezwania

 • 10.10.2016 14:23

  Lentex kupił w wezwaniu 5.428.707 akcji własnych

 • 02.09.2016 17:04

  Fundusze AvivaTFI zeszły poniżej 5 proc. głosów w akcjonariacie Lenteksu

 • 02.09.2016 16:25

  LENTEX SA (26/2016) Zmniejszenie udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.

 • 02.09.2016 16:05

  LENTEX SA (25/2016) Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki

 • 02.09.2016 15:57

  Lentex wzywa do sprzedaży 5.428.707 akcji własnych po 10,5 zł za szt.

 • 31.08.2016 21:17

  LENTEX SA (24/2016) Zamknięcie lokaty

 • 30.08.2016 08:03

  LENTEX SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 24.08.2016 15:01

  LENTEX SA (23/2016) Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych

 • 24.08.2016 10:14

  Lentex chce ogłosić wezwanie na 10 proc. akcji własnych po 10,5 zł

 • 24.08.2016 09:59

  LENTEX SA (22/2016) Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych

 • 19.08.2016 05:03

  LENTEX SA (21/2016) Zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty

 • 16.08.2016 15:41

  LENTEX SA (20/2016) Informacja o rezygnacji Członka Zarządu

 • 04.08.2016 21:49

  LENTEX SA (19/2016) Zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty

 • 01.08.2016 15:13

  Tebesa kupiła w wezwaniu 63,32 proc. Novity

 • 26.07.2016 19:13

  Tebesa będzie kupować akcje Novity należące do Lenteksu po 53 zł (opis)

 • 26.07.2016 19:01

  LENTEX SA (18/2016) Zawarcie umowy sprzedaży posiadanego przez Lentex pakietu akcji Novity

 • 26.07.2016 16:53

  Tebesa będzie kupować akcje Novity należące do Lenteksu po 53 zł

 • 25.07.2016 18:23

  LENTEX SA (17/2016) Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na sprzedaż posiadanego przez Lentex pakietu akcji Novity

 • 22.07.2016 22:52

  LENTEX SA (16/2016) Zawarcie aneksu do umowy znaczącej kredytu inwestycyjnego

 • 22.06.2016 18:16

  Tebesa podnosi cenę w wezwaniu na Novitę do 53,51 zł

 • 21.06.2016 18:41

  Tebesa podnosi cenę w wezwaniu na Novitę do 53,51 zł

 • 10.06.2016 12:40

  LENTEX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki

 • 07.06.2016 14:36

  LENTEX SA Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 07.06.2016r.

 • 07.06.2016 14:20

  Akcjonariusze Lenteksu za wypłatą 0,45 zł dywidendy na akcję

 • 07.06.2016 14:12

  LENTEX SA Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 07.06.2016 10:13

  Tebesa wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Novity (opis)

 • 07.06.2016 09:58

  Tebesa wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Novity

 • 07.06.2016 08:55

  Vaporjet ogłosi wezwanie na Novitę możliwie szybko, nie później niż do 30 VI 2016 r.

 • 07.06.2016 08:11

  LENTEX SA Zawarcie z Vaporjet umowy związanej z transakcją sprzedaży posiadanego przez Lentex pakietu akcji Novity

 • 30.05.2016 14:27

  LENTEX SA Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Gamrat

 • 25.05.2016 11:21

  LENTEX SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 13.05.2016 08:02

  LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 11.05.2016 20:16

  LENTEX SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał

 • 05.05.2016 18:03

  LENTEX SA Zmniejszenie udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.

 • 28.04.2016 23:37

  LENTEX SA Rekomendacja Zarządu spółki zależnej Gamrat w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

 • 25.04.2016 21:38

  Vaporjet może ogłosić wezwanie na 100 proc. Novity, Lentex chce sprzedać swój pakiet

 • 25.04.2016 20:50

  LENTEX SA Podjęcie decyzji o rozpoczęciu negocjacji w sprawie sprzedaży posiadanego przez Lentex pakietu akcji Novity

 • 12.04.2016 16:43

  LENTEX SA Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

 • 04.04.2016 09:22

  Zarząd Lenteksu rekomenduje wypłatę 0,45 zł dywidendy na akcję

 • 04.04.2016 09:14

  LENTEX SA Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015

 • 18.03.2016 07:52

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 07:44

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.01.2016 14:32

  ZAKŁADY LENTEX SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 15.01.2016 22:16

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie umowy znaczącej kredytu inwestycyjnego

 • 04.01.2016 18:13

  ZAKŁADY LENTEX SA Umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW

 • 28.12.2015 23:21

  ZAKŁADY LENTEX SA Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.

 • 23.12.2015 12:12

  ZAKŁADY LENTEX SA Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w "Lentex" S.A. o co najmniej 2%

 • 22.12.2015 14:53

  ZAKŁADY LENTEX SA Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.

 • 22.12.2015 11:12

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki

 • 21.12.2015 21:12

  ZAKŁADY LENTEX SA Umorzenie akcji własnych oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu "Lentex" S.A.

 • 11.12.2015 13:02

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie przez spółkę zależną Gamrat umowy zakupu 100% akcji Baltic Wood S.A.

 • 10.12.2015 15:07

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie przez Lentex umowy obejmującej zakup linii technologicznej do produkcji włóknin typu spunlace

 • 10.12.2015 12:44

  ZAKŁADY LENTEX SA Podjęcie przez NWZ Gamrat uchwały w sprawie zgody na zakup 100% akcji Baltic Wood S.A.

 • 03.12.2015 16:32

  ZAKŁADY LENTEX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki

 • 02.12.2015 16:18

  Gamrat z grupy Lentex ma przedwstępną umowę zakupu Baltic Wood za 23 mln zł

 • 02.12.2015 16:07

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie przez spółkę zależną Gamrat przedwstępnej umowy zakupu 100% akcji Baltic Wood S.A.

 • 30.11.2015 12:19

  ZAKŁADY LENTEX SA Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 30.11.2015r.

 • 30.11.2015 10:37

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie transakcji nabycia akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

 • 20.11.2015 10:08

  ZAKŁADY LENTEX SA Informacja o rezygnacji Prezesa Zarządu spółki zależnej Gamrat ze skutkiem na dzień 30 listopada 2015 roku

 • 13.11.2015 17:25

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 12.11.2015 17:00

  Spółka z grupy Lentex chce kupić producenta podłóg drewnianych

 • 12.11.2015 16:49

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie przez spółkę zależną Gamrat listu intencyjnego w sprawie zakupu 100% akcji Baltic Wood S.A.

 • 03.11.2015 17:18

  ZAKŁADY LENTEX SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał

 • 29.10.2015 14:51

  ZAKŁADY LENTEX SA Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu

 • 28.10.2015 09:38

  ZAKŁADY LENTEX SA Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu

 • 23.10.2015 11:58

  Lentex negocjuje z instytucjami finansowymi warunki finansowania inwestycji

 • 01.10.2015 10:27

  ZAKŁADY LENTEX SA Nabycie akcji Spółki przez Członka Zarządu

 • 28.09.2015 10:13

  ZAKŁADY LENTEX SA Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu

 • 18.09.2015 08:44

  ZAKŁADY LENTEX SA Podjęcie przez Radę Nadzorczą decyzji o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji

 • 10.09.2015 13:40

  Lentex chce zainwestować 50,3 mln zł w nową linię produkcyjną

 • 10.09.2015 13:18

  ZAKŁADY LENTEX SA Podjęcie przez Zarząd decyzji o zamiarze przystąpienia do realizacji w Spółce inwestycji polegającej na uruchomieniu nowej linii technologicznej do produkcji włóknin

 • 08.09.2015 14:04

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie transakcji nabycia akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

 • 07.09.2015 13:27

  ZAKŁADY LENTEX SA Przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.

 • 28.08.2015 17:10

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 14.07.2015 12:20

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie transakcji nabycia akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

 • 13.07.2015 11:09

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie transakcji nabycia akcji Spółki przez Prezesa Zarządu

 • 02.07.2015 12:50

  Novita wypłaci dodatkową dywidendę w wysokości 4 zł na akcję

 • 29.06.2015 13:49

  ZAKŁADY LENTEX SA Zakup akcji Spółki przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej

 • 26.06.2015 10:29

  ZAKŁADY LENTEX SA Wypłata dywidendy - zmiana ilości akcji objętych dywidendą

 • 25.06.2015 16:35

  ZAKŁADY LENTEX SA Tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez ZWZ Spółki w dniu 26 maja 2015 roku

 • 18.06.2015 17:31

  ZAKŁADY LENTEX SA Podpisanie aneksu do umowy pożyczki ze spółką zależną Gamrat

 • 11.06.2015 12:29

  Lentex chce by Novita wypłaciła 4 zł dywidendy na akcję

 • 11.06.2015 12:09

  ZAKŁADY LENTEX SA Wystąpienie z żądaniem umieszczenia w porządku obrad NWZ spółki zależnej Novita S.A. sprawy obejmującej wypłatę dywidendy

 • 29.05.2015 11:20

  ZAKŁADY LENTEX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki

 • 28.05.2015 11:03

  ZAKŁADY LENTEX SA Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu

 • 28.05.2015 10:31

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku ze sprzedażą 350 000 akcji własnych przez Spółkę

 • 28.05.2015 09:50

  ZAKŁADY LENTEX SA Sprzedaż 350 000 akcji własnych

 • 26.05.2015 16:50

  ZAKŁADY LENTEX SA Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 26.05.2015r.

 • 26.05.2015 16:26

  ZAKŁADY LENTEX SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 26.05.2015 16:21

  Lentex wypłaci 0,4 zł dywidendy na akcję za '14

 • 26.05.2015 16:15

  ZAKŁADY LENTEX SA Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 25.05.2015 20:46

  ZAKŁADY LENTEX SA Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w "Lentex" S.A.

 • 21.05.2015 13:52

  Gamrat kupi od Lenteksu 20 proc. swoich akcji za 26,4 mln zł

 • 21.05.2015 13:36

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie ze spółką zależną Gamrat umowy sprzedaży akcji Gamrat

 • 15.05.2015 08:23

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 12.05.2015 08:41

  ZAKŁADY LENTEX SA Korekta raportu bieżącego nr 19/2015

 • 30.04.2015 17:02

  ZAKŁADY LENTEX SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał

 • 29.04.2015 21:44

  ZAKŁADY LENTEX SA Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

 • 29.04.2015 21:24

  ZAKŁADY LENTEX SA Umorzenie akcji własnych spółki zależnej Gamrat oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego

 • 20.04.2015 13:52

  ZAKŁADY LENTEX SA Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Gamrat oraz inne uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Gamrat

 • 09.04.2015 09:13

  Lentex chce wypłacić 0,4 zł dywidendy na akcję za '14

 • 09.04.2015 09:05

  ZAKŁADY LENTEX SA Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014

 • 02.04.2015 21:36

  ZAKŁADY LENTEX SA Rekomendacja Zarządu spółki zależnej Gamrat w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014

 • 02.04.2015 16:04

  ZAKŁADY LENTEX SA Zmiana kryterium uznania umowy znaczącej oraz aktywów o znacznej wartości

 • 31.03.2015 10:35

  ZAKŁADY LENTEX SA Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.

 • 25.03.2015 15:29

  Lentex zdecydował, że nie będzie się łączyć z Novitą

 • 25.03.2015 15:06

  ZAKŁADY LENTEX SA Decyzja o zaprzestaniu kontynuowania procesu połączenia ze spółką zależną Novita SA

 • 23.03.2015 16:55

  ZAKŁADY LENTEX SA Opinia Rady Nadzorczej w sprawie realizacji procesu połączenia ze spółką zależną "Novita" S.A.

 • 23.03.2015 16:17

  ZAKŁADY LENTEX SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej Gamrat

 • 20.03.2015 08:37

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 18.03.2015 09:53

  Millennium DM podnosi cenę docelową Lenteksu do 13,26 zł

 • 06.03.2015 15:51

  ZAKŁADY LENTEX SA Wstępne jednostkowe wyniki finansowe spółki zależnej Gamrat za rok 2014

 • 05.03.2015 14:52

  ZAKŁADY LENTEX SA Przeprowadzenie wyceny akcji Lentex SA i Novita SA oraz otrzymanie rekomendacji dotyczącej parytetu wymiany akcji dla potrzeb połączenia obu spółek. Decyzja Zarządu Lentex o dokonaniu oceny zasadności dalszej realizacji połączenia.

 • 05.03.2015 14:07

  ZAKŁADY LENTEX SA Informacja o rezygnacji Prezesa Zarządu spółki zależnej Gamrat ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2015 roku

 • 27.02.2015 13:32

  ZAKŁADY LENTEX SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Gamrat

 • 30.01.2015 16:30

  ZAKŁADY LENTEX SA Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej Gamrat

 • 23.01.2015 16:37

  ZAKŁADY LENTEX SA Zakup akcji Spółki przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu oraz Członkiem Rady Nadzorczej

 • 16.01.2015 16:00

  ZAKŁADY LENTEX SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zależnej Gamrat celem umorzenia akcji własnych Gamrat

 • 13.01.2015 14:56

  ZAKŁADY LENTEX SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 11.12.2014 13:45

  Lentex podniósł prognozę zysku netto w '14 do 19,05 mln zł z 17 mln zł wcześniej

 • 11.12.2014 13:37

  ZAKŁADY LENTEX SA podwyższenie prognozy wyników finansowych spółki na rok 2014

 • 04.12.2014 12:42

  ZAKŁADY LENTEX SA zmniejszenie udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów

 • 02.12.2014 11:50

  LENTEX SA zawarcie ze spółką zależną Gamrat umowy sprzedaży akcji Gamrat

 • 02.12.2014 07:40

  ZAKŁADY LENTEX SA zbycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej

 • 28.11.2014 07:47

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonego wezwania

 • 28.11.2014 07:47

  ZAKŁADY LENTEX SA zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji spółki w związku z nabyciem akcji własnych przez spółkę

 • 25.11.2014 15:33

  ZAKŁADY LENTEX SA zamiar wprowadzenia zmian w istniejącym w spółce programie motywacyjnym.

 • 19.11.2014 16:46

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 19.11.2014 16:15

  ZAKŁADY LENTEX SA korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku

 • 14.11.2014 08:17

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 13.11.2014 16:19

  ZAKŁADY LENTEX SA pozytywne zaopiniowanie przez radę nadzorczą zamiaru połączenia ze spółką zależną

 • 06.11.2014 16:37

  Akcjonariusz Novity ponownie chce wypłaty 8,53 zł dywidendy

 • 04.11.2014 13:07

  ZAKŁADY LENTEX SA zakończenie negocjacji w sprawie połączenia ze spółką zależną "Novita" S.A.

 • 24.10.2014 09:56

  ZAKŁADY LENTEX SA wyniki finansowe spółki zależnej Gamrat za 9 miesięcy 2014 r.

 • 24.10.2014 09:04

  LENTEX S.A. - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

 • 17.10.2014 13:19

  ZAKŁADY LENTEX SA ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki

 • 17.10.2014 13:04

  Lentex wezwał do sprzedaży 6 mln akcji własnych po cenie 9,75 zł za akcję

 • 16.10.2014 09:27

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy pożyczki ze spółką zależną Gamrat

 • 16.10.2014 08:00

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 14.10.2014 14:09

  ZAKŁADY LENTEX SA - nabycie akcji przez spółkę zależną

 • 13.10.2014 13:49

  ZAKŁADY LENTEX SA podjęcie przez Radę Nadzorczą Lentex decyzji związanych z realizacją Porozumienia zawartego ze spółką zależną Gamrat

 • 13.10.2014 13:31

  ZAKŁADY LENTEX SA uzyskanie przez Gamrat zgody Rady Nadzorczej na udzielenie Lentex pożyczki z przeznaczeniem na zakup akcji własnych

 • 13.10.2014 12:55

  ZAKŁADY LENTEX SA uchwały podjęte przez NWZ Gamrat w związku z realizacją porozumienia

 • 13.10.2014 08:54

  Lentex podniósł prognozę zysku netto w '14 do 17 mln zł z 15 mln zł wcześniej

 • 13.10.2014 08:47

  ZAKŁADY LENTEX SA - podwyższenie prognozy wyników finansowych spółki na rok 2014

 • 07.10.2014 13:50

  ZAKŁADY LENTEX SA - zawarcie porozumienia w sprawie współpracy ze spółką zależną

 • 03.10.2014 14:57

  LENTEX SA rozpoczęcie negocjacji w sprawie połączenia ze spółką zależną Novita SA

 • 03.10.2014 09:12

  ZAKŁADY LENTEX SA oświadczenie członka zarządu o możliwości wystąpienia konfliktu interesów

 • 02.10.2014 18:11

  LENTEX SA uzyskanie zgody na częściowe zwolnienie zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na akcjach Gamrat

 • 01.10.2014 16:27

  LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 25.09.2014 16:24

  LENTEX SA uzyskanie przez Gamrat zgody na udzielenie Lentex pożyczki z przeznaczeniem na zakup akcji własnych

 • 19.09.2014 14:40

  ZAKŁADY LENTEX SA korekta raportu bieżącego nr 67/2014

 • 18.09.2014 08:58

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 17.09.2014 17:57

  Lentex chce się połączyć z Novitą

 • 17.09.2014 16:53

  ZAKŁADY LENTEX SA podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną "Novita" S.A.

 • 09.09.2014 08:35

  ZAKŁADY LENTEX SA zwołanie NWZ spółki zależnej Gamrat

 • 04.09.2014 16:21

  LENTEX SA zawarcie pomiędzy Lentex a Gamrat Porozumienia w sprawie wezwania na sprzedaż akcji własnych Lentex oraz zasad jego finansowania

 • 03.09.2014 15:08

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 29.08.2014 16:22

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umów sprzedaży udziałów w spółce PLAST-DACH - informacja od spółki zależnej

 • 29.08.2014 08:31

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 28.08.2014 16:41

  LENTEX SA podpisanie aneksu do umowy znaczącej - informacja od spółki zależnej

 • 27.08.2014 12:38

  LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 25.08.2014 13:00

  Grupa Lentex chce ogłosić wezwanie na 6 mln akcji własnych po 9,75 zł za akcję

 • 25.08.2014 12:46

  ZAKŁADY LENTEX SA żądanie zwołania NWZ Gamrat z punktem porządku obrad obejmującym upoważnienie do nabycia akcji Lentex w drodze wezwania

 • 20.08.2014 15:09

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 13.08.2014 14:43

  LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 06.08.2014 13:52

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 30.07.2014 16:11

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 23.07.2014 15:59

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 23.07.2014 08:18

  Lentex podniósł prognozę zysku netto w '14 do 15,05 mln zł z 13,67 mln zł wcześniej

 • 23.07.2014 08:11

  ZAKŁADY LENTEX SA Podwyższenie prognozy wyników finansowych na rok 2014

 • 14.07.2014 14:33

  OFE Pocztylion wyszedł z akcjonariatu Novity

 • 14.07.2014 11:11

  LENTEX SA wyniki finansowe spółki zależnej Gamrat za 6 miesięcy 2014 r.

 • 09.07.2014 12:42

  Akcjonariusz Novity chce wypłaty 8,53 zł dywidendy nadzwyczajnej

 • 07.07.2014 15:00

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie 739.652 akcji spółki Novita w ramach ogłoszonego Wezwania

 • 07.07.2014 14:37

  Lentex kupił w wezwaniu 739.652 akcje Novity

 • 03.07.2014 07:57

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 01.07.2014 13:04

  Walne Novity nie przegłosowało kolejnej dywidendy, spełnił się warunek wezwania Lenteksu

 • 01.07.2014 08:16

  ZAKŁADY LENTEX SA informacja o ziszczeniu się warunków pod którymi zostało ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Novita

 • 30.06.2014 07:38

  ZAKŁADY LENTEX SA podpisanie aneksu do umowy znaczącej - informacja od spółki zależnej

 • 27.06.2014 11:54

  ZAKŁADY LENTEX SA podział zysku netto spółki zależnej Gamrat za rok obrotowy 2013 - wypłata dywidendy

 • 18.06.2014 17:38

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 11.06.2014 12:12

  LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 06.06.2014 11:04

  Janusz Piczak odpowie na wezwania ogłoszone przez Lentex na Novitę

 • 04.06.2014 15:50

  LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 03.06.2014 11:59

  ZWZ Novity zdecyduje o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję za '13

 • 28.05.2014 13:19

  LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 27.05.2014 14:39

  ZAKŁADY LENTEX SA zgoda prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji spółki "Novita" S.A.

 • 22.05.2014 15:51

  LENTEX SA umorzenie akcji własnych w KDPW

 • 21.05.2014 15:46

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 16.05.2014 16:09

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 16.05.2014 15:49

  LENTEX SA korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r.

 • 15.05.2014 15:17

  LENTEX SA ustanowienie hipoteki na rzecz Banku Millennium

 • 15.05.2014 00:50

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 14.05.2014 16:39

  ZAKŁADY LENTEX SA zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji spółki w związku z umorzeniem akcji własnych spółki

 • 14.05.2014 14:29

  LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 12.05.2014 08:40

  LENTEX SA ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz Banku Millennium

 • 07.05.2014 15:18

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 30.04.2014 13:45

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty - informacja od spółki zależnej

 • 30.04.2014 12:01

  Gamrat podpisał umowę sprzedaży Gamrat Wykładziny za 92,4 mln zł

 • 30.04.2014 11:48

  LENTEX SA zawarcie umowy sprzedaży 100% udziałów w Gamrat Wykładziny Sp. z o.o. - informacja od spółki zależnej

 • 29.04.2014 15:05

  Akcjonariusz Novity chce wypłaty nadzwyczajnej dywidendy, by zapobiec przejęciu

 • 29.04.2014 13:55

  LENTEX SA ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Novita

 • 29.04.2014 13:43

  Lentex wezwał do sprzedaży 33 proc. akcji Novity po 35 zł za akcję (opis)

 • 29.04.2014 13:31

  Lentex wezwał do sprzedaży 33 proc. akcji Novity po 35 zł za akcję

 • 28.04.2014 13:09

  LENTEX SA zmiana warunków wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Novita

 • 24.04.2014 07:43

  ZAKŁADY LENTEX SA korekta raportu bieżącego nr 25/2014

 • 24.04.2014 07:42

  ZAKŁADY LENTEX SA korekta raportu bieżącego nr 31/2014

 • 23.04.2014 11:21

  PKO BP, PZU, Dom Development i AB wśród top picków Millennium DM na kwiecień

 • 18.04.2014 10:56

  ZAKŁADY LENTEX SA wykaz akcjonariuszy

 • 17.04.2014 17:42

  LENTEX SA powołanie członków zarządu

 • 17.04.2014 16:38

  LENTEX SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 17.04.2014 16:09

  ZAKŁADY LENTEX SA wypłata dywidendy - decyzja ZWZ

 • 17.04.2014 15:26

  Lentex wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję za '13

 • 17.04.2014 15:21

  ZAKŁADY LENTEX SA Uchwały podjęte przez ZWZ spółki w dniu 17.04.2014 r.

 • 17.04.2014 14:57

  LENTEX SA wyrażenie przez rade nadzorczą zgody na ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Novita

 • 17.04.2014 11:10

  ZAKŁADY LENTEX SA pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

 • 17.04.2014 10:44

  ZAKŁADY LENTEX SA powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 17.04.2014 10:36

  ZAKŁADY LENTEX SA przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 17.04.2014 09:13

  Lentex zamierza ogłosić wezwanie na Novitę, cena za akcję 35 zł

 • 17.04.2014 09:00

  ZAKŁADY LENTEX SA podjęcie przez zarząd decyzji o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Novita

 • 15.04.2014 16:09

  ZAKŁADY LENTEX SA Wyniki finansowe spółki zależnej Gamrat oraz Gamrat Wykładziny za I kwartał 2014 r.

 • 10.04.2014 15:50

  Trigon DM wytypował 12 spółek wartych zainteresowania w kwietniu

 • 01.04.2014 07:49

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji spółki przez prezesa zarządu

 • 14.03.2014 16:16

  ZAKŁADY LENTEX SA tekst jednolity statutu z uwzględnieniem zmian chwalonych przez NWZA spółki w dniu 11 lutego 2014 roku

 • 11.03.2014 08:56

  Zarząd Lenteksu rekomenduje wypłatę 0,35 zł dywidendy na akcję za '13

 • 11.03.2014 08:48

  LENTEX SA rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013

 • 05.03.2014 16:13

  ZAKŁADY LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej - informacja od spółki zależnej

 • 28.02.2014 12:23

  ZAKŁADY LENTEX SA Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w zakładach "Lentex" S.A.

 • 28.02.2014 07:49

  ZAKŁADY LENTEX SA Odwołanie członka rady nadzorczej

 • 24.02.2014 17:57

  ZAKŁADY LENTEX SA zmniejszenie udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki.

 • 19.02.2014 08:34

  EBOiR sprzedał swoje udziały w Lenteksie

 • 14.02.2014 07:40

  LENTEX SA rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki Gamrat Wykładziny Sp. z o.o.

 • 11.02.2014 15:27

  LENTEX SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ

 • 11.02.2014 15:20

  LENTEX SA uchwały podjęte przez NWZ 11.02.2014 r.

 • 07.02.2014 16:46

  LENTEX SA wstępne szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe spółki za rok 2013

 • 04.02.2014 14:37

  ZAKŁADY LENTEX SA Nabycie akcji spółki zależnej Gamrat

 • 29.01.2014 15:06

  Rekomendacje Millennium DM dla 24 spółek

 • 29.01.2014 09:05

  DM Banku BPS zaleca "kupuj" Lentex, cena docelowa 10 zł

 • 24.01.2014 16:57

  Lentex podniósł prognozę zysku netto w '14 do 13,67 mln zł z 11,77 mln zł wcześniej

 • 24.01.2014 16:41

  LENTEX SA podwyższenie prognozy wyników finansowych spółki na rok 2014

 • 23.01.2014 10:35

  ZAKŁADY LENTEX SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 • 23.01.2014 07:46

  Gamrat rozmawia o sprzedaży Gamrat Wykładziny z francuską firmą

 • 23.01.2014 07:41

  ZAKŁADY LENTEX SA podpisanie przez spółkę zależną Gamrat dokumentu dotyczącego realizacji transakcji sprzedaży spółki Gamrat Wykładziny

 • 09.01.2014 15:18

  LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej - informacja od spółki zależnej

 • 01.01.2014 20:48

  ZAKŁADY LENTEX SA Podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Gamrat Wykładziny" Sp. z o.o.

 • 23.12.2013 16:18

  ZAKŁADY LENTEX SA korekta raportu bieżącego nr 166/2013

 • 23.12.2013 15:18

  Lerg ogłosi wezwanie na 66 proc. akcji Plast-Boksu z ceną nie niższą niż 3 zł na akcję

 • 23.12.2013 14:57

  LENTEX SA zawarcie porozumień w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Plast-Box SA - informacja od spółki zależnej

 • 13.12.2013 15:25

  Lentex może wypłacić wysoką dywidendę za '13 - prezes

 • 18.11.2013 13:31

  Lentex podwyższa prognozę jednostkowego zysku netto w '13 do 15 mln zł

 • 18.11.2013 13:26

  LENTEX SA podwyższenie prognozy wyników finansowych spółki na rok 2013

 • 14.11.2013 09:41

  ZAKŁADY LENTEX SA korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku

 • 05.11.2013 06:00

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji spółki zależnej

 • 25.10.2013 16:59

  ZAKŁADY LENTEX SA powołanie członka zarządu

 • 16.10.2013 16:43

  ZAKŁADY LENTEX SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H

 • 16.10.2013 14:57

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ZAKŁADY LENTEX SA

 • 16.10.2013 10:24

  LENTEX SA wyniki finansowe GAMRAT SA za III kwartał 2013 r. oraz za 9 m-cy 2013 r.

 • 11.10.2013 20:53

  ZAKŁADY LENTEX SA zbycie akcji przez członka zarządu

 • 10.10.2013 22:12

  ING PTE ma 5,43 proc. akcji Lenteksu

 • 10.10.2013 22:10

  ZAKŁADY LENTEX SA przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów

 • 09.10.2013 15:14

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji spółki zależnej Gamrat

 • 09.10.2013 10:11

  LENTEX SA rejestracja w KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii H

 • 08.10.2013 08:35

  Gerflor zrezygnował z przejęcia udziałów w firmie Gamrat Wykładziny

 • 07.10.2013 21:00

  ZAKŁADY LENTEX SA podjęcie przez Gerflor decyzji o niekontynuowaniu prowadzonych rozmów

 • 07.10.2013 19:25

  ZAKŁADY LENTEX SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w kapitale zakładowym

 • 20.09.2013 09:14

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji spółki zależnej Gamrat

 • 18.09.2013 17:56

  ZAKŁADY LENTEX SA informacja o rezygnacji członka zarządu

 • 17.09.2013 15:48

  Spółka zależna Lenteksu podwyższa prognozę zysku netto w 2013 r. do 27,8 mln zł

 • 17.09.2013 15:09

  LENTEX SA prognoza wyników finansowych grupy kapitałowej Gamrat na rok 2013

 • 12.09.2013 13:53

  ZAKŁADY LENTEX SA Zawarcie porozumienia z Gerflor - informacja od spółki zależnej

 • 04.09.2013 14:31

  LENTEX SA zawarcie umowy znaczącej - informacja od spółki zależnej

 • 04.09.2013 10:26

  LENTEX SA nabycie akcji spółki przez prezesa zarządu

 • 04.09.2013 07:40

  LENTEX SA podwyższenie kapitału zakładowego spółki

 • 30.08.2013 07:05

  ZAKŁADY LENTEX SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 28.08.2013 21:09

  ZAKŁADY LENTEX SA rejestracja przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 27.08.2013 12:36

  ZAKŁADY LENTEX SA zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku

 • 26.08.2013 12:11

  ZAKŁADY LENTEX SA uchwały podjęte przez NWZ spółki zależnej Gamrat S.A. w dniu 26.08.2013 r.

 • 26.08.2013 11:10

  Lentex podwyższa prognozę jednostkowego zysku netto w '13 do 13,1 mln zł

 • 26.08.2013 11:00

  ZAKŁADY LENTEX SA podwyższenie prognozy wyników finansowych na rok 2013

 • 21.08.2013 10:05

  Millennium DM rekomenduje "kupuj" Lentex, cena docelowa 8,3 zł

 • 20.08.2013 06:14

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji spółki zależnej

 • 12.08.2013 15:35

  ZAKŁADY LENTEX SA zgłoszenie przez spółkę umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad NWZ Gamrat

 • 08.08.2013 00:14

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji własnych

 • 31.07.2013 06:11

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji własnych

 • 29.07.2013 20:37

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji własnych

 • 29.07.2013 06:11

  ZAKŁADY LENTEX SA ustanowienie hipoteki na rzecz Banku Millennium

 • 29.07.2013 06:05

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji własnych

 • 26.07.2013 14:11

  ZAKŁADY LENTEX SA informacja dot. zwołania NWZ spółki zależnej Gamrat

 • 25.07.2013 19:53

  LENTEX SA nabycie akcji własnych

 • 24.07.2013 21:27

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji własnych

 • 23.07.2013 19:18

  LENTEX SA nabycie akcji własnych

 • 23.07.2013 16:28

  ZAKŁADY LENTEX SA - nabycie akcji spółki zależnej Gamrat

 • 22.07.2013 21:22

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji własnych

 • 22.07.2013 21:21

  ZAKŁADY LENTEX SA ustanowienie zastawu rejestrowego

 • 22.07.2013 06:08

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji własnych

 • 19.07.2013 09:56

  ZAKŁADY LENTEX SA - wyniki finansowe GAMRAT S.A. za II kwartał 2013 r.

 • 19.07.2013 09:05

  ZAKŁADY LENTEX SA - ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz Banku Millennium

 • 19.07.2013 06:08

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji własnych

 • 18.07.2013 06:17

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji własnych

 • 17.07.2013 14:36

  ZAKŁADY LENTEX SA - zawarcie listu intencyjnego

 • 16.07.2013 19:01

  ZAKŁADY LENTEX SA - nabycie akcji własnych

 • 16.07.2013 13:19

  ZAKŁADY LENTEX SA - nabycie akcji spółki przez członka rady nadzorczej

 • 15.07.2013 20:58

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji własnych

 • 15.07.2013 09:45

  ZAKŁADY LENTEX SA - nabycie akcji spółki przez członka rady nadzorczej

 • 13.07.2013 21:01

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji własnych

 • 12.07.2013 11:26

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji spółki przez członka rady nadzorczej

 • 11.07.2013 21:55

  ZAKŁADY LENTEX SA nabycie akcji własnych

 • 10.07.2013 23:39

  ZAKŁADY LENTEX SA Nabycie akcji własnych

 • 09.07.2013 22:37<