Grupa Lotos SA

skrót: LTS

Ostatnie notowanie z: 15.10.2019 17:02

Aktualny kurs91,54   -0,72 %-0,66 zł
Otwarcie92,760,61%
Minimum91,50-0,76%
Maksimum92,900,76%
Wolumen (szt.) 126462
Kurs odniesienia92,20
Widełki dolne83,50
Widełki górne102
Obroty (tyś. zł)11602
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
174391,44
22 04591,42
140591,40
11 86891,38
190791,34
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
91,549 592 1
91,76147 1
91,801 868 1
91,82403 1
91,84243 1
Grupa tworzy drugi co do wielkości w Polsce koncern naftowy, zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną produktów naftowych. Lotos jest producentem i dostawcą m.in. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego, oleju napędowego do celów opałowych (lekki olej opałowy), paliwa lotniczego oraz ciężkiego oleju opałowego. Specjalizuje się także w produkcji i sprzedaży olejów smarowych i asfaltów. Grupa prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze w zakresie eksploatacji złóż ropy naftowej na Morzu Bałtyckim oraz w obszarze Norweskiego Szelfu Kontynentalnego, ma także dostęp do lądowych złóż węglowodorów, zlokalizowanych na terytorium Litwy.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skarb Państwa98 329 51553,18%98 329 51553,18%

Kategoria • 11.10.2019 23:32

  GRUPA LOTOS SA (33/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

 • 04.10.2019 14:23

  Marża na sprzedaży benzyny po wrześniu '19 spadła o 4,1 proc. vs średnia z '18 - POPIHN

 • 04.10.2019 10:13

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Lotosu do 107 zł

 • 03.10.2019 13:23

  URE przedłużył Energobaltic koncesje do 2030 r.

 • 02.10.2019 11:39

  PGNiG będzie wyłącznym odbiorcą gazu wydobywanego w Norwegii przez Lotos Norge

 • 01.10.2019 17:04

  PKN Orlen zakończył due diligence grupy Lotos

 • 01.10.2019 16:55

  GRUPA LOTOS SA (32/2019) Zakończenie procesu due diligence w Grupie LOTOS S.A.

 • 01.10.2019 15:38

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna we wrześniu '19 wyniosła 8,55 USD/bbl

 • 26.09.2019 20:40

  Ustawa uchylająca specjalny podatek węglowodorowy - do prezydenta

 • 24.09.2019 10:28

  Orlen i KE zastosowały procedurę "zatrzymania zegara" w negocjacjach ws. przejęcia Lotosu

 • 20.09.2019 13:39

  W I poł. '19 Rosja dostarczyła 63 proc. ropy do Polski, na drugim miejscu Arabia Saudyjska

 • 17.09.2019 14:39

  Lotos rozpoczął wydobycie ze złoża Utgard w Norwegii

 • 11.09.2019 21:47

  Sejm za uchyleniem specjalnego podatku węglowodorowego

 • 09.09.2019 09:03

  Renaissance Capital podniósł rekomendacje dla PKN Orlen i Lotosu do "kupuj"

 • 03.09.2019 14:06

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w sierpniu '19 wyniosła 7,15 USD/bbl

 • 03.09.2019 10:54

  Marża na sprzedaży benzyny po sierpniu '19 wzrosła o 0,8 proc. vs średnia z '18 - POPIHN

 • 02.09.2019 10:12

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" Lotos i "trzymaj" PKN Orlen

 • 27.08.2019 08:59

  GRUPA LOTOS SA (31/2019) Podpisanie porozumienia pomiędzy PKN ORLEN S.A., Skarbem Państwa przy udziale Spółki, dotyczącego realizacji rozważanej transakcji nabycia akcji Grupy LOTOS S.A. przez PKN ORLEN S.A. od Skarbu Państwa - korekta

 • 26.08.2019 20:05

  Lotos, PKN Orlen i SP podpisały porozumienie dot. realizacji zakupu akcji Lotosu przez PKN (opis)

 • 26.08.2019 19:51

  Lotos, PKN Orlen i SP podpisały porozumienie dot. realizacji zakupu akcji Lotosu przez PKN

 • 26.08.2019 19:28

  GRUPA LOTOS SA (31/2019) Podpisanie porozumienia pomiędzy PKN ORLEN S.A., Skarbem Państwa przy udziale Spółki, dotyczącego realizacji rozważanej transakcji nabycia akcji Grupy LOTOS S.A. przez PKN ORLEN S.A. od Skarbu Państwa

 • 21.08.2019 15:02

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 21.08.2019 15:00

  GRUPA LOTOS SA (30/2019) Korekta Skonsolidowanego raportu za 1 półrocze 2019

 • 20.08.2019 10:37

  Lotos rozważa szereg nowych projektów inwestycyjnych

 • 20.08.2019 10:20

  Lotos zakłada spadek wydobycia w drugiej połowie 2019, ale wesprze je nowe złoże Utgard

 • 20.08.2019 08:55

  Wyniki Lotosu zgodne z szacunkami, warto zwrócić uwagę na uwolnienie rezerwy (opinia)

 • 20.08.2019 07:34

  Oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu w II kw. wyniosła 783,3 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 20.08.2019 07:03

  Wyniki operacyjne Grupy Lotos w II kw. '19 w podziale na segmenty (tabela)

 • 20.08.2019 06:43

  Oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu w II kw. wyniosła 783,3 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 20.08.2019 06:31

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 07.08.2019 17:03

  Orlen liczy, że dalsze rozmowy z KE ws. przejęcia Lotosu pozwolą na wypracowanie optymalnych rozwiązań na rynku

 • 07.08.2019 17:01

  DZIEŃ NA GPW: Kurs Lotosu o 3,6 w dół po informacji o drugim etapie postępowania KE

 • 07.08.2019 16:58

  KE wszczyna szczegółowe postępowanie w sprawie przejęcia Lotosu przez PKN Orlen (opis)

 • 07.08.2019 16:45

  KE wszczyna szczegółowe postępowanie w sprawie przejęcia Lotosu przez PKN Orlen

 • 10.07.2019 15:29

  Marża na sprzedaży benzyny po czerwcu '19 spadła o 0,7 proc. vs średnia z '18 - POPIHN

 • 04.06.2019 12:57

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w maju '19 wyniosła 5,50 USD/bbl

 • 04.06.2019 12:33

  Lotos do czasu przywrócenia pracy "Przyjaźni" będzie korzystał z dostaw ropy drogą morską

 • 04.06.2019 07:48

  Marża na sprzedaży benzyny po maju '19 spadła o 19,1 proc. vs średnia z '18 - POPIHN

 • 03.06.2019 21:40

  Potwierdzono wznowienie dostaw ropy na 10 czerwca - PERN gotowy do tłoczenia surowca

 • 31.05.2019 17:26

  GRUPA LOTOS SA (14/2019) Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

 • 31.05.2019 16:51

  PERN dostarcza cały czas zmieszaną ropę, w proporcjach odpowiednich dla rafinerii

 • 31.05.2019 13:46

  Lotos przesuwa o 30 dni rozruch ostatniego z kompleksów projektu EFRA (opis)

 • 31.05.2019 13:33

  Lotos przesuwa o 30 dni rozruch ostatniego z kompleksów projektu EFRA

 • 31.05.2019 13:21

  GRUPA LOTOS SA (13/2019) Aktualizacja informacji dotyczących realizacji projektu EFRA

 • 30.05.2019 21:33

  GRUPA LOTOS SA (12/2019) Pozytywna ocena wniosku Zarządu o propozycji w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok obrotowy 2018

 • 22.05.2019 15:40

  Orlen chce złożyć wniosek o przejęcie Lotosu w tej kadencji KE

 • 21.05.2019 13:32

  Rosyjskie firmy muszą odpowiedzieć finansowo za zanieczyszczoną ropę - premier

 • 21.05.2019 11:41

  ME wystąpiło do Rosji o podjęcie pilnych działań w celu przywrócenia dostaw czystej ropy

 • 19.05.2019 20:35

  Minister energetyki Rosji zapewnia, że tranzyt ropy do Polski ruszy w poniedziałek

 • 19.05.2019 20:24

  Białoruś zatwierdziła „mapę drogową” ws. wznowienia tranzytu rurociągiem Przyjaźń

 • 18.04.2019 18:11

  Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w I kw. wyniosła 0,63 mld zł (opis)

 • 18.04.2019 17:46

  Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w I kw. wyniosła 0,63 mld zł

 • 18.04.2019 17:33

  GRUPA LOTOS SA (7/2019) Wprowadzenie do obrotu giełdowego 1 akcji serii A Grupy LOTOS S.A.

 • 18.04.2019 17:32

  GRUPA LOTOS SA (6/2019) Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 1 kwartał 2019 roku

 • 17.04.2019 18:14

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki GRUPA LOTOS S.A.

 • 25.03.2019 15:53

  Raiffeisen Centrobank podniósł rekomendację dla Grupy Lotos do "kupuj", cena docelowa 102 zł

 • 25.03.2019 10:24

  Lotos i PG będą współpracować przy projektach niskoemisyjnego transportu i magazynowania energii

 • 19.03.2019 13:32

  Lotos i PGNiG zrealizowały dwa komercyjne bunkrowania statków skroplonym gazem ziemnym LNG

 • 13.03.2019 11:39

  Lotos pracuje nad długoterminową polityką dywidendową

 • 13.03.2019 10:25

  Lotos jest zainteresowany nowymi akwizycjami w segmencie wydobycia

 • 12.03.2019 19:55

  Oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu w IV kw. wyniosła 0,876 mld zł, w całym '18 3,1 mld zł (opis)

 • 12.03.2019 19:35

  Zestawienie prac Grupy Lotos nad zagospodarowaniem złóż ropy w Norwegii i na Bałtyku

 • 12.03.2019 18:59

  Wyniki operacyjne Grupy Lotos w IV kw. '18 w podziale na segmenty (tabela)

 • 12.03.2019 18:33

  Efekty projektu EFRA w wynikach Lotosu będą w IV kwartale 2019 roku

 • 12.03.2019 18:17

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 12.03.2019 18:11

  Oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu w IV kw. wyniosła 0,876 mld zł, w całym '18 3,1 mld zł

 • 12.03.2019 17:55

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 11.03.2019 16:06

  Lotos uruchomi dwa Miejsca Obsługi Podróżnych w IV kw. 2020 r.

 • 08.03.2019 13:03

  Norweski rząd chce, by NBIM sprzedał akcje niezintegrowanych producentów ropy i gazu (opis)

 • 08.03.2019 12:58

  Norweski rząd chce, by NBIM sprzedał akcje niezintegrowanych producentów ropy i gazu (aktl.)

 • 08.03.2019 12:40

  Norweski rząd chce, by NBIM sprzedał akcje niezintegrowanych producentów ropy i gazu

 • 05.03.2019 19:21

  Lotos przesuwa datę publikacji raportu rocznego za 2018 r. na 12 marca

 • 05.03.2019 19:17

  GRUPA LOTOS SA (5/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 04.03.2019 11:50

  Marża na sprzedaży benzyny w ciągu 2 mies. '19 wzrosła o 84 proc. vs średniej z '18 - POPIHN

 • 01.03.2019 18:04

  Lotos opóźnia zagospodarowanie złoża B8 - ma być gotowe najwcześniej w IV kw. '19

 • 01.03.2019 17:33

  GRUPA LOTOS SA (4/2019) Informacja o opóźnieniu docelowego zagospodarowania złoża B8

 • 01.03.2019 16:44

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w lutym '19 wyniosła 7,11 USD/bbl

 • 28.02.2019 17:08

  Poręczenia majątkowe dla 3 podejrzanych o wyrządzenie szkody Lotos Petrobaltic

 • 27.02.2019 11:48

  Trzy osoby zatrzymane ws. wyrządzenia szkody w spółce Lotos Petrobaltic (aktl.)

 • 27.02.2019 11:09

  Trzy osoby zatrzymane ws. wyrządzenia szkody w spółce Lotos Petrobaltic

 • 21.02.2019 09:20

  Orlen nie zapłaci za Lotos więcej niż wynika z uzasadnienia biznesowego - prezes (wywiad)

 • 12.02.2019 14:00

  Lotos chce w '19 przeznaczyć kilkaset mln zł na rozwój i modernizację stacji paliw

 • 06.02.2019 12:55

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w styczniu '19 wyniosła 6,14 USD/bbl

 • 06.02.2019 08:55

  Wyniki Lotosu dobre, chociaż nieco poniżej oczekiwań, reakcja rynku raczej neutralna (opinia)

 • 05.02.2019 20:23

  Szacunkowa oczyszczona skonsolidowana EBITDA LIFO Lotosu w IV kw. wyniosła 0,89 mld zł (opis)

 • 05.02.2019 20:04

  Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu w IV kw. wyniosła 0,89 mld zł

 • 05.02.2019 19:49

  GRUPA LOTOS SA (3/2019) Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2018 roku

 • 05.02.2019 12:42

  Marża na sprzedaży benzyny w I wzrosła o 124,8 proc. vs średniej z '18 - POPIHN

 • 31.01.2019 15:31

  Bez aresztu dla byłego prezesa Lotosu ws. wyrządzenia spółce znacznej szkody

 • 30.01.2019 16:32

  NN OFE ma poniżej 5 proc. akcji Grupy Lotos

 • 30.01.2019 16:25

  GRUPA LOTOS SA (2/2019) Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji

 • 30.01.2019 13:55

  Zarzuty niegospodarności dla 4 osób, w tym b. prezesa Lotosu

 • 29.01.2019 18:14

  W środę informacja o zarzutach dla 4 osób, w tym b. prezesa Lotosu – prokuratura

 • 29.01.2019 10:38

  Były prezes Lotosu Paweł O. zatrzymany przez CBA (aktl.2)

 • 29.01.2019 09:23

  Były prezes Lotosu Paweł O. zatrzymany przez CBA (aktl.)

 • 29.01.2019 09:06

  Były prezes Lotosu zatrzymany przez CBA

 • 24.01.2019 13:38

  Lotos planuje w I półroczu otworzyć 11 nowych restauracji Subway

 • 23.01.2019 12:58

  Vestor DM umiarkowanie pozytywnie o polskich akcjach, przedstawia swoich faworytów na '19

 • 15.01.2019 09:53

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Lotosu do 105,4 zł

 • 14.01.2019 16:39

  Lotos buduje portfel wysokomarżowych projektów opartych o alternatywne paliwa

 • 10.01.2019 15:53

  Lotos uruchomił trzecią instalację do produkcji wodoru; możliwości jego produkcji wzrosły o 20 proc.

 • 07.01.2019 13:01

  Lotos podpisał kolejną umowę terminową na dostawy amerykańskiej ropy naftowej w '19

 • 04.01.2019 14:30

  Rafineria Lotosu przerobiła w '18 ponad 10,5 mln ton ropy naftowej

 • 03.01.2019 14:43

  GRUPA LOTOS SA (1/2019) Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 02.01.2019 16:22

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w grudniu '18 wyniosła 7,32 USD/bbl

 • 02.01.2019 14:40

  Lotos otworzył 10 nowych stacji paliw w IV kwartale; chce mieć 550 stacji do końca 2022

 • 13.12.2018 10:16

  Lotos będzie wdrażał wspólne projekty z Microsoft, korzyści szacuje na ponad 10 mln euro

 • 13.12.2018 10:03

  Raiffeisen obniżył rekomendację dla Grupy Lotos do "trzymaj", cena docelowa 88 zł

 • 12.12.2018 17:18

  Wood & Company obniżył rekomendację dla Grupy Lotos do "trzymaj", cena docelowa 80,40 zł

 • 07.12.2018 19:12

  Trigon DM podwyższył rekomendację Lotosu do kupuj i cenę docelową do 100 zł, a Orlenu do 102 zł

 • 07.12.2018 13:25

  Przejęcie Lotosu neutralne dla ratingu PKN Orlen - Fitch (wywiad)

 • 07.12.2018 11:06

  Obrót paliwami wydawanymi przez PERN w '18 wyniesie 14 mln m sześc. - PERN

 • 05.12.2018 07:00

  HSBC obniżył rekomendację dla Lotosu do "redukuj", cena docelowa wzrosła do 75 zł

 • 04.12.2018 16:20

  GRUPA LOTOS SA (32/2018) Podpisanie aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA.

 • 04.12.2018 08:18

  Marża na sprzedaży benzyny w ciągu 11 mies. '18 spadła o 3,9 proc. vs średniej z '17 - POPIHN

 • 03.12.2018 18:17

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w listopadzie '18 wyniosła 10,21 USD/bbl

 • 30.11.2018 21:28

  PKN Orlen złożył do KE roboczą wersję wniosku w związku z przejęciem kontroli nad Lotosem (opis)

 • 30.11.2018 21:07

  PKN Orlen złożył do KE roboczą wersję wniosku w związku z przejęciem kontroli nad Lotosem

 • 26.11.2018 11:18

  Haitong Bank rekomenduje "kupuj" dla Lotosu i "neutralnie" dla PKN Orlen

 • 23.11.2018 16:21

  PEP 2040 zakłada dalszą dywersyfikację dostaw ropy i rozbudowę infrastruktury

 • 21.11.2018 16:17

  DM mBanku podwyższył ceny docelowe PKN Orlen, Lotosu, obniżył wycenę MOL

 • 07.11.2018 19:48

  PKN Orlen zakłada docelowo wymianę akcji i objęcie 100 proc. Grupy Lotos

 • 05.11.2018 14:00

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w październiku '18 wyniosła 7,42 USD/bbl

 • 05.11.2018 13:47

  Lotos Kolej przeznaczy na zakup taboru intermodalnego 150 mln zł, połowę sfinansuje UE

 • 31.10.2018 19:07

  Wg Lotosu projekt EFRA będzie w pełni widoczny w wynikach nie wcześniej niż w IV kw. '19

 • 31.10.2018 18:44

  GRUPA LOTOS SA (31/2018) Aktualizacja informacji dotyczących realizacji projektu EFRA - otrzymanie oferty zawarcia aneksu do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę głównych instalacji Projektu EFRA.

 • 31.10.2018 18:01

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 17:21

  GRUPA LOTOS SA (30/2018) Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za 3 kwartał 2018 roku

 • 30.10.2018 10:46

  Lotos rozważy wypłatę wyższej dywidendy niż wcześniej

 • 30.10.2018 07:07

  Wyniki Grupy Lotos w III kw. '18 zgodne ze wstępnymi szacunkami, zysk netto 631,6 mln zł (opis)

 • 30.10.2018 06:53

  Wyniki operacyjne Grupy Lotos w III kw. w podziale na segmenty (tabela)

 • 30.10.2018 06:38

  Wyniki Grupy Lotos w III kw. '18 zgodne ze wstępnymi szacunkami, zysk netto 631,6 mln zł

 • 30.10.2018 06:25

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 24.10.2018 08:55

  Kwartalne wyniki Lotosu zgodne z oczekiwaniami, inwestorzy powinni przyjąć je neutralnie (opinia)

 • 23.10.2018 18:53

  Szacunkowa skonsolidowana EBITDA Lotosu w III kw. wyniosła 1,04 mld zł

 • 23.10.2018 18:37

  GRUPA LOTOS SA (29/2018) Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 3 kwartał 2018 roku

 • 23.10.2018 10:21

  Przerób ropy naftowej we wrześniu wzrósł o 0,9 proc. rdr - GUS

 • 08.10.2018 10:37

  Lotos uzyska dofinansowanie UE dla inwestycji Pure H2

 • 02.10.2018 13:48

  Mocny spadek marż Lotosu i Orlenu, analitycy liczą na ich lekką odbudowę w IV kw. (opinia)

 • 02.10.2018 09:07

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Lotosu do 90 zł

 • 01.10.2018 17:17

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna we wrześniu '18 wyniosła 5,59 USD/bbl (opis)

 • 01.10.2018 16:01

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna we wrześniu '18 wyniosła 5,59 USD/bbl

 • 25.09.2018 10:26

  Przerób ropy naftowej w sierpniu spadł o 2,4 proc. rdr - GUS

 • 24.09.2018 17:25

  GRUPA LOTOS SA (28/2018) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 KSH

 • 19.09.2018 16:24

  Lotos będzie wspierał pozyskanie biopaliw II generacji z konopi

 • 11.09.2018 14:04

  GRUPA LOTOS SA (27/2018) Powołanie członka zarządu Grupy LOTOS S.A. - uzupełnienie informacji

 • 10.09.2018 20:15

  Jarosław Wittstock został wiceprezesem ds. korporacyjnych Lotosu

 • 10.09.2018 20:09

  GRUPA LOTOS SA (26/2018) Powołanie członka zarządu Grupy LOTOS S.A.

 • 04.09.2018 17:22

  Orlen prześle wniosek do KE w sprawie zgody na fuzję z Lotosem na koniec listopada

 • 04.09.2018 17:11

  Lotos szuka nowych złóż, może sprzedać Yme

 • 03.09.2018 14:19

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w sierpniu '18 wyniosła 8,96 USD/bbl

 • 31.08.2018 12:40

  Akcje Lotosu blisko szczytów, spółce sprzyja otoczenie makro i gra pod wezwanie (analiza)

 • 28.08.2018 11:51

  Lotos i PGNIG zapowiadają inwestycje w Norwegii i zwiększanie wydobycia z tamtejszych złóż

 • 24.08.2018 10:24

  Przerób ropy naftowej w lipcu spadł o 2,4 proc. rdr - GUS

 • 14.08.2018 20:05

  PKN Orlen przesłał do KE dokumentację w sprawie koncentracji z Lotosem

 • 10.08.2018 18:05

  NN OFE ma ponad 5 proc. akcji Lotosu

 • 10.08.2018 17:49

  GRUPA LOTOS SA (25/2018) Przekroczenie progu 5% przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 10.08.2018 17:47

  GRUPA LOTOS SA (24/2018) Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 09.08.2018 07:11

  Wyniki Grupy Lotos w II kw. '18 zgodne ze wstępnymi szacunkami, zysk netto 534,9 mln zł (opis)

 • 09.08.2018 06:54

  Wyniki operacyjne Grupy Lotos w podziale na segmenty (tabela)

 • 09.08.2018 06:42

  Wyniki Grupy Lotos w II kw. '18 zgodne ze wstępnymi szacunkami, zysk netto 534,9 mln zł

 • 09.08.2018 06:16

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 02.08.2018 16:15

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w lipcu '18 wyniosła 7,69 USD/bbl

 • 02.08.2018 12:04

  Marża na sprzedaży benzyny w ciągu 7 mies. '18 spadła o 20,2 proc. vs średniej z '17 - POPIHN

 • 02.08.2018 10:07

  Lotos ma umowę z Rosneftem na dostawy ropy

 • 31.07.2018 21:42

  GRUPA LOTOS SA (23/2018) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

 • 26.07.2018 13:53

  Obrót paliwami wydawanymi przez PERN w I półroczu wzrósł o 10 proc. rdr - PERN

 • 26.07.2018 08:49

  Lotos pokazał wyniki lepsze od oczekiwań, spółka wykorzystała warunki rynkowe (opinia)

 • 25.07.2018 17:23

  Lotos szacuje, że w II kw. oczyszczona skonsolidowana EBITDA LIFO wyniosła 0,82 mld zł

 • 25.07.2018 17:10

  GRUPA LOTOS SA (22/2018) Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2 kwartał 2018 roku

 • 24.07.2018 10:25

  Przerób ropy naftowej w czerwcu spadł o 0,4 proc. rdr - GUS

 • 20.07.2018 13:34

  PKN Orlen nie pracuje nad projektem jądrowym; nie wyklucza akwizycji stacji benzynowych (opis2)

 • 20.07.2018 10:42

  PKN Orlen w ogóle nie pracuje obecnie nad projektem jądrowym (opis)

 • 13.07.2018 17:42

  Wg Lotosu projekt EFRA będzie w pełni widoczny w wynikach nie wcześniej niż w II kw. '19 (opis)

 • 13.07.2018 17:18

  Wg Lotosu projekt EFRA będzie w pełni widoczny w wynikach nie wcześniej niż w II kw. '19

 • 13.07.2018 17:05

  GRUPA LOTOS SA (21/2018) Aktualizacja informacji dotyczących realizacji projektu EFRA

 • 12.07.2018 16:13

  GRUPA LOTOS SA (20/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. wznowionym po przerwie w dniu 12 lipca 2018 roku.

 • 12.07.2018 16:11

  GRUPA LOTOS SA (19/2018) Treść uchwały podjętej po przerwie w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Lotos S.A.

 • 06.07.2018 17:58

  GRUPA LOTOS SA (18/2018) Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 5 KSH

 • 05.07.2018 16:37

  DM mBanku podwyższył ceny docelowe PKN Orlen, PGNiG i MOL, obniżył wycenę Lotosu (opis)

 • 05.07.2018 16:14

  DM mBanku podwyższył ceny docelowe PKN Orlen, PGNiG i MOL, obniżył wycenę Lotosu

 • 05.07.2018 09:03

  DM BOŚ obniżył cenę docelową Lotosu 80 zł

 • 02.07.2018 15:58

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w czerwcu '18 wyniosła 7,29 USD/bbl

 • 28.06.2018 17:29

  GRUPA LOTOS SA (17/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Lotos S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy.

 • 28.06.2018 17:26

  GRUPA LOTOS SA (16/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku

 • 28.06.2018 17:24

  GRUPA LOTOS SA (15/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A

 • 28.06.2018 13:21

  GRUPA LOTOS SA (14/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2017

 • 28.06.2018 12:29

  WZA Grupy Lotos zdecydowało o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

 • 28.06.2018 11:52

  GRUPA LOTOS SA (13/2018) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

 • 25.06.2018 11:05

  Przerób ropy naftowej w maju wzrósł o 24,3 proc. rdr - GUS

 • 12.06.2018 13:22

  Premier zdementował pogłoski o możliwej dymisji ministra energii

 • 08.06.2018 14:44

  GRUPA LOTOS SA (12/2018) Wniosek akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku

 • 08.06.2018 14:41

  GRUPA LOTOS SA (11/2018) Powołanie Członka Zarządu - uzupełnienie informacji

 • 07.06.2018 07:19

  Robert Sobków został wiceprezesem ds. finansowych Lotosu

 • 06.06.2018 23:00

  GRUPA LOTOS SA (10/2018) Zmiany w składzie zarządu Grupy LOTOS S.A.

 • 05.06.2018 16:26

  Nadzór nad Orlenem i Lotosem przejął od 1 czerwca premier Morawiecki

 • 05.06.2018 10:41

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w maju '18 wyniosła 7,34 USD/bbl

 • 01.06.2018 17:06

  GRUPA LOTOS SA (9/2018) Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

 • 30.05.2018 13:07

  Szansę na fuzję Orlenu i Lotosu oceniam na 95 procent - Obajtek

 • 29.05.2018 14:59

  Grupa Lotos chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję

 • 29.05.2018 14:52

  GRUPA LOTOS SA (8/2018) Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w zakresie wypłaty dywidendy

 • 18.05.2018 22:08

  Rada nadzorcza Grupy Lotos wybrała zarząd na nową kadencję, Mateusz Bonca nadal prezesem

 • 18.05.2018 21:53

  GRUPA LOTOS SA (7/2018) Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

 • 14.05.2018 13:59

  PKN Orlen kończy wybór doradców ws. fuzji z Lotosem

 • 14.05.2018 13:57

  Orlen zakłada, że przejęcie 66 proc. Lotosu nastąpi w III kw. '19

 • 09.05.2018 20:49

  Benzyna nie zdrożeje; opozycja chce odrzucenia projektu noweli o biopaliwach - ME (opis)

 • 09.05.2018 18:52

  Opłata emisyjna nie spowoduje wzrostu cen paliw na stacjach - Tchórzewski

 • 02.05.2018 12:03

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w kwietniu '18 wyniosła 7,45 USD/bbl

 • 29.04.2018 21:21

  Połączenie Orlenu z Lotosem uodporni na wahania rynków zewnętrznych - prezes Orlenu

 • 27.04.2018 10:28

  Lotos uruchomi do 2020 roku osiem Miejsc Obsługi Podróżnych

 • 27.04.2018 07:10

  Wyniki Grupy Lotos w I kw. '18 zgodne ze wstępnymi szacunkami (opis)

 • 27.04.2018 07:06

  Wyniki operacyjne Grupy Lotos w podziale na segmenty (tabela)

 • 27.04.2018 06:43

  Wyniki Grupy Lotos w I kw. '18 zgodne ze wstępnymi szacunkami

 • 27.04.2018 06:31

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 26.04.2018 16:34

  Rada nadzorcza Lotosu ogłosiła konkurs na stanowiska prezesa i trzech wiceprezesów

 • 26.04.2018 10:20

  PKN Orlen nie ma planów wycofania Lotosu z giełdy

 • 25.04.2018 11:13

  Przerób ropy naftowej w III wzrósł o 39 proc. rdr - GUS

 • 20.04.2018 15:23

  Szacunkowe wyniki Lotosu za I kw. słabsze od oczekiwań (opinia)

 • 20.04.2018 14:40

  Lotos szacuje, że w I kw. '18 oczyszczona skonsolidowana EBITDA LIFO wyniosła 0,54 mld zł

 • 20.04.2018 14:31

  GRUPA LOTOS SA (6/2018) Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 1 kw 2018 roku

 • 19.04.2018 12:25

  Lotos i PGNiG będą rozwijać rynek LNG nad Bałtykiem

 • 18.04.2018 15:01

  PKN Orlen rozpoczął badanie due diligence Grupy Lotos

 • 18.04.2018 14:54

  GRUPA LOTOS SA (5/2018) Rozpoczęcie procesu due diligence w Grupie LOTOS S.A.

 • 16.04.2018 15:19

  Przy fuzji Orlenu z Lotosem gdańska rafineria byłaby wydzielonym przedsiębiorstwem - Tchórzewski

 • 10.04.2018 17:10

  PKN Orlen bada aspekty prawne i operacyjne dot. fuzji z Lotosem

 • 10.04.2018 14:04

  To Lotos, a nie Orlen, może być stroną przejmującą w transakcji połączenia obu podmiotów - media

 • 09.04.2018 16:48

  Proces "czyszczenia" powietrza w Polsce powinien się zakończyć w '27 r. - Woźny

 • 05.04.2018 12:15

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w marcu '18 wyniosła 6,78 USD/bbl

 • 28.03.2018 14:22

  Orlen rozważa rozbudowę rafinerii w Możejkach, fuzja z Lotosem w ciągu kilkunastu miesięcy

 • 26.03.2018 20:58

  Pełna konsolidacja Orlenu i Lotosu zajmie więcej niż pół roku - Tchórzewski

 • 20.03.2018 19:38

  Fuzja PKN Orlen i Lotosu powinna być "jak najmniej kosztowna" - Tchórzewski

 • 19.03.2018 18:15

  Marcin Jastrzębski odwołany ze stanowiska prezesa Lotosu, pełniącym obowiązki Mateusz Bonca

 • 19.03.2018 18:03

  GRUPA LOTOS SA (4/2018) Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

 • 13.03.2018 18:26

  Efektem konsolidacji Orlenu i Lotosu podmiot z międzynarodowym potencjałem - Obajtek

 • 12.03.2018 13:59

  ME myśli o pełnej integracji Lotosu z Orlenem - Tchórzewski

 • 07.03.2018 16:29

  Wg Lotosu zmiany w prawie nie będą miał wpływu na ceny detaliczne paliw

 • 07.03.2018 13:25

  Testy w ramach projektu EFRA możliwe na przełomie II i III kw.'18 - prezes Lotosu

 • 07.03.2018 12:03

  Średnioroczne wydatki inwestycyjne Lotosu zgodnie ze strategią mogą wynosić ok. 1,8 mld zł

 • 07.03.2018 11:58

  Orlen ocenia, że opłata paliwowa nie spowoduje wzrostu cen detalicznych

 • 07.03.2018 11:52

  Lotos ma nadzieję wypłacić dywidendę z zysku za '17 - prezes

 • 07.03.2018 11:51

  Nie ma wątpliwości, że połączenie Lotosu z PKN Orlen jest korzystne - prezes Lotosu (opis)

 • 07.03.2018 11:36

  Lotos jest gotowy wziąć na siebie opłatę paliwową w wysokości 8 groszy na litr - prezes

 • 07.03.2018 11:21

  Nie ma wątpliwości, że połączenie Lotosu z PKN Orlen jest korzystne - prezes Lotosu

 • 07.03.2018 11:16

  Lotos spodziewa się, że 2018 rok będzie trudny ze względu na otoczenie makro

 • 07.03.2018 08:51

  Wyniki Grupy Lotos bardzo dobre, inwestorzy powinni je docenić (opinia)

 • 07.03.2018 08:46

  Erste Group rekomenduje "trzymaj" akcje Orlenu, Lotosu i PGNiG

 • 07.03.2018 07:40

  Zysk netto Lotosu w IV kw. '17 wzrósł do 484,7 mln zł; poniżej konsensusu

 • 07.03.2018 07:22

  Wyniki operacyjne Grupy Lotos w podziale na segmenty (tabela)

 • 07.03.2018 07:13

  Wyniki Grupy Lotos w IV kw. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.03.2018 07:08

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 07.03.2018 07:05

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 06.03.2018 16:24

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w lutym '18 wyniosła 6,71 USD/bbl

 • 01.03.2018 07:28

  Wood podniósł rekomendację dla Lotosu do "kupuj"

 • 27.02.2018 14:19

  W kwestii fuzji Orlenu i Lotosu powinna się wypowiedzieć Komisja Europejska - Niechciał, UOKiK

 • 27.02.2018 13:39

  Połączenie Orlenu z Lotosem ma sens; powinno wygenerować synergie (opinia, aktl.)

 • 27.02.2018 13:27

  Przejęcie Lotosu przez Orlen nie zagrozi konkurencji - Tchórzewski

 • 27.02.2018 13:16

  Orlen zapowiada kontynuację polityki dywidendowej, oszczędności kilkaset mln zł rocznie

 • 27.02.2018 13:03

  Połączenie Orlenu z Lotosem ma sens; efektem monopolizacja rynku i poprawa marż (opinia)

 • 27.02.2018 12:46

  PKN Orlen chce przejąć min. 53 proc. akcji Lotosu, odkupi akcje m.in. od Skarbu Państwa (opis)

 • 27.02.2018 12:36

  Orlen szacuje, że proces przejęcia Lotosu potrwa około roku

 • 27.02.2018 12:23

  PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia kontroli nad Lotosem przez Orlen

 • 22.02.2018 08:16

  Fuzja Orlenu z Lotosem pomogłaby w budowie skali, ale decyzje należą do spółek - Morawiecki

 • 20.02.2018 20:36

  Połączenie Orlenu i Lotosu nie byłoby złym rozwiązaniem - Tchórzewski

 • 14.02.2018 12:05

  Lotos planuje uruchomić fundusz venture capital o wartości 40-50 mln EUR

 • 09.02.2018 17:04

  Przywrócono pełną produkcję w rafinerii grupy Lotos

 • 09.02.2018 12:07

  "Coś jest na rzeczy" w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem - Tobiszowski

 • 07.02.2018 19:40

  Pełna produkcja w rafinerii Grupy Lotos w Gdańsku będzie przywrócona w piątek

 • 06.02.2018 17:20

  Instalacje rafinerii Lotosu zatrzymane w wyniku przerwy w zasilaniu

 • 06.02.2018 17:13

  GRUPA LOTOS SA (3/2018) Przerwa w zasilaniu przyczyną nieplanowanego postoju rafinerii Grupy LOTOS

 • 01.02.2018 19:30

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w styczniu '18 wyniosła 5,85 USD/bbl

 • 31.01.2018 10:34

  Udział Lotos Kolej w przewozach towarowych w '17 spadł do 5,56 proc. - UTK

 • 25.01.2018 11:17

  Lotos podpisał list intencyjny ws. budowy pilotażowego systemu dystrybucji LNG

 • 18.01.2018 08:28

  DM BOŚ rekomenduje "sprzedaj" akcje Orlenu, "kupuj" akcje Lotosu

 • 16.01.2018 19:22

  Lotos i PGNiG dostały po dwie koncesje na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

 • 12.01.2018 16:35

  Realizacja projektu EFRA Lotosu opóźni się (opis)

 • 12.01.2018 16:18

  Realizacja projektu EFRA Lotosu opóźni się

 • 12.01.2018 16:08

  GRUPA LOTOS SA (2/2018) Informacja na temat opóźnienia w realizacji projektu EFRA

 • 12.01.2018 09:42

  Vestor DM wydał rekomendację "redukuj" dla Lotosu oraz "neutralnie" dla Orlenu

 • 09.01.2018 14:44

  GRUPA LOTOS SA (1/2018) Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej w 2018 roku

 • 04.01.2018 15:09

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w grudniu '17 wyniosła 5,36 USD/bbl

 • 02.01.2018 09:07

  Lotos miał na koniec 2017 roku 490 stacji paliw

 • 19.12.2017 08:15

  Trigon DM zaleca sprzedaż akcji PKN Orlen i trzymanie akcji Lotosu

 • 13.12.2017 14:58

  Lotos podpisał umowę terminową na min. 5 ładunków amerykańskiej ropy do rafinerii w Gdańsku

 • 11.12.2017 15:43

  DZIEŃ NA GPW: Spółki paliwowe mocno tracą, nie sprzyja otoczenie makro

 • 05.12.2017 10:07

  Raiffeisen Centrobank podniósł rekomendację dla Lotosu do "kupuj"

 • 05.12.2017 06:21

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w listopadzie '17 wyniosła 7,08 USD/bbl

 • 04.12.2017 16:20

  Lotos wchodzi na rynek usług likwidacji infrastruktury na złożach węglowodorów

 • 04.12.2017 11:19

  ME nie prowadzi analiz dotyczących połączenia PKN Orlen i Lotosu

 • 04.12.2017 08:04

  Orlen w ciągu 12 miesięcy sprzeda na rzecz Gaz-Systemu Solino i Kopalnię Soli Lubień

 • 30.11.2017 11:48

  Udział Lotos Kolej w przewozach towarowych w ciągu 10 miesięcy spadł do 5,63 proc. - UTK

 • 29.11.2017 10:23

  PKN Orlen analizuje aspekty prawne i ekonomiczne polityki rządu dla infrastruktury logistycznej

 • 28.11.2017 14:22

  Rząd przyjął politykę dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym

 • 17.11.2017 12:19

  Przewozy Lotos Kolej w 10 miesięcy '17 wzrosły 6,2 proc. rdr

 • 16.11.2017 12:06

  Lotos w XI i XII spodziewa się lekkiego pogorszenia marży rafineryjnej

 • 15.11.2017 14:56

  DM BDM obniża rekomendację dla Lotosu do "trzymaj" i podwyższa cenę docelową do 64,9 zł

 • 09.11.2017 08:26

  Lotos przyjął pierwszą dostawę ropy z USA, nie wyklucza kolejnych

 • 03.11.2017 12:47

  DM mBanku zmieniło rekomendacje dla Asseco Pol., Cyfrowego Polsatu, GNB, Lotosu i PGNiG

 • 02.11.2017 15:54

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w październiku '17 wyniosła 8,55 USD/bbl

 • 26.10.2017 13:47

  Realizacja projektu EFRA może się opóźnić ze względu na niedobory pracowników (aktl.)

 • 26.10.2017 13:26

  Lotos zainteresowany kupnem sieci stacji detalicznych

 • 26.10.2017 13:01

  Lotos spodziewa się kolejnych dostaw ropy ze Stanów Zjednoczonych (aktl.)

 • 26.10.2017 12:46

  Lotos spodziewa się kolejnych dostaw ropy ze Stanów Zjednoczonych

 • 26.10.2017 12:30

  Lotos widzi potrzebę zakupu złóż produkcyjnych

 • 26.10.2017 09:48

  DZIEŃ NA GPW: Po wynikach Orange i Lotos mocno w górę, kursy mBanku i BZ WBK lekko zwyżkują

 • 26.10.2017 09:12

  DZIEŃ NA GPW: Kurs Lotosu rośnie po otwarciu sesji o 6 proc.

 • 26.10.2017 08:34

  Lotos pozytywnie zaskoczył wynikami za III kwartał; kurs może rosnąć (opinia, aktl.)

 • 26.10.2017 08:05

  Lotos pozytywnie zaskoczył wynikami za III kwartał; kurs może rosnąć (opinia)

 • 26.10.2017 07:18

  Realizacja projektu EFRA może się opóźnić ze względu na niedobory pracowników

 • 26.10.2017 06:58

  Zysk netto Lotosu w III kw. '17 wzrósł do 618,75 mln zł; lepiej od konsensusu

 • 26.10.2017 06:23

  Lotos miał w III kw. '17 r. 783,3 mln zł EBITDA w segmencie produkcji i handlu

 • 26.10.2017 06:09

  Wyniki Lotosu w III kw. vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.10.2017 06:00

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 25.10.2017 12:25

  ME nie prowadzi prac dot. ewentualnego połączenia Lotosu z PKN Orlen - Tobiszowski (aktl.)

 • 25.10.2017 11:03

  ME nie prowadzi prac dot. ewentualnego połączenia Lotosu z PKN Orlen - Tobiszowski

 • 24.10.2017 13:55

  Lotos na koniec III kw. 2017 r. miał 485 stacji paliw - POPiHN

 • 19.10.2017 15:04

  Lotos traci w ślad za Orlenem; rynek obawia się, że także gdańska firma rozczaruje wynikami (opinia)

 • 19.10.2017 10:42

  W 2018 r. wpływ EFRA na wyniki Lotosu nie będzie jeszcze znaczący

 • 16.10.2017 12:01

  Wood podwyższa cenę docelową dla Lotosu do 66,5 zł

 • 12.10.2017 08:12

  DM PKO BP obniża rekomendację dla Lotosu do "trzymaj"

 • 10.10.2017 08:05

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla Lotosu do 80 zł

 • 09.10.2017 10:53

  CBA zatrzymało 6 osób, w tym szefa rady nadzorczej Grupy Azoty (opis)

 • 05.10.2017 11:32

  Nie wrócimy do pomysłu opłaty paliwowej - Adamczyk

 • 03.10.2017 11:12

  DZIEŃ NA GPW: Akcje firm paliwowych drożeją po publikacji marż rafineryjnych za wrzesień

 • 02.10.2017 15:17

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna we wrześniu '17 wyniosła 10,40 USD/bbl

 • 02.10.2017 11:19

  DM mBanku podniósł rekomendację Lotosu do "redukuj"

 • 29.09.2017 08:25

  Erste podniósł rekomendację dla PGNiG i PKN Orlen do "akumuluj", a Lotosu do "kupuj"

 • 21.09.2017 08:00

  Raiffeisen obniża rekomendację dla Lotosu do "trzymaj"

 • 13.09.2017 16:37

  Fundusze NN PTE mają poniżej 5 proc. akcji Grupy Lotos

 • 13.09.2017 16:30

  GRUPA LOTOS SA (20/2017) Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji

 • 05.09.2017 16:42

  RN Lotosu odwołała Mariusza Machajewskiego ze składu zarządu spółki

 • 05.09.2017 16:36

  GRUPA LOTOS SA (19/2017) Odwołanie Członka Zarządu Grupy LOTOS S.A.

 • 04.09.2017 14:06

  Lotos odebrał blisko 700 tys. baryłek ropy z Kanady

 • 01.09.2017 16:06

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w sierpniu '17 wyniosła 7,92 USD/bbl

 • 29.08.2017 09:03

  DM BDM podwyższa cenę docelową dla Lotosu do 60 zł

 • 25.08.2017 16:24

  W Lotosie zakończył się spór zbiorowy, będą podwyżki dla pracowników

 • 22.08.2017 11:20

  Vestor DM podwyższa zalecenie dla Lotosu do "neutralnie"

 • 21.08.2017 09:03

  Vestor DM podniósł rekomendację Lotosu do "neutralnie" z "redukuj"

 • 18.08.2017 15:38

  Raiffeisen Centrobank podniósł rekomendację Lotosu do "kupuj"

 • 17.08.2017 14:28

  Lotos obserwuje kilka projektów akwizycyjnych w upstreamie

 • 17.08.2017 13:28

  Lotos jest zainteresowany kupnem ropy z kierunku amerykańskiego

 • 17.08.2017 12:45

  Nakłady inwestycyjne Lotosu w II połowie '17 mogą wynieść ponad 1 mld zł

 • 17.08.2017 09:14

  Lotos dywersyfikuje dostawy ropy; 26 proc. dostaw to gatunki inne niż Ural

 • 17.08.2017 09:09

  Na koniec czerwca Lotos zrealizował projekt EFRA w 76,8 proc.

 • 17.08.2017 08:53

  Lotos pokazał dobre wyniki, kurs może rosnąć (opinia)

 • 17.08.2017 07:34

  Zysk netto Lotosu w II kw. '17 r. wyniósł 157,5 mln zł; zgodnie z konsensusem

 • 17.08.2017 06:47

  Lotos miał w II kw. '17 r. 176,4 mln zł EBITDA w segmencie produkcji i handlu

 • 17.08.2017 06:29

  Wyniki Lotosu w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 17.08.2017 06:17

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 02.08.2017 10:09

  PGNiG i Lotos Petrobaltic rozpoczęły wiercenia poszukiwawcze w Zachodniopomorskiem

 • 01.08.2017 17:04

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w lipcu '17 wyniosła 7,43 USD/bbl

 • 24.07.2017 07:51

  Lotos na koniec I półrocza miał 485 stacji paliw - POPiHN

 • 14.07.2017 14:37

  Oczyszczona EBITDA firm paliwowych w II kw. powinna być wyższa niż rok wcześniej (opinia)

 • 14.07.2017 14:03

  Rynek zakłada, że spółki paliwowe przerzuciłyby opłatę drogową na klientów (opinia)

 • 13.07.2017 17:06

  Lotos uważa, że wprowadzenie opłaty drogowej nie musi oznaczać wzrostu cen paliw

 • 10.07.2017 08:23

  DM BOŚ podniósł cenę docelową Lotosu do 75,5 zł

 • 04.07.2017 12:15

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w czerwcu '17 wyniosła 6,94 USD/bbl

 • 14.06.2017 18:42

  GRUPA LOTOS SA (18/2017) Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku

 • 14.06.2017 18:08

  GRUPA LOTOS SA (17/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku

 • 14.06.2017 18:06

  GRUPA LOTOS SA (16/2017) Powołanie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na X kadencję

 • 14.06.2017 12:24

  GRUPA LOTOS SA (15/2017) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 r.

 • 14.06.2017 11:50

  Akcjonariusze Lotosu za wypłatą 1 zł dywidendy za akcję z zysku za '16

 • 06.06.2017 09:30

  Zaawansowanie prac projektu EFRA wynosi 70,9 proc. na koniec IV

 • 01.06.2017 13:56

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w maju '17 wyniosła 6,70 USD/bbl

 • 29.05.2017 10:40

  Erste obniża rekomendację dla Lotosu do "trzymaj", cena docelowa 57,5 zł

 • 19.05.2017 15:16

  GRUPA LOTOS SA (14/2017) Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

 • 10.05.2017 09:22

  Kurs Lotosu lekko rośnie, analitycy pozytywnie zaskoczeni propozycją dywidendy (opinia)

 • 09.05.2017 20:22

  Zarząd Grupy Lotos proponuje wypłatę 1 zł dywidendy za akcję z zysku za '16

 • 09.05.2017 20:07

  GRUPA LOTOS SA (13/2017) Deklaracja wypłaty dywidendy

 • 04.05.2017 14:27

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w kwietniu '17 wyniosła 8,03 USD/bbl

 • 26.04.2017 15:12

  Zaawansowanie prac w ramach realizowanego przez Lotos projektu EFRA wynosi prawie 70 proc.

 • 26.04.2017 14:37

  Ograniczenie szarej strefy będzie mieć stabilny wpływ na rezultaty Lotosu

 • 26.04.2017 14:03

  Lotos przerabia ponad 30 proc. surowca ze źródeł pozarosyjskich

 • 26.04.2017 09:04

  Wyniki Lotosu za I kw. dobre; kurs rośnie o blisko 3 proc. (opinia, aktl.)

 • 26.04.2017 08:25

  Wyniki Lotosu za I kw. bardzo dobre; możliwy wzrost kursu (opinia)

 • 26.04.2017 07:27

  Lotos miał w I kw. 410,9 mln zł zysku netto, wyżej od konsensusu

 • 26.04.2017 06:41

  Wyniki Grupy Lotos w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela, aktl.)

 • 26.04.2017 06:20

  Lotos miał w I kw. '17 r. 548,2 mln zł EBITDA w segmencie produkcji i handlu

 • 26.04.2017 06:08

  Wyniki Grupy Lotos w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.04.2017 05:58

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 20.04.2017 18:43

  Koszty związane z remontem rafinerii obniżą EBIT Lotosu w I kw. o ok. 65 mln zł

 • 20.04.2017 18:12

  GRUPA LOTOS SA (12/2017) Wpływ postoju remontowego na strukturę uzysków segmentu produkcji i handlu Grupy LOTOS w 1 kw 2017 roku

 • 19.04.2017 10:12

  PKN Orlen na koniec marca miał 1.758 stacji paliw - POPiHN

 • 18.04.2017 07:55

  DM BOŚ podwyższa cenę docelową dla Lotosu do 74,5 zł

 • 14.04.2017 12:18

  Lotos Kolej chce przewieźć w 2017 r. na terenie Niemiec 2 mln ton towaru

 • 05.04.2017 15:40

  GRUPA LOTOS SA (11/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za 1 kwartał 2017 r.

 • 04.04.2017 14:35

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w marcu '17 wyniosła 7,36 USD/bbl

 • 27.03.2017 09:49

  Trigon DM zaleca sprzedaż akcji PKN Orlen i trzymanie akcji Lotosu

 • 27.03.2017 09:48

  Vestor DM obniżył rekomendację dla PKN Orlen do "neutralnie" i Lotosu do "redukuj"

 • 17.03.2017 16:24

  GRUPA LOTOS SA (10/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 marca 2017 roku

 • 17.03.2017 16:24

  GRUPA LOTOS SA (9/2017) Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 marca 2017 roku

 • 16.03.2017 17:13

  GRUPA LOTOS SA (8/2017) Wprowadzenie zmian do treści projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

 • 10.03.2017 10:09

  Haitong Bank rekomenduje "kupuj" Lotos, cena docelowa 64,8 zł

 • 09.03.2017 16:29

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w lutym '17 wyniosła 7,68 USD/bbl

 • 07.03.2017 18:42

  OFE PZU ma poniżej 5 proc. akcji Lotosu

 • 07.03.2017 18:27

  GRUPA LOTOS SA (7/2017) Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji

 • 07.03.2017 14:25

  Lotos podtrzymuje zainteresowanie zakupami aktywów wydobywczych w najbliższym czasie (opis)

 • 07.03.2017 13:09

  Lotos podtrzymuje zainteresowanie zakupami aktywów wydobywczych w najbliższym czasie

 • 07.03.2017 09:09

  Kurs Lotosu może rosnąć po publikacji wyników (opinia, aktl.)

 • 07.03.2017 08:35

  Kurs Lotosu może rosnąć po publikacji wyników (opinia)

 • 07.03.2017 07:17

  Zysk netto Lotosu w IV kw. '16 r. wzrósł do 303,5 mln zł (opis)

 • 07.03.2017 06:53

  Lotos miał w IV kw. '16 r. 809,4 mln zł EBITDA w segmencie produkcji i handlu

 • 07.03.2017 06:28

  Zysk netto Lotosu w IV kw. '16 r. wzrósł do 303,5 mln zł

 • 07.03.2017 06:13

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 07.03.2017 06:10

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 03.03.2017 11:23

  Realizowany przez Lotos projekt EFRA przekroczył półmetek

 • 01.03.2017 17:38

  Koszty związane z remontem rafinerii obniżą skonsolidowany EBIT Lotosu o ok. 0,2 mld zł

 • 01.03.2017 17:28

  GRUPA LOTOS SA (6/2017) Wpływ postoju remontowego na skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy LOTOS w 2017 roku

 • 28.02.2017 09:00

  DM PKO BP wydał rekomendacje dla sektora paliwowego, zaleca kupno MOL i Lotosu

 • 27.02.2017 18:56

  GRUPA LOTOS SA (5/2017) Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

 • 24.02.2017 07:58

  HSBC obniżył rekomendację dla Lotosu do "trzymaj"

 • 24.02.2017 07:27

  Postój remontowy w Lotosie od 3 III do 15 IV; grupa jest przygotowana, zgromadziła zapasy

 • 17.02.2017 14:37

  GRUPA LOTOS SA (4/2017) Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

 • 17.02.2017 09:09

  Rząd nie podjął żadnych działań nad łączeniem Lotosu z PKN - Tchórzewski

 • 16.02.2017 16:39

  Resort energii nie prowadzi analiz zw. z ewentualną konsolidacją polskiego sektora naftowego

 • 16.02.2017 12:53

  Rząd powinien rozważyć wzrost udziału SP w PKN Orlen, jednym ze sposobów połączenie z Lotosem

 • 16.02.2017 10:19

  Vestor DM podniósł cenę docelową PKN Orlen do 96 zł i Lotosu do 48 zł

 • 15.02.2017 11:52

  Lotos może nadal drożeć; korzysta na ograniczeniu szarej strefy i ekspozycji na upstream (analiza)

 • 13.02.2017 07:00

  Lotos Kolej nie trafi na giełdę

 • 10.02.2017 10:49

  Wood & Company obniża rekomendację dla Lotosu do "trzymaj"

 • 10.02.2017 10:25

  Lotos w najbliższych latach chce dojść do poziomów dywidendy, jakie są w branży (wywiad)

 • 06.02.2017 09:51

  Lotos na koniec '16 miał 487 stacji paliw - POPiHN

 • 06.02.2017 09:42

  Lotos szacuje, że miał w 2016 r. 2,8 mld zł EBITDA i 2,6 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO (opis)

 • 06.02.2017 09:14

  Lotos szacuje, że miał w 2016 r. 2,8 mld zł EBITDA i 2,6 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO

 • 06.02.2017 09:03

  GRUPA LOTOS SA (3/2017) Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2016 rok

 • 01.02.2017 17:18

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w styczniu '17 wyniosła 7,03 USD/bbl

 • 30.01.2017 12:35

  Marża rafineryjna Lotosu w XII '16 wyniosła 7,15 USD/bbl, a w IV kw. '16 8,24 USD/bbl

 • 20.01.2017 15:02

  PERN nie zamierza dokupywać kolejnych akcji Orlenu, nie kupi akcji Lotosu (opis)

 • 20.01.2017 14:15

  PERN nie zamierza dokupywać kolejnych akcji Orlenu, nie kupi akcji Lotosu

 • 18.01.2017 12:43

  Lotos otrzymał udziały w pięciu koncesjach na Morzu Północnym

 • 17.01.2017 14:49

  Firmy paliwowe pokażą dobre wyniki w IV kw.; perspektywy również są niezłe (analiza)

 • 17.01.2017 08:04

  DM BOŚ podwyższył cenę docelową akcji Lotosu do 48,10 zł

 • 12.01.2017 15:44

  Marcin Jastrzębski nowym prezesem Lotosu

 • 12.01.2017 15:38

  GRUPA LOTOS SA (2/2017) Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

 • 04.01.2017 14:20

  GRUPA LOTOS SA (1/2017) Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

 • 02.01.2017 16:33

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w grudniu '16 wyniosła 6,96 USD/bbl

 • 22.12.2016 17:42

  GRUPA LOTOS SA (50/2016) Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 22 grudnia 2016 roku

 • 22.12.2016 17:08

  GRUPA LOTOS SA (49/2016) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 22 grudnia 2016 roku

 • 22.12.2016 17:07

  GRUPA LOTOS SA (48/2016) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

 • 20.12.2016 11:35

  DM mBanku obniżył rekomendację dla Lotosu do "redukuj"

 • 15.12.2016 12:50

  Lotos chce zacząć wypłacać dywidendę w ciągu dwóch pierwszych lat strategii (opis)

 • 15.12.2016 12:34

  Jednym z celów Lotosu jest odzyskanie zdolności do wypłaty dywidendy

 • 15.12.2016 12:21

  Lotos zakłada średnioroczną EBITDA LIFO w latach 2017–2018 na 2,2-2,6 mld zł

 • 15.12.2016 11:36

  Wskaźnik dług netto/EBITDA Lotosu na koniec '16 ma spaść poniżej 2x - p.o. prezesa

 • 15.12.2016 08:49

  Strategia Lotosu ambitna; cel EBITDA b. agresywny, wymaga większego CAPEX-u (opinia)

 • 15.12.2016 06:36

  Lotos chce podwoić średnioroczną EBITDA LIFO w latach 2019–2022 do ok. 4 mld zł (opis)

 • 15.12.2016 06:24

  Lotos chce uzyskać 300 mln zł oszczędności rocznie w '19 względem bazy kosztowej '15

 • 15.12.2016 06:11

  Lotos chce podwoić średnioroczną EBITDA LIFO w latach 2019–2022 do ok. 4 mld zł

 • 15.12.2016 06:02

  Lotos wyda na inwestycje w latach 2017-2022 łącznie 9,4 mld zł

 • 15.12.2016 05:34

  GRUPA LOTOS SA (47/2016) Strategia Grupy LOTOS S.A. na lata 2017 - 2022

 • 14.12.2016 19:54

  Rada nadzorcza Lotosu odwołała Przemysława Marchlewicza ze składu zarządu

 • 14.12.2016 19:43

  GRUPA LOTOS SA (46/2016) Odwołanie członka Zarządu Grupy LOTOS S.A.

 • 06.12.2016 14:00

  Obecnie jest dobry moment na dywersyfikację dostaw ropy - wiceprezes Lotos Petrobaltic

 • 06.12.2016 13:51

  Lotos w przyszłym tygodniu przedstawi strategię

 • 05.12.2016 14:14

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w listopadzie '16 wyniosła 8,59 USD/bbl

 • 02.12.2016 16:16

  GRUPA LOTOS SA (45/2016) Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

 • 25.11.2016 16:26

  GRUPA LOTOS SA (44/2016) Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

 • 09.11.2016 13:47

  RN Lotosu odwołała R. Pietryszyna z funkcji prezesa; p.o. będzie M. Jastrzębski

 • 09.11.2016 13:39

  GRUPA LOTOS SA (43/2016) Zmiany w składzie Zarządu Grupy LOTOS S.A.

 • 09.11.2016 13:04

  Robert Pietryszyn odwołany przez RN z funkcji prezesa Lotosu - media

 • 08.11.2016 20:09

  Rząd za zmniejszeniem obciążeń dla producentów paliw

 • 08.11.2016 12:32

  Fitch spodziewa się marży rafineryjnej w '17 r. na poziomie 4,5 USD na baryłkę (wywiad)

 • 02.11.2016 14:42

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w październiku '16 wyniosła 8,86 USD/bbl

 • 27.10.2016 13:37

  Strategia Lotosu na lata 2017-22 będzie zakładać powrót do wypłaty dywidendy (opis)

 • 27.10.2016 13:29

  Wydatki inwestycyjne Lotosu w '17 mogą wynieść ok. 2 mld zł

 • 27.10.2016 13:20

  Plan zagospodarowania YME w II kw. '17, wtedy Lotos podejmie decyzję ws. tego złoża

 • 27.10.2016 12:50

  Lotos zakłada wzrost marży rafineryjnej w IV kwartale

 • 27.10.2016 12:43

  Strategia Lotosu na lata 2017-22 będzie zakładać powrót do wypłaty dywidendy

 • 27.10.2016 12:14

  Wskaźnik zadłużenia Lotosu utrzyma się mniej więcej na stałym poziomie w kolejnych miesiącach

 • 27.10.2016 11:47

  Lotos spodziewa się, że tegoroczny CAPEX grupy wyniesie ok. 1,6 mld zł

 • 27.10.2016 11:12

  Jest jeszcze potencjał do zwrotu na akcjach spółek paliwowych (opinia)

 • 27.10.2016 08:48

  Kurs Lotosu może rosnąć po publikacji dobrych wyników; przed spółką dobre perspektywy (opinia)

 • 27.10.2016 08:12

  Decyzja Lotosu i CalEnergy o zagospodarowaniu złóż B4 i B6 w pierwszej połowie '17

 • 27.10.2016 07:17

  Zysk netto Lotosu w III kw. 16 r. wyniósł 379,9 mln zł; lepiej od konsensusu

 • 27.10.2016 06:35

  Wyniki finansowe Lotosu za III kw. '16 wg segmentów działalności (tabela)

 • 27.10.2016 06:20

  Wyniki Lotosu w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.10.2016 06:06

  GRUPA LOTOS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 26.10.2016 09:35

  DM BDM podnosi cenę docelową akcji Lotosu do 33,2 zł

 • 25.10.2016 18:04

  OFE PZU ma ponad 5 proc. akcji Grupy Lotos

 • 25.10.2016 17:43

  GRUPA LOTOS SA (42/2016) Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Grupa LOTOS S.A. przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"

 • 25.10.2016 14:30

  Lotos na koniec września miał 480 stacji paliw - POPiHN

 • 21.10.2016 09:01

  Lotos w strategii postawi na rozwój upstreamu i sieci stacji paliw

 • 20.10.2016 17:50

  Dochody w '17 z dywidend od spółek paliwowo-energetycznych planowane na 1 mld zł (opis)

 • 20.10.2016 16:11

  Dochody w '17 z dywidend od spółek paliwowo-energetycznych planowane na 1 mld zł

 • 12.10.2016 08:11

  DM BOŚ podwyższa rekomendację dla Lotosu do "kupuj"

 • 04.10.2016 14:22

  Lotos nie wyklucza wprowadzenia Lotosu Kolej na giełdę

 • 04.10.2016 12:52

  PGNiG i Lotos widzą potencjał rozwoju rynku LNG i CNG

 • 04.10.2016 12:45

  Lotos w listopadzie opublikuje strategię

 • 03.10.2016 17:03

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna we wrześniu '16 wyniosła 7,31 USD/bbl

 • 26.09.2016 13:44

  Regulacje związane z "pakietem paliwowym" ograniczyły szarą strefę w sierpniu - POPiHN

 • 15.09.2016 10:47

  Krajowe firmy powinny prowadzić wydobycie bez względu na aktualne warunki

 • 14.09.2016 18:38

  Minister energii będzie powoływał jednego członka RN Lotosu

 • 14.09.2016 17:53

  GRUPA LOTOS SA (41/2016) Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 września 2016 roku

 • 14.09.2016 17:50

  GRUPA LOTOS SA (40/2016) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 września 2016 roku

 • 13.09.2016 15:24

  Podatek handlowy Lotosu w '16 to ok. 7,5-8 mln zł

 • 07.09.2016 19:42

  Lotos chce podpisać długoterminowy kontrakt z Iranem na dostawy ropy

 • 06.09.2016 15:00

  Lotos w sierpniu zwiększył hurtową sprzedaż paliw o 22 proc.

 • 02.09.2016 16:42

  Lotos szacuje, że marża rafineryjna w sierpniu '16 wyniosła 5,55 USD/bbl

 • 01.09.2016 10:46

  Rosną zasoby ropy Lotosu w Norwegii

 • 24.08.2016 16:01

  GRUPA LOTOS SA (39/2016) Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza

 • 11.08.2016 17:14

  GRUPA LOTOS SA (38/2016) Umowy pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Glencore Energy UK Limited

 • 11.08.2016 15:04

  Lotos planuje jesienią publikację strategii, chce powrócić do wypłaty dywidendy (opis)

 • 11.08.2016 14:52

  GRUPA LOTOS SA (37/2016) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 14 września 2016 roku

 • 11.08.2016 14:50

  GRUPA LOTOS SA (36/2016) Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał