Larq SA

skrót: LRQ

Brak kursu dla wybranej firmy

Jednostka inwestycyjna zarządzająca portfelem, w skład którego wchodzą podmioty zależne związane z branżą: transportu publicznego (miejskie systemy rowerowe), reklamy (niestandardowe nośniki reklamy zewnętrznej oraz agencje typu full-service) oraz nowych technologii (SaaS i sales and marketing automation).
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Harbinger Capital Ltd.3 000 00037,42%6 000 00054,47%
Investors TFI SA962 32212,00%962 3228,74%
NN OFEportfel600 0007,48%600 0005,45%

Kategoria • 15.01.2021 18:47

  LARQ SA (4/2021) Ogłoszenie wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż akcji Larq S.A. przez strony porozumienia akcjonariuszy

 • 15.01.2021 18:02

  Akcjonariusze Larq wzywają do sprzedaży 15.742 akcji po cenie 2,06 zł

 • 14.01.2021 21:09

  LARQ SA (3/2021) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 11.01.2021 12:56

  LARQ SA (2/2021) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 05.01.2021 16:44

  LARQ SA (1/2021) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 30.12.2020 17:29

  LARQ SA (90/2020) Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej w skład Rady Nadzorczej LARQ S.A.

 • 29.12.2020 17:02

  LARQ SA (89/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2020 r.

 • 29.12.2020 16:58

  LARQ SA (88/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej LARQ S.A.

 • 29.12.2020 16:50

  LARQ SA (87/2020) Treść uchwał podjętych podczas drugiej części obrad NWZ z dnia 29 grudnia 2020 roku

 • 29.12.2020 10:34

  LARQ SA (86/2020) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej LARQ S.A.

 • 23.12.2020 16:10

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii J spółki LARQ S.A.

 • 23.12.2020 14:44

  LARQ SA (85/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz rejestracja w KDPW S.A. akcji serii J

 • 21.12.2020 13:07

  LARQ SA (84/2020) Zawiadomienie o wygaśnięciu porozumienia akcjonariuszy

 • 18.12.2020 12:29

  LARQ SA (83/2020) Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej LARQ S.A.

 • 08.12.2020 13:56

  LARQ SA (82/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 04.12.2020 10:43

  LARQ SA (81/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce - korekta

 • 04.12.2020 10:36

  LARQ SA (80/2020) Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce - podpisane zgodnie z reprezentacją Harbinger Ltd.

 • 03.12.2020 16:55

  LARQ SA (79/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 03.12.2020 16:49

  LARQ SA (78/2020) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 03.12.2020 14:06

  LARQ SA (77/2020) Otwarcie postępowania restukturyzacyjnego Synergic sp. z o.o.

 • 01.12.2020 09:50

  LARQ SA (76/2020) Piąte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

 • 30.11.2020 17:53

  LARQ SA (75/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. w dniu 30 listopada 2020 roku

 • 30.11.2020 17:45

  LARQ SA (74/2020) Zarządzenie przerwy w obradach NWZ zwołanym na dzień 30 listopada 2020 r. oraz treść uchwał podjętych na NWZ do momentu zarządzenia przerwy w obradach

 • 27.11.2020 20:04

  LARQ SA (73/2020) Rejestracja przez sąd zmiany statutu

 • 27.11.2020 19:15

  LARQ SA (72/2020) Zainicjowanie otwarcia postępowania restukturyzacyjnego przez Synergic sp. z o.o.

 • 27.11.2020 08:28

  LARQ SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 16.11.2020 09:50

  LARQ SA (71/2020) Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

 • 09.11.2020 16:29

  LARQ SA (70/2020) Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10

 • 04.11.2020 15:43

  LARQ SA (69/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.

 • 02.11.2020 18:58

  LARQ SA (68/2020) Złożenie oświadczenia o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, dookreślenie kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu

 • 30.10.2020 11:27

  LARQ SA (67/2020) Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

 • 27.10.2020 17:34

  LARQ SA (66/2020) Zawarcie umowy objęcia akcji serii J oraz serii K1-K3

 • 23.10.2020 14:46

  LARQ SA (65/2020) Aktualizacja wartości aktywa trwałego - udziałów w spółce zależnej

 • 22.10.2020 16:19

  LARQ SA (64/2020) Zawarcie umowy pożyczki oraz umowy przekazu

 • 22.10.2020 14:57

  LARQ SA (63/2020) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 20.10.2020 19:32

  LARQ SA (62/2020) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. zwołanego na dzień 23 października 2020 roku

 • 19.10.2020 18:34

  LARQ SA (61/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 19.10.2020 18:28

  LARQ SA (60/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LARQ S.A. w dniu 19 października 2020 roku

 • 19.10.2020 18:17

  LARQ SA (59/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 października 2020 roku

 • 19.10.2020 11:25

  LARQ SA (58/2020) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

 • 19.10.2020 11:08

  LARQ SA (57/2020) Zawiadomienie o zawarciu porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie Publicznej

 • 15.10.2020 11:07

  LARQ SA (56/2020) Drugie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

 • 07.10.2020 19:30

  LARQ SA (55/2020) Rejestracja przez sąd zmiany statutu

 • 01.10.2020 19:26

  LARQ SA (54/2020) Powołanie Członka Zarządu

 • 30.09.2020 10:42

  LARQ SA (53/2020) Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

 • 29.09.2020 18:40

  LARQ SA (52/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz rejestracja w KDPW S.A. akcji serii I

 • 29.09.2020 16:49

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki LARQ SA

 • 26.09.2020 13:40

  LARQ SA (51/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.

 • 25.09.2020 18:32

  LARQ SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 24.09.2020 17:31

  LARQ SA (50/2020) Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki pod firmą YouLead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • 22.09.2020 21:42

  LARQ SA (49/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.

 • 08.09.2020 16:36

  LARQ SA (48/2020) Rejestracja akcji serii I w KDPW S.A.

 • 01.09.2020 15:04

  LARQ SA (47/2020) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 43/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku

 • 27.08.2020 16:46

  LARQ SA (46/2020) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 27.08.2020 16:41

  LARQ SA (45/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LARQ S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 roku

 • 27.08.2020 16:35

  LARQ SA (44/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 27.08.2020 16:27

  LARQ SA (43/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 sierpnia 2020 roku

 • 27.08.2020 10:18

  LARQ SA (42/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 20.08.2020 16:19

  LARQ SA (41/2020) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów spółki pod firmą YouLead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 25.06.2020 18:26

  LARQ SA (36/2020) Wygaśnięcie porozumienia akcjonariuszy - umowy inwestycyjnej w przedmiocie określenia zasad wspólnej polityki wobec spółki BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu

 • 02.06.2020 21:19

  LARQ SA (35/2020) Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej z dnia 22 sierpnia 2018 roku, porozumienia dotyczącego programu motywacyjnego w spółce pod firmą YouLead sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego w spółce pod firmą YouLead sp. z o.o.

 • 22.05.2020 20:55

  LARQ SA (34/2020) Powzięcie informacji o wypowiedzeniu przez Alior Bank S.A. umów kredytowych zawartych z NEXTBIKE Polska S.A.

 • 07.05.2020 17:54

  LARQ SA (33/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

 • 07.05.2020 17:44

  LARQ SA (32/2020) Wpłynięcie korekty zawiadomień otrzymanych w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 06.05.2020 18:44

  LARQ SA (31/2020) Zawarcie przez LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty umowy objęcia akcji spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

 • 06.05.2020 10:48

  LARQ SA (30/2020) Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu

 • 01.05.2020 04:41

  LARQ SA (29/2020) Odwołanie Członka Rady Nadzorczej LARQ S.A.

 • 30.04.2020 14:33

  LARQ SA (28/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej LARQ S.A.

 • 30.04.2020 14:24

  LARQ SA (27/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LARQ S.A. w dniu 30 kwietnia 2020 r.

 • 30.04.2020 14:19

  LARQ SA (26/2020) Treść uchwał podjętych przez NWZ LARQ S.A. w dniu 30.04.2020 r.

 • 30.04.2020 10:00

  LARQ SA (25/2020) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 29.04.2020 17:42

  LARQ SA (24/2020) Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej LARQ S.A.

 • 29.04.2020 17:35

  LARQ SA (23/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu LARQ S.A.

 • 28.04.2020 23:01

  LARQ SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 25.04.2020 17:28

  LARQ SA (21/2020) Korekta raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. dot. aktualizacji wartości aktywa trwałego, w zakresie numeru raportu

 • 24.04.2020 19:57

  LARQ SA (21/2020) Aktualizacja wartości aktywa trwałego - udziałów w spółce zależnej

 • 24.04.2020 15:12

  LARQ SA (21/2020) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

 • 22.04.2020 18:36

  LARQ SA (20/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 22.04.2020 11:39

  LARQ SA (19/2020) Powołanie Członka Zarządu

 • 20.04.2020 19:08

  LARQ SA (18/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 16.04.2020 16:24

  LARQ SA (17/2020) Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz Statutu Spółki

 • 07.04.2020 12:14

  LARQ SA (16/2020) Zawarcie umowy pożyczki przez LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ze spółką pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

 • 03.04.2020 13:21

  LARQ SA (15/2020) Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu przez LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z funduszem zarządzanym przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A..

 • 03.04.2020 12:21

  LARQ SA (14/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.

 • 02.04.2020 08:01

  LARQ SA (13/2020) Podpisanie przez akcjonariuszy spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu porozumienia akcjonariuszy - umowy inwestycyjnej w przedmiocie określenia zasad wspólnej polityki wobec spółki BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

 • 02.04.2020 07:46

  LARQ SA (12/2020) Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej przystąpienia akcjonariuszy spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu do rozmów w sprawie określenia zasad współpracy mającej na celu wsparcie BRA

 • 31.03.2020 13:16

  LARQ SA (11/2020) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 19.03.2020 17:03

  LARQ SA (10/2020) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 17 marca 2020 roku dotyczącego podsumowania subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I

 • 17.03.2020 20:14

  LARQ SA (9/2020) Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I

 • 12.03.2020 16:42

  LARQ SA (8/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 02.03.2020 20:29

  LARQ SA (7/2020) Korekta raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w zakresie uzupełnienia załącznika

 • 02.03.2020 20:01

  LARQ SA (7/2020) Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

 • 02.03.2020 19:44

  LARQ SA (6/2020) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania od potencjalnego inwestora oferty dotyczącej objęcia akcji Spółki w przypadku emisji przez Spółkę akcji nowej serii w ramach podwyższenia kapitału za

 • 24.02.2020 15:12

  LARQ SA (5/2020) Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 11.02.2020 14:38

  LARQ SA (4/2020) Zamknięcie transakcji związanej z inwestycją Nextbike GmbH w Nextbike Polska S.A.

 • 29.01.2020 08:44

  LARQ SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 28.01.2020 19:00

  LARQ SA (2/2020) Spełnienie się warunków zawieszających określonych w Umowie Inwestycyjnej dotyczącej inwestycji Nextbike GmbH w Nextbike Polska S.A.

 • 27.01.2020 15:51

  LARQ SA (1/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 20.12.2019 16:40

  LARQ SA (33/2019) Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów

 • 16.12.2019 14:56

  LARQ SA (32/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 29.11.2019 21:01

  LARQ SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 21.11.2019 21:30

  LARQ SA (31/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

 • 16.11.2019 11:10

  LARQ SA (30/2019) Podpisanie dokumentów związanych z inwestycją Nextbike GmbH w Nextbike Polska S.A. oraz ustanowienie zastawów na akcjach Nextbike

 • 16.11.2019 10:57

  LARQ SA (29/2019) Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania dokumentów związanych z inwestycją Nextbike GmbH w Nextbike Polska S.A. oraz zobowiązanie do ustanowienia zastawu na akcjach Nextbike Polska S.A. po

 • 16.11.2019 10:45

  LARQ SA (28/2019) Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej dalszego prowadzenia negocjacji pomimo niespełnienia się warunku określonego w Term Sheet

 • 16.11.2019 10:34

  LARQ SA (27/2019) Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia Term Sheet w sprawie potencjalnej przyszłej inwestycji w spółkę pod firmą Nextbike Polska S.A.

 • 16.11.2019 10:21

  LARQ SA (26/2019) Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej przystąpienia do rozmów w sprawie potencjalnej przyszłej inwestycji w spółkę pod firmą Nextbike Polska S.A.

 • 16.11.2019 10:05

  LARQ SA (25/2019) Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zaistnienie ryzyka zagrożenia niewypłacalnością Nextbike Polska S.A.

 • 08.10.2019 17:53

  LARQ SA (24/2019) Zawarcie przez Emitenta umów objęcia akcji Nextbike Polska S.A.

 • 02.10.2019 17:52

  LARQ SA (23/2019) Zawarcie transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Nextbike Polska S.A.

 • 29.09.2019 17:13

  LARQ SA (22/2019) Korekta raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

 • 27.09.2019 20:51

  LARQ SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 03.09.2019 18:04

  LARQ SA (21/2019) Umowa gwarancji objęcia akcji Nextbike Polska S.A.

 • 31.05.2019 16:00

  LARQ SA (6/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Larq S.A.

 • 30.05.2019 21:19

  LARQ SA Raport okresowy kwartalny 1/2019 Q

 • 20.05.2019 16:42

  LARQ SA (5/2019) Zawarcie transakcji zakupu pakietu akcji Nextbike Polska S.A.

 • 12.04.2019 17:40

  LARQ SA (3/2019) Korekta raportu bieżącego nr 3/2019

 • 12.04.2019 16:47

  LARQ SA (3/2019) Zawarcie transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Brand 24 S.A.

 • 28.03.2019 22:34

  LARQ SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 30.01.2019 16:33

  LARQ SA (2/2019) Rozwiązanie LARQ Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

 • 23.01.2019 11:10

  LARQ SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 31.12.2018 13:09

  LARQ SA (22/2018) Rozwiązanie LARQ Growth Fund I Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

 • 28.12.2018 17:36

  LARQ SA (21/2018) Zawarcie umowy zamiany udziałów spółki Youlead sp. z o.o. za akcje Brand 24 S.A.

 • 24.12.2018 11:33

  LARQ SA (20/2018) Aktualizacja prognozy wyników spółki portfelowej LARQ SA na rok 2018

 • 21.12.2018 20:00

  Nextbike prognozuje 61,2 mln zł przychodów i 14 mln zł EBITDA w 2018 roku

 • 19.12.2018 21:06

  LARQ SA (19/2018) Powołanie Członka Zarządu

 • 20.11.2018 22:22

  LARQ SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 18.10.2018 18:39

  Larq prognozuje, że EBITDA Nextbike w '18 wyniesie 16,4 mln zł, Brand 24 odnotuje 0,9 mln zł straty

 • 18.10.2018 18:02

  LARQ SA (18/2018) Sporządzenie prognozy wyników spółek portfelowych LARQ S.A. na rok 2018

 • 02.10.2018 18:42

  LARQ SA (17/2018) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu LARQ S.A.

 • 13.09.2018 17:41

  LARQ SA (16/2018) Zawarcie transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Brand24

 • 11.09.2018 17:57

  LARQ SA (15/2018) Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Emitenta

 • 31.08.2018 22:54

  LARQ SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 22.08.2018 20:49

  LARQ SA (14/2018) Zawarcie umowy inwestycyjnej

 • 14.08.2018 18:46

  LARQ SA (13/2018) Rejestracja akcji serii F i G Emitenta w KDPW oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F i G Emitenta

 • 14.08.2018 16:29

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki LARQ S.A.

 • 08.08.2018 17:36

  LARQ SA (10/2018) Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego LARQ S.A. - korekta

 • 31.07.2018 22:24

  LARQ SA (12/2018) Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Emitenta

 • 23.07.2018 21:29

  LARQ SA (11/2018) Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Emitenta

 • 13.07.2018 11:41

  LARQ SA (10/2018) Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego LARQ S.A.

 • 29.06.2018 18:54

  LARQ SA (9/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 29 czerwca 2018 r.

 • 29.06.2018 17:18

  LARQ SA (8/2018) Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29.06.2018 r.

 • 11.06.2018 17:34

  LARQ SA (7/2018) Realizacja odkupu akcji przez Emitenta

 • 11.06.2018 12:51

  LARQ SA (6/2018) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. na żądanie akcjonariusza

 • 30.05.2018 12:35

  LARQ SA (5/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.

 • 25.05.2018 18:22

  LARQ SA (4/2018) Zawarcie przez Emitenta umowy odkupu akcji

 • 21.05.2018 21:32

  LARQ SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 11.04.2018 17:50

  LARQ SA (3/2018) Zawarcie transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Nextbike

 • 26.03.2018 23:14

  LARQ SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 06.02.2018 16:34

  LARQ SA (2/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 30.01.2018 13:43

  Brand 24 nie zamierza sięgać po finansowanie zewnętrzne; skupi się na rozwoju produktu

 • 30.01.2018 11:07

  Akcje Brand24 zadebiutowały na NewConnect

 • 24.01.2018 13:12

  Brand24 zadebiutuje na NewConnect 30 stycznia

 • 12.01.2018 12:20

  LARQ SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 11.12.2017 08:16

  Nextbike spodziewa się 15,2 mln zł EBITDA w 2017 r.

 • 17.11.2017 18:09

  LARQ SA (47/2017) Zakończenie subskrypcji akcji nowej emisji spółki Brand 24 S.A. oraz zbycie przez podmiot pośrednio zależny od Emitenta akcji spółki Brand 24 S.A.

 • 15.11.2017 19:39

  LARQ SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 08.11.2017 18:18

  Brand24 planuje debiut na NC na początku '18; cena emisyjna akcji to 31,76 zł

 • 08.11.2017 17:44

  LARQ SA (46/2017) Ustalenie ceny emisyjnej akcji w ramach subskrypcji prywatnej prowadzonej przez jednostkę pośrednio zależną od Emitenta

 • 07.11.2017 22:38

  LARQ SA (45/2017) Informacja o zmianie udziału w kapitale zakładowym spółki pośrednio zależnej

 • 03.11.2017 18:51

  LARQ SA (44/2017) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta istotnej umowy

 • 31.10.2017 16:30

  LARQ SA (43/2017) Rejestracja akcji Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

 • 30.10.2017 19:53

  LARQ SA (42/2017) Ustalenie daty wprowadzenia akcji serii F, G i H do obrotu giełdowego

 • 30.10.2017 12:43

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F, G i H spółki LARQ S.A.

 • 26.10.2017 11:39

  LARQ SA (41/2017) Informacja o rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta

 • 18.10.2017 21:14

  LARQ SA (40/2017) Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy

 • 18.10.2017 20:57

  LARQ SA (39/2017) Uchwalenie w Brand 24 S.A. zmian do dotychczasowego programu motywacyjnego oraz uchwalenie nowego programu motywacyjnego

 • 06.10.2017 18:39

  LARQ SA (38/2017) Informacja o zmianie udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej

 • 29.09.2017 11:52

  Nextbike podtrzymał cel EBITDA na ’17; stawia na wzrost przychodów z sektora prywatnego

 • 14.09.2017 11:29

  LARQ SA (37/2017) Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Emitenta

 • 13.09.2017 18:09

  LARQ SA (36/2017) Informacja o zmianie wysokości kapitału zakładowego Emitenta

 • 08.09.2017 19:39

  LARQ SA (35/2017) Rejestracja zmian Statutu Emitenta

 • 06.09.2017 13:21

  Nextbike złożył najkorzystniejszą ofertę za 2 mln euro w przetargu w fińskim Turku

 • 05.09.2017 18:55

  LARQ SA (34/2017) Wybór oferty spółki zależnej

 • 31.08.2017 19:53

  LARQ SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 25.08.2017 15:46

  Brand24 może jeszcze w tym roku wejść na NewConnect (wywiad), (popr.)

 • 25.08.2017 12:45

  Brand24 może jeszcze w tym roku wejść na NewConnect (wywiad)

 • 23.08.2017 13:08

  Nakłady inwestycyjne Nextbike w '18 mogą wynieść ponad 40 mln zł

 • 23.08.2017 11:03

  Kurs Nextbike w debiucie na NewConnect wzrósł o 13,05 proc.

 • 18.08.2017 12:32

  Nextbike zadebiutuje na NewConnect 23 sierpnia

 • 16.08.2017 12:16

  Brand 24 z portfela Larq rozważa wejście na NewConnect

 • 11.08.2017 21:09

  LARQ SA (33/2017) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta istotnej umowy

 • 11.08.2017 20:05

  LARQ SA (32/2017) Podjęcie przez NWZ spółki zależnej od Emitenta uchwały w sprawie zmiany statutu, w tym m.in. zmiany polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz wprowadzającej możliwość pozba

 • 04.08.2017 20:04

  LARQ SA (31/2017) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do istotnej umowy

 • 31.07.2017 22:06

  LARQ SA (30/2017) Wykup obligacji przez spółkę zależną od Emitenta

 • 06.07.2017 17:16

  LARQ SA (29/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LARQ S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku

 • 30.06.2017 17:44

  LARQ SA (28/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2017 roku; przyjęcie tekstu jednolitego Statutu

 • 21.06.2017 22:16

  LARQ SA (27/2017) Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umów objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej oraz nabycie przez Emitenta akcji Nextbike Polska S.A.

 • 14.06.2017 18:31

  Fundusze NN PTE mają ponad 5 proc. akcji Larq

 • 14.06.2017 18:22

  LARQ SA (26/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 12.06.2017 21:59

  Nextbike pozyska z prywatnej emisji 6 mln zł, wycena spółki to 126 mln zł

 • 12.06.2017 21:27

  LARQ SA (25/2017) Ustalenie ceny emisyjnej akcji w ramach subskrypcji prywatnej prowadzonej przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 12.06.2017 21:07

  LARQ SA (24/2017) Wprowadzenie zmian do porządku obrad walnego zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

 • 08.06.2017 17:48

  LARQ SA (23/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 06.06.2017 16:41

  LARQ SA (22/2017) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta istotnej umowy

 • 02.06.2017 19:42

  LARQ SA (21/2017) Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 02.06.2017 17:13

  LARQ SA (20/2017) Zawarcie przez Emitenta umowy opcji i przyznania akcji

 • 18.05.2017 21:09

  LARQ SA (19/2017) Ustanowienie zabezpieczenia w związku z zawarciem przez jednostkę zależną od Emitenta umowy kredytowej

 • 18.05.2017 18:24

  LARQ SA (18/2017) Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Emitenta

 • 18.05.2017 18:15

  LARQ SA (17/2017) Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Emitenta

 • 18.05.2017 16:43

  LARQ SA (16/2017) Zawarcie umowy objęcia akcji serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego

 • 18.05.2017 13:57

  LARQ SA (15/2017) Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

 • 15.05.2017 18:19

  LARQ SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 15.05.2017 17:26

  Nextbike Polska chce wejść na NewConnect w drugim półroczu 2017 r. (opis)

 • 15.05.2017 15:36

  Nextbike Polska chce wejść na NewConnect w drugim półroczu 2017 r.

 • 15.05.2017 15:28

  LARQ SA (14/2017) Podjęcie przez ZWZ spółki zależnej od Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu NewConnect

 • 28.04.2017 14:51

  Larq prognozuje, że EBITDA Nextbike wzrośnie w '17 o 21 proc. do 15,5 mln zł

 • 28.04.2017 14:17

  LARQ SA (13/2017) Sporządzenie prognozy wyników i spółek portfelowych LARQ na rok 2017

 • 13.04.2017 10:27

  LARQ SA (12/2017) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta istotnej umowy

 • 12.04.2017 10:25

  LARQ SA (11/2017) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta istotnej umowy

 • 28.03.2017 14:12

  LARQ SA (10/2017) Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Emitenta

 • 21.03.2017 00:15

  LARQ SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 15.03.2017 18:42

  LARQ SA (9/2017) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy kredytowej

 • 16.02.2017 16:38

  LARQ SA (8/2017) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta istotnej umowy

 • 06.02.2017 17:38

  LARQ SA (7/2017) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta istotnej umowy

 • 31.01.2017 17:26

  LARQ SA (6/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 18.01.2017 17:17

  LARQ SA (5/2017) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta istotnej umowy

 • 09.01.2017 16:22

  LARQ SA (4/2017) Objęcie certyfikatów inwestycyjnych

 • 06.01.2017 13:22

  LARQ SA (3/2017) Ujawnienie stanu posiadania

 • 05.01.2017 18:56

  LARQ SA (2/2017) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta istotnej umowy

 • 03.01.2017 18:35

  Nextbike z grupy Larq ma umowę za minimum 5,5 mln zł brutto

 • 03.01.2017 18:11

  LARQ SA (1/2017) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta istotnej umowy

 • 22.12.2016 17:10

  LARQ SA (49/2016) Wniesienie przez jednostkę zależną Emitenta udziałów i akcji spółek zależnych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego

 • 20.12.2016 17:11

  LARQ SA (48/2016) Zawarcie umów sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Nextbike przez jednostkę zależną od Emitenta w ramach procesu PRE-IPO

 • 09.12.2016 18:26

  Synergic z grupy Larq ma zlecenie za 24 mln zł

 • 09.12.2016 18:03

  LARQ SA (47/2016) Zawarcie istotnej umowy

 • 09.12.2016 17:33

  LARQ SA (46/2016) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta istotnej umowy

 • 06.12.2016 10:34

  LARQ SA (45/2016) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy kredytowej

 • 30.11.2016 18:41

  LARQ SA (44/2016) Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Emitenta

 • 14.11.2016 18:30

  LARQ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 09.11.2016 14:55

  Larq podniósł prognozę przychodów i EBITDA na 2016 r.

 • 09.11.2016 14:23

  LARQ SA (43/2016) Podwyższenie prognozy wyników Grupy Kapitałowej LARQ na 2016

 • 07.11.2016 17:03

  LARQ SA (42/2016) Uchwalenie programu motywacyjnego przez spółkę pośrednio zależną od Emitenta oraz przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego

 • 22.09.2016 15:10

  LARQ SA (41/2016) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy przelewu wierzytelności

 • 22.09.2016 15:09

  LARQ SA (40/2016) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta umowy kredytowej

 • 20.09.2016 16:23

  LARQ SA (39/2016) Ustalenie daty wprowadzenia akcji serii F do obrotu giełdowego

 • 31.08.2016 20:25

  LARQ SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 25.08.2016 16:43

  LARQ SA (38/2016) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

 • 02.08.2016 17:06

  Oferta Nextbike za 44,8 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na Warszawski Rower Publiczny

 • 02.08.2016 16:37

  LARQ SA (37/2016) Wybór oferty spółki zależnej

 • 01.08.2016 07:01

  Larq może wykonać prognozy na 2016 r. z lekką nadwyżką (wywiad)

 • 01.08.2016 07:00

  Larq może wprowadzać spółki zależne na giełdę, pierwszy w kolejce jest Nextbike (wywiad)

 • 14.07.2016 21:13

  LARQ SA (36/2016) Przeniesienie własności wkładu kapitałowego oraz objęcie udziałów jednostek zależnych

 • 08.07.2016 15:11

  LARQ SA (35/2016) Oferta spółki zależnej jedyną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • 01.07.2016 14:31

  LARQ SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 09.06.2016 17:24

  LARQ SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 08.06.2016 15:40

  LARQ SA Zamiana warrantów subskrypcyjnych na akcje

 • 03.06.2016 13:35

  LARQ SA Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

 • 01.06.2016 20:44

  LARQ SA Przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego

 • 01.06.2016 19:17

  LARQ SA Powołanie Zarządu LARQ S.A. czwartej wspólnej kadencji

 • 01.06.2016 14:52

  LARQ SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LARQ S.A. w dniu 31 maja 2016 roku

 • 01.06.2016 14:24

  LARQ SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 maja 2016 roku

 • 25.05.2016 14:03

  LARQ SA Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

 • 16.05.2016 18:31

  LARQ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 13.05.2016 10:44

  LARQ SA Treść projektów uchwał, zgłoszonych przez akcjonariusza, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 maja 2016 roku.

 • 13.05.2016 09:22

  LARQ SA Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

 • 29.04.2016 14:44

  LARQ SA Wykup obligacji przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 28.04.2016 20:26

  LARQ SA Nowy tekst jednolity Statutu LARQ S.A.

 • 28.04.2016 20:23

  LARQ SA Zamierzona zmiana Statutu LARQ S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2016 roku

 • 28.04.2016 20:20

  LARQ SA Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. w dniu 31 maja 2016 roku

 • 28.04.2016 20:14

  LARQ SA Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.

 • 15.04.2016 21:18

  LARQ SA Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

 • 15.04.2016 21:08

  LARQ SA Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

 • 15.04.2016 20:56

  LARQ SA Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

 • 15.04.2016 20:41

  LARQ SA Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

 • 11.04.2016 15:25

  LARQ SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 08.04.2016 16:16

  LARQ SA Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

 • 06.04.2016 19:20

  LARQ SA Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

 • 05.04.2016 17:18

  LARQ SA Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

 • 01.04.2016 17:43

  LARQ SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 30.03.2016 22:18

  Larq prognozuje w '16 wzrost przychodów o 55 proc. i 9,5 mln zł zysku EBITDA

 • 30.03.2016 20:05

  LARQ SA Sporządzenie prognozy wyników grupy kapitałowej na rok 2016

 • 03.03.2016 16:47

  LARQ SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 19.02.2016 15:58

  LARQ SA Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

 • 05.02.2016 15:29

  LARQ SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 03.02.2016 10:49

  LARQ SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 29.01.2016 17:09

  LARQ SA Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

 • 27.01.2016 10:21

  LARQ SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 22.01.2016 15:43

  LARQ SA Transakcje nabycia akcji Emitenta przez osobę zarządzającą

 • 14.01.2016 14:24

  LARQ SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 23.12.2015 18:56

  LARQ SA Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

 • 18.12.2015 18:12

  LARQ SA Korekta raportu bieżącego nr 52/2015, opublikowanego w dniu 10 grudnia 2015 roku

 • 10.12.2015 19:57

  LARQ SA Zawarcie umowy inwestycyjnej

 • 04.12.2015 10:14

  LARQ SA Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

 • 02.12.2015 10:35

  LARQ SA Zmiana uchwały dot. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 01.12.2015 09:41

  LARQ SA Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą

 • 25.11.2015 11:39

  LARQ SA Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą

 • 19.11.2015 12:44

  LARQ SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 13.11.2015 19:19

  LARQ SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 05.11.2015 10:03

  LARQ SA Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

 • 29.10.2015 17:34

  LARQ SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 23.10.2015 17:55

  GPW: Komunikat Zarządu GPW akcje spółki CAM MEDIA SA będą notowane pod nazwą skróconą

 • 22.10.2015 19:16

  LARQ SA Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących spółki zależnej

 • 16.10.2015 14:41

  LARQ SA Nabycie akcji Emitenta przez osobę nadzorującą

 • 15.10.2015 16:16

  CAM MEDIA SA Zakończenie procesu porządkowania struktury produktowej w Grupie Kapitałowej

 • 15.10.2015 15:33

  CAM MEDIA SA Obowiązujący tekst jednolity Statutu LARQ S.A.

 • 15.10.2015 15:12

  CAM MEDIA SA Dokonana zmiana Statutu Emitenta

 • 30.09.2015 13:31

  CAM MEDIA SA Przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego

 • 09.09.2015 12:48

  CAM MEDIA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 03.09.2015 16:38

  CAM MEDIA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A. w dniu 31 sierpnia 2015 roku

 • 01.09.2015 15:11

  CAM MEDIA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 01.09.2015 14:58

  CAM MEDIA SA Korekta raportu okresowego, opublikowanego w dniu 31 sierpnia 2015 roku

 • 01.09.2015 11:11

  CAM MEDIA SA Powołanie osoby nadzorującej.

 • 01.09.2015 11:00

  CAM MEDIA SA Odwołanie osoby nadzorującej.

 • 01.09.2015 10:52

  CAM MEDIA SA Treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2015 roku

 • 01.09.2015 00:00

  CAM MEDIA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 13.08.2015 15:37

  CAM MEDIA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 03.08.2015 22:54

  CAM MEDIA SA Nowy tekst jednolity Statutu CAM Media S.A.

 • 03.08.2015 22:40

  CAM MEDIA SA Zamierzona zmiana Statutu Emitenta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2015 roku

 • 03.08.2015 22:04

  CAM MEDIA SA Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 sierpnia 2015 roku

 • 03.08.2015 21:50

  CAM MEDIA SA Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 02.07.2015 13:37

  CAM MEDIA SA Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy i zbycie aktywów o znacznej wartości

 • 26.06.2015 11:03

  CAM MEDIA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku

 • 25.06.2015 10:21

  CAM MEDIA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2015 roku

 • 29.05.2015 18:33

  GPW: usunięcie akcji spółek z listy uczestników indeksu WIG media

 • 28.05.2015 16:45

  CAM MEDIA SA Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2015 roku

 • 28.05.2015 16:34

  CAM MEDIA SA Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 27.05.2015 15:59

  CAM MEDIA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 27.05.2015 15:38

  CAM MEDIA SA Nabycie akcji Emitenta przez osobę nadzorującą

 • 26.05.2015 10:35

  CAM MEDIA SA Zbycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu

 • 26.05.2015 10:17

  CAM MEDIA SA Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą

 • 22.05.2015 19:21

  CAM MEDIA SA Nabycie akcji Emitenta przez osobę nadzorującą

 • 15.05.2015 20:04

  CAM MEDIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 27.04.2015 16:22

  CAM MEDIA SA Nabycie akcji Emitenta przez osobę nadzorującą

 • 14.04.2015 11:27

  CAM MEDIA SA Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

 • 01.04.2015 17:35

  CAM MEDIA SA Powołanie osób zarządzających

 • 01.04.2015 17:10

  CAM MEDIA SA Rezygnacja osób zarządzających

 • 20.03.2015 23:16

  CAM MEDIA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 18.03.2015 15:37

  CAM MEDIA SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A. w dniu 11 marca 2015 roku

 • 18.03.2015 15:21

  CAM MEDIA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 13.03.2015 12:58

  CAM MEDIA SA Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

 • 12.03.2015 15:54

  CAM MEDIA SA Powołanie osób nadzorujących

 • 12.03.2015 15:26

  CAM MEDIA SA Odwołanie osób nadzorujących

 • 12.03.2015 15:12

  CAM MEDIA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 marca 2015 roku

 • 09.03.2015 16:00

  CAM MEDIA SA Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

 • 06.03.2015 18:49

  CAM MEDIA SA Emisja obligacji przez spółkę zależną

 • 17.02.2015 17:56

  CAM MEDIA SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 13.02.2015 14:52

  CAM MEDIA SA Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 11 marca 2015 roku

 • 13.02.2015 14:45

  CAM MEDIA SA Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 19.01.2015 10:36

  CAM MEDIA SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 09.01.2015 15:56

  CAM MEDIA SA Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy

 • 17.12.2014 15:41

  CAM MEDIA SA rezygnacja osób nadzorujących

 • 11.12.2014 13:39

  CAM MEDIA SA zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną

 • 28.11.2014 15:31

  CAM MEDIA SA rozpoczęcie procesu porządkowania struktury produktowej

 • 14.11.2014 17:44

  CAM MEDIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 10.10.2014 11:19

  CAM MEDIA SA - zmiana stanu posiadania akcji emitenta

 • 08.10.2014 13:43

  CAM MEDIA SA - nowy tekst jednolity statutu spółki

 • 29.08.2014 19:54

  CAM MEDIA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 29.08.2014 18:23

  CAM MEDIA SA korekta zawartego w raporcie rocznym skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok

 • 12.08.2014 17:59

  CAM MEDIA SA Emisja obligacji przez spółkę zależną

 • 08.08.2014 17:46

  CAM MEDIA SA zmiana statutu

 • 02.07.2014 11:18

  Nextbike, z grupy CAM Media, prognozuje 2,8 mln zł zysku netto w '14

 • 02.07.2014 10:55

  CAM MEDIA SA prognoza wyników finansowych przygotowana przez spółkę zależną

 • 30.06.2014 17:17

  CAM MEDIA SA lista akcjonariuszy

 • 25.06.2014 13:56

  CAM MEDIA SA uchwały podjęte przez ZWZ

 • 11.06.2014 11:18

  CAM MEDIA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 03.06.2014 16:06

  CAM MEDIA SA zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną