Lena Lighting SA

skrót: LEN

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:30

Aktualny kurs4,14   0,98 %0,04 zł
Otwarcie4,100,00%
Minimum4,08-0,49%
Maksimum4,140,98%
Wolumen (szt.) 9857
Kurs odniesienia4,10
Widełki dolne3,69
Widełki górne4,51
Obroty (tyś. zł)40
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
12434,08
11 0004,07
12 0004,06
25 0004,04
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
4,1347 1
4,14812 2
4,154 600 3
4,16300 1
Jest jednym z wiodących producentów systemów oświetleniowych i opraw oświetleniowych zintegrowanych ze źródłem światła w formie panelu led. Swoje produkty sprzedaje w kraju i na 70 rynkach zagranicznych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Lesiński Włodzimierz14 724 99459,19%14 724 99459,19%
NN OFEportfel2 862 12111,50%2 862 12111,50%
PKO BP Bankowy OFEportfel1 519 9636,11%1 519 9636,11%

Kategoria • 13.11.2020 07:48

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 Q

 • 27.10.2020 14:08

  LENA LIGHTING SA (25/2020) Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych Spółki za III kwartał 2020 roku.

 • 21.08.2020 05:31

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy półroczny za 2020 P

 • 18.08.2020 15:03

  LENA LIGHTING SA (24/2020) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze w 2020 roku.

 • 12.08.2020 11:24

  LENA LIGHTING SA (23/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki

 • 01.06.2020 16:12

  LENA LIGHTING SA (22/2020) Skład nowo powołanego Komitetu Audytu

 • 01.06.2020 15:46

  LENA LIGHTING SA (21/2020) Powołanie Zarządu na kolejna kadencję oraz informacja na temat Zarządu powołanego na kolejna kadencję.

 • 01.06.2020 15:42

  LENA LIGHTING SA (20/2020) Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Wiktor Andrzaszak) powołanego przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2020 roku.

 • 01.06.2020 15:38

  LENA LIGHTING SA (19/2020) Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Michał Deiksler) powołanego przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2020 roku.

 • 01.06.2020 15:34

  LENA LIGHTING SA (18/2020) Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Jakub Byliński) powołanego przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2020 roku.

 • 01.06.2020 15:29

  LENA LIGHTING SA (17/2020) Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Jacek Tomaszewski) powołanego przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2020 roku.

 • 01.06.2020 15:22

  LENA LIGHTING SA (16/2020) Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej (Andrzej Tomaszewski) powołanego przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2020 roku.

 • 01.06.2020 15:16

  LENA LIGHTING SA (15/2020) Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Lena Lighting S.A. w dniu 01 czerwca 2020r. uchwały o wypłacie dywidendy.

 • 01.06.2020 15:15

  Lena Lighting wypłaci 0,30 zł dywidendy na akcję

 • 01.06.2020 15:10

  LENA LIGHTING SA (14/2020) Wykaz Akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lena Lighting S.A. w dniu 01 czerwca 2020r.

 • 01.06.2020 15:05

  LENA LIGHTING SA (13/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 01 czerwca 2020 roku

 • 15.05.2020 08:16

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

 • 06.05.2020 13:52

  LENA LIGHTING SA (12/2020) Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych za I kwartał 2020 r.

 • 28.04.2020 15:18

  LENA LIGHTING SA (11/2020) Wybór Audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2020 i 2021

 • 28.04.2020 12:12

  LENA LIGHTING SA (10/2020) Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki w dniu 01 czerwca 2020r.

 • 17.04.2020 11:16

  LENA LIGHTING SA (9/2020) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019r.

 • 31.03.2020 19:48

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 31.03.2020 19:42

  LENA LIGHTING SA (8/2020) Uzupełnienie raportu rocznego R o niezałączone oświadczenia Rady Nadzorczej

 • 31.03.2020 08:03

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 24.03.2020 14:09

  Lena Lighting chce wypłacić 0,30 zł dywidendy na akcję

 • 24.03.2020 13:58

  LENA LIGHTING SA (7/2020) Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy

 • 02.03.2020 10:02

  LENA LIGHTING SA (6/2020) Nabycie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu

 • 27.02.2020 14:18

  LENA LIGHTING SA (5/2020) Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie

 • 27.02.2020 11:58

  LENA LIGHTING SA (4/2020) Nabycie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu

 • 26.02.2020 12:04

  LENA LIGHTING SA (3/2020) Nabycie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu

 • 19.02.2020 11:26

  LENA LIGHTING SA (2/2020) Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych Spółki za 2019 rok

 • 16.01.2020 14:56

  LENA LIGHTING SA (1/2020) Termin przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

 • 14.11.2019 08:13

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 Q

 • 20.08.2019 08:30

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy półroczny za 2019 P

 • 07.08.2019 14:22

  LENA LIGHTING SA (18/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 12.04.2019 10:37

  LENA LIGHTING SA (4/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lena Lighting SA

 • 29.03.2019 07:29

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 22.03.2019 14:17

  Lena Lighting chce wypłacić 0,30 zł dywidendy na akcję za '18

 • 22.03.2019 14:09

  LENA LIGHTING SA (2/2019) Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok

 • 22.01.2019 09:19

  LENA LIGHTING SA (1/2019) Termin przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 14.11.2018 07:22

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 Q

 • 29.10.2018 12:42

  LENA LIGHTING SA (18/2018) Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych Spółki za trzeci kwartał 2018r.

 • 19.09.2018 14:26

  LENA LIGHTING SA (17/2018) Korekta danych zawartych w raporcie dotyczącym nabycia akcji Spółki przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą funkcje zarządcze

 • 18.09.2018 13:09

  LENA LIGHTING SA (16/2018) Korekty danych zawartych w raportach dotyczących nabycia akcji Spółki przez osoby pełniące funkcje zarządcze

 • 14.09.2018 14:57

  LENA LIGHTING SA (15/2018) Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko powiązaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 13.09.2018 09:47

  LENA LIGHTING SA (14/2018) Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez Prezesa Zarządu Spółki - art 19 MAR

 • 12.09.2018 08:43

  LENA LIGHTING SA (13/2018) Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez Prezesa Zarządu Spółki - art 19 MAR

 • 12.09.2018 08:34

  LENA LIGHTING SA (12/2018) Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez Członka Zarządu Spółki - art 19 MAR

 • 11.09.2018 11:30

  LENA LIGHTING SA (11/2018) Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez Prezesa Zarządu Spółki - art 19 MAR

 • 31.08.2018 10:11

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 31.08.2018 09:13

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy półroczny za 2018 P

 • 01.08.2018 14:13

  LENA LIGHTING SA (10/2018) Informacja poufna na temat wybranych danych za I półrocze 2018r.

 • 19.06.2018 09:48

  LENA LIGHTING SA (9/2018) Powiadomienie o transakcji zbycia akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki -art 19 MAR

 • 18.05.2018 13:09

  LENA LIGHTING SA (8/2018) Wybór Biegłego Rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018 i 2019.

 • 18.05.2018 13:07

  LENA LIGHTING SA (7/2018) Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Lena Lighting S.A. w dniu 18 maja 2018r. uchwały o wypłacie dywidendy.

 • 18.05.2018 13:04

  LENA LIGHTING SA (6/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lena Lighting S.A. w dniu 18 maja 2018r.

 • 18.05.2018 12:59

  LENA LIGHTING SA (5/2018) Treść podjętych uchwał przez ZWZA z dnia 18 maja 2018 roku

 • 15.05.2018 07:29

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 Q

 • 09.04.2018 15:54

  LENA LIGHTING SA (4/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18.05.2018 roku.

 • 09.04.2018 15:42

  LENA LIGHTING SA (3/2018) Ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą za 2017r

 • 21.03.2018 07:01

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 14.03.2018 16:18

  Lena Lighting chce wypłacić 0,30 zł dywidendy na akcję za '17

 • 14.03.2018 16:05

  LENA LIGHTING SA (2/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok

 • 10.01.2018 11:34

  LENA LIGHTING SA (1/2018) Termin przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

 • 14.11.2017 08:18

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 06.11.2017 15:24

  LENA LIGHTING SA (15/2017) Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych Spółki za 3 kw. 2017r

 • 06.10.2017 15:58

  LENA LIGHTING SA (14/2017) Powołanie Komitetu Audytu w Spółce

 • 25.09.2017 12:27

  LENA LIGHTING SA (13/2017) Mianowanie Członka Rady Nadzorczej

 • 25.09.2017 11:39

  LENA LIGHTING SA (12/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 31.08.2017 08:36

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 26.05.2017 12:17

  Lena Lighting wypłaci 0,30 zł dywidendy na akcję

 • 26.05.2017 12:15

  LENA LIGHTING SA (11/2017) Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję oraz informacja na temat Zarządu powołanego na kolejną kadencję.

 • 26.05.2017 12:13

  LENA LIGHTING SA (10/2017) Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki LENA LIGHTING S.A w dniu 26 maja 2017r. uchwały o wypłacie dywidendy.

 • 26.05.2017 12:10

  LENA LIGHTING SA (9/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LENA LIGHTING S.A. w dniu 26 maja 2017 r.

 • 26.05.2017 12:09

  LENA LIGHTING SA (8/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2017 roku.

 • 15.05.2017 06:47

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 12.05.2017 12:27

  LENA LIGHTING SA (7/2017) Wybór Biegłego Rewidenta

 • 07.04.2017 12:05

  LENA LIGHTING SA (6/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 maja 2017r.

 • 07.04.2017 11:53

  LENA LIGHTING SA (5/2017) Ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą w 2016r.

 • 21.03.2017 07:20

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 10.03.2017 12:39

  Lena Lighting chce wypłacić 0,30 zł dywidendy na akcję

 • 10.03.2017 12:33

  LENA LIGHTING SA (4/2017) Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy za 2016rok.

 • 06.02.2017 14:32

  LENA LIGHTING SA (3/2017) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 24.01.2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przez Spółkę.

 • 24.01.2017 18:00

  LENA LIGHTING SA (2/2017) Sprzedaż nieruchomości gruntowej przez Spółkę Lena Lighting S.A.

 • 10.01.2017 14:45

  LENA LIGHTING SA (1/2017) Termin przekazywania raportów okresowych w 2017roku.

 • 14.11.2016 07:04

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 25.10.2016 13:31

  PKO Bankowy PTE ma ponad 5 proc. akcji Lena Lighting

 • 25.10.2016 13:08

  LENA LIGHTING SA (18/2016) Informacja na temat zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 31.08.2016 07:06

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 01.07.2016 17:16

  LENA LIGHTING SA Informacja na temat szacowanego wzrostu kosztów w II kw. 2016r., mających wpływ na wynik Spółki

 • 10.06.2016 18:47

  LENA LIGHTING SA Zbycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.

 • 30.05.2016 17:48

  LENA LIGHTING SA Zbycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.

 • 27.05.2016 19:01

  LENA LIGHTING SA Zbycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.

 • 25.05.2016 18:03

  LENA LIGHTING SA Nabycie akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej Lena Lighting S.A.

 • 24.05.2016 18:21

  LENA LIGHTING SA Zbycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.

 • 13.05.2016 07:24

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 05.05.2016 17:47

  LENA LIGHTING SA Wybór Biegłego Rewidenta

 • 25.04.2016 17:48

  LENA LIGHTING SA Korekta raportu 7/2016 Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 15 kwietnia 2016r.

 • 15.04.2016 18:30

  Lena Lighting wypłaci 0,55 zł dywidendy na akcję

 • 15.04.2016 18:25

  LENA LIGHTING SA Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki LENA LIGHTING S.A w dniu 15 kwietnia 2016 r. uchwały o wypłacie dywidendy.

 • 15.04.2016 18:18

  LENA LIGHTING SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LENA LIGHTING S.A. w dniu 15 kwietnia 2016 r.

 • 15.04.2016 18:16

  LENA LIGHTING SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 kwietnia 2016 roku.

 • 18.03.2016 18:05

  LENA LIGHTING SA Ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą w 2015r.

 • 18.03.2016 18:03

  LENA LIGHTING SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 15.04.2016r.

 • 18.03.2016 07:14

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 02.03.2016 19:27

  LENA LIGHTING SA Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015r

 • 02.03.2016 18:50

  Zarząd Lena Lighting za wypłatą 0,4 zł dywidendy na akcję

 • 02.03.2016 18:45

  LENA LIGHTING SA Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy.

 • 08.01.2016 18:50

  LENA LIGHTING SA Termin przekazywania raportów w 2016 roku.

 • 08.01.2016 18:47

  LENA LIGHTING SA Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2015 roku.

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 13.11.2015 07:15

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 31.08.2015 07:04

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 25.05.2015 09:10

  DM BOŚ obniżył rekomendacje dla Asseco BS i Lena Lightning

 • 15.05.2015 06:49

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 27.04.2015 10:20

  DM BOŚ dodał pięć spółek do listy top-pick na najbliższy miesiąc, usunął trzy

 • 22.04.2015 17:30

  Lena Lighting wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 22.04.2015 17:23

  LENA LIGHTING SA Wybór Biegłego Rewidenta

 • 22.04.2015 17:21

  LENA LIGHTING SA Informacja na temat Członków Rady Nadzorczej powołanych przez ZWZA w dniu 21 kwietnia 2015r.

 • 22.04.2015 17:20

  LENA LIGHTING SA Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki LENA LIGHTING S.A w dniu 21 kwietnia 2015 r. uchwały o wypłacie dywidendy

 • 22.04.2015 17:18

  LENA LIGHTING SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LENA LIGHTING S.A. w dniu 21 kwietnia 2015 r.

 • 22.04.2015 17:16

  LENA LIGHTING SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2015 r.

 • 31.03.2015 09:23

  DM BOŚ umieścił 21 spółek na liście top-pick na najbliższy miesiąc

 • 27.03.2015 18:30

  LENA LIGHTING SA Sprzedaż udziałów w spółce zależnej Luxmat Sp.zo.o.

 • 27.03.2015 18:14

  LENA LIGHTING SA Podpisanie aktu założycielskiego spółki zależnej Luxmat Investment Sp.zo.o.

 • 26.03.2015 17:55

  LENA LIGHTING SA Korekta daty w projekcie uchwały nr 5 ZWZA zwołanego na dzień 21.04.2015r

 • 24.03.2015 17:55

  LENA LIGHTING SA Uchwała Rady Nadzorczej w zakresie oceny działalności Spółki w 2014roku

 • 24.03.2015 17:48

  LENA LIGHTING SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 kwietnia 2015roku.

 • 20.03.2015 07:14

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 04.03.2015 18:25

  Lena Lighting chce wypłacić 0,3 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 04.03.2015 18:13

  LENA LIGHTING SA Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy za 2014 rok.

 • 18.02.2015 09:35

  DM BOŚ dodał Tell i CCC do listy top-picków kosztem Neuki i Famuru

 • 16.01.2015 18:04

  LENA LIGHTING SA Terminy przekazywania raportów w 2015 roku.

 • 16.01.2015 18:01

  LENA LIGHTING SA Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku.

 • 14.11.2014 07:07

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 10.10.2014 17:51

  LENA LIGHTING SA podpisanie aktu założycielskiego spółki Lena Lighting GmbH

 • 29.08.2014 06:57

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 04.08.2014 18:54

  LENA LIGHTING SA korekta raportu bieżącego nr 12/2014 - uzupełnienie informacji

 • 11.07.2014 07:34

  LENA LIGHTING SA zawarcie znaczącej umowy

 • 13.05.2014 07:37

  LENA LIGHTING SA wybór biegłego rewidenta

 • 12.05.2014 07:30

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 29.04.2014 08:01

  LENA LIGHTING SA zmiana terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2014 r.

 • 25.04.2014 17:35

  LENA LIGHTING SA informacja o zbyciu akcji emitenta przez członka rady nadzorczej spółki

 • 25.04.2014 07:41

  LENA LIGHTING SA informacja o podjęciu przez ZWZA uchwały o wypłacie dywidendy

 • 25.04.2014 07:41

  LENA LIGHTING SA wykaz akcjonariuszy

 • 26.03.2014 18:31

  LENA LIGHTING SA uchwala rady nadzorczej w zakresie oceny działaności spółki w 2013r.

 • 25.03.2014 19:14

  LENA LIGHTING SA zwołanie ZWZA 24 kwietnia 2014 r.

 • 17.03.2014 17:50

  LENA LIGHTING SA raport o trwałym niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego

 • 17.03.2014 17:47

  LENA LIGHTING SA rekomendacja zarządu spółki w zakresie wypłaty dywidendy za rok 2013.

 • 20.01.2014 19:49

  LENA LIGHTING SA terminy przesyłania raportów okresowych w 2014roku

 • 08.01.2014 07:41

  LENA LIGHTING SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.

 • 20.12.2013 11:08

  DM IDM zmienił rekomendacje i ceny docelowe dla 41 spółek

 • 13.12.2013 21:46

  LENA LIGHTING SA nabycie akcji przez członka rady nadzorczej

 • 30.08.2013 07:19

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy półroczny za 2013 P

 • 04.06.2013 19:05

  LENA LIGHTING SA wybór biegłego rewidenta

 • 15.05.2013 07:45

  LENA LIGHTING SA Raport okresowy kwartalny 1/2013 Q

 • 09.05.2013 07:38

  LENA LIGHTING SA zestawienie dokonanych zmian w statucie będących przedmiotem uchwał ZWZA spółki w dniu 8 maja 2013r.

 • 09.05.2013 07:31

  LENA LIGHTING SA uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

 • 09.05.2013 07:26

  LENA LIGHTING SA akcjonariusze - 5 % liczby głosów na ZWZA

 • 09.05.2013 07:26

  WZ Leny Lighting zdecydowało o wypłacie 0,30 zł dywidendy na akcję

 • 09.05.2013 07:21

  LENA LIGHTING SA treść uchwał podjętych przez ZWZA