Lubawa SA

skrót: LBW

Ostatnie notowanie z: 23.10.2019 17:00

Aktualny kurs0,85   -2,76 %-0,02 zł
Otwarcie0,86-1,38%
Minimum0,84-2,99%
Maksimum0,870,00%
Wolumen (szt.) 110192
Kurs odniesienia0,87
Widełki dolne0,77
Widełki górne0,94
Obroty (tyś. zł)94
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
13 9540,85
11 0000,85
12 2930,85
217 2930,84
212 4060,84
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,863 954 3
0,861 000 1
0,868 918 2
0,878 174 1
0,877 600 2
Grupa wytwarza, przetwarza i sprzedaje tkaniny i dzianiny wykorzystywane w branżach: reklamowej, motoryzacyjnej, medycznej czy mundurową i militarną. Oferuje m.in.: parasole i produkty reklamowe, przedsionki do przyczep kempingowych, tkaniny techniczne i dekoracyjne, namioty oraz specjalistyczne produkty i wyposażenie dla służb mundurowych (kamizelki kuloodporne) i BHP.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Silver Hexarion Holdings Ltd.30 599 47428,00%30 599 47428,00%
Łukjanow Jacek5 700 0005,21%5 700 0005,21%

Kategoria • 20.09.2019 13:03

  Lubawa chce w IV kw. przedstawić nową strategię; przewiduje wzrost przychodów w II półroczu (wywiad)

 • 19.09.2019 00:13

  LUBAWA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 09.09.2019 17:48

  LUBAWA SA (20/2019) Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.

 • 06.09.2019 15:13

  LUBAWA SA (19/2019) Rejestracja zmian statutu Lubawa S.A.

 • 04.09.2019 12:32

  LUBAWA SA (18/2019) Zawarcie znaczącej umowy w Spółce zależnej od Emitenta oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 21.08.2019 14:27

  LUBAWA SA (17/2019) Złożenie powództwa wzajemnego przez Lubawa SA w związku z odstąpieniem od umowy przez zamawiającego

 • 31.05.2019 17:19

  LUBAWA SA (12/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA na 28 czerwca 2019 r.

 • 21.05.2019 13:57

  LUBAWA SA (11/2019) Podpisanie umowy o sprzedaży udziałów spółki Isabella PL

 • 17.05.2019 15:44

  LUBAWA SA (10/2019) Szacunkowe wyniki finansowe za I kw. 2019 r.

 • 16.04.2019 17:18

  Lubawa sprzeda za 5,99 mln zł udziały w spółce Isabella PL

 • 16.04.2019 17:07

  LUBAWA SA (9/2019) Porozumienie o sprzedaży udziałów spółki Isabella PL

 • 11.03.2019 12:41

  LUBAWA SA (7/2019) Korekta RB 7/2019: Szacunkowe wyniki finansowe Emitenta i Grupy Lubawa 2018 r.

 • 08.03.2019 17:38

  Lubawa szacuje, że w '18 miała 5,87 mln zł zysku netto wobec 2,32 mln zł rok wcześniej

 • 08.03.2019 17:19

  LUBAWA SA (7/2018) Szacunkowe wyniki finansowe Emitenta i Grupy Lubawa 2018 r.

 • 07.03.2019 16:31

  LUBAWA SA (6/2019) Wpływ oświadczeń o częściowym odstąpieniu od umowy przez zamawiającego

 • 28.02.2019 17:10

  LUBAWA SA (5/2019) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kamizelki kuloodporne kamuflowane dla KGP

 • 14.02.2019 14:24

  LUBAWA SA (4/2019) Wpływ oświadczeń o częściowym odstąpieniu od umowy przez zamawiającego

 • 29.01.2019 18:51

  LUBAWA SA (3/2019) Wpływ kolejnego oświadczenia o częściowym odstąpieniu od umowy przez zamawiającego

 • 28.01.2019 15:00

  LUBAWA SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 16.01.2019 16:36

  LUBAWA SA (1/2019) Wpływ oświadczenia o częściowym odstąpieniu od umowy przez zamawiającego

 • 21.12.2018 18:27

  LUBAWA SA (19/2018) Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert wykonawców w znaczącym postępowaniu na zakup kamizelek dla Komendy Głównej Policji

 • 14.11.2018 17:52

  LUBAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 09.11.2018 17:18

  Lubawa szacuje, że w III kw. '18 miała 1,9 mln zł zysku netto wobec 4,3 mln zł rok wcześniej

 • 09.11.2018 17:01

  LUBAWA SA (18/2018) Szacunkowe wyniki finansowe za pierwszy trzy kwartały 2018 r.

 • 09.11.2018 16:21

  LUBAWA SA (17/2018) Informacja o otwarciu ofert w znaczącym postępowaniu na zakup kamizelek dla Komendy Głównej Policji

 • 25.10.2018 09:29

  LUBAWA SA (16/2018) Zakończenie postępowania na system kamuflażu dla armii USA - wybór konkurencyjnej oferty

 • 20.09.2018 06:57

  LUBAWA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 12.09.2018 15:41

  LUBAWA SA (15/2018) Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Lubawa za I półrocze 2018 r.

 • 06.09.2018 19:49

  PlayWay zastąpi Medicalgorithmics w indeksie mWIG40 po sesji 21 września

 • 04.09.2018 12:19

  LUBAWA SA (14/2018) Rejestracja zmiany w Statucie Lubawa S.A.

 • 28.06.2018 17:23

  LUBAWA SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ LUBAWA S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

 • 28.06.2018 17:07

  LUBAWA SA (12/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

 • 28.06.2018 16:47

  LUBAWA SA (11/2018) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Lubawa S.A.

 • 28.06.2018 16:29

  LUBAWA SA (10/2018) Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Lubawa S.A.

 • 07.06.2018 17:16

  LUBAWA SA (9/2019) Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.

 • 07.06.2018 16:59

  LUBAWA SA (8/2018) Powołanie Zarządu Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na nową kadencję

 • 30.05.2018 16:31

  LUBAWA SA (7/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 28 czerwca 2018 r.

 • 15.05.2018 17:15

  LUBAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 10.05.2018 16:30

  LUBAWA SA (6/2018) Szacunkowe wyniki finansowe za I kw. 2018 r.

 • 27.04.2018 02:21

  LUBAWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 01:12

  LUBAWA SA (5/2018) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r.

 • 27.04.2018 00:50

  LUBAWA SA (4/2018) Zamówienie dla Lubawa USA w postępowaniu na system kamuflażu dla armii USA

 • 27.04.2018 00:01

  LUBAWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 26.04.2018 23:58

  LUBAWA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 10.04.2018 20:06

  Lubawa szacuje, że miała w '17 3,9 mln zł zysku netto wobec 11,2 mln zł rok wcześniej

 • 10.04.2018 19:58

  LUBAWA SA (3/2018) Szacunkowe wyniki finansowe za 2017 r.

 • 29.01.2018 16:35

  LUBAWA SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 12.01.2018 20:34

  LUBAWA SA (1/2018) Korekta RB 1/2018: Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy dostawy, ujawnienie opóźnionych informacji poufnych

 • 05.01.2018 18:36

  LUBAWA SA (1/2018) Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy dostawy, ujawnienie opóźnionych informacji poufnych

 • 14.12.2017 13:57

  LUBAWA SA (12/2017) Zawarcie umowy w Spółce Lubawa Armenia zależnej od Emitenta

 • 14.11.2017 07:51

  LUBAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 07.11.2017 12:54

  LUBAWA SA (11/2017) Korekta RB 11/2017 Szacunkowe wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2017 r. - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

 • 06.11.2017 16:30

  LUBAWA SA (11/2017) Szacunkowe wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2017 r.

 • 20.09.2017 07:12

  LUBAWA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 23.08.2017 19:57

  Lubawa szacuje, że zysk netto grupy w I poł. '17 wyniósł 3,6 mln zł, spadek 63 proc. rdr

 • 23.08.2017 19:42

  LUBAWA SA (10/2017) Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.

 • 01.08.2017 19:26

  LUBAWA SA (9/2017) Wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych za 2017 rok

 • 05.07.2017 13:42

  Spółka zależna Lubawy ma umowę ze Skarbem Państwa o wartości 30,5 mln zł

 • 05.07.2017 13:13

  LUBAWA SA (8/2017) Zawarcie znaczącej umowy w Spółce zależnej od Emitenta oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 28.06.2017 21:01

  LUBAWA SA (7/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 28 czerwca 2017 r.

 • 28.06.2017 20:49

  LUBAWA SA (6/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 28 czerwca 2017 r.

 • 28.06.2017 20:34

  LUBAWA SA (5/2017) Powołanie Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję.

 • 01.06.2017 20:51

  LUBAWA SA (4/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 28 czerwca 2017 r.

 • 12.05.2017 17:15

  LUBAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 08.05.2017 07:01

  Lubawa opublikuje strategię na lata 2018-21; pomyśli o polityce dywidendy (wywiad)

 • 28.04.2017 20:15

  Lubawa podpisze kontrakt z Ministerstwem Obrony Egiptu o wartości 3,8 mln euro brutto

 • 28.04.2017 19:48

  LUBAWA SA (3/2017) Zakończenie negocjacji i rozpoczęcie procesu podpisywania znaczącej umowy

 • 26.04.2017 20:56

  LUBAWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 26.04.2017 20:26

  LUBAWA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 30.03.2017 08:10

  Zysk netto Lubawy wzrósł w '16 do 11,2 mln zł; w IV kwartale dopisali klienci

 • 30.03.2017 07:55

  LUBAWA SA (2/2017) Szacunkowe wyniki finansowe za 2016 r.

 • 27.01.2017 14:40

  LUBAWA SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 09.11.2016 07:55

  LUBAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 04.11.2016 08:24

  Przychody Lubawy za III kw. wzrosły o 6,3 mln zł rdr

 • 04.11.2016 08:01

  LUBAWA SA (13/2016) Szacunkowe wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

 • 19.10.2016 11:30

  Spółka zależna Lubawy oczekuje 30-proc. wzrostu wydajności produkcji

 • 21.09.2016 10:03

  Spółka zależna Lubawy ma kontrakt ze Skarbem Państwa o wartości ok. 27 mln zł

 • 21.09.2016 09:58

  LUBAWA SA (12/2016) Znacząca umowa w Spółce zależnej od Emitenta

 • 30.08.2016 17:28

  LUBAWA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 10.08.2016 10:47

  Przychody Lubawy za I półrocze wyższe o 4,5 proc. rdr

 • 10.08.2016 10:29

  LUBAWA SA (11/2016) Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2016 r.

 • 27.06.2016 13:34

  LUBAWA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 27 czerwca 2016 r.

 • 27.06.2016 13:28

  LUBAWA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 27 czerwca 2016 r.

 • 14.06.2016 14:57

  LUBAWA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 02.06.2016 18:00

  Polnord zastąpi Integer w mWIG40 w kwartalnej rewizji indeksów

 • 31.05.2016 12:41

  LUBAWA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubawa S.A. na dzień 27 czerwca 2016 r.

 • 17.05.2016 09:39

  Lubawa pracuje nad strategią na lata 2017-2020; chce ją wdrożyć w I kw. '17 r.

 • 16.05.2016 19:09

  LUBAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 02.05.2016 07:34

  LUBAWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 02.05.2016 07:17

  LUBAWA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 29.04.2016 14:42

  LUBAWA SA Aktualizacja informacji o zawarciu znaczącej umowy - zamówienie opcjonalne

 • 04.03.2016 13:37

  LUBAWA SA Zawarcie znaczącej umowy (aneks) przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 29.02.2016 07:26

  LUBAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 23.02.2016 14:34

  LUBAWA SA Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez Emitenta

 • 10.02.2016 17:10

  Oferta Lubawy na ok. 21,5 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu dla MON

 • 10.02.2016 16:52

  LUBAWA SA Informacja o wyborze oferty Emitenta

 • 26.01.2016 15:20

  LUBAWA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

 • 22.01.2016 15:33

  LUBAWA SA Zakup akcji Emitenta przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą

 • 08.12.2015 16:31

  Lubawa powołała spółkę na Ukrainie, ale nie planuje w krótkim czasie dużych inwestycji

 • 08.12.2015 16:15

  LUBAWA SA powołanie Spółki zależnej na terenie Ukrainy

 • 04.12.2015 18:28

  LUBAWA SA Informacja w zakresie ustalenia przez jednostkę zależną od Emitenta warunków znaczącej umowy

 • 21.11.2015 16:54

  LUBAWA SA zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 16.11.2015 19:14

  LUBAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 03.10.2015 15:09

  LUBAWA SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 31.08.2015 18:35

  LUBAWA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 27.08.2015 15:39

  LUBAWA SA Zawarcie aneksów do znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 29.07.2015 17:16

  LUBAWA SA podanie do publicznej wiadomości uzupełnienia informacji z raportu okresowego za rok 2014

 • 09.07.2015 14:49

  LUBAWA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 09.07.2015 13:08

  LUBAWA SA powołanie Zarządu Emitenta na nową kadencję

 • 08.07.2015 16:15

  LUBAWA SA zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

 • 03.07.2015 15:31

  LUBAWA SA zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 26.06.2015 15:21

  LUBAWA SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się siedzibie Spółki w dniu 25 czerwca 2015 r.

 • 26.06.2015 13:05

  LUBAWA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 25 czerwca 2015 r.

 • 29.05.2015 17:08

  LUBAWA SA zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 22.05.2015 16:27

  LUBAWA SA sprzedaż akcji Emitenta przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą u Emitenta

 • 22.05.2015 15:37

  LUBAWA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubawa S.A. na dzień 25 czerwca 2015 r

 • 15.05.2015 17:37

  LUBAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 30.04.2015 23:15

  LUBAWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 07.04.2015 17:07

  LUBAWA SA Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

 • 06.03.2015 07:55

  Spółka Lubawy złożyła wiążącą ofertę w prywatyzacji ZTK Teofilów

 • 02.03.2015 18:38

  LUBAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 20.02.2015 15:34

  Straty Lubawy wywołane pożarem wyniosły 27 mln zł

 • 20.02.2015 15:20

  LUBAWA SA Uzupełnienie informacji do RB nr 17/2014 - utrata aktywów o znacznej wartości w spółkach zależnych, ostateczne ustalenie wartości utraconego mienia (aktywów)

 • 05.02.2015 17:17

  LUBAWA SA zakup akcji Emitenta przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą

 • 22.01.2015 17:12

  LUBAWA SA Obciążenie hipoteką aktywów Spółki zależnej - o wartości powyżej 1.000.000 euro

 • 20.01.2015 17:29

  LUBAWA SA Podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji o stronie znaczącej umowy

 • 16.01.2015 17:10

  LUBAWA SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 25.11.2014 16:41

  LUBAWA SA obciążenie zastawem aktywów spółek

 • 21.11.2014 18:37

  Lubawa szacuje straty po pożarze zakładu na ok. 35 mln zł

 • 21.11.2014 18:25

  LUBAWA SA utrata aktywów o znacznej wartości w spółkach zależnych

 • 21.11.2014 17:41

  LUBAWA SA zawarcie znaczącej umowy - aneks

 • 14.11.2014 17:25

  LUBAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 17.10.2014 10:45

  Lubawa uruchomiła zakład produkcyjny w Armenii

 • 17.10.2014 10:42

  LUBAWA SA uruchomienie zakładu produkcyjnego przez spółkę zależną na terenie Republiki Armenii

 • 01.09.2014 19:07

  LUBAWA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 21.08.2014 17:11

  LUBAWA SA zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy

 • 10.07.2014 13:43

  LUBAWA SA zawarcie znaczącej umowy

 • 07.07.2014 17:04

  LUBAWA SA zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej

 • 30.06.2014 12:08

  LUBAWA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA spółki w dniu 27 czerwca 2014 r.

 • 27.06.2014 16:06

  LUBAWA SA informacja o osobach powołanych na ZWZA do rady nadzorczej

 • 27.06.2014 15:49

  LUBAWA SA - treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 27 czerwca 2014 r.

 • 12.06.2014 14:00

  LUBAWA SA wybór podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych za 2014 r.

 • 30.05.2014 13:54

  LUBAWA SA - projekty uchwał ZWZ zwołanego na 27 czerwca 2014 r.

 • 30.05.2014 13:41

  LUBAWA SA - zwołanie ZWZ na 27 czerwca 2014 r.

 • 15.05.2014 12:18

  LUBAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 30.04.2014 16:57

  LUBAWA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 30.04.2014 16:39

  LUBAWA SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 08.04.2014 13:00

  LUBAWA SA zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy

 • 03.03.2014 17:31

  LUBAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 28.02.2014 16:13

  LUBAWA SA zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy

 • 27.02.2014 10:36

  LUBAWA SA utworzenie i objęcie przez spółkę 52% akcji Lubawa USA

 • 16.01.2014 08:39

  LUBAWA SA terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

 • 19.12.2013 15:33

  LUBAWA SA zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy

 • 09.12.2013 17:33

  LUBAWA SA zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy

 • 22.11.2013 16:32

  LUBAWA SA zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy

 • 30.10.2013 19:29

  LUBAWA SA zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy

 • 21.10.2013 13:45

  LUBAWA SA zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej i umowy zastawniczej

 • 11.10.2013 18:38

  LUBAWA SA zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej

 • 04.10.2013 15:00

  Lubawa w II poł. '13 liczy na wzrost wyników i finalizację przetargów w Indiach (wywiad)

 • 11.09.2013 16:23

  LUBAWA SA zawarcie przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

 • 02.09.2013 17:17

  LUBAWA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PS

 • 02.07.2013 16:31

  LUBAWA SA zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej

 • 02.07.2013 10:29

  LUBAWA SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ w dniu 1 lipca 2013 r.

 • 02.07.2013 10:21

  LUBAWA SA treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 1 lipca 2013 r.

 • 12.06.2013 15:41

  LUBAWA SA korekta informacji o zwołaniu ZWZA na dzień 1 lipca 2013 r. - dot. informacji o porządku obrad- korekta treści raportu bieżącego nr 6/2013

 • 11.06.2013 16:33

  LUBAWA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2013 rok

 • 07.06.2013 22:11

  Lubawa w drugim kwartale spodziewa się lepszych wyników rdr (aktl.)

 • 07.06.2013 17:35

  Lubawa w II kw. '13 spodziewa się lepszych wyników rdr

 • 04.06.2013 16:36

  LUBAWA SA projekty uchwał ZWZA zwołanego na dzień 1 lipca 2013 r.

 • 04.06.2013 16:22

  LUBAWA SA - zwołanie ZWZ na 1 lipca 2013 r.

 • 15.05.2013 17:25

  LUBAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr