Libet SA

skrót: LBT

Ostatnie notowanie z: 25.09.2020 17:00

Aktualny kurs2,15   -2,27 %-0,05 zł
Otwarcie2,200,00%
Minimum2,15-2,27%
Maksimum2,200,00%
Wolumen (szt.) 36357
Kurs odniesienia2,20
Widełki dolne1,98
Widełki górne2,42
Obroty (tyś. zł)79
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
24 8172,12
11 0002,10
23 9802,02
11 5002,01
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
2,181 945 1
2,194 567 1
2,2016 1
2,2711 000 2
Wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Produkcję prowadzi w kilkunastu zakładach rozmieszczonych w całym kraju.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Lybet Ltd.poprzez Glaspin Consultants Limited13 597 24927,00%13 597 24927,00%
NN OFEportfel5 185 10910,37%5 185 10910,37%
PKO BP Bankowy OFEportfel4 788 7229,57%4 788 7229,57%

Kategoria • 10.09.2020 15:35

  LIBET SA (31/2020) Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 08.09.2020 09:43

  LIBET SA (30/2020) Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 04.09.2020 21:48

  LIBET SA (29/2020) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (28/08/2020)

 • 29.08.2020 11:52

  LIBET SA (28/2020) Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 28 sierpnia 2020 roku.

 • 26.08.2020 17:51

  LIBET SA (27/2020) Informacje dot. ZWZA LIBET S.A. zwołanego na dzień 28 sierpnia 2020.

 • 25.08.2020 16:06

  LIBET SA (26/2020) Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 10.08.2020 17:37

  LIBET SA (25/2020) Uzupełnienie porządku obrad ZWZA LIBET S.A. zwołanego na 28/08/2020

 • 10.08.2020 09:12

  WZ Libetu zdecyduje o upoważnieniu zarządu do emisji akcji

 • 10.08.2020 08:51

  LIBET SA (24/2020) Doręczenie Spółce wniosku uprawnionego akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad ZWZA LIBET S.A. zwołanego na dzień 28/08/2020.

 • 07.08.2020 17:21

  LIBET SA (23/2020) Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki

 • 07.08.2020 17:10

  LIBET SA (22/2020) Informacje dot. rezygnacji Członka Zarządu.

 • 31.07.2020 17:46

  LIBET SA (21/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 28/08/2020.

 • 23.06.2020 18:43

  LIBET SA (17/2020) Informacja o możliwości odstąpienia przez biegłego rewidenta od wyrażenia opinii

 • 27.05.2020 12:50

  LIBET SA (16/2020) Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 27.05.2020 12:35

  LIBET SA (15/2020) Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 25.05.2020 14:29

  LIBET SA (14/2020) Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 19.1 Rozporządzenia MAR.

 • 11.05.2020 16:03

  LIBET SA (13/2020) Doręczenie Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 • 11.05.2020 08:21

  LIBET SA (12/2020) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania: (i) przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020, (ii) badania sprawozdań finansowych Spółki oraz

 • 29.04.2020 21:26

  LIBET SA (11/2020) Wypowiedzenie umowy przez firmę audytorską

 • 24.04.2020 16:03

  LIBET SA (10/2020) Zmiana terminu publikacji niektórych raportów okresowych.

 • 07.04.2020 18:25

  Potencjalny inwestor zrezygnował z zakupu przedsiębiorstwa Libetu

 • 07.04.2020 18:11

  LIBET SA (9/2020) Wstępne dane dot. szacowanej wielkości skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej LIBET S.A. ze sprzedaży za okres od 01/01/2020 do 31/03/2020

 • 07.04.2020 18:02

  LIBET SA (8/2020) Rezygnacja z nabycia przedsiębiorstwa Libet S.A. (dotyczy raportów bieżących nr 5 i 6/2020)

 • 02.04.2020 12:32

  LIBET SA (7/2020) Doręczenie Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 • 25.03.2020 19:29

  LIBET SA (6/2020) Odpowiedź na ofertę nabycia przedsiębiorstwa Libet S.A.

 • 19.03.2020 18:53

  Libet otrzymał ofertę zakupu przedsiębiorstwa

 • 19.03.2020 17:55

  LIBET SA (5/2020) Oferta nabycia przedsiębiorstwa Libet S.A

 • 17.02.2020 20:10

  LIBET SA (4/2020) Wstępne, szacunkowe wybrane dane finansowe LIBET S.A. / grupy kapitałowej i LIBET S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

 • 31.01.2020 16:01

  LIBET SA (3/2020) Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2020

 • 24.01.2020 14:07

  Libet otrzymał dwie wstępne oferty kupna aktywów za łącznie 33,5 mln zł

 • 24.01.2020 13:47

  LIBET SA (2/2020) Aktualizacja informacji (6) dotyczących przeglądu opcji strategicznych Spółki.

 • 20.01.2020 15:20

  Esaliens TFI zmniejszył zaangażowanie w Libecie do 4,8 proc.

 • 20.01.2020 15:12

  LIBET SA (1/2020) Doręczenie Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 • 11.12.2019 14:49

  LIBET SA (23/2019) Powołanie na kolejną kadencję dotychczasowych Członków Zarządu Spółki.

 • 29.11.2019 10:09

  Libet obniża prognozę przychodów w 2019 r. do 202 mln zł

 • 29.11.2019 09:48

  LIBET SA (22/2019) Dokonanie korekty prognozy wyników grupy kapitałowej LIBET S.A. za 2019 rok.

 • 22.11.2019 16:46

  Esaliens Parasol FIO ma mniej niż 5 proc. akcji spółki Libet

 • 22.11.2019 16:11

  LIBET SA (21/2019) Doręczenie Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 • 05.11.2019 20:07

  LIBET SA (20/2019) Wstępne, szacunkowe, wybrane wyniki finansowe LIBET S.A. / grupy kapitałowej i LIBET S.A. za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku

 • 20.08.2019 08:59

  LIBET SA (19/2019) Wstępne szacunkowe wybrane wyniki finansowe LIBET S.A. / grupy kapitałowej i LIBET S.A. za pierwsze półrocze 2019 roku.

 • 31.05.2019 18:27

  LIBET SA (11/2019) Aneks do umowy dotyczącej czasowego niedochodzenia wierzytelności.

 • 30.05.2019 17:06

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 08.03.2019 20:18

  LIBET SA (6/2019) Aktualizacja informacji (5) dotyczących przeglądu opcji strategicznych Emitenta

 • 01.03.2019 20:53

  Libet sprzedał aktywa, pozyskane środki zmniejszą zadłużenie o 11,86 mln zł

 • 01.03.2019 20:28

  LIBET SA (5/2019) Aktualizacja informacji (4) dotyczących przeglądu opcji strategicznych Emitenta

 • 01.03.2019 20:09

  LIBET SA (4/2019) Prowadzenie negocjacji oraz zawarcie umowy dotyczącej czasowego niedochodzenia wierzytelności - opóźniona informacja poufna

 • 06.02.2019 09:00

  LIBET SA (3/2019) Doręczenie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, dotyczącego transakcji na akcjach Spółki zrealizowanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 31.01.2019 17:12

  LIBET SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2019.

 • 25.01.2019 19:11

  Libet sprzedał aktywa, pozyskane środki zmniejszyły zadłużenie o 11,9 mln zł

 • 25.01.2019 18:56

  LIBET SA (1/2019) Aktualizacja informacji (3) dotyczących przeglądu opcji strategicznych Emitenta

 • 21.12.2018 18:10

  Libet ma dwie oferty na sprzedaż części aktywów, pozyskane środki zmniejszą zadłużenie

 • 21.12.2018 17:50

  LIBET SA (20/2018) Aktualizacja informacji (2) dotyczących przeglądu opcji strategicznych Emitenta.

 • 06.12.2018 17:34

  LIBET SA (19/2018) Zawiadomienie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

 • 29.11.2018 18:27

  LIBET SA (18/2018) Aktualizacja informacji dotyczących przeglądu opcji strategicznych Emitenta

 • 29.11.2018 18:14

  LIBET SA (17/2018) Zawarcie z mBank S.A. z/s w Warszawie aneksu do umowy o kredytu w rachunku bieżącym.

 • 29.11.2018 17:54

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 28.09.2018 18:31

  LIBET SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 27.07.2018 08:41

  Libet rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 27.07.2018 08:27

  LIBET SA (16/2018) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta.

 • 20.07.2018 08:53

  LIBET SA (15/2018) Aktualizacja wyceny składników majątku trwałego spółek grupy kapitałowej LIBET S.A.

 • 29.06.2018 13:00

  LIBET SA (14/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (29/06/2018).

 • 29.06.2018 12:59

  LIBET SA (13/2018) Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 czerwca 2018 roku.

 • 21.06.2018 17:14

  LIBET SA (12/2018) Rejestracja zmiany adresu siedziby Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

 • 18.06.2018 21:22

  LIBET SA (11/2018) Wydanie przez Prezesa URE decyzji w sprawie wymierzenia Spółce kary pieniężnej w związku z naruszeniem ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w okresie 10-31 sierpnia 2015 roku (dalsze informacje w związku raportem 20/

 • 01.06.2018 17:20

  LIBET SA (10/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 29/06/2018.

 • 30.05.2018 17:30

  LIBET SA (9/2018) Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dot. pokrycia straty jednostkowej Spółki za 2017 rok.

 • 30.05.2018 17:28

  LIBET SA (8/2018) Wszczęcie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postępowania względem Spółki (dalsze informacje w związku raportem 20/2017 i 43/2017).

 • 30.05.2018 17:08

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 27.04.2018 23:07

  LIBET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 23:05

  LIBET SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.04.2018 21:13

  LIBET SA (7/2018) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2017 rok

 • 19.04.2018 17:54

  LIBET SA (6/2018) Skorygowanie wartości zapasów

 • 29.03.2018 08:25

  LIBET SA (5/2018) Przedłużenie umowy dzierżawy dot. składników służących produkcji elementów betonowych.

 • 12.02.2018 18:48

  LIBET SA (42/2017) Korekta Raportu bieżącego nr 42/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA (27/11/2017).

 • 31.01.2018 21:32

  LIBET SA (4/2018) Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2018.

 • 29.01.2018 19:31

  LIBET SA (3/2018) Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. z/s w Katowicach aneksu do umowy o kredytu w rachunku bieżącym.

 • 25.01.2018 10:43

  Zarząd Libetu przyjął program skupu do 10 mln akcji własnych

 • 25.01.2018 10:19

  LIBET SA (2/2018) Podjęcie i wdrożenie przez Spółkę programu skupu akcji własnych Spółki.

 • 08.01.2018 19:47

  LIBET SA (1/2018) Wydanie nieprawomocnego wyroku co do stwierdzenie nieważności uchwały numer 6 i uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 02/01/2017.

 • 29.12.2017 16:15

  LIBET SA (46/2017) Zawarcie z bankiem PKO BP S.A. z/s w Warszawie aneksu do umowy o kredytu w rachunku bieżącym.

 • 19.12.2017 17:19

  LIBET SA (45/2017) Wypowiedzenie przez Spółkę umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta.

 • 15.12.2017 19:31

  LIBET SA (44/2017) Zawarcie przez Spółkę umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta.

 • 04.12.2017 22:32

  LIBET SA (43/2017) Wszczęcie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postępowania względem Spółki (dalsze informacje w związku z raportem 20/2017 z 07/07/2017).

 • 04.12.2017 22:30

  LIBET SA (42/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA (27/11/2017).

 • 01.12.2017 17:05

  LIBET SA (41/2017) Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. z/s w Katowicach aneksu do umowy o kredytu w rachunku bieżącym

 • 29.11.2017 17:16

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 28.11.2017 17:06

  LIBET SA (40/2017) Zawarcie z mBank S.A. z/s w Warszawie aneksu do umowy o kredytu w rachunku bieżącym.

 • 27.11.2017 18:17

  LIBET SA (39/2017) Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 27 listopada 2017 roku.

 • 15.11.2017 17:23

  LIBET SA (38/2017) NWZA LIBET S.A. (27/11/2017); zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 13.11.2017 18:01

  LIBET SA (37/2017) NWZA LIBET S.A. (27/11/2017); zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały.

 • 03.11.2017 19:28

  LIBET SA (36/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA (27/10/2017).

 • 02.11.2017 11:12

  LIBET SA (35/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

 • 31.10.2017 19:27

  LIBET SA (34/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 27/11/2017

 • 31.10.2017 19:17

  LIBET SA (33/2017) Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 27/10/2017 roku (uzupełnienie).

 • 27.10.2017 17:21

  LIBET SA (32/2017) Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 27 października 2017 roku.

 • 25.10.2017 17:18

  LIBET SA (31/2017) NWZA LIBET S.A. (27/10/2017) - zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 24.10.2017 19:23

  LIBET SA (30/2017) NWZA LIBET S.A. (27/10/2017) - Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury na Przewodniczącego NWZA zwołanego na 27/10/2017 oraz wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

 • 24.10.2017 16:14

  Libet liczy na wyraźniejszy wzrost sprzedaży od 2018 roku

 • 24.10.2017 15:24

  Libet do końca grudnia przygotuje strategię rozwoju do '22 r.

 • 24.10.2017 15:18

  Libet przymierza się do refinansowania długu

 • 23.10.2017 18:06

  LIBET SA (29/2017) NWZA LIBET S.A. (27/10/2017) - zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 29.09.2017 19:07

  LIBET SA (28/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

 • 29.09.2017 19:01

  LIBET SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 21.09.2017 19:22

  PKO BP Bankowy OFE chce uchylić uchwałę upoważniającą Libet do skupu akcji własnych

 • 21.09.2017 19:01

  LIBET SA (27/2017) Doręczenie Spółce żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 29.08.2017 21:34

  LIBET SA (26/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA (29/08/2017).

 • 29.08.2017 21:33

  LIBET SA (25/2017) Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 sierpnia 2017 roku.

 • 26.08.2017 20:21

  LIBET SA (24/2017) NWZA LIBET S.A. (29/08/2017) - zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki (III).

 • 25.08.2017 17:39

  LIBET SA (23/2017) NWZA LIBET S.A. (29/08/2017) - zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki (II).

 • 24.08.2017 18:22

  LIBET SA (22/2017) NWZA LIBET S.A. (29/08/2017) - zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 03.08.2017 18:04

  LIBET SA (21/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

 • 07.07.2017 17:51

  URE wszczął postępowanie wobec Libetu, w zw. z przekroczeniem ograniczeń w poborze energii w '15

 • 07.07.2017 17:37

  LIBET SA (20/2017) Wszczęcie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postępowania względem Spółki.

 • 06.07.2017 17:16

  LIBET SA (19/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów podczas ZWZA (29/06/2017).

 • 29.06.2017 18:48

  ZWZ Libetu upoważniło zarząd do nabycia do 20 proc. akcji własnych

 • 29.06.2017 18:39

  LIBET SA (18/2017) Wybór podmiotu do przeprowadzenia przeglądu /badania sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej LIBET S.A.

 • 29.06.2017 18:37

  LIBET SA (17/2017) Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 czerwca 2017 roku.

 • 26.06.2017 17:11

  LIBET SA (16/2017) Zmiana umowy kredytowej zawartej PKO BP S.A. z/s w Warszawie.

 • 13.06.2017 17:30

  LIBET SA (15/2017) Zmiana umowy faktoringu krajowego zawartej PKO Faktoring S.A. z/s w Warszawie.

 • 12.06.2017 08:33

  Libet chce skupić akcje stanowiące do 20 proc. kapitału zakładowego spółki

 • 11.06.2017 23:19

  LIBET SA (14/2017) Porządek obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku.

 • 11.06.2017 21:26

  LIBET SA (13/2017) Uzupełnienie porządku obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku.

 • 02.06.2017 19:06

  LIBET SA (12/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

 • 01.06.2017 21:09

  LIBET SA (11/2017) Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016.

 • 12.05.2017 18:22

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 12.05.2017 18:07

  LIBET SA (10/2017) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016 (uzupełnienie).

 • 08.05.2017 18:56

  LIBET SA (9/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki LIBET S.A. za rok obrotowy 2016.

 • 08.05.2017 18:54

  LIBET SA (8/2017) Informacja o niestosowaniu przez Spółkę niektórych zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

 • 08.05.2017 18:51

  LIBET SA (7/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2017 roku.

 • 28.04.2017 17:38

  LIBET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 17:37

  LIBET SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 28.02.2017 19:12

  LIBET SA (6/2017) Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał WZA z dnia 02/01/2017.

 • 31.01.2017 18:18

  LIBET SA (5/2017) Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2017.

 • 16.01.2017 18:58

  LIBET SA (4/2017) Zawarcie z PKO Faktoring S.A. z/s w Warszawie umowy faktoringu krajowego.

 • 03.01.2017 07:20

  LIBET SA (3/2017) Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 2/01/2017 roku (uzupełnienie).

 • 02.01.2017 21:49

  LIBET SA (2/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA (02/01/2017).

 • 02.01.2017 21:47

  LIBET SA (1/2017) Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 2 stycznia 2017 roku.

 • 29.12.2016 17:15

  LIBET SA (28/2016) NWZA 02/01/2017 - zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 29.12.2016 17:11

  LIBET SA (27/2016) NWZA 02/01/2017 - zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 23.12.2016 18:40

  LIBET SA (26/2016) NWZA 02/01/2017 - zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 22.12.2016 18:01

  LIBET SA (25/2016) NWZA 02/01/2017 - zgłoszenie projektów uchwał WZA i kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 05.12.2016 18:51

  LIBET SA (24/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

 • 02.12.2016 17:30

  LIBET SA (23/2016) Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach umowy o kredytu w rachunku bieżącym.

 • 29.11.2016 20:13

  LIBET SA (22/2016) Zawarcie z mBank S.A. z/s w Warszawie umowy o kredytu w rachunku bieżącym.

 • 09.11.2016 18:39

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 03.11.2016 17:39

  LIBET SA (21/2016) Zawarcie z bankiem z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym.

 • 18.10.2016 17:22

  LIBET SA (20/2016) Zawarcie z bankiem PKO BP S.A. umowy o kredytu w rachunku bieżącym.

 • 07.10.2016 17:34

  LIBET SA (19/2016) Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR.

 • 04.10.2016 18:19

  LIBET SA (18/2016) Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR.

 • 03.10.2016 19:28

  LIBET SA (17/2016) Zawarcie z bankiem z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym.

 • 16.09.2016 17:57

  LIBET SA (16/2016) Powołanie obecnego Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

 • 31.08.2016 18:19

  LIBET SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 30.06.2016 21:51

  LIBET SA Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwsze półrocze 2016 roku.

 • 29.06.2016 19:47

  LIBET SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (29/06/2016).

 • 29.06.2016 19:42

  LIBET SA Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 czerwca 2016 roku.

 • 02.06.2016 20:41

  RN Libetu za pozostawieniem zysku za '15; zarząd był za wypłatą dywidendy

 • 02.06.2016 20:25

  LIBET SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

 • 02.06.2016 20:16

  LIBET SA Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

 • 02.06.2016 20:15

  LIBET SA Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie zagospodarowania zysku Spółki za rok 2015.

 • 02.06.2016 20:04

  LIBET SA Wybór podmiotu do: (a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2016 roku, (b) badania sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapit

 • 16.05.2016 18:08

  LIBET SA Zmiana stanu posiadania akcji - zawiadomienie LEGG MASON TFI S.A. z 16/05/2016.

 • 16.05.2016 18:04

  LIBET SA Podpisanie listu intencyjnego z Gerwing Steinwerke GmbH (aktualizacja informacji).

 • 13.05.2016 19:03

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 24.03.2016 06:56

  Libet wyda w tym roku na inwestycje ok. 10 mln zł, nie licząc przejęć

 • 23.03.2016 08:35

  Libet chce przeznaczyć 3 mln zł na wypłatę dywidendy za '15

 • 23.03.2016 08:25

  LIBET SA Rekomendacja Zarządu co do zagospodarowania zysku spółki LIBET S.A. za rok 2015.

 • 22.03.2016 20:43

  LIBET SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 22.03.2016 20:27

  LIBET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 22.03.2016 20:05

  LIBET SA Korekta (uzupełnienie) raportu rocznego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 oraz raportu rocznego grupy kapitałowej Spółki za ten sam okres.

 • 18.03.2016 19:07

  LIBET SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.03.2016 19:03

  LIBET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 14.03.2016 19:23

  Libet uwzględni ok. 13 mln zł odpisów w raportach za 2015 r.

 • 14.03.2016 19:16

  LIBET SA Zakończenie testów na utratę bilansowej wartości wybranych aktywów i dokonanie odpisów aktualizujących.

 • 16.02.2016 18:06

  LIBET SA Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (Umowa kredytu w rachunku bieżącym - Bank BZWBK S.A.).

 • 29.01.2016 14:57

  LIBET SA Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2016.

 • 25.01.2016 20:11

  LIBET SA Zawarcie znaczącej umowy dzierżawy (spełnienie warunków zawieszających).

 • 30.12.2015 19:38

  LIBET SA Podpisanie listu intencyjnego z Gerwing Steinwerke GmbH (uzupełnienie informacji).

 • 23.12.2015 17:09

  LIBET SA Zawarcie znaczącej umowy dzierżawy.

 • 23.12.2015 17:07

  LIBET SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu na istotnych aktywach Spółki.

 • 12.12.2015 09:56

  LIBET SA Rejestracja zmian w Statucie Spółki dokonanych podczas NWZA dnia 30/10/2015.

 • 12.12.2015 09:54

  LIBET SA Powołanie Komitetu Audytu.

 • 25.11.2015 13:12

  Libet zakłada w '16 r. bardziej równomierny wzrost zysków i przychodów

 • 12.11.2015 17:18

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 30.10.2015 17:48

  LIBET SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA (30/10/2015).

 • 30.10.2015 17:44

  LIBET SA Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 30 października 2015 roku.

 • 27.10.2015 22:13

  LIBET SA Zgłoszenie kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

 • 27.10.2015 17:52

  LIBET SA Zgłoszenie kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

 • 27.10.2015 17:22

  LIBET SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu na istotnych aktywach spółki zależnej Spółki.

 • 23.10.2015 17:23

  LIBET SA NWZA LIBET S.A. 30/10/2015 r. (Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA).

 • 23.10.2015 17:18

  LIBET SA Zawarcie: (a) aneksów do umów znaczących (umowy kredytowe z bankiem z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu i SGB Bank S.A. z/s w Poznaniu) oraz umów znaczących przez Emitenta oraz podmiot zależny (umów zastawu z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu).

 • 30.09.2015 16:37

  Libet chce kupić połowę udziałów niemieckiego producenta płyt betonowych

 • 30.09.2015 16:14

  LIBET SA Podpisanie listu intencyjnego z Gerwing Steinwerke GmbH.

 • 25.09.2015 17:39

  LIBET SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

 • 25.09.2015 17:32

  LIBET SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki.

 • 02.09.2015 11:51

  Libet liczy na 4-5 lat stabilnego wzrostu

 • 27.08.2015 19:12

  LIBET SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 03.08.2015 18:25

  LIBET SA Zmiana treści wpisu w zakresie zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz Banku BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu na istotnych aktywach Spółki.

 • 21.07.2015 19:49

  LIBET SA Zmiana stanu posiadania akcji - zawiadomienie LEGG MASON TFI S.A. z 21/07/2015.

 • 17.07.2015 19:53

  LIBET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 17.07.2015 19:43

  LIBET SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 17.07.2015 19:32

  LIBET SA Korekta (uzupełnienie) punktu 3.10 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 oraz punktu 3.10 sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014.

 • 25.06.2015 21:18

  LIBET SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (25/06/2015).

 • 25.06.2015 21:15

  LIBET SA Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 25 czerwca 2015 roku.

 • 22.06.2015 17:15

  LIBET SA ZWZA LIBET S.A. 25/06/2015 r. (Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA).

 • 10.06.2015 17:50

  LIBET SA Zawarcie aneksów do umów znaczących (umowa kredytowa i umowy zabezpieczeń, zawarte z bankiem z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu).

 • 29.05.2015 17:25

  LIBET SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

 • 27.05.2015 17:19

  LIBET SA Wybór podmiotu do: (a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2015 roku, (b) badania sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapit

 • 27.05.2015 17:17

  LIBET SA Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu co do zagospodarowania zysku LIBET S.A. za rok 2014.

 • 20.05.2015 11:55

  Libet spodziewa się dobrego trzeciego i czwartego kwartału

 • 14.05.2015 19:45

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 31.03.2015 13:07

  LIBET SA Zestawienie raportów bieżących i okresowych LIBET S.A. w 2014 roku.

 • 24.03.2015 11:43

  Libet szuka kolejnego zakładu do przejęcia, zysk za '14 pozostawi w spółce

 • 19.03.2015 08:04

  LIBET SA Rekomendacja Zarządu co do zagospodarowania zysku LIBET S.A. za rok 2014.

 • 19.03.2015 08:03

  LIBET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 19.03.2015 08:02

  LIBET SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 20.02.2015 18:12

  LIBET SA Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na aktywach znacznej wartości.

 • 15.01.2015 17:45

  LIBET SA Zmiana umowy znaczącej (umowy dzierżawy zawartej z Krakowskim Przedsiębiorstwem Produkcji Materiałów Budowlanych S.A. z/s w Krakowie).

 • 13.01.2015 15:43

  LIBET SA Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2015.

 • 19.12.2014 18:43

  LIBET SA przejęcie przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu / Rady nadzorczej spółki kontroli nad podmiotem posiadającym akcje Libet S.A.

 • 19.12.2014 18:40

  LIBET SA nabycie akcji spółki przez osobę blisko związaną (osoby blisko związane) z Członkiem Zarządu / Rady Nadzorczej Spółki.

 • 19.12.2014 18:36

  LIBET SA zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji spółki w dniu 18 grudnia 2014.

 • 19.12.2014 18:34

  LIBET SA zawiadomienia o zbyciu oraz o nabyciu akcji spółki z dnia 18 grudnia 2014.

 • 19.12.2014 18:30

  LIBET SA ujawnienie stanu posiadania akcji - zawiadomienie o zbyciu akcji spółki z dnia 18 grudnia 2014.

 • 12.12.2014 18:12

  LIBET SA lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA

 • 12.12.2014 18:11

  LIBET SA informacje dot. NWZA przeprowadzonego dnia 11 grudnia 2014 r.

 • 10.12.2014 18:04

  LIBET SA zawarcie aneksów do umów znaczących (umowy kredytowe z bankiem z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu i SGB Bank S.A. z/s w Poznaniu).

 • 09.12.2014 19:26

  LIBET SA ustanowienie hipotek celem zabezpieczenia wierzytelności kredytowych

 • 05.12.2014 17:47

  LIBET SA lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA.

 • 19.11.2014 20:54

  LIBET SA zmiana stanu posiadania akcji - ING PTE S.A. z/s w Warszawie.

 • 13.11.2014 17:32

  LIBET SA zmiana stanu posiadania akcji - zawiadomienie IAB II S.a r l. z/s w Luksemburgu

 • 13.11.2014 17:26

  LIBET SA zwołanie NWZ na 11/12/2014

 • 12.11.2014 18:10

  PKO BP Bankowy PTE ma ponad 5 proc. Libetu

 • 12.11.2014 18:04

  LIBET SA zmiana stanu posiadania akcji - zawiadomienie PKO BP BANKOWY PTE S.A.

 • 03.11.2014 18:14

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 27.10.2014 07:42

  LIBET SA nabycie aktywów znaczącej wartości

 • 21.10.2014 20:01

  LIBET SA - zmiana terminu publikacji raportów okresowych kwartalnych za III kwartał 2014 r.

 • 30.09.2014 17:39

  LIBET SA zakończenie procesu refinansowania całości zadłużenia bankowego Spółki

 • 18.09.2014 19:04

  Libet ma przedwstępną umowę zakupu zakładu produkcyjnego w Toruniu

 • 18.09.2014 18:36

  LIBET SA zawarcie umowy zobowiązującej do sprzedaży spółce składników majątkowych znacznej wartości

 • 16.09.2014 17:24

  LIBET SA wszczęcie procedury refinansowania całości zadłużenia bankowego spółki

 • 04.09.2014 11:56

  Libet zakłada wzrost wyników w II półroczu rdr, ale dynamika niższa niż w I połowie roku

 • 03.09.2014 17:35

  LIBET SA zmiana stanu posiadania akcji w ramach grupy kapitałowej największego akcjonariusza spółki.

 • 03.09.2014 17:23

  LIBET SA rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 28.08.2014 18:12

  LIBET SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 28.08.2014 17:26

  LIBET SA - rejestracja zmian w statucie

 • 20.08.2014 08:32

  LIBET SA zgoda prezesa UOKiK na przejęcie przez kadrę menadżerską kontroli nad spółką

 • 18.08.2014 15:52

  LIBET SA zawarcie umów kredytowych umożliwiających refinansowanie całości zadłużenia bankowego Spółki

 • 31.07.2014 07:49

  LIBET SA nabycie aktywów znacznej wartości

 • 01.07.2014 18:56

  LIBET SA lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA

 • 24.06.2014 08:26

  LIBET SA ZWZA 27/06/2014 r. - lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA.

 • 12.06.2014 08:55

  DM BDM obniża rekomendację dla Libetu do "akumuluj"

 • 09.06.2014 18:06

  GPW: Komunikat - LIBET SA

 • 03.06.2014 18:12

  LIBET SA Zmiana umowy znaczącej (przedłużenie okresu dopuszczalnego wykorzystania kredytu na rachunku bieżącym).

 • 30.05.2014 19:21

  LIBET SA Zwołanie ZWZ

 • 28.05.2014 17:01

  LIBET SA wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych

 • 21.05.2014 17:51

  LIBET SA rekomendacja zarządu co do zagospodarowania zysku za rok 2013.

 • 20.05.2014 16:51

  ING PTE ma ponad 5 proc. Libetu

 • 20.05.2014 16:45

  LIBET SA ujawnienie stanu posiadania akcji - zawiadomienie o nabyciu akcji spółki z dnia 20/05/2014.

 • 19.05.2014 18:27

  LIBET SA zmiana i zawarcie umowy znaczącej przez emitenta

 • 16.05.2014 13:12

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 29.04.2014 17:44

  LIBET SA zbycie znacznego pakietu akcji - zawiadomienie akcjonariusza

 • 23.04.2014 18:33

  LIBET SA uzyskanie informacji o planowanej transakcji mającej w przyszłości spowodować zmianę struktury akcjonariatu emitenta.

 • 12.04.2014 23:47

  LIBET SA obniżenie poziomu marż kredytu długoterminowego udzielonego Spółce przez bank PKO S.A.

 • 12.04.2014 23:36

  LIBET SA zmiana umowy znaczącej ze spółką zależną.

 • 09.04.2014 21:45

  LIBET SA zestawienie raportów bieżących i okresowych w 2013 roku

 • 26.03.2014 12:07

  Libet nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za '13 r., woli spłacić część zadłużenia

 • 17.03.2014 19:13

  LIBET SA informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

 • 30.01.2014 07:46

  LIBET SA powołanie komitetu audytu rady nadzorczej drugiej kadencji.

 • 22.01.2014 23:09

  LIBET SA Rejestracja zmian statutu

 • 22.01.2014 23:09

  LIBET SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2014.

 • 27.12.2013 12:56

  LIBET SA zawarcie aneksu do umowy znaczącej (LIBET S.A. / LIBET 2000 sp. z o.o.).

 • 28.11.2013 18:01

  Innova Capital sprzedała 6 mln akcji Libetu

 • 28.11.2013 17:48

  LIBET SA zbycie znacznego pakietu akcji - zawiadomienie akcjonariusza

 • 25.11.2013 17:57

  W transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 11,8 proc. akcji Libetu

 • 25.11.2013 06:23

  LIBET SA akcjonariusze - 5 % głosów na NWZA

 • 25.11.2013 06:22

  LIBET SA powołanie rady nadzorczej

 • 21.11.2013 12:59

  Libet spodziewa się wzrostu wyników w najbliższych latach

 • 19.11.2013 18:09

  LIBET SA - nabycie akcji emitenta przez członka zarządu spółki (korekta).

 • 19.11.2013 17:37

  LIBET SA nabycia akcji emitenta przez członka zarządu spółki

 • 15.11.2013 19:01

  LIBET SA lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA

 • 15.11.2013 18:57

  LIBET SA obniżenie poziomu marż kredytu długoterminowego udzielonego spółce przez bank PKO SA

 • 14.11.2013 17:39

  LIBET SA powołanie obecnego zarządu na kolejną kadencję

 • 29.10.2013 15:04

  LIBET SA nabycia akcji emitenta przez prezesa zarządu.

 • 04.10.2013 14:12

  DM BDM rekomenduje "kupuj" Libet, cena docelowa 3,77 zł

 • 05.09.2013 12:00

  Libet liczy na wzrost wyników w tym roku

 • 30.08.2013 08:04

  LIBET SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 23.07.2013 18:09

  LIBET SA - lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA

 • 10.07.2013 17:30

  Libet zadowolony z wyniku w II kw.; sprzedaż w V i VI wyższa o 20 proc. rdr

 • 02.07.2013 17:36

  LIBET SA zwołanie NWZA

 • 01.07.2013 21:49

  LIBET SA zawarcie kontraktu Interest Rate Swap (IRS).

 • 28.06.2013 20:25

  LIBET SA akcjonariusze - 5 % głosów na ZWZA

 • 22.06.2013 22:28

  LIBET SA informacje dotyczące ZWZA przeprowadzonego dnia 21 czerwca 2013 roku.

 • 13.06.2013 19:24

  LIBET SA lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA

 • 04.06.2013 21:06

  LIBET SA zmiana znaczących umów

 • 04.06.2013 20:58

  LIBET SA zmiana znaczącej umowy

 • 15.05.2013 18:40

  LIBET SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 08.05.2013 18:29

  LIBET SA wybór podmiotu do przeglądu i badania sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za rok 2013.

 • 08.05.2013 18:29

  LIBET SA rekomendacja zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012

 • 24.04.2013 18:16

  LIBET SA zmiana umowy znaczącej z Bankiem PeKaO SA - przedłużenie okresu wykorzystania kredytu na rachunku bieżącym.