Libet SA

skrót: LBT

Brak kursu dla wybranej firmy

Wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Produkcję prowadzi w kilkunastu zakładach rozmieszczonych w całym kraju.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Lybet Ltd.poprzez Glaspin Consultants Limited13 597 24927,00%13 597 24927,00%
NN OFEportfel5 185 10910,37%5 185 10910,37%
PKO BP Bankowy OFEportfel4 788 7229,57%4 788 7229,57%

Kategoria • 18.01.2021 14:57

  LIBET SA (1/2021) Korekta raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. - "Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej".

 • 18.01.2021 13:40

  LIBET SA (1/2021) Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 16.12.2020 20:22

  LIBET SA (36/2020) Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 15.12.2020 13:51

  LIBET SA (35/2020) Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 30.11.2020 20:42

  LIBET SA (34/2020) Zawarcie kompleksowego porozumienia w sprawie wspólnych warunków finansowania obejmującego całość zadłużenia emitenta i spółek grupy kapitałowej emitenta z tytułu kredytów bankowych.

 • 09.10.2020 15:46

  LIBET SA (33/2020) Powołanie członka Zarządu LIBET S.A.

 • 02.10.2020 15:59

  LIBET SA (32/2020) Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznejDoręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 10.09.2020 15:35

  LIBET SA (31/2020) Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 08.09.2020 09:43

  LIBET SA (30/2020) Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 04.09.2020 21:48

  LIBET SA (29/2020) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (28/08/2020)

 • 29.08.2020 11:52

  LIBET SA (28/2020) Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 28 sierpnia 2020 roku.

 • 26.08.2020 17:51

  LIBET SA (27/2020) Informacje dot. ZWZA LIBET S.A. zwołanego na dzień 28 sierpnia 2020.

 • 25.08.2020 16:06

  LIBET SA (26/2020) Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 10.08.2020 17:37

  LIBET SA (25/2020) Uzupełnienie porządku obrad ZWZA LIBET S.A. zwołanego na 28/08/2020

 • 10.08.2020 09:12

  WZ Libetu zdecyduje o upoważnieniu zarządu do emisji akcji

 • 10.08.2020 08:51

  LIBET SA (24/2020) Doręczenie Spółce wniosku uprawnionego akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad ZWZA LIBET S.A. zwołanego na dzień 28/08/2020.

 • 07.08.2020 17:21

  LIBET SA (23/2020) Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki

 • 07.08.2020 17:10

  LIBET SA (22/2020) Informacje dot. rezygnacji Członka Zarządu.

 • 31.07.2020 17:46

  LIBET SA (21/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 28/08/2020.

 • 23.06.2020 18:43

  LIBET SA (17/2020) Informacja o możliwości odstąpienia przez biegłego rewidenta od wyrażenia opinii

 • 27.05.2020 12:50

  LIBET SA (16/2020) Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 27.05.2020 12:35

  LIBET SA (15/2020) Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 25.05.2020 14:29

  LIBET SA (14/2020) Doręczenie Spółce zawiadomienia o którym mowa w art. 19.1 Rozporządzenia MAR.

 • 11.05.2020 16:03

  LIBET SA (13/2020) Doręczenie Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 • 11.05.2020 08:21

  LIBET SA (12/2020) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania: (i) przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020, (ii) badania sprawozdań finansowych Spółki oraz

 • 29.04.2020 21:26

  LIBET SA (11/2020) Wypowiedzenie umowy przez firmę audytorską

 • 24.04.2020 16:03

  LIBET SA (10/2020) Zmiana terminu publikacji niektórych raportów okresowych.

 • 07.04.2020 18:25

  Potencjalny inwestor zrezygnował z zakupu przedsiębiorstwa Libetu

 • 07.04.2020 18:11

  LIBET SA (9/2020) Wstępne dane dot. szacowanej wielkości skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej LIBET S.A. ze sprzedaży za okres od 01/01/2020 do 31/03/2020

 • 07.04.2020 18:02

  LIBET SA (8/2020) Rezygnacja z nabycia przedsiębiorstwa Libet S.A. (dotyczy raportów bieżących nr 5 i 6/2020)

 • 02.04.2020 12:32

  LIBET SA (7/2020) Doręczenie Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 • 25.03.2020 19:29

  LIBET SA (6/2020) Odpowiedź na ofertę nabycia przedsiębiorstwa Libet S.A.

 • 19.03.2020 18:53

  Libet otrzymał ofertę zakupu przedsiębiorstwa

 • 19.03.2020 17:55

  LIBET SA (5/2020) Oferta nabycia przedsiębiorstwa Libet S.A

 • 17.02.2020 20:10

  LIBET SA (4/2020) Wstępne, szacunkowe wybrane dane finansowe LIBET S.A. / grupy kapitałowej i LIBET S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

 • 31.01.2020 16:01

  LIBET SA (3/2020) Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2020

 • 24.01.2020 14:07

  Libet otrzymał dwie wstępne oferty kupna aktywów za łącznie 33,5 mln zł

 • 24.01.2020 13:47

  LIBET SA (2/2020) Aktualizacja informacji (6) dotyczących przeglądu opcji strategicznych Spółki.

 • 20.01.2020 15:20

  Esaliens TFI zmniejszył zaangażowanie w Libecie do 4,8 proc.

 • 20.01.2020 15:12

  LIBET SA (1/2020) Doręczenie Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 • 11.12.2019 14:49

  LIBET SA (23/2019) Powołanie na kolejną kadencję dotychczasowych Członków Zarządu Spółki.

 • 29.11.2019 10:09

  Libet obniża prognozę przychodów w 2019 r. do 202 mln zł

 • 29.11.2019 09:48

  LIBET SA (22/2019) Dokonanie korekty prognozy wyników grupy kapitałowej LIBET S.A. za 2019 rok.

 • 22.11.2019 16:46

  Esaliens Parasol FIO ma mniej niż 5 proc. akcji spółki Libet

 • 22.11.2019 16:11

  LIBET SA (21/2019) Doręczenie Spółce zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 • 05.11.2019 20:07

  LIBET SA (20/2019) Wstępne, szacunkowe, wybrane wyniki finansowe LIBET S.A. / grupy kapitałowej i LIBET S.A. za okres dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2019 zakończony 30 września 2019 roku

 • 20.08.2019 08:59

  LIBET SA (19/2019) Wstępne szacunkowe wybrane wyniki finansowe LIBET S.A. / grupy kapitałowej i LIBET S.A. za pierwsze półrocze 2019 roku.

 • 31.05.2019 18:27

  LIBET SA (11/2019) Aneks do umowy dotyczącej czasowego niedochodzenia wierzytelności.

 • 30.05.2019 17:06

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 08.03.2019 20:18

  LIBET SA (6/2019) Aktualizacja informacji (5) dotyczących przeglądu opcji strategicznych Emitenta

 • 01.03.2019 20:53

  Libet sprzedał aktywa, pozyskane środki zmniejszą zadłużenie o 11,86 mln zł

 • 01.03.2019 20:28

  LIBET SA (5/2019) Aktualizacja informacji (4) dotyczących przeglądu opcji strategicznych Emitenta

 • 01.03.2019 20:09

  LIBET SA (4/2019) Prowadzenie negocjacji oraz zawarcie umowy dotyczącej czasowego niedochodzenia wierzytelności - opóźniona informacja poufna

 • 06.02.2019 09:00

  LIBET SA (3/2019) Doręczenie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, dotyczącego transakcji na akcjach Spółki zrealizowanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 31.01.2019 17:12

  LIBET SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2019.

 • 25.01.2019 19:11

  Libet sprzedał aktywa, pozyskane środki zmniejszyły zadłużenie o 11,9 mln zł

 • 25.01.2019 18:56

  LIBET SA (1/2019) Aktualizacja informacji (3) dotyczących przeglądu opcji strategicznych Emitenta

 • 21.12.2018 18:10

  Libet ma dwie oferty na sprzedaż części aktywów, pozyskane środki zmniejszą zadłużenie

 • 21.12.2018 17:50

  LIBET SA (20/2018) Aktualizacja informacji (2) dotyczących przeglądu opcji strategicznych Emitenta.

 • 06.12.2018 17:34

  LIBET SA (19/2018) Zawiadomienie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

 • 29.11.2018 18:27

  LIBET SA (18/2018) Aktualizacja informacji dotyczących przeglądu opcji strategicznych Emitenta

 • 29.11.2018 18:14

  LIBET SA (17/2018) Zawarcie z mBank S.A. z/s w Warszawie aneksu do umowy o kredytu w rachunku bieżącym.

 • 29.11.2018 17:54

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 28.09.2018 18:31

  LIBET SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 27.07.2018 08:41

  Libet rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 27.07.2018 08:27

  LIBET SA (16/2018) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta.

 • 20.07.2018 08:53

  LIBET SA (15/2018) Aktualizacja wyceny składników majątku trwałego spółek grupy kapitałowej LIBET S.A.

 • 29.06.2018 13:00

  LIBET SA (14/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (29/06/2018).

 • 29.06.2018 12:59

  LIBET SA (13/2018) Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 czerwca 2018 roku.

 • 21.06.2018 17:14

  LIBET SA (12/2018) Rejestracja zmiany adresu siedziby Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

 • 18.06.2018 21:22

  LIBET SA (11/2018) Wydanie przez Prezesa URE decyzji w sprawie wymierzenia Spółce kary pieniężnej w związku z naruszeniem ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w okresie 10-31 sierpnia 2015 roku (dalsze informacje w związku raportem 20/

 • 01.06.2018 17:20

  LIBET SA (10/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 29/06/2018.

 • 30.05.2018 17:30

  LIBET SA (9/2018) Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej dot. pokrycia straty jednostkowej Spółki za 2017 rok.

 • 30.05.2018 17:28

  LIBET SA (8/2018) Wszczęcie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postępowania względem Spółki (dalsze informacje w związku raportem 20/2017 i 43/2017).

 • 30.05.2018 17:08

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 27.04.2018 23:07

  LIBET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 23:05

  LIBET SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.04.2018 21:13

  LIBET SA (7/2018) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2017 rok

 • 19.04.2018 17:54

  LIBET SA (6/2018) Skorygowanie wartości zapasów

 • 29.03.2018 08:25

  LIBET SA (5/2018) Przedłużenie umowy dzierżawy dot. składników służących produkcji elementów betonowych.

 • 12.02.2018 18:48

  LIBET SA (42/2017) Korekta Raportu bieżącego nr 42/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA (27/11/2017).

 • 31.01.2018 21:32

  LIBET SA (4/2018) Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2018.

 • 29.01.2018 19:31

  LIBET SA (3/2018) Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. z/s w Katowicach aneksu do umowy o kredytu w rachunku bieżącym.

 • 25.01.2018 10:43

  Zarząd Libetu przyjął program skupu do 10 mln akcji własnych

 • 25.01.2018 10:19

  LIBET SA (2/2018) Podjęcie i wdrożenie przez Spółkę programu skupu akcji własnych Spółki.

 • 08.01.2018 19:47

  LIBET SA (1/2018) Wydanie nieprawomocnego wyroku co do stwierdzenie nieważności uchwały numer 6 i uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 02/01/2017.

 • 29.12.2017 16:15

  LIBET SA (46/2017) Zawarcie z bankiem PKO BP S.A. z/s w Warszawie aneksu do umowy o kredytu w rachunku bieżącym.

 • 19.12.2017 17:19

  LIBET SA (45/2017) Wypowiedzenie przez Spółkę umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta.

 • 15.12.2017 19:31

  LIBET SA (44/2017) Zawarcie przez Spółkę umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta.

 • 04.12.2017 22:32

  LIBET SA (43/2017) Wszczęcie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postępowania względem Spółki (dalsze informacje w związku z raportem 20/2017 z 07/07/2017).

 • 04.12.2017 22:30

  LIBET SA (42/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA (27/11/2017).

 • 01.12.2017 17:05

  LIBET SA (41/2017) Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. z/s w Katowicach aneksu do umowy o kredytu w rachunku bieżącym

 • 29.11.2017 17:16

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 28.11.2017 17:06

  LIBET SA (40/2017) Zawarcie z mBank S.A. z/s w Warszawie aneksu do umowy o kredytu w rachunku bieżącym.

 • 27.11.2017 18:17

  LIBET SA (39/2017) Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 27 listopada 2017 roku.

 • 15.11.2017 17:23

  LIBET SA (38/2017) NWZA LIBET S.A. (27/11/2017); zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 13.11.2017 18:01

  LIBET SA (37/2017) NWZA LIBET S.A. (27/11/2017); zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały.

 • 03.11.2017 19:28

  LIBET SA (36/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA (27/10/2017).

 • 02.11.2017 11:12

  LIBET SA (35/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

 • 31.10.2017 19:27

  LIBET SA (34/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 27/11/2017

 • 31.10.2017 19:17

  LIBET SA (33/2017) Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 27/10/2017 roku (uzupełnienie).

 • 27.10.2017 17:21

  LIBET SA (32/2017) Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 27 października 2017 roku.

 • 25.10.2017 17:18

  LIBET SA (31/2017) NWZA LIBET S.A. (27/10/2017) - zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 24.10.2017 19:23

  LIBET SA (30/2017) NWZA LIBET S.A. (27/10/2017) - Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury na Przewodniczącego NWZA zwołanego na 27/10/2017 oraz wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

 • 24.10.2017 16:14

  Libet liczy na wyraźniejszy wzrost sprzedaży od 2018 roku

 • 24.10.2017 15:24

  Libet do końca grudnia przygotuje strategię rozwoju do '22 r.

 • 24.10.2017 15:18

  Libet przymierza się do refinansowania długu

 • 23.10.2017 18:06

  LIBET SA (29/2017) NWZA LIBET S.A. (27/10/2017) - zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 29.09.2017 19:07

  LIBET SA (28/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

 • 29.09.2017 19:01

  LIBET SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 21.09.2017 19:22

  PKO BP Bankowy OFE chce uchylić uchwałę upoważniającą Libet do skupu akcji własnych

 • 21.09.2017 19:01

  LIBET SA (27/2017) Doręczenie Spółce żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • 29.08.2017 21:34

  LIBET SA (26/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA (29/08/2017).

 • 29.08.2017 21:33

  LIBET SA (25/2017) Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 sierpnia 2017 roku.

 • 26.08.2017 20:21

  LIBET SA (24/2017) NWZA LIBET S.A. (29/08/2017) - zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki (III).

 • 25.08.2017 17:39

  LIBET SA (23/2017) NWZA LIBET S.A. (29/08/2017) - zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki (II).

 • 24.08.2017 18:22

  LIBET SA (22/2017) NWZA LIBET S.A. (29/08/2017) - zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 03.08.2017 18:04

  LIBET SA (21/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

 • 07.07.2017 17:51

  URE wszczął postępowanie wobec Libetu, w zw. z przekroczeniem ograniczeń w poborze energii w '15

 • 07.07.2017 17:37

  LIBET SA (20/2017) Wszczęcie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postępowania względem Spółki.

 • 06.07.2017 17:16

  LIBET SA (19/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów podczas ZWZA (29/06/2017).

 • 29.06.2017 18:48

  ZWZ Libetu upoważniło zarząd do nabycia do 20 proc. akcji własnych

 • 29.06.2017 18:39

  LIBET SA (18/2017) Wybór podmiotu do przeprowadzenia przeglądu /badania sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej LIBET S.A.

 • 29.06.2017 18:37

  LIBET SA (17/2017) Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 czerwca 2017 roku.

 • 26.06.2017 17:11

  LIBET SA (16/2017) Zmiana umowy kredytowej zawartej PKO BP S.A. z/s w Warszawie.

 • 13.06.2017 17:30

  LIBET SA (15/2017) Zmiana umowy faktoringu krajowego zawartej PKO Faktoring S.A. z/s w Warszawie.

 • 12.06.2017 08:33

  Libet chce skupić akcje stanowiące do 20 proc. kapitału zakładowego spółki

 • 11.06.2017 23:19

  LIBET SA (14/2017) Porządek obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku.

 • 11.06.2017 21:26

  LIBET SA (13/2017) Uzupełnienie porządku obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku.

 • 02.06.2017 19:06

  LIBET SA (12/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

 • 01.06.2017 21:09

  LIBET SA (11/2017) Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016.

 • 12.05.2017 18:22

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 12.05.2017 18:07

  LIBET SA (10/2017) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016 (uzupełnienie).

 • 08.05.2017 18:56

  LIBET SA (9/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki LIBET S.A. za rok obrotowy 2016.

 • 08.05.2017 18:54

  LIBET SA (8/2017) Informacja o niestosowaniu przez Spółkę niektórych zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

 • 08.05.2017 18:51

  LIBET SA (7/2017) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2017 roku.

 • 28.04.2017 17:38

  LIBET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 17:37

  LIBET SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 28.02.2017 19:12

  LIBET SA (6/2017) Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał WZA z dnia 02/01/2017.

 • 31.01.2017 18:18

  LIBET SA (5/2017) Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2017.

 • 16.01.2017 18:58

  LIBET SA (4/2017) Zawarcie z PKO Faktoring S.A. z/s w Warszawie umowy faktoringu krajowego.

 • 03.01.2017 07:20

  LIBET SA (3/2017) Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 2/01/2017 roku (uzupełnienie).

 • 02.01.2017 21:49

  LIBET SA (2/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA (02/01/2017).

 • 02.01.2017 21:47

  LIBET SA (1/2017) Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 2 stycznia 2017 roku.

 • 29.12.2016 17:15

  LIBET SA (28/2016) NWZA 02/01/2017 - zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 29.12.2016 17:11

  LIBET SA (27/2016) NWZA 02/01/2017 - zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 23.12.2016 18:40

  LIBET SA (26/2016) NWZA 02/01/2017 - zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 22.12.2016 18:01

  LIBET SA (25/2016) NWZA 02/01/2017 - zgłoszenie projektów uchwał WZA i kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki.

 • 05.12.2016 18:51

  LIBET SA (24/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

 • 02.12.2016 17:30

  LIBET SA (23/2016) Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach umowy o kredytu w rachunku bieżącym.

 • 29.11.2016 20:13

  LIBET SA (22/2016) Zawarcie z mBank S.A. z/s w Warszawie umowy o kredytu w rachunku bieżącym.

 • 09.11.2016 18:39

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 03.11.2016 17:39

  LIBET SA (21/2016) Zawarcie z bankiem z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym.

 • 18.10.2016 17:22

  LIBET SA (20/2016) Zawarcie z bankiem PKO BP S.A. umowy o kredytu w rachunku bieżącym.

 • 07.10.2016 17:34

  LIBET SA (19/2016) Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR.

 • 04.10.2016 18:19

  LIBET SA (18/2016) Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR.

 • 03.10.2016 19:28

  LIBET SA (17/2016) Zawarcie z bankiem z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym.

 • 16.09.2016 17:57

  LIBET SA (16/2016) Powołanie obecnego Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

 • 31.08.2016 18:19

  LIBET SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 30.06.2016 21:51

  LIBET SA Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwsze półrocze 2016 roku.

 • 29.06.2016 19:47

  LIBET SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (29/06/2016).

 • 29.06.2016 19:42

  LIBET SA Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 czerwca 2016 roku.

 • 02.06.2016 20:41

  RN Libetu za pozostawieniem zysku za '15; zarząd był za wypłatą dywidendy

 • 02.06.2016 20:25

  LIBET SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

 • 02.06.2016 20:16

  LIBET SA Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

 • 02.06.2016 20:15

  LIBET SA Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie zagospodarowania zysku Spółki za rok 2015.

 • 02.06.2016 20:04

  LIBET SA Wybór podmiotu do: (a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2016 roku, (b) badania sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapit

 • 16.05.2016 18:08

  LIBET SA Zmiana stanu posiadania akcji - zawiadomienie LEGG MASON TFI S.A. z 16/05/2016.

 • 16.05.2016 18:04

  LIBET SA Podpisanie listu intencyjnego z Gerwing Steinwerke GmbH (aktualizacja informacji).

 • 13.05.2016 19:03

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 24.03.2016 06:56

  Libet wyda w tym roku na inwestycje ok. 10 mln zł, nie licząc przejęć

 • 23.03.2016 08:35

  Libet chce przeznaczyć 3 mln zł na wypłatę dywidendy za '15

 • 23.03.2016 08:25

  LIBET SA Rekomendacja Zarządu co do zagospodarowania zysku spółki LIBET S.A. za rok 2015.

 • 22.03.2016 20:43

  LIBET SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 22.03.2016 20:27

  LIBET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 22.03.2016 20:05

  LIBET SA Korekta (uzupełnienie) raportu rocznego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 oraz raportu rocznego grupy kapitałowej Spółki za ten sam okres.

 • 18.03.2016 19:07

  LIBET SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.03.2016 19:03

  LIBET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 14.03.2016 19:23

  Libet uwzględni ok. 13 mln zł odpisów w raportach za 2015 r.

 • 14.03.2016 19:16

  LIBET SA Zakończenie testów na utratę bilansowej wartości wybranych aktywów i dokonanie odpisów aktualizujących.

 • 16.02.2016 18:06

  LIBET SA Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (Umowa kredytu w rachunku bieżącym - Bank BZWBK S.A.).

 • 29.01.2016 14:57

  LIBET SA Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2016.

 • 25.01.2016 20:11

  LIBET SA Zawarcie znaczącej umowy dzierżawy (spełnienie warunków zawieszających).

 • 30.12.2015 19:38

  LIBET SA Podpisanie listu intencyjnego z Gerwing Steinwerke GmbH (uzupełnienie informacji).

 • 23.12.2015 17:09

  LIBET SA Zawarcie znaczącej umowy dzierżawy.

 • 23.12.2015 17:07

  LIBET SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu na istotnych aktywach Spółki.

 • 12.12.2015 09:56

  LIBET SA Rejestracja zmian w Statucie Spółki dokonanych podczas NWZA dnia 30/10/2015.

 • 12.12.2015 09:54

  LIBET SA Powołanie Komitetu Audytu.

 • 25.11.2015 13:12

  Libet zakłada w '16 r. bardziej równomierny wzrost zysków i przychodów

 • 12.11.2015 17:18

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 30.10.2015 17:48

  LIBET SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA (30/10/2015).

 • 30.10.2015 17:44

  LIBET SA Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 30 października 2015 roku.

 • 27.10.2015 22:13

  LIBET SA Zgłoszenie kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

 • 27.10.2015 17:52

  LIBET SA Zgłoszenie kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

 • 27.10.2015 17:22

  LIBET SA Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu na istotnych aktywach spółki zależnej Spółki.

 • 23.10.2015 17:23

  LIBET SA NWZA LIBET S.A. 30/10/2015 r. (Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA).

 • 23.10.2015 17:18

  LIBET SA Zawarcie: (a) aneksów do umów znaczących (umowy kredytowe z bankiem z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu i SGB Bank S.A. z/s w Poznaniu) oraz umów znaczących przez Emitenta oraz podmiot zależny (umów zastawu z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu).

 • 30.09.2015 16:37

  Libet chce kupić połowę udziałów niemieckiego producenta płyt betonowych

 • 30.09.2015 16:14

  LIBET SA Podpisanie listu intencyjnego z Gerwing Steinwerke GmbH.

 • 25.09.2015 17:39

  LIBET SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

 • 25.09.2015 17:32

  LIBET SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki.

 • 02.09.2015 11:51

  Libet liczy na 4-5 lat stabilnego wzrostu

 • 27.08.2015 19:12

  LIBET SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 03.08.2015 18:25

  LIBET SA Zmiana treści wpisu w zakresie zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz Banku BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu na istotnych aktywach Spółki.

 • 21.07.2015 19:49

  LIBET SA Zmiana stanu posiadania akcji - zawiadomienie LEGG MASON TFI S.A. z 21/07/2015.

 • 17.07.2015 19:53

  LIBET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 17.07.2015 19:43

  LIBET SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 17.07.2015 19:32

  LIBET SA Korekta (uzupełnienie) punktu 3.10 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 oraz punktu 3.10 sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014.

 • 25.06.2015 21:18

  LIBET SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (25/06/2015).

 • 25.06.2015 21:15

  LIBET SA Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 25 czerwca 2015 roku.

 • 22.06.2015 17:15

  LIBET SA ZWZA LIBET S.A. 25/06/2015 r. (Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA).

 • 10.06.2015 17:50

  LIBET SA Zawarcie aneksów do umów znaczących (umowa kredytowa i umowy zabezpieczeń, zawarte z bankiem z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu).

 • 29.05.2015 17:25

  LIBET SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

 • 27.05.2015 17:19

  LIBET SA Wybór podmiotu do: (a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2015 roku, (b) badania sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapit

 • 27.05.2015 17:17

  LIBET SA Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu co do zagospodarowania zysku LIBET S.A. za rok 2014.

 • 20.05.2015 11:55

  Libet spodziewa się dobrego trzeciego i czwartego kwartału

 • 14.05.2015 19:45

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 31.03.2015 13:07

  LIBET SA Zestawienie raportów bieżących i okresowych LIBET S.A. w 2014 roku.

 • 24.03.2015 11:43

  Libet szuka kolejnego zakładu do przejęcia, zysk za '14 pozostawi w spółce

 • 19.03.2015 08:04

  LIBET SA Rekomendacja Zarządu co do zagospodarowania zysku LIBET S.A. za rok 2014.

 • 19.03.2015 08:03

  LIBET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 19.03.2015 08:02

  LIBET SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 20.02.2015 18:12

  LIBET SA Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na aktywach znacznej wartości.

 • 15.01.2015 17:45

  LIBET SA Zmiana umowy znaczącej (umowy dzierżawy zawartej z Krakowskim Przedsiębiorstwem Produkcji Materiałów Budowlanych S.A. z/s w Krakowie).

 • 13.01.2015 15:43

  LIBET SA Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2015.

 • 19.12.2014 18:43

  LIBET SA przejęcie przez osobę blisko związaną z członkiem zarządu / Rady nadzorczej spółki kontroli nad podmiotem posiadającym akcje Libet S.A.

 • 19.12.2014 18:40

  LIBET SA nabycie akcji spółki przez osobę blisko związaną (osoby blisko związane) z Członkiem Zarządu / Rady Nadzorczej Spółki.

 • 19.12.2014 18:36

  LIBET SA zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji spółki w dniu 18 grudnia 2014.

 • 19.12.2014 18:34

  LIBET SA zawiadomienia o zbyciu oraz o nabyciu akcji spółki z dnia 18 grudnia 2014.

 • 19.12.2014 18:30

  LIBET SA ujawnienie stanu posiadania akcji - zawiadomienie o zbyciu akcji spółki z dnia 18 grudnia 2014.

 • 12.12.2014 18:12

  LIBET SA lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA

 • 12.12.2014 18:11

  LIBET SA informacje dot. NWZA przeprowadzonego dnia 11 grudnia 2014 r.

 • 10.12.2014 18:04

  LIBET SA zawarcie aneksów do umów znaczących (umowy kredytowe z bankiem z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu i SGB Bank S.A. z/s w Poznaniu).

 • 09.12.2014 19:26

  LIBET SA ustanowienie hipotek celem zabezpieczenia wierzytelności kredytowych

 • 05.12.2014 17:47

  LIBET SA lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA.

 • 19.11.2014 20:54

  LIBET SA zmiana stanu posiadania akcji - ING PTE S.A. z/s w Warszawie.

 • 13.11.2014 17:32

  LIBET SA zmiana stanu posiadania akcji - zawiadomienie IAB II S.a r l. z/s w Luksemburgu

 • 13.11.2014 17:26

  LIBET SA zwołanie NWZ na 11/12/2014

 • 12.11.2014 18:10

  PKO BP Bankowy PTE ma ponad 5 proc. Libetu

 • 12.11.2014 18:04

  LIBET SA zmiana stanu posiadania akcji - zawiadomienie PKO BP BANKOWY PTE S.A.

 • 03.11.2014 18:14

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 27.10.2014 07:42

  LIBET SA nabycie aktywów znaczącej wartości

 • 21.10.2014 20:01

  LIBET SA - zmiana terminu publikacji raportów okresowych kwartalnych za III kwartał 2014 r.

 • 30.09.2014 17:39

  LIBET SA zakończenie procesu refinansowania całości zadłużenia bankowego Spółki

 • 18.09.2014 19:04

  Libet ma przedwstępną umowę zakupu zakładu produkcyjnego w Toruniu

 • 18.09.2014 18:36

  LIBET SA zawarcie umowy zobowiązującej do sprzedaży spółce składników majątkowych znacznej wartości

 • 16.09.2014 17:24

  LIBET SA wszczęcie procedury refinansowania całości zadłużenia bankowego spółki

 • 04.09.2014 11:56

  Libet zakłada wzrost wyników w II półroczu rdr, ale dynamika niższa niż w I połowie roku

 • 03.09.2014 17:35

  LIBET SA zmiana stanu posiadania akcji w ramach grupy kapitałowej największego akcjonariusza spółki.

 • 03.09.2014 17:23

  LIBET SA rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 28.08.2014 18:12

  LIBET SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 28.08.2014 17:26

  LIBET SA - rejestracja zmian w statucie

 • 20.08.2014 08:32

  LIBET SA zgoda prezesa UOKiK na przejęcie przez kadrę menadżerską kontroli nad spółką

 • 18.08.2014 15:52

  LIBET SA zawarcie umów kredytowych umożliwiających refinansowanie całości zadłużenia bankowego Spółki

 • 31.07.2014 07:49

  LIBET SA nabycie aktywów znacznej wartości

 • 01.07.2014 18:56

  LIBET SA lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA

 • 24.06.2014 08:26

  LIBET SA ZWZA 27/06/2014 r. - lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA.

 • 12.06.2014 08:55

  DM BDM obniża rekomendację dla Libetu do "akumuluj"

 • 09.06.2014 18:06

  GPW: Komunikat - LIBET SA

 • 03.06.2014 18:12

  LIBET SA Zmiana umowy znaczącej (przedłużenie okresu dopuszczalnego wykorzystania kredytu na rachunku bieżącym).

 • 30.05.2014 19:21

  LIBET SA Zwołanie ZWZ

 • 28.05.2014 17:01

  LIBET SA wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych

 • 21.05.2014 17:51

  LIBET SA rekomendacja zarządu co do zagospodarowania zysku za rok 2013.

 • 20.05.2014 16:51

  ING PTE ma ponad 5 proc. Libetu

 • 20.05.2014 16:45

  LIBET SA ujawnienie stanu posiadania akcji - zawiadomienie o nabyciu akcji spółki z dnia 20/05/2014.

 • 19.05.2014 18:27

  LIBET SA zmiana i zawarcie umowy znaczącej przez emitenta

 • 16.05.2014 13:12

  LIBET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 29.04.2014 17:44

  LIBET SA zbycie znacznego pakietu akcji - zawiadomienie akcjonariusza

 • 23.04.2014 18:33

  LIBET SA uzyskanie informacji o planowanej transakcji mającej w przyszłości spowodować zmianę struktury akcjonariatu emitenta.

 • 12.04.2014 23:47

  LIBET SA obniżenie poziomu marż kredytu długoterminowego udzielonego Spółce przez bank PKO S.A.

 • 12.04.2014 23:36

  LIBET SA zmiana umowy znaczącej ze spółką zależną.

 • 09.04.2014 21:45

  LIBET SA zestawienie raportów bieżących i okresowych w 2013 roku

 • 26.03.2014 12:07

  Libet nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za '13 r., woli spłacić część zadłużenia

 • 17.03.2014 19:13

  LIBET SA informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

 • 30.01.2014 07:46

  LIBET SA powołanie komitetu audytu rady nadzorczej drugiej kadencji.

 • 22.01.2014 23:09

  LIBET SA Rejestracja zmian statutu

 • 22.01.2014 23:09

  LIBET SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2014.

 • 27.12.2013 12:56

  LIBET SA zawarcie aneksu do umowy znaczącej (LIBET S.A. / LIBET 2000 sp. z o.o.).

 • 28.11.2013 18:01

  Innova Capital sprzedała 6 mln akcji Libetu

 • 28.11.2013 17:48

  LIBET SA zbycie znacznego pakietu akcji - zawiadomienie akcjonariusza

 • 25.11.2013 17:57

  W transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 11,8 proc. akcji Libetu

 • 25.11.2013 06:23

  LIBET SA akcjonariusze - 5 % głosów na NWZA

 • 25.11.2013 06:22

  LIBET SA powołanie rady nadzorczej

 • 21.11.2013 12:59

  Libet spodziewa się wzrostu wyników w najbliższych latach

 • 19.11.2013 18:09

  LIBET SA - nabycie akcji emitenta przez członka zarządu spółki (korekta).

 • 19.11.2013 17:37

  LIBET SA nabycia akcji emitenta przez członka zarządu spółki

 • 15.11.2013 19:01

  LIBET SA lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA

 • 15.11.2013 18:57

  LIBET SA obniżenie poziomu marż kredytu długoterminowego udzielonego spółce przez bank PKO SA

 • 14.11.2013 17:39

  LIBET SA powołanie obecnego zarządu na kolejną kadencję

 • 29.10.2013 15:04

  LIBET SA nabycia akcji emitenta przez prezesa zarządu.

 • 04.10.2013 14:12

  DM BDM rekomenduje "kupuj" Libet, cena docelowa 3,77 zł

 • 05.09.2013 12:00

  Libet liczy na wzrost wyników w tym roku

 • 30.08.2013 08:04

  LIBET SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 23.07.2013 18:09

  LIBET SA - lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA

 • 10.07.2013 17:30

  Libet zadowolony z wyniku w II kw.; sprzedaż w V i VI wyższa o 20 proc. rdr

 • 02.07.2013 17:36

  LIBET SA zwołanie NWZA

 • 01.07.2013 21:49

  LIBET SA zawarcie kontraktu Interest Rate Swap (IRS).

 • 28.06.2013 20:25

  LIBET SA akcjonariusze - 5 % głosów na ZWZA

 • 22.06.2013 22:28

  LIBET SA informacje dotyczące ZWZA przeprowadzonego dnia 21 czerwca 2013 roku.

 • 13.06.2013 19:24

  LIBET SA lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA

 • 04.06.2013 21:06

  LIBET SA zmiana znaczących umów

 • 04.06.2013 20:58

  LIBET SA zmiana znaczącej umowy

 • 15.05.2013 18:40

  LIBET SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 08.05.2013 18:29

  LIBET SA wybór podmiotu do przeglądu i badania sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za rok 2013.

 • 08.05.2013 18:29

  LIBET SA rekomendacja zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012

 • 24.04.2013 18:16

  LIBET SA zmiana umowy znaczącej z Bankiem PeKaO SA - przedłużenie okresu wykorzystania kredytu na rachunku bieżącym.