Grupa Kęty SA

skrót: KTY

Ostatnie notowanie z: 15.10.2019 16:16

Aktualny kurs280,50   -0,88 %-2,50 zł
Otwarcie283,500,18%
Minimum280,50-0,88%
Maksimum283,500,18%
Wolumen (szt.) 197
Kurs odniesienia283
Widełki dolne255,50
Widełki górne311,50
Obroty (tyś. zł)55
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
439280,00
7307279,50
11309279,00
120278,50
571278,00
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
280,50295 8
283,0075 4
283,50452 4
284,0095 2
284,5050 1
Grupa działa w pięciu głównych segmentach biznesowych (łącznie 24 spółek, z czego 13 zagranicznych): produkcji profili i komponentów aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. Znaczna część sprzedaży (ponad 40 proc.) realizowana jest w eksporcie.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
NN OFEportfel1 847 34419,30%1 847 34419,30%
Aviva OFEportfel1 773 87718,54%1 773 87718,54%
PZU OFE Złota Jesieńportfel952 4199,95%952 4199,95%
PTE Aegon SAAegon OFE693 0797,24%693 0797,24%
MetLife OFEportfel513 0235,36%513 0235,36%
Allianz Polska OFEportfel494 2625,16%494 2625,16%

Kategoria • 25.09.2019 14:45

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w III kw. '19 wyniesie ok. 92 mln zł, wzrost o 11 proc. rdr (opis)

 • 25.09.2019 14:36

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w III kw. '19 wyniesie ok. 92 mln zł, wzrost o 11 proc. rdr

 • 25.09.2019 14:31

  GRUPA KĘTY SA (28/2019) Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. za trzeci kw. 2019 r.

 • 18.09.2019 12:16

  RN Kęt powołała Rafała Warpechowskiego na członka zarządu

 • 18.09.2019 11:57

  GRUPA KĘTY SA (27/2019) Powołanie nowego Członka Zarządu Grupy Kęty S.A.

 • 05.09.2019 08:47

  Erste Group obniżył rekomendację dla Kęt do "trzymaj"

 • 30.08.2019 09:00

  Wood & Company podwyższył rekomendację dla Grupy Kęty do "kupuj"

 • 14.08.2019 09:53

  GRUPA KĘTY SA (26/2019) Wydanie dokumentów akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą

 • 14.08.2019 08:59

  DM BDM obniżył rekomendację dla Grupy Kęty do "trzymaj", a cenę docelową do 340,9 zł

 • 07.08.2019 17:32

  Zysk netto Grupy Kęty w II kw. wyniósł 75,6 mln zł, wobec szacowanych wcześniej ok. 77 mln zł

 • 07.08.2019 17:14

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 30.05.2019 18:07

  Grupa Kęty wypłaci 24 zł dywidendy na akcję

 • 30.05.2019 18:04

  GRUPA KĘTY SA (12/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 30 maja 2019 r.

 • 30.05.2019 17:58

  GRUPA KĘTY SA (11/2019) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 r.

 • 30.05.2019 17:48

  GRUPA KĘTY SA (10/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A.

 • 21.05.2019 14:08

  GRUPA KĘTY SA (8/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu

 • 29.03.2019 11:20

  Grupa Kęty podtrzymuje prognozy na '19, portfel zamówień ma wypełniony na 4-8 tygodni

 • 27.03.2019 17:48

  Kęty szacują, że skons. zysk netto grupy w I kw. '19 wyniesie ok. 53 mln zł (opis)

 • 27.03.2019 17:23

  Kęty szacują, że skons. zysk netto grupy w I kw. '19 wyniesie ok. 53 mln zł

 • 27.03.2019 17:09

  GRUPA KĘTY SA (5/2019) Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za I kw. 2019 r.

 • 27.02.2019 16:38

  Trigon DM zaktualizował rekomendacje i ceny docelowe dla 13 spółek przemysłowych

 • 26.02.2019 18:01

  GRUPA KĘTY SA (4/2019) Zawarcie znaczącej umowy na zakup surowców do produkcji folii BOPP

 • 08.02.2019 14:54

  Kęty skorygowały prognozę zysku na '19 do 261 mln zł

 • 08.02.2019 14:32

  GRUPA KĘTY SA (3/2019) Korekta raportu bieżącego nr 3/2019 z 6 lutego 2019 roku

 • 07.02.2019 14:44

  Grupa Kęty przewiduje zakończenie przeglądu opcji strategicznych w II kw. '19 (opis)

 • 07.02.2019 13:31

  Grupa Kęty przewiduje zakończenie przeglądu opcji strategicznych w drugim kwartale '19

 • 06.02.2019 17:30

  Grupa Kęty prognozuje w '19 r. wzrost zysku netto o 1 proc. do 264 mln zł (opis)

 • 06.02.2019 17:15

  Grupa Kęty prognozuje w '19 r. wzrost zysku netto o 1 proc. do 264 mln zł

 • 06.02.2019 17:05

  GRUPA KĘTY SA (3/2019) Prognoza wybranych wyników finansowych i operacyjnych na rok 2019 oraz szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za 2018 rok

 • 24.01.2019 16:20

  DM mBank podniósł rekomendację Grupy Kęty do "trzymaj"

 • 23.01.2019 17:36

  Grupa Kęty rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 23.01.2019 17:31

  GRUPA KĘTY SA (2/2019) Przegląd opcji strategicznych w celu aktualizacji planów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej

 • 10.01.2019 09:38

  DM BDM obniżył rekomendację dla Grupy Kęty do "trzymaj", a cenę docelową do 334,3 zł

 • 08.01.2019 12:32

  Grupa Kęty przewiduje kilkuprocentową poprawę wyników w 2019 roku, publikacja prognoz 6 lutego

 • 07.01.2019 13:34

  GRUPA KĘTY SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 19.12.2018 13:41

  Kęty szacują ok. 56 mln zł zysku netto w IV kw. '18, więcej rdr o ok. 40 proc. (opis)

 • 19.12.2018 13:15

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w IV kw. '18 wyniesie ok. 56 mln zł, więcej rdr o ok. 40 proc.

 • 19.12.2018 13:04

  GRUPA KĘTY SA (33/2018) Wstępne prognozy dotyczące wyników IV kwartału 2018

 • 26.11.2018 09:06

  DM BDM podwyższył rekomendację Grupy Kęty do "akumuluj"

 • 05.11.2018 16:33

  DM mBanku obniżył rekomendację dla Grupy Kęty do "sprzedaj"

 • 29.10.2018 16:42

  GRUPA KĘTY SA (32/2018) Decyzja Zarządu Spółki o podpisaniu umowy kredytu obrotowego z Bankiem PEKAO SA

 • 24.10.2018 15:36

  Grupa Kęty przewiduje kilkuprocentową poprawę wyników w 2019 roku (opis)

 • 24.10.2018 14:07

  Grupy Kęty przewiduje kilkuprocentową poprawę wyników w 2019 roku

 • 24.10.2018 07:57

  Zysk netto Grupy Kęty w III kw. '18 wyniósł 83,2 mln zł

 • 24.10.2018 07:19

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 03.10.2018 14:53

  Kęty pozytywnie oceniają perspektywy IV kw., ale podniesienie prognoz mało prawdopodobne

 • 26.09.2018 13:01

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w III kw. '18 wyniesie ok. 83 mln zł (opis)

 • 26.09.2018 12:38

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w III kw. '18 wyniesie ok. 83 mln zł

 • 26.09.2018 12:32

  GRUPA KĘTY SA (31/2018) Wstępne prognozy wyników III kwartału 2018 roku

 • 08.08.2018 15:54

  Grupa Kęty optymistycznie ocenia perspektywy najbliższych kwartałów, podtrzymuje prognozy

 • 07.08.2018 17:36

  Grupa Kęty miała w II kw. 71,7 mln zł zysku netto, więcej niż szacowała w czerwcu

 • 07.08.2018 17:08

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 02.07.2018 16:05

  GRUPA KĘTY SA (30/2018) Wykup obligacji serii H i ich umorzenie

 • 26.06.2018 12:58

  GRUPA KĘTY SA (29/2018) Decyzja Zarządu o zaakceptowaniu umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 26.06.2018 10:50

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w II kw. '18 wyniesie ok. 65 mln zł, porównywalny rdr (opis)

 • 26.06.2018 10:32

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w II kw. '18 wyniesie ok. 65 mln zł

 • 26.06.2018 10:22

  GRUPA KĘTY SA (28/2018) Wstępne prognozy wyników drugiego kwartału 2018 roku

 • 12.06.2018 16:34

  DM mBanku zmienił dla 13 spółek rekomendacje lub ceny docelowe

 • 04.06.2018 10:51

  GRUPA KĘTY SA (27/2018) Ostateczna wysokość dywidendy dla akcjonariuszy za 2017 rok

 • 04.06.2018 10:47

  GRUPA KĘTY SA (26/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G

 • 01.06.2018 13:38

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu akcji spółki GRUPA KĘTY S.A.

 • 22.05.2018 13:59

  GRUPA KĘTY SA (25/2018) Rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych

 • 21.05.2018 11:21

  Metlife OFE ma ponad 5 proc. akcji Grupy Kęty

 • 21.05.2018 11:16

  GRUPA KĘTY SA (24/2018) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów

 • 21.05.2018 08:28

  DM BDM obniżył rekomendację dla Kęt do "redukuj"

 • 16.05.2018 15:32

  GRUPA KĘTY SA (23/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2018

 • 24.04.2018 14:34

  Akcjonariusze Grupy Kęty za wypłatą 24 zł dywidendy na akcję

 • 24.04.2018 14:32

  GRUPA KĘTY SA (22/2018) Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 24 kwietnia 2018 roku

 • 24.04.2018 14:24

  GRUPA KĘTY SA (21/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2017 rok

 • 24.04.2018 14:22

  GRUPA KĘTY SA (20/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2018 roku

 • 23.04.2018 14:52

  GRUPA KĘTY SA (19/2018) Wykup obligacji i ich umorzenie

 • 23.04.2018 11:45

  GRUPA KĘTY SA (18/2018) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.

 • 23.04.2018 11:44

  GRUPA KĘTY SA (17/2018) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.

 • 20.04.2018 09:15

  Aviva OFE Aviva BZ WBK chce, aby Grupa Kęty wypłaciła 228,5 mln zł dywidendy

 • 20.04.2018 08:59

  GRUPA KĘTY SA (16/2018) Zgłoszenie projektu uchwały przez uprawnionego Akcjonariusza AVIVA OFE AVIVA BZ WBK

 • 19.04.2018 14:56

  Grupa Kęty nie przewiduje, by miało ją mocno dotknąć wprowadzenie ceł na aluminium

 • 19.04.2018 13:14

  Grupa Kęty patrzy z optymizmem na kolejne kwartały; podtrzymuje prognozę

 • 19.04.2018 07:32

  Grupa Kęty miała w I kw. '18 53,3 mln zł zysku netto j.d. i 105,1 mln zł EBITDA

 • 19.04.2018 07:04

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 29.03.2018 16:01

  GRUPA KĘTY SA (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.

 • 29.03.2018 11:39

  GRUPA KĘTY SA (14/2018) Zmiana proponowanego terminu wypłaty drugiej raty dywidendy

 • 28.03.2018 16:20

  GRUPA KĘTY SA (13/2018) Powołanie Zarządu Spółki X kadencji

 • 28.03.2018 16:17

  GRUPA KĘTY SA (12/2018) Powołanie Członka Zarządu

 • 28.03.2018 16:14

  GRUPA KĘTY SA (11/2018) Opinia Rady Nadzorczej do wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy za 2017 rok

 • 27.03.2018 15:13

  GRUPA KĘTY SA (10/2018) Korekta numeru raportu

 • 26.03.2018 10:15

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w I kw. '18 wyniesie ok. 54 mln zł (opis)

 • 26.03.2018 10:08

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w I kw. '18 wyniesie ok. 54 mln zł

 • 26.03.2018 10:02

  GRUPA KĘTY SA (9/2018) Wstępne wyniki I kwartału 2018

 • 19.03.2018 11:27

  GRUPA KĘTY SA (9/2018) Korekta sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok

 • 16.03.2018 17:43

  Grupa Kęty miała w 2017 roku 236,6 mln zł zysku netto

 • 16.03.2018 17:16

  Zarząd Grupy Kęty chce rekomendować wypłatę na dywidendę ok. 190 mln zł za '17

 • 16.03.2018 17:06

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 16.03.2018 17:04

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 22.02.2018 16:34

  GRUPA KĘTY SA (8/2018) Podpisanie umów kredytowych z mBankiem S.A.

 • 15.02.2018 12:59

  Trigon DM obniżyli rekomendację dla Kęt do "trzymaj"

 • 01.02.2018 15:01

  Grupa Kęty postrzega wzrost płac jako jedno z głównych wyzwań w '18 - wiceprezes

 • 01.02.2018 12:24

  Grupa Kęty prognozuje w '18 r. 253 mln zł zysku netto oraz 335 mln zł inwestycyjnych (opis)

 • 01.02.2018 11:45

  Grupa Kęty prognozuje w '18 r. 253 mln zł zysku netto, 448 mln zł EBITDA

 • 01.02.2018 11:35

  GRUPA KĘTY SA (7/2018) Prognoza wyników na 2018 rok oraz wstępne wyniki 2017 roku

 • 01.02.2018 11:07

  Grupa Kęty chce wypłacić do 80 proc. skonsolidowanego zysku netto na dywidendę za '17

 • 01.02.2018 11:00

  GRUPA KĘTY SA (6/2018) Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2017 rok

 • 26.01.2018 12:59

  GRUPA KĘTY SA (5/2018) Uchwała Zarządu Spółki o podpisaniu umowy kredytu obrotowego

 • 25.01.2018 16:21

  GRUPA KĘTY SA (4/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 • 24.01.2018 09:22

  GRUPA KĘTY SA (3/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G

 • 12.01.2018 12:09

  GRUPA KĘTY SA (2/2018) Rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych

 • 10.01.2018 14:14

  GRUPA KĘTY SA (1/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 • 21.12.2017 11:20

  GRUPA KĘTY SA (48/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 20.12.2017 15:49

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w IV kw. '17 wyniesie ok. 46 mln zł, a EBITDA 92 mln zł (opis)

 • 20.12.2017 15:29

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w IV kw. '17 wyniesie ok. 46 mln zł

 • 20.12.2017 15:18

  GRUPA KĘTY SA (47/2017) Wstępne wyniki IV kwartału

 • 11.12.2017 13:00

  GRUPA KĘTY SA (46/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 07.12.2017 18:11

  RN Kęt powołała Piotra Wysockiego i Tomasza Grelę na członków zarządu

 • 07.12.2017 17:07

  GRUPA KĘTY SA (45/2017) powołanie nowych Członków Zarządu

 • 23.11.2017 14:22

  Aegon OFE ma 6,24 proc. głosów na walnym Grupy Kęty

 • 23.11.2017 14:12

  GRUPA KĘTY SA (44/2017) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 13.11.2017 13:29

  GRUPA KĘTY SA (43/2017) Decyzja Zarządu Spółki o podpisaniu umowy kredytowej z Bankiem PKO BP

 • 27.10.2017 11:27

  GRUPA KĘTY SA (42/2017) Decyzja Banku PEKAO SA o przyznaniu kredytu obrotowego

 • 26.10.2017 16:00

  GRUPA KĘTY SA (41/2017) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.

 • 26.10.2017 15:41

  GRUPA KĘTY SA (40/2017) Wykup obligacji i ich umorzenie

 • 19.10.2017 13:28

  Rentowność EBITDA nowej inwestycji Grupy Kęty przy pełnych mocach to 12 proc.

 • 19.10.2017 08:10

  Skonsolidowany zysk netto Grupy Kęty w III kw. '17 wyniósł 77,3 mln zł

 • 19.10.2017 07:43

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 13.10.2017 10:01

  Kętom sprzyja dobra koniunktura w budownictwie i przemyśle; perspektywy są obiecujące (opinia)

 • 13.10.2017 08:22

  DM PKO BP obniżył cenę docelową Kęt do 424 zł; nadal rekomenduje "trzymaj"

 • 12.10.2017 21:56

  Kęty aktualizują plan inwestycyjny; wzrosną prognozowane przychody, EBITDA i EBIT (opis)

 • 12.10.2017 21:33

  Kęty aktualizują plan inwestycyjny; wzrosną prognozowane przychody, EBITDA i EBIT

 • 12.10.2017 20:57

  GRUPA KĘTY SA (39/2017) Aktualizacja planu inwestycyjnego zawartego w Strategii 2020

 • 29.09.2017 10:18

  GRUPA KĘTY SA (38/2017) Aneks do umowy o przedłużeniu finansowania z Bankiem PKO BP

 • 29.09.2017 10:15

  GRUPA KĘTY SA (37/2017) Decyzja Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o przedłużeniu finansowania

 • 22.09.2017 07:53

  Kęty prognozują, że skonsolidowany zysk netto w III kw. '17 wyniesie ok. 76 mln zł

 • 22.09.2017 07:26

  GRUPA KĘTY SA (36/2017) Wstępne prognozy wyników 3 kwartału 2017 roku

 • 08.09.2017 08:54

  GRUPA KĘTY SA (35/2017) Otrzymanie Zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów

 • 03.08.2017 14:31

  Prognozy Kęt na '17 niezagrożone; w II półroczu Grupa chce poprawić marże (opis)

 • 03.08.2017 12:58

  Kęty nie widzą zagrożenia dla wykonania prognozy na '17 - prezes

 • 03.08.2017 08:01

  Zysk netto Grupy Kęty w II kw. ' 17 wyniósł 64,8 mln zł

 • 03.08.2017 07:37

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 20.07.2017 10:18

  GRUPA KĘTY SA (34/2017) Ostateczna wysokość dywidendy - sprostowanie

 • 20.07.2017 09:45

  GRUPA KĘTY SA (34/2017) Ostateczna wysokość dywidendy

 • 14.07.2017 15:06

  GRUPA KĘTY SA (33/2017) Przydział emisji obligacji imiennych na rzecz mBank SA

 • 11.07.2017 13:39

  GRUPA KĘTY SA (32/2017) Rejestracja zmian Statutu Grupy Kęty SA

 • 07.07.2017 14:51

  GRUPA KĘTY SA (31/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G

 • 07.07.2017 12:54

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji GRUPA KĘTY SA

 • 06.07.2017 09:14

  DM BZ WBK podniósł rekomendację dla Forte, Kęt i Pfleiderer, obniżył dla Pagedu

 • 27.06.2017 15:21

  GRUPA KĘTY SA (30/2017) Aneks do umowy kredytu

 • 22.06.2017 17:26

  Kęty szacują, że zysk operacyjny grupy w II kw. wzrośnie rdr o 9 proc., do ok. 82 mln zł

 • 22.06.2017 17:05

  GRUPA KĘTY SA (29/2017) Wstępne wyniki drugiego kwartału 2017

 • 22.06.2017 08:53

  DM BDM podnosi cenę docelową Kęt do 438,9 zł, rekomenduje "trzymaj"

 • 05.06.2017 17:32

  GRUPA KĘTY SA (28/2017) Wybór oferty Aluprof S.A. do realizacji aluminiowo-szklanych ścian osłonowych na inwestycji Mennica Legancy Tower

 • 31.05.2017 16:07

  Kęty przeznaczą 285 mln zł na wypłatę dywidendy za 2016 r.

 • 31.05.2017 15:50

  GRUPA KĘTY SA (27/2017) Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 31 maja 2017 roku

 • 31.05.2017 15:46

  GRUPA KĘTY SA (26/2017) Powołanie osób na nową kadencję

 • 31.05.2017 15:45

  GRUPA KĘTY SA (25/2017) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2016 rok

 • 31.05.2017 15:42

  GRUPA KĘTY SA (24/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 31 maja 2017 roku

 • 23.05.2017 15:45

  GRUPA KĘTY SA (23/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień"

 • 12.05.2017 13:20

  GRUPA KĘTY SA (22/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Allianz Polska OFE

 • 11.05.2017 15:16

  GRUPA KĘTY SA (21/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Aviva OFE Aviva BZ WBK

 • 11.05.2017 15:13

  GRUPA KĘTY SA (20/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Aviva OFE Aviva BZ WBK

 • 10.05.2017 17:46

  ING OFE chce, aby Kęty przeznaczyły 285 mln zł na wypłatę dywidendy za 2016 r.

 • 10.05.2017 17:31

  GRUPA KĘTY SA (19/2017) Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE

 • 10.05.2017 17:16

  GRUPA KĘTY SA (18/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Nationale- Nederlanden OFE

 • 10.05.2017 17:09

  GRUPA KĘTY SA (17/2017) Zgłoszenie kandydatury na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Nationale- Nederlanden OFE

 • 27.04.2017 14:20

  Kęty chcą przeznaczyć na dywidendę 223 mln zł

 • 27.04.2017 13:55

  GRUPA KĘTY SA (16/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.

 • 26.04.2017 12:58

  Grupa Kęty liczy na dwucyfrową dynamikę przychodów we wszystkich segmentach w II kw.

 • 25.04.2017 17:06

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 06.04.2017 17:57

  GRUPA KĘTY SA (15/2017) Opinia Rady Nadzorczej do wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy za 2016 rok

 • 22.03.2017 08:20

  Grupa Kęty szacuje, że zysk netto w I kw. 2017 r. wyniesie ok. 54 mln zł

 • 22.03.2017 08:05

  GRUPA KĘTY SA (14/2017) Wstępne wyniki I kwartału 2017

 • 16.03.2017 17:57

  Grupa Kęty miała w 2016 roku 277,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto (opis)

 • 16.03.2017 17:27

  Grupa Kęty miała w 2016 roku 277,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto

 • 16.03.2017 17:12

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 16.03.2017 17:07

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 15.03.2017 08:54

  GRUPA KĘTY SA (13/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 08.03.2017 12:54

  GRUPA KĘTY SA (12/2017) Rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych

 • 22.02.2017 08:15

  DM PKO BP obniżył rekomendację dla Grupy Kęty z "kupuj" do "trzymaj"

 • 13.02.2017 16:42

  GRUPA KĘTY SA (11/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 10.02.2017 11:57

  GRUPA KĘTY SA (10/2017) Wykup obligacji i ich umorzenie

 • 09.02.2017 15:32

  GRUPA KĘTY SA (9/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.

 • 09.02.2017 15:25

  GRUPA KĘTY SA (8/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.

 • 08.02.2017 15:56

  Kęty chcą stać się podmiotem holdingowym; planowany rozwój organiczny wspierany akwizycjami

 • 08.02.2017 13:15

  Kęty przyglądają się pod kątem akwizycji spółkom z Wielkiej Brytanii i Francji

 • 08.02.2017 13:00

  Wyniki Kęt w '17 mogą być lepsze od prognoz dzięki inwestycjom i napływom środków z UE

 • 08.02.2017 09:21

  Zaktualizowana strategia Grupy Kęty może być przyjęta neutralnie - Niszcz, Raiffeisen (opinia)

 • 08.02.2017 09:01

  Rynek powinien pozytywnie odbierać strategię Grupy Kęty - Szkopek, DM mBanku (opinia)

 • 07.02.2017 18:07

  Grupa Kęty prognozuje w '20 wzrost EBITDA do 506 mln zł, przychodów do 3,26 mld zł (opis)

 • 07.02.2017 17:22

  Grupy Kęty chce wypłacić ok. 80 proc. skonsolidowanego zysku netto na dywidendę za '16

 • 07.02.2017 17:19

  Grupa Kęty zakłada wydatki inwestycyjne w latach 2017-20 na poziomie 787 mln zł

 • 07.02.2017 17:18

  Kęty rozważają akwizycję w ramach istniejących segmentów oraz utworzenie nowego segmentu

 • 07.02.2017 17:15

  Polityka dywidendowa Grupy Kęty do '20 zakłada wypłatę 60-100 proc. zysku netto grupy

 • 07.02.2017 17:14

  Grupa Kęty prognozuje, że w '20 zysk netto wyniesie 265 mln zł, EBITDA 506 mln zł

 • 07.02.2017 17:08

  GRUPA KĘTY SA (7/2017) Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 07.02.2017 17:05

  GRUPA KĘTY SA (6/2017) Aktualizacja planu strategicznego Strategia 2020

 • 07.02.2017 17:03

  GRUPA KĘTY SA (5/2017) Prognoza wyników na 2017 rok oraz wstępne wyniki 2016 roku

 • 26.01.2017 09:47

  GRUPA KĘTY SA (4/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii G

 • 26.01.2017 09:15

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki GRUPA KĘTY SA

 • 24.01.2017 10:16

  GRUPA KĘTY SA (3/2017) Rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych

 • 17.01.2017 10:17

  GRUPA KĘTY SA (2/2017) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.

 • 09.01.2017 12:59

  GRUPA KĘTY SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 22.12.2016 17:28

  Kęty szacują, że skonsolidowany zysk netto w IV kw. '16 wyniósł 45 mln zł (opis)

 • 22.12.2016 17:18

  Kęty szacują, że skonsolidowany zysk netto w IV kw. '16 wyniósł 45 mln zł

 • 22.12.2016 17:08

  GRUPA KĘTY SA (40/2016) Wstępne wyniki czwartego kwartału 2016 roku.

 • 05.12.2016 14:59

  GRUPA KĘTY SA (39/2016) Wykup obligacji i ich umorzenie

 • 30.11.2016 09:38

  Trigon DM podniósł rekomendacje Uniwheels, Kęt i Alumetalu

 • 28.11.2016 14:41

  GRUPA KĘTY SA (38/2016) Rozpoczęcie procesu uruchamiania produkcji folii polipropylenowej BOPP i produkcji cylindrów drukarskich w Alupol Films

 • 28.11.2016 14:29

  GRUPA KĘTY SA (37/2016) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.

 • 28.10.2016 13:08

  GRUPA KĘTY SA (36/2016) Potwierdzenie decyzji banku o przedłużeniu oraz zwiększeniu kwoty kredytu

 • 20.10.2016 14:20

  Strategia Kęt będzie dotyczyła trzech segmentów, ale grupa myśli o "czwartej nodze"

 • 20.10.2016 07:45

  Zysk netto Grupy Kęty w III kw. wyniósł 86,5 mln zł, lepiej od wcześniejszej prognozy

 • 20.10.2016 07:30

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 17.10.2016 15:10

  Haitong podwyższył cenę docelową Grupy Kęty do 380,1 zł

 • 10.10.2016 14:55

  Aluprof z grupy Kęty otrzyma 10,7 mln zł dofinansowania na budowę centrum badań i innowacji

 • 10.10.2016 14:42

  GRUPA KĘTY SA (35/2016) Projekt Aluprof S.A. na liście projektów wybranych do dofinansowania

 • 10.10.2016 14:39

  GRUPA KĘTY SA (34/2016) Umowa o kredyt inwestycyjny spółki zależnej Aluprof S.A.

 • 30.09.2016 12:00

  GRUPA KĘTY SA (33/2016) Informacja o akceptacji przedłużenia finansowania

 • 21.09.2016 17:37

  Kęty podwyższają prognozę zysku netto na '16 o 14 proc. do 279 mln zł (opis)

 • 21.09.2016 17:26

  Kęty podwyższają prognozę zysku netto na '16 o 14 proc. do 279 mln zł

 • 21.09.2016 17:15

  GRUPA KĘTY SA (32/2016) Zmiana prognozy wyników na 2016 rok

 • 21.09.2016 17:11

  GRUPA KĘTY SA (31/2016) Wstępne wyniki III kwartału 2016 roku

 • 08.09.2016 08:42

  GRUPA KĘTY SA (30/2016) Komentarz Zarządu do informacji medialnych na temat zdarzenia w zakładzie w Tychach

 • 18.08.2016 08:07

  DM PKO BP podwyższa cenę docelową Kęt do 415 zł, utrzymuje zalecenie "kupuj"

 • 10.08.2016 11:55

  Erste podnosi cenę Kęt do 425,1 zł

 • 09.08.2016 16:13

  GRUPA KĘTY SA (29/2016) Informacja o akceptacji przedłużenia finansowania

 • 02.08.2016 18:09

  GRUPA KĘTY SA (28/2016) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.

 • 02.08.2016 13:20

  Kęty mimo dobrych wyników nie zmieniają prognoz na '16; rewizja możliwa po III kw.

 • 02.08.2016 07:59

  Zysk netto Grupy Kęty w II kw. wyniósł 89,4 mln zł, wyższy niż wcześniejsza prognoza

 • 02.08.2016 07:03

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 07.07.2016 15:53

  DM mBanku podwyższył wycenę akcji Grupy Kęty do 309,10 zł

 • 06.07.2016 14:51

  GRUPA KĘTY SA (27/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 28.06.2016 17:28

  Kęty pracują nad aktualizacją strategii grupy

 • 28.06.2016 17:10

  GRUPA KĘTY SA Planowane zmiany w strukturze zarządzania Grupą Kapitałową

 • 23.06.2016 08:47

  Szacunki wyników Kęt za II kw. dobre, kurs może rosnąć (opinia)

 • 23.06.2016 07:58

  Kęty prognozują na II kw. '16 r. ok. 77 mln zł zysku netto i ok. 95 mln zł EBITDA

 • 23.06.2016 07:44

  GRUPA KĘTY SA Wstępne prognozy wyników II kwartału

 • 20.06.2016 12:03

  GRUPA KĘTY SA Rejestracja zmian w Statucie Spółki

 • 17.06.2016 10:59

  GRUPA KĘTY SA Wniosek spółki zależnej Aluprof o dofinansowanie inwestycji

 • 15.06.2016 11:15

  GRUPA KĘTY SA Spełnienie warunków zawieszających umowy nabycia spółki w Słowenii

 • 13.06.2016 15:18

  GRUPA KĘTY SA Powołanie spółki zależnej w Niemczech

 • 08.06.2016 07:53

  ING zaleca kupno Kęt; cena docelowa 377 zł

 • 07.06.2016 08:51

  DM BDM podnosi cenę docelową Kęt do 344,6 zł

 • 16.05.2016 15:51

  GRUPA KĘTY SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii G

 • 13.05.2016 12:49

  GRUPA KĘTY SA Korekta raportu bieżącego 19/2016 - Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 12.05.2016 14:01

  WZ Kęt zdecydowało, że na dywidendę trafi 170,2 mln zł

 • 12.05.2016 13:57

  GRUPA KĘTY SA Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 12.05.2016 13:53

  GRUPA KĘTY SA Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 12.05.2016 13:48

  GRUPA KĘTY SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 12 maja 2016 roku

 • 05.05.2016 14:31

  GRUPA KĘTY SA Rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych

 • 02.05.2016 15:50

  Akcjonariusz chce wyższej dywidendy z Kęt; proponuje by wyniosła ponad 170 mln zł

 • 02.05.2016 15:33

  GRUPA KĘTY SA Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza

 • 29.04.2016 19:30

  GPW: umowy o pełnienie zadań animatora

 • 29.04.2016 19:23

  GPW: komunikat - GRUPA KĘTY SA

 • 29.04.2016 19:23

  GPW: DM BDM animatorem rynku dla akcji GRUPY KĘTY

 • 29.04.2016 15:47

  BM BPH podwyższa cenę docelową dla Kęt do 362,34 zł

 • 26.04.2016 15:02

  GRUPA KĘTY SA Nabycie słoweńskiej spółki produkcyjnej przez spółkę zależną

 • 20.04.2016 14:50

  Kęty liczą na kolejny większy kontrakt w USA w IV kwartale tego roku

 • 20.04.2016 12:47

  Trigon DM podwyżył ceny docelowe spółek z sektora automotive

 • 20.04.2016 08:39

  Kęty zakładają wzrost sprzedaży segmentu systemów aluminiowych w II kw. '16 o 10-15 proc.

 • 20.04.2016 08:29

  Kęty miały w I kw. 2016 r. 54,1 mln zł zysku netto

 • 20.04.2016 08:03

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 14.04.2016 15:31

  GRUPA KĘTY SA Wybór biegłego rewidenta

 • 13.04.2016 12:50

  GRUPA KĘTY SA Korekta raportu bieżącego nr 12/2016 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A

 • 13.04.2016 11:38

  Kęty chcą przeznaczyć 125,7 mln zł na dywidendę

 • 13.04.2016 11:15

  GRUPA KĘTY SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają byc przedmiotem obrad tego Zgromadzenia

 • 04.04.2016 12:42

  GRUPA KĘTY SA Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki

 • 31.03.2016 15:57

  GRUPA KĘTY SA Opinia Rady Nadzorczej do wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy

 • 30.03.2016 15:35

  GRUPA KĘTY SA Znacząca umowa

 • 24.03.2016 08:17

  Kęty szacują skonsolidowany zysk netto w I kw. '16 na ok. 50 mln zł (opis)

 • 24.03.2016 08:05

  Kęty szacują skonsolidowany zysk netto w I kw. '16 na ok. 50 mln zł

 • 24.03.2016 07:57

  GRUPA KĘTY SA Wstępne wyniki I kwartału 2016

 • 22.03.2016 14:35

  GRUPA KĘTY SA Nabycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki nie będącą członkiem zarządu

 • 22.03.2016 14:33

  GRUPA KĘTY SA Wykup obligacji i ich umorzenie

 • 16.03.2016 17:26

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 16.03.2016 17:21

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 15.03.2016 08:03

  DM PKO BP zaleca kupno Kęt, cena docelowa 374 zł

 • 23.02.2016 08:26

  Pekao IB podniósł rekomendację dla Kęt do "kupuj"

 • 22.02.2016 10:40

  Erste podnosi rekomendację dla Kęt do "kupuj"

 • 16.02.2016 08:49

  DM BDM podnosi rekomendację Kęt do "akumuluj", a wycenę do 310,6 zł

 • 11.02.2016 14:49

  Grupa Kęty rozgląda się za akwizycjami, w segmencie WW najchętniej w Europie Zach.

 • 10.02.2016 17:40

  Grupa Kęty prognozuje 245 mln zł zysku netto w '16, przychody na poziomie 2,145 mld zł (opis)

 • 10.02.2016 17:30

  Grupa Kęty prognozuje 245 mln zł zysku netto w '16, przychody na poziomie 2,145 mld zł

 • 10.02.2016 17:24

  Zarząd Grupy Kęty rekomenduje dywidendę za '15 w wysokości 60 proc. zysku

 • 10.02.2016 17:17

  GRUPA KĘTY SA Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 10.02.2016 17:15

  GRUPA KĘTY SA Prognoza wyników finansowych na 2016 rok oraz wstępne wyniki za 2015 r.

 • 01.02.2016 16:45

  Grupa Kęty zainwestuje 90-117 mln zł do 2022 roku w krakowskiej SSE

 • 01.02.2016 16:10

  GRUPA KĘTY SA Otrzymanie przez Alupol Films Sp. z o.o. kolejnego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE Krakowski Park Technologiczny

 • 20.01.2016 14:59

  GRUPA KĘTY SA Znacząca umowa

 • 05.01.2016 12:08

  GRUPA KĘTY SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 23.12.2015 10:34

  GRUPA KĘTY SA Nabycie przedsiębiorstwa od spółki zależnej w ramach reorganizacji struktury grupy kapitałowej

 • 21.12.2015 18:04

  Grupa Kęty wstępnie szacuje zysk netto w IV kw. '15 na 47-49 mln zł

 • 21.12.2015 17:40

  GRUPA KĘTY SA Wstępne wyniki IV kwartału

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 16.12.2015 14:20

  GRUPA KĘTY SA Zbycie udziałów w spółce zależnej w ramach reorganizacji struktury grupy kapitałowej

 • 08.12.2015 14:16

  BM BPH podwyższa rekomendację dla Kęt do "akumuluj"; cena docelowa 307,89 zł

 • 06.11.2015 16:44

  DM mBanku podwyższył rekomendację Grupy Kęty do "trzymaj" z "redukuj"

 • 30.10.2015 13:22

  GRUPA KĘTY SA Aneks do znaczącej umowy

 • 22.10.2015 14:15

  Grupa Kęty chce zamknąć rok zgodnie z prognozą; widzi oznaki osłabienia popytu

 • 22.10.2015 08:16

  Skonsolidowany zysk netto Kęt w III kw. '15 wzrósł do 65,4 mln zł

 • 22.10.2015 07:46

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 21.10.2015 09:19

  Haitong Bank obniżył cenę docelową Alumetalu, wydał rekomendację "neutralnie" dla Kęt

 • 02.10.2015 13:09

  Kęty zaproponują dywidendę zgodnie z planem, bez względu na inwestycje (wywiad)

 • 30.09.2015 16:12

  GRUPA KĘTY SA Aneks do znaczącej umowy

 • 25.09.2015 14:02

  Dynamika wzrostu wyników Kęt wyhamowuje, a wycena spółki wysoka (analiza)

 • 24.09.2015 17:21

  Grupa Kęty wstępnie szacuje zysk netto w III kw. na ok. 65 mln zł, wzrost 5 proc. rdr

 • 24.09.2015 17:05

  GRUPA KĘTY SA Wstępne wyniki III kw. 2015r.

 • 10.09.2015 08:51

  DM PKO BP podniósł cenę docelową akcji Kęt do 370 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 19.08.2015 16:35

  DM BDM rekomenduje "trzymaj" Grupę Kęty z ceną docelową akcji 305 zł

 • 13.08.2015 14:06

  Kęty liczą na bardzo dobre II półr. i realizację założeń budżetowych na '15

 • 13.08.2015 07:50

  Skonsolidowany zysk netto Kęt w II kw. '15 wzrósł do 57,6 mln zł

 • 13.08.2015 07:24

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 22.07.2015 15:52

  GRUPA KĘTY SA Znacząca umowa

 • 21.07.2015 12:36

  GRUPA KĘTY SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 13.07.2015 12:51

  GRUPA KĘTY SA Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki zależnej

 • 13.07.2015 12:48

  GRUPA KĘTY SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

 • 26.06.2015 17:22

  Grupa Kęty wstępnie szacuje, że jej zysk netto w II kw. wyniósł 51-53 mln zł

 • 26.06.2015 17:11

  GRUPA KĘTY SA Wstępne wyniki II kw. 2015r.

 • 26.06.2015 17:08

  GRUPA KĘTY SA Emisja obligacji imiennych

 • 19.06.2015 12:49

  Dywidenda grupy Kęty za '14 wyniesie 14,41 zł na akcję

 • 19.06.2015 12:38

  GRUPA KĘTY SA Ustalenie ostatecznej wysokości dywidendy

 • 15.06.2015 13:55

  GRUPA KĘTY SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii F

 • 12.06.2015 19:04

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji GRUPY KĘTY SA

 • 03.06.2015 10:35

  GRUPA KĘTY SA Powołanie spółki zależnej w Belgii

 • 03.06.2015 10:30

  GRUPA KĘTY SA Wykup obligacji i ich umorzenie

 • 01.06.2015 15:07

  GRUPA KĘTY SA Rejestracja akcji serii F w depozycie papierów wartościowych

 • 26.05.2015 15:23

  GRUPA KĘTY SA Rejestracja zmian w Statucie Spółki

 • 21.05.2015 13:08

  GRUPA KĘTY SA Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 19.05.2015 15:13

  GRUPA KĘTY SA Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 19.05.2015 14:15

  GRUPA KĘTY SA Wykup obligacji i ich umorzenie

 • 13.05.2015 12:14

  GRUPA KĘTY SA Zbycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 07.05.2015 14:02

  GRUPA KĘTY SA Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą

 • 30.04.2015 14:17

  Kęty dostały 120 mln zł kredytu na budowę zakładu w segmencie opakowań giętkich

 • 30.04.2015 14:02

  GRUPA KĘTY SA Znacząca umowa

 • 29.04.2015 14:15

  GRUPA KĘTY SA Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki

 • 23.04.2015 16:11

  Grupa Kęty wypłaci 136,1 mln zł dywidendy za '14

 • 23.04.2015 15:47

  GRUPA KĘTY SA Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 23 kwietnia 2015 roku

 • 23.04.2015 15:40

  GRUPA KĘTY SA Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A

 • 23.04.2015 15:34

  GRUPA KĘTY SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 23 kwietnia 2015 roku

 • 22.04.2015 13:51

  W długim terminie wahania PLN bez znaczenia dla wyników Grupy Kęty

 • 22.04.2015 08:23

  Kęty zakładają w II kw. wzrost sprzedaży segmentu wyrobów wyciskanych o 15-20 proc.

 • 22.04.2015 08:11

  Skonsolidowany zysk netto Kęt w I kw. '15 wzrósł do 35,1 mln zł (opis)

 • 22.04.2015 07:49

  Skonsolidowany zysk netto Kęt w I kw. '15 wzrósł do 35,1 mln zł

 • 22.04.2015 07:39

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 10.04.2015 14:02

  GRUPA KĘTY SA Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza

 • 07.04.2015 12:18

  Aviva OFE chce, by Kęty wypłaciły 136,1 mln zł dywidendy

 • 07.04.2015 11:50

  GRUPA KĘTY SA Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza

 • 27.03.2015 11:42

  GRUPA KĘTY SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają byc przedmiotem obrad tego Zgromadzenia

 • 27.03.2015 11:17

  GRUPA KĘTY SA Zamierzone zmiany w Statucie Spółki

 • 27.03.2015 11:15

  GRUPA KĘTY SA Program opcji menedżerskich

 • 24.03.2015 17:14

  Grupa Kęty wstępnie szacuje, że jej zysk netto w I kw. wyniósł 31-33 mln zł

 • 24.03.2015 17:06

  GRUPA KĘTY SA Powołanie osób zarządzających

 • 24.03.2015 17:04

  GRUPA KĘTY SA Opinia Rady Nadzorczej do wniosku zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy

 • 24.03.2015 17:02

  GRUPA KĘTY SA Wstępne prognozy I kwartału 2015 roku

 • 17.03.2015 21:15

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 13.03.2015 08:53

  GRUPA KĘTY SA Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 12.03.2015 16:32

  DM mBanku wprowadził zmiany w rekomendacjach 12 spółek z GPW

 • 04.03.2015 14:30

  GRUPA KĘTY SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 23.02.2015 10:20

  DM PKO BP podnosi cenę docelową akcji Kęt do 355 zł

 • 10.02.2015 09:28

  Rozsądny CAPEX i solidna dywidenda Kęt mogą spodobać się inwestorom (opinia, aktl.)

 • 10.02.2015 09:09

  Strategia Grupy Kęty raczej pozostanie neutralna dla kursu (opinia)

 • 10.02.2015 08:35

  Grupa Kęty prognozuje, że zysk netto w '20 r. powinien wzrosnąć do 264 mln zł

 • 10.02.2015 08:16

  Kęty prognozują, że zysk netto w '15 wzrośnie do 201 mln zł a przychody do 1,96 mld zł

 • 10.02.2015 08:07

  Zarząd Kęt zwiększa wskaźnik wypłaty dywidendy do 60 proc. skonsolidowanego zysku netto

 • 10.02.2015 07:56

  GRUPA KĘTY SA Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 10.02.2015 07:48

  GRUPA KĘTY SA Zatwierdzenie podstawowych założeń Strategii 2020

 • 10.02.2015 07:35

  GRUPA KĘTY SA Prognoza wyników finansowych na 2015 rok oraz wstępne wyniki za 2014 r.

 • 06.02.2015 15:08

  GRUPA KĘTY SA Otrzymanie przez Alupol Films Sp. z o.o. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE Krakowski Park Technologiczny

 • 30.01.2015 10:40

  GRUPA KĘTY SA Znacząca umowa

 • 20.01.2015 13:57

  Norges Bank ma poniżej 5 proc. akcji Grupy Kęty

 • 20.01.2015 13:49

  GRUPA KĘTY SA Zbycie akcji przez Akcjonariusza do poziomu poniżej 5%

 • 19.01.2015 14:18

  GRUPA KĘTY SA Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki

 • 13.01.2015 10:52

  GRUPA KĘTY SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii F

 • 13.01.2015 10:04

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki GRUPA KĘTY SA

 • 09.01.2015 16:39

  GRUPA KĘTY SA Nabycie znacznego pakietu akcji

 • 09.01.2015 16:36

  GRUPA KĘTY SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

 • 09.01.2015 16:35

  GRUPA KĘTY SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku

 • 29.12.2014 10:59

  GRUPA KĘTY SA rejestracja akcji serii F w depozycie papierów wartościowych

 • 18.12.2014 17:22

  Grupa Kęty wstępnie szacuje, że jej zysk netto w IV kw. wyniósł ok. 29,5 mln zł

 • 18.12.2014 17:05

  GRUPA KĘTY SA wstępne wyniki IV kwartału 2014 r.

 • 18.12.2014 16:22

  BM Banku BPH rekomenduje "akumuluj" dla Kęt, cena docelowa 309,28 zł za akcję

 • 16.12.2014 15:01

  GRUPA KĘTY SA zakończenie postępowania likwidacyjnego wobec spółki zależnej Impet Sp.z o.o.

 • 11.12.2014 15:46

  GRUPA KĘTY SA znacząca umowa

 • 08.12.2014 14:27

  GRUPA KĘTY SA nabycie akcji przez osobę zobowiązaną

 • 08.12.2014 12:40

  GRUPA KĘTY SA znacząca umowa

 • 05.12.2014 14:31

  Kęty raczej nie zaskoczą wynikami IV kw., widoki na '15 raczej optymistyczne (wywiad)

 • 05.12.2014 13:17

  GRUPA KĘTY SA wykup obligacji od osób uprawnionych i ich umorzenie

 • 01.12.2014 11:42

  GRUPA KĘTY SA powołanie spółki Alupol Films Sp. z o.o.

 • 18.11.2014 14:07

  RN Kęt zgodziła się na budowę nowego zakładu za ok. 150 mln zł

 • 18.11.2014 13:54

  GRUPA KĘTY SA nowa inwestycja w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 • 07.11.2014 12:59

  UniCredit podnosi cenę docelową akcji Kęt do 300 zł

 • 03.11.2014 16:14

  GRUPA KĘTY SA znacząca umowa

 • 29.10.2014 14:11

  Nowa strategia Grupy Kęty zakłada koncentrację na dotychczasowych segmentach

 • 29.10.2014 07:35

  Skonsolidowany zysk netto Kęt w III kw. wyniósł ok. 62,2 mln zł

 • 29.10.2014 07:01

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 24.10.2014 09:09

  DM BZ WBK dokonał zmian w rekomendacjach 9 spółek

 • 23.10.2014 14:13

  GRUPA KĘTY SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 03.10.2014 08:51

  UniCredit zaleca długą pozycję na Alumetal i Ferro, krótką na Kęty

 • 02.10.2014 15:36

  GRUPA KĘTY SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 01.10.2014 13:25

  GRUPA KĘTY SA znacząca umowa

 • 26.09.2014 13:32

  GRUPA KĘTY SA zwiększenie stanu posiadania akcji Grupa Kęty SA do powyżej 5%

 • 25.09.2014 08:16

  Skonsolidowany zysk netto Kęt w III kw. wyniósł ok. 62-65 mln zł

 • 25.09.2014 07:55

  Skonsolidowany zysk netto Kęt w III kw. wyniósł ok. 62-65 mln zł, o min. 40 proc. więcej rdr - komunikat. (PAP)

 • 25.09.2014 07:51

  GRUPA KĘTY SA wstępne wyniki III kwartału 2014 roku

 • 12.09.2014 15:49

  GRUPA KĘTY SA - utworzenie joint venture na terenie USA

 • 08.09.2014 11:45

  Grupa Kęty ma po 7 miesiącach 105,6 mln zł zysku netto

 • 08.09.2014 11:35

  GRUPA KĘTY SA wyniki finansowe po 7 miesiącach 2014 r.

 • 03.09.2014 10:08

  GRUPA KĘTY SA zbycie akcji przez osobę z kierownictwa spółki niebędącą członkiem zarządu

 • 07.08.2014 13:25

  Sytuacja na Ukrainie ryzykiem dla Grupy Kęty; na początku '15 nowa strategia

 • 07.08.2014 08:34

  Nowa prognoza Grupy Kęty przewyższa oczekiwania rynku (opinia)

 • 07.08.2014 07:49

  Grupa Kęty miała w II kw. 2014 r. 52,6 mln zł zysku netto

 • 07.08.2014 07:44

  Grupa Kęty podnosi prognozę zysku netto na 2014 r. o 34 proc. do 170 mln zł

 • 07.08.2014 07:39

  GRUPA KĘTY SA korekta prognozy wyników na 2014 rok

 • 06.08.2014 10:01

  DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" Kęty, cena docelowa 287 zł

 • 29.07.2014 13:50

  Kęty mają spółkę w USA; chcą sprzedawać systemy aluminiowe w Ameryce Płn. i Śr.

 • 29.07.2014 13:35

  GRUPA KĘTY SA - zarejestrowanie spółki zależnej Aluprof System USA, Inc.

 • 22.07.2014 15:17

  GRUPA KĘTY SA korekta raportu nr 26/2014 zbycie akcji spółki przez osobę zarządzającą

 • 15.07.2014 08:27

  DM PKO BP ustala cenę docelową dla Grupy Kęty na 264 zł

 • 07.07.2014 16:22

  DM mBank podnosi cenę docelową Kęt do 236,8 zł

 • 07.07.2014 11:45

  GRUPA KĘTY SA zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu spółki

 • 01.07.2014 15:41

  GRUPA KĘTY SA wykup obligacji serii D i ich umorzenie

 • 24.06.2014 09:35

  Dobre wyniki Grupy Kęty w II kw. dają szansę na przekroczenie prognozy na '14 (opinia)

 • 24.06.2014 08:28

  Grupa Kęty wstępnie prognozuje zysk netto w II kw. na 49 mln zł

 • 24.06.2014 08:11

  GRUPA KĘTY SA wstępne wyniki II kwartału 2014 roku

 • 17.06.2014 15:37

  GRUPA KĘTY SA - nabycie aktywów przez spółkę zależną

 • 17.06.2014 12:31

  GRUPA KĘTY SA jednolity tekst statutu spółki

 • 16.06.2014 16:10

  GRUPA KĘTY SA wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 12.06.2014 15:21

  Kęty kupią spółkę zajmującą się produkcją i montażem stolarki aluminiowej w Danii

 • 12.06.2014 15:04

  GRUPA KĘTY SA znacząca umowa

 • 12.06.2014 15:02

  GRUPA KĘTY SA umowa nabycia aktywów przez spółkę zależną

 • 09.06.2014 14:12

  Kęty wypłacą ostatecznie 10 zł dywidendy na akcję

 • 09.06.2014 13:57

  GRUPA KĘTY SA ustalenie ostatecznej wysokości dywidendy

 • 03.06.2014 14:38

  GRUPA KĘTY SA - zwiększenie stanu posiadania akcji Grupy Kęty S.A. do poziomu powyżej 5%

 • 27.05.2014 10:35

  GRUPA KĘTY SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii F

 • 26.05.2014 16:52

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki GRUPA KĘTY SA

 • 23.05.2014 09:43

  GRUPA KĘTY SA korekta rb nr 37/2014 powołanie osób nadzorujących

 • 22.05.2014 14:53

  ZWZ Grupy Kęty zdecydowało o wypłacie kwoty 93,82 mln zł na dywidendę za '13

 • 22.05.2014 14:50

  GRUPA KĘTY SA powołanie spółki zależnej Grupa Kety Italia s.r.l

 • 22.05.2014 14:47

  GRUPA KĘTY SA powołanie osób nadzorujących

 • 22.05.2014 14:45

  GRUPA KĘTY SA akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZ

 • 22.05.2014 14:42

  GRUPA KĘTY SA uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ

 • 22.05.2014 14:40

  GRUPA KĘTY SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 21 maja 2014 r.

 • 16.05.2014 11:21

  GRUPA KĘTY SA rejestracja akcji serii F w depozycie papierów wartościowych

 • 06.05.2014 12:14

  GRUPA KĘTY SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki

 • 25.04.2014 13:26

  GRUPA KĘTY SA - nabycie akcji przez osoby zobowiązane

 • 25.04.2014 13:25

  GRUPA KĘTY SA - wykup obligacji od osób uprawnionych i ich umorzenie

 • 24.04.2014 13:59

  Prognoza Grupy Kęty na '14 może zostać przekroczona - członek zarządu

 • 24.04.2014 08:02

  Grupa Kęty miała w I kw. 2014 r. 30,8 mln zł zysku netto

 • 24.04.2014 07:45

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 23.04.2014 11:19

  GRUPA KĘTY SA zwołanie ZWZ

 • 10.04.2014 15:50

  Trigon DM wytypował 12 spółek wartych zainteresowania w kwietniu

 • 10.04.2014 13:51

  GRUPA KĘTY SA opinia rady nadzorczej do wniosku zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy

 • 09.04.2014 11:31

  PKO OFE i PKO DFE zmniejszyły zaangażowanie w Kęty do poniżej 5 proc. głosów

 • 09.04.2014 11:17

  GRUPA KĘTY SA zbycie akcji przez znaczącego akcjonariusza do poziomu poniżej progu 5%

 • 03.04.2014 13:50

  GRUPA KĘTY SA zbycie akcji spółki przez osobę zarządzającą

 • 01.04.2014 16:06

  GRUPA KĘTY SA - zbycie akcji przez osobę z kierownictwa spółki

 • 01.04.2014 14:55

  GRUPA KĘTY SA - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki

 • 01.04.2014 14:28

  Akcjonariusze Kęt mogą mieć duży apetyt na dywidendę (analiza)

 • 31.03.2014 17:14

  Zarząd Kęt podwyższył rekomendowany poziom wypłaty dywidendy do 10 zł na akcję za '13

 • 31.03.2014 17:05

  GRUPA KĘTY SA rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2013 rok

 • 27.03.2014 14:26

  GRUPA KĘTY SA - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.

 • 26.03.2014 08:51

  Prognozy Kęt na I kw. wskazują, że w całym '14 wyniki mogą być lepsze od szacunków (opinia)

 • 25.03.2014 17:23

  Grupa Kęty prognozuje 28-30 mln zł zysku w I kw. '14 i 43-45 mln zł EBIT

 • 25.03.2014 17:02

  GRUPA KĘTY SA wstępna prognoza wyników I kwartału 2014 r.

 • 24.03.2014 11:23

  GRUPA KĘTY SA - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki

 • 11.03.2014 08:31

  Raiffeisen podwyższył cenę docelową akcji Kęt do 205 zł

 • 05.03.2014 15:53

  GRUPA KĘTY SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii E

 • 04.03.2014 17:20

  GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki KĘTY

 • 24.02.2014 16:08

  GRUPA KĘTY SA rejestracja akcji serii E w depozycie papierów wartościowych

 • 13.02.2014 15:27

  GRUPA KĘTY SA nabycie akcji przez osobę zobowiązaną

 • 11.02.2014 15:15

  GRUPA KĘTY SA wykup obligacji od osób uprawnionych i ich umorzenie

 • 11.02.2014 14:33

  Grupa Kęty w latach 2014-2016 zainwestuje 44-66 mln zł w KSSE w Tychach

 • 11.02.2014 14:11

  GRUPA KĘTY SA otrzymanie przez Alupol Packaging SA nowego zezwolenia na prowadzenie działalności w KSSE

 • 10.02.2014 14:47

  GRUPA KĘTY SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii E

 • 10.02.2014 09:02

  Erste obniża rekomendację Kęt do "redukuj", a cenę docelową do 208,4 zł

 • 07.02.2014 19:37

  GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki GRUPA KĘTY

 • 07.02.2014 13:56

  GRUPA KĘTY SA znacząca umowa

 • 06.02.2014 14:37

  Prognoza Kęt na '14 r. "absolutnie bezpieczna", wzrosty głównie dzięki eksportowi

 • 06.02.2014 14:20

  Kęty nie planują w najbliższych latach zwiększania kwot na dywidendy

 • 06.02.2014 08:40

  Prognozy Kęt zgodne z oczekiwaniami, ale rynek spodziewał się wyższej dywidendy (opinia)

 • 06.02.2014 07:56

  Grupa Kęty prognozuje 126,5 mln zł zysku netto w '14 r.

 • 06.02.2014 07:43

  GRUPA KĘTY SA prognoza wyników finansowych na 2014 rok oraz wstępne wyniki za 2013 r.

 • 06.02.2014 07:41

  Grupa Kęty chce wypłacić 7 zł dywidendy z zysku za '13 r.

 • 06.02.2014 07:37

  GRUPA KĘTY SA rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 29.01.2014 14:14

  GRUPA KĘTY SA rejestracja akcji serii E w depozycie papierów wartościowych

 • 29.01.2014 12:33

  GRUPA KĘTY SA korekta raportu bieżącego 7/2014 - rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki

 • 24.01.2014 15:02