Grupa Kęty SA

skrót: KTY

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa działa w pięciu głównych segmentach biznesowych (łącznie 24 spółek, z czego 13 zagranicznych): produkcji profili i komponentów aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. Znaczna część sprzedaży (ponad 40 proc.) realizowana jest w eksporcie.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
NN OFEportfel1 847 34419,30%1 847 34419,30%
Aviva OFEportfel1 773 87718,54%1 773 87718,54%
PZU OFE Złota Jesieńportfel952 4199,95%952 4199,95%
PTE Aegon SAAegon OFE693 0797,24%693 0797,24%
MetLife OFEportfel513 0235,36%513 0235,36%
Allianz Polska OFEportfel494 2625,16%494 2625,16%

Kategoria • 07.01.2021 15:53

  GRUPA KĘTY SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych oraz kalendarz wydarzeń korporacyjnych w 2021 roku

 • 18.12.2020 08:02

  GRUPA KĘTY SA (67/2020) Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 17.12.2020 18:46

  GRUPA KĘTY SA (66/2020) Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H

 • 17.12.2020 14:36

  Kęty chcą sprawdzić wartość rynkową SOG, obecnie nie ma decyzji o sprzedaży segmentu

 • 17.12.2020 13:50

  Grupa Kęty chce połowę planowanego w strategii CAPEXU wydać w latach 2021-22

 • 17.12.2020 13:43

  Kęty w kolejnych latach chcą zwiększać sprzedaż eksportową

 • 17.12.2020 09:21

  Analitycy pozytywnie oceniają politykę dywidendową Kęt, jest przestrzeń do wzrostów (opinia)

 • 16.12.2020 18:22

  Kęty prognozują zysk netto w '25 na 470 mln zł, wydadzą 1,064 mld zł na inwestycje w latach 2021-25 (opis)

 • 16.12.2020 17:20

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii H spółki GRUPA KĘTY S.A.

 • 16.12.2020 16:55

  Grupa Kęty prognozuje w '21 369 mln zł zysku netto i 3,62 mld zł przychodów

 • 16.12.2020 16:45

  Polityka dywidendowa Kęt do '25 zakłada wypłatę 60-100 proc. zysku netto grupy

 • 16.12.2020 16:44

  Grupa Kęty prognozuje zysk netto w '25 na 470 mln zł, planuje w latach 2021-25 wydać na inwestycje 1,064 mld zł

 • 16.12.2020 16:28

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w IV kw. '20 wyniesie ok. 84 mln zł, wzrost o 34 proc. rdr (opis)

 • 16.12.2020 16:26

  GRUPA KĘTY SA (65/2020) Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025

 • 16.12.2020 16:04

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w IV kw. '20 wyniesie ok. 84 mln zł, wzrost o 34 proc. rdr

 • 16.12.2020 15:57

  GRUPA KĘTY SA (64/2020) Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 4 kwartał 2020 r.

 • 16.12.2020 13:01

  GRUPA KĘTY SA (63/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H

 • 10.12.2020 14:10

  Kęty chcą przedstawić nową strategię 16 grudnia

 • 10.12.2020 13:26

  GRUPA KĘTY SA (62/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku - aktualizacja kalendarza wydarzeń korporacyjnych na rok 2020

 • 07.12.2020 15:53

  GRUPA KĘTY SA (61/2020) Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW

 • 24.11.2020 17:24

  Asseco Poland po sesji 26 listopada zastąpi Play w indeksie WIG20

 • 20.11.2020 07:42

  GRUPA KĘTY SA (60/2020) Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 19.11.2020 15:12

  Grupa Kęty podnosi prognozy wyników na '20, w tym zysku netto o 18 proc. do 417 mln zł

 • 19.11.2020 14:57

  GRUPA KĘTY SA (59/2020) Aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2020 r.

 • 18.11.2020 14:41

  GRUPA KĘTY SA (58/2020) Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H

 • 18.11.2020 08:09

  GRUPA KĘTY SA (57/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H

 • 17.11.2020 19:18

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki GRUPA KĘTY S.A.

 • 13.11.2020 14:10

  GRUPA KĘTY SA (56/2020) Decyzja Zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy

 • 05.11.2020 15:39

  GRUPA KĘTY SA (55/2020) Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadanych akcji i udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

 • 05.11.2020 08:15

  GRUPA KĘTY SA (54/2020) Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW

 • 02.11.2020 17:21

  GRUPA KĘTY SA (53/2020) Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

 • 22.10.2020 14:17

  Kęty chcą przedstawić nową strategię w grudniu lub styczniu

 • 22.10.2020 13:47

  Kęty podtrzymują zakładany na '20 poziom inwestycji

 • 21.10.2020 17:49

  Zysk netto grupy Kęty w III kw. wyniósł 128,95 mln zł, powyżej szacunków (opis)

 • 21.10.2020 17:27

  Zysk netto grupy Kęty w III kw. wyniósł 128,95 mln zł, powyżej szacunków

 • 21.10.2020 17:16

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 19.10.2020 08:07

  GRUPA KĘTY SA (52/2020) Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 16.10.2020 15:51

  GRUPA KĘTY SA (51/2020) Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H

 • 15.10.2020 17:35

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GRUPA KĘTY SA

 • 15.10.2020 14:18

  GRUPA KĘTY SA (50/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H

 • 15.10.2020 11:36

  GRUPA KĘTY SA (49/2020) Decyzja Zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy o limit kredytowy zawartej z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI S.A. oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy

 • 05.10.2020 07:48

  GRUPA KĘTY SA (48/2020) Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW

 • 02.10.2020 12:03

  GRUPA KĘTY SA (47/2020) Rejestracja przez sąd zmiany statutu

 • 25.09.2020 12:13

  Szacunki Kęt za III kw. powyżej oczekiwań, grupa może ponownie zrewidować prognozy na '20 (opinia)

 • 24.09.2020 16:02

  Kęty szacują zysk netto grupy w III kw. '20 na ok. 120 mln zł, wzrost o 21 proc. rdr (opis)

 • 24.09.2020 15:44

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w III kw. '20 wyniesie ok. 120 mln zł, wzrost o 21 proc. rdr

 • 24.09.2020 15:38

  GRUPA KĘTY SA (46/2020) Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartał 2020 r. oraz informacje dotyczące wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną w tym okresie

 • 11.09.2020 11:47

  GRUPA KĘTY SA (45/2020) Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą - korekta

 • 10.09.2020 09:58

  GRUPA KĘTY SA (45/2020) Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą

 • 09.09.2020 07:48

  Citi obniżył rekomendację dla Grupy Kęty do "neutralnie"

 • 08.09.2020 14:11

  GRUPA KĘTY SA (44/2020) Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H

 • 08.09.2020 07:30

  GRUPA KĘTY SA (43/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H

 • 07.09.2020 18:13

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GRUPA KĘTY SA

 • 31.08.2020 07:47

  GRUPA KĘTY SA (42/2020) Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW

 • 24.08.2020 16:05

  Grupa Kęty podnosi prognozy wyników na 2020 rok, w tym zysku netto o 20 proc. do 352 mln zł

 • 24.08.2020 15:46

  GRUPA KĘTY SA (41/2020) Aktualizacja prognozy wyników finansowych i operacyjnych na 2020 r.

 • 20.08.2020 20:19

  GRUPA KĘTY SA (40/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A.

 • 20.08.2020 20:17

  Grupa Kęty wypłaci 35 zł dywidendy na akcję za '19

 • 20.08.2020 20:15

  GRUPA KĘTY SA (39/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór członków Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.

 • 20.08.2020 20:07

  GRUPA KĘTY SA (38/2020) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

 • 20.08.2020 20:03

  GRUPA KĘTY SA (37/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. oraz treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte

 • 19.08.2020 11:42

  GRUPA KĘTY SA (36/2020) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.

 • 17.08.2020 10:55

  GRUPA KĘTY SA (35/2020) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.

 • 14.08.2020 13:17

  NN OFE chce, by Kęty wypłaciły ok. 35,3 zł dywidendy, wobec 30,73 zł rekomendowane przez zarząd

 • 14.08.2020 12:31

  GRUPA KĘTY SA (34/2020) Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 13.08.2020 18:59

  GRUPA KĘTY SA (33/2020) Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 13.08.2020 12:50

  GRUPA KĘTY SA (32/2020) Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.

 • 11.08.2020 10:09

  GRUPA KĘTY SA (31/2020) Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.

 • 10.08.2020 13:08

  GRUPA KĘTY SA (30/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.

 • 10.08.2020 11:07

  Erste Group podniósł rekomendację dla Kęt do "kupuj"

 • 10.08.2020 10:32

  GRUPA KĘTY SA (29/2020) Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 06.08.2020 17:12

  GRUPA KĘTY SA (28/2020) Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"

 • 06.08.2020 14:12

  Grupa Kęty planuje przedstawić strategię na lata 2021-2025 pod koniec 2020 r. lub na przełomie 2020/2021 r.

 • 06.08.2020 13:52

  Grupy Kęty nie wyklucza niedużego przekroczenia prognoz wyników finansowych w 2020 roku

 • 05.08.2020 18:05

  Zysk netto Grupy Kęty w II kw. wyniósł 121 mln zł, powyżej szacunków (opis)

 • 05.08.2020 17:21

  Zysk netto Grupy Kęty w II kw. wyniósł 121 mln zł, powyżej szacunków

 • 05.08.2020 17:08

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 04.08.2020 14:52

  GRUPA KĘTY SA (27/2020) Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H

 • 24.06.2020 13:04

  Kęty szacują zysk netto grupy w II kw. '20 na ok. 110 mln zł, wzrost o 46 proc. rdr (opis)

 • 24.06.2020 12:48

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w II kw. '20 wyniesie ok. 110 mln zł, wzrost o 46 proc. rdr

 • 24.06.2020 12:42

  GRUPA KĘTY SA (16/2020) Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 2 kwartał 2020 r. oraz informacje dotyczące wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną w tym okresie

 • 24.06.2020 08:34

  GRUPA KĘTY SA (15/2020) Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW

 • 12.06.2020 07:51

  Wood&Co. podwyższył rekomendację dla Kęt do "kupuj"

 • 03.06.2020 14:09

  GRUPA KĘTY SA (14/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.

 • 02.06.2020 11:09

  GRUPA KĘTY SA (13/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.

 • 26.05.2020 15:54

  Ipopema Securities obniżyła rekomendację Grupy Kęty do "trzymaj"

 • 19.05.2020 14:43

  GRUPA KĘTY SA (12/2020) Informacja o transakcjach na akcjach Grupy Kęty S.A.

 • 29.04.2020 16:25

  GRUPA KĘTY SA (11/2020) Zmiana w kalendarzu korporacyjnym

 • 23.04.2020 15:34

  Zarząd Grupy Kęty w ciągu dwóch tygodni przedstawi rekomendację dot. dywidendy

 • 23.04.2020 15:29

  Grupa Kęty nie planuje redukcji zatrudnienia, może rezygnować z outsourcingu pracowników

 • 23.04.2020 14:30

  Grupa Kęty może zmniejszyć inwestycje w 2020 roku o 60-80 mln zł

 • 23.04.2020 13:51

  Grupa Kęty chciałaby w II półroczu przedstawić strategię na lata 2021-2025

 • 22.04.2020 17:51

  Zysk netto Grupy Kęty w I kw. wyniósł 83,3 mln zł, wobec szacowanych wcześniej ok. 70 mln zł

 • 22.04.2020 17:05

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 15.04.2020 17:33

  BM mBank obniżyło cenę docelową Grupy Kęty do 335,96 zł

 • 03.04.2020 10:10

  GRUPA KĘTY SA (10/2020) Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 01.04.2020 16:27

  GRUPA KĘTY SA (9/2020) Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G i H

 • 31.03.2020 18:43

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji spółki GRUPA KĘTY S.A.

 • 31.03.2020 17:58

  GRUPA KĘTY SA (8/2020) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G i H

 • 26.03.2020 18:05

  Zysk netto Grupy Kęty w 2019 roku wyniósł 295,4 mln zł wobec szacowanych 294 mln zł

 • 26.03.2020 17:20

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 26.03.2020 17:15

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 24.03.2020 17:41

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w I kw. '20 wyniesie ok. 70 mln zł, wzrost o 21 proc. rdr (opis)

 • 24.03.2020 17:23

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w I kw. '20 wyniesie ok. 70 mln zł, wzrost o 21 proc. rdr

 • 24.03.2020 17:11

  GRUPA KĘTY SA (7/2020) Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. oraz informacje dotyczące potencjalnego wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność i sytuację finansową grupy ka

 • 13.03.2020 14:45

  GRUPA KĘTY SA (6/2020) Warunkowa rejestracja akcji serii G i H w KDPW

 • 26.02.2020 09:47

  Trigon DM podwyższył rekomendację dla Grupy Kęty do "kupuj" oraz cenę docelową do 471 zł

 • 14.02.2020 09:36

  Wood&Co. obniżył rekomendację dla Kęt do "trzymaj"

 • 12.02.2020 08:34

  Erste Group podniósł rekomendację dla Kęt do "akumuluj"

 • 06.02.2020 15:35

  Grupa Kęty ocenia, że dołek zamówień w SWW ma już za sobą, zatrudnienie wzrośnie w '20 o 100 osób

 • 06.02.2020 14:29

  Grupa Kęty planuje po wakacjach przedstawić strategię na lata 2021-2025

 • 05.02.2020 17:14

  Grupa Kęty prognozuje w '20 stabilizację zysku netto na poziomie 294 mln zł (opis)

 • 05.02.2020 17:01

  Grupa Kęty prognozuje, że za '19 wypłaci dywidendę w wys. 85 proc. skons. zysku netto

 • 05.02.2020 16:49

  Grupa Kęty prognozuje w 2020 roku 294 mln zł zysku netto

 • 05.02.2020 16:38

  GRUPA KĘTY SA (5/2020) Prognoza wyników finansowych i operacyjnych na 2020 r.

 • 31.01.2020 16:30

  GRUPA KĘTY SA (4/2020) Wydanie dokumentów akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 31.01.2020 16:22

  Kęty spodziewają się przekroczenia prognozy na '19, zysk netto ma wynieść 294 mln zł

 • 31.01.2020 16:01

  GRUPA KĘTY SA (3/2020) Korekta prognozy na 2019

 • 29.01.2020 15:43

  GRUPA KĘTY SA (2/2020) Wybór firmy audytorskiej

 • 20.01.2020 11:49

  Brak umowy handlowej między UE a W. Brytanią utrudnia polskim firmom przygotowanie się na brexit (analiza)

 • 15.01.2020 11:59

  GRUPA KĘTY SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 • 18.12.2019 17:59

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w IV kw. '19 wyniesie ok. 49 mln zł, spadek o 18 proc. rdr (opis)

 • 18.12.2019 17:27

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w IV kw. '19 wyniesie ok. 49 mln zł, spadek o 18 proc. rdr

 • 18.12.2019 17:20

  GRUPA KĘTY SA (31/2019) Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2019 r.

 • 29.10.2019 16:02

  GRUPA KĘTY SA (30/2019) Zawarcie znaczącej umowy na zakup surowców do produkcji folii BOPP

 • 29.10.2019 15:58

  GRUPA KĘTY SA (29/2019) Decyzja Zarządu Spółki o podpisaniu aneksu do umowy kredytu obrotowego z Bankiem PEKAO SA

 • 24.10.2019 15:53

  Grupa Kęty może opóźnić prezentację strategii na lata 2020-25 (opis)

 • 24.10.2019 14:54

  Grupa Kęty może opóźnić prezentację strategii na lata 2020-25

 • 24.10.2019 14:40

  Nakłady inwestycyjne Grupy Kęt w 2020 roku może być niższe niż w 2019 roku

 • 23.10.2019 17:37

  Zysk netto Grupy Kęty w III kw. wyniósł 99 mln zł, wobec szacowanych wcześniej ok. 92 mln zł

 • 23.10.2019 17:05

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 25.09.2019 14:45

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w III kw. '19 wyniesie ok. 92 mln zł, wzrost o 11 proc. rdr (opis)

 • 25.09.2019 14:36

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w III kw. '19 wyniesie ok. 92 mln zł, wzrost o 11 proc. rdr

 • 25.09.2019 14:31

  GRUPA KĘTY SA (28/2019) Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. za trzeci kw. 2019 r.

 • 18.09.2019 12:16

  RN Kęt powołała Rafała Warpechowskiego na członka zarządu

 • 18.09.2019 11:57

  GRUPA KĘTY SA (27/2019) Powołanie nowego Członka Zarządu Grupy Kęty S.A.

 • 05.09.2019 08:47

  Erste Group obniżył rekomendację dla Kęt do "trzymaj"

 • 30.08.2019 09:00

  Wood & Company podwyższył rekomendację dla Grupy Kęty do "kupuj"

 • 14.08.2019 09:53

  GRUPA KĘTY SA (26/2019) Wydanie dokumentów akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą

 • 14.08.2019 08:59

  DM BDM obniżył rekomendację dla Grupy Kęty do "trzymaj", a cenę docelową do 340,9 zł

 • 07.08.2019 17:32

  Zysk netto Grupy Kęty w II kw. wyniósł 75,6 mln zł, wobec szacowanych wcześniej ok. 77 mln zł

 • 07.08.2019 17:14

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 30.05.2019 18:07

  Grupa Kęty wypłaci 24 zł dywidendy na akcję

 • 30.05.2019 18:04

  GRUPA KĘTY SA (12/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 30 maja 2019 r.

 • 30.05.2019 17:58

  GRUPA KĘTY SA (11/2019) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 r.

 • 30.05.2019 17:48

  GRUPA KĘTY SA (10/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A.

 • 21.05.2019 14:08

  GRUPA KĘTY SA (8/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu

 • 29.03.2019 11:20

  Grupa Kęty podtrzymuje prognozy na '19, portfel zamówień ma wypełniony na 4-8 tygodni

 • 27.03.2019 17:48

  Kęty szacują, że skons. zysk netto grupy w I kw. '19 wyniesie ok. 53 mln zł (opis)

 • 27.03.2019 17:23

  Kęty szacują, że skons. zysk netto grupy w I kw. '19 wyniesie ok. 53 mln zł

 • 27.03.2019 17:09

  GRUPA KĘTY SA (5/2019) Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za I kw. 2019 r.

 • 27.02.2019 16:38

  Trigon DM zaktualizował rekomendacje i ceny docelowe dla 13 spółek przemysłowych

 • 26.02.2019 18:01

  GRUPA KĘTY SA (4/2019) Zawarcie znaczącej umowy na zakup surowców do produkcji folii BOPP

 • 08.02.2019 14:54

  Kęty skorygowały prognozę zysku na '19 do 261 mln zł

 • 08.02.2019 14:32

  GRUPA KĘTY SA (3/2019) Korekta raportu bieżącego nr 3/2019 z 6 lutego 2019 roku

 • 07.02.2019 14:44

  Grupa Kęty przewiduje zakończenie przeglądu opcji strategicznych w II kw. '19 (opis)

 • 07.02.2019 13:31

  Grupa Kęty przewiduje zakończenie przeglądu opcji strategicznych w drugim kwartale '19

 • 06.02.2019 17:30

  Grupa Kęty prognozuje w '19 r. wzrost zysku netto o 1 proc. do 264 mln zł (opis)

 • 06.02.2019 17:15

  Grupa Kęty prognozuje w '19 r. wzrost zysku netto o 1 proc. do 264 mln zł

 • 06.02.2019 17:05

  GRUPA KĘTY SA (3/2019) Prognoza wybranych wyników finansowych i operacyjnych na rok 2019 oraz szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za 2018 rok

 • 24.01.2019 16:20

  DM mBank podniósł rekomendację Grupy Kęty do "trzymaj"

 • 23.01.2019 17:36

  Grupa Kęty rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 23.01.2019 17:31

  GRUPA KĘTY SA (2/2019) Przegląd opcji strategicznych w celu aktualizacji planów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej

 • 10.01.2019 09:38

  DM BDM obniżył rekomendację dla Grupy Kęty do "trzymaj", a cenę docelową do 334,3 zł

 • 08.01.2019 12:32

  Grupa Kęty przewiduje kilkuprocentową poprawę wyników w 2019 roku, publikacja prognoz 6 lutego

 • 07.01.2019 13:34

  GRUPA KĘTY SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 19.12.2018 13:41

  Kęty szacują ok. 56 mln zł zysku netto w IV kw. '18, więcej rdr o ok. 40 proc. (opis)

 • 19.12.2018 13:15

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w IV kw. '18 wyniesie ok. 56 mln zł, więcej rdr o ok. 40 proc.

 • 19.12.2018 13:04

  GRUPA KĘTY SA (33/2018) Wstępne prognozy dotyczące wyników IV kwartału 2018

 • 26.11.2018 09:06

  DM BDM podwyższył rekomendację Grupy Kęty do "akumuluj"

 • 05.11.2018 16:33

  DM mBanku obniżył rekomendację dla Grupy Kęty do "sprzedaj"

 • 29.10.2018 16:42

  GRUPA KĘTY SA (32/2018) Decyzja Zarządu Spółki o podpisaniu umowy kredytu obrotowego z Bankiem PEKAO SA

 • 24.10.2018 15:36

  Grupa Kęty przewiduje kilkuprocentową poprawę wyników w 2019 roku (opis)

 • 24.10.2018 14:07

  Grupy Kęty przewiduje kilkuprocentową poprawę wyników w 2019 roku

 • 24.10.2018 07:57

  Zysk netto Grupy Kęty w III kw. '18 wyniósł 83,2 mln zł

 • 24.10.2018 07:19

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 03.10.2018 14:53

  Kęty pozytywnie oceniają perspektywy IV kw., ale podniesienie prognoz mało prawdopodobne

 • 26.09.2018 13:01

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w III kw. '18 wyniesie ok. 83 mln zł (opis)

 • 26.09.2018 12:38

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w III kw. '18 wyniesie ok. 83 mln zł

 • 26.09.2018 12:32

  GRUPA KĘTY SA (31/2018) Wstępne prognozy wyników III kwartału 2018 roku

 • 08.08.2018 15:54

  Grupa Kęty optymistycznie ocenia perspektywy najbliższych kwartałów, podtrzymuje prognozy

 • 07.08.2018 17:36

  Grupa Kęty miała w II kw. 71,7 mln zł zysku netto, więcej niż szacowała w czerwcu

 • 07.08.2018 17:08

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 02.07.2018 16:05

  GRUPA KĘTY SA (30/2018) Wykup obligacji serii H i ich umorzenie

 • 26.06.2018 12:58

  GRUPA KĘTY SA (29/2018) Decyzja Zarządu o zaakceptowaniu umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 26.06.2018 10:50

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w II kw. '18 wyniesie ok. 65 mln zł, porównywalny rdr (opis)

 • 26.06.2018 10:32

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w II kw. '18 wyniesie ok. 65 mln zł

 • 26.06.2018 10:22

  GRUPA KĘTY SA (28/2018) Wstępne prognozy wyników drugiego kwartału 2018 roku

 • 12.06.2018 16:34

  DM mBanku zmienił dla 13 spółek rekomendacje lub ceny docelowe

 • 04.06.2018 10:51

  GRUPA KĘTY SA (27/2018) Ostateczna wysokość dywidendy dla akcjonariuszy za 2017 rok

 • 04.06.2018 10:47

  GRUPA KĘTY SA (26/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G

 • 01.06.2018 13:38

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu akcji spółki GRUPA KĘTY S.A.

 • 22.05.2018 13:59

  GRUPA KĘTY SA (25/2018) Rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych

 • 21.05.2018 11:21

  Metlife OFE ma ponad 5 proc. akcji Grupy Kęty

 • 21.05.2018 11:16

  GRUPA KĘTY SA (24/2018) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów

 • 21.05.2018 08:28

  DM BDM obniżył rekomendację dla Kęt do "redukuj"

 • 16.05.2018 15:32

  GRUPA KĘTY SA (23/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2018

 • 24.04.2018 14:34

  Akcjonariusze Grupy Kęty za wypłatą 24 zł dywidendy na akcję

 • 24.04.2018 14:32

  GRUPA KĘTY SA (22/2018) Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 24 kwietnia 2018 roku

 • 24.04.2018 14:24

  GRUPA KĘTY SA (21/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2017 rok

 • 24.04.2018 14:22

  GRUPA KĘTY SA (20/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2018 roku

 • 23.04.2018 14:52

  GRUPA KĘTY SA (19/2018) Wykup obligacji i ich umorzenie

 • 23.04.2018 11:45

  GRUPA KĘTY SA (18/2018) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.

 • 23.04.2018 11:44

  GRUPA KĘTY SA (17/2018) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.

 • 20.04.2018 09:15

  Aviva OFE Aviva BZ WBK chce, aby Grupa Kęty wypłaciła 228,5 mln zł dywidendy

 • 20.04.2018 08:59

  GRUPA KĘTY SA (16/2018) Zgłoszenie projektu uchwały przez uprawnionego Akcjonariusza AVIVA OFE AVIVA BZ WBK

 • 19.04.2018 14:56

  Grupa Kęty nie przewiduje, by miało ją mocno dotknąć wprowadzenie ceł na aluminium

 • 19.04.2018 13:14

  Grupa Kęty patrzy z optymizmem na kolejne kwartały; podtrzymuje prognozę

 • 19.04.2018 07:32

  Grupa Kęty miała w I kw. '18 53,3 mln zł zysku netto j.d. i 105,1 mln zł EBITDA

 • 19.04.2018 07:04

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 29.03.2018 16:01

  GRUPA KĘTY SA (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.

 • 29.03.2018 11:39

  GRUPA KĘTY SA (14/2018) Zmiana proponowanego terminu wypłaty drugiej raty dywidendy

 • 28.03.2018 16:20

  GRUPA KĘTY SA (13/2018) Powołanie Zarządu Spółki X kadencji

 • 28.03.2018 16:17

  GRUPA KĘTY SA (12/2018) Powołanie Członka Zarządu

 • 28.03.2018 16:14

  GRUPA KĘTY SA (11/2018) Opinia Rady Nadzorczej do wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy za 2017 rok

 • 27.03.2018 15:13

  GRUPA KĘTY SA (10/2018) Korekta numeru raportu

 • 26.03.2018 10:15

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w I kw. '18 wyniesie ok. 54 mln zł (opis)

 • 26.03.2018 10:08

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w I kw. '18 wyniesie ok. 54 mln zł

 • 26.03.2018 10:02

  GRUPA KĘTY SA (9/2018) Wstępne wyniki I kwartału 2018

 • 19.03.2018 11:27

  GRUPA KĘTY SA (9/2018) Korekta sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok

 • 16.03.2018 17:43

  Grupa Kęty miała w 2017 roku 236,6 mln zł zysku netto

 • 16.03.2018 17:16

  Zarząd Grupy Kęty chce rekomendować wypłatę na dywidendę ok. 190 mln zł za '17

 • 16.03.2018 17:06

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 16.03.2018 17:04

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 22.02.2018 16:34

  GRUPA KĘTY SA (8/2018) Podpisanie umów kredytowych z mBankiem S.A.

 • 15.02.2018 12:59

  Trigon DM obniżyli rekomendację dla Kęt do "trzymaj"

 • 01.02.2018 15:01

  Grupa Kęty postrzega wzrost płac jako jedno z głównych wyzwań w '18 - wiceprezes

 • 01.02.2018 12:24

  Grupa Kęty prognozuje w '18 r. 253 mln zł zysku netto oraz 335 mln zł inwestycyjnych (opis)

 • 01.02.2018 11:45

  Grupa Kęty prognozuje w '18 r. 253 mln zł zysku netto, 448 mln zł EBITDA

 • 01.02.2018 11:35

  GRUPA KĘTY SA (7/2018) Prognoza wyników na 2018 rok oraz wstępne wyniki 2017 roku

 • 01.02.2018 11:07

  Grupa Kęty chce wypłacić do 80 proc. skonsolidowanego zysku netto na dywidendę za '17

 • 01.02.2018 11:00

  GRUPA KĘTY SA (6/2018) Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy za 2017 rok

 • 26.01.2018 12:59

  GRUPA KĘTY SA (5/2018) Uchwała Zarządu Spółki o podpisaniu umowy kredytu obrotowego

 • 25.01.2018 16:21

  GRUPA KĘTY SA (4/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 • 24.01.2018 09:22

  GRUPA KĘTY SA (3/2018) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G

 • 12.01.2018 12:09

  GRUPA KĘTY SA (2/2018) Rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych

 • 10.01.2018 14:14

  GRUPA KĘTY SA (1/2018) Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 • 21.12.2017 11:20

  GRUPA KĘTY SA (48/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 • 20.12.2017 15:49

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w IV kw. '17 wyniesie ok. 46 mln zł, a EBITDA 92 mln zł (opis)

 • 20.12.2017 15:29

  Kęty szacują, że zysk netto grupy w IV kw. '17 wyniesie ok. 46 mln zł

 • 20.12.2017 15:18

  GRUPA KĘTY SA (47/2017) Wstępne wyniki IV kwartału

 • 11.12.2017 13:00

  GRUPA KĘTY SA (46/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 07.12.2017 18:11

  RN Kęt powołała Piotra Wysockiego i Tomasza Grelę na członków zarządu

 • 07.12.2017 17:07

  GRUPA KĘTY SA (45/2017) powołanie nowych Członków Zarządu

 • 23.11.2017 14:22

  Aegon OFE ma 6,24 proc. głosów na walnym Grupy Kęty

 • 23.11.2017 14:12

  GRUPA KĘTY SA (44/2017) Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 13.11.2017 13:29

  GRUPA KĘTY SA (43/2017) Decyzja Zarządu Spółki o podpisaniu umowy kredytowej z Bankiem PKO BP

 • 27.10.2017 11:27

  GRUPA KĘTY SA (42/2017) Decyzja Banku PEKAO SA o przyznaniu kredytu obrotowego

 • 26.10.2017 16:00

  GRUPA KĘTY SA (41/2017) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.

 • 26.10.2017 15:41

  GRUPA KĘTY SA (40/2017) Wykup obligacji i ich umorzenie

 • 19.10.2017 13:28

  Rentowność EBITDA nowej inwestycji Grupy Kęty przy pełnych mocach to 12 proc.

 • 19.10.2017 08:10

  Skonsolidowany zysk netto Grupy Kęty w III kw. '17 wyniósł 77,3 mln zł

 • 19.10.2017 07:43

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 13.10.2017 10:01

  Kętom sprzyja dobra koniunktura w budownictwie i przemyśle; perspektywy są obiecujące (opinia)

 • 13.10.2017 08:22

  DM PKO BP obniżył cenę docelową Kęt do 424 zł; nadal rekomenduje "trzymaj"

 • 12.10.2017 21:56

  Kęty aktualizują plan inwestycyjny; wzrosną prognozowane przychody, EBITDA i EBIT (opis)

 • 12.10.2017 21:33

  Kęty aktualizują plan inwestycyjny; wzrosną prognozowane przychody, EBITDA i EBIT

 • 12.10.2017 20:57

  GRUPA KĘTY SA (39/2017) Aktualizacja planu inwestycyjnego zawartego w Strategii 2020

 • 29.09.2017 10:18

  GRUPA KĘTY SA (38/2017) Aneks do umowy o przedłużeniu finansowania z Bankiem PKO BP

 • 29.09.2017 10:15

  GRUPA KĘTY SA (37/2017) Decyzja Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o przedłużeniu finansowania

 • 22.09.2017 07:53

  Kęty prognozują, że skonsolidowany zysk netto w III kw. '17 wyniesie ok. 76 mln zł

 • 22.09.2017 07:26

  GRUPA KĘTY SA (36/2017) Wstępne prognozy wyników 3 kwartału 2017 roku

 • 08.09.2017 08:54

  GRUPA KĘTY SA (35/2017) Otrzymanie Zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów

 • 03.08.2017 14:31

  Prognozy Kęt na '17 niezagrożone; w II półroczu Grupa chce poprawić marże (opis)

 • 03.08.2017 12:58

  Kęty nie widzą zagrożenia dla wykonania prognozy na '17 - prezes

 • 03.08.2017 08:01

  Zysk netto Grupy Kęty w II kw. ' 17 wyniósł 64,8 mln zł

 • 03.08.2017 07:37

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 20.07.2017 10:18

  GRUPA KĘTY SA (34/2017) Ostateczna wysokość dywidendy - sprostowanie

 • 20.07.2017 09:45

  GRUPA KĘTY SA (34/2017) Ostateczna wysokość dywidendy

 • 14.07.2017 15:06

  GRUPA KĘTY SA (33/2017) Przydział emisji obligacji imiennych na rzecz mBank SA

 • 11.07.2017 13:39

  GRUPA KĘTY SA (32/2017) Rejestracja zmian Statutu Grupy Kęty SA

 • 07.07.2017 14:51

  GRUPA KĘTY SA (31/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G

 • 07.07.2017 12:54

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji GRUPA KĘTY SA

 • 06.07.2017 09:14

  DM BZ WBK podniósł rekomendację dla Forte, Kęt i Pfleiderer, obniżył dla Pagedu

 • 27.06.2017 15:21

  GRUPA KĘTY SA (30/2017) Aneks do umowy kredytu

 • 22.06.2017 17:26

  Kęty szacują, że zysk operacyjny grupy w II kw. wzrośnie rdr o 9 proc., do ok. 82 mln zł

 • 22.06.2017 17:05

  GRUPA KĘTY SA (29/2017) Wstępne wyniki drugiego kwartału 2017

 • 22.06.2017 08:53

  DM BDM podnosi cenę docelową Kęt do 438,9 zł, rekomenduje "trzymaj"

 • 05.06.2017 17:32

  GRUPA KĘTY SA (28/2017) Wybór oferty Aluprof S.A. do realizacji aluminiowo-szklanych ścian osłonowych na inwestycji Mennica Legancy Tower

 • 31.05.2017 16:07

  Kęty przeznaczą 285 mln zł na wypłatę dywidendy za 2016 r.

 • 31.05.2017 15:50

  GRUPA KĘTY SA (27/2017) Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 31 maja 2017 roku

 • 31.05.2017 15:46

  GRUPA KĘTY SA (26/2017) Powołanie osób na nową kadencję

 • 31.05.2017 15:45

  GRUPA KĘTY SA (25/2017) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2016 rok

 • 31.05.2017 15:42

  GRUPA KĘTY SA (24/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 31 maja 2017 roku

 • 23.05.2017 15:45

  GRUPA KĘTY SA (23/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień"

 • 12.05.2017 13:20

  GRUPA KĘTY SA (22/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Allianz Polska OFE

 • 11.05.2017 15:16

  GRUPA KĘTY SA (21/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Aviva OFE Aviva BZ WBK

 • 11.05.2017 15:13

  GRUPA KĘTY SA (20/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Aviva OFE Aviva BZ WBK

 • 10.05.2017 17:46

  ING OFE chce, aby Kęty przeznaczyły 285 mln zł na wypłatę dywidendy za 2016 r.

 • 10.05.2017 17:31

  GRUPA KĘTY SA (19/2017) Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE

 • 10.05.2017 17:16

  GRUPA KĘTY SA (18/2017) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Nationale- Nederlanden OFE

 • 10.05.2017 17:09

  GRUPA KĘTY SA (17/2017) Zgłoszenie kandydatury na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przez Akcjonariusza Nationale- Nederlanden OFE

 • 27.04.2017 14:20

  Kęty chcą przeznaczyć na dywidendę 223 mln zł

 • 27.04.2017 13:55

  GRUPA KĘTY SA (16/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.

 • 26.04.2017 12:58

  Grupa Kęty liczy na dwucyfrową dynamikę przychodów we wszystkich segmentach w II kw.

 • 25.04.2017 17:06

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 06.04.2017 17:57

  GRUPA KĘTY SA (15/2017) Opinia Rady Nadzorczej do wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy za 2016 rok

 • 22.03.2017 08:20

  Grupa Kęty szacuje, że zysk netto w I kw. 2017 r. wyniesie ok. 54 mln zł

 • 22.03.2017 08:05

  GRUPA KĘTY SA (14/2017) Wstępne wyniki I kwartału 2017

 • 16.03.2017 17:57

  Grupa Kęty miała w 2016 roku 277,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto (opis)

 • 16.03.2017 17:27

  Grupa Kęty miała w 2016 roku 277,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto

 • 16.03.2017 17:12

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 16.03.2017 17:07

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 15.03.2017 08:54

  GRUPA KĘTY SA (13/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 08.03.2017 12:54

  GRUPA KĘTY SA (12/2017) Rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych

 • 22.02.2017 08:15

  DM PKO BP obniżył rekomendację dla Grupy Kęty z "kupuj" do "trzymaj"

 • 13.02.2017 16:42

  GRUPA KĘTY SA (11/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 10.02.2017 11:57

  GRUPA KĘTY SA (10/2017) Wykup obligacji i ich umorzenie

 • 09.02.2017 15:32

  GRUPA KĘTY SA (9/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.

 • 09.02.2017 15:25

  GRUPA KĘTY SA (8/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.

 • 08.02.2017 15:56

  Kęty chcą stać się podmiotem holdingowym; planowany rozwój organiczny wspierany akwizycjami

 • 08.02.2017 13:15

  Kęty przyglądają się pod kątem akwizycji spółkom z Wielkiej Brytanii i Francji

 • 08.02.2017 13:00

  Wyniki Kęt w '17 mogą być lepsze od prognoz dzięki inwestycjom i napływom środków z UE

 • 08.02.2017 09:21

  Zaktualizowana strategia Grupy Kęty może być przyjęta neutralnie - Niszcz, Raiffeisen (opinia)

 • 08.02.2017 09:01

  Rynek powinien pozytywnie odbierać strategię Grupy Kęty - Szkopek, DM mBanku (opinia)

 • 07.02.2017 18:07

  Grupa Kęty prognozuje w '20 wzrost EBITDA do 506 mln zł, przychodów do 3,26 mld zł (opis)

 • 07.02.2017 17:22

  Grupy Kęty chce wypłacić ok. 80 proc. skonsolidowanego zysku netto na dywidendę za '16

 • 07.02.2017 17:19

  Grupa Kęty zakłada wydatki inwestycyjne w latach 2017-20 na poziomie 787 mln zł

 • 07.02.2017 17:18

  Kęty rozważają akwizycję w ramach istniejących segmentów oraz utworzenie nowego segmentu

 • 07.02.2017 17:15

  Polityka dywidendowa Grupy Kęty do '20 zakłada wypłatę 60-100 proc. zysku netto grupy

 • 07.02.2017 17:14

  Grupa Kęty prognozuje, że w '20 zysk netto wyniesie 265 mln zł, EBITDA 506 mln zł

 • 07.02.2017 17:08

  GRUPA KĘTY SA (7/2017) Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 07.02.2017 17:05

  GRUPA KĘTY SA (6/2017) Aktualizacja planu strategicznego Strategia 2020

 • 07.02.2017 17:03

  GRUPA KĘTY SA (5/2017) Prognoza wyników na 2017 rok oraz wstępne wyniki 2016 roku

 • 26.01.2017 09:47

  GRUPA KĘTY SA (4/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii G

 • 26.01.2017 09:15

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki GRUPA KĘTY SA

 • 24.01.2017 10:16

  GRUPA KĘTY SA (3/2017) Rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych

 • 17.01.2017 10:17

  GRUPA KĘTY SA (2/2017) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.

 • 09.01.2017 12:59

  GRUPA KĘTY SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

 • 22.12.2016 17:28

  Kęty szacują, że skonsolidowany zysk netto w IV kw. '16 wyniósł 45 mln zł (opis)

 • 22.12.2016 17:18

  Kęty szacują, że skonsolidowany zysk netto w IV kw. '16 wyniósł 45 mln zł

 • 22.12.2016 17:08

  GRUPA KĘTY SA (40/2016) Wstępne wyniki czwartego kwartału 2016 roku.

 • 05.12.2016 14:59

  GRUPA KĘTY SA (39/2016) Wykup obligacji i ich umorzenie

 • 30.11.2016 09:38

  Trigon DM podniósł rekomendacje Uniwheels, Kęt i Alumetalu

 • 28.11.2016 14:41

  GRUPA KĘTY SA (38/2016) Rozpoczęcie procesu uruchamiania produkcji folii polipropylenowej BOPP i produkcji cylindrów drukarskich w Alupol Films

 • 28.11.2016 14:29

  GRUPA KĘTY SA (37/2016) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.

 • 28.10.2016 13:08

  GRUPA KĘTY SA (36/2016) Potwierdzenie decyzji banku o przedłużeniu oraz zwiększeniu kwoty kredytu

 • 20.10.2016 14:20

  Strategia Kęt będzie dotyczyła trzech segmentów, ale grupa myśli o "czwartej nodze"

 • 20.10.2016 07:45

  Zysk netto Grupy Kęty w III kw. wyniósł 86,5 mln zł, lepiej od wcześniejszej prognozy

 • 20.10.2016 07:30

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 17.10.2016 15:10

  Haitong podwyższył cenę docelową Grupy Kęty do 380,1 zł

 • 10.10.2016 14:55

  Aluprof z grupy Kęty otrzyma 10,7 mln zł dofinansowania na budowę centrum badań i innowacji

 • 10.10.2016 14:42

  GRUPA KĘTY SA (35/2016) Projekt Aluprof S.A. na liście projektów wybranych do dofinansowania

 • 10.10.2016 14:39

  GRUPA KĘTY SA (34/2016) Umowa o kredyt inwestycyjny spółki zależnej Aluprof S.A.

 • 30.09.2016 12:00

  GRUPA KĘTY SA (33/2016) Informacja o akceptacji przedłużenia finansowania

 • 21.09.2016 17:37

  Kęty podwyższają prognozę zysku netto na '16 o 14 proc. do 279 mln zł (opis)

 • 21.09.2016 17:26

  Kęty podwyższają prognozę zysku netto na '16 o 14 proc. do 279 mln zł

 • 21.09.2016 17:15

  GRUPA KĘTY SA (32/2016) Zmiana prognozy wyników na 2016 rok

 • 21.09.2016 17:11

  GRUPA KĘTY SA (31/2016) Wstępne wyniki III kwartału 2016 roku

 • 08.09.2016 08:42

  GRUPA KĘTY SA (30/2016) Komentarz Zarządu do informacji medialnych na temat zdarzenia w zakładzie w Tychach

 • 18.08.2016 08:07

  DM PKO BP podwyższa cenę docelową Kęt do 415 zł, utrzymuje zalecenie "kupuj"

 • 10.08.2016 11:55

  Erste podnosi cenę Kęt do 425,1 zł

 • 09.08.2016 16:13

  GRUPA KĘTY SA (29/2016) Informacja o akceptacji przedłużenia finansowania

 • 02.08.2016 18:09

  GRUPA KĘTY SA (28/2016) Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.

 • 02.08.2016 13:20

  Kęty mimo dobrych wyników nie zmieniają prognoz na '16; rewizja możliwa po III kw.

 • 02.08.2016 07:59

  Zysk netto Grupy Kęty w II kw. wyniósł 89,4 mln zł, wyższy niż wcześniejsza prognoza

 • 02.08.2016 07:03

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 07.07.2016 15:53

  DM mBanku podwyższył wycenę akcji Grupy Kęty do 309,10 zł

 • 06.07.2016 14:51

  GRUPA KĘTY SA (27/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 • 28.06.2016 17:28

  Kęty pracują nad aktualizacją strategii grupy

 • 28.06.2016 17:10

  GRUPA KĘTY SA Planowane zmiany w strukturze zarządzania Grupą Kapitałową

 • 23.06.2016 08:47

  Szacunki wyników Kęt za II kw. dobre, kurs może rosnąć (opinia)

 • 23.06.2016 07:58

  Kęty prognozują na II kw. '16 r. ok. 77 mln zł zysku netto i ok. 95 mln zł EBITDA

 • 23.06.2016 07:44

  GRUPA KĘTY SA Wstępne prognozy wyników II kwartału

 • 20.06.2016 12:03

  GRUPA KĘTY SA Rejestracja zmian w Statucie Spółki

 • 17.06.2016 10:59

  GRUPA KĘTY SA Wniosek spółki zależnej Aluprof o dofinansowanie inwestycji

 • 15.06.2016 11:15

  GRUPA KĘTY SA Spełnienie warunków zawieszających umowy nabycia spółki w Słowenii

 • 13.06.2016 15:18

  GRUPA KĘTY SA Powołanie spółki zależnej w Niemczech

 • 08.06.2016 07:53

  ING zaleca kupno Kęt; cena docelowa 377 zł

 • 07.06.2016 08:51

  DM BDM podnosi cenę docelową Kęt do 344,6 zł

 • 16.05.2016 15:51

  GRUPA KĘTY SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii G

 • 13.05.2016 12:49

  GRUPA KĘTY SA Korekta raportu bieżącego 19/2016 - Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 12.05.2016 14:01

  WZ Kęt zdecydowało, że na dywidendę trafi 170,2 mln zł

 • 12.05.2016 13:57

  GRUPA KĘTY SA Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 12.05.2016 13:53

  GRUPA KĘTY SA Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 12.05.2016 13:48

  GRUPA KĘTY SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 12 maja 2016 roku

 • 05.05.2016 14:31

  GRUPA KĘTY SA Rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych

 • 02.05.2016 15:50

  Akcjonariusz chce wyższej dywidendy z Kęt; proponuje by wyniosła ponad 170 mln zł

 • 02.05.2016 15:33

  GRUPA KĘTY SA Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza

 • 29.04.2016 19:30

  GPW: umowy o pełnienie zadań animatora

 • 29.04.2016 19:23

  GPW: komunikat - GRUPA KĘTY SA

 • 29.04.2016 19:23

  GPW: DM BDM animatorem rynku dla akcji GRUPY KĘTY

 • 29.04.2016 15:47

  BM BPH podwyższa cenę docelową dla Kęt do 362,34 zł

 • 26.04.2016 15:02

  GRUPA KĘTY SA Nabycie słoweńskiej spółki produkcyjnej przez spółkę zależną

 • 20.04.2016 14:50

  Kęty liczą na kolejny większy kontrakt w USA w IV kwartale tego roku

 • 20.04.2016 12:47

  Trigon DM podwyżył ceny docelowe spółek z sektora automotive

 • 20.04.2016 08:39

  Kęty zakładają wzrost sprzedaży segmentu systemów aluminiowych w II kw. '16 o 10-15 proc.

 • 20.04.2016 08:29

  Kęty miały w I kw. 2016 r. 54,1 mln zł zysku netto

 • 20.04.2016 08:03

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 14.04.2016 15:31

  GRUPA KĘTY SA Wybór biegłego rewidenta

 • 13.04.2016 12:50

  GRUPA KĘTY SA Korekta raportu bieżącego nr 12/2016 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A

 • 13.04.2016 11:38

  Kęty chcą przeznaczyć 125,7 mln zł na dywidendę

 • 13.04.2016 11:15

  GRUPA KĘTY SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają byc przedmiotem obrad tego Zgromadzenia

 • 04.04.2016 12:42

  GRUPA KĘTY SA Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki

 • 31.03.2016 15:57

  GRUPA KĘTY SA Opinia Rady Nadzorczej do wniosku Zarządu dotyczącego wypłaty dywidendy

 • 30.03.2016 15:35

  GRUPA KĘTY SA Znacząca umowa

 • 24.03.2016 08:17

  Kęty szacują skonsolidowany zysk netto w I kw. '16 na ok. 50 mln zł (opis)

 • 24.03.2016 08:05

  Kęty szacują skonsolidowany zysk netto w I kw. '16 na ok. 50 mln zł

 • 24.03.2016 07:57

  GRUPA KĘTY SA Wstępne wyniki I kwartału 2016

 • 22.03.2016 14:35

  GRUPA KĘTY SA Nabycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki nie będącą członkiem zarządu

 • 22.03.2016 14:33

  GRUPA KĘTY SA Wykup obligacji i ich umorzenie

 • 16.03.2016 17:26

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 16.03.2016 17:21

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 15.03.2016 08:03

  DM PKO BP zaleca kupno Kęt, cena docelowa 374 zł

 • 23.02.2016 08:26

  Pekao IB podniósł rekomendację dla Kęt do "kupuj"

 • 22.02.2016 10:40

  Erste podnosi rekomendację dla Kęt do "kupuj"

 • 16.02.2016 08:49

  DM BDM podnosi rekomendację Kęt do "akumuluj", a wycenę do 310,6 zł

 • 11.02.2016 14:49

  Grupa Kęty rozgląda się za akwizycjami, w segmencie WW najchętniej w Europie Zach.

 • 10.02.2016 17:40

  Grupa Kęty prognozuje 245 mln zł zysku netto w '16, przychody na poziomie 2,145 mld zł (opis)

 • 10.02.2016 17:30

  Grupa Kęty prognozuje 245 mln zł zysku netto w '16, przychody na poziomie 2,145 mld zł

 • 10.02.2016 17:24

  Zarząd Grupy Kęty rekomenduje dywidendę za '15 w wysokości 60 proc. zysku

 • 10.02.2016 17:17

  GRUPA KĘTY SA Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 10.02.2016 17:15

  GRUPA KĘTY SA Prognoza wyników finansowych na 2016 rok oraz wstępne wyniki za 2015 r.

 • 01.02.2016 16:45

  Grupa Kęty zainwestuje 90-117 mln zł do 2022 roku w krakowskiej SSE

 • 01.02.2016 16:10

  GRUPA KĘTY SA Otrzymanie przez Alupol Films Sp. z o.o. kolejnego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE Krakowski Park Technologiczny

 • 20.01.2016 14:59

  GRUPA KĘTY SA Znacząca umowa

 • 05.01.2016 12:08

  GRUPA KĘTY SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 • 23.12.2015 10:34

  GRUPA KĘTY SA Nabycie przedsiębiorstwa od spółki zależnej w ramach reorganizacji struktury grupy kapitałowej

 • 21.12.2015 18:04

  Grupa Kęty wstępnie szacuje zysk netto w IV kw. '15 na 47-49 mln zł

 • 21.12.2015 17:40

  GRUPA KĘTY SA Wstępne wyniki IV kwartału

 • 21.12.2015 13:30

  DM BOŚ dokonał zmian w rekomendacjach dla 55 spółek

 • 16.12.2015 14:20

  GRUPA KĘTY SA Zbycie udziałów w spółce zależnej w ramach reorganizacji struktury grupy kapitałowej

 • 08.12.2015 14:16

  BM BPH podwyższa rekomendację dla Kęt do "akumuluj"; cena docelowa 307,89 zł

 • 06.11.2015 16:44

  DM mBanku podwyższył rekomendację Grupy Kęty do "trzymaj" z "redukuj"

 • 30.10.2015 13:22

  GRUPA KĘTY SA Aneks do znaczącej umowy

 • 22.10.2015 14:15

  Grupa Kęty chce zamknąć rok zgodnie z prognozą; widzi oznaki osłabienia popytu

 • 22.10.2015 08:16

  Skonsolidowany zysk netto Kęt w III kw. '15 wzrósł do 65,4 mln zł

 • 22.10.2015 07:46

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 21.10.2015 09:19

  Haitong Bank obniżył cenę docelową Alumetalu, wydał rekomendację "neutralnie" dla Kęt

 • 02.10.2015 13:09

  Kęty zaproponują dywidendę zgodnie z planem, bez względu na inwestycje (wywiad)

 • 30.09.2015 16:12

  GRUPA KĘTY SA Aneks do znaczącej umowy

 • 25.09.2015 14:02

  Dynamika wzrostu wyników Kęt wyhamowuje, a wycena spółki wysoka (analiza)

 • 24.09.2015 17:21

  Grupa Kęty wstępnie szacuje zysk netto w III kw. na ok. 65 mln zł, wzrost 5 proc. rdr

 • 24.09.2015 17:05

  GRUPA KĘTY SA Wstępne wyniki III kw. 2015r.

 • 10.09.2015 08:51

  DM PKO BP podniósł cenę docelową akcji Kęt do 370 zł, rekomenduje "kupuj"

 • 19.08.2015 16:35

  DM BDM rekomenduje "trzymaj" Grupę Kęty z ceną docelową akcji 305 zł

 • 13.08.2015 14:06

  Kęty liczą na bardzo dobre II półr. i realizację założeń budżetowych na '15

 • 13.08.2015 07:50

  Skonsolidowany zysk netto Kęt w II kw. '15 wzrósł do 57,6 mln zł

 • 13.08.2015 07:24

  GRUPA KĘTY SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 22.07.2015 15:52

  GRUPA KĘTY SA Znacząca umowa

 • 21.07.2015 12:36

  GRUPA KĘTY SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 13.07.2015 12:51

  GRUPA KĘTY SA Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki zależnej

 • 13.07.2015 12:48

  GRUPA KĘTY SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

 • 26.06.2015 17:22

  Grupa Kęty wstępnie szacuje, że jej zysk netto w II kw. wyniósł 51-53 mln zł

 • 26.06.2015 17:11

  GRUPA KĘTY SA Wstępne wyniki II kw. 2015r.

 • 26.06.2015 17:08

  GRUPA KĘTY SA Emisja obligacji imiennych

 • 19.06.2015 12:49

  Dywidenda grupy Kęty za '14 wyniesie 14,41 zł na akcję

 • 19.06.2015 12:38

  GRUPA KĘTY SA Ustalenie ostatecznej wysokości dywidendy

 • 15.06.2015 13:55

  GRUPA KĘTY SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii F

 • 12.06.2015 19:04

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji GRUPY KĘTY SA

 • 03.06.2015 10:35

  GRUPA KĘTY SA Powołanie spółki zależnej w Belgii

 • 03.06.2015 10:30

  GRUPA KĘTY SA Wykup obligacji i ich umorzenie

 • 01.06.2015 15:07

  GRUPA KĘTY SA Rejestracja akcji serii F w depozycie papierów wartościowych

 • 26.05.2015 15:23

  GRUPA KĘTY SA Rejestracja zmian w Statucie Spółki

 • 21.05.2015 13:08

  GRUPA KĘTY SA Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 19.05.2015 15:13

  GRUPA KĘTY SA Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 19.05.2015 14:15

  GRUPA KĘTY SA Wykup obligacji i ich umorzenie

 • 13.05.2015 12:14

  GRUPA KĘTY SA Zbycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 07.05.2015 14:02

  GRUPA KĘTY SA Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą

 • 30.04.2015 14:17

  Kęty dostały 120 mln zł kredytu na budowę zakładu w segmencie opakowań giętkich

 • 30.04.2015 14:02

  GRUPA KĘTY SA Znacząca umowa

 • 29.04.2015 14:15

  GRUPA KĘTY SA Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki

 • 23.04.2015 16:11

  Grupa Kęty wypłaci 136,1 mln zł dywidendy za '14

 • 23.04.2015 15:47

  GRUPA KĘTY SA Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 23 kwietnia 2015 roku

 • 23.04.2015 15:40

  GRUPA KĘTY SA Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A

 • 23.04.2015 15:34

  GRUPA KĘTY SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 23 kwietnia 2015 roku

 • 22.04.2015 13:51

  W długim terminie wahania PLN bez znaczenia dla wyników Grupy Kęty

 • 22.04.2015 08:23

  Kęty zakładają w II kw. wzrost sprzedaży segmentu wyrobów wyciskanyc