Kruszwica SA

skrót: KSW

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs66   0 %0 zł
Otwarcie660,00%
Minimum660,00%
Maksimum66,200,30%
Wolumen (szt.) 1123
Kurs odniesienia66
Widełki dolne59,40
Widełki górne72,60
Obroty (tyś. zł)74
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
120 00065,80
117065,60
112064,20
17356,00
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
66,40993 11
66,601 561 5
67,00220 4
67,40115 1
Największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej przetwórca nasion oleistych i producent tłuszczów roślinnych. Spółka specjalizuje się w produkcji olejów konfekcjonowanych, margaryn oraz tłuszczów dla potrzeb przemysłowych. Oferuj także produkty dla potrzeb przemysłu spożywczego, paszowego i biopaliwowego. Należy do Grupy Bunge - największego na świecie producenta olejów roślinnych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Bunge Investments France SASprzez Koninklijke Bunge BV14 763 31364,00%14 763 31364,00%
Windstorm Trading & Investments Ltd.przez Jerzego Staraka5 805 48525,26%5 805 48525,26%

Kategoria • 18.01.2021 16:51

  DM mBanku obniżył zalecenie dla Kruszwicy do "niedoważaj", rekomenduje sprzedaż akcji w wezwaniu

 • 28.12.2020 14:54

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (25/2020) Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZT "Kruszwica" S.A., ogłoszonego w dniu 9 grudnia 2020 roku.

 • 09.12.2020 08:44

  Koninklijke Bunge wzywa do sprzedaży 8.223.636 akcji Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" po 66,30 zł za sztukę

 • 16.11.2020 17:16

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 21.09.2020 17:22

  KRUSZWICA SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 15.09.2020 15:04

  KRUSZWICA SA (24/2020) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za okres 6 miesięcy, zakończony 30 czerwca 2020 roku.

 • 09.09.2020 11:41

  KRUSZWICA SA (23/2020) Wybór członków Komitetu Audytu.

 • 09.09.2020 11:34

  KRUSZWICA SA (22/2020) Powołanie osoby zarządzającej w ZT "Kruszwica" S.A.

 • 28.08.2020 16:51

  KRUSZWICA SA (21/2020) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku

 • 26.08.2020 14:18

  KRUSZWICA SA (20/2020) Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.

 • 26.08.2020 13:30

  Kruszwica wypłaci 2,8 zł dywidendy na akcję

 • 26.08.2020 13:13

  KRUSZWICA SA (19/2020) Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku.

 • 26.08.2020 13:01

  KRUSZWICA SA (18/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 roku.

 • 29.05.2020 17:08

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 20.05.2020 09:38

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (13/2020) Uchwała Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu ZT "Kruszwica" S.A. co do przeznaczenia zysku za 2019 rok.

 • 19.05.2020 13:44

  Kruszwica chce wypłacić 2,8 zł dywidendy na akcję za '19

 • 19.05.2020 13:37

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (12/2020) Uchwała Zarządu ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie podziału zysku za 2019 rok.

 • 12.05.2020 10:06

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (11/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku

 • 30.04.2020 17:30

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 30.04.2020 17:19

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 28.04.2020 12:59

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (10/2020) Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Wybór Członka Komitetu Audytu.

 • 28.04.2020 10:34

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (9/2020) Powołanie osób zarządzających ZT "Kruszwica" S.A. na kolejną kadencję

 • 09.04.2020 16:39

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (8/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

 • 18.03.2020 11:00

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (7/2020) Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki

 • 13.03.2020 15:10

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

 • 12.02.2020 10:26

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (5/2020) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 10 lutego 2020 roku.

 • 10.02.2020 13:57

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (4/2020) Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.

 • 10.02.2020 13:46

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (3/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 10 lutego 2020 roku.

 • 27.01.2020 14:35

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (2/2020) Terminarz raportów okresowych na 2020 rok

 • 14.01.2020 15:23

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (1/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 10 lutego 2020 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ.

 • 16.12.2019 11:58

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (25/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.

 • 13.12.2019 10:30

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (24/2019) Rezygnacja członków Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.

 • 05.12.2019 16:09

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (23/2019) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 4 grudnia 2019 roku.

 • 04.12.2019 12:54

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (22/2019) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.

 • 04.12.2019 12:41

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (21/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 4 grudnia 2019 roku.

 • 03.12.2019 11:34

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (20/2019) Umowa dostaw olejów roślinnych do Orlen Południe S.A.

 • 15.11.2019 17:10

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 06.11.2019 16:55

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (19/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 4 grudnia 2019 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ.

 • 02.11.2019 14:53

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (18/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.

 • 20.09.2019 17:07

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 29.03.2019 17:31

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 29.03.2019 17:14

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 27.03.2019 11:32

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (3/2019) Powołanie osoby zarządzającej w ZT "Kruszwica" S.A.

 • 06.02.2019 15:25

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (2/2019) Rezygnacja osoby zarządzającej ZT "Kruszwica" S.A.

 • 23.01.2019 14:03

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (1/2019) Terminarz raportów okresowych na 2019 rok

 • 10.12.2018 09:49

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (17/2018) Zmiana udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów w ZT "Kruszwica" S.A.

 • 06.12.2018 18:43

  Trakcja wejdzie do indeksu mWIG40, opuści go Netia

 • 15.11.2018 17:11

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 17.09.2018 17:06

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 11.07.2018 16:58

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (16/2018) Zawarcie znaczącej umowy ze spółką LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.

 • 07.06.2018 11:16

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (15/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 6 czerwca 2018 roku.

 • 06.06.2018 16:44

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (14/2018) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, wybór składu Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej.

 • 06.06.2018 14:18

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (13/2018) Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.

 • 06.06.2018 12:23

  Kruszwica wypłaci 1,33 zł dywidendy za '17

 • 06.06.2018 12:22

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (12/2018) Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 6 czerwca 2018 roku.

 • 06.06.2018 12:07

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (11/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 6 czerwca 2018 roku.

 • 15.05.2018 17:09

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 09.05.2018 16:39

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (10/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 6 czerwca 2018 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.

 • 04.05.2018 17:49

  GPW: Komunikat (Główny Rynek GPW)

 • 04.05.2018 17:45

  Mabion zastąpi GetBack w indeksie mWIG 40 po sesji 8 maja

 • 18.04.2018 12:04

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (9/2018) Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych ZT "Kruszwica" S.A. za lata obrotowe 2018 - 2019.

 • 18.04.2018 12:03

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (8/2018) Uchwała Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu ZT "Kruszwica" S.A. co do przeznaczenia zysku za 2017 rok.

 • 11.04.2018 16:48

  Kruszwica chce wypłacić 1,33 zł dywidendy za '17

 • 11.04.2018 16:37

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (7/2018) Uchwała Zarządu ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie podziału zysku za 2017 rok.

 • 29.03.2018 17:17

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 29.03.2018 17:10

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 01.03.2018 14:33

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (6/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 1 marca 2018 roku.

 • 01.03.2018 14:32

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (5/2018) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.

 • 01.03.2018 11:43

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (4/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 1 marca 2018 roku.

 • 02.02.2018 11:13

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (3/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 1 marca 2018 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ.

 • 23.01.2018 12:41

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (2/2018) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.

 • 17.01.2018 15:01

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (1/2018) Terminarz publikacji raportów okresowych na 2018 rok

 • 14.11.2017 17:07

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 15.09.2017 17:07

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 07.06.2017 12:43

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (11/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 7 czerwca 2017 roku.

 • 07.06.2017 12:33

  Kruszwica wypłaci jeszcze 2,38 zł dywidendy za '16 (popr.)

 • 07.06.2017 12:24

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (10/2017) Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 7 czerwca 2017 roku - korekta

 • 07.06.2017 12:12

  Kruszwica wypłaci jeszcze 2,38 zł dywidendy za '16

 • 07.06.2017 11:57

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (9/2017) Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 7 czerwca 2017 roku.

 • 07.06.2017 11:47

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (8/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 7 czerwca 2017 roku.

 • 15.05.2017 17:16

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 11.05.2017 11:53

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 7 czerwca 2017 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.

 • 10.05.2017 14:29

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (6/2017) Uchwała Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu ZT "Kruszwica" S.A. co do przeznaczenia zysku za 2016 rok.

 • 09.05.2017 16:48

  Kruszwica chce wypłacić jeszcze 2,38 zł dywidendy za '16

 • 09.05.2017 16:35

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (5/2017) Uchwała Zarządu ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie podziału zysku za 2016 rok.

 • 22.03.2017 15:56

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (4/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2017.

 • 20.03.2017 17:13

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 20.03.2017 17:07

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 03.03.2017 10:19

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (3/2017) Zakończenie likwidacji spółki zależnej - korekta

 • 03.03.2017 09:19

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (2/2017) Zakończenie likwidacji spółki zależnej

 • 02.03.2017 18:33

  Po sesji 17 marca Polimex zastąpi Bioton w indeksie WIG 40

 • 13.01.2017 15:44

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (1/2017) Terminarz raportów okresowych na 2017 rok

 • 20.12.2016 18:59

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (24/2016) Aktualizacja - Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe zdarzenia o charakterze jednorazowym

 • 24.11.2016 14:01

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (22/2016) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 24 listopada 2016 roku.

 • 24.11.2016 11:56

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (21/2016) Spełnienie warunków wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

 • 24.11.2016 11:14

  WZ Kruszwicy upoważnia zarząd do wykorzystania kapitału rezerwowego na dywidendę

 • 17.11.2016 14:55

  Wynik netto ZT Kruszwica może być wyższy o 43 mln zł z powodu sprzedaży nieruchomości

 • 17.11.2016 14:32

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (18/2016) Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe zdarzenia o charakterze jednorazowym

 • 14.11.2016 17:24

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 28.10.2016 11:45

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (17/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 listopada 2016 roku

 • 28.10.2016 10:18

  Kruszwica chce wypłacić 8,7 zł zaliczki na poczet dywidendy na akcję

 • 28.10.2016 10:05

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (16/2016) Warunkowa wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

 • 31.08.2016 17:11

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 30.08.2016 11:45

  Altus TFI ma ponad 5 proc. akcji Kruszwicy

 • 30.08.2016 11:39

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA (15/2016) Ujawnienie stanu posiadania 5% akcji ZT "Kruszwica" S.A.

 • 08.06.2016 16:19

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 8 czerwca 2016 roku.

 • 08.06.2016 15:07

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.

 • 08.06.2016 13:52

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 8 czerwca 2016 roku.

 • 08.06.2016 13:36

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 8 czerwca 2016 roku.

 • 24.05.2016 17:18

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.

 • 23.05.2016 17:32

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.

 • 20.05.2016 17:16

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. zwołanego na dzień 08 czerwca 2016 roku. Publikacja projektów uchwał, proponowanych przez akcjonariusza.

 • 20.05.2016 17:11

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Bunge Handelsgesellschaft mbH, Niemcy

 • 17.05.2016 17:22

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

 • 16.05.2016 17:15

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 12.05.2016 17:20

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 08 czerwca 2016 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.

 • 10.05.2016 17:17

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Uchwała Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu ZT "Kruszwica" S.A. co do przeznaczenia zysku za 2015 rok.

 • 06.05.2016 17:15

  Kruszwica chce wypłacić 2,08 zł dywidendy na akcję

 • 06.05.2016 17:08

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Uchwała Zarządu ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie podziału zysku za 2015 rok.

 • 22.03.2016 17:22

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2016.

 • 18.03.2016 19:17

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 18:41

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 21.01.2016 10:06

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Terminarz raportów okresowych na 2016 rok

 • 07.12.2015 17:18

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Zakończenie likwidacji spółki zależnej

 • 13.11.2015 17:57

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 28.10.2015 17:13

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Zawarcie znaczącej umowy ze spółką ZTK Property Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • 31.08.2015 17:09

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 30.07.2015 17:25

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Bunge Handelsgesellschaft mbH, Niemcy

 • 24.07.2015 17:27

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Zawarcie znaczącej umowy ze spółką LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.

 • 19.06.2015 17:36

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Odwołanie prokury i udzielenie prokury łącznej przez Zarząd ZT "Kruszwica" S.A.

 • 17.06.2015 17:33

  Kruszwica wypłaci 2,64 zł dywidendy na akcję

 • 17.06.2015 17:28

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 17 czerwca 2015 roku

 • 17.06.2015 17:23

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 17 czerwca 2015 roku

 • 17.06.2015 17:18

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 17 czerwca 2015 roku

 • 21.05.2015 18:07

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Zwołanie Zwyczjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 17 czerwca 2015 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.

 • 20.05.2015 17:33

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Uchwała Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu ZT "Kruszwica" S.A. co do przeznaczenia zysku za 2014 rok.

 • 19.05.2015 18:28

  Kruszwica chce wypłacić 2,64 zł dywidendy na akcję

 • 19.05.2015 18:20

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Uchwała Zarządu ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie podziału zysku za 2014 rok

 • 15.05.2015 18:04

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 30.04.2015 17:05

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

 • 13.04.2015 17:18

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 13 kwietnia 2015 roku.

 • 13.04.2015 17:14

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.

 • 13.04.2015 17:12

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 13 kwietnia 2015 roku.

 • 20.03.2015 17:16

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 17:08

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 18.03.2015 17:24

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2015.

 • 18.03.2015 17:21

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 kwietnia 2015 roku

 • 18.03.2015 07:30

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A.

 • 24.02.2015 17:08

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Rozwiązanie umowy dystrybucyjnej z MIĘDZYCHÓD Nowicka Sp. j.

 • 26.01.2015 19:31

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Terminarz raportów okresowych na 2015 rok

 • 02.01.2015 17:14

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Nestle Polska S.A.

 • 18.12.2014 07:51

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA zawarcie znaczącej umowy przez jednostki zależne spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A.

 • 14.11.2014 17:07

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 12.11.2014 17:07

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA zawarcie znaczącej umowy ze spółką Bunge Handelsgesellschaft mbH, Niemcy

 • 07.11.2014 17:10

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA zawarcie znaczącej umowy ze spółką Rafineria Trzebinia S.A.

 • 06.11.2014 17:19

  KRUSZWICA SA wykaz akcjonariuszy

 • 06.11.2014 17:18

  KRUSZWICA SA powołanie nowego członka rady nadzorczej

 • 06.11.2014 17:17

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA treść uchwał podjętych przez NWZ

 • 06.11.2014 17:14

  KRUSZWICA SA aktualizacja - zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości przez jednostki zależne

 • 03.11.2014 17:22

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA spełnienie się warunku ze znaczącej umowy zawartej przez jednostki zależne spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" SA

 • 09.10.2014 18:05

  KRUSZWICA SA zawarcie znaczącej umowy przez jednostki zależne

 • 09.10.2014 14:26

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA zwołanie NWZ na dzień 6 listopada 2014 roku

 • 06.10.2014 13:28

  KRUSZWICA SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 29.09.2014 16:43

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA zawarcie znaczącej umowy ze spółką IOI Loders Croklaan Oils B.V., Holandia

 • 29.08.2014 19:10

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 31.07.2014 17:32

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA - zawarcie znaczącej umowy

 • 23.07.2014 17:31

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 23 lipca 2014 roku.

 • 23.07.2014 17:30

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA powołanie nowego członka Rady nadzorczej

 • 23.07.2014 17:28

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 23 lipca 2014 roku.

 • 14.07.2014 17:10

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA zawarcie umowy dystrybucyjnej z MIĘDZYCHÓD Nowicka Sp. j.

 • 08.07.2014 17:08

  KRUSZWICA SA zawarcie umowy pożyczki krótkoterminowej pomiędzy ZT Kruszwica S.A. a Bunge Finance B.V.

 • 12.06.2014 12:30

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA zwołanie NWZ na dzień 23 lipca 2014 roku

 • 12.06.2014 08:57

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 11.06.2014 17:17

  Kruszwica wypłaci 2,34 zł dywidendy na akcję z zysku za '13

 • 11.06.2014 17:10

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA wykaz akcjonariuszy

 • 11.06.2014 17:10

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 11 czerwca 2014 roku

 • 11.06.2014 17:09

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 11 czerwca 2014 roku.

 • 02.06.2014 17:36

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA rejestracja połączenia ZT Kruszwica S.A. i ZPT Elmilk sp. z o.o.

 • 15.05.2014 17:10

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 15.05.2014 17:06

  KRUSZWICA SA uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2013 rok.

 • 14.05.2014 17:27

  Zarząd Kruszwicy rekomenduje wypłatę 2,34 zł dywidendy na akcję z zysku za '13

 • 14.05.2014 17:23

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA uchwała zarządu ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie podziału zysku za 2013 rok

 • 17.04.2014 17:17

  KRUSZWICA SA wykaz akcjonariuszy

 • 17.04.2014 17:14

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA - treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 17 kwietnia 2014 r.

 • 11.04.2014 17:10

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA stanowisko zarządu ZT "Kruszwica" SA odnośnie planowanego połączenia

 • 09.04.2014 17:06

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki za rok 2014.

 • 27.03.2014 17:06

  KRUSZWICA SA drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia z ZPT Elmilk sp. z o.o.

 • 27.03.2014 14:17

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.

 • 14.03.2014 17:23

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA zawarcie znaczącej umowy ze spółką Bunge Handelsgesellschaft mbH, Niemcy

 • 12.03.2014 17:12

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA publikacja planu połączenia z ZPT Elmilk sp. z o.o. poprzez przejęcie ZPT Elmilk sp. z o.o.

 • 28.01.2014 15:01

  KRUSZWICA SA terminarz raportów okresowych na 2014 r.

 • 03.01.2014 18:12

  GPW: Komunikat - korekta nadzwyczajna list uczestników indeksów

 • 03.01.2014 17:24

  Kruszwica zastąpi Ganta w indeksie sWIG 80 po sesji 8 stycznia

 • 09.12.2013 17:06

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA zawarcie znaczącej umowy ze spółką Mauresa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie

 • 06.12.2013 17:18

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA podjęcie decyzji przez zarząd o zamiarze połączenia z ZPT Elmilk sp. z o.o.

 • 22.10.2013 17:14

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA - zwarcie znaczącej umowy ze spółką Bunge Handelsgesellschaft mbH

 • 12.09.2013 17:10

  KRUSZWICA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 12.09.2013 17:02

  KRUSZWICA SA uzupełnienie rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 r.

 • 30.08.2013 18:28

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 02.08.2013 16:02

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA zawarcie znaczącej umowy ze spółką Bunge Handelsgesellschaft mbH, Niemcy

 • 21.06.2013 15:44

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA - wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej

 • 20.06.2013 17:27

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA - powołanie nowych członków rady nadzorczej

 • 20.06.2013 17:22

  KRUSZWICA SA wykaz akcjonariuszy

 • 20.06.2013 17:21

  KRUSZWICA SA podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy przez ZWZ

 • 20.06.2013 17:21

  Kruszwica wypłaci 0,11 zł dywidendy na akcję z zysku za '12

 • 20.06.2013 17:17

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA - treść uchwał podjętych przez ZWZ

 • 15.05.2013 17:22

  ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr