Konsorcjum Stali SA

skrót: KST

Ostatnie notowanie z: 02.01.2020 17:03

Aktualny kurs25,30   0 %0 zł
Otwarcie25,10-0,79%
Minimum24,90-1,58%
Maksimum25,300,00%
Wolumen (szt.) 397
Kurs odniesienia25,30
Widełki dolne22,60
Widełki górne27,60
Obroty (tyś. zł)10
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
110525,30
19824,90
130024,80
17824,70
11 00024,40
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
25,4010 1
25,50127 1
25,6010 1
26,30100 1
26,40595 1
Jest liderem w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Produkuje także konstrukcje stalowe oraz przetwarza blachy.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Konsorcjum Stali SA1 712 18129,03%1 712 18138,91%
Borysiewicz Krystynaw porozumieniu928 26015,74%928 26022,18%
Dembowska Barbarawraz z Katarzyną Dembowską; NWZ906 98015,38%906 98019,22%
Koclęga Januszw porozumieniu608 87510,32%608 87514,55%
NN Investment Partners TFI SApoprzez fundusze inwestycyjne294 0764,99%294 0766,68%
Aviva OFE119 8892,03%119 8892,54%

Kategoria • 10.06.2020 23:19

  KONSORCJUM STALI SA (29/2020) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na Głównym Rynku GPW

 • 10.06.2020 19:35

  GPW: w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki KONSORCJUM STALI SA

 • 29.04.2020 15:50

  KONSORCJUM STALI SA (26/2020) Korekta raportu bieżącego nr 26/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. i raportu za I kwartał 2020 r.

 • 28.04.2020 16:02

  KONSORCJUM STALI SA (27/2020) Wstępne jednostkowe dane finansowe Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za pierwszy kwartał 2020 r.

 • 27.04.2020 16:01

  KONSORCJUM STALI SA (26/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. i raportu za I kwartał 2020 r.

 • 08.04.2020 15:04

  KONSORCJUM STALI SA (25/2020) Wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 31.03.2020 17:02

  KONSORCJUM STALI SA (24/2020) Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w sprawie uchylenia decyzji organu I instancji i umorzenia postępowania

 • 17.03.2020 15:12

  KONSORCJUM STALI SA (23/2020) Wysłanie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym.

 • 13.03.2020 20:39

  KONSORCJUM STALI SA (22/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Emitenta.

 • 13.03.2020 13:11

  KONSORCJUM STALI SA (21/2020) Informacja o odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz podanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13.03.2020 r.

 • 12.03.2020 19:25

  KONSORCJUM STALI SA (20/2020) Otrzymanie przez Spółkę żądania akcjonariuszy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

 • 12.03.2020 18:57

  KONSORCJUM STALI SA (19/2020) Informacja o przekroczeniu progów w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 12.03.2020 16:32

  KONSORCJUM STALI SA (18/2020) Informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmian Statutu Spółki

 • 11.03.2020 14:56

  KONSORCJUM STALI SA (17/2020) Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za 2019 r.

 • 26.02.2020 14:59

  KONSORCJUM STALI SA (16/2020) Wypowiedzenie umowy o wykonywanie funkcji animatora Emitenta

 • 13.02.2020 16:03

  KONSORCJUM STALI SA (15/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Emitenta.

 • 13.02.2020 15:59

  KONSORCJUM STALI SA (14/2020) Podanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13.02.2020 r.

 • 13.02.2020 14:32

  KONSORCJUM STALI SA (13/2020) Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji w wyniku wejścia w życie porozumienia akcjonariuszy.

 • 11.02.2020 15:18

  KONSORCJUM STALI SA (12/2020) Wstępne jednostkowe dane finansowe Konsorcjum Stali S.A. za rok 2019

 • 07.02.2020 15:35

  KONSORCJUM STALI SA (11/2020) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Millennium S.A.

 • 06.02.2020 17:34

  KONSORCJUM STALI SA (10/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Emitenta.

 • 06.02.2020 17:16

  KONSORCJUM STALI SA (9/2020) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A. i podanie treści uchwał podjętych do przerwy

 • 06.02.2020 15:45

  KONSORCJUM STALI SA (8/2020) Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A.

 • 31.01.2020 12:14

  KONSORCJUM STALI SA (7/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

 • 10.01.2020 18:01

  KONSORCJUM STALI SA (6/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 lutego 2020 r.

 • 10.01.2020 17:32

  KONSORCJUM STALI SA (5/2020) Otrzymanie żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Konsorcjum Stali S.A.

 • 10.01.2020 17:26

  KONSORCJUM STALI SA (4/2020) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 10.01.2020 14:00

  KONSORCJUM STALI SA (3/2020) Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 09.01.2020 16:59

  KONSORCJUM STALI SA (2/2020) Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Konsorcjum Stali S.A.

 • 03.01.2020 11:59

  GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki KONSORCJUM STALI SA

 • 03.01.2020 09:02

  KONSORCJUM STALI SA (1/2020) Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji Spółki

 • 03.01.2020 07:37

  Akcjonariusze Konsorcjum Stali ogłaszają przymusowy wykup po 26 zł za akcję

 • 30.12.2019 17:26

  KONSORCJUM STALI SA (45/2019) Zawarcie aneksu z Bankiem ING Bank Śląski S.A. w związku z planowaną transakcją sprzedaży nieruchomości

 • 18.12.2019 15:56

  KONSORCJUM STALI SA (44/2019) Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie

 • 03.12.2019 19:55

  GPW Benchmark : ORION, Konsorcjum Stali

 • 03.12.2019 19:53

  GPW Benchmark : ORION, Konsorcjum Stali

 • 29.11.2019 17:05

  Akcjonariusze Konsorcjum Stali mają porozumienie dot. głosowania ws. zniesienia dematerializacji akcji

 • 29.11.2019 16:48

  KONSORCJUM STALI SA (43/2019) Zawarcie porozumienia akcjonariuszy określonego w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej

 • 28.11.2019 14:57

  KONSORCJUM STALI SA (42/2019) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 27.11.2019 15:36

  KONSORCJUM STALI SA (41/2019) Zawarcie aneksu z Bankiem ING Bank Śląski S.A.

 • 25.11.2019 17:11

  KONSORCJUM STALI SA (40/2019) Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów na WZ o co najmniej 2% w ramach nabycia akcji własnych Konsorcjum Stali S.A.

 • 25.11.2019 16:50

  KONSORCJUM STALI SA (39/2019) Nabycie przez Spółkę akcji własnych.

 • 12.11.2019 16:03

  Konsorcjum Stali planuje skup do 448.413 akcji własnych po cenie 26 zł za akcję

 • 12.11.2019 15:56

  KONSORCJUM STALI SA (38/2019) Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych Spółki

 • 12.11.2019 15:51

  KONSORCJUM STALI SA (37/2019) Przyjęcie zasad realizacji przez Zarząd uprawnienia do nabywania akcji własnych Spółki

 • 08.11.2019 17:42

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 05.11.2019 14:22

  KONSORCJUM STALI SA (36/2019) Przyspieszenie terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

 • 04.11.2019 16:00

  KONSORCJUM STALI SA (35/2019) Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za trzeci kwartał 2019 r.

 • 31.10.2019 17:32

  KONSORCJUM STALI SA (34/2019) Uzyskanie przez jednostkę zależną od Emitenta pozytywnej decyzji kredytowej o przedłużeniu umowy kredytowej i zawarcie aneksu o charakterze technicznym z Bankiem ING Bank Śląski S.A.

 • 31.10.2019 17:20

  KONSORCJUM STALI SA (33/2019) Uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej o przedłużeniu umowy kredytowej i zawarcie aneksu o charakterze technicznym z Bankiem ING Bank Śląski S.A.

 • 31.10.2019 14:47

  Konsorcjum Stali rozszerza plan inwestycyjny, wydatki wzrosną do ok. 68 mln zł netto

 • 31.10.2019 14:20

  KONSORCJUM STALI SA (32/2019) Aktualizacja planu inwestycyjnego na lata 2019 - 2021

 • 23.10.2019 10:23

  KONSORCJUM STALI SA (31/2019) Wstępne jednostkowe dane finansowe Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za trzeci kwartał 2019 r.

 • 09.10.2019 14:18

  KONSORCJUM STALI SA (30/2019) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 09.10.2019 14:10

  KONSORCJUM STALI SA (29/2019) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem ING Bank Śląski S.A.

 • 22.08.2019 17:14

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 29.05.2019 16:26

  KONSORCJUM STALI SA (25/2019) Zatwierdzenie planu inwestycyjnego na lata 2019-2021 przez Radę Nadzorczą

 • 21.05.2019 16:28

  KONSORCJUM STALI SA (23/2019) Podanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21.05.2019 r.

 • 20.05.2019 19:47

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 20.05.2019 19:43

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 20.05.2019 18:03

  KONSORCJUM STALI SA (22/2019) Informacja o korekcie do jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018

 • 18.04.2019 15:08

  KONSORCJUM STALI SA (17/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21.05.2019 r.

 • 18.04.2019 14:53

  KONSORCJUM STALI SA (16/2019) Rekomendacja Zarządu Konsorcjum Stali S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2018 z opinią Rady Nadzorczej

 • 11.04.2019 17:45

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 11.04.2019 17:41

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 15.03.2019 17:11

  KONSORCJUM STALI SA (15/2019) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 15.03.2019 17:02

  KONSORCJUM STALI SA (14/2019) Zawarcie umowy faktoringowej z Pekao Faktoring sp. z o.o.

 • 07.03.2019 17:43

  KONSORCJUM STALI SA (13/2019) Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za 2018 r.

 • 20.02.2019 17:45

  KONSORCJUM STALI SA (12/2019) Wstępne jednostkowe dane finansowe Konsorcjum Stali S.A. za 2018 r.

 • 20.02.2019 17:36

  KONSORCJUM STALI SA (11/2019) Zawarcie aneksu do umowy z KUKE Finance S.A.

 • 20.02.2019 17:31

  KONSORCJUM STALI SA (10/2019) Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A.

 • 12.02.2019 16:00

  Fundusze NN IP TFI mają mniej niż 5 proc. akcji Konsorcjum Stali

 • 12.02.2019 15:48

  KONSORCJUM STALI SA (9/2019) Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 04.02.2019 16:54

  KONSORCJUM STALI SA (8/2019) Przekroczenie progu 20 i 25% w ogólnej liczby głosów na WZ w ramach nabycia akcji własnych Konsorcjum Stali S.A.

 • 04.02.2019 16:45

  KONSORCJUM STALI SA (7/2019) Nabycie przez Spółkę akcji własnych

 • 30.01.2019 15:20

  KONSORCJUM STALI SA (6/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

 • 23.01.2019 10:54

  Konsorcjum Stali planuje skup do 765.485 akcji własnych po cenie 26 zł za akcję

 • 23.01.2019 10:43

  KONSORCJUM STALI SA (5/2019) Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych Spółki

 • 23.01.2019 10:35

  KONSORCJUM STALI SA (4/2019) Przyjęcie zasad realizacji przez Zarząd uprawnienia do nabywania akcji własnych Spółki

 • 18.01.2019 14:13

  KONSORCJUM STALI SA (3/2019) Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 08.01.2019 14:10

  KONSORCJUM STALI SA (2/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Emitenta

 • 04.01.2019 13:35

  NWZ Konsorcjum Stali upoważniło zarząd do skupu 12,98 proc. akcji własnych

 • 04.01.2019 13:18

  KONSORCJUM STALI SA (1/2019) Podanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 04.01.2019 r.

 • 03.12.2018 17:38

  KONSORCJUM STALI SA (49/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 4 stycznia 2019 r.

 • 22.11.2018 15:02

  Aviva OFE Aviva Santander ma poniżej 5 proc. akcji Konsorcjum Stali

 • 22.11.2018 14:54

  KONSORCJUM STALI SA (48/2018) Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 19.11.2018 17:37

  Konsorcjum Stali skupiło 738.925 akcji własnych, spółka rozważy kolejny program skupu

 • 19.11.2018 17:11

  KONSORCJUM STALI SA (47/2018) Przekroczenie progu 15% w ogólnej liczby głosów na WZ w ramach nabycia akcji własnych Konsorcjum Stali S.A.

 • 19.11.2018 17:02

  KONSORCJUM STALI SA (46/2018) Nabycie przez Spółkę akcji własnych.

 • 05.11.2018 19:54

  Konsorcjum Stali ustaliło cenę zakupu akcji własnych na 26 zł (aktl.)

 • 05.11.2018 19:33

  KONSORCJUM STALI SA (45/2018) Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych Spółki.

 • 05.11.2018 19:27

  Konsorcjum Stali ustaliło cenę zakupu akcji własnych na 26 zł

 • 05.11.2018 18:46

  KONSORCJUM STALI SA (44/2018) Przyjęcie zasad realizacji przez Zarząd uprawnienia do nabywania akcji własnych Spółki.

 • 02.11.2018 10:45

  Konsorcjum Stali nie zamierza wypłacać dywidendy za '18 i '19

 • 02.11.2018 10:18

  KONSORCJUM STALI SA (43/2018) Przyjęcie polityki w sprawie podziału zysku Konsorcjum Stali S.A. za 2018 i 2019 r.

 • 31.10.2018 18:16

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 15:02

  KONSORCJUM STALI SA (42/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Spółki

 • 29.10.2018 16:18

  WZ Konsorcjum Stali zdecydowało o skupie do 12,53 proc. akcji własnych

 • 29.10.2018 15:50

  KONSORCJUM STALI SA (41/2018) Podanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.10.2018 r.

 • 26.10.2018 18:23

  KONSORCJUM STALI SA (40/2018) Wstępne, szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za III kwartał 2018 roku

 • 22.10.2018 17:15

  KONSORCJUM STALI SA (39/2018) Wstępne, szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za III kwartał 2018 roku

 • 22.10.2018 15:27

  KONSORCJUM STALI SA (38/2018) Przyspieszenie terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2018 r.

 • 16.10.2018 16:40

  KONSORCJUM STALI SA (37/2018) Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 03.10.2018 16:42

  KONSORCJUM STALI SA (36/2018) Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

 • 02.10.2018 17:10

  Konsorcjum Stali chce skupić do 12,53 proc. akcji własnych za maksymalnie 19 mln zł

 • 02.10.2018 16:30

  KONSORCJUM STALI SA (35/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 października 2018 r.

 • 24.08.2018 08:00

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 17.08.2018 12:11

  KONSORCJUM STALI SA (34/2018) Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny z ING Bank Śląski S.A.

 • 08.08.2018 16:57

  Fundusze NN IP TFI mają 5,68 proc. akcji Konsorcjum Stali

 • 08.08.2018 16:25

  KONSORCJUM STALI SA (33/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 26.07.2018 17:37

  KONSORCJUM STALI SA (32/2018) Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za pierwsze półrocze 2018 r.

 • 23.07.2018 18:12

  KONSORCJUM STALI SA (31/2018) Wstępne jednostkowe dane finansowe Konsorcjum Stali S.A. za pierwsze półrocze 2018 r.

 • 18.07.2018 15:53

  KONSORCJUM STALI SA (30/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za 2018 rok i za 2019 rok

 • 12.07.2018 14:14

  KONSORCJUM STALI SA (29/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Konsorcjum Stali S.A.

 • 12.07.2018 12:15

  KONSORCJUM STALI SA (28/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Konsorcjum Stali S.A.

 • 10.07.2018 14:19

  KONSORCJUM STALI SA (27/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Konsorcjum Stali S.A.

 • 10.07.2018 11:14

  KONSORCJUM STALI SA (26/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Konsorcjum Stali S.A.

 • 09.07.2018 17:59

  KONSORCJUM STALI SA (25/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach Konsorcjum Stali S.A.

 • 09.07.2018 17:11

  KONSORCJUM STALI SA (24/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu 15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 04.07.2018 15:25

  KONSORCJUM STALI SA (23/2018) Zawarcie aneksu do umowy z ING Bank Śląski S.A.

 • 29.06.2018 17:18

  KONSORCJUM STALI SA (22/2018) Zawarcie aneksu do umów ustanowienia zastawu rejestrowego z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie

 • 28.06.2018 17:01

  KONSORCJUM STALI SA (21/2018) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie

 • 20.06.2018 15:55

  KONSORCJUM STALI SA (20/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14.06.2018 r.

 • 19.06.2018 11:13

  KONSORCJUM STALI SA (19/2018) Powiadomienie o transakcji na akcjach Konsorcjum Stali S.A.

 • 14.06.2018 17:17

  KONSORCJUM STALI SA (18/2018) Powołanie Zarządu Konsorcjum Stali S.A. na kolejną kadencję

 • 14.06.2018 17:12

  Konsorcjum Stali wypłaci 2 zł dywidendy na akcję

 • 14.06.2018 16:57

  KONSORCJUM STALI SA (17/2018) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2017 r.

 • 14.06.2018 16:50

  KONSORCJUM STALI SA (16/2018) Podanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14.06.2018 r.

 • 24.05.2018 21:23

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 18.05.2018 13:07

  Konsorcjum Stali chce wypłacić 2 zł dywidendy na akcję

 • 18.05.2018 13:00

  KONSORCJUM STALI SA (15/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2018r.

 • 15.05.2018 15:55

  KONSORCJUM STALI SA (14/2018) Opinia Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A. dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017

 • 11.05.2018 13:50

  KONSORCJUM STALI SA (13/2018) Rekomendacja Zarządu Konsorcjum Stali S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2017

 • 08.05.2018 13:26

  KONSORCJUM STALI SA (12/2018) Aktualizacja planu inwestycyjnego na rozwinięcie Oddziałów w Lublinie, Zawierciu i Warszawie Rembertowie w latach 2016-2018

 • 27.04.2018 07:19

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 07:13

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.04.2018 17:38

  KONSORCJUM STALI SA (11/2018) Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za pierwszy kwartał 2018 r.

 • 20.04.2018 17:39

  KONSORCJUM STALI SA (10/2018) Wstępne jednostkowe dane finansowe Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za pierwszy kwartał 2018 r.

 • 22.03.2018 13:06

  KONSORCJUM STALI SA (9/2018) Zawarcie aneksu do umowy z mFaktoring S.A.

 • 08.03.2018 10:55

  KONSORCJUM STALI SA (8/2018) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

 • 05.03.2018 18:31

  KONSORCJUM STALI SA (7/2018) Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za rok 2017

 • 19.02.2018 17:39

  KONSORCJUM STALI SA (6/2018) Wstępne jednostkowe dane finansowe Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za rok 2017

 • 07.02.2018 13:36

  KONSORCJUM STALI SA (5/2018) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie

 • 06.02.2018 18:39

  KONSORCJUM STALI SA (4/2018) Zawarcie umowy i aneksu do umowy z KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 02.02.2018 14:04

  KONSORCJUM STALI SA (3/2018) Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 30.01.2018 15:52

  KONSORCJUM STALI SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

 • 23.01.2018 16:07

  KONSORCJUM STALI SA (1/2018) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie

 • 21.12.2017 12:32

  KONSORCJUM STALI SA (33/2017) Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie

 • 14.12.2017 15:18

  KONSORCJUM STALI SA (32/2017) Wystawienie przez Konsorcjum Stali S.A. gwarancji zobowiązań płatniczych Unii Stalowej sp. z o.o. na rzecz ArcelorMittal Flat Carbon Europe

 • 11.12.2017 12:46

  KONSORCJUM STALI SA (31/2017) Otrzymanie informacji o zmianie procentowego udziału w kapitale zakładowym i udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 07.12.2017 12:14

  KONSORCJUM STALI SA (30/2017) Aneks do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

 • 10.11.2017 22:25

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 09.11.2017 16:22

  KONSORCJUM STALI SA (29/2017) Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu

 • 30.10.2017 17:21

  KONSORCJUM STALI SA (28/2017) Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Zawierciu za trzeci kwartał 2017 r.

 • 26.10.2017 18:01

  KONSORCJUM STALI SA (27/2017) Podpisanie przez Emitenta aneksu do umowy z Bankiem Millennium S.A.

 • 24.10.2017 17:44

  KONSORCJUM STALI SA (26/2017) Wstępne jednostkowe dane finansowe "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Zawierciu za trzeci kwartał 2017 r.

 • 05.10.2017 18:14

  KONSORCJUM STALI SA (25/2017) Zawarcie umów z Bankiem Millennium S.A.

 • 26.09.2017 12:26

  KONSORCJUM STALI SA (24/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22.09.2017 r.

 • 22.09.2017 17:17

  KONSORCJUM STALI SA (23/2017) Powołanie dwóch nowych członków Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A.

 • 22.09.2017 17:06

  KONSORCJUM STALI SA (22/2017) Podanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 września 2017 r.

 • 31.08.2017 18:28

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 25.08.2017 15:27

  KONSORCJUM STALI SA (21/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 września 2017 r.

 • 27.07.2017 17:57

  KONSORCJUM STALI SA (20/2017) Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za pierwsze półrocze 2017 r.

 • 24.07.2017 17:38

  KONSORCJUM STALI SA (19/2017) Wstępne jednostkowe dane finansowe Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za pierwsze półrocze 2017 r.

 • 13.07.2017 15:29

  KONSORCJUM STALI SA (18/2017) Aktualizacja informacji o przedłużeniu umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

 • 22.06.2017 17:18

  KONSORCJUM STALI SA (17/2017) Przedłużenie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

 • 30.05.2017 14:32

  KONSORCJUM STALI SA (16/2017) Wejście w życie umowy sprzedaży z BOWIM S.A. dotyczącej akcji własnych BOWIM S.A. w wykonaniu Aneksu Nr 5 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r.

 • 22.05.2017 15:00

  KONSORCJUM STALI SA (15/2017) Podpisanie umowy sprzedaży z BOWIM S.A. dotyczącej akcji własnych BOWIM S.A. w wykonaniu Aneksu Nr 5 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r.

 • 15.05.2017 21:39

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 10.05.2017 17:23

  KONSORCJUM STALI SA (14/2017) Aktualizacja wstępnego jednostkowego wyniku finansowego netto "Konsorcjum Stali" S.A. za pierwszy kwartał 2017 r. oraz wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej "Konsorcjum Stali" S.A. z siedzibą w Zawierciu za

 • 09.05.2017 18:41

  Konsorcjum Stali utworzyło 31,9 mln zł rezerw w związku z postępowaniem skarbowym

 • 09.05.2017 18:05

  KONSORCJUM STALI SA (13/2017) Informacja dotycząca utworzenia rezerwy oraz zapłaty kwoty objętej nieostateczną decyzją Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Gdyni

 • 04.05.2017 20:31

  KONSORCJUM STALI SA (12/2017) Otrzymanie nieostatecznej decyzji Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Gdyni

 • 28.04.2017 16:20

  KONSORCJUM STALI SA (11/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.04.2017 r.

 • 27.04.2017 15:28

  Konsorcjum Stali przeznaczy zysk za '16 na kapitał zapasowy

 • 27.04.2017 15:10

  KONSORCJUM STALI SA (10/2017) Podanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.04.2017 r.

 • 24.04.2017 17:38

  KONSORCJUM STALI SA (9/2017) Wstępne jednostkowe dane finansowe Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za pierwszy kwartał 2017 r.

 • 31.03.2017 19:56

  KONSORCJUM STALI SA (8/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 kwietnia 2017 r.

 • 31.03.2017 19:18

  KONSORCJUM STALI SA (7/2017) Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2016, podziału zysku za lata ubiegłe oraz pokrycia straty za lata ubiegłe

 • 31.03.2017 18:57

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 31.03.2017 18:33

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 17.03.2017 17:42

  KONSORCJUM STALI SA (6/2017) Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za rok 2016

 • 17.03.2017 09:12

  Akcje własne Bowimu odkupowane od Konsorcjum Stali są przeznaczone do sprzedaży na rynku

 • 16.03.2017 16:17

  Konsorcjum Stali wezwało Bowim do odkupu akcji własnych za 18 mln zł

 • 16.03.2017 16:03

  KONSORCJUM STALI SA (5/2017) Wezwanie do zawarcia przez BOWIM S.A. umowy nabycia przez BOWIM S.A. od Konsorcjum Stali S.A akcji własnych BOWIM S.A. w wykonaniu Aneksu Nr 5 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r. zawartego pomiędzy Konsorc

 • 14.03.2017 22:13

  KONSORCJUM STALI SA (4/2017) Korekta raportu bieżącego nr 4/2017 - wstępne dane finansowe Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za rok 2016 r.

 • 14.03.2017 18:15

  KONSORCJUM STALI SA (4/2017) Wstępne dane finansowe Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za rok 2016 r.

 • 02.03.2017 11:34

  Spółki stalowe mają dobre perspektywy w '17 r., sprzyjają ceny i odbicie w inwestycjach (analiza)

 • 28.02.2017 11:28

  KONSORCJUM STALI SA (3/2017) Zawarcie z BOWIM S.A. Aneksu nr 5 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r.

 • 27.01.2017 13:17

  KONSORCJUM STALI SA (2/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

 • 27.01.2017 13:09

  KONSORCJUM STALI SA (1/2017) Zawarcie Umowy i aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 21.12.2016 14:15

  KONSORCJUM STALI SA (23/2016) Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie

 • 20.12.2016 15:24

  KONSORCJUM STALI SA (22/2016) Zawarcie umowy ubezpieczenia należności z KUKE S.A.

 • 08.12.2016 18:49

  KONSORCJUM STALI SA (21/2016) Aneks do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

 • 10.11.2016 17:21

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 28.10.2016 17:45

  KONSORCJUM STALI SA (20/2016) Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za trzeci kwartał 2016 r.

 • 20.10.2016 17:51

  KONSORCJUM STALI SA (19/2016) Wstępne dane finansowe Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za trzeci kwartał 2016 r.

 • 03.10.2016 21:41

  KONSORCJUM STALI SA (18/2016) Otrzymanie protokołu w ramach postępowania kontrolnego prowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku

 • 05.09.2016 12:14

  KONSORCJUM STALI SA (17/2016) Oddalenie przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej Emitenta

 • 31.08.2016 19:08

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 22.07.2016 11:29

  KONSORCJUM STALI SA (16/2016) Wstępny skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za drugi kwartał 2016 r. i pierwsze półrocze 2016 r.

 • 21.07.2016 17:51

  KONSORCJUM STALI SA (15/2016) Wstępny wynik finansowy netto Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za drugi kwartał 2016 r. i pierwsze półrocze 2016 r.

 • 16.06.2016 13:32

  KONSORCJUM STALI SA Wybór biegłego rewidenta

 • 06.06.2016 14:59

  KONSORCJUM STALI SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 02.06.2016 r.

 • 02.06.2016 16:21

  KONSORCJUM STALI SA Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy.

 • 02.06.2016 15:50

  Konsorcjum Stali wypłaci 1,5 zł dywidendy na akcję

 • 02.06.2016 15:42

  KONSORCJUM STALI SA Podanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 02.06.2016 r.

 • 16.05.2016 03:44

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 06.05.2016 14:31

  KONSORCJUM STALI SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 czerwca 2016 r.

 • 05.05.2016 15:53

  Zarząd Konsorcjum Stali za wypłatą nie więcej niż 1,5 zł dywidendy na akcję

 • 05.05.2016 15:41

  KONSORCJUM STALI SA Uchwała Zarządu w sprawie wniosku w przedmiocie podziału zysku netto za 2015 r.

 • 29.04.2016 20:33

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.04.2016 20:27

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 27.04.2016 13:56

  Fundusze zarządzane przez Altus TFI mają ponad 5 proc. akcji Konsorcjum Stali

 • 27.04.2016 13:39

  KONSORCJUM STALI SA Otrzymanie informacji o zmianie procentowego udziału w kapitale zakładowym i udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 05.04.2016 21:38

  KONSORCJUM STALI SA Korekta tematu raportu: Przyjęcie przez Emitenta planu inwestycyjnego na rozwinięcie Oddziałów w Lublinie, Zawierciu i Warszawie Rembertowie w latach 2016 - 2018

 • 05.04.2016 19:16

  KONSORCJUM STALI SA Informacja o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu.

 • 05.04.2016 17:49

  Konsorcjum Stali wyda ok. 55 mln zł na inwestycje w latach 2016-18

 • 05.04.2016 17:39

  KONSORCJUM STALI SA Przyjęcie przez Emitenta planu inwestycyjnego na rozwinięcie Oddziałów w Lublinie, Zawierciu i Warszawie Rembertowie w latach 2016-2017

 • 02.03.2016 15:50

  KONSORCJUM STALI SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 02.03.2016 r.

 • 02.03.2016 15:27

  KONSORCJUM STALI SA Podanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 02.03.2016 r.

 • 29.02.2016 18:35

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 03.02.2016 16:05

  KONSORCJUM STALI SA Umowy dotyczące finansowania zawarte z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 03.02.2016 12:17

  KONSORCJUM STALI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 marca 2016 r.

 • 22.01.2016 15:36

  KONSORCJUM STALI SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

 • 21.12.2015 16:32

  KONSORCJUM STALI SA Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie

 • 08.12.2015 11:37

  KONSORCJUM STALI SA Aneks do umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

 • 16.11.2015 20:33

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 28.08.2015 19:49

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 17.08.2015 15:01

  KONSORCJUM STALI SA Powołanie Nowego Członka Zarządu Konsorcjum Stali S.A.

 • 06.08.2015 14:56

  Quercus TFI zmniejszyło zaangażowanie w Konsorcjum Stali poniżej 5 proc.

 • 06.08.2015 14:45

  KONSORCJUM STALI SA Otrzymanie informacji o zmianie procentowego udziału w kapitale zakładowym i udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 02.07.2015 13:53

  KONSORCJUM STALI SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2015 r.

 • 30.06.2015 16:58

  KONSORCJUM STALI SA Korekta raportu korygującego: Podanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2015 r. - ponowne uzupełnienie Załącznika nr 1 "Uchwały nr 1/30.06.2015 - 11/30.06.2015 z dnia 30 czerwc

 • 30.06.2015 16:30

  KONSORCJUM STALI SA Informacja dotycząca niestosowania części zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

 • 30.06.2015 16:11

  KONSORCJUM STALI SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A.

 • 30.06.2015 15:57

  KONSORCJUM STALI SA Korekta raportu: Podanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2015 r. - uzupełnienie Załącznika nr 1 "Uchwały nr 1/30.06.2015 - 11/30.06.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r."

 • 30.06.2015 14:58

  KONSORCJUM STALI SA Podanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2015 r.

 • 30.06.2015 07:50

  KONSORCJUM STALI SA Wpisanie przez Sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki.

 • 29.06.2015 19:10

  KONSORCJUM STALI SA Zmiany w Zarządzie Konsorcjum Stali S.A.

 • 26.06.2015 18:00

  KONSORCJUM STALI SA Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej

 • 19.06.2015 12:38

  KONSORCJUM STALI SA Wybór biegłego rewidenta

 • 19.06.2015 11:40

  Quercus TFI zwiększył zaangażowanie w Konsorcjum Stali do 5,11 proc.

 • 19.06.2015 11:25

  KONSORCJUM STALI SA Otrzymanie informacji o zmianie procentowego udziału w kapitale zakładowym i udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 03.06.2015 18:19

  KONSORCJUM STALI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2015 r.

 • 29.05.2015 09:50

  KONSORCJUM STALI SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.05.2015 r.

 • 28.05.2015 15:23

  KONSORCJUM STALI SA Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej

 • 27.05.2015 16:53

  KONSORCJUM STALI SA Znacząca umowa

 • 27.05.2015 16:09

  Walne zgromadzenie akcjonariuszy Konsorcjum Stali za wypłatą 1,5 zł dywidendy na akcję

 • 27.05.2015 16:08

  KONSORCJUM STALI SA Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy

 • 27.05.2015 16:01

  KONSORCJUM STALI SA Podanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.05.2015r.

 • 22.05.2015 15:44

  KONSORCJUM STALI SA Informacja dotycząca niestosowania części zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

 • 20.05.2015 19:54

  KONSORCJUM STALI SA Otrzymanie informacji o zmianie procentowego udziału w kapitale zakładowym i udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 19.05.2015 17:20

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 19.05.2015 17:14

  KONSORCJUM STALI SA Korekta Raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

 • 18.05.2015 19:53

  KONSORCJUM STALI SA Korekta raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 maja 2015 r. - uzupełnienie załącznika "projekty uchwał ZWZA" w zakresie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014

 • 15.05.2015 07:46

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 30.04.2015 22:22

  KONSORCJUM STALI SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 maja 2015r.

 • 30.04.2015 22:06

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 30.04.2015 21:25

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 14.04.2015 23:32

  KONSORCJUM STALI SA Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 6 maja 2015 roku.

 • 08.04.2015 19:26

  KONSORCJUM STALI SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 maja 2015r.

 • 10.03.2015 21:57

  Konsorcjum Stali chce wypłacić 1,50 zł dywidendy na akcję

 • 10.03.2015 21:27

  KONSORCJUM STALI SA Uchwała Zarządu w sprawie wniosku w przedmiocie podziału zysku netto za 2014 r.

 • 02.03.2015 20:48

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 30.01.2015 11:17

  KONSORCJUM STALI SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

 • 23.01.2015 06:22

  Quercus TFI ma ponad 5 proc. akcji Konsorcjum Stali

 • 22.01.2015 23:50

  KONSORCJUM STALI SA Otrzymanie informacji o zmianie procentowego udziału w kapitale zakładowym i udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 16.01.2015 16:09

  KONSORCJUM STALI SA Umowy dotyczące finansowania zawarte z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 18.12.2014 17:29

  KONSORCJUM STALI SA zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki SA

 • 05.12.2014 16:43

  Fundusze zarządzane przez TFI Allianz Polska mają poniżej 5 proc. Konsorcjum Stali

 • 05.12.2014 16:40

  KONSORCJUM STALI SA otrzymanie informacji o zmianie procentowego udziału w kapitale zakładowym i udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 05.12.2014 12:18

  KONSORCJUM STALI SA aneks do umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski SA

 • 21.11.2014 16:25

  KONSORCJUM STALI SA umowa znacząca

 • 21.11.2014 15:42

  KONSORCJUM STALI SA rejestracja zmian statutu oraz zmiana adresu siedziby emitenta

 • 14.11.2014 07:50

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 05.11.2014 16:12

  KONSORCJUM STALI SA spełnienie warunku i zmiana umowy znaczącej

 • 05.11.2014 13:40

  KONSORCJUM STALI SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 29.10.2014r.

 • 31.10.2014 07:39

  KONSORCJUM STALI SA spełnienie warunku umowy znaczącej

 • 29.10.2014 15:14

  KONSORCJUM STALI SA Podanie treści uchwał podjętych na NWZA w dniu 29.10.2014r.

 • 17.10.2014 07:41

  KONSORCJUM STALI SA znacząca umowa

 • 17.10.2014 07:41

  KONSORCJUM STALI SA oddalenie skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

 • 15.09.2014 16:03

  KONSORCJUM STALI SA znacząca umowa

 • 29.08.2014 19:04

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 08.08.2014 14:33

  KONSORCJUM STALI SA - znacząca umowa

 • 21.07.2014 14:50

  KONSORCJUM STALI SA otrzymanie informacji o transakcjach osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego oraz zmianie procentowego udziału w kapitale zakładowym i udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 17.07.2014 14:58

  KONSORCJUM STALI SA wybór biegłego rewidenta

 • 30.06.2014 08:15

  KONSORCJUM STALI SA otrzymanie informacji o transakcjach osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego oraz zmianie procentowego udziału w kapitale zakładowym i udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 30.06.2014 08:11

  KONSORCJUM STALI SA otrzymanie informacji zmianie procentowego udziału w kapitale zakładowym i udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 23.06.2014 16:47

  KONSORCJUM STALI SA znacząca umowa

 • 03.06.2014 15:43

  KONSORCJUM STALI SA wykaz akcjonariuszy

 • 03.06.2014 15:35

  KONSORCJUM STALI SA podanie treści uchwał podjętych na ZWZA 3.06.2014 r.

 • 19.05.2014 16:01

  KONSORCJUM STALI SA znacząca umowa

 • 15.05.2014 18:10

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 10.05.2014 01:09

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 10.05.2014 01:06

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 07.05.2014 15:12

  KONSORCJUM STALI SA zwołanie ZWZA na dzień 3.06.2014r.

 • 07.05.2014 07:48

  KONSORCJUM STALI SA cofnięcie pozwów przez Bowim SA i IDM SA

 • 30.04.2014 18:50

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 30.04.2014 18:46

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 30.04.2014 14:48

  KONSORCJUM STALI SA cofnięcie pozwu przeciwko Bowim SA o zapłatę kary umownej w wysokości 25.000.000 zł bez zrzeczenia się roszczenia

 • 28.04.2014 16:03

  KONSORCJUM STALI SA zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie

 • 12.03.2014 15:52

  KONSORCJUM STALI SA zawieszenie postępowania sądowego o zapłatę kary umownej przeciwko Bowim S.A. w wysokości 25.000.000,00 zł.

 • 11.03.2014 19:13

  KONSORCJUM STALI SA hipoteka na aktywach o znacznej wartości

 • 11.03.2014 07:38

  KONSORCJUM STALI SA zawarcie z BOWIM SA warunkowej umowy sprzedaży akcji

 • 08.03.2014 21:53

  KONSORCJUM STALI SA hipoteka na aktywach o znacznej wartości

 • 03.03.2014 16:25

  KONSORCJUM STALI SA hipoteka na aktywach o znacznej wartości

 • 28.02.2014 17:11

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QSr

 • 21.02.2014 14:52

  KONSORCJUM STALI SA hipoteka na aktywach o znacznej wartości

 • 18.02.2014 14:02

  KONSORCJUM STALI SA hipoteka na aktywach o znacznej wartości

 • 14.02.2014 07:44

  KONSORCJUM STALI SA zmiana wpisu dotyczącego ustanowionego zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

 • 11.02.2014 15:44

  KONSORCJUM STALI SA korekta raportu 8/2014

 • 11.02.2014 14:51

  KONSORCJUM STALI SA korekta raportu bieżącego nr 7/2014

 • 10.02.2014 22:44

  KONSORCJUM STALI SA Otrzymanie informacji o transakcjach osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego oraz zmianie procentowego udziału w kapitale zakładowym i udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 08.02.2014 14:42

  KONSORCJUM STALI SA Hipoteka na aktywach o znacznej wartości

 • 06.02.2014 16:08

  KONSORCJUM STALI SA - zastaw na aktywach o znacznej wartości

 • 28.01.2014 16:44

  KONSORCJUM STALI SA aneks do umowy z ING Bank Śląski SA - zmiana wysokości hipotek na aktywach o znacznej wartości

 • 28.01.2014 13:44

  KONSORCJUM STALI SA korekta raportu bieżącego z dnia 24.01.2014r. dotyczącego zawarcia z BOWIM S.A. aneksu nr 4 do porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r.

 • 28.01.2014 07:50

  KONSORCJUM STALI SA znacząca umowa

 • 26.01.2014 14:23

  KONSORCJUM STALI SA zawarcie z BOWIM S.A.Aneksu nr 4 do porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r.

 • 26.01.2014 10:50

  Bowim ma odkupić od Konsorcjum Stali swoje akcje, co zakończy spór między spółkami

 • 14.01.2014 13:44

  KONSORCJUM STALI SA - umowy dotyczące finansowania zawarte z Bankiem Millennium SA

 • 31.12.2013 17:30

  KONSORCJUM STALI SA Złożenie pozwu o zapłatę kary umownej przeciwko Bowim S.A. w wysokości 25.000.000,00 zł

 • 20.12.2013 17:33

  KONSORCJUM STALI SA zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie

 • 19.12.2013 23:13

  KONSORCJUM STALI SA znacząca umowa

 • 17.12.2013 16:24

  KONSORCJUM STALI SA doręczenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

 • 09.12.2013 06:10

  KONSORCJUM STALI SA zakończenie programu skupu akcji własnych

 • 06.12.2013 16:37

  KONSORCJUM STALI SA aneks do umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

 • 20.11.2013 16:13

  KONSORCJUM STALI SA doręczenie apelacji Domu Maklerskiego IDM SA od Wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

 • 18.11.2013 21:57

  KONSORCJUM STALI SA hipoteka na aktywach o znacznej wartości - korekta

 • 17.11.2013 13:26

  KONSORCJUM STALI SA hipoteka na aktywach o znacznej wartości

 • 29.10.2013 11:56

  KONSORCJUM STALI SA otrzymanie informacji o transakcjach osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego

 • 16.10.2013 15:18

  KONSORCJUM STALI SA decyzja o rozwiązaniu umowy spółki cywilnej

 • 15.10.2013 06:04

  KONSORCJUM STALI SA postanowienie sądu

 • 26.09.2013 15:58

  KONSORCJUM STALI SA - zastaw na aktywach o znacznej wartości

 • 23.09.2013 13:04

  KONSORCJUM STALI SA Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach

 • 27.08.2013 23:30

  KONSORCJUM STALI SA zawarcie znaczącej umowy

 • 23.08.2013 17:37

  KONSORCJUM STALI SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 20.08.2013 14:05

  KONSORCJUM STALI SA - zmiana daty publikacji raportu za I półrocze 2013 r.

 • 13.08.2013 17:08

  KONSORCJUM STALI SA ujawnienie informacji w zakresie wezwania Bowim SA do zapłaty kary umownej w wysokości 25.000.000 zł

 • 08.08.2013 20:46

  KONSORCJUM STALI SA doręczenie postanowienia sądu

 • 02.08.2013 15:41

  KONSORCJUM STALI SA wybór biegłego rewidenta

 • 30.07.2013 06:55

  KONSORCJUM STALI SA doręczenie pozwu

 • 29.07.2013 16:38

  KONSORCJUM STALI SA znacząca umowa

 • 23.07.2013 12:56

  KONSORCJUM STALI SA aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A.

 • 18.07.2013 16:54

  KONSORCJUM STALI SA zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 09.07.2013 22:42

  KONSORCJUM STALI SA informacja o doręczeniu postanowienia sądu w przedmiocie zażalenia na zabezpieczenie z wniosku Domu Maklerskiego IDM S.A.

 • 09.07.2013 07:54

  KONSORCJUM STALI SA doręczenie pozwu Domu Maklerskiego IDM S..o stwierdzenie nieważności porozumienia inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 r. z BOWIM S.A.

 • 08.07.2013 08:17

  KONSORCJUM STALI SA postanowienie o wstrzymaniu wykonania zabezpieczenia BOWIM S.A.

 • 08.07.2013 08:17

  KONSORCJUM STALI SA doręczenie Bowim SA wezwania do zakupu akcji

 • 02.07.2013 07:33

  KONSORCJUM STALI SA doręczenie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o udzieleniu zabezpieczenia oraz złożenie zażalenia

 • 22.06.2013 22:30

  KONSORCJUM STALI SA Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

 • 20.06.2013 10:00

  KONSORCJUM STALI SA zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki SA w Warszawie

 • 11.06.2013 06:10

  KONSORCJUM STALI SA zażalenie na postanowienie sądu

 • 05.06.2013 12:16

  KONSORCJUM STALI SA wykaz akcjonariuszy

 • 04.06.2013 19:48

  KONSORCJUM STALI SA powołanie członków zarządu na trzecią kadencję

 • 04.06.2013 16:40

  KONSORCJUM STALI SA podanie treści uchwał podjętych na ZWZA 4.06.2013

 • 15.05.2013 18:42

  KONSORCJUM STALI SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QSr

 • 07.05.2013 15:53

  KONSORCJUM STALI SA - zwołanie ZWZA na 4 czerwca 2013 r.