Kruk SA

skrót: KRU

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa jednym z liderów na rynku wierzytelnością. Zarządza wierzytelnościami zakupionymi na własny rachunek, a także na zlecenie podmiotów zewnętrznych. Grupa zarządza wierzytelnościami banków (główna grupa klientów), pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych oraz firm z sektora dóbr szybko zbywalnych. Poza Polską, firma działa na rynku rumuńskim, czeskim, słowackim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
NN OFEwraz z ING DFE; ZWZ2 100 00011,09%2 100 00011,09%
Krupa Piotr1 886 6669,97%1 886 6669,97%
Aviva OFEZWZ1 740 0009,19%1 740 0009,19%
PZU OFE Złota JesieńZWZ1 056 1785,58%1 056 1785,58%

Kategoria • 14.01.2021 10:09

  KRUK SA (2/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021

 • 13.01.2021 08:44

  Citi podwyższył rekomendację dla Kruka do "kupuj"

 • 08.01.2021 11:06

  Kruk w IV kw. zainwestował w portfele 344 mln zł, mniej rdr o 12 proc., spłaty wzrosły 3 proc. (opis)

 • 08.01.2021 10:46

  Kruk wydał w IV kw. na wierzytelności 344 mln zł, mniej rdr o 12 proc.

 • 08.01.2021 10:38

  KRUK SA (1/2021) Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

 • 30.12.2020 15:25

  Kruk ma umowę zakupu portfela wierzytelności od BNP Paribas o wartości nominalnej 82 mln euro

 • 30.12.2020 15:16

  KRUK SA (54/2020) Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku hiszpańskim z bankiem z Grupy BNP PARIBAS

 • 22.12.2020 09:48

  Kruk ma umowę zakupu portfeli wierzytelności od Getinu o wartości nominalnej 839 mln zł (opis)

 • 22.12.2020 08:21

  Kruk ma umowę zakupu portfeli wierzytelności od Getinu o wartości nominalnej 839 mln zł

 • 21.12.2020 21:15

  KRUK SA (53/2020) Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku polskim z Getin Noble Bank S.A.

 • 18.12.2020 21:05

  KRUK SA (52/2020) Piąte wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D

 • 16.12.2020 20:42

  KRUK SA (51/2020) Wygrana w przetargu na zakup portfeli wierzytelności na rynku polskim

 • 14.12.2020 15:56

  KRUK SA (50/2020) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 11.12.2020 11:48

  Inwestycje Kruka w IV kw. większe niż w I-III kw.; wyniki w '21 mogą się mocno poprawić (wywiad)

 • 08.12.2020 13:45

  KRUK SA (49/2020) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 04.12.2020 11:34

  KRUK SA (48/2020) Czwarte wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D

 • 01.12.2020 17:57

  Allianz OFE i DFE mają powyżej 5 proc. głosów na WZ Kruka

 • 01.12.2020 17:39

  KRUK SA (47/2020) Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.

 • 27.11.2020 10:35

  KRUK SA (46/2020) Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.

 • 23.11.2020 07:19

  DM BDM podniósł cenę docelową Kruka do 129 zł

 • 20.11.2020 13:26

  KRUK SA (45/2020) Trzecie wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D

 • 18.11.2020 18:51

  KRUK SA (44/2020) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 18.11.2020 18:51

  KRUK SA (43/2020) Zakończenie i rozliczenie oferty skupu akcji własnych.

 • 17.11.2020 19:22

  GPW: Komunikat - KRUK

 • 16.11.2020 21:01

  Kruk otrzymał oferty na sprzedaż 17.312.434 akcji własnych

 • 16.11.2020 20:40

  KRUK SA (42/2020) Informacja o przyjętych od akcjonariuszy spółki ofertach zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych

 • 13.11.2020 17:47

  GPW: 16 listopada 2020 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii W2 (KRU1120) spółki KRUK S.A.

 • 10.11.2020 17:19

  KRUK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 10.11.2020 17:14

  KRUK SA (41/2020) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

 • 09.11.2020 10:48

  KRUK SA (40/2020) Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.

 • 06.11.2020 11:59

  Kruk zwiększy inwestycje w IV kw., ale pozostaje ostrożny

 • 05.11.2020 17:56

  Skonsolidowany zysk netto Kruka w III kw. '20 wyniósł 53,8 mln zł, zgodnie z szacunkami (opis)

 • 05.11.2020 17:22

  Skonsolidowany zysk netto Kruka w III kw. '20 wyniósł 53,8 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 05.11.2020 17:11

  KRUK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 05.11.2020 14:06

  KRUK SA (39/2020) Powołanie osoby zarządzającej

 • 29.10.2020 16:48

  Kruk szacuje skonsolidowany zysk netto w III kw. na 54 mln zł wobec 53 mln zł konsensusu (opis)

 • 29.10.2020 16:31

  Kruk szacuje skonsolidowany zysk netto w III kw. na 54 mln zł wobec 53 mln zł konsensusu

 • 29.10.2020 16:18

  KRUK SA (38/2020) Informacja o utworzeniu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz wstępnym szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za III kwartał 2020 roku

 • 27.10.2020 12:52

  KRUK SA (37/2020) Drugie wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D

 • 13.10.2020 17:04

  Kruk zaprasza do składania ofert sprzedaży do 271 tys. akcji po 350 zł za sztukę

 • 13.10.2020 16:46

  KRUK SA (36/2020) Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji KRUK S.A.

 • 09.10.2020 16:12

  W III kw. poziom spłat w Kruku zmniejszył odchylenie od celu operacyjnego - prezes

 • 09.10.2020 15:02

  Kruk wydał w III kw. na wierzytelności 33 mln zł, mniej rdr o 60 proc., spłaty wzrosły o 4 proc.(opis)

 • 09.10.2020 14:46

  Kruk wydał w III kw. na wierzytelności 33 mln zł, mniej rdr o 60 proc.

 • 09.10.2020 14:37

  KRUK SA (35/2020) Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności oraz wpływie sytuacji epidemicznej na wyniki Grupy KRUK

 • 08.10.2020 13:10

  GPW: wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii AK1 spółki KRUK S.A.

 • 08.10.2020 13:09

  GPW: data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii AK1 (KRU0925) wyemitowanych przez KRUK S.A.

 • 07.10.2020 17:31

  GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji serii AK1 spółki KRUK S.A.

 • 06.10.2020 15:22

  Kruk przydzielił 250.000 obligacji, redukcja zapisów wyniosła 61,4 proc.

 • 06.10.2020 15:08

  KRUK SA (34/2020) Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AK1

 • 01.10.2020 07:20

  Citi obniżył rekomendację dla Kruka do "neutralnie" z "kupuj"

 • 29.09.2020 15:55

  KRUK SA (33/2020) Pierwsze wezwanie posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D

 • 25.09.2020 11:34

  KRUK SA (32/2020) Przydział obligacji emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych

 • 24.09.2020 14:39

  KRUK SA (31/2019) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 17.09.2020 17:53

  KRUK SA (30/2020) Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.

 • 09.09.2020 16:44

  BM mBanku ponowiło rekomendację "kupuj" Kruka, cena docelowa 183,17 zł

 • 07.09.2020 18:38

  Kruk rusza z emisją obligacji o wartości nominalnej do 25 mln zł w ramach nowego programu

 • 03.09.2020 18:46

  GPW Benchmark: Komunikat - KRUK

 • 03.09.2020 17:39

  Kruk w ramach VII programu zaoferuje do 250 tys. obligacji, po 100 zł za sztukę

 • 03.09.2020 17:18

  KRUK SA (29/2020) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych

 • 31.08.2020 20:17

  WZ Kruka zdecydowało o skupie do 271 tys. akcji własnych po cenie 350 zł/sztuka

 • 31.08.2020 20:04

  KRUK SA (28/2020) Zmiana oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 sierpnia 2020 roku

 • 31.08.2020 20:04

  KRUK SA (27/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

 • 31.08.2020 20:04

  KRUK SA (26/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

 • 28.08.2020 13:04

  Kruk obserwował w VII spłaty na dobrym poziomie, w II poł. '20 spodziewa się wyższych inwestycji (opis)

 • 28.08.2020 11:52

  Kruk obserwował w VII spłaty na dobrym poziomie, może w ’20 wyjść z emisją obligacji

 • 28.08.2020 09:19

  W wynikach Kruka za II kw. zwracają uwagę rosnące przychody odsetkowe i oszczędności kosztowe (opinia, aktl.)

 • 28.08.2020 08:34

  W wynikach Kruka za II kw. zwracają uwagę rosnące przychody odsetkowe i oszczędności kosztowe (opinia)

 • 28.08.2020 07:11

  Kruk oczekuje zwiększonej podaży portfeli pod koniec 2020 r. i w 2021 r.

 • 27.08.2020 23:14

  Zysk netto Kruka w II kw. wyniósł 42,8 mln zł, znacznie powyżej konsensusu

 • 27.08.2020 23:02

  Wyniki Kruka w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.08.2020 22:32

  KRUK SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 27.08.2020 22:26

  KRUK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 27.08.2020 22:22

  KRUK SA (25/2020) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku

 • 27.08.2020 18:42

  KRUK SA (24/2020) Zmiana treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 czerwca 2020 r.

 • 24.08.2020 15:45

  KNF zatwierdziła prospekt Kruka w związku z emisją obligacji o łącznej wartości do 700 mln zł (opis)

 • 24.08.2020 15:23

  KRUK SA (23/2020) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego dla Siódmego Programu Emisji Obligacji

 • 24.08.2020 15:09

  KNF zatwierdziła prospekt Kruka w związku z emisją obligacji o łącznej wartości do 700 mln zł

 • 04.08.2020 17:24

  WZ Kruka zdecyduje 31 VIII o skupie akcji własnych po 350 zł za sztukę lub wypłacie 5 zł dywidendy

 • 04.08.2020 16:54

  KRUK SA (22/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

 • 16.06.2020 07:26

  DM BDM obniżył rekomendację Kruka do "redukuj"

 • 08.06.2020 18:12

  KRUK SA (15/2020) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 29.05.2020 13:38

  Kruk liczy, że spłaty w V nie będą gorsze niż w IV; spółka wróci do większych inwestycji pod koniec '20

 • 28.05.2020 17:57

  Skonsolidowana strata netto Kruka w I kw. '20 wyniosła 62 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 28.05.2020 17:48

  KRUK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 28.05.2020 12:12

  KRUK SA (14/2020) Powołanie osoby zarządzającej

 • 22.05.2020 14:16

  Szacunkowa skonsolidowana strata netto Kruka za I kw. '20 wynosi 62 mln zł (opis)

 • 22.05.2020 13:52

  Szacunkowa skonsolidowana strata netto Kruka za I kw. '20 wynosi 62 mln zł

 • 22.05.2020 13:39

  KRUK SA (13/2020) Informacja o wstępnym szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za I kwartał 2020 roku

 • 21.05.2020 18:41

  GPW: Komunikat - KRUK SA

 • 30.04.2020 13:01

  KRUK SA (12/2020) Zmiany w Zarządzie KRUK S.A.

 • 28.04.2020 19:06

  Prezes Kruka sprzedał 30 tys. akcji spółki

 • 28.04.2020 18:46

  KRUK SA (11/2020) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.04.2020 14:37

  Kruk ustalił VII program emisji obligacji do 700 mln zł (opis)

 • 21.04.2020 14:03

  Kruk ustalił VII program emisji obligacji do 700 mln zł

 • 21.04.2020 13:55

  KRUK SA (10/2020) Ustalenie Siódmego Programu Emisji Obligacji Publicznych

 • 10.04.2020 12:14

  Kruk wydał w I kw. na wierzytelności 57 mln zł; widzi niższe spłaty w marcu i kwietniu (opis)

 • 10.04.2020 12:00

  Kruk wydał w I kw. na wierzytelności 57 mln zł; widzi niższe spłaty w marcu i kwietniu

 • 10.04.2020 11:42

  KRUK SA (9/2020) Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności oraz wpływie sytuacji epidemicznej na wyniki Grupy KRUK

 • 06.04.2020 22:43

  KRUK SA (8/2020) Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu KRUK S.A. za I kwartał 2020 roku

 • 01.04.2020 18:27

  Kruk skupi część obligacji własnych o łącznej wartości do 25 mln zł

 • 01.04.2020 17:45

  KRUK SA (7/2020) Uchwała Zarządu KRUK S.A. w sprawie skupu obligacji

 • 18.03.2020 15:53

  Kruk zrezygnował z emisji obligacji; sytuacja płynnościowa grupy jest stabilna

 • 18.03.2020 15:38

  KRUK SA (6/2020) Uchwała Zarządu w sprawie odstąpienia od emisji obligacji w ramach VI Programu Emisji Obligacji Publicznych

 • 13.03.2020 15:53

  KRUK SA (5/2020) Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego KRUK S.A.

 • 13.03.2020 12:04

  Pracownicy włoskiej spółki Kruka przeszli na pracę zdalną, nie wpływa to negatywnie na działalność biznesową - Krupa

 • 13.03.2020 10:04

  Kurs Kruka kontynuuje spadek ze względu na ekspozycję na Włochy (opinia)

 • 12.03.2020 17:02

  Zapisy na obligacje Kruka rozpoczną się 19 marca

 • 09.03.2020 16:18

  Kruk planuje emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł

 • 09.03.2020 16:12

  KRUK SA (4/2020) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach VI Programu Emisji Obligacji Publicznych

 • 06.03.2020 12:57

  Kruk chce w '20 poprawić zyskowność, poziom 1 mld zł inwestycji w portfele jest realny - prezes (opis)

 • 06.03.2020 11:39

  Kruk chce w '20 poprawić zyskowność, poziom 1 mld zł inwestycji w portfele jest realny - prezes

 • 06.03.2020 08:25

  Kruk chce w '20 wdrożyć usprawniony model zarządzania grupą, jest gotowy do zwiększenia inwestycji

 • 05.03.2020 18:27

  Kruk chce w 2020 r. zainwestować więcej rdr w portfele

 • 05.03.2020 17:30

  Skonsolidowany zysk netto Kruka w '19 wyniósł 277 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 05.03.2020 17:23

  KRUK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 05.03.2020 17:19

  KRUK SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 05.03.2020 07:23

  Citi rekomenduje "kupuj" Kruk

 • 28.02.2020 16:09

  Kruk zaktualizował szacunek zysku netto w '19 do 277 mln zł z 304 mln zł wcześniej

 • 28.02.2020 15:59

  KRUK SA (3/2020) Informacja o aktualizacji wstępnego szacunkowego wyniku finansowego Grupy KRUK za rok 2019

 • 10.01.2020 16:45

  Kruk wydał w IV kw. na portfele wierzytelności 389 mln zł, wzrost o 14 proc. rdr (opis2)

 • 10.01.2020 16:38

  Kruk wydał w IV kw. na portfele wierzytelności 389 mln zł, wzrost o 14 proc. rdr (opis)

 • 10.01.2020 16:37

  Szacunkowy skonsolidowany zysk netto Kruka za '19 wynosi 304 mln zł

 • 10.01.2020 16:27

  Kruk wydał w IV kw. na portfele wierzytelności 389 mln zł, wzrost o 14 proc. rdr

 • 10.01.2020 16:20

  KRUK SA (2/2020) Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności oraz wstępnym szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za 2019 rok

 • 08.01.2020 10:45

  KRUK SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020

 • 20.12.2019 11:22

  KRUK SA (54/2019) Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku włoskim

 • 17.12.2019 15:41

  KRUK SA (53/2019) Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku polskim

 • 13.12.2019 12:26

  Kruk wygrał przetarg na nabycie portfela wierzytelności we Włoszech o wartości ok. 75 mln euro

 • 13.12.2019 12:20

  KRUK SA (52/2019) Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku włoskim

 • 09.12.2019 18:06

  Kruk kupi portfel wierzytelności o wartości nominalnej ok. 781 mln zł

 • 09.12.2019 17:26

  KRUK SA (51/2019) Decyzja Banku w zakresie zawarcia umowy cesji wierzytelności

 • 26.11.2019 14:22

  KRUK SA (50/2019) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.11.2019 19:31

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii F spółki KRUK SA

 • 25.10.2019 13:23

  Kruk wygrał przetarg na nabycie portfela wierzytelności w Polsce o wartości ok. 1,4 mld zł

 • 25.10.2019 13:16

  KRUK SA (49/2019) Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku polskim

 • 25.10.2019 12:41

  Wg Kruka są małe szanse na 1 mld zł inwestycji w portfele w '19, poziom ten jest możliwy w '20 (opis)

 • 25.10.2019 11:20

  Kruk ocenia, że są małe szanse na przekroczenie poziomu 1 mld zł inwestycji w portfele w '19

 • 25.10.2019 08:57

  Wyniki Kruka w III kw. powyżej oczekiwań, kurs może rosnąć (opinia)

 • 25.10.2019 07:49

  Kruk obserwuje wzrost podaży portfeli w IV kwartale 2019 roku

 • 24.10.2019 20:00

  Zysk netto Kruka w III kw. '19 wyniósł 77,8 mln zł, powyżej oczekiwań

 • 24.10.2019 19:23

  Wyniki Kruka w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 24.10.2019 19:00

  KRUK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 16.10.2019 19:10

  Kruk sfinalizował przejęcie rumuńskich aktywów GetBacka

 • 16.10.2019 18:25

  KRUK SA (48/2019) Spełnienie się warunków umowy cesji wierzytelności zawartej z Getback Recovery S.R.L.

 • 14.10.2019 08:07

  Cel 1 mld zł inwestycji Kruka w '19 bardzo ambitny - prezes

 • 10.10.2019 12:33

  Kruk wydał w III kw. na portfele wierzytelności 83 mln zł, spadek o 87 proc. rdr (opis)

 • 10.10.2019 11:43

  Kruk wydał w III kw. na portfele wierzytelności 83 mln zł, spadek o 87 proc. rdr

 • 10.10.2019 11:29

  KRUK SA (47/2019) Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

 • 01.10.2019 19:25

  GPW: Komunikat - KRUK

 • 23.09.2019 18:55

  KRUK SA (46/2019) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 20.09.2019 08:15

  GPW: Komunikat - KRUK SA

 • 19.09.2019 18:21

  GPW: wprowadzenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji serii AJ1 spółki KRUK SA

 • 16.09.2019 09:24

  GPW: Komunikat - KRUK

 • 16.09.2019 09:18

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki KRUK S.A.

 • 16.09.2019 09:10

  GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji spółki KRUK S.A.

 • 13.09.2019 14:32

  KRUK SA (45/2019) Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AJ1

 • 12.09.2019 09:33

  Inwestycje w portfele Kruka w '19 mogą wynieść 1 mld zł, a w '20 nie będą niższe (wywiad)

 • 10.09.2019 15:11

  KRUK SA (44/2019) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 06.09.2019 12:57

  Zmiany w prawie wpłynęłyby negatywnie na przychody Wongi - Kruk

 • 06.09.2019 11:49

  Kruk nie widzi dużego potencjału na wzrost w segmencie walutowych kredytów mieszkaniowych

 • 06.09.2019 11:42

  Kruk liczy w II półroczu '19 na wyższą podaż portfeli ze strony banków w Polsce

 • 06.09.2019 11:29

  Kruk ocenia, że zawiązany w II kwartale odpis na rynku słowackim miał charakter jednorazowy

 • 06.09.2019 11:20

  Kruk nie wyklucza, że w 2019 roku wyjdzie na rynek z kolejnymi emisjami obligacji

 • 06.09.2019 10:00

  Wyniki Kruka w II kw. '19 pod presją wyższych kosztów i negatywnych rewaluacji (opinia)

 • 06.09.2019 08:11

  Kruk liczy na wyższe zwroty z dokonanych inwestycji w portfele

 • 05.09.2019 20:40

  Zysk netto Kruka w II kw. 2019 roku wyniósł 69 mln zł, poniżej konsensusu

 • 05.09.2019 20:12

  Wyniki Kruka w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.09.2019 20:01

  KRUK SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 05.09.2019 18:35

  KRUK SA (43/2019) Zawarcie aneksu umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego

 • 02.09.2019 14:07

  Kruk przydzielił 250.000 obligacji serii AJ1, redukcja zapisów wyniosła 55,1 proc.

 • 02.09.2019 13:52

  KRUK SA (42/2019) Przydział obligacji emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji Publicznych

 • 23.08.2019 19:16

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na serii AH1 spółki KRUK S.A.

 • 10.07.2019 16:07

  Kruk w II kw. wydał na portfele wierzytelności 129 mln zł, spadek o 54 proc. rdr (opis)

 • 04.06.2019 14:00

  KRUK SA (29/2019) Kandydatura na członka Rady Nadzorczej

 • 03.06.2019 16:41

  Kruk przeprowadzi emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej do 35 mln zł

 • 03.06.2019 16:24

  KRUK SA (28/2019) Prywatna emisja niezabezpieczonych obligacji

 • 31.05.2019 18:27

  KRUK SA (27/2019) Kandydatura na członka Rady Nadzorczej

 • 31.05.2019 18:27

  KRUK SA (26/2019) Powołanie dwóch osób nadzorujących

 • 31.05.2019 18:26

  KRUK SA (25/2019) Kandydatura na członka Rady Nadzorczej

 • 30.05.2019 18:14

  KRUK SA (24/2019) Kandydatura na członka Rady Nadzorczej

 • 30.05.2019 18:14

  KRUK SA (23/2019) Treść dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki KRUK S.A.

 • 29.05.2019 20:20

  KRUK SA (22/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

 • 29.05.2019 18:11

  Kruk po uwagach KNF wykreślił ze strategii cel osiągnięcia 700 mln zł zysku w '24

 • 29.05.2019 17:18

  KRUK SA (21/2019) Modyfikacji Strategii na lata 2019-2024

 • 17.05.2019 19:35

  GPW: wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii AE4 spółki KRUK SA

 • 16.04.2019 14:39

  OFE PZU ma powyżej 5 proc. głosów w Kruku

 • 16.04.2019 14:23

  KRUK SA (13/2019) Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.

 • 27.03.2019 15:39

  KRUK SA (11/2019) Przydział niezabezpieczonych obligacji na okaziciela

 • 25.03.2019 14:35

  Kruk planuje emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej do 115 mln zł

 • 25.03.2019 14:22

  KRUK SA (10/2019) Prywatna emisja niezabezpieczonych obligacji

 • 18.03.2019 10:37

  Kruk kupuje Wonga .pl, chce wypłacać dywidendę i być liderem pozabankowego rynku consumer finance

 • 15.03.2019 19:44

  Kruk podpisał list intencyjny w sprawie zakupu spółki Wonga. pl (opis)

 • 15.03.2019 19:25

  Kruk podpisał list intencyjny w sprawie zakupu spółki Wonga. pl

 • 15.03.2019 19:11

  KRUK SA (9/2019) Podpisanie listu intencyjnego w zakresie głównych warunków transakcji nabycia spółki Wonga.pl

 • 11.03.2019 16:23

  Kruk ustalił VI program emisji obligacji do 700 mln zł

 • 11.03.2019 16:09

  KRUK SA (8/2019) Ustalenie Szóstego Programu Emisji Obligacji Publicznych

 • 11.03.2019 16:09

  KRUK SA (7/2019) Podsumowanie kosztów V Programu Emisji Obligacji Publicznych

 • 08.03.2019 12:52

  Kruk pracuje nad zwiększeniem dostępnych linii kredytowych, planuje też emisje obligacji

 • 08.03.2019 12:13

  Kruk chce kupić spółkę pożyczkową w Polsce lub Rumunii

 • 08.03.2019 12:08

  Kruk liczy, że we Włoszech w ’19 pokaże zysk operacyjny

 • 08.03.2019 11:30

  Kruk chce wypłacać dywidendę; zarząd przedstawi rekomendację w ciągu kilku tygodni

 • 08.03.2019 08:48

  GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AG2 spółki KRUK S.A.

 • 08.03.2019 08:42

  GPW: data ostatniego notowania obligacji serii AG2 (KRU0224) wyemitowanych przez KRUK SA planowana jest na dzień 25 stycznia 2024 r.

 • 07.03.2019 20:14

  Skonsolidowany zysk netto Kruka w '18 wyniósł 330 mln zł, zgodnie z szacunkami

 • 07.03.2019 19:58

  KRUK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 07.03.2019 19:52

  KRUK SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 06.03.2019 18:33

  GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AG2 spółki KRUK S.A.

 • 01.03.2019 18:47

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii AE3 spółki KRUK

 • 01.03.2019 18:39

  GPW: Komunikat - KRUK SA

 • 28.02.2019 13:46

  Skonsolidowany zysk netto Kruka wzrósł w '18 o 11,9 proc. do 330 mln zł - szacunki

 • 28.02.2019 13:35

  KRUK SA (6/2019) Informacja o szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za 2018 rok

 • 18.02.2019 18:59

  GPW: wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii AE3 spółki KRUK SA

 • 11.02.2019 16:27

  KRUK SA (5/2019) Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego KRUK S.A.

 • 06.02.2019 16:02

  KRUK SA (4/2019) Przydział obligacji emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji Publicznych

 • 22.01.2019 10:06

  Kruk może być zainteresowany zakupem portfeli wierzytelności na rynku wtórnym - Krupa

 • 16.01.2019 10:10

  Kruk przeprowadzi emisję obligacji o wartości nominalnej 25 mln zł

 • 14.01.2019 15:25

  KRUK SA (3/2019) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach V Programu Emisji Obligacji Publicznych

 • 11.01.2019 13:50

  Kruk optymistycznie ocenia perspektywy '19, widzi rosnącą podaż wierzytelności

 • 11.01.2019 13:23

  KRUK SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019

 • 10.01.2019 13:12

  Kruk w IV kw. 2018 r. wydał na portfele wierzytelności 341 mln zł, wzrost 65 proc. rdr

 • 10.01.2019 12:47

  KRUK SA (1/2019) Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

 • 21.12.2018 18:50

  GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji serii AG1 spółki KRUK SA

 • 20.12.2018 16:03

  ING udzieli Krukowi kredytu na 200 mln zł

 • 20.12.2018 15:53

  KRUK SA (49/2018) Zawarcie z ING Bank Śląski umowy kredytowej

 • 19.12.2018 19:35

  GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji serii AG1 spółki KRUK S.A.

 • 19.12.2018 16:37

  KRUK SA (48/2018) Zawarcie z Bankiem Pocztowym umowy o kredyt obrotowy

 • 14.12.2018 18:03

  KRUK SA (47/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 14.12.2018 13:32

  KRUK SA (46/2018) Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku hiszpańskim

 • 10.12.2018 14:18

  KRUK SA (45/2018) Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AG1

 • 05.12.2018 12:10

  Kruk zakłada ponad dwukrotny wzrost nakładów inwestycyjnych do ‘24

 • 04.12.2018 18:46

  Kruk chce wypracować 700 mln zł skonsolidowanego zysku netto w '24 (opis)

 • 04.12.2018 17:24

  Kruk chce wypracować 700 mln zł skonsolidowanego zysku netto w '24

 • 04.12.2018 17:13

  KRUK SA (44/2018) Zakończenie przeglądu opcji strategicznych oraz przyjęcie strategii na lata 2019 - 2024

 • 29.11.2018 13:03

  KRUK SA (43/2018) Zawarcie z mBankiem S.A. aneksu do umowy kredytu

 • 27.11.2018 15:23

  Kruk przydzielił 300.000 obligacji serii AG1, redukcja zapisów wyniosła 8,66 proc.

 • 27.11.2018 15:08

  KRUK SA (42/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 27.11.2018 15:07

  KRUK SA (41/2018) Przydział obligacji emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji Publicznych

 • 16.11.2018 20:29

  Kruk ma list intencyjny na zakup wierzytelności na rynku hiszpańskim o wartości ok. 1 mld zł

 • 16.11.2018 20:06

  KRUK SA (40/2018) Podpisanie listu intencyjnego w związku z zakupem wierzytelności na rynku hiszpańskim

 • 16.11.2018 19:09

  GPW: Komunikat - KRUK SA

 • 07.11.2018 17:33

  KRUK SA (39/2018) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach V Programu Emisji Obligacji Publicznych

 • 02.11.2018 12:20

  KRUK SA (38/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 31.10.2018 18:50

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii F spółki KRUK S.A.

 • 29.10.2018 11:58

  Kruk zakończy przegląd opcji do końca ’18, działalność we Włoszech będzie rentowna w ‘19

 • 29.10.2018 08:58

  Wyniki Kruka w III kw. powyżej oczekiwań, kurs może rosnąć (opinia)

 • 28.10.2018 20:16

  Wyniki Kruka w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.10.2018 19:55

  KRUK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 12.10.2018 13:18

  KRUK SA (37/2018) Przydział niezabezpieczonych obligacji na okaziciela.

 • 11.10.2018 17:50

  Kruk widzi w IV kw. rekordową podaż portfeli, w całym ’18 inwestycje wynieść mogą 1,3 mld zł (wywiad)

 • 09.10.2018 18:57

  Kruk w III kw. 2018 r. wydał na portfele wierzytelności 647 mln zł

 • 09.10.2018 18:49

  KRUK SA (36/2018) Prywatna emisja niezabezpieczonych obligacji

 • 09.10.2018 18:46

  KRUK SA (35/2018) Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

 • 03.10.2018 21:30

  Kruk kupił portfel wierzytelności konsumenckich w Rumunii o wartości 230 mln zł

 • 25.09.2018 17:46

  KRUK SA (34/2018) Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku polskim

 • 21.09.2018 16:16

  DM mBanku obniżył cenę docelową akcji Kruka do 292,77 zł

 • 17.09.2018 17:05

  KRUK SA (33/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 14.09.2018 18:27

  GPW: Komunikat - KRUK SA

 • 14.09.2018 14:09

  Kruk ma umowę zakupu portfela wierzytelności na rynku włoskim o wartości ok. 1,3 mld zł

 • 14.09.2018 13:43

  KRUK SA (32/2018) Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku włoskim

 • 13.09.2018 17:43

  KRUK SA (31/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 10.09.2018 12:11

  Inwestycje Kruka w Polsce w ’18 przekroczą 430 mln zł, apetyt na portfele GetBacku umiarkowany

 • 07.09.2018 18:35

  Kruk oczekuje, że przegląd opcji strategicznych zakończy się w '18

 • 07.09.2018 17:49

  Wyniki Kruka w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 07.09.2018 17:41

  KRUK SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 03.09.2018 14:49

  Kruk wygrał przetarg na zakup portfela wierzytelności na rynku włoskim o wartości ok. 1,3 mld zł

 • 03.09.2018 14:25

  KRUK SA (30/2018) Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku włoskim

 • 29.08.2018 12:28

  KRUK SA (29/2018) Zmiana daty publikacji raportu półrocznego

 • 24.08.2018 16:33

  Kruk wygrał dwa przetargi na zakup portfeli w Polsce o wartości blisko 500 mln zł

 • 24.08.2018 16:05

  KRUK SA (28/2018) Wygrana w przetargu na zakup portfeli wierzytelności na rynku polskim

 • 03.08.2018 12:06

  Trigon DM zaleca "trzymaj" akcje Kruka, cena docelowa 220 zł

 • 31.07.2018 11:28

  KRUK SA (27/2018) Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku hiszpańskim z podmiotem z Grupy Carrefour

 • 25.07.2018 18:17

  GPW: 1 sierpnia 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii R3 (KRU0818) spółki KRUK S.A.,

 • 24.07.2018 11:41

  KRUK SA (26/2018) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 13.07.2018 15:07

  Kruk wygrał przetarg na zakup portfela w Hiszpanii o wartości ok. 1 mld zł (opis)

 • 13.07.2018 14:36

  Kruk wygrał przetarg na zakup portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim o wartości ok. 1 mld zł

 • 13.07.2018 14:29

  KRUK SA (25/2018) Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim

 • 11.07.2018 14:42

  Trzy instytucje finansowe mają "duże" krótkie pozycje na akcjach Kruka (opinia)

 • 10.07.2018 13:29

  Krukiem zainteresowanych kilku inwestorów finansowych; spółka rozważy zakup europejskiego konkurenta

 • 10.07.2018 08:42

  Informacja o rozpoczęciu przez Kruka przeglądu opcji strategicznych zaskakująca (opinia)

 • 09.07.2018 17:27

  Kruk rozpoczął przegląd opcji strategicznych

 • 09.07.2018 17:17

  KRUK SA (24/2018) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

 • 09.07.2018 16:53

  Kruk w II kw. 2018 r. wydał na portfele wierzytelności 282 mln zł (opis)

 • 09.07.2018 16:14

  Kruk w II kw. 2018 r. wydał na portfele wierzytelności 282 mln zł

 • 09.07.2018 16:05

  KRUK SA (23/2018) Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

 • 06.06.2018 18:48

  GPW: 13 czerwca 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji serii R2 spółki KRUK S.A

 • 23.05.2018 12:11

  KRUK SA (22/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.05.2018 13:56

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki KRUK S.A.

 • 27.04.2018 12:30

  Inwestycje Kruka w Polsce w ‘18 mogą być istotnie wyższe od budżetu (opis)

 • 27.04.2018 12:19

  Kruk jest potencjalnie zainteresowany wszystkimi aktywami GetBacku (aktl.2)

 • 27.04.2018 11:45

  Kruk w pierwszej kolejności chce finansować inwestycje z kredytów bankowych (opis)

 • 27.04.2018 11:02

  Inwestycje Kruka w Polsce w ‘18 mogą być istotnie wyższe od budżetu

 • 27.04.2018 10:53

  Kruk w pierwszej kolejności chce finansować inwestycje z kredytów bankowych

 • 27.04.2018 10:40

  Kruk jest potencjalnie zainteresowany aktywami GetBacku (aktl.)

 • 27.04.2018 10:34

  Kruk jest potencjalnie zainteresowany aktywami GetBacku

 • 27.04.2018 09:28

  Kruk oczekuje wzrostu nakładów na inwestycje w Polsce w dalszej części roku

 • 26.04.2018 19:23

  Wyniki Kruka w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 26.04.2018 19:10

  KRUK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 23.04.2018 15:21

  KRUK SA (21/2018) Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku polskim

 • 18.04.2018 17:47

  Kruk wypłaci 5 zł dywidendy na akcję

 • 18.04.2018 17:43

  KRUK SA (20/2018) Zmiana oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 kwietnia 2018 roku

 • 18.04.2018 17:42

  KRUK SA (19/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. w dniu 18 kwietnia 2018 roku.

 • 18.04.2018 17:41

  KRUK SA (18/2018) Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2017

 • 18.04.2018 17:40

  KRUK SA (17/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 18 kwietnia 2018 r.

 • 17.04.2018 14:45

  KRUK SA (16/2018) Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku polskim z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

 • 16.04.2018 15:02

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji Kruka o wartości do 500 mln zł

 • 16.04.2018 14:56

  KRUK SA (15/2018) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego dla Piątego Programu Emisji Obligacji Publicznych

 • 16.04.2018 13:54

  KRUK SA (14/2018) Zawarcie umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce Agecredit S.r.l.

 • 16.04.2018 09:51

  BDM rekomenduje "kupuj" akcje Kruka, cena docelowa 301 zł

 • 10.04.2018 12:48

  Kruk w I kw. 2018 r. wydał na portfele wierzytelności 125 mln zł

 • 10.04.2018 12:40

  KRUK SA (13/2018) Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

 • 10.04.2018 12:40

  KRUK SA (13/2018) Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

 • 03.04.2018 09:06

  Vestor DM podniósł rekomendację dla Kruka, ale obniżył cenę docelową jego akcji

 • 29.03.2018 16:30

  Kruk wygrał dwa przetargi o łącznej wartości ok. 334 mln zł

 • 29.03.2018 16:21

  KRUK SA (12/2018) Wygrana w przetargu na zakup portfeli wierzytelności na rynku polskim

 • 28.03.2018 15:51

  Kruk kupi 51 proc. udziałów we włoskiej spółce; docelowo chce mieć 100 proc.

 • 28.03.2018 15:28

  KRUK SA (11/2018) Przyjęcie oferty nabycia udziałów w spółce działającej na rynku włoskim

 • 27.03.2018 10:39

  Erste Group rekomenduje "sprzedaj" akcje GetBacku i Kruka

 • 23.03.2018 16:22

  Kruk wygrał przetarg na zakup portfela wierzytelności o wartości ok. 394 mln zł (opis)

 • 23.03.2018 15:50

  Kruk wygrał przetarg na zakup portfela wierzytelności o wartości ok. 394 mln zł

 • 23.03.2018 15:43

  KRUK SA (10/2018) Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku polskim

 • 22.03.2018 17:10

  KRUK SA (9/2018) Proponowana zmiana Statutu KRUK S.A.

 • 22.03.2018 17:10

  KRUK SA (8/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

 • 20.03.2018 11:21

  Kruk liczy na wzrost inwestycji w '18, chce wejść na rynek serwisu inkaso we Włoszech (opis)

 • 20.03.2018 09:56

  Kruk spodziewa się, że inwestycje w nowe portfele w '18 roku będą wyższe niż w '17

 • 20.03.2018 07:37

  Kruk podtrzymuje plan wzrostu EPS o min. 15 proc. rocznie

 • 19.03.2018 21:29

  Kruk zakończył 2017 rok zyskiem netto w wysokości 295 mln zł

 • 19.03.2018 20:24

  KRUK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 19.03.2018 20:18

  KRUK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 19.03.2018 13:59

  KRUK SA (7/2018) Powołanie dotychczasowego Zarządu KRUK S.A. na kolejną kadencję

 • 19.03.2018 13:59

  KRUK SA (6/2018) Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy

 • 06.03.2018 11:14

  Kruk chce wypłacić 5 zł dywidendy na akcję; wyraża chęć konsolidacji rynku wierzytelności (opis)

 • 06.03.2018 10:47

  Zarząd Kruka rekomenduje wypłatę 5 zł dywidendy na akcję

 • 06.03.2018 10:38

  KRUK SA (5/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 23.02.2018 14:53

  KRUK SA (4/2018) Zmiana daty publikacji raportu rocznego

 • 01.02.2018 19:19

  KRUK SA (3/2018) Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego KRUK S.A.

 • 29.01.2018 15:03

  JP Morgan obniżył cenę docelową Kruka do 269 zł, podtrzymał zalecenie "neutralnie"

 • 18.01.2018 09:47

  Trigon DM obniżył rekomendację dla Kruka do "sprzedaj", cena docelowa 215 zł

 • 10.01.2018 17:15

  Kruk zainwestuje w nowe portfele w '18 nie mniej niż w '17, podtrzymuje plan wzrostu we Włoszech (wywiad)

 • 10.01.2018 11:32

  Wynik finansowy Kruka mógł być obniżony przez rewaluację portfela wierzytelności (opinia)

 • 10.01.2018 09:31

  Wstępny szacunkowy skonsolidowany zysk netto Kruka za '17 wyniósł 300 mln zł (opis)

 • 10.01.2018 09:14

  Wstępny szacunkowy skonsolidowany zysk netto Kruka za '17 wyniósł 300 mln zł

 • 10.01.2018 09:07

  KRUK SA (2/2018) Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności oraz wstępnym szacunkowym wyniku finansowym Grupy KRUK za 2017 rok

 • 08.01.2018 10:15

  KRUK SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018

 • 18.12.2017 17:26

  KRUK SA (57/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 15.12.2017 14:11

  Działalność GetBack przebiega bez zakłóceń, spółka nie miała bezpośredniego dostępu do bazy PESEL

 • 12.12.2017 15:29

  KRUK SA (56/2017) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F

 • 11.12.2017 15:40

  KRUK SA (55/2017) Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu giełdowego

 • 11.12.2017 14:12

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu akcji spółki KRUK S.A.

 • 07.12.2017 09:45

  Kruk ustalił V program emisji obligacji do 500 mln zł

 • 07.12.2017 09:39

  KRUK SA (54/2017) Ustalenie Piątego Programu Emisji Obligacji Publicznych

 • 30.11.2017 13:37

  KRUK SA (53/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii F w KDPW

 • 23.11.2017 15:59

  KRUK SA (52/2017) Podsumowanie kosztów IV Programu Emisji Obligacji Publicznych

 • 17.11.2017 18:03

  GPW: Komunikat KRUK SA

 • 07.11.2017 18:04

  JP Morgan obniżył cenę docelową Kruka do 324 zł

 • 30.10.2017 12:07

  Kruk podtrzymuje, że wyda na portfele w tym roku ponad 1 mld zł

 • 29.10.2017 20:29

  Wyniki Kruka w III kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 29.10.2017 20:02

  KRUK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 25.10.2017 12:34

  Wood podwyższył cenę docelową akcji Kruka do 356 zł

 • 10.10.2017 13:07

  Kruk w III kw. wydał na portfele wierzytelności 261 mln zł, ok. 60 proc. w Polsce (opis)

 • 10.10.2017 10:52

  Kruk w III kw. 2017 r. wydał na portfele wierzytelności 261 mln zł

 • 10.10.2017 10:44

  KRUK SA (51/2017) Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

 • 02.10.2017 11:10

  DM mBank podniósł rekomendację dla Kruka do "kupuj"

 • 28.09.2017 13:52

  KRUK SA (50/2017) Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku polskim z Getin Noble Bank S.A.

 • 27.09.2017 19:00

  Kruk wygrał przetarg na zakup portfela wierzytelności detalicznych za 419,7 mln zł

 • 27.09.2017 18:51

  KRUK SA (49/2017) Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku polskim

 • 25.09.2017 12:19

  KRUK SA (48/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 25.09.2017 10:44

  KRUK SA (47/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.09.2017 17:05

  KRUK SA (46/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 20.09.2017 17:19

  KRUK SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 20.09.2017 17:16

  KRUK SA (45/2017) Korekta danych podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

 • 18.09.2017 10:42

  Erste obniżył rekomendację dla Kruka do "akumuluj"

 • 18.09.2017 09:26

  Vestor DM podniósł rekomendację Kruka do "akumuluj"

 • 15.09.2017 18:35

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji KRUK SA

 • 15.09.2017 15:08

  Kruk ma zaległość podatkową, którą szacuje łącznie na ok. 2,6 mln zł

 • 15.09.2017 14:54

  KRUK SA (44/2017) Otrzymanie przez KRUK S.A. protokołu z badania ksiąg podatkowych przez Dolnośląski Urząd Celno - Skarbowy.

 • 14.09.2017 13:57

  DM BDM podniósł rekomendację Kruka do "akumuluj"; cena docelowa 311,7 zł/akcję

 • 12.09.2017 16:41

  KRUK SA (43/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 11.09.2017 11:02

  KRUK SA (42/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.09.2017 18:32

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji KRUK SA

 • 07.09.2017 18:30

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji KRUK SA

 • 07.09.2017 14:25

  KRUK SA (41/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.09.2017 12:40

  Kruk traci ponad 5 proc., inwestorów niepokoi efektywność operacyjna na rynku włoskim (opinia)

 • 07.09.2017 07:37

  JP Morgan obniżył rekomendację Kruka do "neutralnie"

 • 06.09.2017 12:25

  Wskaźnik kosztów do spłat Kruka w '17 zbliżony do poziomu z I poł. roku

 • 06.09.2017 12:01

  Kruk oczekuje, że jego zysk w '18 wzrośnie o kilkanaście procent

 • 05.09.2017 20:47

  Wyniki Kruka w II kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 05.09.2017 20:28

  KRUK SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 05.09.2017 19:16

  Kruk skorygował wyniki za I kw.; zysk netto wzrósł do 115,4 mln zł z 80,1 mln zł

 • 05.09.2017 18:33

  KRUK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 05.09.2017 18:27

  KRUK SA (40/2017) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

 • 22.08.2017 13:24

  KRUK SA (39/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 27.07.2017 10:27

  DM PKO BP podniósł rekomendację dla Kruka do "kupuj"

 • 26.07.2017 11:39

  KRUK SA (38/2017) Zmiana daty publikacji raportu półrocznego

 • 26.07.2017 09:32

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" Kruka, cena docelowa podniesiona do 355 zł

 • 20.07.2017 15:06

  KRUK SA (37/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 20.07.2017 10:22

  JP Morgan podwyższył cenę docelową akcji Kruka do 362 zł

 • 12.07.2017 06:40

  Zakupy Kruka poza Polską zdominują inwestycje w ’17, rynek włoski coraz ważniejszy (wywiad)

 • 07.07.2017 17:37

  Kruk w II kw. 2017 r. wydał na portfele wierzytelności 292 mln zł

 • 07.07.2017 17:15

  KRUK SA (36/2017) Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

 • 03.07.2017 16:28

  KRUK SA (35/2017) Zawarcie umowy konsorcjalnego kredytu rewolwingowego

 • 23.06.2017 22:18

  KRUK SA (34/2017) Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.

 • 19.06.2017 13:24

  KRUK SA (33/2017) Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku włoskim

 • 13.06.2017 10:41

  Kruk planuje kolejne emisje obligacji w euro

 • 08.06.2017 18:41

  KRUK SA (32/2017) Przydział niezabezpieczonych obligacji na okaziciela KRUK S.A.

 • 02.06.2017 08:51

  Vestor DM podwyższa cenę docelową akcji Kruka do 316 zł

 • 01.06.2017 12:44

  Spółka zależna Kruka może nabyć wierzytelności we Włoszech o wartości nomin. ok. 131,7 mln euro

 • 01.06.2017 12:36

  KRUK SA (31/2017) Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku włoskim

 • 29.05.2017 15:14

  Kruk kupi portfel wierzytelności w Rumunii o wartości nominalnej 1,15 mld zł

 • 29.05.2017 15:05

  KRUK SA (30/2017) Zawarcie umowy cesji wierzytelności z bankiem BRD Groupe Societe Generale S.A. na rynku rumuńskim

 • 26.05.2017 16:19

  KRUK SA (29/2017) Prywatna emisja niezabezpieczonych obligacji

 • 18.05.2017 17:12

  KRUK SA (28/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 15.05.2017 17:10

  KRUK SA (27/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 15.05.2017 16:23

  Kruk wypłaci 2 zł dywidendy na akcję

 • 15.05.2017 16:17

  KRUK SA (26/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. w dniu 15 maja 2017 roku.

 • 15.05.2017 16:16

  KRUK SA (25/2017) Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2016

 • 15.05.2017 16:15

  KRUK SA (24/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 15 maja 2017 r.

 • 15.05.2017 11:59

  JP Morgan podwyższył cenę docelową akcji Kruka do 347 zł

 • 15.05.2017 08:55

  DM mBanku zmienił rekomendacje sześciu spółek

 • 11.05.2017 17:39

  Kruk wygrał przetarg na zakup portfela wierzytelności w Rumunii

 • 11.05.2017 17:33

  KRUK SA (23/2017) Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku rumuńskim

 • 11.05.2017 10:19

  DM BDM podniósł cenę docelową akcji Kruka do 320,1 zł

 • 11.05.2017 09:26

  Kruk uplasował obligacje o wartości 20 mln euro

 • 10.05.2017 16:34

  KRUK SA (22/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 10.05.2017 16:33

  KRUK SA (21/2017) Przydział niezabezpieczonych obligacji na okaziciela KRUK S.A.

 • 09.05.2017 17:03

  KRUK SA (20/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 28.04.2017 19:49

  GPW: 10 maja 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu obligacji na okaziciela serii P4 i R1 (KRU0517) wyemitowanych przez spółkę KRUK SA.

 • 28.04.2017 12:07

  Kruk chce wypłacać dywidendę, szuka możliwości przejęć w Niemczech

 • 28.04.2017 11:26

  Kruk podtrzymuje, że w całym '17 inwestycje w nowe portfele wyniosą ponad 1 mld zł

 • 27.04.2017 19:36

  Wyniki Kruka w I kw. 2017 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.04.2017 19:30

  KRUK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 27.04.2017 15:41

  KRUK SA (19/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 18.04.2017 16:46

  KRUK SA (18/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

 • 13.04.2017 15:28

  Kruk planuje emisję obligacji w euro w ramach oferty prywatnej

 • 13.04.2017 15:04

  KRUK SA (17/2017) Prywatna emisja niezabezpieczonych obligacji

 • 10.04.2017 12:05

  Kruk w I kw. 2017 r. wydał na portfele wierzytelności 214 mln zł

 • 10.04.2017 11:56

  KRUK SA (16/2017) Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

 • 29.03.2017 15:25

  KRUK SA (15/2017) Pozytywna ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy

 • 28.03.2017 12:18

  Kruk chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 37,5 mln zł, czyli 2 zł na akcję (opis)

 • 28.03.2017 11:49

  Kruk chce wpłacić 2 zł dywidendy na akcję

 • 28.03.2017 11:40

  KRUK SA (14/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 28.03.2017 07:47

  JP Morgan rekomenduje "przeważaj" Kruka

 • 23.03.2017 17:50

  KRUK SA (13/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 20.03.2017 16:22

  KRUK SA (12/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 02.03.2017 18:24

  Po sesji 17 marca Kruk zastąpi Bogdankę w indeksie WIG 30

 • 02.03.2017 10:36

  Haitong podwyższa rekomendację dla Kruka do "neutralnie" (opis)

 • 02.03.2017 09:30

  Haitong podwyższa rekomendację dla Kruka do "neutralnie"

 • 28.02.2017 12:01

  Kruk przed decyzją o podziale zysku za '16, jest zainteresowany akwizycjami

 • 28.02.2017 11:20

  Kruk spodziewa się, że inwestycje w nowe portfele w 2017 roku wyniosą ponad 1 mld zł

 • 28.02.2017 08:23

  Kruk planuje wzrost EPS o min. 15 proc. rocznie, ROE na poziomie przynajmniej 20 proc.

 • 27.02.2017 20:23

  Wyniki Kruka w IV kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 27.02.2017 20:11

  KRUK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 27.02.2017 20:07

  KRUK SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 24.02.2017 10:48

  KRUK SA (11/2017) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii G

 • 23.02.2017 16:45

  KRUK SA (10/2017) Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii G Spółki

 • 23.02.2017 13:49

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii G spółki KRUK S.A.

 • 23.02.2017 13:47

  GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania praw do akcji serii G spółki KRUK S.A.

 • 20.02.2017 14:44

  JSW zastąpi Eneę w WIG20 - Trigon DM (opinia)

 • 17.02.2017 14:25

  KRUK SA (9/2017) Uchwała KDPW w sprawie rejestracji akcji serii G Spółki

 • 17.02.2017 08:45

  Wood & Company podniósł rekomendację dla Kruka z "trzymaj" do "kupuj"

 • 16.02.2017 18:02

  GPW: Komunikat - KRUK

 • 13.02.2017 06:15

  Zysk Kruka w ’17 może wzrosnąć kilkanaście proc., inwestycje w portfele ok. 1 mld zł (wywiad)

 • 08.02.2017 18:47

  GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii AA4 oraz AA5 spółki KRUK S.A.

 • 07.02.2017 16:30

  KRUK SA (8/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego KRUK S.A.

 • 07.02.2017 08:40

  DM PKO BP obniżył rekomendację Kruka do "trzymaj"

 • 27.01.2017 19:14

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji KRUK SA

 • 17.01.2017 12:34

  KRUK SA (7/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017

 • 16.01.2017 17:26

  KRUK SA (6/2017) Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku włoskim

 • 10.01.2017 15:21

  Kruk w IV kw. 2016 r. wydał na portfele wierzytelności 347,3 mln zł

 • 10.01.2017 15:01

  KRUK SA (5/2017) Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

 • 05.01.2017 18:23

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji KRUK SA

 • 05.01.2017 17:43

  KRUK SA (4/2017) Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego obligacji serii AF1

 • 05.01.2017 14:24

  KRUK SA (3/2017) Ustalenie przez Radę Nadzorczą KRUK S.A. tekstu jednolitego Statutu Spółki

 • 05.01.2017 14:23

  KRUK SA (2/2017) Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji nowej emisji serii G

 • 03.01.2017 13:56

  KRUK SA (1/2017) Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego obligacji serii AF1

 • 30.12.2016 17:47

  GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji KRUK SA

 • 29.12.2016 16:21

  KRUK SA (130/2016) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych KRUK S.A.

 • 28.12.2016 14:32

  KRUK SA (129/2016) Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego praw do akcji serii G Spółki

 • 28.12.2016 13:37

  GPW: wprowadzenie do obrotu praw do akcji KRUK SA

 • 27.12.2016 16:23

  KRUK SA (128/2016) Uchwała KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji serii G Spółki

 • 22.12.2016 18:35

  Kruk ma umowy objęcia wszystkich akcji s. G w ramach oferty prywatnej

 • 22.12.2016 17:27

  KRUK SA (127/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 22.12.2016 17:26

  KRUK SA (126/2016) Zawarcie umów objęcia akcji serii G

 • 22.12.2016 17:12

  KRUK SA (125/2016) Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku włoskim

 • 21.12.2016 06:53

  Kruk zawarł z umowę kupna hiszpańskiej firmy Espand Soluciones de Gestion

 • 20.12.2016 22:48

  KRUK SA (124/2016) Zawarcie umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce Espand Soluciones de Gestion S.L.

 • 19.12.2016 18:29

  Kruk kupi spółkę zarządzającą wierzytelnościami w Hiszpanii

 • 19.12.2016 18:15

  KRUK SA (123/2016) Przyjęcie oferty nabycia udziałów w spółce działającej na rynku hiszpańskim

 • 19.12.2016 12:48

  KRUK SA (122/2016) Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AF1

 • 16.12.2016 16:40

  Kruk ustalił na 215 zł cenę za akcję serii G - pozyska 215 mln zł (opis)

 • 16.12.2016 16:33

  Kruk ustalił na 215 zł cenę za akcję serii G w ofercie prywatnej

 • 16.12.2016 16:24

  KRUK SA (121/2016) Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej i liczby akcji nowej emisji serii G

 • 15.12.2016 17:39

  Kruk rozpoczyna ofertę do 1 mln akcji serii G

 • 15.12.2016 17:24

  KRUK SA (120/2016) Subskrypcja i oferta akcji serii G oraz zawarcie przez Spółkę umów z doradcami w procesie plasowania akcji nowej emisji serii G Spółki w ramach oferty prywatnej

 • 15.12.2016 10:15

  KRUK SA (119/2016) Rejestracja obligacji KRUK S.A. serii AF1 w KDPW

 • 09.12.2016 11:22

  KRUK SA (118/2016) Raport bieżący nr 118/2016: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.12.2016 12:59

  KRUK SA (117/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 06.12.2016 09:02

  Kruk przydzielił 40 mln zł obligacji, redukcja wyniosła 68 proc.

 • 05.12.2016 17:40

  KRUK SA (116/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 05.12.2016 17:39

  KRUK SA (115/2016) Przydział obligacji emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji Publicznych

 • 02.12.2016 15:01

  Kruk chce wyjść z kolejną emisją obligacji w '17

 • 02.12.2016 12:55

  Kruk uplasował obligacje o wartości przekraczającej 40 mln zł

 • 01.12.2016 16:54

  GPW: animator rynku dla obligacji KRUK SA

 • 30.11.2016 18:19

  GPW: MBANK S.A. animatorem rynku dla obligacji spółki KRUK S.A.

 • 30.11.2016 14:58

  KRUK SA (114/2016) Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku hiszpańskim z podmiotem z Grupy Carrefour

 • 29.11.2016 18:23

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki KRUK S.A

 • 29.11.2016 14:34

  Walne Kruka uchwaliło emisję akcji s. G z wyłączeniem prawa poboru

 • 29.11.2016 14:06

  KRUK SA (113/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 29 listopada 2016r.

 • 29.11.2016 14:06

  KRUK SA (112/2016) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A. w dniu 29 listopada 2016 roku.

 • 28.11.2016 16:42

  Kruk zaoferuje do 400 tys. obligacji łącznie za 40 mln zł

 • 28.11.2016 16:11

  KRUK SA (111/2016) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach IV Programu Emisji Obligacji Publicznych

 • 25.11.2016 16:15

  KRUK SA (110/2016) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 listopada 2016 roku

 • 22.11.2016 15:47

  Kruk wygrał przetarg na rynku hiszpańskim na zakup portfela detalicznych wierzytelności

 • 22.11.2016 15:41

  KRUK SA (109/2016) Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim

 • 18.11.2016 17:05

  KRUK SA (108/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 17.11.2016 19:08

  GPW: ostatnia sesja notowań dla obligacji KRUK SA

 • 10.11.2016 15:56

  KRUK SA (107/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.11.2016 16:14

  KRUK SA (106/2016) Zawarcie umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce Credit Base International S.r.l.

 • 04.11.2016 16:29

  KRUK SA (105/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 03.11.2016 15:34

  KRUK SA (104/2016) Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego KRUK S.A. wynikająca z realizacji prawa do objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego

 • 02.11.2016 13:01

  Kruk chce podnieść kapitał, bo planuje akwizycje i duże inwestycje w portfele w Europie (opis)

 • 02.11.2016 10:08

  Kruk planuje akwizycje kilku małych lub średnich firm windykacyjnych w ciągu roku

 • 01.11.2016 20:04

  Wyniki Kruka w III kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 01.11.2016 19:48

  KRUK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 31.10.2016 17:13

  KRUK SA (103/2016) Proponowana zmiana Statutu KRUK S.A.

 • 31.10.2016 17:13

  KRUK SA (102/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

 • 28.10.2016 19:34

  Kruk zamierza kupić firmę zarządzającą wierzytelnościami we Włoszech

 • 28.10.2016 18:19

  KRUK SA (101/2016) Przyjęcie oferty nabycia udziałów w spółce działającej na rynku włoskim

 • 27.10.2016 15:55

  KRUK SA (100/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 20.10.2016 18:16

  GPW: animator emitent dla akcji KRUK SA

 • 19.10.2016 19:13

  GPW: Komunikat - KRUK

 • 19.10.2016 13:21

  KRUK SA (99/2016) Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku włoskim z podmiotami z Grupy Unicredit

 • 18.10.2016 17:28

  GPW: Komunikat - KRUK

 • 18.10.2016 17:28

  KRUK SA (98/2016) Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego obligacji serii AB4

 • 18.10.2016 17:26

  KRUK SA (97/2016) Przydział niezabezpieczonych obligacji na okaziciela KRUK S.A.

 • 18.10.2016 17:25

  GPW: Komunikat - KRUK

 • 18.10.2016 14:32

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji KRUK SA

 • 17.10.2016 13:46

  KRUK SA (96/2016) Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego obligacji serii AB4

 • 14.10.2016 17:49

  GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji spółki KRUK S.A.

 • 14.10.2016 17:01

  KRUK SA (95/2016) Uchwały Zarządu KRUK S.A. w przedmiocie emisji niezabezpieczonych obligacji

 • 13.10.2016 15:19

  KRUK SA (94/2016) Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AB4 oraz podsumowanie kosztów III Programu Emisji Obligacji Publicznych

 • 11.10.2016 15:33

  Kruk nie wyklucza, że wyjdzie na rynek z obligacjami jeszcze w '16

 • 10.10.2016 18:37

  Kruk w III kw. wydał na portfele wierzytelności 205 mln zł

 • 10.10.2016 18:09

  KRUK SA (93/2016) Informacja o nakładach oraz wpłatach dotyczących portfeli wierzytelności

 • 06.10.2016 16:12

  KRUK SA (92/2016) Rejestracja obligacji KRUK S.A. serii AB4 w KDPW

 • 04.10.2016 18:10

  GPW: Komunikat

 • 30.09.2016 18:18

  GPW: Komunikat - BANK ZACHODNI WBK SA, CCC SA, CIECH SA, CYFROWY POLSAT SA, ENEA SA, EUROCASH SA, GRUPA AZOTY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, KRUK SA, ALIOR BANK SA

 • 30.09.2016 17:09

  KRUK SA (91/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.09.2016 16:05

  KRUK SA (90/2016) Przydział obligacji emitowanych w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych

 • 28.09.2016 11:21

  Kruk wygrał przetarg we Włoszech na zakup wierzytelności o wartości 930 mln euro

 • 28.09.2016 11:04

  KRUK SA (89/2016) Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności na rynku włoskim

 • 22.09.2016 19:24

  GPW: animator rynku dla akcji KRUK SA

 • 19.09.2016 16:55

  Kruk chce mieć IV program emisji obligacji o łącznej wartości do 500 mln zł

 • 19.09.2016 16:41

  KRUK SA (88/2016) Ustalenie Czwartego Programu Emisji Obligacji Publicznych

 • 19.09.2016 16:40

  KRUK SA (87/2016) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych

 • 16.09.2016 19:42

  GPW: Komunikat - ALUMETAL SA, STALPRODUKT SA, CIECH SA, GRUPA AZOTY SA, ING BANK ŚLĄSKI SA, KRUK SA, MBANK SA

 • 16.09.2016 19:36

  GPW: Komunikat - ALIOR BANK SA, KRUK SA, MBANK SA, POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

 • 29.08.2016 12:42

  Kruk może do końca '16 wydać na zakup portfeli wierzytelności jeszcze 200-500 mln zł

 • 29.08.2016 09:45

  Kruk spada prawie 7 proc. po słabszych wynikach

 • 28.08.2016 22:05

  Wyniki Kruka w II kw. 2016 roku vs. konsensus PAP (tabela)

 • 28.08.2016 19:49

  KRUK SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 25.08.2016 18:39

  GPW: wprowadzenie do obrotu kontraktów terminowych na akcje