Krynicki Recykling SA

skrót: KRC

Brak kursu dla wybranej firmy

Działalność grupy polega na pozyskiwaniu, uzdatnianiu i sortowaniu na poszczególne kolory stłuczki szkła opakowaniowego będącej istotnym surowcem dla największych polskich i zagranicznych hut szkła. W Polsce posiada zakłady w Wyszkowie (woj. mazowieckie), Pełkiniach (woj. podkarpackie), Gułtowych (woj. wielkopolskie) oraz w Lublińcu (woj. śląskie). Uruchomiła także pierwszą w Estonii linię do uzdatniania szkła opakowaniowego.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Dawei Ltd.4 826 01327,79%4 826 01327,79%
Santander Inwestycje sp. z o.o.3 332 64819,19%3 332 64819,19%
Value FIZ Subfundusz 11 288 2207,42%1 288 2207,42%
Nadolski Piotr1 235 1407,11%1 235 1407,11%
Generali Investments TFI SAportfele1 206 4046,95%1 206 4046,95%

Kategoria • 12.01.2021 19:19

  Generali Investments TFI ma mniej niż 5 proc. na walnym spółki Krynicki Recykling

 • 12.01.2021 19:10

  KRYNICKI RECYKLING SA (6/2021) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce KRYNICKI RECYKLING S.A.

 • 11.01.2021 13:59

  KRYNICKI RECYKLING SA (5/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

 • 07.01.2021 12:01

  KRYNICKI RECYKLING SA (4/2021) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zgody za wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020

 • 05.01.2021 15:14

  Krynicki Recykling chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,15 zł na akcję (aktl.)

 • 05.01.2021 14:51

  KRYNICKI RECYKLING SA (3/2021) Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020

 • 05.01.2021 14:09

  Krynicki Recykling utworzył kapitał rezerwowy w kwocie 2,6 mln zł w celu wypłaty dywidendy

 • 05.01.2021 13:56

  KRYNICKI RECYKLING SA (2/2021) Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 5 stycznia 2021 roku

 • 05.01.2021 13:51

  KRYNICKI RECYKLING SA (1/2021) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 stycznia 2021 roku

 • 15.12.2020 20:07

  KRYNICKI RECYKLING SA (24/2020) Podpisanie aneksu nr 6 do znaczącej umowy handlowej

 • 11.12.2020 14:40

  Noble Securities podnosi wycenę akcji Krynicki Recykling do 15,2 zł

 • 09.12.2020 09:24

  KRYNICKI RECYKLING SA (23/2020) zmiany w Komitecie Audytu

 • 30.11.2020 18:39

  Krynicki Recykling chce utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 2,6 mln zł w celu wypłaty dywidendy

 • 30.11.2020 18:11

  KRYNICKI RECYKLING SA (22/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

 • 30.11.2020 11:37

  KRYNICKI RECYKLING SA (21/2020) Zawarcie umowy o pożyczkę korporacyjną

 • 30.11.2020 11:30

  KRYNICKI RECYKLING SA (20/2020) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 24.11.2020 14:15

  Krynicki Recykling ocenia, że stabilizacja popytu kolorystycznego na szkło będzie możliwa od poł. '21 (wywiad)

 • 23.11.2020 13:42

  KRYNICKI RECYKLING SA (19/2020) Podpisanie umowy na dostawy szkła

 • 19.11.2020 08:58

  Krynicki Recykling nie wyklucza wprowadzenia polityki dywidendowej i regularnego dzielenia się zyskiem

 • 19.11.2020 04:32

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS

 • 09.11.2020 16:02

  KRYNICKI RECYKLING SA (18/2020) Podpisanie zamówienia na dostawy szkła

 • 21.10.2020 13:43

  KRYNICKI RECYKLING SA (17/2020) Apelacje wniesione od Wyroku Sądu Okręgowego w Wilnie

 • 05.10.2020 14:42

  KRYNICKI RECYKLING SA (16/2020) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 22.09.2020 10:02

  KRYNICKI RECYKLING SA (16/2020) Podpisanie aneksu do umowy o pełnienie funkcji animatora

 • 16.09.2020 13:47

  Celem KREC na najbliższe kwartały dostosowanie produkcji do zamówień pod względem kolorystyki

 • 16.09.2020 04:25

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy półroczny za 2020 PS

 • 02.09.2020 16:08

  KRYNICKI RECYKLING SA (15/2020) przewidywana zmiana EBITDA

 • 31.08.2020 19:10

  Noble Securities wycenia akcję Krynicki Recykling na 11,8 zł

 • 13.08.2020 12:49

  KRYNICKI RECYKLING SA (14/2020) Nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Wilnie w sprawie z powództwa BUAB "Lithuanian glass recycling"

 • 13.08.2020 11:08

  KRYNICKI RECYKLING SA (13/2020) Zawarcie umów kredytowych

 • 24.06.2020 16:06

  KRYNICKI RECYKLING SA (9/2020) Zgłoszenie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019

 • 24.06.2020 12:04

  KRYNICKI RECYKLING SA (8/2020) Wybór biegłego rewidenta

 • 19.06.2020 07:41

  KRYNICKI RECYKLING SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

 • 15.06.2020 13:46

  KRYNICKI RECYKLING SA (6/2020) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2020 roku

 • 03.06.2020 12:27

  KRYNICKI RECYKLING SA (5/2020) ograniczenie żądania pozwu w sprawie prowadzonej przez Sad Okręgowy w Wilnie

 • 25.05.2020 13:50

  KRYNICKI RECYKLING SA (4/2020) Zawarcie umów kredytowych

 • 12.05.2020 09:18

  Możliwa zmiana preferencji popytowych i problemy ze zbytem kolorowej stłuczki - Krynicki Recykling

 • 12.05.2020 06:28

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

 • 21.04.2020 14:40

  KREC obserwuje większe zapotrzebowanie na szkło bezbarwne; w planach uruchomienie drugiej zmiany w Czarnkowie

 • 21.04.2020 06:29

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 21.04.2020 06:13

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 26.03.2020 10:24

  KRYNICKI RECYKLING SA (3/2020) Podpisanie aneksu nr 11 do umowy o pełnienie funkcji animatora

 • 13.02.2020 08:54

  KRYNICKI RECYKLING SA (2/2020) Podpisanie aneksu nr 3 do znaczącej umowy handlowej

 • 20.01.2020 07:33

  KRYNICKI RECYKLING SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 24.12.2019 07:22

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 24.12.2019 07:12

  KRYNICKI RECYKLING SA (25/2019) Uzupełnienie raportu okresowego za IIIQ2019

 • 21.11.2019 06:30

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 15.11.2019 13:20

  KRYNICKI RECYKLING SA (24/2019) ograniczenie żądania pozwu w sprawie prowadzonej przez Sad Okręgowy w Wilnie

 • 24.09.2019 10:50

  KRYNICKI RECYKLING SA (23/2019) Podpisanie aneksu nr 10 do umowy o pełnienie funkcji animatora

 • 24.09.2019 06:19

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 09.09.2019 13:56

  KRYNICKI RECYKLING SA (22/2019) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 roku

 • 04.09.2019 13:26

  KRYNICKI RECYKLING SA (21/2019) Uzyskanie przez Emitenta prawomocnej i ostatecznej decyzji dot. Zakładu Uzdatniania Stłuczki w Czarnkowie.

 • 22.05.2019 17:20

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

 • 22.05.2019 17:06

  KRYNICKI RECYKLING SA (18/2019) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 r

 • 22.05.2019 06:38

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QS

 • 20.05.2019 11:36

  KRYNICKI RECYKLING SA (17/2019) przewidywana zmiana EBITDA

 • 20.05.2019 08:38

  KRYNICKI RECYKLING SA (16/2019) Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 17 maja 2019 roku

 • 17.05.2019 15:11

  KRYNICKI RECYKLING SA (15/2019) Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 17.05.2019 15:00

  KRYNICKI RECYKLING SA (14/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 maja 2019 roku

 • 16.04.2019 10:02

  KRYNICKI RECYKLING SA (11/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

 • 16.04.2019 07:07

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 16.04.2019 06:56

  KRYNICKI RECYKLING SA (10/2019) Uzupełnienie raportu okresowego rocznego za 2018 r.

 • 16.04.2019 06:33

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 16.04.2019 06:20

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 22.03.2019 15:11

  KRYNICKI RECYKLING SA (7/2019) Podpisanie aneksu nr 9 do umowy o pełnienie funkcji animatora

 • 13.03.2019 14:48

  KRYNICKI RECYKLING SA (6/2019) Prawomocne uchylenie postanowienia dotyczącego zabezpieczenia na majątku Emitenta w związku z wniesionym przeciwko Emitentowi pozwem o naprawienie szkody - opóźniona informacja poufna

 • 31.01.2019 12:24

  KRYNICKI RECYKLING SA (5/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 31.01.2019 12:21

  KRYNICKI RECYKLING SA (4/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 31.01.2019 12:17

  KRYNICKI RECYKLING SA (3/2019) Zawarcie umowy kredytowej

 • 16.01.2019 13:10

  KRYNICKI RECYKLING SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 14.01.2019 13:39

  Krynicki Recykling przedłużył umowę z Ardagh Glass, szacunkowa wartość aneksu 19,1 mln zł

 • 14.01.2019 13:14

  KRYNICKI RECYKLING SA (1/2019) Podpisanie aneksu nr 2 do znaczącej umowy handlowej

 • 27.11.2018 07:37

  KRYNICKI RECYKLING SA (18/2018) Zawarcie znaczącej umowy handlowej

 • 22.11.2018 06:29

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 26.09.2018 06:30

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS

 • 24.09.2018 13:46

  KRYNICKI RECYKLING SA (17/2018) Podpisanie aneksu nr 8 do umowy o pełnienie funkcji animatora

 • 10.08.2018 10:20

  KRYNICKI RECYKLING SA (16/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 08.08.2018 14:02

  KRYNICKI RECYKLING SA (15/2018) Zawarcie umowy kredytowej

 • 08.08.2018 13:56

  KRYNICKI RECYKLING SA (14/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 07.06.2018 11:30

  KRYNICKI RECYKLING SA (13/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 22.05.2018 17:29

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 10.05.2018 14:14

  KRYNICKI RECYKLING SA (12/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 10 maja 2018 roku

 • 10.05.2018 13:56

  KRYNICKI RECYKLING SA (11/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 maja 2018 roku

 • 10.05.2018 09:00

  KRYNICKI RECYKLING SA (10/2018) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2018 roku

 • 10.05.2018 08:50

  KRYNICKI RECYKLING SA (9/2018) przewidywana zmiana EBITDA oraz przychodów ze sprzedaży

 • 26.04.2018 18:47

  Krynicki Recykling zamierza rozwijać się organicznie, choć nie wyklucza akwizycji

 • 26.04.2018 17:56

  KRYNICKI RECYKLING SA (8/2018) Otrzymanie przez Emitenta raportu z wykonania umowy o przegląd opcji strategicznych, zawartej z mCorporate Finance Spółka Akcyjna

 • 10.04.2018 14:02

  KREC planuje 16 mln zł inwestycji w '18, na przełomie roku uruchomi zakład w Czarnkowie (opis)

 • 10.04.2018 12:52

  KREC planuje 16 mln zł inwestycji w '18, na przełomie roku uruchomi zakład w Czarnkowie

 • 09.04.2018 15:25

  KRYNICKI RECYKLING SA (7/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

 • 09.04.2018 06:43

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 09.04.2018 06:14

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 28.02.2018 15:00

  KRYNICKI RECYKLING SA (6/2018) Podpisanie aneksu nr 7 do umowy o pełnienie funkcji animatora

 • 20.02.2018 16:02

  Value FIZ Subfundusz 1 ma 7,41 proc. głosów na walnym Krynicki Recykling

 • 20.02.2018 15:51

  KRYNICKI RECYKLING SA (5/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce KRYNICKI RECYKLING S.A.

 • 08.02.2018 11:58

  KRYNICKI RECYKLING SA (4/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 19.01.2018 13:46

  KRYNICKI RECYKLING SA (3/2018) zakończenie procesu likwidacji jednostki zależnej UAB KGR

 • 12.01.2018 14:32

  KRYNICKI RECYKLING SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 10.01.2018 09:52

  KRYNICKI RECYKLING SA (1/2018) Podpisanie aneksu nr 1 do znaczącej umowy handlowej

 • 24.11.2017 07:12

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 16.10.2017 15:22

  KRYNICKI RECYKLING SA (19/2017) formalne rozpoczęcie procesu likwidacji jednostki zależnej UAB KGR

 • 27.09.2017 12:36

  KRYNICKI RECYKLING SA (18/2017) podjęcie decyzji o likwidacji jednostki zależnej UAB KGR

 • 27.09.2017 10:12

  KRYNICKI RECYKLING SA (17/2017) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

 • 11.09.2017 11:09

  KRYNICKI RECYKLING SA (16/2017) Podpisanie aneksu nr 6 do umowy o pełnienie funkcji animatora

 • 06.09.2017 16:46

  KRYNICKI RECYKLING SA (15/2017) powołanie Komitetu Audytu

 • 30.08.2017 12:44

  KRYNICKI RECYKLING SA (14/2017) przewidywana zmiana EBITDA

 • 20.06.2017 13:14

  KRYNICKI RECYKLING SA (13/2017) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce KRYNICKI RECYKLING S.A.

 • 29.05.2017 15:05

  Krynicki Recykling chce utrzymywać marżę EBITDA na poziomie z I kw. '17 (wywiad)

 • 29.05.2017 14:24

  KRYNICKI RECYKLING SA (12/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 29.05.2017 10:33

  Krynicki Recykling chce przeznaczyć ponad 30 mln zł na CAPEX w '17

 • 29.05.2017 06:16

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 24.05.2017 13:05

  KRYNICKI RECYKLING SA (11/2017) przewidywana zmiana EBITDA

 • 05.05.2017 15:51

  KRYNICKI RECYKLING SA (10/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 5 maja 2017 roku

 • 05.05.2017 14:53

  KRYNICKI RECYKLING SA (9/2017) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

 • 05.05.2017 14:49

  KRYNICKI RECYKLING SA (8/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 maja 2017 roku

 • 12.04.2017 11:27

  KRYNICKI RECYKLING SA (7/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 maja 2017 r.

 • 04.04.2017 12:24

  KRYNICKI RECYKLING SA (6/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

 • 04.04.2017 06:30

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 04.04.2017 06:07

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 22.03.2017 19:22

  KRYNICKI RECYKLING SA (5/2017) Podpisanie aneksu nr 5 do umowy o pełnienie funkcji animatora

 • 10.02.2017 07:57

  KRYNICKI RECYKLING SA (4/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

 • 27.01.2017 07:53

  Krynicki Recykling ma umowę z Ardagh Glass o wartości ok. 16 mln zł netto

 • 27.01.2017 07:30

  KRYNICKI RECYKLING SA (3/2017) Zawarcie znaczącej umowy handlowej

 • 18.01.2017 13:15

  KRYNICKI RECYKLING SA (2/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 12.01.2017 07:11

  KRYNICKI RECYKLING SA (1/2017) Korekta poziomu rezerw

 • 02.01.2017 10:48

  GPW: TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. animatorem dla akcji spółki KRYNICKI RECYKLING S.A.

 • 22.12.2016 15:21

  KRYNICKI RECYKLING SA (42/2016) Podpisanie aneksu nr 4 do umowy o pełnienie funkcji animatora

 • 01.12.2016 08:35

  KRYNICKI RECYKLING SA (41/2016) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 21.11.2016 12:17

  KRYNICKI RECYKLING SA (40/2016) Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

 • 14.11.2016 06:26

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 09.09.2016 13:37

  KRYNICKI RECYKLING SA (39/2016) Całkowite koszty emisji akcji serii J (I transza)

 • 01.09.2016 10:27

  KRYNICKI RECYKLING SA (38/2016) Zawarcie Aneksu do umowy kredytowej

 • 31.08.2016 05:57

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS

 • 30.08.2016 08:30

  KRYNICKI RECYKLING SA (37/2016) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Krynicki Recykling S.A.

 • 29.08.2016 18:17

  GPW: dopuszczenie do obrotu akcji KRYNICKI RECYKLING SA

 • 25.08.2016 10:56

  KRYNICKI RECYKLING SA (36/2016) Rozstrzygnięcie przetargu na zakup nieruchomości gruntowej

 • 25.08.2016 10:44

  KRYNICKI RECYKLING SA (35/2016) Zawarcie umów kredytowych - opóźniona informacja poufna

 • 22.08.2016 10:41

  KRYNICKI RECYKLING SA (34/2016) Uchwała Zarządu KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii J

 • 08.08.2016 14:46

  KRYNICKI RECYKLING SA (33/2016) Podpisanie aneksu nr 3 do umowy o pełnienie funkcji animatora

 • 01.07.2016 18:01

  KRYNICKI RECYKLING SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce KRYNICKI RECYKLING S.A. na skutek pośredniego nabycia akcji

 • 01.07.2016 17:56

  KRYNICKI RECYKLING SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce KRYNICKI RECYKLING S.A. na skutek pośredniego nabycia akcji

 • 01.07.2016 17:53

  KRYNICKI RECYKLING SA Informacja o transakcjach na papierach wartościowych

 • 01.07.2016 17:48

  KRYNICKI RECYKLING SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce KRYNICKI RECYKLING S.A.

 • 01.07.2016 17:44

  KRYNICKI RECYKLING SA Informacja o transakcjach na papierach wartościowych

 • 01.07.2016 17:35

  KRYNICKI RECYKLING SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce KRYNICKI RECYKLING S.A.

 • 01.07.2016 17:29

  KRYNICKI RECYKLING SA Informacja o transakcjach na papierach wartościowych

 • 01.07.2016 08:56

  KRYNICKI RECYKLING SA Przyznanie dofinansowania projektu

 • 20.06.2016 14:37

  KRYNICKI RECYKLING SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Krynicki Recykling S.A. w drodze emisji akcji serii J.

 • 16.06.2016 14:25

  KRYNICKI RECYKLING SA Podpisanie aneksu nr 2 do umowy o pełnienie funkcji animatora

 • 14.06.2016 14:14

  KRYNICKI RECYKLING SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 14 czerwca 2016 roku

 • 14.06.2016 13:51

  KRYNICKI RECYKLING SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2016 roku

 • 16.05.2016 13:17

  KRYNICKI RECYKLING SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

 • 13.05.2016 08:31

  Wyniki Krynickiego za I kw. bez wpływu na dynamikę wzrostu w całym '16

 • 13.05.2016 05:41

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 11.05.2016 09:23

  KRYNICKI RECYKLING SA Wybór biegłego rewidenta

 • 06.05.2016 15:32

  KRYNICKI RECYKLING SA Informacja Krynicki Recykling S.A. dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii J (I transza)

 • 27.04.2016 15:35

  KRYNICKI RECYKLING SA Nabycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zarządzającą

 • 27.04.2016 15:34

  KRYNICKI RECYKLING SA Nabycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zarządzającą

 • 26.04.2016 11:01

  KRYNICKI RECYKLING SA Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego i wydanie akcji serii J w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B (I transza).

 • 22.04.2016 13:31

  KRYNICKI RECYKLING SA Rejestracja zmian Statutu Spółki

 • 19.04.2016 13:50

  KRYNICKI RECYKLING SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 18 kwietnia 2016 roku

 • 19.04.2016 12:00

  KRYNICKI RECYKLING SA Wypłata dywidendy przez Spółkę

 • 19.04.2016 11:53

  KRYNICKI RECYKLING SA Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

 • 18.04.2016 16:22

  Krynicki Recykling wypłaci 0,30 zł dywidendy na akcję

 • 18.04.2016 16:00

  KRYNICKI RECYKLING SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 kwietnia 2016 roku

 • 01.04.2016 20:10

  KRYNICKI RECYKLING SA Powołanie Zarządu Krynicki Recykling S.A. na nową kadencję

 • 30.03.2016 10:09

  KRYNICKI RECYKLING SA Podpisanie aneksu do umowy o pełnienie funkcji animatora

 • 21.03.2016 15:30

  KRYNICKI RECYKLING SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

 • 18.03.2016 12:41

  Dywidenda Krynickiego może w '17; w tym roku szczegóły strategii (wywiad)

 • 18.03.2016 06:30

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 06:28

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 09.02.2016 14:05

  KRYNICKI RECYKLING SA Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej

 • 28.01.2016 12:30

  KRYNICKI RECYKLING SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 25 stycznia 2016 roku

 • 25.01.2016 17:20

  KRYNICKI RECYKLING SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 stycznia 2016 roku

 • 15.01.2016 14:08

  KRYNICKI RECYKLING SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 14.01.2016 08:03

  KRYNICKI RECYKLING SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy handlowej

 • 13.01.2016 08:47

  KRYNICKI RECYKLING SA Zawarcie znaczącej umowy handlowej

 • 29.12.2015 09:51

  KRYNICKI RECYKLING SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

 • 23.12.2015 13:29

  KRYNICKI RECYKLING SA Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynicki Recykling S.A.

 • 22.12.2015 08:08

  KRYNICKI RECYKLING SA Zawarcie aneksu do istotnej umowy handlowej

 • 11.12.2015 20:59

  KRYNICKI RECYKLING SA Podpisanie umowy o pełnienie funkcji animatora

 • 11.12.2015 17:35

  GPW: zawarcie umowy z animatorem rynku

 • 30.11.2015 12:58

  KRYNICKI RECYKLING SA Całkowite koszty emisji akcji serii G (z realizacji I - III transzy programu motywacyjnego)

 • 26.11.2015 10:01

  KRYNICKI RECYKLING SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 26.11.2015 10:00

  KRYNICKI RECYKLING SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 13.11.2015 07:09

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QS

 • 28.10.2015 14:36

  KRYNICKI RECYKLING SA Podpisanie aneksów do umów istotnych

 • 15.10.2015 14:35

  KRYNICKI RECYKLING SA Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Krynicki Recykling S.A.

 • 15.10.2015 13:15

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki KRYNICKI RECYKLING SA

 • 01.10.2015 19:53

  KRYNICKI RECYKLING SA Uchwała Zarządu KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii G

 • 24.09.2015 15:09

  KRYNICKI RECYKLING SA Zbycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę nadzorującą

 • 24.09.2015 10:27

  KRYNICKI RECYKLING SA Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Krynicki Recykling S.A.

 • 24.09.2015 10:17

  KRYNICKI RECYKLING SA Nabycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zobowiązaną

 • 24.09.2015 09:40

  KRYNICKI RECYKLING SA Zbycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zarządzającą

 • 11.09.2015 18:21

  Krynicki Recykling rozważa pozyskanie partnera; planuje rozwój za granicą

 • 11.09.2015 17:13

  KRYNICKI RECYKLING SA Otrzymanie przez Emitenta wstępnego raportu z wykonania umowy o przegląd opcji strategicznych zawartej z mCorporate Finance Spółka Akcyjna

 • 28.08.2015 13:30

  KRYNICKI RECYKLING SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Krynicki Recykling S.A. w drodze emisji akcji serii G - korekta wpisu w KRS.

 • 28.08.2015 06:14

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy półroczny za 2015 PS

 • 05.08.2015 09:39

  Trigon DM rekomenduje "kupuj" Elemental Holding i Krynicki Recykling

 • 28.07.2015 12:08

  KRYNICKI RECYKLING SA Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Krynicki Recykling S.A.

 • 21.07.2015 09:27

  KRYNICKI RECYKLING SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Krynicki Recykling S.A. w drodze emisji akcji serii G.

 • 29.05.2015 08:29

  KRYNICKI RECYKLING SA Informacja Krynicki Recykling S.A. dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii G (III transza)

 • 18.05.2015 13:13

  KRYNICKI RECYKLING SA Nabycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zarządzającą

 • 18.05.2015 13:08

  KRYNICKI RECYKLING SA Nabycie akcji Krynicki Recykling S.A. przez osobę zarządzającą

 • 15.05.2015 14:54

  KRYNICKI RECYKLING SA Objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego i wydanie akcji serii G w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A (III transza).

 • 15.05.2015 06:22

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 05.05.2015 14:37

  KRYNICKI RECYKLING SA Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej

 • 30.04.2015 11:17

  KRYNICKI RECYKLING SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 29 kwietnia 2015 roku

 • 29.04.2015 15:26

  KRYNICKI RECYKLING SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 kwietnia 2015 roku

 • 08.04.2015 13:42

  KRYNICKI RECYKLING SA Zawarcie znaczącej umowy handlowej

 • 03.04.2015 14:42

  KRYNICKI RECYKLING SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 25.03.2015 13:27

  KRYNICKI RECYKLING SA Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej

 • 20.03.2015 06:20

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 25.02.2015 15:08

  KRYNICKI RECYKLING SA Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej

 • 18.02.2015 16:37

  KRYNICKI RECYKLING SA Wybór biegłego rewidenta

 • 29.01.2015 14:07

  KRYNICKI RECYKLING SA Otrzymanie decyzji na użytkowanie budynku hali produkcyjnej w Zakładzie Uzdatniania Stłuczki Szklanej Krynicki Glass Recycling OÜ w Estonii.

 • 27.01.2015 10:18

  KRYNICKI RECYKLING SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku.

 • 27.01.2015 10:08

  KRYNICKI RECYKLING SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 14.01.2015 15:07

  KRYNICKI RECYKLING SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 30.12.2014 16:30

  KRYNICKI RECYKLING SA otrzymanie decyzji na użytkowanie budynku hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego w Zakładzie Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Lublińcu.

 • 19.12.2014 07:59

  KRYNICKI RECYKLING SA zawarcie aneksu do znaczącej umowy handlowej

 • 11.12.2014 13:32

  KRYNICKI RECYKLING SA zawiadomienie o pośrednim zbyciu akcji Krynicki Recykling SA

 • 11.12.2014 08:27

  KRYNICKI RECYKLING SA zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki

 • 26.11.2014 15:23

  KRYNICKI RECYKLING SA wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej

 • 19.11.2014 13:56

  KRYNICKI RECYKLING SA zawarcie istotnej umowy handlowej

 • 14.11.2014 06:12

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 12.11.2014 12:28

  KRYNICKI RECYKLING SA wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej

 • 06.11.2014 12:21

  KRYNICKI RECYKLING SA całkowite koszty emisji akcji serii G

 • 04.11.2014 12:57

  Krynicki Recykling może zacząć płacić dywidendę począwszy od zysku za '15 (wywiad)

 • 30.09.2014 16:48

  GPW: Komunikat - KRYNICKI RECYKLING S.A.

 • 30.09.2014 16:46

  WSE: Communique - KRYNICKI RECYCLING S.A.

 • 25.09.2014 08:34

  KRYNICKI RECYKLING SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki

 • 24.09.2014 18:00

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki KRYNICKI RECYKLING SA

 • 17.09.2014 10:30

  KRYNICKI RECYKLING SA zawarcie aneksu do umowy istotnej

 • 11.09.2014 10:54

  KRYNICKI RECYKLING SA wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej

 • 12.08.2014 14:42

  KRYNICKI RECYKLING SA - wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora akcji emitenta

 • 01.08.2014 11:55

  KRYNICKI RECYKLING SA Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej

 • 28.07.2014 08:15

  KRYNICKI RECYKLING SA Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii G

 • 18.07.2014 11:01

  KRYNICKI RECYKLING SA wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej

 • 04.07.2014 16:10

  KRYNICKI RECYKLING SA zawarcie umowy znaczącej

 • 03.07.2014 07:49

  KRYNICKI RECYKLING SA zawarcie umów kredytowych

 • 27.06.2014 15:23

  KRYNICKI RECYKLING SA podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

 • 27.06.2014 12:25

  KRYNICKI RECYKLING SA wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej

 • 26.06.2014 15:23

  KRYNICKI RECYKLING SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G

 • 05.06.2014 08:20

  DM Banku BPS w rekomenduje "kupuj" Krynicki Recykling, cena docelowa 8,83 zł

 • 02.06.2014 15:16

  KRYNICKI RECYKLING SA informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii G

 • 26.05.2014 17:52

  KRYNICKI RECYKLING SA wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej

 • 20.05.2014 13:52

  KRYNICKI RECYKLING SA Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

 • 20.05.2014 12:37

  KRYNICKI RECYKLING SA nabycie akcji spółki przez osobę zarządzającą

 • 20.05.2014 12:31

  KRYNICKI RECYKLING SA nabycie akcji spółki przez osobę zarządzającą

 • 19.05.2014 16:00

  KRYNICKI RECYKLING SA objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego

 • 15.05.2014 08:02

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 14.05.2014 14:01

  KRYNICKI RECYKLING SA zakup działki przemysłowej przez spółkę zależną

 • 09.05.2014 10:18

  KRYNICKI RECYKLING SA protokół prostujący do protokołu z obrad ZWZA spółki z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

 • 09.05.2014 08:16

  KRYNICKI RECYKLING SA przyznanie dofinansowania projektu

 • 06.05.2014 09:51

  KRYNICKI RECYKLING SA wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ w dniu 29 kwietnia 2014 roku

 • 30.04.2014 08:24

  KRYNICKI RECYKLING SA uchwały podjęte na ZWZA 29 kwietnia 2014 r.

 • 13.02.2014 08:42

  KRYNICKI RECYKLING SA zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ.

 • 12.02.2014 13:32

  KRYNICKI RECYKLING SA wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej

 • 11.02.2014 19:02

  KRYNICKI RECYKLING SA wybór biegłego rewidenta

 • 10.02.2014 21:34

  KRYNICKI RECYKLING SA zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 29.01.2014 15:04

  Krynicki Recykling w '14 sfinalizuje budowę w Lublińcu, wyklucza emisję akcji

 • 16.01.2014 14:03

  KRYNICKI RECYKLING SA zawarcie umowy kredytowej

 • 16.01.2014 13:59

  KRYNICKI RECYKLING SA zawarcie umowy kredytowej

 • 14.01.2014 09:45

  KRYNICKI RECYKLING SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

 • 02.01.2014 13:36

  KRYNICKI RECYKLING SA zawarcie znaczącej umowy handlowej

 • 17.12.2013 11:52

  KRYNICKI RECYKLING SA zawiązanie spółki zależnej na Litwie

 • 10.12.2013 14:12

  KRYNICKI RECYKLING SA Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej

 • 04.12.2013 12:43

  KRYNICKI RECYKLING SA Zawiązanie spółki zależnej w Estonii

 • 03.12.2013 15:04

  KRYNICKI RECYKLING SA wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej

 • 26.11.2013 14:44

  KRYNICKI RECYKLING SA wpływ środków z tytułu premii technologicznej

 • 14.11.2013 22:39

  KRYNICKI RECYKLING SA zmiana dotychczas posiadanego udziału

 • 14.11.2013 22:38

  KRYNICKI RECYKLING SA zmiana dotychczas posiadanego udziału

 • 24.10.2013 15:30

  KRYNICKI RECYKLING SA podwyższenie kapitału w podmiocie powiązanym

 • 18.10.2013 09:08

  KRYNICKI RECYKLING SA wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej

 • 11.10.2013 11:22

  KRYNICKI RECYKLING SA wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej

 • 27.09.2013 20:40

  KRYNICKI RECYKLING SA sprzedaż udziałów w spółce zależnej

 • 20.09.2013 15:30

  KRYNICKI RECYKLING SA Całkowite koszty emisji akcji serii I

 • 20.09.2013 15:27

  KRYNICKI RECYKLING SA całkowite koszty emisji akcji serii H

 • 05.09.2013 15:18

  KRYNICKI RECYKLING SA podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

 • 30.08.2013 07:27

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy półroczny za 2013 PS

 • 21.08.2013 10:48

  GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki KRYNICKI RECYKLING

 • 21.08.2013 10:28

  KRYNICKI RECYKLING SA - dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz I

 • 19.08.2013 07:46

  KRYNICKI RECYKLING SA wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej

 • 16.08.2013 13:01

  KRYNICKI RECYKLING SA Zawarcie umowy handlowej

 • 07.08.2013 13:00

  KRYNICKI RECYKLING SA uchwały zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz serii I

 • 19.07.2013 11:42

  KRYNICKI RECYKLING SA - wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej

 • 17.07.2013 15:30

  KRYNICKI RECYKLING SA zawarcie umowy znaczącej

 • 12.07.2013 15:58

  KRYNICKI RECYKLING SA Powołanie prokurenta

 • 12.07.2013 14:58

  KRYNICKI RECYKLING SA rezygnacja z prokury

 • 09.07.2013 13:12

  KRYNICKI RECYKLING SA uzupełnienie do raportów bieżących nr 28/2013 i 38/2013

 • 04.07.2013 15:35

  KRYNICKI RECYKLING SA zawarcie znaczącej umowy handlowej

 • 22.06.2013 22:26

  KRYNICKI RECYKLING SA przyznanie dofinansowania projektu

 • 21.06.2013 14:02

  KRYNICKI RECYKLING SA zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 20.06.2013 08:01

  KRYNICKI RECYKLING SA zbycie akcji spółki przez osobę zobowiązaną

 • 19.06.2013 20:59

  KRYNICKI RECYKLING SA zawarcie umów kredytowych

 • 19.06.2013 13:41

  KRYNICKI RECYKLING SA informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii I

 • 17.06.2013 14:27

  KRYNICKI RECYKLING SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji

 • 12.06.2013 22:22

  KRYNICKI RECYKLING SA zbycie akcji przez osobę zobowiązaną

 • 06.06.2013 13:51

  KRYNICKI RECYKLING SA - zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 • 06.06.2013 13:48

  KRYNICKI RECYKLING SA wyniki subskrypcji prywatnej akcji serii I

 • 06.06.2013 08:38

  KRYNICKI RECYKLING SA zawiadomienie akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ

 • 05.06.2013 14:58

  KRYNICKI RECYKLING SA podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

 • 05.06.2013 08:10

  KRYNICKI RECYKLING SA uchwała zarządu w sprawie emisji akcji serii I

 • 05.06.2013 06:15

  KRYNICKI RECYKLING SA zawarcie umów typu lock - up

 • 04.06.2013 23:44

  KRYNICKI RECYKLING SA nabycie znacznego pakietu akcji

 • 04.06.2013 21:32

  KRYNICKI RECYKLING SA wybór biegłego rewidenta

 • 15.05.2013 06:20

  KRYNICKI RECYKLING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QS

 • 10.05.2013 15:23

  KRYNICKI RECYKLING SA wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej

 • 08.05.2013 14:22

  KRYNICKI RECYKLING SA informacja Krynicki Recykling SA dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii H

 • 08.05.2013 14:17

  KRYNICKI RECYKLING SA informacja Krynicki Recykling SA dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji serii G

 • 26.04.2013 16:05

  KRYNICKI RECYKLING SA wyniki subskrypcji prywatnej akcji serii H

 • 24.04.2013 13:43

  KRYNICKI RECYKLING SA nabycie akcji Krynicki Recykling SA przez osobę zarządzającą

 • 24.04.2013 13:40

  KRYNICKI RECYKLING SA nabycie akcji przez osobę zarządzającą

 • 24.04.2013 12:52

  KRYNICKI RECYKLING SA objęcie akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego i wydanie akcji serii G w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A (I transza)

 • 23.04.2013 17:58

  KRYNICKI RECYKLING SA uchwała zarządu w sprawie emisji akcji serii H

 • 19.04.2013 14:33

  KRYNICKI RECYKLING SA rejestracja przez Sąd zmian treści statutu spółki