Kino Polska TV SA

skrót: KPL

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:46

Aktualny kurs9   0 %0 zł
Otwarcie9,101,11%
Minimum8,90-1,11%
Maksimum9,101,11%
Wolumen (szt.) 19259
Kurs odniesienia9
Widełki dolne8,20
Widełki górne10
Obroty (tyś. zł)174
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
47828,90
23508,85
34058,80
21 9138,70
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
9,051 100 1
9,102 714 5
9,15200 1
9,201 703 2
Grupa medialna, której głównymi gałęziami biznesowymi są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz Internet.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
SPI International BV13 082 12666,00%13 082 12666,00%
Ipopema TFI SAportfele1 702 4628,59%1 702 4628,59%
NN PTE SAportfel1 044 0545,26%1 044 0545,26%

Kategoria • 12.01.2021 13:44

  Oglądalność kanałów grupy Kino Polska TV w '20 wzrosła do 2,3 proc.

 • 05.01.2021 11:14

  KINO POLSKA TV SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

 • 19.11.2020 21:14

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 20.10.2020 16:04

  KINO POLSKA TV SA (23/2020) Rezygnacja Członka Zarządu

 • 02.09.2020 11:31

  Santander BM rekomenduje "kupuj" Kino Polska

 • 21.08.2020 16:27

  KINO POLSKA TV SA (22/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 21.08.2020 16:00

  KINO POLSKA TV SA (21/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 21 sierpnia 2020 r.

 • 21.08.2020 15:47

  KINO POLSKA TV SA (20/2020) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie podziału zysku

 • 21.08.2020 15:30

  KINO POLSKA TV SA (19/2020) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 21 sierpnia 2020 r.

 • 21.08.2020 13:44

  Kino Polska TV nie przewiduje spadku przychodów grupy z reklam w III kw. 2020 roku

 • 20.08.2020 22:47

  Kino Polska TV zwiększyła w I półroczu przychody i wynik EBITDA, zysk netto spadł o 10 proc.

 • 20.08.2020 21:52

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 24.06.2020 15:05

  Zarząd Kino Polska TV rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2019 r. na kapitał zapasowy

 • 24.06.2020 14:53

  KINO POLSKA TV SA (13/2020) Wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2019

 • 21.05.2020 07:26

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 18.05.2020 12:56

  KINO POLSKA TV SA (12/2020) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

 • 24.04.2020 18:27

  KINO POLSKA TV SA (11/2020) Informacje o szacunkowym wpływie pandemii koronawirsua na Grupę Kapitałową Kino Polska TV S.A.

 • 23.04.2020 12:08

  KINO POLSKA TV SA (10/2020) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

 • 16.04.2020 22:19

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 16.04.2020 22:11

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 28.03.2020 14:14

  KINO POLSKA TV SA (9/2020) Zmiana terminu przekazania raportów okresowych

 • 12.03.2020 13:41

  KINO POLSKA TV SA (8/2020) Zmiana terminu przekazania raportów okresowych

 • 27.02.2020 14:41

  KINO POLSKA TV SA (7/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 27.02.2020 14:28

  KINO POLSKA TV SA (6/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 27 lutego 2020 r.

 • 27.02.2020 14:09

  KINO POLSKA TV SA (5/2020) Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 27 lutego 2020 r.

 • 17.02.2020 12:06

  KINO POLSKA TV SA (4/2020) Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A zwołanego na dzień 27 lutego 2020 r.

 • 31.01.2020 10:06

  KINO POLSKA TV SA (3/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

 • 31.01.2020 09:17

  KINO POLSKA TV SA (2/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 22.01.2020 10:36

  KINO POLSKA TV SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

 • 07.01.2020 14:25

  Kino Polska TV zwiększyło do 1,97 proc. udział w oglądalności w 2019 roku

 • 05.12.2019 13:07

  Kino Polska TV nabyło w wezwaniu 208.361 akcji Stopklatki

 • 02.12.2019 17:10

  KINO POLSKA TV SA (21/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 2 grudnia 2019 r.

 • 02.12.2019 16:49

  KINO POLSKA TV SA (20/2019) Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 2 grudnia 2019 r.

 • 21.11.2019 17:53

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 20.11.2019 17:26

  Kino Polska TV podniosło cenę w wezwaniu na akcje Stopklatki do 7 zł

 • 20.11.2019 17:20

  KINO POLSKA TV SA (19/2019) Informacja o aktualizacji wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Stopklatka S.A.

 • 08.11.2019 17:16

  KINO POLSKA TV SA (18/2019) Zmiany w składzie Zarządu Kino Polska TV S.A.

 • 05.11.2019 14:20

  KINO POLSKA TV SA (17/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

 • 28.10.2019 17:16

  KINO POLSKA TV SA (16/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 28.10.2019 17:02

  KINO POLSKA TV SA (15/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 28 października 2019 r.

 • 28.10.2019 16:49

  KINO POLSKA TV SA (14/2019) Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 28 października 2019 r.

 • 11.10.2019 17:36

  Kino Polska TV wezwało do sprzedaży akcji Stopklatki po 6,20 zł za sztukę

 • 11.10.2019 17:24

  KINO POLSKA TV SA (13/2019) Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Stopklatka S.A.

 • 10.10.2019 14:45

  KINO POLSKA TV SA (12/2019) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

 • 10.10.2019 14:44

  Kino Polska TV chce wycofać Stopklatkę z NewConnect

 • 10.10.2019 14:29

  KINO POLSKA TV SA (11/2019) Zamiar nabycia do 100% akcji spółki zależnej Stopklatka S.A. i zniesienia dematerializacji akcji

 • 01.10.2019 14:38

  KINO POLSKA TV SA (10/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

 • 21.08.2019 22:00

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 11.04.2019 16:09

  KINO POLSKA TV SA (3/2019) Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2018

 • 21.03.2019 20:38

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 21.03.2019 20:36

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 18.03.2019 18:42

  Emitel i Telewizja Polska rozpoczynają wspólną promocję MUX-8

 • 04.02.2019 07:00

  Kino Polska TV chce zwiększyć udział w oglądalności do 3 proc. w dwa lata (wywiad)

 • 29.01.2019 10:28

  KINO POLSKA TV SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

 • 14.11.2018 17:48

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 11:18

  KINO POLSKA TV SA (21/2018) Zmiana adresu siedziby Spółki

 • 28.09.2018 12:55

  KINO POLSKA TV SA (20/2018) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

 • 23.08.2018 17:39

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 03.08.2018 13:41

  KINO POLSKA TV SA (19/2018) Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV za I półrocze 2018 r.

 • 26.06.2018 19:33

  KINO POLSKA TV SA (18/2018) Rejestracja połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi - Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., KPTV Media Sp. z o.o. oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.

 • 22.06.2018 15:39

  KINO POLSKA TV SA (17/2018) Uzupełnienie informacji dot. nowo powołanej osoby do Rady Nadzorczej

 • 15.06.2018 18:41

  KINO POLSKA TV SA (16/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 15.06.2018 18:31

  KINO POLSKA TV SA (15/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 15 czerwca 2018 r.

 • 15.06.2018 18:27

  Kino Polska wypłaci 0,55 zł dywidendy na akcję

 • 15.06.2018 18:24

  KINO POLSKA TV SA (14/2018) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwaływ sprawie wypłaty dywidendy

 • 15.06.2018 18:18

  KINO POLSKA TV SA (13/2018) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 15 czerwca 2018 r.

 • 14.06.2018 10:24

  Kino Polska TV kupiło od Agory 41,14 proc. akcji Stopklatki za 32,2 mln zł (opis)

 • 14.06.2018 10:06

  Kino Polska TV kupiło od Agory 41,14 proc. akcji Stopklatka za 32,2 mln zł

 • 14.06.2018 09:57

  KINO POLSKA TV SA (12/2018) Nabycie akcji w Stopklatka S.A.

 • 14.06.2018 09:54

  KINO POLSKA TV SA (11/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - Podpisanie umowy o kredyt inwestycyjny

 • 11.06.2018 18:02

  KINO POLSKA TV SA (10/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 11.06.2018 17:00

  KINO POLSKA TV SA (9/2018) Opinia Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

 • 28.05.2018 16:32

  KINO POLSKA TV SA (8/2018) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., KPTV Media Sp. z o.o. oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe sp. z o.o. z "Kino Polska TV" S.A.

 • 22.05.2018 13:40

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 22.05.2018 13:31

  KINO POLSKA TV SA (7/2018) Korekta raportu okresowego - Skonsolidowany Raport za I kwartał 2018 r.

 • 18.05.2018 17:41

  KINO POLSKA TV SA (6/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

 • 14.05.2018 20:32

  KINO POLSKA TV SA (4/2018) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi - Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., KPTV Media Sp. z o.o. oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.

 • 14.05.2018 19:37

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 19:34

  KINO POLSKA TV SA (5/2018) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia się Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., KPTV Media Sp. z o.o. oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe sp. z o.o. z "Kino Polska TV" S.A.

 • 22.03.2018 19:07

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 22.03.2018 19:04

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 07.03.2018 15:10

  Agora ma list intencyjny z Kino Polska TV ws. sprzedaży posiadanych akcji w Stopklatce

 • 07.03.2018 14:59

  KINO POLSKA TV SA (3/2018) Podpisanie listu intencyjnego

 • 23.01.2018 14:00

  KINO POLSKA TV SA (2/2018) Aktualizacja informacji dot. nabycia udziałów w Cable Television Networks & Partners sp. z o.o.

 • 10.01.2018 14:40

  KINO POLSKA TV SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

 • 13.12.2017 18:26

  Kino Polska TV za 10 mln zł kupi pozostałe 30 proc. udziałów w CTN&P

 • 13.12.2017 18:17

  KINO POLSKA TV SA (14/2017) Nabycie udziałów w Cable Television Networks & Partners sp. z o.o.

 • 09.11.2017 18:10

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 24.08.2017 17:26

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 14.07.2017 17:12

  KINO POLSKA TV SA (13/2017) Rejestracja zmiany Statutu Kino Polska TV S.A.

 • 16.06.2017 16:29

  KINO POLSKA TV SA (12/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 31.05.2017 13:45

  KINO POLSKA TV SA (9/2017) Korekta raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 30 maja 2017 r. - sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej w treści uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 30 maja 2017 r.

 • 30.05.2017 20:21

  Kino Polska wypłaci 1,13 zł dywidendy na akcję

 • 30.05.2017 19:12

  KINO POLSKA TV SA (11/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 30 maja 2017 r.

 • 30.05.2017 18:57

  KINO POLSKA TV SA (10/2017) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 30.05.2017 18:40

  KINO POLSKA TV SA (9/2017) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 30 maja 2017 r. oraz informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 • 11.05.2017 17:35

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 04.05.2017 14:54

  KINO POLSKA TV SA (8/2017) Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2017 r.

 • 26.04.2017 16:04

  KINO POLSKA TV SA (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

 • 12.04.2017 21:23

  KINO POLSKA TV SA (6/2017) Opinia Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

 • 22.03.2017 13:21

  KINO POLSKA TV SA (5/2017) Nabycie udziałów od spółki zależnej

 • 20.03.2017 13:43

  Zarząd Kino Polska rekomenduje wypłatę 1,13 zł dywidendy na akcję

 • 20.03.2017 13:37

  KINO POLSKA TV SA (4/2017) Wniosek Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2016

 • 16.03.2017 22:33

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 16.03.2017 21:52

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 14.02.2017 12:31

  KINO POLSKA TV SA (3/2017) Informacja dotycząca zrealizowania prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. na rok 2016

 • 20.01.2017 14:22

  Odpisy Kino Polska obniżą wynik finansowy grupy za '16 o 1,9 mln zł

 • 20.01.2017 14:05

  KINO POLSKA TV SA (2/2017) Informacja dotycząca odpisu wartości spółki zależnej

 • 03.01.2017 11:53

  KINO POLSKA TV SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

 • 10.11.2016 18:10

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 25.10.2016 17:15

  KINO POLSKA TV SA (29/2016) Zawarcie umowy pomiędzy EmiTel Sp. z o.o. a spółką zależną Emitenta

 • 24.10.2016 15:23

  KINO POLSKA TV SA (28/2016) Podpisanie umowy z brokerem reklamowym przez spółkę zależną Emitenta

 • 19.10.2016 09:10

  KINO POLSKA TV SA (27/2016) Wybór brokera reklamowego przez spółkę zależną Emitenta

 • 06.10.2016 16:07

  KINO POLSKA TV SA (26/2016) Akceptacja warunków umowy pomiędzy EmiTel Sp. z o.o. a spółką zależną Emitenta

 • 05.09.2016 11:13

  KINO POLSKA TV SA (25/2016) Nabycie udziałów w kapitale zakładowym Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o.

 • 25.08.2016 17:51

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.07.2016 08:22

  East Value Research obniżył cenę docelową dla akcji Kino Polska TV do 14,9 zł

 • 14.07.2016 16:23

  KINO POLSKA TV SA (24/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 11.07.2016 08:32

  Kino Polska prognozuje 115 mln zł przychodów w '16

 • 11.07.2016 08:20

  KINO POLSKA TV SA (23/2016) Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. na rok 2016

 • 21.06.2016 17:07

  KINO POLSKA TV SA Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o.

 • 08.06.2016 17:58

  KINO POLSKA TV SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 30.05.2016 19:21

  KINO POLSKA TV SA Wypowiedzenie umowy znaczącej

 • 23.05.2016 17:47

  KINO POLSKA TV SA Przyjęcie przez Kino Polska TV S.A. oferty objęcia nowych udziałów w spółce Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o.

 • 16.05.2016 19:26

  KINO POLSKA TV SA Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015 i lata ubiegłe

 • 16.05.2016 19:12

  Kino Polska wypłaci 1 zł dywidendy na akcję

 • 16.05.2016 19:11

  KINO POLSKA TV SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 16 maja 2016 r.

 • 16.05.2016 19:05

  KINO POLSKA TV SA Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 16 maja 2016 r.

 • 12.05.2016 20:52

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 19.04.2016 17:41

  KINO POLSKA TV SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

 • 15.04.2016 15:15

  KINO POLSKA TV SA Opinia Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2015

 • 29.03.2016 18:16

  KINO POLSKA TV SA Wejście w życie umowy inwestycyjnej pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Polską Fundacją Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej "PIKSEL"

 • 18.03.2016 19:06

  KINO POLSKA TV SA Utrzymanie w mocy decyzji w sprawie przyznania koncesji na rozpowszechnianie programu "ZoomTV" w ramach multipleksu ósmego

 • 18.03.2016 06:02

  Zarząd Kino Polska rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

 • 18.03.2016 01:03

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.03.2016 01:03

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 17.03.2016 23:58

  KINO POLSKA TV SA Wniosek Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015

 • 03.03.2016 18:23

  KINO POLSKA TV SA Zawarcie umowy znaczącej z Polsat Media Biuro Reklamy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

 • 01.03.2016 18:24

  KINO POLSKA TV SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 1 marca 2016 r., godz. 11:00

 • 01.03.2016 18:22

  KINO POLSKA TV SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

 • 01.03.2016 18:18

  KINO POLSKA TV SA Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 1 marca 2016 r., godz. 11:00

 • 29.02.2016 20:28

  KINO POLSKA TV SA Aneks do umowy znaczącej

 • 26.02.2016 16:56

  KINO POLSKA TV SA Zawarcie umowy sprzedaży udziałów TV Okazje Sp. z o.o.

 • 04.02.2016 11:54

  KINO POLSKA TV SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

 • 14.01.2016 12:34

  KINO POLSKA TV SA Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 11.01.2016 17:46

  SPI International rozważa strategiczne opcje dotyczące pakietu akcji w Kino Polska TV

 • 11.01.2016 17:28

  KINO POLSKA TV SA Cooperatieve SPI International U.A. i SPI International B.V. rozważają strategiczne opcje dotyczące większościowego pakietu akcji w Kino Polska TV S.A.

 • 07.01.2016 18:19

  KINO POLSKA TV SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016

 • 07.12.2015 15:01

  ZenithOptimedia prognozuje 3,2-proc. wzrost rynku reklamy w '16 (opinia)

 • 12.11.2015 17:26

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 05.11.2015 19:36

  KINO POLSKA TV SA Przyznanie koncesji na rozpowszechnianie programu "ZoomTV" w ramach multipleksu ósmego

 • 19.10.2015 10:04

  KINO POLSKA TV SA Podpisanie umowy inwestycyjnej pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Polską Fundacją Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej "PIKSEL"

 • 16.10.2015 08:01

  East Value Research zaleca kupno Kino Polska TV

 • 18.09.2015 16:25

  Spółka zależna Kino Polska TV złożyła dwa wnioski koncesyjne na MUX-8

 • 18.09.2015 16:07

  KINO POLSKA TV SA Złożenie przez spółkę zależną od Emitenta wniosków o przyznanie koncesji telewizyjnych

 • 31.08.2015 07:21

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 03.08.2015 19:07

  KINO POLSKA TV SA Transakcja nabycia akcji Kino Polska TV S.A. przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

 • 03.08.2015 19:05

  KINO POLSKA TV SA Transakcja nabycia akcji Kino Polska TV S.A. przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

 • 28.07.2015 18:59

  KINO POLSKA TV SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 28.07.2015 15:01

  Kino Polska wprowadza nowy kanał; wyniki za '15 zapowiadają się b. dobrze

 • 24.07.2015 18:55

  KINO POLSKA TV SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.

 • 10.07.2015 12:29

  KINO POLSKA TV SA Aneks do umowy znaczącej

 • 24.06.2015 21:54

  KINO POLSKA TV SA Zmiany w składzie Zarządu Kino Polska TV S.A.

 • 23.06.2015 19:06

  Kino Polska wypłaci 1 zł dywidendy na akcję

 • 23.06.2015 19:04

  KINO POLSKA TV SA Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014 i lata ubiegłe

 • 23.06.2015 18:57

  KINO POLSKA TV SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.

 • 23.06.2015 18:45

  KINO POLSKA TV SA Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.

 • 28.05.2015 16:45

  KINO POLSKA TV SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

 • 23.05.2015 17:44

  KINO POLSKA TV SA Uchwała Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2014

 • 14.05.2015 21:24

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 07.05.2015 11:33

  KINO POLSKA TV SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 30.03.2015 07:00

  ZenithOptimedia prognozuje 2,4-proc. wzrost rynku reklamy w '15 (opinia)

 • 24.03.2015 06:49

  Zarząd Kino Polska rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

 • 23.03.2015 23:57

  KINO POLSKA TV SA Wniosek Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014

 • 23.03.2015 23:47

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 23.03.2015 23:45

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 23.03.2015 23:11

  KINO POLSKA TV SA Aktualizacja raportu bieżącego nr 19/2014

 • 17.03.2015 20:07

  KINO POLSKA TV SA Zmiana terminów publikacji raportów rocznych za rok 2014

 • 27.01.2015 15:25

  KINO POLSKA TV SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015

 • 21.01.2015 10:57

  KINO POLSKA TV SA Rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji serii C Kino Polska TV S.A.

 • 16.01.2015 17:58

  KINO POLSKA TV SA Dopuszczenie do obrotu akcji serii C Kino Polska TV S.A.

 • 16.01.2015 15:40

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki KINO POLSKA TV SA

 • 09.01.2015 18:26

  Wpłynęło 16 stanowisk konsultacyjnych ws. konkursu na multiplex 8 - UKE

 • 07.01.2015 15:48

  KINO POLSKA TV SA warunkowa rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji serii C Emitenta

 • 23.12.2014 15:37

  KINO POLSKA TV SA rejestracja połączenia ze spółką zależną - Kino Polska Program TV Sp. z o.o.

 • 12.12.2014 14:40

  KINO POLSKA TV SA zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki

 • 09.12.2014 15:41

  KINO POLSKA TV SA wykaz akcjonariuszy

 • 09.12.2014 15:38

  KINO POLSKA TV SA treść uchwał podjętych podczas NWZ 9 grudnia 2014 r.

 • 17.11.2014 18:59

  KINO POLSKA TV SA drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się "Kino Polska TV" S.A. z Kino Polska Program TV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 15.11.2014 00:00

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 13.11.2014 14:46

  KINO POLSKA TV SA zwołanie NWZ

 • 31.10.2014 18:29

  KINO POLSKA TV SA pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia z Kino Polska Program TV Sp. z o.o.

 • 31.10.2014 14:57

  KINO POLSKA TV SA podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną - Kino Polska Program TV Sp. z o.o.

 • 29.10.2014 08:50

  UniCredit CAIB zaleca kupno akcji Kino Polska

 • 19.09.2014 07:42

  KINO POLSKA TV SA aktualizacja raportu bieżącego nr 32/2014

 • 17.09.2014 09:07

  Kino Polska podtrzymuje prognozy, chce wypłacić 1 zł dywidendy za '14 (wywiad)

 • 08.09.2014 07:40

  KINO POLSKA TV SA podjęcie decyzji o zakupie większościowego pakietu udziałów TV Okazje Sp. z o.o.

 • 06.09.2014 10:28

  Kino Polska TV chce kupić udziały w TV Okazje

 • 29.08.2014 03:38

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 24.07.2014 09:41

  Pozycja kanałów tematycznych na rynku reklamy TV będzie dalej rosła - PwC (wywiad)

 • 08.07.2014 07:39

  KINO POLSKA TV SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 01.07.2014 07:54

  KINO POLSKA TV SA podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2013 i lata ubiegłe

 • 01.07.2014 06:35

  Walne Kino Polska zdecydowało o wypłacie 0,45 zł dywidendy na akcję

 • 12.06.2014 10:00

  Rynek reklamy w Polsce w 2014 roku wzrośnie o ok. 1,5 proc. - MEC (opinia)

 • 04.06.2014 12:47

  Rynek mediów i rozrywki będzie rósł w tempie 5 proc. rocznie do 2,2 bln USD w '18 - PwC (opinia)

 • 03.06.2014 22:24

  KINO POLSKA TV SA uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2013

 • 03.06.2014 19:29

  KINO POLSKA TV SA Rejestracja zmiany Statutu Kino Polska TV S.A.

 • 30.05.2014 18:17

  ING OFE i ING DFE mają powyżej 5 proc. Kino Polska

 • 30.05.2014 18:07

  KINO POLSKA TV SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

 • 30.05.2014 07:49

  KINO POLSKA TV SA informacja o korekcie skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r. w zakresie zmian prezentacji kosztów segmentów operacyjnych Grupy Kino Polska TV S.A.

 • 30.05.2014 00:42

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 29.05.2014 07:45

  KINO POLSKA TV SA transakcja nabycia akcji spółki przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

 • 29.05.2014 07:45

  KINO POLSKA TV SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

 • 20.05.2014 08:51

  UniCredit obniża rekomendację dla Kino Polska do "sprzedaj", cenę docelową do 17,7 zł

 • 15.05.2014 19:55

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 15.05.2014 19:55

  KINO POLSKA TV SA aktualizacja raportu bieżącego nr 29/2013

 • 15.05.2014 19:49

  Kino Polska obniżyło prognozę EBITDA za '14 do 42 mln zł z 55 mln zł

 • 15.05.2014 19:40

  KINO POLSKA TV SA aktualizacja raportu bieżącego nr 28/2013

 • 28.04.2014 10:40

  Stopklatka TV do końca '14 chce mieć zasięg przekraczający 90 proc.

 • 28.04.2014 10:24

  Kino Polska spodziewa się 5 proc. wzrostu reklamy TV w '14 (wywiad)

 • 11.04.2014 22:08

  KINO POLSKA TV SA zawarcie znaczącej umowy przez spółki zależne

 • 11.04.2014 22:03

  KINO POLSKA TV SA aktualizacja raportu bieżącego nr 59/2013

 • 07.04.2014 06:30

  ZenithOptimedia podnosi prognozę dla rynku reklamy na '14 do 1,8 proc. wzrostu (opinia)

 • 30.03.2014 22:58

  KINO POLSKA TV SA Informacja o korekcie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013 w zakresie zmian prezentacji sprawozdania z przepływów pieniężnych

 • 30.03.2014 12:47

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 28.03.2014 17:16

  KINO POLSKA TV SA zmiana w składzie zarządu i na stanowisku prezesa spółki

 • 19.03.2014 22:51

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 19.03.2014 22:49

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 15.03.2014 12:49

  KINO POLSKA TV SA Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

 • 14.03.2014 07:10

  Stopklatka TV ma szansę na 1 proc. oglądalności, zdecyduje jakość ramówki (analiza)

 • 12.03.2014 14:22

  KINO POLSKA TV SA aktualizacja raportu bieżącego nr 11/2013

 • 28.02.2014 17:22

  KINO POLSKA TV SA zwołanie NWZ

 • 24.02.2014 19:20

  KINO POLSKA TV SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki.

 • 24.02.2014 19:19

  KINO POLSKA TV SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki.

 • 19.02.2014 18:28

  KINO POLSKA TV SA rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu spółki w związku z emisją akcji serii C

 • 18.02.2014 18:38

  KINO POLSKA TV SA zawarcie znaczącej umowy

 • 12.02.2014 08:45

  Unicredit obniża rekomendację dla Kino Polska do "trzymaj", podnosi wycenę do 27,6 zł

 • 28.01.2014 17:43

  KINO POLSKA TV SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki

 • 24.01.2014 18:15

  KINO POLSKA TV SA - zwarcie znaczącej umowy przez spółki zależne

 • 14.01.2014 12:53

  KINO POLSKA TV SA terminy publikacji raportów okresowych w roku 2014

 • 18.12.2013 18:03

  KINO POLSKA TV SA zawarcie umów o współpracy z Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

 • 10.12.2013 13:40

  Strata Stopklatki i CRF obciąży wyniki Kino Polska w IV kw. '13 i I kw. '14 (wywiad)

 • 03.12.2013 18:43

  KINO POLSKA TV SA transakcja nabycia akcji Kino Polska TV SA przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

 • 03.12.2013 18:33

  KINO POLSKA TV SA Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV SA

 • 03.12.2013 17:43

  KINO POLSKA TV SA zmiana brokera reklamowego

 • 29.11.2013 18:03

  Kino Polska kupiło prawa do filmów od Cinephil France za 7,9 mln USD

 • 29.11.2013 17:39

  KINO POLSKA TV SA Nabycie znaczących aktywów przez spółkę zależną

 • 27.11.2013 20:46

  KINO POLSKA TV SA umowa objęcia akcji

 • 27.11.2013 11:54

  KINO POLSKA TV SA rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz zmiany statutu spółki

 • 25.11.2013 09:08

  Dr. Kalliwoda Research zaleca sprzedaż akcji CD Projekt, CI Games i Kino Polska

 • 19.11.2013 09:47

  BM BGŻ rekomenduje "neutralnie" dla 4fun Media i "sprzedaj" dla Kino Polska

 • 14.11.2013 19:36

  KINO POLSKA TV SA uzyskanie koncesji dla programu Kino Polska na kolejny 10-letni okres

 • 29.10.2013 19:20

  KINO POLSKA TV SA transakcja sprzedaży akcji spółki przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu

 • 29.10.2013 19:15

  KINO POLSKA TV SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki.

 • 29.10.2013 19:05

  KINO POLSKA TV SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu

 • 22.10.2013 20:37

  KINO POLSKA TV SA nabycie akcji przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu

 • 22.10.2013 20:36

  KINO POLSKA TV SA zbycie akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

 • 22.10.2013 20:35

  KINO POLSKA TV SA zmiana stanu posiadania akcji

 • 22.10.2013 20:34

  KINO POLSKA TV SA zmiana stanu posiadania akcji

 • 07.10.2013 19:36

  KINO POLSKA TV SA zmiany w składzie rady nadzorczej spółki

 • 07.10.2013 18:22

  KINO POLSKA TV SA wykaz akcjonariuszy na NWZ w dniu 7 października 2013 r.

 • 07.10.2013 18:10

  KINO POLSKA TV SA treść uchwał podjętych podczas NWZ w dniu 7 października 2013 r.

 • 04.10.2013 15:57

  KINO POLSKA TV SA zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZ

 • 04.10.2013 15:37

  KINO POLSKA TV SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 02.10.2013 18:28

  KINO POLSKA TV SA zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

 • 02.10.2013 18:14

  KINO POLSKA TV SA zawarcie umowy sprzedaży aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną

 • 26.09.2013 17:54

  KINO POLSKA TV SA zaawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 26.09.2013 17:39

  KINO POLSKA TV SA Ziszczenie się warunku podwyższenia linii kredytowej w rachunku bieżącym

 • 24.09.2013 13:46

  Kino Polska chce sfinalizować przejęcie Filmbox International do końca XI (wywiad)

 • 24.09.2013 13:24

  Kino Polska chce uruchomić kanał Stopklatka TV na przełomie 13/14

 • 09.09.2013 21:07

  KINO POLSKA TV SA zwołanie NWZA

 • 09.09.2013 19:09

  KINO POLSKA TV SA przyznanie koncesji na rozpowszechnianie programu Stopklatka TV w ramach multipleksu pierwszego

 • 09.09.2013 15:30

  Stopklatka ma koncesję na nadawanie programu filmowego - KRRiT

 • 05.09.2013 17:59

  KINO POLSKA TV SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki

 • 30.08.2013 18:11

  KINO POLSKA TV SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki.

 • 23.08.2013 18:17

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 23.08.2013 17:54

  PPIM ma powyżej 5 proc. Kino Polska

 • 23.08.2013 17:47

  KINO POLSKA TV SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki

 • 20.08.2013 18:41

  KINO POLSKA TV SA zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2013 r.

 • 19.08.2013 16:15

  Rynek reklamy w I poł. '13 spadł o 6,6 proc. rdr; poprawa nastąpi w '14 - Starlink (opinia)

 • 16.08.2013 06:11

  KINO POLSKA TV SA uchwała rady nadzorczej

 • 07.08.2013 19:02

  KINO POLSKA TV SA zwiększenie linii kredytowej w rachunku bieżącym

 • 05.08.2013 12:22

  ZenithOptimedia rozważa obniżkę prognoz dla rynku reklamy na '13 (wywiad)

 • 02.08.2013 14:13

  KINO POLSKA TV SA - rejestracja zmian statutu Kino Polska TV SA

 • 04.07.2013 18:15

  KINO POLSKA TV SA odnowienie linii kredytowej w rachunku bieżącym

 • 03.07.2013 21:28

  KINO POLSKA TV SA polityka dywidendy spółki na lata 2013-2014

 • 03.07.2013 21:27

  KINO POLSKA TV SA prognoza zysku EBITDA Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2014

 • 03.07.2013 20:43

  Kino Polska chce by roczna dywidenda w latach 2013-2014 wynosiła 1 zł brutto na akcję

 • 03.07.2013 20:36

  Kino Polska szacuje zysk EBITDA Grupy za 2014 r. na ok. 55 mln zł

 • 01.07.2013 15:59

  KINO POLSKA TV SA - wykaz akcjonariuszy

 • 27.06.2013 18:32

  Kino Polska wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję za '12

 • 27.06.2013 18:00

  KINO POLSKA TV SA podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2012

 • 27.06.2013 17:52

  KINO POLSKA TV SA treść uchwał podjętych podczas ZWZ w dniu 27 czerwca 2013 r.

 • 25.06.2013 17:04

  Postępowanie ws. czterech miejsc na MUX-1 zakończy się do końca lipca - KRRiT

 • 17.06.2013 16:52

  ZenithOptimedia obniża prognozę dla rynku reklamy na '13 do 5,9 proc. spadku (opinia)

 • 14.06.2013 15:23

  Kino Polska spodziewa się finalizacji przejęcia Filmbox International do końca '13

 • 13.06.2013 18:19

  Kino Polska przejmie 100 proc. udziałów w Filmbox International Ltd

 • 13.06.2013 18:03

  KINO POLSKA TV SA - iformacja o planowanym rozszerzeniu działalności na rynki międzynarodowe

 • 13.06.2013 17:44

  KINO POLSKA TV SA wybór biegłego rewidenta

 • 26.04.2013 09:32

  Rynek reklamy w I kw. bez zmian rdr, kluczowy II kw. - Mindshare Polska (wywiad)

 • 25.04.2013 18:05

  KINO POLSKA TV SA zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.