Kino Polska TV SA

skrót: KPL

Ostatnie notowanie z: 25.09.2020 17:01

Aktualny kurs6,75   -2,17 %-0,15 zł
Otwarcie6,900,00%
Minimum6,55-5,07%
Maksimum6,900,00%
Wolumen (szt.) 10561
Kurs odniesienia6,90
Widełki dolne6,25
Widełki górne7,55
Obroty (tyś. zł)71
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
21 3696,50
11 5006,45
21 0006,40
33 0176,20
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
6,751 112 1
6,901 086 2
7,00200 1
7,20480 1
Grupa medialna, której głównymi gałęziami biznesowymi są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz Internet.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
SPI International BV13 082 12666,00%13 082 12666,00%
Ipopema TFI SAportfele1 702 4628,59%1 702 4628,59%
NN PTE SAportfel1 044 0545,26%1 044 0545,26%

Kategoria • 02.09.2020 11:31

  Santander BM rekomenduje "kupuj" Kino Polska

 • 21.08.2020 16:27

  KINO POLSKA TV SA (22/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 21.08.2020 16:00

  KINO POLSKA TV SA (21/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 21 sierpnia 2020 r.

 • 21.08.2020 15:47

  KINO POLSKA TV SA (20/2020) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie podziału zysku

 • 21.08.2020 15:30

  KINO POLSKA TV SA (19/2020) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 21 sierpnia 2020 r.

 • 21.08.2020 13:44

  Kino Polska TV nie przewiduje spadku przychodów grupy z reklam w III kw. 2020 roku

 • 20.08.2020 22:47

  Kino Polska TV zwiększyła w I półroczu przychody i wynik EBITDA, zysk netto spadł o 10 proc.

 • 20.08.2020 21:52

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 24.06.2020 15:05

  Zarząd Kino Polska TV rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2019 r. na kapitał zapasowy

 • 24.06.2020 14:53

  KINO POLSKA TV SA (13/2020) Wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2019

 • 21.05.2020 07:26

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 18.05.2020 12:56

  KINO POLSKA TV SA (12/2020) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

 • 24.04.2020 18:27

  KINO POLSKA TV SA (11/2020) Informacje o szacunkowym wpływie pandemii koronawirsua na Grupę Kapitałową Kino Polska TV S.A.

 • 23.04.2020 12:08

  KINO POLSKA TV SA (10/2020) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

 • 16.04.2020 22:19

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 16.04.2020 22:11

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 28.03.2020 14:14

  KINO POLSKA TV SA (9/2020) Zmiana terminu przekazania raportów okresowych

 • 12.03.2020 13:41

  KINO POLSKA TV SA (8/2020) Zmiana terminu przekazania raportów okresowych

 • 27.02.2020 14:41

  KINO POLSKA TV SA (7/2020) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 27.02.2020 14:28

  KINO POLSKA TV SA (6/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 27 lutego 2020 r.

 • 27.02.2020 14:09

  KINO POLSKA TV SA (5/2020) Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 27 lutego 2020 r.

 • 17.02.2020 12:06

  KINO POLSKA TV SA (4/2020) Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A zwołanego na dzień 27 lutego 2020 r.

 • 31.01.2020 10:06

  KINO POLSKA TV SA (3/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

 • 31.01.2020 09:17

  KINO POLSKA TV SA (2/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 22.01.2020 10:36

  KINO POLSKA TV SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

 • 07.01.2020 14:25

  Kino Polska TV zwiększyło do 1,97 proc. udział w oglądalności w 2019 roku

 • 05.12.2019 13:07

  Kino Polska TV nabyło w wezwaniu 208.361 akcji Stopklatki

 • 02.12.2019 17:10

  KINO POLSKA TV SA (21/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 2 grudnia 2019 r.

 • 02.12.2019 16:49

  KINO POLSKA TV SA (20/2019) Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 2 grudnia 2019 r.

 • 21.11.2019 17:53

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 20.11.2019 17:26

  Kino Polska TV podniosło cenę w wezwaniu na akcje Stopklatki do 7 zł

 • 20.11.2019 17:20

  KINO POLSKA TV SA (19/2019) Informacja o aktualizacji wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Stopklatka S.A.

 • 08.11.2019 17:16

  KINO POLSKA TV SA (18/2019) Zmiany w składzie Zarządu Kino Polska TV S.A.

 • 05.11.2019 14:20

  KINO POLSKA TV SA (17/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

 • 28.10.2019 17:16

  KINO POLSKA TV SA (16/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 28.10.2019 17:02

  KINO POLSKA TV SA (15/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 28 października 2019 r.

 • 28.10.2019 16:49

  KINO POLSKA TV SA (14/2019) Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 28 października 2019 r.

 • 11.10.2019 17:36

  Kino Polska TV wezwało do sprzedaży akcji Stopklatki po 6,20 zł za sztukę

 • 11.10.2019 17:24

  KINO POLSKA TV SA (13/2019) Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Stopklatka S.A.

 • 10.10.2019 14:45

  KINO POLSKA TV SA (12/2019) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

 • 10.10.2019 14:44

  Kino Polska TV chce wycofać Stopklatkę z NewConnect

 • 10.10.2019 14:29

  KINO POLSKA TV SA (11/2019) Zamiar nabycia do 100% akcji spółki zależnej Stopklatka S.A. i zniesienia dematerializacji akcji

 • 01.10.2019 14:38

  KINO POLSKA TV SA (10/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

 • 21.08.2019 22:00

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 11.04.2019 16:09

  KINO POLSKA TV SA (3/2019) Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2018

 • 21.03.2019 20:38

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 21.03.2019 20:36

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 18.03.2019 18:42

  Emitel i Telewizja Polska rozpoczynają wspólną promocję MUX-8

 • 04.02.2019 07:00

  Kino Polska TV chce zwiększyć udział w oglądalności do 3 proc. w dwa lata (wywiad)

 • 29.01.2019 10:28

  KINO POLSKA TV SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

 • 14.11.2018 17:48

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 11:18

  KINO POLSKA TV SA (21/2018) Zmiana adresu siedziby Spółki

 • 28.09.2018 12:55

  KINO POLSKA TV SA (20/2018) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

 • 23.08.2018 17:39

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 03.08.2018 13:41

  KINO POLSKA TV SA (19/2018) Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV za I półrocze 2018 r.

 • 26.06.2018 19:33

  KINO POLSKA TV SA (18/2018) Rejestracja połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi - Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., KPTV Media Sp. z o.o. oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.

 • 22.06.2018 15:39

  KINO POLSKA TV SA (17/2018) Uzupełnienie informacji dot. nowo powołanej osoby do Rady Nadzorczej

 • 15.06.2018 18:41

  KINO POLSKA TV SA (16/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

 • 15.06.2018 18:31

  KINO POLSKA TV SA (15/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 15 czerwca 2018 r.

 • 15.06.2018 18:27

  Kino Polska wypłaci 0,55 zł dywidendy na akcję

 • 15.06.2018 18:24

  KINO POLSKA TV SA (14/2018) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwaływ sprawie wypłaty dywidendy

 • 15.06.2018 18:18

  KINO POLSKA TV SA (13/2018) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 15 czerwca 2018 r.

 • 14.06.2018 10:24

  Kino Polska TV kupiło od Agory 41,14 proc. akcji Stopklatki za 32,2 mln zł (opis)

 • 14.06.2018 10:06

  Kino Polska TV kupiło od Agory 41,14 proc. akcji Stopklatka za 32,2 mln zł

 • 14.06.2018 09:57

  KINO POLSKA TV SA (12/2018) Nabycie akcji w Stopklatka S.A.

 • 14.06.2018 09:54

  KINO POLSKA TV SA (11/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - Podpisanie umowy o kredyt inwestycyjny

 • 11.06.2018 18:02

  KINO POLSKA TV SA (10/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 11.06.2018 17:00

  KINO POLSKA TV SA (9/2018) Opinia Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

 • 28.05.2018 16:32

  KINO POLSKA TV SA (8/2018) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., KPTV Media Sp. z o.o. oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe sp. z o.o. z "Kino Polska TV" S.A.

 • 22.05.2018 13:40

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 22.05.2018 13:31

  KINO POLSKA TV SA (7/2018) Korekta raportu okresowego - Skonsolidowany Raport za I kwartał 2018 r.

 • 18.05.2018 17:41

  KINO POLSKA TV SA (6/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

 • 14.05.2018 20:32

  KINO POLSKA TV SA (4/2018) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi - Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., KPTV Media Sp. z o.o. oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.

 • 14.05.2018 19:37

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 14.05.2018 19:34

  KINO POLSKA TV SA (5/2018) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia się Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o., KPTV Media Sp. z o.o. oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe sp. z o.o. z "Kino Polska TV" S.A.

 • 22.03.2018 19:07

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 22.03.2018 19:04

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 07.03.2018 15:10

  Agora ma list intencyjny z Kino Polska TV ws. sprzedaży posiadanych akcji w Stopklatce

 • 07.03.2018 14:59

  KINO POLSKA TV SA (3/2018) Podpisanie listu intencyjnego

 • 23.01.2018 14:00

  KINO POLSKA TV SA (2/2018) Aktualizacja informacji dot. nabycia udziałów w Cable Television Networks & Partners sp. z o.o.

 • 10.01.2018 14:40

  KINO POLSKA TV SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

 • 13.12.2017 18:26

  Kino Polska TV za 10 mln zł kupi pozostałe 30 proc. udziałów w CTN&P

 • 13.12.2017 18:17

  KINO POLSKA TV SA (14/2017) Nabycie udziałów w Cable Television Networks & Partners sp. z o.o.

 • 09.11.2017 18:10

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 24.08.2017 17:26

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 14.07.2017 17:12

  KINO POLSKA TV SA (13/2017) Rejestracja zmiany Statutu Kino Polska TV S.A.

 • 16.06.2017 16:29

  KINO POLSKA TV SA (12/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 31.05.2017 13:45

  KINO POLSKA TV SA (9/2017) Korekta raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 30 maja 2017 r. - sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej w treści uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 30 maja 2017 r.

 • 30.05.2017 20:21

  Kino Polska wypłaci 1,13 zł dywidendy na akcję

 • 30.05.2017 19:12

  KINO POLSKA TV SA (11/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 30 maja 2017 r.

 • 30.05.2017 18:57

  KINO POLSKA TV SA (10/2017) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 30.05.2017 18:40

  KINO POLSKA TV SA (9/2017) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 30 maja 2017 r. oraz informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

 • 11.05.2017 17:35

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 04.05.2017 14:54

  KINO POLSKA TV SA (8/2017) Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2017 r.

 • 26.04.2017 16:04

  KINO POLSKA TV SA (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

 • 12.04.2017 21:23

  KINO POLSKA TV SA (6/2017) Opinia Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

 • 22.03.2017 13:21

  KINO POLSKA TV SA (5/2017) Nabycie udziałów od spółki zależnej

 • 20.03.2017 13:43

  Zarząd Kino Polska rekomenduje wypłatę 1,13 zł dywidendy na akcję

 • 20.03.2017 13:37

  KINO POLSKA TV SA (4/2017) Wniosek Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2016

 • 16.03.2017 22:33

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 16.03.2017 21:52

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 14.02.2017 12:31

  KINO POLSKA TV SA (3/2017) Informacja dotycząca zrealizowania prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. na rok 2016

 • 20.01.2017 14:22

  Odpisy Kino Polska obniżą wynik finansowy grupy za '16 o 1,9 mln zł

 • 20.01.2017 14:05

  KINO POLSKA TV SA (2/2017) Informacja dotycząca odpisu wartości spółki zależnej

 • 03.01.2017 11:53

  KINO POLSKA TV SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

 • 10.11.2016 18:10

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 25.10.2016 17:15

  KINO POLSKA TV SA (29/2016) Zawarcie umowy pomiędzy EmiTel Sp. z o.o. a spółką zależną Emitenta

 • 24.10.2016 15:23

  KINO POLSKA TV SA (28/2016) Podpisanie umowy z brokerem reklamowym przez spółkę zależną Emitenta

 • 19.10.2016 09:10

  KINO POLSKA TV SA (27/2016) Wybór brokera reklamowego przez spółkę zależną Emitenta

 • 06.10.2016 16:07

  KINO POLSKA TV SA (26/2016) Akceptacja warunków umowy pomiędzy EmiTel Sp. z o.o. a spółką zależną Emitenta

 • 05.09.2016 11:13

  KINO POLSKA TV SA (25/2016) Nabycie udziałów w kapitale zakładowym Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o.

 • 25.08.2016 17:51

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.07.2016 08:22

  East Value Research obniżył cenę docelową dla akcji Kino Polska TV do 14,9 zł

 • 14.07.2016 16:23

  KINO POLSKA TV SA (24/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 11.07.2016 08:32

  Kino Polska prognozuje 115 mln zł przychodów w '16

 • 11.07.2016 08:20

  KINO POLSKA TV SA (23/2016) Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. na rok 2016

 • 21.06.2016 17:07

  KINO POLSKA TV SA Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o.

 • 08.06.2016 17:58

  KINO POLSKA TV SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 30.05.2016 19:21

  KINO POLSKA TV SA Wypowiedzenie umowy znaczącej

 • 23.05.2016 17:47

  KINO POLSKA TV SA Przyjęcie przez Kino Polska TV S.A. oferty objęcia nowych udziałów w spółce Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o.

 • 16.05.2016 19:26

  KINO POLSKA TV SA Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015 i lata ubiegłe

 • 16.05.2016 19:12

  Kino Polska wypłaci 1 zł dywidendy na akcję

 • 16.05.2016 19:11

  KINO POLSKA TV SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 16 maja 2016 r.

 • 16.05.2016 19:05

  KINO POLSKA TV SA Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 16 maja 2016 r.

 • 12.05.2016 20:52

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 19.04.2016 17:41

  KINO POLSKA TV SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

 • 15.04.2016 15:15

  KINO POLSKA TV SA Opinia Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2015

 • 29.03.2016 18:16

  KINO POLSKA TV SA Wejście w życie umowy inwestycyjnej pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Polską Fundacją Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej "PIKSEL"

 • 18.03.2016 19:06

  KINO POLSKA TV SA Utrzymanie w mocy decyzji w sprawie przyznania koncesji na rozpowszechnianie programu "ZoomTV" w ramach multipleksu ósmego

 • 18.03.2016 06:02

  Zarząd Kino Polska rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

 • 18.03.2016 01:03

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 18.03.2016 01:03

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 17.03.2016 23:58

  KINO POLSKA TV SA Wniosek Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015

 • 03.03.2016 18:23

  KINO POLSKA TV SA Zawarcie umowy znaczącej z Polsat Media Biuro Reklamy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

 • 01.03.2016 18:24

  KINO POLSKA TV SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 1 marca 2016 r., godz. 11:00

 • 01.03.2016 18:22

  KINO POLSKA TV SA Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

 • 01.03.2016 18:18

  KINO POLSKA TV SA Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 1 marca 2016 r., godz. 11:00

 • 29.02.2016 20:28

  KINO POLSKA TV SA Aneks do umowy znaczącej

 • 26.02.2016 16:56

  KINO POLSKA TV SA Zawarcie umowy sprzedaży udziałów TV Okazje Sp. z o.o.

 • 04.02.2016 11:54

  KINO POLSKA TV SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

 • 14.01.2016 12:34

  KINO POLSKA TV SA Rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 11.01.2016 17:46

  SPI International rozważa strategiczne opcje dotyczące pakietu akcji w Kino Polska TV

 • 11.01.2016 17:28

  KINO POLSKA TV SA Cooperatieve SPI International U.A. i SPI International B.V. rozważają strategiczne opcje dotyczące większościowego pakietu akcji w Kino Polska TV S.A.

 • 07.01.2016 18:19

  KINO POLSKA TV SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016

 • 07.12.2015 15:01

  ZenithOptimedia prognozuje 3,2-proc. wzrost rynku reklamy w '16 (opinia)

 • 12.11.2015 17:26

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 05.11.2015 19:36

  KINO POLSKA TV SA Przyznanie koncesji na rozpowszechnianie programu "ZoomTV" w ramach multipleksu ósmego

 • 19.10.2015 10:04

  KINO POLSKA TV SA Podpisanie umowy inwestycyjnej pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Polską Fundacją Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej "PIKSEL"

 • 16.10.2015 08:01

  East Value Research zaleca kupno Kino Polska TV

 • 18.09.2015 16:25

  Spółka zależna Kino Polska TV złożyła dwa wnioski koncesyjne na MUX-8

 • 18.09.2015 16:07

  KINO POLSKA TV SA Złożenie przez spółkę zależną od Emitenta wniosków o przyznanie koncesji telewizyjnych

 • 31.08.2015 07:21

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 03.08.2015 19:07

  KINO POLSKA TV SA Transakcja nabycia akcji Kino Polska TV S.A. przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

 • 03.08.2015 19:05

  KINO POLSKA TV SA Transakcja nabycia akcji Kino Polska TV S.A. przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

 • 28.07.2015 18:59

  KINO POLSKA TV SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 28.07.2015 15:01

  Kino Polska wprowadza nowy kanał; wyniki za '15 zapowiadają się b. dobrze

 • 24.07.2015 18:55

  KINO POLSKA TV SA Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r.

 • 10.07.2015 12:29

  KINO POLSKA TV SA Aneks do umowy znaczącej

 • 24.06.2015 21:54

  KINO POLSKA TV SA Zmiany w składzie Zarządu Kino Polska TV S.A.

 • 23.06.2015 19:06

  Kino Polska wypłaci 1 zł dywidendy na akcję

 • 23.06.2015 19:04

  KINO POLSKA TV SA Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014 i lata ubiegłe

 • 23.06.2015 18:57

  KINO POLSKA TV SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.

 • 23.06.2015 18:45

  KINO POLSKA TV SA Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r.

 • 28.05.2015 16:45

  KINO POLSKA TV SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

 • 23.05.2015 17:44

  KINO POLSKA TV SA Uchwała Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2014

 • 14.05.2015 21:24

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 07.05.2015 11:33

  KINO POLSKA TV SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 30.03.2015 07:00

  ZenithOptimedia prognozuje 2,4-proc. wzrost rynku reklamy w '15 (opinia)

 • 24.03.2015 06:49

  Zarząd Kino Polska rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

 • 23.03.2015 23:57

  KINO POLSKA TV SA Wniosek Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014

 • 23.03.2015 23:47

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 23.03.2015 23:45

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 23.03.2015 23:11

  KINO POLSKA TV SA Aktualizacja raportu bieżącego nr 19/2014

 • 17.03.2015 20:07

  KINO POLSKA TV SA Zmiana terminów publikacji raportów rocznych za rok 2014

 • 27.01.2015 15:25

  KINO POLSKA TV SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015

 • 21.01.2015 10:57

  KINO POLSKA TV SA Rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji serii C Kino Polska TV S.A.

 • 16.01.2015 17:58

  KINO POLSKA TV SA Dopuszczenie do obrotu akcji serii C Kino Polska TV S.A.

 • 16.01.2015 15:40

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki KINO POLSKA TV SA

 • 09.01.2015 18:26

  Wpłynęło 16 stanowisk konsultacyjnych ws. konkursu na multiplex 8 - UKE

 • 07.01.2015 15:48

  KINO POLSKA TV SA warunkowa rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji serii C Emitenta

 • 23.12.2014 15:37

  KINO POLSKA TV SA rejestracja połączenia ze spółką zależną - Kino Polska Program TV Sp. z o.o.

 • 12.12.2014 14:40

  KINO POLSKA TV SA zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki

 • 09.12.2014 15:41

  KINO POLSKA TV SA wykaz akcjonariuszy

 • 09.12.2014 15:38

  KINO POLSKA TV SA treść uchwał podjętych podczas NWZ 9 grudnia 2014 r.

 • 17.11.2014 18:59

  KINO POLSKA TV SA drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia się "Kino Polska TV" S.A. z Kino Polska Program TV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 15.11.2014 00:00

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 13.11.2014 14:46

  KINO POLSKA TV SA zwołanie NWZ

 • 31.10.2014 18:29

  KINO POLSKA TV SA pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia z Kino Polska Program TV Sp. z o.o.

 • 31.10.2014 14:57

  KINO POLSKA TV SA podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną - Kino Polska Program TV Sp. z o.o.

 • 29.10.2014 08:50

  UniCredit CAIB zaleca kupno akcji Kino Polska

 • 19.09.2014 07:42

  KINO POLSKA TV SA aktualizacja raportu bieżącego nr 32/2014

 • 17.09.2014 09:07

  Kino Polska podtrzymuje prognozy, chce wypłacić 1 zł dywidendy za '14 (wywiad)

 • 08.09.2014 07:40

  KINO POLSKA TV SA podjęcie decyzji o zakupie większościowego pakietu udziałów TV Okazje Sp. z o.o.

 • 06.09.2014 10:28

  Kino Polska TV chce kupić udziały w TV Okazje

 • 29.08.2014 03:38

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 24.07.2014 09:41

  Pozycja kanałów tematycznych na rynku reklamy TV będzie dalej rosła - PwC (wywiad)

 • 08.07.2014 07:39

  KINO POLSKA TV SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 01.07.2014 07:54

  KINO POLSKA TV SA podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2013 i lata ubiegłe

 • 01.07.2014 06:35

  Walne Kino Polska zdecydowało o wypłacie 0,45 zł dywidendy na akcję

 • 12.06.2014 10:00

  Rynek reklamy w Polsce w 2014 roku wzrośnie o ok. 1,5 proc. - MEC (opinia)

 • 04.06.2014 12:47

  Rynek mediów i rozrywki będzie rósł w tempie 5 proc. rocznie do 2,2 bln USD w '18 - PwC (opinia)

 • 03.06.2014 22:24

  KINO POLSKA TV SA uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2013

 • 03.06.2014 19:29

  KINO POLSKA TV SA Rejestracja zmiany Statutu Kino Polska TV S.A.

 • 30.05.2014 18:17

  ING OFE i ING DFE mają powyżej 5 proc. Kino Polska

 • 30.05.2014 18:07

  KINO POLSKA TV SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

 • 30.05.2014 07:49

  KINO POLSKA TV SA informacja o korekcie skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r. w zakresie zmian prezentacji kosztów segmentów operacyjnych Grupy Kino Polska TV S.A.

 • 30.05.2014 00:42

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 29.05.2014 07:45

  KINO POLSKA TV SA transakcja nabycia akcji spółki przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

 • 29.05.2014 07:45

  KINO POLSKA TV SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A.

 • 20.05.2014 08:51

  UniCredit obniża rekomendację dla Kino Polska do "sprzedaj", cenę docelową do 17,7 zł

 • 15.05.2014 19:55

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 15.05.2014 19:55

  KINO POLSKA TV SA aktualizacja raportu bieżącego nr 29/2013

 • 15.05.2014 19:49

  Kino Polska obniżyło prognozę EBITDA za '14 do 42 mln zł z 55 mln zł

 • 15.05.2014 19:40

  KINO POLSKA TV SA aktualizacja raportu bieżącego nr 28/2013

 • 28.04.2014 10:40

  Stopklatka TV do końca '14 chce mieć zasięg przekraczający 90 proc.

 • 28.04.2014 10:24

  Kino Polska spodziewa się 5 proc. wzrostu reklamy TV w '14 (wywiad)

 • 11.04.2014 22:08

  KINO POLSKA TV SA zawarcie znaczącej umowy przez spółki zależne

 • 11.04.2014 22:03

  KINO POLSKA TV SA aktualizacja raportu bieżącego nr 59/2013

 • 07.04.2014 06:30

  ZenithOptimedia podnosi prognozę dla rynku reklamy na '14 do 1,8 proc. wzrostu (opinia)

 • 30.03.2014 22:58

  KINO POLSKA TV SA Informacja o korekcie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013 w zakresie zmian prezentacji sprawozdania z przepływów pieniężnych

 • 30.03.2014 12:47

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 28.03.2014 17:16

  KINO POLSKA TV SA zmiana w składzie zarządu i na stanowisku prezesa spółki

 • 19.03.2014 22:51

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS

 • 19.03.2014 22:49

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy roczny za 2013 R

 • 15.03.2014 12:49

  KINO POLSKA TV SA Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

 • 14.03.2014 07:10

  Stopklatka TV ma szansę na 1 proc. oglądalności, zdecyduje jakość ramówki (analiza)

 • 12.03.2014 14:22

  KINO POLSKA TV SA aktualizacja raportu bieżącego nr 11/2013

 • 28.02.2014 17:22

  KINO POLSKA TV SA zwołanie NWZ

 • 24.02.2014 19:20

  KINO POLSKA TV SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki.

 • 24.02.2014 19:19

  KINO POLSKA TV SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki.

 • 19.02.2014 18:28

  KINO POLSKA TV SA rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu spółki w związku z emisją akcji serii C

 • 18.02.2014 18:38

  KINO POLSKA TV SA zawarcie znaczącej umowy

 • 12.02.2014 08:45

  Unicredit obniża rekomendację dla Kino Polska do "trzymaj", podnosi wycenę do 27,6 zł

 • 28.01.2014 17:43

  KINO POLSKA TV SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki

 • 24.01.2014 18:15

  KINO POLSKA TV SA - zwarcie znaczącej umowy przez spółki zależne

 • 14.01.2014 12:53

  KINO POLSKA TV SA terminy publikacji raportów okresowych w roku 2014

 • 18.12.2013 18:03

  KINO POLSKA TV SA zawarcie umów o współpracy z Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

 • 10.12.2013 13:40

  Strata Stopklatki i CRF obciąży wyniki Kino Polska w IV kw. '13 i I kw. '14 (wywiad)

 • 03.12.2013 18:43

  KINO POLSKA TV SA transakcja nabycia akcji Kino Polska TV SA przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

 • 03.12.2013 18:33

  KINO POLSKA TV SA Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV SA

 • 03.12.2013 17:43

  KINO POLSKA TV SA zmiana brokera reklamowego

 • 29.11.2013 18:03

  Kino Polska kupiło prawa do filmów od Cinephil France za 7,9 mln USD

 • 29.11.2013 17:39

  KINO POLSKA TV SA Nabycie znaczących aktywów przez spółkę zależną

 • 27.11.2013 20:46

  KINO POLSKA TV SA umowa objęcia akcji

 • 27.11.2013 11:54

  KINO POLSKA TV SA rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz zmiany statutu spółki

 • 25.11.2013 09:08

  Dr. Kalliwoda Research zaleca sprzedaż akcji CD Projekt, CI Games i Kino Polska

 • 19.11.2013 09:47

  BM BGŻ rekomenduje "neutralnie" dla 4fun Media i "sprzedaj" dla Kino Polska

 • 14.11.2013 19:36

  KINO POLSKA TV SA uzyskanie koncesji dla programu Kino Polska na kolejny 10-letni okres

 • 29.10.2013 19:20

  KINO POLSKA TV SA transakcja sprzedaży akcji spółki przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu

 • 29.10.2013 19:15

  KINO POLSKA TV SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki.

 • 29.10.2013 19:05

  KINO POLSKA TV SA transakcje na akcjach spółki dokonane przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu

 • 22.10.2013 20:37

  KINO POLSKA TV SA nabycie akcji przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu

 • 22.10.2013 20:36

  KINO POLSKA TV SA zbycie akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

 • 22.10.2013 20:35

  KINO POLSKA TV SA zmiana stanu posiadania akcji

 • 22.10.2013 20:34

  KINO POLSKA TV SA zmiana stanu posiadania akcji

 • 07.10.2013 19:36

  KINO POLSKA TV SA zmiany w składzie rady nadzorczej spółki

 • 07.10.2013 18:22

  KINO POLSKA TV SA wykaz akcjonariuszy na NWZ w dniu 7 października 2013 r.

 • 07.10.2013 18:10

  KINO POLSKA TV SA treść uchwał podjętych podczas NWZ w dniu 7 października 2013 r.

 • 04.10.2013 15:57

  KINO POLSKA TV SA zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZ

 • 04.10.2013 15:37

  KINO POLSKA TV SA rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 02.10.2013 18:28

  KINO POLSKA TV SA zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

 • 02.10.2013 18:14

  KINO POLSKA TV SA zawarcie umowy sprzedaży aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną

 • 26.09.2013 17:54

  KINO POLSKA TV SA zaawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 • 26.09.2013 17:39

  KINO POLSKA TV SA Ziszczenie się warunku podwyższenia linii kredytowej w rachunku bieżącym

 • 24.09.2013 13:46

  Kino Polska chce sfinalizować przejęcie Filmbox International do końca XI (wywiad)

 • 24.09.2013 13:24

  Kino Polska chce uruchomić kanał Stopklatka TV na przełomie 13/14

 • 09.09.2013 21:07

  KINO POLSKA TV SA zwołanie NWZA

 • 09.09.2013 19:09

  KINO POLSKA TV SA przyznanie koncesji na rozpowszechnianie programu Stopklatka TV w ramach multipleksu pierwszego

 • 09.09.2013 15:30

  Stopklatka ma koncesję na nadawanie programu filmowego - KRRiT

 • 05.09.2013 17:59

  KINO POLSKA TV SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki

 • 30.08.2013 18:11

  KINO POLSKA TV SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki.

 • 23.08.2013 18:17

  KINO POLSKA TV SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 23.08.2013 17:54

  PPIM ma powyżej 5 proc. Kino Polska

 • 23.08.2013 17:47

  KINO POLSKA TV SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki

 • 20.08.2013 18:41

  KINO POLSKA TV SA zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2013 r.

 • 19.08.2013 16:15

  Rynek reklamy w I poł. '13 spadł o 6,6 proc. rdr; poprawa nastąpi w '14 - Starlink (opinia)

 • 16.08.2013 06:11

  KINO POLSKA TV SA uchwała rady nadzorczej

 • 07.08.2013 19:02

  KINO POLSKA TV SA zwiększenie linii kredytowej w rachunku bieżącym

 • 05.08.2013 12:22

  ZenithOptimedia rozważa obniżkę prognoz dla rynku reklamy na '13 (wywiad)

 • 02.08.2013 14:13

  KINO POLSKA TV SA - rejestracja zmian statutu Kino Polska TV SA

 • 04.07.2013 18:15

  KINO POLSKA TV SA odnowienie linii kredytowej w rachunku bieżącym

 • 03.07.2013 21:28

  KINO POLSKA TV SA polityka dywidendy spółki na lata 2013-2014

 • 03.07.2013 21:27

  KINO POLSKA TV SA prognoza zysku EBITDA Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2014

 • 03.07.2013 20:43

  Kino Polska chce by roczna dywidenda w latach 2013-2014 wynosiła 1 zł brutto na akcję

 • 03.07.2013 20:36

  Kino Polska szacuje zysk EBITDA Grupy za 2014 r. na ok. 55 mln zł

 • 01.07.2013 15:59

  KINO POLSKA TV SA - wykaz akcjonariuszy

 • 27.06.2013 18:32

  Kino Polska wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję za '12

 • 27.06.2013 18:00

  KINO POLSKA TV SA podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2012

 • 27.06.2013 17:52

  KINO POLSKA TV SA treść uchwał podjętych podczas ZWZ w dniu 27 czerwca 2013 r.

 • 25.06.2013 17:04

  Postępowanie ws. czterech miejsc na MUX-1 zakończy się do końca lipca - KRRiT

 • 17.06.2013 16:52

  ZenithOptimedia obniża prognozę dla rynku reklamy na '13 do 5,9 proc. spadku (opinia)

 • 14.06.2013 15:23

  Kino Polska spodziewa się finalizacji przejęcia Filmbox International do końca '13

 • 13.06.2013 18:19

  Kino Polska przejmie 100 proc. udziałów w Filmbox International Ltd

 • 13.06.2013 18:03

  KINO POLSKA TV SA - iformacja o planowanym rozszerzeniu działalności na rynki międzynarodowe

 • 13.06.2013 17:44

  KINO POLSKA TV SA wybór biegłego rewidenta

 • 26.04.2013 09:32

  Rynek reklamy w I kw. bez zmian rdr, kluczowy II kw. - Mindshare Polska (wywiad)

 • 25.04.2013 18:05

  KINO POLSKA TV SA zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.