Komputronik SA

skrót: KOM

Brak kursu dla wybranej firmy

Największy w Polsce sklep internetowy z elektroniką użytkową, oferujący także sprzęt do domu. Sprzedaż prowadzona jest także poprzez sieć własnych, franczyzowych i partnerskich salonów. Grupa zajmuje się także jako integrator rozwiązań IT doradztwem i kompleksową obsługą przedsiębiorstw i instytucji w tym zakresie.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
WB iTotal sp. z o.o.2 728 95127,86%2 728 95127,86%
EKB sp. z o.o.2 557 03626,11%2 557 03626,11%

Kategoria • 01.04.2020 12:38

  KOMPUTRONIK SA (12/2020) Aktualizacja informacji nt. dostępności produktów bankowych

 • 27.03.2020 09:03

  KOMPUTRONIK SA (11/2020) Aktualizacja informacji nt. dostępności produktów bankowych

 • 25.03.2020 20:47

  KOMPUTRONIK SA (10/2020) Informacje nt. odstąpienia od umów faktoringu

 • 19.03.2020 16:28

  KOMPUTRONIK SA (9/2020) Umorzenie ostatniej sprawy sądowej zawieszonej ugodą z dnia 7 listopada 2017 r.

 • 13.03.2020 18:52

  KOMPUTRONIK SA (8/2020) Informacja nt. oceny wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Komputronik

 • 13.03.2020 18:44

  KOMPUTRONIK SA (7/2020) Uzupełnienie informacji nt. osoby zarządzającej

 • 11.03.2020 18:19

  GPW Benchmark: korekta polegająca na wykreśleniu akcji spółki KOMPUTRON z indeksu WIG oraz WIG-Poland

 • 11.03.2020 09:07

  KOMPUTRONIK SA (6/2020) Informacje dotyczące umów zawartych z Santander Bank Polska S.A.

 • 10.03.2020 18:07

  GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki KOMPUTRONIK S.A. W RESTRUKTURYZACJI

 • 10.03.2020 13:28

  Sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec spółki Komputronik

 • 10.03.2020 13:13

  KOMPUTRONIK SA (5/2020) Przekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej otwarcia postępowania sanacyjnego wobec Emitenta oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o. na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

 • 08.03.2020 12:07

  Komputronik złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

 • 07.03.2020 13:27

  KOMPUTRONIK SA (4/2020) Informacja nt. sytuacji finansowo - operacyjnej Grupy Kapitałowej Komputronik - odtajnienie opóźnionych informacji poufnych

 • 28.02.2020 19:41

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 11.02.2020 17:39

  KOMPUTRONIK SA (3/2020) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego.

 • 21.01.2020 16:30

  KOMPUTRONIK SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021

 • 20.01.2020 13:36

  KOMPUTRONIK SA (1/2020) Informacja nt. uzyskanych wyników w związku z działalnością operacyjną w trzecim kwartale roku obrachunkowego 2019

 • 31.12.2019 17:07

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 12.12.2019 16:53

  KOMPUTRONIK SA (37/2019) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 26.11.2019 12:14

  KOMPUTRONIK SA (36/2019) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 20.11.2019 18:58

  KOMPUTRONIK SA (35/2019) Zmiany w składzie Zarządu Komputronik S.A.

 • 13.11.2019 10:56

  KOMPUTRONIK SA (34/2019) Aktualizacja informacji nt. współpracy w zakresie udostępnienia finansowania bankowego - Bank Millennium S.A.

 • 08.11.2019 15:30

  KOMPUTRONIK SA (33/2019) Aktualizacja informacji nt. współpracy w zakresie udostępnienia finansowania bankowego - Santander Bank Polska S.A.

 • 08.11.2019 15:23

  KOMPUTRONIK SA (32/2019) Aktualizacja informacji nt. współpracy w zakresie udostępnienia finansowania bankowego - mBank S.A.

 • 31.10.2019 20:25

  KOMPUTRONIK SA (31/2019) Aktualizacja informacji nt. współpracy w zakresie udostępnienia finansowania bankowego

 • 14.10.2019 16:29

  KOMPUTRONIK SA (30/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A.

 • 08.10.2019 14:28

  KOMPUTRONIK SA (29/2019) Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.

 • 04.10.2019 16:13

  KOMPUTRONIK SA (28/2019) Informacja nt. wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej.

 • 02.10.2019 21:05

  KOMPUTRONIK SA (27/2019) Zawarcie aneksów do umów dotyczących finansowania bankowego.

 • 01.10.2019 19:02

  KOMPUTRONIK SA (26/2019) Zawarcie aneksów do umów dotyczących finansowania bankowego.

 • 01.10.2019 12:25

  KOMPUTRONIK SA (25/2019) Treść uchwały podjętej po wznowieniu obrad przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.

 • 30.09.2019 19:30

  KOMPUTRONIK SA (24/2019) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A.

 • 24.09.2019 12:56

  KOMPUTRONIK SA (23/2019) Zawarcie aneksu do umów kredytowych oraz do umowy o limit na gwarancje przez Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

 • 20.09.2019 16:58

  KOMPUTRONIK SA (22/2019) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej

 • 20.09.2019 16:24

  KOMPUTRONIK SA (21/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.

 • 20.09.2019 16:15

  KOMPUTRONIK SA (21/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.

 • 19.09.2019 19:21

  KOMPUTRONIK SA (20/2019) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A.

 • 18.09.2019 16:10

  KOMPUTRONIK SA (19/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w zw. z upoważnieniem do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A.

 • 17.09.2019 07:33

  KOMPUTRONIK SA (18/2019) Decyzja znaczącego akcjonariusza w sprawie sposobu głosowania podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. w zakresie planowanych działań w kierunku możliwej emisji akcji lub obligacji zamiennych na akcje

 • 05.09.2019 15:56

  KOMPUTRONIK SA (17/2019) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.

 • 31.08.2019 23:29

  KOMPUTRONIK SA (16/2019) Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 września 2019 r. oraz zgłoszenie zmian do projektów uchwał.

 • 30.08.2019 13:53

  KOMPUTRONIK SA (15/2019) Zawarcie aneksów do umowy faktoringowej przez Emitenta

 • 29.08.2019 17:53

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 28.08.2019 14:28

  KOMPUTRONIK SA (14/2019) Informacja nt. umowy na faktoring wierzytelności pomiędzy spółką z Grupy Kapitałowej Komputronik a Pekao Faktoring sp. z o.o

 • 27.08.2019 15:18

  KOMPUTRONIK SA (13/2019) Zawarcie aneksu do umów kredytowych oraz do umowy o limit na gwarancje przez Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 23.08.2019 23:33

  KOMPUTRONIK SA (12/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 września 2019 r.

 • 22.08.2019 23:11

  KOMPUTRONIK SA (11/2019) Decyzja Zarządu o podjęciu działań w kierunku możliwej emisji akcji lub obligacji zamiennych na akcje.

 • 06.03.2019 16:00

  KOMPUTRONIK SA (3/2019) Informacja nt. prawomocnego uchylenia wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sprawie powództwa wzajemnego z udziałem spółki zależnej Emitenta

 • 08.02.2019 19:13

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 05.02.2019 12:19

  KOMPUTRONIK SA (2/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego

 • 31.01.2019 16:13

  KOMPUTRONIK SA (1/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020

 • 17.12.2018 23:07

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 12.12.2018 11:08

  KOMPUTRONIK SA (35/2018) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

 • 13.11.2018 16:03

  KOMPUTRONIK SA (34/2018) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Komputronik S.A.

 • 09.11.2018 12:35

  KOMPUTRONIK SA (33/2018) Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy Komputronik a mBankiem

 • 22.10.2018 17:55

  KOMPUTRONIK SA (32/2018) Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej Komputronik a Bankiem Millennium

 • 01.10.2018 13:56

  KOMPUTRONIK SA (31/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Komputronik S.A. w dniu 28 września 2018 r.

 • 28.09.2018 14:41

  KOMPUTRONIK SA (30/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.

 • 28.09.2018 09:36

  KOMPUTRONIK SA (29/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

 • 27.09.2018 15:24

  KOMPUTRONIK SA (28/2018) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej

 • 27.09.2018 15:11

  KOMPUTRONIK SA (27/2018) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.

 • 20.09.2018 16:07

  KOMPUTRONIK SA (26/2018) Aktualizacja informacji w sprawie ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean & Carbon Energy S.A. i innymi

 • 14.09.2018 16:19

  KOMPUTRONIK SA (25/2018) Ugoda pomiędzy Grupą Komputronik a Clean & Carbon Energy S.A. i innymi

 • 05.09.2018 16:37

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 05.09.2018 16:13

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 05.09.2018 15:21

  KOMPUTRONIK SA (24/2018) Korekta raportów Komputronik S.A. za rok obrotowy 2017/2018

 • 31.08.2018 15:21

  KOMPUTRONIK SA (23/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 29.08.2018 16:16

  KOMPUTRONIK SA (22/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

 • 21.08.2018 15:32

  KOMPUTRONIK SA (21/2018) Zawarcie aneksów do umowy faktoringowej przez Emitenta

 • 15.08.2018 00:18

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 10.08.2018 16:12

  KOMPUTRONIK SA (20/2018) Uzupełnienie raportów rocznych za rok obrotowy 2017/2018 o informacje nt. ocen Rady Nadzorczej Komputronik S.A.

 • 10.08.2018 13:55

  KOMPUTRONIK SA (19/2018) Aktualizacja informacji nt. publikacji raportów kwartalnych w roku obrotowym 2018/2019

 • 07.08.2018 12:13

  KOMPUTRONIK SA (18/2018) Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje przez Emitenta

 • 30.07.2018 23:59

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 30.07.2018 23:54

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 26.07.2018 16:57

  KOMPUTRONIK SA (17/2018) Wykonanie części trzeciego (w numeracji Ugody drugiego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi.

 • 19.07.2018 08:10

  Grupa Komputronik szacuje, że miała 37,1 mln zł straty netto w roku 2017/18

 • 19.07.2018 03:23

  KOMPUTRONIK SA (16/2018) Uzupełnienie informacji nt. skutków jednorazowych zdarzeń i operacji księgowych oraz wstępnych wyników finansowych za rok obrotowy 2017/2018

 • 18.07.2018 20:57

  KOMPUTRONIK SA (16/2018) Informacja nt. skutków jednorazowych zdarzeń i operacji księgowych oraz wstępnych wyników finansowych za rok obrotowy 2017/2018

 • 12.07.2018 15:43

  KOMPUTRONIK SA (15/2018) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych

 • 28.06.2018 14:56

  KOMPUTRONIK SA (14/2018) Wykonanie części drugiego (w numeracji Ugody pierwszego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi.

 • 26.06.2018 16:26

  KOMPUTRONIK SA (13/2018) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych

 • 26.06.2018 12:27

  KOMPUTRONIK SA (12/2018) Podpisanie aneksu nr 3 do kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi.

 • 25.05.2018 16:34

  KOMPUTRONIK SA (11/2018) Podpisanie aneksu do kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi.

 • 11.05.2018 15:17

  KOMPUTRONIK SA (10/2018) Wykonanie pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi.

 • 28.03.2018 14:36

  KOMPUTRONIK SA (9/2018) Podpisanie aneksu do kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi.

 • 16.03.2018 17:06

  KOMPUTRONIK SA (8/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Komputronik S.A. w dniu 9 marca 2018 r.

 • 15.03.2018 14:23

  KOMPUTRONIK SA (7/2018) Zmiana wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta oraz związana z tym zmiana dokumentu statutu Emitenta.

 • 09.03.2018 15:38

  KOMPUTRONIK SA (6/2018) Treść uchwał podjętych przez NWZA Komputronik S.A.

 • 09.03.2018 11:17

  KOMPUTRONIK SA (5/2018) Wykonanie drugiej części pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean & Carbon Energy S.A. i innymi.

 • 15.02.2018 13:41

  KOMPUTRONIK SA (4/2018) Aneks do umowy o współpracy z PKO BP w zakresie sprzedaży i dostawy przez Emitenta wybranych produktów

 • 14.02.2018 17:33

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 10.02.2018 17:30

  KOMPUTRONIK SA (3/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

 • 02.02.2018 15:53

  KOMPUTRONIK SA (2/2018) Wykonanie części pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego komplekso-wą Ugodę pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i podmiotami trzecimi.

 • 31.01.2018 17:35

  KOMPUTRONIK SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019

 • 13.12.2017 17:28

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 27.11.2017 15:50

  KOMPUTRONIK SA (51/2017) Zmiana terminu publikacji raportów półrocznych

 • 16.11.2017 16:26

  KOMPUTRONIK SA (50/2017) Zawarcie aneksów do umów faktoringowych Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 08.11.2017 08:46

  Grupa Komputronik podpisała ugodę z Clean&Carbon Energy

 • 08.11.2017 08:35

  KOMPUTRONIK SA (49/2017) Ujawnienie informacji poufnej opóźnionej.

 • 08.11.2017 08:29

  KOMPUTRONIK SA (48/2017) Kompleksowa Ugoda pomiędzy Grupą Komputronik a Clean & Carbon Energy S.A. i innymi

 • 03.11.2017 10:07

  KOMPUTRONIK SA (47/2017) Zawarcie aneksu do umowy na limit udzielony na regulowanie zobowiązań handlowych Emitenta.

 • 19.10.2017 14:56

  KOMPUTRONIK SA (46/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 16.10.2017 16:26

  KOMPUTRONIK SA (45/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Emitenta.

 • 06.10.2017 11:11

  KOMPUTRONIK SA (44/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Komputronik S.A. w dniu 29 września 2017 r.

 • 04.10.2017 15:48

  KOMPUTRONIK SA (43/2017) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

 • 30.09.2017 19:39

  KOMPUTRONIK SA (42/2017) Informacja o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 30.09.2017 19:19

  KOMPUTRONIK SA (41/2017) Treść uchwał podjętych przez ZWZA Komputronik S.A.

 • 30.09.2017 19:09

  KOMPUTRONIK SA (40/2017) Uchwała ZWZA w sprawie przeznaczenia zysku.

 • 30.09.2017 18:33

  KOMPUTRONIK SA (39/2017) Opinia Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie przeznaczenia zysku

 • 20.09.2017 13:10

  KOMPUTRONIK SA (38/2017) Zawarcie aneksów do umowy kredytowej Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta oraz zawarcie aneksu do umowy faktoringowej Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

 • 02.09.2017 15:00

  KOMPUTRONIK SA (37/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

 • 31.08.2017 16:42

  KOMPUTRONIK SA (36/2017) Temat:. Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

 • 28.08.2017 15:59

  KOMPUTRONIK SA (35/2017) Zakończenie subskrypcji akcji Emitenta.

 • 28.08.2017 15:35

  KOMPUTRONIK SA (34/2017) Nabycie papierów wartościowych Emitenta.

 • 14.08.2017 23:55

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 28.07.2017 23:55

  KOMPUTRONIK SA (33/2017) Zawarcie aneksów do umowy faktoringowej przez Emitenta

 • 21.07.2017 13:07

  KOMPUTRONIK SA (32/2017) Temat: Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje przez Emitenta

 • 11.07.2017 20:06

  KOMPUTRONIK SA (31/2017) Przekazanie przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

 • 10.07.2017 18:19

  Wezwanie na Komputronik nie doszło do skutku

 • 10.07.2017 18:15

  KOMPUTRONIK SA (30/2017) Informacja o nieziszczeniu się warunku w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

 • 05.07.2017 21:39

  KOMPUTRONIK SA (29/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2016

 • 30.06.2017 13:41

  Cena w wezwaniu na Komputronik podniesiona do 7,18 zł za akcję

 • 30.06.2017 13:26

  KOMPUTRONIK SA (28/2017) Podwyższenie ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronik S.A.

 • 29.06.2017 19:08

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 29.06.2017 19:05

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 16.06.2017 09:11

  KOMPUTRONIK SA (27/2017) zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016r.

 • 06.06.2017 08:13

  Cena oferowana w wezwaniu na Komputronik odpowiada wartości godziwej spółki - zarząd

 • 05.06.2017 22:30

  KOMPUTRONIK SA (26/2017) Stanowisko zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronik S.A. ogłoszonego przez Marinera Invest sp. z o.o. w dniu 13 kwietnia 2017 r

 • 08.05.2017 16:58

  Zapisy w wezwaniu na Komputronik przesunięte na 8 VI-7 VII

 • 08.05.2017 16:48

  KOMPUTRONIK SA (25/2017) zmiana terminu wezwania na sprzedaż akcji Komputronik

 • 27.04.2017 15:29

  Zapisy w wezwaniu na Komputronik przesunięte na 23 V-23 VI

 • 27.04.2017 15:20

  KOMPUTRONIK SA (24/2017) zmiana terminu wezwania na sprzedaż akcji Komputronik

 • 26.04.2017 16:24

  KOMPUTRONIK SA (23/2017) Korekta treści raportu bieżącego 22/2017

 • 25.04.2017 09:30

  Upadłość MGM bez wpływu na wyniki giełdowych dystrybutorów IT

 • 20.04.2017 22:10

  KOMPUTRONIK SA (22/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 13.04.2017 09:02

  Marinera Invest wzywa do sprzedaży 4.507.987 akcji Komputronika po 6,5 zł za szt. (opis)

 • 13.04.2017 08:46

  Marinera Invest wzywa do sprzedaży 4.507.987 akcji Komputronika po 6,5 zł za szt.

 • 12.04.2017 21:55

  Większościowi akcjonariusze chcą ogłosić wezwanie na akcje Komputronika i wycofać go z GPW

 • 12.04.2017 21:09

  KOMPUTRONIK SA (21/2017) Pozyskanie finansowania przez podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia decyzji o reorganizacji Emitenta polegającej

 • 07.04.2017 14:10

  KOMPUTRONIK SA (20/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Komputronik S.A. w dniu 3 kwietnia 2017 r.

 • 04.04.2017 15:30

  KOMPUTRONIK SA (19/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 03.04.2017 14:26

  KOMPUTRONIK SA (18/2017) Uchwalenie zmiany statutu Emitenta.

 • 03.04.2017 14:13

  KOMPUTRONIK SA (17/2017) Treść uchwał podjętych przez NWZA Komputronik S.A.

 • 20.03.2017 17:41

  KOMPUTRONIK SA (16/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 13.03.2017 17:05

  KOMPUTRONIK SA (15/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 08.03.2017 09:42

  KOMPUTRONIK SA (14/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.03.2017 16:23

  KOMPUTRONIK SA (13/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta

 • 07.03.2017 15:49

  KOMPUTRONIK SA (12/2017)

 • 23.02.2017 14:40

  KOMPUTRONIK SA (11/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 21.02.2017 14:20

  KOMPUTRONIK SA (10/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 17.02.2017 14:29

  KOMPUTRONIK SA (9/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 16.02.2017 16:02

  KOMPUTRONIK SA (8/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 14.02.2017 08:20

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 31.01.2017 12:24

  KOMPUTRONIK SA (7/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018

 • 20.01.2017 16:18

  KOMPUTRONIK SA (5/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR (KOREKTA)

 • 20.01.2017 15:48

  KOMPUTRONIK SA (3/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR (KOREKTA)

 • 20.01.2017 15:13

  KOMPUTRONIK SA (6/2017) Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje przez Emitenta

 • 17.01.2017 14:40

  KOMPUTRONIK SA (5/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 14.01.2017 16:25

  KOMPUTRONIK SA (4/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 13.01.2017 15:34

  KOMPUTRONIK SA (3/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 12.01.2017 15:53

  KOMPUTRONIK SA (2/2017) Zbycie akcji własnych

 • 10.01.2017 17:00

  Komputronik zakończył buyback, skupił łącznie 68.528 akcji własnych

 • 10.01.2017 16:09

  KOMPUTRONIK SA (1/2017) Zakończenie programu skupu akcji własnych

 • 20.12.2016 16:21

  KOMPUTRONIK SA (30/2016) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Emitenta i spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta oraz zawarcie aneksu do umowy faktoringowej Emitenta

 • 01.12.2016 09:58

  Komputronik sprzedał spółkę Tradus, w której prowadzone były postępowania ws. VAT

 • 30.11.2016 19:43

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 29.11.2016 13:15

  KOMPUTRONIK SA (29/2016) Zawarcie umowy o limit na gwarancje przez Emitenta

 • 25.11.2016 15:34

  Komputronik zawarł wstępne porozumienie z Clean & Carbon Energy

 • 25.11.2016 15:13

  KOMPUTRONIK SA (28/2016) Zawarcie listu intencyjnego

 • 25.11.2016 11:00

  Komputronik Biznes zdobył kontrakt na dostawę komputerów do NIK

 • 23.11.2016 19:48

  KOMPUTRONIK SA (27/2016) Wstępne szacunkowe dane o skonsolidowanych wynikach finansowych za półrocze roku obrachunkowego 2016r.

 • 06.11.2016 21:12

  KOMPUTRONIK SA (26/2016) Wstępne szacunkowe dane o wynikach finansowych za półrocze roku obrachunkowego 2016r.

 • 04.11.2016 16:51

  KOMPUTRONIK SA (25/2016) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez Emitenta oraz umowy kredytowej spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

 • 31.10.2016 19:02

  KOMPUTRONIK SA (24/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 27.10.2016 22:19

  KOMPUTRONIK SA (23/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 27.10.2016 17:45

  KOMPUTRONIK SA (22/2016) Temat: Zawarcie aneksów do umowy kredytowej Emitenta oraz do umowy kredytowej spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 21.10.2016 15:58

  KOMPUTRONIK SA (21/2016) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 19.10.2016 14:30

  KOMPUTRONIK SA (20/2016) Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych Komputronik S.A.

 • 18.10.2016 20:06

  KOMPUTRONIK SA (19/2016) Korekta raportu 19/2016 dot. Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz serii F spółki K

 • 18.10.2016 17:11

  KOMPUTRONIK SA (19/2016) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz serii F spółki Komputronik S.A.

 • 14.10.2016 15:43

  KOMPUTRONIK SA (18/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 14.10.2016 12:29

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz F spółki KOMPUTRONIK S.A.

 • 14.10.2016 11:23

  AB, ABC Data i Komputronik na liście wierzytelności Action

 • 05.10.2016 22:44

  KOMPUTRONIK SA (16/2016) Wstępne dane o wynikach sprzedaży za okres od 1.07.2016 do 30.09.2016r.

 • 03.10.2016 17:22

  KOMPUTRONIK SA (15/2016) Zawarcie aneksów do umowy faktoringowej przez Emitenta (KOREKTA).

 • 30.09.2016 18:25

  KOMPUTRONIK SA (16/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Komputronik S.A. w dniu 23 września 2016 r.

 • 29.09.2016 17:45

  KOMPUTRONIK SA (15/2016) Zawarcie aneksów do umowy faktoringowej przez Emitenta.

 • 28.09.2016 17:21

  KOMPUTRONIK SA (14/2016) Warunkowa rejestracja części akcji serii B i F przez KDPW.

 • 26.09.2016 07:21

  Walne Komputornika zdecydowało o pozostawieniu zysku za 2015/16 r. w spółce

 • 24.09.2016 12:39

  KOMPUTRONIK SA (13/2016) Treść uchwał podjętych przez ZWZA Komputronik S.A.

 • 24.09.2016 11:50

  KOMPUTRONIK SA (12/2016) Uchwała ZWZA w sprawie przeznaczenia zysku.

 • 20.09.2016 17:47

  KOMPUTRONIK SA (11/2016) Zawarcie aneksów do umowy kredytowej Emitenta oraz do umowy kredytowej spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

 • 19.09.2016 17:19

  SA KIG umorzył postępowanie przeciwko Komputronikowi w sprawie o zapłatę 28,5 mln zł

 • 19.09.2016 17:10

  KOMPUTRONIK SA (10/2016) Umorzenie postępowania przeciwko Emitentowi w sprawie o zapłatę 28,5 mln zł.

 • 14.09.2016 08:54

  KOMPUTRONIK SA (9/2016) Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku.

 • 13.09.2016 21:29

  KOMPUTRONIK SA (8/2016) Powołanie Zarządu Spółki.

 • 01.09.2016 19:12

  Komputronik szacuje, że w VII-VIII miał ok. 314,8 mln zł przychodów, wzrost o 13 proc. rdr

 • 01.09.2016 18:40

  KOMPUTRONIK SA (7/2016) Sprzedaż w lipcu i sierpniu - wstępne dane o działalności handlowej

 • 31.08.2016 20:49

  KOMPUTRONIK SA (6/2016) Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez Emitenta oraz umów kredytowych spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta.

 • 26.08.2016 21:17

  KOMPUTRONIK SA (5/2016) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta

 • 26.08.2016 16:33

  Zarząd Komputornika rekomenduje pozostawienie zysku za 2015/16 r. w spółce

 • 26.08.2016 16:20

  KOMPUTRONIK SA (4/2016) Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.

 • 18.08.2016 13:35

  Tradus z grupy Komputronika ma problemy ze zwrotem VAT, Komputronik spokojny

 • 16.08.2016 19:06

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 01.08.2016 17:53

  Problemy Action w krótkim terminie mogą położyć się cieniem na rodzimych dystrybutorach IT (opinia)

 • 27.07.2016 20:06

  KOMPUTRONIK SA (3/2016) Poszerzenie zakresu współpracy z PKO BP S.A.

 • 20.06.2016 18:13

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 20.06.2016 18:09

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 02.03.2016 18:20

  KOMPUTRONIK SA Umowa z PKO BP S.A.

 • 15.02.2016 17:56

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 31.01.2016 20:02

  KOMPUTRONIK SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017.

 • 27.01.2016 14:08

  Komputronik szacuje podatek od sprzedaży detalicznej na około 2,5 mln zł

 • 16.12.2015 17:47

  KOMPUTRONIK SA Zmiana stanu posiadania kluczowego akcjonariusza.

 • 16.12.2015 17:39

  KOMPUTRONIK SA Zmiana stanu posiadania głównych akcjonariuszy.

 • 16.12.2015 17:29

  KOMPUTRONIK SA Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnej.

 • 16.12.2015 17:14

  KOMPUTRONIK SA Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnej.

 • 10.12.2015 17:50

  KOMPUTRONIK SA Rozstrzygnięcie sądowe

 • 09.12.2015 23:02

  KOMPUTRONIK SA Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.

 • 09.12.2015 22:17

  KOMPUTRONIK SA Transakcja na akcjach Emitenta.

 • 09.12.2015 21:41

  KOMPUTRONIK SA Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.

 • 09.12.2015 13:24

  KOMPUTRONIK SA Transakcja na akcjach Emitenta.

 • 04.12.2015 17:57

  KOMPUTRONIK SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Komputronik S.A. w dniu 29 listopada 2015 r.

 • 30.11.2015 19:17

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 29.11.2015 23:24

  KOMPUTRONIK SA Podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminów dotyczących dywidendy.

 • 29.11.2015 23:09

  KOMPUTRONIK SA Treść uchwał podjętych przez NWZA Komputronik S.A.

 • 26.11.2015 12:38

  KOMPUTRONIK SA Decyzja GPW w związku z przesunięciem dnia dywidendy

 • 26.11.2015 12:26

  GPW: Komunikat - Komputronik

 • 25.11.2015 18:59

  KOMPUTRONIK SA Wniosek Emitenta do GPW w związku z przesunięciem dnia dywidendy

 • 02.11.2015 23:11

  KOMPUTRONIK SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta

 • 30.10.2015 18:01

  KOMPUTRONIK SA Zawarcie umowy kredytowej przez Emitenta i spółki zależne.

 • 07.10.2015 15:53

  KOMPUTRONIK SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Komputronik S.A. w dniu 30 września 2015 r.

 • 30.09.2015 18:30

  KOMPUTRONIK SA Treść uchwał podjętych przez ZWZA Komputronik S.A.

 • 30.09.2015 17:08

  Komputronik wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję

 • 30.09.2015 16:59

  KOMPUTRONIK SA Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 29.09.2015 19:08

  KOMPUTRONIK SA Opinia Rady Nadzorczej w przedmiocie dywidendy

 • 29.09.2015 18:37

  KOMPUTRONIK SA Zawarcie umowy kredytowej przez Emitenta i spółkę zależną

 • 02.09.2015 17:29

  KOMPUTRONIK SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta

 • 31.08.2015 16:55

  KOMPUTRONIK SA Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę z Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 31.08.2015 16:48

  KOMPUTRONIK SA Zawarcie umowy kredytowej przez Emitenta

 • 28.08.2015 17:05

  KOMPUTRONIK SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 26.08.2015 14:10

  KOMPUTRONIK SA Zawarcie przez Emitenta aneksów do umów kredytowych

 • 12.08.2015 20:56

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 09.08.2015 19:54

  KOMPUTRONIK SA Przyspieszenie terminu publikacji raportów okresowych za I kwartał roku obrachunkowego 2015 r.

 • 13.07.2015 13:28

  KOMPUTRONIK SA Sprzedaż po I kwartale roku obrachunkowego 2015 r. - wstępne dane o działalności handlowej

 • 01.07.2015 14:42

  KOMPUTRONIK SA Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez Emitenta

 • 29.06.2015 21:03

  KOMPUTRONIK SA Korekta kwartalnego raportu skonsolidowanego na dzień 31.03.2015r. w związku z reklasyfikacją kosztów.

 • 24.06.2015 18:42

  Zarząd Komputroniku rekomenduje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję

 • 24.06.2015 18:35

  KOMPUTRONIK SA Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 23.06.2015 13:27

  Komputronik chce na koniec roku mieć 30 powiększonych salonów

 • 19.06.2015 23:06

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 19.06.2015 22:29

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 14.06.2015 19:46

  KOMPUTRONIK SA Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych

 • 12.06.2015 18:16

  KOMPUTRONIK SA Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji Komputronik S.A.

 • 12.06.2015 16:13

  KOMPUTRONIK SA Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Komputronik S.A.

 • 12.06.2015 14:55

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki KOMPUTRONIK SA

 • 12.06.2015 12:55

  KOMPUTRONIK SA Warunkowa rejestracja akcji serii E w KDPW

 • 29.05.2015 18:50

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 29.05.2015 18:41

  KOMPUTRONIK SA Korekta kwartalnego raportu skonsolidowanego na dzień 31.12.2014r. w związku z przeglądem sprawozdania przez biegłego rewidenta.

 • 05.05.2015 13:59

  KOMPUTRONIK SA Aneks do umowy znaczącej

 • 21.04.2015 10:39

  KOMPUTRONIK SA Prawomocność wpisów praw użytkowania wieczystego na rzecz Activa S.A. nabytych na mocy ugody z Clean & Carbon Energy S.A.

 • 09.04.2015 11:41

  KOMPUTRONIK SA Sprzedaż po zakończonym roku obrachunkowym 2014 r. - wstępne dane o działalności handlowej

 • 08.04.2015 08:19

  KOMPUTRONIK SA Umowa Znacząca - Komputronik dołącza do światowej sieci Expert International

 • 31.03.2015 19:55

  KOMPUTRONIK SA Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

 • 31.03.2015 16:00

  Nie będzie podaży akcji Komputronika ze strony głównego akcjonariusza

 • 14.02.2015 22:28

  KOMPUTRONIK SA Korekta raportu okresowego QSr za III kwartał roku obrachunkowego 2014.

 • 14.02.2015 12:41

  KOMPUTRONIK SA Stan sporów w sprawach z Clean & Carbon Energy S.A.

 • 12.02.2015 13:39

  Komputronik rozważa wprowadzenie spółki Komputronik Biznes na GPW

 • 12.02.2015 11:59

  Komputronik może rekomendować wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję

 • 11.02.2015 23:17

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 02.02.2015 22:04

  KOMPUTRONIK SA Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie NWZA Clean & Carbon Energy S.A. z dnia 18 grudnia 2014 r.

 • 30.01.2015 17:56

  KOMPUTRONIK SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016

 • 23.01.2015 13:29

  KOMPUTRONIK SA Sąd Okręgowy w Poznaniu wstrzymał w całości wykonanie wyroku SA przy KIG wobec spółki zależnej Emitenta

 • 19.01.2015 15:21

  KOMPUTRONIK SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

 • 08.01.2015 17:44

  KOMPUTRONIK SA aneks do umowy znaczącej

 • 07.01.2015 12:38

  KOMPUTRONIK SA Sprzedaż po trzech kwartałach roku obrachunkowego 2014 r. - wstępne dane o działalności handlowej

 • 05.01.2015 11:48

  KOMPUTRONIK SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA w dniu 29 grudnia 2014 r.

 • 29.12.2014 18:54

  KOMPUTRONIK SA treść uchwał podjętych przez NWZA Komputronik SA

 • 16.12.2014 10:39

  KOMPUTRONIK SA zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 09.12.2014 14:21

  KOMPUTRONIK SA sąd wstrzymał wykonanie uchwał Clean & Carbon Energy S.A. podjętych w dniu 13 listopada 2014 r.

 • 03.12.2014 13:23

  KOMPUTRONIK SA zawarcie umowy znaczącej przez spółkę z Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 02.12.2014 18:58

  KOMPUTRONIK SA zwołanie NWZ

 • 02.12.2014 14:45

  Komputronik liczy na ponad 600 mln zł przychodów w IV kw.

 • 01.12.2014 19:42

  KOMPUTRONIK SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 01.12.2014 17:39

  KOMPUTRONIK SA aneks do umowy znaczącej

 • 01.12.2014 14:42

  KOMPUTRONIK SA prawomocne postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie zarządcy przymusowego

 • 01.12.2014 14:14

  KOMPUTRONIK SA bezpodstawna egzekucja Clean & Carbon Energy SA przeciwko Contanisimo

 • 13.11.2014 20:00

  KOMPUTRONIK SA przebieg zgromadzenia akcjonariuszy Clean & Carbon Energy SA

 • 29.10.2014 12:33

  KOMPUTRONIK SA Sąd Okręgowy w Warszawie uznał prawidłowość reprezentacji Clean & Carbon Energy SA przez nowe władze spółki

 • 22.10.2014 12:06

  KOMPUTRONIK SA Sprzedaż po półroczu roku obrachunkowego 2014 r.

 • 20.10.2014 13:23

  Komputronik podpisał ugodę z nowym zarządem Clean & Carbon Energy

 • 20.10.2014 09:34

  KOMPUTRONIK SA ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 20.10.2014 09:17

  Komputronik i CCE zawarły ugodę, obciąży ona wynik netto grupy Komputronika o 4-5 mln zł

 • 20.10.2014 08:50

  KOMPUTRONIK SA kompleksowa ugoda pomiędzy Grupą Komputronik a Clean & Carbon Energy SA

 • 16.10.2014 16:36

  KOMPUTRONIK SA - zawarcie umowy kredytowej przez emitenta i spółkę z grupy

 • 16.10.2014 08:59

  KOMPUTRONIK SA zakończenie I Etapu programu skupu akcji własnych

 • 13.10.2014 15:41

  KOMPUTRONIK SA realizacja programu skupu akcji własnych

 • 06.10.2014 17:53

  KOMPUTRONIK SA realizacja programu skupu akcji własnych

 • 03.10.2014 13:54

  KOMPUTRONIK SA wydanie wyroku przez Sąd Arbitrażowy przy KIG

 • 30.09.2014 16:53

  KOMPUTRONIK SA zneks do umowy kredytowej z Bankiem Millenium S.A.

 • 30.09.2014 13:45

  Komputronik rozpoczął I etap skupu akcji własnych za łączną kwotę do 0,5 mln zł

 • 30.09.2014 13:27

  KOMPUTRONIK SA uchwalenie przez emitenta zasad skupu akcji własnych oraz zawarcie umowy pośrednictwa w przedmiocie nabywania akcji własnych

 • 23.09.2014 16:10

  KOMPUTRONIK SA zmiana polityki informacyjnej Emitenta w odniesieniu do comiesięcznych informacji sprzedażowych

 • 18.09.2014 15:52

  KOMPUTRONIK SA - aneksy do umów kredytowych

 • 10.09.2014 08:50

  KOMPUTRONIK SA - zakup akcji emitenta przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającą

 • 03.09.2014 16:10

  Komputronik liczy na wyższy zysk w 2014/15 r., dywidenda też może wzrosnąć (wywiad)

 • 01.09.2014 17:20

  KOMPUTRONIK SA zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę z Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 01.09.2014 17:03

  KOMPUTRONIK SA aneksy do umów znaczących

 • 27.08.2014 16:26

  KOMPUTRONIK SA zawarcie umowy znaczącej przez spółkę z Grupy Kapitałowej Emitenta

 • 26.08.2014 18:13

  KOMPUTRONIK SA przesunięcie terminu ogłoszenia wyroku w kluczowym sporze dotyczącym emitenta

 • 21.08.2014 09:07

  KOMPUTRONIK SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA spółki w dniu 14 sierpnia 2014 r.

 • 14.08.2014 19:39

  ZWZ Komputronika upoważniło zarząd do skupu akcji własnych

 • 14.08.2014 17:35

  KOMPUTRONIK SA treść uchwał podjętych przez ZWZA

 • 14.08.2014 13:10

  Komputronik wypłaci 0,27 zł dywidendy na akcję

 • 14.08.2014 13:04

  KOMPUTRONIK SA podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

 • 07.08.2014 17:22

  KOMPUTRONIK SA - zamknięcie rozprawy toczącej się w Sądzie Arbitrażowym przy KIG w Warszawie

 • 05.08.2014 11:23

  KOMPUTRONIK SA sprzedaż po lipcu 2014 r. - wstępne dane o działalności handlowej

 • 18.07.2014 18:53

  KOMPUTRONIK SA prawomocność umorzenia postępowania wobec organów emitenta

 • 18.07.2014 16:53

  KOMPUTRONIK SA zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta

 • 15.07.2014 17:18

  KOMPUTRONIK SA opinia rady nadzorczej w przedmiocie dywidendy

 • 15.07.2014 17:02

  KOMPUTRONIK SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 11.07.2014 12:13

  KOMPUTRONIK SA sprzedaż po I kwartale roku obrachunkowego 2014 r. - wstępne dane o działalności handlowej

 • 03.07.2014 15:17

  KOMPUTRONIK SA zawarcie umowy kredytowej

 • 17.06.2014 13:51

  Komputronik chce poprawić wyniki, jest szansa na 2 mld zł sprzedaży

 • 17.06.2014 07:40

  KOMPUTRONIK SA rekomendacja wypłaty dywidendy

 • 16.06.2014 22:19

  Komputronik chce wypłacić 0,27 zł dywidendy na akcję

 • 13.06.2014 09:39

  KOMPUTRONIK SA przyspieszenie terminu publikacji rocznych raportów okresowych za rok obrotowy 2013 r.

 • 09.06.2014 10:22

  KOMPUTRONIK SA Sprzedaż po maju 2014 r - wstępne dane o działalności handlowej

 • 21.05.2014 14:22

  KOMPUTRONIK SA zawarcie umowy kredytowej przez emitenta

 • 12.05.2014 07:53

  KOMPUTRONIK SA rozszerzenie zabezpieczenia poprzez ustanowienie zarządu przymusowego nad spółką Clean and Carbon Energy SA

 • 09.05.2014 11:04

  KOMPUTRONIK SA Sprzedaż po kwietniu 2014 r - wstępne dane o działalności handlowej

 • 29.04.2014 11:48

  KOMPUTRONIK SA zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez emitenta

 • 14.04.2014 12:20

  Komputronik w 2013/14 r. zwiększył sprzedaż o 35 proc. do 1,6 mld zł

 • 14.04.2014 11:43

  KOMPUTRONIK SA sprzedaż po marcu 2014 r - wstępne dane o działalności handlowej

 • 02.04.2014 15:19

  KOMPUTRONIK SA postanowienie o umorzeniu postępowania wobec organów emitenta

 • 01.04.2014 13:05

  KOMPUTRONIK SA zawarcie aneksów do umów znaczących.

 • 11.03.2014 10:36

  KOMPUTRONIK SA zawarcie umowy znaczącej przez spółkę z Grupy Kapitałowej Emitenta