KCI SA

skrót: KCI

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa skoncentrowana obecnie w dwóch obszarach: segmencie nieruchomościowym oraz segmencie medialnym zbudowanym wokół tytułów prasowych takich jak Rzeczpospolita, Gazeta Giełdy Parkiet, Bloomberg Businessweek, Sukces czy Uważam Rze.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Hajdarowicz Grzegorzpoprzez spółki zależne43 040 26162,76%43 040 26166,25%
KCI SA3 619 2645,28%3 619 2640,00%

KategoriaBrak wyników spełniających podane kryteria.

 • 22.12.2020 16:01

  KCI SA (29/2020) Doręczenie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz złożenie przez Spółkę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 • 16.12.2020 10:37

  KCI SA (28/2020) Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie o unieważnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia zarządu do zmiany rynku notowań akcji Spółki KCI S.A. z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych S

 • 27.11.2020 10:49

  KCI SA (27/2020) Transakcje na obligacjach dokonane przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 • 25.11.2020 19:55

  KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QS

 • 25.09.2020 17:52

  KCI SA Raport okresowy półroczny za PSr

 • 15.09.2020 22:04

  KCI SA (26/2020) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21 września 2020 r.

 • 15.09.2020 18:46

  KCI SA (25/2020) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21 września 2020 r.

 • 11.09.2020 17:05

  KCI SA (24/2020) Zawiadomienie o udziale w głosach

 • 07.09.2020 16:11

  KCI SA (23/2020) Zawiadomienie o udziale w głosach

 • 25.08.2020 16:58

  Akcjonariusze KCI zdecydują o wycofaniu spółki z obrotu na GPW

 • 25.08.2020 16:51

  KCI SA (22/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia

 • 24.08.2020 14:34

  Gremi International chce delistingu KCI

 • 24.08.2020 14:15

  KCI SA (21/2020) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

 • 24.08.2020 14:01

  KCI SA (20/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 77 ust.7 Ustawy o ofercie publicznej

 • 18.08.2020 15:18

  W ramach wezwania na akcje KCI nie zawarto żadnej transakcji

 • 23.06.2020 17:28

  KCI SA (17/2020) Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA / Spełnienie warunków zawarcia umowy sprzedaży pakietu akcji Gremi Media S.A.

 • 23.06.2020 13:51

  Zarząd KCI chce delistingu spółki

 • 23.06.2020 13:28

  KCI SA (16/2020) Informacja o rekomendacji Zarządu co do sposobu realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA

 • 23.06.2020 13:21

  KCI SA (15/2020) Korekta raportu bieżącego ESPI 13/2020 dot. Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 12.06.2020 roku, podjętych po przerwie w dniu 22.06.2020

 • 23.06.2020 09:40

  KCI SA (14/2020) Korekta raportu bieżącego ESPI 12/2020

 • 22.06.2020 19:40

  KCI SA (13/2020) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 12.06.2020 roku, podjęte po przerwie w dniu 22.06.2020

 • 22.06.2020 11:26

  KCI SA (12/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. zwołanym na dzień 21.06.2019 r.

 • 12.06.2020 19:35

  KCI SA (11/2020) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 12.06.2020 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia)

 • 05.06.2020 21:36

  KCI SA (10/2020) Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA / Zawarcie umowy sprzedaży pakietu akcji Gremi Media S.A.

 • 05.06.2020 21:32

  KCI SA (9/2020) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd spółki KCI S.A. decyzji o rozpoczęciu negocjacji z FBNK Finance S.à r.l. w Luksemburgu dotyczących warunków nabycia od KCI S.A. pakietu akcji Gremi Media S.A.

 • 01.06.2020 13:19

  KCI SA (8/2020) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna na 12 czerwca 2020 r.

 • 29.05.2020 17:09

  KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QS

 • 29.05.2020 15:59

  KCI SA (7/2020) Złożenie do KNF zawiadomienia o podejrzeniu dokonania manipulacji akcjami Spółki

 • 24.05.2020 12:17

  KCI SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 15.05.2020 13:32

  KCI SA (5/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 12 czerwca 2020 r.

 • 30.04.2020 17:20

  KCI SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 30.04.2020 17:16

  KCI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 20.04.2020 17:43

  KCI SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 30.01.2020 15:17

  KCI SA (3/2020) Transakcje na obligacjach dokonane przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 • 30.01.2020 14:16

  KCI SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

 • 23.01.2020 18:16

  KCI SA (1/2020) Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA

 • 27.12.2019 23:21

  KCI SA (34/2019) Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA

 • 13.12.2019 21:35

  KCI SA (33/2019) Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA

 • 26.11.2019 17:38

  KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 28.10.2019 18:09

  KCI SA (32/2019) Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Spółki do Listy Alertów

 • 24.10.2019 16:58

  KCI SA (31/2019) Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA

 • 04.10.2019 17:18

  KCI SA (30/2019) Transakcje na akcjach dokonane przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 30.09.2019 17:32

  KCI SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 24.09.2019 13:28

  KCI SA (29/2019) Informacja o zarejestrowaniu zmian statutu Spółki

 • 24.09.2019 10:47

  KCI SA (28/2019) Informacja o realizacji strategii inwestycyjnej spółki KCI SA

 • 22.09.2019 18:46

  KCI SA (27/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 22.08.2019 16:13

  KCI SA (26/2019) Transakcje na obligacjach dokonane przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

 • 03.06.2019 14:24

  KCI SA (15/2019) Uzupełnienie porządku obrad ZWZ KCI zwołanego na dzień 21.06.2019

 • 23.05.2019 14:07

  KCI SA (14/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 21 czerwca 2019 r.

 • 07.03.2019 15:32

  KCI SA (9/2019) Spłata kredytu

 • 06.03.2019 08:59

  KCI SA (8/2019) Zawarcie umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości

 • 01.03.2019 23:12

  KCI SA (7/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. zwołanym na dzień 1 lutego 2019 roku

 • 01.03.2019 22:56

  KCI SA (6/2019) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanego na 1 lutego 2019 roku, podjęte po przerwie w dniu 1 marca 2019 r.

 • 01.02.2019 16:34

  KCI SA (5/2019) Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

 • 01.02.2019 15:01

  KCI SA (4/2019) Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ KCI S.A. wraz z określeniem daty jego wznowienia i uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 01.02.2019 r. do ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

 • 30.01.2019 13:52

  KCI SA (3/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

 • 21.01.2019 16:44

  KCI SA (2/2019) Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz Porozumienia

 • 04.01.2019 14:42

  KCI SA (1/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na dzień 01.02.2019 r.

 • 31.12.2018 16:38

  KCI SA (35/2018) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

 • 28.12.2018 13:31

  KCI SA (34/2018) Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

 • 22.11.2018 18:58

  KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS

 • 22.10.2018 12:38

  KCI SA (33/2018) Uzyskanie zabezpieczenia roszczeń Spółki KCI SA o ochronę dóbr osobistych

 • 11.10.2018 21:28

  KCI SA (32/2018) Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

 • 26.09.2018 19:35

  KCI SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 23.09.2018 13:53

  KCI kupiło 85,4 tys. akcji Gremi Media w zamian za udziały w spółce Lurena Investments

 • 22.09.2018 20:44

  KCI SA (31/2018) zawarcie znaczącej transakcji

 • 20.09.2018 20:57

  KCI SA (30/2018) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 17.09.2018 18:19

  KCI SA (29/2018) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitet Audytu

 • 20.07.2018 21:42

  KCI SA (28/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KCI S.A.

 • 20.07.2018 21:24

  KCI SA (27/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. w Krakowie zwołanym na 30.06.2018 roku, podjęte po przerwie w dniu 20.07.2018 r.

 • 20.07.2018 21:13

  KCI SA (26/2018) Pozew o unieważnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 11.07.2018 17:03

  KCI SA (25/2018) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

 • 02.07.2018 19:06

  KCI SA (24/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 30.06.2018 r. do ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia

 • 02.07.2018 10:11

  KCI SA (23/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ KCI S.A. wraz z określeniem daty jego wznowienia

 • 29.06.2018 12:17

  KCI SA (22/2018) Wybór biegłego rewidenta

 • 26.06.2018 08:54

  KCI SA (21/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 30.06.2018 roku

 • 25.06.2018 20:23

  KCI SA (21/2018) Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 30.06.2018 roku

 • 19.06.2018 19:39

  KCI SA (20/2018) Zawiadomienie akcjonariuszy o zastawieniu akcji

 • 19.06.2018 17:17

  KCI SA (19/2018) Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu na akcjach Spółki

 • 13.06.2018 19:30

  KCI SA (18/2018) Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu na akcjach Spółki

 • 04.06.2018 18:36

  KCI SA (17/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KCI Spółka Akcyjna na 30.06.2018 r.

 • 28.05.2018 19:12

  KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 15.05.2018 14:15

  KCI SA (16/2018) Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

 • 08.05.2018 20:55

  KCI SA (15/2018) Korekta numeracji raportu bieżącego numer 13/2018 z dnia 8 maja 2018r.

 • 08.05.2018 20:35

  KCI SA (13/2018) Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

 • 28.04.2018 02:55

  KCI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 28.04.2018 00:29

  KCI SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 23.04.2018 10:41

  KCI SA (13/2018) Wybór Zarządu na nową kadencję

 • 17.04.2018 15:29

  KCI SA (12/2018) Uprawomocnienie się wyroku w sprawie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 29.03.2018 11:03

  KCI SA (11/2018) Transakcja na obligacjach serii O dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 01.03.2018 13:00

  KCI SA (10/2018) Zmiany w Zarządzie KCI S.A.

 • 28.02.2018 17:11

  KCI SA (9/2018) Złożenie do KNF uzupełnienia zawiadomienia o podejrzeniu dokonania manipulacji akcjami Spółki

 • 01.02.2018 23:35

  KCI SA (8/2018) Zawarcie umowy dotyczącej spłaty wierzytelności przysługujących KCI S.A.

 • 01.02.2018 18:23

  KCI SA (7/2018) Wykup obligacji serii N i O

 • 01.02.2018 18:19

  KCI SA (6/2018) Wyrok w sprawie o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 • 30.01.2018 19:58

  KCI SA (4/2018) Zawarcie umowy kredytowej

 • 30.01.2018 19:47

  KCI SA (5/2018) Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

 • 30.01.2018 19:42

  KCI SA (4/2017) Zawarcie umowy kredytowej

 • 24.01.2018 21:32

  KCI SA (3/2018) Zmiana warunków emisji obligacji serii N

 • 15.01.2018 12:35

  KCI SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

 • 08.01.2018 09:32

  KCI SA (1/2018) Transakcja na obligacjach serii N dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze - korekta Powiadomienia

 • 04.01.2018 12:06

  KCI SA (1/2018) Transakcja na obligacjach serii N dokonana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 29.12.2017 18:42

  KCI SA (71/2017) Spłata kredytu

 • 28.12.2017 21:03

  KCI SA (70/2017) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży lokali niemieszkalnych i udziałów w prawie użytkowania wieczystego

 • 18.12.2017 18:40

  KCI SA (69/2017) Zmiana warunków emisji obligacji serii N

 • 18.12.2017 10:26

  KCI SA (68/2017) Wykup obligacji serii M

 • 18.12.2017 10:23

  KCI SA (67/2017) Emisja obligacji serii O

 • 15.12.2017 11:23

  KCI sprzedaje nieruchomości w Krakowie za 18,87 mln zł brutto

 • 15.12.2017 10:57

  KCI SA (66/2017) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży lokali niemieszkalnych i udziałów w prawie użytkowania wieczystego

 • 16.11.2017 17:47

  KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

 • 31.10.2017 18:43

  KCI SA (65/2017) Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki zależnej GREMI MEDIA S.A.

 • 24.10.2017 17:49

  KCI SA (64/2017) Korekta - Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na akcjach Spółki

 • 23.10.2017 18:43

  KCI SA (64/2017) Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na akcjach Spółki

 • 21.10.2017 10:35

  KCI SA (63/2017) Powołanie Komitetu Audytu

 • 17.10.2017 17:45

  KCI SA (62/2017) Zawarcie umowy zastawniczej mającej za przedmiot akcje spółki zależnej

 • 13.10.2017 16:21

  KCI SA (61/2017) Uchwały NWZA KCI S.A. w Krakowie zwołanym na 27.09.2017 roku, podjęte po przerwie w dniu 13.10.2017

 • 13.10.2017 16:16

  KCI SA (60/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA KCI S.A.

 • 13.10.2017 16:12

  KCI SA (59/2017) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KCI S.A.

 • 13.10.2017 16:09

  KCI SA (58/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 13.10.2017 14:33

  KCI SA (58/2017) Korekta Załącznika do Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku pt. "OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

 • 13.10.2017 14:21

  KCI SA (57/2017) Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

 • 02.10.2017 20:35

  KCI SA (56/2017) Zawarcie umowy przyrzeczonej zakupu lokalu użytkowego w ramach "Projektu 5 Dzielnica".

 • 29.09.2017 18:23

  KCI SA (55/2017) Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

 • 28.09.2017 18:46

  KCI SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 27.09.2017 17:53

  KCI SA (54/2017) Przerwa w obradach NWZA KCI S.A. w Krakowie w dniu 27.09.2017 roku.

 • 26.09.2017 21:47

  KCI SA (53/2017) NWZA KCI S.A. w Krakowie w dniu 27.09.2017 roku.

 • 26.09.2017 21:22

  KCI SA (52/2017) Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na akcjach Spółki

 • 15.09.2017 17:04

  KCI SA (51/2017) Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

 • 01.09.2017 13:02

  KCI SA (50/2017) Warunkowa rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji spółki zależnej GREMI MEDIA S.A. w związku z ubieganiem się o wprowadzenie GREMI MEDIA S.A. do obrotu na NewConnect

 • 31.08.2017 17:59

  KCI SA (49/2017) Zwołanie NWZA KCI S.A.

 • 31.08.2017 17:43

  KCI SA (48/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 22.08.2017 18:44

  KCI SA (47/2017) Złożenie wniosku o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji spółki zależnej GREMI MEDIA S.A. w związku z ubieganiem się o wprowadzenie GREMI MEDIA S.A. do obrotu na NewConnect

 • 17.08.2017 09:00

  KCI SA (46/2017) Uprawomocnienie się wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie

 • 10.08.2017 20:14

  KCI sprzedał 14,6 proc. akcji spółki zależnej Gremi Media (opis)

 • 10.08.2017 19:33

  KCI sprzedał 14,6 proc. akcji spółki zależnej Gremi Media

 • 10.08.2017 19:00

  KCI SA (45/2017) Sprzedaż 14,6% akcji spółki zależnej GREMI MEDIA S.A. przez KCI S.A. w ramach oferty poprzedzającej ubieganie się o wprowadzenie GREMI MEDIA S.A. do obrotu na NewConnect

 • 09.08.2017 19:36

  KCI SA (44/2017) Zawarcie umowy zastawniczej mającej za przedmiot akcje spółki zależnej

 • 09.08.2017 14:09

  KCI SA (43/2017) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 • 28.07.2017 17:03

  KCI SA (42/2017) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

 • 21.07.2017 19:00

  KCI SA (41/2017) Uchwały NWZA KCI S.A. podjęte 21.07.2017r.

 • 21.07.2017 18:49

  KCI SA (40/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA KCI S.A.

 • 20.07.2017 09:01

  KCI SA (39/2017) Sprawozdanie zarządu KCI S.A. sporządzone na potrzeby uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabywania akcji własnych

 • 14.07.2017 16:58

  KCI SA (33/2017) Korekta i uzupełnienie raportu nr 33/2017 - Uchwały ZWZA KCI S.A. podjete 30.06.2017 r

 • 14.07.2017 16:49

  KCI SA (38/2017) Odpowiedź KCI S.A. na pytanie zadane przez Akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 grudnia 2016 r. na podstawie art. 428 § 4 kodeksu spółek handlowych.

 • 13.07.2017 15:53

  KCI SA (37/2017) NWZA KCI S.A. w warszawie w dniu 21.07.2017 roku.

 • 11.07.2017 18:17

  KCI SA (36/2017) Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

 • 03.07.2017 12:14

  KCI SA (35/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KCI S.A.

 • 30.06.2017 16:40

  KCI SA (34/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA KCI S.A..

 • 30.06.2017 16:38

  KCI SA (33/2017) Uchwały NWZA KCI S.A. podjęte 30.06.2017r..

 • 28.06.2017 13:22

  KCI SA (32/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku - korekta raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 31 stycznia

 • 23.06.2017 21:40

  KCI SA (31/2017) Zwołanie NWZA KCI S.A..

 • 23.06.2017 11:46

  KCI SA (30/2017) Informacja o złożeniu do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosków zmierzających do zmiany rynku notowań akcji Spółki z Głównego Rynku GPW na rynek NewConnect.

 • 23.06.2017 08:24

  KCI SA (29/2017) ZWZA KCI S.A. w Krakowie w dniu 30.06.2017 roku.

 • 20.06.2017 17:23

  KCI SA (28/2017) Korekta raportu bieżącego nr 28/2017 - Informacja o stanie procesu przeniesienia notowań akcji Emitenta na rynek NewConnect

 • 20.06.2017 16:10

  KCI SA (28/2017) Informacja o stanie procesu przeniesienia notowań akcji Emitenta na rynek NewConnect

 • 09.06.2017 12:38

  KCI SA (27/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KCI S.A.

 • 02.06.2017 20:41

  KCI SA (26/2017) Złożenie do KNF zawiadomienia o podejrzeniu dokonania manipulacji akcjami Spółki

 • 02.06.2017 16:22

  KCI SA (25/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki KCI S.A.

 • 30.05.2017 18:51

  KCI SA (24/2017) Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie.

 • 29.05.2017 20:48

  KCI SA (23/2017) Wybór biegłego rewidenta.

 • 19.05.2017 16:45

  KCI SA (22/2017) Termin wpływu pozwu o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 • 17.05.2017 17:41

  KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QS

 • 08.05.2017 19:58

  KCI SA (21/2017) Wyrok w sprawie z powództwa akcjonariusza Piotra Szczęsnego przeciwko KCI SA (wcześniej: Gremi Media S.A.) o uchylenie uchwały o udzieleniu absolutorium.

 • 05.05.2017 19:14

  KCI SA (20/2017) Pozew o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 • 05.05.2017 19:11

  KCI SA (19/2017) Ustalenie maksymalnej liczby akcji spółki zależnej GREMI MEDIA S.A. podlegających sprzedaży przez KCI S.A. w ramach oferty poprzedzającej ubieganie się o wprowadzenie GREMI MEDIA S.A. do obrotu na NewConnect.

 • 29.04.2017 12:38

  KCI SA (18/2017) Korekta raportu bieżącego nr 18/2017.

 • 28.04.2017 19:13

  KCI SA (18/2017) Zawarcie umowy przyrzeczonej zakupu lokali użytkowych w ramach "Projektu 5 Dzielnica".

 • 28.04.2017 00:12

  KCI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 27.04.2017 23:46

  KCI SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 25.04.2017 10:38

  KCI SA (17/2017) Zawarcie umowy kredytu dla potrzeb finansowania zakupu lokali użytkowych w ramach "Projektu 5 Dzielnica".

 • 21.04.2017 19:20

  KCI SA (16/2017) Wykup obligacji serii L.

 • 21.04.2017 17:36

  KCI SA (15/2017) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.

 • 07.04.2017 19:57

  KCI SA (14/2017) Pozew o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 • 29.03.2017 21:23

  KCI SA (13/2017) Korekta raportu bieżącego nr 13/2017.

 • 29.03.2017 19:47

  KCI SA (13/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

 • 23.03.2017 18:55

  KCI SA (12/2017) Informacja o stanowisku Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co do planowanych działań KCI S.A. zmierzających do zmiany rynku notowań akcji z Głównego Rynku GPW na rynek NewConnect.

 • 03.03.2017 18:25

  KCI SA (11/2017) Uchwała NWZA Gremi Media S.A. podjęte 03.03.2017r. w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji serii B.

 • 06.02.2017 22:41

  KCI SA (10/2017) Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki.

 • 31.01.2017 20:24

  NWZ KCI zgodziło się na zmianę rynku notowań spółki z głównego na NewConnect

 • 31.01.2017 20:03

  KCI SA (9/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA KCI S.A..

 • 31.01.2017 20:00

  KCI SA (8/2017) Uchwały NWZA KCI S.A. podjęte 31.01.2017r..

 • 31.01.2017 19:56

  KCI SA (7/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

 • 26.01.2017 18:06

  KCI SA (6/2017) Zarejestrowanie przekształcenia spółki zależnej.

 • 26.01.2017 18:03

  KCI SA (5/2017) Zarejestrowanie połączenia KCI S.A. ze spółką Gremi Sukces sp. z o.o..

 • 25.01.2017 21:25

  KCI SA (4/2017) NWZA KCI S.A. w Krakowie w dniu 31.01.2017 roku.

 • 14.01.2017 10:48

  KCI SA (3/2017) Korekta raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 13.01.2017 roku w sprawie odpowiedzi KCI S.A. na pytania zadane przez Akcjonariuszy w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 428 § 4

 • 13.01.2017 22:04

  KCI SA (3/2017) Odpowiedzi KCI S.A. na pytania zadane przez Akcjonariuszy w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 428 § 4 kodeksu spółek handlowych.

 • 05.01.2017 20:17

  KCI SA (2/2017) Zwołanie NWZA KCI S.A..

 • 04.01.2017 19:03

  KCI SA (1/2017) Przekształcenie spółki zależnej - uchwała Zgromadzenia Wspólników.

 • 31.12.2016 21:40

  KCI SA (88/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA KCI S.A..

 • 31.12.2016 21:36

  KCI SA (87/2016) Uchwały NWZA KCI S.A. podjęte 31.12.2016 r..

 • 29.12.2016 18:41

  KCI SA (86/2016) NWZA KCI S.A. w Krakowie w dniu 31.12.2016 roku;

 • 29.12.2016 18:37

  KCI SA (85/2016) Planowane przekształcenie spółki zależnej - powtórne zawiadomienie;

 • 21.12.2016 22:22

  KCI SA (84/2016) Wykup obligacji serii K.

 • 20.12.2016 21:02

  KCI SA (83/2016) Zawarcie Aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży.

 • 19.12.2016 20:20

  KCI SA (82/2016) Wykup obligacji serii J.

 • 16.12.2016 20:31

  KCI SA (81/2016) Emisja obligacji serii M i N.

 • 16.12.2016 20:28

  KCI SA (80/2016) Zmiana warunków emisji obligacji serii L.

 • 16.12.2016 14:47

  KCI SA (79/2016) Planowane przekształcenie spółki zależnej.

 • 12.12.2016 21:48

  KCI SA (78/2016) Powtórne zawiadomienie o zamiarze połączenia.

 • 12.12.2016 21:42

  KCI SA (77/2016) NWZA KCI S.A..

 • 05.12.2016 20:20

  KCI SA (76/2016) Zwołanie NWZA KCI S.A..

 • 02.12.2016 18:11

  KCI SA (75/2016) Przedstawienie planu połączenia do publicznej wiadomości.

 • 10.11.2016 22:06

  KCI SA (74/2016) Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki.

 • 10.11.2016 21:09

  KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QS

 • 10.11.2016 17:29

  KCI SA (73/2016) Połączenie Spółki zależnej.

 • 10.11.2016 17:07

  KCI SA (72/2016) Ustalenie jednolitej treści Statutu.

 • 10.11.2016 15:18

  KCI SA (71/2016) Rejestracja umorzenia udziałów własnych spółki zależnej Emitenta - Gremi Media sp. z o.o..

 • 10.11.2016 11:54

  KCI SA (70/2016) Korekta raportów okresowych za rok 2015.

 • 08.11.2016 20:12

  KCI SA (69/2016) Zakończenie procesu scalania akcji KCI S.A. w Krakowie.

 • 26.10.2016 16:01

  KCI SA (68/2016) Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie przeprowadzenia procesu scalania akcji Spółki.

 • 24.10.2016 16:55

  KCI SA (67/2016) Plan połączenia KCI S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Gremi Sukces sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej).

 • 21.10.2016 16:28

  KCI SA (66/2016) Realizacja prac związanych z procedurą scalania akcji Spółki.

 • 19.10.2016 10:09

  KCI SA (65/2016) Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie umorzenia akcji Spółki.

 • 18.10.2016 18:06

  GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki KCI S.A.

 • 18.10.2016 17:17

  KCI SA (64/2016) Zamiar połaczenia KCI S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Gremi Sukces sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej).

 • 14.10.2016 16:00

  KCI SA (63/2016) Złożenie wniosków do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu oraz do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o dokonanie scalenia akcji Spółki.

 • 14.10.2016 15:55

  KCI SA (62/2016) Umorzenie akcji Spółki.

 • 13.10.2016 18:13

  KCI SA (61/2016) Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie umorzenia akcji Spółki.

 • 12.10.2016 18:25

  KCI SA (60/2016) Złożenie wniosku o umorzenie akcji własnych.

 • 30.09.2016 16:29

  KCI SA (59/2016) Rejestracja zmiany adresu lokalu Spółki KCI Spółka Akcyjna.

 • 30.09.2016 16:26

  KCI SA (58/2016) Rejestracja zmiany Statutu Spółki KCI Spółka Akcyjna.

 • 27.09.2016 07:58

  KCI sprzedaje nieruchomości w Krakowie za 30 mln zł

 • 26.09.2016 22:10

  KCI SA (57/2016) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

 • 20.09.2016 21:56

  KCI SA (56/2016) Korekta zawiadomienia dotyczącego stanu posiadana akcji Spółki.

 • 11.08.2016 19:42

  KCI SA (55/2016) Planowane połączenie Spółki zależnej.

 • 22.07.2016 20:34

  KCI SA (54/2016) Zawarcie przenoszącej umowy sprzedaży nieruchomości.

 • 15.07.2016 11:12

  KCI SA (53/2016) Zawarcie znaczących umów.

 • 13.07.2016 18:48

  KCI SA (52/2016) Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki.

 • 13.07.2016 18:39

  KCI SA (51/2016) Zawiadomienie otrzymane od Członka Zarządu w trybie art 160 ustawy o obrocie instrumentami.

 • 06.07.2016 19:51

  KCI SA (50/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ KCI S.A..

 • 06.07.2016 19:45

  KCI SA (49/2016) Uchwały ZWZA KCI S.A. podjęte po przerwie.

 • 05.07.2016 20:39

  KCI SA (48/2016) Zawarcie umowy kredytowej przez jednostkę zależną.

 • 30.06.2016 13:14

  KCI SA Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. oraz uchwały podjęte przed zarządzeniem przerwy.

 • 28.06.2016 15:05

  KCI SA Sprawozdanie Rady Nadzorczej KCI S.A..

 • 28.06.2016 15:01

  KCI SA Ustalenie jednolitej treści Statutu.

 • 24.06.2016 22:16

  KCI SA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

 • 17.06.2016 10:06

  KCI SA Wybór biegłego rewidenta

 • 10.06.2016 19:49

  GPW: zmiana kwalifikacji sektorowej dla spółki KCI SA

 • 10.06.2016 19:43

  KCI SA Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o zmianie kwalifikacji sektorowej Emitenta.

 • 07.06.2016 17:30

  KCI SA Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartosciowych S.A.

 • 06.06.2016 22:05

  KCI SA Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela G spółki KCI S.A..

 • 06.06.2016 22:02

  KCI SA Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki Gremi Inwestycje S.A.

 • 06.06.2016 09:27

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii G spółki KCI S.A.

 • 03.06.2016 22:09

  KCI SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 27.05.2016 19:05

  KCI SA Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki KCI S.A..

 • 20.05.2016 15:36

  KCI SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku - korekta raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku.

 • 16.05.2016 17:29

  KCI SA Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki.

 • 13.05.2016 21:18

  KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QS

 • 12.05.2016 17:36

  KCI SA Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Gremi Inwestycje S.A. za I kwartał 2016 roku.

 • 10.05.2016 20:22

  KCI SA Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

 • 10.05.2016 20:18

  KCI SA Zarejestrowanie połączenia KCI S.A. z Gremi Inwestycje S.A..

 • 29.04.2016 17:06

  KCI SA Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Memorandum informacyjnego KCI S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 • 29.04.2016 02:02

  KCI SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 29.04.2016 00:29

  KCI SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 26.04.2016 21:56

  KCI SA Przekroczenie progu znaczącej umowy.

 • 26.04.2016 17:38

  KCI SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z dnia 25 kwietnia 2016 roku.

 • 26.04.2016 17:35

  KCI SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ KCI S.A. w dniu 25 kwietnia 2016 roku.

 • 23.04.2016 11:39

  KCI SA Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości lokalowych.

 • 23.04.2016 11:34

  KCI SA Zawarcie przenoszącej umowy sprzedaży nieruchomości.

 • 23.04.2016 11:26

  KCI SA Rozwiązanie znaczącej umowy.

 • 15.04.2016 17:29

  KCI SA Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

 • 14.04.2016 21:17

  KCI SA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

 • 05.04.2016 16:12

  KCI SA Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz "GREMI INWESTYCJE" S.A..

 • 30.03.2016 20:28

  KCI SA Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki.

 • 22.03.2016 17:01

  KCI SA Termin udostępnienia Memorandum informacyjnego KCI S.A. do publicznej wiadomości.

 • 21.03.2016 21:31

  KCI SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz "GREMI INWESTYCJE" S.A. / Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 18.03.2016 17:55

  KNF zatwierdziła memorandum informacyjne KCI

 • 18.03.2016 17:14

  KCI SA Zatwierdzenie Memorandum informacyjnego KCI S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 • 08.03.2016 18:03

  KCI SA Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki.

 • 04.03.2016 21:23

  KCI SA Korekta zawiadomienia otrzymanego od Członka Zarządu w trybie przepisu art. 160 ustawy o obrocie instrumentami.

 • 24.02.2016 19:22

  KCI SA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 marca 2016 r..

 • 19.02.2016 21:40

  KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 12.02.2016 12:25

  KCI SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z dnia 11 lutego 2016 roku.

 • 12.02.2016 12:18

  KCI SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ KCI S.A. w dniu 11 lutego 2016 roku.

 • 12.02.2016 12:12

  KCI SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KCI S.A..

 • 09.02.2016 14:38

  KCI SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 09.02.2016 14:22

  KCI SA Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki.

 • 29.01.2016 17:46

  KCI SA Rezygnacja członka zarządu.

 • 29.01.2016 17:40

  KCI SA Zakończenie negocjacji w przedmiocie sprzedaży nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Romanowicza i podjęcie przez Spółkę decyzji o niezawieraniu umowy przedwstępnej.

 • 27.01.2016 10:18

  KCI SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

 • 15.01.2016 12:35

  KCI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjinariuszy

 • 11.01.2016 16:50

  KCI SA Zawiadomienie otrzymane od Członka Zarządu w trybie art 160 ustawy o obrocie instrumentami

 • 08.01.2016 20:38

  KCI SA Rezygnacja czlonka Rady Nadzorczej

 • 05.01.2016 21:13

  KCI SA Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki

 • 05.01.2016 21:00

  KCI SA Zawiadomienie dotyczące stanu posiadana akcji Spółki

 • 31.12.2015 12:20

  KCI SA Przekroczenie progu znaczącej umowy - korekta raportu 130/2015.

 • 22.12.2015 19:21

  KCI SA Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

 • 22.12.2015 17:09

  KCI SA Przekroczenie progu znaczącej umowy

 • 22.12.2015 12:26

  KCI SA Wykup obligacji serii I

 • 22.12.2015 12:16

  KCI SA Emisja obligacji serii K

 • 21.12.2015 21:28

  KCI SA Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

 • 21.12.2015 09:31

  KCI SA Aktualizacja do Wariantowego programu naprawczego poprawy kursu akcji KCI S.A.

 • 19.12.2015 19:17

  KCI SA Przekroczenie progu znaczącej umowy

 • 19.12.2015 18:55

  KCI SA Emisja obligacji; ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości.

 • 18.12.2015 18:24

  KCI SA Informacja na temat wykupu obligacji serii I

 • 17.12.2015 17:01

  KCI SA Złożenie wniosku o zatwierdzenie memorandum informacyjnego.

 • 16.12.2015 14:28

  KCI SA Sprawozdanie Zarządu KCI Spółki Akcyjnej uzasadniające połączenie KCI S.A. jako Spółki Przejmującej oraz Gremi Media S.A. jako Spółki Przejmowanej oraz Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu połączenia Spółek.

 • 16.12.2015 14:13

  KCI SA Spełnienie się warunku określonego w Planie Połączenia KCI S.A. z Gremi Media S.A.

 • 16.12.2015 10:45

  KCI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 15.12.2015 17:29

  KCI SA Zawarcie aneksu do umowy kredytu inwestycyjnego

 • 11.12.2015 16:32

  KCI SA Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Romanowicza

 • 27.11.2015 21:51

  KCI SA Informacja o zarejestrowaniu zmian statutu Spółki oraz informacja dotycząca procedury scalania akcji

 • 18.11.2015 12:08

  KCI SA Pozew o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 16.11.2015 17:07

  KCI SA Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o opóźnieniu publikacji informacji poufnej

 • 12.11.2015 20:11

  KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 09.11.2015 12:10

  KCI SA Informacja dotycząca skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015r.

 • 03.11.2015 12:21

  KCI SA Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

 • 30.10.2015 20:28

  W ramach połączenia akcjonariusze za akcję Gremi Media mogą dostać 64 walory KCI

 • 30.10.2015 15:54

  KCI SA Plan połączenia KCI S.A. (Spółki Przejmującej) oraz Gremi Media S.A. (Spółki Przejmowanej).

 • 23.10.2015 15:28

  KCI SA Rozwiązanie znaczącej umowy objęcia akcji nowej emisji, nabycie aktywów o znacznej wartości.

 • 08.10.2015 20:17

  KCI SA Informacja o możliwości odsunięcia procedury scalania akcji w czasie w związku z połączeniem Emitenta z Gremi Media S.A.

 • 05.10.2015 14:09

  KCI SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 05.10.2015 13:48

  KCI SA Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 02.10.2015 15:33

  KCI planuje połączyć się z Gremi Media

 • 02.10.2015 15:11

  KCI SA Analiza warunków emisji obligacji.

 • 02.10.2015 15:01

  KCI SA Podjęcie decyzji o połączeniu Spółki ze spółką Gremi Media S.A.

 • 02.10.2015 14:36

  KCI SA Podjęcie decyzji w sprawie wycofania się z ostatniej inwestycji w Gremi Media S.A.

 • 01.10.2015 16:01

  KCI SA Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.

 • 01.10.2015 09:28

  KCI SA Nabycie akcji własnych.

 • 01.10.2015 09:20

  KCI SA Połączenie KCI S.A. z KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • 23.09.2015 12:42

  KCI SA Odpowiedź na pytanie Akcjonariusza.

 • 16.09.2015 10:46

  KCI SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ KCI S.A. w dniu 15 września 2015r.

 • 16.09.2015 09:33

  KCI SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z dnia 15 września 2015 roku.

 • 04.09.2015 17:08

  KCI SA Pisemne stanowisko Zarządu KCI S.A. w przedmiocie połączenia KCI S.A. jako spółki przejmującej oraz KCI DEVELOPMENT sp. z o.o. - jako spółki przejmowanej.

 • 04.09.2015 16:54

  KCI SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 04.09.2015 14:19

  KCI SA Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

 • 03.09.2015 17:41

  KCI SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 03.09.2015 15:34

  KCI prognozuje 126 mln zł wpływów z dwóch projektów budowlanych

 • 03.09.2015 09:34

  KCI SA Korekta do skonsolidowanego raportu półrocznego KCI S.A. za I półrocze 2015r.

 • 01.09.2015 12:30

  KCI SA Zakup udziałów KCI DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • 28.08.2015 14:32

  KCI SA Aktualizacja raportów bieżących 76/2015 - "Zawarcie znaczącej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości; ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości." oraz 81/2015 - "Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży nieruchomości, zbycie a

 • 27.08.2015 12:30

  KCI SA Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 25.08.2015 15:46

  KCI SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 • 25.08.2015 15:35

  KCI SA Zawiadomienie dotyczące akcji nabytych w wezwaniu.

 • 21.08.2015 13:53

  KCI SA Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015r.

 • 19.08.2015 15:01

  KCI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • 18.08.2015 16:25

  W wezwaniu na akcje KCI złożono zapisy na 12.594.442 szt.

 • 11.08.2015 13:06

  KCI SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 11.08.2015 12:43

  KCI SA Plan połączenia KCI S.A. z KCI DEVELOPMENT spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • 10.08.2015 17:45

  KCI SA Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia KCI S.A. z KCI DEVELOPMENT spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • 04.08.2015 14:49

  KCI SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 04.08.2015 14:26

  KCI SA Zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 01.08.2015 15:28

  KCI SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy.

 • 31.07.2015 14:24

  KCI SA Zarejestrowanie połączenia KCI S.A. ze spółką KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - spółką komandytową w Krakowie.

 • 28.07.2015 15:04

  Zarząd KCI ocenia, że cena w wezwaniu na akcje spółki jest poniżej wartości godziwej

 • 28.07.2015 14:32

  KCI SA Stanowisko Zarządu KCI S.A. dotyczące ogłoszonego wezwania.

 • 24.07.2015 17:08

  KCI SA Przekroczenie progu znaczącej umowy

 • 20.07.2015 12:41

  KCI SA Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 17.07.2015 13:17

  KCI SA Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży nieruchomości, zbycie aktywów o znacznej wartości

 • 17.07.2015 13:05

  KCI SA Zarejestrowanie zmian w Statucie

 • 17.07.2015 12:52

  KCI SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 10 lipca 2015r.

 • 17.07.2015 12:45

  KCI SA Uzupełnienie raportu bieżącego 66/2015 - Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania nieruchomości

 • 13.07.2015 17:40

  Grzegorz Hajdarowicz z podmiotami zależnymi wzywa do sprzedaży 124,3 mln akcji KCI

 • 13.07.2015 17:24

  Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji KCI SA

 • 11.07.2015 15:42

  KCI SA Udzielenie poręczenia przez Spółkę zależną

 • 11.07.2015 11:28

  KCI SA Zawarcie znaczącej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości; ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

 • 10.07.2015 14:52

  KCI SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI S.A. z dnia 10 lipca 2015 roku

 • 10.07.2015 14:37

  KCI SA Zawarcie znaczącej umowy, nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 10.07.2015 13:58

  KCI SA Przekroczenie progu znaczącej umowy

 • 08.07.2015 13:04

  KCI SA Korekta do skonsolidowanego sprawozdania JUPITER S.A. za rok 2014.

 • 08.07.2015 12:46

  KCI SA Odpowiedź na pytanie akcjonariusza.

 • 07.07.2015 20:16

  KCI SA Zawarcie znaczącej umowy, nabycie i zbycie aktywów o znacznej wartości

 • 03.07.2015 10:09

  KCI SA Pisemne stanowisko Zarządu KCI S.A. w przedmiocie połączenia KCI S.A. - jako spółki przejmującej oraz KCI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - WROCŁAWSKA - SPÓŁKĄ KOMANDYTOWĄ - jako spółki przejmowanej.

 • 02.07.2015 19:37

  KCI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - uzupełnienie

 • 02.07.2015 18:58

  KCI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 02.07.2015 11:38

  KCI SA Zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania nieruchomości

 • 02.07.2015 11:27

  KCI SA Zawarcie umowy rozliczenia zobowiązań

 • 30.06.2015 16:37

  KCI SA Zawarcie znaczących umów

 • 30.06.2015 08:10

  KCI SA Wybór biegłego rewidenta

 • 30.06.2015 07:36

  KCI SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ KCI S.A w dniu 24 czerwca 2015r.

 • 25.06.2015 10:38

  KCI SA Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji

 • 25.06.2015 10:09

  KCI SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2015 roku

 • 22.06.2015 12:00

  KCI SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ KCI S.A w dniu 16 czerwca 2015r.

 • 17.06.2015 13:46

  KCI SA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

 • 16.06.2015 13:27

  KCI SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2015 roku.

 • 12.06.2015 18:47

  KCI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 12.06.2015 18:05

  KCI SA Podjęcie decyzji o przystąpieniu do procesu scalenia akcji

 • 04.06.2015 14:54

  KCI SA Podjęcie decyzji o zamiarze przeniesienia posiadanych udziałów w spółce Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz spółki "Gremi Media" S.A.

 • 03.06.2015 17:43

  KCI SA Opinia biegłego z badania planu połączenia KCI S.A. z KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -Wrocławska- Spółka Komandytowa.

 • 02.06.2015 11:51

  KCI SA Zarejestrowanie połączenia KCI S.A. z Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • 29.05.2015 20:55

  KCI SA Sprawozdanie Zarządu KCI SPÓŁKI AKCYJNEJ uzasadniające połączenie KCI SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Krakowie - jako spółki przejmującej oraz KCI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - WROCŁAWSKA - SPÓŁKĄ KOMANDYTOWĄ z siedzibą w Kra

 • 28.05.2015 21:39

  KCI SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI Spółka Akcyjna na dzień 24 czerwca 2015 roku

 • 27.05.2015 21:20

  KCI SA Przekroczenie progu znaczącej umowy

 • 27.05.2015 13:16

  KCI SA Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KCI S.A.

 • 22.05.2015 13:19

  KCI SA Plan połączenia KCI S.A. ze spółką KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - spółką komandytową z siedzibą w Krakowie - uzupełnienie

 • 22.05.2015 10:17

  KCI SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ KCI S.A w dniu 18 maja 2015r.

 • 20.05.2015 10:12

  KCI SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 18.05.2015 18:18

  KCI SA Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 18 maja 2015r.

 • 15.05.2015 19:18

  KCI SA Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015r. JUPITER S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015r. JUPITER S.A.

 • 15.05.2015 19:04

  KCI SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 15.05.2015 18:57

  KCI SA Opis działalności Jupiter S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jupiter w 2014r.

 • 15.05.2015 11:15

  KCI SA Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - spółka komandytowa.

 • 11.05.2015 15:46

  KCI SA Pisemne stanowisko Zarządu KCI S.A. w przedmiocie połączenia KCI SPÓŁKA AKCYJNA oraz Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • 05.05.2015 13:19

  KCI SA Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2015r.

 • 01.05.2015 18:38

  KCI SA Informacja na temat przeznaczenia zysku netto za rok 2014

 • 01.05.2015 01:13

  KCI SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 01.05.2015 01:08

  KCI SA Jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie JUPITER S.A. za rok 2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta

 • 30.04.2015 19:49

  KCI SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - spółka komandytowa

 • 30.04.2015 19:45

  KCI SA Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia KCI S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - Wrocławska - spółką komandytową w Krakowie (Spółka Przejmowana).

 • 28.04.2015 19:01

  KCI SA Podsumowanie emisji połączeniowej akcji serii F

 • 28.04.2015 14:29

  KCI SA Zawarcie znaczącej umowy, nabycie aktywów o znacznej wartości

 • 28.04.2015 13:55

  KCI SA Zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki

 • 23.04.2015 15:22

  KCI SA Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki JUPITER S.A

 • 23.04.2015 14:58

  KCI SA Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KCI S.A.

 • 23.04.2015 12:39

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki KCI SA

 • 22.04.2015 14:48

  KCI SA Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KCI S.A.

 • 21.04.2015 15:26

  KCI SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego KCI S.A. za rok 2014

 • 20.04.2015 21:22

  KCI SA Zmiana daty wprowadzenia zmian w Zarządzie KCI S.A

 • 20.04.2015 17:15

  KCI SA Zawiadomienie otrzymane od Członka Rady Nadzorczej w trybie art 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 20.04.2015 17:01

  KCI SA Zawiadomienie otrzymane od Członka Rady Nadzorczej w trybie art 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 18.04.2015 10:40

  KCI SA Ustalenie jednolitej treści Statutu

 • 18.04.2015 10:25

  KCI SA Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

 • 18.04.2015 10:14

  KCI SA Zmiany w Zarządzie KCI S.A.

 • 17.04.2015 14:41

  KCI SA Zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki

 • 16.04.2015 20:03

  KCI SA Zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji KCI S..A.

 • 16.04.2015 09:26

  KCI SA Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. oraz Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością