K2 Internet SA

skrót: K2I

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:26

Aktualny kurs22   -1,79 %-0,40 zł
Otwarcie22,400,00%
Minimum22-1,79%
Maksimum22,600,89%
Wolumen (szt.) 1082
Kurs odniesienia22,40
Widełki dolne20,20
Widełki górne24,60
Obroty (tyś. zł)24
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
122122,20
272122,00
364021,80
16921,40
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
22,80450 1
23,201 490 2
23,80380 2
24,40333 3
Jedna z największych agencji interaktywnych w Polsce. Oferuje innowacyjne rozwiązania w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Świadczy usługi w dwóch głównych obszarach działalności: e-marketing (kreacja i strategia komunikacji, konsulting e-marketingowy i usability, rozwój i utrzymanie serwisów WWW, e-commerce, Enterprise Content Management, Business Process Management, hosting zarządzany), media on-line (planowanie i zakup mediów on-line, marketing afiliacyjny). Ponadto zajmuje się marketingiem bezpośrednim, PR on-line, zarządzaniem programami lojalnościowymi oraz prowadzeniem promocji i konkursów.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Żebrowski, Janusz Przemysławwraz z osoba blisko związaną, ZWZ437 37317,60%437 37318,40%
AGS A/S418 50016,84%418 50017,60%
AgioFunds TFI SAfundusze235 6429,48%235 6429,91%
Lach Michał163 0686,56%163 0686,86%
Kosiński Andrzejwraz z Bożeną Kosińską 122 7754,94%122 7755,16%
K2 Internet SA107 8384,34%107 8384,53%

Kategoria • 18.01.2021 18:05

  K2 INTERNET SA (2/2021) Porozumienie w sprawie rozliczenia kary umownej i realizacji usług przez spółkę zależną FABRITY.

 • 05.01.2021 17:51

  K2 INTERNET SA (1/2021) Włączenie spółki K2 Internet S.A. do indeksu WIG-TECH i WIG-INFO.

 • 22.12.2020 10:00

  K2 INTERNET SA (71/2020) Nabycie akcji OKTAWAVE przez Emitenta.

 • 21.12.2020 14:27

  K2 INTERNET SA (70/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ K2 Internet S.A. w dniu 17 grudnia 2020 r.

 • 17.12.2020 11:51

  K2 INTERNET SA (69/2020) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A. w dniu 17 grudnia 2020 roku.

 • 16.12.2020 17:05

  K2 INTERNET SA (68/2020) Korekta raportu bieżącego ESPI nr 67/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

 • 16.12.2020 13:11

  K2 Internet chce zwiększać przychody o 20 proc. rocznie i pozostać spółką dywidendową (opis)

 • 16.12.2020 09:30

  K2 Internet chce zwiększać przychody o 20 proc. rocznie i pozostać spółką dywidendową

 • 16.12.2020 08:52

  K2 INTERNET SA (67/2020) Ogłoszenie strategii Grupy K2 do roku 2023 i przewidywana rekomendacja Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy za rok 2020 w wysokości 1 zł za akcję.

 • 02.12.2020 14:01

  K2 INTERNET SA (66/2020) Zawarcie Umowy z Agencją UE "FRONTEX - European Border and Coast Guard Agency".

 • 23.11.2020 12:43

  K2 Internet chce w grudniu przedstawić średnioterminową strategię, planuje wypłatę dywidendy za '20

 • 20.11.2020 16:23

  K2 INTERNET SA (65/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 17 grudnia 2020 r.

 • 20.11.2020 12:55

  K2 INTERNET SA (64/2020) Ustalenie zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej OKTAWAVE.

 • 20.11.2020 10:47

  K2 INTERNET SA (63/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ K2 Internet S.A. w dniu 18 listopada 2020 r.

 • 19.11.2020 18:36

  K2 INTERNET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 18.11.2020 11:59

  K2 Internet ustanowił program motywacyjny dla zarządu

 • 18.11.2020 11:38

  K2 INTERNET SA (62/2020) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A. w dniu 18 listopada 2020 roku.

 • 12.11.2020 19:30

  K2 INTERNET SA (61/2020) Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 9 miesięcy 2020 r.

 • 26.10.2020 15:03

  K2 INTERNET SA (60/2020) Zgłoszenie przez Akcjonariusza Spółki zmian do projektu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 listopada 2020 roku.

 • 23.10.2020 19:47

  GPW Benchmark: 23 października 2020 r. z listy uczestników indeksu WIG-media zostaną wykreślone akcje spółki K2INTERNT (ISIN PLK2ITR00010).

 • 23.10.2020 08:45

  K2 INTERNET SA (59/2020) Korekta podstawy prawnej w raporcie bieżącym ESPI nr 57/2020 z dnia 19 października 2020 r.

 • 20.10.2020 20:10

  K2 Internet chce ustanowić program motywacyjny dla zarządu

 • 20.10.2020 19:36

  K2 INTERNET SA (58/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 18 listopada 2020 r.

 • 19.10.2020 16:38

  K2 INTERNET SA (57/2020) Zmiana klasyfikacji sektorowej spółki K2 Internet S.A.

 • 16.10.2020 18:20

  GPW Benchmark: Komunikat - K2 Internet

 • 14.10.2020 15:36

  K2 INTERNET SA (56/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Pawła Wujca.

 • 14.10.2020 15:05

  K2 INTERNET SA (55/2020) Przyjęcie przez Radę Nadzorczą ramowego programu motywacyjnego dla członków Zarządu K2 Internet S.A.

 • 08.10.2020 20:17

  K2 INTERNET SA (54/2020) Zawarcie Umowy z Agencją UE "FRONTEX - European Border and Coast Guard Agency".

 • 07.10.2020 18:50

  K2 INTERNET SA (53/2020) Zawiadomienie od AXA Otwarty Fundusz Emerytalny o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki K2 Internet S.A.

 • 07.10.2020 18:33

  K2 INTERNET SA (52/2020) Zawiadomienie od AGS 30 FIZAN UNIPESSOAL LDA o zmianie stanu posiadania akcji K2 Internet S.A.- przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów w spółce.

 • 06.10.2020 08:52

  K2 INTERNET SA (51/2020) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Internet S.A.

 • 05.10.2020 15:54

  K2 INTERNET SA (50/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Pawła Wujca.

 • 02.10.2020 15:53

  K2 INTERNET SA (49/2020) Rejestracja przez Sąd umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu K2 Internet S.A.

 • 24.09.2020 12:56

  K2 INTERNET SA (48/2020) Nabywanie akcji własnych K2 Internet S.A. w ramach programu skupu

 • 01.09.2020 22:00

  K2 INTERNET SA (47/2020) Wezwanie do zapłaty kary umownej przez spółkę zależną

 • 28.08.2020 15:38

  K2 INTERNET SA (46/2020) Zawarcie Aneksu do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym oraz Aneksu do Umowy Poręczenia.

 • 27.08.2020 19:33

  K2 INTERNET SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 26.08.2020 11:29

  K2 INTERNET SA (45/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A.

 • 20.08.2020 19:35

  K2 INTERNET SA (45/2020) Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2020 r.

 • 20.08.2020 13:56

  K2 INTERNET SA (44/2020) Ponowne powołanie Pana Janusza Żebrowskiego na członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.

 • 20.08.2020 13:46

  K2 INTERNET SA (43/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 roku.

 • 31.07.2020 14:09

  K2 INTERNET SA (42/2020) Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa pomiędzy Spółkami z Grupy

 • 17.06.2020 16:12

  K2 INTERNET SA (33/2020) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 09.06.2020 10:36

  K2 INTERNET SA (32/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji K2 Internet S.A.

 • 09.06.2020 10:34

  K2 INTERNET SA (31/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji K2 Internet S.A.

 • 09.06.2020 09:56

  K2 INTERNET SA (30/2020) Zmiana podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2020 i 2021 rok.

 • 05.06.2020 13:38

  K2 INTERNET SA (29/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach K2 Internet S.A. dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze - Grzegorzem Stulgisem.

 • 05.06.2020 13:37

  K2 INTERNET SA (28/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach K2 Internet S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Janusza Żebrowskiego.

 • 01.06.2020 16:53

  K2 INTERNET SA (26/2020) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 26.05.2020 16:21

  K2 INTERNET SA (25/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Artura Piątka.

 • 26.05.2020 09:32

  K2 INTERNET SA (24/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Pawła Wujca.

 • 25.05.2020 14:17

  K2 INTERNET SA (23/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Janusza Żebrowskiego.

 • 21.05.2020 17:57

  K2 INTERNET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 19.05.2020 17:39

  K2 INTERNET SA (22/2020) Nabycie Udziałów przez Dodatkowego Uprawnionego w ramach Programu Opcyjnego dla kierownictwa Spółki Fabrity Sp. z o. o.

 • 15.05.2020 17:05

  K2 INTERNET SA (21/2020) Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 3 miesiące 2020 r.

 • 21.04.2020 11:16

  K2 INTERNET SA (20/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Pawła Wujca.

 • 17.04.2020 12:57

  K2 INTERNET SA (19/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Janusza Żebrowskiego.

 • 10.04.2020 12:15

  K2 INTERNET SA (18/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach K2 Internet S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - Pawła Wujca.

 • 03.04.2020 17:26

  K2 INTERNET SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 03.04.2020 17:21

  K2 INTERNET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 03.04.2020 08:35

  K2 INTERNET SA (17/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji K2 Internet S.A. i przekroczenie progu 5%

 • 31.03.2020 18:09

  K2 INTERNET SA (16/2020) Aktualizacja wyceny udziałów Spółki zależnej.

 • 19.03.2020 17:16

  K2 INTERNET SA (15/2020) Podjęcie uchwały w sprawie przydzielenia Udziałów Nieprzydzielonych w ramach Programu Opcyjnego dla kierownictwa Spółki Fabrity Sp. z o. o.

 • 19.03.2020 16:20

  K2 INTERNET SA (14/2020) Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 12 miesięcy 2019 r. Komentarz Zarządu dotyczący wyników.

 • 19.03.2020 13:34

  K2 INTERNET SA (13/2020) Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta.

 • 04.03.2020 13:57

  K2 INTERNET SA (12/2020) Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 03.03.2020 14:32

  K2 INTERNET SA (11/2020) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 18.02.2020 12:08

  K2 INTERNET SA (10/2020) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 17.02.2020 15:42

  K2 INTERNET SA (9/2020) Powiadomienie o transakcji na akcjach K2 Internet S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 12.02.2020 14:22

  K2 INTERNET SA (8/2020) Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w ramach nabycia akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 07.02.2020 15:27

  K2 INTERNET SA (7/2020) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 03.02.2020 19:21

  K2 INTERNET SA (6/2020) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 23.01.2020 12:39

  K2 INTERNET SA (5/2020) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 15.01.2020 10:25

  K2 INTERNET SA (4/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

 • 14.01.2020 15:01

  K2 INTERNET SA (3/2020) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 10.01.2020 21:04

  K2 INTERNET SA (2/2020) Wygrana w przetargu prowadzonym przez Klienta z branży retail.

 • 02.01.2020 14:15

  K2 INTERNET SA (1/2020) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 19.12.2019 14:59

  K2 INTERNET SA (40/2019) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 11.12.2019 17:22

  K2 INTERNET SA (39/2019) Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2020 i 2021 rok.

 • 11.12.2019 14:26

  K2 INTERNET SA (38/2019) Ponowne oddelegowanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu K2 Internet S.A. oraz powołanie Zarządu K2 Internet S.A. nowej kadencji.

 • 11.12.2019 14:24

  K2 INTERNET SA (37/2019) Rezygnacja Pana Rafała Ciszewskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu K2 Internet S.A.

 • 11.12.2019 14:22

  K2 INTERNET SA (36/2019) Rezygnacja Pana Łukasza Lewandowskiego z funkcji Wicerezesa Zarządu K2 Internet S.A.

 • 10.12.2019 19:34

  K2 INTERNET SA (35/2019) Ustalenie treści UMOWY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW I OPCJI CALL w ramach programu motywacyjnego dla Osób Uprawnionych

 • 10.12.2019 19:33

  K2 INTERNET SA (34/2019) Ustalenie zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej OKTAWAVE

 • 10.12.2019 14:13

  K2 INTERNET SA (33/2019) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 29.11.2019 12:41

  K2 INTERNET SA (32/2019) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 19.11.2019 18:20

  K2 INTERNET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 08.11.2019 18:09

  K2 INTERNET SA (31/2019) Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 9 miesięcy 2019 r.

 • 21.10.2019 15:47

  K2 INTERNET SA (30/2019) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 10.10.2019 16:17

  K2 INTERNET SA (29/2019) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 03.10.2019 11:58

  K2 INTERNET SA (28/2019) Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 02.10.2019 13:35

  K2 INTERNET SA (27/2019) Realizacja Programu Motywacyjnego w spółce zależnej od Emitenta, tj. Fabrity sp. z o.o.

 • 29.08.2019 17:31

  K2 INTERNET SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 23.08.2019 13:47

  K2 INTERNET SA (26/2019) Oddelegowanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu K2 Internet S.A.

 • 23.08.2019 13:43

  K2 INTERNET SA (25/2019) Rezygnacja Pana Tomasza Tomczyka z funkcji Prezesa Zarządu K2 Internet S.A.

 • 07.08.2019 17:07

  K2 INTERNET SA (24/2019) Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2019 r. Komentarz Zarządu dotyczący wyników.

 • 22.05.2019 13:55

  K2 INTERNET SA (13/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r.

 • 17.05.2019 15:50

  K2 Internet chce wypłacić 0,50 zł dywidendy

 • 17.05.2019 15:45

  K2 INTERNET SA (12/2019) Powołanie Zarządu Spółki K2 Internet S.A. na nową kadencję

 • 17.05.2019 15:43

  K2 INTERNET SA (11/2019) Propozycja Zarządu Spółki K2 Internet S.A. dotycząca wypłaty dywidendy w 2019 roku oraz pozytywna opinia Rady Nadzorczej.

 • 11.04.2019 14:19

  K2 INTERNET SA (8/2019) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 28.03.2019 17:54

  K2 INTERNET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 28.03.2019 17:52

  K2 INTERNET SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 25.03.2019 16:09

  K2 INTERNET SA (6/2019) Aktualizacja wyceny udziałów Spółki zależnej w wyniku planów konsolidacji i łączenia spółek w Grupie K2.

 • 14.03.2019 15:38

  K2 INTERNET SA (5/2019) Zawarcie umowy ze spółkami z grupy Danone.

 • 27.02.2019 11:15

  K2 INTERNET SA (4/2019) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 26.02.2019 15:57

  K2 INTERNET SA (3/2019) Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 12 miesięcy 2018 r. Komentarz Zarządu dotyczący wyników.

 • 14.01.2019 16:04

  K2 INTERNET SA (2/2019) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 09.01.2019 10:30

  K2 INTERNET SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

 • 21.11.2018 14:04

  K2 INTERNET SA (52/2018) Potwierdzenie kontynuacji współpracy z dotychczasowym długoletnim Klientem.

 • 15.11.2018 18:43

  K2 INTERNET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 09.11.2018 15:51

  K2 INTERNET SA (51/2018) Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 9 miesięcy 2018 r.

 • 15.10.2018 12:22

  K2 INTERNET SA (50/2018) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 05.10.2018 11:03

  K2 INTERNET SA (49/2018) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 28.09.2018 11:52

  K2 INTERNET SA (48/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 26.09.2018 11:42

  K2 INTERNET SA (47/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji K2 Internet S.A.

 • 25.09.2018 16:23

  K2 INTERNET SA (46/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji K2 Internet S.A.

 • 25.09.2018 16:21

  K2 INTERNET SA (45/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 25.09.2018 16:18

  K2 INTERNET SA (44/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji K2 Internet S.A.

 • 25.09.2018 15:06

  K2 INTERNET SA (43/2018) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 13.09.2018 13:09

  K2 INTERNET SA (42/2018) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 30.08.2018 17:18

  K2 INTERNET SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 22.08.2018 15:26

  K2 INTERNET SA (41/2018) Wygrana w przetargu na przygotowanie strategii i egzekucję mediową kampanii Pracuj.pl.

 • 20.08.2018 17:17

  K2 Internet rezygnuje ze sprzedaży udziałów spółek segmentu agencyjnego i mediowego

 • 20.08.2018 15:57

  K2 INTERNET SA (40/2018) Zakończenie przeglądu opcji strategicznych w Grupie K2 i wyznaczenie kierunków rozwoju.

 • 07.08.2018 17:32

  K2 INTERNET SA (39/2018) Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2018 r. Komentarz Zarządu dotyczący wyników.

 • 31.07.2018 14:37

  K2 INTERNET SA (38/2018) Udzielenie poręczenia w związku z zawarciem aneksu do umowy kredytowej zwiększającego kwotę kredytu w rachunku bieżącym

 • 31.07.2018 14:35

  K2 INTERNET SA (37/2018) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 23.07.2018 09:35

  K2 INTERNET SA (36/2018) Wygrana w przetargu na usługi Programmatic, SEM i Paid Social.

 • 19.07.2018 13:47

  K2 INTERNET SA (35/2018) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 25.06.2018 14:57

  K2 INTERNET SA (34/2018) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 25.06.2018 14:31

  K2 INTERNET SA (33/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ K2 Internet S.A.

 • 22.06.2018 14:31

  K2 INTERNET SA (32/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2018 i 2019.

 • 20.06.2018 09:24

  K2 INTERNET SA (31/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "K2 Internet" S.A. o wypłacie dywidendy.

 • 19.06.2018 14:59

  K2 Internet wypłaci 1 zł dywidendy na akcję

 • 19.06.2018 14:47

  K2 INTERNET SA (30/2018) Zmiany w Radzie Nadzorczej K2 Internet S.A.

 • 19.06.2018 14:37

  K2 INTERNET SA (29/2018) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku.

 • 18.06.2018 08:46

  K2 INTERNET SA (28/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 13.06.2018 15:46

  K2 INTERNET SA (27/2018) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 01.06.2018 18:37

  K2 INTERNET SA (26/2018) Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

 • 23.05.2018 15:53

  K2 INTERNET SA (25/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 19 czerwca 2018 r.

 • 22.05.2018 17:26

  K2 INTERNET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QS

 • 22.05.2018 13:28

  K2 Internet chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję za '17

 • 22.05.2018 12:54

  K2 INTERNET SA (24/2018) Propozycja Zarządu Spółki K2 Internet S.A. dotycząca wypłaty dywidendy w 2018 roku oraz pozytywna opinia Rady Nadzorczej.

 • 21.05.2018 15:39

  K2 Internet udzielił wyłączności ws. sprzedaży aktywów segmentu agencyjnego i mediowego

 • 21.05.2018 15:07

  K2 INTERNET SA (23/2018) Podjęcie negocjacji na zasadach wyłączności

 • 15.05.2018 17:36

  K2 INTERNET SA (22/2018) Zawarcie umowy z klientem z branży finansowej.

 • 15.05.2018 14:51

  K2 INTERNET SA (21/2018) Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2018 r. Komentarz Zarządu dotyczący wyników.

 • 08.05.2018 16:46

  K2 INTERNET SA (20/2018) Dywidenda ze spółki zależnej oraz wykup obligacji.

 • 27.04.2018 12:45

  K2 INTERNET SA (19/2018) Przyjęcie i wdrożenie przez K2 Internet S.A. programu skupu akcji własnych K2 Internet S.A. notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") w celu ich umorzenia.

 • 26.04.2018 15:37

  K2 INTERNET SA (18/2018) Wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Oktawave przez Emitenta.

 • 20.04.2018 11:16

  K2 INTERNET SA (17/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji K2 Internet S.A.

 • 19.04.2018 08:43

  K2 INTERNET SA (16/2018) Korekta powiadomienia o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 19.04.2018 08:41

  K2 INTERNET SA (15/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 17.04.2018 13:42

  K2 INTERNET SA (14/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 17.04.2018 13:06

  K2 INTERNET SA (13/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 13.04.2018 11:48

  K2 INTERNET SA (12/2018) Korekta powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 11.04.2018 14:53

  K2 INTERNET SA (11/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 22.03.2018 20:16

  K2 INTERNET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 22.03.2018 20:06

  K2 INTERNET SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 26.02.2018 19:18

  K2 INTERNET SA (10/2018) Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 12 miesięcy 2017 r. Komentarz Zarządu dotyczący wyników.

 • 13.02.2018 10:29

  K2 INTERNET SA (9/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ K2 Internet S.A.

 • 07.02.2018 14:04

  K2 INTERNET SA (8/2018) Powołanie Pana Eryka Karskiego na członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.

 • 07.02.2018 13:42

  K2 INTERNET SA (7/2018) Zmiany Statutu K2 Internet SA przyjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 lutego 2018 r.

 • 07.02.2018 13:29

  K2 INTERNET SA (6/2018) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A. w dniu 7 lutego 2018 roku.

 • 06.02.2018 10:59

  K2 INTERNET SA (5/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 16.01.2018 14:51

  K2 INTERNET SA (4/2018) Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. zwołanego na dzień 7 lutego 2018 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad.

 • 11.01.2018 14:19

  K2 INTERNET SA (3/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 7 lutego 2018 r.

 • 10.01.2018 11:31

  K2 INTERNET SA (2/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 08.01.2018 09:01

  K2 INTERNET SA (1/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

 • 18.12.2017 13:07

  K2 INTERNET SA (36/2017) Podpisanie przez Emitenta Umowy OPCJI CALL

 • 15.11.2017 18:52

  K2 INTERNET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 10.11.2017 17:02

  K2 INTERNET SA (35/2017) Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 9 miesięcy 2017 r. Komentarz Zarządu dotyczący wyników.

 • 30.10.2017 15:27

  K2 INTERNET SA (34/2017) Procesy przeglądu opcji strategicznych - aktualizacja informacji

 • 17.10.2017 14:55

  Ipopema TFI sprzedała posiadany pakiet akcji K2 Internet

 • 17.10.2017 14:48

  K2 INTERNET SA (33/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji K2 Internet S.A.

 • 13.10.2017 13:01

  K2 INTERNET SA (32/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 13.10.2017 12:13

  K2 INTERNET SA (31/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji K2 Internet S.A.

 • 13.10.2017 12:09

  K2 INTERNET SA (30/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

 • 09.10.2017 15:03

  K2 INTERNET SA (29/2017) Wpisanie zmian Statutu K2 Internet SA do rejestru przedsiębiorców KRS

 • 05.09.2017 15:20

  K2 INTERNET SA (28/2017) Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 31.08.2017 12:38

  K2 INTERNET SA (27/2017) Negocjacje na zasadach wyłączności - przedłużenie terminu

 • 31.08.2017 00:22

  K2 INTERNET SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 11.08.2017 17:03

  K2 INTERNET SA (26/2017) Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2017 r. Komentarz Zarządu dotyczący wyników.

 • 07.08.2017 15:08

  K2 INTERNET SA (25/2017) Przyjęcie wstępnych warunków dotyczących Programu Opcyjnego dla kierownictwa Spółki Fabrity K2 Sp. z o. o.

 • 31.07.2017 14:26

  K2 INTERNET SA (24/2017) Zawarcie umowy z PGE Obrót S.A.

 • 26.07.2017 14:55

  K2 INTERNET SA (23/2017) Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał pismo Ministra Cyfryzacji dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest Zawarcie umowy ramowej na świadczenie komplekso

 • 10.07.2017 18:14

  K2 INTERNET SA (22/2017) Podpisanie umowy z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu "Horizon" spółki zależnej Oktawave Sp. z o.o.

 • 05.07.2017 15:33

  K2 INTERNET SA (21/2017) Zawarcie umowy z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A.

 • 03.07.2017 12:42

  K2 INTERNET SA (20/2017) Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 26.06.2017 17:45

  K2 INTERNET SA (19/2017) Negocjacje na zasadach wyłączności - przedłużenie terminu

 • 26.06.2017 15:48

  K2 INTERNET SA (18/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ K2 Internet S.A.

 • 20.06.2017 15:03

  K2 INTERNET SA (17/201) Zmiany Statutu K2 Internet SA przyjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2017 r.

 • 20.06.2017 14:37

  K2 INTERNET SA (16/2017) Ponowne powołanie Pana Janusza Żebrowskiego na członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.

 • 20.06.2017 14:36

  K2 Internet wypłaci 1 zł dywidendy na akcję

 • 20.06.2017 14:30

  K2 INTERNET SA (15/2017) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A. w dniu 20 czerwca 2017 roku.

 • 20.06.2017 14:26

  K2 INTERNET SA (14/2017) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "K2 Internet S.A." o wypłacie dywidendy.

 • 14.06.2017 15:19

  K2 INTERNET SA (13/2017) Informacja o wygraniu przetargu ogłoszonego przez Polską Grupę Energetyczną S.A.

 • 24.05.2017 15:01

  K2 INTERNET SA (12/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 20 czerwca 2017 r.

 • 23.05.2017 17:24

  K2 INTERNET SA (11/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2017 rok

 • 23.05.2017 14:00

  K2 Internet chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję

 • 23.05.2017 13:52

  K2 INTERNET SA (10/2017) Propozycja Zarządu Spółki K2 Internet S.A. dotycząca wypłaty dywidendy w 2017 roku oraz pozytywna opinia Rady Nadzorczej.

 • 16.05.2017 17:29

  K2 INTERNET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 10.05.2017 15:33

  K2 INTERNET SA (9/2017) Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2017 r. Komentarz Zarządu dotyczący wyników.

 • 09.05.2017 16:47

  K2 INTERNET SA (8/2017) Podpisanie przez Emitenta Umowy OPCJI CALL

 • 09.05.2017 15:32

  K2 Internet dostał propozycję kupna części aktywów przez inwestora branżowego

 • 09.05.2017 15:09

  K2 INTERNET SA (7/2017) Podjęcie negocjacji na zasadach wyłączności

 • 27.04.2017 18:05

  K2 INTERNET SA (6/2017) Ustalenie zasad programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej OKTAWAVE

 • 27.04.2017 18:03

  K2 INTERNET SA (5/2017) Aktualizacja informacji o przeglądzie opcji strategicznych Emitenta

 • 21.03.2017 19:26

  K2 INTERNET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 21.03.2017 19:23

  K2 INTERNET SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 14.03.2017 17:33

  K2 INTERNET SA (4/2017) Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 12 miesięcy 2016 r. - aktualizacja

 • 01.03.2017 17:27

  K2 INTERNET SA (3/2017) Aktualizacja informacji o przeglądzie opcji strategicznych Emitenta

 • 27.02.2017 15:06

  K2 INTERNET SA (2/2017) Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 12 miesięcy 2016 r.

 • 31.01.2017 10:07

  K2 INTERNET SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 22.12.2016 17:29

  K2 INTERNET SA (33/2016) Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 21.12.2016 16:55

  K2 INTERNET SA (32/2016) Powiadomienie o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A. dokonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 09.12.2016 12:24

  K2 Internet rozmawia z potencjalnymi inwestorami o segmentach agencyjnym i mediowym

 • 09.12.2016 12:14

  K2 INTERNET SA (31/2016) Aktualizacja informacji o przeglądzie opcji strategicznych Emitenta

 • 01.12.2016 16:42

  K2 INTERNET SA (30/2016) Zamówienie do znaczącej Umowy z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (Frontex).

 • 25.11.2016 11:40

  K2 INTERNET SA (29/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ K2 Internet S.A.

 • 22.11.2016 13:11

  K2 INTERNET SA (28/2016) Zmiany w Radzie Nadzorczej K2 Internet S.A.

 • 22.11.2016 12:32

  K2 INTERNET SA (27/2016) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A. w dniu 22 listopada 2016 roku.

 • 14.11.2016 17:23

  K2 INTERNET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 09.11.2016 08:30

  K2 Internet liczy na udany IV kw. ’16; w ’17 zakłada spadek obrotów i poprawę marż (wywiad)

 • 07.11.2016 17:36

  K2 Internet zakłada, że w '16 wyniki grupy będą "znacząco" niższe rdr

 • 07.11.2016 17:15

  K2 INTERNET SA (26/2016) Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 9 miesięcy 2016 r. Informacja na temat przewidywanego poziomu wyników skonsolidowanych za rok 2016.

 • 26.10.2016 14:24

  K2 INTERNET SA (25/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 22 listopada 2016 r.

 • 30.09.2016 17:20

  K2 Internet nie spodziewa się transakcji na aktywach w '16

 • 30.09.2016 17:07

  K2 INTERNET SA (24/2016) Przegląd opcji strategicznych Emitenta

 • 20.09.2016 20:44

  K2 INTERNET SA (23/2016) Zawarcie znaczącej Umowy z Grupą Pracuj S.A.

 • 20.09.2016 09:27

  K2 INTERNET SA (22/2016) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 09.09.2016 10:38

  Vestor DM obniżył cenę docelową dla K2 Internet do 21,5 zł

 • 01.09.2016 14:08

  K2 INTERNET SA (21/2016) Zawarcie znaczącej Umowy z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (Frontex).

 • 31.08.2016 00:41

  K2 INTERNET SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 08.08.2016 17:01

  K2 INTERNET SA (20/2016) Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2016 r.

 • 27.07.2016 17:41

  K2 INTERNET SA (19/2016) Zawarcie Aneksu do znaczącej Umowy z PKO BP S.A.

 • 04.07.2016 16:18

  K2 INTERNET SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

 • 22.06.2016 14:06

  K2 INTERNET SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ K2 Internet S.A.

 • 21.06.2016 16:32

  K2 INTERNET SA Zmiany w Radzie Nadzorczej K2 Internet S.A.

 • 21.06.2016 16:14

  K2 INTERNET SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A. w dniu 21 czerwca 2016 roku

 • 21.06.2016 16:03

  K2 Internet wypłaci 1 zł dywidendy na akcję

 • 21.06.2016 15:51

  K2 INTERNET SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "K2 Internet" S.A. o wypłacie dywidendy

 • 31.05.2016 15:55

  K2 INTERNET SA Zmiana porządku obrad ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2016 z dnia 25 maja 2016 r.

 • 25.05.2016 16:09

  K2 INTERNET SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. na dzień 21 czerwca 2016 r.

 • 17.05.2016 17:06

  K2 INTERNET SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2016 rok

 • 17.05.2016 17:01

  K2 INTERNET SA Powołanie Zarządu Spółki K2 Internet S.A. na nową kadencję

 • 17.05.2016 16:51

  K2 INTERNET SA Propozycja Zarządu Spółki K2 Internet S.A. dotycząca wypłaty dywidendy w 2016 roku oraz pozytywna opinia Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015 i lata ubiegłe oraz przeznaczenie go na wypłatę dywidendy

 • 17.05.2016 16:50

  K2 INTERNET SA Korekta Skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za 1 kwartał 2016

 • 17.05.2016 16:36

  K2 INTERNET SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 16.05.2016 19:33

  K2 INTERNET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 16.05.2016 16:54

  K2 INTERNET SA Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 • 29.04.2016 16:20

  K2 INTERNET SA Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

 • 08.04.2016 16:50

  K2 INTERNET SA Sprzedaż akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A.

 • 01.04.2016 08:32

  Vestor DM wycenia akcje K2 Internet na 29,2 zł

 • 29.03.2016 07:02

  K2 Internet liczy na ok. 100 mln zł przychodów i poprawę dynamiki EBITDA w '16 (wywiad)

 • 21.03.2016 19:46

  K2 INTERNET SA Polityka dywidendowa i dywidenda za 2015 r.

 • 21.03.2016 19:41

  K2 Internet chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję

 • 21.03.2016 19:39

  K2 INTERNET SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 21.03.2016 19:36

  K2 INTERNET SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 12.01.2016 15:27

  K2 INTERNET SA Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2015 roku.

 • 12.01.2016 15:07

  K2 INTERNET SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

 • 02.12.2015 12:54

  K2 INTERNET SA Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

 • 27.11.2015 12:08

  K2 Internet chce zwiększać przychody operacyjne o ok. 15 proc. rocznie (popr.)

 • 26.11.2015 13:18

  K2 Internet chce zwiększać przychody operacyjne o ok. 15 proc. rocznie

 • 25.11.2015 18:13

  K2 Internet analizuje opcje strategiczne rozwoju, w tym poszukiwanie inwestora

 • 25.11.2015 18:00

  K2 INTERNET SA Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta

 • 19.11.2015 14:56

  K2 INTERNET SA Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

 • 13.11.2015 19:50

  K2 INTERNET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 12.10.2015 15:16

  K2 INTERNET SA Sprzedaż akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

 • 24.09.2015 17:29

  K2 INTERNET SA Zawarcie znaczącej umowy z Calobra Investments Sp. z o.o.

 • 11.09.2015 09:40

  K2 INTERNET SA Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A.

 • 07.09.2015 16:49

  K2 INTERNET SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ K2 Internet S.A.

 • 03.09.2015 17:17

  K2 INTERNET SA Zmiany w Radzie Nadzorczej K2 Internet S.A.

 • 03.09.2015 17:07

  K2 INTERNET SA Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A. w dniu 3 września 2015 roku.

 • 31.08.2015 17:55

  K2 INTERNET SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 25.08.2015 16:16

  K2 INTERNET SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 13.08.2015 15:34

  K2 INTERNET SA Sprzedaż akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

 • 13.08.2015 08:57

  K2 INTERNET SA Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A.

 • 13.08.2015 08:50

  K2 INTERNET SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów K2 Internet S.A. - zwiększenie stanu posiadania powyżej 15% ogólnej liczby głosów

 • 06.08.2015 15:21

  K2 INTERNET SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA na dzień 3 września 2015 r.

 • 05.08.2015 13:39

  K2 INTERNET SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 30.07.2015 15:55

  K2 INTERNET SA Uzupełnienie informacji w Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej w roku 2014

 • 28.07.2015 13:42

  K2 INTERNET SA Korekta raportu bieżącego nr 25/2015 w zakresie jego tytułu

 • 28.07.2015 13:02

  Fundusz Ipopema TFI ma ponad 5 proc. w K2 Internet

 • 28.07.2015 12:50

  K2 INTERNET SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów K2 Internet S.A. - zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów.

 • 28.07.2015 12:42

  K2 INTERNET SA Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

 • 28.07.2015 12:32

  K2 INTERNET SA Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów K2 Internet S.A. - zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

 • 16.07.2015 18:16

  K2 INTERNET SA Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

 • 13.07.2015 17:20

  K2 INTERNET SA Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

 • 03.07.2015 17:17

  K2 INTERNET SA Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A.

 • 24.06.2015 16:15

  K2 INTERNET SA Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Internet S.A.

 • 24.06.2015 16:07

  K2 INTERNET SA Korekta raportu bieżącego nr 19/2015 dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ K2 Internet S.A.

 • 19.06.2015 14:14

  K2 INTERNET SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ K2 Internet S.A.

 • 16.06.2015 18:22

  K2 INTERNET SA Ponowne powołanie Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.

 • 16.06.2015 18:10

  K2 INTERNET SA Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

 • 16.06.2015 16:08

  K2 INTERNET SA Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu K2 Internet SA w dniu 16 czerwca 2015 roku

 • 16.06.2015 14:30

  K2 Internet wypłaci 1 zł dywidendy na akcję

 • 16.06.2015 14:25

  K2 INTERNET SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "K2 Internet" S.A. o wypłacie dywidendy

 • 01.06.2015 17:54

  K2 INTERNET SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2015 rok

 • 21.05.2015 17:09

  K2 INTERNET SA Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

 • 19.05.2015 17:57

  K2 INTERNET SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA na dzień 16 czerwca 2015 r.

 • 15.05.2015 19:34

  K2 INTERNET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QS

 • 07.05.2015 17:32

  K2 INTERNET SA Sprzedaż akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

 • 30.04.2015 17:24

  K2 INTERNET SA Sprzedaż akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

 • 16.04.2015 17:32

  K2 INTERNET SA Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie propozycji wypłaty dywidendy

 • 01.04.2015 18:49

  K2 Internet chce od 2016 roku wypłacać na dywidendę min. 50 proc. zysku

 • 01.04.2015 18:42

  K2 INTERNET SA Przyjęcie polityki dywidendowej K2 Internet S.A.

 • 01.04.2015 18:37

  K2 Internet chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję

 • 01.04.2015 18:25

  K2 INTERNET SA Propozycja Zarządu "K2 Internet" S.A. dotycząca wypłaty dywidendy w 2015 roku, pokrycia straty netto Spółki za 2014 rok oraz strat z lat ubiegłych

 • 12.03.2015 17:10

  K2 INTERNET SA Zawarcie znaczącej umowy z Grupą PZU.

 • 22.01.2015 18:05

  K2 INTERNET SA Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

 • 14.01.2015 17:21

  K2 INTERNET SA Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A.

 • 09.01.2015 14:55

  K2 INTERNET SA Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2014 roku.

 • 09.01.2015 14:22

  K2 INTERNET SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

 • 08.01.2015 17:05

  K2 INTERNET SA nabycie akcji spółki

 • 29.12.2014 17:17

  K2 INTERNET SA nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

 • 22.12.2014 21:45

  K2 INTERNET SA Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach

 • 16.12.2014 17:05

  K2 INTERNET SA nabycie akcji spółki

 • 25.11.2014 17:22

  K2 INTERNET SA - informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 14.11.2014 21:52

  K2 INTERNET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QS

 • 21.10.2014 18:42

  K2 INTERNET SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania dotychczasowego pakietu akcji

 • 21.10.2014 18:28

  K2 INTERNET SA nabycie akcji spółki

 • 21.10.2014 18:17

  K2 INTERNET SA nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

 • 14.10.2014 17:05

  K2 INTERNET SA - nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

 • 07.10.2014 16:21

  K2 INTERNET SA nabycie akcji spółki

 • 29.09.2014 16:20

  K2 INTERNET SA wpisanie zmian Statutu K2 Internet SA do rejestru przedsiębiorców KRS

 • 16.09.2014 07:44

  K2 INTERNET SA zawarcie znaczącej umowy oraz zbycie aktywów znacznej wartości przez jednostkę zależną

 • 16.09.2014 07:00

  K2 Internet liczy na dodatnie wyniki w drugiej połowie roku (wywiad)

 • 15.09.2014 17:20

  K2 INTERNET SA Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

 • 05.09.2014 17:42

  K2 INTERNET SA spełnienie się warunków dotyczących umowy przedwstępnej zbycia papierów wartościowych

 • 05.09.2014 17:06

  K2 INTERNET SA - sprzedaż akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach

 • 04.09.2014 17:03

  K2 INTERNET SA nabycie akcji spółki

 • 29.08.2014 21:05

  K2 INTERNET SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS

 • 18.08.2014 15:33

  K2 INTERNET SA informacja o ponownym opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej

 • 21.07.2014 14:05

  K2 INTERNET SA Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2014 rok.

 • 25.06.2014 16:00

  K2 INTERNET SA nabycie akcji spółki

 • 23.06.2014 17:32

  K2 INTERNET SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ K2 Internet S.A.

 • 18.06.2014 10:55

  K2 INTERNET SA zmiany statutu przyjęte na ZWZ 17.06.2014 r.

 • 18.06.2014 10:43

  K2 INTERNET SA zmiany w składzie rady nadzorczej

 • 18.06.2014 10:27

  K2 INTERNET SA treść uchwał podjętych na ZWZ 17 czerwca 2014 r.

 • 17.06.2014 16:49

  K2 INTERNET SA zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów

 • 21.05.2014 15:35

  K2 INTERNET SA zwołanie ZWZ na dzień 17 czerwca 2014 r.

 • 15.05.2014 22:03

  K2 INTERNET SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS

 • 28.04.2014 11:07

  K2 INTERNET SA zawarcie znaczącej umowy z PKO BP SA

 • 10.04.2014 15:50

  Trigon DM wytypował 12 spółek wartych zainteresowania w kwietniu

 • 31.03.2014 12:15

  K2 INTERNET SA Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

 • 20.01.2014 11:34

  K2 INTERNET SA terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

 • 07.01.2014 14:31

  K2 INTERNET SA nabycie akcji spółki

 • 07.01.2014 11:02

  K2 INTERNET SA Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach K2 Internet S.A.

 • 18.12.2013 14:03

  K2 INTERNET SA nabycie akcji spółki

 • 18.12.2013 12:43

  K2 Internet liczy na poprawę wyników w '14, stawia na rozwój organiczny (wywiad)

 • 19.11.2013 09:53

  K2 INTERNET SA powołanie prezesa zarządu

 • 12.11.2013 13:33

  K2 INTERNET SA - zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów

 • 12.11.2013 13:20

  BZ WBK AM ma poniżej 5 proc. K2 Internet

 • 12.11.2013 13:13

  K2 INTERNET SA zawiadomienie od BZ WBK Asset Management S.A. - zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5 % ogólnej liczby głosów.

 • 31.10.2013 16:28

  K2 INTERNET SA rezygnacja prezesa zarządu

 • 07.10.2013 15:31

  K2 INTERNET SA - dofinansowanie spółki zależnej ze środków Unii Europejskiej

 • 30.09.2013 07:11

  K2 Internet spodziewa się podwojenia wyników Audioteki w '13 (wywiad)

 • 30.09.2013 07:10

  Wyniki K2 Internet w III kw. były lepsze niż w I i II kw. - prezes (wywiad)

 • 24.09.2013 15:24

  K2 INTERNET SA wpisanie zmian statutu do rejestru przedsiębiorców KRS

 • 17.09.2013 11:31

  K2 INTERNET SA nabycie akcji spółki

 • 31.07.2013 11:44

  K2 INTERNET SA Nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

 • 26.07.2013 13:08

  K2 INTERNET SA nabycie akcji spółki

 • 25.07.2013 16:45

  K2 INTERNET SA - nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcjach na akcjach K2 Internet S.A.

 • 08.07.2013 14:26

  K2 INTERNET SA wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2013 rok.

 • 01.07.2013 14:59

  K2 INTERNET SA nabycie akcji spółki - informacja z art. 160 o transakcji na akcjach spółki.

 • 28.06.2013 12:38

  K2 INTERNET SA nabycie akcji spółki

 • 28.06.2013 11:08

  K2 INTERNET SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ K2 Internet S.A.

 • 26.06.2013 16:19

  K2 INTERNET SA zmiany statutu przyjęte na ZWZ w dniu 26.06.2013 r.

 • 26.06.2013 16:09

  K2 INTERNET SA powołanie członka rady nadzorczej.

 • 26.06.2013 15:48

  K2 INTERNET SA treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 26 czerwca 2013 roku.

 • 18.06.2013 12:49

  K2 INTERNET SA zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Internet SA

 • 16.05.2013 12:46

  K2 Internet liczy na poprawę wyników w IV kw, cały '13 zakończy na plusie

 • 25.04.2013 16:30

  K2 INTERNET SA zawarcie znaczącej umowy z Grupą PZU

 • 19.04.2013 16:28

  K2 INTERNET SA - powołanie zarządu spółki nowej kadencji