Izostal SA

skrót: IZS

Brak kursu dla wybranej firmy

Dostawca rur dla sektora gazowniczego w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo - Wschodniej. Dostarcza rury także dla przemysłu paliwowego, ciepłownictwa, wodociągów i kanalizacji oraz wielu innych przeznaczeń. Zajmuje się również dystrybucją rur stalowych, wyrobów hutniczych oraz armatury stalowej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Stalprofil SA19 739 00060,28%19 739 00060,28%
PTE Aegon SAAegon OFE2 120 8586,48%2 120 8586,48%
Rockbridge TFI SAportfele; wraz z funduszami Altus TFI SA2 096 6076,40%2 096 6076,40%

Kategoria • 19.11.2020 07:27

  IZOSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 02.09.2020 19:12

  Fundusze Rockbridge TFI mają poniżej 5 proc. akcji Izostalu

 • 02.09.2020 19:05

  IZOSTAL SA (23/2020) Zmniejszenie ogólnej liczby głosów w Spółce Izostal S.A. poniżej 5% przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • 28.08.2020 07:31

  IZOSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 24.06.2020 14:41

  IZOSTAL SA (18/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku

 • 24.06.2020 14:36

  IZOSTAL SA (17/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

 • 24.06.2020 14:13

  Izostal wypłaci 0,11 zł dywidendy na akcję za 2019 rok

 • 24.06.2020 14:10

  IZOSTAL SA (16/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku.

 • 24.06.2020 14:04

  IZOSTAL SA (15/2020) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. o wypłacie dywidendy za 2019 rok.

 • 24.06.2020 11:55

  IZOSTAL SA (14/2020) Informacja o kwalifikacji oferty Konsorcjum w składzie Izostal S.A oraz Ferrum S.A. na realizację dostaw rur oraz łuków na rzecz PERN S.A.

 • 19.06.2020 17:33

  IZOSTAL SA (13/2020) Zmniejszenie ogólnej liczby głosów w Spółce Izostal S.A. poniżej 5% przez Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny.

 • 17.06.2020 11:45

  IZOSTAL SA (12/2020) Zawarcie przez Izostal S.A. Umowy Częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 27.05.2020 09:12

  IZOSTAL SA (11/2020) Wybór oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 25.05.2020 09:41

  IZOSTAL SA (10/2020) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. wraz z załącznikami

 • 25.05.2020 09:32

  IZOSTAL SA (9/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.

 • 21.05.2020 07:22

  IZOSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 19.05.2020 13:39

  Oferta Izostalu za 45,9 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

 • 19.05.2020 13:30

  IZOSTAL SA (8/2020) Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 30.04.2020 14:02

  IZOSTAL SA (7/2020) Zawarcie przez Izostal S.A. Umowy Częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 20.04.2020 11:00

  IZOSTAL SA (6/2020) Wybór oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 20.04.2020 09:03

  IZOSTAL SA (5/2020) Zamieszczenie na stronie internetowej Izostal S.A. Sprawozdania Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2019

 • 16.04.2020 14:13

  Oferta Izostalu za 97,1 mln zł netto uznana za najkorzystniejszą w przetargu Gaz-Systemu

 • 16.04.2020 14:01

  IZOSTAL SA (4/2020) Informacja o złożeniu w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000

 • 27.03.2020 08:03

  Poftel zamówień Izostalu wynosi ok. 400 mln zł z terminem realizacji 12 miesięcy

 • 27.03.2020 07:35

  IZOSTAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 27.03.2020 07:31

  IZOSTAL SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 26.03.2020 13:02

  IZOSTAL SA (3/2020) Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie wniosku Zarządu z propozycją wypłaty dywidendy za 2019 rok

 • 17.03.2020 10:43

  Zarząd Izostalu rekomenduje 0,11 zł dywidendy na akcję

 • 17.03.2020 10:29

  IZOSTAL SA (2/2020) Wniosek Zarządu Izostal S.A. z propozycją wypłaty dywidendy za 2019 rok

 • 21.01.2020 13:46

  IZOSTAL SA (1/2020) Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2020

 • 21.11.2019 07:33

  IZOSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 29.08.2019 09:30

  Poftel zamówień Izostalu wynosi ok. 630 mln zł z terminem realizacji 18 miesięcy

 • 29.08.2019 07:34

  IZOSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 16.08.2019 13:36

  IZOSTAL SA (24/2019) Zawarcie Umowy Ramowej z GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Części nr 1, 2, 3 oraz 4.

 • 23.05.2019 07:22

  IZOSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 29.03.2019 09:06

  IZOSTAL SA (15/2019) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. wraz z załącznikami

 • 29.03.2019 08:44

  IZOSTAL SA (14/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.

 • 28.03.2019 17:39

  IZOSTAL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 28.03.2019 17:31

  IZOSTAL SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 28.03.2019 15:55

  IZOSTAL SA (13/2019) Powołanie Członków Zarządu Izostal S.A.

 • 28.03.2019 15:46

  IZOSTAL SA (12/2019) Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie wniosku Zarządu z propozycją wypłaty dywidendy za 2018 rok.

 • 26.03.2019 08:15

  Zarząd Izostalu rekomenduje wypłatę 0,13 zł dywidendy na akcję

 • 26.03.2019 08:10

  IZOSTAL SA (11/2019) Wniosek Zarządu Izostal S.A. z propozycją wypłaty dywidendy za 2018 rok.

 • 20.03.2019 14:46

  IZOSTAL SA (10/2019) Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. umowy częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 14.03.2019 11:30

  IZOSTAL SA (9/2019) Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. umowy częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 06.03.2019 10:05

  IZOSTAL SA (8/2019) Wybór oferty konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 28.02.2019 13:52

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 65,4 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

 • 28.02.2019 13:42

  IZOSTAL SA (7/2019) Informacja o złożeniu w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN 700.

 • 25.02.2019 08:59

  IZOSTAL SA (6/2019) Wybór oferty konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 19.02.2019 13:06

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 121,3 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

 • 19.02.2019 12:53

  IZOSTAL SA (5/2019) Informacja o złożeniu w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000.

 • 13.02.2019 13:25

  IZOSTAL SA (4/2019) Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. umowy częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 25.01.2019 10:01

  IZOSTAL SA (3/2019) Wybór oferty konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 15.01.2019 08:58

  IZOSTAL SA (2/2019) Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2019.

 • 08.01.2019 14:02

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 33,1 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu

 • 08.01.2019 13:52

  IZOSTAL SA (1/2019) Informacja o złożeniu w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000.

 • 15.12.2018 11:05

  IZOSTAL SA (31/2018) Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. powyżej 5% przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • 10.12.2018 07:56

  IZOSTAL SA (30/2018) Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. poniżej 5% przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • 22.11.2018 07:23

  IZOSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 15.11.2018 12:36

  IZOSTAL SA (29/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Izostal S.A. w dniu 15 listopada 2018 roku.

 • 15.11.2018 12:18

  IZOSTAL SA (28/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 15 listopada 2018 roku.

 • 15.11.2018 12:07

  IZOSTAL SA (27/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej Izostal S.A.

 • 12.10.2018 09:04

  IZOSTAL SA (26/2018) Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A.

 • 12.10.2018 08:51

  IZOSTAL SA (25/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.

 • 09.10.2018 14:20

  IZOSTAL SA (24/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A.

 • 28.08.2018 07:26

  IZOSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 20.08.2018 10:27

  IZOSTAL SA (23/2018) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym.

 • 03.08.2018 13:43

  IZOSTAL SA (22/2018) Zawarcie aneksu do Umowy Współpracy z mBank S.A.

 • 30.07.2018 12:35

  IZOSTAL SA (21/2018) Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. umowy częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 06.07.2018 11:53

  IZOSTAL SA (20/2018) Wybór oferty konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 26.06.2018 13:36

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 116,1 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-System

 • 26.06.2018 13:13

  IZOSTAL SA (19/2018) Informacja o złożeniu w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000.

 • 24.05.2018 07:39

  IZOSTAL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 25.04.2018 13:37

  IZOSTAL SA (18/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Izostal S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 roku.

 • 25.04.2018 13:22

  IZOSTAL SA (17/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 25 kwietnia 2018 roku.

 • 25.04.2018 13:14

  Izostal wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję za '17

 • 25.04.2018 13:08

  IZOSTAL SA (16/2018) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok.

 • 29.03.2018 14:06

  IZOSTAL SA (15/2018) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. wraz z załącznikami.

 • 29.03.2018 13:43

  IZOSTAL SA (14/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.

 • 29.03.2018 13:34

  IZOSTAL SA (13/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 29.03.2018 13:29

  IZOSTAL SA (12/2018) Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie wniosku Zarządu z propozycją wypłaty dywidendy za 2017 rok.

 • 28.03.2018 12:33

  IZOSTAL SA (11/2018) Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. umowy częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 20.03.2018 07:59

  IZOSTAL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 19.03.2018 11:04

  Zarząd Izostalu rekomenduje wypłatę 0,09 zł dywidendy na akcję

 • 19.03.2018 11:00

  IZOSTAL SA (10/2018) Wniosek Zarządu Izostal S.A. z propozycją wypłaty dywidendy za 2017 rok.

 • 01.03.2018 10:49

  IZOSTAL SA (9/2018) Wybór oferty konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 20.02.2018 14:45

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 70,9 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu na dostawę rur

 • 20.02.2018 14:32

  IZOSTAL SA (8/2018) Zawarcie przez Izostal S.A. dziesięciu Umów Ramowych z PGNiG S.A. w zakresie dostaw rur okładzinowych oraz wydobywczych wraz z osprzętem.

 • 20.02.2018 14:02

  IZOSTAL SA (7/2018) Informacja o złożeniu w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A. najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000.

 • 12.02.2018 14:21

  IZOSTAL SA (6/2018) Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

 • 01.02.2018 15:28

  IZOSTAL SA (5/2018) Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. dwóch umów częściowych w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 16.01.2018 11:46

  IZOSTAL SA (4/2018) Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2018.

 • 05.01.2018 08:37

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 93,78 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu na dostawę rur

 • 05.01.2018 08:30

  IZOSTAL SA (3/2018) Wybór oferty konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 04.01.2018 10:11

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 75,2 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na dostawę rur

 • 04.01.2018 10:00

  IZOSTAL SA (2/2018) Wybór oferty konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 02.01.2018 12:11

  IZOSTAL SA (1/2018) Zawarcie przez Izostal S.A. umowy zakupu pakietu udziałów Kolb Sp. z o.o. od Stalprofil S.A.

 • 30.12.2017 13:04

  IZOSTAL SA (22/2017) Wybór oferty Izostal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umowy Ramowej w zakresie dostaw rur okładzinowych oraz wydobywczych wraz z osprzętem dla potrzeb otworów wiertniczych realizowanych pr

 • 12.12.2017 14:45

  IZOSTAL SA (21/2017) Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą Izostal S.A. na nabycie od Stalprofil S.A. pakietu udziałów Kolb Sp. z o.o.

 • 23.11.2017 14:20

  Aegon OFE ma ponad 5 proc. akcji Izostalu

 • 23.11.2017 14:11

  IZOSTAL SA (20/2017) Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. powyżej 5% przez Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny.

 • 17.11.2017 07:14

  IZOSTAL SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 Q

 • 07.09.2017 20:44

  Aegon PTE ma ponad 5 proc. Izostalu

 • 07.09.2017 20:25

  IZOSTAL SA (19/2017) Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. powyżej 5% przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

 • 06.09.2017 14:06

  IZOSTAL SA (18/2017) Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. umowy częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 29.08.2017 07:36

  IZOSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2017 P

 • 18.08.2017 10:20

  IZOSTAL SA (17/2017) Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku.

 • 08.08.2017 14:10

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 71,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na dostawę rur

 • 08.08.2017 14:03

  IZOSTAL SA (16/2017) Wybór oferty konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 02.08.2017 13:49

  IZOSTAL SA (15/2017) Zawarcie aneksu do Umowy Współpracy z mBank S.A.

 • 26.06.2017 14:00

  IZOSTAL SA (14/2017) Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. umowy częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 07.06.2017 14:03

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 97,1 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu na dostawę rur

 • 07.06.2017 13:52

  IZOSTAL SA (13/2017) Wybór oferty konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 24.05.2017 07:53

  IZOSTAL SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 18.05.2017 13:32

  IZOSTAL SA (12/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Izostal S.A. w dniu 18 maja 2017 roku.

 • 18.05.2017 13:27

  IZOSTAL SA (11/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 18 maja 2017 roku.

 • 18.05.2017 13:23

  Izostal wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję za '16

 • 18.05.2017 13:15

  IZOSTAL SA (10/2017) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2016 rok.

 • 15.05.2017 15:57

  IZOSTAL SA (9/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Izostal S.A.

 • 28.04.2017 15:50

  IZOSTAL SA (8/2017) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. w Kolonowskiem zwołanego na dzień 18 maja 2017 r.

 • 12.04.2017 14:01

  IZOSTAL SA (7/2017) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. wraz z załącznikami.

 • 12.04.2017 13:55

  IZOSTAL SA (6/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.

 • 23.03.2017 14:07

  IZOSTAL SA (5/2017) Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie wniosku Zarządu z propozycją wypłaty dywidendy za 2016 rok

 • 21.03.2017 07:51

  IZOSTAL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 20.03.2017 12:22

  Zarząd Izostalu rekomenduje wypłatę 0,07 zł dywidendy na akcję

 • 20.03.2017 12:14

  IZOSTAL SA (4/2017) Wniosek Zarządu Izostal S.A. z propozycją wypłaty dywidendy za 2016 rok.

 • 03.03.2017 12:02

  IZOSTAL SA (3/2017) Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. umowy częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 10.02.2017 14:21

  Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu ma umowę o wartości 117 mln zł

 • 10.02.2017 14:11

  IZOSTAL SA (2/2017) Wybór oferty konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 26.01.2017 12:40

  IZOSTAL SA (1/2017) Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2017.

 • 28.12.2016 13:59

  IZOSTAL SA (36/2016) Powzięcie informacji od firmy TESGAS S.A. o nieprzedłużeniu ważności wadium stanowiącego zabezpieczenie złożonej oferty na "Budowę gazociągu DN700 Hermanowice - Strachocina".

 • 28.12.2016 12:47

  Konsorcjum Tesgasu nie przedłużyło ważności wadium zabezpieczającego ofertę na 154 mln zł

 • 20.12.2016 08:43

  Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu ma umowę o wartości 118,9 mln zł

 • 20.12.2016 08:34

  IZOSTAL SA (35/2016) Zawarcie przez konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. umowy częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 25.11.2016 10:16

  Oferta Izostalu i Stalprofilu za 118,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na dostawę rur

 • 25.11.2016 09:55

  IZOSTAL SA (34/2016) Wybór oferty konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 10.11.2016 07:53

  IZOSTAL SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 28.10.2016 14:03

  Konsorcjum, którego Tesgas jest liderem ma kontrakt na 154 mln zł netto

 • 28.10.2016 13:52

  IZOSTAL SA (33/2016) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • 26.08.2016 07:38

  IZOSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2016 P

 • 12.08.2016 11:42

  IZOSTAL SA (32/2016) Zawarcie aneksu do Umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

 • 07.07.2016 10:17

  IZOSTAL SA (31/2016) Zawarcie umowy sprzedaży akcji ZRUG Zabrze S.A. na rzecz Stalprofil S.A.

 • 06.07.2016 14:05

  IZOSTAL SA (30/2016) Wyrażenie zgody Rady Nadzorczej Izostal S.A. na zbycie akcji ZRUG Zabrze S.A.

 • 01.07.2016 10:13

  IZOSTAL SA Zawarcie aneksu do Umowy o kredyt odnawialny z mBank S.A.

 • 01.07.2016 10:07

  IZOSTAL SA Zawarcie Umowy Współpracy z mBank S.A. oraz Umowy ustanawiającej hipotekę na rzecz mBank S.A.

 • 30.06.2016 15:15

  IZOSTAL SA Zawarcie aneksu do Umowy o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

 • 15.06.2016 14:27

  IZOSTAL SA Zawarcie przez Izostal S.A. umowy o udzielenie gwarancji kontraktowej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

 • 15.06.2016 14:02

  IZOSTAL SA Zawarcie przez Izostal S.A. umowy o udzielenie gwarancji kontraktowej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

 • 03.06.2016 11:38

  IZOSTAL SA Zawarcie przez Izostal S.A. (Lider konsorcjum) umowy częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 25.05.2016 14:03

  IZOSTAL SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 24.05.2016 13:56

  IZOSTAL SA Zawarcie znaczącej umowy z Corinth Pipeworks S.A.

 • 18.05.2016 08:43

  Altus TFI ma ponad 5 proc. akcji Izostalu

 • 18.05.2016 08:36

  IZOSTAL SA Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. powyżej 5% przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • 12.05.2016 07:35

  IZOSTAL SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 09.05.2016 11:52

  IZOSTAL SA Zawarcie znaczącej umowy z Ferrum S.A.

 • 29.04.2016 12:37

  Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu o wartości 100,7 mln zł uznana za najkorzystniejszą

 • 29.04.2016 12:29

  IZOSTAL SA Wybór oferty Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 27.04.2016 12:48

  IZOSTAL SA Zawarcie Umowy o Kredyt Obrotowy z mBank S.A.

 • 21.04.2016 13:53

  IZOSTAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Izostal S.A. w dniu 21 kwietnia 2016 roku.

 • 21.04.2016 13:39

  IZOSTAL SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 21 kwietnia 2016 roku.

 • 18.03.2016 10:38

  IZOSTAL SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2015 roku.

 • 17.03.2016 14:28

  IZOSTAL SA Powołanie Członków Zarządu Izostal S.A.

 • 17.03.2016 13:54

  IZOSTAL SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 17.03.2016 13:40

  IZOSTAL SA Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie wniosku Zarządu z propozycją niewypłacania dywidendy za 2015 rok.

 • 16.03.2016 07:37

  IZOSTAL SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 15.03.2016 13:35

  IZOSTAL SA Rekomendacja Zarządu Izostal S.A. w sprawie niewypłacania dywidendy z zysku za 2015 rok.

 • 22.02.2016 14:32

  IZOSTAL SA Zawarcie znaczącej umowy z Salzgitter Mannesmann Grossrohr GmbH.

 • 15.02.2016 11:06

  IZOSTAL SA Zawarcie przez Izostal S.A. umowy o udzielenie gwarancji kontraktowej z TUiR Allianz Polska S.A.

 • 09.02.2016 15:03

  IZOSTAL SA Zawarcie aneksu do Umowy o wielocelowy limit kredytowy oraz Umowy Ustanowienia Zastawu Rejestrowego z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

 • 05.02.2016 11:46

  IZOSTAL SA Zawarcie znaczącej umowy z ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. Oddział w Polsce.

 • 04.02.2016 12:24

  IZOSTAL SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 26.01.2016 14:47

  IZOSTAL SA Zawarcie znaczącej umowy z Ferrum S.A.

 • 26.01.2016 13:38

  IZOSTAL SA Zawarcie przez Izostal S.A. (Lider konsorcjum) umowy częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 21.01.2016 15:06

  IZOSTAL SA Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2016.

 • 29.12.2015 13:05

  IZOSTAL SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A.

 • 23.12.2015 12:21

  Oferta konsorcjum Izostalu i Stalprofilu o wartości 50,2 mln zł uznana za najkorzystniejszą

 • 23.12.2015 12:13

  IZOSTAL SA Wybór oferty Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 25.11.2015 13:41

  IZOSTAL SA Zawarcie znaczącej umowy z Salzgitter Mannesmann Grossrohr GmbH.

 • 12.11.2015 08:02

  IZOSTAL SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 Q

 • 22.10.2015 13:03

  IZOSTAL SA Zawarcie przez Izostal S.A. (Lider konsorcjum) umowy częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 02.10.2015 14:36

  IZOSTAL SA Wybór oferty Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 03.09.2015 13:00

  IZOSTAL SA Uchwalenie przez Radę Nadzorczą Izostal S.A. tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 • 27.08.2015 07:50

  IZOSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 29.07.2015 10:29

  IZOSTAL SA Zawarcie znaczącej umowy z Ferrum S.A.

 • 23.07.2015 12:52

  IZOSTAL SA Zawarcie znaczącej umowy z ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. Oddział w Polsce.

 • 25.06.2015 13:42

  Norges Bank zmniejszył zaangażowanie w Izostal do poniżej 5 proc.

 • 25.06.2015 13:35

  IZOSTAL SA Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 5% przez Norges Bank (The Central Bank of Norway).

 • 13.05.2015 07:49

  IZOSTAL SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 Q

 • 17.04.2015 18:10

  Gaz-System wybrał dostawców rur do sieci przesyłowych; kontrakt jest wart 1,84 mld zł (opis)

 • 17.04.2015 17:35

  Konsorcja Izostalu i Ferrum mają umowy na dostawy rur z Gaz-Systemem (aktl.)

 • 17.04.2015 16:13

  Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu ma umowę na dostawę rur za 1,84 mld zł netto

 • 17.04.2015 15:53

  IZOSTAL SA Podpisanie przez konsorcjum Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. Umowy Ramowej w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych O.G.P. Gaz-System S.A. - Część nr 1 oraz Część nr 2.

 • 14.04.2015 14:36

  IZOSTAL SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Izostal S.A. w dniu 14 kwietnia 2015 roku.

 • 14.04.2015 14:28

  IZOSTAL SA Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

 • 14.04.2015 14:16

  IZOSTAL SA Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

 • 14.04.2015 14:07

  IZOSTAL SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 14 kwietnia 2015 roku.

 • 14.04.2015 13:45

  Izostal wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję za '14

 • 14.04.2015 13:38

  IZOSTAL SA Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 rok.

 • 26.03.2015 15:00

  IZOSTAL SA Zawarcie znaczącej umowy.

 • 25.03.2015 15:31

  IZOSTAL SA Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A.

 • 25.03.2015 15:18

  IZOSTAL SA Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie wniosku Zarządu z propozycją wypłaty dywidendy za 2014 rok.

 • 24.03.2015 13:58

  IZOSTAL SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku.

 • 17.03.2015 14:17

  IZOSTAL SA Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A.

 • 17.03.2015 13:40

  IZOSTAL SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.

 • 16.03.2015 07:48

  IZOSTAL SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 13.03.2015 09:27

  Zarząd Izostalu proponuje wypłatę 0,07 zł dywidendy na akcję za '14

 • 13.03.2015 09:20

  IZOSTAL SA Wniosek Zarządu Izostal S.A. z propozycją wypłaty dywidendy za 2014 rok.

 • 26.01.2015 13:19

  IZOSTAL SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A.

 • 23.01.2015 08:10

  IZOSTAL SA Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2015.

 • 20.11.2014 14:32

  IZOSTAL SA wybór oferty konsorcjum Izostal SA (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil SA

 • 12.11.2014 18:48

  IZOSTAL SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 Q

 • 24.10.2014 09:37

  IZOSTAL SA zawarcie znaczącej umowy

 • 20.10.2014 15:22

  IZOSTAL SA zawarcie znaczącej umowy z Ferrum S.A.

 • 15.10.2014 14:59

  IZOSTAL SA zawarcie przez Izostal S.A. umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 300 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

 • 15.09.2014 11:58

  IZOSTAL SA wybór oferty Izostal SA jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 300 na rzecz O.G.P. Gaz-System SA

 • 27.08.2014 07:39

  IZOSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2014 P

 • 25.08.2014 14:08

  IZOSTAL SA zawarcie znaczącej umowy

 • 30.07.2014 09:31

  IZOSTAL SA - zawarcie znaczącej umowy z ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. Oddział w Polsce

 • 25.06.2014 14:11

  IZOSTAL SA zawarcie znaczącej umowy z IMPEXRUR SA

 • 18.06.2014 11:24

  IZOSTAL SA zawarcie znaczącej umowy z MH Biuro Przedstawicielskie Zbigniew Kania

 • 17.06.2014 13:26

  IZOSTAL SA zawarcie umowy ustanawiającej hipotekę na rzecz mBank S.A.

 • 03.06.2014 14:45

  IZOSTAL SA zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ powyżej 5% przez Norges Bank (The Central Bank of Norway)

 • 28.05.2014 15:00

  IZOSTAL SA zawarcie znaczącej umowy z Ferrum S.A.

 • 23.05.2014 14:35

  Aviva OFE ma poniżej 5 proc. Izostalu

 • 23.05.2014 14:29

  IZOSTAL SA zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZ przez Aviva OFE Aviva BZ WBK SA

 • 14.05.2014 14:26

  IZOSTAL SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 14 maja 2014 roku.

 • 14.05.2014 14:00

  IZOSTAL SA treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 14 maja 2014 roku.

 • 14.05.2014 13:34

  Akcjonariusze Izostalu uchwalili wypłatę 0,12 zł dywidendy na akcję

 • 14.05.2014 13:14

  IZOSTAL SA podjęcie uchwały przez ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 rok.

 • 13.05.2014 07:44

  IZOSTAL SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 Q

 • 15.04.2014 14:13

  IZOSTAL SA - treść projektów uchwał ZWZ

 • 15.04.2014 13:34

  IZOSTAL SA zwołanie ZWZA

 • 04.04.2014 14:39

  IZOSTAL SA - zawarcie znaczącej umowy z JT Zakład Budowy Gazociągów Sp. z o.o.

 • 03.04.2014 13:50

  IZOSTAL SA pozytywna opinia rady nadzorczej w sprawie wniosku zarządu z propozycją wypłaty dywidendy za 2013 rok.

 • 01.04.2014 10:36

  Stalprofil przeznaczy 20 proc. zysku na dywidendę mimo programu inwestycyjnego (wywiad)

 • 01.04.2014 10:31

  Stalprofil na przełomie '14/'15 z IPO ZRUG Zabrze chce pozyskać 35-50 mln zł

 • 27.03.2014 11:59

  IZOSTAL SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku.

 • 26.03.2014 14:40

  IZOSTAL SA zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny zawartej z bankiem PKO BP SA

 • 10.03.2014 15:21

  IZOSTAL SA zawarcie znaczącej umowy z Ferrum S.A.

 • 29.01.2014 09:45

  IZOSTAL SA - zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBank SA

 • 22.01.2014 11:35

  IZOSTAL SA stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 09.01.2014 15:32

  IZOSTAL SA zawarcie znaczącej umowy z Ferrum SA

 • 09.12.2013 14:54

  IZOSTAL SA zawarcie znaczącej umowy z PPS Pipeline Systems GmbH.

 • 02.12.2013 14:48

  IZOSTAL SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 19.11.2013 09:33

  IZOSTAL SA powołanie prokurenta spółki

 • 13.11.2013 14:08

  IZOSTAL SA powołanie członka zarządu

 • 08.11.2013 17:53

  IZOSTAL SA złożenie rezygnacji przez członka zarządu

 • 29.10.2013 11:04

  IZOSTAL SA zawarcie znaczącej umowy z IMPEXRUR SA

 • 23.10.2013 11:11

  IZOSTAL SA - zawarcie znaczącej umowy z PROMA Sp. z o.o.

 • 14.10.2013 12:07

  IZOSTAL SA - zawarcie znaczącej umowy z ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.

 • 09.10.2013 08:08

  IZOSTAL SA zawarcie aneksu do umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej z bankiem PKO BP SA

 • 07.10.2013 14:03

  IZOSTAL SA zawarcie znaczącej umowy.

 • 09.09.2013 14:03

  IZOSTAL SA zawarcie aneksu do umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej z PKO BP S.A.

 • 28.08.2013 08:23

  IZOSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2013 P

 • 13.08.2013 08:55

  IZOSTAL SA zawarcie znaczącej umowy z MH Biuro Przedstawicielskie Zbigniew Kania.

 • 19.07.2013 14:40

  IZOSTAL SA - zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

 • 15.07.2013 14:19

  IZOSTAL SA zawarcie znaczącej umowy z Ferrum S.A.

 • 17.06.2013 13:54

  IZOSTAL SA zawarcie umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego z BZ WBK SA

 • 16.05.2013 18:23

  IZOSTAL SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 16 maja 2013 r.

 • 16.05.2013 15:42

  IZOSTAL SA powołanie członka rady nadzorczej

 • 16.05.2013 15:12

  Izostal wypłaci 0,18 zł dywidendy na akcję za 2012 r.

 • 16.05.2013 15:04

  IZOSTAL SA podjęcie uchwały przez ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.

 • 13.05.2013 08:01

  IZOSTAL SA Raport okresowy kwartalny 1/2013 Q

 • 07.05.2013 14:36

  IZOSTAL SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

 • 23.04.2013 15:08

  IZOSTAL SA zawarcie znaczącej umowy z Ferrum SA