Izoblok SA

skrót: IZB

Brak kursu dla wybranej firmy

Spółka działa w sektorze przetwórstwa tworzyw sztucznych, specjalizując się w zaawansowanym technologicznie przetwarzaniu polipropylenu spienionego (EPP) i produkcji elementów z EPP, które pełnią funkcje konstrukcyjne lub ochronne w przemyśle motoryzacyjnym i branży logistycznej.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Skrzydlak PrzemysławSA-Q3 2017/2018213 15016,82%424 50025,12%
Kwiatkowski Andrzej211 30020,00%422 69028,00%
NN OFEportfel160 30712,65%160 3079,48%
eM64 FIZ AN84 5386,67%84 5385,00%
TFI PZU SAportfele84 4256,66%84 4255,00%

Kategoria • 08.01.2021 11:22

  IZOBLOK SA (1/2021) umowa znacząca Autoneum Poland Sp. z o.o.

 • 30.12.2020 21:21

  Grupo Antolin wskazuje, że Izoblok jest odpowiedzialny za wady części produkowanych dla Audi

 • 30.12.2020 21:05

  IZOBLOK SA (28/2020) Otrzymanie pisma od Grupo Antolin-Irausa SA dotyczącego akcji naprawczej prowadzonej przez Audi AG

 • 23.12.2020 14:08

  Izoblok nie zamierza realizować podpisanej z FEZ FIZAN umowy inwestycyjnej

 • 23.12.2020 13:13

  IZOBLOK SA (27/2020) Decyzja dotycząca umowy znaczącej zawartej z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych

 • 19.11.2020 12:44

  IZOBLOK SA (26/2020) Piąte wezwanie IZOBLOK S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

 • 02.11.2020 13:41

  IZOBLOK SA (25/2020) Zawarcie aneksu nr3 do listu intencyjnego z DABO PRECISION Co. Ltd.

 • 28.10.2020 19:08

  IZOBLOK SA (24/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IZOBLOK SA w dniu 28.10.2020 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich p

 • 28.10.2020 18:57

  IZOBLOK SA (23/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

 • 28.10.2020 15:49

  IZOBLOK SA (22/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

 • 28.10.2020 15:31

  IZOBLOK SA (21/2020) Powołanie Prezesa Zarządu IZOBLOK S.A.

 • 28.10.2020 15:19

  IZOBLOK SA (20/2020) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 28.10.2020 r.

 • 28.10.2020 09:11

  IZOBLOK SA (19/2020) Czwarte wezwanie IZOBLOK S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

 • 12.10.2020 15:54

  IZOBLOK SA (18/2020) Trzecie wezwanie IZOBLOK S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

 • 02.10.2020 12:26

  IZOBLOK SA (17/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.

 • 25.09.2020 17:31

  IZOBLOK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr

 • 25.09.2020 14:49

  IZOBLOK SA (16/2020) Drugie wezwanie IZOBLOK S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

 • 09.09.2020 11:30

  IZOBLOK SA (15/2020) Pierwsze wezwanie IZOBLOK S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

 • 31.08.2020 19:24

  IZOBLOK SA (14/2020) Odwołanie dotychczasowego członka Rady Nadzorczej oraz powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.

 • 31.08.2020 13:33

  IZOBLOK SA (13/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IZOBLOK SA w dniu 31.08.2020 r.

 • 31.08.2020 13:22

  IZOBLOK SA (12/2020) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 31.08.2020 r.

 • 26.08.2020 18:31

  IZOBLOK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

 • 26.08.2020 18:14

  IZOBLOK SA Raport okresowy roczny za 2020 R

 • 25.08.2020 17:41

  IZOBLOK SA (11/2020) Zawarcie aneksu nr2 do listu intencyjnego z DABO PRECISION Co. Ltd.

 • 21.08.2020 14:10

  Izoblok może zrealizować zamówienia z Mercedes-Benz na 78,7 mln zł

 • 21.08.2020 14:00

  IZOBLOK SA (10/2020) umowa znacząca Mercedes-Benz

 • 04.08.2020 11:34

  IZOBLOK SA (9/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.

 • 12.05.2020 14:04

  IZOBLOK SA (6/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021

 • 15.04.2020 08:46

  Izoblok wznawia negocjacje ws. przejęcia słowackiej firmy Euro Dabo

 • 15.04.2020 08:34

  IZOBLOK SA (5/2020) Zawarcie aneksu do listu intencyjnego z DABO PRECISION Co. Ltd.

 • 25.03.2020 17:07

  IZOBLOK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 19.03.2020 14:30

  IZOBLOK SA (4/2020) Wpływ sytuacji epidemiologicznej związanej z chorobą COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej IZOBLOK S.A.

 • 16.03.2020 13:04

  IZOBLOK SA (3/2020) Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie - nabycie akcji Emitenta

 • 04.02.2020 15:47

  Izoblok szacuje spadek produkcji automotive w Europie na 15 proc. w porównaniu do lat '18-19

 • 24.01.2020 17:16

  IZOBLOK SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 14.01.2020 14:48

  IZOBLOK SA (2/2020) Aneks do umowy znaczącej

 • 10.01.2020 16:55

  Izoblok ma umowę inwestycyjną; wartość inwestycji w spółkę zależną może wynieść max. 8 mln euro

 • 10.01.2020 16:26

  IZOBLOK SA (1/2020) Zawarcie umowy znaczącej

 • 20.12.2019 16:25

  Izoblok nie skupi żadnej akcji własnej w buybacku

 • 20.12.2019 16:13

  IZOBLOK SA (23/2019) Zakończenie skupu akcji własnych

 • 20.12.2019 15:59

  Izoblok może zrealizować zamówienia dla Audi Hungaria za 43 mln zł

 • 20.12.2019 15:48

  IZOBLOK SA (22/2019) umowa znacząca AUDI Hungaria

 • 17.12.2019 21:32

  IZOBLOK SA (21/2019) Zawieszenie negocjacji z DABO PRECISION Co. Ltd.

 • 13.12.2019 14:26

  Izoblok rozpoczyna skup 120 tys. akcji własnych po 34 zł za sztukę (opis)

 • 13.12.2019 14:09

  Izoblok rozpoczyna skup 120 tys. akcji własnych po 34 zł za sztukę

 • 13.12.2019 13:57

  IZOBLOK SA (20/2019) Przystąpienie do skupu akcji własnych oraz zawarcie umowy z Domem Maklerskim Santander Bank Polska S.A. w celu przeprowadzenia oferty zakupu akcji własnych Emitenta

 • 26.11.2019 17:52

  Izoblok ma list intencyjny ws. przejęcia słowackiej firmy Euro Dabo

 • 26.11.2019 17:17

  IZOBLOK SA (19/2019) Zawarcie listu intencyjnego oraz umowy o zachowaniu poufności z DABO PRECISION Co. Ltd.

 • 29.10.2019 15:51

  IZOBLOK SA (18/2019) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

 • 29.10.2019 15:39

  IZOBLOK SA (17/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IZOBLOK S.A w dniu 29.10.2019 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich

 • 29.10.2019 15:28

  IZOBLOK SA (16/2019) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 29.10.2019 r.

 • 03.10.2019 06:44

  IZOBLOK SA (15/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.

 • 02.10.2019 14:54

  IZOBLOK SA (14/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

 • 20.09.2019 17:46

  IZOBLOK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 16.09.2019 17:03

  IZOBLOK SA (13/2019) Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego za 1Q 2019/2020

 • 27.08.2019 17:17

  IZOBLOK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 27.08.2019 17:14

  IZOBLOK SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 19.08.2019 23:27

  IZOBLOK SA (12/2019) Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2018/2019

 • 27.03.2019 16:53

  Noble Funds TFI ma mniej niż 5 proc. liczby głosów Izobloku

 • 27.03.2019 16:41

  IZOBLOK SA (4/2019) Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej - zbycie akcji Emitenta

 • 26.03.2019 20:59

  IZOBLOK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 16.03.2019 10:26

  Izoblok może zrealizować zamówienia z BMW na 47 mln zł

 • 15.03.2019 23:52

  IZOBLOK SA (3/2019) umowa znacząca BMW

 • 31.01.2019 15:55

  Izoblok spodziewa się w '19 spadku produkcji w Niemczech o ok. 8 proc.

 • 30.01.2019 00:22

  IZOBLOK SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 22.01.2019 17:45

  IZOBLOK SA (2/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego 2018/2019

 • 15.01.2019 15:04

  IZOBLOK SA (1/2019) Odwołanie członka Zarządu IZOBLOK S.A.

 • 10.01.2019 08:59

  Noble Securities obniżył cenę docelową dla akcji Izobloku do 45 zł

 • 14.11.2018 11:57

  IZO-BLOK SA (22/2018) umowa znacząca BMW

 • 09.11.2018 10:11

  TFI PZU ma poniżej 5 proc. na walnym Izobloku

 • 09.11.2018 09:54

  IZO-BLOK SA (21/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej - zbycie akcji Emitenta

 • 02.11.2018 10:29

  IZO-BLOK SA (20/2018) Powiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 31.10.2018 17:56

  IZO-BLOK SA (19/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IZOBLOK S.A w dniu 31.10.2018 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich

 • 31.10.2018 17:41

  IZO-BLOK SA (18/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 31.10.2018 r.

 • 17.10.2018 17:21

  IZO-BLOK SA (17/2018) umowa znacząca z firmą JSP

 • 05.10.2018 14:09

  ZWZ Izobloku zdecyduje o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych

 • 05.10.2018 13:49

  IZO-BLOK SA (16/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.

 • 01.10.2018 12:53

  IZO-BLOK SA (15/2018) Powiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 26.09.2018 17:02

  IZO-BLOK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 30.08.2018 17:48

  IZO-BLOK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 30.08.2018 17:33

  IZO-BLOK SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 20.08.2018 14:00

  IZO-BLOK SA (14/2018) Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2017/2018

 • 16.07.2018 15:50

  IZO-BLOK SA (13/2018) Powiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 10.07.2018 13:14

  IZO-BLOK SA (12/2018) Powiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 01.06.2018 20:57

  IZO-BLOK SA (11/2018) Powiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 21.05.2018 13:58

  IZO-BLOK SA (10/2018) Powiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 18.05.2018 15:03

  IZO-BLOK SA (9/2018) Powiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 16.05.2018 15:38

  IZO-BLOK SA (8/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019

 • 07.05.2018 17:09

  IZO-BLOK SA (7/2018) umowa znacząca z firmą Hanwha Advanced Materials Europe s.r.o.

 • 05.04.2018 17:47

  IZO-BLOK SA (6/2018) Powiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 30.03.2018 07:51

  IZO-BLOK SA (5/2018) Powiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 28.03.2018 16:54

  IZO-BLOK SA (4/2018) Powiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 26.03.2018 17:26

  IZO-BLOK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 20.02.2018 16:20

  DM BZ WBK obniża cenę docelową Izobloku do 121 zł akcję

 • 09.02.2018 17:15

  IZO-BLOK SA (3/2018) Umowa znacząca

 • 09.02.2018 13:08

  IZO-BLOK SA (2/2018) Powiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 06.02.2018 12:21

  Izoblok liczy na co najmniej 2 lata dobrej koniunktury w branży motoryzacyjnej

 • 26.01.2018 17:11

  IZO-BLOK SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 19.01.2018 16:51

  IZO-BLOK SA (1/2018) Odwołanie i powołanie Prokurenta IZOBLOK S.A.

 • 11.01.2018 15:55

  Noble Securities rekomenduje "kupuj" akcje Izo-Blok z ceną docelową 121 zł

 • 20.12.2017 13:53

  IZO-BLOK SA (15/2017) Powołanie członka Zarządu IZOBLOK S.A.

 • 04.12.2017 17:41

  IZO-BLOK SA (14/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 22.11.2017 14:52

  DM BZ WBK zaktualizował rekomendacje dla 44 małych i średnich spółek

 • 15.11.2017 22:38

  IZO-BLOK SA (13/2017) Umowa znacząca ADIENT

 • 26.10.2017 22:02

  IZO-BLOK SA (12/2017) Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej - zbycie akcji Emitenta

 • 16.10.2017 20:47

  IZO-BLOK SA (11/2017) Powiadomienie o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 05.10.2017 08:42

  IZO-BLOK SA (10/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IZOBLOK S.A w dniu 03.10.2017 r.

 • 03.10.2017 21:52

  IZO-BLOK SA (9/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

 • 03.10.2017 18:30

  IZO-BLOK SA (8/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

 • 03.10.2017 18:15

  IZO-BLOK SA (7/2017) Powołanie Prezesa Zarządu IZOBLOK S.A.

 • 03.10.2017 16:44

  IZO-BLOK SA (6/2017) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 03.10.2017 r

 • 26.09.2017 18:16

  IZO-BLOK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 06.09.2017 21:32

  IZO-BLOK SA (5/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A.

 • 22.08.2017 13:21

  Izoblok chce, by docelowa rentowność EBITDA grupy wynosiła 15-20 proc.

 • 18.08.2017 16:50

  IZO-BLOK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 18.08.2017 16:31

  IZO-BLOK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 24.05.2017 22:47

  IZO-BLOK SA (4/2017) Zawarcie umowy kredytowej z bankiem PKO BANK POLSKI S.A. NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND przez Spółkę zależną od Emitenta

 • 10.05.2017 16:05

  IZO-BLOK SA (3/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018

 • 24.04.2017 14:42

  IZO-BLOK SA (2/2017) Podpisanie umowy kredytowej z PKO BP SA

 • 20.03.2017 14:09

  Izoblok na uruchomienie produkcji poza Europą wyda nie więcej niż na zakup niemieckiej spółki

 • 16.03.2017 18:15

  Przychody Izo-Blok po III kwartałach '16/17 wzrosły rdr o 87,8 proc. do 124,5 mln zł

 • 16.03.2017 17:54

  IZO-BLOK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 06.02.2017 18:14

  Izo-Blok ma zamówienie od Audi na ponad 30 mln zł

 • 06.02.2017 17:27

  IZO-BLOK SA (1/2017) Otrzymanie przez IZOBLOK S.A. zamówienia od AUDI AG

 • 24.01.2017 13:38

  Izo-Blok chce rosnąć rocznie o 10-15 proc., stawia na rozwój organiczny

 • 12.01.2017 15:42

  IZO-BLOK SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 27.12.2016 15:36

  IZO-BLOK SA (43/2016) Zmiana daty publikacji raportu okresowego za 1 półrocze 2016/2017

 • 31.10.2016 18:40

  GPW: Komunikat - IZO-BLOK SA

 • 31.10.2016 18:20

  GPW: Komunikat - IZOBLOK SA, BENEFIT SYSTEMS SA

 • 31.10.2016 18:18

  GPW: animator emitent dla spółki IZOBLOK SA

 • 27.10.2016 19:01

  GPW: korekta nadzwyczajna list uczestników indeksów sWIG80, WIG, WIG-Poland oraz WIG-spożywczy

 • 27.10.2016 09:05

  IZO-BLOK SA (42/2016) Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie - nabycie akcji Emitenta

 • 17.10.2016 16:28

  IZO-BLOK SA (41/2016) Zmiana animatora emitenta

 • 14.10.2016 15:34

  IZO-BLOK SA (40/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 13.10.2016 14:32

  IZO-BLOK SA (39/2016) Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie - nabycie akcji Emitenta

 • 22.09.2016 13:07

  Izo-Blok w perspektywie trzech lat chce wyjść na rynki pozaeuropejskie

 • 21.09.2016 17:21

  IZO-BLOK SA (38/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IZO-BLOK S.A w dniu 19.09.2016 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich

 • 19.09.2016 18:32

  IZO-BLOK SA (37/2016) Odwołanie dotychczasowego członka Rady Nadzorczej oraz powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.

 • 19.09.2016 18:23

  IZO-BLOK SA (36/2016) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 19.09.2016 r.

 • 14.09.2016 16:31

  IZO-BLOK SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 Q

 • 13.09.2016 15:24

  IZO-BLOK SA (35/2016) Zakończenie subskrypcji akcji serii D - rozliczenie kosztów

 • 06.09.2016 08:58

  Izo-Blok ma kontrakt z Jaguarem o wartości niemal 29 mln zł

 • 06.09.2016 08:50

  IZO-BLOK SA (34/2016) Otrzymanie przez IZO-BLOK S.A. zamówienia od Jaguar Land Rover Limited

 • 31.08.2016 13:26

  Izo-Blok sfinalizował przejęcie SSW PearlFoam

 • 31.08.2016 13:15

  IZO-BLOK SA (33/2016) Nabycie przez IZO-BLOK S.A. 100% udziałów spółki SSW PearlFoam GmbH

 • 29.08.2016 16:13

  IZO-BLOK SA (32/2016) Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 września 2016 r.

 • 26.08.2016 17:39

  IZO-BLOK SA (31/2016) Ustanowienie przez Spółkę zabezpieczenia zgodnie z umową kredytów z dnia 27 czerwca 2016 r.

 • 23.08.2016 16:15

  IZO-BLOK SA (30/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A.

 • 19.08.2016 17:50

  IZO-BLOK SA (29/2016) Ustanowienie przez Spółkę zabezpieczenia zgodnie z umową kredytów z dnia 27 czerwca 2016 r. - zawarcie z Bank Zachodni WBK S.A. umowy zastawu na udziałach

 • 18.08.2016 20:53

  IZO-BLOK SA (28/2016) Ustanowienie przez Spółkę zabezpieczeń zgodnie z umową kredytów z dnia 27 czerwca 2016 r.

 • 04.08.2016 12:24

  IZO-BLOK SA (27/2016) Informacja o wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu giełdowego oraz o wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

 • 03.08.2016 19:36

  GPW: wprowadzenie do obrotu akcji IZO-BLOK S.A.

 • 03.08.2016 19:36

  GPW: ostatni dzień notowań pda IZO-BLOK S.A.

 • 29.07.2016 18:48

  IZO-BLOK SA (26/2016) Warunkowa rejestracja akcji serii D spółki IZO-BLOK S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

 • 22.07.2016 17:48

  IZO-BLOK SA (25/2016) Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • 21.07.2016 13:54

  IZO-BLOK SA (24/2016) Informacja o wprowadzeniu do obrotu giełdowego praw do akcji serii D IZO-BLOK S.A.

 • 20.07.2016 19:14

  GPW: wprowadzenie do obrotu pda spółki IZO-BLOK SA

 • 20.07.2016 12:09

  Izo-Blok oczekuje zamknięcia transakcji przejęcia SSW do końca sierpnia

 • 19.07.2016 17:01

  IZO-BLOK SA (23/2016) Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki IZO-BLOK S.A.

 • 18.07.2016 17:58

  IZO-BLOK SA (22/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu spółki IZO-BLOK S.A.

 • 18.07.2016 12:15

  IZO-BLOK SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 18.07.2016 10:50

  IZO-BLOK SA (21/2016) Rejestracja praw do akcji serii D spółki IZO-BLOK S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

 • 16.07.2016 08:41

  IZO-BLOK SA (20/2016) Zawarcie umowy znaczącej - korekta

 • 12.07.2016 10:27

  Izo-Blok ma kontrakt o wartości ponad 36 mln zł

 • 11.07.2016 17:40

  IZO-BLOK SA (20/2016) Zawarcie umowy znaczącej

 • 11.07.2016 13:03

  IZO-BLOK SA (19/2016) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

 • 08.07.2016 13:14

  Izo-Blok przydzielił w ofercie publicznej 267 tys. akcji, pozyskał 42,72 mln zł

 • 07.07.2016 14:22

  IZO-BLOK SA (18/2016) Przydział akcji na okaziciela serii D spółki IZO-BLOK S.A.

 • 01.07.2016 17:16

  Mimo obaw związanych z Brexitem, było duże zainteresowanie ofertą Izo-Bloku - prezes

 • 01.07.2016 07:47

  Cena emisyjna akcji Izo-Bloku ustalona na 160 zł

 • 01.07.2016 00:04

  IZO-BLOK SA Informacja o oferowanej liczbie Akcji serii D, liczby Akcji serii D oferowanej w poszczególnych Transzach oraz o Cenie Emisyjnej Akcji serii D.

 • 29.06.2016 15:25

  IZO-BLOK SA Zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • 28.06.2016 12:29

  Izo-Blok ma przyznany kredyt akwizycyjny, zapisy na akcje w lipcu

 • 27.06.2016 11:39

  IZO-BLOK SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 21.06.2016 14:14

  Izo-Blok liczy, że wpływy z emisji akcji wyniosą ok. 52,5 mln zł (aktl.)

 • 21.06.2016 09:34

  Izo-Blok liczy, że wpływy z emisji akcji wyniosą ok. 52,5 mln zł

 • 21.06.2016 09:13

  Harmonogram oferty publicznej spółki Izo-Blok

 • 20.06.2016 14:48

  IZO-BLOK SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 17.06.2016 14:19

  KNF zatwierdziła prospekt Izo-Bloku dot. emisji do 300 tys. akcji serii D

 • 17.06.2016 14:09

  IZO-BLOK SA Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • 17.06.2016 08:00

  Izo-Blok chciałby rozwijać się w tym roku w podobnym tempie jak w latach poprzednich (wywiad)

 • 17.06.2016 08:00

  Środki z emisji Izo-Blok mogą zapewnić od 40 do 60 proc. kwoty zakupu SSW (wywiad)

 • 04.06.2016 00:57

  IZO-BLOK SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 13.05.2016 16:02

  IZO-BLOK SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016/2017

 • 13.04.2016 15:43

  Noble Securities rekomenduje "kupuj" Izo-Blok

 • 08.04.2016 20:44

  Oferta publiczna akcji Izo-Blok na przełomie II i III kwartału

 • 08.04.2016 16:06

  IZO-BLOK SA Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki

 • 06.04.2016 14:11

  IZO-BLOK SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IZO-BLOK S.A w dniu 04.04.2016 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich proce

 • 04.04.2016 16:08

  Walne Izo-Bloku za emisją do 300 tys. nowych akcji na przejęcie niemieckiej firmy

 • 04.04.2016 15:53

  IZO-BLOK SA Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 04.04.2016 r.

 • 18.03.2016 20:17

  IZO-BLOK SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 18.03.2016 13:44

  Izo-Blok ma w planach zostanie globalnym dostawcą dla motoryzacji

 • 16.03.2016 09:04

  IZO-BLOK SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 Q

 • 09.03.2016 11:22

  Izo-Blok planuje emisję do 300 tys. nowych akcji na przejęcie niemieckiej firmy

 • 09.03.2016 11:04

  IZO-BLOK SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A.

 • 08.03.2016 17:16

  Izo-Blok ma umowę zakupu 100 proc. udziałów w SSW PearlFoam GmbH

 • 08.03.2016 14:58

  IZO-BLOK SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 04.03.2016 17:15

  IZO-BLOK SA Aktualizacja informacji poufnej - podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą Emitenta

 • 26.02.2016 14:14

  IZO-BLOK SA Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z DNB Bank Polska S.A.

 • 05.02.2016 16:05

  Izo-Blok wznowił negocjacje ws. kupna 100 proc. udziałów w SSW PearlFoam

 • 05.02.2016 15:48

  IZO-BLOK SA Aktualizacja informacji poufnej

 • 15.01.2016 17:05

  Izo-Blok ma zamówienie od Jaguara za 15,9 mln zł

 • 15.01.2016 16:53

  IZO-BLOK SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 30.12.2015 08:49

  IZO-BLOK SA Raport okresowy półroczny za 2015 P

 • 16.12.2015 16:09

  IZO-BLOK SA Zawarcie umowy znaczącej.

 • 08.12.2015 09:43

  IZO-BLOK SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 20.11.2015 12:15

  IZO-BLOK SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 16.11.2015 16:16

  IZO-BLOK SA Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 09.11.2015 16:22

  IZO-BLOK SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 06.11.2015 18:28

  IZO-BLOK SA Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 18.09.2015 16:40

  IZO-BLOK SA Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku walutowym z BZ WBK

 • 16.09.2015 12:58

  Izo-Blok chce w tym roku zbliżyć się do 100 mln zł przychodów

 • 15.09.2015 15:18

  IZO-BLOK SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki IZO-BLOK S.A w dniu 11.09.2015 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentow

 • 14.09.2015 09:33

  IZO-BLOK SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 Q

 • 11.09.2015 15:01

  IZO-BLOK SA Powołanie członków Rady Nadzorczej IZO-BLOK S.A.

 • 11.09.2015 14:43

  IZO-BLOK SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 11.09.2015 r.

 • 12.08.2015 12:20

  IZO-BLOK SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO-BLOK S.A.

 • 16.07.2015 09:26

  DM Banku BPS zaleca kupno akcji Izobloku

 • 26.06.2015 16:00

  IZO-BLOK SA Zmiana siedziby Spółki IZO-BLOK S.A.

 • 12.06.2015 16:51

  IZO-BLOK SA Raport okresowy kwartalny 4/2015 SA-Q

 • 08.06.2015 17:22

  Izo-Blok podniósł prognozę przychodów i zysku netto na 2014/2015

 • 08.06.2015 17:09

  IZO-BLOK SA Korekta prognozy IZO-BLOK S.A. na rok obrotowy 2014/2015

 • 05.06.2015 13:02

  IZO-BLOK SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 28.05.2015 12:15

  IZO-BLOK SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 27.05.2015 16:28

  IZO-BLOK SA Zmiana siedziby Spółki IZO-BLOK S.A.

 • 22.05.2015 10:34

  IZO-BLOK SA Korekta raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 12.05.2015 r.

 • 22.05.2015 10:23

  IZO-BLOK SA Korekta raportu bieżącego nr 06/2015 z dnia 12.05.2015 r.

 • 22.05.2015 10:10

  IZO-BLOK SA Korekta raportu bieżącego nr 09/2015 z dnia 12.05.2015 r.

 • 21.05.2015 22:34

  IZO-BLOK SA Korekta raportu bieżącego nr 08/2015 z dnia 12.05.2015 r.

 • 21.05.2015 22:24

  IZO-BLOK SA Korekta raportu bieżącego nr 07/2015 z dnia 12.05.2015 r.

 • 19.05.2015 10:27

  IZO-BLOK SA Korekta raportu bieżącego ESPI nr 11/2015 z dnia 14.05.2015

 • 14.05.2015 16:42

  IZO-BLOK SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015/2016

 • 12.05.2015 18:13

  IZO-BLOK SA Obroty o wartości znaczącej umowy z Grupą Volkswagen

 • 12.05.2015 18:07

  IZO-BLOK SA Obroty o wartości znaczącej umowy z Grupą Johnson Controls

 • 12.05.2015 18:01

  IZO-BLOK SA Obroty o wartości znaczącej umowy z Grupą Jaguar LandRover

 • 12.05.2015 17:51

  IZO-BLOK SA Obroty o wartości znaczącej umowy z Grupą HP

 • 12.05.2015 17:41

  IZO-BLOK SA Obroty o wartości znaczącej umowy z BASF GmbH

 • 30.04.2015 17:34

  IZO-BLOK SA Zawarcie istotnej umowy przez IZO - BLOK S.A.

 • 30.04.2015 17:09

  IZO-BLOK SA Komunikat GPW w sprawie zawarcia umowy o pełnienie zadań animatora emitenta

 • 29.04.2015 15:16

  IZO-BLOK SA Ustanowienie hipoteki umownej na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A.

 • 28.04.2015 18:35

  GPW: listy uczestników indeksów WIG oraz WIG Poland

 • 27.04.2015 16:32

  IZO-BLOK S.A. Podpisanie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

 • 24.04.2015 11:33

  Izo-Blok chce w 2-3 lata zapełnić moce produkcyjne nowego zakładu w Chorzowie

 • 24.04.2015 09:19

  Izo-Blok zadebiutował w piątek na GPW

 • 23.04.2015 17:14

  GPW: COPERNICUS SECURITIES S.A. przestanie pełnić zadania animatora rynku dla akcji spółki IZO-BLOK S.A.

 • 22.04.2015 13:58

  IZO-BLOK SA IZO-BLOK S.A. – Uchwały GPW o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu akcji zwykłych serii B i C

 • 22.04.2015 13:27

  GPW: wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki IZO-BLOK SA

 • 22.04.2015 13:26

  GPW: dopuszczenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki IZO-BLOK SA

 • 22.04.2015 13:26

  GPW: wykluczenie z obrotu na NewConnect akcji spółki IZO-BLOK SA

 • 22.04.2015 12:53

  Izo-Blok przeniesie się na rynek główny GPW w piątek, 24 kwietnia (opis)

 • 22.04.2015 12:31

  Izo-Blok przeniesie się na rynek główny GPW w piątek, 24 kwietnia

 • 16.04.2015 15:48

  IZO-BLOK SA IZO-BLOK S.A. publikuje prospekt emisyjny

 • 14.04.2015 15:44

  KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Izo-Blok

 • 14.04.2015 15:37

  IZO-BLOK SA Zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki IZO-BLOK S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

 • 25.03.2015 09:28

  Noble Funds FIO ma ponad 5 proc. głosów na walnym Izo-Blok

 • 25.03.2015 09:12

  IZO-BLOK SA PRZEKROCZENIE PROGU 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.

 • 25.03.2015 08:55

  IZO-BLOK SA PRZEKROCZENIE PROGU 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.

 • 12.03.2015 10:47

  IZO-BLOK SA Raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2014/2015

 • 17.12.2014 16:08

  Izo-Blok szacuje, że zwiększy wyniki o około 20 proc. w II półroczu 14/15

 • 12.12.2014 10:56

  IZO-BLOK SA Raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2014/2015

 • 25.09.2014 16:34

  IZO-BLOK SA ZŁOŻENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO DO KNF IZO-BLOK S.A.

 • 24.09.2014 12:53

  Izo-Blok chce przenieść się na główny rynek GPW jeszcze w tym roku (opis)

 • 24.09.2014 10:39

  Izo-Blok chce przenieść się na główny rynek GPW jeszcze w tym roku

 • 12.09.2014 13:58

  IZO-BLOK SA Raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2014/2015

 • 05.09.2014 11:43

  IZO-BLOK SA zwiększenie pakietu akcji

 • 05.09.2014 11:34

  IZO-BLOK SA ZWIĘKSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.

 • 01.09.2014 15:59

  IZO-BLOK SA zwiększenie pakietu akcji przez członka rady nadzorczej

 • 01.09.2014 15:45

  IZO-BLOK SA ZWIĘKSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.

 • 06.08.2014 12:14

  IZO-BLOK SA zwiększenie pakietu akcji przez członka rady nadzorczej

 • 06.08.2014 12:02

  IZO-BLOK SA ZWIĘKSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.

 • 05.08.2014 12:33

  IZO-BLOK SA nabycie akcji spółki

 • 05.08.2014 12:18

  IZO-BLOK SA ZWIĘKSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.

 • 01.08.2014 15:06

  IZO-BLOK SA zwiększenie pakietu akcji przez członka rady nadzorczej spółki

 • 01.08.2014 15:02

  IZO-BLOK SA sprostowanie do wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

 • 01.08.2014 14:55

  IZO-BLOK SA ZWIĘKSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.

 • 01.08.2014 14:04

  IZO-BLOK SA Sprostowanie do wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • 31.07.2014 12:20

  IZO-BLOK SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • 31.07.2014 12:04

  IZO-BLOK SA Powołanie Prezesa Zarządu na okres kadencji 3 lata

 • 31.07.2014 12:01

  IZO-BLOK SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZO-BLOK S.A. w dniu 30.07.2014 rok.

 • 23.07.2014 14:53

  IZO-BLOK SA zwiększenie pakietu akcji przez prezesa zarządu spółki

 • 23.07.2014 14:42

  IZO-BLOK SA ZWIĘKSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.

 • 22.07.2014 15:30

  IZO-BLOK SA zwiększenie pakietu akcji przez prezesa zarządu

 • 22.07.2014 14:39

  IZO-BLOK SA ZWIĘKSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.

 • 21.07.2014 15:12

  IZO-BLOK S.A. zwiększenie pakietu akcji przez prezesa zarządu spółki

 • 21.07.2014 14:49

  IZO-BLOK SA ZWIĘKSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.

 • 21.07.2014 14:43

  IZO-BLOK SA SPROSTOWANIE DO RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK OBROTOWY 2013/2014

 • 04.07.2014 15:56

  IZO-BLOK SA zmniejszenie pakietu akcji przez prezesa zarządu

 • 04.07.2014 15:43

  IZO-BLOK SA ZMNIEJSZENIE PAKIETU AKCJI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI IZO-BLOK S.A.

 • 02.07.2014 13:44

  ZWZ Izo-Blok zdecyduje o przeniesieniu notowań na GPW

 • 02.07.2014 13:27

  IZO-BLOK SA zwołanie ZWZ

 • 02.07.2014 12:56

  IZO-BLOK SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZO – BLOK S.A.

 • 26.06.2014 15:39

  IZO-BLOK SA zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2013/2014

 • 13.06.2014 13:05

  IZO-BLOK SA raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014

 • 27.05.2014 13:57

  IZO-BLOK SA Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015

 • 10.04.2014 12:58

  IZO-BLOK SA informacja o spełnieniu kryteriów merytorycznych wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 1.4.

 • 03.04.2014 13:56

  IZO-BLOK SA nabycie akcji spółki przez członka rady nadzorczej

 • 03.04.2014 13:43

  IZO-BLOK SA nabycie akcji spółki przez członka rady nadzorczej

 • 01.04.2014 14:38

  TFI PZU ma ponad 5 proc. Izo-Blok

 • 01.04.2014 14:13

  IZO-BLOK SA przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów

 • 26.03.2014 13:11

  IZO-BLOK SA zmniejszenie pakietu akcji przez członka rady nadzorczej spółki

 • 26.03.2014 13:05

  IZO-BLOK SA zmniejszenie pakietu akcji przez prezesa zarządu spółki

 • 26.03.2014 12:54

  IZO-BLOK SA zmniejszenie pakietu akcji przez członka rady nadzorczej

 • 26.03.2014 12:47

  IZO-BLOK SA zmniejszenie pakietu akcji przez prezesa zarządu spółki

 • 19.03.2014 16:41

  IZO-BLOK SA zwiększenie pakietu akcji przez członka rady nadzorczej

 • 19.03.2014 16:40

  IZO-BLOK SA zwiększenie pakietu akcji przez prezesa zarządu spółki

 • 19.03.2014 16:33

  IZO-BLOK SA zbycie akcji spółki

 • 19.03.2014 16:21

  IZO-BLOK SA zbycie akcji spółki przez Metalwork Silesia Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K.A.

 • 19.03.2014 16:18

  IZO-BLOK SA zwiększenie pakietu akcji przez członka rady nadzorczej

 • 19.03.2014 16:16

  IZO-BLOK SA zwiększenie pakietu akcji przez prezesa zarządu

 • 19.03.2014 10:48

  IZO-BLOK SA KOREKTA UZUPEŁNIAJĄCEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2013/2014

 • 18.03.2014 16:20

  IZO-BLOK SA UZUPEŁNIENIE RAPORTU ZA III KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2013/2014

 • 17.03.2014 12:07

  IZO-BLOK SA Raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2013/2014

 • 26.02.2014 16:10

  IZO-BLOK SA nabycie akcji przez członka rady nadzorczej

 • 26.02.2014 16:08

  IZO-BLOK SA nabycie akcji spółki

 • 25.02.2014 16:29

  IZO-BLOK SA nabycie akcji przez członka rady nadzorczej

 • 25.02.2014 16:05

  IZO-BLOK SA nabycie akcji przez członka rady nadzorczej

 • 10.02.2014 16:07

  IZO-BLOK SA złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu 1.4.

 • 15.01.2014 16:39

  IZO-BLOK SA nabycie akcji spółki

 • 15.01.2014 16:35

  IZO-BLOK SA nabycie akcji spółki

 • 10.01.2014 08:36

  IZO-BLOK SA wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku newconnect akcji zwykłych na okaziciela serii c spółki

 • 09.01.2014 18:24

  GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki IZO-BLOK

 • 30.12.2013 18:08

  GPW: wprowadzenia do obrotu akcji serii C IZO-BLOK S.A.

 • 20.12.2013 11:50

  IZO-BLOK SA aktualizacja prognozy finansowej spółki

 • 09.12.2013 14:29

  IZO-BLOK SA zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego

 • 25.11.2013 17:20

  Fundusze Noble Funds TFI mają ponad 5 proc. Izo-Blok

 • 25.11.2013 17:02

  IZO-BLOK SA przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów spółki.

 • 27.09.2013 09:39

  IZO-BLOK SA zamknięcie subskrypcji akcji serii C

 • 13.09.2013 11:58

  IZO-BLOK SA Raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2013/2014

 • 05.09.2013 15:32

  IZO-BLOK SA ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C

 • 04.09.2013 15:04

  IZO-BLOK SA powołanie członków rady nadzorczej na nową kadencję

 • 03.09.2013 16:24

  IZO-BLOK SA treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 03.09.2013 r.

 • 03.09.2013 16:17

  IZO-BLOK SA podjęcie uchwały o powołaniu członków rady nadzorczej

 • 20.08.2013 16:28

  Izo-Blok prognozuje 5,4 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2013/2014

 • 20.08.2013 15:37

  IZO-BLOK SA prognoza finansowa na rok obrotowy 2013/2014

 • 02.08.2013 15:28

  IZO-BLOK SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 02.08.2013 15:17

  IZO-BLOK SA zwołanie ZWZ

 • 11.07.2013 17:38

  IZO-BLOK SA Raport roczny za rok obrotowy 2012/2013

 • 09.07.2013 16:04

  IZO-BLOK SA Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013/2014

 • 09.07.2013 15:56

  IZO-BLOK SA - zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2012/2013

 • 24.06.2013 13:42

  IZO-BLOK SA - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZ

 • 18.06.2013 09:08

  IZO-BLOK SA Uzupełnienie raportu o treść uchwał podjętych przez NWZA 17.06.2013 r.

 • 17.06.2013 16:02

  IZO-BLOK SA treść uchwał podjętych przez NWZA 17.06.2013 r.

 • 12.06.2013 16:27

  IZO-BLOK SA Raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013