Inpro SA

skrót: INP

Brak kursu dla wybranej firmy

Spółka jest jedną z najbardziej liczących się firm deweloperskich działających na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Spółka zrealizowała ponad 50 inwestycji i oddała do użytku ponad 4 tys. Lokali.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Maraszek Krzysztof10 010 00025,00%10 010 00025,00%
Lewiński Zbigniew9 460 00023,00%9 460 00023,00%
Stefaniak Piotr8 460 00021,12%8 460 00021,12%
NN OFEportfel7 170 00517,90%7 170 00517,90%

Kategoria • 11.01.2021 15:25

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2020 roku (tabela)

 • 07.01.2021 13:48

  Inpro sprzedało w IV kwartale 161 lokali, mniej rdr o 13 proc.

 • 07.01.2021 13:36

  INPRO SA (1/2021) Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w 2020 roku.

 • 24.11.2020 07:42

  INPRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 29.10.2020 14:48

  INPRO SA (33/2020) Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany firmy i siedziby spółki zależnej.

 • 26.10.2020 10:43

  INPRO SA (32/2020) Podpisanie umowy znaczącej z SGB Bankiem SA.

 • 16.10.2020 13:18

  INPRO SA (31/2020) Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA.

 • 08.10.2020 16:14

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2020 roku (tabela, aktl.)

 • 07.10.2020 15:56

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2020 roku (tabela)

 • 05.10.2020 13:53

  Inpro sprzedało w III kwartale 193 lokale, mniej rdr o 12 proc.

 • 05.10.2020 13:41

  INPRO SA (30/2020) Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w III kwartale 2020 roku.

 • 14.09.2020 13:17

  INPRO SA (29/2020) Zmiany w składzie Zarządu INPRO S.A. i odwołanie prokurentów

 • 10.09.2020 11:56

  Inpro planuje przekazać w 2020 roku ok. 900 lokali

 • 10.09.2020 07:26

  INPRO SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 09.09.2020 11:41

  INPRO SA (28/2020) Pierwsze posiedzenie Komitetu Audytu spółki i wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu.

 • 08.09.2020 13:44

  INPRO SA (27/2020) Rejestracja zmiany statutu oraz tekstu jednolitego statutu spółki INPRO SA.

 • 13.08.2020 12:14

  INPRO SA (26/2020) Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA.

 • 03.08.2020 12:43

  INPRO SA (25/2020) Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem.

 • 25.06.2020 14:18

  Inpro wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję za '19

 • 25.06.2020 14:14

  INPRO SA (21/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA w dniu 25 czerwca 2020 roku.

 • 25.06.2020 14:12

  INPRO SA (20/2020) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 25.06.2020 14:11

  INPRO SA (19/2020) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO SA w dniu 25 czerwca 2020 r.

 • 25.06.2020 14:10

  INPRO SA (18/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.

 • 24.06.2020 12:26

  INPRO SA (17/2020) Życiorysy kandydatów na członków Rady Nadzorczej INPRO SA.

 • 23.06.2020 13:29

  INPRO SA (15/2020) Korekta numeracji raportu bieżącego numer 15/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.

 • 23.06.2020 12:40

  INPRO SA (15/2020) Podpisanie przez spółkę zależną umowy znaczącej z Alior Bank SA.

 • 19.06.2020 07:15

  Inpro planuje przekazać w 2020 roku ok. 600-700 lokali (wywiad)

 • 03.06.2020 12:46

  INPRO SA (15/2020) Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem.

 • 29.05.2020 10:38

  INPRO SA (14/2020) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA.

 • 29.05.2020 10:37

  INPRO SA (13/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA.

 • 26.05.2020 07:21

  INPRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 25.05.2020 13:07

  INPRO SA (12/2020) Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

 • 25.05.2020 12:17

  INPRO SA (11/2020) Uchwała Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

 • 11.05.2020 13:33

  Inpro chce wypłacić 0,15 zł dywidendy na akcję za '19

 • 11.05.2020 13:30

  INPRO SA (10/2020) Decyzja Zarządu INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 27.04.2020 15:24

  INPRO SA (9/2020) Zawarcie przez spółkę zależną umowy znaczącej z konsorcjum banków.

 • 23.04.2020 11:32

  INPRO SA (8/2020) Podpisanie umowy znaczącej z Millennium Bank S.A.

 • 10.04.2020 11:27

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2020 roku (tabela)

 • 07.04.2020 10:48

  Inpro liczy, że przychody grupy w 2020 roku będą zbliżone do wyników 2019 r.

 • 07.04.2020 07:36

  INPRO SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 07.04.2020 07:35

  INPRO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 03.04.2020 11:31

  INPRO SA (7/2020) Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w I kwartale 2020 roku.

 • 23.03.2020 11:44

  INPRO SA (6/2020) Wstępne szacunki wyników finansowych Grupy Kapitałowej INPRO SA za 2019 rok

 • 18.02.2020 15:47

  Inpro ma pozwolenie na użytkowanie osiedla Azymut w Gdyni

 • 18.02.2020 15:16

  INPRO SA (5/2020) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie osiedla Azymut.

 • 29.01.2020 11:14

  INPRO SA (4/2020) Podpisanie umowy znaczącej z SGB Bankiem SA.

 • 16.01.2020 11:37

  INPRO SA (3/2020) Podpisanie umowy znaczącej z mBank SA.

 • 15.01.2020 11:06

  INPRO SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku spółki INPRO SA.

 • 14.01.2020 15:11

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)

 • 09.01.2020 16:51

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2019 roku (tabela)

 • 08.01.2020 12:49

  Inpro przedsprzedało w IV kw. 185 lokali, więcej o 13 proc. niż przed rokiem

 • 08.01.2020 12:32

  INPRO SA (1/2020) Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w 2019 roku.

 • 10.12.2019 16:08

  Inpro złożyło ponowny wniosek o pozwolenie na użytkowanie osiedla Azymut w Gdyni

 • 10.12.2019 15:55

  INPRO SA (30/2019) Działania Spółki INPRO SA związane z odmową wydania pozwolenia na użytkowanie osiedla Azymut.

 • 05.12.2019 11:17

  Inpro chce złożyć nowy wniosek o pozwolenie na użytkowanie osiedla Azymut w Gdyni

 • 05.12.2019 10:31

  INPRO SA (29/2019) Działania Spółki INPRO SA związane z odmowną wydania pozwolenia na użytkowanie osiedla Azymut.

 • 03.12.2019 11:41

  Inpro nie dostało pozwolenia na użytkowanie siedmiu budynków w Gdyni

 • 03.12.2019 11:04

  INPRO SA (28/2019) Odmowna decyzja o wydaniu pozwolenia na użytkowanie osiedla Azymut.

 • 22.11.2019 13:31

  INPRO SA (27/2019) Zawarcie przez spółkę zależną umowy znaczącej z konsorcjum banków.

 • 21.11.2019 07:33

  INPRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 21.10.2019 14:31

  INPRO SA (26/2019) Zmiana siedziby spółki zależnej.

 • 21.10.2019 09:27

  Inpro wprowadziło do sprzedaży 127 mieszkań w Pruszczu Gdańskim

 • 14.10.2019 12:42

  INPRO SA (25/2019) Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA.

 • 09.10.2019 15:22

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2019 roku (tabela)

 • 04.10.2019 13:17

  Inpro sprzedało w III kw. 220 lokali, więcej o 14 proc. niż przed rokiem

 • 04.10.2019 13:06

  INPRO SA (24/2019) Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w III kwartale 2019 roku.

 • 25.09.2019 12:32

  INPRO SA (23/2019) Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem.

 • 16.09.2019 14:11

  INPRO SA (22/2019) Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA.

 • 10.09.2019 07:55

  W II połowie 2019 r. Inpro planuje oddać do użytkowania ponad 580 lokali

 • 10.09.2019 07:31

  INPRO SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 23.05.2019 07:29

  INPRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 16.04.2019 12:42

  Inpro chce wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję za '18

 • 16.04.2019 12:37

  INPRO SA (9/2019) Decyzja Zarządu INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 15.04.2019 13:37

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)

 • 15.04.2019 10:40

  Grupa Inpro w III etapie budowy osiedla Debiut wprowadzi do sprzedaży 93 lokale

 • 22.03.2019 12:22

  INPRO SA (6/2019) Korekta raportu bieżącego numer 6/2019 z dnia 21 marca 2019 r.

 • 21.03.2019 11:03

  INPRO SA (6/2019) Wstępne szacunki wyników finansowych Grupy Kapitałowej INPRO SA za 2018 rok

 • 21.02.2019 12:13

  INPRO SA (5/2019) Podpisanie umowy znaczącej z mBank SA.

 • 11.02.2019 13:13

  INPRO SA (4/2019) Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem

 • 31.01.2019 11:25

  INPRO SA (3/2019) Podpisanie umowy znaczącej z Millennium Bank SA.

 • 16.01.2019 12:42

  INPRO SA (2/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku spółki INPRO SA.

 • 10.01.2019 15:06

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 09.01.2019 09:54

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w IV kwartale 2018 roku (tabela)

 • 07.01.2019 13:51

  Grupa Inpro sprzedała w IV kw. 163 lokale, mniej rdr o 35 proc.

 • 07.01.2019 13:42

  INPRO SA (1/2019) Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w 2018 roku.

 • 10.12.2018 19:39

  GPW: Komunikat - INPRO SA

 • 10.12.2018 18:51

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii B spółki INPRO SA

 • 10.12.2018 15:19

  INPRO SA (37/2018) Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

 • 05.12.2018 08:04

  INPRO SA (34/2018) Korekta raportu bieżącego nr 34/2018 z 10.10.2018

 • 04.12.2018 09:35

  INPRO SA (36/2018) Wprowadzenie obligacji INPRO SA do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

 • 03.12.2018 19:41

  GPW: wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii B spółki INPRO SA

 • 21.11.2018 07:52

  INPRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 23.10.2018 10:23

  INPRO SA (35/2018) Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której spółka zależna od INPRO S.A. jest właścicielem

 • 10.10.2018 14:36

  INPRO SA (34/2018) Emisja obligacji serii B.

 • 10.10.2018 10:07

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl. 2)

 • 08.10.2018 15:40

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 05.10.2018 16:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2018 roku (tabela)

 • 04.10.2018 13:54

  INPRO SA (33/2018) Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem.

 • 04.10.2018 13:32

  Grupa Inpro sprzedała w III kw. 193 lokale, mniej rdr o 13 proc.

 • 04.10.2018 13:15

  INPRO SA (32/2018) Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w III kwartale 2018 roku.

 • 27.09.2018 14:00

  INPRO SA (31/2018) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.

 • 21.09.2018 12:57

  INPRO SA (30/2018) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 07.09.2018 07:39

  INPRO SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 05.09.2018 11:38

  INPRO SA (29/2018) Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA.

 • 23.08.2018 13:19

  INPRO SA (28/2018) Podpisanie umowy o organizację emisji obligacji.

 • 20.08.2018 15:16

  INPRO SA (26/2018) Korekta raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 20.08.2018 r..

 • 20.08.2018 14:19

  Inpro planuje w '18 wyemitować obligacje o wartości nominalnej do 20 mln zł

 • 20.08.2018 14:08

  INPRO SA (26/2018) Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji.

 • 13.08.2018 10:03

  INPRO SA (25/2018) Zmiana siedziby spółki zależnej.

 • 10.08.2018 12:10

  INPRO SA (24/2018) Podpisanie umowy znaczącej z konsorcjum banków.

 • 26.07.2018 14:02

  INPRO SA (23/2018) Podpisanie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej w związku z zawarciem umowy dzierżawy.

 • 13.07.2018 10:52

  INPRO SA (22/2018) Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z Alior Bank SA.

 • 10.07.2018 10:01

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 06.07.2018 10:42

  Grupa Inpro planuje w II poł. 2018 r. wprowadzić do oferty ponad 550 lokali

 • 05.07.2018 10:35

  Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2018 roku (tabela)

 • 05.07.2018 09:31

  Grupa Inpro sprzedała w II kw. 200 lokali, więcej rdr o 53 proc.

 • 05.07.2018 09:25

  INPRO SA (21/2018) Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w II kwartale 2018 roku.

 • 29.06.2018 14:10

  INPRO SA (20/2018) Uzyskanie decyzji banku stanowiącej warunek umowy dzierżawy.

 • 22.06.2018 15:07

  INPRO SA (19/2018) Podpisanie przez spółkę zależną umowy dzierżawy obiektu hotelowego.

 • 18.06.2018 13:01

  INPRO SA (18/2018) Podpisanie przez spółkę zależną listu intencyjnego dotyczącego negocjacji w sprawie zawarcia umowy dzierżawy obiektu hotelowego.

 • 15.06.2018 09:55

  Inpro wprowadziło do sprzedaży 89 lokali w Pruszczu Gdańskim

 • 14.06.2018 15:03

  Inpro wypłaci 0,25 zł dywidendy na akcję za '17

 • 14.06.2018 15:00

  INPRO SA (17/2018) Powołanie Zarządu INPRO S.A. na nową kadencję

 • 14.06.2018 14:58

  INPRO SA (16/2018) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 14.06.2018 14:57

  INPRO SA (15/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO SA w dniu 14 czerwca 2018 r.

 • 14.06.2018 14:56

  INPRO SA (14/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 14 czerwca 2018 r.

 • 12.06.2018 12:17

  INPRO SA (13/2018) Temat: Negocjacje dotyczące zmiany sposobu zarządzania spółką zależną.

 • 23.05.2018 07:41

  INPRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 17.05.2018 09:54

  INPRO SA (12/2018) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

 • 17.05.2018 09:52

  INPRO SA (11/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

 • 14.05.2018 12:18

  INPRO SA (10/2018) Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

 • 09.05.2018 11:48

  INPRO SA (9/2018) Uchwała Zarządu INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 26.04.2018 13:23

  Inpro chce wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję za '17

 • 26.04.2018 13:18

  INPRO SA (8/2018) Decyzja Zarządu INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 18.04.2018 12:35

  INPRO SA (7/2018) Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest użytkownikiem wieczystym.

 • 10.04.2018 12:38

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela, aktl.)

 • 06.04.2018 12:45

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2018 roku (tabela)

 • 06.04.2018 09:29

  Inpro sprzedała w I kw. 245 lokali, a przekazała 119

 • 06.04.2018 09:24

  INPRO SA (6/2018) Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w I kwartale 2018 roku.

 • 04.04.2018 08:10

  Inpro liczy w '18 na porównywalne przychody rdr; wprowadzi do oferty 1.029 mieszkań i domów

 • 04.04.2018 07:46

  INPRO SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 04.04.2018 07:44

  INPRO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 20.03.2018 13:17

  INPRO SA (4/2018) Korekta numeracji raportu bieżącego numer 4/2018 z dnia 20 marca 2018 r.

 • 20.03.2018 12:05

  INPRO SA (4/2018) Wstępne szacunki wyników finansowych Grupy Kapitałowej INPRO SA za 2017 rok.

 • 19.03.2018 13:02

  INPRO SA (4/2018) Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem.

 • 16.03.2018 13:05

  INPRO SA (3/2018) Podpisanie umowy znaczącej z mBankiem SA.

 • 24.01.2018 13:05

  INPRO SA (2/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku spółki INPRO SA.

 • 18.01.2018 10:04

  Inpro rozpoczęło sprzedaż 157 mieszkań w Gdańsku

 • 10.01.2018 13:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 roku (tabela, aktl.2)

 • 09.01.2018 14:40

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 roku (tabela, aktl.)

 • 08.01.2018 11:49

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2017 (tabela)

 • 04.01.2018 14:52

  INPRO SA (1/2018) Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w 2017 roku.

 • 21.12.2017 12:13

  INPRO SA (37/2017) Aktualizacja raportu bieżącego nr 33/2017 z dnia 23.11.2017 r.

 • 21.12.2017 12:12

  INPRO SA (36/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 27.11.2017 14:17

  INPRO SA (35/2017) Rejestracja zmiany statutu oraz tekstu jednolitego statutu spółki INPRO S.A.

 • 27.11.2017 12:05

  INPRO SA (34/2017) Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank SA.

 • 23.11.2017 13:54

  INPRO SA (33/2017) Otrzymanie stanowiska podmiotu trzeciego mogącego mieć wpływ na proces wydawania lokali mieszkalnych.

 • 13.11.2017 07:27

  INPRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 12.10.2017 11:58

  INPRO SA (32/2017) Powołanie Komitetu Audytu.

 • 05.10.2017 14:22

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 05.10.2017 13:46

  INPRO SA (31/2017) Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank S.A.

 • 04.10.2017 15:27

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2017 (tabela)

 • 03.10.2017 14:35

  INPRO SA (30/2017) Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w III kwartale 2017 roku.

 • 29.09.2017 12:56

  INPRO SA (29/2017) Podpisanie umowy znaczącej z mBank S.A.

 • 28.09.2017 13:28

  INPRO SA (28/2017) Zmiana Statutu oraz tekst jednolity Statutu Spółki uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 28 września 2017 roku.

 • 28.09.2017 13:26

  INPRO SA (27/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO SA w dniu 28 września 2017 r.

 • 28.09.2017 13:25

  INPRO SA (26/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 28 września 2017 r.

 • 21.09.2017 10:47

  INPRO SA (25/2017) Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank S.A.

 • 31.08.2017 14:00

  INPRO SA (24/2017) Propozycja zmiany treści Statutu INPRO S.A.

 • 31.08.2017 13:58

  INPRO SA (23/2017) Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

 • 31.08.2017 13:56

  INPRO SA (22/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

 • 29.08.2017 10:04

  Inpro wprowadziło do sprzedaży 193 lokali w Gdyni

 • 28.08.2017 07:24

  INPRO SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 11.08.2017 12:35

  INPRO SA (21/2017) Podpisanie umowy znaczącej z Alior Bank S.A.

 • 02.08.2017 09:49

  INPRO SA (20/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

 • 10.07.2017 15:46

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 10.07.2017 14:57

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 05.07.2017 13:47

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2017 (tabela)

 • 05.07.2017 12:11

  Inpro sprzedało w II kw. 2017 r. 131 lokale, więcej rdr o 79 proc.

 • 05.07.2017 12:00

  INPRO SA (19/2017) Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w II kwartale 2017 roku.

 • 05.07.2017 11:26

  INPRO SA (18/2017) Podpisanie umów znaczących z mBank SA.

 • 02.06.2017 14:34

  INPRO SA (17/2017) Powołanie członków Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromdzenie INPRO SA w dniu 2 czerwca 2017 roku.

 • 02.06.2017 14:31

  INPRO SA (16/2017) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 02.06.2017 14:29

  INPRO SA (15/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO SA w dniu 2 czerwca 2017 r.

 • 02.06.2017 14:28

  INPRO SA (14/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO SA w dniu 2 czerwca 2017 roku.

 • 23.05.2017 11:07

  INPRO SA (13/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

 • 12.05.2017 07:17

  INPRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 28.04.2017 10:26

  INPRO SA (12/2017) Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

 • 28.04.2017 10:25

  INPRO SA (11/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

 • 26.04.2017 14:30

  INPRO SA (10/2017) Zawarcie przez spółkę zależną umowy znaczącej z konsorcjum banków.

 • 21.04.2017 11:39

  INPRO SA (9/2017) Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 20.04.2017 12:30

  INPRO SA (8/2017) Uchwała Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 07.04.2017 14:58

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.2)

 • 07.04.2017 12:31

  Inpro chce wypłacić 0,25 zł dywidendy na akcję za '16

 • 07.04.2017 12:15

  INPRO SA (7/2017) Decyzja Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 06.04.2017 16:07

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela, aktl.)

 • 06.04.2017 07:01

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2017 (tabela)

 • 04.04.2017 14:33

  Inpro sprzedało w I kw. 2017 r. 134 lokale, więcej rdr o 8 proc.

 • 04.04.2017 14:25

  INPRO SA (6/2017) Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w I kwartale 2017 roku.

 • 21.03.2017 08:22

  INPRO SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 21.03.2017 08:22

  INPRO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 10.03.2017 09:57

  Inpro szacuje, że w '16 zysk netto grupy wzrósł rdr o 14 proc. do ok 29 mln zł

 • 10.03.2017 09:38

  INPRO SA (5/2017) Wstępne szacunki wyników finansowych Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za 2016 rok.

 • 06.03.2017 14:15

  INPRO SA (4/2017) Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

 • 23.01.2017 14:55

  INPRO SA (3/2017) Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której Inpro SA jest właścicielem

 • 19.01.2017 10:19

  INPRO SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku spółki INPRO S.A.

 • 10.01.2017 12:17

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w IV kwartale 2016 (tabela)

 • 10.01.2017 11:14

  Inpro sprzedało 388 lokali w 2016 r.

 • 10.01.2017 11:06

  INPRO SA (1/2017) Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w 2016 roku.

 • 22.12.2016 12:22

  INPRO SA (28/2016) Zawarcie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z konsorcjum banków.

 • 20.12.2016 10:32

  Inpro wprowadziło do sprzedaży 112 lokali w Gdańsku

 • 19.12.2016 12:15

  INPRO SA (27/2016) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 08.12.2016 08:45

  Inpro wprowadziło do sprzedaży 11 domów w ramach osiedla Golf Park

 • 14.11.2016 07:14

  INPRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 03.11.2016 13:42

  INPRO SA (26/2016) Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest użytkownikiem wieczystym.

 • 07.10.2016 10:20

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2016 (tabela, aktl.)

 • 06.10.2016 14:05

  Inpro sprzedało w III kwartale 95 lokali netto

 • 06.10.2016 13:54

  INPRO SA (25/2016) Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w III kwartale 2016 r.

 • 22.09.2016 13:56

  INPRO SA (24/2016) Zawarcie przez INPRO S.A. umów znaczących z Alior Bankiem S.A.

 • 31.08.2016 11:23

  Do końca '16 Inpro planuje wprowadzić do oferty jeszcze ponad 300 nowych mieszkań

 • 31.08.2016 07:18

  INPRO SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 15.07.2016 09:32

  INPRO SA (23/2016) Korekta raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 15.07.2016 r.

 • 14.07.2016 13:54

  INPRO SA (23/2016) Zawarcie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z konsorcjum banków.

 • 07.07.2016 14:17

  Inpro sprzedało w II kwartale 76 lokali netto

 • 07.07.2016 14:09

  INPRO SA (22/2016) Zmiana liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali.

 • 01.07.2016 11:33

  INPRO SA Powołanie przez INPRO S.A. spółki zależnej.

 • 16.06.2016 10:59

  INPRO SA Rejestracja zmiany Statutu oraz tekstu jednolitego Statutu spółki INPRO S.A.

 • 06.06.2016 11:49

  Inpro wprowadziło do sprzedaży 100 lokali w Gdańsku

 • 18.05.2016 11:44

  INPRO SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

 • 18.05.2016 09:56

  Inpro wypłaci 0,30 zł dywidendy na akcję za '15

 • 18.05.2016 09:50

  INPRO SA Powołanie członka Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 17 maja 2016 roku.

 • 18.05.2016 09:48

  INPRO SA Zmiana Statutu oraz tekst jednolity Statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 17 maja 2016 roku.

 • 18.05.2016 09:47

  INPRO SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 18.05.2016 09:45

  INPRO SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO S.A. w dniu 17 maja 2016 roku.

 • 18.05.2016 09:44

  INPRO SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 17 maja 2016 roku.

 • 16.05.2016 10:11

  Inpro planuje do końca '16 wprowadzić do oferty ponad 450 mieszkań i domów

 • 16.05.2016 07:12

  INPRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 29.04.2016 09:08

  INPRO SA Podpisanie umowy znaczącej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

 • 20.04.2016 11:53

  INPRO SA Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

 • 20.04.2016 11:50

  INPRO SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

 • 18.04.2016 11:01

  INPRO SA Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

 • 14.04.2016 13:44

  INPRO SA Uchwała Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 14.04.2016 09:50

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2016 (tabela, aktl.2)

 • 14.04.2016 09:47

  Inpro sprzedało w I kwartale 124 lokale netto

 • 05.04.2016 14:32

  Zarząd Inpro rekomenduje 0,3 zł dywidendy na akcję za '15

 • 05.04.2016 14:28

  INPRO SA Decyzja Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 05.04.2016 09:42

  INPRO SA Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest użytkownikiem wieczystym.

 • 04.04.2016 14:36

  INPRO SA Powołanie Prokurentów Spółki.

 • 21.03.2016 07:56

  INPRO SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 21.03.2016 07:54

  INPRO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 10.03.2016 13:39

  INPRO SA Podpisanie umowy znaczącej z mBankiem S.A.

 • 09.03.2016 13:33

  INPRO SA Wstępne szacunki wyników finansowych Grupy Kapitałowej INPRO S.A. za 2015 rok.

 • 09.02.2016 13:27

  INPRO SA Zarejestrowanie zmiany w składzie Rady Nadzorczej INPRO SA

 • 26.01.2016 13:53

  INPRO SA Zawarcie przez INPRO S.A. umów znaczących z konsorcjum banków.

 • 22.01.2016 10:13

  INPRO SA Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

 • 18.01.2016 10:05

  Inpro przekazało 556 lokali w 2015 r.

 • 15.01.2016 10:35

  Inpro sprzedało w IV kwartale 140 lokali netto

 • 22.12.2015 12:37

  INPRO SA Podpisanie umowy znaczącej z mBank S.A.

 • 18.12.2015 12:43

  INPRO SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej i powołanie (dokooptowanie) nowego członka.

 • 18.12.2015 12:40

  INPRO SA Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z podmiotem powiązanym i wyrażenie aprobaty przez Radę Nadzorczą.

 • 18.12.2015 12:39

  INPRO SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 01.12.2015 08:45

  INPRO SA Podpisanie umowy znaczącej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

 • 18.11.2015 11:52

  INPRO SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

 • 16.11.2015 07:10

  INPRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 27.10.2015 09:43

  INPRO SA Podpisanie umowy zakupu gruntu.

 • 08.10.2015 08:45

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2015 (tabela, aktl.)

 • 07.10.2015 16:04

  Deweloperzy biją rekordy sprzedaży; w '16 powinni sprzedawać jeszcze więcej (opinia)

 • 07.10.2015 06:30

  Deweloperzy biją rekordy sprzedaży; w '16 powinni sprzedawać jeszcze więcej (opinia)

 • 06.10.2015 15:29

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2015 (tabela, aktl.)

 • 06.10.2015 15:19

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2015 (tabela)

 • 06.10.2015 14:36

  Inpro sprzedało w III kwartale 168 lokali netto

 • 05.10.2015 11:26

  INPRO SA Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest użytkownikiem wieczystym.

 • 04.09.2015 11:26

  INPRO SA Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca zmian w sposobie wynagradzania Członka Zarządu.

 • 04.09.2015 11:25

  INPRO SA Zmiana w sposobie wynagradzania Członka Zarządu.

 • 03.09.2015 11:36

  INPRO SA Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

 • 31.08.2015 07:34

  INPRO SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 27.08.2015 13:26

  INPRO SA Rejestracja zmiany składu wspólników w spółce zależnej PB DOMESTA Sp. z o.o.

 • 13.08.2015 11:51

  INPRO SA Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca zmian w sposobie wynagradzania Członka Zarządu.

 • 07.08.2015 12:08

  INPRO SA Dokonanie wpisu hipotek na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

 • 30.07.2015 14:10

  INPRO SA Podpisanie z Członkami Zarządu kontraktów menedżerskich.

 • 30.07.2015 14:09

  INPRO SA Podpisanie umowy znaczącej z mBank S.A.

 • 23.07.2015 08:34

  INPRO SA Zmiana siedziby spółki zależnej.

 • 20.07.2015 13:06

  INPRO SA Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zmian w sposobie wynagradzania Członków Zarządu.

 • 17.07.2015 11:04

  INPRO SA Podpisanie umowy znaczącej z konsorcjum banków.

 • 13.07.2015 11:39

  Inpro sprzedało w II kwartale 139 lokali netto

 • 09.07.2015 09:24

  INPRO SA Podjęcie uchwały o zwrotnych dopłatach do kapitału spółki zależnej.

 • 07.07.2015 11:46

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2015 (tabela)

 • 01.07.2015 11:10

  INPRO SA Zakup udziałów w spółce z o.o.

 • 29.06.2015 10:45

  INPRO SA Podpisanie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z podmiotem powiązanym.

 • 26.06.2015 10:55

  INPRO SA Zmiana siedziby spółki zależnej.

 • 26.06.2015 10:54

  INPRO SA Udzielenie poręczenia dla podmiotu zależnego.

 • 26.06.2015 08:40

  INPRO SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

 • 25.06.2015 13:54

  INPRO SA Zawarcie aneksu do umowy znaczącej podpisanej przez podmiot zależny z PKO BP S.A.

 • 17.06.2015 13:05

  Inpro wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję za '14

 • 17.06.2015 12:59

  INPRO SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 17.06.2015 12:57

  INPRO SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO S.A. w dnu 16 czerwca 2015 roku.

 • 17.06.2015 12:56

  INPRO SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 16 czerwca 2015 roku.

 • 11.06.2015 13:49

  INPRO SA Zawarcie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z Alior Bankiem S.A.

 • 19.05.2015 12:51

  INPRO SA Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

 • 19.05.2015 12:49

  INPRO SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

 • 15.05.2015 12:52

  INPRO SA Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 15.05.2015 07:03

  INPRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 14.05.2015 14:23

  INPRO SA Uchwała Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 14.05.2015 09:43

  Inpro wprowadziło do sprzedaży 174 mieszkania w Gdańsku

 • 30.04.2015 09:07

  Zarząd Inpro rekomenduje 0,09 zł dywidendy na akcję za '14

 • 30.04.2015 09:03

  INPRO SA Decyzja Zarządu INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 22.04.2015 10:25

  INPRO SA Podpisanie przez INPRO S.A. aneksu do umowy znaczącej z podmiotem powiązanym.

 • 08.04.2015 15:41

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2015 r. (tabela, aktl.)

 • 08.04.2015 09:25

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2015 r. (tabela)

 • 08.04.2015 08:05

  Inpro sprzedało w I kwartale 98 lokali netto

 • 01.04.2015 13:50

  INPRO SA Podpisanie umowy znaczącej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

 • 23.03.2015 07:31

  INPRO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 23.03.2015 07:29

  INPRO SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 20.03.2015 08:41

  INPRO SA Wycofanie obligacji z obrotu.

 • 13.03.2015 14:13

  INPRO SA Dokonanie wpisu hipotek na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

 • 11.03.2015 14:11

  INPRO SA Wykup obligacji.

 • 10.03.2015 10:20

  Inpro planuje w '15 wprowadzić do oferty ponad 650 mieszkań i domów

 • 06.03.2015 11:00

  INPRO SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.

 • 27.02.2015 09:03

  INPRO SA Zawarcie przez INPRO SA umów znaczących z konsorcjum banków.

 • 26.02.2015 12:41

  INPRO SA Podpisanie przez Inpro SA umowy znaczącej z podmiotem powiązanym.

 • 25.02.2015 09:07

  INPRO SA Zawieszenie obrotu obligacjami serii A

 • 20.02.2015 14:51

  INPRO SA Szacunki wyników finansowych INPRO S.A. za 2014 rok.

 • 13.02.2015 13:44

  Inpro planuje sprzedać ok. 500 lokali w 2015 r.

 • 29.01.2015 10:12

  INPRO SA Podpisanie umowy przedwstępnej dotyczącej zakupu gruntu.

 • 27.01.2015 09:14

  INPRO SA Przedterminowy wykup obligacji wyemitowanych przez INPRO S.A.

 • 20.01.2015 12:07

  INPRO SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku spółki INPRO S.A.

 • 20.01.2015 10:05

  Inpro wprowadziło do sprzedaży 118 mieszkań w Gdańsku

 • 09.01.2015 14:29

  Deweloperzy z GPW powinni w '15 poprawić mocną sprzedaż z '14 (analiza)

 • 09.01.2015 07:00

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w 2014 r. (tabela)

 • 08.01.2015 14:48

  INPRO SA decyzja spółki zależnej dotycząca leasingu finansowego

 • 08.01.2015 14:15

  Inpro sprzedało 421 lokali netto w 2014 r.

 • 07.01.2015 14:01

  INPRO SA dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości

 • 11.12.2014 12:13

  Inpro zakłada w '15 zdecydowaną poprawę wyników (wywiad)

 • 04.12.2014 14:13

  INPRO SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 04.12.2014 08:46

  INPRO SA podpisanie umowy znaczącej z PKO Bank Polski S.A.

 • 02.12.2014 11:21

  INPRO SA dokonanie wpisu hipotek na nieruchomości, której INPRO SA jest właścicielem

 • 18.11.2014 12:04

  INPRO SA podpisanie umowy znaczącej z PKO Leasing SA

 • 14.11.2014 07:19

  INPRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 13.11.2014 07:48

  INPRO SA rejestracja zmiany firmy spółki zależnej.

 • 07.11.2014 11:46

  INPRO SA zawarcie umowy znaczącej z podmiotem powiązanym

 • 05.11.2014 07:38

  INPRO SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

 • 30.10.2014 14:45

  INPRO SA zawarcie umów znaczących z konsorcjum banków.

 • 07.10.2014 09:20

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2014 (tabela)

 • 06.10.2014 13:38

  INPRO SA dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości

 • 06.10.2014 12:56

  Inpro sprzedało w III kwartale 107 lokali netto

 • 30.09.2014 11:56

  INPRO SA zniesienie współwłasności nieruchomości

 • 18.09.2014 11:19

  INPRO SA korekta raportu bieżącego nr 35/2014 z dnia 17.09.2014 roku.

 • 17.09.2014 11:52

  INPRO SA Zawarcie umowy znaczącej z podmiotem powiązanym.

 • 16.09.2014 09:43

  INPRO SA dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest użytkownikiem wieczystym.

 • 11.09.2014 14:21

  INPRO SA Korekta śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2014 roku

 • 11.09.2014 14:21

  INPRO SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 04.09.2014 11:11

  INPRO SA zmiana firmy spółki zależnej.

 • 01.09.2014 07:07

  INPRO SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 14.08.2014 14:11

  INPRO SA podpisanie umowy znaczącej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA

 • 07.08.2014 09:33

  INPRO SA dokonanie wpisu hipotek na nieruchomości, której INPRO SA jest właścicielem

 • 31.07.2014 15:33

  INPRO SA zawarcie przez spółkę aneksu do umowy znaczącej z PKO BP S.A.

 • 30.07.2014 11:34

  INPRO SA podpisanie przez spółkę zależną listu intencyjnego dotyczącego leasingu finansowego.

 • 23.07.2014 12:21

  INPRO SA rejestracja zmiany statutu oraz tekstu jednolitego statutu spółki

 • 04.07.2014 17:35

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2014 (tabela, aktl.)

 • 04.07.2014 16:03

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2014 (tabela)

 • 03.07.2014 11:07

  Inpro sprzedało w II kwartale 117 lokali netto

 • 27.06.2014 13:19

  INPRO SA zawarcie przez emitenta umów znaczących z konsorcjum banków.

 • 24.06.2014 08:47

  INPRO SA zawarcie przez emitenta umowy znaczącej z Alior Bankiem S.A.

 • 17.06.2014 11:28

  INPRO SA zawarcie umowy znaczącej z podmiotem powiązanym

 • 12.06.2014 11:17

  INPRO SA zmiana statutu oraz tekst jednolity statutu spółki uchwalone przez ZWZ w dniu 11 czerwca 2014 roku.

 • 12.06.2014 11:17

  Inpro wypłaci 0,10 zł dywidendy na akcję za '13

 • 12.06.2014 11:17

  INPRO SA powołanie członków rady nadzorczej przez ZWZA w dniu 11 czerwca 2014 roku.

 • 12.06.2014 11:10

  INPRO SA uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

 • 12.06.2014 11:10

  INPRO SA treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 11 czerwca 2014 roku.

 • 12.06.2014 11:09

  INPRO SA lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 11 czerwca 2014 roku.

 • 15.05.2014 12:41

  INPRO SA treść projektów uchwał ZWZA

 • 15.05.2014 12:40

  INPRO SA zwołanie ZWZA

 • 15.05.2014 08:53

  INPRO SA uchwała rady nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 15.05.2014 07:18

  INPRO SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr

 • 13.05.2014 10:08

  INPRO SA uchwała zarządu spółki dotycząca wypłaty dywidendy.

 • 09.05.2014 12:02

  INPRO SA Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

 • 05.05.2014 14:33

  Zarząd Inpro rekomenduje 0,10 zł dywidendy na akcję za '13

 • 05.05.2014 14:29

  INPRO SA decyzja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

 • 07.04.2014 13:41

  Za deweloperami b. dobry sprzedażowo I kw.; kolejne również powinny być udane (analiza)

 • 07.04.2014 10:34

  Inpro wprowadziło do oferty 109 lokali z inwestycji Wróbla Staw Mieszkania

 • 04.04.2014 17:39

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2014 (tabela, aktl.)

 • 04.04.2014 15:50

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w I kwartale 2014 (tabela)

 • 04.04.2014 13:09

  Inpro sprzedało w I kwartale 100 lokali netto

 • 26.03.2014 12:38

  INPRO SA zawarcie umowy znaczącej z konsorcjum banków

 • 12.03.2014 10:54

  INPRO SA podpisanie umowy znaczącej z podmiotem powiązanym

 • 11.03.2014 13:47

  INPRO SA podpisanie umowy znaczącej z podmiotem powiązanym

 • 28.02.2014 10:56

  INPRO SA Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem.

 • 13.02.2014 11:57

  INPRO SA dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której spółka jest właścicielem.

 • 07.02.2014 11:52

  INPRO SA zawarcie umowy znaczącej z Alior Bank SA

 • 23.01.2014 11:49

  INPRO SA informacja na temat daty pierwszego notowania na Catalyst obligacji wyemitowanych przez INPRO S.A.

 • 20.01.2014 12:58

  INPRO SA wprowadzenie obligacji wyemitowanych przez INPRO SA do obrotu na rynku Catalyst

 • 15.01.2014 11:14

  INPRO SA Rejestracja obligacji

 • 09.01.2014 08:19

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w 2013 r. (tabela,aktl.)

 • 08.01.2014 16:01

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w 2013 r. (tabela)

 • 07.01.2014 12:19

  Inpro sprzedało w IV kwartale 158 mieszkań netto

 • 07.01.2014 11:27

  INPRO SA Terminy publikacji raportów okresowych Inpro SA

 • 18.12.2013 10:41

  INPRO SA zawarcie przez podmiot zależny umowy znaczącej z bankiem PKO Bank Polski SA

 • 06.12.2013 12:35

  INPRO SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 26.11.2013 11:44

  Inpro wprowadziło do oferty 102 lokale z budynku B Chmielna Park

 • 19.11.2013 12:55

  INPRO SA postanowienie sądu o sprostowaniu treści wpisu hipoteki na nieruchomości, której spółka zależna od INPRO S.A. jest właścicielem.

 • 18.10.2013 13:53

  INPRO SA złożenie skargi na orzeczenie Sądu

 • 16.10.2013 11:45

  INPRO SA zmniejszenie ilości posiadanych akcji INPRO S.A. przez członka zarządu

 • 16.10.2013 11:44

  INPRO SA sprzedaż akcji spółki przez członka zarządu

 • 15.10.2013 11:29

  INPRO SA transakcja sprzedaży akcji spółki przez członka zarządu.

 • 15.10.2013 11:26

  INPRO SA transakcja sprzedaży akcji spółki przez członka zarządu

 • 04.10.2013 15:07

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w III kwartale 2013 (tabela)

 • 04.10.2013 11:34

  INPRO SA dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której spółka zależna od emitenta jest właścicielem.

 • 04.10.2013 10:22

  Inpro sprzedało w III kwartale 106 mieszkań netto

 • 01.10.2013 08:35

  INPRO SA podpisanie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu.

 • 20.09.2013 13:16

  INPRO SA podpisanie umowy warunkowej dotyczącej zakupu gruntu

 • 20.09.2013 09:46

  INPRO SA zawarcie umów znaczących z Alior Bank S.A.

 • 30.08.2013 07:49

  INPRO SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr

 • 26.08.2013 11:51

  Inpro wprowadzi we wrześniu do sprzedaży 291 lokali

 • 14.08.2013 13:55

  INPRO SA emisja obligacji

 • 14.08.2013 13:00

  INPRO SA dokonanie przez Sąd Rejonowy wpisu do rejestru zastawów

 • 13.08.2013 13:05

  INPRO SA dokonanie przez sąd wpisu do rejestru zastawów

 • 07.08.2013 09:00

  Inpro chce wyemitować w połowie sierpnia obligacje o wartości do 20 mln zł

 • 07.08.2013 08:32

  INPRO SA Podpisanie umowy o emisję obligacji z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

 • 15.07.2013 12:58

  INPRO SA podpisanie przez INPRO SA umowy znaczącej z podmiotem powiązanym

 • 10.07.2013 11:56

  INPRO SA - podpisanie umowy znaczącej z podmiotem powiązanym

 • 04.07.2013 13:31

  Sprzedaż mieszkań przez deweloperów w II kwartale 2013 (tabela)

 • 04.07.2013 09:59

  Inpro sprzedało netto w II kwartale 90 mieszkań

 • 01.07.2013 13:02

  INPRO SA - podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej

 • 20.06.2013 13:00

  INPRO SA podpisanie umowy przedwstępnej dotyczącej zakupu gruntu.

 • 20.06.2013 10:05

  Akcjonariusze Inpro odrzucili uchwałę o wypłacie dywidendy

 • 20.06.2013 09:43

  INPRO SA treść uchwały ZWZ dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.

 • 20.06.2013 09:39

  INPRO SA zmiana statutu oraz tekst jednolity statutu spółki uchwalone przez WZA w dniu 19 czerwca 2013.

 • 20.06.2013 09:38

  INPRO SA rozpoczęcie nowej kadencji zarządu spółki