Introl SA

skrót: INL

Ostatnie notowanie z: 24.09.2020 15:45

Aktualny kurs3,94   -0,51 %-0,02 zł
Otwarcie3,960,00%
Minimum3,82-3,54%
Maksimum3,960,00%
Wolumen (szt.) 21246
Kurs odniesienia3,96
Widełki dolne3,58
Widełki górne4,34
Obroty (tyś. zł)83
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
22 6503,88
44 8403,84
22 4803,82
42 2133,80
52 5983,78
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
3,941 427 2
3,982 000 1
4,008 760 3
4,04500 1
4,081 000 1
Grupa oferuje kompleksowe usługi inżynierskie realizując inwestycje w obszarach projektowania instalacji, modernizacji bloków energetycznych, układów kogeneracyjnych, automatyzacji procesów, pomiarów przemysłowych, systemów teletechnicznych w inteligentnych budynkach, systemów klimatyzacji i wentylacji, instalacji ochrony środowiska oraz produkcji zaawansowanych technologicznie urządzeń dla automatyki.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Kapral, Wiesław Józefwraz z Weka Investments sp. z o.o.10 998 19742,08%10 998 19742,08%
Bodziony Józefpoprzez Svanser Holding Ltd. i Svanser sp. z o.o.9 602 72836,74%8 152 72831,19%
Santander Bank Polska SA1 450 0005,55%1 450 0005,55%
Aviva OFEportfel1 434 2475,49%1 434 2475,49%

Kategoria • 23.09.2020 12:26

  INTROL SA (41/2020) Zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A.

 • 23.09.2020 12:19

  INTROL SA (40/2020) Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.

 • 16.09.2020 16:57

  INTROL SA (39/2020) Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 10.09.2020 08:34

  INTROL SA (38/2020) Trzecie wezwanie Akcjonariuszy INTROL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

 • 08.09.2020 14:02

  Akcjonariusze Introlu zdecydują 7 października o wypłacie 0,38 zł dywidendy

 • 08.09.2020 13:46

  INTROL SA (37/2020) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 7 października 2020 r.

 • 08.09.2020 13:33

  INTROL SA (36/2020) Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 7 października 2020 r.

 • 03.09.2020 17:22

  INTROL SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 28.08.2020 18:43

  INTROL SA (35/2020) Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2020 r.

 • 24.08.2020 10:48

  INTROL SA (34/2020) Drugie wezwanie Akcjonariuszy INTROL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

 • 06.08.2020 16:20

  INTROL SA (33/2020) Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy INTROL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

 • 19.06.2020 15:48

  INTROL SA (29/2020) Zawarcie aneksu do umowy o Multilinię z Santander Bank Polska S.A.

 • 17.06.2020 14:28

  INTROL SA (28/2020) Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZ INTROL S.A.

 • 15.06.2020 14:07

  INTROL SA (27/2020) Uzupełnienie załączników do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r. - tekst jednolity Statutu Spółki, tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, projekt Polityki Wynagrodzeń.

 • 03.06.2020 22:04

  Zarząd Introlu rekomenduje rezygnację z wypłaty dywidendy za 2019 rok

 • 03.06.2020 20:05

  INTROL SA (26/2020) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r.

 • 03.06.2020 19:50

  INTROL SA (25/2020) Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r.

 • 02.06.2020 13:03

  INTROL SA (24/2020) Rejestracja połączenia spółki INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Introbat Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie

 • 21.05.2020 17:08

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 05.05.2020 10:50

  Aviva OFE ma poniżej 5 proc. na walnym Introlu

 • 05.05.2020 10:42

  INTROL SA (23/2020) INTROL S.A. - otrzymanie zawiadomienia od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

 • 27.04.2020 22:36

  INTROL SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 27.04.2020 22:14

  INTROL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 02.04.2020 13:46

  INTROL SA (22/2020) Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

 • 01.04.2020 18:17

  INTROL SA (21/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 01.04.2020 18:06

  INTROL SA (20/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 01.04.2020 11:29

  INTROL SA (19/2020) Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 2019 r.

 • 27.03.2020 13:49

  INTROL SA (18/2020) INTROL S.A. - otrzymanie informacji od Domu Maklerskiego BDM S.A. o wyniku oferty zakupu akcji INTROL S.A.

 • 27.03.2020 12:19

  Redukcja zapisów w ofercie Introlu wyniosła 92,54 proc.

 • 23.03.2020 10:19

  INTROL SA (17/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 23.03.2020 10:09

  INTROL SA (16/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 11.03.2020 09:55

  INTROL SA (15/2020) INTROL S.A. - ogłoszenie Oferty zakupu akcji własnych Emitenta

 • 11.03.2020 08:34

  Introl zaprasza do sprzedaży 434.782 akcji po 2,3 zł za sztukę

 • 10.03.2020 13:02

  INTROL SA (14/2020) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A. w dniu 10 marca 2020 r.

 • 10.03.2020 12:56

  INTROL SA (13/2020) Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 10 marca 2020 r.

 • 09.03.2020 17:39

  Introl planuje skupić akcje własne za max. 8 mln zł; w I transzy chce nabyć do 434.782 akcji

 • 09.03.2020 17:22

  INTROL SA (12/2020) INTROL S.A. - uchwalenie Planu skupu akcji własnych

 • 06.03.2020 10:37

  INTROL SA (11/2020) Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.

 • 14.02.2020 09:01

  INTROL SA (10/2020) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia INTROL S.A. oraz Introbat Sp. z o.o.

 • 13.02.2020 11:18

  INTROL SA (9/2020) Podpisanie Obrotowej Umowy Generalnej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

 • 12.02.2020 14:44

  INTROL SA (8/2020) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 10 marca 2020 r.

 • 12.02.2020 14:38

  INTROL SA (7/2020) Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 10 marca 2020 r.

 • 30.01.2020 11:31

  INTROL SA (6/2020) Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

 • 30.01.2020 11:22

  INTROL SA (5/2020) Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

 • 30.01.2020 11:04

  INTROL SA (4/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.01.2020 10:55

  INTROL SA (3/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 23.01.2020 09:24

  INTROL SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

 • 13.01.2020 09:13

  INTROL SA (1/2020) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia INTROL S.A. oraz Introbat Sp. z o.o.

 • 31.12.2019 11:22

  INTROL SA (46/2019) Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie uzgodnienia i podpisania Planu Połączenia INTROL S.A. z Introbat Sp. z o.o.

 • 09.12.2019 13:40

  INTROL SA (45/2019) Odrzucenie przez Emitenta niewiążącej oferty dot. sprzedaży 100% udziałów w RAControls Sp. z o.o.

 • 06.12.2019 09:55

  INTROL SA (44/2019) Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

 • 06.12.2019 09:49

  INTROL SA (43/2019) Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

 • 03.12.2019 14:05

  INTROL SA (42/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 03.12.2019 13:58

  INTROL SA (41/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 03.12.2019 13:51

  INTROL SA (40/2019) INTROL Energomontaż Sp. z o.o. - zawarcie umowy istotnej przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 20.11.2019 16:30

  INTROL SA (39/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 20.11.2019 16:25

  INTROL SA (38/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 14.11.2019 17:06

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 31.10.2019 13:35

  INTROL SA (37/2019) Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu połączenia INTROL S.A. ze spółką Introbat Sp. z o.o.

 • 03.09.2019 17:07

  INTROL SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 29.08.2019 16:28

  INTROL SA (36/2019) Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2019 r.

 • 14.08.2019 10:59

  INTROL SA (35/2019) Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 31.05.2019 13:10

  INTROL SA (25/2019) Zmiany w Statucie Spółki - rejestracja zmiany Statutu w zakresie podejmowania uchwał przez Zarząd

 • 22.05.2019 15:45

  INTROL SA (23/2019) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 r.

 • 22.05.2019 15:41

  INTROL SA (22/2019) Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 r.

 • 21.05.2019 17:08

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 29.03.2019 14:48

  INTROL SA (16/2019) INTROL Energomontaż Sp. z o.o. - zawarcie umowy istotnej przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 27.03.2019 15:52

  Introl odpisał wartość pożyczek udzielonych Smart In w wysokości 19,18 mln zł

 • 27.03.2019 15:20

  INTROL SA (15/2019) Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w przedmiocie objęcia wybranych należności Smart In Sp. z o.o. Sp. k. odpisami aktualizacyjnymi

 • 18.03.2019 09:18

  INTROL SA (14/2019) Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.

 • 12.03.2019 16:45

  Introl chce wypłacić 0,08 zł dywidendy na akcję

 • 12.03.2019 16:24

  INTROL SA (13/2019) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 9 kwietnia 2019 r.

 • 12.03.2019 16:19

  INTROL SA (12/2019) Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A., zwołanego na dzień 9 kwietnia 2019 r.

 • 18.02.2019 16:22

  Spółka zależna Introlu dokonała odpisów aktualizacyjnych w kwocie ok. 8 mln zł

 • 18.02.2019 15:49

  INTROL SA (11/2019) Informacja od Smart In Sp. z o.o. Sp.k. o szacowanej stracie na 31 grudnia 2018 r. oraz sytuacji spółek Grupy INTROL

 • 01.02.2019 10:46

  INTROL SA (10/2019) Smart In Sp. z o.o. Sp.k - odstąpienie od umowy zawartej przez jednostkę zależną od Emitenta ważnej z punktu widzenia Grupy INTROL

 • 25.01.2019 09:51

  INTROL SA (9/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

 • 18.01.2019 13:47

  INTROL SA (8/2019) Zawiadomienie od WEKA Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 18.01.2019 13:44

  INTROL SA (7/2019) Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 18.01.2019 12:21

  INTROL SA (6/2019) Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 18.01.2019 12:10

  INTROL SA (5/2019) Zawiadomienie od Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 16.01.2019 14:04

  INTROL SA (4/2019) Informacja o transakcjach emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 16.01.2019 14:02

  INTROL SA (3/2019) Informacja o transakcjach emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.01.2019 14:46

  Introl planuje wydać na skup akcji własnych do 8 mln zł

 • 07.01.2019 14:23

  INTROL SA (2/2019) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ INTROL S.A. w dniu 7 stycznia 2019 r.

 • 07.01.2019 14:22

  INTROL SA (1/2019) Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 7 stycznia 2019 r.

 • 20.12.2018 09:18

  INTROL SA (51/2018) Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.

 • 18.12.2018 09:59

  INTROL SA (50/2018) Uchwała Zarządu INTROL S.A. w sprawie zdjęcia z porządku obrad NWZ INTROL S.A., punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki.

 • 18.12.2018 09:52

  INTROL SA (49/2018) Zawarcie aneksu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Santander Bank Polska S.A. (d. Bank Zachodni WBK S.A.)

 • 30.11.2018 17:41

  INTROL SA (48/2018) Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 28.11.2018 09:56

  INTROL SA (47/2018) Zmiany w Statucie Spółki - rejestracja zmian Statutu w zakresie przedmiotu działalności

 • 14.11.2018 17:34

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 16:52

  INTROL SA (46/2018) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2019 r.

 • 31.10.2018 16:47

  INTROL SA (45/2018) Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A., zwołanego na dzień 7 stycznia 2019 r.

 • 22.10.2018 12:30

  INTROL SA (44/2018) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 19.10.2018 16:06

  INTROL SA (43/2018) INTROL S.A. - otrzymanie informacji od Domu Maklerskiego BDM S.A. o wyniku oferty zakupu akcji INTROL S.A.

 • 19.10.2018 12:14

  Redukcja zapisów w ofercie skupu akcji Introlu wyniosła 88,05 proc.

 • 24.09.2018 16:23

  INTROL SA (42/2018) INTROL S.A. - ogłoszenie Oferty zakupu akcji własnych Emitenta

 • 20.09.2018 15:16

  Introl chce skupić 0,5 mln akcji własnych po 4 zł sztukę

 • 20.09.2018 14:59

  INTROL SA (41/2018) INTROL S.A. - przystąpienie do skupu akcji własnych oraz zawarcie umowy z Domem Maklerskim BDM S.A. w celu przeprowadzenia oferty zakupu akcji własnych Emitenta.

 • 12.09.2018 10:51

  INTROL SA (40/2018) Zmiany w Statucie Spółki - odmowa rejestracji tekstu jednolitego Statutu.

 • 07.09.2018 15:07

  NWZ Introla zdecydowało o skupie do 0,5 mln akcji własnych za max. 2 mln zł

 • 07.09.2018 15:03

  INTROL SA (39/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A. , które rozpoczęło się w dniu 31 sierpnia 2018 r. i było kontynuowane w dniu 7 września 2018 r.

 • 07.09.2018 14:55

  INTROL SA (38/2018) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTROL S.A. w dniu 7 września 2018 r., obradującym po przerwie zarządzonej w dniu 31 sierpnia 2018 r.

 • 07.09.2018 11:54

  Svanser chce, aby Introl skupił do 0,5 mln akcji własnych za max. 2 mln zł

 • 07.09.2018 10:58

  INTROL SA (37/2018) Nowego projekt uchwały nr 4 NWZ INTROL S.A. w sprawie nabycia akcji własnych celem umorzenia, zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza - Svanser Sp. z o.o.

 • 03.09.2018 17:14

  INTROL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 31.08.2018 17:12

  INTROL SA (36/2018) Nowe projekty uchwały nr 4 NWZ INTROL S.A. w sprawie nabycia akcji własnych celem umorzenia zgłoszone przez pełnomocnika akcjonariusza- Svanser Sp. z o.o. oraz pełnomocnika akcjonariusza - WEKA Investments Sp. z o.o.

 • 31.08.2018 17:07

  INTROL SA (35/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach.

 • 06.08.2018 14:49

  INTROL SA (34/2018) INTROL S.A. - otrzymanie zawiadomienia od Banku Zachodniego WBK S.A. o przekroczeniu progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

 • 01.08.2018 11:40

  Introl planuje skup do 1 mln akcji własnych za maksymalnie 4 mln zł

 • 01.08.2018 11:25

  INTROL SA (33/2018) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2018 r.

 • 01.08.2018 11:08

  INTROL SA (32/2018) Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A., zwołanego na dzień 31 sierpnia 2018 r.

 • 31.07.2018 16:38

  Introl ma inwestora branżowego zainteresowanego kupnem RAControls

 • 31.07.2018 16:11

  INTROL SA (31/2018) Realizacja kolejnego etapu przeglądu opcji strategicznych w Grupie INTROL

 • 30.07.2018 15:00

  INTROL SA (30/2018) Zawiadomienie od Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 30.07.2018 14:57

  INTROL SA (29/2018) Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 30.07.2018 14:51

  INTROL SA (28/2018) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.07.2018 12:27

  INTROL SA (27/2018) INTROL Energomontaż Sp. z o.o. - zawarcie istotnej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 12.07.2018 17:29

  INTROL SA (26/2018) Smart In Sp. z o.o. Sp.k - brak realizacji umowy znaczącej

 • 28.06.2018 16:16

  INTROL SA (25/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ INTROL S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

 • 28.06.2018 16:12

  INTROL SA (24/2018) Treść uchwał nie podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

 • 28.06.2018 16:07

  INTROL SA (23/2018) Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

 • 22.06.2018 17:52

  INTROL SA (22/2018) Powołanie Zarządu kolejnej Wspólnej Kadencji

 • 22.06.2018 17:47

  INTROL SA (21/2018) Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZ INTROL S.A. oraz zaproponowała modyfikację projektu Uchwały nr 20 dot. zmiany Statutu Emitenta.

 • 20.06.2018 18:47

  Zarząd Introlu zmienił rekomendację w sprawie podziału zysku za '17

 • 20.06.2018 18:39

  INTROL SA (20/2018) Zmiana projektu Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r., przedłożona przez Zarząd INTROL S.A.

 • 20.06.2018 18:35

  INTROL SA (19/2018) Uchwała Zarządu INTROL S.A. w przedmiocie zmiany rekomendacji Zarządu co do podziału zysku wypracowanego za rok obrotowy 2017

 • 20.06.2018 18:32

  INTROL SA (18/2018) Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu Limatherm S.A., realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 • 04.06.2018 08:45

  INTROL SA (17/2018) Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy istotnej.

 • 30.05.2018 13:56

  INTROL SA (16/2018) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 13:47

  INTROL SA (15/2018) Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.

 • 23.05.2018 17:29

  INTROL SA (14/2018) Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 21.05.2018 17:08

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 08.05.2018 08:52

  INTROL SA (13/2018) Zawarcie aneksu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 02.05.2018 13:21

  Doradca zarekomendował Introlowi sprzedaż 100 proc. akcji spółki Limatherm

 • 02.05.2018 13:02

  INTROL SA (12/2018) Rozpoczęcie kolejnego etapu przeglądu opcji strategicznych w Grupie INTROL

 • 27.04.2018 08:28

  INTROL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 27.04.2018 08:16

  INTROL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 20.04.2018 10:22

  Introl szacuje, że miał w 2017 roku 4 tys. zysku netto wobec 9,8 mln zł rok wcześniej

 • 20.04.2018 09:50

  INTROL SA (11/2018) Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 2017 r.

 • 27.03.2018 15:01

  Introl zmieni od '18 politykę dywidendową

 • 27.03.2018 14:29

  INTROL SA (10/2018) INTROL S.A. - zmiana polityki dywidendowej

 • 23.03.2018 11:55

  INTROL SA (9/2018) Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 19.03.2018 09:55

  INTROL SA (8/2018) Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy istotnej

 • 16.03.2018 14:35

  INTROL SA (7/2017) Smart In Sp. z o.o. Sp.k - zawarcie umowy przez jednostkę zależną od Emitenta ważnej z punktu widzenia Grupy INTROL

 • 22.02.2018 10:31

  INTROL SA (6/2018) INTROL Energomontaż Sp. z o.o. - zawarcie umów przez jednostkę zależną od Emitenta na łączną wartość umowy istotnej

 • 17.01.2018 09:12

  INTROL SA (5/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

 • 16.01.2018 17:03

  Introl rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 16.01.2018 16:53

  INTROL SA (4/2018) Uchwała Zarządu INTROL S.A. w sprawie przystąpienia do przeglądu opcji strategicznych i wyboru doradcy

 • 15.01.2018 15:35

  Introl ze spółką zależną wyksięgowali aktywa na łączną kwotę 9,06 mln zł

 • 15.01.2018 15:24

  INTROL SA (3/2018) INTROL S.A., Limatherm S.A. - wyksięgowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych

 • 15.01.2018 14:46

  INTROL SA (2/2018) Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy istotnej

 • 05.01.2018 16:41

  INTROL SA (1/2018) Smart In Sp. z o.o. Sp.k - zawarcie umowy przez jednostkę zależną od Emitenta na wartość umowy istotnej

 • 22.12.2017 12:01

  INTROL SA (52/2017) Zawarcie umów pożyczki przez jednostkę zależną od Emitenta - Smart In Sp. z o.o. Sp.k. na wartość umowy istotnej

 • 22.12.2017 11:59

  INTROL SA (51/2017) Przeniesienie udziałów w PWP Katowice Sp. z o.o. przez Limatherm S.A. na rzecz INTROL S.A.

 • 22.12.2017 11:55

  INTROL SA (50/2017) Uchwała Zarządu INTROL S.A. w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego 5-letniego i zabezpieczenia oprocentowania w oparciu o IRS.

 • 15.12.2017 11:33

  INTROL SA (49/2017) Zawarcie aneksu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 17.11.2017 13:33

  INTROL SA (48/2017) INTROL - Energomontaż Sp. z o.o.- zawarcie umowy przez jednostkę zależną od Emitenta na wartość umowy istotnej

 • 14.11.2017 08:55

  INTROL SA (47/2017) I4TECH Sp. z o.o.- zawarcie umowy przez jednostkę zależną od Emitenta na wartość umowy istotnej

 • 09.11.2017 17:27

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 07.11.2017 08:58

  INTROL SA (46/2017) Grupa INTROL - wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za okres I-III kwartału 2017 r.

 • 23.10.2017 13:13

  INTROL SA (45/2017) Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy istotnej.

 • 20.10.2017 10:41

  INTROL SA (44/2017) Smart In Sp. z o.o. Sp.k - zawarcie porozumienia o współpracy z Qumak S.A.

 • 10.10.2017 14:51

  INTROL SA (43/2017) IB Systems Sp. z o.o. - zawarcie aneksu do umowy istotnej przez spółkę zależną Emitenta

 • 10.10.2017 14:47

  INTROL SA (42/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 05.10.2017 16:43

  INTROL SA (41/2017) I4TECH Sp. z o.o. - rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w zakresie "Przebudowa instalacji dozowania dezynfektantów w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór".

 • 04.10.2017 14:32

  INTROL SA (40/2017) IB Systems Sp. z o.o. - zawarcie umowy przez jednostkę zależną od Emitenta na wartość umowy istotnej

 • 28.09.2017 15:29

  INTROL SA (39/2017) Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 31.08.2017 17:11

  INTROL SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 28.08.2017 15:41

  Introl szacuje, że miał w I półroczu 3,9 mln zł zysku netto

 • 28.08.2017 15:30

  INTROL SA (38/2017) Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2017 r.

 • 16.08.2017 12:00

  INTROL SA (37/2017) Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy istotnej.

 • 05.07.2017 17:37

  INTROL SA (36/2017) Wybór członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A.

 • 22.06.2017 15:53

  INTROL SA (35/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ INTROL S.A.

 • 22.06.2017 15:49

  INTROL SA (34/2017) Powołanie osób nadzorujących

 • 22.06.2017 15:49

  Walne zgromadzenie Introla za wypłatą 0,40 zł dywidendy na akcję

 • 22.06.2017 15:42

  INTROL SA (33/2017) Wypłata dywidendy

 • 22.06.2017 15:38

  INTROL SA (32/2017) Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 22 czerwca 2017 r.

 • 21.06.2017 17:03

  INTROL SA (31/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 21.06.2017 09:25

  INTROL SA (30/2017) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.05.2017 13:41

  INTROL SA (29/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 30.05.2017 13:35

  INTROL SA (28/2017) Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZ INTROL S.A.

 • 29.05.2017 09:35

  INTROL SA (27/2017) Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy istotnej.

 • 26.05.2017 11:37

  INTROL SA (26/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

 • 26.05.2017 11:24

  INTROL SA (25/2017) Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

 • 26.05.2017 09:33

  Introl planuje wypłacić 0,4 zł dywidendy na akcję

 • 26.05.2017 09:16

  INTROL SA (24/2017) Rekomendacja Zarządu INTROL S.A. w sprawie podziału zysku za 2016 rok

 • 18.05.2017 17:16

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 27.04.2017 17:42

  INTROL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 27.04.2017 17:35

  INTROL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 20.04.2017 13:18

  INTROL SA (23/2017) Zawiadomienie od pełnomocnika Akcjonariusza INTROL S.A. - uzupełniona informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 20.04.2017 13:10

  INTROL SA (22/2017) Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 2016 r.

 • 28.03.2017 11:53

  INTROL SA (21/2017) Zawiadomienie od WEKA Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 28.03.2017 11:45

  INTROL SA (20/2017) Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 28.03.2017 11:35

  INTROL SA (19/2017) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 27.03.2017 16:03

  INTROL SA (18/2017) Zawiadomienie od pełnomocnika Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 27.03.2017 15:56

  INTROL SA (17/2017) Zawiadomienie od pełnomocnika Akcjonariusza INTROL S.A. - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 27.03.2017 15:52

  INTROL SA (16/2017) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 23.03.2017 14:19

  INTROL SA (15/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A.

 • 23.03.2017 14:14

  INTROL SA (14/2017) Powołanie osób nadzorujących

 • 23.03.2017 13:59

  INTROL SA (13/2017) Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 23 marca 2017 r.

 • 16.03.2017 15:11

  INTROL SA (12/2017) Zawiadomienie od Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 16.03.2017 15:02

  INTROL SA (11/2017) Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 16.03.2017 14:48

  INTROL SA (10/2017) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 06.03.2017 15:34

  INTROL SA (9/2017) Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 23.02.2017 15:55

  INTROL SA (8/2017) Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 22.02.2017 09:02

  INTROL SA (7/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 23 marca 2017 r.

 • 22.02.2017 08:57

  INTROL SA (6/2017) Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 23 marca 2017 r.

 • 06.02.2017 16:00

  INTROL SA (5/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 03.02.2017 12:01

  INTROL SA (4/2017) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 01.02.2017 16:05

  INTROL SA (3/2017) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 23.01.2017 13:22

  INTROL SA (2/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 12.01.2017 12:21

  INTROL SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

 • 19.12.2016 14:03

  Introl rozwiąże częściowo kapitał rezerwowy i wypłaci 30 gr dywidendy na akcję

 • 19.12.2016 14:03

  INTROL SA (45/2016) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A.

 • 19.12.2016 13:55

  INTROL SA (44/2016) Wypłata dywidendy

 • 19.12.2016 13:49

  INTROL SA (43/2016) Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 19 grudnia 2016 r.

 • 16.12.2016 16:58

  INTROL SA (42/2016) Zawarcie aneksu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 14.12.2016 11:21

  INTROL SA (41/2016) Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.

 • 05.12.2016 09:26

  INTROL SA (40/2016) Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 01.12.2016 11:46

  INTROL SA (39/2016) Rekomendacja Zarządu INTROL S.A. co do częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.

 • 25.11.2016 16:54

  INTROL SA (38/2016) Projekt uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2016 r., zgłoszony przez akcjonariusza - Svanser Sp. z o.o.

 • 22.11.2016 16:43

  Introl planuje wypłacić 0,30 zł brutto dywidendy na akcję

 • 22.11.2016 16:34

  INTROL SA (37/2016) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2016 r.

 • 22.11.2016 16:25

  INTROL SA (36/2016) Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2016 r.

 • 09.11.2016 17:16

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 27.09.2016 18:41

  INTROL SA (35/2016) Zakład Projektowania Technologii i Automatyki PRO - ZAP Sp. z o.o. - zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 27.09.2016 18:15

  INTROL SA (34/2016) Wypadek drogowy podczas transportu silnika na gaz ziemny, objętego gwarancją - zdarzenie mogące wpłynąć na wyniki Grupy INTROL.

 • 30.08.2016 09:02

  INTROL SA (33/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta: PWP Katowice Sp. z o.o.

 • 29.08.2016 15:23

  INTROL SA (32/2016) Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 26.08.2016 17:27

  INTROL SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 19.08.2016 15:07

  INTROL SA (31/2016) Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2016 r.

 • 08.08.2016 17:51

  INTROL SA (30/2016) Limatherm S.A. - zawarcie umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 14.07.2016 18:44

  INTROL SA (29/2016) Objęcie przez INTROL - Energomontaż Sp. z o.o., Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o. oraz Zakład Projektowania Technologii i Automatyki Pro - ZAP Sp. z o.o. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWP Katowice Sp. z o.o. w zamian

 • 14.07.2016 18:27

  INTROL SA (28/2016) Zawiązanie Smart In Sp. z o.o. w organizacji oraz Smart In Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji Spółka komandytowa

 • 08.07.2016 17:08

  INTROL SA (27/2016) Zawiadomienie od Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 08.07.2016 17:06

  INTROL SA (26/2016) Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 07.07.2016 22:02

  INTROL SA (25/2016) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.07.2016 17:59

  INTROL SA (24/2016) Wybór biegłego rewidenta

 • 23.06.2016 16:40

  INTROL SA Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 07.06.2016 11:01

  INTROL SA Zawiadomienie od Svanser Sp. z o.o.

 • 07.06.2016 10:54

  INTROL SA Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A.

 • 06.06.2016 15:23

  INTROL SA Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 06.06.2016 15:19

  INTROL SA Zawiadomienie od pełnomocnika Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - bezpośrednie nabycie akcji INTROL S.A.

 • 06.06.2016 15:15

  INTROL SA Zawiadomienie od pełnomocnika Svanser Holdings Limited. z siedzibą na Cyprze - bezpośrednie zbycie akcji INTROL S.A.

 • 06.06.2016 15:12

  INTROL SA Zawiadomienie od pełnomocnika Akcjonariusza INTROL S.A. - pośrednie zbycie i pośrednie nabycie akcji INTROL S.A.

 • 06.06.2016 15:07

  INTROL SA Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A.

 • 02.06.2016 17:11

  INTROL SA IB Systems Sp. z o.o. - zawarcie zlecenia o wartości umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta

 • 02.06.2016 15:11

  Introl wypłaci 0,45 zł dywidendy na akcję

 • 02.06.2016 15:07

  INTROL SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ INTROL S.A.

 • 02.06.2016 15:07

  INTROL SA Wypłata dywidendy

 • 02.06.2016 15:01

  INTROL SA Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 2 czerwca 2016 r.

 • 30.05.2016 16:51

  INTROL SA IB Systems Sp. z o.o. - zawarcie umowy przez jednostkę zależną od Emitenta na wartość umowy znaczącej

 • 19.05.2016 11:25

  INTROL SA Powołanie osoby zarządzającej

 • 19.05.2016 11:23

  INTROL SA Odwołanie osoby zarządzającej

 • 19.05.2016 11:18

  INTROL SA Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZ INTROL S.A.

 • 17.05.2016 12:30

  INTROL SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta: PWP Katowice Sp. z o.o.

 • 12.05.2016 17:37

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 06.05.2016 15:25

  Introl planuje wypłacić 0,45 zł dywidendy na akcję

 • 06.05.2016 15:12

  INTROL SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2016 r.

 • 06.05.2016 15:06

  INTROL SA Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2016 r.

 • 28.04.2016 17:30

  INTROL SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 28.04.2016 17:13

  INTROL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 01.04.2016 12:04

  INTROL SA Objęcie przez Limatherm S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWP Katowice Sp. z o.o. w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Limanowej oraz prawa własności nieruchomości bud

 • 14.03.2016 09:08

  INTROL SA Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 02.03.2016 12:27

  Introl chce w '16 przebić wyniki z '14; jest blisko akwizycji, zwiększy poziom inwestycji

 • 22.02.2016 18:33

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 21.01.2016 11:18

  INTROL SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

 • 12.01.2016 08:51

  INTROL SA Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

 • 30.12.2015 15:03

  INTROL SA Zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach

 • 23.12.2015 13:32

  INTROL SA Zawarcie aneksu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 15.12.2015 14:40

  INTROL SA Zawarcie aneksu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 11.12.2015 09:07

  INTROL SA Rezygnacja Członka Zarządu

 • 09.12.2015 09:54

  INTROL SA Rejestracja połączenia spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką pod firmą ILZT III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

 • 01.12.2015 14:40

  INTROL SA Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTROL S.A. na rzecz spółki zależnej INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym INTROL - Energomontaż Sp. z o.o.

 • 30.11.2015 15:22

  INTROL SA Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 18.11.2015 12:09

  Introl spodziewa się wzrostu wyników w '16; rozmawia ws. akwizycji

 • 09.11.2015 17:14

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 30.10.2015 13:22

  INTROL SA Odstąpienie przez Mostostal Warszawa S.A. od umowy znaczącej z konsorcjum INTROL S.A.- Purico-Technofruit

 • 19.10.2015 08:44

  Introl rozwija produkcję, jej udział w przychodach grupy ma wzrosnąć do 40 proc.

 • 06.10.2015 13:41

  INTROL SA INTROL S.A. - podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 • 05.10.2015 16:37

  INTROL SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A.

 • 05.10.2015 16:33

  Introl wypłaci 0,22 zł dywidendy na akcję z kapitału rezerwowego

 • 05.10.2015 16:25

  INTROL SA Wypłata dywidendy

 • 05.10.2015 16:19

  INTROL SA Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 5 października 2015 r.

 • 05.10.2015 15:20

  INTROL SA Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.

 • 30.09.2015 10:51

  INTROL SA Stanowisko Zarządu INTROL S.A. w sprawie połączenia INTROL S.A. ze spółką pod firmą ILZT III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

 • 22.09.2015 09:44

  INTROL SA Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 15.09.2015 13:13

  INTROL SA Połączenie Limatherm S.A. z ILZT II Sp. z o.o. - uzupełnienie informacji

 • 15.09.2015 12:59

  INTROL SA Połączenie INTROL S.A. z ILZT III Sp. z o.o.- uzupełnienie informacji

 • 11.09.2015 16:08

  INTROL SA Zawiadomienie od Svanser Holdings Limited. z siedzibą na Cyprze - bezpośrednie zbycie akcji INTROL S.A.

 • 11.09.2015 16:01

  INTROL SA Zawiadomienie od Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - bezpośrednie nabycie akcji INTROL S.A.

 • 11.09.2015 15:56

  INTROL SA Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - pośrednie zbycie i pośrednie nabycie akcji INTROL S.A.

 • 11.09.2015 15:49

  INTROL SA Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A.

 • 03.09.2015 14:21

  INTROL SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki pod firmą ILZT III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach.

 • 03.09.2015 14:16

  INTROL SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 5 października 2015 r.

 • 03.09.2015 14:13

  INTROL SA Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 5 października 2015 r.

 • 28.08.2015 19:02

  INTROL SA Plan połączenia Limatherm S.A. z ILZT II Sp. z o.o.

 • 28.08.2015 18:46

  INTROL SA Plan połączenia INTROL S.A. z ILZT III Sp. z o.o.

 • 28.08.2015 18:28

  INTROL SA Zmiany w Statucie Spółki, rejestracja jednolitego tekstu Statutu

 • 28.08.2015 17:06

  INTROL SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 18.08.2015 11:28

  INTROL SA Rozpoczęcie procesu połączenia INTROL S.A. z ILZT III Sp. z o.o.

 • 08.07.2015 10:42

  INTROL SA Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 06.07.2015 11:29

  INTROL SA Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 06.07.2015 11:17

  INTROL SA Limatherm Components Sp. z o.o. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 29.06.2015 16:03

  INTROL SA Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - określenie udziału w ogólnej liczbie głosów w INTROL S.A.

 • 29.06.2015 15:59

  INTROL SA Zawiadomienie od Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - pośrednie nabycie akcji Spółki

 • 15.06.2015 13:41

  INTROL SA Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A.

 • 15.06.2015 13:41

  INTROL SA Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - bezpośrednie zbycie i pośrednie nabycie akcji Spółki

 • 15.06.2015 13:33

  INTROL SA Zawiadomienie od WEKA Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - bezpośrednie nabycie akcji Spółki.

 • 15.06.2015 13:03

  INTROL SA Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A.

 • 15.06.2015 13:03

  INTROL SA Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - bezpośrednie zbycie i pośrednie nabycie akcji Spółki

 • 10.06.2015 16:46

  INTROL SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ INTROL S.A.

 • 10.06.2015 16:40

  INTROL SA Zmiany w Statucie Spółki

 • 10.06.2015 16:12

  INTROL SA Wypłata dywidendy

 • 10.06.2015 16:11

  Walne Introla uchwaliło wypłatę 0,23 zł dywidendy na akcję

 • 10.06.2015 16:01

  INTROL SA Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 10 czerwca 2015 r.

 • 03.06.2015 11:53

  INTROL SA Wybór biegłego rewidenta

 • 03.06.2015 11:39

  INTROL SA Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZ INTROL S.A.

 • 03.06.2015 11:34

  INTROL SA Powołanie Zarządu kolejnej Wspólnej Kadencji

 • 02.06.2015 14:39

  INTROL SA INTROL S.A. - podpisanie aneksu do umowy zlecenia wystawienia gwarancji z Getin Noble Bank S.A.

 • 28.05.2015 12:46

  INTROL SA Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 22.05.2015 10:20

  MetLife OFE zmniejszył zaangażowanie w Introl poniżej 5 proc. akcji

 • 22.05.2015 10:03

  INTROL SA INTROL S.A. - otrzymanie zawiadomienia od MetLife PTE S.A. o zmniejszeniu zaangażowania poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

 • 15.05.2015 21:44

  Introl chce wypłacić w dwóch transzach 0,45 zł dywidendy na akcję

 • 15.05.2015 21:23

  INTROL SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2015 r.

 • 15.05.2015 21:20

  INTROL SA Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2015 r.

 • 15.05.2015 21:15

  INTROL SA Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2014 rok

 • 14.05.2015 17:17

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 30.04.2015 16:37

  INTROL SA Limatherm S.A. - emisja obligacji wewnątrzkorporacyjnych serii "A"

 • 30.04.2015 16:26

  INTROL SA INTROL S.A. - emisja obligacji wewnątrzkorporacyjnych serii "A"

 • 29.04.2015 17:28

  INTROL SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 29.04.2015 17:15

  INTROL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.04.2015 14:42

  INTROL SA Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 01.04.2015 15:17

  INTROL SA Korekta wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy INTROL S.A. za 2014 rok.

 • 05.03.2015 13:24

  Introl planuje dywidendę za 2014 na co najmniej takim poziomie jak w '13

 • 03.03.2015 15:12

  INTROL SA Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 02.03.2015 10:27

  INTROL SA Zawarcie aneksu nr 004 do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 25.02.2015 14:04

  INTROL SA Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A.

 • 18.02.2015 17:21

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 28.01.2015 11:06

  INTROL SA Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy INTROL S.A. za 2014 rok

 • 27.01.2015 08:24

  DM Banku BPS rekomenduje "kupuj" Introl, cena docelowa 10,2 zł

 • 20.01.2015 15:03

  INTROL SA INTROL S.A. - podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 • 16.01.2015 11:26

  INTROL SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.

 • 19.12.2014 09:25

  INTROL SA zawarcie umowy sprzedaży znaku towarowego LIMATHERM

 • 19.12.2014 09:24

  INTROL SA zawarcie umowy sprzedaży znaku towarowego INTROL

 • 18.12.2014 14:44

  INTROL SA IB Systems Sp. z o.o. INTROL - Energomontaż Sp. z o.o., INTROL SA - zawarcie umów przez jednostki zależne

 • 17.12.2014 13:30

  INTROL SA wniesienie aportem znaku towarowego LIMATHERM

 • 17.12.2014 13:18

  INTROL SA wniesienie aportem znaku towarowego INTROL

 • 12.12.2014 15:41

  INTROL SA zmiany stanowiskowe w obrębie zarządu

 • 10.12.2014 12:36

  INTROL SA złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 28.11.2014 15:19

  INTROL SA podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy z Generali TU SA

 • 28.11.2014 14:23

  INTROL SA INTROL S.A. podpisanie aneksu do umowy zlecenia wystawienia gwarancji z Getin Noble Bank S.A.

 • 26.11.2014 09:54

  INTROL SA zawarcie umów przez jednostkę zależną

 • 26.11.2014 06:30

  Introl wykona tegoroczną prognozę, w '15 r. chce zwiększyć produkcję o 10 proc. (wywiad)

 • 20.11.2014 14:53

  INTROL SA zawarcie aneksu do umowy

 • 07.11.2014 07:45

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 04.11.2014 09:12

  INTROL SA zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy INTROL S.A. za III kwartał 2014 r.

 • 13.10.2014 08:55

  INTROL SA - zawarcie umów przez jednostkę zależną na łączną wartość umowy znaczącej

 • 09.10.2014 09:51

  Aviva OFE Aviva BZ WBK ma ponad 5 proc. akcji Introlu

 • 09.10.2014 09:34

  INTROL SA otrzymanie zawiadomienia od Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A. o przekroczeniu progu 5% głosów na WZA emitenta

 • 02.10.2014 11:09

  INTROL SA zawarcie aneksu nr 1 do umowy znaczącej z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 • 16.09.2014 10:21

  INTROL SA informacje o transakcjach na akcjach spółki

 • 15.09.2014 13:33

  INTROL SA informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A.

 • 04.09.2014 14:49

  INTROL SA złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 04.09.2014 11:55

  INTROL SA zawarcie umowy znaczącej z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o.