Introl SA

skrót: INL

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00

Aktualny kurs5,05   -2,88 %-0,15 zł
Otwarcie5,200,00%
Minimum5,05-2,88%
Maksimum5,301,92%
Wolumen (szt.) 35003
Kurs odniesienia5,20
Widełki dolne4,68
Widełki górne5,70
Obroty (tyś. zł)181
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
112 6825,00
31 1174,98
35014,96
23004,94
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
5,251 075 4
5,303 132 6
5,351 094 1
5,402 072 4
Grupa oferuje kompleksowe usługi inżynierskie realizując inwestycje w obszarach projektowania instalacji, modernizacji bloków energetycznych, układów kogeneracyjnych, automatyzacji procesów, pomiarów przemysłowych, systemów teletechnicznych w inteligentnych budynkach, systemów klimatyzacji i wentylacji, instalacji ochrony środowiska oraz produkcji zaawansowanych technologicznie urządzeń dla automatyki.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Kapral, Wiesław Józefwraz z Weka Investments sp. z o.o.10 998 19742,08%10 998 19742,08%
Bodziony Józefpoprzez Svanser Holding Ltd. i Svanser sp. z o.o.9 602 72836,74%8 152 72831,19%
Santander Bank Polska SA1 450 0005,55%1 450 0005,55%
Aviva OFEportfel1 434 2475,49%1 434 2475,49%

Kategoria • 20.01.2021 09:00

  INTROL SA (2/2021) INTROL Energomontaż Sp. z o.o. - zawarcie umowy istotnej przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 12.01.2021 14:43

  INTROL SA (1/2021) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego

 • 16.11.2020 17:08

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 15.10.2020 10:53

  INTROL SA (50/2020) Piąte wezwanie Akcjonariuszy INTROL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

 • 15.10.2020 10:47

  INTROL SA (49/2020) Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 15.10.2020 10:35

  INTROL SA (48/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.10.2020 13:46

  Introl wypłaci 0,38 zł dywidendy na akcję

 • 07.10.2020 13:43

  INTROL SA (47/2020) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A. w dniu 7 października 2020 r.

 • 07.10.2020 13:39

  INTROL SA (46/2020) Wypłata dywidendy

 • 07.10.2020 13:32

  INTROL SA (45/2020) Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 7 października 2020 r.

 • 06.10.2020 17:56

  INTROL SA (44/2020) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego

 • 05.10.2020 15:25

  INTROL SA (43/2020) Zawarcie aneksu do umowy z KUKE S.A.

 • 28.09.2020 10:49

  INTROL SA (42/2020) Czwarte wezwanie Akcjonariuszy INTROL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

 • 23.09.2020 12:26

  INTROL SA (41/2020) Zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A.

 • 23.09.2020 12:19

  INTROL SA (40/2020) Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.

 • 16.09.2020 16:57

  INTROL SA (39/2020) Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 10.09.2020 08:34

  INTROL SA (38/2020) Trzecie wezwanie Akcjonariuszy INTROL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

 • 08.09.2020 14:02

  Akcjonariusze Introlu zdecydują 7 października o wypłacie 0,38 zł dywidendy

 • 08.09.2020 13:46

  INTROL SA (37/2020) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 7 października 2020 r.

 • 08.09.2020 13:33

  INTROL SA (36/2020) Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 7 października 2020 r.

 • 03.09.2020 17:22

  INTROL SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 28.08.2020 18:43

  INTROL SA (35/2020) Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2020 r.

 • 24.08.2020 10:48

  INTROL SA (34/2020) Drugie wezwanie Akcjonariuszy INTROL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

 • 06.08.2020 16:20

  INTROL SA (33/2020) Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy INTROL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

 • 19.06.2020 15:48

  INTROL SA (29/2020) Zawarcie aneksu do umowy o Multilinię z Santander Bank Polska S.A.

 • 17.06.2020 14:28

  INTROL SA (28/2020) Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZ INTROL S.A.

 • 15.06.2020 14:07

  INTROL SA (27/2020) Uzupełnienie załączników do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r. - tekst jednolity Statutu Spółki, tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, projekt Polityki Wynagrodzeń.

 • 03.06.2020 22:04

  Zarząd Introlu rekomenduje rezygnację z wypłaty dywidendy za 2019 rok

 • 03.06.2020 20:05

  INTROL SA (26/2020) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r.

 • 03.06.2020 19:50

  INTROL SA (25/2020) Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r.

 • 02.06.2020 13:03

  INTROL SA (24/2020) Rejestracja połączenia spółki INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką Introbat Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie

 • 21.05.2020 17:08

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 05.05.2020 10:50

  Aviva OFE ma poniżej 5 proc. na walnym Introlu

 • 05.05.2020 10:42

  INTROL SA (23/2020) INTROL S.A. - otrzymanie zawiadomienia od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

 • 27.04.2020 22:36

  INTROL SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 27.04.2020 22:14

  INTROL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 02.04.2020 13:46

  INTROL SA (22/2020) Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

 • 01.04.2020 18:17

  INTROL SA (21/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 01.04.2020 18:06

  INTROL SA (20/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 01.04.2020 11:29

  INTROL SA (19/2020) Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 2019 r.

 • 27.03.2020 13:49

  INTROL SA (18/2020) INTROL S.A. - otrzymanie informacji od Domu Maklerskiego BDM S.A. o wyniku oferty zakupu akcji INTROL S.A.

 • 27.03.2020 12:19

  Redukcja zapisów w ofercie Introlu wyniosła 92,54 proc.

 • 23.03.2020 10:19

  INTROL SA (17/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 23.03.2020 10:09

  INTROL SA (16/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 11.03.2020 09:55

  INTROL SA (15/2020) INTROL S.A. - ogłoszenie Oferty zakupu akcji własnych Emitenta

 • 11.03.2020 08:34

  Introl zaprasza do sprzedaży 434.782 akcji po 2,3 zł za sztukę

 • 10.03.2020 13:02

  INTROL SA (14/2020) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A. w dniu 10 marca 2020 r.

 • 10.03.2020 12:56

  INTROL SA (13/2020) Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 10 marca 2020 r.

 • 09.03.2020 17:39

  Introl planuje skupić akcje własne za max. 8 mln zł; w I transzy chce nabyć do 434.782 akcji

 • 09.03.2020 17:22

  INTROL SA (12/2020) INTROL S.A. - uchwalenie Planu skupu akcji własnych

 • 06.03.2020 10:37

  INTROL SA (11/2020) Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.

 • 14.02.2020 09:01

  INTROL SA (10/2020) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia INTROL S.A. oraz Introbat Sp. z o.o.

 • 13.02.2020 11:18

  INTROL SA (9/2020) Podpisanie Obrotowej Umowy Generalnej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

 • 12.02.2020 14:44

  INTROL SA (8/2020) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 10 marca 2020 r.

 • 12.02.2020 14:38

  INTROL SA (7/2020) Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 10 marca 2020 r.

 • 30.01.2020 11:31

  INTROL SA (6/2020) Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

 • 30.01.2020 11:22

  INTROL SA (5/2020) Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

 • 30.01.2020 11:04

  INTROL SA (4/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.01.2020 10:55

  INTROL SA (3/2020) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 23.01.2020 09:24

  INTROL SA (2/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

 • 13.01.2020 09:13

  INTROL SA (1/2020) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia INTROL S.A. oraz Introbat Sp. z o.o.

 • 31.12.2019 11:22

  INTROL SA (46/2019) Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie uzgodnienia i podpisania Planu Połączenia INTROL S.A. z Introbat Sp. z o.o.

 • 09.12.2019 13:40

  INTROL SA (45/2019) Odrzucenie przez Emitenta niewiążącej oferty dot. sprzedaży 100% udziałów w RAControls Sp. z o.o.

 • 06.12.2019 09:55

  INTROL SA (44/2019) Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

 • 06.12.2019 09:49

  INTROL SA (43/2019) Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

 • 03.12.2019 14:05

  INTROL SA (42/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 03.12.2019 13:58

  INTROL SA (41/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 03.12.2019 13:51

  INTROL SA (40/2019) INTROL Energomontaż Sp. z o.o. - zawarcie umowy istotnej przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 20.11.2019 16:30

  INTROL SA (39/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 20.11.2019 16:25

  INTROL SA (38/2019) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 14.11.2019 17:06

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 31.10.2019 13:35

  INTROL SA (37/2019) Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu połączenia INTROL S.A. ze spółką Introbat Sp. z o.o.

 • 03.09.2019 17:07

  INTROL SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 29.08.2019 16:28

  INTROL SA (36/2019) Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2019 r.

 • 14.08.2019 10:59

  INTROL SA (35/2019) Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 31.05.2019 13:10

  INTROL SA (25/2019) Zmiany w Statucie Spółki - rejestracja zmiany Statutu w zakresie podejmowania uchwał przez Zarząd

 • 22.05.2019 15:45

  INTROL SA (23/2019) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 r.

 • 22.05.2019 15:41

  INTROL SA (22/2019) Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2019 r.

 • 21.05.2019 17:08

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 29.03.2019 14:48

  INTROL SA (16/2019) INTROL Energomontaż Sp. z o.o. - zawarcie umowy istotnej przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 27.03.2019 15:52

  Introl odpisał wartość pożyczek udzielonych Smart In w wysokości 19,18 mln zł

 • 27.03.2019 15:20

  INTROL SA (15/2019) Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w przedmiocie objęcia wybranych należności Smart In Sp. z o.o. Sp. k. odpisami aktualizacyjnymi

 • 18.03.2019 09:18

  INTROL SA (14/2019) Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.

 • 12.03.2019 16:45

  Introl chce wypłacić 0,08 zł dywidendy na akcję

 • 12.03.2019 16:24

  INTROL SA (13/2019) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 9 kwietnia 2019 r.

 • 12.03.2019 16:19

  INTROL SA (12/2019) Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A., zwołanego na dzień 9 kwietnia 2019 r.

 • 18.02.2019 16:22

  Spółka zależna Introlu dokonała odpisów aktualizacyjnych w kwocie ok. 8 mln zł

 • 18.02.2019 15:49

  INTROL SA (11/2019) Informacja od Smart In Sp. z o.o. Sp.k. o szacowanej stracie na 31 grudnia 2018 r. oraz sytuacji spółek Grupy INTROL

 • 01.02.2019 10:46

  INTROL SA (10/2019) Smart In Sp. z o.o. Sp.k - odstąpienie od umowy zawartej przez jednostkę zależną od Emitenta ważnej z punktu widzenia Grupy INTROL

 • 25.01.2019 09:51

  INTROL SA (9/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

 • 18.01.2019 13:47

  INTROL SA (8/2019) Zawiadomienie od WEKA Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 18.01.2019 13:44

  INTROL SA (7/2019) Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 18.01.2019 12:21

  INTROL SA (6/2019) Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 18.01.2019 12:10

  INTROL SA (5/2019) Zawiadomienie od Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 16.01.2019 14:04

  INTROL SA (4/2019) Informacja o transakcjach emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 16.01.2019 14:02

  INTROL SA (3/2019) Informacja o transakcjach emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.01.2019 14:46

  Introl planuje wydać na skup akcji własnych do 8 mln zł

 • 07.01.2019 14:23

  INTROL SA (2/2019) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ INTROL S.A. w dniu 7 stycznia 2019 r.

 • 07.01.2019 14:22

  INTROL SA (1/2019) Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 7 stycznia 2019 r.

 • 20.12.2018 09:18

  INTROL SA (51/2018) Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.

 • 18.12.2018 09:59

  INTROL SA (50/2018) Uchwała Zarządu INTROL S.A. w sprawie zdjęcia z porządku obrad NWZ INTROL S.A., punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki.

 • 18.12.2018 09:52

  INTROL SA (49/2018) Zawarcie aneksu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Santander Bank Polska S.A. (d. Bank Zachodni WBK S.A.)

 • 30.11.2018 17:41

  INTROL SA (48/2018) Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 28.11.2018 09:56

  INTROL SA (47/2018) Zmiany w Statucie Spółki - rejestracja zmian Statutu w zakresie przedmiotu działalności

 • 14.11.2018 17:34

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 31.10.2018 16:52

  INTROL SA (46/2018) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2019 r.

 • 31.10.2018 16:47

  INTROL SA (45/2018) Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A., zwołanego na dzień 7 stycznia 2019 r.

 • 22.10.2018 12:30

  INTROL SA (44/2018) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 19.10.2018 16:06

  INTROL SA (43/2018) INTROL S.A. - otrzymanie informacji od Domu Maklerskiego BDM S.A. o wyniku oferty zakupu akcji INTROL S.A.

 • 19.10.2018 12:14

  Redukcja zapisów w ofercie skupu akcji Introlu wyniosła 88,05 proc.

 • 24.09.2018 16:23

  INTROL SA (42/2018) INTROL S.A. - ogłoszenie Oferty zakupu akcji własnych Emitenta

 • 20.09.2018 15:16

  Introl chce skupić 0,5 mln akcji własnych po 4 zł sztukę

 • 20.09.2018 14:59

  INTROL SA (41/2018) INTROL S.A. - przystąpienie do skupu akcji własnych oraz zawarcie umowy z Domem Maklerskim BDM S.A. w celu przeprowadzenia oferty zakupu akcji własnych Emitenta.

 • 12.09.2018 10:51

  INTROL SA (40/2018) Zmiany w Statucie Spółki - odmowa rejestracji tekstu jednolitego Statutu.

 • 07.09.2018 15:07

  NWZ Introla zdecydowało o skupie do 0,5 mln akcji własnych za max. 2 mln zł

 • 07.09.2018 15:03

  INTROL SA (39/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A. , które rozpoczęło się w dniu 31 sierpnia 2018 r. i było kontynuowane w dniu 7 września 2018 r.

 • 07.09.2018 14:55

  INTROL SA (38/2018) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTROL S.A. w dniu 7 września 2018 r., obradującym po przerwie zarządzonej w dniu 31 sierpnia 2018 r.

 • 07.09.2018 11:54

  Svanser chce, aby Introl skupił do 0,5 mln akcji własnych za max. 2 mln zł

 • 07.09.2018 10:58

  INTROL SA (37/2018) Nowego projekt uchwały nr 4 NWZ INTROL S.A. w sprawie nabycia akcji własnych celem umorzenia, zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza - Svanser Sp. z o.o.

 • 03.09.2018 17:14

  INTROL SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 31.08.2018 17:12

  INTROL SA (36/2018) Nowe projekty uchwały nr 4 NWZ INTROL S.A. w sprawie nabycia akcji własnych celem umorzenia zgłoszone przez pełnomocnika akcjonariusza- Svanser Sp. z o.o. oraz pełnomocnika akcjonariusza - WEKA Investments Sp. z o.o.

 • 31.08.2018 17:07

  INTROL SA (35/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach.

 • 06.08.2018 14:49

  INTROL SA (34/2018) INTROL S.A. - otrzymanie zawiadomienia od Banku Zachodniego WBK S.A. o przekroczeniu progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

 • 01.08.2018 11:40

  Introl planuje skup do 1 mln akcji własnych za maksymalnie 4 mln zł

 • 01.08.2018 11:25

  INTROL SA (33/2018) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2018 r.

 • 01.08.2018 11:08

  INTROL SA (32/2018) Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A., zwołanego na dzień 31 sierpnia 2018 r.

 • 31.07.2018 16:38

  Introl ma inwestora branżowego zainteresowanego kupnem RAControls

 • 31.07.2018 16:11

  INTROL SA (31/2018) Realizacja kolejnego etapu przeglądu opcji strategicznych w Grupie INTROL

 • 30.07.2018 15:00

  INTROL SA (30/2018) Zawiadomienie od Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 30.07.2018 14:57

  INTROL SA (29/2018) Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 30.07.2018 14:51

  INTROL SA (28/2018) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.07.2018 12:27

  INTROL SA (27/2018) INTROL Energomontaż Sp. z o.o. - zawarcie istotnej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta

 • 12.07.2018 17:29

  INTROL SA (26/2018) Smart In Sp. z o.o. Sp.k - brak realizacji umowy znaczącej

 • 28.06.2018 16:16

  INTROL SA (25/2018) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ INTROL S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

 • 28.06.2018 16:12

  INTROL SA (24/2018) Treść uchwał nie podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

 • 28.06.2018 16:07

  INTROL SA (23/2018) Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

 • 22.06.2018 17:52

  INTROL SA (22/2018) Powołanie Zarządu kolejnej Wspólnej Kadencji

 • 22.06.2018 17:47

  INTROL SA (21/2018) Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZ INTROL S.A. oraz zaproponowała modyfikację projektu Uchwały nr 20 dot. zmiany Statutu Emitenta.

 • 20.06.2018 18:47

  Zarząd Introlu zmienił rekomendację w sprawie podziału zysku za '17

 • 20.06.2018 18:39

  INTROL SA (20/2018) Zmiana projektu Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r., przedłożona przez Zarząd INTROL S.A.

 • 20.06.2018 18:35

  INTROL SA (19/2018) Uchwała Zarządu INTROL S.A. w przedmiocie zmiany rekomendacji Zarządu co do podziału zysku wypracowanego za rok obrotowy 2017

 • 20.06.2018 18:32

  INTROL SA (18/2018) Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu Limatherm S.A., realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 • 04.06.2018 08:45

  INTROL SA (17/2018) Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy istotnej.

 • 30.05.2018 13:56

  INTROL SA (16/2018) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 13:47

  INTROL SA (15/2018) Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.

 • 23.05.2018 17:29

  INTROL SA (14/2018) Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 21.05.2018 17:08

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 08.05.2018 08:52

  INTROL SA (13/2018) Zawarcie aneksu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 02.05.2018 13:21

  Doradca zarekomendował Introlowi sprzedaż 100 proc. akcji spółki Limatherm

 • 02.05.2018 13:02

  INTROL SA (12/2018) Rozpoczęcie kolejnego etapu przeglądu opcji strategicznych w Grupie INTROL

 • 27.04.2018 08:28

  INTROL SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 27.04.2018 08:16

  INTROL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 20.04.2018 10:22

  Introl szacuje, że miał w 2017 roku 4 tys. zysku netto wobec 9,8 mln zł rok wcześniej

 • 20.04.2018 09:50

  INTROL SA (11/2018) Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 2017 r.

 • 27.03.2018 15:01

  Introl zmieni od '18 politykę dywidendową

 • 27.03.2018 14:29

  INTROL SA (10/2018) INTROL S.A. - zmiana polityki dywidendowej

 • 23.03.2018 11:55

  INTROL SA (9/2018) Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 19.03.2018 09:55

  INTROL SA (8/2018) Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy istotnej

 • 16.03.2018 14:35

  INTROL SA (7/2017) Smart In Sp. z o.o. Sp.k - zawarcie umowy przez jednostkę zależną od Emitenta ważnej z punktu widzenia Grupy INTROL

 • 22.02.2018 10:31

  INTROL SA (6/2018) INTROL Energomontaż Sp. z o.o. - zawarcie umów przez jednostkę zależną od Emitenta na łączną wartość umowy istotnej

 • 17.01.2018 09:12

  INTROL SA (5/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

 • 16.01.2018 17:03

  Introl rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

 • 16.01.2018 16:53

  INTROL SA (4/2018) Uchwała Zarządu INTROL S.A. w sprawie przystąpienia do przeglądu opcji strategicznych i wyboru doradcy

 • 15.01.2018 15:35

  Introl ze spółką zależną wyksięgowali aktywa na łączną kwotę 9,06 mln zł

 • 15.01.2018 15:24

  INTROL SA (3/2018) INTROL S.A., Limatherm S.A. - wyksięgowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych

 • 15.01.2018 14:46

  INTROL SA (2/2018) Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy istotnej

 • 05.01.2018 16:41

  INTROL SA (1/2018) Smart In Sp. z o.o. Sp.k - zawarcie umowy przez jednostkę zależną od Emitenta na wartość umowy istotnej

 • 22.12.2017 12:01

  INTROL SA (52/2017) Zawarcie umów pożyczki przez jednostkę zależną od Emitenta - Smart In Sp. z o.o. Sp.k. na wartość umowy istotnej

 • 22.12.2017 11:59

  INTROL SA (51/2017) Przeniesienie udziałów w PWP Katowice Sp. z o.o. przez Limatherm S.A. na rzecz INTROL S.A.

 • 22.12.2017 11:55

  INTROL SA (50/2017) Uchwała Zarządu INTROL S.A. w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego 5-letniego i zabezpieczenia oprocentowania w oparciu o IRS.

 • 15.12.2017 11:33

  INTROL SA (49/2017) Zawarcie aneksu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 17.11.2017 13:33

  INTROL SA (48/2017) INTROL - Energomontaż Sp. z o.o.- zawarcie umowy przez jednostkę zależną od Emitenta na wartość umowy istotnej

 • 14.11.2017 08:55

  INTROL SA (47/2017) I4TECH Sp. z o.o.- zawarcie umowy przez jednostkę zależną od Emitenta na wartość umowy istotnej

 • 09.11.2017 17:27

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 07.11.2017 08:58

  INTROL SA (46/2017) Grupa INTROL - wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za okres I-III kwartału 2017 r.

 • 23.10.2017 13:13

  INTROL SA (45/2017) Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy istotnej.

 • 20.10.2017 10:41

  INTROL SA (44/2017) Smart In Sp. z o.o. Sp.k - zawarcie porozumienia o współpracy z Qumak S.A.

 • 10.10.2017 14:51

  INTROL SA (43/2017) IB Systems Sp. z o.o. - zawarcie aneksu do umowy istotnej przez spółkę zależną Emitenta

 • 10.10.2017 14:47

  INTROL SA (42/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 05.10.2017 16:43

  INTROL SA (41/2017) I4TECH Sp. z o.o. - rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w zakresie "Przebudowa instalacji dozowania dezynfektantów w Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór".

 • 04.10.2017 14:32

  INTROL SA (40/2017) IB Systems Sp. z o.o. - zawarcie umowy przez jednostkę zależną od Emitenta na wartość umowy istotnej

 • 28.09.2017 15:29

  INTROL SA (39/2017) Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 31.08.2017 17:11

  INTROL SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 28.08.2017 15:41

  Introl szacuje, że miał w I półroczu 3,9 mln zł zysku netto

 • 28.08.2017 15:30

  INTROL SA (38/2017) Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2017 r.

 • 16.08.2017 12:00

  INTROL SA (37/2017) Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy istotnej.

 • 05.07.2017 17:37

  INTROL SA (36/2017) Wybór członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A.

 • 22.06.2017 15:53

  INTROL SA (35/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ INTROL S.A.

 • 22.06.2017 15:49

  INTROL SA (34/2017) Powołanie osób nadzorujących

 • 22.06.2017 15:49

  Walne zgromadzenie Introla za wypłatą 0,40 zł dywidendy na akcję

 • 22.06.2017 15:42

  INTROL SA (33/2017) Wypłata dywidendy

 • 22.06.2017 15:38

  INTROL SA (32/2017) Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 22 czerwca 2017 r.

 • 21.06.2017 17:03

  INTROL SA (31/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 21.06.2017 09:25

  INTROL SA (30/2017) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 30.05.2017 13:41

  INTROL SA (29/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 30.05.2017 13:35

  INTROL SA (28/2017) Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZ INTROL S.A.

 • 29.05.2017 09:35

  INTROL SA (27/2017) Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy istotnej.

 • 26.05.2017 11:37

  INTROL SA (26/2017) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

 • 26.05.2017 11:24

  INTROL SA (25/2017) Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

 • 26.05.2017 09:33

  Introl planuje wypłacić 0,4 zł dywidendy na akcję

 • 26.05.2017 09:16

  INTROL SA (24/2017) Rekomendacja Zarządu INTROL S.A. w sprawie podziału zysku za 2016 rok

 • 18.05.2017 17:16

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 27.04.2017 17:42

  INTROL SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 27.04.2017 17:35

  INTROL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 20.04.2017 13:18

  INTROL SA (23/2017) Zawiadomienie od pełnomocnika Akcjonariusza INTROL S.A. - uzupełniona informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 20.04.2017 13:10

  INTROL SA (22/2017) Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 2016 r.

 • 28.03.2017 11:53

  INTROL SA (21/2017) Zawiadomienie od WEKA Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 28.03.2017 11:45

  INTROL SA (20/2017) Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 28.03.2017 11:35

  INTROL SA (19/2017) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 27.03.2017 16:03

  INTROL SA (18/2017) Zawiadomienie od pełnomocnika Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 27.03.2017 15:56

  INTROL SA (17/2017) Zawiadomienie od pełnomocnika Akcjonariusza INTROL S.A. - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 27.03.2017 15:52

  INTROL SA (16/2017) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 23.03.2017 14:19

  INTROL SA (15/2017) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A.

 • 23.03.2017 14:14

  INTROL SA (14/2017) Powołanie osób nadzorujących

 • 23.03.2017 13:59

  INTROL SA (13/2017) Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 23 marca 2017 r.

 • 16.03.2017 15:11

  INTROL SA (12/2017) Zawiadomienie od Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 16.03.2017 15:02

  INTROL SA (11/2017) Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 16.03.2017 14:48

  INTROL SA (10/2017) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 06.03.2017 15:34

  INTROL SA (9/2017) Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 23.02.2017 15:55

  INTROL SA (8/2017) Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 22.02.2017 09:02

  INTROL SA (7/2017) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 23 marca 2017 r.

 • 22.02.2017 08:57

  INTROL SA (6/2017) Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 23 marca 2017 r.

 • 06.02.2017 16:00

  INTROL SA (5/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 03.02.2017 12:01

  INTROL SA (4/2017) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 01.02.2017 16:05

  INTROL SA (3/2017) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 23.01.2017 13:22

  INTROL SA (2/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 12.01.2017 12:21

  INTROL SA (1/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

 • 19.12.2016 14:03

  Introl rozwiąże częściowo kapitał rezerwowy i wypłaci 30 gr dywidendy na akcję

 • 19.12.2016 14:03

  INTROL SA (45/2016) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A.

 • 19.12.2016 13:55

  INTROL SA (44/2016) Wypłata dywidendy

 • 19.12.2016 13:49

  INTROL SA (43/2016) Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 19 grudnia 2016 r.

 • 16.12.2016 16:58

  INTROL SA (42/2016) Zawarcie aneksu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 14.12.2016 11:21

  INTROL SA (41/2016) Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.

 • 05.12.2016 09:26

  INTROL SA (40/2016) Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 01.12.2016 11:46

  INTROL SA (39/2016) Rekomendacja Zarządu INTROL S.A. co do częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.

 • 25.11.2016 16:54

  INTROL SA (38/2016) Projekt uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2016 r., zgłoszony przez akcjonariusza - Svanser Sp. z o.o.

 • 22.11.2016 16:43

  Introl planuje wypłacić 0,30 zł brutto dywidendy na akcję

 • 22.11.2016 16:34

  INTROL SA (37/2016) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2016 r.

 • 22.11.2016 16:25

  INTROL SA (36/2016) Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 19 grudnia 2016 r.

 • 09.11.2016 17:16

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 27.09.2016 18:41

  INTROL SA (35/2016) Zakład Projektowania Technologii i Automatyki PRO - ZAP Sp. z o.o. - zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

 • 27.09.2016 18:15

  INTROL SA (34/2016) Wypadek drogowy podczas transportu silnika na gaz ziemny, objętego gwarancją - zdarzenie mogące wpłynąć na wyniki Grupy INTROL.

 • 30.08.2016 09:02

  INTROL SA (33/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta: PWP Katowice Sp. z o.o.

 • 29.08.2016 15:23

  INTROL SA (32/2016) Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 26.08.2016 17:27

  INTROL SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 19.08.2016 15:07

  INTROL SA (31/2016) Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2016 r.

 • 08.08.2016 17:51

  INTROL SA (30/2016) Limatherm S.A. - zawarcie umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • 14.07.2016 18:44

  INTROL SA (29/2016) Objęcie przez INTROL - Energomontaż Sp. z o.o., Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o. oraz Zakład Projektowania Technologii i Automatyki Pro - ZAP Sp. z o.o. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWP Katowice Sp. z o.o. w zamian

 • 14.07.2016 18:27

  INTROL SA (28/2016) Zawiązanie Smart In Sp. z o.o. w organizacji oraz Smart In Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji Spółka komandytowa

 • 08.07.2016 17:08

  INTROL SA (27/2016) Zawiadomienie od Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 08.07.2016 17:06

  INTROL SA (26/2016) Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.

 • 07.07.2016 22:02

  INTROL SA (25/2016) Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 07.07.2016 17:59

  INTROL SA (24/2016) Wybór biegłego rewidenta

 • 23.06.2016 16:40

  INTROL SA Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 07.06.2016 11:01

  INTROL SA Zawiadomienie od Svanser Sp. z o.o.

 • 07.06.2016 10:54

  INTROL SA Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A.

 • 06.06.2016 15:23

  INTROL SA Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 06.06.2016 15:19

  INTROL SA Zawiadomienie od pełnomocnika Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - bezpośrednie nabycie akcji INTROL S.A.

 • 06.06.2016 15:15

  INTROL SA Zawiadomienie od pełnomocnika Svanser Holdings Limited. z siedzibą na Cyprze - bezpośrednie zbycie akcji INTROL S.A.

 • 06.06.2016 15:12

  INTROL SA Zawiadomienie od pełnomocnika Akcjonariusza INTROL S.A. - pośrednie zbycie i pośrednie nabycie akcji INTROL S.A.

 • 06.06.2016 15:07

  INTROL SA Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A.

 • 02.06.2016 17:11

  INTROL SA IB Systems Sp. z o.o. - zawarcie zlecenia o wartości umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta

 • 02.06.2016 15:11

  Introl wypłaci 0,45 zł dywidendy na akcję

 • 02.06.2016 15:07

  INTROL SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ INTROL S.A.

 • 02.06.2016 15:07

  INTROL SA Wypłata dywidendy

 • 02.06.2016 15:01

  INTROL SA Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 2 czerwca 2016 r.

 • 30.05.2016 16:51

  INTROL SA IB Systems Sp. z o.o. - zawarcie umowy przez jednostkę zależną od Emitenta na wartość umowy znaczącej

 • 19.05.2016 11:25

  INTROL SA Powołanie osoby zarządzającej

 • 19.05.2016 11:23

  INTROL SA Odwołanie osoby zarządzającej

 • 19.05.2016 11:18

  INTROL SA Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZ INTROL S.A.

 • 17.05.2016 12:30

  INTROL SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta: PWP Katowice Sp. z o.o.

 • 12.05.2016 17:37

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 06.05.2016 15:25

  Introl planuje wypłacić 0,45 zł dywidendy na akcję

 • 06.05.2016 15:12

  INTROL SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2016 r.

 • 06.05.2016 15:06

  INTROL SA Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 2 czerwca 2016 r.

 • 28.04.2016 17:30

  INTROL SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 28.04.2016 17:13

  INTROL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 01.04.2016 12:04

  INTROL SA Objęcie przez Limatherm S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PWP Katowice Sp. z o.o. w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Limanowej oraz prawa własności nieruchomości bud

 • 14.03.2016 09:08

  INTROL SA Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 02.03.2016 12:27

  Introl chce w '16 przebić wyniki z '14; jest blisko akwizycji, zwiększy poziom inwestycji

 • 22.02.2016 18:33

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr

 • 21.01.2016 11:18

  INTROL SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

 • 12.01.2016 08:51

  INTROL SA Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

 • 30.12.2015 15:03

  INTROL SA Zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach

 • 23.12.2015 13:32

  INTROL SA Zawarcie aneksu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 15.12.2015 14:40

  INTROL SA Zawarcie aneksu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 11.12.2015 09:07

  INTROL SA Rezygnacja Członka Zarządu

 • 09.12.2015 09:54

  INTROL SA Rejestracja połączenia spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką pod firmą ILZT III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

 • 01.12.2015 14:40

  INTROL SA Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTROL S.A. na rzecz spółki zależnej INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym INTROL - Energomontaż Sp. z o.o.

 • 30.11.2015 15:22

  INTROL SA Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 18.11.2015 12:09

  Introl spodziewa się wzrostu wyników w '16; rozmawia ws. akwizycji

 • 09.11.2015 17:14

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 30.10.2015 13:22

  INTROL SA Odstąpienie przez Mostostal Warszawa S.A. od umowy znaczącej z konsorcjum INTROL S.A.- Purico-Technofruit

 • 19.10.2015 08:44

  Introl rozwija produkcję, jej udział w przychodach grupy ma wzrosnąć do 40 proc.

 • 06.10.2015 13:41

  INTROL SA INTROL S.A. - podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 • 05.10.2015 16:37

  INTROL SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A.

 • 05.10.2015 16:33

  Introl wypłaci 0,22 zł dywidendy na akcję z kapitału rezerwowego

 • 05.10.2015 16:25

  INTROL SA Wypłata dywidendy

 • 05.10.2015 16:19

  INTROL SA Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 5 października 2015 r.

 • 05.10.2015 15:20

  INTROL SA Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.

 • 30.09.2015 10:51

  INTROL SA Stanowisko Zarządu INTROL S.A. w sprawie połączenia INTROL S.A. ze spółką pod firmą ILZT III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

 • 22.09.2015 09:44

  INTROL SA Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 15.09.2015 13:13

  INTROL SA Połączenie Limatherm S.A. z ILZT II Sp. z o.o. - uzupełnienie informacji

 • 15.09.2015 12:59

  INTROL SA Połączenie INTROL S.A. z ILZT III Sp. z o.o.- uzupełnienie informacji

 • 11.09.2015 16:08

  INTROL SA Zawiadomienie od Svanser Holdings Limited. z siedzibą na Cyprze - bezpośrednie zbycie akcji INTROL S.A.

 • 11.09.2015 16:01

  INTROL SA Zawiadomienie od Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - bezpośrednie nabycie akcji INTROL S.A.

 • 11.09.2015 15:56

  INTROL SA Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - pośrednie zbycie i pośrednie nabycie akcji INTROL S.A.

 • 11.09.2015 15:49

  INTROL SA Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A.

 • 03.09.2015 14:21

  INTROL SA Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki pod firmą ILZT III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach.

 • 03.09.2015 14:16

  INTROL SA Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 5 października 2015 r.

 • 03.09.2015 14:13

  INTROL SA Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 5 października 2015 r.

 • 28.08.2015 19:02

  INTROL SA Plan połączenia Limatherm S.A. z ILZT II Sp. z o.o.

 • 28.08.2015 18:46

  INTROL SA Plan połączenia INTROL S.A. z ILZT III Sp. z o.o.

 • 28.08.2015 18:28

  INTROL SA Zmiany w Statucie Spółki, rejestracja jednolitego tekstu Statutu

 • 28.08.2015 17:06

  INTROL SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 18.08.2015 11:28

  INTROL SA Rozpoczęcie procesu połączenia INTROL S.A. z ILZT III Sp. z o.o.

 • 08.07.2015 10:42

  INTROL SA Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 06.07.2015 11:29

  INTROL SA Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 06.07.2015 11:17

  INTROL SA Limatherm Components Sp. z o.o. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 29.06.2015 16:03

  INTROL SA Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - określenie udziału w ogólnej liczbie głosów w INTROL S.A.

 • 29.06.2015 15:59

  INTROL SA Zawiadomienie od Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - pośrednie nabycie akcji Spółki

 • 15.06.2015 13:41

  INTROL SA Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A.

 • 15.06.2015 13:41

  INTROL SA Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - bezpośrednie zbycie i pośrednie nabycie akcji Spółki

 • 15.06.2015 13:33

  INTROL SA Zawiadomienie od WEKA Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - bezpośrednie nabycie akcji Spółki.

 • 15.06.2015 13:03

  INTROL SA Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A.

 • 15.06.2015 13:03

  INTROL SA Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - bezpośrednie zbycie i pośrednie nabycie akcji Spółki

 • 10.06.2015 16:46

  INTROL SA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ INTROL S.A.

 • 10.06.2015 16:40

  INTROL SA Zmiany w Statucie Spółki

 • 10.06.2015 16:12

  INTROL SA Wypłata dywidendy

 • 10.06.2015 16:11

  Walne Introla uchwaliło wypłatę 0,23 zł dywidendy na akcję

 • 10.06.2015 16:01

  INTROL SA Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 10 czerwca 2015 r.

 • 03.06.2015 11:53

  INTROL SA Wybór biegłego rewidenta

 • 03.06.2015 11:39

  INTROL SA Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZ INTROL S.A.

 • 03.06.2015 11:34

  INTROL SA Powołanie Zarządu kolejnej Wspólnej Kadencji

 • 02.06.2015 14:39

  INTROL SA INTROL S.A. - podpisanie aneksu do umowy zlecenia wystawienia gwarancji z Getin Noble Bank S.A.

 • 28.05.2015 12:46

  INTROL SA Limatherm S.A. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

 • 22.05.2015 10:20

  MetLife OFE zmniejszył zaangażowanie w Introl poniżej 5 proc. akcji

 • 22.05.2015 10:03

  INTROL SA INTROL S.A. - otrzymanie zawiadomienia od MetLife PTE S.A. o zmniejszeniu zaangażowania poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

 • 15.05.2015 21:44

  Introl chce wypłacić w dwóch transzach 0,45 zł dywidendy na akcję

 • 15.05.2015 21:23

  INTROL SA Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2015 r.

 • 15.05.2015 21:20

  INTROL SA Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2015 r.

 • 15.05.2015 21:15

  INTROL SA Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2014 rok

 • 14.05.2015 17:17

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 30.04.2015 16:37

  INTROL SA Limatherm S.A. - emisja obligacji wewnątrzkorporacyjnych serii "A"

 • 30.04.2015 16:26

  INTROL SA INTROL S.A. - emisja obligacji wewnątrzkorporacyjnych serii "A"

 • 29.04.2015 17:28

  INTROL SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 29.04.2015 17:15

  INTROL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.04.2015 14:42

  INTROL SA Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 01.04.2015 15:17

  INTROL SA Korekta wybranych skonsolidowanych danych finansowych Grupy INTROL S.A. za 2014 rok.

 • 05.03.2015 13:24

  Introl planuje dywidendę za 2014 na co najmniej takim poziomie jak w '13

 • 03.03.2015 15:12

  INTROL SA Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 02.03.2015 10:27

  INTROL SA Zawarcie aneksu nr 004 do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 25.02.2015 14:04

  INTROL SA Informacje o transakcjach na akcjach INTROL S.A.

 • 18.02.2015 17:21

  INTROL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr

 • 28.01.2015 11:06

  INTROL SA Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy INTROL S.A. za 2014 rok

 • 27.01.2015 08:24

  DM Banku BPS rekomenduje "kupuj" Introl, cena docelowa 10,2 zł

 • 20.01.2015 15:03

  INTROL SA INTROL S.A. - podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 • 16.01.2015 11:26

  INTROL SA Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.

 • 19.12.2014 09:25

  INTROL SA zawarcie umowy sprzedaży znaku towarowego LIMATHERM

 • 19.12.2014 09:24

  INTROL SA zawarcie umowy sprzedaży znaku towarowego INTROL

 • 18.12.2014 14:44

  INTROL SA IB Systems Sp. z o.o. INTROL - Energomontaż Sp. z o.o., INTROL SA - zawarcie umów przez jednostki zależne

 • 17.12.2014 13:30

  INTROL SA wniesienie aportem znaku towarowego LIMATHERM

 • 17.12.2014 13:18

  INTROL SA wniesienie aportem znaku towarowego INTROL

 • 12.12.2014 15:41

  INTROL SA zmiany stanowiskowe w obrębie zarządu

 • 10.12.2014 12:36

  INTROL SA złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej

 • 28.11.2014 15:19

  INTROL SA podpisanie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy z Generali TU SA

 • 28.11.2014 14:23

  INTROL SA INTROL S.A. podpisanie aneksu do umowy zlecenia wystawienia gwarancji z Getin Noble Bank S.A.

 • 26.11.2014 09:54

  INTROL SA zawarcie umów przez jednostkę zależną

 • 26.11.2014 06:30

  Introl wykona tegoroczną prognozę, w '15 r. chce zwiększyć produkcję o 10 proc. (wywiad)