Instal Kraków SA

skrót: INK

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa świadczy usługi budowlano-montażowe w zakresie instalacji przemysłowych i budowlanych, produkcji elementów instalacji i konstrukcji stalowych oraz projektowania, produkcji i montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji. Rozwija także działalność deweloperską.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Esaliens TFI SAportfele1 163 67715,97%1 163 6779,97%
Juszczyk Piotr694 0499,53%3 425 04929,36%
Generali OFEwraz z Generali DFE622 2198,54%622 2195,33%
Eggink Raimondobezpośrednio, w porozumieniu z małżeństwem Grzegorek, Karwan, Kosińskich, Kowalczuków, Tomaszem Kucharczykiem, rodzina Manzelov, Iwoną Religa, Valkana Vitekovai Dukat Inwestycje sp. z o.o. i Sungai PE Holdings Ltd.601 0118,25%601 0115,15%

Kategoria • 12.01.2021 14:18

  INSTAL KRAKÓW SA (1/2021) Zmiana wartości aktywów trwałych

 • 30.12.2020 12:43

  INSTAL KRAKÓW SA (26/2020) Zawarcie znaczącej umowy

 • 01.12.2020 15:20

  INSTAL KRAKÓW SA (25/2020) Zawarcie znaczącej umowy

 • 24.11.2020 13:34

  INSTAL KRAKÓW SA (24/2020) Zawarcie znaczącej umowy

 • 16.11.2020 17:20

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 12.11.2020 10:44

  INSTAL KRAKÓW SA (23/2020) Oddalenie powództwa Instal Kraków S.A. przeciwko Lüftungsanlagen- und Gebäudetechnik LAG GmbH (obecnie Calvias Gebäudetechnik GmbH)

 • 16.10.2020 11:45

  INSTAL KRAKÓW SA (22/2020) Utworzenie odpisu aktualizującego należności od LAG GmbH (obecnie Calvias Gebäudetechnik GmbH)

 • 13.10.2020 11:21

  INSTAL KRAKÓW SA (21/2020) Rejestracja przez sąd zmian Statutu Instal Kraków S.A.

 • 12.10.2020 17:44

  Allegro zastąpi mBank w indeksie WIG20

 • 31.08.2020 07:54

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 24.08.2020 10:57

  INSTAL KRAKÓW SA (20/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Instal Kraków S.A w dniu 22.08.2020 roku

 • 24.08.2020 09:41

  INSTAL KRAKÓW SA (17/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 22.08.2020 roku - korekta raportu bieżącego 17/2020

 • 22.08.2020 21:30

  WZ Instalu Kraków zdecydowało o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję, zarząd proponował mniej

 • 22.08.2020 17:37

  INSTAL KRAKÓW SA (19/2020) Uchwała o wypłacie dywidendy za 2019 rok

 • 22.08.2020 17:36

  INSTAL KRAKÓW SA (18/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 22.08.2020 17:33

  INSTAL KRAKÓW SA (17/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 22.08.2020 roku

 • 22.08.2020 17:06

  INSTAL KRAKÓW SA (16/2020) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ Instal Kraków S.A.

 • 01.06.2020 13:20

  INSTAL KRAKÓW SA (6/2020) Zawarcie znaczącej umowy

 • 15.05.2020 07:41

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 30.04.2020 14:49

  Instal Kraków w kwietniu odnotował 52 proc. spadek umów przedwstępnych i deweloperskich

 • 30.04.2020 14:17

  INSTAL KRAKÓW SA (5/2020) Wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Instal Kraków S.A.

 • 27.03.2020 07:27

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 27.03.2020 07:27

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 05.02.2020 13:28

  INSTAL KRAKÓW SA (4/2020) Wstępne wyniki finansowe za 2019 rok

 • 31.01.2020 14:27

  INSTAL KRAKÓW SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 22.01.2020 14:50

  INSTAL KRAKÓW SA (2/2020) Zawarcie znaczącej umowy

 • 03.01.2020 15:07

  INSTAL KRAKÓW SA (1/2020) Zawarcie znaczącej umowy

 • 14.11.2019 18:12

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 17.10.2019 13:06

  Instal Kraków utworzył odpis aktualizujący należności od LAG GmbH do wysokości 1,59 mln euro

 • 17.10.2019 12:57

  INSTAL KRAKÓW SA (27/2019) Utworzenie odpisu aktualizującego należności od LAG GmbH

 • 24.09.2019 14:24

  INSTAL KRAKÓW SA (26/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 10% ogólnej liczby głosów w spółce - korekta zawiadomienia.

 • 24.09.2019 10:06

  INSTAL KRAKÓW SA (25/2019) Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 10% ogólnej liczby głosów w spółce.

 • 23.09.2019 16:08

  INSTAL KRAKÓW SA (24/2019) Wyrok Sądu Okręgowego Landgericht Darmstadt

 • 20.09.2019 15:02

  Generali PTE zwiększył udział w Instalu Kraków do 5,33 proc. głosów

 • 20.09.2019 14:51

  INSTAL KRAKÓW SA (23/2019) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

 • 30.08.2019 14:17

  INSTAL KRAKÓW SA (22/2019) Powiadomienia o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 30.08.2019 07:39

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 13.08.2019 14:34

  Instal Kraków ma umowę o wartości 49,4 mln zł brutto

 • 13.08.2019 14:24

  INSTAL KRAKÓW SA (21/2019) Zawarcie znaczącej umowy

 • 04.06.2019 14:16

  INSTAL KRAKÓW SA (9/2019) Zmiana do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2019 roku wprowadzona na żądanie akcjonariuszy.

 • 23.05.2019 12:56

  Instal Kraków chce wypłacić 1,2 zł dywidendy na akcję za '18

 • 23.05.2019 12:41

  INSTAL KRAKÓW SA (6/2019) Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. w zakresie podziału zysku

 • 21.03.2019 17:24

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

 • 21.03.2019 17:20

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy roczny za 2018 R

 • 06.03.2019 12:39

  Akcjonariusze Instalu Kraków proponują wypłatę 3 zł dywidendy na akcję

 • 06.03.2019 12:12

  INSTAL KRAKÓW SA (5/2019) Żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Instal Kraków S.A.

 • 08.02.2019 14:07

  INSTAL KRAKÓW SA (4/2019) Zawarcie znaczącej umowy

 • 05.02.2019 14:23

  INSTAL KRAKÓW SA (3/2019) Wstępne wyniki finansowe za 2018 rok

 • 09.01.2019 11:41

  INSTAL KRAKÓW SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

 • 03.01.2019 14:38

  INSTAL KRAKÓW SA (1/2019) Zawarcie znaczącej umowy - korekta numeracji raportu bieżącego 27/2018

 • 03.01.2019 13:47

  INSTAL KRAKÓW SA (27/2018) Zawarcie znaczącej umowy

 • 21.12.2018 13:39

  INSTAL KRAKÓW SA (26/2018) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • 19.12.2018 14:37

  INSTAL KRAKÓW SA (25/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 • 19.11.2018 15:38

  INSTAL KRAKÓW SA (24/2018) Zawiadomienie o przekroczeniu 29% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 19.11.2018 15:29

  INSTAL KRAKÓW SA (23/2018) Powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 14.11.2018 07:52

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 16.10.2018 14:17

  INSTAL KRAKÓW SA (22/2018) Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kończąca postępowanie administracyjne.

 • 12.10.2018 13:34

  INSTAL KRAKÓW SA (21/2018) Powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 04.09.2018 14:21

  INSTAL KRAKÓW SA (20/2018) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej 5%.

 • 31.08.2018 07:46

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 23.07.2018 14:59

  Instal podpisał umowę z Tauronem na kwotę 49 mln zł brutto

 • 23.07.2018 14:45

  INSTAL KRAKÓW SA (19/2018) Zawarcie znaczącej umowy

 • 19.07.2018 13:10

  INSTAL KRAKÓW SA (18/2018) Wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 • 21.05.2018 13:58

  INSTAL KRAKÓW SA (17/2018) Powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 21.05.2018 10:08

  INSTAL KRAKÓW SA (16/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Instal Kraków S.A w dniu 19.05.2018 roku

 • 21.05.2018 07:36

  Instal Kraków wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję

 • 19.05.2018 15:17

  INSTAL KRAKÓW SA (15/2018) Powołanie Członków Zarządu

 • 19.05.2018 15:15

  INSTAL KRAKÓW SA (14/2018) Uchwała o wypłacie dywidendy za 2017 rok

 • 19.05.2018 15:14

  INSTAL KRAKÓW SA (13/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 19.05.2018 roku

 • 15.05.2018 07:32

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 25.04.2018 10:46

  INSTAL KRAKÓW SA (12/2018) Wybór firmy audytorskiej

 • 20.04.2018 13:50

  INSTAL KRAKÓW SA (11/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgomadzenie Instal Kraków S.A.

 • 20.04.2018 13:48

  INSTAL KRAKÓW SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.

 • 20.04.2018 12:23

  INSTAL KRAKÓW SA (9/2018) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku

 • 20.04.2018 09:23

  DM BDM podtrzymał "kupuj" Instal Kraków, cena docelowa 20,90 zł

 • 10.04.2018 14:01

  Instal Kraków planuje wypłatę 0,3 zł dywidendy na akcję

 • 10.04.2018 13:51

  INSTAL KRAKÓW SA (8/2018) Uchwała w sprawie wydania rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. w przedmiocie podziału zysku za rok 2017

 • 29.03.2018 14:51

  INSTAL KRAKÓW SA (7/2018) Spełnienie warunku zawieszającego zawartej znaczącej umowy warunkowej

 • 21.03.2018 18:36

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 21.03.2018 18:32

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 20.03.2018 14:09

  INSTAL KRAKÓW SA (6/2018) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną

 • 16.02.2018 10:41

  INSTAL KRAKÓW SA (5/2018) Spełnienie warunku zawieszającego zawartej znaczącej umowy warunkowej

 • 14.02.2018 15:04

  INSTAL KRAKÓW SA (4/2018) Zawarcie znaczącej umowy

 • 05.02.2018 13:29

  INSTAL KRAKÓW SA (3/2018) Zawarcie aneksu do znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną

 • 10.01.2018 10:59

  INSTAL KRAKÓW SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 • 05.01.2018 10:46

  INSTAL KRAKÓW SA (1/2018) Spełnienie warunku zawieszającego zawartej znaczącej umowy warunkowej

 • 19.12.2017 13:29

  INSTAL KRAKÓW SA (35/2017) Zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną

 • 15.12.2017 13:26

  INSTAL KRAKÓW SA (34/2017) Spełnienie warunku zawieszającego zawartej znaczącej umowy warunkowej - korekta podstawy prawnej

 • 15.12.2017 12:05

  INSTAL KRAKÓW SA (34/2017) Spełnienie warunku zawieszającego zawartej znaczącej umowy warunkowej

 • 13.12.2017 13:35

  INSTAL KRAKÓW SA (33/2017) Zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną

 • 05.12.2017 13:47

  INSTAL KRAKÓW SA (32/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 05.12.2017 13:42

  INSTAL KRAKÓW SA (31/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu powyżej 5%, a następnie zmniejszeniu poniżej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 04.12.2017 09:14

  DM BDM podniósł cenę docelową akcji Instal Kraków do 20,1 zł, podtrzymał "kupuj"

 • 30.11.2017 15:35

  INSTAL KRAKÓW SA (30/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 29.11.2017 14:25

  INSTAL KRAKÓW SA (29/2017) Zawarcie znaczącej umowy

 • 29.11.2017 13:46

  Instal Kraków ma umowę o wartości 43,4 mln zł netto

 • 29.11.2017 13:40

  INSTAL KRAKÓW SA (28/2017) Zawarcie znaczącej umowy

 • 22.11.2017 14:50

  INSTAL KRAKÓW SA (27/2017) Powzięcie informacji o stracie w spółce zależnej Frapol Sp. z o.o.

 • 22.11.2017 14:43

  INSTAL KRAKÓW SA (26/2017) Zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną

 • 14.11.2017 08:24

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 03.11.2017 11:07

  INSTAL KRAKÓW SA (25/2017) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016

 • 31.08.2017 07:45

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 08.08.2017 09:46

  INSTAL KRAKÓW SA (24/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Instal Kraków S.A dnia 05.08.2017 roku

 • 05.08.2017 11:19

  INSTAL KRAKÓW SA (23/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

 • 05.08.2017 11:18

  INSTAL KRAKÓW SA (22/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 05.08.2017 roku

 • 04.08.2017 15:36

  INSTAL KRAKÓW SA (21/2017) Powzięcie informacji o stracie w spółce zależnej Frapol Sp. z o.o.

 • 31.07.2017 15:31

  INSTAL KRAKÓW SA (20/2017) Powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 18.07.2017 10:46

  INSTAL KRAKÓW SA (19/2017) Powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 06.07.2017 08:42

  INSTAL KRAKÓW SA (18/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgomadzenie Instal Kraków S.A.

 • 06.07.2017 08:39

  INSTAL KRAKÓW SA (17/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.

 • 29.06.2017 13:08

  INSTAL KRAKÓW SA (16/2017) Śmierć Członka Rady Nadzorczej

 • 26.06.2017 10:05

  INSTAL KRAKÓW SA (15/2017) Powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 30.05.2017 15:12

  INSTAL KRAKÓW SA (14/2017) Powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

 • 29.05.2017 14:22

  INSTAL KRAKÓW SA (13/2017) Zawarcie znaczącej umowy

 • 22.05.2017 11:10

  INSTAL KRAKÓW SA (12/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Instal Kraków S.A dnia 20.05.2017 roku

 • 22.05.2017 06:32

  Instal Kraków wypłaci 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 20.05.2017 13:40

  INSTAL KRAKÓW SA (11/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej

 • 20.05.2017 13:38

  INSTAL KRAKÓW SA (10/2017) Uchwała o wypłacie dywidendy za 2016 rok

 • 20.05.2017 13:37

  INSTAL KRAKÓW SA (9/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 20.05.2017 roku

 • 19.05.2017 10:10

  DM BDM podniósł cenę docelową akcji Instal Kraków do 20 zł, podtrzymał "kupuj"

 • 15.05.2017 12:12

  INSTAL KRAKÓW SA (8/2017) Zawarcie znaczącej umowy

 • 15.05.2017 07:23

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 28.04.2017 15:24

  Instal Kraków ma umowę z Tauronem o wartości 43,3 mln zł netto

 • 28.04.2017 15:17

  INSTAL KRAKÓW SA (7/2017) Zawarcie znaczącej umowy

 • 21.04.2017 14:49

  INSTAL KRAKÓW SA (6/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgomadzenie Instal Kraków S.A.

 • 21.04.2017 14:45

  INSTAL KRAKÓW SA (5/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.

 • 12.04.2017 14:07

  INSTAL KRAKÓW SA (4/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 11.04.2017 13:50

  Instal Kraków planuje wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 11.04.2017 13:42

  INSTAL KRAKÓW SA (3/2017) Uchwała w sprawie wydania rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. w przedmiocie podziału zysku za rok 2016.

 • 31.03.2017 08:22

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 31.03.2017 08:19

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 17.03.2017 14:51

  INSTAL KRAKÓW SA (2/2017) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

 • 09.01.2017 13:02

  INSTAL KRAKÓW SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 • 14.11.2016 07:36

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 04.10.2016 13:39

  DM BDM podniósł cenę docelową akcji Instal Kraków do 19,9 zł

 • 31.08.2016 07:56

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 23.05.2016 10:14

  INSTAL KRAKÓW SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Instal Kraków S.A dnia 21.05.2016 roku

 • 23.05.2016 06:41

  Akcjonariusze Instalu Kraków za wypłatą 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 21.05.2016 13:04

  INSTAL KRAKÓW SA Uchwała o wypłacie dywidendy za 2015 rok

 • 21.05.2016 13:03

  INSTAL KRAKÓW SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 21.05.2016 roku

 • 20.05.2016 13:38

  INSTAL KRAKÓW SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 19.05.2016 15:10

  DM BDM podwyższa cenę docelową Instalu Kraków do 19,1 zł

 • 13.05.2016 07:48

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 22.04.2016 09:18

  Instal Kraków planuje wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję

 • 22.04.2016 09:06

  INSTAL KRAKÓW SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgomadzenie Instal Kraków S.A.

 • 22.04.2016 09:03

  INSTAL KRAKÓW SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.

 • 15.04.2016 15:10

  INSTAL KRAKÓW SA Informacja o wyroku w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 12.04.2016 14:54

  INSTAL KRAKÓW SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 05.04.2016 19:24

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 05.04.2016 19:22

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 05.04.2016 19:17

  INSTAL KRAKÓW SA Korekta (uzupełnienie) raportu rocznego za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2015

 • 22.03.2016 14:42

  INSTAL KRAKÓW SA Niespełnienie się warunku rozwiązującego zawartej znaczącej umowy warunkowej

 • 18.03.2016 18:16

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 18.03.2016 18:07

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy roczny za 2015 R

 • 10.03.2016 11:54

  INSTAL KRAKÓW SA Spełnienie warunku zawieszającego zawartej znaczącej umowy warunkowej

 • 07.03.2016 15:19

  INSTAL KRAKÓW SA Zmiana praw z papierów wartościowych emitenta

 • 29.02.2016 13:28

  INSTAL KRAKÓW SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 10.02.2016 10:54

  Konsorcjum Instalu Kraków ma warunkową umowę ze spółką zależną Rafako za 75,9 mn zł

 • 10.02.2016 10:25

  INSTAL KRAKÓW SA Zawarcie znaczącej umowy warunkowej

 • 15.01.2016 08:14

  INSTAL KRAKÓW SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 13.11.2015 18:19

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 13.11.2015 18:08

  INSTAL KRAKÓW SA Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku

 • 13.11.2015 07:20

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

 • 22.10.2015 09:19

  DM BDM obniża cenę docelową Instalu Kraków do 18,6 zł

 • 22.09.2015 12:32

  INSTAL KRAKÓW SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 10.09.2015 12:41

  INSTAL KRAKÓW SA Zawarcie znaczącej umowy

 • 31.08.2015 07:39

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr

 • 24.06.2015 12:37

  INSTAL KRAKÓW SA Informacja o złożeniu pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 • 19.05.2015 10:35

  INSTAL KRAKÓW SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Instal Kraków S.A dnia 16.05.2015 roku

 • 16.05.2015 16:13

  INSTAL KRAKÓW SA Powołanie Członków Zarządu

 • 16.05.2015 16:12

  INSTAL KRAKÓW SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 16.05.2015 roku

 • 15.05.2015 17:54

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr

 • 17.04.2015 07:54

  Instal Kraków nie planuje wypłaty dywidendy za '14 r., zwiększa nakłady na działalność

 • 17.04.2015 07:33

  INSTAL KRAKÓW SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgomadzenie Instal Kraków S.A.

 • 17.04.2015 07:31

  INSTAL KRAKÓW SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.

 • 15.04.2015 13:48

  INSTAL KRAKÓW SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 14.04.2015 14:42

  INSTAL KRAKÓW SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 23.03.2015 09:52

  INSTAL KRAKÓW SA Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości

 • 20.03.2015 07:35

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS

 • 20.03.2015 07:22

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy roczny za 2014 R

 • 27.02.2015 13:57

  INSTAL KRAKÓW SA Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

 • 15.01.2015 10:55

  INSTAL KRAKÓW SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 09.01.2015 11:00

  INSTAL KRAKÓW SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 11.12.2014 11:54

  INSTAL KRAKÓW SA zawiadomienie o przekroczeniu 27% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 • 11.12.2014 11:49

  INSTAL KRAKÓW SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 14.11.2014 07:35

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

 • 24.10.2014 12:57

  INSTAL KRAKÓW SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 10.10.2014 14:47

  INSTAL KRAKÓW SA zawarcie znaczącej umowy

 • 18.09.2014 15:33

  Instal Kraków ma umowę z Kraśnickim PWiK za 38 mln zł

 • 18.09.2014 15:05

  INSTAL KRAKÓW SA zawarcie znaczącej umowy

 • 29.08.2014 07:34

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr

 • 28.08.2014 10:10

  INSTAL KRAKÓW SA zawarcie znaczącej umowy

 • 08.08.2014 10:05

  DM BDM rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Instal Kraków od "kupuj" z ceną 22,9 zł

 • 30.07.2014 15:08

  INSTAL KRAKÓW SA zawarcie znaczącej umowy

 • 28.07.2014 15:16

  INSTAL KRAKÓW SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 11.07.2014 14:05

  INSTAL KRAKÓW SA zawiadomienie o przekroczeniu 25% udziału w głosach na WZ spółki

 • 11.07.2014 13:48

  INSTAL KRAKÓW SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 03.07.2014 15:31

  INSTAL KRAKÓW SA umowa znacząca - umowa z Budimex SA

 • 30.05.2014 13:55

  INSTAL KRAKÓW SA informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 22.05.2014 15:20

  INSTAL KRAKÓW SA zawiadomienie o przekroczeniu 24% udziału w głosach na WZ

 • 22.05.2014 15:17

  INSTAL KRAKÓW SA Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 • 19.05.2014 11:00

  INSTAL KRAKÓW SA wykaz akcjonariuszy

 • 19.05.2014 07:58

  INSTAL KRAKÓW SA powołanie członków rady nadzorczej

 • 19.05.2014 07:57

  INSTAL KRAKÓW SA uchwała o wypłacie dywidendy za 2013 r.

 • 19.05.2014 07:56

  INSTAL KRAKÓW SA uchwały podjęte na ZWZ 17.05.2014 r.

 • 17.05.2014 20:01

  Instal Kraków wypłaci 0,20 zł dywidendy na akcję za '13

 • 15.05.2014 15:06

  INSTAL KRAKÓW SA umowa znacząca - umowa z Wings Properties Sp. z o.o. - spełnienie warunku

 • 15.05.2014 07:45

  INSTAL KRAKÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QSr